ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ. 2. Αντί της αποδιδόµενης ισχύος να αναγραφεί η ονοµαστική ισχύς κάθε µονάδας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον πίνακα 1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ. 2. Αντί της αποδιδόµενης ισχύος να αναγραφεί η ονοµαστική ισχύς κάθε µονάδας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον πίνακα 1."

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ 30 Μαΐου 2003 Η ΡΑΕ ανακοινώνει ότι προκειµένου οι όροι και περιορισµοί της ενιαίας άδειας της ΕΗ Α.Ε. να απεικονίζουν το δυναµικό παραγωγής το οποίο πραγµατικά υφίστατο στα νησιά κατά την έκδοση τους, καθώς και το σηµερινό πραγµατικό δυναµικό παραγωγής, όπως αυτό διαµορφώθηκε από ενέργειες της ΕΗ Α.Ε. παρά τη διαδικασία γνωστοποίησης η οποία προβλέπεται στον όρο 8, παράγραφοι (α) έως και (ε), της ενιαίας άδειάς της, κινεί αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία τροποποίησης των όρων και περιορισµών της ενιαίας άδειας παραγωγής της ΕΗ Α.Ε. που της χορηγήθηκε µε την υπ αριθµ. ΥΑ 5/Β/Φ1/οικ.1085/ , προκειµένου να θεραπευτούν τα ακόλουθα σηµεία: 1. Να διορθωθεί ως ισοδύναµο έτος ένταξης της εγκατεστηµένης στη νήσο Κάρπαθο µονάδας OTT ENSENER 10PC2V, ονοµαστικής ισχύος 2200 kw, το έτος (1980) αντί του εσφαλµένως δηλωθέντος έτους (1966). 2. Αντί της αποδιδόµενης ισχύος να αναγραφεί η ονοµαστική ισχύς κάθε µονάδας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον πίνακα Να αναγραφεί για τις µονάδες του πίνακα 2 ως νέα ονοµαστική ισχύς, η νέα µέγιστη αποδιδόµενη ισχύς, η οποία προέκυψε λόγω πραγµατικής αναβάθµισης συνεπεία της οποίας η µέγιστη αποδιδόµενη ισχύς των µονάδων αυτών αυξήθηκε πέραν από την αρχική ονοµαστική ισχύ αυτών. 4. Να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραµµα ένταξης των υπό κατασκευή µονάδων για τις νήσους Πάρο, Κω και Λέσβο, οι οποίες απεικονίζονται στο πίνακα Να διαγραφούν τρεις µονάδες FIAT GMT ισχύος 1200 kw έκαστη, οι οποίες απεικονίζονται στο πίνακα 4 και οι οποίες δηλώνονται µεν στην άδεια ως εγκατεστηµένες στη νήσο Σκύρο, αλλά στην πραγµατικότητα ουδέποτε συνδέθηκαν και λειτούργησαν. 6. Να συµπεριληφθούν τα φορητά Η/Ζ τα οποία απεικονίζονται στο πίνακα 5, τα οποία υφίσταντο και λειτουργούσαν κατά την έκδοση των όρων και περιορισµών της ενιαίας άδειάς της, αλλά εκ παραδροµής της ΕΗ Α.Ε. δεν δηλώθηκαν προκειµένου να συµπεριληφθούν στους όρους και περιορισµούς της ενιαίας άδειας. 7. Να διαγραφούν οι µονάδες του πίνακα 6, τις οποίες η ΕΗ Α.Ε. έπαυσε οριστικά να λειτουργεί ή αποξήλωσε. Τα παραπάνω στοιχεία προέκυψαν στο πλαίσιο διαδικασίας ακρόασης της ΕΗ Α.Ε., η οποία ολοκληρώθηκε στις Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογηµένες αντιρρήσεις εντός 15 ηµερών από την δηµοσιοποίηση της παρούσας. ( ικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων µέχρι 17/6/2003).

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Α ΕΙΟ ΟΤΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (Περιλαµβάνονται όλες οι µονάδες της ενιαίας άδειας παραγωγής όπως αυτή θα διαµορφωθεί µε την προτεινόµενη στο πόρισµα τροποποίησή της) ΣΙΑ ΑΣΠ/ΤΣΠ ΤΣΠ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Τ.Σ.Π. ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Τ.Σ.Π. ΑΜΟΡΓΟΥ Τ.Σ.Π. ΑNΑΦΗΣ Τ.Σ.Π. ΑΝ ΡΟΥ Τ.Σ.Π. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Τ.Σ.Π. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Τ.Σ.Π. ΟΝΟΥΣΑΣ Τ.Σ.Π. ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΜΟΝΑ Α ΚΑΥΣΙΜΟ (1) ΕΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑ ΙΣΟ ΥΝ ΤΙΚΟ ΑΜΟ Μονάδες που περιλαµβάνονται στην Άδεια (Υ.Α.1085/ ) Μονάδες που δεν περιλαµβάνονται στην Άδεια (Υ.Α.1085/ ) ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ ΛΟΙΠΑ Η/Ζ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Σ ΜΕΓΙΣΤΗ Μ ΕΝΗ MWM TD226-6 DIESEL HENSCHEL6R-1516A DIESEL HENSCHEL6R-1516A DIESEL MAN D2566ME DIESEL MAN D2566ME DIESEL MAN D2566ME DIESEL MAN D2566ME DIESEL HYUNDAI KD8AX DIESEL Από άδεια DEUTZ A8M428 DIESEL DEUTZ A8M428 DIESEL DEUTZ A8M428 DIESEL CEGLIELSKI 6AL20/24 DIESEL CEGLIELSKI 6AL20/24 DIESEL CKD S DIESEL MAN 2566ME DIESEL MAN 2566ME DIESEL MAN 2566ME DIESEL HYUNDAI KD8AX DIESEL Από άδεια FIAT B3012ESS ΜΑΖΟΥΤ FIAT B3012ESS ΜΑΖΟΥΤ FIAT B3012ESS ΜΑΖΟΥΤ FIAT B3012ESS ΜΑΖΟΥΤ G.M.T. ΜΑΖΟΥΤ G.M.T. ΜΑΖΟΥΤ STABILIMENTI 1312 DIESEL STORK ABR-216S DIESEL STORK ABR-216S DIESEL STORK ABR-216S DIESEL STORK ABR-216S DIESEL STORK ABR-216S DIESEL HENSCHEL 6R1516A DIESEL HENSCHEL 5R1516A DIESEL SACM AGO V12DSHR DIESEL Ως υφιστάµενο κατά την έκδοση της ενιαίας άδειας παραγωγής SACM AGO V12DSHR DIESEL Ως υφιστάµενο κατά την έκδοση της ενιαίας άδειας παραγωγής ΜΑΝ D2566ME DIESEL ΜΑΝ D2566ME DIESEL MERCEDES MAB854 DIESEL MERCEDES MAB856 DIESEL MERCEDES MAB856 DIESEL MAN 2526ME DIESEL Από άδεια. Μετεγκατάσταση από Μεγίστη ΜΑΝ D2566ME DIESEL ΜΑΝ D2566ME DIESEL ΜΑΝ D2566ME DIESEL HYUNDAI D6AU DIESEL Από άδεια (1) Σύµφωνα µε την ενιαία άδεια παραγωγής για τις µονάδες που αυτή καλύπτει και σύµφωνα µε το ΕΗ/Γ / /5913/ για τις υπόλοιπες (2) Σύµφωνα µε το ΕΗ/Γ / /5913/ ΡΑΕ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Α ΕΙΟ ΟΤΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (Περιλαµβάνονται όλες οι µονάδες της ενιαίας άδειας παραγωγής όπως αυτή θα διαµορφωθεί µε την προτεινόµενη στο πόρισµα τροποποίησή της) ΣΙΑ ΑΣΠ/ΤΣΠ Τ.Σ.Π. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Σ.Π. ΘΗΡΑΣ Τ.Σ.Π. ΙΚΑΡΙΑΣ Τ.Σ.Π. ΙΟΥ Τ.Σ.Π. ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Σ.Π. ΚΑΡΠΑΘΟΥ Τ.Σ.Π. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΚΑΥΣΙΜΟ (1) ΕΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑ ΙΣΟ ΥΝ ΤΙΚΟ ΑΜΟ Μονάδες που περιλαµβάνονται στην Άδεια (Υ.Α.1085/ ) Μονάδες που δεν περιλαµβάνονται στην Άδεια (Υ.Α.1085/ ) ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ ΛΟΙΠΑ Η/Ζ Σ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗ Μ ΕΝΗ DAIHATSU 8DV-26 DIESEL DAIHATSU 8DV-26 DIESEL SKODA 6S-525 DIESEL SKODA 6S-525 DIESEL G.M.C B DIESEL G.M.C B DIESEL STABILIMENTI 1312 DIESEL DEUTZ BV6M545 DIESEL BLOHM & VOSS12PC2V ΜΑΖΟΥΤ WARTSILA 12V32D ΜΑΖΟΥΤ Μη προβλεπόµενη στην άδεια επέκταση ισχύος µονάδας WARTSILA 12V32D ΜΑΖΟΥΤ Μη προβλεπόµενη στην άδεια επέκταση ισχύος µονάδας MAN V9V30/45 ΜΑΖΟΥΤ WARTSILA 12V32D ΜΑΖΟΥΤ Μη προβλεπόµενη στην άδεια επέκταση ισχύος µονάδας CEGIELSKI-SULZ 16ATV25H ΜΑΖΟΥΤ FINCANTIERI BL230.20D ΜΑΖΟΥΤ CKD 12V27, 5B8S ΜΑΖΟΥΤ WARTSILA 18V32D ΜΑΖΟΥΤ FIAT GB308ESS MAZOYT FIAT GB308ESS MAZOYT FIAT GB308ESS MAZOYT Με σοβαρή βλάβη FIAT GB308ESS MAZOYT FIAT GB308ESS MAZOYT CKD B8S MAZOYT CKD B8S MAZOYT SULZER 16ATV25H MAZOYT Ως υφιστάµενο κατά την έκδοση της ενιαίας άδειας παραγωγής SACM AGO12DSHR MAZOYT Ως υφιστάµενο κατά την έκδοση της ενιαίας άδειας παραγωγής CEGIELSKI 6AL20/24 DIESEL CEGIELSKI 6AL20/24 DIESEL CKD B8S DIESEL GMT G426ESS ΜΑΖΟΥΤ GMT G426ESS ΜΑΖΟΥΤ GMT G426ESS ΜΑΖΟΥΤ GMT G426ESS ΜΑΖΟΥΤ GMT G426ESS ΜΑΖΟΥΤ DAIHATSU 8DV-26 DIESEL Από άδεια. Μετεγκατάσταση από Κεφαλονιά DAIHATSU 8DV-26 DIESEL Από άδεια. Μετεγκατάσταση από Κεφαλονιά OTTENSENER 10PC2V ΜΑΖΟΥΤ Αλλαγή ισοδυνάµου έτους ένταξης σε 1980 από 1966 CKD 12V27, 5B8S ΜΑΖΟΥΤ CKD 12V27, 5B8S ΜΑΖΟΥΤ USSR Γ-72 ΜΑΖΟΥΤ DAIHATSU 8DV-26 DIESEL Από άδεια DAIHATSU 8DV-26 DIESEL Από άδεια DIESEL/MA FINCANTIERI BL230.12P ZOYT Ως υφιστάµενο κατά την έκδοση της ενιαίας άδειας παραγωγής FINCANTIERI BL230.12P DIESEL/MA ZOYT Ως υφιστάµενο κατά την έκδοση της ενιαίας άδειας παραγωγής SACM AGO12DSHR DIESEL Ως υφιστάµενο κατά την έκδοση της ενιαίας άδειας παραγωγής 1 Η/Ζ ΜΑΖΟΥΤ Από άδεια για ένταξη το Υπό διακήρυξη ο διαγωνισµός MIRRLEES KVSS-12 DIESEL MIRRLEES KVSS-12 DIESEL (1) Σύµφωνα µε την ενιαία άδεια παραγωγής για τις µονάδες που αυτή καλύπτει και σύµφωνα µε το ΕΗ/Γ / /5913/ για τις υπόλοιπες (2) Σύµφωνα µε το ΕΗ/Γ / /5913/ ΡΑΕ

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Α ΕΙΟ ΟΤΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (Περιλαµβάνονται όλες οι µονάδες της ενιαίας άδειας παραγωγής όπως αυτή θα διαµορφωθεί µε την προτεινόµενη στο πόρισµα τροποποίησή της) ΣΙΑ ΑΣΠ/ΤΣΠ Τ.Σ.Π. ΚΥΘΝΟΥ Τ.Σ.Π. ΚΩ Α.Σ.Π. ΛΕΣΒΟΥ Α.Σ.Π. ΛΗΜΝΟΥ T.Σ.Π. ΜΕΓΙΣΤΗΣ Α.Σ.Π. ΜΗΛΟΥ Α.Σ.Π. ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΟΝΑ Α ΚΑΥΣΙΜΟ (1) ΕΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑ ΙΣΟ ΥΝ ΤΙΚΟ ΑΜΟ Μονάδες που περιλαµβάνονται στην Άδεια (Υ.Α.1085/ ) Μονάδες που δεν περιλαµβάνονται στην Άδεια (Υ.Α.1085/ ) ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ ΛΟΙΠΑ Η/Ζ Σ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗ Μ ΕΝΗ SACM TBD603V12 DIESEL Από άδεια για το 2002 αλλά µε διαφορετική ισχύ SULZER-FINCANTIERI 18ZAV40S ΜΑΖΟΥΤ HANJUNG-MAN 7K60MC-S ΜΑΖΟΥΤ HANJUNG-MAN 7K60MC-S ΜΑΖΟΥΤ HANJUNG-MAN 7K60MC-S ΜΑΖΟΥΤ ABB STAL (A/Σ) GT35C DIESEL CEGLIELSKI 16ATV25H ΜΑΖΟΥΤ GMT A ΜΑΖΟΥΤ GMT A ΜΑΖΟΥΤ GMT A ΜΑΖΟΥΤ FINCAN-SULZER 18ZAV40S ΜΑΖΟΥΤ FIAT C4212ESS ΜΑΖΟΥΤ FIAT C4212ESS ΜΑΖΟΥΤ FIAT C4212ESS ΜΑΖΟΥΤ CEGIELSKI 9RTAF58 ΜΑΖΟΥΤ WARTSILA 12V46B MAZOYT ABB STAL (Α/Σ) GT35C DIESEL Η/Ζ ΜΑΖΟΥΤ Από άδεια για ένταξη Πολεοδοµική Απαγόρευση Πρόβλεψη για SUMITOMO-NIIGATA 8L40X ΜΑΖΟΥΤ SUMITOMO-NIIGATA 8L40X ΜΑΖΟΥΤ SUMITOMO-NIIGATA 8L40X ΜΑΖΟΥΤ WARTSILA NSD18V32LN ΜΑΖΟΥΤ WARTSILA NSD18V32LN ΜΑΖΟΥΤ MAN 2566ME DIESEL MAN 2566ME DIESEL MAN 2566ME DIESEL HYUNDAI KD8AX DIESEL Από άδεια HYUNDAI KD8AX DIESEL Από άδεια MAN G9V30/45M ΜΑΖΟΥΤ MAN G9V30/45M ΜΑΖΟΥΤ MAN G9V30/45M ΜΑΖΟΥΤ CKD 12V27,5B8S ΜΑΖΟΥΤ CKD 12V27,5B8S ΜΑΖΟΥΤ FINCANTIERI BL230.12P DIESEL Ως υφιστάµενο κατά την έκδοση της ενιαίας άδειας παραγωγής FINCANTIERI BL230.20P ΜΑΖΟΥΤ FINCANTIERI BL230.20P ΜΑΖΟΥΤ FIAT B3016ESS ΜΑΖΟΥΤ FIAT B3016ESS ΜΑΖΟΥΤ FIAT B3016ESS ΜΑΖΟΥΤ CEGIELSKI 16ATV25H ΜΑΖΟΥΤ WARTSILA 12V32D ΜΑΖΟΥΤ Μη προβλεπόµενη στην άδεια επέκταση ισχύος µονάδας R/R AVON (Α/Σ) MK L DIESEL Από Κεφαλονιά για κάλυψη έκτακτης ανάγκης. Με σοβαρή βλάβη. Θα επιχειρηθεί διόρθωση. FINCANTIERI BL230.12P MAZOYT Ως υφιστάµενο κατά την έκδοση της ενιαίας άδειας παραγωγής FINCANTIERI BL230.12P MAZOYT Ως υφιστάµενο κατά την έκδοση της ενιαίας άδειας παραγωγής (1) Σύµφωνα µε την ενιαία άδεια παραγωγής για τις µονάδες που αυτή καλύπτει και σύµφωνα µε το ΕΗ/Γ / /5913/ για τις υπόλοιπες (2) Σύµφωνα µε το ΕΗ/Γ / /5913/ ΡΑΕ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Α ΕΙΟ ΟΤΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (Περιλαµβάνονται όλες οι µονάδες της ενιαίας άδειας παραγωγής όπως αυτή θα διαµορφωθεί µε την προτεινόµενη στο πόρισµα τροποποίησή της) ΣΙΑ ΑΣΠ/ΤΣΠ Τ.Σ.Π. ΝΙΣΥΡΟΥ Τ.Σ.Π. ΟΘΩΝΩΝ Α.Σ.Π. ΠΑΡΟΥ Τ.Σ.Π. ΠΑΤΜΟΥ Τ.Σ.Π. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Σ.Π. ΣΑΜΟΥ Τ.Σ.Π. ΣΕΡΙΦΟΥ ΜΟΝΑ Α ΚΑΥΣΙΜΟ (1) ΕΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑ ΙΣΟ ΥΝ ΤΙΚΟ ΑΜΟ Μονάδες που περιλαµβάνονται στην Άδεια (Υ.Α.1085/ ) Μονάδες που δεν περιλαµβάνονται στην Άδεια (Υ.Α.1085/ ) ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ ΛΟΙΠΑ Η/Ζ Σ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗ Μ ΕΝΗ MAN W6V17.5/22 DIESEL MAN W6V17.5/22 DIESEL MAN W6V17.5/22 DIESEL DEUTZ A4M-428 DIESEL MAN 2566ΜΕ DIESEL MAN 2566ΜΕ DIESEL MAN 2566ΜΕ DIESEL FINCANTIERI-SULZER18ZA V40S ΜΑΖΟΥΤ GMT-FIAT A420.8 ΜΑΖΟΥΤ GMT-FIAT A420.8 ΜΑΖΟΥΤ WARTSILA NSD-12V46 ΜΑΖΟΥΤ WARTSILA NSD-12V46 ΜΑΖΟΥΤ CEGIELSKI 6RTAF58 ΜΑΖΟΥΤ GEN-ELECTRIC (A/Σ) DIESEL CEGIELSKI 16ATV25H ΜΑΖΟΥΤ Η/Ζ ΜΑΖΟΥΤ Από άδεια για Υπό κατακύρωση ο διαγωνισµός. Πρόβλεψη για DEUTZ BV6M-545 DIESEL SACM MGOV12BSHR DIESEL SACM MGOV12BSHR DIESEL MAN G7V-42 DIESEL MAN G7V-42 DIESEL SACM MGOV12BSHR DIESEL DEUTZ BV6M-545 DIESEL MAN G7V-42 DIESEL STORK ABR-216S DIESEL STORK ABR-216S DIESEL STORK ABR-216S DIESEL STORK ABR-216S DIESEL STORK ABR-216S DIESEL SACM MGOV12BSHR DIESEL WORTHINGTON CC-5 DIESEL WORTHINGTON SEH-8 ΜΑΖΟΥΤ WORTHINGTON SEH-8 ΜΑΖΟΥΤ WORTHINGTON SEH-8 ΜΑΖΟΥΤ GMT-FIAT A420.8 ΜΑΖΟΥΤ GMT-FIAT A420.8 ΜΑΖΟΥΤ GMT-FIAT A420.8 ΜΑΖΟΥΤ CEGIELSKI 9RTA-F58 ΜΑΖΟΥΤ CEGIELSKI 6RTAF-58 ΜΑΖΟΥΤ CEGIELSKI 6RTAF-58 ΜΑΖΟΥΤ GENERAL-ELEC (Α/Σ) DIESEL USSR Γ-72 DIESEL USSR Γ-72 DIESEL SCODA 6S310Τ DIESEL (1) Σύµφωνα µε την ενιαία άδεια παραγωγής για τις µονάδες που αυτή καλύπτει και σύµφωνα µε το ΕΗ/Γ / /5913/ για τις υπόλοιπες (2) Σύµφωνα µε το ΕΗ/Γ / /5913/ ΡΑΕ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Α ΕΙΟ ΟΤΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (Περιλαµβάνονται όλες οι µονάδες της ενιαίας άδειας παραγωγής όπως αυτή θα διαµορφωθεί µε την προτεινόµενη στο πόρισµα τροποποίησή της) ΣΙΑ ΑΣΠ/ΤΣΠ Τ.Σ.Π. ΣΙΦΝΟΥ Τ.Σ.Π. ΣΚΥΡΟΥ Τ.Σ.Π. ΣΥΜΗΣ Α.Σ.Π. ΣΥΡΟΥ Τ.Σ.Π. ΤΗΛΟΥ Α.Σ.Π. ΧΙΟΥ Τ.Σ.Π. ΨΑΡΡΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΑΥΣΙΜΟ (1) ΕΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑ ΙΣΟ ΥΝ ΤΙΚΟ ΑΜΟ Μονάδες που περιλαµβάνονται στην Άδεια (Υ.Α.1085/ ) Μονάδες που δεν περιλαµβάνονται στην Άδεια (Υ.Α.1085/ ) ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ ΛΟΙΠΑ Η/Ζ Σ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗ Μ ΕΝΗ SCODA 6S310T DIESEL Σοβαρή βλάβη LISTER-BLACKSTΟΝΕ ETS8 DIESEL SCODA 6S310T DIESEL Σοβαρή βλάβη MWM TBD602V16K DIESEL LISTER-BLACKSTΟΝΕ EVS8 DIESEL MTU DIESEL Από άδεια USSR Γ-72 DIESEL USSR Γ-72 DIESEL USSR Γ-72 DIESEL USSR Γ-66 DIESEL USSR Γ-66 DIESEL USSR Γ-66 DIESEL SACM AGOV12DSHR DIESEL Ως υφιστάµενο κατά την έκδοση της ενιαίας άδειας παραγωγής SCODA 6S310T DIESEL CEGIELSKI 6AL20/24 DIESEL CEGIELSKI 6AL20/24 DIESEL SCODA 6S310T DIESEL MTU 12V 4000G22 DIESEL Από άδεια για ένταξη το 2003 SACM AGOV12DSHR DIESEL Ως υφιστάµενο κατά την έκδοση της ενιαίας άδειας παραγωγής GMT-FIAT C4212ESS ΜΑΖΟΥΤ GMT-FIAT C4212ESS ΜΑΖΟΥΤ GMT-FIAT A ΜΑΖΟΥΤ GMT-FIAT A ΜΑΖΟΥΤ CEGIELSKI 6RTAF58 ΜΑΖΟΥΤ MERCEDES MAB856 DIESEL MERCEDES MAB856 DIESEL MERCEDES MAB856 DIESEL HENSCHEL 6R-1516A DIESEL HENSCHEL 6R-1516A DIESEL CEGIELSKI 9RTAF58 ΜΑΖΟΥΤ CEGIELSKI 9RTAF58 ΜΑΖΟΥΤ GMT A ΜΑΖΟΥΤ FIAT C4212ESS ΜΑΖΟΥΤ FIAT C4212ESS ΜΑΖΟΥΤ GMT A ΜΑΖΟΥΤ GMT A ΜΑΖΟΥΤ ΓΕΝΙΚΟ (1) Σύµφωνα µε την ενιαία άδεια παραγωγής για τις µονάδες που αυτή καλύπτει και σύµφωνα µε το ΕΗ/Γ / /5913/ για τις υπόλοιπες (2) Σύµφωνα µε το ΕΗ/Γ / /5913/ ΡΑΕ

7 ΣΙΑ ΑΣΠ/ΤΣΠ ΜΟΝΑ Α ΚΑΥΣΙΜΟ Α.Σ.Π. ΘΗΡΑΣ Α.Σ.Π. ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΟΝΑ ΕΣ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ Σ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟ Υ ΝΑΜΟ WARTSILA 12V32D ΜΑΖΟΥΤ Μη προβλεπόµενη στην άδεια επέκταση ισχύος µονάδας WARTSILA 12V32D ΜΑΖΟΥΤ Μη προβλεπόµενη στην άδεια επέκταση ισχύος µονάδας WARTSILA 12V32D ΜΑΖΟΥΤ Μη προβλεπόµενη στην άδεια επέκταση ισχύος µονάδας WARTSILA 12V32D ΜΑΖΟΥΤ Μη προβλεπόµενη στην άδεια επέκταση ισχύος µονάδας ΕΤΟΣ

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΟΝΑ ΕΣ ΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΙΑ ΑΣΠ/ΤΣΠ Α.Σ.Π. ΠΑΡΟΥ Α.Σ.Π. ΛΕΣΒΟΥ Τ.Σ.Π. ΚΩ ΜΟΝΑ Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΡΟΒΛΕ ΠΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ Α ΕΙΑ ΝΕΟ 1 Η/Ζ ΜΑΖΟΥΤ Η/Ζ ΜΑΖΟΥΤ H/Z Από άδεια για Υπό διακήρυξη ο διαγωνισµός. Πρόβλεψη για 2004 Από άδεια για ένταξη Πολεοδοµική Απαγόρευση. Πρόβλεψη για 2004 Από άδεια αλλά δεν εντάχθηκε. Έχει προκηρυχθεί ο ιαγωνισµός. Πρόβλεψη για 2004

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΟΥ ΕΚ ΠΑΡΑ ΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΑΕ ΠΕΡΙΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ Α ΕΙΑ Α.Σ.Π. / Τ.Σ.Π. Τ.Σ.Π. ΣΚΥΡΟΥ ΜΟΝΑ Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΙΚΟ ΙΣΟ ΥΝΑ ΜΟ ΕΤΟΣ Σ (Kw) FIAT GMT DIESEL FIAT GMT DIESEL FIAT GMT DIESEL εν εγκαταστάθηκε ποτέ στη Σκύρο. Βρίσκεται αποξηλωµένο στο σταθµό εν εγκαταστάθηκε ποτέ στη Σκύρο. Βρίσκεται αποξηλωµένο στο σταθµό εν εγκαταστάθηκε ποτέ στη Σκύρο. Βρίσκεται αποξηλωµένο στο σταθµό

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΟΥ ΕΚ ΠΑΡΑ ΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΑΕ ΕΝ ΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ Α ΕΙΑ ΣΙΑ ΑΣΠ/ΤΣΠ ΜΟΝΑ Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΈΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟ Υ ΝΑΜΟ Τ.Σ.Π. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Τ.Σ.Π. ΙΚΑΡΙΑΣ Α.Σ.Π. ΚΑΡΠΑΘΟΥ SACM AGO V12DSHR DIESEL Εκτός άδειας. Υφιστάµενο κατά την έκδοση της άδειας SACM AGO V12DSHR DIESEL Εκτός άδειας. Υφιστάµενο κατά την έκδοση της άδειας SULZER 16ATV25H MAZOYT Εκτός άδειας. Υφιστάµενο κατά την έκδοση της άδειας SACM AGO12DSHR MAZOYT Εκτός άδειας. Υφιστάµενο κατά την έκδοση της άδειας FINCANTIERI BL230.12P FINCANTIERI BL230.12P DIESEL/MA ZOYT Εκτός άδειας. Υφιστάµενο κατά την έκδοση της άδειας DIESEL/MA ZOYT Εκτός άδειας. Υφιστάµενο κατά την έκδοση της άδειας SACM AGO12DSHR DIESEL Εκτός άδειας. Υφιστάµενο κατά την έκδοση της άδειας Α.Σ.Π. ΜΗΛΟΥ Α.Σ.Π. ΜΥΚΟΝΟΥ Τ.Σ.Π. ΣΚΥΡΟΥ Τ.Σ.Π. ΣΥΜΗΣ FINCANTIERI BL230.12P DIESEL Εκτός άδειας. Υφιστάµενο κατά την έκδοση της άδειας FINCANTIERI BL230.12P MAZOYT Εκτός άδειας. Υφιστάµενο κατά την έκδοση της άδειας FINCANTIERI BL230.12P MAZOYT Εκτός άδειας. Υφιστάµενο κατά την έκδοση της άδειας SACM AGOV12DSHR DIESEL Εκτός άδειας. Υφιστάµενο κατά την έκδοση της άδειας SACM AGOV12DSHR DIESEL Εκτός άδειας. Υφιστάµενο κατά την έκδοση της άδειας

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΥΣΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΙΑ ΑΣΠ/ΤΣΠ ΜΟΝΑ Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΕΤΟΣ ΠΡΑΓΜ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟ Υ ΝΑΜΟ ΤΣΠ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ MERCEDES MAB856 DIESEL Αποξηλώθηκε λόγω γήρανσης MERCEDES MAB856 DIESEL Αποξηλώθηκε λόγω γήρανσης Τ.Σ.Π. ΑNΑΦΗΣ HENSCHEL 6R-1516A DIESEL Αποξηλώθηκε λόγω γήρανσης MERCEDES MB854 DIESEL Αποξηλώθηκε λόγω γήρανσης Τ.Σ.Π. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ MERCEDES MB854 DIESEL Αποξηλώθηκε λόγω γήρανσης MERCEDES MB854 DIESEL Αποξηλώθηκε λόγω γήρανσης Α.Σ.Π. ΚΑΡΠΑΘΟΥ USSR Γ-66 ΜΑΖΟΥΤ USSR Γ-66 ΜΑΖΟΥΤ Αποξηλώθηκαν λόγω γήρανσης DAIHATSU 8DV-26 DIESEL Μετεγκαταστάθηκαν στην Κάλυµνο Τ.Σ.Π. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ DAIHATSU 8DV-26 DIESEL Μετεγκαταστάθηκαν στην Κάλυµνο R/R AVON (Α/Σ) MK L DIESEL Μεταφέρθηκε στη Μύκονο T.Σ.Π. ΜΕΓΙΣΤΗΣ MAN 2566ME DIESEL Αποξηλώθηκε εκτός άδειας για µετεγκατάσταση στη ονούσα Τ.Σ.Π. ΣΚΥΡΟΥ Τ.Σ.Π. ΣΥΜΗΣ Τ.Σ.Π. ΨΑΡΡΩΝ FIAT GMT DIESEL εν εγκαταστάθηκε ποτέ στη Σκύρο. Βρίσκεται αποξηλωµένο στο σταθµό FIAT GMT DIESEL εν εγκαταστάθηκε ποτέ στη Σκύρο. Βρίσκεται αποξηλωµένο στο σταθµό FIAT GMT DIESEL εν εγκαταστάθηκε ποτέ στη Σκύρο. Βρίσκεται αποξηλωµένο στο σταθµό STORK ABR-216S DIESEL Αποξηλώθηκαν λόγω γήρανσης STORK ABR-216S DIESEL Αποξηλώθηκαν λόγω γήρανσης STORK ABR-216S DIESEL Αποξηλώθηκαν λόγω γήρανσης MAN W6V17.5/22 DIESEL Αποξηλώθηκαν λόγω γήρανσης. MAN W6V17.5/22 DIESEL Αποξηλώθηκαν λόγω γήρανσης. MAN W6V17.5/22 DIESEL Αποξηλώθηκαν λόγω γήρανσης. SKODA 6-S-160 DIESEL Αποξηλώθηκαν λόγω γήρανσης. MAN W6V17.5/22 DIESEL Αποξηλώθηκαν λόγω γήρανσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1α: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1α: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1α: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ) / (MW) ΙΣΧΥΣ(MW) ΜW (MWth (*) ) ΑΤΜΟΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 184/2015 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ5/φ1/ΟΙΚ.1085/24.01.2002 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά ήμος Μυτιλήνης ίκτυο ΑΦΝΗ Μυτιλήνη, 18 Ιουνίου 2009 Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών στα Νησιά ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικός Επιστήμονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Κλιματική Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80, Ζωγράφου Τηλ. 210-7723967, Fax 210-7723659, e-mail: mppapad@power.ece.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr Ενηµέρωση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10 KW 4.1. Γενικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά ήμος Αμοργού ίκτυο ΑΦΝΗ Αμοργός, 25 Μαΐου 2009 Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών στα Νησιά ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικός Επιστήμονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Κλιματική Αλλαγή Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;»

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» 6ο Συνέδριο Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ Χαλκίδα 5-6-7 Ιούνη 2008 Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» Εισηνη^: Ε. Σπίθας ΑΤΜ Ηλεκτρικό Σύστημα Ελλάδος * Εθνικό Σύστημα Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ) ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014-2023 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΡΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 6% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη (ΦΑΣΗ Α ) αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

News Letter Ι Α Ν Ο Μ Η Ω Ρ Ε Α Ν - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 0 7

News Letter Ι Α Ν Ο Μ Η Ω Ρ Ε Α Ν - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 0 7 News Letter Ι Α Ν Ο Μ Η Ω Ρ Ε Α Ν - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 0 7 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Μάϊος 2007 ύσκολη αλλά όχι ανέφικτη η αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών Μετά από δύο σχεδόν καταθλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Ιούλιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 13% 5% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ενέργειας. Αιολική ενέργεια και Χωροταξία. Τίτλος εργασίας. Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα

Ακαδημία Ενέργειας. Αιολική ενέργεια και Χωροταξία. Τίτλος εργασίας. Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα Ακαδημία Ενέργειας Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα Αιολική ενέργεια και Χωροταξία Τίτλος εργασίας Χωροταξική αξιολόγηση έργων αιολικής ενέργειας Ατομική ή ομαδική (μέχρι 2 άτομα) Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Στάθης Τσελεπής ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ. 6039900, Fax 6039905 e-mail stslep@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ

Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υπογράφοντος Μελετητή και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να συναχθεί ότι αποτελεί και τη Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας μη διασυνδεδεμένων νησιών για την ανάπτυξη αιολικών σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΩΣ 10KW ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 4 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7 4.1

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στρατηγικές επιλογές για την ηλεκτροδότηση των νησιών και την αξιοποίηση των ΑΠΕ που διαθέτουν Νίκος Μπουλαξής, Δρ. Ηλ. Μηχανικός Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1.1 Επιτροπή Για Τη ιασύνδεση Των Κυκλάδων...16 1.1.1 Συγκρότηση Επιτροπής 16 1.1.2 Ενέργειες Επιτροπής 17 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ... 19 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύματα και ΝΠΔΔ των δήμων (άρθρα 102 και 103) Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ «ΗΛΙΟΣ» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 1. Καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα