ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η έννοια του τοπίου I. Η προέλευση και η ιστορία της έννοιας του τοπίου Η ετυμολογία του όρου «τοπίο» Η εξέλιξη της έννοιας του τοπίου και οι σύγχρονες τάσεις Η διεπιστημονική διάσταση του τοπίου Η ιστορική εξέλιξη της επιστημονικής θεώρησης της έννοιας του τοπίου Η έννοια του τοπίου στην επιστήμη της γεωγραφίας Γενικά Η γεωγραφική ανάγνωση και ερμηνεία του τοπίου Συμπεράσματα Η έννοια του τοπίου στην επιστήμη της οικολογίας τοπίου και στην επιστήμη της βιολογίας Γενικά Η θεώρηση του τοπίου στην οικολογία τοπίου Η θεώρηση του τοπίου στη βιολογία Συμπεράσματα Η έννοια του τοπίου στην επιστήμη της δασολογίας Γενικά Η θεώρηση του τοπίου στη Δασολογία Συμπεράσματα Η έννοια του τοπίου στην επιστήμη της αρχιτεκτονικής τοπίου... 71

2 564 Η νομική προστασία του τοπίου στο διεθνές, κοινοτικό και εθνικό δίκαιο Γενικά Η θεώρηση του τοπίου στην Αρχιτεκτονική Τοπίου Το πεδίο εφαρμογών της Αρχιτεκτονικής Τοπίου Συμπεράσματα Η έννοια του τοπίου σε άλλες επιστήμες Η έννοια του τοπίου στην επιστήμη του δικαίου Η έννοια του τοπίου στο διεθνές δίκαιο Διεθνής Σύμβαση για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (Παρίσι 1972) Διακρατική Σύμβαση για τη διατήρηση της φύσης και την προστασία του τοπίου (BENELUX Convention on Nature and Landscape Protection) Μεσογειακός Χάρτης για το Τοπίο, Κείμενο της Διανυβερνητικής Επιτροπής για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) για την εφαρμογή της Σύμβασης, Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το τοπίο, Φλωρεντία 2000 (έναρξη ισχύος 1η Μαρτίου 2004) Η έννοια του τοπίου στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο Η έννοια του τοπίου στο εθνικό δίκαιο Συμπερασματικές σκέψεις πρώτου μέρους ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Τo καθεστώς της Νομικής Προστασίας του Τοπίου 1. Η προστασία του τοπίου στο διεθνές δίκαιο Η προστασία του τοπίου πριν τη Διεθνή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το τοπίο Το τοπίο στο πλαίσιο της προστασίας της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Η Σύμβαση της UNESCO της 16ης Νοεμβρίου 1972 για την προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς, πολιτιστικής και φυσικής Η Διεθνής Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, που υπεγράφη στη Γρανάδα το Η Σύμβαση του Φάρο για την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινωνία (2005)

3 Aναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Το τοπίο στο πλαίσιο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος ή της φυσικής κληρονομιάς Δεσμευτικές Διεθνείς Συμβάσεις Δεσμευτικές διεθνείς συμβάσεις με έμμεση αναφορά στο τοπίο Μη δεσμευτικά διεθνή κείμενα με άμεση ή έμμεση αναφορά στο τοπίο To τοπίο στο πλαίσιο της χωροταξίας Η Σύμβαση της Βαρκελώνης της 16ης Νοεμβρίου 1976 για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις παράκτιες περιοχές Ευρωπαϊκός Χάρτης Χωροταξίας (Torremolinos, 20 Μαϊου 1983) Μεσογειακός Χάρτης για το τοπίο (Charter της Σεβίλλης, 1994) Σύσταση (2002) 1 για τις κατευθυντήριες γραμμές αειφόρου χωρικής ανάπτυξης της ευρωπαϊκής Ηπείρου Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το τοπίο ή Σύμβαση της Φλωρεντίας (European Landscape Convention E.C.L.) Το ιστορικό της Σύμβασης Η προέλευση της Σύμβασης Η ιστορική διαδρομή Η δομή της Σύμβασης Σκοπός της Σύμβασης Το προοίμιο της Σύμβασης Το περιεχόμενο της Σύμβασης Ο ορισμός του τοπίου Οι λοιποί ορισμοί Το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης Οι νομικές υποχρεώσεις των κρατών τα εθνικά μέτρα Τα γενικά μέτρα Τα ειδικά μέτρα Νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση σε διεθνές επίπεδο - Ευρωπαϊκή Συνεργασία Η παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης Το βραβείο τοπίου Τελικές διατάξεις - Η σχέση της Σύμβασης με άλλα νομοθετήματα Έναρξη ισχύος-επικύρωση

4 566 Η νομική προστασία του τοπίου στο διεθνές, κοινοτικό και εθνικό δίκαιο Προσχώρηση στη Σύμβαση Εδαφική εφαρμογή της Σύμβασης Καταγγελία-Τροποποιήσεις Συμπερασματικές παρατηρήσεις Συμπερασματικές κρίσεις για την προστασία του τοπίου στο διεθνές δίκαιο Η προστασία του τοπίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο Στο πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο Στο δευτερογενές κοινοτικό δίκαιο Στην κοινή αγροτική πολιτική Σε δεσμευτικά νομοθετικά κείμενα Σε μη δεσμευτικά κοινοτικά κείμενα Στην πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος Σε δεσμευτικά νομοθετικά κείμενα Σε μη δεσμευτικά νομικά κείμενα Συμπερασματικές κρίσεις για την προστασία του τοπίου στο κοινοτικό δίκαιο Η προστασία του τοπίου στο εθνικό δίκαιο Η προστασία του τοπίου στο Σύνταγμα 1975/1986/ Το τοπίο ως συνθετική έννοια αποτέλεσμα της ενότητας φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και η συνταγματική του θέση Η προστασία του τοπίου στο πλαίσιο της παρ. 1 του άρθρου 24 Σ Η προστασία του τοπίου στο πλαίσιο συνδυαστικής ερμηνείας των παραγράφων 1, 2 και 6 του άρθρου 24 Σ Συμπεράσματα για τη συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας του τοπίου στο πλαίσιο του άρθρου Η προστασία του τοπίου στο πλαίσιο συνδυαστικής ερμηνείας των άρθρων 24 παρ. 1, 2 και 6 και 2 παρ. 1 και 5 παρ Το δικαίωμα στο τοπίο ως έκφανση του δικαιώματος στο περιβάλλον Το περιεχόμενο του δικαιώματος στο τοπίο Η προστασία του τοπίου στην κοινή νομοθεσία Η προστασία του τοπίου στη νομοθεσία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Η προστασία του τοπίου στη δασική νομοθεσία Η προστασία του τοπίου στη νομοθεσία για τα μεταλλεία και λατομεία

5 Aναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Η προστασία του τοπίου στο Ν. 1650/ Οι γενικές προβλέψεις του νόμου Οι διατάξεις του Δ κεφαλαίου για την προστασία της φύσης και του τοπίου Η θέση του τοπίου στο Ν. 1650/ Τοπίο και διοικητική πρακτική Η προστασία του τοπίου στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς Η προστασία του τοπίου στην παλαιότερη νομοθεσία Η προστασία του τοπίου στο νόμο 3028/2002 για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γενει της πολιτιστικής κληρονομιάς Η προστασία του τοπίου στη νομοθεσία για την προστασία της αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονομιάς κατά τον Γ.Ο.Κ Λεπτομέρειες για τη διαδικασία χαρακτηρισμού κατά τον Γ.Ο.Κ Η παράλληλη ισχύς των διατάξεων του Γ.Ο.Κ. με τη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς (Ν. 1469/1950 και 3208/2002) και τον Ν. 1650/ Η προστασία του τοπίου στο Ν. 3201/2003 για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγαίου Η προστασία του τοπίου στη νομοθεσία για το σχεδιασμό Η προστασία του τοπίου στη νομοθεσία για τον χωροταξικό σχεδιασμό Η προστασία του τοπίου στη νομοθεσία για τον πολεοδομικό σχεδιασμό Η προστασία του τοπίου στη νομοθεσία για την περιβαλλοντική και τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση Η προστασία του τοπίου στη νομοθεσία για την περιβαλλοντική εκτίμηση Η προστασία του τοπίου στη νομοθεσία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση Η προστασία του τοπίου σε άλλες διατάξεις Η προστασία του τοπίου στο Ν. 3422/ Η προστασία του τοπίου στο Ν. 3409/2005 για τις καταδύσεις αναψυχής (αρ. 13 παρ. 1 Τ.Ι.Φ.Κ.)

6 568 Η νομική προστασία του τοπίου στο διεθνές, κοινοτικό και εθνικό δίκαιο 3.3. Συμπερασματικές σκέψεις για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (διεθνές, κοινοτικό και εθνικό) προστασίας του τοπίου ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η Συμβολή της Νομολογίας στην Προστασία του Τοπίου 1. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Η εθνική νομολογία Η νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων Η ιδιωτικού δικαίου έκφανση της συνταγματικής προστασίας του τοπίου Η προστασία των κοινών σε όλους και των κοινοχρήστων πραγμάτων ως περιβαλλοντικών αγαθών Η νομολογία για την αστική προστασία του τοπίου Η αστική προστασία του φυσικού τοπίου Η 60/2002 ΜΠρ Ρόδου Η αστική προστασία της αισθητικής του τοπίου Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας Η νομολογία στο πλαίσιο εκδίκασης αιτήσεων ακυρώσεως Η συνταγματική προστασία του τοπίου στο πλαίσιο του άρθρου 24 ως ενιαίου συνόλου και αυτοτελούς συστήματος φυσικού και πολιτιστικού (ανθρωπογενούς) χαρακτήρα Η προστασία του τοπίου ως συνιστώσας του πολιτιστικού περιβάλλοντος Η προστασία του τοπίου ως συνιστώσας του φυσικού περιβάλλοντος και μάλιστα των ευπαθών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας Η προστασία του τοπίου ως συνιστώσας του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού Η νομολογία για τις ειδικές διατάξεις του Ν. 1650/ Κεφάλαιο Δ : Προστασία της φύσης και του τοπίου Η νομολογία για τα τοπία/τόπους ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους Η νομολογία στο πλαίσιο εκδίκασης αιτήσεων αναστολών Περιπτώσεις αποδοχής της αίτησης αναστολής - Όταν η προσβολή του τοπίου συνιστά ανεπανόρθωτη ή δυσεπανόρθωτη βλάβη Περιπτώσεις απόρριψης της αίτησης αναστολής

7 Aναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Συμπερασματικές σκέψεις για τη συμβολή της νομολογίας στην προστασία του τοπίου ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, Θεωρώντας ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ενότητας ανάµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ...7 1.2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 2742/ΦΕΚ 207/Α /07.10.1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 of 6 26/11/2012 3:35 µµ

1 of 6 26/11/2012 3:35 µµ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ 3/2010, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέµβριος Β ΑΡΘΡΑ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ, σ. 429. Μυλωνόπουλος, Π. Μοίρα, Το θεσµικό πλαίσιο της διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών στην Ελλάδα - Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Παναγιώτης Πανταζής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμ. ΜΧΠΠΑ Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου Η Εξάµηνο Ενδεικτικού Προγράµµατος Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Τ Μ Η Μ Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η Σ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Η πολιτιστική δράση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης : ιερεύνηση της συµβολής των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΚΥΡΕΛΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 7 1. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ... 8 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π.

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σελίδες που ακολουθούν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της προστασίας των δασών, όπως αυτή εµφανίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και πραγµατικότητα, στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 55 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η θέσπιση προστατευόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Χρ. Μπούγιας (Τµήµα Ειδίκευσης: Οικονοµική ιαχείριση) Τελική Εργασία «Βιώσιµη ιαχείριση Ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Ιωάννης Χρ. Μπούγιας (Τµήµα Ειδίκευσης: Οικονοµική ιαχείριση) Τελική Εργασία «Βιώσιµη ιαχείριση Ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου» Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2006-2007 Ιωάννης Χρ. Μπούγιας (Τµήµα Ειδίκευσης: Οικονοµική ιαχείριση) Τελική Εργασία «Βιώσιµη ιαχείριση Ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου» Επιβλέπουσα: Επ. Καθ. κα Ρόϊδω Μητούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών & Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών & Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών & Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Τίτλος εισήγησης: Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2006, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΕΚ Α'207 7.10.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2742 Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον οκόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του θεσμοθετημένου Ειδικού Πλαισίου του Τουρισμού (ΦΕΚ 1138/Β/11.06.2009)

Έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του θεσμοθετημένου Ειδικού Πλαισίου του Τουρισμού (ΦΕΚ 1138/Β/11.06.2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΡΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 1 ος όροφος 115 27 ΑΘΗΝΑ «Σύμβουλος Τεχνικής και Επιστημονικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Μ.1340200400766. ιδάσκων Καθηγητής : κ. ηµητρόπουλος Α. Μάθηµα: Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Μ.1340200400766. ιδάσκων Καθηγητής : κ. ηµητρόπουλος Α. Μάθηµα: Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα. 1 Τίτλος εργασίας : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ονοµατεπώνυµο :Αλεβετσοβίτη Ηλιάνα Α.Μ.1340200400766 ιδάσκων Καθηγητής : κ. ηµητρόπουλος Α. Μάθηµα: Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα Έτος 2006 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος των ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ πάνω στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος του καθηγητή του ΤΕΙ Μεσολογγίου Τάκη Νικολόπουλου

Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος των ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ πάνω στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος του καθηγητή του ΤΕΙ Μεσολογγίου Τάκη Νικολόπουλου 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος των ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ πάνω στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος του καθηγητή του ΤΕΙ Μεσολογγίου Τάκη Νικολόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νομικός Οδηγός του Ενεργού Πολίτη Αιγαίου

Νομικός Οδηγός του Ενεργού Πολίτη Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πρόγραμμα για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αιγαίο Νομικός Οδηγός του Ενεργού Πολίτη Αιγαίου Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Λαμβάνοντας υπόψη, 1 Άρθρο 1 Σκοπός 2 Άρθρο 2 Ορισμοί 3 Άρθρο 3 Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 4 Άρθρο 4 ιαχείριση προστατευόμενων περιοχών 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχόµενων

Πίνακας Περιεχόµενων Πίνακας Περιεχόµενων Συντοµογραφίες... 4 Προοίµιο... 5 ιαδικασία Σύνταξης της Έκθεσης... 7 1. Παρουσίαση του ΕΠΧΣΑΑ... 9 1.1 Το ΕΠΧΣΑΑ στο Πλαίσιο του Χωρικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού...

Διαβάστε περισσότερα