Κεφάλαιο 10 ΑΚΑΡΕΑ Γενικά χαρακτηριστικά Στοµατικά µόρια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 10 ΑΚΑΡΕΑ. 10.1 Γενικά χαρακτηριστικά. 10.2 Στοµατικά µόρια"

Transcript

1 Κεφάλαιο 10 ΑΚΑΡΕΑ Η Εντοµολογία µε τη στενή έννοια του όρου ασχολείται µόνο µε Έντοµα αλλά στην πράξη ο εντοµολόγος συνήθως θεωρείται ότι είναι γνώστης θεµάτων που σχετίζονται µε ζηµιές στα καλλιεργούµενα φυτά από Ακάρεα. Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, τα Ακάρεα όπως και τα Έντοµα ανήκουν στο Φύλο Αρθρόποδα Γενικά χαρακτηριστικά Τα ακάρεα ποικίλλουν ευρύτατα ως προς τον τρόπο ζωής τους. Πολλά είναι σαπρόφυτα, τρέφονται δηλαδή σε νεκρά και αποσυντιθεµένα µέρη φυτών και ζώων και έτσι παίζουν σηµαντικό ρόλο στα πρώϊµα στάδια της αποσύνθεσης της οργανικής ύλης και της διαδικασίας της ανακύκλωσης. Άλλα τρέφονται σε ζώντα φυτά και σ αυτά περιλαµβάνονται µερικά πολύ ζηµιογόνα φυτοπαράσιτα καλλιεργειών. Μερικά είδη ακάρεων είναι αρπακτικά άλλων ακάρεων και άλλα, τα τσιµπούρια, είναι παρασιτικά ανώτερων ζώων. Όλα τα ακάρεα έχουν µικρό σχετικά µέγεθος. Τα περισσότερα είναι µικρότερα από 1mm σε µήκος ενώ άλλα είναι ακόµα µικρότερα. Ειδικά τα τσιµπούρια µπορεί να είναι 1cm ή µεγαλύτερα σε πλήρη ανάπτυξη. Εφ όσον τα Ακάρεα είναι Αρθρόποδα έχουν σηµαντικές οµοιότητες µε τα Έντοµα. Οι πιο χαρακτηριστικές είναι ο χιτίνινος εξωσκελετός και τα αρθρωτά άκρα (βλ. Κεφάλαιο 1) καθώς και οι εκδύσεις στη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Πάντως υπάρχουν και διαφορές όπως φαίνεται περιληπτικά στον Πίνακα 14. Σε όλα τα Arachnida (βλ. Κεφάλαιο 1) ο διαχωρισµός των σωµατικών µερών είναι διαφορετικός από ότι στα Έντοµα. Αντί για την κεφαλή, θώρακα και κοιλία των εντόµων υπάρχουν µόνο δύο περιοχές: το πρόσωµα, που αποτελείται από 6 τµήµατα και συνήθως φέρει 4 ζεύγη βαδιστικών ποδών, και το οπισθόσωµα, που αποτελείται από 13 τµήµατα και δεν φέρει πόδες. Ο διαχωρισµός αυτός σε δύο περιοχές είναι αρκετά ευκρινής στις Αράχνες (Araneae), αλλά στα περισσότερα Ακάρεα (Acari) οι δύο περιοχές έχουν συγχωνευθεί µε τρόπο που δίδουν µια ενιαία εµφάνιση. Επιπλέον δεν φαίνεται ευκρινώς διαχωρισµός στα επί µέρους τµήµατα. Η γενική εµφάνιση ενός ακάρεως είναι όπως στην Εικ Στοµατικά µόρια Τα στοµατικά µόρια των Ακάρεων είναι νύσσοντος-µυζώντας ή µασητικού τύπου αλλά δεν έχουν αντιστοιχία µε τους ανάλογους τύπους στα Έντοµα. Σχηµατίζονται από 2 ζεύγη εξαρτηµάτων στην περιοχή της κεφαλής, που συχνά φέρονται πάνω σε µια προέκταση γνωστή σαν ψευδοκεφαλή (capitulum). Στους µασητικούς τύπους υπάρχουν τα 2 χηληκέρατα που µοιάζουν µε λαβίδα. Σε ακάρεα µε νύσσοντα στοµατικά µόρια µπορεί να 1

2 Πίνακας 14. Οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στα Ακάρεα και τα Έντοµα Χαρακτήρας Ακάρεα Έντοµα Οµοιότητες Εξωσκελετός Αρθρωτοί πόδες Τραχειακό σύστηµα Εκδύσεις Σε µερικά µόνο ιαφορές Σωµατικές περιοχές Κεραίες Πόδες Μια (µε ελαφρή διαίρεση σε µερικές οµάδες) εν υπάρχουν Τέσσερα ζεύγη (στις περισσότερες περιπτώσεις) Τρεις (κεφαλή, θώρακας και κοιλία) Υπάρχουν Τρία ζεύγη υπάρχουν στιλετόµορφα εξαρτήµατα (Εικ. 37). Τα φυτοφάγα ακάρεα τρέφονται κατά κανόνα µε φυτικούς χυµούς και γιαυτό συνήθως φέρουν στοµατικά µόρια τροποποιηµένα ειδικά για το σκοπό αυτό. Οι ποδοπροσακτρίδες είναι αρθρωτά εξαρτήµατα που χρησιµεύουν περισσότερο για την συλλογή και συγκράτηση της τροφής αλλά και σαν αισθητήρια όργανα Αναπνευστικό σύστηµα Ένα απλό τραχειακό σύστηµα αναπνοής υπάρχει σε πολλά ακάρεα, τα οποία είναι από τις λίγες οµάδες οργανισµών, πέρα από τα Έντοµα, που αναπνέουν µε τον τρόπο αυτό. Ο αριθµός των αναπνευστικών τρηµάτων (µπορεί να υπάρχει µόνο 1 ζεύγος) και η διευθέτησή τους αποτελούν ταξινοµικούς χαρακτήρες των Ακάρεων. Πολλά ακάρεα µε εξαιρετικά µικρό µέγεθος δεν έχουν τραχειακό σύστηµα και αναπνέουν από ολόκληρη τη σωµατική επιφάνεια. 2

3 Εικ. 37. Το φυτοφάγο άκαρι Panonychus ulmi. (A) Ακµαίο θηλυκό, (Β) Ακµαίο αρσενικό, (Γ) Στοµατικά µόρια 10.4 Βιολογικός κύκλος Κατά κανόνα η αναπαραγωγή είναι σεξουαλική (αµφιγονική), υπάρχουν δηλαδή και τα δύο φύλα, συχνά µε διάφορες στην εµφάνισή τους (Εικ. 37). Πάντως σε µερικά είδη η παρθενογένεση (αγαµογονία) είναι κανονική ή περιπτωσιακή. Συνήθως παράγονται, ωά αλλά µερικά είδη είναι ωοζωοτόκα. Τα ωά έχουν απλό σχήµα και συνήθως οµαλή επιφάνεια (στρογγυλά ή ωοειδή). Τα φυτοφάγα ακάρεα συνήθως προσκολλούν τα ωά τους στην φυτική επιφάνεια. Έχουν συνήθως υψηλό αναπαραγωγικό δυναµικό. Η εξέλιξη από το στάδιο του ωού στο ενήλικο είναι απλή µε µικρή µεταµόρφωση. Πρακτικά από το ωό εκκολάπτεται µια µικρογραφία του ενήλικου. Πάντως το πρώτο στάδιο φέρει µόνο 3 ζεύγη ποδών ενώ το ακµαίο 4 ζεύγη. Ο βιολογικός κύκλος του τετράνυχου των οπωροφόρων, ενός πολύ ζηµιογόνου φυτοφάγου ακάρεως, δίδεται διαγραµµατικά στην Εικόνα 38. Οι όροι που χρησιµοποιούνται για την ονοµασία των νεαρών σταδίων των Ακάρεων είναι παρόµοιοι µε αυτούς των Εντόµων, µε την εξής διαφορά (η οποία εντείνει τη σύγχυση ορολογίας των νεαρών σταδίων): Το πρώτο στάδιο µετά το ωό στα Ακάρεα λέγεται προνύµφη (larva) ενώ τα υπόλοιπα νεαρά κινητά στάδια µέχρι την ενηλικίωση λέγονται νύµφες (πρωτονύµφη, δευτερονύµφη κλπ.). Στην περίπτωση των εντόµων ο όρος προνύµφη χρησιµοποιείται µόνο στα Ολοµετάβολα, ενώ η νύµφη µόνο στα Παουροµετάβολα. Στα περισσότερα ακάρεα απαντώνται 3-4 εκδύσεις ανάµεσα στην προνύµφη και το ακµαίο. Αµέσως πριν από κάθε έκδυση το άκαρι εισέρχεται σε σύντοµο στάδιο ακινησίας, τη χρυσαλλίδα. Έτσι σε τετράνυχους υπάρχει η διαδοχή: ωό, προνύµφη, πρωτοχρυσαλλίδα, πρωτονύµφη, δευτεροχρυσαλλίδα, δευτερονύµφη, τελειοχρυσαλλίδα, ακµαίο. Οι χρυσαλλίδες διακρίνονται από τα κινητά στάδια (στο µικροσκόπιο) επειδή 3

4 Εικ. 38. Ο βιολογικός κύκλος του κόκκινου τετράνυχου των οπωροφόρων, Panonychus ulmi. βέβαια δεν κινούνται ακόµα και µετά από µηχανική παρακίνηση, αλλά και επειδή έχουν αργυρόχροη εµφάνιση, ενώ οι πόδες είναι παράλληλοι µε την κατεύθυνση του µήκους του σώµατος. Ο βιολογικός κύκλος των περισσότερων ακάρεων είναι σχετικά βραχύς. Στον τετράνυχο των οπωροφόρων είναι µόνο 10 ηµέρες περίπου σε συνθήκες θερµού θέρους Κύριοι τύποι ακάρεων Για τους σκοπούς της φυτοπροστασίας δεν είναι απόλυτα απαραίτητη η ακριβής γνώση της λεπτοµερούς Ταξινόµησης των Ακάρεων. Πάντως είναι σηµαντικό να υπάρχει δυνατότητα διάκρισης των κύριων οµάδων των φυτοπαρασιτικών ακάρεων και των συµπτωµάτων που προκαλεί η προσβολή τους στις καλλιέργειες. Επίσης όπου επιχειρείται ολοκληρωµένη αντιµετώπιση φυτοπαρασιτικών ακάρεων (π.χ. µηλιά, θερµοκηπιακές καλλιέργειες) πρέπει να είναι δυνατή η σωστή διάκριση των ειδών και ο υπολογισµός των πληθυσµών των φυτοφάγων και των αρπακτικών ακάρεων. 4

5 Κατά το ταξινοµικό σύστηµα των Baker και Wharton (An Introduction to Acarology, McMillan, New York, 1952, xiii σελ.) όπως αυτό αναφέρεται µε ελαφρές τροποποιήσεις από τον Πελεκάση (Μαθήµατα Γεωργικής Ζωολογίας, ΑΓΣΑ, Αθήνα, 1976, xi σελ.) η Τάξη Acarina (Ακάρεα) διαιρείται στις εξής Υποτάξεις: 1. Υπόταξη Onychopalpida (Notostigmata) Χαρακτηρίζονται από το ότι ο ταρσός των ποδοπροσακτρίδων φέρει ζεύγος ονύχων, εξ ου και η ονοµασία της Υπόταξης. Επίσης στη νωτοπλευρική οπίσθια χώρα του σώµατος φέρουν 4 ζεύγη αναπνευστικών τρηµάτων (στιγµάτων), χωρίς περιτρήµατα. Έχουν µήκος σώµατος 1-2,5 mm και εµφάνιση αραχνών. Ζουν κάτω από πέτρες και οργανικά υπολείµµατα και είναι τα περισσότερα σαρκοφάγα. Τρέφονται µε έντοµα, αραχνίδια, και άλλα αρθρόποδα. 2. Υπόταξη Mesostigmata Είναι τυφλά. Χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη νωτιαίων και κοιλιακών θυρεών (απεσκληρυµένων περιοχών του σωµατικού περιβλήµατος). Φέρουν επίσης ένα τουλάχιστον ζεύγος αναπνευστικών τρηµάτων ανάµεσα στο 3 ο και 4 ο ζεύγος ποδών. Πολλά ζουν ελεύθερα, ενώ άλλα είναι παράσιτα των αναπνευστικών αγωγών Ασπόνδυλων και Σπονδυλωτών ζώων. Τα είδη της Οικογένειας Phytoseiidae είναι αποτελεσµατικά αρπακτικά φυτοφάγων ακάρεων (Tetranychidae, Eriophyidae) ή και µικρών εντόµων (θριπών κ.α.). 3. Υπόταξη Metastigmata (Ixodides) Είναι µεγαλόσωµα (10-30mm), σαρκοφάγα. Φέρουν ένα ζεύγος αναπνευστικών τρηµάτων πίσω από το 4 ο ζεύγος ποδών. Το υπόστοµά τους είναι χαρακτηριστικά ανεπτυγµένο σε διατρητικό όργανο µε οδοντωτή επιφάνεια. Περιλαµβάνουν τις Οικογένειες Argasidae και Ixodidae (τσιµπούρια) µε είδη εκτοπαράσιτα αγροτικών ζώων. 4. Υπόταξη Trombidiformes (Trombiformes) Έχουν µαλακό σώµα, χωρίς θυρεούς, µε 2-4 ζεύγη βαδιστικών ποδών. Φέρουν χηλικέρατα µε µορφή χηλής ή νύσσοντος επιµήκους στιλέτου. Συνήθως υπάρχει τραχειακό σύστηµα, µπορεί όµως και να µην υπάρχει (Eriophyidae). Όταν υπάρχει, τα αναπνευστικά τρήµατα βρίσκονται στο µπροστινό µέρος του σώµατος, κοντά στη βάση των χηλικεράτων και φέρουν περίτρηµα. Στην Υπόταξη αυτή περιλαµβάνονται οι Οικογένειες Tetranychidae, Eriophyidae και Tarsonemidae που έχουν γεωργική σηµασία (κατά φθίνουσα σειρά) επειδή περιλαµβάνουν πρακτικά όλους τους ακαρολογικούς εχθρούς των γεωργικών καλλιεργειών. Στην ίδια Υπόταξη περιλαµβάνεται και η Οικογένεια Tydeidae µε είδη που συχνά βρίσκονται σε µεγάλους αριθµούς πάνω σε καλλιεργούµενα φυτά αλλά δεν έχουν οικονοµική σηµασία. 5. Υπόταξη Sarcoptiformes (Cryptostigmata) εν φέρουν αναπνευστικά τρήµατα ή φέρουν απλό σύστηµα τραχειών, που ανοίγουν εξωτερικά µε πόρους οι οποίοι ανοίγουν σε διάφορα σηµεία της επιφάνειας του σώµατος. Μερικά έχουν λεπτό σωµατικό περίβληµα ενώ σε άλλα είναι αποσκληρυµένο και δερµατώδες. Τα χηλικέρατα έχουν συνήθως µορφή ψαλίδας µε ισχυρά σκέλη, κατάλληλα για µάσηση. Τα Sarcoptiformes υποδιαιρούνται στα Acaridiae και Oribatei. Στα πρώτα 5

6 κατατάσσονται είδη που ζουν ελεύθερα, όπως είδη της Οικογένειας Acaridae, που προσβάλλουν αποθηκευµένα προϊόντα και λιγότερο φυτά, ή είναι παρασιτικά όπως τα Sarcoptes. Στα Oribatei υπάγονται είδη που ζουν στο έδαφος ελεύθερα και συµβάλλουν στην γονιµότητά του µε την αποσύνθεση οργανικών ουσιών. Άλλα είναι επιβλαβή στον άνθρωπο και τα αγροτικά ζώα επειδή είναι φορείς παρασίτων, όπως οι ταινίες (Πλατυέλµινθες). Στον Πίνακα 15 δίδεται µια σύντοµη συγκριτική περιγραφή των κύριων οµάδων ακάρεων µε οικονοµική σηµασία για τη φυτική παραγωγή. Η γενική εµφάνιση αντιπροσωπευτικών ειδών από σηµαντικές οµάδες ακάρεων φαίνεται στην Εικ Βιολογικός κύκλος ενός φυτοφάγου ακάρεως Ο κόκκινος τετράνυχος των οπωροφόρων (Panonychus ulmi, Tetranychidae) είναι δυνατό να θεωρηθεί σαν τυπικό παράδειγµα φυτοφάγου ακάρεως. Είναι σηµαντικός εχθρός των φυλλοβόλων οπωροφόρων και του αµπελιού σε πολλά µέρη του κόσµου. Το χειµώνα υπάρχουν µόνον ωά (χειµέρια ωά) πάνω στα ξυλώδη µέρη του δένδρου. Όταν εκπτυχθούν τα φύλλα την άνοιξη τα ωά εκκολάπτονται και τα µικροσκοπικά άτοµα του πρώτου σταδίου, της προνύµφης (larva), µετακινούνται προς το φύλλωµα και αρχίζουν να τρέφονται. Υπάρχουν 3 εκδύσεις πριν από την ενηλικίωση µε µια σύντοµη περίοδο ακινησίας πριν από κάθε έκδυση. Ο χρόνος από το ωό στο ακµαίο είναι ηµέρες σε σχετικά θερµή περίοδο. Τα ακµαία θηλυκά είναι σχεδόν σφαιρικά, µεγέθους 0,5mm περίπου, µε βαθύ κόκκινο χρώµα και εµφανείς ακανθόµορφες σµήριγγες. Τα αρσενικά είναι µικρότερα, µε στενότερο το πίσω µέρος του σώµατος και έχουν ανοικτότερο χρώµα. Αφού γονιµοποιηθούν από τα αρσενικά, τα θηλυκά γεννούν τα ωά τα οποία προσκολλούν στη φυτική επιφάνεια. Τα θερινά αυτά ωά έχουν ανοικτότερο χρώµα από τα χειµέρια και εκκολάπτονται µετά από λίγες µέρες. Η ανάπτυξη είναι ταχύτατη. Υπάρχουν 4-5 επικαλυπτόµενες γενεές σε περιοχές της Βόρειας Ευρώπης και µέχρι 10 στην Ελλάδα ανάλογα µε τις συνθήκες θερµοκρασίας κ.α. Πριν από τη φυλλόπτωση του φθινοπώρου τα θηλυκά µετακινούνται προς τα ξυλώδη µέρη του δένδρου και αποθέτουν τα χειµέρια ωά. Κινητά στάδια δεν επιβιώνουν το χειµώνα. Οι τετράνυχοι τρέφονται διατρυπώντας την επιφάνεια των φύλλων και αναρροφώντας το περιεχόµενο των κυττάρων, κύρια του παρεγχυµατικού ιστού. Με τον τρόπο αυτό παράγονται µικροσκοπικά ανοικτόχρωµα στίγµατα πάνω στο φύλλο που σταδιακά συνενώνονται µε συνέπεια την χλωρωτική και τελικά σκωριόχρωµη εµφάνιση των φύλλων (µηλιάς κ.α.). Πολύ προσβεβληµένα φύλλα συρρικνώνονται και τελικά πέφτουν πρόωρα. Το τελικό αποτέλεσµα στο δένδρο είναι η ελάττωση του σφρίγους και του µεγέθους των καρπών. Επίσης µπορεί να επηρεασθεί αρνητικά ο σχηµατισµός ανθοφόρων οφθαλµών για την επόµενη αυξητική περίοδο Ζηµιές στα φυτά που προκαλούν τα ακάρεα Εξ αιτίας του µικρού τους µεγέθους, τα ακάρεα δεν παρατηρούνται στα αρχικά στάδια της προσβολής. Είναι λοιπόν πολύ σηµαντικό να υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης, σε πρώιµο στάδιο, της ζηµιάς που προκαλείται στο φυτό από ακάρεα ώστε να είναι δυνατή 6

7 Πίνακας 15. Οι κύριες οµάδες ακάρεων µε οικονοµική σηµασία για τη φυτική παραγωγή. n Οικογένεια Κύριοι χαρακτήρες ιαστάσεις Σηµασία Φυτοπαράσιτα Tetranychidae Σχετικά µεγάλα ακάρεα, γενικά σφαιρικά, µε εµφανείς τρίχες 4 ζεύγη ποδών και προεξέχουσα ψευδοκεφαλή. Μέχρι 1mm Σοβαρά φυτοπαράσιτα. Η διατροφή των καταλήγει σε στίγµατα και χλωρωτική εµφάνιση των φυτών. Eriophyidae Μικροσκοπικά, στρογγυλά µε 4 ζεύγη ποδών, αλλά το οπίσθιο αδύναµο, σµηριγγόµορφο. Σώµα γυαλιστερό χωρίς εµφανείς τρίχες. Ψευδοκεφαλή πολύ περιορισµένη. Tarsonemidae Μικροσκοπικά, στρογγυλά µε 4 ζεύγη ποδών, αλλά το οπίσθιο αδύναµο, σµηριγγόµορφο. Σώµα γυαλιστερό χωρίς εµφανείς τρίχες. Ψευδοκεφαλή πολύ περιορισµένη. Acaridae Σχετικά µεγάλα, σφαιρικά, µε σώµα που φέρει αβαθή εγκάρσια αύλακα, και 4 ζεύγη κοντών, ισχυρών ποδών. Κίνηση αργή Αρπακτικά Phytoseiidae Μέτριου µεγέθους, πολύ δραστήρια µε 4 ζεύγη ευδιάκριτων ποδών. Σώµα συνήθως απιόµορφο. Μέχρι 0,2mm Μέχρι 0,25mm Μέχρι 0,8mm Μέχρι 0,5mm Σοβαροί εχθροί καλλιεργειών. Η διατροφή των προκαλεί παραµόρφωση φυτικών µερών, όγκους, νανισµό. Περιπτωσιακά σοβαροί εχθροί. Η διατροφή των προκαλεί παραµόρφωση και νανισµό. ευτερεύουσα φυτοπαράσιτα. Συνήθως βρίσκονται όπου και µύκητες σήψεων. Πολλά είδη είναι εχθροί αποθηκευµένων προϊόντων (τυριού σιτηρών) Σηµαντικά αρπακτικά των Tetranychidae. Πολλά επιτυγχάνουν ικανοποιητική καταπολέµηση µε κατάλληλους χειρισµούς. Συχνά εκλεκτικά στα είδη µε τα οποία διατρέφονται. Σαπροφυτικά Oribatei Μέσου έως µεγάλου µεγέθους µε βαριά σωµατική δοµή, συχνά σκοτεινόχρωµα. Μοιάζουν µε µικρά σκαθάρια. Λίγες ή καθόλου σωµατικές τρίχες. Μέχρι 0,8mm Τρέφονται µε µύκητες και νεκρά ή αποσυντιθέµενα φυτικά υλικά. Πολύ συνηθισµένα σε πεσµένα φύλλα και επιφανειακά στρώµατα εδάφους. 7

8 Εικ. 39. Οι σηµαντικότεροι τύποι ακάρεων (νωτιαία όψη, σε διαφορετικές κλίµακες) (Α) Tetranychidae, φυτοφάγα (Ε) Tarsonemidae, φυτοφάγα (Β) Eriophyidae, φυτοφάγα (Ζ) Acaridae, φυτοφάγα, αποθηκών (Γ) Phytoseiidae, αρπακτικά (Η) Oribatidae, σαπροφάγα ( ) Ixodidae, τσιµπούρια (Θ) Sarcoptidae, ακάρεα ψωριάσεων 8

9 η λήψη των κατάλληλων µέτρων. Ακόµα και στην περίπτωση των µεγαλύτερων ακάρεων, τα συµπτώµατα της προσβολής είναι εµφανή πριν παρατηρηθούν τα ίδια τα ακάρεα. Πολύ περισσότερο µάλλον στην περίπτωση των µικροσκοπικών ακάρεων όπως τα Eriophyidae και τα Tarsonemidae. Η φύση της ζηµιάς εξαρτάται βέβαια σε µεγάλο βαθµό από τον τύπο του ακάρεως και από το είδος και µέρος του φυτού. Όλα τα είδη Tetranychidae τρέφονται µε τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω για το Panonychus ulmi και καταλήγουν σε στίγµατα και ανοιχτόχρωµες ή σκωριόχρωµες κηλίδες στα φύλλα ή άλλα φυτικά µέρη. Ζουν και διατρέφονται κατά το πλείστον στην κάτω επιφάνεια των φύλλων αλλά η προσβολή φαίνεται καλύτερα από την πάνω επιφάνεια. Μπορούν να προσβληθούν και άνθη. Συνήθως δεν προκαλείται συστροφή ή παραµόρφωση των προσβεβληµένων µερών. Μερικά είδη, ειδικά ο κίτρινος τετράνυχος (Tetranychus urticae), παράγουν µεγάλες ποσότητες λεπτότατων νηµάτων, που µοιάζουν µε τον ιστό των αραχνών, πάνω στην επιφάνεια των φύλλων. Άλλα είδη όπως ο κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) παράγουν ελάχιστο ή καθόλου ιστό. Ένας καλός φακός χειρός (µε µεγέθυνση x8 έως x10) ή ένα µικροσκόπιο µε σχετικά µικρή µεγέθυνση (x10 έως x15) είναι αρκετά για παρατήρηση των Tetranychidae. Αντίθετα η διατροφή από είδη Eriophyidae και Tarsonemidae δεν προκαλεί εµφανή χλώρωση των προσβεβληµένων περιοχών. Τα πιο συνηθισµένα συµπτώµατα σ αυτή την περίπτωση είναι παραµόρφωση, συστροφή ή µειωµένη ανάπτυξη των φύλλων ή άλλων φυτικών µερών. Μερικά είδη Eriophyidae προκαλούν τη δηµιουργία χαρακτηριστικών όγκων. Κατά κανόνα τα ακάρεα βρίσκονται στις προσβεβληµένες περιοχές αλλά απαιτείται µικροσκόπιο µε ισχυρή µεγέθυνση (x20 έως x30) για την παρατήρηση ειδών των δύο αυτών Οικογενειών. Πάντως µια επιπλέον δυσκολία στην παρατήρηση, πέρα από το πολύ µικρό µέγεθος, είναι το ότι τα ακάρεα αυτά είναι σχεδόν άχρωµα, ηµιδιαφανή. Είδη της Οικογένειας Acaridae (Acarus, Tyroglyphus) συχνά προσβάλλουν βολβούς. Οι προσβεβληµένοι βολβοί αναπτύσσονται περιορισµένα και έχουν µαλακή, σπογγώδη υφή. Εσωτερικά υπάρχουν περιοχές σε κατάσταση σήψης µε παράλληλη παρουσία των ακάρεων αυτών. Έτσι σε µερικές περιπτώσεις δεν είναι ευκρινές ποιος ήταν ο πρώτος εισβολέας, ο µύκητας ή το άκαρι. Τα ακάρεα αυτά συνήθως απαντούν σε συσσωµατώµατα. Είναι µόλις ευδιάκριτα µε γυµνό µάτι, σαν γυαλιστερά σφαιρίδια µε οκνή κίνηση Ακάρεα µε ιδιαίτερη οικονοµική σηµασία Οικογένεια Tetranychidae Περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό ειδών, όλα φυτοφάγα. Πολλά από αυτά είναι ευρύτατα διαδεδοµένα γεωγραφικά, ενώ µερικά είναι κοσµοπολιτικά. Τα σηµαντικότερα είδη είναι: Panonychus ulmi, ο κόκκινος τετράνυχος των οπωροφόρων. Έχει κοσµοπολιτική εξάπλωση. Προσβάλλει κυρίως τη µηλιά αλλά και τα άλλα γιγαρτόκαρπα (αχλαδιά, κυδωνιά), τα πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, δαµασκηνιά, κερασιά, βερικοκιά, αµυγδαλιά), το αµπέλι, την καρυδιά, καλλωπιστικούς θάµνους κ.α. Ο βιολογικός του κύκλος περιγράφηκε πιο πάνω. Η καταπολέµησή του µε φυτοφάρµακα, όπως και των υπολοίπων ακάρεων, είναι 9

10 δύσκολη επειδή αναπτύσσει εύκολα ανθεκτικότητα. Γίνονται εφαρµογές εναντίον των χειµέριων ωών µε ειδικά ωοκτόνα και µε χειµερινούς πολτούς, και συνδυασµένες εφαρµογές ωοκτόνων και ακµαιοκτόνων στην αυξητική περίοδο. Έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς, όπως είδη της Οικογένειας ακάρεων Phytoseiidae και Stigmaeidae, έντοµα των οικογενειών των Ηµίπτερων Anthocoridae και Miridae και των Κολεοπτέρων Coccinellidae. Έτσι σε πολλές περιοχές του κόσµου (π.χ. Αγγλία, Νέα Ζηλανδία) γίνεται σήµερα ολοκληρωµένη αντιµετώπισή του µε αξιοποίηση των φυσικών του εχθρών. Tetranychus urticae, ο κίτρινος τετράνυχος ή «σιναπίτης». Κοσµοπολιτικό και πρακτικά παµφάγο αφού προσβάλλει ευρύτατο φάσµα αυτοφυών και καλλιεργούµενων φυτικών ειδών διάφορων βοτανικών οικογενειών. Προσβάλλει όλα τα οπωροφόρα, τα εσπεριδοειδή, το αµπέλι, τα βιοµηχανικά φυτά (βαµβάκι, τεύτλα), τα λαχανικά, τα ψυχανθή, τα λειµώνια, τα καλλωπιστικά και τα ανθοκοµικά καθώς και αγρωστώδη. Είναι ίσως ο σοβαρότερος εχθρός των θερµοκηπιακών καλλιεργειών. Έχει αρκετές οµοιότητες στην εµφάνιση και το βιολογικό κύκλο µε τον P. ulmi. Τα θήλεα πάντως διαφέρουν σηµαντικά εφ όσον στον κίτρινο τετράνυχο έχουν χρώµα γενικά υποπράσινο µε δύο µεγάλα στίγµατα στις δύο πλευρές της κοιλίας. Τα θήλεα του χειµώνα έχουν χρώµα ρόδινο. ιαχειµάζει σαν ακµαίο θήλυ. Καταπολεµάται µε εφαρµογή φυτοφαρµάκων (συνδυασµούς ακµαιοκτόνων και ωοκτόνων) που όµως συχνά είναι αναποτελεσµατικά εξ αιτίας ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Έχει, όπως και το προηγούµενο είδος, πολλούς βιολογικούς εχθρούς, ιδιαίτερα αρπακτικά ακάρεα Phytoseiidae. Έτσι στα θερµοκήπια η καταπολέµηση του Tetranychus urticae γίνεται µε εφαρµογή του Phytoseiulus persimilis (Phytoseiidae). Το αρπακτικό αυτό διατίθεται στους παραγωγούς στο στάδιο του έγκυου ακµαίου θηλυκού από οίκους που το εκτρέφουν για το σκοπό αυτό. Tetranychus viennensis, ο τετράνυχος της µηλιάς και του κράταιγου. Προσβάλλει τη µηλιά, αχλαδιά, πυρηνόκαρπα κ.α. Έχει µικρότερη οικονοµική σηµασία από τα δύο προηγούµενα είδη. Bryobia praetiosa, ο τετράνυχος της αµυγδαλιάς και της µηδικής. Προσβάλλει την αµυγδαλιά και άλλα πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, κερασιά, δαµασκηνιά) καθώς και τη µηλιά, αχλαδιά, και διάφορα είδη τριφυλλιού. Οικογένεια Eriophyidae Περιλαµβάνει ακάρεα φυτοφάγα, µε σώµα επίµηκες σκωληκόµορφο δακτυλιωτό. Είναι πολύ µικρού µεγέθους, µέχρι 200µm και φέρουν µόνο δύο ζεύγη ποδών (τα πρόσθια) σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους. Είναι άχροα, ελαφρώς ωχροκίτρινα ή υπορόδινα. εν έχουν αναπνευστικό σύστηµα. Σηµαντικά είδη Eriophyidae είναι: Eriophyes vitis. Προσβάλλει τα φύλλα της αµπέλου και προκαλεί τη γνωστή ερίνωση, δηλαδή σχηµατισµό φλυκταινών στο φύλλο, στην κατώτερη κοίλη επιφάνεια των οποίων αναπτύσσονται υπερτροφικές τρίχες. Μια µορφή του ακάρεως αυτού που είχε παλαιότερα ονοµασθεί ξεχωριστό είδος, το Colomerus vitis, προκαλεί ζηµιές στο φυτωριακό υλικό του αµπελιού επιδρώντας στην έκπτυξη των οφθαλµών. Eriophyes pyri. Προσβάλλει τα φύλλα της αχλαδιάς και λιγότερο της µηλιάς. Προκαλεί το σχηµατισµό κηκίδων που αρχικά είναι ανοικτοπράσινες και τελικά παίρνουν χρώµα σκοτεινόφαιο. 10

11 Eriophyes tristriatus. Προκαλεί την ερίνωση της καρυδιάς. Aceria oleae. Προκαλεί παραµορφώσεις στα φύλλα της ελιάς και σχηµατισµό αβαθών κοιλοτήτων στην κάτω επιφάνειά τους. Προσβάλλει και τις ανθοταξίες. Aceria sheldoni, το άκαρι το παραµορφωτικό. Προσβάλλει τα εσπεριδοειδή και ιδιαίτερα τη λεµονιά. Προκαλεί ανώµαλη ανάπτυξη των οφθαλµών. Σαν συνέπεια, καταστρέφονται άνθη, οι καρποί έχουν ανώµαλα σχήµατα και πολλοί από αυτούς δεν είναι εµπορεύσιµοι, και τα φύλλα είναι µικρά και συνεστραµµένα ή δεν εκπύσσονται καθόλου. Phyllocoptruta oleivora. Προκαλεί σκωριόχρωµη των καρπών των εσπεριδοειδών σε περιοχές των ΗΠΑ και της Μεσογείου εκτός από την Ελλάδα. Aculus pelecassi. Προκαλεί σκωριόχρωση των καρπών της πορτοκαλιάς και µανδαρινιάς και αργυρόχρωση των καρπών της λεµονιάς στην Ελλάδα, την Ιταλία, τις ΗΠΑ και αλλού. Έχει πολλές οµοιότητες µε το προηγούµενο είδος. Vassates lycopersici. Προσβάλλει τα φύλλα της τοµάτας και της πατάτας στα οποία προκαλεί ορειχαλκόχροη κηλίδωση που τελικά εκδηλώνεται µε τη µορφή σκληρών πλακών. Phyllocoptes vitis, ο φυλλοκόπτης του αµπελιού. Προκαλεί τη λεγόµενη ακαρίωση του αµπελιού. Τα ακάρεα νύσσουν τους εκπτυσσόµενους οφθαλµούς και τα νεαρά φύλλα του αµπελιού, προκαλούν ανάσχεση της οµαλής ανάπτυξής τους, µικροφυλλία και βραχυγονάτωση των νεαρών βλαστών. Aculus schlechtendali. Προκαλεί σκωριόχρωση στα µήλα. Phytoptes avellanae. Προσβάλλει τους οφθαλµούς της φουντουκιάς και προκαλεί την παραµόρφωσή τους µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό υπερτροφιών που είναι γνωστές σαν µπουκέτα. Οι οφθαλµοί που έχουν προσβληθεί δεν εκπύσσονται. Οικογένεια Tarsonemidae Polyphagotarsonemus latus. Προκαλεί ζηµιές, στο βαµβάκι και σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες (λαχανοκοµικά, ανθοκοµικά). Tarsonemus pallidus. Προσβάλλει τα κυκλάµινα και τις φράουλες. Οικογένεια Acaridae (Tyroglyphidae) Acarus siro. Προσβάλλει αποθηκευµένα σιτηρά κ.α. Οικογένεια Phytoseiidae Περιλαµβάνει είδη που είναι πολύ αποτελεσµατικά αρπακτικά άλλων ακάρεων και ιδιαίτερα των Tetranychidae. Phytoseiulus persimilis. Εκτρέφεται από οίκους του εξωτερικού και διατίθεται σε καλλιεργητές θερµοκηπίων για την καταπολέµηση του T. urticae. Typhlodromus pyri. Καταπολεµά αποτελεσµατικά σε προγράµµατα ολοκληρωµένης αντιµετώπισης του P. ulmi στη δενδροκοµία σε διάφορες περιοχές του κόσµου (Μ. Βρετανία, Ν. Ζηλανδία, Καναδά κ.α.). Υπάρχει και στην Ελλάδα. 11

12 Amblyseius fallacis. Χρησιµοποιείται για τον ίδιο σκοπό στις Ανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ. Typhlodromus occidentallis. Χρησιµοποιείται για τον ίδιο σκοπό στις υτικές Πολιτείες των ΗΠΑ. Amblyseius potentillae. Επίσης αρπακτικό τετράνυχων στη δενδροκοµία στη Β. Ευρώπη και αλλού. Amblyseius cucumeris. Χρησιµοποιείται σε εµπορική κλίµακα για την καταπολέµηση θριπών σε θερµοκήπια. Οικογένεια Stigmaeidae Zetzellia mali. Είναι αρπακτικό του P. ulmi. 12

ζωικοί εχθροί ανθοκηπευτικών

ζωικοί εχθροί ανθοκηπευτικών ζωικοί εχθροί ανθοκηπευτικών τετράνυχοι Tetranychus urticae (κοινός τετράνυχος) Panonychys citri (κόκκινος τετράνυχος) οικ.: Tetranychidae κοινός τετράνυχος μορφολογία ακμαίο σχήμα ωοειδές μέγεθος 0,5

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ενότητα 12: Ακάρεα Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ενότητα 11: Ακάρεα Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου Τμήμα: Τεχνολόγων

Διαβάστε περισσότερα

15/1/2010. Φυτοπροστασία Δενδρωδών Εχθροί. Εισαγωγή. Πασχάλης Γιαννούλης 2009

15/1/2010. Φυτοπροστασία Δενδρωδών Εχθροί. Εισαγωγή. Πασχάλης Γιαννούλης 2009 15/1/2010 Φυτοπροστασία Δενδρωδών Εχθροί Εισαγωγή Πασχάλης Γιαννούλης 2009 1 15/1/2010 MΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ EXΘΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2 15/1/2010 3 15/1/2010 4 15/1/2010 5 15/1/2010 6 15/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΑΡΘΡΟΠΟ Α. 2.1 Εξέλιξη - Μεταµέρεια

Κεφάλαιο 2 ΑΡΘΡΟΠΟ Α. 2.1 Εξέλιξη - Μεταµέρεια Κεφάλαιο 2 ΑΡΘΡΟΠΟ Α Τα Έντοµα (λατινικά Insecta) και τα Ακάρεα (Acarina) κατατάσσονται στο φύλο του Ζωικού Βασίλειου Αρθρόποδα (Phylum Arthropoda). Το όνοµα του Φύλου προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΦΙ ΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΩΝ ΣΕ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΝΙΚΟΛΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΚΑΡΕΑ ΩΣ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ

ΤΑ ΑΚΑΡΕΑ ΩΣ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ Α]4 νολο? ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ : /990: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΑΚΑΡΕΑ ΩΣ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΗΣ ΣΠΟΥΑΑΣΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18.07.2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 106790 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα

Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα Ανήκει στην υποκατηγορία cyanomidines των νεονικοτινοειδών και γι αυτό: 1. Δεν εφαρμόζεται στο έδαφος 2. Δεν θεωρείται πολύ τοξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13 ο 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2 ΟΡΙΣΜΟΣ Καλλωπιστικά φυτά ονομάζουμε τα φυτά που χρησιμοποιούνται για τον καλλωπισμό διαφόρων χώρων, δηλαδή για να ομορφύνουν τους εξωτερικούς χώρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι. Εργαστηριακή άσκηση: Αρθρόποδα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι. Εργαστηριακή άσκηση: Αρθρόποδα Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Ζώων ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι Εργαστηριακή άσκηση: Αρθρόποδα Επιμέλεια: Σίνος Γκιώκας Πάτρα 2015 ΧΗΛΗΚΕΡΑΙΩΤΑ & ΜΥΡΙΑΠΟΔΑ ΧΗΛΗΚΕΡΑΙΩΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΡΑΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Το δυναµικό για υψηλούς ρυθµούς αναπαραγωγής στα έντοµα αντισταθµίζεται συνήθως από υψηλή θνησιµότητα. Υπάρχουν δύο ευρύτερες οµάδες παραγόντων θνησιµότητας, εκείνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Κεφάλαιο 1 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Κεφάλαιο 1 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ 1.1 Ο άνθρωπος και τα έντοµα Από τις τρεις κύριες οµάδες ζωικών οργανισµών που προσβάλλουν γεωργικές καλλιέργειες, τα Έντοµα, τα Ακάρεα και τους Νηµατώδεις, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο. Έντομα (Μορφολογία Κατηγορίες)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο. Έντομα (Μορφολογία Κατηγορίες) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο Έντομα (Μορφολογία Κατηγορίες) Δασική Εντομολογία Αντικείμενο: Μελέτη των εντόμων που βλάπτουν τα δασικά δέντρα και το ξύλο σε χρήση. Στη δασική πράξη: α. Εντοπισμός προσβολής επιδημικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων

Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων 1.1.Ορισµοί Παράσιτα των καλλιεργειών (ή φυτοπαράσιτα) ονοµάζονται τα αίτια των ασθενειών, οι ζωικοί εχθροί και τα ζιζάνια, που µε την δράση τους πάνω στα καλλιεργούµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες ροδακινιάς

Ασθένειες ροδακινιάς Ασθένειες ροδακινιάς Εξώασκος (Leaf Curl, Taphrina deformans), προκαλεί έντονες παραμορφώσεις των φύλλων τον Απρίλιο. Ακολουθεί φυλλόπτωση των προσβεβλημένων δέντρων. Όχι σοβαρό πρόβλημα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ειδική φυτοπαθολογία οπωροκηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας 8. Νηματώδεις Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας Δρ Βασίλειος Δημόπουλος

ειδική φυτοπαθολογία οπωροκηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας 8. Νηματώδεις Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας Δρ Βασίλειος Δημόπουλος ειδική φυτοπαθολογία οπωροκηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας 8. Νηματώδεις χρυσονηματώδης της πατάτας Globodera rostochiensis (συν. Heterodera rostochiensis) οικ. Heteroderidae χρυσονηματώδης της

Διαβάστε περισσότερα

ζωικοί εχθροί ανθοκηπευτικών

ζωικοί εχθροί ανθοκηπευτικών ζωικοί εχθροί ανθοκηπευτικών Τάξη: Diptera πτέρυγες: πρόσθιες μεμβρανώδεις, οπίσθιες ελλείπουν (διαμορφωμένες σε αλτήρες) στοματικά μόρια: νύσσο - μυζητικού τύπου ολομετάβολα προνύμφη: ακέφαλη - άποδη

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 02-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 12730/145701 π.ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΑΦΙΔΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ Aphis gossypii (Hemiptera-Homoptera,Aphididae) Βιολογία Aphis gossypii στο βαμβάκι 2.Με την άνοδο της θερμοκρασίας και τη δράση των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 02-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 12729/145692 π.ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.721/1977 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρµάκων» και ειδικότερα τα άρθρ 2, παρ.

Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.721/1977 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρµάκων» και ειδικότερα τα άρθρ 2, παρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 4-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 95732 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1. SIGMA

Διαβάστε περισσότερα

Ζωϊκοί εχθροί της ελιάς

Ζωϊκοί εχθροί της ελιάς Ζωϊκοί εχθροί της ελιάς Ο ΡΥΓΧΙΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Rhynchites cribripennis Κηκιδόμυγα των βλαστών της ελιάς, Resseliella oleisuga Αντώνης Παρασκευόπουλος, Γεωπόνος Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΡΑΟΥΛΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΡΑΟΥΛΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΦΡΑΟΥΛΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

A Β C D E1 E2 F G A B C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

A Β C D E1 E2 F G A B C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑi ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ζωικοί εχθροί ανθοκηπευτικών

ζωικοί εχθροί ανθοκηπευτικών ζωικοί εχθροί ανθοκηπευτικών Τάξη: Hemiptera πτέρυγες: πρόσθιες ημιέλυτρα, οπίσθιες μεμβρανώδεις ή λείπουν στοματικά μόρια: νύσσο - μυζητικού τύπου ετερομετάβολα - παουρομετάβολα Υποτάξεις: Homoptera -

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν.

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. βλαστορύκτης της ροδακινιάς) σε ροδάκινα και νεκταρίνια για εξαγωγή στη Ρωσία Για φυτοϋγειονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

Γιγαρτόκαρπα Μηλιά (Malus pumilla)

Γιγαρτόκαρπα Μηλιά (Malus pumilla) Σκοπός της άσκησης Τρόπος καρποφορίας οπωροφόρων δένδρων κύρια καρποφόρα όργανα των οπωροφόρων δέντρων σε ποια ηλικίας βλαστούς βρίσκονται τα καρποφόρα όργανα µακροσκοπική διάκριση βλαστοφόρων από ανθοφόρους

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-4-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 3345/38771 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέεται εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της Κερασιάς

Ασθένειες της Κερασιάς Ασθένειες της Κερασιάς ΚΟΡΥΝΕΟ Stigmina carpophila ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΥΝΕΟΥ Συνθήκες αναπτύξεως: Ο υγρός και βροχερός καιρός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της ασθένειας. Οι μολύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ: ΕΧΘΡΌΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ARMILLARIA

ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ARMILLARIA ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ARMILLARIA Εικ.1. Ελάτη προσβεβληµένη από το µύκητα Armillaria mellea. ιακρίνονται οι λευκές µυκηλιακές πλάκες στη βάση του κορµού. Μαίναλο. Εικ.2. Μυκηλιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ενότητα 1: Εισαγωγή Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου Τμήμα: Τεχνολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαρεοκτόνο Φυλλώματος

Ακαρεοκτόνο Φυλλώματος 80 κ.εκ. Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: spirodiclofen 24% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 77% β/β Ακαρεοκτόνο Φυλλώματος ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικ. 1: Τέλειο έντομο E. orientalis με χαρακτηριστικό καστανό χρωματισμό.

Εικ. 1: Τέλειο έντομο E. orientalis με χαρακτηριστικό καστανό χρωματισμό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παρ. οδός Ναυπλίου-Νέας Κίου Ταχ.Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Κεφάλαιο 8 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Κεφάλαιο 8 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Στο Κεφάλαιο 6 αναφέρθηκε ότι ένα φυτοφάγο έντοµο γίνεται πρόβληµα όταν η πυκνότητα του πληθυσµού του είναι τέτοια ώστε η προσβολή που προκαλεί να υπερβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ζωικοί εχθροί ανθοκηπευτικών

ζωικοί εχθροί ανθοκηπευτικών ζωικοί εχθροί ανθοκηπευτικών χρυσονηματώδης της πατάτας Globodera rostochiensis (συν. Heterodera rostochiensis) οικ. Heteroderidae χρυσονηματώδης της πατάτας μορφολογία εμφανίζουν έντονο γενετικός διμορφισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Καλιφόρνιας) σε ροδάκινα και νεκταρίνια και επιτραπέζια σταφύλια

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Καλιφόρνιας) σε ροδάκινα και νεκταρίνια και επιτραπέζια σταφύλια Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) (κν. θρίπας της Καλιφόρνιας) σε ροδάκινα και νεκταρίνια και επιτραπέζια σταφύλια για εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες των Πεζών Ηρακλείου & του Μεραμβέλλου Λασιθίου την περίοδο

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες των Πεζών Ηρακλείου & του Μεραμβέλλου Λασιθίου την περίοδο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα, 29-06-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 11142 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΦΥΛΛΩΝ] Για φυλλοδιαγνωστική ανάλυση

[ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΦΥΛΛΩΝ] Για φυλλοδιαγνωστική ανάλυση Agroeco [ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΦΥΛΛΩΝ] Για φυλλοδιαγνωστική ανάλυση Γενικά Για τη λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος είναι απαραίτητο να τηρούνται τα εξής: Συλλέγουμε πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα από κύριους

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 4. Η ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Φώτιος Θ. Γραβάνης Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας, 41110 Λάρισα. F.T.Gravanis@teilar.gr 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ. Εργαστηριακή άσκηση. Σίνος Γκιώκας Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Ζώων

ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ. Εργαστηριακή άσκηση. Σίνος Γκιώκας Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Ζώων ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ Εργαστηριακή άσκηση Σίνος Γκιώκας Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Ζώων Πάτρα 2015 Συστήνοντας τα Αρθρόποδα Ποια είναι τα Αρθρόποδα; Τι είναι ένα Αρθρόποδο; Βασικές ερωτήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Νέος αλευρώδης απειλεί την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Νέος αλευρώδης απειλεί την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΦΥΤΟΦΑΓΑ ΑΚΑΡΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΦΥΤΟΦΑΓΑ ΑΚΑΡΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΦΥΤΟΦΑΓΑ ΑΚΑΡΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ Πτυχιακή εργασία Του Σπουδαστή: Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έκδοση 1η 10/4/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έκδοση 1η 10/4/2017 ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ Παθογόνο αίτιο: Plasmopara viticola Σε πολλές αµπελουργικές χώρες θεωρείται η σπουδαιότερη ασθένεια του αµπελιού. Στην Κρήτη κατά κανόνα δεν δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα χωρίς να λείπουν όµως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ 1 Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme 2 econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ PhD Γεωπονικών Επιστημών Γ.Π.Α. MSc

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ενότητα 4: Αρπακτικά εντόμων Γ Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ειδική φυτοπαθολογία οπωροκηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας 3. Περονόσποροι

ειδική φυτοπαθολογία οπωροκηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας 3. Περονόσποροι ειδική φυτοπαθολογία οπωροκηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας 3. κλάση: Oomycetes θαλλός: κοινοκύτταρο μυκήλιο με πλούσια διακλάδωση κυτταρικά τοιχώματα με κυτταρίνη αντί για χιτίνη σαπρόφυτα παράσιτα

Διαβάστε περισσότερα

Κατα ολέµησηκουνου ιών

Κατα ολέµησηκουνου ιών Κατα ολέµησηκουνου ιών Κουνού ιακαιάνθρω ος: µια δύσκολη συµβίωση Α. Μιχαηλάκης Εργαστήριο Γεωργικής Εντοµολογίας, Τµήµα Εντοµολογίας και Γ. Ζωολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Ακαρεοκτόνο Φυλλώματος

Ακαρεοκτόνο Φυλλώματος 80 κ.εκ. Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: spirodiclofen 24% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 77% β/β Ακαρεοκτόνο Φυλλώματος ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΠΩΡΟΚΟΜΙΑ 4. ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους

Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους 201-2016 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Γενική και Ανόργανη Χηµεία Μαθηµατικά 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Γενετική Λειτουργική Ανατοµία Φυτών Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας 4 Εισαγωγή στη Γεωπονία

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί εχθροί της μηλιάς

Ζωικοί εχθροί της μηλιάς Ζωικοί εχθροί της μηλιάς Πολλά έντομα και ακάρεα προσβάλουν τη μηλιά και για την καταπολέμηση τους απαιτείται σημαντικός αριθμός ψεκασμών σε όλο τον κόσμο. Λόγω της τοξικότητας των συγκεκριμένων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών

φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών κλάση: Deuteromycetes θαλλός: πολυκύτταρο μυκήλιο σαπρόφυτα παράσιτα αναπαραγωγή: κυρίως αγενώς (ατελής μορφή) τέλεια μορφή: Ασκομύκητες (κυρίως), Βασιδιομύκητες τάξη: Moniliales

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ενότητα 4: Αναπαραγωγή, ανάπτυξη & μεταμόρφωση των εντόμων Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών

φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών κλάση: Oomycetes θαλλός: κοινοκύτταρο μυκήλιο με πλούσια διακλάδωση κυτταρικά τοιχώματα με κυτταρίνη αντί για χιτίνη σαπρόφυτα παράσιτα περιβάλλον: υψηλή υγρασία αγενής αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ Οι σχέσεις των εντόµων µε τα φυτά θα µπορούσαν να οµαδοποιηθούν σε δύο διακριτούς τύπους: Πολλά έντοµα χρησιµοποιούν φυτά σαν πηγή τροφής. Συνήθως δεν υπάρχει ωφέλεια για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ Άσκηση 1 η Μορφολογικά χαρακτηριστικά καρποφόρων δένδρων-διάκριση αειθαλών Εισαγωγή Τα καρποφόρα δέδρα διακρίνονται σε δύο μεγάλες ομάδες, στα αειθαλή και τα φυλλοβόλα. Τα αειθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1:30 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ενότητα 12: Τα ακάρεα ως μέσον βιολογικού ελέγχου επιβλαβών αρθροπόδων & οικυριότεροιφυσικοίεχθροίνηματωδών

Διαβάστε περισσότερα

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος (σκαθάρι) το έντοµο δηλαδή Rhynchophorus ferrugineus, είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΠΩΡΟΚΟΜΙΑ 2. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας Καλλιεργητικές μέθοδοι αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών Αμειψισπορά Έντομα: σε περιπτώσεις εντόμων με βραδεία εξέλιξη του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr 29/10/2013 Η λίπανση των καλλιεργειών αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα της γεωργικής πρακτικής. Τα λιπάσματα, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου με ένα καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον ελκυστικό με τη χρήση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης δια επιβλαβείς οργανισμούς. Μ. Κιούση, Ε. Μπεμπέλου,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ηδοµή καιηλειτουργεί του σπέρµατος

Κεφάλαιο 8. Ηδοµή καιηλειτουργεί του σπέρµατος Κεφάλαιο 8 Ηδοµή καιηλειτουργεί του σπέρµατος Σπέρµατα - καρποί Αποτελούν την κύρια πηγή τροφής ανθρώπων και ζώων Έχουν µεγάλη οικονοµική - κοινωνική σηµασία Η εξέλιξη του πολιτισµού στηρίχθηκε σε µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

c-sc: µεταξύ costa και subcosta r: µεταξύ γειτονικών διακλαδώσεων του radius r-m: µεταξύ radius και media m-cu: µεταξύ media και cubitus

c-sc: µεταξύ costa και subcosta r: µεταξύ γειτονικών διακλαδώσεων του radius r-m: µεταξύ radius και media m-cu: µεταξύ media και cubitus Σύστηµα Comstock-Needham Needham: Costa (C) το ακραίο νεύρο που σχηµατίζει το κράσπεδο του φτερού Subcosta (Sc) δεύτερο επίµηκες νεύρο, το οποίο τυπικά δεν διακλαδίζεται Radius (R) τρίτο επίµηκες νεύρο,

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ενότητα 10: Έντομα & φυτό ξενιστής Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΠΟΦΟΡIΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΚΑΡΠΟΦΟΡIΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 1 ΚΑΡΠΟΦΟΡIΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Στάδια καρποφορίας, σχηματισμός ανθικών καταβολών & καρποφόρα όργανα Αθανάσιος Μολασιώτης Επίκουρος καθηγητής Εργαστήριο Δενδροκομίας ΑΠΘ (Τηλ.: 2310 991693; E-mail:amolasio@agro.auth.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η γενική δενδροκομία πραγματεύεται τη βιολογία των καρποφόρων δένδρων και θάμνων

Διαβάστε περισσότερα

Ceuthorrhynchus pallidactylus

Ceuthorrhynchus pallidactylus ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ceuthorrhynchus pallidactylus ΡΑΜΑ 2011 Τί ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι. Εργαστηριακή άσκηση: Εξάποδα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι. Εργαστηριακή άσκηση: Εξάποδα Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Ζώων ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι Εργαστηριακή άσκηση: Εξάποδα Επιμέλεια: Σίνος Γκιώκας Πάτρα 2015 1 ΕΞΑΠΟΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-4-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 1782/20449 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ενότητα 1: Εισαγωγή Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ Η ασθένεια προσβάλλει αποκλειστικά τα φύλλα της αμυγδαλιάς και μπορεί να προκαλέσει έντονη φυλλόπτωση και εξασθένηση του δέντρου. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Αργά την άνοιξη ή αρχές του καλοκαιριού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΡΥΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΡΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΡΥΟΣ 1 1. Ξηρασία νέκρωση δρυός 2. Σηψιρρίζια 3. Ιώδης σηψιρρίζια. Ο μύκητας Helicobacidium purpureum σκεπάζει τις ρίζες με μυκήλια, ενώ τα καρποσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠΕΛΙ Ν ο 8 /

ΑΜΠΕΛΙ Ν ο 8 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Πανεπιστημίου 334, 24 43 ΠΑΤΡΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρόποδα (Arthropoda) Χηληκεραιωτά (Chelicerata) Δρ Ιάσμη Στάθη. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου

Αρθρόποδα (Arthropoda) Χηληκεραιωτά (Chelicerata) Δρ Ιάσμη Στάθη. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου Αρθρόποδα (Arthropoda) Χηληκεραιωτά (Chelicerata) Δρ Ιάσμη Στάθη Ηράκλειο, Μάρτιος 2015 Σπονδυλωτά Ασπόνδυλα ζώα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Χρήστος Γ. Αθανασίου Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΝΤΟΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Κύριοι εχθροί Pectinophora gossypiella (Lepidoptera: Gelechiidae)

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ενότητα 2: Αρπακτικά εντόμων A Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-04-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2460/28597 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας.

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Βιολογική Γεωργία με Φυτικά ή φυσικά εντομοκτόνα Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Παρ' ότι δεν είναι και ο πλέον δόκιμος όρος (βιολογικά εντομοκτόνα),

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μορφολογία και Ανατομία Δεκάποδου Καρκινοειδούς

Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μορφολογία και Ανατομία Δεκάποδου Καρκινοειδούς Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Μορφολογία και Ανατομία Δεκάποδου Καρκινοειδούς Iάσμη Στάθη Δέσποινα Δοκιανάκη Ηράκλειο, Σπονδυλωτά Ασπόνδυλα Καρκινοειδή ΦΥΛΟ: Αρθρόποδα Χαρακτηριστικά Μεταμέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία. Χλωρά Λίπανση Φυτά. Θεωρία Βιολογική Γεωργία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 12 / 10 / 2015

Βιολογική Γεωργία. Χλωρά Λίπανση Φυτά. Θεωρία Βιολογική Γεωργία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 12 / 10 / 2015 Βιολογική Γεωργία Χλωρά Λίπανση Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. 12 / 10 / 2015 ** Σημειώσεις από το Βιβλίο του Ιωάννη Πολυμεράκη Χλωρή λίπανση Η καλλιέργεια οποιουδήποτε φυτικού είδους

Διαβάστε περισσότερα

Αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας Κονγκό. Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCFV)

Αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας Κονγκό. Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCFV) Αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας Κονγκό Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCFV) Αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας Κονγκό Λοιμώδης μεταδοτική νόσος των ζώων Οφείλεται σε ιό RNA του γένους Nairovirus της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δράμα, 25-10-2011 O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα