Θέµα : «Σχετικά µε τη χρήση προσθέτων σε παρασκευάσµατα κρέατος και προϊόντα µε βάση το κρέας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα : «Σχετικά µε τη χρήση προσθέτων σε παρασκευάσµατα κρέατος και προϊόντα µε βάση το κρέας»"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 6 Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.:4021 ιεύθυνση Ελέγχων Επιχειρήσεων Τµήµα Ελέγχων Επιχειρήσεων Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης Ταχ. /νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες : ρ. Ευαγγελία Γκίζα Τηλ : Fax : Θέµα : «Σχετικά µε τη χρήση προσθέτων σε παρασκευάσµατα κρέατος και προϊόντα µε βάση το κρέας» Σας ενηµερώνουµε ότι στις 5 Ιουλίου του 2014, δηµοσιεύτηκε ο Καν. (ΕΕ) 601/2014 της Επιτροπής στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ του Καν. 1333/2008 όσον αφορά την κατηγορία τροφίµων «Κρέας και προϊόντα κρέατος» και τη χρήση ορισµένων προσθέτων σε παρασκευάσµατα κρέατος. Σε γενικό πλαίσιο, ο νέος αυτός κανονισµός αφορά στη τροποποίηση των κατηγοριών του κρέατος και των προϊόντων του, στην εισαγωγή για πρώτη φορά ελληνικών προϊόντων µε την ονοµασία πώλησής τους και σε αλλαγές στον κατάλογο επιτρεπτών προσθέτων που αφορούν στα παρασκευάσµατα κρέατος. Οι εν λόγω αλλαγές προέκυψαν µετά από σχετικές εισηγήσεις του ΕΦΕΤ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µετά από σειρά επαφών µε ενδιαφερόµενους φορείς και ακολούθως αξιολόγησή των στοιχείων που συλλέχθησαν. Ο νέος Κανονισµός είναι διαθέσιµος στην παρακάτω διεύθυνση :

2 Σελίδα 2 από 6 Οι Κυριότερες αλλαγές εντοπίζονται στα παρακάτω σηµεία: 1. Τροποποίηση κατηγοριών κρέατος και προϊόντων του. Αφορά τη γενική κατηγορία 08.0 που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ µέρος του Καν. 1333/2008. Αριθµός Κατηγορία κατηγορίας 08 Κρέας και προϊόντα κρέατος 08.1 Νωπό κρέας εξαιρουµένων των παρασκευασµάτων κρέατος όπως ορίζονται στον κανονισµό (08.1.1)* (ΕΚ) αριθ. 853/ Παρασκευάσµατα κρέατος όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 (08.1.2) 08.3 Προϊόντα µε βάση το κρέας (08.2) Μη θερµικώς επεξεργασµένα προϊόντα µε βάση το κρέας (08.2.1) Θερµικώς επεξεργασµένα προϊόντα µε βάση το κρέας (08.2.2) Περιβλήµατα και επικαλύψεις και υλικά διακόσµησης για κρέας (08.2.3) (08.2.4) ( ) ( ) ( ) Παραδοσιακώς διατηρηµένα µε αλάτι προϊόντα µε βάση το κρέας ειδικές προδιαγραφές όσον αφορά τα νιτρώδη και νιτρικά άλατα. Παραδοσιακώς διατηρηµένα µε αλάτι προϊόντα µε εµβάπτιση (προϊόντα µε βάση το κρέας διατηρηµένα µε εµβάπτιση σε διάλυµα που περιέχει νιτρώδη ή/και νιτρικά άλατα, άλας και λοιπά συστατικά) Παραδοσιακώς διατηρηµένα µε αλάτι προϊόντα διατηρηµένα µε ξηρή µέθοδο. ( Η ξηρή µέθοδος διατήρησης έγκειται στην εφαρµογή µείγµατος διατήρησης νιτρωδών ή/και νιτρικών αλάτων, αλατιού και άλλων συστατικών στην επιφάνεια του κρέατος, ακολουθούµενη από χρονικό διάστηµα σταθεροποίησης/ωρίµανσης.) Άλλα παραδοσιακώς διατηρηµένα µε αλάτι προϊόντα. ( ιατήρηση µε συνδυασµένη χρήση εµβάπτισης και ξηρής µεθόδου ή περιπτώσεις όπου ένα σύνθετο προϊόν περιέχει νιτρώδη ή/και νιτρικά άλατα ή το διάλυµα διατήρησης εγχέεται στο προϊόν πριν από το µαγείρεµα.) *Σε παρένθεση αναγράφονται οι προηγούµενοι αριθµοί κατηγοριών, οι οποίοι δεν ισχύουν πλέον. Επιπλέον στο µέρος Ε του ίδιου παραρτήµατος η καταχώριση για την κατηγορία 08.1 (Μη επεξεργασµένο κρέας) απαλείφεται. Η ουσιώδης διαφορά έγκειται στο ότι, στις κατηγορίες που αφορούν το κρέας, αναφέρονται ρητά οι όροι «παρασκευάσµατα κρέατος» και «προϊόντα µε βάση το κρέας» και δεν χρησιµοποιούνται πλέον οι όροι «επεξεργασµένο/ µη επεξεργασµένο κρέας», που προκαλούσαν σε πολλές περιπτώσεις σύγχυση. Και αυτό γιατί έχει διευκρινιστεί ότι τα παρασκευάσµατα κρέατος µπορεί να είναι επεξεργασµένα ή µη επεξεργασµένα 1. Ωστόσο αν µετά την επεξεργασία τα χαρακτηριστικά του νωπού κρέατος έχουν εξαφανιστεί εντελώς, το προϊόν δε θα πρέπει πλέον να θεωρείται παρασκεύασµα, αλλά να εµπίπτει στον ορισµό των προϊόντων µε βάση το κρέας, όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) 853/

3 2. Καταγραφή και αναφορά σε «ειδικά ελληνικά» παρασκευάσµατα κρέατος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την ονοµασίας πώλησής τους. Σελίδα 3 από 6 Συγκεκριµένα αναφέρονται για πρώτη φορά µε την ονοµασία πώλησής τους, τα προϊόντα «σουβλάκι, γύρος, µπιφτέκι, σουτζουκάκι, κεµπάπ». Γίνεται αναφορά σε χρήση συγκεκριµένων προσθέτων τροφίµων που κρίθηκαν τεχνολογικά απαραίτητα µετά από αξιολόγηση από τον ΕΦΕΤ σχετικού αιτήµατος ενδιαφερόµενων φορέων και συνδέσµων. Για τα συγκεκριµένα προϊόντα θεσπίστηκαν επίσης ειδικές απαιτήσεις οι οποίες αποτυπώνονται στο τροποποιηµένο άρθρο 91, παράρτηµα 1, οµάδα Β (Παρασκευάσµατα Κρέατος) του ΚΤΠ ο οποίος είναι σε πλήρη ισχύ από 28/8/ Επιπλέον εκτός των ανωτέρω προϊόντων, για πρώτη φορά γίνεται αναφορά και της «σεφταλιάς», προϊόν διαδεδοµένο, πλην της Κύπρου και στη χώρα µας. Λόγω της µεγάλης σηµασίας που τα τρόφιµα αυτά έχουν για την ελληνική αγορά, παρατίθεται στη συνέχεια, λίστα των προσθέτων που επιτρέπονται σε κάθε περίπτωση. Γύρος-Σουβλάκι Επιτρεπόµενα Μπιφτέκι-Σουτζουκάκι- Επιτρεπόµενα (παρασκευάσµατα από πρόσθετα Κεµπάπ-Σεφταλιά πρόσθετα τεµάχια κρέατος- (παρασκευάσµατα από σύγκοπτο Κατηγορία Β1, Παράρτηµα 1, άρθρο 91, ΚΤΠ) κρέας- Κατηγορία Β2, Παράρτηµα 1, άρθρο 91, ΚΤΠ) E 260, E 261, E 262, E 263, E 270 E 300, Ε 301, Ε 302, Ε 325, Ε 326, E 327, Ε 330, Ε 331, Ε 332, Ε 333, E 1414, E Το Ε160c δεν είναι επιτρεπτό πρόσθετο για τη σεφταλιά. Ε 160c, E 260, E 261, E 262, E 263, E 270, E 300, Ε 301, Ε 302, Ε 325, Ε 326, E 327,Ε 330, Ε 331, Ε 332, Ε 333 E 500, E1414,E

4 Σελίδα 4 από 6 3. Χρήση γλουταµινικού οξέος και αλάτων του (Ε ) Καµία αλλαγή στο θέµα χρήσης των Ε δεν επιφέρει ο νέος κανονισµός, ωστόσο λόγω το συχνών ερωτηµάτων κρίνεται χρήσιµη η διευκρίνιση σχετικά µε τη χρησιµοποίησή τους. Το γλουταµινικό οξύ και τα άλατά του (Ε ), ανήκουν στην οµάδα Ι, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ, Μέρος Γ, του Κανονισµού 1333/2008. Βάσει του µέρους, παραρτήµατος ΙΙ και συγκεκριµένα στην Κατηγορία 08 (Κρέας και προϊόντα κρεάτος), ισχύουν τα κάτωθι: Η χρήση των προσθέτων της οµάδας Ι, επιτρέπεται για την κατηγορία 8.3 «Προϊόντα µε βάση το κρέας» και συγκεκριµένα για τις υποκατηγορίες «µη θερµικώς επεξεργασµένα προϊόντα µε βάση το κρέας», «θερµικά επεξεργασµένα προϊόντα µε βάση το κρέας» (εξαιρούνται κάποια θερµικά επεξεργασµένα προϊόντα µε βάση το κρέας όπως πχ. το fois gras) και «περιβλήµατα και επικαλύψεις και υλικά διακόσµησης για κρέας» (εξαιρείται η εδώδιµη εξωτερική κάλυψη του παστουρµά). Αντίθετα δεν επιτρέπεται η χρήση τους για τα προϊόντα των κατηγοριών 08.1 (Νωπό κρέας εξαιρουµένων των παρασκευασµάτων) και 08.2 (Παρασκευάσµατα κρέατος όπως ορίζονται στον καν. (ΕΚ) αριθ. 853/2004). 4. Αρχή της µεταφοράς Στο άρθρο 18 του Καν. 1333/2008 αναφέρονται τα εξής: Αρχή της µεταφοράς 1. Η Παρουσία πρόσθετου τροφίµων επιτρέπεται: α) σε σύνθετο τρόφιµο πλην αυτών που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ, όταν το πρόσθετο τροφίµων επιτρέπεται σε ένα από τα συστατικά του σύνθετου τροφίµου. β) σε τρόφιµο στο οποίο έχει προστεθεί πρόσθετο τροφίµων, ένζυµο τροφίµων ή αρωµατική ύλη τροφίµων, εφόσον το πρόσθετο τροφίµων: i) επιτρέπεται να προστεθεί στο πρόσθετο τροφίµων, το ένζυµο τροφίµων ή την αρωµατική ύλη τροφίµων σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και ii) έχει µεταφερθεί στο τρόφιµο µέσω του προσθέτου τροφίµων, του ενζύµου τροφίµων ή της Αρωµατικής ύλης τροφίµων και iii) δεν έχει τεχνολογική λειτουργία στο τελικό τρόφιµο γ) σε τρόφιµο το οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την προετοιµασία ενός σύνθετου τροφίµου και υπό τον όρο ότι το σύνθετο τρόφιµο είναι σύµφωνο µε τον παρόντα κανονισµό. Βάσει του νέου Κανονισµού (σηµείο 18 στο εισαγωγικό τµήµα), η αρχή της µεταφοράς επιτρέπεται πλέον στα παρασκευάσµατα κρέατος όπως ορίζονται στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

5 Σελίδα 5 από 6 5. Online βάση δεδοµένων για τα πρόσθετα Σε κάθε περίπτωση οι ελεγκτές, µπορούνε να χρησιµοποιούν τη βάση δεδοµένων για τα πρόσθετα που ανευρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=display Πρόκειται για µια δυναµική µηχανή αναζήτησης που µπορεί να χρησιµεύσει ως εργαλείο για την ενηµέρωση σχετικά µε τα πρόσθετα τροφίµων, που εγκρίνονται για χρήση σε τρόφιµα στην ΕΕ και τους όρους χρήσης τους. Για παράδειγµα γνωρίζοντας µόνο τον κωδικό του προσθέτου π.χ. Ε120 µπορούµε συµπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο να αναγνωρίσουµε για ποιο πρόσθετο πρόκειται σε ποιες κατηγορίες επιτρέπεται η χρησιµοποίησή του και τους όρους χρήσης του. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει και αντιστρόφως χρησιµοποιώντας άλλα κριτήρια αναζήτησης (είδος προϊόντος κτλ). Βασίζεται στον κατάλογο των τροφίµων της Ένωσης. Ο κατάλογος αυτός περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. Ο Πρόεδρος Σ του ΕΦΕΤ Ιωάννης Τσιάλτας

6 Σελίδα 6 από 6 Πίνακας Αποδεκτών Προς Ενέργειες: - Περιφερειακές /νσεις ΕΦΕΤ - Γενικές /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειών - /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Πίνακας Αποδεκτών Προς Κοινοποίηση: - Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική ιεύθυνση Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Προέδρου ΕΦΕΤ - Γραφείο Αντιπροέδρου ΕΦΕΤ - /νση Εργαστηριακών Ελέγχων Κ.Υ. ΕΦΕΤ - /νση Αξιολόγησης Εγκρίσεων Κ.Υ. ΕΦΕΤ - /νση ιατροφικής Πολιτικής & Ερευνών Κ.Υ. ΕΦΕΤ - Τµήµα ιασφάλισης Ποιότητας Παρεχόµενων Υπηρεσιών

Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593

Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593 Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αµπελόκηποι Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 16-03 - 2015 Αριθ. Πρωτ.: 4019 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124& Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 - Αθήνα Πληροφορίες: A.Βαραγγούλη Ε. Γκίζα Τηλέφωνο: 210-6971543 - 654 Fax: 210-6971501

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.6.2014 EL L 166/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 601/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008,

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ /ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση: Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 115 21 Πληροφορίες : Θ. Κλαδά Θ. Σκούµπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την οδηγία 2006/52/ΕΚ που αφορά σε τροποποίηση οδηγιών για τα πρόσθετα τροφίμων και τα γλυκαντικά»

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την οδηγία 2006/52/ΕΚ που αφορά σε τροποποίηση οδηγιών για τα πρόσθετα τροφίμων και τα γλυκαντικά» Αθήνα, 25/ 11 / 2008 Αρ. Πρωτ. : 18467 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 Πίνακας Αποδεκτών & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αμπελόκηποι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22.12. 2014. Αρ. Πρωτ.: 20303 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ /ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Αθήνα, 22.12. 2014. Αρ. Πρωτ.: 20303 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ /ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Αθήνα, 22.12. 2014 Αρ. Πρωτ.: 20303 /ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ. /νση : Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : 115 26, Αµπελόκηποι Ζ. Φακιρίδου, Ν. Ντάνος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 14. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά,

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 14. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά, K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 103/307 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 18434/949/04/05 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα: ηµοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ 2007-2013 ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Έτος: 1987 ΦΕΚ: Β 788 19871231 Τέθηκε σε ισχύ: 31.12.1987 Αρµόδιος Φορέας: Ηµ.Υπογραφής: 09.09.1987 Τίτλος: Σχόλια: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα:

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτ/τας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 39834/3060

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΦΕΤ/ ΚΥ Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Συντοµευµένη απόδοση

Συντοµευµένη απόδοση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική ελέγχου της αλιείας Απόσπασµα από το Εγχειρίδιο για την πρακτική εφαρµογή του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων (6),

µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων (6), Οδηγία 94/55/ΕΚ του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 1994 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα