Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003"

Transcript

1 1

2 Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΠΑΣ, Αντιπρόεδρος Ε.Ε του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης) Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την δυνατότητα που παρέχεται στον Οργανισµό Ρυθµιστικού να διατυπώσει τις θέσεις του για τον σχεδιασµό της µητροπολιτικής Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη, µια µεγάλη Ευρωπαϊκή πόλη αλλάζει και διευρύνει τις δραστηριότητές της σε όλα τα επίπεδα. Η στρατηγική της ανάπτυξης δεν µπορεί και δεν πρέπει να εγκλωβιστεί στην αποκλειστική υλοποίηση 3-4 µεγάλων έργων υποδοµής. Υπάρχει ποιοτική διαφορά στην έννοια της εκτέλεσης σηµαντικών έργων υποδοµής και στην διαµόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του Π.Σ.Θ. Όταν µάλιστα δεν αναφερόµαστε σε µια πόλη, σε µια µεγάλη πόλη αλλά σε ένα πολεοδοµικό συγκρότηµα που εξελίσσεται ως µητροπολιτική περιοχή, επανατίθενται όλα τα ζητήµατα µια µητροπολιτικής διακυβέρνησης. Επιπλέον η διεκδίκηση της ΕΧΡΟ για το 2008 επιβάλλει την στοιχειοθέτηση µιας ανοικτής αστικής διαδικασίας για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ως ευρωπαϊκή πόλη. Επιβάλλει την ανανέωση του αναπτυξιακού οράµατος της πόλης και την ολοκλήρωση ενός στρατηγικού σχεδίου βιώσιµης ανάπτυξης. Ολόκληρο το Π.Σ.Θ. πρέπει να ξαναδεί την ανασυγκρότηση µεγάλων περιοχών και να υλοποιήσει παρεµβάσεις κλίµακας που : aθα αναζωογονήσουν την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης aθα ενοποιήσουν τα επί µέρους σχέδια και προγράµµατα σε ένα συναρθρωµένο σχεδιασµό για ολόκληρο το Π.Σ.Θ. Κεντρικά θέµατα πυλώνες προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν Ι. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Μετά από πρόσφατες αποφάσεις της Ε.Ε., υπεβλήθη πλήρες τεχνικό δελτίο στην Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» του ΥΠΕΧΩ Ε µε στόχο τη χρηµατοδότηση του έργου «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ( Μέτρο 7.1 «Χωροταξία Πολεοδοµία»). ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. Ορθολογικός επανακαθορισµός ορίων άµεσης επιρροής της Θεσσαλονίκης 2. Σχεδιασµός µε στόχο το Μητροπολιτικό της χαρακτήρα 2

3 3. Εντοπισµός συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων 4. Μοντέλα οικιστικής ανάπτυξης 5. Πολιτική γης και κατοικία 6. Προστασία Γεωργικής γης 7. Ανάπτυξη δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα 8. Ένταξη αναπτυξιακών επιλογών του στρατηγικού σχεδιασµού στις τοµεακές επιλογές του Ρ.Σ.Θ. 9. Ιεράρχηση και αναβάθµιση του αστικού ιστού 10. Ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωµίας της πόλης 11. Πρόγραµµα αναπλάσεων 12. Προστασία δοµηµένου περιβάλλοντος 13. Σχεδιασµός προγράµµατος προστασίας περιβάλλοντος 14. ίκτυα κοινωνικής τεχνολογικής ενεργειακής και τεχνικής υποδοµής 15. Συνδυασµένες µεταφορές 16. ιαδικασίες, αρµοδιότητες, έλεγχος εφαρµογής των επιλογών του Ρυθµιστικού Σχεδίου 17. ΟΡΘΕ Ρυθµιστικό ιοίκηση του φορέα, δοµή και αρµοδιότητες Θεσµοθέτηση και Μορφή της Μητροπολιτικής ιοίκησης 3

4 ΙΙ. ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4

5 Το στρατηγικό σχέδιο βιώσιµης ανάπτυξης έχει ως στόχο να εντάξει σε ένα συνολικό συνεκτικό πλαίσιο τις πρωτοβουλίες του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Το σχέδιο δράσης και η κοινή διακήρυξη της συµµαχίας για τη βιώσιµη ανάπτυξη της µητροπολιτικής Θεσσαλονίκης που υπογράφτηκε από όλους τους φορείς - συνιστούν µια νέα πραγµατικότητα καθώς προδιαγράφονται τόσο η οργανωτική δοµή όσο και οι βασικοί άξονες προτεραιότητας και οι δράσεις µε χρονικό ορίζοντα το Ως προς τη δοµή διακρίνονται τέσσερα (4) επίπεδα Α. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Όργανο πολιτικής πρωτοβουλίας και υποστήριξης (βασικό όργανο της συµµαχίας για τη Θεσσαλονίκη) Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Συµβούλιο στρατηγικού σχεδιασµού (όργανο εκπροσώπησης των φορέων) Γ. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Φορέας συντονισµού και διαχείρισης ( Ορ.Θε. Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασµού). ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιστηµονική υποστήριξη και τεκµηρίωση Ως προς τους τοµείς δράσης εξειδικεύονται επιχειρησιακά σχέδια ΤΟΜΕΑΣ. θεσµικό πλαίσιο. παραγωγικό σύστηµα. ανθρώπινο δυναµικό. υποδοµές. Αγορά γης και κατοικία. Περιβάλλον και πολιτισµός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ σχέδιο διακυβέρνησης σχέδιο ανταγωνιστικότητας σχέδιο απασχόλησης σχέδιο υποδοµών σχέδιο οικιστικής ανάπτυξης σχέδιο ποιότητας ζωής Τα επιχειρησιακά σχέδια αποσκοπούν στην προώθηση του συντονισµού όλων των παρεµβάσεων του δηµοσίου τοµέα και των επενδυτικών πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τοµέα. Χρειάζονται περαιτέρω εξειδίκευση επεξεργασία µε χρονικό προγραµµατισµό και διασφάλιση οικονοµικών πόρων. Η λειτουργία του Συµβουλίου στρατηγικού σχεδιασµού θα επιβεβαιώσει τη συνέργια και συνοχή όλων των δράσεων, που προγραµµατίζονται για τη Θεσσαλονίκη και θα επιβάλλει µια µητροπολιτική διακυβέρνηση για τη βιώσιµη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, ως προϊόν συναίνεσης και σύνθεσης όλων των φορέων για την υπέρβαση της περιφερειακής λειτουργίας του Π.Σ.Θ. 5

6 6

7 ΙΙΙ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Μετά την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, για τη διεκδίκηση της ΕΧΡΟ και την χωροθέτησή της δυτικά, στην περιοχή της Σίνδου, επιβάλλεται η συντονισµένη µελετητική προσέγγιση για ευρείες εκτάσεις του Π.Σ.Θ., που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προς το 2008 αλλά κυρίως για την µετά ΕΧΡΟ εποχή. Το πρόγραµµα των αστικών αναπλάσεων καθορίζεται τώρα και αναπτύσσεται ο σχεδιασµός των επί µέρους περιοχών, επί τη βάσει ενός συνολικού σχεδίου για ολόκληρη την µητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3.1 Ζώνη ΟΛΘ Ανασχεδιασµός και λειτουργική ένταξη χρήσεων στις λειτουργίες της πόλης ιεύρυνση λιµενικών λειτουργιών 3.2 Περιοχή Λαχανοκήπων Καθορισµός χρήσεων λειτουργιών για την εξυπηρέτηση της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης. Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού 3.3 Περιοχή Κεραµείων Αλατίνη Κεντρικές λειτουργίες Αξιοποίηση της περιοχής Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού 3.4 Περιοχή υτικού Τόξου Ανάκτηση αστικών χώρων Νέα κεντρικότητα στη δυτική Θεσσαλονίκη Απόδοση των στρατοπέδων στις αστικές λειτουργίες Προκήρυξη διαγωνισµών για πολεοδοµική ένταξη και αρχιτεκτονικές προτάσεις 3.5 Ευρύτερη περιοχή Μενεµένης Καλοχωρίου ήµου Εχεδώρου Ανάπλαση περιοχής ποταµού Γαλλικού Αποκατάσταση δασικών και αγροτικών οικοσυστηµάτων στην δυτική παράκτια ζώνη Αποκατάσταση διαχείριση λιµνοθάλασσας Καλοχωρίου Νέος σχεδιασµός στην περιοχή του EXPO SITE 3.6 Περιοχή ΕΘ Παρεµβάσεις µητροπολιτικής κλίµακας Νέο εκθεσιακό κέντρο της ΕΘ στο EXPO SITE Μητροπολιτικό πάρκο στην περιοχή ΕΘ. 7

8 ΙV. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ Π.Σ.Θ. ΜΕΛΕΤΗ ΖΟΕ ( Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου) 8

9 Η µελέτη «Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχής της περιαστικής ζώνης Θεσσαλονίκης και του Π.Σ.Θ», έχει ολοκληρωθεί, έχουν ικανοποιηθεί στο µέγιστο βαθµό οι συµµετοχικές διαδικασίες και η έκφραση απόψεων των φορέων και οργανισµών και έχει εγκριθεί σε διαδοχικές συνεδριάσεις της Ε.Ε του Ορ.Θε. Το σύνολο των µελετών, η αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο Π. έχουν ήδη διαβιβαστεί στο ΥΠΕΧΩ Ε για την τελική αξιολόγηση και προώθηση - έγκριση του σχετικού Π.. Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις εντάσσονται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, στις επιλογές όπως καταγράφονται στο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και στις κατευθύνσεις της χωροταξικής µελέτης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Α. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Α1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Προγραµµατισµός της ανάπτυξης της «αστικής δραστηριότητας» στην περιαστική ζώνη και θέσπιση κανονιστικού πλαισίου ρυθµίσεων. υναµικός σχεδιασµός που απαντά στους µακροπρόθεσµους στόχους της περιαστικής ζώνης. Φυσικός σχεδιασµός που δεν εξαντλείται στον αναπτυξιακό σχεδιασµό της Μητρόπολης αλλά βρίσκει στρατηγικές διεξόδους στην περιαστική ζώνη. ιατηρησιµότητα του περιβάλλοντος (φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής). Α2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος στη περιαστική ζώνη. Ενιαίος προγραµµατισµός περιαστικής ζώνης. Οριοθέτηση (εντός περιαστικής ζώνης) των περιοχών οικιστικής καταλληλότητας. Χωροταξική οργάνωση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων της µεταποίησης και του τριτογενούς τοµέα. Εξασφάλιση ελκτικότητας για εγκατάσταση δραστηριοτήτων έντασης της καινοτοµίας και νέων µητροπολιτικών υπηρεσιών. Α3. ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οικιστική ανάπτυξη Εξασφάλιση πολεοδοµηµένης γης σε συνάρτηση µε τις πληθυσµιακές προβλέψεις. Όχι εξάντληση µεγεθών αλλά εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής. Εγκατάσταση κεντρικών λειτουργιών στην περιαστική περιοχή. ηµιουργία πόλων για οικιστική ανάπτυξη. Βορειοδυτικά στην περιοχή που συνδέει τους οικισµούς Ωραιοκάστρου Πενταλόφου Νεοχωρούδας (~ στρ.) (ελεύθερη από κατάληψη άλλων χρήσεων). 9

10 Νοτιοανατολικά στις άνω της εθνικής οδού προς Μουδανιά περιοχές Πυλαίας Πανοράµατος και Θέρµης Τριαδίου Ν. Ραιδεστού. Σηµείωση Οι παλαιοί οικισµοί Μεσαίο και Ν. Φιλαδέλφεια βρίσκονται εκτός περιαστικής ζώνης. Επιπλέον το Μεσαίο είναι και εκτός ορίων Ρυθµιστικού. Έτσι υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τη δοµή της αυτοδιοίκησης, συνεπεία του Νόµου Καποδίστρια. ευτερογενής τοµέας Ορθολογική κατανοµή των δραστηριοτήτων της µεταποίησης στην περιαστική ζώνη. Λειτουργική σύνδεση µε τα οδικά και µεταφορικά δίκτυα. Τριτογενής τοµέας Οι «χαµηλής βαθµίδας» δραστηριότητες (Λιανικό εµπόριο, Προσωπικές υπηρεσίες) συναρτώνται χωροθετικά µε την κατοικία. Οι «κεντρικής θέσης δραστηριότητες» (πολυκαταστήµατα υπεραγορές) εγκαθίστανται εκτός οικιστικού ιστού και κατά µήκος των µεγάλων αξόνων κυκλοφορίας. Ενίσχυση και προσέλκυση «προωθητικών» υπηρεσιών µε το νέο σχεδιασµό (έρευνα καινοτοµία). Β. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Β1.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ Καθορισµός καταλόγου χρήσεων γης Ορισµός κύριων ζωνών καταλληλότητας για την εγκατάσταση χρήσεων και δραστηριοτήτων στην περιαστική περιοχή. Ζώνη καταλληλότητας για εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων Ζώνη καταλληλότητας για εγκατάσταση επιχειρηµατικής δραστηριότητας και υπηρεσιών υψηλής στάθµης. Ζώνη οικιστικής καταλληλότητας Ζώνη ανάπτυξης δραστηριοτήτων πρωτογενούς τοµέα Ζώνη προστασίας περιβάλλοντος Οµαδοποίηση κατηγοριών χρήσεων γης. Σε κάθε περιοχή αντιστοιχίζεται µια οµάδα χρήσεων γης. Καθορισµός χρήσεων ευρείας χωροθέτησης, ανά ζώνη. Κτίρια γήπεδα στάθµευσης για αστικές υπεραστικές µεταφορές. Πρατήρια καυσίµων. Εγκαταστάσεις και δίκτυα διανοµής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών. Εγκαταστάσεις και δίκτυα συλλογής µεταφοράς επεξεργασίας λυµάτων. Β2. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ 10

11 Προστασία των στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος Υψηλό καθεστώς προστασίας στο άσος Πάρκο Σέϊχ Σου και Γαλλικού. ιατήρηση Π ΦΕΚ561/ ιατήρηση ρυθµίσεων περιοχής φυσικού κάλους βόρεια του δάσους(εβ6) Καθεστώς προστασίας κοίτης Γαλλικού, παλαιάς κοίτης Αξιού, και λιµνοθάλασσας Καλοχωρίου.(ΕΑ1-ΕΒ1) Καθεστώς προστασίας για το σύνολο των ρεµάτων Πλαίσιο προστασίας της ευρύτερης αναδασωτέας (περιοχές ΕΒ4- ΕΒ5) Καθεστώς µερικής προστασίας (ΕΒ8) στην περιοχή του Ανθεµούντα. Οριοθέτηση περιοχών οικιστικής ανάπτυξης Οριοθέτηση ευρείας οικιστικής ενότητας στην περιοχή Ωραιοκάστρου - Νεοχωρούδας Πενταλόφου (περιοχές ΓΑ3) Σύνδεση µε το ΠΣΘ µε κόµβους /άνω διαβάσεις της εξωτερικής περιφερειακής - Εγνατίας. Οικιστική ενότητα στην περιοχή Πυλαίας Πανοράµατος και Θέρµης Ν. Ραιδεστού (ΓΑ8, ΓΑ9, ΓΑ10) Οικιστική καταλληλότητα σε περιοχές Ασβεστοχωρίου (ΓΑ5),Χορτιάτη(ΓΑ6) Χωροθέτηση ζωνών αστικών κεντρικών λειτουργιών µεταξύ των οικιστικών περιοχών. Ευρεία περιοχή µε κεντρικές λειτουργίες τριτογενούς τοµέα στα ανατολικά του ΠΣΘ. (ΓΒ12α ΓΒ12β). Ευρεία περιοχή στα βόρεια - βορειοδυτικά του ΠΣΘ Εκατέρωθεν της εξωτερικής περιφερειακής (ΓΒ6 ΓΒ7) Σύνδεση της περιοχής µε την προωθούµενη οικιστική ενότητα Ωραιοκάστρου Νεοχωρούδας Πενταλόφου Οριοθέτηση ζωνών εξυπηρέτησης αστικού πληθυσµού Πεύκων-Ασβεστοχωρίου- Εξοχής Χορτιάτη(ΓΒ9-ΓΒ10) ιατήρηση ειδικών εξυπηρετήσεων µητροπολιτικού χαρακτήρα κατά µήκος οδών Θεσσαλονίκης-Χορτιάτη και Θέρµης Πανοράµατος(ΒΓ11) Πρόβλεψη θέσεων για υποδοχή καινοτόµων και προωθητικών δραστηριοτήτων Ανατολικά (Β5, Β6, Β7) υτικά (Β1, Β2) Βόρεια (Β3) Ταυτόχρονα ανάλογο καθεστώς στη περιοχή του Λιµένα (Β4) Οριοθέτηση ζωνών µεταποίησης και χονδρεµπορίου - µεταφορών. 11

12 . Οριοθέτηση περιοχών βιοτεχνίας βιοµηχανίας χαµηλής όχλησης. Νεοχωρούδα (ΑΑΒ3) - ΒΙΠΑ Ωραιόκαστρο - Ευκαρπία (ΑΑΒ4). Πρόβλεψη για την πολεοδόµηση των παραπάνω περιοχών και την δηµιουργία υποδοµών. ραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα. ιατήρηση δραστηριοτήτων γεωργίας κτηνοτροφίας στις περιοχές υψηλής παραγωγικότητας και στις ευρύτερες περιοχές όπου η παραγωγικότητα δεν θεωρείται σηµαντική. ιατήρηση «αποθήκης γης». Ζώνες εγκατάστασης δραστηριοτήτων πρωτογενούς τοµέα 5 Πεντάλοφος Νεοχωρούδα Περιοχές προστασίας και οικοανάπτυξης ( ήµος Καλλιθέας ΕΒ4) Β/3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Εξειδίκευση των όρων δόµησης και των διατάξεων της εκτός σχεδίου δόµησης ιατήρηση αρτιοτήτων κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του σχετικού Π.. υνατότητα πολεοδόµησης περιοχών και κυρίως: εγκατάσταση της µεταποίησης ΑΑ οικιστικής καταλληλότητας ΓΑ υνατότητα πολεοδόµησης ιδιωτικού ενδιαφέροντος (Ν. 2508/97). Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 12

Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη

Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιηµερίδα : Αστική ανάπλαση, µια ολική προσέγγιση Hyatt Real - Estate Show Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Βρετανική Πρεσβεία Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη Θανάσης Κ. Παππάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Τµήµα: Α Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : 115 23 TELEX : 216 938 TELEFAX : 64 58 690 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο:

Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο: Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο: Εκτέλεση εργασιών για την τεχνική υποστήριξη και παραγωγή υποστηρικτικών δεδοµένων για τους χάρτες και τα κείµενα του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας που αφορούν στις Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχόµενων

Πίνακας Περιεχόµενων Πίνακας Περιεχόµενων Συντοµογραφίες... 4 Προοίµιο... 5 ιαδικασία Σύνταξης της Έκθεσης... 7 1. Παρουσίαση του ΕΠΧΣΑΑ... 9 1.1 Το ΕΠΧΣΑΑ στο Πλαίσιο του Χωρικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Εισαγωγή Η παρούσα µελέτη µε τίτλο «Ρυθµιστικό Σχέδιο και πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου» ανατέθηκε από τo πρώην ΥΠΕΧΩ Ε και νυν ΥΠΕΚΑ στο µελετητικό γραφείο ΧΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ακολουθώντας κατά γράµµα τις προδιαγραφές της µελέτης περιοριστήκαµε στα δύο πρώτα κεφάλαια σε απλή καταγραφή των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΕΡΟΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χημικός Μηχανικός ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα