Ε. Κυροδήµου 1, Ι. Σαλλιάρης 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε. Κυροδήµου 1, Ι. Σαλλιάρης 2"

Transcript

1 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Μελέτη Περίπτωσης: Δηµιουργία ενός Σχολείου Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης µε τη βοήθεια του SketchUp Ε. Κυροδήµου 1, Ι. Σαλλιάρης 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ20, Γενικό Λύκειο Καρέα 2 Εκπαιδευτικός Προσχολικής Αγωγής ΠΕ60, 2 ο Νηπιαγωγείο Βροντάδου Χίου Περίληψη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην υλοποίηση ενός διαθεµατικού σχεδίου εργασίας (project) στο Λύκειο, µε αντικείµενο την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασµού και ανάπτυξης ενός ψηφιακού βίντεο στο πλαίσιο του µαθητικού Ευρωπαϊκού Διαγωνισµού Βίντεο: «Βιώσιµες ενεργειακές ιδέες: και τώρα ο λόγος σε σας». Σκοπός του συγκεκριµένου project ήταν να επιτύχει την ευαισθητοποίηση των µαθητών σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας µέσω των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, την απόκτηση γνώσεων γύρω από τα περιβαλλοντικά θέµατα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων µέσα από τη χρήση του προγράµµατος τρισδιάστατης µοντελοποίησης Google SketchUp, και τον σχεδιασµό ενός σχολείου, µε σχεδόν µηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο, το οποίο θα λειτουργεί ως εργαστήριο εκµάθησης της έννοιας της αειφορίας. Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Τρισδιάστατη Μοντελοποίση, Εξοικονόµηση Ενέργειας, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Σχολείο Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. 1. Εισαγωγή Στην κοινωνία στην οποία ζούµε η κατανάλωση ενέργειας, προκειµένου όλα να λειτουργούν οµαλά και όπως τα θέλουµε, είναι τεράστια. Αν σκεφτούµε προσεκτικά, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι για οποιαδήποτε εργασία, µετακίνηση ή οτιδήποτε κάνουµε εντός ή εκτός κατοικίας, χρησιµοποιούµε ένα συγκεκριµένο ποσό ενέργειας ή ένα ποσό ενέργειας έχει ήδη καταναλωθεί γι αυτό που είµαστε έτοιµοι να χρησιµοποιήσουµε ώστε να καλύψουµε τις ανάγκες µας. Με λίγα λόγια, όσο περισσότερες ανάγκες έχουµε τόσο περισσότερη ενέργεια χρειαζόµαστε, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνουµε το περιβάλλον και να προκαλούµε κοινωνικές και φυσικές αλλαγές σε παγκόσµιο επίπεδο (Pittock, 2009).

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 Το φαινόµενο της υπερκατανάλωσης της ενέργειας είναι ιδιαίτερα έντονο στις µεγάλες πόλεις όπου η ζήτηση ενέργειας είναι υψηλότερη και η σπατάλη ακόµα µεγαλύτερη. Παράγουµε, καταναλώνουµε, τρεφόµαστε, ζούµε και αποµυζούµε την περιοχή στην οποία είµαστε εγκατεστηµένοι. Και όταν δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πάρουµε, τότε µετακινούµαστε λίγο παραπέρα ώστε να εκµεταλλευτούµε και τις διπλανές πηγές ενέργειας, χωρίς ποτέ να προσπαθήσουµε να βελτιώσουµε την ενεργειακή µας πολιτική, χρησιµοποιώντας εναλλακτικές πηγές (Cunningham & Cunningham, 2007). Πόση ενέργεια χρησιµοποιείτε κάθε χρόνο; H ανάγκη για εξοικονόµηση ενέργειας έχει γίνει αντιληπτή σε παγκόσµια κλίµακα. Η προσπάθεια αυτή συντονίζεται στην Ευρώπη από ένα συµπαγές και πρόσφατα αναθεωρηµένο νοµοθετικό πλαίσιο (Energy Performance of Buildings Directive ΕPBD, 31/2010/EC), το όποιο αποβλέπει στο να καθοριστούν σταθερές συνεννόησης µεταξύ των κρατών και να επιβληθούν κοινές µεθοδολογίες. Απώτερος στόχος των νοµοθετικών διατάξεων είναι η επίτευξη κτιρίων µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Τα κτίρια αυτά αναµένεται να διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια εξοικονόµησης ενέργειας. Με γνώµονα τα συνεχώς αυξανόµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα λόγω της υπερκατανάλωσης και της έλλειψης φυσικών πόρων, σκεφτήκαµε πώς εµείς οι εκπαιδευτικοί µπορούµε να ευαισθητοποιήσουµε και να γνωρίσουµε στους µαθητές και γενικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα τις τελευταίες επιστηµονικές µεθόδους που εφαρµόζονται στον τοµέα της κτιριακής κάλυψης των σχολικών αναγκών, χρησιµοποιώντας τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ως βασικές πηγές παραγωγής ενέργειας. Το παρόν άρθρο είναι αποτέλεσµα µιας βιβλιογραφικής µελέτης γύρω από τα κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (Net Zero Energy School) που ήδη έχουν χτιστεί και λειτουργούν στην Αµερική και µιας πρωτοβουλίας µαθητών του Γενικού Λυκείου Καρέα, που υλοποιήθηκε στην τάξη τους, κατά το σχολικό έτος , και συγκεκριµένα στο σχεδιασµό και στην παραγωγή ψηφιακού video, µε τη χρήση του προγράµµατος τρισδιάστατης µοντελοποίησης Google SketchUp, µε το οποίο το σχολείο συµµετείχε σε διεθνή µαθητικό διαγωνισµό. Αρχικά θα αναφερθούµε στους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε. για την εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα και συγκεκριµένα πώς αυτοί µπορούν να εφαρµοστούν στα σχολικά κτίρια µέσα από την δηµιουργία σχολείων µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Στη συνέχεια θα αναδειχθεί ο σηµαντικός ρόλος της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, και θα παρουσιαστεί η αφόρµηση, οι εκπαιδευτικοί στόχοι και η µέθοδος υλοποίησης της τρισδιάστατης µοντελοποίησης ενός σχολείου µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Τέλος, θα

3 Πρακτικά 5 th CIE παρουσιαστεί ο βαθµός επίτευξης των στόχων της εκπαίδευσης για το περιβάλλον µέσα από τις ΤΠΕ. 2. Θεωρητικό πλαίσιο Το θέµα της εξάντλησης των φυσικών πόρων και κατά συνέπεια η χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας έχει κινήσει το παγκόσµιο ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες. Ο κτιριακός τοµέας στην Ευρώπη είναι ο µεγαλύτερος χρήστης ενέργειας και η µεγαλύτερη πηγή εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς ευθύνεται περίπου για το 41% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης και του 40% των συνολικών εκποµπών CO 2 [πηγή : E.C.: ]. Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), υλοποιώντας τις δεσµεύσεις της, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κιότο, είναι η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ο περιορισµός των αποβλήτων. Με το 40% περίπου της ενέργειας να καταναλώνεται σε κτίρια, η Ε.Ε. έχει θεσπίσει νοµοθεσία (Οδηγίες) για τη µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας. Τον Μάρτιο του 2007, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την επίτευξη τριών στόχων µέχρι το 2020 (γνωστοί ως targets): Μείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% κάτω από τα επίπεδα του % της κατανάλωσης ενέργειας της Ε.Ε. να προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές Μείωση κατά 20% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση µε τα προβλεπόµενα επίπεδα µέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Σχήµα 1: Οι στόχοι του Ε.Σ. [πηγή: Revolve Magazine, Φεβρ.,2012] Η Οδηγία 2010/31/EC εισάγει για πρώτη φορά την έννοια των κτιρίων "σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας", δηλαδή κτιρίων µε πολύ υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα. Έως τις 31 Δεκεµβρίου 2020, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να έχουν

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 σχεδόν µηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο, ενώ για τα δηµόσια κτίρια ο στόχος είναι πιο φιλόδοξος, καθότι πρέπει να πληρούν τη συγκεκριµένη προϋπόθεση µέχρι το 2018, θέτοντας έτσι το παράδειγµα. [Πηγή : 2.1 Σχολεία Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (Net-Zero Energy School) Σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα, η κατασκευή νέων-σύγχρονων σχολικών κτιρίων µπορεί να πάει ένα βήµα πιο µπροστά και να θέσει ως στόχο την επίτευξη σχολικών κτιρίων σχεδόν µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης ή µηδενικού ενεργειακού αποτυπώµατος (nearly net Zero Energy Buildings-ZEB), σύµφωνα µε τη ευρωπαϊκή οδηγία 2010/31/EU. Ένα Net-Zero Energy School είναι ένα σχολείο το οποίο είναι κτισµένο έτσι ώστε να εκµεταλλεύεται πλήρως τη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες ενεργειακές απαιτήσεις. Είναι ένα σχολείο το οποίο παράγει τόση ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όση ενέργεια καταναλώνει κατά τη διάρκεια ενός έτους. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση τέτοιων σχολείων έχει ήδη ξεκινήσει στην Αµερική, µε περίπου δεκαπέντε τον αριθµό, αλλά στοχεύει να αυξηθεί πολύ γρήγορα, καθώς γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί ο στόχος του 2030 για µηδενική κατανάλωση ενέργειας των δηµόσιων κτιρίων. 2.2 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία Αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η εκπαίδευση, οι διασκέψεις για το περιβάλλον θέσπισαν τον όρο αειφόρος ανάπτυξη (sustainable development) ήδη από τη δεκαετία το 80, προκειµένου να επαναπροσδιοριστεί η έννοια της ανάπτυξης και να ξαναρχίσει ο διάλογος για την επίλυση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβληµάτων (Φλογαΐτη. 2011). Μετά τη διάσκεψη του Ρίο το 1992, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι πλέον άρρηκτα δεµένη µε την αειφορία. Το κεφάλαιο 36 της Ατζέντας 21 διατυπώνει σαφώς ότι η εκπαίδευση είναι ο σηµαντικότερος θεσµός που η κοινωνία διαθέτει προκειµένου να σχεδιάσει, να δροµολογήσει και να στηρίξει την αειφόρο ανάπτυξη (Φλογαΐτη, 2011). Αν θα θέλαµε να προσδιορίσουµε το αειφόρο σχολείο, θα αναφέραµε ότι είναι εκείνο το σχολείο που η δοµή/οργάνωση, δηλαδή όλα τα δοµικά οργανωτικά του στοιχεία (κτίρια και ανθρώπινο δυναµικό), όλες οι λειτουργίες του (από τη λειτουργία του καλοριφέρ έως τη διαδικασία διδασκαλίας/µάθησης) και όλες οι σχέσεις του (σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, σχέσεις σχολείου κοινότητας κ.ά.), σχεδιάζονται και υπάρχουν για να εξασφαλίζουν την ευηµερία της εκπαιδευτικής και της τοπικής

5 Πρακτικά 5 th CIE κοινότητας. Το όλο σχολείο, δηλαδή, λειτουργεί για να εξυπηρετεί τον πολιτισµό, το περιβάλλον και την οικονοµία των φυσικών πόρων (Παπαβασιλείου, 2011). Τα σχολικά κτίρια είναι σηµαντικό κοµµάτι της κοινωνίας, αφού υπολογίζεται πως 100 εκατοµµύρια µαθητές ανά την Ευρώπη φοιτούν σε αυτά. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή στη κατασκευή κτιρίων που να δηµιουργούν καλύτερες συνθήκες µάθησης για τα παιδιά και καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εκπαιδευτικούς. Οι σχολικές αίθουσες συγκαταλέγονται στους πιο ρυπογόνους εσωτερικά χώρους (µαζί µε τα χειρουργεία και τα κέντρα διασκέδασης) αλλά και στους πιο ενεργοβόρους (Ξανθάκου & Χριστοδουλάκης, 2011). Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός χρησιµοποιεί τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, περιορίζει την κατανάλωση συµβατικών καυσίµων και αποφεύγει τη χρήση κλιµατιστικών για την ψύξη του κτιρίου. Συνεπώς, η βιοκλιµατική αλλαγή, µέσα από τη διαδικασία του σχεδιασµού του δοµηµένου χώρου, στοχεύει άµεσα στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην προσαρµογή των κτιρίων στο περιβάλλον τους, συµβάλλοντας έτσι τα µέγιστα στη απορρύπανση της ατµόσφαιρας και στη συνεπαγόµενη ισορροπία των οικοσυστηµάτων του πλανήτη. (Τσίπηρας & Τσίπηρας, 2005). 3. Σχεδιασµός ενός σχολείου µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης µε το Google SketchUp 3.1 Αφόρµηση Κριτήρια επιλογής θέµατος Η ιδέα σχεδιασµού του δικού µας σχολείου ως ενός σχολείου µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (ΖΕΒ σχολείο) ήρθε µέσα από δύο γεγονότα: από τη συµµετοχή των µαθητών του Γενικού Λυκείου Καρέα κατά τη σχολική χρονιά στον Διεθνή µαθητικό διαγωνισµό Βίντεο: Βιώσιµες ενεργειακές ιδέες: και τώρα ο λόγος σε σας και από τα λόγια του πρωτοπόρου Αµερικανού αρχιτέκτονα και συγγραφέα της βιώσιµης αρχιτεκτονικής William McDonough ο οποίος οραµατίζεται κτίρια που θα λειτουργούν ως ζωντανοί οργανισµοί, θα µπορούν να αποµονώνουν τον άνθρακα, θα φωτοσυνθέτουν, θα συγκεντρώνουν την ηλιακή ενέργεια ως καύσιµο, θα αλλάζουν χρώµατα µε τις εποχές, θα δηµιουργούν µικροκλίµατα Εκπαιδευτικοί στόχοι Βασικός σκοπός του συγκεκριµένου project ήταν η παραγωγή του ψηφιακού βίντεο µε τίτλο: Net Zero Energy School µε το οποίο το σχολείο µας συµµετείχε στο διεθνή µαθητικό διαγωνισµό βίντεο. Ωστόσο, οι επιµέρους εκπαιδευτικοί στόχοι ήταν: η ευαισθητοποίηση των µαθητών σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, η απόκτηση γνώσεων γύρω από τα περιβαλλοντικά θέµατα, η ανάπτυξη της κριτικής-δηµιουργικής σκέψης, η ανάπτυξη σχέσεων

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 συνεργασίας µε τους συµµαθητές τους, η ανάπτυξη ικανοτήτων-δεξιοτήτων µέσα από τη χρήση του προγράµµατος τρισδιάστατης µοντελοποίησης Google SketchUp ενός σχολείου µε σχεδόν µηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο, το οποίο θα λειτουργεί ως εργαστήριο εκµάθησης της έννοιας της αειφορίας. 3.3 Μέθοδος Υλοποίησης Το εν λόγω διαθεµατικό project υλοποιήθηκε από δώδεκα (12) µαθητές οι οποίοι συµµετείχαν εθελοντικά από τα δύο τµήµατα Γπ1 και Γπ2 (Γ τάξη Γενικού Λυκείου µε µαθήµατα επιλογής πληροφορικής) του Γενικού Λυκείου Καρέα κατά το σχολικό έτος και συγκεκριµένα τους µήνες Φεβρουάριο έως τις αρχές Απριλίου. Οι µαθητές που συµµετείχαν είχαν βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή (εξοικείωση µε λειτουργικό σύστηµα, αποθήκευση και ανάκτηση αρχείων) καθώς και µια ικανοποιητική εξοικείωση µε το πρόγραµµα τρισδιάστατης µοντελοποίσης SketchUp. Η κύρια διδακτική µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ήταν η µέθοδος project, η οποία σύµφωνα µε τον Frey θεωρείται η µέθοδος της οµαδικής διδασκαλίας στην οποία συµµετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαµορφώνεται και διεξάγεται από όλους που συµµετέχουν (Frey, 1998). Πρόκειται για µία οµαδοσυνεργατική µέθοδο διδασκαλίας και µάθησης, η οποία εξασφαλίζει τη συστηµική προσέγγιση του αντικειµένου καθώς και τη διεπιστηµονική προσέγγιση της γνώσης µε την ταυτόχρονη αποφασιστική συµµετοχή των µελών της οµάδας στο στάδιο του σχεδιασµού, της εφαρµογής και της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων. Ωστόσο, αξιοποιήθηκαν αυτόνοµα ή και σε συνδυασµό µεταξύ τους και άλλες διδακτικές στρατηγικές όπως: ο καταιγισµός ιδεών (brainstorming), η βιβλιογραφική έρευνα (κυρίως διαδικτυακή), η µελέτη περίπτωσης, η µελέτη στο πεδίο, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οι δράσεις/παρεµβάσεις για τη διαµόρφωση των σκοπών/στόχων του όλου εγχειρήµατος µέσα από την τρισδιάστατη µοντελοποίηση του σχολείου. Συγκεκριµένα: Για την Α φάση του προγράµµατος εφαρµόστηκε η τεχνική του καταιγισµού αυθόρµητων ιδεών, όπου οι µαθητές σε µία συµµετοχική διαδικασία ανακαλέσανε προϋπάρχουσες ιδέες και αντιλήψεις σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας σε ατοµικό και παγκόσµιο επίπεδο. Ευαισθητοποιήθηκαν για την ανάγκη εξοικονόµησης ενέργειας και έγινε παρουσίαση του διαγωνισµού: Βιώσιµες ενεργειακές ιδέες: και τώρα ο λόγος σε σας, ο οποίος υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και το πρòγραµµα Intelligent Energy Europe (IEE) και σκοπός του είναι να ευαισθητοποιήσει τους Ευρωπαίους νέους και εφήβους και να βελτιώσει την κατανόησή τους σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και βιωσιµότητας. Στη συνέχεια, µέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα, κυρίως µέσω διαδικτύου, ανακάλυψαν τα σχολεία µε το µηδενικό ενεργειακό αποτύπωµα. Γνώρισαν µέσα από τη µελέτη περίπτωσης ένα από τα ΖΕΒ σχολεία της Αµερικής, το Lady Bird Johnson

7 Πρακτικά 5 th CIE Middle School (Εικόνα 1), ήρθαν σε επαφή µε την έννοια Net Zero και πώς αυτή επιτυγχάνεται σε επίπεδο σχολείου, καθώς και την εκπαιδευτική διάσταση ενός τέτοιου σχολείου, ως χώρου ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέµατα και εξοικονόµησης ενέργειας. Εµπνεύστηκαν από τα λόγια του Αµερικανού αρχιτέκτονα βιώσιµης αρχιτεκτονικής William McDonough και γεννήθηκε η ιδέα του επανασχεδιασµού του σχολείου µας σε ΖΕΒ. Τέλος, αξιοποίησαν την εκτός πλαισίων της σχολικής αίθουσας µάθηση, µε τη µελέτη στο πεδίο στο κοντινό βιοκλιµατιστικό σχολείο του Γυµνασίου Καρέα, όπου ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του. Εικόνα 1: Το ΖΕΒ σχολείο Lady Bird Johnson Middle School, Irving, Texas Η Β φάση περιελάµβανε την επιλογή των εργαλείων ΤΠΕ για την επίτευξη των στόχων του project. Έτσι χρησιµοποιήθηκαν : Το ελεύθερο λογισµικό Google SketchUp, ver 8.0 για την τρισδιάσταση µοντελοποίηση του Net Zero σχολείου Το Windows Live Movie Maker, 2011 για την επεξεργασία και το µοντάζ του διαγωνιζόµενου βίντεο Το Wink 2.0 για την παρουσίαση - εικονική περιήγηση στο 3D σχολείο. 3.4 Δηµιουργία του 3D σχολείου µε το Google SketchUp 8.0 Το Google SketchUp 8.0 είναι ένα πρόγραµµα δηµιουργίας τρισδιάστατων µοντέλων. Διατίθεται δωρεάν (ωστόσο η νέα έκδοσή του 2013, µόνη η Make διατίθεται δωρέαν και όχι η Pro), είναι ευκολότερο στην εκµάθηση σε σχέση µε άλλα προγράµµατα τρισδιάστατης µοντελοποίησης, ενσωµατώνει γεωγραφικά σηµεία και χάρτες από το

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 Google Earth, ενώ δίνει τη δυνατότητα χρήσης έτοιµων µοντέλων από µία δωρεάν αποθήκη στο 3D Web Warehouse της Google. Οι µαθητές χρησιµοποίησαν το πρόγραµµα για να δηµιουργήσουν ένα τρισδιάστατο µοντέλο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Λυκείου Καρέα (Βύρωνα, Αττικής) και να περάσουν στις περιβαλλοντικές παρεµβάσεις τους ώστε να καταστεί ένα ΖΕΒ σχολείο. Για το σκοπό αυτό σχεδίασαν νέα και χρησιµοποίησαν έτοιµα µοντέλα (φωτοβολταϊκά πάνελ, ανεµογεννήτριες, φυτά και δένδρα) που δίνουν µια πιο ρεαλιστική απεικόνιση του σχολικού κτιρίου. 3.5 Η µοντελοποίηση του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Λυκείου Καρέα Εικόνα 2: Το µοντέλο του ΖΕΒ σχολείου σε αρχικό στάδιο µοντελοποίησης Εικόνα 3: Το µοντέλο του ΖΕΒ σχολείου στην τελική του µορφή

9 Πρακτικά 5th CIE Εικόνα 4: Άποψη της υπαίθριας σχολικής αίθουσας που εµπνεύστηκαν οι µαθητές Εικόνα 5: Μοντελοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των ανεµογεννητριών 4. Συµπεράσµατα Αποτελέσµατα Η µελέτη αυτή αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δίνει η ψηφιακή µοντελοποίηση στο σχεδιασµό και στη δηµιουργία ενός ενεργειακά αειφόρου σχολείου µέσα από την υλοποίηση ενός διαθεµατικού project από µαθητές της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου Καρέα. Οι µαθητές προσέγγισαν και ερεύνησαν τις πηγές ενέργειας που µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα σχολείο ως εναλλακτική λύση στις ήδη συµβατικές πηγές.

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 Στο τέλος της διαδικασίας έγινε αξιολόγηση της εµπειρίας ατοµικά και οµαδικά, εντοπίστηκαν τα λάθη και οι προβληµατισµοί που υπήρξαν, αλλά έγινε και συζήτηση για το πλούσιο γνωστικό και βιωµατικό υλικό που κατακτήθηκε. Θεωρούµε ότι µέσα από τις γνώσεις και τις εµπειρίες που απέκτησαν τα παιδιά δουλεύοντας συνεργατικά, διαµόρφωσαν καινούργιες αξίες και συµπεριφορές ως προς την ενέργεια που ατοµικά καταναλώνουµε, και µπορούν να εκτιµηθούν ως θετική αλλαγή στάσης, που είναι η ουσία της πραγµατικής µάθησης. Τέλος, για το στάδιο αξιολόγησης, η διάκρισή του σε Εθνικό Επίπεδο µε τη 2 η θέση και η συµµετοχή του στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισµό είναι µία θετική αποτίµηση της προσπάθειας και της επιστηµονικής προσέγγισης της εκπαίδευσης για το περιβάλλον µέσα από τις ΤΠΕ. Αναφορές Cunningham, P.W. & Cunningham, M.A. (2007). Environmental science A global concern. (10 th edition). New York: McGraw-Hill. EPBD, Towards 2020 Nearly Zero-Energy Building. Ανάκτηση από Frey, K. (1999), H Μέθοδος Project.Μια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Αθήνα, Εκδ. Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 7-34 Hutton, C.P. (2012). Zero Energy Schools Beyond Platinum. Educational Facility Planner. 45(3), Marszal, A., Heiselberg, P., Bourelle, J., Musall, E., Voss, K., Sartori, I., Napolitano, A. (2011). Zero Energy Building - A review of definitions and calculation methodologies. Energy and Buildings, 43, Pittock, A.B. (2009). Climate Change The science, Impact and Solution. (2 nd edition). Australia: CSIRO. Zeiler, W. & Boxem, G. (2012). Net-zero energy building schools. Renewable Energy, 49, Βασάλα Π., Φλογαίτη Ε. (2002). Ο καταιγισµός ιδεών ως διδακτική τεχνική για την προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού

11 Πρακτικά 5 th CIE Συνεδρίου Μακεδονίας, Μάρτιος 2002, Θεσσαλονίκη, Ανάκτηση από Κ.Α.Π.Ε. (2002). Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ενεργειακή απόδοση και κατευθύνσεις εφαρµογής. Αθήνα: Πικέρµι. Ξανθάκου, Γ. & Χριστοδουλάκης, Π.Τ. (2011). Περιβάλλον και σχολικά κτίρια: Έρευνα µε µαθητές του δηµοτικού για τις υποδοµές και το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου. Στο Φώκιαλη, Π., Ανδρεαδάκης, Ν. & Ξανθάκου, Γ. (επιστ. επιµέλ.). Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και την κοινωνία Τόµος Α. Αθήνα: Πεδίο. Παπαβασιλείου, Β. (2011). Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στις επιστήµες της αγωγής. Αθήνα: Πεδίο. Τσίπηρας, Κ. & Τσίπηρας, Θ., (2005). Οικολογική Αρχιτεκτονική Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική, οικολογική δόµηση, γεωβιολογία, εσωτερική αρχιτεκτονική. Αθήνα: Κέδρος. Φλογαΐτη, Ε. (2011). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: Πεδίο. Abstract This paper presents the use of Information and Communication Technologies (ICT) to deliver an interdisciplinary project in high school, designed for the education for Environment and Sustainability. More precisely, we present the design and development process of a digital video submitted to the European Student Competition: Have Your Say on Energy. The purpose of this project was to increase the awareness of students to the concepts of energy conservation and environmental issues; develop skills to use 3D modeling tools (Google s SketchUp) to design a school with almost zero energy balance, which will function as a laboratory for learning the concept of sustainability. Keywords: Education for Environment and Sustainability, 3D modeling program, Energy Saving, Net Zero Energy School.

ΝΙΚΟΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ TOWARDS A METHODOLOGY FOR ΑΝ INTEGRATED ASSESSMENT & LABELLING. www.emttu.org NIKOS ZARKADIS MASTER THESIS

ΝΙΚΟΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ TOWARDS A METHODOLOGY FOR ΑΝ INTEGRATED ASSESSMENT & LABELLING. www.emttu.org NIKOS ZARKADIS MASTER THESIS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμο Πρόγραμμα Νέων Τεχνολογιών: «Οι πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής».

Καινοτόμο Πρόγραμμα Νέων Τεχνολογιών: «Οι πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής». Καινοτόμο Πρόγραμμα Νέων Τεχνολογιών: «Οι πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής». Κρ. Φώλια Εκπαιδευτικός Π.Ε, Δασκάλα, MSc Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων. pure0india@yahoo.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη. Εκπαιδευτική. Μεταρρύθµιση

Πράσινη. Εκπαιδευτική. Μεταρρύθµιση Συνοπτική πρόταση Πράσινη Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση Κωνσταντίνος Ιατρού Αθήνα Μάρτιος 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή... 5 Μία εξαιρετικά πολύπλοκη κατάσταση.. 5 Η Ελληνική Εκπαιδευτική Πραγµατικότητα..

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της πτυχιακής µας εργασίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Αιολικά Πάρκα της Κεφαλονιάς. Εκπαιδευτικό Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με Χρήση των Νέων Τεχνολογιών»

«Τα Αιολικά Πάρκα της Κεφαλονιάς. Εκπαιδευτικό Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με Χρήση των Νέων Τεχνολογιών» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Τα Αιολικά Πάρκα της Κεφαλονιάς. Εκπαιδευτικό Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με Χρήση των Νέων Τεχνολογιών» Δρ. Παρασκευή Βασάλα Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια και Βιομηχανίες ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Έξυπνα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια και Βιομηχανίες ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Έξυπνα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΚΛIΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΚΛIΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΚΛIΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ Α.Μ.: 5931 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ... 7 Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ... 7 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 10 2. Η ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. (Green Computing and practices of ICT management in schools)

ΠΡΑΣΙΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. (Green Computing and practices of ICT management in schools) Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βαλουκτσή Άλκηστις ΑΕΜ 1447 Παπαστεργίου Αγγελική ΑΕΜ 1827 ΠΡΑΣΙΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Κομματάς Νικόλαος 1 nikoskommatas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 10 ο ΕΑΕΠ Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ευτύχιος Σαρτζετάκης Χαρίσης Τζαναβάρας και Βένος Καρατζόγλου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικο-οικονομική και Περιβαλλοντική Αποτίμηση Επένδυσης για μια 100% Ηλεκτρικά Αυτόνομη Οικία στη Νήσο Λέσβο. ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Μαμακής Ε. Ιωάννης.

Τεχνικο-οικονομική και Περιβαλλοντική Αποτίμηση Επένδυσης για μια 100% Ηλεκτρικά Αυτόνομη Οικία στη Νήσο Λέσβο. ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Μαμακής Ε. Ιωάννης. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Τεχνικο-οικονομική και Περιβαλλοντική Αποτίμηση Επένδυσης για μια 100% Ηλεκτρικά Αυτόνομη Οικία στη Νήσο Λέσβο. Επιβλέπων Καθηγητής: Χαραλαμπόπουλος Δίας ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Πτυχιακή Εργασία Υλοποίηση εκπαιδευτικής εφαρμογής με θέμα το περιβάλλον και την οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» «Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» Δρ Φ. Κουλοχέρη Εκπαιδευτικός Αγγλικής vanikuloheri@yahoo.co.uk Περίληψη Στο πλαίσιο της δράσης Teachers

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική αρχιτεκτονική με τη μέθοδο της μοντελοποίησης: Μια διδακτική πρόταση

Βιοκλιματική αρχιτεκτονική με τη μέθοδο της μοντελοποίησης: Μια διδακτική πρόταση Βιοκλιματική αρχιτεκτονική με τη μέθοδο της μοντελοποίησης: Μια διδακτική πρόταση Μιχάλης Φωτιάδης 1, Αφροδίτη Κατσιγιάννη 1, Θεμιστοκλής Σμπαρούνης 2, Ελένη Μαραγκουδάκη 3, Νίκος Χριστοδούλου 3 1 Μέλος

Διαβάστε περισσότερα