Κεφάλαιο 10 ΑΚΑΡΕΑ Γενικά χαρακτηριστικά Στοµατικά µόρια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 10 ΑΚΑΡΕΑ. 10.1 Γενικά χαρακτηριστικά. 10.2 Στοµατικά µόρια"

Transcript

1 Κεφάλαιο 10 ΑΚΑΡΕΑ Η Εντοµολογία µε τη στενή έννοια του όρου ασχολείται µόνο µε Έντοµα αλλά στην πράξη ο εντοµολόγος συνήθως θεωρείται ότι είναι γνώστης θεµάτων που σχετίζονται µε ζηµιές στα καλλιεργούµενα φυτά από Ακάρεα. Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, τα Ακάρεα όπως και τα Έντοµα ανήκουν στο Φύλο Αρθρόποδα Γενικά χαρακτηριστικά Τα ακάρεα ποικίλλουν ευρύτατα ως προς τον τρόπο ζωής τους. Πολλά είναι σαπρόφυτα, τρέφονται δηλαδή σε νεκρά και αποσυντιθεµένα µέρη φυτών και ζώων και έτσι παίζουν σηµαντικό ρόλο στα πρώϊµα στάδια της αποσύνθεσης της οργανικής ύλης και της διαδικασίας της ανακύκλωσης. Άλλα τρέφονται σε ζώντα φυτά και σ αυτά περιλαµβάνονται µερικά πολύ ζηµιογόνα φυτοπαράσιτα καλλιεργειών. Μερικά είδη ακάρεων είναι αρπακτικά άλλων ακάρεων και άλλα, τα τσιµπούρια, είναι παρασιτικά ανώτερων ζώων. Όλα τα ακάρεα έχουν µικρό σχετικά µέγεθος. Τα περισσότερα είναι µικρότερα από 1mm σε µήκος ενώ άλλα είναι ακόµα µικρότερα. Ειδικά τα τσιµπούρια µπορεί να είναι 1cm ή µεγαλύτερα σε πλήρη ανάπτυξη. Εφ όσον τα Ακάρεα είναι Αρθρόποδα έχουν σηµαντικές οµοιότητες µε τα Έντοµα. Οι πιο χαρακτηριστικές είναι ο χιτίνινος εξωσκελετός και τα αρθρωτά άκρα (βλ. Κεφάλαιο 1) καθώς και οι εκδύσεις στη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Πάντως υπάρχουν και διαφορές όπως φαίνεται περιληπτικά στον Πίνακα 14. Σε όλα τα Arachnida (βλ. Κεφάλαιο 1) ο διαχωρισµός των σωµατικών µερών είναι διαφορετικός από ότι στα Έντοµα. Αντί για την κεφαλή, θώρακα και κοιλία των εντόµων υπάρχουν µόνο δύο περιοχές: το πρόσωµα, που αποτελείται από 6 τµήµατα και συνήθως φέρει 4 ζεύγη βαδιστικών ποδών, και το οπισθόσωµα, που αποτελείται από 13 τµήµατα και δεν φέρει πόδες. Ο διαχωρισµός αυτός σε δύο περιοχές είναι αρκετά ευκρινής στις Αράχνες (Araneae), αλλά στα περισσότερα Ακάρεα (Acari) οι δύο περιοχές έχουν συγχωνευθεί µε τρόπο που δίδουν µια ενιαία εµφάνιση. Επιπλέον δεν φαίνεται ευκρινώς διαχωρισµός στα επί µέρους τµήµατα. Η γενική εµφάνιση ενός ακάρεως είναι όπως στην Εικ Στοµατικά µόρια Τα στοµατικά µόρια των Ακάρεων είναι νύσσοντος-µυζώντας ή µασητικού τύπου αλλά δεν έχουν αντιστοιχία µε τους ανάλογους τύπους στα Έντοµα. Σχηµατίζονται από 2 ζεύγη εξαρτηµάτων στην περιοχή της κεφαλής, που συχνά φέρονται πάνω σε µια προέκταση γνωστή σαν ψευδοκεφαλή (capitulum). Στους µασητικούς τύπους υπάρχουν τα 2 χηληκέρατα που µοιάζουν µε λαβίδα. Σε ακάρεα µε νύσσοντα στοµατικά µόρια µπορεί να 1

2 Πίνακας 14. Οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στα Ακάρεα και τα Έντοµα Χαρακτήρας Ακάρεα Έντοµα Οµοιότητες Εξωσκελετός Αρθρωτοί πόδες Τραχειακό σύστηµα Εκδύσεις Σε µερικά µόνο ιαφορές Σωµατικές περιοχές Κεραίες Πόδες Μια (µε ελαφρή διαίρεση σε µερικές οµάδες) εν υπάρχουν Τέσσερα ζεύγη (στις περισσότερες περιπτώσεις) Τρεις (κεφαλή, θώρακας και κοιλία) Υπάρχουν Τρία ζεύγη υπάρχουν στιλετόµορφα εξαρτήµατα (Εικ. 37). Τα φυτοφάγα ακάρεα τρέφονται κατά κανόνα µε φυτικούς χυµούς και γιαυτό συνήθως φέρουν στοµατικά µόρια τροποποιηµένα ειδικά για το σκοπό αυτό. Οι ποδοπροσακτρίδες είναι αρθρωτά εξαρτήµατα που χρησιµεύουν περισσότερο για την συλλογή και συγκράτηση της τροφής αλλά και σαν αισθητήρια όργανα Αναπνευστικό σύστηµα Ένα απλό τραχειακό σύστηµα αναπνοής υπάρχει σε πολλά ακάρεα, τα οποία είναι από τις λίγες οµάδες οργανισµών, πέρα από τα Έντοµα, που αναπνέουν µε τον τρόπο αυτό. Ο αριθµός των αναπνευστικών τρηµάτων (µπορεί να υπάρχει µόνο 1 ζεύγος) και η διευθέτησή τους αποτελούν ταξινοµικούς χαρακτήρες των Ακάρεων. Πολλά ακάρεα µε εξαιρετικά µικρό µέγεθος δεν έχουν τραχειακό σύστηµα και αναπνέουν από ολόκληρη τη σωµατική επιφάνεια. 2

3 Εικ. 37. Το φυτοφάγο άκαρι Panonychus ulmi. (A) Ακµαίο θηλυκό, (Β) Ακµαίο αρσενικό, (Γ) Στοµατικά µόρια 10.4 Βιολογικός κύκλος Κατά κανόνα η αναπαραγωγή είναι σεξουαλική (αµφιγονική), υπάρχουν δηλαδή και τα δύο φύλα, συχνά µε διάφορες στην εµφάνισή τους (Εικ. 37). Πάντως σε µερικά είδη η παρθενογένεση (αγαµογονία) είναι κανονική ή περιπτωσιακή. Συνήθως παράγονται, ωά αλλά µερικά είδη είναι ωοζωοτόκα. Τα ωά έχουν απλό σχήµα και συνήθως οµαλή επιφάνεια (στρογγυλά ή ωοειδή). Τα φυτοφάγα ακάρεα συνήθως προσκολλούν τα ωά τους στην φυτική επιφάνεια. Έχουν συνήθως υψηλό αναπαραγωγικό δυναµικό. Η εξέλιξη από το στάδιο του ωού στο ενήλικο είναι απλή µε µικρή µεταµόρφωση. Πρακτικά από το ωό εκκολάπτεται µια µικρογραφία του ενήλικου. Πάντως το πρώτο στάδιο φέρει µόνο 3 ζεύγη ποδών ενώ το ακµαίο 4 ζεύγη. Ο βιολογικός κύκλος του τετράνυχου των οπωροφόρων, ενός πολύ ζηµιογόνου φυτοφάγου ακάρεως, δίδεται διαγραµµατικά στην Εικόνα 38. Οι όροι που χρησιµοποιούνται για την ονοµασία των νεαρών σταδίων των Ακάρεων είναι παρόµοιοι µε αυτούς των Εντόµων, µε την εξής διαφορά (η οποία εντείνει τη σύγχυση ορολογίας των νεαρών σταδίων): Το πρώτο στάδιο µετά το ωό στα Ακάρεα λέγεται προνύµφη (larva) ενώ τα υπόλοιπα νεαρά κινητά στάδια µέχρι την ενηλικίωση λέγονται νύµφες (πρωτονύµφη, δευτερονύµφη κλπ.). Στην περίπτωση των εντόµων ο όρος προνύµφη χρησιµοποιείται µόνο στα Ολοµετάβολα, ενώ η νύµφη µόνο στα Παουροµετάβολα. Στα περισσότερα ακάρεα απαντώνται 3-4 εκδύσεις ανάµεσα στην προνύµφη και το ακµαίο. Αµέσως πριν από κάθε έκδυση το άκαρι εισέρχεται σε σύντοµο στάδιο ακινησίας, τη χρυσαλλίδα. Έτσι σε τετράνυχους υπάρχει η διαδοχή: ωό, προνύµφη, πρωτοχρυσαλλίδα, πρωτονύµφη, δευτεροχρυσαλλίδα, δευτερονύµφη, τελειοχρυσαλλίδα, ακµαίο. Οι χρυσαλλίδες διακρίνονται από τα κινητά στάδια (στο µικροσκόπιο) επειδή 3

4 Εικ. 38. Ο βιολογικός κύκλος του κόκκινου τετράνυχου των οπωροφόρων, Panonychus ulmi. βέβαια δεν κινούνται ακόµα και µετά από µηχανική παρακίνηση, αλλά και επειδή έχουν αργυρόχροη εµφάνιση, ενώ οι πόδες είναι παράλληλοι µε την κατεύθυνση του µήκους του σώµατος. Ο βιολογικός κύκλος των περισσότερων ακάρεων είναι σχετικά βραχύς. Στον τετράνυχο των οπωροφόρων είναι µόνο 10 ηµέρες περίπου σε συνθήκες θερµού θέρους Κύριοι τύποι ακάρεων Για τους σκοπούς της φυτοπροστασίας δεν είναι απόλυτα απαραίτητη η ακριβής γνώση της λεπτοµερούς Ταξινόµησης των Ακάρεων. Πάντως είναι σηµαντικό να υπάρχει δυνατότητα διάκρισης των κύριων οµάδων των φυτοπαρασιτικών ακάρεων και των συµπτωµάτων που προκαλεί η προσβολή τους στις καλλιέργειες. Επίσης όπου επιχειρείται ολοκληρωµένη αντιµετώπιση φυτοπαρασιτικών ακάρεων (π.χ. µηλιά, θερµοκηπιακές καλλιέργειες) πρέπει να είναι δυνατή η σωστή διάκριση των ειδών και ο υπολογισµός των πληθυσµών των φυτοφάγων και των αρπακτικών ακάρεων. 4

5 Κατά το ταξινοµικό σύστηµα των Baker και Wharton (An Introduction to Acarology, McMillan, New York, 1952, xiii σελ.) όπως αυτό αναφέρεται µε ελαφρές τροποποιήσεις από τον Πελεκάση (Μαθήµατα Γεωργικής Ζωολογίας, ΑΓΣΑ, Αθήνα, 1976, xi σελ.) η Τάξη Acarina (Ακάρεα) διαιρείται στις εξής Υποτάξεις: 1. Υπόταξη Onychopalpida (Notostigmata) Χαρακτηρίζονται από το ότι ο ταρσός των ποδοπροσακτρίδων φέρει ζεύγος ονύχων, εξ ου και η ονοµασία της Υπόταξης. Επίσης στη νωτοπλευρική οπίσθια χώρα του σώµατος φέρουν 4 ζεύγη αναπνευστικών τρηµάτων (στιγµάτων), χωρίς περιτρήµατα. Έχουν µήκος σώµατος 1-2,5 mm και εµφάνιση αραχνών. Ζουν κάτω από πέτρες και οργανικά υπολείµµατα και είναι τα περισσότερα σαρκοφάγα. Τρέφονται µε έντοµα, αραχνίδια, και άλλα αρθρόποδα. 2. Υπόταξη Mesostigmata Είναι τυφλά. Χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη νωτιαίων και κοιλιακών θυρεών (απεσκληρυµένων περιοχών του σωµατικού περιβλήµατος). Φέρουν επίσης ένα τουλάχιστον ζεύγος αναπνευστικών τρηµάτων ανάµεσα στο 3 ο και 4 ο ζεύγος ποδών. Πολλά ζουν ελεύθερα, ενώ άλλα είναι παράσιτα των αναπνευστικών αγωγών Ασπόνδυλων και Σπονδυλωτών ζώων. Τα είδη της Οικογένειας Phytoseiidae είναι αποτελεσµατικά αρπακτικά φυτοφάγων ακάρεων (Tetranychidae, Eriophyidae) ή και µικρών εντόµων (θριπών κ.α.). 3. Υπόταξη Metastigmata (Ixodides) Είναι µεγαλόσωµα (10-30mm), σαρκοφάγα. Φέρουν ένα ζεύγος αναπνευστικών τρηµάτων πίσω από το 4 ο ζεύγος ποδών. Το υπόστοµά τους είναι χαρακτηριστικά ανεπτυγµένο σε διατρητικό όργανο µε οδοντωτή επιφάνεια. Περιλαµβάνουν τις Οικογένειες Argasidae και Ixodidae (τσιµπούρια) µε είδη εκτοπαράσιτα αγροτικών ζώων. 4. Υπόταξη Trombidiformes (Trombiformes) Έχουν µαλακό σώµα, χωρίς θυρεούς, µε 2-4 ζεύγη βαδιστικών ποδών. Φέρουν χηλικέρατα µε µορφή χηλής ή νύσσοντος επιµήκους στιλέτου. Συνήθως υπάρχει τραχειακό σύστηµα, µπορεί όµως και να µην υπάρχει (Eriophyidae). Όταν υπάρχει, τα αναπνευστικά τρήµατα βρίσκονται στο µπροστινό µέρος του σώµατος, κοντά στη βάση των χηλικεράτων και φέρουν περίτρηµα. Στην Υπόταξη αυτή περιλαµβάνονται οι Οικογένειες Tetranychidae, Eriophyidae και Tarsonemidae που έχουν γεωργική σηµασία (κατά φθίνουσα σειρά) επειδή περιλαµβάνουν πρακτικά όλους τους ακαρολογικούς εχθρούς των γεωργικών καλλιεργειών. Στην ίδια Υπόταξη περιλαµβάνεται και η Οικογένεια Tydeidae µε είδη που συχνά βρίσκονται σε µεγάλους αριθµούς πάνω σε καλλιεργούµενα φυτά αλλά δεν έχουν οικονοµική σηµασία. 5. Υπόταξη Sarcoptiformes (Cryptostigmata) εν φέρουν αναπνευστικά τρήµατα ή φέρουν απλό σύστηµα τραχειών, που ανοίγουν εξωτερικά µε πόρους οι οποίοι ανοίγουν σε διάφορα σηµεία της επιφάνειας του σώµατος. Μερικά έχουν λεπτό σωµατικό περίβληµα ενώ σε άλλα είναι αποσκληρυµένο και δερµατώδες. Τα χηλικέρατα έχουν συνήθως µορφή ψαλίδας µε ισχυρά σκέλη, κατάλληλα για µάσηση. Τα Sarcoptiformes υποδιαιρούνται στα Acaridiae και Oribatei. Στα πρώτα 5

6 κατατάσσονται είδη που ζουν ελεύθερα, όπως είδη της Οικογένειας Acaridae, που προσβάλλουν αποθηκευµένα προϊόντα και λιγότερο φυτά, ή είναι παρασιτικά όπως τα Sarcoptes. Στα Oribatei υπάγονται είδη που ζουν στο έδαφος ελεύθερα και συµβάλλουν στην γονιµότητά του µε την αποσύνθεση οργανικών ουσιών. Άλλα είναι επιβλαβή στον άνθρωπο και τα αγροτικά ζώα επειδή είναι φορείς παρασίτων, όπως οι ταινίες (Πλατυέλµινθες). Στον Πίνακα 15 δίδεται µια σύντοµη συγκριτική περιγραφή των κύριων οµάδων ακάρεων µε οικονοµική σηµασία για τη φυτική παραγωγή. Η γενική εµφάνιση αντιπροσωπευτικών ειδών από σηµαντικές οµάδες ακάρεων φαίνεται στην Εικ Βιολογικός κύκλος ενός φυτοφάγου ακάρεως Ο κόκκινος τετράνυχος των οπωροφόρων (Panonychus ulmi, Tetranychidae) είναι δυνατό να θεωρηθεί σαν τυπικό παράδειγµα φυτοφάγου ακάρεως. Είναι σηµαντικός εχθρός των φυλλοβόλων οπωροφόρων και του αµπελιού σε πολλά µέρη του κόσµου. Το χειµώνα υπάρχουν µόνον ωά (χειµέρια ωά) πάνω στα ξυλώδη µέρη του δένδρου. Όταν εκπτυχθούν τα φύλλα την άνοιξη τα ωά εκκολάπτονται και τα µικροσκοπικά άτοµα του πρώτου σταδίου, της προνύµφης (larva), µετακινούνται προς το φύλλωµα και αρχίζουν να τρέφονται. Υπάρχουν 3 εκδύσεις πριν από την ενηλικίωση µε µια σύντοµη περίοδο ακινησίας πριν από κάθε έκδυση. Ο χρόνος από το ωό στο ακµαίο είναι ηµέρες σε σχετικά θερµή περίοδο. Τα ακµαία θηλυκά είναι σχεδόν σφαιρικά, µεγέθους 0,5mm περίπου, µε βαθύ κόκκινο χρώµα και εµφανείς ακανθόµορφες σµήριγγες. Τα αρσενικά είναι µικρότερα, µε στενότερο το πίσω µέρος του σώµατος και έχουν ανοικτότερο χρώµα. Αφού γονιµοποιηθούν από τα αρσενικά, τα θηλυκά γεννούν τα ωά τα οποία προσκολλούν στη φυτική επιφάνεια. Τα θερινά αυτά ωά έχουν ανοικτότερο χρώµα από τα χειµέρια και εκκολάπτονται µετά από λίγες µέρες. Η ανάπτυξη είναι ταχύτατη. Υπάρχουν 4-5 επικαλυπτόµενες γενεές σε περιοχές της Βόρειας Ευρώπης και µέχρι 10 στην Ελλάδα ανάλογα µε τις συνθήκες θερµοκρασίας κ.α. Πριν από τη φυλλόπτωση του φθινοπώρου τα θηλυκά µετακινούνται προς τα ξυλώδη µέρη του δένδρου και αποθέτουν τα χειµέρια ωά. Κινητά στάδια δεν επιβιώνουν το χειµώνα. Οι τετράνυχοι τρέφονται διατρυπώντας την επιφάνεια των φύλλων και αναρροφώντας το περιεχόµενο των κυττάρων, κύρια του παρεγχυµατικού ιστού. Με τον τρόπο αυτό παράγονται µικροσκοπικά ανοικτόχρωµα στίγµατα πάνω στο φύλλο που σταδιακά συνενώνονται µε συνέπεια την χλωρωτική και τελικά σκωριόχρωµη εµφάνιση των φύλλων (µηλιάς κ.α.). Πολύ προσβεβληµένα φύλλα συρρικνώνονται και τελικά πέφτουν πρόωρα. Το τελικό αποτέλεσµα στο δένδρο είναι η ελάττωση του σφρίγους και του µεγέθους των καρπών. Επίσης µπορεί να επηρεασθεί αρνητικά ο σχηµατισµός ανθοφόρων οφθαλµών για την επόµενη αυξητική περίοδο Ζηµιές στα φυτά που προκαλούν τα ακάρεα Εξ αιτίας του µικρού τους µεγέθους, τα ακάρεα δεν παρατηρούνται στα αρχικά στάδια της προσβολής. Είναι λοιπόν πολύ σηµαντικό να υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης, σε πρώιµο στάδιο, της ζηµιάς που προκαλείται στο φυτό από ακάρεα ώστε να είναι δυνατή 6

7 Πίνακας 15. Οι κύριες οµάδες ακάρεων µε οικονοµική σηµασία για τη φυτική παραγωγή. n Οικογένεια Κύριοι χαρακτήρες ιαστάσεις Σηµασία Φυτοπαράσιτα Tetranychidae Σχετικά µεγάλα ακάρεα, γενικά σφαιρικά, µε εµφανείς τρίχες 4 ζεύγη ποδών και προεξέχουσα ψευδοκεφαλή. Μέχρι 1mm Σοβαρά φυτοπαράσιτα. Η διατροφή των καταλήγει σε στίγµατα και χλωρωτική εµφάνιση των φυτών. Eriophyidae Μικροσκοπικά, στρογγυλά µε 4 ζεύγη ποδών, αλλά το οπίσθιο αδύναµο, σµηριγγόµορφο. Σώµα γυαλιστερό χωρίς εµφανείς τρίχες. Ψευδοκεφαλή πολύ περιορισµένη. Tarsonemidae Μικροσκοπικά, στρογγυλά µε 4 ζεύγη ποδών, αλλά το οπίσθιο αδύναµο, σµηριγγόµορφο. Σώµα γυαλιστερό χωρίς εµφανείς τρίχες. Ψευδοκεφαλή πολύ περιορισµένη. Acaridae Σχετικά µεγάλα, σφαιρικά, µε σώµα που φέρει αβαθή εγκάρσια αύλακα, και 4 ζεύγη κοντών, ισχυρών ποδών. Κίνηση αργή Αρπακτικά Phytoseiidae Μέτριου µεγέθους, πολύ δραστήρια µε 4 ζεύγη ευδιάκριτων ποδών. Σώµα συνήθως απιόµορφο. Μέχρι 0,2mm Μέχρι 0,25mm Μέχρι 0,8mm Μέχρι 0,5mm Σοβαροί εχθροί καλλιεργειών. Η διατροφή των προκαλεί παραµόρφωση φυτικών µερών, όγκους, νανισµό. Περιπτωσιακά σοβαροί εχθροί. Η διατροφή των προκαλεί παραµόρφωση και νανισµό. ευτερεύουσα φυτοπαράσιτα. Συνήθως βρίσκονται όπου και µύκητες σήψεων. Πολλά είδη είναι εχθροί αποθηκευµένων προϊόντων (τυριού σιτηρών) Σηµαντικά αρπακτικά των Tetranychidae. Πολλά επιτυγχάνουν ικανοποιητική καταπολέµηση µε κατάλληλους χειρισµούς. Συχνά εκλεκτικά στα είδη µε τα οποία διατρέφονται. Σαπροφυτικά Oribatei Μέσου έως µεγάλου µεγέθους µε βαριά σωµατική δοµή, συχνά σκοτεινόχρωµα. Μοιάζουν µε µικρά σκαθάρια. Λίγες ή καθόλου σωµατικές τρίχες. Μέχρι 0,8mm Τρέφονται µε µύκητες και νεκρά ή αποσυντιθέµενα φυτικά υλικά. Πολύ συνηθισµένα σε πεσµένα φύλλα και επιφανειακά στρώµατα εδάφους. 7

8 Εικ. 39. Οι σηµαντικότεροι τύποι ακάρεων (νωτιαία όψη, σε διαφορετικές κλίµακες) (Α) Tetranychidae, φυτοφάγα (Ε) Tarsonemidae, φυτοφάγα (Β) Eriophyidae, φυτοφάγα (Ζ) Acaridae, φυτοφάγα, αποθηκών (Γ) Phytoseiidae, αρπακτικά (Η) Oribatidae, σαπροφάγα ( ) Ixodidae, τσιµπούρια (Θ) Sarcoptidae, ακάρεα ψωριάσεων 8

9 η λήψη των κατάλληλων µέτρων. Ακόµα και στην περίπτωση των µεγαλύτερων ακάρεων, τα συµπτώµατα της προσβολής είναι εµφανή πριν παρατηρηθούν τα ίδια τα ακάρεα. Πολύ περισσότερο µάλλον στην περίπτωση των µικροσκοπικών ακάρεων όπως τα Eriophyidae και τα Tarsonemidae. Η φύση της ζηµιάς εξαρτάται βέβαια σε µεγάλο βαθµό από τον τύπο του ακάρεως και από το είδος και µέρος του φυτού. Όλα τα είδη Tetranychidae τρέφονται µε τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω για το Panonychus ulmi και καταλήγουν σε στίγµατα και ανοιχτόχρωµες ή σκωριόχρωµες κηλίδες στα φύλλα ή άλλα φυτικά µέρη. Ζουν και διατρέφονται κατά το πλείστον στην κάτω επιφάνεια των φύλλων αλλά η προσβολή φαίνεται καλύτερα από την πάνω επιφάνεια. Μπορούν να προσβληθούν και άνθη. Συνήθως δεν προκαλείται συστροφή ή παραµόρφωση των προσβεβληµένων µερών. Μερικά είδη, ειδικά ο κίτρινος τετράνυχος (Tetranychus urticae), παράγουν µεγάλες ποσότητες λεπτότατων νηµάτων, που µοιάζουν µε τον ιστό των αραχνών, πάνω στην επιφάνεια των φύλλων. Άλλα είδη όπως ο κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) παράγουν ελάχιστο ή καθόλου ιστό. Ένας καλός φακός χειρός (µε µεγέθυνση x8 έως x10) ή ένα µικροσκόπιο µε σχετικά µικρή µεγέθυνση (x10 έως x15) είναι αρκετά για παρατήρηση των Tetranychidae. Αντίθετα η διατροφή από είδη Eriophyidae και Tarsonemidae δεν προκαλεί εµφανή χλώρωση των προσβεβληµένων περιοχών. Τα πιο συνηθισµένα συµπτώµατα σ αυτή την περίπτωση είναι παραµόρφωση, συστροφή ή µειωµένη ανάπτυξη των φύλλων ή άλλων φυτικών µερών. Μερικά είδη Eriophyidae προκαλούν τη δηµιουργία χαρακτηριστικών όγκων. Κατά κανόνα τα ακάρεα βρίσκονται στις προσβεβληµένες περιοχές αλλά απαιτείται µικροσκόπιο µε ισχυρή µεγέθυνση (x20 έως x30) για την παρατήρηση ειδών των δύο αυτών Οικογενειών. Πάντως µια επιπλέον δυσκολία στην παρατήρηση, πέρα από το πολύ µικρό µέγεθος, είναι το ότι τα ακάρεα αυτά είναι σχεδόν άχρωµα, ηµιδιαφανή. Είδη της Οικογένειας Acaridae (Acarus, Tyroglyphus) συχνά προσβάλλουν βολβούς. Οι προσβεβληµένοι βολβοί αναπτύσσονται περιορισµένα και έχουν µαλακή, σπογγώδη υφή. Εσωτερικά υπάρχουν περιοχές σε κατάσταση σήψης µε παράλληλη παρουσία των ακάρεων αυτών. Έτσι σε µερικές περιπτώσεις δεν είναι ευκρινές ποιος ήταν ο πρώτος εισβολέας, ο µύκητας ή το άκαρι. Τα ακάρεα αυτά συνήθως απαντούν σε συσσωµατώµατα. Είναι µόλις ευδιάκριτα µε γυµνό µάτι, σαν γυαλιστερά σφαιρίδια µε οκνή κίνηση Ακάρεα µε ιδιαίτερη οικονοµική σηµασία Οικογένεια Tetranychidae Περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό ειδών, όλα φυτοφάγα. Πολλά από αυτά είναι ευρύτατα διαδεδοµένα γεωγραφικά, ενώ µερικά είναι κοσµοπολιτικά. Τα σηµαντικότερα είδη είναι: Panonychus ulmi, ο κόκκινος τετράνυχος των οπωροφόρων. Έχει κοσµοπολιτική εξάπλωση. Προσβάλλει κυρίως τη µηλιά αλλά και τα άλλα γιγαρτόκαρπα (αχλαδιά, κυδωνιά), τα πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, δαµασκηνιά, κερασιά, βερικοκιά, αµυγδαλιά), το αµπέλι, την καρυδιά, καλλωπιστικούς θάµνους κ.α. Ο βιολογικός του κύκλος περιγράφηκε πιο πάνω. Η καταπολέµησή του µε φυτοφάρµακα, όπως και των υπολοίπων ακάρεων, είναι 9

10 δύσκολη επειδή αναπτύσσει εύκολα ανθεκτικότητα. Γίνονται εφαρµογές εναντίον των χειµέριων ωών µε ειδικά ωοκτόνα και µε χειµερινούς πολτούς, και συνδυασµένες εφαρµογές ωοκτόνων και ακµαιοκτόνων στην αυξητική περίοδο. Έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς, όπως είδη της Οικογένειας ακάρεων Phytoseiidae και Stigmaeidae, έντοµα των οικογενειών των Ηµίπτερων Anthocoridae και Miridae και των Κολεοπτέρων Coccinellidae. Έτσι σε πολλές περιοχές του κόσµου (π.χ. Αγγλία, Νέα Ζηλανδία) γίνεται σήµερα ολοκληρωµένη αντιµετώπισή του µε αξιοποίηση των φυσικών του εχθρών. Tetranychus urticae, ο κίτρινος τετράνυχος ή «σιναπίτης». Κοσµοπολιτικό και πρακτικά παµφάγο αφού προσβάλλει ευρύτατο φάσµα αυτοφυών και καλλιεργούµενων φυτικών ειδών διάφορων βοτανικών οικογενειών. Προσβάλλει όλα τα οπωροφόρα, τα εσπεριδοειδή, το αµπέλι, τα βιοµηχανικά φυτά (βαµβάκι, τεύτλα), τα λαχανικά, τα ψυχανθή, τα λειµώνια, τα καλλωπιστικά και τα ανθοκοµικά καθώς και αγρωστώδη. Είναι ίσως ο σοβαρότερος εχθρός των θερµοκηπιακών καλλιεργειών. Έχει αρκετές οµοιότητες στην εµφάνιση και το βιολογικό κύκλο µε τον P. ulmi. Τα θήλεα πάντως διαφέρουν σηµαντικά εφ όσον στον κίτρινο τετράνυχο έχουν χρώµα γενικά υποπράσινο µε δύο µεγάλα στίγµατα στις δύο πλευρές της κοιλίας. Τα θήλεα του χειµώνα έχουν χρώµα ρόδινο. ιαχειµάζει σαν ακµαίο θήλυ. Καταπολεµάται µε εφαρµογή φυτοφαρµάκων (συνδυασµούς ακµαιοκτόνων και ωοκτόνων) που όµως συχνά είναι αναποτελεσµατικά εξ αιτίας ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Έχει, όπως και το προηγούµενο είδος, πολλούς βιολογικούς εχθρούς, ιδιαίτερα αρπακτικά ακάρεα Phytoseiidae. Έτσι στα θερµοκήπια η καταπολέµηση του Tetranychus urticae γίνεται µε εφαρµογή του Phytoseiulus persimilis (Phytoseiidae). Το αρπακτικό αυτό διατίθεται στους παραγωγούς στο στάδιο του έγκυου ακµαίου θηλυκού από οίκους που το εκτρέφουν για το σκοπό αυτό. Tetranychus viennensis, ο τετράνυχος της µηλιάς και του κράταιγου. Προσβάλλει τη µηλιά, αχλαδιά, πυρηνόκαρπα κ.α. Έχει µικρότερη οικονοµική σηµασία από τα δύο προηγούµενα είδη. Bryobia praetiosa, ο τετράνυχος της αµυγδαλιάς και της µηδικής. Προσβάλλει την αµυγδαλιά και άλλα πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, κερασιά, δαµασκηνιά) καθώς και τη µηλιά, αχλαδιά, και διάφορα είδη τριφυλλιού. Οικογένεια Eriophyidae Περιλαµβάνει ακάρεα φυτοφάγα, µε σώµα επίµηκες σκωληκόµορφο δακτυλιωτό. Είναι πολύ µικρού µεγέθους, µέχρι 200µm και φέρουν µόνο δύο ζεύγη ποδών (τα πρόσθια) σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους. Είναι άχροα, ελαφρώς ωχροκίτρινα ή υπορόδινα. εν έχουν αναπνευστικό σύστηµα. Σηµαντικά είδη Eriophyidae είναι: Eriophyes vitis. Προσβάλλει τα φύλλα της αµπέλου και προκαλεί τη γνωστή ερίνωση, δηλαδή σχηµατισµό φλυκταινών στο φύλλο, στην κατώτερη κοίλη επιφάνεια των οποίων αναπτύσσονται υπερτροφικές τρίχες. Μια µορφή του ακάρεως αυτού που είχε παλαιότερα ονοµασθεί ξεχωριστό είδος, το Colomerus vitis, προκαλεί ζηµιές στο φυτωριακό υλικό του αµπελιού επιδρώντας στην έκπτυξη των οφθαλµών. Eriophyes pyri. Προσβάλλει τα φύλλα της αχλαδιάς και λιγότερο της µηλιάς. Προκαλεί το σχηµατισµό κηκίδων που αρχικά είναι ανοικτοπράσινες και τελικά παίρνουν χρώµα σκοτεινόφαιο. 10

11 Eriophyes tristriatus. Προκαλεί την ερίνωση της καρυδιάς. Aceria oleae. Προκαλεί παραµορφώσεις στα φύλλα της ελιάς και σχηµατισµό αβαθών κοιλοτήτων στην κάτω επιφάνειά τους. Προσβάλλει και τις ανθοταξίες. Aceria sheldoni, το άκαρι το παραµορφωτικό. Προσβάλλει τα εσπεριδοειδή και ιδιαίτερα τη λεµονιά. Προκαλεί ανώµαλη ανάπτυξη των οφθαλµών. Σαν συνέπεια, καταστρέφονται άνθη, οι καρποί έχουν ανώµαλα σχήµατα και πολλοί από αυτούς δεν είναι εµπορεύσιµοι, και τα φύλλα είναι µικρά και συνεστραµµένα ή δεν εκπύσσονται καθόλου. Phyllocoptruta oleivora. Προκαλεί σκωριόχρωµη των καρπών των εσπεριδοειδών σε περιοχές των ΗΠΑ και της Μεσογείου εκτός από την Ελλάδα. Aculus pelecassi. Προκαλεί σκωριόχρωση των καρπών της πορτοκαλιάς και µανδαρινιάς και αργυρόχρωση των καρπών της λεµονιάς στην Ελλάδα, την Ιταλία, τις ΗΠΑ και αλλού. Έχει πολλές οµοιότητες µε το προηγούµενο είδος. Vassates lycopersici. Προσβάλλει τα φύλλα της τοµάτας και της πατάτας στα οποία προκαλεί ορειχαλκόχροη κηλίδωση που τελικά εκδηλώνεται µε τη µορφή σκληρών πλακών. Phyllocoptes vitis, ο φυλλοκόπτης του αµπελιού. Προκαλεί τη λεγόµενη ακαρίωση του αµπελιού. Τα ακάρεα νύσσουν τους εκπτυσσόµενους οφθαλµούς και τα νεαρά φύλλα του αµπελιού, προκαλούν ανάσχεση της οµαλής ανάπτυξής τους, µικροφυλλία και βραχυγονάτωση των νεαρών βλαστών. Aculus schlechtendali. Προκαλεί σκωριόχρωση στα µήλα. Phytoptes avellanae. Προσβάλλει τους οφθαλµούς της φουντουκιάς και προκαλεί την παραµόρφωσή τους µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό υπερτροφιών που είναι γνωστές σαν µπουκέτα. Οι οφθαλµοί που έχουν προσβληθεί δεν εκπύσσονται. Οικογένεια Tarsonemidae Polyphagotarsonemus latus. Προκαλεί ζηµιές, στο βαµβάκι και σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες (λαχανοκοµικά, ανθοκοµικά). Tarsonemus pallidus. Προσβάλλει τα κυκλάµινα και τις φράουλες. Οικογένεια Acaridae (Tyroglyphidae) Acarus siro. Προσβάλλει αποθηκευµένα σιτηρά κ.α. Οικογένεια Phytoseiidae Περιλαµβάνει είδη που είναι πολύ αποτελεσµατικά αρπακτικά άλλων ακάρεων και ιδιαίτερα των Tetranychidae. Phytoseiulus persimilis. Εκτρέφεται από οίκους του εξωτερικού και διατίθεται σε καλλιεργητές θερµοκηπίων για την καταπολέµηση του T. urticae. Typhlodromus pyri. Καταπολεµά αποτελεσµατικά σε προγράµµατα ολοκληρωµένης αντιµετώπισης του P. ulmi στη δενδροκοµία σε διάφορες περιοχές του κόσµου (Μ. Βρετανία, Ν. Ζηλανδία, Καναδά κ.α.). Υπάρχει και στην Ελλάδα. 11

12 Amblyseius fallacis. Χρησιµοποιείται για τον ίδιο σκοπό στις Ανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ. Typhlodromus occidentallis. Χρησιµοποιείται για τον ίδιο σκοπό στις υτικές Πολιτείες των ΗΠΑ. Amblyseius potentillae. Επίσης αρπακτικό τετράνυχων στη δενδροκοµία στη Β. Ευρώπη και αλλού. Amblyseius cucumeris. Χρησιµοποιείται σε εµπορική κλίµακα για την καταπολέµηση θριπών σε θερµοκήπια. Οικογένεια Stigmaeidae Zetzellia mali. Είναι αρπακτικό του P. ulmi. 12

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ενότητα 12: Ακάρεα Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ενότητα 11: Ακάρεα Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου Τμήμα: Τεχνολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα

Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα Ανήκει στην υποκατηγορία cyanomidines των νεονικοτινοειδών και γι αυτό: 1. Δεν εφαρμόζεται στο έδαφος 2. Δεν θεωρείται πολύ τοξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18.07.2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 106790 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Το δυναµικό για υψηλούς ρυθµούς αναπαραγωγής στα έντοµα αντισταθµίζεται συνήθως από υψηλή θνησιµότητα. Υπάρχουν δύο ευρύτερες οµάδες παραγόντων θνησιµότητας, εκείνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι. Εργαστηριακή άσκηση: Αρθρόποδα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι. Εργαστηριακή άσκηση: Αρθρόποδα Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Ζώων ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι Εργαστηριακή άσκηση: Αρθρόποδα Επιμέλεια: Σίνος Γκιώκας Πάτρα 2015 ΧΗΛΗΚΕΡΑΙΩΤΑ & ΜΥΡΙΑΠΟΔΑ ΧΗΛΗΚΕΡΑΙΩΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΡΑΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Κεφάλαιο 1 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Κεφάλαιο 1 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ 1.1 Ο άνθρωπος και τα έντοµα Από τις τρεις κύριες οµάδες ζωικών οργανισµών που προσβάλλουν γεωργικές καλλιέργειες, τα Έντοµα, τα Ακάρεα και τους Νηµατώδεις, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΑΦΙΔΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ Aphis gossypii (Hemiptera-Homoptera,Aphididae) Βιολογία Aphis gossypii στο βαμβάκι 2.Με την άνοδο της θερμοκρασίας και τη δράση των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν.

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. βλαστορύκτης της ροδακινιάς) σε ροδάκινα και νεκταρίνια για εξαγωγή στη Ρωσία Για φυτοϋγειονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

A Β C D E1 E2 F G A B C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

A Β C D E1 E2 F G A B C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑi ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.721/1977 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρµάκων» και ειδικότερα τα άρθρ 2, παρ.

Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.721/1977 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρµάκων» και ειδικότερα τα άρθρ 2, παρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 4-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 95732 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1. SIGMA

Διαβάστε περισσότερα

Γιγαρτόκαρπα Μηλιά (Malus pumilla)

Γιγαρτόκαρπα Μηλιά (Malus pumilla) Σκοπός της άσκησης Τρόπος καρποφορίας οπωροφόρων δένδρων κύρια καρποφόρα όργανα των οπωροφόρων δέντρων σε ποια ηλικίας βλαστούς βρίσκονται τα καρποφόρα όργανα µακροσκοπική διάκριση βλαστοφόρων από ανθοφόρους

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ενότητα 1: Εισαγωγή Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου Τμήμα: Τεχνολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της Κερασιάς

Ασθένειες της Κερασιάς Ασθένειες της Κερασιάς ΚΟΡΥΝΕΟ Stigmina carpophila ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΥΝΕΟΥ Συνθήκες αναπτύξεως: Ο υγρός και βροχερός καιρός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της ασθένειας. Οι μολύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ακαρεοκτόνο Φυλλώματος

Ακαρεοκτόνο Φυλλώματος 80 κ.εκ. Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: spirodiclofen 24% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 77% β/β Ακαρεοκτόνο Φυλλώματος ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΦΥΤΟΦΑΓΑ ΑΚΑΡΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΦΥΤΟΦΑΓΑ ΑΚΑΡΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΦΥΤΟΦΑΓΑ ΑΚΑΡΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ Πτυχιακή εργασία Του Σπουδαστή: Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ. Εργαστηριακή άσκηση. Σίνος Γκιώκας Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Ζώων

ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ. Εργαστηριακή άσκηση. Σίνος Γκιώκας Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Ζώων ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ Εργαστηριακή άσκηση Σίνος Γκιώκας Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Ζώων Πάτρα 2015 Συστήνοντας τα Αρθρόποδα Ποια είναι τα Αρθρόποδα; Τι είναι ένα Αρθρόποδο; Βασικές ερωτήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Καλιφόρνιας) σε ροδάκινα και νεκταρίνια και επιτραπέζια σταφύλια

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Καλιφόρνιας) σε ροδάκινα και νεκταρίνια και επιτραπέζια σταφύλια Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) (κν. θρίπας της Καλιφόρνιας) σε ροδάκινα και νεκταρίνια και επιτραπέζια σταφύλια για εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ 1 Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme 2 econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ PhD Γεωπονικών Επιστημών Γ.Π.Α. MSc

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ενότητα 4: Αναπαραγωγή, ανάπτυξη & μεταμόρφωση των εντόμων Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr 29/10/2013 Η λίπανση των καλλιεργειών αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα της γεωργικής πρακτικής. Τα λιπάσματα, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος (σκαθάρι) το έντοµο δηλαδή Rhynchophorus ferrugineus, είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ Οι σχέσεις των εντόµων µε τα φυτά θα µπορούσαν να οµαδοποιηθούν σε δύο διακριτούς τύπους: Πολλά έντοµα χρησιµοποιούν φυτά σαν πηγή τροφής. Συνήθως δεν υπάρχει ωφέλεια για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1:30 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Κατα ολέµησηκουνου ιών

Κατα ολέµησηκουνου ιών Κατα ολέµησηκουνου ιών Κουνού ιακαιάνθρω ος: µια δύσκολη συµβίωση Α. Μιχαηλάκης Εργαστήριο Γεωργικής Εντοµολογίας, Τµήµα Εντοµολογίας και Γ. Ζωολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι. Εργαστηριακή άσκηση: Εξάποδα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι. Εργαστηριακή άσκηση: Εξάποδα Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Ζώων ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι Εργαστηριακή άσκηση: Εξάποδα Επιμέλεια: Σίνος Γκιώκας Πάτρα 2015 1 ΕΞΑΠΟΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η γενική δενδροκομία πραγματεύεται τη βιολογία των καρποφόρων δένδρων και θάμνων

Διαβάστε περισσότερα

Ceuthorrhynchus pallidactylus

Ceuthorrhynchus pallidactylus ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ceuthorrhynchus pallidactylus ΡΑΜΑ 2011 Τί ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ενότητα 1: Εισαγωγή Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρόποδα (Arthropoda) Χηληκεραιωτά (Chelicerata) Δρ Ιάσμη Στάθη. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου

Αρθρόποδα (Arthropoda) Χηληκεραιωτά (Chelicerata) Δρ Ιάσμη Στάθη. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου Αρθρόποδα (Arthropoda) Χηληκεραιωτά (Chelicerata) Δρ Ιάσμη Στάθη Ηράκλειο, Μάρτιος 2015 Σπονδυλωτά Ασπόνδυλα ζώα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπονομευτής των φύλλων της τομάτας

Ο υπονομευτής των φύλλων της τομάτας T u t a a b s o l u t a Ο υπονομευτής των φύλλων της τομάτας ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου Από πού ήρθε; Το μικρολεπιδόπτερο Tuta absoluta, είναι έντομο ιθαγενές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ηδοµή καιηλειτουργεί του σπέρµατος

Κεφάλαιο 8. Ηδοµή καιηλειτουργεί του σπέρµατος Κεφάλαιο 8 Ηδοµή καιηλειτουργεί του σπέρµατος Σπέρµατα - καρποί Αποτελούν την κύρια πηγή τροφής ανθρώπων και ζώων Έχουν µεγάλη οικονοµική - κοινωνική σηµασία Η εξέλιξη του πολιτισµού στηρίχθηκε σε µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας Κονγκό. Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCFV)

Αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας Κονγκό. Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCFV) Αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας Κονγκό Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCFV) Αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας Κονγκό Λοιμώδης μεταδοτική νόσος των ζώων Οφείλεται σε ιό RNA του γένους Nairovirus της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δράμα, 25-10-2011 O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας.

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Βιολογική Γεωργία με Φυτικά ή φυσικά εντομοκτόνα Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Παρ' ότι δεν είναι και ο πλέον δόκιμος όρος (βιολογικά εντομοκτόνα),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ανθεκτικότητα Γενικά Η εξέλιξη των καλλιεργούµενων φυτών είναι το αποτέλεσµα φυσικής και τεχνητής επιλογής Η επιλογή για αυξηµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 8. Χαµοµήλι (Chamomilla recutita, Asteraceae)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 8. Χαµοµήλι (Chamomilla recutita, Asteraceae) ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 8 Χαµοµήλι (Chamomilla recutita, Asteraceae) Το χαµοµήλι είναι ετήσιο, χειµερινό, δικοτυλήδονο φυτό µε όρθια έκφυση και φθάνει µέχρι το ύψος των 60 cm. Αναπαράγεται µε σπόρους

Διαβάστε περισσότερα

RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS. Washingtonia spp.

RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS. Washingtonia spp. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΡΥΓΧΩΤΟΣ ΚΑΝΘΑΡΟΣ ( Red Palm Weevil ) πρόκειται για κολεόπτερο έντοµο της οικογένειας Curculionidae το οποίο προσβάλλει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Χρήστος Γ. Αθανασίου Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΝΤΟΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Κύριοι εχθροί Pectinophora gossypiella (Lepidoptera: Gelechiidae)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 - - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 05/4711 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα εκτροφής φυσικών εχθρών

Σύστημα εκτροφής φυσικών εχθρών Σύστημα εκτροφής φυσικών εχθρών «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES» ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Η μέλισσα έχει τρίχωμα διαφορετικού χρώματος στο σώμα της που κάνουν τις ρίγες των μελισσών να φαίνονται καφέ και κίτρινες. Στο κεφάλι της έχει δεξιά και αριστερά δύο μεγάλα μάτια,

Διαβάστε περισσότερα

για την προστασία των μηλοειδών (μηλιά-αχλαδιά), εσπεριδοειδών (λεμονιά-πορτοκαλιά), της ροδακινιάς και του αμπελιού από τα ακάρεα.

για την προστασία των μηλοειδών (μηλιά-αχλαδιά), εσπεριδοειδών (λεμονιά-πορτοκαλιά), της ροδακινιάς και του αμπελιού από τα ακάρεα. 80κ.εκ. Πυκνό εναιώρημα (SC) Εγγ. σύνθεση: spirodiclofen 24% β/ο, Βοηθ. ουσίες: 76,9% β/β Aκαρεοκτόνο φυλλώματος, για την προστασία των μηλοειδών (μηλιά-αχλαδιά), εσπεριδοειδών (λεμονιά-πορτοκαλιά), της

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ενότητα 2: Αρπακτικά εντόμων A Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Η µέλισσα είναι έντοµο ολοµετάβολο και για την ολοκλήρωση του βιολογικού της κύκλου διέρχεται από τα στάδια του αυγού, της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 73.000 Σιτηρά Σίτος μαλακός 87.000 30.450 ξ.β. ξ.β. 0,35 ξ.β. Σίτος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ

ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Σώμα νηματοειδούς μορφής, καλύπτεται εξωτερικά από παχύ, υαλώδες και ελαστικό στρώμα (εφυμενίδα): είναι διαπερατή στο νερό αλλά αδιαπέραστη σε πολλές ουσίες προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ Χειμώνας / Ανοιξη Άνθηση Ανάπτυξη καρπών ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟ ΜΟΝΙΛΙΑ ΠΤΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΜΑΤΙΩΝ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ ΑΝΘΗΣΗ-ΠΤΩΣΗ ΠΕΤΑΛΩΝ ΠΤΩΣΗ ΚΑΛΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ Το ακτινίδιο είναι θάμνος με άνθη χρώματος λευκού. Τα φύλλα του έχουν ωοειδές σχήμα και στο κάτω μέρος τους έχουν χνούδι. Ο καρπός του είναι εδώδιμος, με γλυκόξινη γεύση. Το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιβλαβής οργανισμός Xylella fastidiosa (Βακτήριο: Xanthomonadaceae)

Ο επιβλαβής οργανισμός Xylella fastidiosa (Βακτήριο: Xanthomonadaceae) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ (Επικαιροποίηση 23-03-2015) Ο επιβλαβής οργανισμός Xylella fastidiosa (Βακτήριο: Xanthomonadaceae) Το 2013 αναφέρθηκαν τα πρώτα σοβαρά κρούσματα προσβολών του επιβλαβούς οργανισμού Xylella

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΑΡΓΟΣ. Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία κορυφής) Ενδολήθαργος (κύριος λήθαργος) (ενδογενείς παρεμποδιστές)

ΛΗΘΑΡΓΟΣ. Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία κορυφής) Ενδολήθαργος (κύριος λήθαργος) (ενδογενείς παρεμποδιστές) ΛΗΘΑΡΓΟΣ Το χειμώνα σταμάτημα της βλάστησης, πτώση φύλλων στα φυλλοβόλα ώστε να προσαρμοστούν στις επικείμενες δύσκολες συνθήκες Λήθαργος = ορατή αδρανή κατάσταση Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κύπρου σε τομάτα και μαρούλι

Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κύπρου σε τομάτα και μαρούλι Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κύπρου σε τομάτα και μαρούλι «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ Υ ΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES»

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί εχθροί και ασφάλεια τροφίμων

Ζωικοί εχθροί και ασφάλεια τροφίμων Ζωικοί εχθροί και ασφάλεια τροφίμων Δημήτρης Παπαχρήστος Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας Τμήμα Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο e-mail : d.papachristos@bpi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σκορπιός Χειλόποδο Διπλόποδο Ορθόπτερο Ημίπτερο Υμενόπτερο Κολεόπτερο. Φυλογενετικό δέντρο

Σκορπιός Χειλόποδο Διπλόποδο Ορθόπτερο Ημίπτερο Υμενόπτερο Κολεόπτερο. Φυλογενετικό δέντρο Σχολές Συστηματικής Σκορπιός Χειλόποδο Διπλόποδο Ορθόπτερο Ημίπτερο Υμενόπτερο Κολεόπτερο Φυλογενετικό δέντρο Σκορπιός Χειλόποδο Διπλόποδο Ορθόπτερο Ημίπτερο Υμενόπτερο Κολεόπτερο 14 12 11 7 Φαινόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. Τοποθεσίες µε περιορισµένη ηλιοφάνεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13 2 Ο μηχανισμός της μετάβασης από το βλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης διαφορετικών φυσικών. ουσιών στην αντοχή της ροδιάς σε χαµηλές θερµοκρασίες

Μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης διαφορετικών φυσικών. ουσιών στην αντοχή της ροδιάς σε χαµηλές θερµοκρασίες Μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης διαφορετικών φυσικών ουσιών στην αντοχή της ροδιάς σε χαµηλές θερµοκρασίες Παυλίνα ρογούδη, αναπλ. ερευνήτρια Ανθούλα έλλα, γεωπόνος MSc Γεώργιος Παντελίδης, µεταδιδακτορικός

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαλλιέργεια αμπελιού

Βιοκαλλιέργεια αμπελιού Βιοκαλλιέργεια αμπελιού E. Καμπουράκης Εργαστήριο Συστημάτων Οικολογικής Παραγωγής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ. 281 0 302300, Fax. 2810 245873

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια.

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. ........ Tα δασογεωργικά συστήματα στην Ελλάδα καταλαμβάνουν έκταση 1.044.875 εκτ. που αντιστοιχεί στο 32% της συνολικής γεωργικής γης

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της μηλιάς

Ασθένειες της μηλιάς Ασθένειες της μηλιάς Οι ασθένειες μηλιάς με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από δενδροκομικής και οικονομικής πλευράς είναι: το φουζικλάδιο, το ωίδιο, το βακτηριακό κάψιμο και οι σηψιριζίες (σημαντικότερη η Φυτόφθορα).

Διαβάστε περισσότερα

BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Η εταιρεία BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ H BIO-INSECTA είναι νέα εταιρεία που ασχολείται µε την αξιοποίηση ωφελίµων εντόµων στη φυτοπροστασία και το σχεδιασµό βιολογικών µεθόδων καταπολέµησης

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-92 12 090. ουσία), GIBBERELLIC ACID - Έχοντας υπόψη:

FAX: 210-92 12 090. ουσία), GIBBERELLIC ACID - Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 7-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 20928 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ενότητα 13: Νηματώδεις Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ακάρεα και άλλοι ζωικοί εχθροί της ελιάς

Ακάρεα και άλλοι ζωικοί εχθροί της ελιάς Ακάρεα και άλλοι ζωικοί εχθροί της ελιάς Δρ Ν. Γ. Εμμανουήλ Καθηγητής Δρ Ε. Ν. Πάνου Ε.ΔΙ.Π. Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εκτος των εντόμων, στο υπεργειο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 ΩΟΜΥΚΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 ΩΟΜΥΚΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 ΩΟΜΥΚΗΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ CHROMISTA (=STRAMENOPILA) Στο βασίλειο αυτό κατατάσσονται τα άλγη (φύκια) και οι ωομύκητες = οργανισμοί που μοιάζουν αλλά δεν είναι αληθινοί μύκητες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002675036 2015-03-31

15REQ002675036 2015-03-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος επιτροπής παραγράφου 2 άρθρου 42 ν.2238/1994 οικονομικού έτους 2001 (χρήση 2000).

ΘΕΜΑ: Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος επιτροπής παραγράφου 2 άρθρου 42 ν.2238/1994 οικονομικού έτους 2001 (χρήση 2000). - 485 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου - Σπ. Ρηγοπούλου Τηλέφωνο: 3375317,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

: 210 928 7242.: 1) FAX:

: 210 928 7242.: 1) FAX: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/3/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 125211 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

2ο φύλο του ζωικού βασιλείου ( ~100.000 είδη) Μεγαλύτερο ασπόνδυλο

2ο φύλο του ζωικού βασιλείου ( ~100.000 είδη) Μεγαλύτερο ασπόνδυλο 2ο φύλο του ζωικού βασιλείου ( ~100.000 είδη) Μεγαλύτερο ασπόνδυλο Απολιθώματα πολλά και σε όλο το γεωλογικό χρόνο Οικοσυστήματα Μέγεθος Διάρκεια ζωής Θηρευτές χρήσεις από τον άνθρωπο κόσμηματα τέχνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΤΟΜΑΧΟΣ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ

Ο ΣΤΟΜΑΧΟΣ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ Ο ΣΤΟΜΑΧΟΣ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 κεφάλαιο 1.1 Γενικά Τα μηρυκαστικά (Σχήμα 1.1), σε αντίθεση με τα μονογαστρικά ζώα (Σχήματα 1.2 και 1.3), έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής της μικροβιακής ζύμωσης εντός του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ I ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιμος Π. Βανδώρος ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ Οι βασικές δομές που εξετάζουμε στην ανατομία μπορούν ιεραρχικά να ταξινομηθούν ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 1

Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 1 Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Τα φρούτα και λαχανικά υφίστανται µια φυσιολογική διεργασία, η οποία ονοµάζεται ωρίµανση. Η ωρίµανση συχνά είναι επιθυµητή για το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ. Κατάλογος 2012. σελ. 1

ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ. Κατάλογος 2012. σελ. 1 ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ Κατάλογος 2012 ΔΡ. ΧΑΡΑΛΝΤ Χ. ΛΕΤΙΖΙ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ) σελ. 1 Eutrofit και Orgazot S... και τα φυτά δυναμώνουν! Σειρά βιολογικών οργανικών αζωτούχων λιπασμάτων: χαμηλή δόση και μεγάλη απόδοση Eutrofit

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το σπίτι και για σένα! 0.5 5. μελετούμε τους ζωντανούς οργανισμούς; Τρόποι μελέτης των ζωντανών οργανισμών Επιστημονική μέθοδος

Ασκήσεις για το σπίτι και για σένα! 0.5 5. μελετούμε τους ζωντανούς οργανισμούς; Τρόποι μελέτης των ζωντανών οργανισμών Επιστημονική μέθοδος Προγραμματισμός Διδακτέας Ύλης Βιολογίας Α Γυμνασίου 2012-2013 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραστηριότητες Βασικές Έννοιες Δ/κές Π/δοι Γνωριμία Εισαγωγικές σελίδες Γνωριμία με το βιβλίο μου 1 1 Ενότητα 1: Η Βιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 5ο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 5ο ΔΙΫΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α 1. Από τη διασταύρωση μοσχομπίζελων προκύπτουν στην επόμενη γενιά τα εξής άτομα: 110 άτομα με κίτρινο χρώμα σπέρματος και ιώδες χρώμα άνθους. 109 άτομα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-08 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 121297 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β & Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Ταχ. κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ

ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Τα Αρθρόποδα αποτελούν τους πολυπληθέστερους οργανισμούς πάνω στη Γη (περίπου το 55-60% όλων των ειδών φυτών και ζώων) Είναι γνωστά περίπου 1.000.000 είδη Το σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες»

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες» ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο ασικών Ερευνών (Βασιλικά, Λουτρά Θέρµης) ρ. Ιωάννης Σπανός Τακτικός Ερευνητής «Κρανιά: Μία νέα καλλιέργεια µε πολύτιµες ιδιότητες» Λαµία, 16Μαϊου 2012 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα σε διασκευή από το βιβλίο Micrographia του Robert Hooke (1665)

Κείμενα σε διασκευή από το βιβλίο Micrographia του Robert Hooke (1665) Σχετικά με τη μύτη μιας λεπτής βελόνας «Θα ξεκινήσουμε πρώτα τις διερευνήσεις μας με τις παρατηρήσεις σωμάτων που είναι απλά στη φύση τους και σιγά-σιγά θα προχωρήσουμε σε πιο σύνθετα. Με αυτή τη μέθοδο,

Διαβάστε περισσότερα

1 of 19 http://www.agrool.gr Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. Γενετική βελτίωση φυτών Ηέκφραση του φύλου

1 of 19 http://www.agrool.gr Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. Γενετική βελτίωση φυτών Ηέκφραση του φύλου 1 of 19 http://www.agrool.gr Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 2 of 19 http://www.agrool.gr Όταν αναφερόμαστε στο φύλο ενός φυτού αναφερόμαστε ουσιαστικά στον τύπο του άνθους του Τύποι: ΦΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΣ Ερμαφρόδιτο Αρσενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L.

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καταγωγή: Κίνα ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καρπός πλούσιος σε βιταµίνη C ΒοτανικοίΧαρακτήρες ίοικο Φυλλοβόλο, αναρριχώµενο, πολυετές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2010-11 Κεφάλαιο 1: Η Οργάνωση της ζωής 1. Από ποια μέρη αποτελείται το μικροσκόπιο; 2. Στην εικόνα φαίνεται ένα μικροσκόπιο. Να γράψετε τα μέρη του όπως υποδεικνύονται από

Διαβάστε περισσότερα

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 Κυρτέ κερατίνε πλάκε. Καλύπτουν τη ραχιαία επιφάνεια του τελευταίου τµήµατο των δακτύλων. Το χρώµα του είναι υπόλευκο ή ελαφρώ ρόδινο (οφείλεται στι αγκύλε των αγγείων του χορίου,

Διαβάστε περισσότερα