ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.7 Τα χρησιμοποιηθέντα φωτιστικά θα φέρουν πιστοποίηση κατά ENEC σε ισχύ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.7 Τα χρησιμοποιηθέντα φωτιστικά θα φέρουν πιστοποίηση κατά ENEC σε ισχύ."

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην περιγραφή εργασιών ηλεκτροφωτισμού στη διαμόρφωση του ΟΤ 849 που περιβάλλεται απο τους οδούς Σουλίου Νάξου Γρίβα Δ. Γ. Κολοκοτρώνη. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να πληροφορηθεί από τους κοινωφελείς οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο κλπ) την πορεία των υπαρχόντων υπογείων δικτύων τους, επί της περιοχής που καταλαμβάνει το έργο. Οποιαδήποτε βλάβη σημειωθεί στα παραπάνω δίκτυα η αποκατάσταση τους θα τον βαρύνει αποκλειστικά. 1.2 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και την παρούσα μελέτη. Αποκλίσεις από την μελέτη θα γίνουν μόνο υπό την έγκριση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 1.3 Στις αρχικές εργασίες θα περιέχεται η κατασκευή του πίλλαρ ηλεκτροδότησης, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας οριστικής λήψης ηλεκτρικής παροχής απο την ΔΕΗ. 1.4 Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (σωλήνες, καλώδια, φωτιστικά, υλικά πινάκων και λοιπά υλικά ) θα αναγράφουν εμφανώς τον τύπο τους και θα είναι τυποποιημένα από ελληνικούς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Υλικά αμφισβητούμενης προέλευσης ή χαρακτηριστικών δε θα γίνονται δεκτά σε καμία περίπτωση. 1.5 Δείγματα των προσφερόμενων φωτιστικών υποχρεούται να καταθέσει ο ανάδοχος στην διευθύνουσα υπηρεσία, πρός έγκριση. Τα φωτιστικά θα συνοδεύονται απο τα πλήρη τεχνικά τους στοιχεία, τις πιστοποιήσεις, φωτοτεχνική μελέτη και αρχείο φωτομετρικών δεδομένων συμβατό με ελεύθερα προγράμματα όπως το dialux. Η φωτοτεχνική μελέτη θα καλύπτει τα ζητούμενα μεγέθη της παρούσας, δίχως να αυξάνει την εγκατεστημένη ισχύ και το κόστος του δικτύου φωτισμού. Σημειώνεται ότι χωρίς την έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας περί της συμμόρφωσης των προσφερόμενων φωτιστικών με την μελέτη του έργου ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει στο έργο. 1.6 Όλα τα φωτιστικά με λαμπτήρες εκκένωσης που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα διαθέτουν πυκνωτή διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (Σ.Ι.) σε τιμή μεγαλύτερη από 0, Τα χρησιμοποιηθέντα φωτιστικά θα φέρουν πιστοποίηση κατά ENEC σε ισχύ. 1.8 Ο κατασκευαστής των ιστών θα φέρει πιστοποίηση συμμόρφωσης κατά ΕΝ ISO 9001:2000 και ΕΝ ISO 14001:2004, από διαπιστευμένο φορέα, για την κατασκεή βαφή των ιστών, καθώς και σήμανση CE της Ε.Ε. Σελίδα 1

2 1.9 Μετά το πέρας του έργου θα παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου πλήρη σειρά τελικών κατασκευαστικών σχεδίων, σε τρία αντίτυπα, για κάθε χώρο. Επίσης θα παραδοθούν επίσημα τεχνικά εγχειρίδια φυλλάδια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί με τους τύπους, τα χαρακτηριστικά και λοιπές οδηγίες. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.1 Υπάρχουσα κατάσταση O κοινόχρηστος χώρος είναι αδιαμόρφωτος και έχει συνολικό εμβαδόν 3300m2 ~. Το έργο αφορά ένα τμήμα αυτού του χώρου εμβαδού 1000m2~ πλησίον της οδού Σουλίου. Ο χώρος φέρει κάποια παλιά όργανα παιδικής χαράς και χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Η οδός Σουλίου είναι επαρκώς φωτισμένη και υπάρχουν δύο φωτιστικά νατρίου 150W που φωτίζουν προς την στοιχειώδη παιδική χαρά. 2.2 Στάθμες φωτισμού Επιλέγονται οι ακόλουθες στάθμες : Διάδρομοι κλπ Ελάχιστος μέσος φωτισμός (lux) : 7,5 Ελάχιστος σημειακός φωτισμός (lux) : 1,5 Χώροι οργάνων Ελάχιστος μέσος φωτισμός (lux) : 15 Ελάχιστος σημειακός φωτισμός (lux) : Επιλεχθείσα λύση φωτισμού Θα εγκαταστήσουμε σιδηροιστούς ύψους 3m με φωτιστικά κορυφής. Τα φωτιστικά θα είναι άμεσου φωτισμού, υψηλής απόδοσης και θα φέρουν λαμπτήρα κεραμικού καυστήρα 70W. Οι θέσεις των φωτιστικών δίδονται σε συνημμένο σχέδιο. Στο αποτέλεσμα θα ληφθούν υπόψη και τα υπάρχοντα φωτιστικά 150W 2.4 Εγκατεστημένη Ισχύς Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των νέων φωτιστικών είναι 630W. 2.5 Τροφοδοσία Θα ληφθεί τριφασική παροχή, 3Χ35Α, με δέκτη ΤΑΣ, ώστε να καλύψει και λοιπές ανάγκες όταν θα επεκταθούν οι διαμορφώσεις και στον υπόλοιπο χώρο. Το πίλλαρ θα τοποθετηθεί κοντά στο πεζοδρόμιο της οδού Σουλίου. Θα ζητηθεί απο την ΔΕΗ υπόγεια σύνδεση. Σελίδα 2

3 Το πίλλαρ θα είναι δύο χώρων, συνολικών διαστάσεων 1,20Χ1,00Χ0,40m, γαλβανισμένο και βαμμένο. Θα υπερυψωθεί κατά 15cm απο το έδαφος. Μπροστά του θα ριχθεί μπετό καθαριότητας. 2.6 Θέσεις ιστών Δίδονται σε συνημμένο σχέδιο. 2.7 Έναυση φωτιστικών - Λειτουργία Η έναυση και η σβέση των φωτιστικών θα επιτυγχάνεται μέσω των δεκτών ακουστικών συχνοτήτων της ΔΕΗ που θα βρίσκονται στο πίλαρ. Τα φωτιστικά θα φέρουν ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο ειδικού τύπου όπου αυτόματα θα μειώνει την ισχύ στον λαμπτήρα κατά 40% μετά τα μεσάνυκτα. 2.8 Καλωδιώσεις Όλο το υπόγειο δίκτυο θα γίνει με δύο γραμμές με καλώδιο J1VV-R τεσσάρων αγωγών, διατομής 2,5 mm². Η διατομή έχει υπολογιστεί ώστε η μέγιστη πτώση τάσης να μην ξεπερνάει το 3% λαμβάνοντας υπόψη την μελλοντική επέκταση των γραμμών προς την οδό Γρίβα Δ. To καλώδιο δεν θα περιλαμβάνει αγωγό κιτρινοπράσινου χρώματος. Οι δύο αγωγοί θα είναι φάσεις και ο τρίτος θα είναι ουδέτερος. Η μία φάση θα συνδεθούν τα φωτιστικά που θα μένουν ανοικτά καθ' όλη την διάρκεια της νύκτας, ενώ στην δεύτερη φάση θα συνδεθούν μόνο τα φωτιστικά που θα σβήνουν τα μεσάνυχτα. Ο αγωγός γείωσης θα είναι ξεχωριστός, γυμνός διατομής 25mm² και θα οδεύει εκτός της σωλήνωσης. Η γραμμή θα οδεύσει σε δίκτυο με πλαστική σωλήνα Φ100 6atm, σε βάθος 60cm. 20cm άνωθεν της σωλήνας θα τοποθετηθούν τούβλα εγκάρσια, σε συνεχή γραμμή. Στους ιστούς η εσωτερική καλωδίωση θα είναι με εύκαμπτο καλώδιο καουτσούκ H07RN-F 3G Φωτιστικά - Ιστοί Θα είναι τηλεσκοπικοί ύψους 3.00m από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα κυκλικής διαμέτρου. Το πρώτο τμήμα θα είναι διατομής Φ121mm, πάχους 4mm και θα έχει ορατό μήκος 1.0m. Το δεύτερο και τελικό τμήμα θα είναι διατομής Φ76mm, πάχους 3mm. Το ακροκιβώτιο θα είναι διπλής μόνωσης ΙΡ44 από άκαυστη πολυαμιδική ρητίνη (ενδεικτικού τύπου conchiglia) και θα περιέχει ράγα με διακόπτη διαρροής 30mA και μικροαυτόματο 2Α, καθώς και τέσσερις κλέμενς διακλάδωσης. Το καπάκι (θυρίδα του ιστού ) θα είναι επαρκών διαστάσεων για την είσοδο του ακροκιβωτίου και θα ασφαλίζει μέσω ανοξείδωτων βυσμάτων τύπου άλλεν. Εσωτερικά στην θυρίδα θα υπάρχει κατάλληλος ακροδέκτης για την γείωση του ιστού (στο πλαϊνό τμήμα της θυρίδας ). Σελίδα 3

4 Το έλασμα βάσης θα έχει πάχος 20mm τουλάχιστον και θα φέρει 4 οβάλ οπές για να είναι δυνατή η μικρορύθμιση του ιστού σε σχέση με το αγκύριο. Η βάση του ιστού θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 διαστάσεων 0.45Χ0.45Χ0.80cm. Τα αγκύρια θα αποτελούνται από 4 γαλβανισμένους εν θερμώ ήλους Μ20. Το φωτιστικό θα εγκατασταθεί επί της κορυφής του ιστού. Γι αυτό τον σκοπό ο ιστός θα φέρει συστολή Φ60. Ολόκληρος ο ιστός (με τον βραχίονα) αφού γαλβανιστεί εν θερμώ σε πάχος 70μm θα βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή σαγρέ σε απόχρωση RAL7039 (γκρίγραφίτη). Μετά την τοποθέτηση και στήριξη του ιστού, θα τοποθετηθούν τερματικά περικόχλια τυφλά. Φωτιστικά Θα είναι σφαιρικό, Φ40, απο πολυκαρβονικό υλικό, με διάφανο το κάτω ημισφαίριο και αδιάφανο το επάνω (χρώματος γκρί). Η βάση θα έχει όργανα έναυσης για κεραμικό λαμπτήρα 70W και θα φέρει ρυθμιζόμενο ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο δύο ισχύων (100% και 60%, τύπου tridonic PCI 70 outdoor DIM B011) και ψηφιακό διακόπτη ισχύος που θα κάνει την μετάβαση στην λειτουργία dimming όταν είναι μεσάνυκτα (00;00) είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι (τύπος tridonic ZRM U6M A003). Θα τοποθετηθεί αντιθαμβωτικό τεμάχιο απο αλουμίνιο κατάλληλο για την κατηγορία θάμβωσης. Το φωτιστικό θα έχει στεγανότητα ΙΡ65 Θα φέρει πιστοποίηση κατά ENEC συμμόρφωσης με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. O λαμπτήρας θα είναι υψηλής απόδοσης 70W, 6500Lm, τύπου osram powerball HCI-T/P 70/942 με επίστρωση Γειώσεις Η γείωση της εγκατάστασης θα επιτυγχάνεται μέσω πλακών γειώσεως. Αυτές θα εγκατασταθούν σύμφωνα με το σχέδιο γραμμών (τρείς πλησίον του πίλλαρ και απο μια σε κάθε τερματισμό γραμμής). Οι πλάκες θα είναι καθαρού χαλκού διαστάσεων 500Χ500Χ3mm. Θα εγκατασταθούν κάθετα προς το έδαφος και η πάνω τους πλευρά θα βρίσκεται σε βάθος 0.5m. Θα επιβεβαιωθεί ότι το υπάρχον πίλαρ είναι γειωμένο τόσο στο σκελετό του όσο και σε κάθε θύρα του. Επίσης θα γίνει τελικός έλεγχος σε κάθε ιστό, ως προς την γείωση του Λοιπές Εργασίες 1. Θα περιστραφούν κατά 90 οι βραχίονες των δύο ιστών 6m της οδού Σουλίου που βρίσκονται μπροστά απο τον κοινόχρηστο χώρο 2. Θα κατασκευαστεί γραμμή πόσιμου νερού, για την λήψη βρύσης. Ο σωλήνας θα είναι πολυαιθυλενίου Φ16, 6atm. Ο κλάδος απο τον μετρητή ύδρευσης, θα φέρει διακόπτες αποκοπής σε φρεάτια πλησίον του μετρητή και της εκάστοτε βρύσης. Το βάθος εκσκαφής θα είναι τουλάχιστον 40cm. 3. Θα κλαδευτούν τα δένδρα που είναι επι του πεζοδρομίου της οδού Σουλίου Σελίδα 4

5 3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.1 Γραμμές - Ιστοί Οι ιστοί που ορίζουν ένα ευθύγραμμο τμήμα θα είναι απολύτως ευθυγραμμισμένοι μεταξύ τους, με μέριμνα κατά την τοποθέτηση των βάσεων τους. Η συνέχεια του καλωδίου τροφοδότησης των ιστών δε θα διακόπτεται στα φρεάτια, αλλά θα οδεύει και θα επιστρέφει στον πλησιέστερο ιστό, στο ακροκιβώτιο του οποίου θα γίνεται και η διακλάδωση. Κάθε φωτιστικό θα ασφαλίζεται ξεχωριστά με δική του ασφάλεια εντός του ακροκιβωτίου που θα βρίσκεται στη θυρίδα του ιστού. Στο τμήμα όδευσης καλωδίων μεταξύ φρεατίου διακλάδωσης και φωτιστικού ιστού θα χρησιμοποιηθεί εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας τύπου Heliflex διαστάσεων Φ50mm Οι οδεύσεις επί των πεζοδρομίων θα είναι σε σιδηροσωλήνα γαλβ. 2 iso medium. 3.2 Εκσκαφές - Σωληνώσεις Η εκσκαφή χάνδακα θα έχει πλάτος 40cm και βάθος 60cm από την τελική στάθμη του δαπέδου. Κατά την επανεπίχωση των χανδάκων θα διαστρώνεται θραυστό υλικό λατομείου 3Α σε πάχος 30cm. Κατά μήκος του χάνδακα και εντός του 3Α, προκειμένου για σωληνώσεις PVC θα χρησιμοποιούνται τούβλα εγκάρσια τοποθετημένα. Στις περιπτώσεις διαβάσεως οδοστρώματος το βάθος εκσκαφής θα περιοριστεί στα 35cm και το πλάτος στα 25cm. Η χάραξη της γραμμής θα γίνει με αρμοκόπτη. Σε κάθε περίπτωση όδευσης γραμμής επί πεζοδρομίου ή οδοστρώματος, θα χρησιμοποιείται γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα ISO medium. Στις λοιπές οδεύσεις θα χρησιμοποιείται σωλήνα PVC 6atm. Στα τμήματα από τα φρεάτια έως τους ιστούς θα χρησιμοποιείται εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας τύπου Heliflex. 3.3 Βάσεις ιστών Οι βάσεις των ιστών θα είναι από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/ Φρεάτια Τα φρεάτια θα είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα C16/20, πάχους 10cm, εσωτερικών διαστάσεων 38Χ38Χ70cm, με πάτο από σκυρόδεμα. Θα διαθέτουν στεγανό χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ124 κατηγορίας Β Πίλλαρ Τα πίλλαρ θα εγκατασταθούν κοντά στον τσιμεντοιστό της ΔΕΗ, από τον οποίο θα τροφοδοτηθεί. Προκειμένου για εναέριες λήψεις, για την όδευση του Σελίδα 5

6 παροχικού καλωδίου θα εγκατασταθεί σωλήνα 1 1/4 στερεωμένη με μεταλλικό συμπαγές τσέρκι επί του τσιμεντοιστού, που θα καταλήγει υπογείως εντός του πίλλαρ μέσω τεμαχίων ανοικτών καμπύλων και heliflex Φ50. Όπου δεν είναι δυνατό το πίλλαρ να γειτνιάσει με τον ιστό της ΔΕΗ τότε θα εγκαθίσταται γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα 3 iso medium, ύψους 5m από την επιφάνεια του εδάφους, σε βάση από σκυρόδεμα διαστάσεων 0.80Χ0.80Χ0.9m. Επί της της σωλήνας 3 θα τοποθετηθεί σωλήνα 11/4 για την όδευση της παροχής εντός του πίλλαρ. Το πίλλαρ θα υπερυψωθεί με βάση από σκυρόδεμα 10cm πάνω από την τελική στάθμη του δαπέδου. Όλα τα πίλλαρ θα είναι απο γαλβανισμένη λαμαρίνα, βαμμένη ηλεκτροστατικά. 3.6 Γείωση Η γείωση της εγκατάστασης θα επιτυγχάνεται μέσω πλακών γειώσεως. Αυτές θα εγκαθίστανται ως εξής : Τρείς πλησίον κάθε νέου πίλλαρ παροχέτευσης ή μια σε υπάρχον πίλλαρ. Μία ανά 100m (μέγιστο) δικτύου ~ Μία σε κάθε τερματικό ιστό. Οι πλάκες θα είναι καθαρού χαλκού διαστάσεων 500Χ500Χ3mm. Θα εγκατασταθούν κάθετα προς το έδαφος και η πάνω τους πλευρά θα βρίσκεται σε βάθος 0.5m. Για την γείωση των ιστών, θα χρησιμοποιηθεί γυμνός αγωγός γειώσεως που θα οδεύει εκτός του σωλήνα προκειμένου για πλαστικές σωλήνες και εντός του σωλήνα προκειμένου για σιδηροσωλήνες. Η γείωση θα διακλαδίζεται προς τον ιστό μέσω καταλλήλων ορειχάλκινων συνδέσμων συσφίγξεως (καβουράκια). Ο αγωγός γείωσης θα συνδέεται και με το σώμα του ιστού και με το ακροκιβώτιο. Τα φωτιστικά θα γειώνονται μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας τους. Μεταλλικοί σωλήνες όδευσης καλωδίων που θα βρίσκονται εκτός του εδάφους, θα γειώνονται με τον κεντρικό αγωγό γείωσης μέσω επινικελωμένων κολλάρων. Τα πίλλαρ θα γειώνονται τόσο στο σκελετό τους όσο και κάθε θύρα τους. Αγ. Δημήτριος, Δεκέμβριος 2012 Ο συντάκτης Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μανώλαρος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Γεώργιος Βασιλαντωνάκης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Σελίδα 6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 103903/ΤΥ 6901 (20-9-12)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι Προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται στα Υλικά, τα Μηχανήµατα, τις Συσκευές και γενικά το σύνολο του εξοπλισµού των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Σπουδαστής: ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Επιβλέπων: ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Τ.: 1.1 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 58.043,70 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 58.043,70 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Μ.Ε ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ «MΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» της ενταγμένης πράξης «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Η - Μ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.998,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΗΜΑ Η - Μ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.998,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η - Μ ΕΡΓΟ :ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.998,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών ------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341.

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για : «Επέκταση & ανακαίνιση δικτύου ηλεκτροφωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα