Χρήστος Πετρόπουλος, Ελένη Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Άλκις Χρυσοστομίδης, Αγγελική Σκορδίλη, Κατερίνα Μήτσου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήστος Πετρόπουλος, Ελένη Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Άλκις Χρυσοστομίδης, Αγγελική Σκορδίλη, Κατερίνα Μήτσου"

Transcript

1 Οι Δήμοι σε αριθμούς Αθήνα, Μάιος 2013

2

3 Οι Δήμοι σε αριθμούς Αθήνα, Μάιος 2013

4 Αθ ήνα 2013 Copyright ΕΕΤΑΑ Η Αναθεωρημένη Έκδοση Επιμέλεια: Μαρίνος Σκολαρίκος, Υπεύθυνος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης της ΕΕΤΑΑ Συνεργάστηκαν: Χρήστος Πετρόπουλος, Ελένη Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Άλκις Χρυσοστομίδης, Αγγελική Σκορδίλη, Κατερίνα Μήτσου

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βασικά χαρακτηριστικά των Δήμων Κατανομή Δ ήμων, ανά πληθυσμιακή τάξη ( Μόνιμος πληθυσμός 2011) Κατανομή Δ ήμων, ανά πληθυσμιακή τ άξη (Νόμιμος πληθυσμός 2011) Κατανομή Δήμων, ανά πληθυσμιακή τάξη (Πραγματικός πληθυσμός 2011) Κατανομή Δήμων, ανά τάξη έκτασης (σε στρ έμματα) Κατανομή Δήμων, ανά τάξη πλήθους Δημοτικών Ενοτήτων Σύνολο ορεινών και νησιωτικών Δήμων Αναλυ τικά πληθυσμιακά στοιχεία των Δήμων Πληθυσμός απογρ αφής 2011, ανά κατηγορία Το προσωπικό των Δήμων Εργαζόμενοι ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης Εργαζόμενοι ανά σχέση εργασίας Εργαζόμενοι ανά φύλο Εργαζόμενοι ανά ηλικιακή τάξη Σύνολο εργαζομένων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ποσοστό εργαζομένων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Προϊστάμενοι ανά φύλο Προϊστάμενοι ανά φύλο και πληθυσμιακή τάξη Προσωπικό Δημοσίου Δικαίου ανά επίπεδο εκπαίδευσης Προσωπικό Δημοσίου Δ ικαίου ανά επίπεδο ε κ παίδευσης και πληθυσμιακή τάξη Δήμων Προσωπικό Δημοσίου Δικαίου ανά Βαθμό Προσωπικό ανά τάξεις ετών υπηρεσίας

6 2.13. Προσωπικό ανά επίπεδο εκπαίδευσης κ αι πληθυσμιακή τάξη Δήμων Προσωπικό ανά σχέση εργασί ας κ αι πληθυσμιακή τ άξη Δ ήμων Δήμοι με Μηχανικούς και Τεχνολόγους Μηχανικούς Μηχανικοί και Τεχνολόγοι Μηχανικοί Δήμων κατά πληθυσμιακή τάξη Δήμοι με Πληροφορικούς ΠΕ-ΤΕ Δήμοι με Πληροφορικούς ΠΕ-ΤΕ ανά πληθυσμιακή τάξη Δήμοι με Διοικητικούς - Οικονομικούς ΠΕ-ΤΕ Δήμοι με Διοικητικούς - Οικονομικούς ΠΕ-ΤΕ, ανά πληθυσμιακή τάξη Οικονομικά στοιχεία των Δήμων Εξέλι ξη επιχορηγήσεων ΟΤΑ ( ) Ε λάχιστο κόστος λειτουργίας και Δωδεκατημόριο Διάρθρωση τακτικών εσόδων Διάρθρωση Δαπανών Διάρθρωση Υποχρεώσεων Ανάλυ ση μ έ σων όρων ο ικονομικών δεδομένων ανά κατηγορία δήμων Ανάλυ ση μέσων όρων εσόδων κατά κατηγορία δήμων Ανάλυ ση μέσων όρων δαπανών κατά κατηγορία δήμων Κατά κεφαλή μέσοι όροι εσόδων κατά κατηγορία δήμων Κατά κεφαλή μέσοι όροι δαπανών ανά κατηγορία δήμων Μέσοι όροι στοιχείων διάρθρωσης ανά κατηγορία δήμων Οικονομικοί αριθμοδείκτες ανά κατηγορία δήμων Έγινε νέος Ο.Ε.Υ. μετά τον Καλλικράτη (με ΦΕΚ); Εκπονήθ ηκε τετραετές Επιχειρησιακό πρόγρ αμμα;

7 3.15. Έχει ο Δ ή μ ος Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Α ( γι α τεχνικά έργα και μελέτες) ; Έχει ο Δήμος Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Β (γι α υπηρεσίες κλπ); Εφαρμόζει, ο δήμος, το διπλογρ αφικό; Εφαρμόζει, ο δήμος, αναλυτική λογιστι κή Λειτουργεί στο Δήμο Τεχνική Υπηρ ε σία ; Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» - Παιδικοί Σταθμοί Ενταγμένοι φορείς ανά περιφέρεια Ενταγμένες δομές ανά περιφέρεια Ενταγμένες δομές ανά περιφέρεια και μορφή φορέα Ενταγμένες δομές ανά μορφή φορέα Ενταγμένες δομές ανά περιφέρεια και είδος δομής Ενταγμένες δομές ανά είδος δομής Ενταγμένες δομές ανά είδος δομής και μορφή φορέα Προσφερόμενες θέσεις ανά Περιφέρεια Προσφερόμενες θέσεις ανά Περιφέρεια κ αι μορφή ενταγμένου φορέα Προσφερόμενες θέσεις ανά μορφή ενταγμένου φορέα Προσφερόμενες θέσεις ανά Περιφέρεια κ αι είδος ενταγμένης δομής Προσφερόμενες θέσεις ανά είδος ενταγμένης Δομής Προσφερόμενες θέσεις ανά μορφή ενταγμένου φορέα και είδος δομής Συγκεντρωτικά στοιχεία προγράμματος Αιτήσεις γυναικών, ανά περιφέρεια Ωφελούμενες γυναίκες ανά περιφέρεια Αιτήσεις γυναικών ανά κατηγορία απασχόλησης

8 4.18. Ωφελούμενες γυναίκες, ανά κατηγορία απασχόλησης Αιτήσεις γυναικών, ανά κατηγορία εισοδήματος Ωφελούμενες γυναίκες, ανά κατηγορία εισοδήματος Αιτήσεις γυναικών, ανά ηλικιακή κατηγορία Ωφελούμενες γυναίκες, ανά ηλικιακή κατηγορία Αιτήσεις γυναικών, ανά οικογενειακή κατάσταση Ωφελούμενες γυναίκες ανά οικογενειακή κατάσταση Αιτήσεις γυναικών, ανά επίπεδο εκπαίδευσης Ωφελούμενες γυναίκες, ανά επίπεδο εκπαίδευσης Αιτήσεις γυναικών ανά περιφέρεια και υπηκοότητα Ωφελούμενες γυναίκες ανά περιφέρεια και υπηκοότητα Αιτήσεις τέκνων, ανά Περιφέρεια Τέκνα που τοποθετούνται στις δομές ανά περιφέρεια Αιτήσεις τέκνων, ανά είδος ενταγμένης δομής Τέκνα που τοποθετούνται στις δομές ανά είδος δομής Αιτήσεις τέκνων, ανά μορφή φορέα (1η επιλογή) Τέκνα που τοποθετούνται στις δομές, ανά μορφή φορέα Αιτήσεις τέκνων (1η επιλογή), ανά κατηγορία θέσης δ ο μής και μορφή φορέα Αριθμός τέκνων που τοποθετούνται στις δομές, ανά κατηγορία θέσης δομής και μορφή φορέα Συγκριτικά στοιχεία αιτήσεων (έτη ) Συγκριτικά στοιχεία ωφελούμενων γυναικών και τοποθετούμενων παιδιών (σύγκριση ) Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» - Βοήθεια στο Σπίτι Επιλέξιμοι φορείς ανά περιφέρεια Επιλέξιμες μονάδες ανά περιφέρεια

9 5.3. Επιλέξιμες φορείς ανά νομική μορφή Επιλέξιμες μονάδες ανά νομική μορφή φορέα Αριθμός εξυπηρετούμενων ανά Περιφέρεια Αριθμός εξυπηρετούμενων ανά νομική μορφή Αριθμός εργαζομένων ανά περιφέρεια Αριθμός εργαζομένων ανά νομική μορφή φορέα Αριθμός φορέων ανά περιφέρεια και νομική μορφή φορέα Αριθμός δομών ανά περιφέρεια και νομική μορφή φορέα Αριθμός φορέων ανά τάξεις πλήθους δομών Αριθμός φορέων ανά τάξεις πλήθους εξυπηρετούμενων Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Φορείς ανά περιφέρεια Φορείς ανά νομική μορφή Φορείς ανά είδος κέντρου Αριθμός ωφελούμενων ανά περιφέρεια Ωφελούμενοι ανά νομική μορφή φορέα Ωφελούμενοι ανά είδος φορέα Αριθμός φορέων ανά περιφέρεια και νομική μορφή Αριθμός φορέων ανά νομική μορφή και είδος φορέα Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής Δύναμης Ωριαίο κόστος εργασίας σε ευρώ, στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χρέος Γενικής Κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ Η διάρθρωση των τοπικών δημοσίων δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανά τομέα

10 7.6. Συνολικές Δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διάρθρωση εσόδων των αυτοδιοικητικών προϋπολογι σμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2011) Διάρθρωση των εσόδων κατά βαθμίδα διοίκησης ως ποσοστό της συνολικής φορολογίας (2011) Τα Έ σοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κατηγορίες τοπικών φόρων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα Έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από Φόρους στην παρ αγωγή και τις εισαγωγές, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τα Έ σοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από Φόρους εισοδήματος και περιουσίας, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχορηγήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ω ς ποσοστό του συνολικού εισοδήματος Άμεσες Επενδύσεις της Τοπικής Αυ τοδιοίκησης Τέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ποσοστό του ΑΕΠ Τοπικοί φόροι ως ποσοστό του ΑΕΠ Τοπικοί φόροι ως ποσοστό των φορολογικών εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης Κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ανά Περιφέρεια (2009) Πληθυσμιακή πυκνότητα, ανά Περιφέρεια (2010) Δείκτης απασχόλησης, ανά Περιφέρεια, Δείκτης ανεργίας, ανά Περιφέρεια, Δαπάνες της ΤΑ της ΕΕ, κατά κατηγορία (2011)

11 7.24. Δαπάνες της ΤΑ της ΕΕ, κατά οικονομική δραστηριότητα (2010) Κατανομή του χρέους μεταξύ των κατηγοριών γενικής κυβέρνησης (2011) Κατά κεφαλή χρέος της Τοπικής Αυ τοδιοίκησης (2011) Μεταβολή του χρέους της Τ Α στην ΕΕ μεταξύ 2010 και

12

13 1. Βασικά χαρακτηριστικά των Δήμων Τα στοιχεία της ενότητας αυτής προέρχονται από τα απογραφικά δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), που έχουν ενσωματωθεί σε Βάσεις Δεδομένων της ΕΕΤΑΑ και περιλαμβάνουν στοιχεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

14

15 1.1. Κατανομή Δήμων, ανά πληθυσμιακή τάξη (Μόνιμος πληθυσμός 2011) 15% 5% 15% 10% 55% και άνω 1.2. Κατανομή Δήμων, ανά πληθυσμιακή τάξη (Νόμιμος πληθυσμός 2011) 13% 3% 14% 7% 63% και άνω

16 1.3. Κατανομή Δήμων, ανά πληθυσμιακή τάξη. (Πραγματικός πληθυσμός 2011) 15% 5% 14% 10% 56% και άνω 1.4. Κατανομή Δήμων, ανά τάξη έκτασης (σε στρέμματα) 9% 13% 5% 58% 9% 6% και άνω

17 1.5. Κατανομή Δήμων, ανά τάξη πλήθους Δημοτικών Ενοτήτων. 12% 1% 27% 60% Καμμία 2 έως 5 6 έως έως Σύνολο ορεινών και νησιωτικών Δήμων Νησιωτικοί Ορεινοί

18 1.7. Αναλυτικά πληθυσμιακά στοιχεία των Δήμων Δήμος Πραγματικός πληθυσμός Νόμιμος πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός Δ ή μ ο ς Α β δ ή ρ ω ν Δ ή μ ο ς Α γ α θ ο ν η σ ί ο υ Δ ή μ ο ς Α γ ι ά ς Δ ή μ ο ς Α γ ί α ς Β α ρ β ά ρ α ς Δ ή μ ο ς Α γ ί α ς Π α ρ α σ κ ε υ ή ς Δ ή μ ο ς Α γ ί ο υ Β α σ ι λ ε ί ο υ Δ ή μ ο ς Α γ ί ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ Δ ή μ ο ς Α γ ί ο υ Ε υ σ τ ρ α τ ί ο υ Δ ή μ ο ς Α γ ί ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ Δ ή μ ο ς Α γ ί ω ν Α ν α ρ γ ύ ρ ω ν - Κ α μ α τ ε ρ ο ύ Δ ή μ ο ς Α γ κ ι σ τ ρ ί ο υ Δ ή μ ο ς Α γ ρ ά φ ω ν Δ ή μ ο ς Α γ ρ ι ν ί ο υ Δ ή μ ο ς Α θ η ν α ί ω ν Δ ή μ ο ς Α ι γ ά λ ε ω Δ ή μ ο ς Α ι γ ι α λ ε ί α ς Δ ή μ ο ς Α ί γ ι ν α ς Δ ή μ ο ς Α κ τ ί ο υ - Β ό ν ι τ σ α ς Δ ή μ ο ς Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ς Δ ή μ ο ς Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς Δ ή μ ο ς Α λ ι ά ρ τ ο υ Δ ή μ ο ς Α λ ί μ ο υ

19 Δήμος Πραγματικός πληθυσμός Νόμιμος πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός Δ ή μ ο ς Α λ μ υ ρ ο ύ Δ ή μ ο ς Α λ μ ω π ί α ς Δ ή μ ο ς Α λ ο ν ν ή σ ο υ Δ ή μ ο ς Α μ α ρ ί ο υ Δ ή μ ο ς Α μ α ρ ο υ σ ί ο υ Δ ή μ ο ς Α μ ο ρ γ ο ύ Δ ή μ ο ς Α μ π ε λ ο κ ή π ω ν - Μ ε ν ε μ έ ν η ς Δ ή μ ο ς Α μ υ ν τ α ί ο υ Δ ή μ ο ς Α μ φ ί κ λ ε ι α ς - Ε λ ά τ ε ι α ς Δ ή μ ο ς Α μ φ ι λ ο χ ί α ς Δ ή μ ο ς Α μ φ ί π ο λ η ς Δ ή μ ο ς Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Μ ά ν η ς Δ ή μ ο ς Α ν ά φ η ς Δ ή μ ο ς Α ν δ ρ α β ί δ α ς - Κ υ λ λ ή ν η ς Δ ή μ ο ς Α ν δ ρ ί τ σ α ι ν α ς - Κ ρ ε σ τ έ ν ω ν Δ ή μ ο ς Ά ν δ ρ ο υ Δ ή μ ο ς Α ν τ ι π ά ρ ο υ Δ ή μ ο ς Α ν ω γ ε ί ω ν Δ ή μ ο ς Α π ο κ ο ρ ώ ν ο υ Δ ή μ ο ς Α ρ γ ι θ έ α ς Δ ή μ ο ς Ά ρ γ ο υ ς - Μ υ κ η ν ώ ν

20 Δήμος Πραγματικός πληθυσμός Νόμιμος πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός Δ ή μ ο ς Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η Δ ή μ ο ς Α ρ ρ ι α ν ώ ν Δ ή μ ο ς Α ρ τ α ί ω ν Δ ή μ ο ς Α ρ χ α ί α ς Ο λ υ μ π ί α ς Δ ή μ ο ς Α ρ χ α ν ώ ν - Α σ τ ε ρ ο υ σ ί ω ν Δ ή μ ο ς Α σ π ρ ο π ύ ρ γ ο υ Δ ή μ ο ς Α σ τ υ π ά λ α ι α ς Δ ή μ ο ς Α χ α ρ ν ώ ν Δ ή μ ο ς Β ά ρ η ς - Β ο ύ λ α ς - Β ο υ λ ι α γ μ έ ν η ς Δ ή μ ο ς Β έ λ ο υ - Β ό χ α ς Δ ή μ ο ς Β έ ρ ο ι α ς Δ ή μ ο ς Β ι ά ν ν ο υ Δ ή μ ο ς Β ι σ α λ τ ί α ς Δ ή μ ο ς Β ο ΐ ο υ Δ ή μ ο ς Β ό λ β η ς Δ ή μ ο ς Β ό λ ο υ Δ ή μ ο ς Β ό ρ ε ι α ς Κ υ ν ο υ ρ ί α ς Δ ή μ ο ς Β ο ρ ε ί ω ν Τ ζ ο υ μ έ ρ κ ω ν Δ ή μ ο ς Β ρ ι λ η σ σ ί ω ν Δ ή μ ο ς Β ύ ρ ω ν ο ς Δ ή μ ο ς Γ α λ α τ σ ί ο υ Δ ή μ ο ς Γ α ύ δ ο υ

21 Δήμος Δ ή μ ο ς Γ ε ω ρ γ ί ο υ Κ α ρ α ϊ σ κ ά κ η Πραγματικός πληθυσμός Νόμιμος πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός Δ ή μ ο ς Γ λ υ φ ά δ α ς Δ ή μ ο ς Γ ό ρ τ υ ν α ς Δ ή μ ο ς Γ ο ρ τ υ ν ί α ς Δ ή μ ο ς Γ ρ ε β ε ν ώ ν Δ ή μ ο ς Δ ά φ ν η ς - Υ μ η τ τ ο ύ Δ ή μ ο ς Δ έ λ τ α Δ ή μ ο ς Δ ε λ φ ώ ν Δ ή μ ο ς Δ ε σ κ ά τ η ς Δ ή μ ο ς Δ ι δ υ μ ο τ ε ί χ ο υ Δ ή μ ο ς Δ ι ο ν ύ σ ο υ Δ ή μ ο ς Δ ί ο υ - Ο λ ύ μ π ο υ Δ ή μ ο ς Δ ι ρ φ ύ ω ν - Μ ε σ σ α π ί ω ν Δ ή μ ο ς Δ ι σ τ ό μ ο υ - Α ρ ά χ ο β α ς - Α ν τ ί κ υ ρ α ς Δ ή μ ο ς Δ ο μ ο κ ο ύ Δ ή μ ο ς Δ ο ξ ά τ ο υ Δ ή μ ο ς Δ ρ ά μ α ς Δ ή μ ο ς Δ υ τ ι κ ή ς Α χ α ΐ α ς Δ ή μ ο ς Δ υ τ ι κ ή ς Μ ά ν η ς Δ ή μ ο ς Δ ω δ ώ ν η ς Δ ή μ ο ς Δ ω ρ ί δ ο ς Δ ή μ ο ς Έ δ ε σ σ α ς

22 Δήμος Πραγματικός πληθυσμός Νόμιμος πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός Δ ή μ ο ς Ε λ α σ σ ό ν α ς Δ ή μ ο ς Ε λ α φ ο ν ή σ ο υ Δ ή μ ο ς Ε λ ε υ σ ί ν α ς Δ ή μ ο ς Ε λ λ η ν ι κ ο ύ - Α ρ γ υ ρ ο ύ π ο λ η ς Δ ή μ ο ς Ε μ μ α ν ο υ ή λ Π α π π ά Δ ή μ ο ς Ε ο ρ δ α ί α ς Δ ή μ ο ς Ε π ι δ α ύ ρ ο υ Δ ή μ ο ς Ε ρ έ τ ρ ι α ς Δ ή μ ο ς Ε ρ μ ι ο ν ί δ α ς Δ ή μ ο ς Ε ρ υ μ ά ν θ ο υ Δ ή μ ο ς Ε υ ρ ώ τ α Δ ή μ ο ς Ζ α γ ο ρ ά ς - Μ ο υ ρ ε σ ί ο υ Δ ή μ ο ς Ζ α γ ο ρ ί ο υ Δ ή μ ο ς Ζ α κ ύ ν θ ο υ Δ ή μ ο ς Ζ α χ ά ρ ω ς Δ ή μ ο ς Ζ η ρ ο ύ Δ ή μ ο ς Ζ ί τ σ α ς Δ ή μ ο ς Ζ ω γ ρ ά φ ο υ Δ ή μ ο ς Η γ ο υ μ ε ν ί τ σ α ς Δ ή μ ο ς Ή λ ι δ α ς Δ ή μ ο ς Η λ ι ο υ π ό λ ε ω ς Δ ή μ ο ς Η ρ α κ λ ε ί α ς Δ ή μ ο ς Η ρ α κ λ ε ί ο υ

23 Δήμος Πραγματικός πληθυσμός Νόμιμος πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός Δ ή μ ο ς Η ρ α κ λ ε ί ο υ Δ ή μ ο ς Θ ά σ ο υ Δ ή μ ο ς Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ Δ ή μ ο ς Θ έ ρ μ η ς Δ ή μ ο ς Θ έ ρ μ ο υ Δ ή μ ο ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Δ ή μ ο ς Θ η β α ί ω ν Δ ή μ ο ς Θ ή ρ α ς Δ ή μ ο ς Ι ά σ μ ο υ Δ ή μ ο ς Ι ε ρ ά π ε τ ρ α ς Δ ή μ ο ς Ι ε ρ ά ς Π ό λ η ς Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ Δ ή μ ο ς Ι η τ ώ ν Δ ή μ ο ς Ι θ ά κ η ς Δ ή μ ο ς Ι κ α ρ ί α ς Δ ή μ ο ς Ι λ ί ο υ Δ ή μ ο ς Ι σ τ ι α ί α ς - Α ι δ η ψ ο ύ Δ ή μ ο ς Ι ω α ν ν ι τ ώ ν Δ ή μ ο ς Κ α β ά λ α ς Δ ή μ ο ς Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Δ ή μ ο ς Κ α λ α β ρ ύ τ ω ν Δ ή μ ο ς Κ α λ α μ α ρ ι ά ς Δ ή μ ο ς Κ α λ α μ ά τ α ς Δ ή μ ο ς Κ α λ α μ π ά κ α ς

24 Δήμος Πραγματικός πληθυσμός Νόμιμος πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός Δ ή μ ο ς Κ α λ λ ι θ έ α ς Δ ή μ ο ς Κ α λ υ μ ν ί ω ν Δ ή μ ο ς Κ α ν τ ά ν ο υ - Σ ε λ ί ν ο υ Δ ή μ ο ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς Δ ή μ ο ς Κ α ρ π ά θ ο υ Δ ή μ ο ς Κ α ρ π ε ν η σ ί ο υ Δ ή μ ο ς Κ α ρ ύ σ τ ο υ Δ ή μ ο ς Κ ά σ ο υ Δ ή μ ο ς Κ α σ σ ά ν δ ρ α ς Δ ή μ ο ς Κ α σ τ ο ρ ι ά ς Δ ή μ ο ς Κ α τ ε ρ ί ν η ς Δ ή μ ο ς Κ ά τ ω Ν ε υ ρ ο κ ο π ί ο υ Δ ή μ ο ς Κ έ α ς Δ ή μ ο ς Κ ε ν τ ρ ι κ ώ ν Τ ζ ο υ μ έ ρ κ ω ν Δ ή μ ο ς Κ ε ρ α τ σ ι ν ί ο υ - Δ ρ α π ε τ σ ώ ν α ς Δ ή μ ο ς Κ έ ρ κ υ ρ α ς Δ ή μ ο ς Κ ε φ α λ ο ν ι ά ς Δ ή μ ο ς Κ η φ ι σ ι ά ς Δ ή μ ο ς Κ ι λ ε λ έ ρ Δ ή μ ο ς Κ ι λ κ ί ς Δ ή μ ο ς Κ ι μ ώ λ ο υ Δ ή μ ο ς Κ ι σ σ ά μ ο υ Δ ή μ ο ς Κ ο ζ ά ν η ς

25 Δήμος Πραγματικός πληθυσμός Νόμιμος πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός Δ ή μ ο ς Κ ο μ ο τ η ν ή ς Δ ή μ ο ς Κ ό ν ι τ σ α ς Δ ή μ ο ς Κ ο ρ δ ε λ ι ο ύ - Ε υ ό σ μ ο υ Δ ή μ ο ς Κ ο ρ ι ν θ ί ω ν Δ ή μ ο ς Κ ο ρ υ δ α λ λ ο ύ Δ ή μ ο ς Κ ρ ω π ί α ς Δ ή μ ο ς Κ υ θ ή ρ ω ν Δ ή μ ο ς Κ ύ θ ν ο υ Δ ή μ ο ς Κ ύ μ η ς - Α λ ι β ε ρ ί ο υ Δ ή μ ο ς Κ ω Δ ή μ ο ς Λ α γ κ α δ ά Δ ή μ ο ς Λ α μ ι έ ω ν Δ ή μ ο ς Λ α ρ ι σ α ί ω ν Δ ή μ ο ς Λ α υ ρ ε ω τ ι κ ή ς Δ ή μ ο ς Λ ε β α δ έ ω ν Δ ή μ ο ς Λ ε ι ψ ώ ν Δ ή μ ο ς Λ έ ρ ο υ Δ ή μ ο ς Λ έ σ β ο υ Δ ή μ ο ς Λ ε υ κ ά δ ο ς Δ ή μ ο ς Λ ή μ ν ο υ Δ ή μ ο ς Λ ί μ ν η ς Π λ α σ τ ή ρ α Δ ή μ ο ς Λ ο κ ρ ώ ν Δ ή μ ο ς Λ ο υ τ ρ α κ ί ο υ - Α γ ί ω ν Θ ε ο δ ώ ρ ω ν

26 Δήμος Δ ή μ ο ς Λ υ κ ό β ρ υ σ η ς - Π ε ύ κ η ς Πραγματικός πληθυσμός Νόμιμος πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός Δ ή μ ο ς Μ α κ ρ α κ ώ μ η ς Δ ή μ ο ς Μ α λ ε β ι ζ ί ο υ Δ ή μ ο ς Μ ά ν δ ρ α ς - Ε ι δ υ λ λ ί α ς Δ ή μ ο ς Μ α ν τ ο υ δ ί ο υ - Λ ί μ ν η ς - Α γ ί α ς Ά ν ν α ς Δ ή μ ο ς Μ α ρ α θ ώ ν ο ς Δ ή μ ο ς Μ α ρ κ ο π ο ύ λ ο υ Μ ε σ ο γ α ί α ς Δ ή μ ο ς Μ α ρ ώ ν ε ι α ς - Σ α π ώ ν Δ ή μ ο ς Μ ε γ α λ ό π ο λ η ς Δ ή μ ο ς Μ ε γ α ν η σ ί ο υ Δ ή μ ο ς Μ ε γ α ρ έ ω ν Δ ή μ ο ς Μ ε γ ί σ τ η ς Δ ή μ ο ς Μ ε σ σ ή ν η ς Δ ή μ ο ς Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς Δ ή μ ο ς Μ ε τ σ ό β ο υ Δ ή μ ο ς Μ ή λ ο υ Δ ή μ ο ς Μ ι ν ώ α Π ε δ ι ά δ ο ς Δ ή μ ο ς Μ ο ν ε μ β α σ ι ά ς Δ ή μ ο ς Μ ο σ χ ά τ ο υ - Τ α ύ ρ ο υ Δ ή μ ο ς Μ ο υ ζ α κ ί ο υ Δ ή μ ο ς Μ ύ κ η ς Δ ή μ ο ς Μ υ κ ό ν ο υ

27 Δήμος Πραγματικός πληθυσμός Νόμιμος πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός Δ ή μ ο ς Μ υ λ ο π ο τ ά μ ο υ Δ ή μ ο ς Μ ώ λ ο υ - Α γ ί ο υ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Δ ή μ ο ς Ν ά ξ ο υ κ α ι Μ ι κ ρ ώ ν Κ υ κ λ ά δ ω ν Δ ή μ ο ς Ν ά ο υ σ α ς Δ ή μ ο ς Ν α υ π α κ τ ί α ς Δ ή μ ο ς Ν α υ π λ ι έ ω ν Δ ή μ ο ς Ν ε ά π ο λ η ς - Σ υ κ ε ώ ν Δ ή μ ο ς Ν έ α ς Ζ ί χ ν η ς Δ ή μ ο ς Ν έ α ς Ι ω ν ί α ς Δ ή μ ο ς Ν έ α ς Π ρ ο π ο ν τ ί δ α ς Δ ή μ ο ς Ν έ α ς Σ μ ύ ρ ν η ς Δ ή μ ο ς Ν ε μ έ α ς Δ ή μ ο ς Ν ε σ τ ο ρ ί ο υ Δ ή μ ο ς Ν έ σ τ ο υ Δ ή μ ο ς Ν ί κ α ι α ς - Α γ ί ο υ Ι ω ά ν ν η Ρ έ ν τ η Δ ή μ ο ς Ν ι κ ο λ ά ο υ Σ κ ο υ φ ά Δ ή μ ο ς Ν ι σ ύ ρ ο υ Δ ή μ ο ς Ν ό τ ι α ς Κ υ ν ο υ ρ ί α ς Δ ή μ ο ς Ν ό τ ι ο υ Π η λ ί ο υ Δ ή μ ο ς Ξ ά ν θ η ς Δ ή μ ο ς Ξ η ρ ο μ έ ρ ο υ Δ ή μ ο ς Ξ υ λ ο κ ά σ τ ρ ο υ

28 Ε υ ρ ω σ τ ί ν η ς Δήμος Πραγματικός πληθυσμός Νόμιμος πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός Δ ή μ ο ς Ο ι ν ο υ σ σ ώ ν Δ ή μ ο ς Ο ι χ α λ ί α ς Δ ή μ ο ς Ο ρ ε σ τ ι ά δ α ς Δ ή μ ο ς Ο ρ ε σ τ ί δ ο ς Δ ή μ ο ς Ο ρ ο π ε δ ί ο υ Λ α σ ι θ ί ο υ Δ ή μ ο ς Ο ρ χ ο μ ε ν ο ύ Δ ή μ ο ς Π α γ γ α ί ο υ Δ ή μ ο ς Π α ι α ν ί α ς Δ ή μ ο ς Π α ι ο ν ί α ς Δ ή μ ο ς Π α λ α ι ο ύ Φ α λ ή ρ ο υ Δ ή μ ο ς Π α λ α μ ά Δ ή μ ο ς Π α λ λ ή ν η ς Δ ή μ ο ς Π α ξ ώ ν Δ ή μ ο ς Π α π ά γ ο υ - Χ ο λ α ρ γ ο ύ Δ ή μ ο ς Π α ρ α ν ε σ τ ί ο υ Δ ή μ ο ς Π ά ρ γ α ς Δ ή μ ο ς Π ά ρ ο υ Δ ή μ ο ς Π ά τ μ ο υ Δ ή μ ο ς Π α τ ρ έ ω ν Δ ή μ ο ς Π α ύ λ ο υ Μ ε λ ά Δ ή μ ο ς Π ε ι ρ α ι ώ ς Δ ή μ ο ς Π έ λ λ α ς

29 Δήμος Πραγματικός πληθυσμός Νόμιμος πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός Δ ή μ ο ς Π ε ν τ έ λ η ς Δ ή μ ο ς Π ε ρ ά μ α τ ο ς Δ ή μ ο ς Π ε ρ ι σ τ ε ρ ί ο υ Δ ή μ ο ς Π ε τ ρ ο υ π ό λ ε ω ς Δ ή μ ο ς Π η ν ε ι ο ύ Δ ή μ ο ς Π λ α τ α ν ι ά Δ ή μ ο ς Π ο λ υ γ ύ ρ ο υ Δ ή μ ο ς Π ό ρ ο υ Δ ή μ ο ς Π ρ έ β ε ζ α ς Δ ή μ ο ς Π ρ ε σ π ώ ν Δ ή μ ο ς Π ρ ο σ ο τ σ ά ν η ς Δ ή μ ο ς Π ύ δ ν α ς - Κ ο λ ι ν δ ρ ο ύ Δ ή μ ο ς Π υ λ α ί α ς - Χ ο ρ τ ι ά τ η Δ ή μ ο ς Π ύ λ η ς Δ ή μ ο ς Π ύ λ ο υ - Ν έ σ τ ο ρ ο ς Δ ή μ ο ς Π ύ ρ γ ο υ Δ ή μ ο ς Π ω γ ω ν ί ο υ Δ ή μ ο ς Ρ α φ ή ν α ς - Π ι κ ε ρ μ ί ο υ Δ ή μ ο ς Ρ ε θ ύ μ ν η ς Δ ή μ ο ς Ρ ή γ α Φ ε ρ α ί ο υ Δ ή μ ο ς Ρ ό δ ο υ Δ ή μ ο ς Σ α λ α μ ί ν α ς Δ ή μ ο ς Σ α μ ο θ ρ ά κ η ς Δ ή μ ο ς Σ ά μ ο υ

30 Δήμος Πραγματικός πληθυσμός Νόμιμος πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός Δ ή μ ο ς Σ α ρ ω ν ι κ ο ύ Δ ή μ ο ς Σ ε ρ β ί ω ν - Β ε λ β ε ν τ ο ύ Δ ή μ ο ς Σ ε ρ ί φ ο υ Δ ή μ ο ς Σ ε ρ ρ ώ ν Δ ή μ ο ς Σ η τ ε ί α ς Δ ή μ ο ς Σ ι θ ω ν ί α ς Δ ή μ ο ς Σ ι κ ί ν ο υ Δ ή μ ο ς Σ ι κ υ ω ν ί ω ν Δ ή μ ο ς Σ ι ν τ ι κ ή ς Δ ή μ ο ς Σ ί φ ν ο υ Δ ή μ ο ς Σ κ ι ά θ ο υ Δ ή μ ο ς Σ κ ο π έ λ ο υ Δ ή μ ο ς Σ κ ύ δ ρ α ς Δ ή μ ο ς Σ κ ύ ρ ο υ Δ ή μ ο ς Σ ο υ λ ί ο υ Δ ή μ ο ς Σ ο υ φ λ ί ο υ Δ ή μ ο ς Σ ο φ ά δ ω ν Δ ή μ ο ς Σ π ά ρ τ η ς Δ ή μ ο ς Σ π ά τ ω ν - Α ρ τ έ μ ι δ ο ς Δ ή μ ο ς Σ π ε τ σ ώ ν Δ ή μ ο ς Σ τ υ λ ί δ α ς Δ ή μ ο ς Σ ύ μ η ς Δ ή μ ο ς Σ ύ ρ ο υ - Ε ρ μ ο ύ π ο λ η ς Δ ή μ ο ς Σ φ α κ ί ω ν

31 Δήμος Πραγματικός πληθυσμός Νόμιμος πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός Δ ή μ ο ς Τ α ν ά γ ρ α ς Δ ή μ ο ς Τ ε μ π ώ ν Δ ή μ ο ς Τ ή λ ο υ Δ ή μ ο ς Τ ή ν ο υ Δ ή μ ο ς Τ ο π ε ί ρ ο υ Δ ή μ ο ς Τ ρ ι κ κ α ί ω ν Δ ή μ ο ς Τ ρ ί π ο λ η ς Δ ή μ ο ς Τ ρ ι φ υ λ λ ί α ς Δ ή μ ο ς Τ ρ ο ι ζ η ν ί α ς Δ ή μ ο ς Τ υ ρ ν ά β ο υ Δ ή μ ο ς Ύ δ ρ α ς Δ ή μ ο ς Φ α ι σ τ ο ύ Δ ή μ ο ς Φ α ρ κ α δ ό ν α ς Δ ή μ ο ς Φ α ρ σ ά λ ω ν Δ ή μ ο ς Φ ι λ α δ ε λ φ ε ί α ς - Χ α λ κ η δ ό ν ο ς Δ ή μ ο ς Φ ι λ ι α τ ώ ν Δ ή μ ο ς Φ ι λ ο θ έ η ς - Ψ υ χ ι κ ο ύ Δ ή μ ο ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Δ ή μ ο ς Φ ο λ ε γ ά ν δ ρ ο υ Δ ή μ ο ς Φ ο ύ ρ ν ω ν Κ ο ρ σ ε ώ ν Δ ή μ ο ς Φ υ λ ή ς Δ ή μ ο ς Χ α ϊ δ α ρ ί ο υ Δ ή μ ο ς Χ α λ α ν δ ρ ί ο υ

32 Δήμος Πραγματικός πληθυσμός Νόμιμος πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός Δ ή μ ο ς Χ α λ κ η δ ό ν ο ς Δ ή μ ο ς Χ ά λ κ η ς Δ ή μ ο ς Χ α λ κ ι δ έ ω ν Δ ή μ ο ς Χ α ν ί ω ν Δ ή μ ο ς Χ ε ρ σ ο ν ή σ ο υ Δ ή μ ο ς Χ ί ο υ Δ ή μ ο ς Ψ α ρ ώ ν Δ ή μ ο ς Ω ρ α ι ο κ ά σ τ ρ ο υ Δ ή μ ο ς Ω ρ ω π ο ύ Πληθυσμός απογραφής 2011, ανά κατηγορία Πραγματικός Νόμιμος Μόνιμος

33 2. Το προσωπικό των Δήμων Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα αυτή προέρχονται από τη Βάση Δεδομένων του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Εργαζομένων των ΟΤΑ Α Βαθμού, που τηρείται σύμφωνα μ ε την παράγραφο 51 του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 και το άρθρο 165 του Δ.Κ.Κ. ( Ν. 3463/2006) και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠΕΣ, ΚΕΔΕ, ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΕΕΤΑΑ

34

35 2.1. Εργαζόμενοι ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης ΥΕ 29% εν δηλώνουν 1% Ε 45% ΤΕ 9% ΠΕ 16% 2.2. Εργαζόμενοι ανά σχέση εργασίας Ειδικών θέσεων 1% Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου 27% 0% ημοσίου ικαίου 72%

36 2.3. Εργαζόμενοι ανά φύλο Γυναίκες 41% Άνδρες 59% 2.4. Εργαζόμενοι ανά ηλικιακή τάξη 25,0% 21,3% 20,0% 18,1% 16,4% 15,2% 15,0% 10,0% 10,0% 7,7% 5,0% 3,8% 2,6% 3,7% 0,0% 0,5% 0,5% άν ω τω ν Δεν 65 δήλω σαν 0,1% κάτω των

37 2.5. Σύνολο εργαζομένων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ιδακτορικό Μεταπτυχιακό Εθνική Σχολή 2.6. Ποσοστό εργαζομένων με μεταπτυχιακό τίτλο 0,15% 3,84% 0,07% 95,94% ιδακτορικό Μεταπτυχιακό Εθνική Σχολή Χωρίς μεταπτυχιακό

38 2.7. Προϊστάμενοι ανά φύλο Άνδρες Γυναίκες 2.8. Προϊστάμενοι ανά φύλο και πληθυσμιακή τάξη Άνδρες Γυναίκες 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% και άνω

39 2.9. Προσωπικό Δημοσίου Δικαίου ανά επίπεδο εκπαίδευσης ΥΕ 23,4% εν δηλώνουν 0,2% Ε 47,6% ΤΕ 10,5% ΠΕ 18,3% Προσωπικό Δημοσίου Δικαίου ανά επίπεδο εκπαίδευσης και πληθυσμιακή τάξη Δήμων - Ε ΠΕ ΤΕ ΥΕ 100% 80% 60% 40% 20% 0% και άνω

40 2.11. Προσωπικό Δημοσίου Δικαίου ανά Βαθμό 20,0% Ε 9,9% εν δηλώνουν 13,6% Α 18,3% Γ 20,3% Β 17,9% Προσωπικό ανά τάξεις ετών υπηρεσίας 35,0% 34,1% 30,0% 25,0% 20,1% 20,0% 14,1% 15,0% 11,9% 10,2% 10,0% 7,9% 5,0% 1,3% 0,2% 0,2% 0,0% >35 εν δήλωσαν

41 2.13. Προσωπικό ανά επίπεδο εκπαίδευσης και πληθυσμιακή τάξη Δήμων εν δηλώνουν Ε ΠΕ ΤΕ ΥΕ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% και άνω Προσωπικό ανά σχέση εργασίας και πληθυσμιακή τάξη Δήμων 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Ειδικών θέσεων ημοσίου ικαίου εν δηλώνουν 30% 20% 10% 0% και άνω

42 2.15. Δήμοι με Μηχανικούς και Τεχνολόγους Μηχανικούς 0 5,6% Με 1 5,3% Με 2 7,4% Με 3 6,8% Με 4 7,4% Με 6 και άνω 59,4% Με 5 8,0% Μηχανικοί και Τεχνολόγοι Μηχανικοί Δήμων κατά πληθυσμιακή τάξη ,4% και άνω 13,7% ,1% ,0% ,5% ,6% ,7%

43 2.17. Δήμοι με Πληροφορικούς ΠΕ-ΤΕ Με 2 10,8% Με 3 4,1% Με 4 2,5% Με 5 0,3% Με 6 και άνω 2,8% 0 57,3% Με 1 22,2% Δήμοι με Πληροφορικούς ΠΕ-ΤΕ ανά πληθυσμιακή τάξη και άνω 22,8% ,9% ,9% ,2% ,4% ,7% ,0%

44 2.19. Δήμοι με Διοικητικούς - Οικονομικούς ΠΕ-ΤΕ 0 4% Με 1 7% Με 2 6% Με 3 8% Με 6 και άνω 63% Με 5 4% Με 4 8% Δήμοι με Διοικητικούς - Οικονομικούς ΠΕ-ΤΕ, ανά πληθυσμιακή τάξη ,4% και άνω 15,3% ,3% ,1% ,0% ,1% ,8%

45 3. Οικονομικά στοιχεία των Δήμων Τα στοιχεία της ενότητας αυτής προέρχονται από τη Βάση Δεδομένων που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την ΕΕΤΑΑ γι α τη μελέτη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας των Δήμων. Η μελέτη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας των Δ ήμων έτσι ό π ως αυτό συνδέεται με τον τρόπο κατανομής των ΚΑΠ, ανατέθηκε από το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. στην ΕΕΤΑΑ και εκπονείται από επιτροπή επιστημονικών στελεχών του ΥΠΕΣ, της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ

46

47 3.1. Εξέλιξη επιχορηγήσεων ΟΤΑ ( ) 3.2. Ελάχιστο κόστος λειτουργίας και Δωδεκατημόριο

48 3.3. Διάρθρωση τακτικών εσόδων 2% 2% 1% Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 32% Πρόσοδοι από κινητή περιουσία Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώμτα 50% Έσοδα από τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων Φόροι εσιφορές Εσοδα από ΚΑΠ Λοιπά τακτικά έσοδα 8% 5% 3.4. Διάρθρωση Δαπανών 5% 2% 11% Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων παροχές τρίτων 5% Φόροι τέλη 47% Λοιπά γενικά έξοδα Τοκοχρεολύσια 8% 3% 0% απάνες προμήθειας αναλωσίμων Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Υποχρεωτικές εισφορές Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 13% 6%

49 3.5. Διάρθρωση Υποχρεώσεων 5% 3% άνεια 23% 40% Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους Υποχρεώσεις προς δημόσιο και ασφ. ταμεία Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς δημόσιο και ασφ. ταμεία 29%

50 3.6. Ανάλυση μέσων όρων οικονομικών δεδομένων ανά κατηγορία δήμων Ομάδα Υποομάδα Πληθυσμός Ομάδα 1: Δήμοι Μητροπολιτικών κέντρων 1.1 Μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι Μέσος πληθυσμός Μέσος αριθμός προσωπικού Μέσος αστικός πληθυσμός (%) Μέσος αγροτικός πληθυσμός (%) Μέση απασχόληση ανά παραγωγικό τομέα Πρωτογενής (%) Δευτερογενής (%) , 6 2 3, Μεγάλοι δήμοι* > , 7 2 4, 6 Ομάδα 2 : Ηπειρωτικοί δήμοι 2.1 Μικροί δήμοι Μικροί προς μεσαίοι δήμοι Μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι , 8 1 7, , 1 2 0, , 8 2 4, Μεγάλοι δήμοι > , 7 2 3, 7 Ομάδα 3 : Νησιωτικοί δήμοι Μικροί νησιωτικοί δήμοι** Μικροί προς μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι*** Μεσαίοι προς μεγάλοι νησιωτικοί δήμοι Μεγάλοι νησιωτικοί δήμοι <= , , 1 2 7, , 2 2 0, 8 > , 7 1 6,

51 3.7. Ανάλυση μέσων όρων εσόδων κατά κατηγορία δήμων Ομάδα Υποομάδα Πληθυσμός Ομάδα 1: Δήμοι Μητροπολιτικ ών κέντρων Ομάδα 2 : Ηπειρωτικοί δήμοι Μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι Μεγάλοι δήμοι* Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία Πρόσοδοι από κινητή περιουσία Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα Έσοδα από τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών Φόροι εισφορές ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ > Μικροί δήμοι Μικροί προς μεσαίοι δήμοι Μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι Μεγάλοι δήμοι > Ομάδα 3 : Νησιωτικοί δήμοι Μικροί νησιωτικοί δήμοι** Μικροί προς μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι*** Μεσαίοι προς μεγάλοι νησιωτικοί δήμοι Μεγάλοι νησιωτικοί δήμοι <= >

52 3.8. Ανάλυση μέσων όρων δαπανών κατά κατηγορία δήμων Ομάδα Υποομάδα Πληθυσμός Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Τοκοχρεολ ύσια ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Ομάδα 1: Δήμοι Μητροπολιτικ ών κέντρων Ομάδα 2 : Ηπειρωτικοί δήμοι 1.1 Μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι Μεγάλοι δήμοι* > Μικροί δήμοι Μικροί προς μεσαίοι δήμοι Μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι Μεγάλοι δήμοι > Ομάδα 3 : Νησιωτικοί δήμοι Μικροί νησιωτικοί δήμοι** Μικροί προς μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι*** Μεσαίοι προς μεγάλοι νησιωτικοί δήμοι <= Μεγάλοι νησιωτικοί δήμοι >

53 3.9. Κατά κεφαλή μέσοι όροι εσόδων κατά κατηγορία δήμων Ομάδα Υποομάδα Πληθυσμός Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία Πρόσοδοι από κινητή περιουσία Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα Έσοδα από τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών Φόροι εισφορές ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ομάδα 1: Δήμοι Μητροπολιτικ ών κέντρων 1.1 Μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι Μεγάλοι δήμοι* > Ομάδα 2 : Ηπειρωτικοί δήμοι 2.1 Μικροί δήμοι Μικροί προς μεσαίοι δήμοι Μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι Μεγάλοι δήμοι > Ομάδα 3 : Νησιωτικοί δήμοι Μικροί νησιωτικοί δήμοι** Μικροί προς μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι*** Μεσαίοι προς μεγάλοι νησιωτικοί δήμοι Μεγάλοι νησιωτικοί δήμοι <= >

54 3.10. Κατά κεφαλή μέσοι όροι δαπανών ανά κατηγορία δήμων Ομάδα Υποομάδα Πληθυσμός Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Τοκοχρεολ ύσια ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Ομάδα 1: Δήμοι Μητροπολιτικ ών κέντρων Μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι Μεγάλοι δήμοι* > Μικροί δήμοι Ομάδα 2 : Ηπειρωτικοί δήμοι Μικροί προς μεσαίοι δήμοι Μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι Μεγάλοι δήμοι > Ομάδα 3 : Νησιωτικοί δήμοι Μικροί νησιωτικοί δήμοι** Μικροί προς μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι*** Μεσαίοι προς μεγάλοι νησιωτικοί δήμοι Μεγάλοι νησιωτικοί δήμοι <= >

55 3.11. Μέσοι όροι στοιχείων διάρθρωσης ανά κατηγορία δήμων Ομάδα Υποομάδα Πληθυσμός Αριθμός δήμων ΜΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΚ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΚ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ομάδα 1: Δήμοι Μητροπολιτικών κέντρων 1.1 Μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι Μεγάλοι δήμοι* > Μικροί δήμοι Ομάδα 2 : Ηπειρωτικοί δήμοι Μικροί προς μεσαίοι δήμοι Μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι Μεγάλοι δήμοι > Μικροί νησιωτικοί δήμοι** <= Ομάδα 3 : Νησιωτικοί δήμοι Μικροί προς μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι*** Μεσαίοι προς μεγάλοι νησιωτικοί δήμοι Μεγάλοι νησιωτικοί δήμοι >

56 3.12. Οικονομικοί αριθμοδείκτες ανά κατηγορία δήμων Ομάδα Υποομάδα Πληθυσμ ός ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ / ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΟΥ/ΚΑΠ+ ΑΝΤΑΠΟΔΟ ΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟΥ / ΚΑΠ ΤΟΚΟΧΡΕΟ ΛΥΣΙΑ/ΤΑΚ ΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΟΧΡ ΕΟΛΥΣΙΑ /ΤΑΚΤΙΚ Α ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΣΑΤΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ /ΚΑΠ & ΣΑΤΑ&Π ΑΡ/ΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ/ ΣΤΑΘΕΡ Α ΕΣΟΔΑ ΔΑΝΕΙ Α/ΣΤΑ ΘΕΡΑ ΕΣΟΔΑ & ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΕΙΣ /ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΣΟΔΑ Ομάδα 1: Δήμοι Μητροπολιτικ ών κέντρων Μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι Μεγάλοι δήμοι* % 7 5 % % 1 0 % 1 0 % % 5 3 % 5 1 % 4 3 % > % 7 1 % % 6 % 6 % % 4 8 % 4 7 % 3 5 % 2.1 Μικροί δήμοι % 6 0 % 8 5 % 5 % 5 % 8 7 % 1 7 % 1 6 % 3 6 % Ομάδα 2 : Ηπειρωτικοί δήμοι Μικροί προς μεσαίοι δήμοι Μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι % 6 3 % % 8 % 7 % % 2 9 % 2 6 % 3 3 % 9 4 % 7 1 % % 1 0 % 9 % % 3 3 % 3 1 % 3 8 % 2.4 Μεγάλοι δήμοι > % 7 1 % % 9 % 8 % % 4 1 % 3 8 % 3 5 %

57 Ομάδα Υποομάδα Πληθυσμ ός ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ / ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΟΥ/ΚΑΠ+ ΑΝΤΑΠΟΔΟ ΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟΥ / ΚΑΠ ΤΟΚΟΧΡΕΟ ΛΥΣΙΑ/ΤΑΚ ΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΟΧΡ ΕΟΛΥΣΙΑ /ΤΑΚΤΙΚ Α ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΣΑΤΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ /ΚΑΠ & ΣΑΤΑ&Π ΑΡ/ΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ/ ΣΤΑΘΕΡ Α ΕΣΟΔΑ ΔΑΝΕΙ Α/ΣΤΑ ΘΕΡΑ ΕΣΟΔΑ & ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΕΙΣ /ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΣΟΔΑ 3.1 Μικροί νησιωτικοί δήμοι** <= % 5 4 % 6 9 % 4 % 3 % 8 4 % 7 % 7 % 1 2 % Ομάδα 3 : Νησιωτικοί δήμοι Μικροί προς μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι*** Μεσαίοι προς μεγάλοι νησιωτικοί δήμοι % 8 0 % % 3 % 3 % % 1 2 % 1 1 % 2 2 % % 8 2 % % 7 % 6 % % 1 8 % 1 6 % % 3.4 Μεγάλοι νησιωτικοί δήμοι > % 8 9 % % 1 1 % 1 1 % % 6 2 % 5 8 % 4 2 % *Στην ανάλυση (πίνακες ) δεν συμπεριλαμβάνονται οι Δήμοι Αθηναίων και Θεσσαλονίκης **Στην ανάλυση (πίνακες ) δεν συμπεριλαμβάνεται ο Δήμος Λέρου ***Στην ανάλυση (πίνακες ) δεν συμπεριλαμβάνεται ο Δήμος Κέας

58 3.13. Έγινε νέος Ο.Ε.Υ. μετά τον Καλλικράτη (με ΦΕΚ); 24% ναι όχι 76% Εκπονήθηκε τετραετές Επιχειρησιακό πρόγραμμα; 11% ναι όχι 89%

59 3.15. Έχει ο Δήμος Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Α (για τεχνικά έργα και μελέτες) ; 16% ναι όχι 84% Έχει ο Δήμος Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Β (για υπηρεσίες κλπ); 17% ναι όχι 83%

60 3.17. Εφαρμόζει, ο δήμος, το διπλογραφικό; 6% ναι όχι 94% Εφαρμόζει, ο δήμος, αναλυτική λογιστική ναι όχι 32% 68%

61 3.19. Λειτουργεί στο Δήμο Τεχνική Υπηρεσία ; 9% ναι όχι 91%

62

63 4. Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» - Παιδικοί Σταθμοί Τα στοιχεία αυτής της ενότητας προέρχονται από τη Βάση Δεδομένων που σχεδιάστηκε κ αι αναπτύχθηκε από την ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής κ α ι Επαγγελματικής ζωής». Το πρόγραμμα ανατέθηκε στην ΕΕΤΑΑ από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων και αφορούσε στην χρηματοδοτική υ ποστήριξη γυναικών γι α εξεύρεση θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας γι α τα παιδιά τους

64

65 4.1. Ενταγμένοι φορείς ανά περιφέρεια 3% 6% 3% 6% 8% 28% 23% 1% 7% 4% 4% 5% 2% Αν. Μακεδονίας και Θράκης Αττικής Βορείου Αιγαίου υτικής Ελλάδας υτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Κεντρικής Μακεδονίας Κρήτης Νοτίου Αιγαίου Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας 4.2. Ενταγμένες δομές ανά περιφέρεια 2% 5% 2% 6% 7% 24% 26% 6% 2% 2% 7% 6% 5% Αν. Μακεδονίας και Θράκης Αττικής Βορείου Αιγαίου υτικής Ελλάδας υτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Κεντρικής Μακεδονίας Κρήτης Νοτίου Αιγαίου Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας

66 4.3. Ενταγμένες δομές ανά περιφέρεια και μορφή φορέα Στερεάς Ελλάδας Πελοποννήσου Νοτίου Αιγαίου Κρήτης Κεντρικής Μακεδονίας Ιονίων Νήσων Θεσσαλίας Ηπείρου υτικής Μακεδονίας υτικής Ελλάδας Βορείου Αιγαίου Αττικής Αν. Μακεδονίας και Θράκης % 20% 40% 60% 80% 100% ΝΠ ΝΠΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 4.4. Ενταγμένες δομές ανά μορφή φορέα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 30,0% ΗΜΟΤΙΚΑ ΝΠ 49,7% ΗΜΟΤΙΚΑ ΝΠΙ 20,2%

67 4.5. Ενταγμένες δομές ανά περιφέρεια και είδος δομής Στερεάς Ελλάδας Πελοποννήσου Νοτίου Αιγαίου Κρήτης Κεντρικής Μακεδονίας Ιονίων Νήσων Θεσσαλίας Ηπείρου υτικής Μακεδονίας υτικής Ελλάδας Βορείου Αιγαίου Αττικής Αν. Μακεδονίας και Θράκης % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΒΡΕΦΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΟΝ/ΚΟΙ - ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝ/ΚΟΙ ΟΛ. ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ Κ ΑΠ Κ ΑΠ-ΜΕΑ 4.6. Ενταγμένες δομές ανά είδος δομής ΒΡΕΦΟΝ/ΚΟΙ ΟΛ. ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ 0,3% Κ ΑΠ 14,4% Κ ΑΠ-ΜΕΑ 3,4% ΒΡΕΦΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΟΝ/ΚΟΙ - ΠΑΙ ΙΚΟΙ 81,9%

68 4.7. Ενταγμένες δομές ανά είδος δομής και μορφή φορέα Κ ΑΠ-ΜΕΑ Κ ΑΠ Βρεφον/κοι ολ. Φροντίδας και ΑΜΕΑ Βρεφικοί - Βρεφον/κοι - Παιδικοί % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΝΠ ΝΠΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 4.8. Προσφερόμενες θέσεις ανά Περιφέρεια 2% 5% 2% 7% 8% 22% 32% 1% 5% 4% 1% 6% 5% Αν. Μακεδονίας και Θράκης Αττικής Βορείου Αιγαίου υτικής Ελλάδας υτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Κεντρικής Μακεδονίας Κρήτης Νοτίου Αιγαίου Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας

69 4.9. Προσφερόμενες θέσεις ανά Περιφέρεια και μορφή ενταγμένου φορέα Στερεάς Ελλάδας Πελοποννήσου Νοτίου Αιγαίου Κρήτης Κεντρικής Μακεδονίας Ιονίων Νήσων Θεσσαλίας Ηπείρου υτικής Μακεδονίας υτικής Ελλάδας Βορείου Αιγαίου Αττικής Αν. Μακεδονίας και Θράκης % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΝΠ ΝΠΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προσφερόμενες θέσεις ανά μορφή ενταγμένου φορέα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 31,0% ΗΜΟΤΙΚΑ ΝΠ 45,3% ΗΜΟΤΙΚΑ ΝΠΙ 23,7%

70 4.11. Προσφερόμενες θέσεις ανά Περιφέρεια και είδος ενταγμένης δομής Στερεάς Ελλάδας Πελοποννήσου Νοτίου Αιγαίου Κρήτης Κεντρικής Μακεδονίας Ιονίων Νήσων Θεσσαλίας Ηπείρου υτικής Μακεδονίας υτικής Ελλάδας Βορείου Αιγαίου Αττικής Αν. Μακεδονίας και Θράκης % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝ/ΚΟΙ ΟΛ. ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ Κ ΑΠ Κ ΑΠ-ΜΕΑ Προσφερόμενες θέσεις ανά είδος ενταγμένης Δομής 2% 10% 19% 0% 69% ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝ/ΚΟΙ ΟΛ. ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ Κ ΑΠ Κ ΑΠ-ΜΕΑ

71 4.13. Προσφερόμενες θέσεις ανά μορφή ενταγμένου φορέα και είδος δομής Κ ΑΠ-ΜΕΑ Κ ΑΠ Βρεφον/κοι ολ. Φροντίδας και ΑΜΕΑ Παιδικοί Βρεφικοί % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΝΠ ΝΠΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Συγκεντρωτικά στοιχεία προγράμματος ΑΡ. ΦΟΡΕΩΝ ΑΡ. ΟΜΩΝ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

72 4.15. Αιτήσεις γυναικών, ανά περιφέρεια 3% 5% 2% 6% 9% 24% 1% 31% 1% 7% 4% 3% 4% Αν. Μακεδονίας και Θράκης Αττικής Βορείου Αιγαίου υτικής Ελλάδας υτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Κεντρικής Μακεδονίας Κρήτης Νοτίου Αιγαίου Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας Ωφελούμενες γυναίκες ανά περιφέρεια 9% 1% 6% 1% 8% 27% 26% 1% 1% 8% 4% 3% 5% Αν. Μακεδονίας και Θράκης Αττικής Βορείου Αιγαίου υτικής Ελλάδας υτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Κεντρικής Μακεδονίας Κρήτης Νοτίου Αιγαίου Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας

73 4.17. Αιτήσεις γυναικών ανά κατηγορία απασχόλησης 4% 36% 42% 0% 6% 12% Μισθωτή Αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα (ΟΓΑ) Άνεργη Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα STAGE - Ν.Θ.Ε. - Ν.Ε.Ε. - Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χωρίς δήλωση Ωφελούμενες γυναίκες, ανά κατηγορία απασχόλησης 26% 2% 49% 1% 8% 14% Μισθωτή Αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα (ΟΓΑ) Άνεργη Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα STAGE - Ν.Θ.Ε. - Ν.Ε.Ε. - Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χωρίς δήλωση

74 4.19. Αιτήσεις γυναικών, ανά κατηγορία εισοδήματος 21% 2% 1% 17% 16% 43% 0-6 χιλ χιλ χιλ χιλ χιλ. 60 χιλ. και άνω Ωφελούμενες γυναίκες, ανά κατηγορία εισοδήματος 18% 22% 19% 41% 0-6 χιλ χιλ χιλ. > 26 χιλ

75 4.21. Αιτήσεις γυναικών, ανά ηλικιακή κατηγορία 3% 0% 2% 1% 45% 49% Λοιπές - Χωρίς δήλωση Ωφελούμενες γυναίκες, ανά ηλικιακή κατηγορία 3% 1% 2% 1% 45% 48% Λοιπές - Χωρίς δήλωση

76 4.23. Αιτήσεις γυναικών, ανά οικογενειακή κατάσταση ΣΕ ΙΑΣΤΑΣΗ 2,2% ΑΓΑΜΗ 1,9% ΧΗΡΑ 0,6% ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ 1,4% Χωρίς δήλωση 0,1% ΕΓΓΑΜΗ 93,7% Ωφελούμενες γυναίκες ανά οικογενειακή κατάσταση ΑΓΑΜΗ 2,6% ΧΗΡΑ 0,9% ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ 2,0% ΣΕ ΙΑΣΤΑΣΗ 3,1% ΕΓΓΑΜΗ 91,3%

77 4.25. Αιτήσεις γυναικών, ανά επίπεδο εκπαίδευσης Χωρίς δήλωση 26,4% Πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 14,9% Τριτοβάθμια εκπαίδευση 22,1% Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου 11,5% Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 25,0% Ωφελούμενες γυναίκες, ανά επίπεδο εκπαίδευσης Χωρίς δήλωση 26,0% Πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 15,5% Τριτοβάθμια εκπαίδευση 21,3% Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου 11,5% Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 25,7%

78 4.27. Αιτήσεις γυναικών ανά περιφέρεια και υπηκοότητα ΕΝΤΟΣ ΕΕ 1,46% ΕΚΤΟΣ ΕΕ 3,21% ΕΛΛΗΝΙΚΗ 95,33% Ωφελούμενες γυναίκες ανά περιφέρεια και υπηκοότητα ΕΝΤΟΣ ΕΕ 1,5% ΕΚΤΟΣ ΕΕ 2,8% ΕΛΛΗΝΙΚΗ 95,7%

79 4.29. Αιτήσεις τέκνων, ανά Περιφέρεια 2% 5% 2% 6% 9% 23% 32% 5% 1% 1% 7% 4% 3% Αν. Μακεδονίας και Θράκης Αττικής Βορείου Αιγαίου υτικής Ελλάδας υτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Κεντρικής Μακεδονίας Κρήτης Νοτίου Αιγαίου Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας Τέκνα που τοποθετούνται στις δομές ανά περιφέρεια 9% 1% 6% 1% 7% 25% 27% 1% 1% 8% 5% 3% 6% Αν. Μακεδονίας και Θράκης Αττικής Βορείου Αιγαίου υτικής Ελλάδας υτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Κεντρικής Μακεδονίας Κρήτης Νοτίου Αιγαίου Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας

80 4.31. Αιτήσεις τέκνων, ανά είδος ενταγμένης δομής 18% 2% 1% 17% 0% 62% ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝ/ΚΟΙ ΟΛ. ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ Κ ΑΠ Κ ΑΠ-ΜΕΑ Χωρίς δήλωση Τέκνα που τοποθετούνται στις δομές ανά είδος δομής 16% 2% 13% 0% 69% ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝ/ΚΟΙ ΟΛ. ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ Κ ΑΠ Κ ΑΠ-ΜΕΑ

81 4.33. Αιτήσεις τέκνων, ανά μορφή φορέα (1η επιλογή) 1% 39% 37% 23% ΝΠ ΝΠΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Χωρίς δήλωση Τέκνα που τοποθετούνται στις δομές, ανά μορφή φορέα 34% 44% 22% ΝΠ ΝΠΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

82 4.35. Αιτήσεις τέκνων (1η επιλογή), ανά κατηγορία θέσης δομής και μορφή φορέα Κ ΑΠ-ΜΕΑ Κ ΑΠ Βρεφον/κοι ολ. Φροντίδας και ΑΜΕΑ Παιδικοί Βρεφικοί % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΝΠ ΝΠΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αριθμός τέκνων που τοποθετούνται στις δομές, ανά κατηγορία θέσης δομής και μορφή φορέα Κ ΑΠ-ΜΕΑ Κ ΑΠ Βρεφον/κοι ολ. Φροντίδας και ΑΜΕΑ Παιδικοί Βρεφικοί % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΝΠ ΝΠΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

83 4.37. Συγκριτικά στοιχεία αιτήσεων (έτη ) ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Συγκριτικά στοιχεία ωφελούμενων γυναικών και τοποθετούμενων παιδιών (σύγκριση ) ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡ. ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΜΕΣ

84

85 5. Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» - Βοήθεια στο Σπίτι Τα στοιχεία αυτής της ενότητας προέρχονται από τη Βάση Δεδομένων που σχεδιάστηκε κ αι αναπτύχθηκε από την ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής κ α ι Επαγγελματικής ζωής». Το πρόγραμμα ανατέθηκε στην ΕΕΤΑΑ από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων και αφορούσε στην παροχή κατ οίκον υπηρ εσι ών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων κ αι αναγνωρισμένα ε παπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης

86

87 5.1. Επιλέξιμοι φορείς ανά περιφέρεια 8% 7% 7% 18% 7% 9% 4% 2% 6% 14% 3% 8% 7% Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αττικής Βορείου Αιγαίου υτικής Ελλάδας υτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Κεντρικής Μακεδονίας Κρήτης Νοτίου Αιγαίου Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας 5.2. Επιλέξιμες μονάδες ανά περιφέρεια 10% 6% 11% 4% 6% 4% 8% 6% 5% 19% 9% 3% 9% Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αττικής Βορείου Αιγαίου υτικής Ελλάδας υτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Κεντρικής Μακεδονίας Κρήτης Νοτίου Αιγαίου Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας

88 5.3. Επιλέξιμες φορείς ανά νομική μορφή 25% 3% 11% 0% 0% 61% ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΜΟΣ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ Ι ΡΥΜΑ (ΝΠΙ ) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΝΠ 5.4. Επιλέξιμες μονάδες ανά νομική μορφή φορέα 27% 4% 8% 0% 0% 61% ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΜΟΣ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ Ι ΡΥΜΑ (ΝΠΙ ) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΝΠ

89 5.5. Αριθμός εξυπηρετούμενων ανά Περιφέρεια 7% 9% 7% 8% 3% 4% 10% 9% 4% 19% 5% 8% 7% Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αττικής Βορείου Αιγαίου υτικής Ελλάδας υτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Κεντρικής Μακεδονίας Κρήτης Νοτίου Αιγαίου Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας 5.6. Αριθμός εξυπηρετούμενων ανά νομική μορφή 2% 6% 0% 0% 27% 65% ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΜΟΣ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ Ι ΡΥΜΑ (ΝΠΙ ) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΝΠ

90 5.7. Αριθμός εργαζομένων ανά περιφέρεια 6% 9% 7% 10% 3% 9% 4% 8% 19% 5% 4% 9% 7% Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αττικής Βορείου Αιγαίου υτικής Ελλάδας υτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Κεντρικής Μακεδονίας Κρήτης Νοτίου Αιγαίου Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας 5.8. Αριθμός εργαζομένων ανά νομική μορφή φορέα 2% 6% 0% 0% 27% 65% ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΜΟΣ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ Ι ΡΥΜΑ (ΝΠΙ ) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΝΠ

91 5.9. Αριθμός φορέων ανά περιφέρεια και νομική μορφή φορέα Στερεάς Ελλάδας Πελοποννήσου Νοτίου Αιγαίου Κρήτης Κεντρικής Μακεδονίας Ιονίων Νήσων Θεσσαλίας Ηπείρου υτικής Μακεδονίας υτικής Ελλάδας Βορείου Αιγαίου Αττικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης % 20% 40% 60% 80% 100% ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΜΟΣ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ Ι ΡΥΜΑ (ΝΠΙ ) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΝΠ Αριθμός δομών ανά περιφέρεια και νομική μορφή φορέα Στερεάς Ελλάδας Πελοποννήσου Νοτίου Αιγαίου Κρήτης Κεντρικής Μακεδονίας Ιονίων Νήσων Θεσσαλίας Ηπείρου υτικής Μακεδονίας υτικής Ελλάδας Βορείου Αιγαίου Αττικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης % 20% 40% 60% 80% 100% ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΜΟΣ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ Ι ΡΥΜΑ (ΝΠΙ ) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΝΠ

92 5.11. Αριθμός φορέων ανά τάξεις πλήθους δομών 5% 25% 34% 36% άνω των Αριθμός φορέων ανά τάξεις πλήθους εξυπηρετούμενων 10% 26% 20% 19% 25% άνω των

93 6. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Τα στοιχεία αυτής της ενότητας προέρχονται από τη Βάση Δεδομένων που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο έργου που ανατέθηκε στην ΕΕΤΑΑ από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων. Το έργο αφορούσε σε ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας γι α την ενίσχυση της απασχολησι μότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων

94

95 6.1. Φορείς ανά περιφέρεια 6% 3% 2% 3% 25% 18% 15% 5% 6% 3% 4% 3% 7% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 6.2. Φορείς ανά νομική μορφή 1% 2% 3% 17% 39% 38% ΗΜΟΣ Ν.Π... ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΟΕ/ΕΕ

96 6.3. Φορείς ανά είδος κέντρου 4% 36% 60% ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΗΦΗ ΛΟΙΠΑ 6.4. Αριθμός ωφελούμενων ανά περιφέρεια 4% 3% 2% 2% 17% 28% 3% 18% 5% 3% 4% 7% 4% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

97 6.5. Ωφελούμενοι ανά νομική μορφή φορέα 0% 2% 2% 13% 45% 38% ΗΜΟΣ Ν.Π... ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΟΕ/ΕΕ 6.6. Ωφελούμενοι ανά είδος φορέα 4% 40% 56% ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΗΦΗ ΛΟΙΠΑ

98 6.7. Αριθμός φορέων ανά περιφέρεια και νομική μορφή ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ % 20% 40% 60% 80% 100% ΗΜΟΣ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΟΕ/ΕΕ 6.8. Αριθμός φορέων ανά νομική μορφή και είδος φορέα ΟΕ/ΕΕ 2 0 ΑΤΟΜΙΚΗ 1 0 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Ν.Π ΗΜΟΣ % 20% 40% 60% 80% 100% ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΗΦΗ ΛΟΙΠΑ

99 7. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τα στοιχεία αυτής της ενότητας στηρίζονται στα ε πίσημα στοιχεία της Eurostat, του Ο.Ο.Σ.Α. και της CEMR - Dexia

100

101 7.1. Η διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης Π λ η θ υ σ μ ό ς ( χ ι λ ι ά δ ε ς ) Μ έ σ ο ς π λ η θ υ σ μ ό ς Ο Τ Α Έ κ τ α σ η ( K m 2 ) Μ έ σ η έ κ τ α σ η Α Ο Τ Α ( K m 2 ) Β α θ μ ί δ α Β Β α θ μ ί δ α Γ Β α θ μ ί δ α Α υ σ τ ρ ί α Β έ λ γ ι ο Β ο υ λ γ α ρ ί α Κ ύ π ρ ο ς Τ σ ε χ ί α Δ α ν ί α Ε σ θ ο ν ί α Φ ι ν λ α ν δ ί α Γ α λ λ ί α Γ ε ρ μ α ν ί α Ε λ λ ά δ α Ο υ γ γ α ρ ί α Ι ρ λ α ν δ ί α

102 Π λ η θ υ σ μ ό ς ( χ ι λ ι ά δ ε ς ) Μ έ σ ο ς π λ η θ υ σ μ ό ς Ο Τ Α Έ κ τ α σ η ( K m 2 ) Μ έ σ η έ κ τ α σ η Α Ο Τ Α ( K m 2 ) Β α θ μ ί δ α Β Β α θ μ ί δ α Γ Β α θ μ ί δ α Ι τ α λ ί α Λ ε τ ο ν ί α Λ ι θ ο υ α ν ί α Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο Μ ά λ τ α Ο λ λ α ν δ ί α Π ο λ ω ν ί α Π ο ρ τ ο γ α λ ί α Σ λ ο β α κ ί α Σ λ ο β ε ν ί α Ι σ π α ν ί α Σ ο υ η δ ί α Η ν ω μ έ ν ο Β α σ ί λ ε ι ο Ε. Ε (πηγή: Dexia-CEMR)

103 Εξέλιξη κατά κεφαλή ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής ύναμης, στην Ελλάδα, , με βάση 100 το αντίστοιχο της ΕΕ

104 7.2. Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής Δύναμης Ε Ε τ ω ν b Ε Ε τ ω ν b Ε υ ρ ω ζ ώ ν η b Β έ λ γ ι ο b Β ο υ λ γ α ρ ί α b Τ σ ε χ ί α b Δ α ν ί α b Γ ε ρ μ α ν ί α b Ε σ θ ο ν ί α b Ι ρ λ α ν δ ί α b Ε λ λ ά δ α 8 6 p 9 0 p 9 3 p 9 4 p 9 1 b p 9 2 p 9 0 p 9 3 p 9 4 p 8 7 p 7 9 p Ι σ π α ν ί α b Γ α λ λ ί α b Ι τ α λ ί α b Κ ύ π ρ ο ς b Λ ε τ ο ν ί α b Λ ι θ ο υ α ν ί α b b Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο b

105 Ο υ γ γ α ρ ί α b Μ ά λ τ α b Ο λ λ α ν δ ί α b Α υ σ τ ρ ί α b Π ο λ ω ν ί α b Π ο ρ τ ο γ α λ ί α b Ρ ο υ μ α ν ί α b Σ λ ο β ε ν ί α b Σ λ ο β α κ ί α b Φ ι λ α ν δ ί α b Σ ο υ η δ ί α b Η ν ω μ. Β α σ ί λ ε ι ο b Ι σ λ α ν δ ί α b Ν ο ρ β η γ ί α b Ε λ β ε τ ί α b Μ α υ ρ ο β ο ύ ν ι ο Κ ρ ο α τ ί α b F Y R O M b Σ ε ρ β ί α

106 Τ ο υ ρ κ ί α b Α λ β α ν ί α e Β ο ζ ν ί α Ε ρ ζ ε γ ο β ί ν η Η Π Α ( πηγή: Eurostat) b=break in time series p=provisional e=estimated

107 Ετησιος ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ, ΕΕ και Ελλάδας Ελλαδα ΕΕ των

108 Ωριαίο κόστος εργασίας σε ευρώ, στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πηγή: Eurostat, 2003) 23,56 Ηνωμένο Βασίλειο 30,03 Σουηδία 24,78 Φινλανδία 9,6 Πορτογαλία 24,98 Αυστρία 26,45 Ολλανδία 27,02 Λουξεμβούργο 20,64 Ιταλία 27,68 Γαλλία Ισπανία 14,21 Ελλάδα 13,37 Γερμανία 26,8 30,3 29,58 ανία Βέλγιο

109 ημόσιο χρέος σε Ελλάδα και ΕΕ ΕΕ των 27 Ελλάδα 107

110 7.4. Χρέος Γενικής Κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ Ε Ε τ ω ν Β έ λ γ ι ο Β ο υ λ γ α ρ ί α Τ σ ε χ ί α Δ α ν ί α Γ ε ρ μ α ν ί α Ε σ θ ο ν ί α Ι ρ λ α ν δ ί α Ε λ λ α δ α Ι σ π α ν ί α Γ α λ λ ί α Ι τ α λ ί α Κ ύ π ρ ο ς Λ ε τ ο ν ί α Λ ι θ ο υ α ν ί α Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο Ο υ γ γ α ρ ί α

111 Μ ά λ τ α Ο λ λ α ν δ ί α Α υ σ τ ρ ί α Π ο λ ω ν ί α Π ο ρ τ ο γ α λ ί α Ρ ο υ μ α ν ί α Σ λ ο β ε ν ί α Σ λ ο β α κ ί α Φ ι λ α ν δ ί α Σ ο υ η δ ί α Η ν ω μ Β α σ ί λ ε ι ο Ι σ λ α ν δ ί α Ν ο ρ β η γ ί α Κ ρ ο α τ ί α Τ ο υ ρ κ ί α (πηγή: Eurostat)

112 6% 12% Η διάρθρωση των ημοσίων απανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανά τομέα 13% 5% 20% 19% 5% Παιδεία Περιβάλλον Γενικές Υπηρεσίες ημόσια τάξη Κοινωνική προστασία Οικονομικές υπηρεσίες Κατοικία Υγεία Ψυχαγωγία - Πολιτισμός % 4% 110

113 7.5. Η διάρθρωση των τοπικών δημοσίων δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανά τομέα Παιδεία Κοινωνική Προστασία Γενικές Υπηρεσίες Υγεία Οικονομικές Υπηρεσίες Άλλες Υπηρεσίες Γερμανία 1 6, 8 3 2, , 6 1 1, 3 2 1, 5 Αυστρία 1 7, 5 1 9, 1 1 7, 2 1 7, 5 1 2, 9 1 5, 8 Βέλγιο 1 9, 3 1 6, 8 2 3, 6 2, 6 9, 6 2 8, 1 Βουλγαρία 2 9, 7 6, , 9 1 0, 9 2 7, 8 Κύπρος 4 3, 7 0, 0 5 6, 3 Δανία 1 0, 8 5 4, 2 4, 2 2 3, , 2 Ισπανία 1 9, 9 6, 9 1 5, 9 2 5, 8 1 3, 5 1 8, 0 Εσθονία 3 7, 9 7, 4 7, 9 1 5, 0 1 7, 8 1 4, 0 Φινλανδία 1 8, 7 2 4, 4 1 4, 6 2 9, 1 6, 2 7, 0 Γαλλία 1 6, 5 1 6, 7 1 8, 7 1, 1 1 2, 4 3 4, 7 Ελλάδα 2, 4 1 1, 1 3 9, 5 2 0, 2 2 6, 8 Ουγγαρία 2 8, 3 1 3, 2 1 7, 7 1 3, 6 8, 1 1 9, 1 Ιρλανδία 1 6, 1 9, 4 3, 6 2 6, 3 4 4, 7 Ιταλία 8, 1 4, 7 1 5, 7 4 4, 2 1 3, 9 1 3,

114 Παιδεία Κοινωνική Προστασία Γενικές Υπηρεσίες Υγεία Οικονομικές Υπηρεσίες Άλλες Υπηρεσίες Λετονία 3 7, 4 6, 9 1 0, 2 1 1, 4 1 6, 9 1 7, 3 Λιθουανία 4 1, 0 8, 3 6, 5 2 0, 2 5, 0 1 9, 1 Λουξεμβούργο 2 1, 4 4, 4 2 2, 0 0, 1 1 6, 1 3 6, 0 Μάλτα 5 2, 2 1 5, 5 3 2, 3 Ολλανδία 2 8, 4 1 3, 8 1 6, 0 1, 6 1 6, 8 2 3, 4 Πολωνία 2 6, 6 1 1, 5 9, 2 1 6, 0 1 6, 1 2 0, 5 Πορτογαλία 9, 7 6, 4 3 1, 7 5, 3 1 9, 0 2 8, 0 Τσεχία 2 8, 9 1 1, 3 1 1, 6 2, 3 2 3, 3 2 2, 6 Ρουμανία 2 5, 6 1 7, 3 1 2, 4 2, 1 1 8, 8 2 3, 9 Ηνωμένο Βασίλειο 3 2, 5 2 8, 5 5, 7 0, 0 8, 6 2 4, 8 Σλοβακία 2 1, 7 2 1, 0 3 9, 4 7, 2 1 7, 6 0, 4 1 3, 6 Σλοβενία 3 5, 5 9, 0 1 1, 1 1 0, 4 1 2, 9 Σουηδία 2 1, 2 2 6, 5 1 1, 1 2 7, 2 6, 1 7, 9 ΕΕ , 4 1 8, 7 1 4, 0 1 5, 5 1 1, 9 2 0, 5 (πηγή: Dexia-CEMR)

115 Συνολικές δαπάνες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής ΤΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ ΕΕ των 27 Ελλαδα 113

116 7.6. Συνολικές Δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε Ε τ ω ν Ε υ ρ ω ζ ώ ν η Β έ λ γ ι ο Β ο υ λ γ α ρ ί α Τ σ ε χ ί α Δ α ν ί α Γ ε ρ μ α ν ί α Ε σ θ ο ν ί α Ι ρ λ α ν δ ί α Ε λ λ ά δ α Ι σ π α ν ί α Γ α λ λ ί α Ι τ α λ ί α Κ ύ π ρ ο ς Λ ε τ ο ν ί α Λ ι θ ο υ α ν ί α Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο

117 Ο υ γ γ α ρ ί α Μ ά λ τ α Ο λ λ α ν δ ί α Α υ σ τ ρ ί α Π ο λ ω ν ί α Π ο ρ τ ο γ α λ ί α Ρ ο υ μ α ν ί α Σ λ ο β ε ν ί α Σ λ ο β α κ ί α Φ ι λ α ν δ ί α Σ ο υ η δ ί α Η ν ω μ. Β α σ ί λ ε ι ο Ι σ λ α ν δ ί α Ν ο ρ β η γ ί α Ε λ β ε τ ί α ( π η γ ή : E u r o s t a t )

118 7.7. Διάρθρωση εσόδων των αυτοδιοικητικών προϋπολογισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2011) ( π η γ ή : D e x i a - C E M R )

119 7.8. Διάρθρωση των εσόδων κατά βαθμίδα διοίκησης ως ποσοστό της συνολικής φορολογίας (2011) ( π η γ ή : E u r o s t a t )

120 Έσοδα στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή ΤΑ, ως ποσοστό του ΑΕΠ ΕΕ των 27 Ελλαδα 118

121 7.9. Τα Έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε Ε τ ω ν Ε υ ρ ω ζ ώ ν η Β έ λ γ ι ο Β ο υ λ γ α ρ ί α Τ σ ε χ ί α Δ α ν ί α Γ ε ρ μ α ν ί α Ε σ θ ο ν ί α Ι ρ λ α ν δ ί α Ε λ λ ά δ α Ι σ π α ν ί α Γ α λ λ ί α Ι τ α λ ί α Κ ύ π ρ ο ς Λ ε τ ο ν ί α Λ ι θ ο υ α ν ί α Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο

122 Ο υ γ γ α ρ ί α Μ ά λ τ α Ο λ λ α ν δ ί α Α υ σ τ ρ ί α Π ο λ ω ν ί α Π ο ρ τ ο γ α λ ί α Ρ ο υ μ α ν ί α Σ λ ο β ε ν ί α Σ λ ο β α κ ί α Φ ι λ α ν δ ί α Σ ο υ η δ ί α Η ν ω μ. Β α σ ί λ ε ι ο Ι σ λ α ν δ ί α Ν ο ρ β η γ ί α Ε λ β ε τ ί α (πηγή: Eurostat)

123 Π α ρ ε π ι δ η μ ο ύ ν τ ω ν Α γ ο ρ έ ς Τ ρ ά π ε ζ ε ς Υ π ε ρ α ξ ί α ς α κ ι ν ή τ ω ν Κατηγορίες τοπικών φόρων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α κ ί ν η τ η ς π ε ρ ι ο υ σ ί α ς Ε ι σ ο δ ή μ α τ ο ς Ε π ι τ η δ ε ύ μ α τ ο ς Β Κ α τ ο ι κ ί α ς Σ κ ύ λ ω ν Δ ι α σ κ έ δ α σ η Α υ τ ο κ ί ν η τ α Α π ό β λ η τ α Η λ ε κ τ ρ ι κ ή ε ν έ ρ γ ε ι α Μ ε τ α φ ο ρ έ ς Δ ι α φ ή μ ι σ η Κ α τ ά λ η ψ η δ η μ ό σ ι ω ν Μ ε τ α β ί β α σ η α κ ι ν ή τ ω ν Τ υ χ ε ρ ώ ν π α ι γ ν ί ω ν Α υ σ τ ρ ί α Β έ λ γ ι ο Δ α ν ί α Φ ι λ α ν δ ί α Γ α λ λ ί α Γ ε ρ μ α ν ί α Ι τ α λ ί α Ι ρ λ α ν δ ί α Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο

124 122 Α κ ί ν η τ η ς π ε ρ ι ο υ σ ί α ς Ε ι σ ο δ ή μ α τ ο ς Ε π ι τ η δ ε ύ μ α τ ο ς Β Κ α τ ο ι κ ί α ς Σ κ ύ λ ω ν Δ ι α σ κ έ δ α σ η Α υ τ ο κ ί ν η τ α Α π ό β λ η τ α Η λ ε κ τ ρ ι κ ή ε ν έ ρ γ ε ι α Μ ε τ α φ ο ρ έ ς Δ ι α φ ή μ ι σ η Κ α τ ά λ η ψ η δ η μ ό σ ι ω ν Μ ε τ α β ί β α σ η α κ ι ν ή τ ω ν Τ υ χ ε ρ ώ ν π α ι γ ν ί ω ν Π α ρ ε π ι δ η μ ο ύ ν τ ω ν Α γ ο ρ έ ς Τ ρ ά π ε ζ ε ς Υ π ε ρ α ξ ί α ς α κ ι ν ή τ ω ν Ο λ λ α ν δ ί α Π ο ρ τ ο γ α λ ί α Ι σ π α ν ί α Σ ο υ η δ ί α Μ. Β ρ ε τ α ν ί α (πηγή: Eurostat)

125 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Φορολογικά έσοδα από φόρους στην παραγωγή και τις εισαγωγές ΕΕ των 27 Ελλαδα 123

126 Τα Έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από Φόρους στην παραγωγή και τις εισαγωγές, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε Ε τ ω ν Ε υ ρ ω ζ ώ ν η Β έ λ γ ι ο Β ο υ λ γ α ρ ί α Τ σ ε χ ί α Δ α ν ί α Γ ε ρ μ α ν ί α Ε σ θ ο ν ί α Ι ρ λ α ν δ ί α Ε λ λ ά δ α Ι σ π α ν ί α Γ α λ λ ί α Ι τ α λ ί α Κ ύ π ρ ο ς Λ ε τ ο ν ί α Λ ι θ ο υ α ν ί α

127 Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο Ο υ γ γ α ρ ί α Μ ά λ τ α Ο λ λ α ν δ ί α Α υ σ τ ρ ί α Π ο λ ω ν ί α Π ο ρ τ ο γ α λ ί α Ρ ο υ μ α ν ί α Σ λ ο β ε ν ί α Σ λ ο β α κ ί α Φ ι λ α ν δ ί α Σ ο υ η δ ί α Η ν ω μ. Β α σ ί λ ε ι ο Ι σ λ α ν δ ί α Ν ο ρ β η γ ί α Ε λ β ε τ ί α ( πηγή: Eurostat)

128 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Τοπικά φορολογικά έσοδα από φόρους στο εισόδημα και την περιουσία ΕΕ των 27 Ελλαδα 126

129 7.12. Τα Έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από Φόρους εισοδήματος και περιουσίας, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε Ε τ ω ν Ε υ ρ ω ζ ώ ν η Β έ λ γ ι ο Β ο υ λ γ α ρ ί α Τ σ ε χ ί α Δ α ν ί α Γ ε ρ μ α ν ί α Ε σ θ ο ν ί α Ι ρ λ α ν δ ί α Ε λ λ ά δ α Ι σ π α ν ί α Γ α λ λ ί α Ι τ α λ ί α Κ ύ π ρ ο ς Λ ε τ ο ν ί α Λ ι θ ο υ α ν ί α

130 Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο Ο υ γ γ α ρ ί α Μ ά λ τ α Ο λ λ α ν δ ί α Α υ σ τ ρ ί α Π ο λ ω ν ί α Π ο ρ τ ο γ α λ ί α Ρ ο υ μ α ν ί α Σ λ ο β ε ν ί α Σ λ ο β α κ ί α Φ ι λ α ν δ ί α Σ ο υ η δ ί α p p p p p p p p Η ν ω μ. Β α σ ί λ ε ι ο Ι σ λ α ν δ ί α Ν ο ρ β η γ ί α Ε λ β ε τ ί α (πηγή: Eurostat)

131 7.13. Οι αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α υ σ τ ρ ί α Β έ λ γ ι ο Δ α ν ί α Φ ι λ α ν δ ί α Γ α λ λ ί α Γ ε ρ μ α ν ί α Ι τ α λ ί α Ι ρ λ α ν δ ί α Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο Γ ρ α φ ε ί ο λ η ξ ι α ρ χ ε ί ω ν Ν ό μ ο ς κ α ι τ ά ξ η Π υ ρ ο σ β ε σ τ ι κ ή Χ ω ρ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η, Π ο λ ε ο δ ο μ ι κ ό ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς Ύ δ ρ ε υ σ η, Α π ο χ έ τ ε υ σ η Ο ι κ ι α κ ά α π ο ρ ρ ί μ μ α τ α Δ ι α ν ο μ ή ε ν έ ρ γ ε ι α ς Α σ τ ι κ έ ς μ ε τ α φ ο ρ έ ς Δ ρ ό μ ο ι Π ά ρ κ α κ α ι κ ή π ο ι Κ α τ ο ι κ ί α

132 Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή π ε ρ ί θ α λ ψ η Κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς Α θ λ η τ ι σ μ ό ς κ α ι ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς χ ρ ό ν ο ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς ε μ π ο ρ ι κ ώ ν σ υ ν α λ λ α γ ώ ν Ά λ λ ε ς Α υ σ τ ρ ί α Β έ λ γ ι ο Δ α ν ί α Φ ι λ α ν δ ί α Γ α λ λ ί α Γ ε ρ μ α ν ί α Ι τ α λ ί α Ι ρ λ α ν δ ί α Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο

133 Ο λ λ α ν δ ί α Π ο ρ τ ο γ α λ ί α Ι σ π α ν ί α Σ ο υ η δ ί α Γ ρ α φ ε ί ο λ η ξ ι α ρ χ ε ί ω ν Ν ό μ ο ς κ α ι τ ά ξ η ² Π υ ρ ο σ β ε σ τ ι κ ή Χ ω ρ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η, Π ο λ ε ο δ ο μ ι κ ό ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς Ύ δ ρ ε υ σ η, Α π ο χ έ τ ε υ σ η ¹ Ο ι κ ι α κ ά α π ο ρ ρ ί μ μ α τ α ¹ Δ ι α ν ο μ ή ε ν έ ρ γ ε ι α ς Α σ τ ι κ έ ς μ ε τ α φ ο ρ έ ς ³ Δ ρ ό μ ο ι Π ά ρ κ α κ α ι κ ή π ο ι ³ Κ α τ ο ι κ ί α Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή π ε ρ ί θ α λ ψ η Μ. Β ρ ε τ α ν ί α C o u n t i e s D i s t r i c t s * G L A * * 131

134 132 Μ. Β ρ ε τ α ν ί α Ο λ λ α ν δ ί α Π ο ρ τ ο γ α λ ί α Ι σ π α ν ί α Σ ο υ η δ ί α C o u n t i e s D i s t r i c t s * G L A * * Κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς ² Ε κ π α ί δ ε υ σ η Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς ² Α θ λ η τ ι σ μ ό ς κ α ι ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς χ ρ ό ν ο ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς ε μ π ο ρ ι κ ώ ν σ υ ν α λ λ α γ ώ ν Ά λ λ ε ς (πηγή: Dexia) ¹ : υποχρεωτική ευθύνη για τους δήμους με περισσότερους από κατοίκους (για την αποχέτευση και την επεξεργασία και αποβλήτων αλλά κάθε δήμος είναι αρμόδιος για την ύδρευση και τη διάθεση των αποβλήτων) ² : υποχρεωτική ευθύνη για τους δήμους με περισσότερους από κατοίκους ³ : υποχρεωτική ευθύνη για τους δήμους με περισσότερους από κατοίκους

135 7.14. Επιχορηγήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως ποσοστό του συνολικού εισοδήματος Αυστρία 14,94 10,52 13,28 11,34 15,60 22,14 22,62 20,30 20,89 19,33 Βέλγιο 47,65 45,53 45, ,05 49,26 48,97 48,31 52,54 49,05 Καναδάς 39,90 40,19 40,50 39,78 40,69 41,62 43,17 42,42 42,60 42,97 Τσεχία 31,14 39,11 36,74 44,32 42,82 35,10 35,27 34,15 33,79 34,31 Δανία 37,36 36,89 37,17 38,35 38,70 38,27 39,28 52,90 54,21 56,63 Εσθονία 37,67 46,23 46,27 44,36 44,30 43,16 41,43 41,60 40,70 38,93 Φινλανδία 21,38 22,24 25,94 27,23 28,05 28,22 28,80 28,21 28,48 29,19 Γαλλία 26,75 28,73 30,49 30,61 30,03 29,02 28,40 28,03 27,72 28,89 Γερμανία 34,52 34,41 34,72 34,43 33,56 34,70 33,48 34,12 34,44 36,57 Ελλάδα 57,06 60,89 61,22 58,17 59,50 58,67 60,58 59,68 60,59 66,56 Ουγγαρία 49,69 50,32 50,96 53,44 49,27 50,18 48,56 46,04 62,47 58,59 Ισλανδία 8,41 9,70 8,95 9,89 9,20 8,51 8,77 9,40 9,71 9,89 Ιρλανδία 76,30 79,45 78,18 76,36 76,01 56,91 56,25 54,33 57,10 55,06 Ισραήλ 40,36 42,45 41,51 40,59 38,57 37,59 35,79 35,23 35,42 34,21 Ιταλία 40,35 43,28 41,13 40,09 41,10 42,24 41,69 40,99 43,50 50,40 Κορέα 56,53 57,25 55,93 57,14 56,86 58,14 57,31 57,37 59,

136 Λουξεμβούργο 39, ,52 39,60 44,76 44,12 46,84 45,35 47,62 47,67 Μεξικό 78,09 76,16 74,07 70,07 68,56 69,75 66,46 Ολλανδία 65,80 66,71 67,62 68,33 66,81 66,69 67,92 68,13 68,81 70,18 Νορβηγία 39,62 37,76 41,86 34,34 34,90 35,04 36,35 36,75 38,16 40,15 Πολωνία 44,54 43,51 45,15 46,69 50,53 Πορτογαλία 35,89 36,21 36,31 37,06 37,03 35,81 34,44 31,68 31,27 34,42 Σλοβακία 16,28 20,45 35,23 64,16 63,32 34,76 35,55 34,93 25,36 37,42 Σλοβενία 42,55 41,90 42,31 43,49 45,27 47,39 46,59 39,21 40,25 43,16 Ισπανία 33,87 34,09 34,62 35,74 33,09 32,08 33,78 33,35 35,43 42,76 Σουηδία 20,45 20, ,62 18,90 20,85 21,08 21,13 19,40 21,20 Ελβετία 18,95 18,69 18,97 19,51 19,10 19,20 18,98 18,46 14,46 14,43 Τουρκία 51,41 52,71 Ηνωμένο Βασίλειο 68,98 68,35 68,87 69,67 69,99 70,09 69,37 69,04 69,67 70,20 ( π η γ ή : Ο Ο Σ Α )

137 7.15. Άμεσες Επενδύσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δημόσιες δαπάνες (δις) Ως ποσοστό δαπανών Ως ποσοστό του ΑΕΠ Σύνολο (δις) Κατά Κεφαλή Γερμανία 20, ,8 10,2 57,7 Αυστρία 1, ,4 5,3 41,7 Βέλγιο 2, ,8 10,6 46,8 Βουλγαρία 0,5 69,0 1,4 21,0 30,4 Κύπρος 0, ,7 30,4 17,9 Δανία 3, ,3 3,5 61,7 Ισπανία 29, ,8 11,6 72,0 Εσθονία 0, ,1 10,8 45,4 Φινλανδία 3, ,8 8,2 69,5 Γαλλία 44, ,3 19,5 73,2 Ελλάδα 1, ,6 21,5 21,0 Ουγγαρία 2, ,2 17,3 65,4 Ιρλανδία 3, ,4 35,4 64,8 Ιταλία 23, ,5 9,6 72,8 Λετονία 0, ,9 25,4 65,7 Λιθουανία 0, ,3 20,6 51,

138 136 Δημόσιες δαπάνες (δις) Ως ποσοστό δαπανών Ως ποσοστό του ΑΕΠ Σύνολο (δις) Κατά Κεφαλή Λουξεμβούργο 0, ,6 30,6 39,2 Μάλτα 0,0 22 0,1 22,5 6,6 Ολλανδία 13, ,3 13,6 65,9 Πολωνία 11, ,3 21,9 58,1 Πορτογαλία 2, ,7 23,6 45,5 Τσεχία 3, ,3 19,7 71,5 Ρουμανία 2, ,2 22,6 37,8 Ηνωμένο Βασίλειο 20, ,2 8,7 49,6 Σλοβακία 1, ,6 21,7 62,0 Σλοβενία 0, ,4 24,0 56,5 Σουηδία 5, ,7 6,5 50,9 ΕΕ , ,6 12,0 61,7 (πηγή: Dexia)

139 7.16. Τέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ποσοστό του ΑΕΠ Αυστρία 1,47 0,81 0,81 0,82 0,83 0,82 0,79 0,78 0,75 0,79 Βέλγιο 0,47 0,46 0,49 0,49 0,49 0,50 0,50 0,49 0,51 0,53 Καναδάς 0, ,97 0,97 0,97 0,99 1,01 1 1,09 Τσεχία 1,83 1,76 1,79 1,92 1,78 1,72 1,62 1,64 1,72 1,82 Δανία 1,79 1,82 1,86 1,86 1,87 1,87 1,79 1,66 1,70 1,89 Εσθονία 0,62 0,61 0,81 0,83 0,82 0,80 0,77 0,71 0,83 0,96 Φινλανδία 3,21 3,12 3,33 3,59 3,66 3,82 3,87 3,83 4,23 4,79 Γαλλία 1,55 1,48 1,51 1,54 1,59 1,60 1,61 1,61 1,62 1,70 Γερμανία 1,31 1,26 1,22 1,23 1,21 1,20 1,17 1,13 1,10 1,14 Ελλάδα 0,62 0,61 0,61 0,62 0,62 0,69 0,68 0,67 0,69 0,69 Ουγγαρία 1,29 1,21 1,20 1,19 1,23 1,20 1,17 1,14 1,09 1,10 Ισλανδία 1,35 1,24 1,21 1,30 1,31 1,37 1,24 1,32 1,30 1,42 Ιρλανδία 0,72 0,70 0,76 0,84 0,95 0,60 0,58 0,58 0,61 0,76 Ισραήλ 0,34 0,36 0,37 0,35 0,33 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 Ιταλία 1,21 1,16 1,12 1,07 1,05 1,02 0,96 0,96 0,99 1,03 Ιαπωνία 0,86 0,86 0,85 0,86 0,85 0,87 0,84 0,84 0,

140 Κορέα 0,61 0,61 0,57 0,56 0,55 0,55 0,58 0,58 0,57 Λουξεμβούργο 1,05 1,08 1,10 1,11 1,09 1,05 0,97 0,96 0,92 0,96 Ολλανδία 2,43 2,30 2,27 2,39 2,45 2,42 2,40 2,37 2,33 2,50 Νέα Ζηλανδία 1,20 1,11 1,06 1,08 1,07 1,08 1,03 1,02 1,09 Νορβηγία 2,10 2,07 1,94 1,96 1,90 1,77 1,63 1,67 1,61 1,80 Πολωνία 2,09 2,21 2,19 2,04 1,80 1,44 1,40 1,36 1,34 1,28 Πορτογαλία 0,94 0,93 0,87 0,86 0,81 0,92 0,88 0,88 0,87 0,86 Σλοβακία 0,40 0,69 0,80 1,09 0,82 0,77 0,68 0,70 0,63 0,69 Σλοβενία 1,31 1,25 1,30 1,27 1,20 1,18 1,16 1,07 1,07 1,15 Ισπανία 0,52 0,49 0,52 0,50 0,50 0,52 0,54 0,55 0,55 0,57 Σουηδία 2,85 2,98 2,89 2,84 2,87 2,78 2,71 2,65 2,71 2,88 Ελβετία 1,75 1,78 1,80 1,88 1,84 1,77 1,73 1,64 1,62 1,67 Τουρκία 0,60 0,69 0,58 0,62 Ηνωμένο Βασίλειο 1,30 1,44 1,52 1,55 1,53 1,59 1,79 1,77 1,76 1,92 ( π η γ ή : Ο Ο Σ Α )

141 7.17. Τοπικοί φόροι ως ποσοστό του ΑΕΠ Αυστραλία 0,90 0,89 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,86 0,87 Αυστρία 4,33 4,48 4,23 4,09 4,09 4 3,99 4,02 4,14 4,06 Βέλγιο 1,88 2,05 2,18 2,27 2,20 2,19 2,20 2,27 2 2,37 Καναδάς 2,93 2,95 2,94 2,92 2,89 2,88 2,86 2,89 2,92 3,09 Χιλή 1,53 1,55 1,56 1,54 1,36 1,40 1,27 1,25 1,38 Τσεχία 4,18 3,90 4,54 4,71 4,90 5,66 5,44 5,48 5,24 5,14 Δανία 16,54 17,01 17,08 17,17 16,87 16,89 16,79 11,89 11,92 12,55 Εσθονία 4,30 4,07 4,01 3,99 4,03 3,99 4,06 4,27 4,93 5,01 Φινλανδία 10,21 9,92 9,60 9,31 9,06 9,11 9,24 9,17 9,48 10,28 Γαλλία 4,50 4,37 4,37 4,45 4,81 5,05 5,10 5,23 5,25 5,52 Γερμανία 2,76 2,63 2,47 2,41 2,57 2,70 2,92 3,01 3,09 2,90 Ελλάδα 0,29 0,28 0,26 0,25 0,27 0,24 0,24 0,26 0,26 Ουγγαρία 1,99 2,08 2,05 2,17 2,29 2,34 2,40 2,47 2,56 2,64 Ισλανδία 8,69 8,82 8,73 8,89 8,93 9,29 10,05 10,18 9,52 9,36 Ιρλανδία 0,56 0,56 0,57 0,60 0,63 0,65 0,67 0,67 0,75 1,61 Ισραήλ 2,35 2,36 2,45 2,48 2,55 2,54 2,48 2,54 2,53 2,53 Ιταλία 6,48 6,61 6,76 7,03 6,82 6,78 6,82 7,09 6,96 6,

142 Ιαπωνία 7,07 7,14 6,79 6,66 6,73 6,94 7,20 7,81 7,83 7,21 Κορέα 3,42 4,09 4,38 4,32 4,14 4,16 4,54 4,46 4,43 4,25 Λουξεμβούργο 2,25 2,25 2,39 2,27 1,83 1,67 1,57 1,59 1,59 1,68 Μεξικό 0,13 0,15 0,17 0,18 0,18 0,19 0,20 0,22 0,22 Ολλανδία 1,34 1,35 1,36 1,42 1,49 1,50 1,30 1,29 1,29 Νέα Ζηλανδία 1,94 1,86 1,91 1,92 1,93 1,96 2,05 2,06 2,12 2,26 Νορβηγία 6,44 7,03 5,61 6,24 5,94 5,81 5,56 5,48 5,10 5,97 Πολωνία 2,95 3,05 3,25 3,07 4,01 4,14 4,28 4,61 4,63 Πορτογαλία 1,99 1,91 2,01 1,92 2,06 2,12 2,15 2,14 2,32 Σλοβακία 1,39 1,46 1,57 1,53 1,54 3,53 3,32 3,19 3,41 3,48 Σλοβενία 2,73 2,80 2,82 2,90 2,91 2,84 2,96 3,41 3,30 3,74 Ισπανία 3,12 3,04 2,97 2,87 3,07 3,14 3,27 3,26 2,97 2,89 Σουηδία 14,84 15,30 15,49 15,84 15,78 15,73 15,42 15,33 16,10 17 Ελβετία 4,79 4,89 4,89 4,73 4,63 4,56 4,82 4,55 4,43 4,78 Τουρκία 2,15 2,28 1,60 1,52 1,69 1,85 2,03 2,03 2,11 2,16 Ηνωμένο Βασίλειο 1,44 1,50 1,55 1,64 1,67 1,70 1,69 1,68 1,71 1,82 Ηνωμένες Πολιτείες 3,57 3,59 3,70 3,76 3,80 3,83 3,88 3,94 3,97 4,13 ( π η γ ή : Ο Ο Σ Α )

143 7.18. Τοπικοί φόροι ως ποσοστό των φορολογικών εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης Αυστραλία 2,98 3,10 3,03 2,98 2,93 2,93 2,94 2,90 3,20 Αυστρία 10,02 9,89 9,62 9,34 9,43 9,43 9,54 9,55 9,69 9,49 Βέλγιο 4,20 4,58 4,87 5,12 4,94 4,90 4,97 5,19 4,52 5,47 Καναδάς 8,08 8,46 8,53 8,57 8,48 8,48 8,50 8,65 9,11 9,81 Χιλή 7,86 7,88 7,88 8 6,89 6,50 5,49 5,23 6,13 Τσεχία 11,85 10,95 12,50 12,63 12,97 15,08 14,71 14,71 14,54 14,75 Δανία 33,51 35,10 35,70 35,75 34,41 33,23 33,84 24,33 24,79 26 Εσθονία 13,86 13,48 12,93 12,96 13,19 13,03 13,22 13,39 15,36 13,98 Φινλανδία 21,60 22,15 21,46 21,09 20,82 20,73 21,07 21,33 21,97 23,84 Γαλλία 10,14 9,92 10,07 10,30 11,07 11,50 11,58 12,03 12,15 13,18 Γερμανία 7,43 7,29 6,96 6,78 7,39 7,75 8,26 8,37 8,35 7,83 Ελλάδα 0,86 0,86 0,77 0,79 0,85 0,76 0,75 0,81 0,80 Ουγγαρία 5,18 5,49 5,45 5,76 6,13 6,25 6,46 6,21 6,43 6,75 Ισλανδία 23,35 24,91 24,71 24,20 23,52 22,86 24,23 25,04 25,89 27,46 Ιρλανδία 1,79 1,93 2,06 2,11 2,12 2,14 2,12 2,16 2,59 5,66 Ισραήλ 6,38 6,43 6,76 6,99 7,22 7,14 6,93 7,06 7,49 8,08 Ιταλία 15,34 15,77 16,36 16,85 16,66 16,62 16,12 16,34 16,10 14,

144 Ιαπωνία 26,11 26,42 26,04 25,74 25,60 25,25 25,55 27,56 28,44 45,95 Κορέα 15,12 17,79 18,85 17,99 17,78 17,35 18,14 16,83 16,71 16,61 Λουξεμβούργο 5,75 5,65 6,08 5,95 4,91 4,44 4,39 4,46 4,51 4,52 Μεξικό 0,79 0,88 1,03 1,01 1,06 1,06 1,12 1,22 1,05 Ολλανδία 3,37 3,55 3,63 3,86 4 3,91 3,33 3,34 3,29 Νέα Ζηλανδία 5,70 5,63 5,54 5,57 5,46 5,28 5,58 5,83 6,30 7,19 Νορβηγία 15,11 16,41 13,02 14,75 13,71 13,35 12,64 12,50 11,85 14,43 Πολωνία 9,01 9,37 9,84 9,44 12,68 12,55 12,58 13,27 13,52 Πορτογαλία 6,06 5,86 6,04 5,72 6,29 6,30 6,25 6,07 6,59 Σλοβακία 4,09 4,41 4,71 4,62 4,85 11,20 11,30 10,85 11,61 11,81 Σλοβενία 7,28 7,42 7,44 7,61 7,60 7,35 7,72 9,04 8,91 10 Ισπανία 9,13 9,01 8,71 8,39 8,87 8,80 8,93 8,74 8,94 9,43 Σουηδία 28,86 30,99 32,64 33,15 32,83 32,18 31,92 32,36 34,67 36,43 Ελβετία 15,96 16,58 16,39 16,20 16,05 15,63 16,43 15,74 15,24 15,79 Τουρκία 8,89 8,75 6,52 5,86 7,02 7,63 8,29 8,44 8,69 8,78 Ηνωμένο Βασίλειο 3,96 4,14 4,48 4,77 4,79 4,75 4,63 4,67 4,78 5,31 Ηνωμένες Πολιτείες 12,09 12,64 14,22 14,75 14,78 14,14 13,92 14,13 15,24 17,23 ( πηγή: ΟΟΣΑ)

145 7.19. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ανά Περιφέρεια (2009) (Πηγή: Eurostat)

146 7.20. Πληθυσμιακή πυκνότητα, ανά Περιφέρεια (2010) (Πηγή: Eurostat)

147 7.21. Δείκτης απασχόλησης, ανά Περιφέρεια, 2010 (Πηγή: Eurostat)

148 7.22. Δείκτης ανεργίας, ανά Περιφέρεια, 2010 (Πηγή: Eurostat)

149 7.23. Δαπάνες της ΤΑ της ΕΕ, κατά κατηγορία (2011) (Πηγή: Dexia-CEMR)

150 7.24. Δαπάνες της ΤΑ της ΕΕ, κατά οικονομική δραστηριότητα (2010) (Πηγή: Dexia-CEMR)

151 7.25. Κατανομή του χρέους μεταξύ των κατηγοριών γενικής κυβέρνησης (2011) (Πηγή: Dexia-CEMR)

152 7.26. Κατά κεφαλή χρέος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2011) (Πηγή: Dexia-CEMR) Μεταβολή του χρέους της ΤΑ στην ΕΕ μεταξύ 2010 και 2011 (Πηγή: Dexia-CEMR)

Χρήστος Πετρόπουλος, Ελένη Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Άλκις Χρυσοστομίδης, Αγγελική Σκορδίλη, Κατερίνα Μήτσου

Χρήστος Πετρόπουλος, Ελένη Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Άλκις Χρυσοστομίδης, Αγγελική Σκορδίλη, Κατερίνα Μήτσου Οι Δήμοι σε αριθμούς Αθήνα, Μάιος 2013 Οι Δήμοι σε αριθμούς Αθήνα, Μάιος 2013 Αθ ήνα 2013 Copyright ΕΕΤΑΑ Η Αναθεωρημένη Έκδοση Επιμέλεια: Μαρίνος Σκολαρίκος, Υπεύθυνος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι σε αριθμούς. Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ

Οι Δήμοι σε αριθμούς. Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ Οι Δήμοι σε αριθμούς Σύνταξη Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ Επιμέλεια Ράλλης Γκέκας Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Γιάννης Γούπιος Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Copyright ΚΕ ΚΕ: Παρατηρητήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΕΤΑΑ

Copyright ΚΕ ΚΕ: Παρατηρητήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΕΤΑΑ - 1 - Αθήνα 2011 Copyright ΚΕ ΚΕ: Παρατηρητήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΕΤΑΑ ΣΤ Αναθεωρηµένη Έκδοση Επιµέλεια: Μαρίνος Σκολαρίκος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Στατιστικής, Υπεύθυνος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασία Μπάκα, Ελένη Παπαδοπούλου, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Ανθή Πατσιαούρα, Χρήστος Πετρόπουλος, Αγγελική Σκορδίλη, Μαίρη Τζεβελέκη (ΕΕΤΑΑ)

Αθανασία Μπάκα, Ελένη Παπαδοπούλου, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Ανθή Πατσιαούρα, Χρήστος Πετρόπουλος, Αγγελική Σκορδίλη, Μαίρη Τζεβελέκη (ΕΕΤΑΑ) Αθήνα 2012 Copyright ΕΕΤΑΑ Ζ Αναθεωρημένη Έκδοση Επιμέλεια: Μαρίνος Σκολαρίκος, Υπεύθυνος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης της ΕΕΤΑΑ Συνεργάστηκαν: Αθανασία Μπάκα, Ελένη Παπαδοπούλου, Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E8xxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 Θεσσαλονίκη 15/7/2011 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΠΡΟΣ Την Οικονομική Επιτροπή Οι υπογεγραμμένοι ημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ I. ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2017, 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.120.023,64 17.419.995,12 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 653.290,44

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.24/2013 Κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.24/2013 Κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2013 Κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 319/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνταξη του προϋπολογισµού του δήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό 3 ο έτους 2016 Τακτικής Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Κοινωνικού Οργανισµού ήµου Παύλου Μελά

Απόσπασµα από το πρακτικό 3 ο έτους 2016 Τακτικής Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Κοινωνικού Οργανισµού ήµου Παύλου Μελά Απόσπασµα από το πρακτικό 3 ο έτους 2016 Τακτικής Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Κοινωνικού Οργανισµού ήµου Παύλου Μελά Αριθµός απόφασης 36 «Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Αποτελεσµάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Φορέας Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου "Ανεμοπύλες" Εποπτεύων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 ΥΚΠΑΑΠ Δ. Λαγκαδά. Βεβαιωθέντα. Έτους

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 ΥΚΠΑΑΠ Δ. Λαγκαδά. Βεβαιωθέντα. Έτους ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΥΚΠΑΑΠ Ν.Π.Δ.Δ. Κωδικός Αριθμός Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 ΥΚΠΑΑΠ Δ. Λαγκαδά Περιγραφή Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Φορέας Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου "Ανεμοπύλες" Εποπτεύων

Διαβάστε περισσότερα

Σωστή Οικονομική Διαχείριση Ισχυρός Δήμος Γορτυνίας

Σωστή Οικονομική Διαχείριση Ισχυρός Δήμος Γορτυνίας Y T G F Ο Ρ Τ Υ Ν Ι R T Y N A Δ Η Μ Ο Σ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011-2014 O Γ O L Α A Σ P C N U M 0 1 0 2 Σωστή Οικονομική Διαχείριση Ισχυρός Δήμος Γορτυνίας ΤΕΥΧΟΣ03 2 / ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 03 Σωστή Οικονομική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Προέλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Φορέας Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ. Απόφασης 548/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικής κατάστασης δήμου 1.1 Αποτύπωση υπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΝ-ΡΨΒ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εγκύκλιος υπ αριθμ.: 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα 9 Απριλίου Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΝ-ΡΨΒ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εγκύκλιος υπ αριθμ.: 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα 9 Απριλίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Με e-mail και fax ΑΔΑ: ΒΕΑΙΝ-ΡΨΒ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.:16915/3482/20-03-2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Σελίδα 1 από 11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: /10001/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: /10001/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: - 67305/10001/09-09-2015 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΜΔΝ-ΥΘ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 32754 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 29/02/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 29/02/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: - 16384/2508/10-03-2016 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 29/02/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/05/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/05/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 37492/7574/09-06-2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/05/2017 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Σελίδα 1 από 11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/ πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 363 / Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Σύνταξη έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναλυτικά στοιχεία και συγκεντρωτικοί πίνακες με τα νούμερα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/10/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/10/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 74521/11996/09-11 -2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/10/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) ΑΔΑ: 6ΩΖΕΩ1Ρ-0ΨΗ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017-31/12/2017 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/04/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/04/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: - 28818/4508/10-05-2016 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/04/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/11/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/11/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 81986/13632/09-12-2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/11/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 6713/1335/07-02-2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 13o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 276 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη 3o Συνεδρίαση της 8/5/2017 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2015 Κωδικοί Αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε Ευρώ 0 Τακτικά Έσοδα 10.220.371,38 1 (πλην 13) Έκτακτα

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 13o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 275 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη 2o Συνεδρίαση της 8/5/2017 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 23o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 635 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 20o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 497 Αριθµ. Θέµατος 14 ο έκτακτο Συνεδρίαση της 2/9/2016 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ι. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Διαμορφωθέντα Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 25/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΕ ΛΑΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Ø Ελάχιστο κόστος λειτουργίας Δήμων. Ø Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων

Σύνοψη ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΕ ΛΑΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Ø Ελάχιστο κόστος λειτουργίας Δήμων. Ø Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΕ ΛΑΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ø Ελάχιστο κόστος λειτουργίας Δήμων Ø Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Λαζαρίδης 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Λαζαρίδης 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 246 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/30-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 496/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση σχεδίου του πίνακα 5Α περί Σ οικονομικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 27/11/2014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. για δυναμική διεκδίκηση των πόρων που δικαιούται η Αυτοδιοίκηση από την Πολιτεία. Με τη δημιουργία κοινού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ι V. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

Ι V. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ Ι V. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ Α. ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ Π. Δ. 164/2004 ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ: ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ Π.Δ. 164/2004 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2008 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 197/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Τι πρέπει να γίνει;

5. Τι πρέπει να γίνει; Σεμινάρια ενημέρωσης νέων αιρετών ΥΠΕΣ-ΚΕ Ε-ΕΕΤΑΑ, Ιούνιος - Ιούλιος 2014 1. Η Ελληνική ΤΑ στο διεθνές & Ευρωπαϊκό της περιβάλλον. 2. Οι κρατικές επιχορηγήσεις στους δήμους & η εξέλιξη τους. 3. Είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 9.06.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1.8011/οικ. 3.1414 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη 0 / ποσά σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης:386 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 24/10/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Σικίνου Αριθµός Απόφασης: 66/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 208 Ηµεροµηνία 16-03-2017 ΕΣΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το δεύτερο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2014.

Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το δεύτερο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 382 Της 24 ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 29516/575/10-7-2014 πρόσκληση που

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 09/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 09/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 09/29.04.2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 238/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 332 (Αριθµός πρακτικού 8) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο, Προεδρεύοντος, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00 Κεφάλαιο 2.3 Οικονοµικός Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 2.3.1 Εκτίµηση Εσόδων Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται ο οικονοµικός προγραµµατισµός των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Εµµ. Παππά. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πάρος, 27/7/2015 Ν.Π... ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πάρος, 27/7/2015 Ν.Π... ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πάρος, 27/7/2015 Ν.Π... ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 550 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κ.Π.Π.Α.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΗ-99. ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ. Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Μήνας Αναφοράς:...

ΑΔΑ: 4Α1ΖΗ-99. ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ. Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Μήνας Αναφοράς:... ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 15 ης τακτικής συνεδρίασης της 27/9/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 15 ης τακτικής συνεδρίασης της 27/9/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Αριθμός Απόφασης: 56/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 15

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 161/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΛ-Ζ2Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΛ-Ζ2Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Κατανομής

Βασικές Αρχές Κατανομής Βασικές Αρχές Κατανομής Η σημασία του κάθε τομέα παρέμβασης τόσο στην οικονομική διάρθρωση της εκάστοτε Περιφέρειας όσο και διαπεριφερειακά. Η ενίσχυση της κτηνοτροφίας οριζόντια προτεραιότητα κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.34/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.34/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.34/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 338/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου Κατερίνης οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Συνέδριο με θέμα: «Αλλαγή του Καλλικράτη Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους»

Ειδικό Συνέδριο με θέμα: «Αλλαγή του Καλλικράτη Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους» Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας Ειδικό Συνέδριο με θέμα: «Αλλαγή του Καλλικράτη Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους» Βόλος 18 Οκτωβρίου 2016 Επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα ενημέρωση για μητέρες επαγγελματίες

Επείγουσα ενημέρωση για μητέρες επαγγελματίες Επείγουσα ενημέρωση για μητέρες επαγγελματίες Πρόγραμμα: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής: Πρόσκληση συμμετοχής για Μητέρες (εγγραφή τέκνων σε παιδικούς σταθμούς, βρεφικούς & βρεφονηπιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π. : 74712 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 08/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 08/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 08/21-04-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 201/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ.

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα από το πρακτικό της 18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. : 2313-313689 Αριθ. Απόφασης: 092/2016 ΘΕΜΑ: Εισηγητική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, έτους ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, έτους ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 11297 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας τις

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κερκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΘΕΜΑ 2 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού δήµου Σκύδρας οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο

ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού δήµου Σκύδρας οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΥ ΡΑΣ Αριθ.Αποφ 3/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Σκύδρας ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2018

Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2018 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 02/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 2 ης /11.08.2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. N.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12/27-04-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 274/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 05/08/15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τις αναπληρώτριες Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα