Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ."

Transcript

1 Πρόληψη Να ζείτε συνετά, σε χίλιους ανθρώπους µόνο ένας θα πεθάνει φυσικά, οι υπόλοιποι θα υποκύψουν λόγω του παράλογου τρόπου ζωής τους Μαµµωνίδης µ.χ. Τι θα διαπραγµατευτεί το µάθηµα Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης Καθηµερινή ιατρική πρακτική (πρόληψη σε επίπεδο ασθενούς) Πρόληψη κοινότητας Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ. Χρήση διαγνωστικών δοκιµασιών στην πρόληψη Εκτίµηση πρόγνωσης Εκτίµηση αποτελεσµατικότητας στρατηγικών πρόληψης Ορισµοί στην πρόληψη Πρόληψη: Κάθε υγειονοµική ή άλλη παρέµβαση που αποσκοπεί στην αποτροπή συµβάντων που προκαλούν νόσο Ο ορισµός αυτός κατ ουσία ταξινοµεί περίπου όλες τις ιατρικές πράξεις σαν προληπτικές Αν και η πρόληψη εφαρµόζετε σήµερα σε µεγάλη έκταση, οι γιατροί εξακολουθούν να δαπανούν τον περισσότερο χρόνο τους στη διάγνωση και θεραπεία της νόσου και όχι στην πρόληψη

2 Επίπεδα πρόληψης Το επίπεδο πρόληψης καθορίζεται βασικώς από το χρονικό διάστηµα που ασκήθηκε κατά την διαδροµή ενός νοσήµατος Έναρξη ιάγνωση νόσου Μη νόσος Ασυµπτωµατική Νόσος Κλινική διαδροµή Πρωτογενής Παράγοντες κινδύνου ευτερογενής Έγκαιρη διάγνωση & θεραπεία Τριτογενής Μείωση επιπλοκώναναπηριών Πρωτογενής πρόληψη Αποσκοπεί στον να αποτρέψει τη νόσηση µε την αποµάκρυνση ή την τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου Συχνά ασκείται στην κοινότητα και όχι απαραίτητα από τις υγειονοµικές αρχές Μερικά παραδείγµατα: Εµβολιασµοί Συµβουλές για τροποποίηση ανθυγιεινών συνηθειών (κάπνισµα, κακή διατροφή) Χλωρίωση & φθορίωση πόσιµου νερού Ωτοασπίδες σε εργαζόµενους στα αεροδρόµια Έλεγχος ηπατίτιδος Β & HIV στις φιάλες αίµατος ευτερογενής πρόληψη Αποσκοπεί στον να διαγνώσει τη νόσο σε πρώιµο στάδιο Έγκαιρη θεραπευτική παρέµβαση για να αποτρέψει την εκδήλωση της νόσου Παραδείγµατα: Pap test Ψηλάφηση µαστών Μαστογραφία Εξέταση κοπράνων για µικροαιµορραγία από το γανστρεντερικό Screening στην κοινότητα για γλαύκωµα ή υπέρταση (shopping mall fairs) ακτυλική για εξέταση προστάτη

3 Προσυµπτωµατικός έλεγχος screening test (ιαλογή) Είναι η αναγνώριση µιας ασυµπτωµατικής νόσου ή ενός παράγοντα κινδύνου µε το κλινικό ιστορικό, την φυσική εξέταση, τον εργαστηριακό έλεγχο ή άλλες εύκολες επεµβατικές ή µη ιατρικές πράξεις Ο προσυµπτωµατικός έλεγχος θα πρέπει απαραίτητα να µπορεί να διαγνώσει τη νόσο ή τον παράγοντα κινδύνου για νόσο Είναι µέρος πολλών πρωτογενών προλήψεων και απαραίτητο στην δευτερογενή πρόληψη Παραδείγµατα: Ανίχνευση ιστορικού καπνίσµατος (ιστορικό) Εξέταση προστάτη (φυσική εξέταση) Φαινυλαλανίνη στον ορρό (εργαστηριακή εξέταση) Screening στην κοινότητα για γλαύκωµα ή υπέρταση (shopping mall fairs) (µη επεµβατική ιατρική πράξη) Σιγµοειδοσκόπηση (επεµβατική ιατρική πράξη) Screening test vs. clinical diagnosis Οι εξετάσεις του προσυµπτωµατικού ελέγχου µπορεί να χρησιµοποιηθούν και σαν διαγνωστικές εξετάσεις Η κλινική διάγνωση περιλαµβάνει όλο εκείνο το έλεγχο που θα επιβεβαιώσει την διάγνωση, θα διαπιστώσει την βαρύτητα της νόσου και θα εφοδιάσει τον γιατρό µε τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποφασίσει την πιο κατάλληλη θεραπεία Τριτογενής πρόληψη Αποσκοπεί στον να περιορίσει τις επιπλοκές, την αναπηρία και να αυξήσει το προσδόκιµο επιβίωσης µετά την εµφάνιση της νόσου Πολλές φορές η τριτογενής πρόληψη συγχέεται µε την θεραπευτική αλλά στην ουσία λειτουργεί συµπληρωµατικά Παραδείγµατα: Περιοδική οφθαλµολογική εξέταση σε διαβητικούς (πρόληψη διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας) Αλλαγή του τρόπου ζωής σε εµφραγµατίες Εξέταση γλυκόζης αίµατος σε θεραπευόµενους µε κορτικοειδή Γαστροστοµία και θρέψη σε καταστάσεις όπως στην πλαγία µυατροφική σκλήρυνση προς αποφυγή υποθρεψίας

4 Περιοδική εξέταση υγείας (Check-up) Ποιοι πρέπει να κάνουν; Τι πρέπει να περιλαµβάνει; Σε τι αποσκοπεί; Κριτήρια σχεδιασµού περιοδικού ελέγχου υγείας (Check-up) Ποιες οι συνέπειες της νόσου που αναζητείται σε σχέση µε: θνησιµότητα-νοσηρότητα-αναπηρία-µείωση ποιότητος ζωής-δυσαρέσκεια-οικονοµικό Πόσο αποτελεσµατικό είναι το check-up: Ευαισθησίαειδικότητα-ευκολία-κόστος-αποδοχή από τον ασθενή Εάν µετά από αυτό εφαρµοστεί: Πρωτογενής ή δευτερογενής πρόληψη θα είναι αποτελεσµατική; Αλγόριθµος περιοδικού ελέγχου υγείας Α Πόσο µεγάλο είναι το κόστος της νόσου ως προς: -Θνησιµότητα/Νοσηρότητα/Αναπηρία/υσανεξία/ υσαρέσκεια/οικονοµική επιβάρυνση Β Πόσο καλό θα είναι το check-up ως προς: Ευαισθησία/Ειδικότητα/Ευκολία/Κόστος/ Αποδοχή/Ψυχολογική επίπτωση Γ Πρωτογενής πρόληψη: Πόσο αποτελεσµατική θα είναι η παρέµβαση ευτερογενής πρόληψη: Αποτελεσµατικότητα παρέµβασης ως προς την δραστικότητα/ πρώιµη θεραπεία/συµµόρφωση

5 Έλεγχος αποτελεσµατικότητας προσυµπτωµατικού ελέγχου Ευαισθησία Ειδικότητα Θετική προγνωστική αξία Αρνητική προγνωστική αξία Στατιστική ανάλυση του screening test Screening + - Παρούσα True Positive a Νόσος False Negative c a+c Ευαισθησία Sensitivity a a+ c Απούσα False Positive b True Negative d b+d Ειδικότητα Specificity +PV= -PV= a a + b d c+ d Επιπολασµός a+ c = Prevalence a+ b+ c + d Ακρίβεια a+ d = Accuracy a+ b + c + d Ευαισθησία Ειδικότητα των εξετάσεων ελέγχου υγείας (Detection method) Ευαισθησία - Ειδικότητα: Ειδικότητα: Είναι παρόµοια µε την αντίστοιχη έννοια των διαγνωστικών δοκιµασιών. Όµως σαν gold standard µε το οποίο συγκρίνονται δεν είναι µια αντίστοιχη εξέταση αλλά το follow-up των ασθενών. Η µεθοδολογία αυτή καλείτε µέθοδος ανίχνευσης (detection( method). Η σχέση που δίνει την Ευαισθησία (Se) και (Sp) είναι: Ασθενείς (screening) n Se = = Ασθενείς (follow-up) n+ n' Υγιείς (screening) n Sp = = Υγιείς (follow-up) n+ n' n: αριθµός ασθενών/υγιών ανιχνευθέντων κατά το screening n : αριθµός ασθενών/υγιών που θα παρουσιαστούν σε µια περίοδο follow-up και που δεν ανιχνεύθηκαν στο στο screening (interval rate)

6 Ευαισθησία Ειδικότητα (Detection method) - Προβλήµατα Απαιτείται µακριά περίοδος follow-up ώστε να µπορεί να υπολογιστεί Υπάρχουν περιπτώσεις θετικών δοκιµασιών που όµως δεν σηµατοδοτούν κατά ανάγκη κάποια κλινική απόφαση π.χ. σχετικά ψηλή τιµή χοληστερόλης Ευαισθησία Ειδικότητα των εξετάσεων ελέγχου υγείας (Incidence method) Ευαισθησία - Ειδικότητα: Ειδικότητα: Για να αποφευχθούν τα προβλήµατα της µεθόδου ανίχνευσης η Se & Sp µιας δοκιµασίας screening µπορεί να γίνει µε την µέθοδο της επίπτωσης (incidence method). Η µεθοδολογία αυτή χρησιµοποιεί την αναλογία πασχόντων (interval( rate) της οµάδας ατόµων που συµµετείχαν στην οµάδα που ελέγχθηκε και την συγκρίνει µε την αναλογία πασχόντων οµάδας ατόµων που δεν ελέγχθηκαν: 1-n' Se = n : Επίπτωση ασθενών/υγιών που θα παρουσιαστούν στην οµάδα που συµµετείχε στο screening (interval rate) n x : Επίπτωση ασθενών/υγιών οµάδος ατόµων που δεν συµµετείχαν στο screening nx Θετική προγνωστική αξία στα screening Επειδή σε µια περιοδική εξέταση υγείας ο ερευνώµενος πληθυσµός αποτελείται από υγιείς κατά βάση (χαµηλός επιπολασµός) η θετική προγνωστική αξία της δοκιµασίας είναι µικρή Το πρόβληµα αυτό µπορεί να µειωθεί σχεδιάζοντας screening σε οµάδες ατόµων που αναµένεται υψηλότερος επιπολασµός και συνεπώς µεγαλύτερη θετική προγνωστική αξία του screening test. Νόσος + / - a a b + PV = test + / a+ b c d

7 Ευαισθησία Ειδικότης -Επιπολασµός & θετική προγνωστική αξία του προσυµπτωµατικού ελέγχου 100 Θετική προγνωστική αξία (%) Se=60% Se=85% Se=95% Sp=95% Επιπολασµός (%) Επαναλαµβανόµενα screenings - απόδοση S c r e e n i n g I II III Νεοδιαγνωσθείσες περιπτώσεις Ευκολία και κόστος Το τέλειο screening test είναι αυτό που: Απαιτεί λίγο χρόνο εν χρειάζεται ειδική προετοιµασία από τον ασθενή εν απαιτεί ειδικό ραντεβού Είναι χαµηλού κόστους Το οικονοµικό κόστος περιλαµβάνει: Το κόστος του ίδιου του screening Το κόστος των µετέπειτα εξετάσεων στα άτοµα µε θετικά αποτελέσµατα

8 Ασφάλεια του screening test Είναι αποδεκτός ο µικρός κίνδυνος και η ταλαιπωρία των εξετάσεων για τον ασθενή και το γιατρό όταν αυτός προσέρχεται µε συµπτωµατολογία και χρήζει διάγνωσης εν είναι εύκολο όµως για υγιή άτοµα να υποστούν έστω µικρούς κινδύνους και ταλαιπωρία χωρίς λόγο Κάθε φορά γιατροί και ασθενείς που εφαρµόζουν προσυµπτωµατικό έλεγχο πρέπει προσεκτικά να ζυγίζουν την ασφάλεια και αποδοχή έναντι της πιθανούς ωφέλειας από τον προσυµπτωµατικό έλεγχο Ψυχολογικές συνιστώσες (Labeling effect) Ησυµµετοχή ενός ατόµου σηµατοδοτεί ψυχολογικές επιπτώσεις που συνοψίζονται: Άγχος και αβεβαιότητα για την έκβαση των εξετάσεων Θετική ψυχολογική επίδραση επί αρνητικών (καλών) αποτελεσµάτων (positive labeling effect) Αρνητική ψυχολογική επίδραση επί θετικών (παθολογικών) ευρηµάτων (negative labeling effect) Η αρνητική ψυχολογική επίδραση µπορεί να αποδειχθεί χωρίς αποχρώντα λόγο στην περίπτωση που ο επακολουθών έλεγχος αποδείξει ότι το screening ήταν ψευδώς θετικό Biases στις µελέτες screening Lead Time bias (σφάλµα προκατάληψης προηγηθέντος χρονικού διαστήµατος) Length Time bias (σφάλµα προκατάληψης µήκους χρόνου) Compliance bias (σφάλµα προκατάληψης λόγω διαφοράς συµµορφωσιµότητας στην θεραπεία)

9 Lead Time bias Χωρίς screening Έναρξη Α Πρώιµη διάγνωση Συνήθης διάγνωση Θάνατος Screening Πρώιµη θεραπεία αναποτελεσµατική Β Screening Πρώιµη θεραπεία αποτελεσµατική Γ Αύξηση επιβίωσης Αποφυγή Lead Time bias εν αναλύονται ή συγκρίνονται τα διαστήµατα επιβίωσης (survival rates) Αναλύονται οι ειδικοί κατά ηλικία δείκτες θνησιµότητας (Age-specific mortality rates) Length Time bias Screening T F T F T F T F Χρόνος

10 Length Time bias D c D c D c Μέγεθος/Στάδιο όγκου D s D s D s D s D s D s Έναρξη Screening Χρόνος Compliance bias Standardized Mortality Ratio Number of check-up Αποφυγή σφαλµάτων προκατάληψης στις µελέτες προσυµπτωµατικού ελέγχου Length Time & Compliance biases µπορεί να µετριαστούν µε την χρήση µοντέλων οµοίων µε αυτά των τυχαιοποιηµένων µελετών. Σύγκριση των προτύπων δεικτών θνησιµότητας και όχι των δεικτών επιβίωσης θα βοηθήσει να αποφευχθούν Lead Time bias. Επειδή οι τυχαιοποιηµένες κλινικές µελέτες είναι χρονοβόρες και δαπανηρές άλλα ευκολότερα µοντέλα όπως cohort & casecontrol µελέτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Όµως και αυτές εµπεριέχουν διάφορα σφάλµατα προκατάληψης που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη

11 ΝΑΙ Προσυµπτωµατικός έλεγχος ΟΧΙ ΨΕΥΩΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΟΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΝΕΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ ΜΑΣΤΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΌ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Περίληψη Πρόληψη Μία νόσος µπορεί να αποφευχθεί σε πρώτη φάση µε την χρήση διαφόρων µέτρων εµβολιασµοί, τροποποίηση συµπεριφοράς κ.λ.π (πρωτογενής πρόληψη). Η αποτελεσµατικότητα τέτοιων παρεµβάσεων πρέπει να τεκµηριώνεται επαρκώς όπως και σε κάθε άλλη κλινική µελέτη. Στο προσυµπτωµατικό στάδιο της νόσου screening µελέτες µε την χρήση απλών, φθηνών, αποδεκτών και ευαίσθητων µεθόδων µπορεί να διαγνώσουν πρώιµα την νόσο και να προσφέρουν έγκαιρη και ως εκ τούτου αποτελεσµατικότερη θεραπεία (δευτερογενής πρόληψη). Η αποτελεσµατικότητα της θεραπείας πρέπει να είναι αποδεδειγµένη αλλιώς ο προσυµπτωµατικός έλεγχος είναι άνευ ουσίας. Στις µελέτες δευτερογενούς πρόληψης 3 σοβαρά σφάλµατα προκατάληψης µπορεί να παρασύρουν σε λάθος εκτιµήσεις (Lead Time, Length Time & compliance biases).

12 Τι ισχύει σήµερα; Καθώς η ιατρική έχει προχωρήσει, η παλιά θέση των συχνών και δαπανηρών check-up αδιακρίτως έχει αλλάξει. Οι πιο πολλοί γιατροί σήµερα πιστεύουν στην εκλεκτική εφαρµογή προληπτικών ελέγχων σε ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού. Η γνώση ότι σε αυτές τις οµάδες το check-up θα αποδώσει πιο πολύ, λόγω ψηλής διαγνωστικής αξίας, ενώ παράλληλα θα παρουσιάσει µικρότερο αριθµό ψευδώς θετικών αποτελεσµάτων οι οποίες επισύρουν περαιτέρω κλινικό έλεγχο και επιβαρύνουν ψυχολογικά τους ασθενείς (negative( labeling effect) δικαιολογεί απολύτως αυτή την πολιτική.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ανασκοπήσεις Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Μέρος Β' (Τύποι Επιδηµιολογικών Μελετών) Σχήµα 1

ανασκοπήσεις Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Μέρος Β' (Τύποι Επιδηµιολογικών Μελετών) Σχήµα 1 26-27. Τάκος Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Η εκµάθηση και η εφαρµογή των βασικών επιδη- µιολογικών γνώσεων στην καθηµερινή κλινική πρακτική και την έρευνα θα µπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3 ο. Τι θα µάθουµε. ιαγνωστικές δοκιµασίες. Τι σηµαίνουν και πως υπολογίζονται:

Μάθηµα 3 ο. Τι θα µάθουµε. ιαγνωστικές δοκιµασίες. Τι σηµαίνουν και πως υπολογίζονται: Μάθηµα 3 ο Τι θα µάθουµε Τι σηµαίνουν και πως υπολογίζονται: Ευαισθησία (Se)( Ειδικότητα (Sp)( Θετικός προγνωστικός δείκτης (+PV)( Αρνητικός προγνωστικός δείκτης (-PV) Likelihoo rtio (+LR, -LR) ιαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ..: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr 1 ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. ("παράγοντες. κινδύνου") να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. (παράγοντες. κινδύνου) να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Ιωάννης Ντζούφρας Τµήµα Στατιστικής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Άρης Περπέρογλου Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ UNIVERSITY OF CRETE Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ:2810394600, Φαξ:2810394606 ιευθυντής: Χ. Λιονής, Αναπλ. Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(1):111-126 Μελέτες κοόρτης 1. Εισαγωγή 2. Σχεδιασμός 3. Προοπτικές μελέτες κοόρτης 4. Αναδρομικές μελέτες κοόρτης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006 Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ροβίθης Μ. 2006 1 Τα στάδια της επιδημιολογικής έρευνας ταξινομούνται με μια λογική σειρά στην οποία κάθε φάση εξαρτάται από την προηγούμενη. Μια εκτεταμένη λίστα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δεδομένα-αποτελέσματα περιορισμένου δείγματος ασθενών Συμπεράσματα για σύνολο του πληθυσμού με το ίδιο πρόβλημα ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς τις ρίζες μιας επιστημονικής περιοχής που μόνο πρόσφατα, στις αρχές αυτού του αιώνα, αναγνωρίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Methods of analysis. Assumptions. Normality. Variables. Normality. Groups. Summary Guide. Quantitative Qualitative. Normal Non-normal distributed

Methods of analysis. Assumptions. Normality. Variables. Normality. Groups. Summary Guide. Quantitative Qualitative. Normal Non-normal distributed Methods of analysis Summary Guide Assumptions Variables Quantitative Qualitative Normality Normal Non-normal distributed Groups Number (1, 2, >2) Pair or independent Normality Cases Cases >50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµήτριος Μαντζουράτος Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος

Δηµήτριος Μαντζουράτος Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Επιστηµονικοί Εκδότες Δηµήτριος Μαντζουράτος Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος Πρόεδροι Συνεδριών Ηµερίδας: Δηµήτριος Μαντζουράτος, Καρδιολόγος, Δ/ντής Καρδιολογικής Κλινικής, «Γενικό Νοσοκοµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οστεοπόρωση Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 2 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Καρασσαβίδης Σάββας. Καθηγητής (Επιβλέπων) Μηνασίδου Ευγενεία Καθηγήτρια ρ. Μπελλάλη Θάλλεια Επικ. Καθηγήτρια 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου Σχεδιασμοί ερευνών Βαγγέλης Ευαγγέλου Ιεράρχηση των αποδείξεων στην ιατρική έρευνα Figure 2. Box Plots for Total Citation Counts for Various Study Designs for Articles Published in 1991 and 2001 Box length

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα