ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 1. Περιορισμένη εφαρμογή της Συμφωνίας.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 1. Περιορισμένη εφαρμογή της Συμφωνίας."

Transcript

1 Παράρτημα 10 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Περιορισμένη εφαρμογή της Συμφωνίας. Η επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας συνοψιζομένη στην επιτάχυνση της αποζημίωσης του διακανονισμού ενός τροχαίου ατυχήματος με προφανή οφέλη τόσο για τους καταναλωτές ασφαλιζομένους όσο και για την ασφαλιστική αγορά γενικώς είναι δυνατή μόνον εφόσον όλες οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις κάνουν χρήση του συστήματος. Η αμοιβαία αναληφθείσα υποχρέωση από τις ασφαλιστικές εταιρίες που προσχωρούν στη Συμφωνία συνίσταται στην εφαρμογή αυτής σε κάθε περίπτωση, εφόσον φυσικά πληρούνται οι προϋποθέσεις. Η μη εφαρμογή της Συμφωνίας από ορισμένες συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις δημιουργεί πρόσκαιρη οικονομική ανισορροπία εις βάρος των εταιριών που εφαρμόζουν με συνέπεια τη Συμφωνία. Οι εταιρίες αυτές που εφαρμόζουν με συνέπεια τη Συμφωνία στην εκκαθάριση κάθε μήνα εμφανίζουν υψηλό πιστωτικό υπόλοιπο, δεδομένου ότι διακανόνισαν αναλογικά πολύ περισσότερους φακέλους ζημιών για λογαριασμό άλλων συμβαλλόμενων ασφαλιστικών εταιριών, από τους φακέλους που διακανόνισαν οι άλλες συμβαλλόμενες εταιρίες για λογαριασμό αυτών. Πέραν της υποχρέωσης βάσει της Συμφωνίας για εφαρμογή αυτής απ όλες τις συμβαλλόμενες εταιρίες, η περιορισμένη εφαρμογή οδηγεί και σε επιπλέον διαχειριστικό κόστος εις βάρος των εταιριών που δεν κάνουν χρήση του συστήματος, δεδομένου ότι η διαχείριση κάθε φακέλου ζημιάς επιβαρύνεται με ποσό το οποίο καθορίζεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής. Η μη εφαρμογή της Συμφωνίας ενώ πληρούνται οι προϋποθέσεις διακανονισμού ζημιάς σύμφωνα με τις διατάξεις της μπορεί να θεραπευθεί εκ των υστέρων, όπως είναι γνωστό, μέσω της διάταξης της Συμφωνίας που προβλέπει την ένταξη ζημιάς που διακανονίσθηκε από τον υπαίτιο ασφαλιστή, ενώ θα έπρεπε να διακανονισθεί από τον άμεσο ( άρθρο 28 ). Από τα στατιστικά στοιχεία του Γραφείου Συμψηφισμού προκύπτει όμως ότι οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν εφαρμόζουν τη διάταξη του άρθρου 28, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα της περιορισμένης εφαρμογής του Φιλικού Διακανονισμού.( βλ. και παρατήρηση υπ αρ. 16).

2 2 2. Ο όρος «αυτοκίνητο» (άρθρο 2). Το άρθρο 2 παρ.1 της Συμφωνίας προβλέπει ρητά ότι η εφαρμογή της εν λόγω Συμφωνίας δε θίγει την εφαρμογή του κ.ν.489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου. Ο νόμος αυτός ρυθμίζει ( άρθρο 1 παρ. α ) την έννοια του αυτοκινήτου οχήματος αποκλειομένων των οχημάτων που κινούνται επί τροχιών με μηχανική δύναμη ή με ηλεκτρική ενέργεια. Κατ εφαρμογή αυτής της διάταξης η εμπλοκή του TRAM μη θεωρουμένου αυτοκινήτου οχήματος κατά την έννοια του κ.ν 489/76 αποκλείει την εφαρμογή της Συμφωνίας Άμεσου Διακανονισμού Ζημιών από τροχαίο ατύχημα, η οποία προϋποθέτει ( άρθρο 8 παρ.1α ) σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων. 3. Υποχρέωση Υπαιτίου ασφαλιστή (άρθρο 6 παρ.2). Σε περίπτωση που ο αναίτιος οδηγός απευθυνθεί στην υπαίτια ασφαλιστική εταιρία αγνοώντας ίσως την ύπαρξη του Φιλικού Διακανονισμού, η υπαίτια ασφαλιστική εταιρία οφείλει να εξετάσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Φιλικού Διακανονισμού. Εάν ναι, τότε η εν λόγω ασφαλιστική εταιρία ζητά από τον αναίτιο οδηγό να αποταθεί στη δική του ασφαλιστική εταιρία για να διακανονίσει αυτή η εταιρία τη ζημιά εντάσσοντάς την στο Σ.Α.Π. Εάν το ζητήσει ειδικά ο ασφαλιζόμενος αναίτιος οδηγός, η υπαίτια ασφαλιστική εταιρία στέλνει πραγματογνώμονα για την εκτίμηση της ζημιάς. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση άρνησης του αναίτιου οδηγού να αποζημιωθεί από τη δική του ασφαλιστική εταιρία, η εταιρία που καλύπτει τον υπαίτιο οδηγό είναι υποχρεωμένη από το νόμο να προβεί στο διακανονισμό της ζημιάς. 4. Προϋποθέσεις εφαρμογής (άρθρο 8 παρ.1α και 29α). Κατ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ.1α της Συμφωνίας, η Συμφωνία εφαρμόζεται ακόμη και αν η ευθύνη των δύο οχημάτων καλύπτεται από την ίδια ασφαλιστική επιχείρηση. Σ αυτήν την περίπτωση η εταιρία σαν άμεσος ασφαλιστής κοινοποιεί στο Γραφείο Συμψηφισμού το ποσόν της καταβολής σημειώνοντας ότι υπαίτιος ασφαλιστής είναι η ίδια. Η κοινοποίηση γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται για όλες τις ζημιές. Το Γραφείο Συμψηφισμού χρεώνει και πιστώνει την ίδια εταιρία με το πραγματικό κόστος ζημιάς και δεν την λαμβάνει υπόψη για τον υπολογισμό του μηνιαίου μέσου όρου των τριών κατηγοριών. Η διαδικασία αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 29α της Συμφωνίας. Στο φιλικό διακανονισμό εντάσσονται και ατυχήματα που έγιναν εκτός της ελληνικής επικράτειας, εφόσον τα εμπλεκόμενα οχήματα καλύπτονται από συμβαλλόμενες επιχειρήσεις.

3 3 Προϋπόθεση εφαρμογής της Συμφωνίας αποτελεί η ύπαρξη ατυχήματος μεταξύ δύο οχημάτων ασφαλιζομένων και των δύο από συμβαλλόμενη ασφαλιστική επιχείρηση, ανεξάρτητα από το εάν το ατύχημα συνέβη εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας. Κατ εφαρμογή αυτής της προϋπόθεσης ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται ασφαλιστική επιχείρηση που δεν είναι μέλος της Συμφωνίας κατά το χρόνο του ατυχήματος ( Παράρτημα 7 Μητρώο Μελών ) δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί στο Φιλικό Διακανονισμό και να αποζημιωθεί κατ εφαρμογή της Συμφωνίας. 5. Επικοινωνία σε περίπτωση συμπληρωμένου Εντύπου Φιλικής Δήλωσης (άρθρα 9 και 9β και Παράρτημα 8). Όταν υπάρχει σωστά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και από τους δύο οδηγούς έντυπο Φιλικής Δήλωσης και έγκυρη ασφάλιση αστικής ευθύνης ( εκτύπωση οθόνης από την Υ.Σ.Α.Ε. ), ο άμεσος ασφαλιστής επικοινωνεί με τον ασφαλιστή του υπαίτιου οδηγού με σκοπό να τον ενημερώσει για το ατύχημα. Σ αυτή την περίπτωση ο άμεσος ασφαλιστής προχωρεί στο διακανονισμό της ζημιάς χωρίς να περιμένει αποδοχή από τον ασφαλιστή του υπαίτιου. Το Γραφείο Συμψηφισμού αποστέλλει ηλεκτρονικά απάντηση παραλαβής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Σε περίπτωση συνυπαιτιότητας κατά 50% των δύο οδηγών, ο άμεσος ασφαλιστής επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τον ασφαλιστή του υπαίτιου οδηγού και περιμένει την αποδοχή του, προκειμένου να συνεχίσει στο διακανονισμό της ζημιάς. 6. Εφαρμογή Σ.Α.Π. χωρίς συμπληρωμένο έντυπο Φιλικής Δήλωσης Επικοινωνία των εμπλεκομένων εταιριών (άρθρο 9α). Σύμφωνα με το άρθρο 9α της Συμφωνίας οι εταιρίες μέλη μπορούν να εντάξουν στο Σ.Α.Π. φακέλους ζημιών οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής της Συμφωνίας, έστω και εάν δεν υπάρχει συνυπογεγραμμένο το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων εταιριών, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8 της Συμφωνίας. Η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των εταιριών γίνεται μέσω της https://www.eaee.gr/websap. Η αποστολή του τυποποιημένου Εντύπου Επικοινωνίας (Παράρτημα 8) γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (web) υπόψη του Υπεύθυνου Επικοινωνίας.

4 4 Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρίας που καλύπτει τον υπαίτιο οδηγό υποχρεούται να απαντήσει συμπληρώνοντας το αποσταλέν έντυπο το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών υπολογιζομένης και της ημέρας αποστολής του εντύπου. Εν τούτοις η υπαίτια ασφαλιστική εταιρία δεν σπεύδει να απαντήσει με το έντυπο επικοινωνίας αρνητικά εντός 2 3 ημερών με την ένδειξη «έλλειψη δήλωσης ατυχήματος», εάν δεν έχει εξαντλήσει το περιθώριο των 10 ημερών και τις προσπάθειες να αναζητήσει τον ασφαλισμένο της ο οποίος θα προβεί σε δήλωση ζημιάς. Μόνον εάν αποβούν άκαρπες οι προσπάθειες της υπαίτιας εταιρίας να αποσπάσει δήλωση από τον ασφαλιζόμενό της και πάντως όχι πριν την παρέλευση και της 8 ης ημέρας απαντά αρνητικά προς τον άμεσο ασφαλιστή, ο οποίος αδυνατεί πλέον να εντάξει τη ζημιά στο Σ.Α.Π. Στην εξαιρετική περίπτωση που η υπαίτια ασφαλιστική εταιρία εξασφαλίσει τη θετική δήλωση του ασφαλιζομένου της μετά την παρέλευση του 10ημέρου καθώς και σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί κατά την κρίση της υπαίτιας ασφαλιστικής εταιρίας να εφαρμοσθεί ο Φιλικός Διακανονισμός, η εταιρία αυτή μπορεί να επικοινωνήσει με τον άμεσο ασφαλιστή (π.χ. με τηλέφωνο, fax, ) και να ελέγξει την πιθανότητα ένταξης της ζημιάς στο Σ.Α.Π.. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και επέκταση εφαρμογής του συστήματος του Φιλικού Διακανονισμού. Η υπαίτια ασφαλιστική εταιρία απαντά άμεσα θετικά, όταν έχει δήλωση τροχαίου ατυχήματος και δεν συντρέχει άλλος λόγος άρνησης. Εάν συντρέχει λόγος άρνησης ( π.χ. ατύχημα τρία οχήματα ) η υπαίτια εταιρία απαντά επίσης άμεσα, αρνητικά αυτή τη φορά, χωρίς να περιμένει εξάντληση του 10ημέρου. Η μη ύπαρξη έγκυρης ασφάλισης δικαιολογεί άμεση αρνητική απάντηση. Σημειώνεται ότι απάντηση της υπαίτιας εταιρίας ότι απορρίπτει την ένταξη λόγω μη ύπαρξης έγκυρης ασφάλισης αστικής ευθύνης υπερισχύει, ακόμη δηλαδή και αν η πληροφορία από το αρχείο της Υ.Σ.Α.Ε. ( εκτύπωση οθόνης ) αναφέρει ότι υπάρχει έγκυρη ασφάλιση που καλύπτει τον υπαίτιο οδηγό. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας χωρίς απάντηση εκ μέρους του υπαιτίου, το Γραφείο Συμψηφισμού αποστέλλει ηλεκτρονικά θετική απάντηση και ο άμεσος ασφαλιστής προβαίνει στο διακανονισμό της ζημιάς σύμφωνα με την εκτίμησή του, όπως αυτή περιγράφεται στο συμπληρωμένο απ αυτόν έντυπο επικοινωνίας.

5 5 Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης του υπαίτιου ασφαλιστή, η Συμφωνία δεν εφαρμόζεται. Η αρνητική απάντηση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί μία από τις πέντε εναλλακτικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 8. Σε περίπτωση θετικής απάντησης ( αποδοχής από τον υπαίτιο για ένταξη της ζημιάς στο Σ.Α.Π.) η εταιρία του υπαίτιου οδηγού καλείται να συμφωνήσει και ως προς τον πίνακα υπαιτιοτήτων και του ποσοστού ευθύνης που προτίθεται να εφαρμόσει ο άμεσος ασφαλιστής. Αποστολή νέου εντύπου επικοινωνίας για το ίδιο ατύχημα είναι δυνατή εφόσον διατηρούνται όλα τα στοιχεία του ατυχήματος, εκτός από την ασφαλιστική εταιρία και τον αριθμό κυκλοφορίας του υπαίτιου οδηγού. 7. Επικοινωνία λόγω Σωματικών Βλαβών Δεύτερη επικοινωνία ( Παράρτημα 9). Στην περίπτωση ατυχήματος με σωματικές βλάβες η επικοινωνία μεταξύ των εταιριών είναι πάντα υποχρεωτική ακόμη και εάν υπάρχει συμπληρωμένο έντυπο Φιλικής Δήλωσης. Η επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά και ο ασφαλιστής του υπαίτιου οδηγού έχει προθεσμία 10 εργασίμων ημερών για να απαντήσει. Συμπληρωματική επικοινωνία επιπλέον της πρώτης γίνεται δεκτή, εφόσον γίνει εντός τριών εργασίμων ημερών από την πρώτη και χωρίς να επεκταθεί η προθεσμία των 10 ημερών που έχει ο ασφαλιστής του υπαίτιου οδηγού για να απαντήσει. Συμπληρωματική επικοινωνία μπορεί να γίνει μόνον για να προστεθεί ή να αφαιρεθεί η αναφορά στις σωματικές βλάβες ή τέλος για να προστεθούν ή να αφαιρεθούν ζημιωθέντα πρόσωπα. Εάν η αρχική επικοινωνία έχει απαντηθεί προ της παρέλευσης της τριημέρου προθεσμίας, τότε η συμπληρωματική επικοινωνία δεν γίνεται δεκτή από το σύστημα. 8. Καλυπτόμενες ζημιές ( Υ.Ζ. Σ.Β.) (άρθρο 10 και Παράρτημα 9 παρ.6). Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συμφωνίας οι καλυπτόμενες υλικές ζημιές είναι οι ακόλουθες : α. Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των φόρων β. Το κόστος αντικατάστασης κράνους, ρουχισμού και βαλίτσας δικύκλου καθώς και του εξωτερικού καλύμματος οχήματος και γ. το κόστος μεταφοράς του οχήματος.

6 6 Το Παράρτημα 9 παρ. 6 της Συμφωνίας ορίζει τι αποζημιώνεται ως σωματική βλάβη. Καλύπτονται μόνον αμοιβές ιατρών, έξοδα νοσηλίων, διαγνωστικές εξετάσεις, φαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς ζημιωθέντος και εφόσον υπάρχει ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή φορέα κοινωνικής ασφάλισης απώλεια εισοδήματος ή και ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 9. Συνυπαιτιότητα και όριο (άρθρο 11 και 16 παρ.3). Σε περίπτωση συνυπαιτιότητας των δύο εμπλεκομένων οδηγών ( 50% - 50%) και δεδομένου ότι και σ αυτήν την περίπτωση το ανώτατο συνολικό ποσό αποζημίωσης υλικών ζημιών ανά ατύχημα εξακολουθεί να είναι ( άρθρο 11 της Συμφωνίας ) το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που μπορεί να δώσει κάθε ασφαλιστής στον κατά 50% αναίτιο οδηγό ασφαλισμένο του είναι Σε περίπτωση ύπαρξης και σωματικών βλαβών το όριο των για την αποζημίωση αυτών εξακολουθεί επίσης να ισχύει. Κατ αποτέλεσμα ο κάθε ένας ασφαλιστής που ενεργεί ως άμεσος ασφαλιστής για τον κατά 50% ανυπαίτιο οδηγό πελάτη του διαθέτει συνολικό ποσό ίσο με για τον διακανονισμό όλων των σωματικών βλαβών, οδηγού και επιβαινόντων στο δικό του όχημα. Το κατ άτομο όριο περιορίζεται στα Σημειώνεται ότι το όριο των για τις σωματικές βλάβες αυξάνεται από 1 η Σεπτεμβρίου 2011 καθώς επίσης και το όριο των ανά ζημιωθέντα. Κατά συνέπεια τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ποσά αυξάνονται αναλόγως. Η τυχόν υπαιτιότητα του επιβαίνοντα ( π.χ. για δεν φορούσε κράνος ή δεν ήταν δεμένος με τη ζώνη ασφαλείας) λαμβάνεται υπ όψιν από τον διακανονιστή κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης την οποία του προτείνει. 10. Πραγματογνωμοσύνη Υλικών Ζημιών Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη ( άρθρο 12 ). Κατ εφαρμογή του άρθρου 12 της Συμφωνίας η ασφαλιστική επιχείρηση προβαίνει σε διορισμό πραγματογνώμονα ο οποίος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο που διατηρεί το Γραφείο Συμψηφισμού και περιλαμβάνει τα ονόματα των πραγματογνωμόνων που έχουν δηλωθεί από τις συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, μόνον αυτή η πραγματογνωμοσύνη από εγγεγραμμένο πραγματογνώμονα είναι αδιαμφισβήτητη και αποδεκτή από την ασφαλιστική επιχείρηση του υπαιτίου οδηγού.

7 7 Σημειώνεται ότι η πραγματογνωμοσύνη από πραγματογνώμονα που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο κινδυνεύει από ακυρότητα. Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη απαιτείται όταν η απαίτηση του ζημιωθέντος υπερβαίνει τα 500, και εφόσον δεν υπάρχει έγγραφο από δημόσιο νοσοκομείο ή από τον ασφαλιστικό φορέα του ζημιωθέντος. Ιατρική πραγματογνωμοσύνη απαιτείται και κάθε φορά που ζητείται ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή και απώλεια εισοδημάτων και εφόσον δεν υπάρχει βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Η χρονική στιγμή κατά την οποία δίδεται η εντολή στον ιατρό πραγματογνώμονα από την ασφαλιστική εταιρία για επίσκεψη του ζημιωθέντος επιλέγεται από την ασφαλιστική εταιρία κατά περίπτωση και ανάλογα με τα δεδομένα κάθε ζημιάς. 11. Αποστολή πραγματογνωμοσύνης Αντιδεοντολογική συμπεριφορά (άρθρο 12 παρ. 4). Η Συμφωνία ρητά προβλέπει την υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας του αναίτιου ασφαλιζόμενου να διορίσει πραγματογνώμονα προκειμένου να προβεί στο διακανονισμό για λογαριασμό της ασφαλιστικής επιχείρησης που καλύπτει τον υπαίτιο οδηγό. Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν εφαρμοσθεί εν τέλει η Συμφωνία του Φιλικού Διακανονισμού είναι προφανές ότι ο διακανονισμός θα γίνει από την ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού. Η άρνηση παράδοσης της πραγματογνωμοσύνης εκ μέρους του άμεσου ασφαλιστή προς τον υπαίτιο συνιστά αντιδεοντολογική συμπεριφορά εκ μέρους συμβαλλόμενης εταιρίας. Η εταιρία του υπαίτιου οδηγού χωρίς την πραγματογνωμοσύνη στερείται ουσιαστικών επιχειρημάτων για το διακανονισμό της ζημιάς. Το άρθρο 12 παρ. 4 της Συμφωνίας ρητά ορίζει ότι ο υπαίτιος ασφαλιστής δικαιούται την πραγματογνωμοσύνη που έκανε ο άμεσος ασφαλιστής όταν ο τελευταίος δε διακανόνισε τη ζημιά. Σωστή δεοντολογική συμπεριφορά εξασφαλίζουσα τη σωστή λειτουργία του συστήματος επιβάλλει την κατ ευθείαν αποστολή της πραγματογνωμοσύνης από τον άμεσο ασφαλιστή προς τον ασφαλιστή του υπαίτιου οδηγού. Λόγοι πρακτικοί επιβάλλουν η αποστολή να γίνεται προς τον Υπεύθυνο του Σ.Α.Π. της εταιρίας που καλύπτει τον υπαίτιο οδηγό, αποφεύγοντας την εμπλοκή του ενδιαφερόμενου ασφαλιζόμενου για ευνόητους λόγους.

8 8 12. Αποστολές αρχείων προς το Γραφείο Συμψηφισμού ( άρθρο 19 και Παράρτημα 5). Το Γραφείο Συμψηφισμού σε κάθε αποστολή αρχείου εκ μέρους συμβαλλόμενης εταιρίας πραγματοποιεί σειρά ελέγχων για την ορθότητα των στοιχείων. Έλεγχος δεν γίνεται για τα ακόλουθα πεδία : α. Αριθμός συμβολαίου Υπαίτιας εταιρίας. Το πεδίο αυτό είναι πολύ χρήσιμο για την εταιρία του Υπαίτιου και παρακαλείσθε να το συμπληρώνετε σωστά. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να το γνωρίζετε θα το συμπληρώνετε με μηδέν ( 0 ) και όχι με κάποιον τυχαίο αριθμό. β. Αριθμός κυκλοφορίας Αναίτιου οδηγού. γ. Αριθμός συμβολαίου Αναίτιου οδηγού. δ. Αριθμός κυκλοφορίας Υπαίτιου οδηγού. Οι μηχανογραφήσεις των συμβαλλομένων ασφαλιστικών εταιριών οφείλουν να προβαίνουν σε ελέγχους που αφορούν την ορθότητα των στοιχείων των αρχείων που αποστέλλονται στο Γραφείο Συμψηφισμού, έτσι ώστε τα αρχεία αυτά να είναι κατά το δυνατόν χωρίς λάθη. Οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές εταιρίες επιβάλλεται επί πλέον να προβαίνουν στον έλεγχο των αρχείων και των σχετικών εγγράφων που λαμβάνουν κάθε μήνα από το Γραφείο Συμψηφισμού. Ελλείψει ελέγχου οι τυχόν αναγκαίες διορθώσεις δεν γίνονται εγκαίρως με κίνδυνο να παρέλθει η εξάμηνη προθεσμία για τις αντιρρήσεις (άρθρο 24) και να μην είναι πλέον δυνατή η σωστή ένταξη των φακέλων ζημιών. 13. Κοινοποίηση καταβολών αποζημιώσεων (άρθρο 19). Αναγγελίες καταβολών προς το Γραφείο Συμψηφισμού, πριν από την ολοκλήρωση της καταβολής δεν επιτρέπονται και τούτο γιατί κάποιες απ αυτές τις καταβολές δεν ολοκληρώνονται ποτέ, με αποτέλεσμα όχι μόνον εκ των υστέρων διορθώσεις των αρχείων, αλλά και αδυναμία των υπαίτιων εταιριών να συλλέξουν εκ των υστέρων και με μεγάλη καθυστέρηση στοιχεία για τη ζημιά που καλούνται να διακανονίσουν εν τέλει. Η αναγγελία της καταβολής πρέπει να γίνεται μόνον μετά από την ολοκλήρωση της πληρωμής, μόνον δηλαδή, μετά από την καταβολή της αποζημίωσης και την υπογραφή από τον αποζημιούμενο της εξοφλητικής απόδειξης που απαλλάσσει και τις δύο εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες από μελλοντικές απαιτήσεις.

9 9 Η κοινοποίηση προς το Γραφείο Συμψηφισμού αφορά διακανονισθείσα ζημιά, δηλ. ζημιά για την οποία έχει γίνει ήδη καταβολή προς τον αναίτιο ασφαλιζόμενο, ο οποίος και υπογράφει την εξοφλητική απόδειξη του άρθρου 17 παρ. 2 της Συμφωνίας. 14. Κοινοποίηση καταβολών για ατύχημα με υλικές ζημιές και με σωματικές βλάβες ( Παράρτημα 9 παρ. 9 και 10). Ανεξαρτήτως του τρόπου διακανονισμού από τον άμεσο ασφαλιστή (ανά ζημιωθέντα ή για όλους μαζί), η κοινοποίηση της καταβολής προς το Γραφείο Συμψηφισμού γίνεται μία φορά ανά φάκελο ζημιάς και αφορά όλες τις πληρωμές που έγιναν προς εξόφληση των απαιτήσεων τόσο από υλικές ζημιές όσο και από σωματικές βλάβες όλων των ζημιωθέντων ( οδηγού και επιβαινόντων). Δεν επιτρέπονται κοινοποιήσεις προς το Γραφείο Συμψηφισμού για καταβολές σε ορισμένους μόνον από τους ζημιωθέντες (Παράρτημα 9 παρ. 10). Οι μηχανογραφικές εφαρμογές των εταιριών πρέπει να έχουν προσαρμοσθεί καταλλήλως ώστε να αποφεύγονται αναγγελίες καταβολών για μερικές εξοφλήσεις. Ο διακανονισμός φακέλου ζημιάς με υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες είναι δυνατός, μόνον εφόσον συμφωνούν όλοι οι δικαιούχοι αποζημίωσης. 15. Αποζημίωση Σωματικών Βλαβών (άρθρο 8 και Παράρτημα 9). Α. Σωματικές Βλάβες - ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση που δικαιούχος αποζημίωσης λόγω σωματικών βλαβών είναι ασφαλισμένος σε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης δικαιούμενο σε επανείσπραξη τότε, α) ο άμεσος ασφαλιστής προβαίνει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Φιλικού Διακανονισμού σε αποζημίωση των σωματικών βλαβών του δικαιούχου και εφόσον αυτός κάνει χρήση του ταμείου του ( δηλαδή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) ο άμεσος ασφαλιστής το λαμβάνει υπ όψιν του κατά την αποζημίωση όπως και σήμερα (δηλαδή αφαιρώντας την επιδότηση του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) και ενημερώνει σχετικά τον ασφαλιστή του υπαίτιου οδηγού. Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω του Γραφείου Συμψηφισμού κατά την αναγγελία της καταβολής. Το σχετικό πεδίο περί ασφαλιστικού ταμείου του αποζημιωθέντος θα συμπληρώνεται από τον άμεσο ασφαλιστή, εφόσον ο αποζημιούμενος θα έχει κάνει χρήση αυτού.

10 10 β) ο ασφαλιστής του υπαίτιου οδηγού, σ αυτήν την περίπτωση κρατά ανοικτό το φάκελο ζημιάς, δεδομένου, ότι εφόσον έκανε χρήση του ταμείου του ο ζημιωθείς, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να στραφεί ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης κατά του ασφαλιστή του υπαίτιου οδηγού προκειμένου να ανακτήσει ό,τι κατέβαλε προς τον ζημιωθέντα. Β. Εξοφλητική απόδειξη σωματικών βλαβών (Παράρτημα 3β). Η εξοφλητική απόδειξη για την αποζημίωση σωματικών βλαβών πρέπει να περιέχει και ειδικές παραιτήσεις, όπως από το δικαίωμα παράστασης ως πολιτικώς ενάγων σε περίπτωση ποινικής δίκης σχετικής με το ατύχημα. Οι εξοφλητικές αποδείξεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες μπορούν να ενοποιηθούν σε μία απόδειξη. Σε περίπτωση χωριστής απόδειξης υπόδειγμα εξοφλητικής απόδειξης για τις σωματικές βλάβες περιέχεται στο Παράρτημα 3β της Συμφωνίας. Γ. Ποινική δικογραφία Αποζημίωση σωματικών βλαβών ανηλίκων. Ο διακανονισμός ζημιάς από τον άμεσο ασφαλιστή κατ εφαρμογή του Φιλικού Διακανονισμού δεν αλλάζει την τακτική που ακολουθείται από την εταιρία ως προς την ποινική δικογραφία. Ο Φιλικός Διακανονισμός δεν μπορεί να επηρεάσει την κρίση του διακανονιστή, εάν επιβάλλεται ή όχι η αναμονή της ποινικής δικογραφίας. Η διαδικασία αποζημίωσης ανηλίκων είναι η ίδια, όπως και όταν ο διακανονισμός γίνεται χωρίς τη Συμφωνία. Δ. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Σύμφωνα με το Παράρτημα 9 παρ.6 της Συμφωνίας χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, προσδιορίζεται ως το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των ημερών αποχής από εργασία επί 30. Η ορθή ερμηνεία της σχετικής ρύθμισης επιτρέπει τον υπολογισμό μ αυτόν τον τρόπο και στην περίπτωση του μη εργαζόμενου, εφόσον ο ιατρός συνιστά αποχή. 16. Περίοδος επεξεργασίας για τον υπολογισμό μέσου κόστους (άρθρο 22 παρ.4). Η περίοδος επεξεργασίας για τον υπολογισμό του μέσου κόστους αποζημίωσης είναι μηνιαία ( άρθρο 22 παρ. 4 της Συμφωνίας).

11 11 Σε περίπτωση απόρριψης από το Γραφείο Συμψηφισμού του αρχείου συμβαλλόμενης εταιρίας λόγω λαθών αυτού, το Γραφείο Συμψηφισμού προχωρεί στην μηνιαία εκκαθάριση χωρίς να λάβει υπόψη του το λανθασμένο αρχείο. Η εταιρία οφείλει να ενημερώνεται από την on-line εφαρμογή «ΣΑΠΛ» σχετικά με την ορθότητα του αρχείου της χρησιμοποιώντας την επιλογή Νο 4 για τη συγκεκριμένη αποστολή και την ένδειξη ΔΕΚΤΟ. Με τη μηνιαία εκκαθάριση, η σωστή αναφορά του κωδικού της υπαίτιας ασφαλιστικής εταιρίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι με την αναγγελία καταβολής γίνεται αυτόματα και η επιβάρυνση της υπαίτιας εταιρίας. Με την μηνιαία εκκαθάριση δεν υπάρχει χρόνος διορθώσεων και έτσι η οποιαδήποτε διόρθωση του κωδικού της υπαίτιας εταιρίας δημιουργεί ανάγκη αντιλογισμού. 17. Εκ των υστέρων ένταξη ζημιάς στο Φιλικό Διακανονισμό (άρθρο 28). Το άρθρο 28 μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τον αριθμό των ζημιών που διακανονίζονται με βάση το Φιλικό Διακανονισμό, εφόσον βέβαια γίνεται χρήση αυτού από τους ασφαλιστές. Για την εφαρμογή του απαιτείται ο υπαίτιος ασφαλιστής που διακανόνισε ζημιά ενώ μπορούσε να ενταχθεί στο σύστημα να ενημερώσει σχετικά το Γραφείο Συμψηφισμού δηλώνοντας το ακριβές ποσό που πλήρωσε στον αναίτιο οδηγό καθώς και ότι πρόκειται για το άρθρο 28. Το Γραφείο Συμψηφισμού χρεώνει τον αναίτιο ασφαλιστή με το ποσό που πλήρωσε ο υπαίτιος ασφαλιστής και πιστώνει αυτόν ( τον υπαίτιο) με το ίδιο ποσό. Μετά απ αυτό, ο άμεσος ασφαλιστής ( που έχει ενημερωθεί από το Γραφείο Συμψηφισμού για το φάκελο ζημιάς που έπρεπε να είχε διακανονίσει ο ίδιος και τον διακανόνισε ο υπαίτιος ασφαλιστής για λογαριασμό του ) κοινοποιεί στο Γραφείο Συμψηφισμού τα στοιχεία αυτής της διακανονισθείσας ζημιάς ώστε να ενταχθεί εκ των υστέρων η ζημιά στη Συμφωνία και να πληρωθεί εν τέλει με το μέσο όρο. Δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 28 προκύπτει, για παράδειγμα στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμπληρωμένο έντυπο φιλικής δήλωσης και ο ανυπαίτιος οδηγός εμφανίζεται στην εταιρία του δηλώνοντας ότι εμπλέκεται σε ατύχημα και δεν φταίει. Η αναίτια εταιρία επικοινωνεί με την υπαίτια και αυτή (η υπαίτια) απαντά ότι αποδέχεται την ένταξη.

12 12 Ο αναίτιος παρ όλα αυτά οδηγός δεν εμφανίζεται ξανά στην ασφαλιστική του εταιρία, αλλά απευθύνεται προς την υπαίτια και αποζημιώνεται απ αυτήν. Η υπαίτια ασφαλιστική εταιρία μετά την αποζημίωση εντάσσει τη ζημιά στο Φιλικό Διακανονισμό κάνοντας χρήση του άρθρου 28 και της διαδικασίας που προβλέπει. Όταν γίνεται χρήση του άρθρου 28 από την υπαίτια εταιρία η αναίτια εταιρία καλείται να εντάξει τη ζημιά στο σύστημα δηλώνοντας προς το Γραφείο Συμψηφισμού το ποσό που είχε δηλώσει η υπαίτια εταιρία, αφού αφαιρέσει προηγούμενα το κόστος διαχείρισης φακέλου, το οποίο προσθέτει αυτόματα το Γραφείο Συμψηφισμού σε κάθε εκκαθάριση. Η περιορισμένη χρήση του άρθρου 28 έχει σαν αποτέλεσμα ζημιές που μπορούσαν να ενταχθούν στο Σ.Α.Π. να μην εντάσσονται εν τέλει, ενώ υπήρχαν οι προϋποθέσεις για εφαρμογή της Συμφωνίας. Αρκετές ασφαλιστικές εταιρίες αδυνατούν να εντάξουν ζημιά στο άρθρο 28 λόγω μηχανογραφικών τους προβλημάτων. Επιβάλλεται η εξέταση εκ νέου του θέματος απ αυτές τις εταιρίες, δεδομένου ότι μηχανογραφικά αντιμετωπίζεται. Επισημαίνεται τέλος η λειτουργία του άρθρου 28 ως μέσον πίεσης για εφαρμογή του συστήματος. Με τη χρήση αυτού του άρθρου, ο άμεσος ασφαλιστής που δεν θέλησε πιθανά να αποζημιώσει τον πελάτη του, δεν αποφεύγει εν τέλει την εφαρμογή του Σ.Α.Π Αποζημίωση με πραγματικό κόστος - Εξαιρέσεις ασφάλισης (άρθρο 29). Με την κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης Κ4-585/78 από τον νόμο 3557/2007 η παραπομπή του άρθρου 29 της Συμφωνίας στην εν λόγω Απόφαση πρέπει να διορθωθεί. Η παραπομπή νοείται ότι θα γίνεται πλέον στις εξαιρέσεις του νέου άρθρου 6β του π.δ. 237/86, όπως τούτο τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του ν.3557/2007. Το νέο άρθρο 6β προβλέπει μόνον τρεις εξαιρέσεις από την ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτου, καταργώντας πλήθος άλλων που προβλέπονταν από τη Κ4-585/78. Όσον αφορά στην εφαρμογή αυτή καθ αυτή του άρθρου 29 της Συμφωνίας κρίνεται ότι θα συνεχισθεί ως έχει, σε περίπτωση δηλαδή που ο άμεσος ασφαλιστής κρίνει ότι συντρέχει μία από τις τρεις περιπτώσεις εξαίρεσης θα ζητά ένταξη της ζημιάς με το πραγματικό κόστος, έτσι ώστε να μπορεί ο υπαίτιος να στραφεί εκ των υστέρων κατά του υπαίτιου ασφαλιζομένου πελάτη του.

13 13 Εφόσον προκύψουν στην πράξη προβλήματα εφαρμογής του άρθρου 29 μετά την πρόσφατη αλλαγή των εξαιρέσεων, η Διαχειριστική Επιτροπή θα επανέλθει με σκοπό την αντιμετώπισή τους. 19. Αντιδεοντολογική συμπεριφορά συμβαλλόμενης ασφαλιστικής εταιρίας (άρθρο 38). Σε περίπτωση που ο άμεσος ασφαλιστής, αν και έλαβε θετική απάντηση εντός του 10ημέρου από τον υπαίτιο ασφαλιστή για ένταξη συγκεκριμένης ζημιάς στο Σ.Α.Π, δεν αποζημίωσε εν τέλει τον πελάτη του και ανεξαρτήτως του λόγου μη πληρωμής οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ενημερώσει τον υπαίτιο ασφαλιστή. Η μη αποζημίωση από τον άμεσο ασφαλιστή ίσως να είναι δικαιολογημένη. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι απαραίτητο ο άμεσος ασφαλιστής να εξαντλεί τις προσπάθειες για καταβολή αποζημίωσης και αν τελικώς αποτύχει να ειδοποιεί περί αυτού τον υπαίτιο ασφαλιστή, ο οποίος δικαίως θεωρεί μετά τη θετική απάντησή του, ότι ο φάκελος έχει διακανονιστεί. Επιπλέον, επιβάλλεται ο άμεσος ασφαλιστής να θέτει στη διάθεση του υπαίτιου όλα τα στοιχεία που έχει συλλέξει μέχρι τότε (π.χ. πραγματογνωμοσύνη, έρευνα, δελτίο συμβάντων, τιμολόγια κ.λ.π.) προκειμένου να διευκολύνει τον υπαίτιο ασφαλιστή κατά το διακανονισμό της ζημιάς. (βλ. και παρατήρηση υπ αρ. 11). Η άμεση ενημέρωση του υπαίτιου ασφαλιστή επιβάλλεται γιατί στις πλείστες εξ αυτών των περιπτώσεων, ο ασφαλιστής που καλύπτει τον υπαίτιο οδηγό δέχεται αγωγή εκ μέρους τού μη ικανοποιηθέντος ανυπαίτιου οδηγού, ενώ ο ασφαλιστής ήταν πεπεισμένος, ότι, μετά τη θετική απάντησή του προς τον άμεσο ασφαλιστή, η ζημιά είχε διακανονιστεί οριστικά. 20.Έρευνα ατυχήματος. Οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, ειδικά σε μεγάλες ζημιές ή σε διαφωνία μεταξύ εντύπου φιλικής δήλωσης και δήλωσης ατυχήματος θα πρέπει να προβαίνουν σε έρευνα του ατυχήματος. Συγκεκριμένα, έρευνα απαιτείται όταν : α) πρόκειται για τροχαίο ατύχημα με σωματικές βλάβες και δεν έχει επιληφθεί η τροχαία ή δεν προσήλθε το ΕΚΑΒ, β) πρόκειται για τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενη μοτοσικλέτα, εν κινήσει η οποία εμφανίζεται να έχει μεγάλες υλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός αυτής δεν εμφανίζει οποιαδήποτε σωματική βλάβη,

14 14 γ) πρόκειται για τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του εμπλεκομένου οχήματος λόγω των υλικών ζημιών και δεν προσήλθε η τροχαία, η αστυνομία αλλά ούτε και η οδική βοήθεια και δ) πρόκειται για ζημιά σημαντικού ύψους (άνω των ) που προκλήθηκε σύμφωνα με τη δήλωση των εμπλεκομένων οδηγών από όχημα που κινήθηκε προς τα πίσω ή από φορτηγό όχημα. 21. Ενημέρωση αρνητικής δήλωσης. Επιβάλλεται ενημέρωση του αναίτιου οδηγού ότι συμπληρώνοντας αρνητική δήλωση τροχαίου ατυχήματος δεν επιβαρύνεται με malus. 22.Όχι μεταχρονολογημένες επιταγές. Δεν επιτρέπεται αποζημίωση ασφαλιζόμενου με μεταχρονολογημένη επιταγή ούτε να του υποδεικνύεται να επανέλθει για πληρωμή μετά από ορισμένο χρόνο (π.χ. 2 μήνες). Αυτή η συμπεριφορά λειτουργεί ως αρνητική διαφήμιση για όλη την ασφαλιστική αγορά και υπάρχει περίπτωση ο ταλαιπωρημένος και αγανακτισμένος αναίτιος οδηγός να στραφεί δικαστικά κατά της υπαίτιας ασφαλιστικής εταιρίας. 23. Ενημέρωση αρχείων Υ.Σ.Α.Ε. άμεσα. Η άμεση ενημέρωση των αρχείων της Υ.Σ.Α.Ε. θεωρείται απαραίτητη απαλλάσσοντας τις εταιρίες από την επιπλέον ταλαιπωρία της επικοινωνίας για έλεγχο ύπαρξης έγκυρης ασφάλισης αστικής ευθύνης.

15 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράγραφος 1 : Περιορισμένη εφαρμογή της Συμφωνίας 1 Παράγραφος 2 : Ο όρος «αυτοκίνητο» 2 Παράγραφος 2 : Υποχρέωση Υπαίτιου ασφαλιστή 2 Παράγραφος 4 : Προϋποθέσεις εφαρμογής 2 Παράγραφος 5 : Επικοινωνία σε περίπτωση συμπληρωμένου εντύπου Φιλικής Δήλωσης 3 Παράγραφος 6 : Εφαρμογή.Σ.Α.Π. χωρίς συμπληρωμένο έντυπο Φιλικής Δήλωσης Επικοινωνία εμπλεκομένων εταιριών 3 Παράγραφος 7 : Επικοινωνία λόγω Σωματικών Βλαβών Δεύτερη επικοινωνία 5 Παράγραφος 8 : Καλυπτόμενες ζημιές (Υ.Ζ.-Σ.Β.) 5 Παράγραφος 9 : Συνυπαιτιότητα και όριο Παράγραφος 10 : Πραγματογνωμοσύνη Υλικών Ζημιών - Ιατρική πραγματογνωμοσύνη 6 Παράγραφος 11 : Αποστολή πραγματογνωμοσύνης Αντιδεοντολογική συμπεριφορά 7 Παράγραφος 12 : Αποστολές αρχείων προς το Γραφείο Συμψηφισμού 8 Παράγραφος 13 : Κοινοποίηση καταβολών αποζημιώσεων 8 Παράγραφος 14 : Κοινοποίηση καταβολών για ατύχημα με Υ.Ζ. και με Σ.Β 9 Παράγραφος 15 : Αποζημίωση Σωματικών Βλαβών 9 Α) Σωματικές βλάβες Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης 9 Β) Εξοφλητική απόδειξη Σ.Β 10 Γ) Ποινική δικογραφία Αποζημίωση Σ.Β ανηλίκων 10 Δ) Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 10 Παράγραφος 16 : Περίοδος επεξεργασίας για τον υπολογισμό μέσου κόστους 11 Παράγραφος 17 : Εκ των υστέρων ένταξη ζημιάς στο Φιλικό Διακανονισμό 11 Παράγραφος 18 : Αποζημίωση με πραγματικό κόστος - Εξαιρέσεις ασφάλισης 12 Παράγραφος 19 : Αντιδεοντολογική συμπεριφορά συμβαλλόμενης ασφαλιστικής εταιρίας 13 Παράγραφος 20 : Έρευνα ατυχήματος 13 Παράγραφος 21 : Ενημέρωση αρνητικής δήλωσης 14 Παράγραφος 22 : Όχι μεταχρονολογημένες επιταγές 14 Παράγραφος 23 : Ενημέρωση αρχείων Υ.Σ.Α.Ε. άμεσα 14

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 [ 2 ]. /. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο Α' σελίδες Γενικές Διατάξεις, Βασικές Αρχές-Σκοπός 7-13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2016 [ 2 ]. /. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο Α' σελίδες Γενικές Διατάξεις, Βασικές Αρχές-Σκοπός 7-14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.»

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις, Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.»

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις, Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 [ 2 ]. /. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο Α' σελίδες Γενικές Διατάξεις, Βασικές Αρχές-Σκοπός 7-13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2017 [ 2 ]. /. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο Α' σελίδες Γενικές Διατάξεις, Βασικές Αρχές-Σκοπός 7-14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παράρτημα 3α ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ( 1 ) επάγγελμα, κάτοικος, οδός κάτοχος Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. δηλώνω ότι έλαβα από την ασφαλιστική εταιρία ( 2 ) για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου

ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αθήνα, 18/11/2011 ΠΡΟΣ Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο των Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση Τρίτη οδηγία 90/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Ασφάλιση Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Ερωτήσεις Απαντήσεις Προηγούμενων Εξεταστικών Περιόδων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Προσυμβατική Ενημέρωση (όπως ορίζεται στο Ν. 4364/2016, άρθρο 152) Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά. Τα τυχόν αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ανωτέρω έντυπα, σας αποστέλλονται συνημμένα και βρίσκονται ήδη αναρτημένα στο site της Εταιρίας (www.interlife.gr) στους παρακάτω τομείς :

Όλα τα ανωτέρω έντυπα, σας αποστέλλονται συνημμένα και βρίσκονται ήδη αναρτημένα στο site της Εταιρίας (www.interlife.gr) στους παρακάτω τομείς : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο. 11/2011 Προς: Όλους τους Συνεργάτες EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 14 ο χλμ. ε.ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου 57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη Τηλ. : +30 2310-499 000 Fax : +30 2310-499 099 e-mail: info.thes@interlife.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες. Kαλέστε μας στο 1158

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες. Kαλέστε μας στο 1158 20320/1111 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.interamerican.gr/motor/services

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη μέσω ΑΝΕΣΙΣ. Σε ορισμένες περιπτώσεις και με συμφωνία του πελάτη

Υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη μέσω ΑΝΕΣΙΣ. Σε ορισμένες περιπτώσεις και με συμφωνία του πελάτη Υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη μέσω ΑΝΕΣΙΣ Σε ορισμένες περιπτώσεις και με συμφωνία του πελάτη Διαδικασία Δήλωση Ατυχήματος στην Eurορ assistance 1 2 Δήλωση στην Groupama Φοίνιξ Επικοινωνία με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007 ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΙΑ κατά τη συνεδρίασή του στις 03-04-2009 εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή κο. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αντασφάλιση είναι η μεταφορά του συνόλου ή μέρους της ασφάλισης, από μια ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες σε μια άλλη, αντασφαλιστική.

Αντασφάλιση είναι η μεταφορά του συνόλου ή μέρους της ασφάλισης, από μια ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες σε μια άλλη, αντασφαλιστική. ΓΕΝΙΚΕΣ Τι είναι Ασφάλιση; Ασφάλιση με βάση την νομική έννοια, είναι κοινωνία όμοιων κινδύνων η οποία παρέχει στα μέλη της με αντάλλαγμα (ασφάλιστρο ή εισφορά) αυτόνομη αξίωση για κάλυψη οικονομικής ανάγκης.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015 Α) ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης Από την κυκλοφορία του εγχειριδίου «Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης - Β έκδοση» μέχρι σήμερα, έχουν σημειωθεί αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ...

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ... ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ... Ζητώ την αποζημίωσή μου για το ατύχημα που έγινε στις... και ώρα... στην περιοχή... και στην οδό... Παραθέτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε. ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/5/26.01.2011 2011 ΤτΕ περί Διαδικασίας διακανονισμού ζημιών & καταβολής αποζημιώσεων από σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από τη χρήση οχημάτων & συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Στο Άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού (INTERNAL REGULATIONS) αναφέρεται ότι κάθε Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0514 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.anytime.gr/compensation-process

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0915 Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΠΛΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της ασφάλισης οι δικαιούχοι λαμβάνουν το κεφάλαιο.

- ΑΠΛΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της ασφάλισης οι δικαιούχοι λαμβάνουν το κεφάλαιο. - ΑΠΛΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της ασφάλισης οι δικαιούχοι λαμβάνουν το κεφάλαιο. - ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Ο ασφαλιζόμενος για ένα χρονικό διάστημα αποταμιεύει χρήματα μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η ifriend δημιουργήθηκε από την Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:93064 Αθήνα, 15/06/2010

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:93064 Αθήνα, 15/06/2010 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:93064 Αθήνα, 15/06/2010 Προς Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Περιφερειακούς Τομείς -Υποκαταστήματα & Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργου

Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. μελέτης: 4/016 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργου» Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Policy Number): 55489 / 72657 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 439261 ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Policy Holder) ΘΗΣΕΩΣ 4 ΑΦΜ: 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΔΟΥ : Τηλ.: 2299076469 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ : 439261

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 09/06/2015 Αρ. πρωτ.: 624 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5/2015

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 09/06/2015 Αρ. πρωτ.: 624 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 09/06/2015 Αρ. πρωτ.: 624 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 820,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012. Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας

Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012. Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012 Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής Σεπτέμβριος 2013 Τα Βασικά Μεγέθη Πλήθος ασφαλισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0616 Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2000L0026 EL 11.06.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2000/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ Μήνας / Έτος Σεπτέμβριος 2017 Περιεχόμενα 1. Σκοπός της Πολιτικής 2. Κανονιστικό Πλαίσιο 3. Πεδίο εφαρμογής 4. Ορισμοί 5. Αρχές Διαχείρισης Αιτιάσεων 6. Ειδικότερες Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη, και η συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MIF ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Έχετε εμπλακεί σε δυστύχημα με ανασφάλιστο ή με άγνωστο όχημα για το οποίο δεν ευθύνεστε; Mάθετε τα δικαιώματά σας. 1 Ίδρυση του Ταμείου Το Ταμείο Ασφαλιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Συνοπτικές οδηγίες Underwriting Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης, καθώς και ο λεπτομερής έλεγχος της, πριν αυτή σταλεί στο Τμήμα Underwriting της Εταιρίας, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται :

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται : 1. Προκειμένου να είναι επαρκής, στο μέτρο του ευλόγως προβλεπτού, η εκτίμηση για το ύψος της ελάχιστης ελεύθερης περιουσίας που πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική εταιρία, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Στο 26% ο συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. και ΕΠΕ από 20% πέρυσι - Εξόφληση σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ / Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του

Αριθμ. οικ / Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του Αριθμ. οικ. 125494/25.9.2009 Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ Ασφαλιζόμενος: Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, ψυκτικός υδραυλικός - συντηρητής και/ή εγκαταστάτης καυστήρων ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.»

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων αρ. 62 του Ν. 2676/99. -Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρ. 62 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5.1.99) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες.

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες. Γλυφάδα, 14 Φεβρουαρίου 2014 Αγαπητοί συνεργάτες, Με σκοπό την απρόσκοπτη συνεργασία μας και την καλύτερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από 1/3/2014 και σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιεχόμενα 1. Nομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου...2 2. Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από ατύχημα Αυτοκινήτου...3 3. Εντοπισμός ανασφάλιστων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

Προς - Τα Μέλη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης - Κλάδο Αυτοκινήτων - Τους Ανταποκριτές Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιριών

Προς - Τα Μέλη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης - Κλάδο Αυτοκινήτων - Τους Ανταποκριτές Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιριών Αρ. Πρωτ.μας: 322/2014 Προς - Τα Μέλη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης - Κλάδο Αυτοκινήτων - Τους Ανταποκριτές Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιριών Κύριοι, Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Αποφάσεις και Συστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017 Αθήνα, Iανουάριος 2017 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ανθρώπινο δυναμικό και οι σχέσεις εμπιστοσύνης είναι δυο βασικοί πυλώνες ανάπτυξης μιας Εταιρίας. Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική θέτοντας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ 01/01/2014

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ 01/01/2014 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ 01/01/2014 Με την Υπ Αριθμόν 1407/7/10/2013 απόφαση του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32 Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα azores.gr. Το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς (επισκέπτη ή πελάτη) μόνο εφόσον αποδεχθείτε τους όρους χρήσης που διέπουν την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ (Ιδιώτης) Φυσικό Πρόσωπο Νομικό πρόσωπο δημόσιος Οργανισμός Ελεύθερος Επαγγελματίας Άλλο Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: ΑΦΜ: ΟΥ: Ημ. Γέννησης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η Ευρώπη Ασφαλιστική διαθέτει σύγχρονα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτων. Τα πακέτα ασφάλισης καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών, από την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Νέες Υπηρεσίες Αποζημιώσεων»

Θέμα: «Νέες Υπηρεσίες Αποζημιώσεων» ΑΠΟ: Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής Υποδιεύθυνση Ζημιών Υγείας & Προσωπικών Ατυχημάτων ΑΡ.ΠΡΩΤ.1303 ΠΡΟΣ: Επιθεωρήσεις και λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Υποκαταστήματα και Περιφερειακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ALL YOU NEED IS. Εγχειρίδιο Οδηγού

ALL YOU NEED IS. Εγχειρίδιο Οδηγού ALL YOU NEED IS Εγχειρίδιο Οδηγού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 2 3 Παραλαβή αυτοκινήτου 4avis.gr 5 6 7 8 Βασικές Υποχρεώσεις οδηγού Συντήρηση επισκευή Αλλαγή ελαστικών 2 Εγχειρίδιο Οδηγού 9 10 11 12 13 14 15 Ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013 ΣΧΕΔΙΟ Αποστολή με fax & e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- Η κάλυψη του Άρθρου 2 του Προσαρτήµατος (Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα