Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008"

Transcript

1 Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Α/Α Τομείς Εργασιών Σεμιναρίου Προτεινόμενα Θέματα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Εταιρική Διακυβέρνηση και ΜΜΕ 2 Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 3 Αντιμετώπιση Κρίσεων από τις ΜΜΕ 4 Διαπραγμάτευση Συνεργασιών 5 Υπεράκτιες Εταιρίες 6 Κερδοσκοπικοί Αστικοί Συνεταιρισμοί 7 Συστάδες (Clusters) Επιχειρήσεων 8 Εσωτερικός Κανονισμός των μη εισηγμένων στο ΧΑΑ, Ανωνύμων Εταιριών 9 Τεχνικές σύνταξης προγραμμάτων δράσης 10 Διαδικασίες κατοχύρωσης Εμπορικού Σήματος 11 Διαδικασίες κατοχύρωσης Εταιρικής Επωνυμίας 12 Διαδικασίες Ίδρυσης Ανώνυμης Εταιρίας 13 Διαδικασίες Ίδρυσης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης 14 Διαδικασίες ίδρυσης Επιχείρησης Franchising 15 Διαδικασίες συνένωσης προσωπικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία εταιρίας κεφαλαίων 16 Διαδικασίες μεταβολής επιχειρηματικού σκοπού Αριθμός πρώτου Σπουδαστή Αριθμός δεύτερου Σπουδαστή Θέματα Σχεδιασμού Επιχειρηματικής Δράσης 17 Επιχειρηματικό Σχέδιο Βιοτεχνίας Τροφίμων 18 Επιχειρηματικό Σχέδιο Βιοτεχνίας Υποδημάτων Επιχειρηματικό Σχέδιο επιχείρησης Τροφοδοσίας Καταστημάτων Επιχειρηματικό Σχέδιο επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Επιχειρήσεων Επιχειρηματικό Σχέδιο επιχείρησης Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων Επιχειρηματικό Σχέδιο Γυναικείας Επιχείρησης στον τομέα της εξυπηρέτησης οικογενειών Επιχειρηματικό Σχέδιο Γυναικείας Επιχείρησης «ενοικίασης εργαζομένων» 24 Σχέδιο Επιχείρησης Φυσικών καλλυντικών 25 Επιχειρηματικό Σχέδιο Επιχείρησης Κεραμοποιίας 26 Επιχειρηματικό Σχέδιο Εκμετάλλευσης Φυσικού Αερίου

2 27 Επιχειρηματικό Σχέδιο Έκθεσης Επίπλων 28 Επιχειρηματικό Σχέδιο Εμφιάλωσης Ύδατος 29 Επέκταση διανομών τροφίμων στη Βουλγαρία (επιχειρηματικό σχέδιο) 30 Σχέδιο διαδοχής οικογενειακής επιχείρησης 31 Επιχειρηματικό Σχέδιο Τουριστικής Μονάδας 32 Επιχειρηματικό Σχέδιο Εξυπηρέτησης Επαγγελματιών Θέματα Marketing 33 Σχέδιο Marketing νέας τουριστικής επιχείρησης 34 Σχέδιο Marketing αλυσίδας πολυκαταστημάτων (Super Market) 35 Σχέδιο Marketing Μεσιτικού Γραφείου (Real Estate) 36 Σχέδιο Marketing Γραφείου Γενικού Τουρισμού 37 Σχέδιο Marketing Διαφημιστικής Επιχείρησης 38 Σχέδιο Marketing Επιχείρησης Ηλεκτρονικού Εμπορίου 39 Σχέδιο Marketing Επιχείρησης Καλλυντικών 40 Σχέδιο Marketing ομίλου φροντιστηρίων 41 Merchandising νέας επιχείρησης παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων Θέματα Δημοσίων Σχέσεων 42 Σχέδιο Δημοσίων Σχέσεων Βιομηχανίας μη μεταλλικών ορυκτών 43 Σχέδιο Δημοσίων Σχέσεων Βιομηχανίας Αλλαντικών 44 Σχέδιο Δημοσίων Σχέσεων Βιομηχανίας Άλατος 45 Σχέδιο Δημοσίων Σχέσεων Αλυσίδας Πολυκαταστημάτων 46 Σχέδιο Δημοσίων Σχέσεων Δημοτικής Επιχείρησης 47 Σχέδιο Δημοσίων Σχέσεων Αναπτυξιακής Εταιρίας 48 Σχέδιο Δημοσίων Σχέσεων Γαλακτοβιομηχανίας 49 Σχέδιο Δημοσίων Σχέσεων Μη Κερδοσκοπικού Φορέα 50 Σχέδιο Δημοσίων Σχέσεων Δημόσιου φορέα Θέματα Οικονομικής Επιστήμης 51 Προβλέψεις πωλήσεων κατασκευαστικής εταιρίας 52 Η εξέλιξη της αγοράς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 53 Οι τιμές του πετρελαίου και ο πληθωρισμός 54 Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη 55 Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Ανάπτυξη 56 Δημογραφικές μεταβολές και ζήτηση κατηγοριών προϊόντων 57 Ανεργία και ζήτηση για νέες κατοικίες

3 Θέματα Λογιστικής 58 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Οικονομικής Πληροφόρησης και ΜΜΕ 59 Κοστολόγηση παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων 60 Λογιστική Παρακολούθηση Ερευνητικών Έργων 61 Προϋπολογισμοί Μηδενικής Βάσης 62 Λογιστική Διαχείριση Ζημιών 63 Προβλέψεις Συναλλαγματικών Διαφορών 64 Προβλέψεις Αποζημιώσεων για έξοδο από την υπηρεσία 65 Διαχείριση Έκτακτων Αποθεματικών 66 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μη εισηγμένων επιχειρήσεων 67 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου μη εισηγμένων επιχειρήσεων 68 Συνένωση επιχειρήσεων 69 Η λειτουργία και η σημασία των Λογαριασμών Τάξεως Θέματα Χρηματο-οικονομικής 70 Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου (Venture Capital) 71 Διοικητικός έλεγχος καταναλωτικής πίστης εμπορικής επιχείρησης 72 Διαχείριση Επιταγών 73 Προσδιορισμός Κεφαλαίου Κίνησης βιοτεχνιών 74 Χρηματορροές νέας επιχείρησης 75 Χρηματορροές εποχιακής επιχείρησης 76 Διαχείριση Συναλλαγματικών από Πελάτες Εσωτερικού 77 Διαχείριση Συναλλαγματικών από πελάτες Εξωτερικού 78 Διαδικασίες ένταξης στο Ταμείο Εγγυήσεων Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 79 Διαδικασίες Χρηματοδότησης από Συνεταιριστική Τράπεζα Θέματα Εφοδιαστικής (Logistics) 80 Σύγχρονα Συστήματα Αποθήκευσης επιχειρήσεων διανομής τροφίμων 81 Πληροφορικά Συστήματα Παρακολούθησης Αποθεμάτων 82 Διαχείριση Στόλου Διανομών 83 Διοικητική Παρακολούθηση Συνδυασμένων Μεταφορών 84 Διαμετακόμιση 85 Ανάλυση Κόστους Ωφέλειας της χρήσης Εμπορικών Αντιπροσώπων 86 Δυνατότητα δημιουργίας Λιμένος στην Αμφίπολη

4 Θέματα Ποιότητας 89 Διαδικασίες πιστοποίησης Ονομασίας Προέλευσης 90 Διαδικασίες Πιστοποίησης Ποιότητας Τροφίμων 91 Διαδικασίες Πιστοποίησης Ποιότητας Μηχανικών Κατασκευών 92 Διαδικασίες Πιστοποίηση ολικής Ποιότητας Βιοτεχνίας Τροφίμων 93 Διαδικασίες Πιστοποίησης Διαχείρισης Περιβάλλοντος 94 Διαδικασίες Διαπίστευσης Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου 95 Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαδικασίες συμμετοχής σε Ευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς (Calls for Tenders) 96 Εξαγορές Επιχειρήσεων και κανονισμός Ανταγωνισμού 97 Προστασία των καταναλωτών 98 Απασχόληση μη Κοινοτικών πολιτών 99 Εκπαίδευση και Κατάρτιση μη Κοινοτικών πολιτών 100 Πρακτική Άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 101 Διαδικασίες ελέγχου της εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 102 ΕΣΠΑ και ευκαιρίες των ΜΜΕ 103 Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων Πρακτικές υποκίνησης μη μισθολογικού χαρακτήρα σε Γαλακτοβιομηχανίες 104 Γυάλινη Οροφή στη γυναίκα στέλεχος 105 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον 106 Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση 107 Συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων στη Δια Βίου Εκπαίδευση 108 Εξαγορά στελεχών Θέματα Διοίκησης Οργανισμών 109 Διαφάνεια των Προμηθειών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα 110 Οικονομική διαχείριση Δημόσιων Υπηρεσιών 111 Συστήματα υποκίνησης προσωπικού στο Δημόσιο 112 Διαδικασίες Συμβάσεων Έργου, από Δημόσιους Οργανισμούς 113 Διαδικασίες Προληπτικού Ελέγχου Διαχείρισης 114 Ειδικά Σχέδια Προγραμματισμός και ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού ( η περίπτωση αγροτουριστικού βιοτεχνικού συνεταιρισμού Γυναικών Ποροίων)

5 Πρόγραμμα μάρκετινγκ ( η περίπτωση αγροτουριστικού βιοτεχνικού συνεταιρισμού Γυναικών Ποροίων) Έρευνα αγοράς ( η περίπτωση αγροτουριστικού βιοτεχνικού συνεταιρισμού Γυναικών Ποροίων) Επιχειρηματικός σχεδιασμός ( η περίπτωση αγροτουριστικού βιοτεχνικού συνεταιρισμού Γυναικών Ποροίων) Marketing Plan επιχείρησης εμπορίας Η/Υ και προγραμμάτων στη Θεσσαλονίκη (Τούμπα) Marketing Plan επιχείρησης Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 120 Marketing Plan επιχείρησης Αναψυκτηρίου -Creperie στη Μύκονο Marketing Plan επιχείρησης ανταλλακτικών αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη (Κέντρο-Πλατεία Δημοκρατίας) 122 Προτεινόμενα από σπουδαστές Εφαρμογές Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε επιχείρηση διανομής καυσίμων Επιχειρηματικό Σχέδιο Τυροκομείου 23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Δρ. Χρυσούλα ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, Πολιτικός Επιστήμων - Οικονομολόγος (Ph.D., MSc.) Η Χρυσούλα Καραφωτιά είναι Διδάκτωρ του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το Πρόγραμμα για τη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Σερρών ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» και λειτουργία ΤΕ Σερρ ών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Specisoft www.specisoft.gr ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Σχέδιο Περιεχομένων Μακροχρόνιου Επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικός τόµος µελέτη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών µε τίτλο: «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Συλλογικός τόµος µελέτη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών µε τίτλο: «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 1. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων στις αγορές εργασίας και προϊόντων καθώς και στον δηµόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας Νομός: Φλωρίνης

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας Νομός: Φλωρίνης ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας Νομός: Φλωρίνης Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 8/1/2008 Ποσά σε ευρώ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 1. Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 Με λιγότερο από δυό χρόνια για την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ΣΠΟΥ ΕΣ 2011 ιδακτορικό στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Quality/Robust Engineering) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τοµέας Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ..

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Α. Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μαυρίδης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Νάκου Δαφνίτσα Σκουμπρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΡΗΣΗ 2007 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 (άρθρο 8) όπως τροποποιήθηκε με την ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

77,68$/Bbl το 2009). Σύνολο 1.085.013 1.317.386 (232.373) (17,64% )

77,68$/Bbl το 2009). Σύνολο 1.085.013 1.317.386 (232.373) (17,64% ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 51 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ ΑΠΟ 01.01.2013 ΈΩΣ 31.12.2013 1 Περιεχόµενα Α. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΜΗ... 3 1. Γενικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Τριανταφύλλου Καθηγητής ΑΤΕΙΘ Προιστάμενος Τμήματος Δημήτρης Φωλίνας Επίκουρος Καθηγητής )

Δημήτριος Τριανταφύλλου Καθηγητής ΑΤΕΙΘ Προιστάμενος Τμήματος Δημήτρης Φωλίνας Επίκουρος Καθηγητής ) Εφοδιασμού ( Logistics) (μετονομασία Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων www.logistics.teithe.gr Δημήτριος Τριανταφύλλου Καθηγητής ΑΤΕΙΘ Προιστάμενος Τμήματος Δημήτρης Φωλίνας Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Γ.Ε.ΜΗ. 1351401000 Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα