ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/28-09-2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα Αριθμ. Πρωτ: 1730 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/ ΘΕΜΑ 18 o : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για τη Λειτουργία του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων στη συνοικία Παλαιών του Δήμου Βόλου των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Την Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 1677/ του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1 Αγγέλης Αθανάσιος Παρών 28 Μητσιούλης Δημήτριος Παρών 2 Αδαμάκη-Τζαβέλλα Παρούσα 29 Μπάρδας Κων/νος Παρών Ευδοκία 3 Αδάμου Αντώνιος Παρών 30 Μπατζιάκας Πέτρος Παρών 4 Αλεξάκος Φώτης Παρών 31 Μποτός Αργύριος Παρών 5 Αναστασόπουλος Παρών 32 Μπούτας Ευάγγελος Απών Αντώνιος 6 Αργυροπούλου- Παρούσα 33 Νάνης Ηλίας Παρών Καλλιάρα Ελένη 7 Βαγενά Αγγελική Παρούσα 34 Νούσιος Κων/νος Παρών 8 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 35 Παιδής Αθανάσιος Παρών 9 Γκατζής Νικόλαος Παρών 36 Παπατόλιας Απόστολος Παρών 10 Γρηγορίου Ζήσης Παρών 37 Παπαχαραλάμπους Γρηγόριος Παρών 11 Δεσπόπουλος Κων/νος Παρών 38 Πουλάκης Κων/νος-Νικόλαος Παρών 12 Καλιακούδας Νίκος Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύμιος Παρών 13 Καλομπάτσιος Χρήστος Παρών 40 Ρίνης Λεωνίδας Παρών 14 Καλτσογιάννης Παρών 41 Σιδερόπουλος Χρήστος Παρών Γεώργιος 15 Καπέλος Γεώργιος Παρών 42 Σκούπρας Φώτιος Απών 16 Κασσοπούλου Λώρεν Παρούσα 43 Σούρλας Πέτρος Παρών 17 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 44 Σταφύλη Ουρανία Παρών 18 Κόκκαλη-Κουβέλη Παρούσα 45 Τσαλίκη Νερατζούλα Παρούσα 1

2 Γεωργία 19 Κολυνδρίνη Δωροθέα Παρούσα 46 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 20 Κουρέτας Δημήτριος Παρών 47 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 21 Κοπάνας Αργύρης Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Κρανιάς Βασίλειος Παρών 49 Χήρας Φίλιππος Παρών 23 Λέμας Ευάγγελος Παρών 50 Χρουμπ Γιουσέφ Παρών 24 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Λιάπης Χρήστος Παρών 26 Μαμάρα Μαρία Παρούσα 27 Μεργιαλής Δημήτριος Παρών Ενώ βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία παρουσιάστηκε το θέμα της ημερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας: Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για τη Λειτουργία του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων στη συνοικία Παλαιών του Δήμου Βόλου των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. συνάδελφοι, Τον λόγο πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης και εισηγήθηκε τα εξής: Κυρίες και κύριοι ΣΧΕΤ.: 1.-Οι διατάξεις του Ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως». 2.-Ο Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/ ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 3.-Το Π.Δ. 129/2010 (Φ.Ε.Κ. 222/Α/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 4.-Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 1019/ Εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Διευκρινήσεις σχετικά με αρμοδιότητες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 5.-Ο Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/ ), σχετικό με την εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε. Ε. και 96/61 Ε.Ε. και ισχύει σήμερα. 6.-O Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/ ) σχετ. με Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος 7.-Η με αριθμ. 1958/2012 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετ. με Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011) (Φ.Ε.Κ. 21 Β / ) (Το εν λόγω έργο κατατάσσεται στη Α2 κατηγορία έργων ή δραστηριοτήτων) 2

3 8.-Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/ ) σχετ. με την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 9.-Το Π.Δ. 79/2004 (ΦΕΚ 62 Α / ) με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων και Σταθμών Φορτηγών Αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων)» 10.-Η Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/ ), σχετική με την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (ΦΕΚ 1022Β/5-8-02) και όπως τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με την με Κ.Υ.Α /2005 (ΦΕΚ 1002Β/ ). 11.-Η Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π /703/Φ 104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/ ), σχετική με τη διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 332Β/ ). 12.-Η Κ.Υ.Α /5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/ ) περί «Κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86». 13.-Η Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π /2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003), σχετική με τον καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/ Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ) σχετικό με τις συσκευασίες και την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.ΕΔ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 15.-Την Κ.Υ.Α /2028/2003 (Φ.Ε.Κ Β / ) «περί μέτρων και όρων, για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους». 3

4 16.-Την Υ.Α /724/2003 (Φ.Ε.Κ Β / ) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» 17.-Την Κ.Υ.Α /724/2006 (Φ.Ε.Κ. 384 Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» του Συμβουλίου της » 18.-Την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Πράξη 34 της ), σχετικά με τις «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου» (ΦΕΚ 125 Α / Το Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293 Α / ) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» 20.-Την ΚΥΑ με αριθμ. ΗΠ 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488 Β / ) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008» 21.-Την Κ.Υ.Α /2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/ ), Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης. 22.-Την υπ αριθμ. πρωτ.4192/ (Φ.Ε.Κ.2520/Β/ ) απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας «ρητή απαγόρευση καύσης απορριμμάτων, πλαστικών ή ελαστικών υλικών στο Νομό Μαγνησίας». 23.-Την με αριθμ. 470/1989 Οικοδομική Άδεια Κτηριακών Εγκαταστάσεων ΚΤΕΛ Μαγνησίας. Η Άδεια αναθεωρήθηκε στις ως προς την τροποποιημένη αρχιτεκτονική μελέτη και τους επιβλέποντες μηχανικούς. Στις , η εν λόγω Οικοδομική Άδεια, αναθεωρήθηκε ως προς τα υπόστεγα και ισχύει σύμφωνα με τα νέα αρχιτεκτονικά σχέδια. Δεσμεύονται δεκαέξι (16) θέσεις στάθμευσης με το υπ αριθμ. 3016/ συμβόλαιο της συμβολ. κ. Μαρίας Καλέντζη Πρωτοσύγκελλου και με τη διορθ. συμβ. 3356/1994 της συμβολ. κ. Ελένης Αγορίτσα. 24.-Την από τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης με το οποίο η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ 4

5 Ε.Π.Ε.» ως «ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ», εκμισθώνει στη «ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ» Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.», τριάντα πέντε (35) θέσεις στάθμευσης εντός του υπέργειου «Σταθμού Αυτοκινήτων Βόλου Ε.Π.Ε.». Η μίσθωση λήγει στις , εκτός αν υπάρξει νέα γραπτή συμφωνία για την παράταση της μίσθωσης. 25.-Την υπ αριθμ. πρωτ /10/ Απόφαση της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων στη συνοικία Παλαιών στο Βόλο μεταξύ των οδών Ζάχου 5, Σέκερη και Αλμυρού, στο όνομα της εταιρείας «Κ.Τ.Ε.Λ. Υπεραστικών Λεωφορείων Α.Ε.» 26.-Την υπ αριθμ. πρωτ. 2878/ Βεβαίωση κατάταξης κατηγορίας του Σταθμού Υπεραστ. Λεωφορείων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων 27.-Το υπ αριθμ. πρωτ. οικ / Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για την κατάταξη του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων 28.-Το υπ αριθμ. πρωτ. οικ.22539/ Έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Μαγνησίας για το θέμα της λειτουργίας και κατάταξης του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων 29.-Το υπ αριθμ. πρωτ /08/ Έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Μαγνησίας για το θέμα της χορήγησης άδειας ίδρυσης Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων 30.-Το υπ αριθμ. πρωτ / Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα την πρόοδο υπογραφής Σχεδίου ΚΥΑ για την κατάταξη των δραστηριοτήτων Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων 31.-Την υπ αριθμ. πρωτ. ΕΚΣΘ. 53/93 Έγκριση διάταξης εισόδων - εξόδων του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων της Επιτροπής Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών Θεμάτων Δήμου Βόλου 32.-Το υπ αριθμ. πρωτ. Π 533/ Έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Βόλου σχετικά με τις χρήσεις γης. Αναλυτικότερα: τα οικοδ. τετρ. 19 και 20Α που περικλείονται από τις οδούς Ζάχου-Αλμυρού-Σέκερη-Λαχανά βρίσκονται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης της συνοικίας Παλαιών του Δήμου Βόλου (ΦΕΚ 102/ ) και στερούνται εγκεκριμένων χρήσεων γης. Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Βόλου (ΦΕΚ 566 Δ / ) επιτρέπεται η χρήση Σταθμού Λεωφορείων στα παραπάνω οικοδομικά τετράγωνα. 5

6 33.-Την υπ αριθμ. πρωτ. 1543/ Βεβαίωση σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ 34.-Το υπ αριθμ. πρωτ Φ.Μ.Π.788/ Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου. Ισχύει ως τις Την υπ αρ. πρωτ. 3190/ Γνωμοδότηση της ΙΓ' Εφορείας Προϊστορ. & Κλασικών Αρχαιοτήτων για τη χωροθέτηση του οικοπέδου του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων 36.-Την υπ αριθμ. πρωτ. 2904/ Γνωμοδότηση της ΙΓ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την ίδρυση και λειτουργία του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων 37.-Την υπ αριθμ. πρωτ. 5984/ Γνωμοδότηση της 7 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για τη χωροθέτηση του οικοπέδου του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων 38.-Την υπ αριθμ. πρωτ. 3533/ Γνωμοδότηση της 7 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για την ίδρυση και λειτουργία του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων 39.-Το υπ αριθμ. πρωτ. 735/40777/ (Ημερ. Εισόδου στην Υπηρεσία μας: ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, με το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εν λόγω έργου, προκειμένου να διατυπώσουμε τις απόψεις μας επί του θέματος και κυρίως συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, για την αντιμετώπιση των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το αναφερόμενο στο θέμα έργο. Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σχετικά, σας γνωρίζουμε τα εξής : Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για τη Λειτουργία του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων στη συνοικία Παλαιών του Δήμου Βόλου των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, με έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, προκειμένου να διατυπώσουμε τις απόψεις μας επί του θέματος και κυρίως συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, για την αντιμετώπιση των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το αναφερόμενο στο θέμα έργο. 6

7 Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : H παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αφορά στη λειτουργία Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμμών Μαγνησίας Α.Ε.» σε εντός σχεδίου οικόπεδο (ιδιοκτησίας του Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Υπεραστικών Λεωφορείων Μαγνησίας το οποίο εκμισθώνει στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μαγνησίας), εμβαδού 5.000,50 μ 2, στη συνοικία των Παλαιών του Δήμου Βόλου. Οι εγκαταστάσεις του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων αποτελούνται από το κτίριο του Σταθμού, το οποίο φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των επιβατών και τις διοικητικές υπηρεσίες του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, και υπαίθριο χώρο στον οποίο βρίσκονται οι στεγασμένες αποβάθρες με θέσεις στάθμευσης για δώδεκα (12) λεωφορεία, υπαίθριος χώρος στάθμευσης των υπεραστικών λεωφορείων (θέσεις στάθμευσης: 14), χώρος ολιγόλεπτης στάσης και χώρος στάθμευσης των οχημάτων των επιβατών του ΚΤΕΛ (θέσεις στάθμευσης: 13). Σημειώνεται ότι η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμμών Μαγνησίας Α.Ε.» διαθέτει επιπλέον τριάντα πέντε (35) θέσεις στάθμευσης των οχημάτων των επιβατών του ΚΤΕΛ σε στεγασμένο χώρο, στο κτήριο της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ Ε.Π.Ε.» που βρίσκεται σε όμορο οικόπεδο. Διακρίνουμε ότι η χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης των υπεραστικών λεωφορείων και των οχημάτων του επιβατικού κοινού έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με το, από τον Νοέμβριο 1993, αρχικό Διάγραμμα Κάλυψης, του κ. Νίκου Πανάγου, Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, ώστε αφενός να πληρούνται οι προδιαγραφές του Π.Δ.79/2004, και αφετέρου να καταστεί πιο λειτουργική η κίνηση των λεωφορείων και των οχημάτων επιβατών στον υπαίθριο χώρο του Σταθμού. Η υπάρχουσα αποτυπώνεται στο, από τον Ιανουάριο 2010, Τοπογραφικό Διάγραμμα του κ. Λεωνίδα Ζ. Γκάγκα, Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού. H θέση του οικοπέδου του Σταθμού Υπεραοτικών Λεωφορείων θεωρείται κομβική σε σχέση με τους υφιστάμενους οδικούς άξονες. Σε απόσταση 50,00 μ. από την βορειοανατολική γωνία του οικοπέδου του Σταθμού και συγκεκριμένα στις οδούς Σέκερη και Γρηγορίου Λαμπράκη διασταυρώνονται οι κύριοι οδικοί άξονες που συνδέουν το πολεοδομικό συγκρότημα (Π.Σ.) του Βόλου με τη Νέα Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, από νοτιοδυτική κατεύθυνση και μέσω του κόμβου Μικροθηβών ξεκινάει η προέκταση της Εθνικής Οδού, η οποία εισέρχεται στο Π.Σ. Βόλου αρχικά μέσω της οδού Αθηνών και μετά μέσω της οδού Σέκερη, ενώ από βορειοδυτική κατεύθυνση διέρχεται η οδός Λαρίσης, η οποία συνδέει το Π.Σ. Βόλου μέσω του κόμβου Βελεστίνου με την Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης. H οδός Λαρίσης, μετά την κοίτη του χειμάρρου Κραυσίδωνα, μετονομάζεται σε Γρηγορίου Λαμπράκη και συνεχίζει προς το κέντρο του Βόλου μέσω της συνοικίας Παλαιών.Επομένως, η συγκεκριμένη θέση του Σταθμού 7

8 Υπεραστικών Λεωφορείων επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στις κυριότερες οδούς που συνδέουν τον Βόλο με το Εθνικό οδικό δίκτυο. Επιπλέον, στο Βορειοανατολικό τμήμα, σε όμορο οικόπεδο βρίσκεται ο «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ Ε.Π.Ε.». Στη Βόρεια πλευρά η οδός Σέκερη χωρίζει το Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων από την Αφετηρία των λεωφορείων του αστικού ΚΤΕΛ Βόλου και το Κέντρο Τουριστικής Προβολής Δήμου Βόλου. Στη Δυτική πλευρά ο χείμαρρος Κραυσίδωνας χωρίζει το ΚΤΕΛ από τις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στη Νότια πλευρά η οδός Αλμυρού χωρίζει το ΚΤΕΛ από τη Δ/νση Εγγείν Βελτιώσεων. Ο Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων εξυπηρετεί την συγκοινωνιακή σύνδεση του επιβατικού κοινού με το σύνολο του χερσαίου τμήματος της Μαγνησίας, με το μεγαλύτερο τμήμα της Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και την καθημερινή και τακτική σύνδεση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο αριθμός των επιβατών (ΑΕ) που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως στον Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων είναι επιβάτες. Στον εν λόγω Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων έχει χορηγηθεί Άδεια Ίδρυσης από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων («σχετ.25»), σύμφωνα με τις διατάξειςτου Άρθρου 7 του ΠΔ 79/04 (ΦΕΚ 62/Α'/ ) «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων)». Σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΠΔ 79/04 (Άρθρα 7 και 8), για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και ακολούθως της άδειας λειτουργίας Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων απαιτείται η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), η οποία όμως δεν ήταν εφικτή μέχρι πρόσφατα επειδή οι Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων στερούνταν κατάταξης στις κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων της ΚΥΑ 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β'/ ) Δυνατότητα κατάταξης δόθηκε με την υπ αριθμ. 1958/2012 («σχετ.7») απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετ. με Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011) (Φ.Ε.Κ. 21 Β / ). Συνεπώς, το έργο του θέματος κατατάσσεται στη Α2 κατηγορία έργων ή δραστηριοτήτων (Παράρτημα Ι, Ομάδα 1 η : Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών, Συνδυασμένες μεταφορές και λοιπά συγκοινωνιακά έργα, α/α 31: Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων, Υποκατηγορία Α2, εφόσον ΑΕ και ΑΕ < (2 η και 3 η κατηγορία Π.Δ. 79/2004), όπου 8

9 ΑΕ: Αριθμός επιβατών που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως εν προκειμένω ΑΕ= επιβάτες) H περιοχή εγκατάστασης δεν εμπίπτει σε καθεστώς προστασίας της φύσης (δίκτυο Natura 2000, Ramsar). Βρίσκεται δε, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της συνοικίας των Παλαιών Βόλου (ΦΕΚ 1047/Β'/ ). B. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η Λειτουργία του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμμών Μαγνησίας Α.Ε.» που βρίσκεται στη συνοικία Παλαιών του Δήμου Βόλου δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στα κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης περιοχής. Δεν θα αλλάξει επίσης, η μορφολογία της περιοχής διότι δεν απαιτείται η διάνοιξη νέων δρόμων πρόσβασης στην εγκατάσταση. To σημαντικότερο πρόβλημα ρύπανσης στην περιοχή μελέτης αφορά στα αυξημένα επίπεδα ρυπογόνων ουσιών στην ατμόσφαιρα. H ατμοσφαιρική ποιότητα στην ευρύτερη περιοχή της συνοικίας Παλαιών θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυμένη λόγω της γειτνίασης της με τις φορτοεκφορτικές εγκαταστάσεις του λιμένα Βόλου και της κυκλοφοριακής φόρτισης της περιοχής. Μελέτη του Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) το διάστημα για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (Ν.Α.Μ.), κατέγραψε στη συνοικία Παλαιών την ύπαρξη αιωρούμενων μικροσωματιδίων (PM10) σε σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα αλλά με μεγάλη περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα και ιχνοστοιχεία (V, Cr, Fe, Co, Ni, Zn, As, Se, Br, Cd, Sb, Te, Ba, Pb). Οι σημαντικότερες πηγές των αιωρούμενων σωματιδίων βρέθηκαν να είναι οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης του σκραπ (κομμάτια σιδήρου που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες χαλυβουργίας) στο γειτονικό τμήμα του λιμένα του Βόλου και η κυκλοφορία των πετρελαιοκίνητων και βενζινοκίνητων οχημάτων εντός του λιμανιού και γύρω από αυτό, με ποσοστά συμμετοχής 20,2% και 17,2% αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, προβληματική θεωρείται και η συχνή διέλευση φορτηγών οχημάτων που διέρχονται από τη συνοικία των Παλαιών με κατεύθυνση προς το εμπορικό τμήμα του λιμένα. Επίσης, η περιοχή παρουσιάζει, περιοδικά, αυξημένα επίπεδα θορύβου, κυρίως κατά τις περιόδους έντονης κυκλοφορίας οχημάτων. Δεν επιβαρύνει η λειτουργία του ΚΤΕΛ την ατμοσφαιρική ποιότητα και το κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής διότι αφενός δεν δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες στάθμευσης στην περιοχή, αφού κατά τη διάρκεια της ημέρας σταθμεύουν 9

10 στις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και στις αποβάθρες μόνο τα εντός δρομολογίου λεωφορεία, και κατά τη διάρκεια της νύχτας όσα λεωφορεία εξυπηρετούν τα πρωινά δρομολόγια. Τα υπόλοιπα λεωφορεία βρίσκονται σταθμευμένα σε περιφραγμένο γήπεδο ιδιοκτησίας του Υπεραστικού ΚΤΕΛ εμβαδού 6.214,33 μ 2., σε εκτός σχεδίου περιοχή (εντός ΖΟΕ - τμήμα 3Α) οτη θέση «Λάμια» στο τέρμα της οδού Σπετσών στη δημοτική ενότητα Ν. Ιωνίας και σε οδική απόσταση 2,5 χμ. από το Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων. To εν λόγω γήπεδο έχει πρόσβαση από την Εθνική οδό Λαρίσης -Βόλου μέσω της πρώτης διασταύρωσης μετά τη γέφυρα του χείμαρρου Ξηριά και επίσης από την οδό Σπετσών. Αφετέρου δε, λόγω της θέσης του ΚΤΕΛ αποφεύγεται η διέλευση των λεωφορείων του πλην των δρομολογίων από και προς το Πήλιο μέσα από την πόλη του Βόλου, και συνεπώς οι καθυστερήσεις, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας με αέριους ρύπους. Επίσης, η γειτνίαση του Σταθμού με την Αφετηρία του Αστικού ΚΤΕΛ επιτρέπει τη συγκοινωνιακή σύνδεση του Σταθμού με τις δημόσιες συγκοινωνίες και δίνει τη δυνατότητα χρήσης τους από το επιβατικό κοινό, με θετικές επιδράσεις αναφορικά με τη μείωση χρήσης οχημάτων Ι.Χ. και συνεπακόλουθα μείωσης του κυκλοφοριακού φόρτου, των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων και των επιπέδων θορύβου. Συνεπώς η επιδείνωση του ατμοσφαιρικού και θορυβικού περιβάλλοντος της περιοχής από την κίνηση των υπεραστικών λεωφορείων και των οχημάτων των επιβατών του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας εκτιμάται ως μικρή, δεδομένου ότι η λειτουργία του Σταθμού δεν προκαλεί σημαντικό πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο. Επιπλέον σημειώνεται ότι τα λεωφορεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ είναι τεχνολογίας EURO IV, σύμφωνα με τα όρια εκπομπών που θέτει η Ε.Ε. (2002/80/EC) σχετικά με τα ντιζελοκίνητα βαρέου τύπου επιβατικά οχήματα (κυρίως λεωφορεία). Η δυσμενέστερη κατάσταση σχετικά με τις εκπομπές ρύπων από τη λειτουργία του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων, αφορά στην ταυτόχρονη παρουσία έξι (6) σταθμευμένων εν λειτουργία υπεραστικών λεωφορείων, εντός του στεγασμένου χώρου των εγκαταστάσεων του Σταθμού, η οποία παρατηρείται συνήθως για λεπτά ημερησίως, κατά το χρονικό διάστημα από 13:00 14:00. Πρέπει να σημειωθεί ότι, το ζέσταμα των μηχανών, το οποίο εκτιμάται ως ο πιο ρυπογόνος κύκλος της λειτουργίας του κινητήρα, δεν πραγματοποιείται εντός του Σταθμού, αλλά στον ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης του Υπεραστικού ΚΤΕΛ στην περιοχή Λάμια, η οποία είναι περιαστική περιοχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αέριας ρύπανσης. Επομένως, λόγω της τεχνολογίας των κινητήρων των υπεραστικών λεωφορείων, η οποία χαρακτηρίζεται από σχετικά μικρές εκπομπές αερίων ρύπων, αλλά και λόγω της περιορισμένης χρονικά, ταυτόχρονης εν λειτουργία στάθμευσης των υπεραστικών λεωφορείων, εντός του Σταθμού, εκτιμάται ότι η συνολική επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από τη λειτουργία του σταθμού είναι 1

11 μικρή και δεν συμβάλλει στην υπέρβαση των οριακών τιμών που θέτει η νομοθεσία [ σχετ. 20 : ΚΥΑ με αριθμ. ΗΠ 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488 Β / )]. Η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων γίνεται μέσω υποσταθμού της ΔΕΗ, με τάση λειτουργίας 20 kv, στον οποίο υπάρχει εγκατεστημένη και εφεδρική γεννήτρια. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1958/2012 («σχετ.7») απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετ. με Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011) (Φ.Ε.Κ. 21 Β / ) έχουμε τα εξής: Στο Παράρτημα ΧΙ, Ομάδα 11 η : Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών, στην «Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας», α/α: 11 «Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους υποσταθμούς)», όταν η τάση λειτουργίας έργου (Τ) είναι: --Τ > 150 kv, ο υποσταθμός ανήκει στην υποκατηγορία Α kv Τ 150 kv, ο υποσταθμός ανήκει στην κατηγορία Β Στην προκειμένη περίπτωση, η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων γίνεται μέσω υποσταθμού της ΔΕΗ, με τάση λειτουργίας 20 kv. Συνεπώς, ο υποσταθμός εξαιρείται από την υποχρέωση έκδοσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.) Σημειώνεται, ότι τα τελευταία χρόνια, γίνεται σταδιακή αντικατάσταση των λαμπτήρων και φωτιστικών στο χώρο του Σταθμού με αντίστοιχα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης Α) H θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Σταθμού γίνεται με κατανάλωση φυσικού αερίου μέσω σύνδεσης με το δίκτυο της Εταιρίας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Θεσσαλίας. Τα εγκατεστημένα σώματα κλιματισμού είναι τελευταίας τεχνολογίας (τύπου inverter). Ο Σταθμός είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ. H ύδρευση του Σταθμού γίνεται από το δίκτυο της ΔΕΥΑΜΒ. Τα οικιακού/αστικού τύπου λύματα από τη χρήση των χώρων υγιεινής από το επιβατικό κοινό και το προσωπικό οδηγούνται οτο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ. Τα όμβρια ύδατα οδηγούνται οτο δίκτυο ομβρίων της ΔΕΥΑΜΒ. Τα επίπεδα θορύβου είναι πιθανό να αυξηθούν με τη λειτουργία του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων και σε κοντινή απόσταση γύρω από αυτόν, κυρίως περιοδικά κατά την ώρα αναχώρησης και άφιξης των δρομολογίων λόγω της κίνησης των λεωφορείων και οχημάτων των επιβατών και των ανακοινώσεων τις ηχητικής εγκατάστασης. Πρέπει vα σημειωθεί ότι περιμετρικά του Σταθμού εντοπίζονται παραπλήσιες δραστηριότητες (Αφετηρία Αστικού ΚΤΕΛ και σταθμός αυτοκινήτων Ι.Χ. της ΣΑΒ Ε.Π.Ε.) και η εν λόγω περιοχή δεν χρησιμοποιείται για οικιστική χρήση. 1

12 Επομένως, δεν δημιουργούνται θορυβικές οχλήσεις που vα επηρεάζουν άμεσα κατοικημένη περιοχή. Αναφορικά με το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, εκπεμπόμενο στο περιβάλλον από τις εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2, του Π.Δ/τος 1180/1981 (Φ.Ε.Κ. 293/Α/ ) και ειδικότερα ως μέγιστο επιτρεπόμενο όριο θορύβου τίθενται τα 65 db (A), μετρημένα στο όριο του γηπέδου του. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Φ/Β Σταθμού γίνεται βάσει των διατάξεων της Κ.Υ.Α /2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/ ), Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης. Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων και μπορούν να ανακυκλωθούν τοποθετούνται στον κάδο ανακύκλωσης που βρίσκεται στην οδό Σέκερη, και η αποκομιδή τους γίνεται από την αρμόδια εταιρεία ανακύκλωσης υλικών. Τα υπόλοιπα συλλέγονται από τους κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται εντός του κτηρίου του σταθμού, αλλά και στις αποβάθρες και στον υπαίθριο χώρο του, από το προσωπικό καθαριότητας και τοποθετούνται στον κάδο απορριμμάτων, επίσης στην οδό Σέκερη, και η αποκομιδή τους γίνεται από το προσωπικό της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Βόλου. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, Εισηγούμαστε να εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για τη Λειτουργία του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων στη συνοικία Παλαιών του Δήμου Βόλου των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εφόσον ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί που αναφέρονται στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε. Συμπληρωματικά, σημειώνεται ότι: --Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου του θέματος, όπως αυτό περιγράφεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. --Η παρούσα θετική εισήγηση με τους προαναφερόμενους όρους και περιορισμούς δεν υποκαθιστά απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις άλλων φορέων και δεν είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση, η οποία στο στάδιο της έγκρισης Περιβαλλοντικών 1

13 Όρων, ύστερα από αξιολόγηση της Μ.Π.Ε. μπορεί να επιβάλλει προϋποθέσεις, όρους, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Λαμβάνει υπόψη την πρόταση και Αποφασίζει Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για τη Λειτουργία του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων στη συνοικία Παλαιών του Δήμου Βόλου των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την προσθήκη των παραπάνω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών. Εγκρίνει ομόφωνα την απόφαση. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Β. Λιάπης 1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 30-05-2013 Αριθμ. Πρωτ: 834 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 02-09-2013 Αριθμ. Πρωτ:1430 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1550 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 34 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου δύο αστέρων (2*), με την ονομασία GOLDEN BEACH, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 21 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων (4*), με την ονομασία ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-6-2014 Αριθμ. Πρωτ: 710 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΘΕΜΑ 36 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 26-01-2012 Αριθμ. Πρωτ: 149 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012 ΘΕΜΑ 14 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 662 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 22 ο : «Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 661 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 21 ο : «Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1108 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 16 o : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1549 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 33 : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ίδρυση Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής, με Α ύλη απόβλητα ελαιοτριβείων και άλλα γεωργικά υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1545 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 29 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1543 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 27 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 22 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1893 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 10 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-03-2012 Αριθμ. Πρωτ: 427 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΘΕΜΑ 21 Ο : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 25 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (α) για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1892 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 9 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1003 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 15 ο : Εισήγηση σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0.498 MW, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1001 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 14 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 15 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή Σταθµού Βάσης Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-1Ι4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-1Ι4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1975 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013 ΘΕΜΑ 18 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1642 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 9ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία αµφίπλευρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1094 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Τροποποίησης του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 14-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1788 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011 ΘΕΜΑ 3 o : «Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα