ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ Α) ΔΗΜ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ Α) ΔΗΜ"

Transcript

1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Κριτήρια Σχεδιασμού Προτεινόμενες Εγκαταστάσεις Οδεύσεις Μηχανολογικοί χώροι Μηχανήματα 4 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Δυνατότητες παροχών Υδρευση Ηλεκτροδότηση 5 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Γενικά Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Πυρασφάλειας Υδραυλικά 6 4. ΠΙΛΑΡ (ΦΩΛΙΑ) ΠΑΡΟΧΩΝ Γενικά Τεχνική Περιγραφή Συστήματος 7 5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Γενικά Γενικός Πίνακας - Δίκτυα διανομής Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού Γειώσεις Eλεγχος φωτισμού ιστών-πυροσβεστικών φωλιών Παροχή ηλεκτροφωτισμού φάρου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Χαρακτηριστικά σχεδιασμού Δίκτυα σωληνώσεων Οργανα διακοπής ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Γενικά Αντλητικό συγκρότημα Δεξαμενή Πυρόσβεσης Πυροσβεστική φωλιά 19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης Εφαρμογής αναφέρεται στις Η/Μ εγκαταστάσεις του Αλιευτικού Καταφυγίου της Νέας Κούταλης, που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου : «Συμπληρωματικά Εργα των Αλιευτικών Καταφυγίων Α) Δημοτικού Διαμερίσματος Νεας Κουταλης και Β) Δημοτικού Διαμερίσματος Κοντιά», και περιλαμβάνει τις προτάσεις των νέων εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία βάσει των οποίων έγινε η εκπόνηση της Μελέτης Eφαρμογής είναι: α) Οι προδιαγραφές του Π.Δ. 636/74 για την Εκπόνηση Μελετών Εγκαταστάσεων. β) Οι οδηγίες της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα: - Η Σύμβαση Ανάθεσης της Μελέτης - Οι οδηγίες της Υπηρεσίας για τις απαιτήσεις σε χώρους και λειτουργικά συστήματα. γ) Η λιμενική Οριστική Μελέτη 1.2 Κριτήρια Σχεδιασμού Η μελέτη και ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων έγινε με γνώμονα: Την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Την ασφάλεια προσώπων και εξοπλισμού. Την απλότητα και επισκεψιμότητα των εγκαταστάσεων. Τη μεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων. Την αξιοπιστία. Την οικονομική λειτουργία. Την ελαστικότητα διατάξεως των μηχανημάτων και την εγκατάσταση των δικτύων, συσκευών κλπ σε τρόπο που να είναι εύκολη η προσπέλαση και η συντήρησή τους. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2

3 1.3 Προτεινόμενες Εγκαταστάσεις Ειδικότερα προβλέπονται οι εξής επί μέρους Η/Μ εγκαταστάσεις: Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων (Φωτισμός-Κίνηση) Εγκατάσταση Υδρευσης Εγκατάσταση Πυρόσβεσης Η έκταση των πιο πάνω εγκαταστάσεων καθορίζεται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, όπου περιγράφεται η συγκρότηση και η λειτουργία καθεμίας από αυτές καθώς και τα μηχανήματα, οι συσκευές και τα λοιπά στοιχεία, που τη συγκροτούν, έτσι ώστε μαζί με τα σχέδια και τα υπόλοιπα τεύχη της μελέτης να δίνεται μία πλήρης εικόνα του έργου. Στην συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά κάθε εγκατάσταση και οι κανονισμοί με τους οποίους έχει συνταχθεί. 1.4 Οδεύσεις Η όδευση των Η/Μ δικτύων θα γίνει όπως παρακάτω: Α) Ηλεκτρικά Ισχυρά Η όδευση θα γίνεται, γενικά, σε σωλήνες, πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, HDPE, 6 Atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ90. Ειδικά, για το δίκτυο των φωτιστικών του προσήνεμου μώλου (επέκταση, νεοκατασκευαζόμενο και υφιστάμενο τμήμα), όπου δεν προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων στη βάση κάθε ιστού, οι οδηγοί σωλήνες των καλωδίων, θα είναι από U- PVC, αυξημένης αντοχής για εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα, διαμέτρου Φ63, για καλύτερη συναρμογή με τους εύκαμπτους σωλήνες Φ63 όδευσης των καλωδίων προς τα ακροκιβώτια. Οι σωλήνες όδευσης των καλωδίων ηλεκτροφωτισμού των ιστών, σύμφωνα με τα σχέδια: - στο τμήμα της επέκτασης του προσήνεμου μώλου, εγκιβωτίζονται στο πέδιλο, στη βάση του στηθαίου από σκυρόδεμα - στο νεοκατασκευαζόμενο βόρειο, καθώς και στο υφιστάμενο τμήμα του προσήνεμου μώλου, όπως και στη νέα προβλήτα, εγκιβωτίζονται στην ανωδομή - στα παραλιακά κρηπιδώματα εγκιβωτίζονται με οπλισμένο με σιδηρό πλέγμα Τ131, σκυρόδεμα C16/20, στην προς το χερσαίο χώρο περιοχή του ορίου του σκυροδέματος ανωδομής Οι σωλήνες όδευσης των καλωδίων ηλεκτροφωτισμού των πυροσβεστικών φωλεών, σύμφωνα με τα σχέδια: - σε όλο τον προσήνεμο μώλο (επέκταση, νεοκατασκευαζόμενο και υφιστάμενο τμήμα), στο υφιστάμενο τμήμα του υπήνεμου μώλου, όπως και στη νέα προβλήτα, εγκιβωτίζονται στην ανωδομή - στα παραλιακά κρηπιδώματα εγκιβωτίζονται με οπλισμένο με σιδηρό πλέγμα Τ131, σκυρόδεμα C16/20, στην προς το χερσαίο χώρο περιοχή του ορίου του σκυροδέματος ανωδομής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3

4 Οι σωλήνες όδευσης των καλωδίων τροφοδοσίας των πίλαρς εξυπηρέτησης σκαφών, σύμφωνα με τα σχέδια: - στη νέα προβλήτα, εγκιβωτίζονται στην ανωδομή - στα παραλιακά κρηπιδώματα εγκιβωτίζονται με οπλισμένο με σιδηρό πλέγμα Τ131, σκυρόδεμα C16/20, στην προς το χερσαίο χώρο περιοχή του ορίου του σκυροδέματος ανωδομής Οι σωλήνες όδευσης των καλωδίων ηλεκτροφωτισμού του φάρου, σύμφωνα με τα σχέδια: - σε όλο τον προσήνεμο μώλο (επέκταση, νεοκατασκευαζόμενο και υφιστάμενο τμήμα), εγκιβωτίζονται στην ανωδομή - στα παραλιακά κρηπιδώματα εγκιβωτίζονται με οπλισμένο με σιδηρό πλέγμα Τ131, σκυρόδεμα C16/20, στην προς το χερσαίο χώρο περιοχή του ορίου του σκυροδέματος ανωδομής Β) Υδρευση Στην προβλήτα, η όδευση των σωληνώσεων ύδρευσης γίνεται κατά μήκος οδηγού σωλήνα διέλευσης Φ110, στην ανωδομή. Στα παραλιακά κρηπιδώματα, η όδευση γίνεται, κατά μήκος, εγκιβωτισμένου σε οπλισμένο με σιδηρό πλέγμα Τ131, σκυρόδεμα C16/20, οδηγού σωλήνα διέλευσης Φ110, στην προς το χερσαίο χώρο περιοχή του ορίου του σκυροδέματος ανωδομής. Γ) Πυρόσβεση Στην προβλήτα και σε όλο τον προσήνεμο και υπήνεμο μώλο, η όδευση των σωληνώσεων πυρόσβεσης γίνεται κατά μήκος οδηγού σωλήνα διέλευσης Φ160 (στην προβλήτα) και Φ200 (στις υπόλοιπες περιοχές), στην ανωδομή, δίπλα στο δίκτυο ύδρευσης, σύμφωνα με τα σχέδια. Στα παραλιακά κρηπιδώματα η όδευση γίνεται κατά μήκος, εγκιβωτισμένου σε οπλισμένο με σιδηρό πλέγμα Τ131, σκυρόδεμα C16/20, οδηγού σωλήνα διέλευσης Φ200, στην προς το χερσαίο χώρο περιοχή του ορίου του σκυροδέματος ανωδομής, μαζί με τον αγωγό ύδρευσης, όπως προαναφέρθηκε. 1.5 Μηχανολογικοί χώροι Μηχανήματα Δεν απαιτούνται μηχανολογικοί χώροι. Το αντλητικό συγκρότημα πυρόσβεσης, χωροθετείται σε υπάρχον ισόγειο κτήριο εξυπηρέτησης του λιμένα, στην περιοχή του καρνάγιου, σύμφωνα με τα σχέδια, στο οποίο βρίσκεται και ο πίνακας ηλεκτροφωτισμού των υφιστάμενων σήμερα φωτιστικών ιστών. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4

5 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 2.1 Δυνατότητες παροχών Μετά την σχετική έρευνα, διαπιστώθηκε ήδη, ότι είναι δυνατές οι παροχές πόσιμου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει απο τη ΔΕΗ και η παροχή νερού από το δίκτυο της περιοχής. Το δίκτυο πυρόσβεσης θα τροφοδοτηθεί από υπόγεια, από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, δεξαμενή πυρόσβεσης καθαρής χωρητικότητας 25.5m 3, διαστάσεων 5.00Χ3.0Χ2m (1.7m ύψος νερού), που θα κατασκευαστεί στον περιβάλλοντα χώρο, μέσω πιεστικού συγκροτήματος, που θα τοποθετηθεί στο προαναφερθέν υπάρχον ισόγειο κτήριο εξυπηρέτησης του λιμένα. Η πλήρωση της δεξαμενής θα γίνεται από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, μέσω φρεατίου, με παροχή Υδρευση Η εξυπηρέτηση των αναγκών σε πόσιμο νερό θα γίνει, μέσω φρεατίου μετρητού 2, κοντά στο βόρειο τμήμα του μώλου, από το δημοτικό αγωγό ύδρευσης, που διέρχεται από το δρόμο πάνω από την ακτή. Το δίκτυο θα τροφοδοτεί, μέσω φρεατίων, τα πίλαρς εξυπηρέτησης των σκαφών και τα φρεάτια υδροληψιών. 2.3 Ηλεκτροδότηση Η ηλεκτροδότηση όλων των καταναλώσεων θα γίνει από γενικό ηλεκτρικό πίνακα, που τοποθετείται στο ισόγειο κτήριο εξυπηρέτησης του λιμένα, στην περιοχή του καρνάγιου, σύμφωνα με τα σχέδια. Ο Γενικός Πίνακας θα τροφοδοτηθεί από το δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ 400V, με παροχή Νο 4. Ο παραπάνω πίνακας θα τροφοδοτεί τα πίλαρς εξυπηρέτησης σκαφών, τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού των ιστών της προβλήτας και του προσήνεμου μώλου, των λαμπτήρων των πυροσβεστικών φωλεών και του φάρου, καθώς και το πυροσβεστικό πιεστικό συγκρότημα. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5

6 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3.1 Γενικά Στην εκπόνηση των μελετών ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω ελληνικοί και διεθνείς κανονισμοί. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπήρχαν Ελληνικοί κανονισμοί, αυτοί υπερίσχυσαν των διεθνών. 3.2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις "Κανονισμoί ΕΛΟΤ HD 384, "Κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων" (ΦΕΚ Β59/ ) "Κανονισμοί κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων" 6442/185 ΦΕΚ/525 Β-73 Κανονισμός VDE VDΕ 0101/DIN 57101: Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen ueper 1kV. ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α, ΕΙΑ/ΤΙΑ 569, ΙΕC 598, DIN 5044, SLG. Πρότυπα ΕΛΟΤ. Προστασία αγωγών και καλωδίων έναντι υπερθερμάνσεως κατά VDE 0100/ Εγκαταστάσεις Πυρασφάλειας Κανονισμός Πυροπροστασίας των κτιρίων (Προεδρικό Διάταγμα 71/1988). Πυροσβεστικές Διατάξεις 1. 2 και 3 και 10 με τα παραρτήματά τους (ΦΕΚ Β1148/ , ΦΕΚ Β 100/ και ΦΕΚ Β 20/191-81). 3.4 Υδραυλικά "Κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων" (ΦΕΚ Α 270/ ). Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. "Εγκαταστάσεις σε Κτίρια και Οικόπεδα: Διανομή κρύου-ζεστού νερού". Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6

7 4. ΠΙΛΑΡ (ΦΩΛΙΑ) ΠΑΡΟΧΩΝ 4.1 Γενικά Για την εξασφάλιση των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας και πόσιμου νερού τοποθετούνται στις προβλήτες ειδικές φωλιές παροχών (πίλαρς). Κάθε πίλαρ εξυπηρετεί 4 σκάφη. 4.2 Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Σώμα Πίλαρ Το σώμα του πίλαρ είναι η βάση υποδοχής για τις υδραυλικές και ηλεκτρικές παροχές εξυπηρέτησης των σκαφών. Το σώμα του πίλαρ θα παρέχει πλήρη θερμική και ηλεκτρική μόνωση. Θα είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο πολυεστέρα με ίνες υαλοβάμβακα (fiberglass), δεν θα καίγεται (self-extinguishing) και θα έχει χρώμα RAL της επιλογής της επίβλεψης Στις δύο απέναντι πλευρές του θα φέρει 2 διάφανα άθραυστα πορτάκια, από polycarbonate, σύμφωνα με UL94 κλάση V2, με ειδική επεξεργασία για τις υπεριώδεις ηλιακές ακτινοβολίες UV. Η πλευρά, που βρίσκονται οι ρευματοδότες, θα έχει βαθμό προστασίας IP44, ενώ εκείνη, στην οποία βρίσκονται τα μέσα προστασίας των ηλεκτρικών γραμμών ΙΡ66. Τα πορτάκια θα ανοίγουν από κάτω προς τα πάνω, θα φέρουν οπές για την έξοδο των καλωδίων με ειδικά βουρτσάκια για την αποφυγή εισόδου των εντόμων, και θα είναι εξοπλισμένα με κλειδαριά και κλειδί. Το πορτάκι, που βρίσκονται οι ρευματοδότες θα διαθέτει ειδικό αμορτισέρ για να παραμένει ανοιχτό. Το πίλαρ θα στηρίζεται στο δάπεδο, μέσω ούπα, κοχλιών και περικοχλίων διαμέτρου Φ10, με επίπεδο πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. Οι ρευματοδότες και όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός θα είναι προσαρμοσμένοι σε πλάκες από polycarbonate PC-FV20. Θα υπάρχει πλήρης διαχωρισμός, με στεγανό διάφραγμα του υδραυλικού και του ηλεκτρικού συστήματος. Ενδεικτικές διαστάσεις του πυλώνα είναι : 392x1180 (ύψος) x385mm Φωτισμός Για το φωτισμό της περιοχής του, κάθε πίλαρ θα φέρει, στην κεφαλή του, φωτιστική διάταξη, βαθμού προστασίας IP66, με μετασχηματιστή 12 ή 24V, με λυχνία φθορισμού χαμηλής κατανάλωσης 18 W. Αυτή προγραμματίζεται να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αυτόματα. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7

8 Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Πλευρά Α Το πίλαρ περιλαμβάνει στη μια πλευρά του τέσσερις(4) ρευματοδότες ασφαλείας, αυτοασφαλιζόμενους, 230 V, 2X16+2X32Α, 50Ηz, που δέχονται λουκέτο, με ενδεικτική λυχνία on-off και ειδική επεξεργασία για θαλάσσιο περιβάλλον. Στην ίδια πλευρά έχει, επίσης, ηλεκτρονικό σύστημα προπληρωμής Easy system, βαθμού προστασίας IP55 με σύστημα transponder και οθόνη και δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο. Πλευρά Β Στην άλλη πλευρά του το πίλαρ έχει τα μέσα προστασίας των ηλεκτρικών γραμμών, σύμφωνα με το μονογραμμικό του σχέδιο : - Kιβώτιο σύνδεσης ακροδεκτών με κλέμες 4 πόλων +γείωση - Αυτόματο τριπολικό Διακόπτη Ισχύος, κλειστού τύπου, στην άφιξη, με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά μαγνητικά, ονομαστικής εντάσεως 40Α και στάθμης ρεύματος βραχυκυκλώσεως 25kA, και 3 ενδεικτικές λυχνίες, - Τέσσερις (4) Μικροαυτόματους διακόπτες με ενσωματωμένα ρελαί διαρροής 30mA, 2x16A 2x32 Α, στάθμης ρεύματος βραχυκυκλώσεως 4,5ΚΑ για την προστασία των 4 πριζών - Τέσσερις (4) ηλεκτρονικούς μετρητές με αρίθμηση για την απευθείας ανάγνωση των καταναλώσεων για την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον κανονισμό MID (Measuring Instruments Directive, οδηγία 2004/22/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). - Τέσσερα (4) ρελαί εντολών - Ένα (1) μικροαυτόματο 10A, με ενσωματωμένο ρελαί διαρροής 30mA για την τροφοδοσία του συστήματος προπληρωμής και των ηλεκτροβανών του. - Ένα (1) μικροαυτόματο 10A, για την προστασία της γραμμής φωτισμού του πίλαρ Υπάρχει, ακόμη, θέση για μελλοντική τοποθέτηση μιας πρίζας τηλεφώνων-δεδομένων συστήματος δομημένης καλωδίωσης Υδραυλικός Εξοπλισμός Ο υδραυλικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ανοξείδωτο συλλέκτη ¾, αποτελούμενο από: - Τέσσερις (4) ορειχάλκινες νικέλ σφαιρικές κάνουλες ½ που δέχονται λουκέτο, με λαβές από ενισχυμένο νάυλον και ρακόρ ελαστικοσωλήνα - Τέσσερις (4) ορειχάλκινους νίκελ ογκομετρικούς μετρητές νερού κλάσης B-H/A-V με αρίθμηση για την απευθείας ανάγνωση των καταναλώσεων με παλμική έξοδο, σύμφωνα με τον κανονισμό MID. - Τέσσερις (4) ορειχάλκινες ηλεκτροβάνες, με λουκέτο, με φίλτρα και ενισχυμένα πηνία ώστε να δέχονται και να στέλνουν εντολές στο σύστημα προπληρωμής. - Τέσσερα 4 διαφανή φινιστρίνια στην μπροστινή πλευρά του πίλαρ για την ανάγνωση των καταναλώσεων Συνδέσεις - Ηλεκτρικη παροχή πίλαρ : 5X10 mm 2 - Σύνδεση νερού: 3/4" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8

9 Εξοπλισμός για πίλαρς με ενσωματωμένο Σύστημα Προπληρωμης Κονσόλα φόρτωσης κλειδιών και λογισμικό για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (H/Y) Για τη λειτουργία του συστήματος προπληρωμής, απαιτείται μια κονσόλα φόρτωσης κλειδιών, πλήρης με τροφοδότη και καλώδια για την σύνδεση στον Η/Υ και το απαραίτητο λογισμικό. Περιγραφή Η κονσόλα φόρτωσης κλειδιών συνδέεται με τον Η/Υ κι έτσι ο διαχειριστής με απλές εντολές μπορεί να αριθμήσει ηλεκτρονικά το κλειδί και να το «φορτώσει» με το ποσό που επιθυμεί και προπληρώνει ο πελάτης. Ηλεκτρονικό κλειδί με transponder (ηλεκτρονική πλακέτα) Το ηλεκτρονικό κλειδί, δεν μπορεί να απομαγνητιστεί, όπως, συνήθως, συμβαίνει με τις κάρτες που χρησιμοποιούνται για διάφορες αντίστοιχες χρήσεις, ακριβώς επειδή γίνεται με transponder (ηλεκτρονική πλακέτα). Επιπλέον, το κλειδί αυτό, έχει αποδειχθεί, μετά από πολλές βυθίσεις στο νερό, ότι δεν επηρεάζεται από αυτές. Τα κλειδιά τύπου EASY είναι επιπλέον δοκιμασμένα σε θερμοκρασίες: Α) έως 50 ο C σε χρήση Β) έως 70 ο C αποθηκευμένο Γ) επιπλέον έχουν γίνει μετρήσεις ανθεκτικότητας έως και τους 90 ο C, σε φούρνο μέχρις ότου αλλάξει σχήμα το υλικό, χωρίς όμως να παρουσιαστούν προβλήματα στη λειτουργία. Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του συστήματος είναι η ύπαρξη Η/Υ που να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 98 τουλάχιστον ή σε όποια νεότερη αυτής έκδοση. Με την κονσόλα φόρτωσης κλειδιών, και αφού συνδεθεί με τον Η/Υ, βάσει απλών οδηγιών, που περιλαμβάνονται στο λογισμικό, που προμηθεύεται μαζί με τα πίλαρς, ο διαχειριστής με απλές εντολές κωδικοποιεί το κλειδί του πελάτη ορίζοντας την περίοδο ισχύος και άρα φορτώνοντάς το, με το ζητούμενο ποσό. Περιγραφή λειτουργιας με ηλεκτρονικό κλειδί O χρήστης μπορεί να επιλέξει την παροχή νερού και /ή ηλεκτρικής ενέργειας, απλά τοποθετώντας ένα μαγνητικό κλειδί που διαθέτει πίστωση (που ο χρήστης έχει προπληρώσει ). Η παροχή συνεχίζει μέχρι την εξάντληση της διαθέσιμης πίστωσης, ή την ακύρωση της λειτουργίας με την επιστροφή του υπολοίπου της πίστωσης, απλά επανατοποθετώντας το κλειδί στην υποδοχή. Το σύστημα μεταδίδει σήμα, όταν πλησιάζει η εξάντληση της πίστωσης και εμφανίζει την κατάσταση του υπολοίπου του χρήστη ανά πάσα στιγμή, δίνοντάς του, επίσης, οδηγίες μέσω της οθόνης κατά την διάρκεια της ενεργοποίησης της υπηρεσίας. Η χρέωση (αφαίρεση της προπληρωμένης πίστωσης) πραγματοποιείται βάσει των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας και / ή νερού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9

10 Το ίδιο ηλεκτρονικό κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες χρήσεις (π.χ parking/ ντους κτλ.). Κύρια Πλεονεκτήματα Το ηλεκτρονικό σύστημα προπληρωμής είναι αυτόνομο, χωρίς να υπάρχει ανάγκη συνδέσεων με Η/Υ, απαιτείται μόνο η σύνδεση με το αντίστοιχο πίλαρ. Δεν απαιτείται χρήση βοηθητικού λογισμικού ή δικτύου μεταφοράς δεδομένων Η μη ύπαρξη δικτύου μεταφοράς δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή πιθανών βλαβών, που μπορεί να προκληθούν σε αυτό. Τα πίλαρς είναι, άρα, προετοιμασμένα ώστε να μπορούν να συνδεθούν με τέτοιο τρόπο, που να ελέγχονται από το σταθμό διαχείρισης. Στο σύστημα προπληρωμής ο διαχειριστής εισπράττει πριν αρχίσει ο χρήστης να επωφελείται των υπηρεσιών παροχής νερού και/ή ρεύματος με την επακόλουθη χρέωση της πραγματικής του κατανάλωσης. Το σύστημα είναι αυτόνομο. Χρειάζεται μια απλή ηλεκτροδότηση, χωρίς να απαιτείται η σύνδεση στο δίκτυο και είναι σε θέση να αναγνωρίζει μόνο τα έγκυρα κλειδιά. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 10

11 5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 5.1. Γενικά Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτισμού του προσήνεμου μώλου και της προβλήτας (με ιστούς), των πυροσβεστικών φωλεών και του φάρου, την τροφοδοσία των πίλαρς εξυπηρέτησης των σκαφών και του πυροσβεστικού συγκροτήματος. Η τροφοδοσία των καταναλώσεων γίνεται από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ 400 V. 5.2 Γενικός Πίνακας - Δίκτυα διανομής Όλα τα δίκτυα θα τροφοδοτηθούν από τον Γενικό Πίνακα, που τοποθετείται στο ισόγειο κτήριο εξυπηρέτησης του λιμένα, στην περιοχή του καρνάγιου, σύμφωνα με τα σχέδια. Ο Γενικός Πίνακας θα έχει τα παρακάτω στοιχεία: - Τροφοδοσία από την ΔΕΗ, 400V - Επίτοιχος προστασίας ΙΡ 54 - Αφιξη με αυτόματο ισχύος 400 V, 3 αμπερόμετρα με μετασχηματιστές εντάσεως και βολτόμετρο με μεταγωγέα. - Αναχωρήσεις προς τα πίλαρς εξυπηρέτησης σκαφών και το πυροσβεστικό συγκρότημα με αυτόματους ισχύος - Αναχωρήσεις με ραγοδιακόπτες και μικροαυτόματους για την τροφοδοσία των φωτιστικών των ιστών, των πυροσβεστικών φωλεών και του φάρου. Η προστασία των αναχωρήσεων των γραμμών φωτισμού γίνεται με μικροαυτόματους τύπου L. Προβλέπονται ακόμη εφεδρικές αναχωρήσεις. Τα μεγέθη των μέσων προστασίας και των καλωδίων δίνονται στο μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα. Προβλέπονται ιδιαίτερα δίκτυα κίνησης και φωτισμού. Για κάθε πίλαρ εξυπηρέτησης σκαφών της προβλήτας, καθώς και για το πυροσβεστικό συγκρότημα, προβλέπεται ανεξάρτητη γραμμή παροχής από τον Γενικό Πίνακα ΝΥΥ 5Χ10 mm 2. Προβλέπονται 2 γραμμές φωτισμού 4x2.5 mm 2 και συνδρομικό αγωγό γείωσης από Cu 25mm 2 για τον ηλεκτροφωτισμό με ιστούς της προβλήτας και του προσήνεμου μώλου, αντίστοιχα, 2 γραμμές 3x2.5 mm 2 για τους δύο κλάδους των πυροσβεστικών φωλιών προς τον προσήνεμο και υπήνεμο μώλο και 1 γραμμή φωτισμού 3x4 mm 2 για το φωτισμό του φάρου. Ολες οι παροχές τροφοδοτούνται μέσω φρεατίων, σύμφωνα με τα σχέδια, που φέρουν διπλό χυτοσιδηρό στεγανό κάλυμμα. Όλα τα δίκτυα θα κατασκευαστούν με καλώδια ΝΥΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 11

12 Για κάθε πίλαρ εξυπηρέτησης σκαφών προβλέπεται ξεχωριστός σωλήνας για την διέλευση του καλωδίου τροφοδοσίας του. Ακόμη, κατά μήκος των παραλιακών κρηπιδωμάτων, μετά την προβλήτα, προς τον προσήνεμο μώλο, καθώς και στον τελευταίο, θα τοποθετηθεί και ένας κενός εφεδρικός σωλήνας Φ90, για τη διέλευση μελλοντικών καλωδιώσεων, ασθενών ρευμάτων, σημάτων κλπ. 5.3 Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού Υφιστάμενη Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού Ιστών Η υφιστάμενη εγκατάσταση περιλαμβάνει, σύμφωνα με τα σχέδια, μετά από επιτόπου του έργου, αποτύπωση, που έγινε: - Ηλεκτροφωτισμό των παραλιακών κρηπιδωμάτων (και συνακόλουθα και του διαμορφωμένου δρόμου προσπέλασης) καθώς και του υφισταμένου μώλου εξυπηρέτησης του καρνάγιου, με φωτιστικά οδικού φωτισμού ατμών υδραργύρου, σε σιδηροιστούς ύψους 7m με διπλό και μονό βραχίονα, αντίστοιχα. - Πρόσθετο Ηλεκτροφωτισμό του διαμορφωμένου δρόμου προσπέλασης με διπλά διακοσμητικά σφαιρικά φωτιστικά Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού Ιστών Προβλέπεται εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, για όλο τον προσήνεμο μώλο (επέκταση, νεοκατασκευαζόμενο και υφιστάμενο τμήμα), και την προβλήτα, με 2 ανεξάρτητες γραμμές από το Γενικό Πίνακα. Για τον ηλεκτροφωτισμό θα εγκατασταθούν φωτιστικά τύπου βραχίονα με ένα λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 70W, μορφής «πυροφάνι», τύπου cut off, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, σε μεταλλικούς σιδηροιστούς 5m, μορφής κώλουρου κώνου, γαλβανισμένους εσωτερικά και εξωτερικά εν θερμώ, κυκλικής διατομής, στις θέσεις, που φαίνονται στα σχέδια. Η σύνδεση του φωτιστικού με τον ιστό θα γίνεται με μονό ημικυκλικό βραχίονα, τύπου BAO, γαλβανισμένο εσωτερικά και εξωτερικά εν θερμώ. Όλα τα φωτιστικά πριν την εγκατάστασή τους θα έχουν την έγκριση της επίβλεψης της Υπηρεσίας. Τα φωτιστικά εξασφαλίζουν στάθμη φωτισμού περίπου 17 Lux στην προβλήτα και στο μώλο. H τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων των ιστών γίνεται από τον Γενικό Πίνακα. Η τροφοδοσία των ιστών γίνεται με καλώδιο ΝΥΥ 4Χ2.5mm 2 και συνδρομικό αγωγό γείωσης από Cu 25mm 2, που οδεύουν σε οδηγό σωλήνα PE Φ90 ΡΝ6 Atm στα παραλιακά κρηπιδώματα και στην προβλήτα, όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 1.4. Στον προσήνεμο μώλο, για την αποφυγή κατασκευής φρεατίων στη βάση κάθε ιστού, όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 1.4., η όδευση θα γίνεται σε σωλήνες από U- PVC για εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα, διαμέτρου Φ63. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 12

13 Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων των φωτιστικών θα γίνονται αποκλειστικά στα ακροκιβώτια των ιστών. Κάθε καλώδιο θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο και θα βγαίνει για την τροφοδότηση του επόμενου ιστού. Η όδευση του καλωδίου προς το ακροκιβώτιο του ιστού θα γίνεται μέσω δύο εύκαμπτων σωλήνων από U-PVC (ένας εισόδου-ένας εξόδου), αυξημένης αντοχής για εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα. Στον προσήνεμο μώλο, η τροφοδοσία των φωτιστικών των ιστών θα γίνεται απευθείας στο ακροκιβώτιό τους, χωρίς την παρεμβολή φρεατίων. Σε περίπτωση ύπαρξης φρεατίου στη βάση του ιστού, όπως στην προβλήτα, θα αφήνεται περίσσεια μήκους καλωδίου τουλάχιστον 1,0 m. Η τροφοδότηση κάθε φωτιστικού από το ακροκιβώτιο (γκοφρέ) του ιστού θα γίνεται με καλώδιο τύπου ΝΥΜ διατομής 3Χ1,5 mm 2. Για το τράβηγμα των καλωδίων στο υπόγειο δίκτυο θα προβλεφθουν φρεάτια, σύμφωνα με τα σχέδια. Στην προβλήτα προβλέπεται ένα φρεάτιο στη βάση κάθε ιστού. Τα καλύμματα των φρεατίων με τις βάσεις τους θα είναι διπλά χυτοσιδηρά, βαρέως τύπου, στεγανά, θα παρουσιάζουν τέλεια εφαρμογή και το πάνω μέρος τους θα είναι στην ίδια στάθμη με την τελειωμένη επιφάνεια. Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού Πυροσβεστικών Φωλεών Προβλέπεται εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού όλων των πυροσβεστικών φωλεών. Κάθε φωλεά θα φέρει κόκκινο φως ασφαλείας, με λαμπτήρα χαμηλής κατανάλωσης 18W για τον εύκολο εντοπισμό της κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δύο αναχωρήσεις από το Γενικό Πίνακα: - μία για όλο τον προσήνεμο μώλο (επέκταση, νεοκατασκευαζόμενο και υφιστάμενο τμήμα), την προβλήτα και τα παραλιακά κρηπιδώματα. - μία για τον υπήνεμο μώλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 13

14 5.4 Γειώσεις Προβλέπεται γείωση του Γενικού Πίνακα με τρίγωνο γείωσης στον περιβάλλοντα χώρο και γενικά όλων των μεταλλικών μερών των εγκαταστάσεων. Ολο το δίκτυο διανομής θα φέρει και αγωγό γείωσης. Από τον Γενικό Πίνακα ξεκινούν όλοι οι αγωγοί γείωσης των παροχών. Για τον ηλεκτροφωτισμό των ιστών του προσήνεμου μώλου και της προβλήτας προβλέπεται γυμνός αγωγός γείωσης από Cu 25mm 2, που οδεύει στον ίδιο σωλήνα με το τροφοδοτικό καλώδιο. Ο αγωγός γείωσης εισέρχεται σε κάθε ιστό και συνδέεται στο ακροκιβώτιό του με κατάλληλο γαλβανισμένο σφιγκτήρα, όπου συνδέονται, επίσης η γείωση του φωτιστικού σώματος και του ιστού. Ακολούθως, εξέρχεται για την γείωση του επόμενου ιστού. Οι αγωγοί τροφοδοσίας των υπόλοιπων παροχών θα φέρουν ενσωματωμένο στο περίβλημα του καλωδίου τον αγωγό γείωσης. Στο τέλος κάθε τροφοδοτικής γραμμής, μετά τον τελευταίο ιστό, ο κύριος αγωγός γείωσης θα γειώνεται με πλάκα γείωσης από χαλκό διαστάσεων 500Χ500Χ5mm, η οποία θα εγκατασταθεί μέσα στη θάλασσα. Η τοποθέτησή της θα είναι τέτοια που θα εξασφαλίζει την συνεχή εμβάπτισή της στο νερό, για την λειτουργία της γείωσης. Ο Cu, όταν είναι βυθισμένος τελείως σε θαλασσινό νερό, σχηματίζει προστατευτικό στρώμα, που εμποδίζει την ανάπτυξη ταχείας διάβρωσης. Μετρήσεις για τον Cu δείχνουν ότι η μέση απώλεια λόγω διαβρώσεως είναι mm/έτος. Με πλάκα γείωσης θα συνδεθεί και κάθε πίλαρ εξυπηρέτησης σκαφών. 5.5 Eλεγχος φωτισμού ιστών-πυροσβεστικών φωλιών Η αφή και η σβέση των φωτιστικών των ιστών και των πυροσβεστικών φωλεών ελέγχεται είτε χειροκίνητα, με ραγοδιακόπτη, είτε αυτόματα μέσω φωτοκυττάρου και χρονοδιακόπτη, από τον Γενικό Πίνακα. 5.6 Παροχή ηλεκτροφωτισμού φάρου Προβλέπεται παροχή από το Γενικό Πίνακα για τον ηλεκτροφωτισμό του φάρου με καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4 mm 2. Ο φάρος θα προδιαγραφεί, σύμφωνα με τους κανόνες ναυσιπλοϊας, που θα ισχύουν την περίοδο κατασκευής του και ύστερα από οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 14

15 6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 6.1 Χαρακτηριστικά σχεδιασμού Η κατασκευή του συστήματος υδρεύσεως προσδιορίζεται και περιλαμβάνει την παροχή από το φρεάτιο μετρητού της ακτής και την διανομή σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς του αλιευτικού καταφυγίου. Η εξυπηρέτηση των αναγκών σε πόσιμο νερό θα γίνει, μέσω φρεατίου μετρητού 2, κοντά στο βόρειο τμήμα του μώλου, από το δημοτικό αγωγό ύδρευσης, που διέρχεται από το δρόμο πάνω από την ακτή. Παροχή νερού προβλέπεται στα πίλαρς εξυπηρέτησης των σκαφών και στα φρεάτια υδροληψιών. Κάθε πίλαρ εξυπηρέτησης σκαφών, που όπως προαναφέραμε, φέρει 4 σφαιρικές κάνουλες 1/2", τροφοδοτείται, μέσω συλλέκτη, που βρίσκεται στο εσωτερικό του, με παροχή 3/4" από το δίκτυο του αλιευτικού καταφυγίου. Ομοίως, το δίκτυο τροφοδοτεί, με παροχή 3/4" τον ανοξείδωτο συλλέκτη των φρεατίων υδροληψίας, που έχει 4 αναχωρήσεις από ανοξείδωτο σωλήνα 1/2", και η καθεμία φέρει υδρομετρητή και σφαιρική κάνουλα με ρακόρ ελαστικοσωλήνα και κλειδαριά. Η μέτρηση των καταναλώσεων των πίλαρς θα γίνεται, για καθεμία παροχή τους, από τους αντίστοιχους υδρομετρητές, που φέρουν. Σε διάφορα σημεία του δικτύου προβλέπεται δυνατότητα διακοπής της παροχής, με βάνες, σύμφωνα με τα σχέδια. Επίσης, στον αγωγό τροφοδοσίας του συλλέκτη των πίλαρς εξυπηρέτησης των σκαφών και των υδροληψιών, προβλέπεται βάνα για τη διακοπή της παροχής, στα αντίστοιχα φρεάτια Δίκτυα σωληνώσεων Το δίκτυο παροχής πόσιμου νερού θα κατασκευαστεί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3 η ς γενιάς ΡΝ16, πίεσης 16 ατμοσφαιρών, με ενιαία διάμετρο Φ63. Η σωλήνωση ύδρευσης οδεύει κατά μήκος οδηγού σωλήνα διέλευσης Φ110, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια, είτε εγκιβωτισμένη στην ανωδομή στον προσήνεμο μώλο και στην προβλήτα είτε εγκιβωτισμένη σε οπλισμένο σκυρόδεμα στα παραλιακά κρηπιδώματα, όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 1.4. Για την εγκατάσταση του δικτύου, μαζί με το δίκτυο πυρόσβεσης, στα παραλιακά κρηπιδώματα, όπου δεν προβλέπονται λιμενικά έργα, θα γίνει, αρχικά, εκσκαφή χάνδακα με αφαίρεση των υφιστάμενων επιφανειακού σκυροδέματος και υλικών βάσης, σε βάθος περίπου cm. Ακολούθως, θα γίνει ο εγκιβωτισμός σε οπλισμένο με σιδηρό πλέγμα Τ131, σκυρόδεμα C16/20, όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 1.4, σύμφωνα με τα σχέδια. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 15

16 Για την εγκατάσταση του δικτύου, μαζί με το δίκτυο πυρόσβεσης, στο υφιστάμενο τμήμα του προσήνεμου μώλου, όπου, επίσης, δεν προβλέπονται λιμενικά έργα, θα γίνει, αρχικά, εκσκαφή χάνδακα με αφαίρεση του υφιστάμενου σκυροδέματος της ανωδομής, σε βάθος περίπου 60 cm. Ακολούθως, θα γίνει ο εγκιβωτισμός στο σκυρόδεμα της ανωδομής, το οποίο θα αποκατασταθεί. Στα υπόλοιπα τμήματα του δικτύου, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων στην ανωδομή, θα γίνει κατά τη διάρκεια της κατασκευής των λιμενικών έργων. Κατά την προσωρινή εναπόθεση των σωλήνων, δίπλα στην τάφρο εγκατάστασής τους, για να αποφεύγεται ο τραυματισμός της εξωτερικής τους επιφάνειας, αυτοί δεν θα τοποθετούνται απευθείας πάνω στο έδαφος ή σε υλικά εκσκαφής, αλλά σε προστατευτικά υποστηρίγματα. Επίσης, τα άκρα των σωλήνων θα είναι καλυμμένα, ώστε να εμποδίζεται η είσοδος ξένων σωμάτων σε αυτούς. Ολες οι συνδέσεις των σωλήνων PE θα γίνονται με ηλεκτρομούφες με συγκολλήσεις ηλεκτροσύντηξης. Για την απομόνωση κλάδων του δικτύου και την τροφοδοσία των συλλεκτών των πίλαρς και των υδροληψιών, τοποθετούνται φρεάτια διαστάσεων 60Χ60X55 cm Τα φρεάτια θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο με σιδηρό πλέγμα Τ131 σκυρόδεμα C16/20 και θα φέρουν στεγανό διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα, σύμφωνα με τα σχέδια. 6.3 Οργανα διακοπής Αυτά θα είναι σφαιρικές ορειχάλκινες βάνες, τόσο για την τροφοδοσία των συλλεκτών των πίλαρς και των υδροληψιών, όσο και για την απομόνωση των κλάδων του δικτύου. Οι ενώσεις του δικτύου με τα όργανα διακοπής θα γίνουν με συνδέσμους πολυαιθυλενίουμεταλλικούς. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 16

17 7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 7.1 Γενικά Θα εγκατασταθεί μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο σύμφωνα με το Παράρτημα Β της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/81 (ΦΕΚ 20 Β /1981 ). Το δίκτυο θα είναι τύπου (α) σύμφωνα με το παράρτημα Β της 3 ΠΔ και ανήκει στην κατηγ. ΙΙ Το δίκτυο θα αποτελείται από : - Πυροσβεστικές λήψεις (φωλιές) - Δεξαμενή νερού καθαρής χωρητικότητας 25.5 m3. - Αντλητικό συγκρότημα, με πίνακα αυτοματισμού. - Δίκτυο σωληνώσεων και συλλέκτη 4" Επίσης, προβλέπεται η εγκατάσταση δύο πυροσβεστικών κρουνών, με δύο στόμια παροχής, διαμέτρου 65 mm το καθένα, για τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων, από το δίκτυο, στα παραλιακά κρηπιδώματα. Το δίκτυο αρχίζει από το συλλέκτη κατάθλιψης του πιεστικού συγκροτήματος, που τοποθετείται στο κτήριο εξυπηρέτησης του λιμένα, στην περιοχή του καρνάγιου, και καταλήγει σε πυροσβεστικές φωλιές και δύο πυροσβεστικούς κρουνούς στα παραλιακά κρηπιδώματα, και πυροσβεστικές φωλιές στον προσήνεμο και υπήνεμο μώλο και στην προβλήτα. Θα κατασκευαστεί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 2 ης γενιάς, ΡΝ16, πίεσης 16 ατμοσφαιρών, και θα έχει ενιαία διάμετρο Φ110 σε όλο το μήκος του εκτός της προβλήτας, όπου εκεί θα είναι Φ75. Η σωλήνωση πυρόσβεσης οδεύει κατά μήκος οδηγού σωλήνα διέλευσης Φ200, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια, είτε εγκιβωτισμένη στην ανωδομή στον προσήνεμο και υπήνεμο μώλο είτε εγκιβωτισμένη σε οπλισμένο σκυρόδεμα στα παραλιακά κρηπιδώματα, όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 1.4. Κατά μήκος της προβλήτας, η όδευση γίνεται σε ίδιου τύπου οδηγό σωλήνα διέλευσης Φ160, εγκιβωτισμένη στην ανωδομή. Το δίκτυο τροφοδοτεί, μέσω φρεατίου διαστάσεων 60Χ60Χ55 cm, που φέρει διπλό χυτοσιδηρό στεγανό κάλυμμα, κάθε πυροσβεστική φωλιά και πυροσβεστικό κρουνό. Η εγκατάσταση του δίκτύου, γίνεται όπως του αντίστοιχου της ύδρευσης, σύμφωνα με τα σχέδια. Η εγκατάσταση του δικτύου, στο υφιστάμενο τμήμα του υπήνεμου μώλου, όπου δεν προβλέπονται λιμενικά έργα, θα γίνει όπως και στο αντίστοιχο υφιστάμενο τμήμα του προσήνεμου. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 17

18 Ακολούθως, θα γίνει ο εγκιβωτισμός στο σκυρόδεμα της ανωδομής, το οποίο θα αποκατασταθεί. Για την αλλαγή κατεύθυνσης κλάδων του δικτύου τοποθετούνται, επίσης, φρεάτια διαστάσεων 60Χ60Χ55cm, με διπλό στεγανό χυτοσιδηρό κάλυμμα. Η παροχή και η πίεση του δικτύου θα εξασφαλίζει στην έξοδο κάθε πυροσβεστικής φωλιάς παροχή 380 l/min (6.33l/sec) σε πίεση 4.5 ατμοσφαιρών, με ταυτόχρονη λειτουργία δύο πυροσβεστικών φωλιών. Η παροχή και η πίεση του δικτύου θα εξασφαλίζει, επίσης, στην έξοδο κάθε πυροσβεστικού κρουνού, παροχή 380 l/min (6.33l/sec) σε πίεση 5 ατμοσφαιρών, για λειτουργία ενός πυροσβεστικού κρουνού. Η εγκατάσταση θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με μέγιστες αποστάσεις 60 m μεταξύ των πυροσβεστικών φωλιών. Το δίκτυο θα φέρει βάνες διακοπής στην αναχώρηση από τoν συλλέκτη του πιεστικού συγκροτήματος και στην σύνδεση κάθε πυροσβεστικής φωλιάς. Για την τροφοδότηση του μόνιμου υδροδοτικού δικτύου με νερό από τα πυροσβεστικά οχήματα, θα υπάρχει σύνδεση του με σωλήνα 4, που καταλήγει σε πυροσβεστικό δίκρουνο με δύο στόμια παροχής διαμέτρου 65 mm το καθένα, εξωτερικά του κτιρίου, Για την πλήρωση της δεξαμενής προβλέπεται παροχή πυρόσβεσης 1, μέσω φρεατίου, από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, σύμφωνα με τα σχέδια. 7.2 Αντλητικό συγκρότημα Για τη τροφοδότηση του μόνιμου υδροδοτικού δικτύου, θα εγκατασταθεί πυροσβεστικό συγκρότημα, με τρεις (3) φυγοκεντρικές αντλίες, μία ηλεκτροκίνητη, μία πετρελαιοκίνητη και μία κατακόρυφη ηλεκτροκίνητη βοηθητική (jockey). H μικρή ηλεκτροκίνητη αντλία jockey τοποθετείται για την κάλυψη τυχόν διαρροών του συστήματος. Ετσι, όταν εμφανιστεί μικρή πτώση πίεσης λόγω διαρροών, αρχίζει αυτόματα η λειτουργία της, η οποία σταματάει όταν η πίεση του δικτύου επανέλθει στα κανονικά επίπεδα. Κατά τη λειτουργία μιας πυροσβεστικής φωλιάς ή ενός πυροσβεστικού κρουνού, όπου υπάρχει μεγαλύτερη πτώση πίεσης, αρχίζει αυτόματα η λειτουργία της κύριας ηλεκτροκίνητης αντλίας. Η πετρελαιοκίνητη αντλία είναι εφεδρική, τίθεται σε λειτουργία αυτόματα σε περίπτωση βλάβης, διακοπής του ρεύματος ή ανεπάρκειας της κύριας αντλίας και σταματάει αυτόματα όταν εκλείψουν αυτές οι αιτίες. Το πυροσβεστικό συγκρότημα που καλύπτει τις απαιτήσεις του αλιευτικού καταφυγίου αποτελείται από: - Ηλεκτροκίνητη αντλία παροχής 46 m 3 /h στα 80 m ΣΥ - Πετρελαιοκίνητη αντλία παροχής 46 m 3 /h στα 80 m ΣΥ - Αντλία Jockey παροχής 2 m 3 /h στα 90 m ΣΥ - Πιεστικό δοχείο μεμβράνης 300 lt - Πίνακα αυτοματισμού με όργανα ελέγχου της πίεσης-πιεζοστάτες,μανόμετρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 18

19 Το συγκρότημα θα έχει πλήρη εξοπλισμό και θα παραδοθεί προσυγκροτημένο και δοκιμασμένο επί ενιαίας βάσεως. Το αντλητικό συγκρότημα θα απομονώνεται σε περίπτωση τροφοδότησης του υδροδοτικού δικτύου από τα πυροσβεστικά οχήματα. 7.3 Δεξαμενή Πυρόσβεσης Προβλέπεται υπόγεια δεξαμενή πυρόσβεσης, από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα σχέδια, καθαρής χωρητικότητας 25.5m 3, διαστάσεων 5x3x2m (ύψος νερού 1.7m), που χωροθετείται στον περιβάλλοντα χώρο, σύμφωνα με τα σχέδια. Η δεξαμενή θα εξασφαλίζει την τροφοδοσία δύο πυροσβεστικών φωλεών, συνολικής παροχής 760lt/min, τουλάχιστον για 30min. 7.4 Πυροσβεστική φωλιά Το σώμα της θα είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο πολυεστέρα με ίνες υαλοβάμβακα (fiberglass), δεν θα καίγεται (self-extinguishing) και θα έχει χρώμα κόκκινο RAL 3020 Θα φέρει πορτάκια από διάφανο πολυμερές (polycarbonate), μη φλεγόμενου τύπου σύμφωνα με UL94 classe V2, άθραυστο, πάχους 4,5mm και ειδικά επεξεργασμένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV). Στο καπέλο του σώματος θα φέρει φωτιστικό κιτ, με μετασχηματιστή 24 ή 12 V και λάμπα χαμηλής κατανάλωσης κόκκινου χρώματος για τον εύκολο εντοπισμό της κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θα φέρει γωνιακό κρουνό 2 με ρακόρ stortz, βόλτα 2, μούφα ορειχάλκινη 2, μαστό γαλβανιζέ 2 προς 1 ½, μάνικα 1 ¾ μήκους 20m για λειτουργία στα 8 bar και ρυθμιζόμενο ακροσωλήνιο αλουμινίου 1 ¾ Θα έχει διαμέρισμα με πιστοποιημένο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 Kg. Ολα τα υλικά της θα ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές πυρόσβεσης. Κάθε φωλιά θα στηρίζεται στον κυματοθραύστη σε θέση που θα αποκλείεται η πρόσκρουση σκάφους. Ενδεικτικές Διαστάσεις: 392 x 1180 x 385mm (μήκοςxύψοςxπλάτος) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 19