ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών"

Transcript

1 Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 4019 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124& Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: Αθήνα Πληροφορίες: A.Βαραγγούλη Ε. Γκίζα Τηλέφωνο: Fax: Ε-mail: ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οι γενικές και στοιχειώδεις απαιτήσεις που θέτει ο Κανονισµός ΕΚ 178/2002 περί ιχνηλασιµότητας για τα τρόφιµα δεν έχουν διαφοροποιηθεί µέχρι σήµερα. Ωστόσο, η ιχνηλασιµότητα υπό την ευρεία της έννοια, ως η παρακολούθηση της ροής των πληροφοριών στην αλυσίδα των τροφίµων, συνδέεται και µε απαιτήσεις που απορρέουν από ένα σύνολο ειδικών κανονισµών για ορισµένες κατηγορίες τροφίµων. Έτσι πλέον, το σύστηµα της ιχνηλασιµότητας που µε ευέλικτο τρόπο όλες οι επιχειρήσεις τροφίµων οφείλουν να εφαρµόζουν, δε στοχεύει µόνο στη δυνατότητα αποσύρσεων / ανακλήσεων, όταν ανακύπτουν ζητήµατα µη ασφάλειας, αλλά επιπλέον αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τις αρχές στα πλαίσια διερεύνησης φαινοµένων απάτης (food fraud). Στη βάση των ανωτέρω, σάς αποστέλλουµε εγκύκλιο του ΕΦΕΤ που επιχειρεί να προσεγγίσει ολοκληρωµένα τις απαιτήσεις περί ιχνηλασιµότητας. Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Ιωάννης Τσιάλτας Ε-mail: Internet site:

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Συνηµµένα: Πίνακας Αποδεκτών: ΠΡΟΣ: Εγκύκλιος Ιχνηλασιµότητας σε Επιχειρήσεις Τροφίµων 1. Περιφερειακές /νσεις ΕΦΕΤ- Έδρες τους 2. Γενικές /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών- Έδρες τους ΚΟΙΝ: /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων- Έδρες τους Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υπ.Α.Α.Τ) Γενική /νση Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής Εσωτερική ιανοµή: 1. Γραφείο Προέδρου Γενικό /ντη /νση Εργαστηριακών Ελέγχων /νση Αξιολόγησης και Εγκρίσεων /νση ιατροφικής Πολιτικής και Ερευνών /νση Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης και Πληροφορικής Τµήµα ιασφάλισης Ποιότητας Παρεχοµένων Υπηρεσιών 2

3 ΓΕΝΙΚΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ιχνηλασιµότητα υπό την ευρεία της έννοια, ως η παρακολούθηση της ροής των πληροφοριών, βασίζεται στις στοιχειώδεις, γενικές απαιτήσεις που τίθενται στο άρθρο 18 του Κανονισµού Ε.Κ. 178/2002, αλλά και στις ειδικές πληροφορίες που απαιτούνται σε ορισµένους τοµείς τροφίµων και οι οποίες τίθενται από ένα σύνολο ειδικών κατά περίπτωση Κανονισµών. Η ιχνηλασιµότητα αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνου που επιτρέπει στους υπευθύνους των επιχειρήσεων και στις αρµόδιες αρχές να αποσύρουν ή /και να ανακαλούν 1 µη ασφαλή προϊόντα. Η ιχνηλασιµότητα δεν εγγυάται από µόνη της την ασφάλεια των τροφίµων, αλλά στοχεύει στον περιορισµό ενός προβλήµατος σχετικά µε την ασφάλεια. Η σκοπιµότητα της εστιάζεται στη: - διευκόλυνση στοχευµένων αποσύρσεων & ανακλήσεων, - διευκόλυνση της εκτίµησης του κινδύνου από τις ελεγκτικές αρχές. Ωστόσο, τα παράπλευρα οφέλη από την εφαρµογής της σχετίζονται µε την: - παροχή ακριβούς πληροφόρησης στους καταναλωτές / αξιοπιστία πληροφοριών που παρέχονται σε ένα προϊόν - δυνατότητα των αρχών να το χρησιµοποιούν ως εργαλείο στην εξακρίβωση φαινοµένων απάτης - πραγµατοποίηση δίκαιων ανταλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων Γενικές / Στοιχειώδεις Απαιτήσεις Το άρθρο 18 του Καν. Ε.Κ. 178/2002 καθιστά την ιχνηλασιµότητα υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις τροφίµων. Απαιτείται από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίµων να διαθέτουν και να εφαρµόζουν σύστηµα ιχνηλασιµότητας προσαρµοσµένο στις δικές τους ανάγκες µε στόχο την παρακολούθηση της φυσικής ροής των προϊόντων. Πρέπει να τονιστεί πως η διατύπωση του άρθρου 18 δίνει έµφαση στο σκοπό και στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα του και όχι στον καθορισµό του τρόπου επίτευξης του αποτελέσµατος αυτού. Για αυτόν ακριβώς το λόγο παρέχεται µεγάλη ευελιξία στις επιχειρήσεις σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής της απαίτησης αυτής. Οι FBO s 2 πρέπει να είναι σε θέση να ταυτοποιούν από που προέρχονται τα προϊόντα τους και που πηγαίνουν, καθώς και να παρέχουν γρήγορα και άµεσα αυτές τις πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές, όταν αυτές το ζητήσουν. Οι βασικές απαιτήσεις που το άρθρο 18 του Καν. Ε.Κ. 178/2002 επιβάλλει στους FBO s είναι: 1 Η ανάκληση σχετίζεται µε µη ασφαλές τρόφιµο που έχει φτάσει ή ενδέχεται να έχει φτάσει στον τελικό καταναλωτή 2 FBO s: Food Business Operators: Υπεύθυνοι των Επιχειρήσεων Τροφίµων 3

4 - να είναι σε θέση να προσδιορίζουν από ποιον και σε ποιον έγινε η προµήθεια ενός προϊόντος. - να διαθέτουν συστήµατα και διαδικασίες για την ταχεία παροχή των σχετικών πληροφοριών στις αρµόδιες αρχές, όταν αυτές το ζητήσουν. Πρέπει, µε άλλα λόγια, το σύστηµα της ιχνηλασιµότητας να συνδέει προµηθευτές / πελάτες µε προϊόντα, µε µόνη εξαίρεση την περίπτωση που πελάτες είναι οι τελικοί καταναλωτές. Είναι προφανές ότι η απαίτηση της ιχνηλασιµότητας βασίζεται στην προσέγγιση «ένα βήµα πίσω ένα βήµα µπροστά». Το άρθρο 18 δε διευκρινίζει τα είδη των στοιχείων που οφείλουν να τηρούν οι FBO s, ωστόσο, ωστόσο, οι απαιτήσεις του άρθρου εκπληρώνονται, όταν τηρούνται τουλάχιστον οι κάτωθι πληροφορίες: ---- Όνοµα, διεύθυνση του προµηθευτή και ταυτοποίηση των προϊόντων που προµήθευσε ---- Όνοµα, διεύθυνση του πελάτη και ταυτοποίηση των προϊόντων που παραδόθηκαν ---- Ηµεροµηνία και, όπου απαιτείται, ώρα συναλλαγής/παράδοσης ---- Όγκος, κατά περίπτωση ή ποσότητα Έµφαση πρέπει να δίνεται στη δυνατότητα παρακολούθησης της φυσικής ροής των προϊόντων και όχι µόνο της εµπορικής. Η εµπειρία προηγούµενων χρόνων έχει δείξει ότι η ιχνηλάτηση της εµπορικής ροής µέσω τήρησης τιµολογίων δεν ήταν επαρκής για την παρακολούθηση της φυσικής ροής των προϊόντων, καθώς αυτά θα µπορούσαν π.χ. να έχουν σταλεί για αποθήκευση ή να µην έχουν εν γένει διακινηθεί µε εµπορική συναλλαγή. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το σύστηµα της ιχηλασιµότητας να είναι σχεδιασµένο κατά τρόπο, ώστε να παρακολουθεί τη φυσική ροή των προϊόντων. Οι επιχειρήσεις που εµπίπτουν στην υποχρέωση τήρησης του συστήµατος είναι όλες οι επιχειρήσεις τροφίµων από την πρωτογενή παραγωγή (παραγωγικά ζώα, καλλιέργειες), την επεξεργασία έως τη διανοµή, συµπεριλαµβανοµένων των µεσαζόντων έως το επίπεδο λιανικής πώλησης εξαιρουµένης της προµήθειας στον τελικό καταναλωτή. Για παράδειγµα, στην υποχρέωση εµπίπτουν και οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις µεταφοράς και αποθήκευσης τροφίµων. Αντίστοιχα, µε την απαίτηση ιχνηλασιµότητας για τα τρόφιµα (άρθρο 18 του Καν. Ε.Κ. 178/2002), η υποχρέωση της ιχνηλασιµότητας για τα υλικά σε επαφή µε τρόφιµα απορρέει από το άρθρο 17 του Κανονισµού-πλαίσιο Ε.Κ. 1935/2004, για τα υλικά σε επαφή µε τρόφιµα. Εποµένως, οι επιχειρήσεις παραγωγής υλικών σε επαφή µε τρόφιµα ως προς τις υποχρεώσεις τους εφαρµογής των γενικών απαιτήσεων ιχνηλασιµότητας οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Ε.Κ. 1935/2004. Με εξαίρεση τις απαιτήσεις ειδικών κανονισµών σε ορισµένους τοµείς τροφίµων, οι γενικές υποχρεώσεις της ιχνηλασιµότητας δεν περιλαµβάνουν την εσωτερική ιχνηλασιµότητα, δηλαδή τη σύνδεση των εισερχοµένων µε τα εξερχόµενα προϊόντα. Αν και η εσωτερική ιχνηλασιµότητα µπορεί να συµβάλλει σε περισσότερο στοχευµένες και ακριβείς αποσύρσεις, η υιοθέτηση συστήµατος εσωτερικής ιχνηλασιµότητας αποτελεί επιλογή του υπευθύνου της επιχείρησης ανάλογα µε τη φύση και το µέγεθος αυτής. Παρά το γεγονός εποµένως, ότι το άρθρο 18 δεν επιβάλλει την τήρηση ενός «ειδικού» συστήµατος ιχνηλασιµότητας, είναι απαραίτητο ο δοµηµένος µηχανισµός που θα διαθέτουν να επιτρέπει τη διαβίβαση των απαιτούµενων πληροφοριών στις αρµόδιες αρχές, όποτε αυτές τις «ζητήσουν» γρήγορα και «χωρίς περιττή καθυστέρηση», 4

5 σύµφωνα και µε το άρθρο 19 περί απόσυρσης /ανάκλησης. Είναι προφανές ότι τα άρθρα 18 & 19 του καν. Ε.Κ. 178/2002 είναι άρρηκτα συνδεδεµένα. Η διάρκεια διατήρησης των σχετικών αρχείων ιχνηλασιµότητας δεν καθορίζεται από το άρθρο 18. Για την ικανοποίηση, όµως, των απαιτήσεων ταυτόχρονα και του άρθρου 19, περί απόσυρσης /ανάκλησης, ο υπεύθυνος της επιχείρησης έχει την ευθύνη ανάλογα µε τη φύση & τη διάρκεια ζωής του τροφίµου να δικαιολογεί στις αρχές τον επαρκή χρόνο διατήρησης των αρχείων του, όταν αυτός είναι µικρότερος της πενταετίας που συνήθως αποτελεί την περίοδο διατήρησης των εµπορικών εγγράφων λόγω φορολογικών ελέγχων. Απαίτηση Ειδικότερων Πληροφοριών Α. Ειδικές Απαιτήσεις για τα Τρόφιµα Ζωικής Προέλευσης Παρά τις γενικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας, οι κρίσεις στον τοµέα των τροφίµων αποκάλυψαν ότι τα υφιστάµενα συστήµατα δεν επαρκούσαν για την πλήρη ιχνηλασιµότητα του τροφίµου και σε πολλές περιπτώσεις οι FBO s δεν κατείχαν τις απαραίτητες πληροφορίες για να εξασφαλιστεί ότι τα συστήµατά τους ήταν επαρκή, ιδίως στον τοµέα των τροφίµων ζωικής προέλευσης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να καταγραφούν µεγάλες οικονοµικές απώλειες, λόγω έλλειψης ταχείας και πλήρους ιχνηλασιµότητας. Εξαιτίας των ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη θέσπιση ορισµένων κανόνων για τον τοµέα των τροφίµων ζωικής προέλευσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή εφαρµογή των απαιτήσεων του άρθρου 18, µε την έκδοση του Εκτελεστικού Κανονισµού 931/2011. Ο εν λόγω κανονισµός εφαρµόζεται στα ζωικά τρόφιµα που ορίζονται ως µη µεταποιηµένα και µεταποιηµένα στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του καν. Ε.Κ. 852/2004, ενώ δεν εφαρµόζεται σε τρόφιµα που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης, όσο και µεταποιηµένα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Οι FBO s υποχρεούνται να διατηρούν και κατά συνέπεια να µπορούν να διαθέτουν (σε επιχειρήσεις πελάτες ή/και στις αρχές) τις εξής πληροφορίες: 1. Επακριβής περιγραφή τροφίµου 2. Όγκος ή ποσότητα τροφίµου 3. Το όνοµα και διεύθυνση του υπεύθυνου τροφίµου από τον οποίο απεστάλη το τρόφιµο 4. Όνοµα και διεύθυνση αποστολέα (ιδιοκτήτη), αν διαφέρει από τον υπεύθυνο επιχείρησης από τον οποίο απεστάλη το τρόφιµο 5. Όνοµα και διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων στον οποίο αποστέλλεται το τρόφιµο 6. Όνοµα και διεύθυνση του αποστολέα (ιδιοκτήτη), αν διαφέρει από τον υπεύθυνο επιχείρησης στον οποίο ανεστάλη το τρόφιµο 7. Στοιχεία παρτίδας, φορτίου ή αποστολής κατά περίπτωση 8. Ηµεροµηνία αποστολής Σε αντίθεση µε το άρθρο 18 του Καν. Ε.Κ. 178/2002 που είναι γενικό και δεν κάνει αναφορά σε λεπτοµέρειες αναφορικά µε τις πληροφορίες, η εκπλήρωση των απαιτήσεων του Εκτελεστικού Κανονισµού Ε.Ε. 931/2011 ως προς το είδος και το 5

6 περιεχόµενο των πληροφοριών συγκεκριµενοποιείται στα προαναφερθέντα οκτώ σηµεία. Παρότι η µορφή µε την οποία οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται είναι επιλογή του υπευθύνου της επιχείρησης, θα πρέπει: α) να επικαιροποιούνται καθηµερινά, β) να είναι άµεσα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση διαθέσιµες και γ) να διατηρούνται τουλάχιστον, έως ότου να µπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι το τρόφιµο καταναλώθηκε. Β. Ειδικές Απαιτήσεις Πληροφοριών για διάφορες Κατηγορίες Τροφίµων Εκτός των γενικών απαιτήσεων που προδιαγράφονται στο άρθρο 18 του καν. Ε.Κ. 178/2002 και αφορούν όλο το εύρος των τροφίµων, αλλά και τις επιπρόσθετες απαιτήσεις που ορίζει ο Καν. 931/2011 και αφορούν τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης, θα πρέπει να δίνεται βάση και στις ειδικότερες απαιτήσεις, οι οποίες αφορούν σε κάθετες νοµοθεσίες για συγκεκριµένες κατηγορίες τροφίµων. Παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος δεν είναι εξαντλητικός. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΡΕΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Καν. (ΕΕ) 16/2012 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) 853/2004 όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά µε τα κατεψυγµένα τρόφιµα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση [αφορά business to business πληροφορία για την «ηµεροµηνία παραγωγής» & «ηµεροµηνία κατάψυξης»] 1. Καν. (ΕΚ) 1760/2000 για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας 2. Εκτ. Καν. (ΕΕ) 1337/2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών 6

7 ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ Γ.Τ.Τ. 1. Καν. (ΕΕ) 1379/2013 Κεφάλαιο IV Ενηµέρωση καταναλωτών άρθρο 35 υποχρεωτικές πληροφορίες: εµπορική & επιστηµονική ονοµασία, µέθοδος παραγωγής, περιοχή αλίευσης ή εκτροφής & κατηγορία αλιευτικού εργαλείου, εάν το προϊόν έχει αποψυχθεί, ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 1. Καν (ΕΚ) 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές 2. Καν. (ΕΚ) 1830/2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ΜΕΛΙ 1. Οδηγία 2001/110 για το µέλι (Εναρµονίστηκε µε τη Υ.Α. 68/2002-ΦΕΚ 641/Β/ ) σχετικά µε την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 1. Καν. 29/2012: άρθρα 3-6 για την επισήµανση και τον προσδιορισµό της καταγωγής 2. ΚΥΑ /09: άρθρα 3-7 για τις υποχρεωτικές και προαιρετικές ενδείξεις, καθώς και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων τυποποίησης ελαιολάδου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Με βάση τα προαναφερθέντα, καθίσταται σαφές ότι η νοµοθεσία των τροφίµων θέτει γενικές οριζόντιες, αλλά και ειδικές κάθετες απαιτήσεις ανάλογα το είδος του τροφίµου προκειµένου να διασφαλιστεί η αναγκαία ελάχιστη ροή της πληροφορίας σε όλο τα φάσµα της αλυσίδας παραγωγής, διακίνησης & διάθεσης του τροφίµου. Η ενσωµάτωση εξακρίβωσης της εκπλήρωσης των απαιτήσεων της ιχνηλασιµότητας στην άσκηση του επισήµου ελέγχου είναι πλέον όχι µόνο σηµαντική, αλλά και ουσιαστική, δεδοµένου ότι το πεδίο της είναι ευρύ ειδικά στον τοµέα τροφίµων ζωικής προέλευσης. 7

8 Παράλληλα µε τη διασταύρωση της ροής της γενικής & ειδικής πληροφορίας ουσιώδεις συµπληρωµατικές παράµετροι που δεν πρέπει να παραλείπονται κατά τον έλεγχο της ιχνηλασιµότητας είναι οι εξής: Ποσοτικός έλεγχος όλων υλών που συµµετέχουν στην παραγωγή ενός προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένων των βοηθητικών υλών µε έµφαση στα πρόσθετα, τις αρτυµατικές ύλες, ακόµη και τα υλικά σε επαφή που έχουν χρησιµοποιηθεί. Ο ποσοτικός έλεγχος στην ουσία αφορά τη ποσοτική συσχέτιση εισερχοµένων και εξερχοµένων υλών & υλικών και σε πολλές περιπτώσεις ο επιθεωρητής απαιτείται να προστρέξει στη συνταγή παραγωγής ενός προϊόντος και µε αριθµητικές πράξεις να αποφανθεί περί της ικανοποίησης των ισοζυγίων των συµµετεχόντων υλών. Είναι προφανές ότι για τα πιο σύνθετα προϊόντα ο έλεγχος αυτής της παραµέτρου είναι πιο απαιτητικός. Ειδικά για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης κατά την ποσοτική εξέταση της ά υλών: έλεγχος ισοζυγίων θα απαιτηθεί και η αξιοποίηση των αρχείων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων της εγκατάστασης. Ένα µέρος του ελέγχου της ιχνηλασιµότητας είναι αναµφισβήτητα η εξέταση των συνοδευτικών εγγράφων όλων των υλών και υλικών που έχουν χρησιµοποιηθεί. Τα συνοδευτικά έγγραφα ανάλογα µε το τρόφιµο ή το υλικό µπορεί να είναι τιµολόγια, δελτία αποστολής, πιστοποιητικά, CMR, δηλώσεις συµµόρφωσης κτλ. Αρχικά, τα έγγραφα αυτά αναζητούνται και πρέπει να υπάρχουν στα αρχεία των επιχειρήσεων για κάθε ύλη και υλικό που έχει χρησιµοποιηθεί στην παραγωγή τελικού προϊόντος και κατόπιν αξιοποιούνται από τους επιθεωρητές τόσο ως προς τον ποσοτικό έλεγχο, όσο και ως προς τις αναγραφόµενες σε αυτά πληροφορίες σε σχέση µε τις πληροφορίες που συνοδεύουν το τελικό προϊόν (επισήµανση προϊόντος αν αυτό απευθύνεται στον τελικό καταναλωτή). Ο έλεγχος της πληροφορίας που φέρει το τελικό προϊόν επισήµανση αν απευθύνεται στον τελικό καταναλωτή αποτελεί κύρια παράµετρο ελέγχου της ιχνηλασιµότητας. Εκτός από την πληρότητα / αρτιότητα της πληροφορίας, ανάλογα µε το είδος του παραγόµενου τροφίµου, κρίσιµο σηµείο είναι η εξακρίβωση της αξιοπιστίας της. Βάσει όλων των ανωτέρω, η υλοποίηση της εξέτασης των συστηµάτων ιχνηλασιµότητας που µε ευέλικτο τρόπο οφείλουν να διαθέτουν οι επιχειρήσεις γίνεται κυρίως µε: την εκτέλεση µιας δοκιµαστικής απόσυρσης / ανάκλησης (άσκηση προσοµοίωσης) τη διασταύρωση της γενικής & ειδικής πληροφορίας που συνοδεύει το τελικό προϊόν σε σχέση µε την πληροφορία που διέθεταν οι ύλες από τις οποίες προήλθε. την ποσοτική αντιπαραβολή / συσχέτιση εισερχοµένων µε εξερχόµενα. Σηµειώνεται ότι κατά την πραγµατοποίηση της δοκιµαστικής απόσυρσης / ανάκλησης επιλέγεται ένα ή περισσότερα τελικά παραγόµενα προϊόντα της επιχείρησης και ιχνηλατούνται όλες οι ύλες (πρώτες, βοηθητικές & ΥΕΤ) που έχουν πάρει µέρος στην παραγωγή του τελικού προϊόντος. Η έννοια της ιχνηλάτισης ενός προϊόντος σχετίζεται και µε τη δυνατότητα εξακρίβωσης της φυσικής παρουσίας του. Για παράδειγµα, σε περίπτωση αναζήτησης από τις αρµόδιες αρχές ενός τροφίµου καταγεγραµµένου σε ένα αρχείο ή σε ένα συνοδευτικό έγγραφο πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εξακρίβωσης του σηµείου που αυτό βρίσκεται 8

9 πχ αν αυτό βρίσκεται αποθηκευµένο και σε ποιο σηµείο ή βρίσκεται στην κατοχή άλλης επιχείρησης εξακριβωµένα. Εν κατακλείδι, η αξία ελέγχου, από πλευράς των αρχών, της ροής της πληροφορίας είναι σηµαντική, όχι µόνο για τον περιορισµό ενός ζητήµατος µη ασφάλειας, αλλά κυρίως για την εξακρίβωση της ορθότητας, εγκυρότητας & αξιοπιστίας των ενδείξεων / πληροφοριών των τροφίµων που φτάνουν στον τελικό καταναλωτή. Υπό την έννοια αυτή, ο έλεγχος εκπλήρωσης των απαιτήσεων της ιχνηλασιµότητας αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στα πλαίσια διερεύνησης φαινοµένων απάτης (food fraud), όπου στην αλυσίδα παραγωγή διακίνησης διάθεσης του τροφίµου µια πληροφορία µπορεί να αποκρυβεί, να αντικατασταθεί ή εν γένει να «αλλοιωθεί». 9

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων»

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων» Αθήνα, 22-8-2007 Αριθμ. Πρωτ.: 15103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21 ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1698/06 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. πρωτ. 1467 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ] Έγγραφο Διαβούλευσης 1 Υπεργολαβία

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα