Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα"

Transcript

1 Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα Σκρουμπέλος Αναστάσιος, Κυριόπουλος Γιάννης Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας 2010 a.skroumpelos [Type the company name] [Pick the date] 0

2 Περιεχόμενα Ευρετήριο Πινάκων... 2 Ευρετήριο Γραφημάτων... 3 Εισαγωγή... 4 Μεθοδολογία... 8 Φορτίο ασθένειας στην Ελλάδα... 9 Επίδοση του συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση ασθενειών υψηλού φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας Αποτρεπτή θνησιμότητα από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος Αποτρεπτή θνησιμότητα από σακχαρώδη διαβήτη Αποτρεπτή θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού Αποτρεπτή θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα του κόλου και του ορθού Αποτρεπτή θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα του τραχήλου της μήτρας Εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για ενηλίκους Εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού Εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας Εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου Εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για την ανίχνευση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής Εθνικό πρόγραμμα αγγειακών ελέγχων Προσυμπτωματικός έλεγχος στην Ελλάδα Ενεργητική σύγκλιση απόψεων ειδικών εμπειρογνωμόνων (Delphi panel) Εισαγωγή Αποτελέσματα Συμπεράσματα Εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για ενηλίκους στην Ελλάδα Εκτίμηση κόστους των εθνικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου Ανάλυση κόστους Πληθυσμός στόχος Συνολικό Κόστος Προγραμμάτων Συζήτηση Βιβλιογραφία

3 Ευρετήριο Πινάκων Πίνακας 1. Οφέλη και μειονεκτήματα του προσυμπτωματικού ελέγχου... 5 Πίνακας 2. Κριτήρια προσυμπτωματικού ελέγχου... 6 Πίνακας 3. Κριτήρια αξιολόγησης προσυμπτωματικού ελέγχου... 6 Πίνακας 4. Αιτίες θνησιμότητας στην Ελλάδα βάσει PYLLs ανά πληθυσμού, Πίνακας 5. Αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας στην Ελλάδα βάσει DALYs (000), Πίνακας 6. Οικονομική αποδοτικότητα των Εθνικών Προγραμμάτων Προσυμπτωματικού Ελέγχου Πίνακας 7. Προτεινόμενα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου Πίνακας 8. Πληθυσμός στόχος των προτεινόμενων προγραμμάτων Πίνακας 9. Συχνότητα διεξαγωγής των ελέγχων Πίνακας 10. Παρεχόμενες παρεμβάσεις και μέθοδοι πρώτης γραμμής των προτεινόμενων προγραμμάτων Πίνακας 11. Βαθμός αποζημίωσης των προτεινόμενων προγραμμάτων Πίνακας 12. Ανάλυση κόστους των ΕΠΠΕ για τον καρκίνο του μαστού, για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, για τον καρκίνο του εντέρου και για ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής Πίνακας 13. Ανάλυση κόστους προγράμματος αγγειακών ελέγχων Πίνακας 14. Πληθυσμός στόχος εθνικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, ετησίως Πίνακας 15. Συνολικό και επιπρόσθετο ετήσιο κόστος των εθνικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, (2010)

4 Ευρετήριο Γραφημάτων Γράφημα 1. Προτυποποιημένη αποτρεπτή θνησιμότητα από νοσήματα του κυκλοφορικού Γράφημα 2. Προτυποποιημένη αποτρεπτή θνησιμότητα από σακχαρώδη διαβήτη Γράφημα 3. Προτυποποιημένη αποτρεπτή θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού Γράφημα 4. Προτυποποιημένη αποτρεπτή θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα του κόλου και του ορθού Γράφημα 5. Προτυποποιημένη αποτρεπτή θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα τραχήλου της μήτρας Γράφημα 6: Θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου. Έτος έναρξης Γράφημα 7:Μείωση του κινδύνου εμφάνισης κρουσμάτων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας για διαφορετικές στρατηγικές προσυμπτωματικού ελέγχου Γράφημα 8: Αθροιστικοί θάνατοι σχετιζόμενοι με τη ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής σε διάστημα 10 ετών παρακολούθησης των ασθενών που κλήθηκαν για προσυμπτωματικό έλεγχο (invited group) και των ασθενών που απείχαν (control group) Γράφημα 9. Εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της ζωής

5 Εισαγωγή Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για την ανίχνευση πιθανών παθήσεων σε πρώιμο στάδιο μπορεί να αποφέρει εξαιρετικά οφέλη στο άτομο, εφόσον υφίσταται θεραπεία για τη βελτίωση την πρόγνωσής του, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο εν γένει αν η πρόγνωση μπορεί να οδηγήσει σε πρωτογενή πρόληψη και στην αποφυγή περισσότερων κρουσμάτων 1. Παρόλα αυτά, η εμφάνιση των ωφελειών του προσυμπτωματικού ελέγχου στην υγεία του πληθυσμού δεν επιτυγχάνεται από σποραδικές, περιστασιακές ανταλλαγές φροντίδας μεταξύ ιατρού και ασθενή αλλά από την υιοθέτηση της οπτικής της κοινωνίας, εστιάζοντας συστηματικά σε ένα πληθυσμό στόχο 2. Η εισαγωγή της μαζικής μικροακτινογράφησης την δεκαετία του 1940 για την έγκαιρη διάγνωση της φυματίωσης, σήμανε και την αναγνώριση του προσυμπτωματικού ελέγχου ως μέσο προαγωγής της δημόσιας υγείας και ως εργαλείο πολιτικής υγείας. Έκτοτε, ο προσυμπτωματικός έλεγχος ξεκίνησε να εφαρμόζεται για ένα ευρύ πεδίο νοσημάτων με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων υψηλού φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας. Τα οφέλη του εν τούτοις, άρχισαν να τροφοδοτούν μια διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για εισαγωγή νέων ελέγχων στην κλινική πρακτική και την εφαρμογή προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου στον πληθυσμό, από διάφορες ομάδες ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως καταλληλότητας της εκάστοτε παρέμβασης και αγνοώντας τις συνέπειες αυτού. Έτσι σε προσπάθεια ίσως συγκράτησης της διαρκώς αυξανόμενη ζήτησης για την εφαρμογή προγραμμάτων προσυπμτωματικου ελέγχων μη τεκμηριωμένης κλινικής αποτελεσματικότητας και οικονομικής αποδοτικότητας η Εθνική Επιτροπή Προσυμπτωματικού Ελέγχου του Ηνωμένου Βασιλείου (National Screening Committee) ανασκεύασε τις προηγούμενες ερμηνείες του προσυμπτωματικού ελέγχου εισάγοντας για πρώτη φορά την έννοια του κινδύνου στον ορισμό του. Ως εκ τούτου, ο προσυμπτωματικός έλεγχος ορίστηκε ως μια υπηρεσία δημόσιας υγείας στην οποία τα άτομα ενός καθορισμένου πληθυσμού, τα οποία δεν θεωρούν απαραιτήτως ότι έχουν προσβληθεί ή ότι διατρέχουν κίνδυνο εκδήλωσης κάποιας ασθένειας ή των επιπλοκών της, υπόκεινται σε ερωτήσεις ή δοκιμασίες με 4

6 σκοπό την αναγνώριση αυτών που είναι πιθανότερο να ωφεληθούν παρά να ζημιωθούν από περαιτέρω δοκιμασίες ή από μια ενδεχόμενη θεραπεία για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης μιας ασθένειας ή των επιπλοκών της 3 Κατά συνέπεια τα πιθανά κλινικά οφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου, όπως τονίζει ο Chamberlain 1 δεν μπορούν να αποτελέσουν το μοναδικό κριτήριο επιλογής ενός προγράμματος προσυμπτωματικου ελέγχου, όταν πρόκειται για την εφαρμογή του ως πολιτική υγείας. Όπως επισημαίνει ο προσυμπτωματικός έλεγχος ενέχει κινδύνους καθώς και μειονεκτήματα (Πίνακας 1) τα οποία θα πρέπει να συνυπολογίζονται στην περίπτωση της εφαρμογής προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. Πίνακας 1. Οφέλη και μειονεκτήματα του προσυμπτωματικού ελέγχου Οφέλη Βελτιωμένη πρόγνωση για τις περιπτώσεις που ανιχνεύονται Λιγότερο δραστικές θεραπείες για την αντιμετώπιση ασθενειών σε πρώιμο στάδιο Εξοικονόμηση πόρων Καθησυχασμός των ατόμων με αρνητικά αποτελέσματα Μειονεκτήματα Παρατεταμένη νοσηρότητα στις περιπτώσεις που η πρόγνωση δεν αλλάζει Υπερθεραπεία για αμφίβολες ανωμαλίες Κόστος πόρων Εσφαλμένος καθησυχασμός των ατόμων με λάθος αρνητικά αποτελέσματα Άγχος και σε αρκετές περιπτώσεις νοσηρότητα (βιοψία) ως αποτέλεσμα λάθος θετικών αποτελεσμάτων Ενδεχόμενοι κίνδυνοι του προσυμπτωματικού ελέγχου (ακτινοβολία, αμνιοκέντηση) Πηγή: Chamberlain (1984) Ως απόρροια των παραπάνω και όπως ισχυρίζονται οι Love και Camilli 4, μπορεί η έννοια του προσυμπτωματικού ελέγχου να είναι απλή η εισαγωγή του όμως στην κλινική πρακτική είναι αρκετά πολύπλοκη. Για το λόγο αυτό και την αποφυγή των ενδεχόμενων κινδύνων αναπτύχθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται πριν την εφαρμογή κάθε προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου. 5

7 Ως εκ τούτου, κάθε πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου οφείλει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια πριν την εισαγωγή του στην κλινική πρακτική (Πίνακας 1) καθώς και να αξιολογείται ως προς την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του όπως προτείνουν οι Cochrane και Holland 5 (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Κριτήρια προσυμπτωματικού ελέγχου Κατηγορία Πάθηση Διάγνωση Θεραπεία Κόστος Κριτήρια Η πάθηση θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας και της οποίας η φυσική ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης της από λανθάνουσα σε αναγνωρισμένη νόσο, να είναι επαρκώς κατανοητή. Η πάθηση θα πρέπει να έχει ένα εμφανές λανθάνον ή πρώιμο συμπτωματικό στάδιο (early symptomatic stage) Θα πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη δοκιμασία η οποία να είναι διαθέσιμη, ασφαλής και αποδεκτή από το κοινό. Θα πρέπει να υπάρχει μια αποδεκτή πολιτική, βασισμένη σε ικανοποιητικά ευρήματα ερευνών και εθνικά πρότυπα, ως προς το ποιους θεωρεί ασθενείς, και η όλη διαδικασία να είναι συνεχής. Θα πρέπει να υπάρχει μια αποδεκτή και καθιερωμένη θεραπεία ή παρέμβαση για τα άτομα που θα διαγνωσθούν να έχουν την ασθένεια ή τους παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωσή της καθώς και διαθέσιμες εγκαταστάσεις για θεραπεία. Το κόστος (συμπριλαμβάνομένης της διάγνωσης και θεραπέιας) θα πρέπει να είναι οικονομικά ισορροπημένο σε σχέση με τα πιθανά έξοδα για ιατρική φροντίδα στο σύνολό τους. Πηγή: UK National Screening Committee στο Holland et al., (2006) Πίνακας 3. Κριτήρια αξιολόγησης προσυμπτωματικού ελέγχου Παράγοντας Απλότητα Αποδεκτικότητα Ακρίβεια Κόστος Κριτήρια Η δοκιμασία θα πρέπει να είναι απλή στην εφαρμογή της, εύκολη στην ερμηνεία της και αν είναι δυνατό ικανή να χρησιμοποιηθεί και από μη ιατρικό προσωπικό Δεδομένης της εθελοντικής συμμετοχής στον προσυμπτωματικό έλεγχο, η δοκιμασία θα πρέπει αν είναι αποδεκτή από το κοινό Η δοκιμασία θα πρέπει να παρέχει μια πραγματική και αξιόπιστη μέτρηση της υπό εξέτασης πάθησης ή συμπτώματος Το κόστος της δοκιμασίας πρέπει να εκτιμηθεί βάσει του οφέλους 6

8 από την έγκαιρη διάγνωσης της πάθησης Επαναληψιμότητα Η δοκιμασία θα πρέπει να παρέχει συνεπή αποτελέσματα σε επαναλαμβανόμενες δοκιμές Ευαισθησία Η δοκιμασία θα πρέπει να είναι ικανή να παρέχει θετικά ευρήματα όταν το άτομο που ελέγχεται πάσχει από την ασθένεια που διεγνώσθη Ειδικότητα Η δοκιμασία θα πρέπει να παρέχει αρνητικά ευρήματα όταν το άτομο που ελέγχεται δεν πάσχει από την ασθένεια που διεγνώσθη Πηγή: Cochrane και Holland (1971) Η εκπλήρωση των παραπάνω κριτηρίων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την υιοθέτηση ενός οργανωμένου προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση ο έλεγχος μπορεί να ζημιώσει τόσο το άτομο όσο και το σύστημα υγείας καθώς ενδέχεται να αποβεί αναποτελεσματικός, μη αποδοτικός και εξαιρετικά δαπανηρός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA, Prostate Specific Antigen) ως προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του προστάτη. Η αδυναμία της συγκεκριμένης δοκιμασία έγκειται στο γεγονός ότι στερείται ακρίβειας και ειδικότητας 6,7 δίνοντας συχνά ψευδώς θετικά αποτελέσματα με συνέπεια να προκαλεί άγχος και νοσηρότητα στα άτομα που λαμβάνουν τη δοκιμασία, υποβάλλοντάς τα σε περεταίρω εξετάσεις και ακατάλληλες θεραπείες οι οποίες αυξάνουν δραματικά το κόστος παράγοντας ταυτόχρονα αναξιόπιστους δείκτες κόστους αποτελεσματικότητας, οι οποίοι σύμφωνα με μελέτες εμφανίζουν μεγάλη απόκλιση και κυμαίνονται μεταξύ $ 68,32 $ για κάθε κερδισμένο έτος ζωής (LYG, Life Year Gained). Εν τούτοις, ακόμα και αν ο έλεγχος πληροί τα κριτήρια των Cohrane και Holland 5, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα τα προγράμματα θα πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολο του πληθυσμού υιοθετώντας την οπτική της κοινωνία και να οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξετάζεται όσο τον δυνατό μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στόχου. Η αδυναμία των συστημάτων υγείας να υιοθετήσουν ελέγχους και να οργανώσουν προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου σε εθνικό επίπεδο, τα οποία αποδεικνύεται ότι μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση χωρίς να ζημιώνουν το άτομο και το σύστημα υγείας, ακούσια προάγουν τον ευκαιριακό έλεγχο οποίος αποδεικνύεται λιγότερο αποτελεσματικός αλλά και πιο δαπανηρός από τον οργανωμένο προσυμπτωματικό έλεγχο όπως εκτιμάται από μελέτες 7

9 οικονομικής αξιολόγησης του προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 8,9. Εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου (ΕΠΠΕ) παρέχονται διεθνώς για ένα ευρύ πεδίο παθήσεων υψηλού φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας, και απευθύνονται ως επί το πλείστον σε ενηλίκους, νεογνά και έμβρυα. Εν τούτοις δεδομένου του συνεχώς αυξανόμενου προσδόκιμου επιβίωσης καθώς και της γήρανσης του πληθυσμού, λόγος γίνεται για την σταδιακή εφαρμογή προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου με στόχο παθήσεις που αφορούν και τους ηλικιωμένους 10. Στην παρούσα μελέτη αντικείμενο έρευνας αποτελεί η εφαρμογή ΕΠΠΕ για ενηλίκους στην Ελλάδα λόγω του υψηλού φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας των παθήσεων που εντοπίζονται στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, της ανεπάρκειας του συστήματος στην πρόληψη και έλεγχό της πλειοψηφίας των συγκεκριμένων παθήσεων και της απουσίας ενός οργανωμένου συστήματος προσυμπτωματικού ελέγχου. Μεθοδολογία Η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας βασίστηκε στα κριτήρια αξιολόγησης των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, τα οποία εφαρμόστηκαν σε ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, παρεμβάσεων και μεθόδων προσυμπτωματικού εξασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την καταλληλότητα των τελικώς προτεινόμενων προς υιοθέτηση προγραμμάτων. Ως εκ τούτου, μέσω του συνολικού φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας της χώρας, εντοπίστηκαν οι παθήσεις με τη μεγαλύτερη συμβολή σε αυτό, εξετάστηκε ποιες από αυτές είναι προλαμβανόμενες καθώς και για ποιες από αυτές υφίστανται προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου διεθνώς και διαθέσιμες τόσο μέθοδοι προσυμπτωματικού ελέγχου, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια των Cochrane και Holland 5, όσο και αποδεκτές και καθιερωμένες θεραπείες για τα άτομα που θα διαγνωσθούν με την ασθένεια στόχου του ελέγχου ή με κάποιον σχετιζόμενο με αυτή παράγοντα κινδύνου. Εν συνεχεία, μέσω ανασκόπησης δημοσιευμένων μελετών εξετάστηκε η κλινική αποτελεσματικότητα και οικονομική αποδοτικότητα των προγραμμάτων αυτών και 8

10 επιλέχθηκαν τα προγράμματα τα οποία κρίθηκε ότι προάγουν με τον καλύτερο τρόπο την υγεία του πληθυσμού και συμβάλουν στην βελτιστοποίηση της κατανομής των πόρων που επενδύονται στη δευτερογενή πρόληψη. Δεδομένης της βαρύνουσας σημασίας της γνώμης της επιστημονικής κοινότητας της χώρας και της ανάγκης προσαρμογής των προγραμμάτων στην ελληνική πραγματικότητα, τα αποτελέσματα της έρευνας τέθηκαν στην κρίση μιας ομάδας ειδικών και εμπειρογνωμόνων, ακολουθώντας την μέθοδο Deplhi. Τα ζητήματα που τέθηκαν αφορούσαν την καταλληλότητα των προγραμμάτων που προέκυψαν από την έρευνα, την επιβεβαίωση (ή μη) των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών των προγραμμάτων (πληθυσμό στόχος, συχνότητα ελέγχου, παρεχόμενες παρεμβάσεις) καθώς και το βαθμό αποζημίωσής τους από την κοινωνική ασφάλιση. Οι απόψεις και τα σχόλια των ειδικών αξιολογήθηκαν και ενσωματώθηκαν στις τελική πρόταση της έκθεσης αυτής. Τέλος, εκτιμήθηκε το άμεσο ετήσιο κόστος των προγραμμάτων για τα πέντε πρώτα έτη εφαρμογής τους υπολογίζοντας μια σταδιακά ετησίως αυξανόμενη συμμόρφωση ή προσέλευση στους προσυμπτωματικούς ελέγχους των ατόμων που πληρούν τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού στόχου του εκάστοτε προγράμματος. Φορτίο ασθένειας στην Ελλάδα Ένα από τα βασικά κριτήρια για την εφαρμογή ενός προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου όπως είχαν επισημάνει οι Cochrane και Holland 5, αποτελεί η σοβαρότητα της ασθένειας στόχου αλλά και η συχνότητα εμφάνισης της στον πληθυσμό. Ως εκ τούτου, η ασθένειας στόχος του προγράμματος οφείλει να επιλέγεται βάσει του φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας στον γενικό πληθυσμό το οποίο ενσωματώνει τόσο τη σοβαρότητα της ασθένειας όσο και την συχνότητα εμφάνισής της. Το φορτίο ασθένειας στην Ελλάδα δεν διαφέρει σημαντικά από αυτό των υπόλοιπων ανεπτυγμένων χωρών, με τα νοσήματα του κυκλοφορικού, τα καρδιαγγειακά και τον καρκίνο να αποτελούν τις σοβαρότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ 11, το σύνολο των θανάτων στη χώρα οφείλονται κατά 49% σε καρδιαγγειακές παθήσεις και κατά 25% σε κακοήθη 9

11 νεοπλάσματα, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από εναλλακτικούς τρόπους μέτρησης του φορτίου ασθένειας όπως τα πιθανά χαμένα έτη ζωής (potential years of life lost, PYLLs) και τα σταθμισμένα λόγω αναπηρίας έτη ζωής (disability adjusted life years, DALYs). Βάσει των PYLLs οι μείζονες παράγοντες θνησιμότητας στην Ελλάδα είναι κατά σειρά προτεραιότητας, εξωτερικοί παράγοντες (ακούσιοι και εκούσιοι τραυματισμοί), κακοήθη νεοπλάσματα και παθήσεις του κυκλοφορικού, οι οποίοι ευθύνονταν το έτος 2004 για 918, 838 και 695 χαμένα έτη ζωής ανά πληθυσμού, αντίστοιχα 12.. Πίνακας 4. Αιτίες θνησιμότητας στην Ελλάδα βάσει PYLLs ανά πληθυσμού, 2004 Πηγή: ΟΟΣΑ, (2009) Επίσης, βάσει DALYs μείζονες παράγοντες θνησιμότητας αλλά και νοσηρότητας για το ίδιο έτος αποτέλεσαν τα καρδιαγγειακά νοσήματα οι νευροψυχιατρικές παθήσεις και τα κακοήθη νεοπλάσματα, αντιπροσωπεύοντας , και σταθμισμένα λόγω αναπηρίας έτη ζωής, αντίστοιχα 13. Αναλυτικότερα, το φορτίο νοσηρότητας και θνησιμότητας στην Ελλάδα για το έτος 2004 βάσει PYLLs αλλά και DALYs παρουσιάζεται στους πίνακες 4 και 5. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η συμβολή αποκλειστικά κάθε πάθησης στο 10

12 φορτίο ασθένειας της χώρα αλλά επιπλέον επισημαίνονται και αυτές για τις οποίες υπάρχουν παρεμβάσεις τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας για την πρόληψή τους αλλά και εφαρμοσμένα εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για την πρόληψή τους, διεθνώς Πίνακας 5. Αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας στην Ελλάδα βάσει DALYs (000), 2004 Πηγή: WHO, (2009) Επίδοση του συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση ασθενειών υψηλού φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας Δεδομένου του φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας της χώρας αλλά και των μέτρων που έχουν ληφθεί σε διαφορές ανεπτυγμένες χώρες για την πρόληψη και καταπολέμηση των συγκεκριμένων παθήσεων του Πίνακα 4 και 5, μέσω εφαρμογής ΕΠΠΕ, ενδιαφέρον στοιχειό αποτελεί η αξιολόγηση της επίδοσης του ελληνικού συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση των εν λόγω παθήσεων. Ένα μέτρο αξιολόγησης της επίδοσης των συστημάτων υγείας είναι η αποτρεπτή θνησιμότητα, η παρακολούθηση και καταγραφή δηλαδή των θανάτων οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί δεδομένης της παρουσίας αποτελεσματικών και 11

13 έγκαιρων παρεμβάσεων φροντίδας υγείας. Από τα στοιχειά που παρατίθενται παρακάτω αποδεικνύεται ότι η επίδοση του ελληνικού συστήματος υγείας υστερεί αισθητά στην αντιμετώπιση συγκεκριμένα των παθήσεων για τις οποίες εφαρμόζονται διεθνώς ΕΠΠΕ και τα οποία όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια έχουν συμβάλει σημαντικά στην μείωση του φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας της ασθένειας στην εκάστοτε χώρα. Αποτρεπτή θνησιμότητα από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος Όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 1, η τάση της αποτρεπτής θνησιμότητας από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος για την περίοδο παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση. Παρόλα αυτά ο ρυθμός μείωσης της θνησιμότητας από νοσήματα του κυκλοφορικού στην Ελλάδα, υπολείπεται σημαντικά αυτού των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς την τελευταία εικοσαετία, η μείωση στην Ελλάδα ήταν της τάξης του 10,9%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ε.Ε. άγγιζε το 35,7% 14. Γράφημα 1. Προτυποποιημένη αποτρεπτή θνησιμότητα από νοσήματα του κυκλοφορικού Πηγή: Τούντας και συν.,

14 Αποτρεπτή θνησιμότητα από σακχαρώδη διαβήτη Η διαχρονική τάση της αποτρεπτής θνησιμότητας από σακζαρώδη διαβήτη (Γράφημα 2) εμφανίζει ραγδαία πτώση τα τελευταία 27 χρόνια, πιθανώς ως απόρροια της εισαγωγή νέων αποτελεσματικών θεραπειών (ινσουλίνη) καθώς και στη λήψη μέτρων για τη διαχείριση και αντιμετώπιση της νόσου. Εν τούτοις, την τελευταία δεκαετία ο δείκτης εμφανίζει ανοδική πορεία γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την επίπτωση της νόσου στο γενικό πληθυσμό, και τονίζει τη σημασία της ορθής πρόληψης και της αποτελεσματικότερης διαχείρισής της πάθησης. Γράφημα 2. Προτυποποιημένη αποτρεπτή θνησιμότητα από σακχαρώδη διαβήτη θάνατοι/ ,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Πηγή: ΕΣΔΥ,2009 Αποτρεπτή θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού Η αποτρεπτή θνησιμότητα από νεοπλάσματα του μαστού, εμφανίζει σχετικά σταθερή εικόνα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 (Γράφημα 3). Την τελευταία δεκαετία ο δείκτης εμφανίζει σταδιακή υποχώρηση ( μείωση 13%) χωρίς παρόλα αυτά να δικαιολογεί κανενός είδους εφησυχασμό καθώς η Ελλάδα, μαζί με τις λοιπές χώρες του Μεσογειακού Νότου (Ισπανία, Πορτογαλία και λιγότερο η Ιταλία) παρουσιάζει ανησυχητικές καθυστερήσεις στον έλεγχο της θνησιμότητας από την συγκεκριμένη αιτία

15 Γράφημα 3. Προτυποποιημένη αποτρεπτή θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού θάνατοι/ ,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Πηγή: ΕΣΔΥ, 2009 Αποτρεπτή θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα του κόλου και του ορθού Η διαπιστούμενη διαχρονική τάση της αποτρεπτής θνησιμότητας από κακοήθη νεοπλάσματα του κόλου και του ορθού (Γράφημα 4) εμφανίζεται αυξητική καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου Η αύξηση από το 1980 έως το 2007 ανέρχεται σε 70,96%. Η Ελλάδα, η Ισπανία (αύξηση 60,1%, ) και η Πορτογαλία (αύξηση 36,9%, ) εμφανίζουν την πλέον ανησυχητική εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα στους άνδρες, αλλά και για τις γυναίκες 15. Γράφημα 4. Προτυποποιημένη αποτρεπτή θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα του κόλου και του ορθού ι/ τ ο α ν ά θ 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Πηγή: ΕΣΔΥ,

16 Αποτρεπτή θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα του τραχήλου της μήτρας Η αποτρεπτή θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα του τραχήλου της μήτρας παρουσιάζει πτωτικές τάσεις με μέση μείωση μεταξύ περιόδου και ίση με 41%(Γράφημα 5). Παρόλα αυτά η σταθεροποίηση του δείκτη μετά το 2000 σε επίπεδα μεταξύ 0,6 και 0,8, δεν δικαιολογεί κανενός είδους εφησυχασμό. Το εύρημα αυτό, πιθανόν να υποδηλώνει πραγματικές ανεπάρκειες, ιδιαίτερα σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, στην εφαρμογή σε μαζική κλίμακα τακτικού προληπτικού ελέγχου (Pap test κ.λ.π.) ή και την παράλληλη αύξηση του επιπολασμού καταστάσεων που ενοχοποιούνται ως προδιαθεσιακοί παράγοντες, όπως η μόλυνση από τον ιό του ανθρώπινου θηλώματος (HPV). θάνατοι/ Γράφημα 5. Προτυποποιημένη αποτρεπτή θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα τραχήλου της μήτρας 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Πηγή: ΕΣΔΥ, 2009 Εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για ενηλίκους Η σημασία και οι δυνατότητες που προσέφερε ο προσυπμτωματικός έλεγχος στον έλεγχο του φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας διαφόρων ασθενειών αλλά και στη συγκράτηση των δαπανών υγείας, αναγνωρίστηκε ευρέως από κλινικούς, οικονομολόγους και πολιτικούς υγείας,διεθνώς, κατά των 20 ο αιώνα και αποτέλεσε τον πυρήνα πολιτικών υγείας και τη βάση εθνικών προγραμμάτων πρόληψης συγκριμένων παθήσεων που απευθύνονταν σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα του πληθυσμού

17 Τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για ενηλίκους που αναπτύχθηκαν, υιοθετήθηκαν γρήγορα από την πλειοψηφία των συστημάτων υγείας των ανεπτυγμένων χωρών συμβάλλοντας σημαντικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση επιλεγμένων παθήσεων και περιορισμό των σχετιζόμενων με αυτές δαπάνες. Ο καρκίνος αποτέλεσε τον πρωταρχικό στόχο των ΕΠΠΕ και ακολούθησαν τα καρδιαγγειακά νοσήματα ο διαβήτης και οι παθήσεις του νεφρού και προσφάτως οι θάνατοι από τη ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής. Υπό το πρίσμα του φορτίου ασθένειας, των τεχνολογικών εξελίξεων και των διαγνωστικών μεθόδων επιλέχθηκαν σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν ΕΠΠΕ με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν προηγούμενα. Ως εκ τούτου, ΕΠΠΕ που βρίσκονται σε εφαρμογή σε διαφορές χώρες είναι τα παρακάτω: Εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού Το πρόγραμμα καλεί για μαστογραφία κάθε 2 ή 3 έτη γυναίκες ηλικίας μεταξύ 40 και 74 ετών η οποίες δεν έχουν διαγνωσθεί με την ασθένεια. Τα ηλικιακά όρια του πληθυσμού στόχου καθώς και η συχνότητα διεξαγωγής των ελέγχων διαφέρουν ανά χώρα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν αυτά της Σλοβενίας όπου ο προσυμπτωματικός έλεγχος παρέχεται περιοδικά σε γυναίκες ετών, της Εσθονίας της οποίας πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας ετών κάθε 3 έτη και της Γαλλίας όπου για μαστογραφία καλούνται γυναίκες ετών κάθε 2 έτη. Παρόλα αυτά τα προγράμματα απευθύνονται ως επί το πλείστον σε γυναίκες ετών με τριετή συχνότητα ελέγχου (Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Ουαλία, Β. Ιρλανδία, Αυστραλία, Κύπρος, Λετονία) 6,16,17,18. Η εφαρμογή του προγράμματος έχει συμβάλει σημαντικά στην μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού (Γράφημα 6). Σύμφωνα με τους Duffy et al., 19 το πρόγραμμα έχει συμβάλλει στην μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού έως και 30%, αποτρέποντας 5,7 θανάτους για κάθε γυναίκες που ελέγχονται. 16

18 Γράφημα 6: Θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου. Έτος έναρξης Πηγή: Duffy et al., 2010 Επιπλέον, μελέτες οικονομικής αξιολόγησης αποδεικνύουν την οικονομική αποδοτικότητα του προγράμματος σε διάφορες χώρες και διαφορετικά συστήματα υγείας, με δείκτη κόστους αποτελεσματικότητας να κυμαίνεται από 2452 έως 6593/LYG (κερδισμένο έτος ζωής) 20,21,22,23,24,25,26, πολύ χαμηλότερο από τα όρια χρηματοδότησης παρεμβάσεων φροντίδας υγείας διεθνώς ( /LYG ή /QALΥ). Εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες άνω των 18 ετών τις οποίες καλεί για pap τεστ κάθε 2,3 ή 5 έτη. Ομοίως με τον πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού, τα ηλικιακά όρια καθώς και η συχνότητα διεξαγωγής των ελέγχων διαφέρουν ανά χώρα και σύστημα υγείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν η Αυστραλία τις οποίας πρόγραμμα καλεί γυναίκες 18 έως 69 ετών για έλεγχο κάθε 2 έτη, η Λιθουανία όπου γυναίκες ηλικίας 30 έως 60 ετών καλούνται για έλεγχο κάθε 3 χρόνια και η Σουηδία της οποίας σύστημα υγείας παρέχει pap τεστ κάθε 3 χρόνια σε γυναίκες ετών και κάθε 5 έτη για γυναίκες ετών. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων εν τούτοις απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 25 έως 60 ή 65 ετών 17

19 (Αγγλία, Ουαλία, Β. Ιρλανδία, Ιταλια, Γαλλία, Βέλγιο, Κύπρος, Ουγγαρία, Σλοβενία) 6,15 Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος τεκμηριώνεται από διεθνής μελέτες οι οποίες υποστηρίζουν ότι η ορθή εφαρμογή του προγράμματος μπορεί να μειώσει τη θνησιμότητα από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έως και 80% ενώ σε συνδυασμό με το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων η μείωση της θνησιμότητας μπορεί να αγγίξει και το 95% 27,28 (Γράφημα 7) Γράφημα 7:Μείωση του κινδύνου εμφάνισης κρουσμάτων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας για διαφορετικές στρατηγικές προσυμπτωματικού ελέγχου Όσον αφορά τη σχέση κόστους και αποτελεσματικότητα του προγράμματος, μελέτες οικονομικής αξιολόγησης διεξαχθείσες σε διαφορετικά συστήματα υγείας παρουσιάζουν δείκτες κόστους αποτελεσματικότητας από 9791 έως 18659/LYG ή από 9435 έως 29089/QALY 29,30,31,32,33 (Ποιοτικά προσαρμοσμένο έτος ζωής) αποδεικνύοντας την οικονομική του αποδοτικότητα(πίνακας 6). Εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου Βάση του προγράμματος για τον καρκίνο του εντέρου αποτελεί η δοκιμασία λανθάνουσας αιμορραγία στα κόπρανα (FOBt) η οποία παρέχεται συνήθως ανά 2 έτη σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Ομοίως, με τα παραπάνω προγράμματα οι 18

20 ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα διαφέρουν ανά χώρα. Στη πλειοψηφία του όμως απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες 60 έως 69 ετών οι οποίοι καλούνται να πραγματοποιήσουν τη δοκιμασία λανθάνουσας αιμορραγία στα κόπρανα κάθε 2 έτη ( Αγγλία, Φιλανδία, Ουαλία, Β. Ιρλανδία) 6,16. Η κλινική αποτελεσματικότητα του προγράμματος τεκμηριώνεται από τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, οι οποίες αποδεικνύουν ότι η ορθή εφαρμογή του μπορεί σε διάστημα 10 ετών να συμβάλει στη μείωση της θνησιμότητας ως και 23%, αποτρέποντας 3.6 έως 13,5 θανάτους για κάθε άτομα που ελέγχονται 34,35. Σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα του προγράμματος μελέτες οικονομικής αξιολόγησης σε διάφορα συστήματα υγείας συνηγορούν υπέρ της εφαρμογής του, καθώς ο δείκτης κόστους αποτελεσματικότητας του προγράμματος κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα( /LYG) 36,37,38,39,40,41 από αυτά των ορίων χρηματοδότησης παρεμβάσεων υγείας διεθνώς (Πίνακας 6). Εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για την ανίχνευση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες άνω των 65 ετών οι οποίοι καλούνται άπαξ για υπερηχογράφημα με τα το 65 ο έτος της ηλικίας τους. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εφαρμογή ήδη στην Αγγλία ενώ σχεδιάζεται να εφαρμοσθεί και σε άλλα συστήματα υγείας λόγω της αποδεδειγμένης κλινικής του αποτελεσματικότητας και οικονομικής του αποδοτικότητας. Σύμφωνα με μελέτες, η εφαρμογή του προγράμματος σε άνδρες 65 ετών και άνω μπορεί να συμβάλει στη μείωση της θνησιμότητα από ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής κατά 50% αποτρέποντας έως και 23.5 θανάτους για κάθε 1000 άνδρες που ελέγχονται (Γράφημα 8) 42,43. 19

21 Γράφημα 8: Αθροιστικοί θάνατοι σχετιζόμενοι με τη ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής σε διάστημα 10 ετών παρακολούθησης των ασθενών που κλήθηκαν για προσυμπτωματικό έλεγχο (invited group) και των ασθενών που απείχαν (control group) Πηγή: Tomshon et al Παράλληλα, η επένδυση αποδεικνύεται αποδοτική,σε σχέση με τα αποδεκτά όρια χρηματοδότησης τεχνολογιών υγείας, καθώς ο δείκτης κόστους αποτελεσματικότητας του προγράμματος κυμαίνεται μεταξύ /LYG και /QALY 42,43,44,45,46,47,48 (Πίνακας 6). Εθνικό πρόγραμμα αγγειακών ελέγχων Το πρόγραμμα αγγειακών ελέγχων μόλις πρόσφατα αποτέλεσε εθνική πολιτική υγείας της Αγγλίας, με σκοπό την πρόληψη και τον έλεγχο κινδύνου εκδήλωσης καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη, παθήσεων του νεφρού και εγκεφαλικών επεισοδίων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 40 έως 74 ετών οι οποίοι δεν έχουν προηγούμενα διαγνωσθεί με κάποια από τις ασθένειεςστόχο του προγράμματος ούτε βρίσκονται σε κάποιο πρωτόκολλο διαχείρισης παραγόντων κινδύνου των παραπάνω νοσημάτων, όπως η υπέρταση. Ο πληθυσμός που πληροί τα παραπάνω κριτήρια καλείται κάθε 5 έτη για μέτρηση αρτηριακής πίεσης και δείκτη μάζας σώματος καθώς και για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων χοληστερόλης, και γλυκόζης ή κρεατινίνης εφόσον κριθούν απαραίτητοι. Σύμφωνα με μελέτη του υπουργείου υγείας της Αγγλία 49 το πρόγραμμα αναμένεται να αποτρέψει ετησίως εγκεφαλικά επεισόδια και περιστατικά εμφράγματος 20

Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Η περίπτωση των Ομάδων Επισκέψεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Αναστάσιος Σκρουμπέλος Νίκος Οικονόμου Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Κοινωνικές και Οικονομικές Παράμετροι της Μέτρησης του Χρόνου Προθρομβίνης Έκθεση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής

Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής Εργασία. Κατάλληλη για όλους. Η Ευρώπη σε Κίνηση. Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 1. Εισαγωγή Η οικονοµική της υγείας είναι µια σχετικά νέα ειδικότητα: ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια

Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια Μια εμπειρική διερεύνηση για την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές των Φύλων στο Εκπαιδευτικό Επίτευγμα: Μελέτη για τα Μέτρα που Λαμβάνονται και την Κατάσταση που Επικρατεί στην Ευρώπη Σήμερα

Διαφορές των Φύλων στο Εκπαιδευτικό Επίτευγμα: Μελέτη για τα Μέτρα που Λαμβάνονται και την Κατάσταση που Επικρατεί στην Ευρώπη Σήμερα EC-32-09-196-EL-C Το Δίκτυο Ευρυδίκη παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτικές στην Ευρώπη. Αποτελείται από 35 εθνικές μονάδες στις 31 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οστεοπόρωση Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν του Μνημονίου : ανασυγκρότηση ή collapsus στο σύστημα υγείας *

Πέραν του Μνημονίου : ανασυγκρότηση ή collapsus στο σύστημα υγείας * Πέραν του Μνημονίου : ανασυγκρότηση ή collapsus στο σύστημα υγείας * Γιάννης Κυριόπουλος Προοίμιο Η πρόσφατη δημοσιονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική και οικονομική ζωή, αναδεικνύουν με

Διαβάστε περισσότερα

09.00 10.00 10.30 11.00 12.30 14.00. Διάλειμμα. Διάλειμμα 09.00 10.00 10.30 11.00 11.30 13.00. Διάλειμμα 09.00 10.00 10.30 11.00 12.30 14.

09.00 10.00 10.30 11.00 12.30 14.00. Διάλειμμα. Διάλειμμα 09.00 10.00 10.30 11.00 11.30 13.00. Διάλειμμα 09.00 10.00 10.30 11.00 12.30 14. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 09.00 10.00 10.30 11.00 12.30 14.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β Θεματική Ενότητα: HIV/AIDS στην Ελλάδα της κρίσης Στρογγυλή Τράπεζα: Η πορεία της επιδημίας στην Ελλάδα Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA Οικογενειακοί Ιατροί σε Όλο τον Κόσμο. Φροντίζοντας για τον Άνθρωπο. ΕΥΡΩΠΗ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA, ΕΥΡΩΠΗ 2002 1 Επιμέλεια μετάφρασης : Χρήστος Λιονής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. ("παράγοντες. κινδύνου") να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. (παράγοντες. κινδύνου) να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα