ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, , Ζωγράφου Τηλ , Fax , ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Μ. Παπαδόπουλος Σ. Παπαθανασίου Μ. Τσίλη Ε. Καραµάνου ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ιασύνδεση νησιών Βορείου Αιγαίου (Χίου, Λέσβου, Ικαρίας, Σάµου, Λήµνου) 2. Επέκταση ιασύνδεσης Κυκλάδων (Ίος, Θήρα) 3. ιασύνδεση της Κρήτης µε το Σύστηµα 4. ιασύνδεση των ωδεκανήσων (µεταξύ τους) 5. ιασύνδεση: Σύστηµα-Κρήτη- ωδεκάνησα

3

4 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Εξασφάλιση της ασφαλούς ηλεκτροδότησης των νησιών για όλη την εξεταζόµενη περίοδο Εξέταση διάφορων «Σεναρίων ηλεκτροδότησης» Επιλογή Σεναρίων για λεπτοµερή Εξέταση-Ανάλυση - Τεχνολογία AC ή DC ή συνδυασµός AC και DC - Επιλογή διαδροµής πόντισης ΥΒΚ και Υ/Σ - Τήρηση «Κριτηρίου Ν-1», κατ ελάχιστο - Μελέτη ροής φορτίων και τάσεων-επιλογή µέσων αντιστάθµισης Κοστολόγηση της ιασύνδεσης και ακολούθως της ηλεκτροδότησης των νησιών για τα Σενάρια που επελέγησαν Εξέταση των επιπτώσεων από την ανάπτυξη αιολικής παραγωγής - Με ΑΣΠ, διείσδυση ίση µε 25% της µέγιστης ετήσιας ζήτησης - Με ιασύνδεση, διείσδυση όπως ορίζεται ανά περίπτωση (συχνά 100% της ετήσιας µέγιστης ζήτησης) Σύγκριση συνολικού κόστους ηλεκτροδότησης µε ΑΣΠ- ιασύνδεση

5 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ Κατηγορίες διασυνδέσεων (α) Κατάργηση της θερµικής Τοπικής Παραγωγής ( ιασυνδέσεις Βορείου Αιγαίου και Επεκτάσεων Κυκλάδων) (β) ιατήρηση-ανάπτυξη και ελεγχόµενης (θερµικής) Τοπικής Παραγωγής, παράλληλα µε την λειτουργία τη ιασύνδεσης (Κρήτη και Ρόδος) Ανάλυση Κοστολόγηση («Λογιστικό Μοντέλο») εδοµένα: - Ετήσια Καµπύλη ιάρκειας φορτίων - Ικανότητα Μεταφοράς της διασύνδεσης - Σύνθεση ΑΣΠ (είδος, ισχύς, χαρακτηριστικά µονάδων) - Αιολική ισχύς-χαρακτηριστικά Α/Γ- Μέση ταχύτητα ανέµου Υπολογισµοί-Κοστολόγηση: - Υπολογισµός παραγωγής αιολικής ενέργειας µε βάση την µέση ετήσια ταχύτητα ανέµου (και κατανοµή Rayleigh) και προτεραιότητα ένταξης. Κοστολόγηση µε τιµές αγοράς από ΕΗ. - Κάλυψη της λοιπής Καµπύλης ιάρκειας φορτίων µε προτεραιότητα: (α) από την διασύνδεση και, όταν προβλέπονται, (β) από µονάδες της Τοπικής Παραγωγής, οι οποίες εντάσσονται µε ορισµένη σειρά προτεραιότητας ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο κόστος ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Υπολογισµοί µε µέσες τιµές 5-ετίας

6 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» Όρια απορρόφησης αιολικής ισχύος (Στη γενική περίπτωση που υπάρχει και ελεγχόµενη τοπική παραγωγή) P P n n P < P P L L Σmin P P P P = cp c = max Σn = 0 Wmax Σn = P Wmax Σn = P L = P n P n n + P + P { C (1 C )} P = (1 c)p + (1 + c)p Wmax T, L D L L P n Σmin P n = Ικανότητα ιασύνδεσης Ρ Σn = Ισχύς συµβατικών µονάδων n = Το υπό εξέταση έτος P L = Η ισχύς του φορτίου P Wmax =Η µέγιστη αιολική ισχύς που µπορεί να απορροφηθεί C T = Ποσοστό καθορισµού τεχνικού ελαχίστου συµβατικών µονάδων («Στατικό όριο») C D = Ποσοστό καθορισµού της δυνατότητας απότοµης ανάληψης φορτίου («υναµικό όριο»)

7 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» Απόδοση αιολικών-χωρίς περιορισµούς στο όριο διείσδυσης Κατανοµή Rayleigh 1.6V f(v) = e 2 V V 1.6 V 2 H i = Vi Vi 0.5. f(v)dv= e k Vi 0.5. c e k Vi c f(v) i f(v) Vwind (m/s) Pwind(MW) Vwind (m/s) E W = 8760 N V i= 1 HP i Wi

8 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» Απόδοση αιολικών-με περιορισµούς στο όριο διείσδυσης Ηαιολική ισχύς P W (V i,p Lj ) που µπορεί να παραχθεί µε ταχύτητα ανέµου V i,, φορτίο P Lj και πιθανότητα εµφάνισης G(V i, P Lj ), καθώς και η αντίστοιχη ετήσια παραγωγή αιολικής ενέργειας Ε W, υπολογίζονται από τις σχέσεις: PW (V,P i Lj) = minp { (V),P (P )} W i Wmax Lj Gi (V i,plj) = H i(vi )F(P i Lj ) E N V N L W = 8760 HFP i j W(V i,plj) i= 1 j= 1

9 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» Απόδοση αιολικών σε διασυνδεδεµένο νησί και παράλληλη λειτουργία συµβατικής (ελεγχόµενης) παραγωγής Ηισχύς την οποία θα καλύπτει η συµβατική παραγωγή, P Σ,µε προτεραιότητα ένταξης πρώτα την ισχύ της διασύνδεσης, P n και µετά µια προκαθορισµένη σειρά ένταξης των συµβατικών µονάδων, καθώς και οι αντίστοιχες ετήσιες ενέργειες, υπολογίζονται από τις σχέσεις: P P = P P i Lj W Σ P Σ = max { cp,(p P ) P } Σn Lj W n EΣ )P = 8760 G i(v i,plj Σi E )P = 8760 G i(v i,plj i

10 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ Κριτήρια επιλογής τεχνολογίας - υνατότητες - Ωριµότητα της τεχνολογίας - υνατότητα τροφοδότησης ταχέως µεταβαλλόµενων φορτίων - Κόστος Τεχνολογία AC - Προσφέρεται για µικρές σχετικά αποστάσεις, ώστε να περιορίζεται η ανάγκη κατασκευής συνδέσµων: Όριο 100km - Απαιτεί την εγκατάσταση µέσων αντιστάθµισης της χωρητικής ισχύος των Υποβρυχίων Καλωδίων (ΥΒΚ): Επαγωγικά πηνία ή SVC Τεχνολογία DC - Προσφέρεται για µεγάλες αποστάσεις και µεταφερόµενες ισχείς - Απαιτεί Μετατροπείς AC/DC και DC/AC στα άκρα

11 ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ (ΥΒΚ) Extruded Insulation Cables

12 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DC

13 ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DC

14 ΑΡΧΕΣ-ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τα έργα διασύνδεσης πραγµατοποιούνται στην αρχή της περιόδου µελέτης (και συµπληρώνονται αν απαιτείται), ενώ οι ενισχύσεις των ΑΣΠ, στην αρχή κάθε 5-ετίας της περιόδου Η διάρκεια ζωής του εξοπλισµού λαµβάνεται 30 έτη Η κοστολόγηση γίνεται µετά τον καθορισµό τον απαιτουµένων ανά 5- ετία έργων, µε βάση µοναδιαίες τιµές κόστους και την αναγωγή των ετήσιων δαπανών στο αρχικό έτος µε επιτόκιο 6%. Το κόστος της ισχύος και ενέργειας που παρέχεται από το Σύστηµα, υπολογίζεται µε βάση το κόστος µονάδας 400MW Συνδυασµένου Κύκλου µε ΦΑ Η οικονοµική επίπτωση των ΑΠΕ υπολογίζεται µε βάση: - Το κόστος της ενέργειας που υποκαθίσταται - Την δαπάνη που καταβάλει η ΕΗ στον Παραγωγό ΑΣΠ - Την ελάφρυνση από την αποφυγή εξαγοράς δικαιωµάτων ρύπων

15 ΜΟΝΑ ΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κόστος µονάδας Συστήµατος: - Κόστος εγκατάστασης 650Ε/kW - Μεταβλητό κόστος 55Ε/MWh - Σταθερό κόστος 16Ε/kW Πίνακας 2.1 Βασικές µοναδιαίες τιµές ΑΣΠ (σε τιµές 2006) ηζελ/νήτριες Ατµοηλ/κές ( /Ζ) (Α/Τ) Κόστος εγκατάστασης (Ε/kW) Σταθερό κόστος (Ε/kW-έτος) Μεταβλητό κόστος (Ε/MWh) -Καυσίµου: Μαζούτ Ντίζελ ΦΑ -Λειτουργίας & Συντήρησης. Συνολ. Μεταβλητό Κόστος -Με Πετρέλαιο -Με ΦΑ Βαθµός Απόδοσης των µονάδων Συνδ. Κύκλου (ΣΚ) Αεριο/βιλοι (Α/Σ) (1) ,40 0,38 0,52 0,35

16 ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εξεταζόµενες διασυνδέσεις Κύρια διασύνδεση: Χίου-Λέσβου, από Εύβοια (ΚΥΤ Αλιβερίου) Επεκτάσεις της κύριας διασύνδεσης 1) Ικαρίας-Σάµου, από Χίο 2) Λήµνου, από Λέσβο ιασύνδεση των νησιών: Χίου-Λέσβου-Ικαρίας-Σάµου

17 ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εξέλιξη της µέγιστης ζήτησης 501,5 460,2 397,0 333,4 261,8 209,9 163,1 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 38,0 34,4 29,7 25,6 21,0 17,3 14,2 Λήµνος 139,1 128,4 110,8 91,1 71,4 55,9 41,8 ΣΥΝΟΛΟ 113,2 104,5 90,2 74,1 58,1 45,5 34,0 Σάµος 25,9 23,9 20,6 17,0 13,3 10,4 7,8 Ικαρία 325,4 297,4 256,5 216,7 169,4 136,7 107,1 ΣΥΝΟΛΟ 180,7 163,7 141,2 121,9 100,1 78,5 61,5 Λέσβος 132,0 122,0 105,2 86,5 62,8 53,1 41,6 Χίος-Ψαρά 12,7 11,7 10,1 8,3 6,5 5,1 4,0 Σκύρος

18

19 150kV ΕΥΒΟΙΑ (Αλιβέρι) Προσθήκη το km υπόγειο καλώδιο 1000 mm 2 Οξύλιθος 50 km υποβρύχιο καλώδιο (2+1)x280 MVA 80 km υποβρύχιο καλώδιο (2+1)x280 MVA 150 MVAR ΣΚΥΡΟΣ Α/Γ ΝΗΣΙΩΝ (MW) Xίος-Ψαρά Λέσβος Ικαρία Σάµος ΦΟΡΤΙΑ ΝΗΣΙΩΝ (MW) Μέγιστο Χίος Λέσβος Ψαρά - - Σκύρος 5 13 (Ελάχιστο = 20% Μεγίστου) ΨΑΡΑ 40 km υποβρύχιο καλώδιο 2x400mm 2 2x140 MVA 80 km υποβρύχιο καλώδιο 2x630mm 2 2x280 MVA 100 MVAR R (Ω/km) X (Ω/km) C (nf/km) Imax (A) ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩ ΙΑ 390 MVA (350 MW) 0,04 0, MVA (250 MW) 0,06 0, ΜVΑ 0,08 0, ΧΙΟΣ ΛΕΣΒΟΣ 60 MVAR SVC -100/+100 MVAR 40 MVAR

20

21

22 Οικονοµική αξιολόγηση-βασικό Σενάριο (Ποσά σε ΜΕ) Τοπική Παραγωγή Σύστηµα ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ Κόστος διασύνδεσης (Μ ) - 400,000 Κόστος επαύξησης ισχύος και αντικατάστασης µονάδων (Μ ) 220, ,663 Σταθερό κόστος παραγωγής (Μ ) 216,773 43,099 Μεταβλητό κόστος παραγωγής (Μ ) 1.728, ,932 Ολικό κόστος - Χωρίς ΑΠΕ (Μ ) 2.166, ,694 ΜΕ ΑΠΕ Κόστος διασύνδεσης (Μ ) - 400,000 Κόστος επαύξησης ισχύος και αντικατάστασης µονάδων (Μ ) 220, ,663 Σταθερό κόστος παραγωγής (Μ ) 216,773 43,099 Μεταβλητό κόστος παραγωγής (Μ ) 1.715, ,054 Συµβατικών σταθµών (Μ ) 1.533, ,716 Σταθµών ΑΠΕ (Μ ) 181, ,338 Αποφευγόµενο κόστος εξαγοράς δικαιωµάτων ρύπων (Μ ) 44, ,515 Ολικό κόστος - Με ΑΠΕ (Μ ) 2.108, ,301

23 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΧΙΟΥ-ΛΕΣΒΟΥ Χωρίς ΑΠΕ -Τοπική Παραγωγή - ιασύνδεση Με ΑΠΕ -Τοπική Παραγωγή - ιασύνδεση Βασικό Σενάριο (1) (2) (3) Βασικό Σενάριο: -Αύξηση τιµών καυσίµων και ΑΠΕ 3% ετησίως άνω του πληθωρισµού - ΑΠΕ 25% και 100% της ετήσιας αιχµής, µε Τοπική Παραγωγή ή ιασύνδεση Παραλλαγή (1): Τιµές καυσίµου 75% του Βασικού Σεναρίου Παραλλαγή (2): Όπως (1) αλλά µηδενική αύξηση καυσίµων και τιµών ΑΠΕ Παραλλαγή (3): Πλήρης αξιοποίηση δυνατοτήτων ιασύνδεσης (αύξηση κόστους µόνον λόγω προσθήκης µέσων αντιστάθµισης-κατά 30ΜΕ, ήτοι κατά 7,5%)

24 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ανηγµένη στο 2010 παραγωγή) Παραγωγή Αυτόνοµη Ανάπτυξη ιασύνδεση ιασυνδέσεις (GWh) ΑΠΕ ΘΗΣ ΑΠΕ Σύστηµα Χίου-Λέσβου (100%) (11%) (89%) (54%) (46%) Ικαρίας-Σάµου (100%) (11%) (89%) (53%) (47%) Παρατηρούµε ότι: Όταν γίνεται η ιασύνδεση µε το Σύστηµα, οπότε η εγκατεστηµένη ισχύς των αιολικών αυξάνεται από 25% σε 100% της ετήσιας αιχµής, η παραγωγή αιολικής ενέργειας αυξάνεται κατά 4,9 φορές περίπου, λόγω της αύξησης της ισχύος (κατά 4,0 φορές) αλλά και του Συντελεστή Χρησιµοποίησης (από 28% σε 34% περίπου) ΣΗΜ. Η αναγωγή δεν επηρεάζει την (%) κατανοµή

25 ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΙΟΥ-ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ηδιασύνδεση εµφανίζεται συµφέρουσα σε κάθε περίπτωση, µε εξαίρεση την ακραία Παραλλαγή (2), σύµφωνα µε την οποία η τιµές των καυσίµων µειώνονται στο 75% των σηµερινών και παραµείνουν αµετάβλητες, σε όλη την περίοδο Η εγκατάσταση ΑΠΕ µειώνει γενικά, αλλά όχι σηµαντικά, το συνολικό κόστος. Η αύξηση των ΑΠΕ στα όρια της ικανότητας της διασύνδεσης, µειώνει γενικά το συνολικό κόστος, αλλά όχι σε µεγάλο βαθµό.

26

27

28 150kV ΕΥΒΟΙΑ (Αλιβέρι) 20 km υπόγειο καλώδιο 1000 mm 2 Οξύλιθος Προσθήκη το 2020 ΦΟΡΤΙΑ ΝΗΣΙΩΝ (MW) Μέγιστο Χίος Λέσβος Ψαρά - - Σκύρος 5 13 Λήµνος (Ελάχιστο = 20% Μεγίστου) 80 km υποβρύχιο καλώδιο (2+1)x280 MVA 50 km υποβρύχιο καλώδιο (2+1)x280 MVA 100 MVAR ΣΚΥΡΟΣ Α/Γ ΝΗΣΙΩΝ (MW) Xίος-Ψαρά Λέσβος Ικαρία Σάµος Λήµνος R (Ω/km) X (Ω/km) C (nf/km) Imax (A) ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩ ΙΑ 390 MVA (350 MW) 0,04 0, MVA (250 MW) 0,06 0, ΜVΑ 0,08 0, ΨΑΡΑ 40 km υποβρύχιο καλώδιο 2x400mm 2 2x140 MVA 80 km υποβρύχιο καλώδιο 2x630mm 2 2x240 MVA SVC -60/+60 MVAR 100 MVAR ΧΙΟΣ ΛΕΣΒΟΣ 110 km υποβρύχιο καλώδιο 2x400mm 2 2x140 MVA 100 MVAR 80 km υποβρύχιο καλώδιο 2x630mm 2 2x140 MVA 100 MVAR ΙΚΑΡΙΑ AΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 80 km υποβρύχιο καλώδιο 2x400mm 2 2x140 MVA SVC -60/+60 MVAR 100 MVAR 40 km υποβρύχιο καλώδιο 2x630mm 2 2x140 MVA SVC -55/+65 MVAR 50 MVAR ΛΗΜΝΟΣ ΣΑΜΟΣ SVC -60/+60 MVAR 100 MVAR 60 MVAR

29 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα αξιολόγησης διασυνδέσεων νησιών Βορείου Αιγαίου Χίος-Λέσβος Χίος-Λέσβος Ικαρία-Σάµος Λήµνος Ικαρία-Σάµος Στοιχείο Κόστους (ΜΕ) Τ.Π. Σ/µα Τ.Π. Σ/µα Τ.Π. Σ/µα Τ.Π. ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ ιασύνδεσης Επαύξησης ισχύος Σταθερό κόστος Μεταβλητό κόστος Συνολικό κόστος Μέσο µοναδιαίο Σ/µ α κόστος (Ε/MWh) ΜΕ ΑΠΕ ιασύνδεσης Επαύξησης ισχύος Σταθερό κόστος Μεταβλητό κόστος: - Συµβατικών ΣΠ - ΑΠΕ 1715 (1534) (181) 1251 (521) (730) 673 (584) (89) 496 (132) (364) 2361 (2109) (252) 1735 (706) (1029) 171 (152 ) (19) 128 (45) (83) Αποφευγόµενο λόγω ρύπων Συνολικό κόστος Μέσο µοναδιαίο κόστος (Ε/MWh)

30 ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΝΗΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εκτός από την κύρια διασύνδεση Αλιβερίου-Χίου-Λέσβου, η οποία ήδη αξιολογήθηκε και η επέκταση της προς Ικαρία-Ιθάκη είναι σαφώς συµφέρουσα: - Κέρδος διασύνδεσης: Χωρίς ΑΠΕ ( )/867=23%, Με ΑΠΕ ( )/826=19% Η διασύνδεση και των τεσσάρων νησιών (Χίου, Λέσβου, Ικαρίας και Σάµου), εµφανίζεται ως η πλέον συµφέρουσα λύση, δεδοµένου ότι το συνολικό κόστος µε διασύνδεση και των τεσσάρων νησιών είναι το µικρότερο από οποιοδήποτε άλλο συνδυασµό: Τοπική παραγωγή σε όλα τα νησιά ή διασύνδεση Χίου-Λέσβου και Τοπική παραγωγή Ικαρίας-Σάµου. Η διασύνδεση της Λήµνου, εµφανίζεται ως µη συµφέρουσα, προφανώς λόγω του µικρού φορτίου του νησιού

31 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επεκτάσεις που εξετάστηκαν Προς Ίο-Θήρα, από Πάρο - Μέγιστη ζήτηση Ίου-Θήρας: 2010: 43,8MW 2035: 103,0MW - Απαιτείται οριακά ενίσχυση της σύνδεσης Λαύριο-Σύρος, µε YBK 1x390MVA το 2030 (ή 1x280MVA το 2020). -Κόστος επέκτασης 100ΜΕ, ενίσχυσης 20ΜΕ Προς Ίο-Θήρα και Ικαρία-Σάµο, από Μύκονο - Μέγιστη ζήτηση Ικαρίας-Σάµου: 2010: 56MW 2035: 139MW - Απαιτείται η ενίσχυση της σύνδεσης Σύρου-Μυκόνου και της Λαύριο-Σύρος. Συµπέρασµα: Αν και η διασύνδεση και της Ικαρίας-Σάµου από Μύκονο είναι δυνατή, προκρίνεται η διασύνδεση από Χίο, για τεχνικούς κυρίως λόγους.

32

33 150kV ΣΥΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ 110 km υποβρύχιο καλώδιο 2x390 MVA Προς Τήνο- Άνδρο- Εύβοια Α/Γ ΝΗΣΙΩΝ (MW) Σύρος Μύκονος Πάρος Νάξος Θήρα Ικαρία Σάµος SVC -100/+200 MVAR 186 MVAR 50 km υποβρύχιο καλώδιο 280 MVA ΠΑΡΟΣ 27 MVAR 50 km υποβρύχιο καλώδιο 2x140 MVA ΙΟΣ 40 km υποβρύχιο καλώδιο 2x140 MVA ΘΗΡΑ 36 km υποβρύχιο καλώδιο 280 MVA ΜΥΚΟΝΟΣ 16 km υποβρύχιο καλώδιο 140 MVA 9 MVAR 80 km υποβρύχιο καλώδιο 2x140 MVA 63 MVAR ΝΑΞΟΣ 50 MVAR 80 km υποβρύχιο καλώδιο 2x140 MVA ΙΚΑΡΙΑ ΣΑΜΟΣ SVC -50/+50 MVAR 50 MVAR ΦΟΡΤΙΑ ΝΗΣΙΩΝ (MW) Μέγιστο Σύρος 27 * 52 * Μύκονος 33 * 54 * Πάρος 37 * 66 * Νάξος 33 * 62 * Ίος 5 10 * Θήρα Iκαρία Σάµος Άνδρος-Τήνος 27 * 46 * (Ελάχιστο = 20% Μεγίστου) *από Πόρισµα Υφιστάµενα µέσα αντιστάθµισης (από Πόρισµα) SVC -10/+10 MVAR 9 MVAR Νέα µέσα αντιστάθµισης R (Ω/km) X (Ω/km) C (nf/km) Imax (A) ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩ ΙΑ 390 MVA (350 MW) 0,04 0, MVA (250 MW) 0,06 0,

34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟ-ΘΗΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟ ιασύνδεση Ίου-Θηρας, από Πάρο Κόστη Τοπική Παραγωγή ιασυνδέσεως - Εγκαταστάσεων 52 Παραγωγής χωρίς ΑΠΕ 419 Παραγωγής µε ΑΠΕ 403 Σύνολο χωρίς ΑΠΕ 471 (100%) Σύνολο µε ΑΠΕ 455 (97%) ιασύνδεση (86%) 386 (82%)

35

36 ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Ω ΕΚΑΝΗΣΩΝ Εξεταζόµενες διασυνδέσεις Η εξέταση περιλαµβάνει: 1) Την «ιασύνδεση της Κρήτης» µε το Σύστηµα - ιατήρηση και Ανάπτυξη της Τοπικής Παραγωγής (α) Με καύσιµο Προϊόντα Πετρελαίου (ΠΠ) (β) µε Φυσικό Αέριο (ΦΑ) 2) Την «ιασύνδεση των ωδεκανήσων», ήτοι της Ρόδου µε την Κω και Κάλυµνο, ΘΗΣ µόνο στη Ρόδο (διασύνδεση µέσω Νισύρου, όπου ο Γεωθερµικός Σταθµός Νισύρου) 3) Την «ιασύνδεση Σύστηµα-Κρήτη- ωδεκάνησα», µε διατήρηση και ανάπτυξη ΘΗΣ στην Κρήτη και την Ρόδο Τεχνολογία διασυνδέσεων - Σύστηµα-Κρήτη: DC 2x350MW=700MW ή 2x550MW=1100MW - Κρήτη-Ρόδος και Ρόδος-Κως-Κάλυµνος: AC µε ΥΒΚ 2x280MVA

37 ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Ω ΕΚΑΝΗΣΩΝ Θερµική Παραγωγή και ΑΠΕ ιατηρείται και αναπτύσσεται η θερµική Τοπική Παραγωγή στην Κρήτη και Ρόδο, όπως έχει ήδη προγραµµατιστεί. Παραµένουν τελικά µόνον οι νέοι ΘΗΣ: - Αθερινόλακου και Κορακιάς, στην Κρήτη - Ο Νέος ΘΗΣ Ρόδου, στα ωδεκάνησα (και ο Γ/Θ Νισύρου) Η συνολική Τοπική Παραγωγή που διατηρείται καθορίζεται ανά περίπτωση και εξασφαλίζει αξιοπιστία και πέραν του «Κριτηρίου Ν-1» Σε περίπτωση διασύνδεσης µε το Σύστηµα, η προβλεπόµενη να εγκατασταθεί αιολική ισχύς περιορίζεται από την ικανότητα µεταφοράς ισχύος της διασύνδεσης, από το νησί προς το Σύστηµα, χωρίς να εξασφαλίζεται το «Κριτήριο Ν-1» για τη µεταφορά της (εξαντλείται η ικανότητα µεταφοράς της διασύνδεσης) Υπολογίζεται χωριστά το κόστος της παραγωγής του Συστήµατος και της Τοπικής Παραγωγής και το άθροισµα συγκρίνεται µε το κόστος σε περίπτωση Αυτόνοµης Ανάπτυξης

38 ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 2X350MW Η εξέταση περιλαµβάνει: ιασύνδεση µε δύο ανεξάρτητα κυκλώµατα DC 350MW έκαστο, το έτος Κατασκευή του ΘΗΣ Κορακιάς το 2012, σταδιακή ανάπτυξη των ΘΗΣ Αθερινόλακου και Κορακιάς, µε παράλληλη αποξήλωση µονάδων των ΘΗΣ Ηρακλείου και Χανίων (κατάργηση το 2030), µε δύο προοπτικές ανάπτυξης: (α) Αποκλειστική χρήση Προϊόντων Πετρελαίου (β) Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου (Κορακιά-Αθερινόλακο, 2015) Η οικονοµική σύγκριση γίνεται µε αντίστοιχη Αυτόνοµη Ανάπτυξη, επίσης µε Προϊόντα Πετρελαίου ή Φυσικό Αέριο (Κόστος 430ΜΕ, σε τιµές 2010) Ανάπτυξη εγκαταστάσεων ΑΠΕ, ανά 5-ετία 1 η : 200MW 2 η : 350MW 3 η : 500MW 4 η : 700MW 5 η : 850MW (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙ ΕΣ)

39

40

41 ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ 5-ΕΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ 2X350MW Σενάριο Σ-Κρήτης-350-ΠΠ Α/Τ ΣΚ /Γ Α/Σ Σύνολο ΘΗΣ 1η 5ετία 47,2% 26,0% 26,7% 0,1% 100,000% 2η 5ετία 1,9% 1,2% 0,2% 0,0% 3,230% 3η 5ετία 6,0% 3,2% 2,6% 0,0% 11,838% 4η 5ετία 7,9% 7,2% 6,9% 0,0% 21,970% 5η 5ετία 9,1% 0,0% 21,0% 0,0% 30,128% Σενάριο Σ-Κρήτη-350-ΦΑ AT ΣΚ Γ ΑΣ Σύνολο ΘΗΣ 1η 5ετία 49,8% 26,2% 24,0% 0,1% 100,00% 2η 5ετία 1,9% 1,3% 0,0% 0,0% 3,230% 3η 5ετία 6,3% 5,6% 0,0% 0,0% 11,838% 4η 5ετία 8,2% 13,8% 0,0% 0,0% 21,970% 5η 5ετία 9,5% 20,5% 0,0% 0,0% 30,128%

42 ΣΕΝΑΡΙΟ Σ-ΚΡΗΤΗ-350-ΠΠ Τοπική Παραγωγή Σύστηµα Σύνολο ΘΗΣ & ιασύνδεσης ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ Κόστος διασύνδεσης (Μ ) - 418, ,465 Κόστος επαύξησης ισχύος και αντικατάστασης µονάδων (Μ ) 850, , ,239 Σταθερό κόστος παραγωγής (Μ ) 671, , ,294 Μεταβλητό κόστος παραγωγής (Μ ) 3.162, , ,675 Ολικό κόστος - Χωρίς ΑΠΕ (Μ ) 4.684, , ,672 ΜΕ ΑΠΕ Κόστος διασύνδεσης (Μ ) - 418, ,465 Κόστος επαύξησης ισχύος και αντικατάστασης µονάδων (Μ ) 850, , ,239 Σταθερό κόστος παραγωγής (Μ ) 671, , ,294 Μεταβλητό κόστος παραγωγής (Μ ) 2.538, , ,797 Συµβατικών σταθµών (Μ ) 2.538, , ,896 Σταθµών ΑΠΕ (Μ ) 0, , ,901 Αποφευγόµενο κόστος εξαγοράς δικαιωµάτων ρύπων (Μ ) 0, , ,771 Ολικό κόστος - Με ΑΠΕ (Μ ) 4.059, , ,023 Μέσο µοναδιαίο κόστος παραγωγής ( /MWh) Χωρίς ΑΠΕ 186, , ,350 Με ΑΠΕ 206, , ,930

43 ΣΕΝΑΡΙΟ Σ-ΚΡΗΤΗ-350-ΦΑ Τοπική Παραγωγή Σύστηµα Σύνολο ΘΗΣ & ιασύνδεσης ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ Κόστος διασύνδεσης (Μ ) - 418, ,465 Κόστος επαύξησης ισχύος και αντικατάστασης µονάδων (Μ ) 1.001, , ,086 Σταθερό κόστος παραγωγής (Μ ) 789, , ,131 Μεταβλητό κόστος παραγωγής (Μ ) 2.809, , ,182 Ολικό κόστος - Χωρίς ΑΠΕ (Μ ) 4.600, , ,863 ΜΕ ΑΠΕ Κόστος διασύνδεσης (Μ ) - 418, ,465 Κόστος επαύξησης ισχύος και αντικατάστασης µονάδων (Μ ) 1.001, , ,086 Σταθερό κόστος παραγωγής (Μ ) 789, , ,131 Μεταβλητό κόστος παραγωγής (Μ ) 2.262, , ,719 Συµβατικών σταθµών (Μ ) 2.262, , ,818 Σταθµών ΑΠΕ (Μ ) 0, , ,901 Αποφευγόµενο κόστος εξαγοράς δικαιωµάτων ρύπων (Μ ) 0, , ,771 Ολικό κόστος - Με ΑΠΕ (Μ ) 4.053, , ,629 Μέσο µοναδιαίο κόστος παραγωγής ( /MWh) Χωρίς ΑΠΕ 183, , ,180 Με ΑΠΕ 206, , ,841

44 ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 2X350MW Αποτελέσµατα ΣΕΝΑΡΙΑ Ολικό κόστος Χωρίς ΑΠΕ Με ΑΠΕ Ποσοστιαία Χωρίς ΑΠΕ Με ΑΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΑ-Κρήτη-ΠΠ ΑΑ-Κρήτη-ΦΑ Σ-Κρήτη-350-ΠΠ Σ-Κρήτη-350-ΦΑ ,0 85,2 80,3 79,6 95,8 83,3 76,7 76, Παρατηρήσεις-Συµπεράσµατα 1) ιαπιστώνεται ότι η κατασκευή της διασύνδεσης της Κρήτης µε το Σύστηµα, αλλά και η εισαγωγή του ΦΑ δίδουν οικονοµικότερες λύσεις, µε σηµαντική µάλιστα διαφορά: 15 έως 20%, αντίστοιχα. 2) Η εγκατάσταση των ΑΠΕ µειώνει επίσης το κόστος, αλλά σε ποσοστά 3 έως 4%, των αντίστοιχων χωρίς ΑΠΕ τιµών.

45 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ανηγµένη στο 2010 παραγωγή) Παραγωγή ΑΑ-Κρήτη-350 Σ-Κρήτη-350 (GWh) ΑΠΕ ΘΗΣ ΑΠΕ Σύστηµα ΘΗΣ ΚΡΗΤΗ (*) (100%) (13%) (87%) (24%) (47%) (29%) (*) Το Σύστηµα παρέχει 7% επιπλέον, λόγω απωλειών της διασύνδεσης Στο Σενάριο ΑΑ-Κρήτη-350, η εγκατεστηµένη αιολική ισχύς είναι 25% της ετήσιας αιχµής. Στο Σενάριο Σ-Κρήτη-350, η αιολική ισχύς ανέρχεται ανά 5- ετία σε: 1 η : 200MW 2 η :350MW 3 η :500MW 4 η :700MW 5 η : 850MW (ικανότητα της διασύνδεσης 2x350=700ΜW)

46 ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΩΝ Η διασύνδεση των ωδεκανήσων περιλαµβάνει: Την διασύνδεση της Ρόδου µε Κω-Κάλυµνο, µέσω Τήλου και Νισύρου (Οι αλλαγές στο δίκτυο των ήδη διασυνδεδεµένων µε ΜΤ προς βορρά νησιών, δεν εξετάζονται) Την κατάργηση των ΘΗΣ Κω και Καλύµνου µετά την διασύνδεση, ήτοι µετά το 2015 Την κατασκευή (το 2010) και σταδιακή ενίσχυση του νέου ΘΗΣ Ρόδου, µε παράλληλη αποµάκρυνση µονάδων του ΘΗΣ Σορωνής (κατάργηση το 2030). Την ανάπτυξη των ΑΠΕ, ως εξής: - ηµιουργία του Γεωθερµικού Σταθµού Μήλου 40MW, ο οποίος θα λειτουργεί ως µονάδα βάσεως (λαµβάνεται συνεχώς) - Εγκατάσταση αιολικών ισχύος 25% του ετήσιου µεγίστου φορτίου (το σύστηµα ωδεκανήσου θα λειτουργεί αυτόνοµα)

47 ΡΟ ΟΣ SVC -125/+125 MVAR 90 MVAR THΛΟΣ 70 MVAR ΝΙΣYΡΟΣ Γ/Θ 40 MW ΚΩΣ 2x50 km υποβρύχιο καλώδιο 2x280 MVA 2x25 km υποβρύχιο καλώδιο 2x280 MVA 2x25 km υποβρύχιο καλώδιο 2x280 MVA ΙΣΧΥΣ Α/Γ (MW) Κάσος Κάρπαθος Ρόδος Τήλος Νίσυρος Σύνολο ΦΟΡΤΙΑ ΝΗΣΙΩΝ (MW) Μέγιστο Κάσος-Κάρπαθος Ρόδος Τήλος-Νίσυρος Κως-Κάλυµνος Σύνολο (Ελάχιστο = 20% Μεγίστου) YΠOBΡYXIA ΚΑΛΩ ΙΑ R (Ω/km) X (Ω/km) C (nf/km) Imax (A) 280 MVA (250 MW)

48 ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΩΝ

49 ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΩΝ Αποτελέσµατα ΣΕΝΑΡΙΑ Ολικό κόστος Χωρίς ΑΠΕ Με ΑΠΕ Χωρίς ΑΠΕ Ποσοστιαία Με ΑΠΕ ΑΑ-Ρόδου-ΠΠ ΑΑ-Κω/Καλ.-ΠΠ Σύνολο ΑΑ ωδεκανήσων ,0 97,1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Σ- ωδεκανήσων ,9 96, Παρατηρήσεις Παρατηρούµε ότι η διασύνδεση προκύπτει οριακά οικονοµικότερη. Στην πραγµατικότητα όµως εκτιµάται ότι η διαφορά είναι σηµαντικά µεγαλύτερη, δεδοµένου ότι κατά τις κοστολογήσεις δεν λαµβάνεται υπόψη η «οικονοµία κλίµακας» που γίνεται µεταξύ µεγάλων και µικρών µονάδων παραγωγής, λόγω του διαφορετικού βαθµού απόδοσης, αλλά και κυρίως η σηµαντική διαφορά στα σταθερά έξοδα λειτουργίας µεταξύ ενός µεγάλου και δύο ή τριών µικρότερων ΘΗΣ.

50 ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΚΡΗΤΗ- Ω ΕΚΑΝΗΣΑ ιασύνδεση µε δύο ανεξάρτητα κυκλώµατα DC, εναλλακτικά 350MW ή 550MW έκαστο, το έτος ιασύνδεση της Κρήτης µε τη Ρόδο (µέσω Κάσου-Καρπάθου), η οποία τροφοδοτεί τα ωδεκάνησα κατά προτεραιότητα µε ισχύ µέχρι 400MW και εξασφαλισµένη 200MW. Η ισχύς των ΘΗΣ Ρόδου προσαρµόζεται (κυρίως ως προς την σύνθεση), ώστε να εξασφαλίζεται η ηλεκτροδότηση των ωδεκανήσων σε περίπτωση βλάβης ενός ΥΒΚ της διασύνδεσης Κρήτης-Ρόδου Η ισχύς των ΘΗΣ Κρήτης που προβλεπόταν στην περίπτωση διασύνδεσης µόνον της Κρήτης, προσαρµόζεται ώστε να εξασφαλίζει και την παροχή των 200MW προς Ρόδο στην περίπτωση απώλειας ενός από τα δύο κυκλώµατα DC Σύστηµα-Κρήτη Προβλέπεται συνολική ανάπτυξη αιολικών, ανά 5-ετία 1 η : 250MW 2 η : 500MW 3 η : 750MW 4 η : 1000MW 5 η : 1200MW και κατασκευή του Γεωθερµικού Σταθµού Μήλου 40MW, το 2015.

51

52 150kV ΘΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚKΟΥ ΓΜ 2Β 2x30 km ΚΑΣΟΣ SVC -75/+75 MVAR 100 MVAR ΚΑΡΠΑΘΟΣ SVC -50/+50 MVAR 90 MVAR ΡΟ ΟΣ 70 km υποβρύχιο καλώδιο 2x280 MVA 2x45 km υποβρύχιο καλώδιο 2x280 MVA 2x85 km υποβρύχιο καλώδιο 2x280 MVA ΙΣΧΥΣ Α/Γ (MW) Κάσος Κάρπαθος Ρόδος Τήλος Νίσυρος Σύνολο ΦΟΡΤΙΑ ΝΗΣΙΩΝ (MW) Μέγιστο Κάσος-Κάρπαθος Ρόδος Τήλος-Νίσυρος Κως-Κάλυµνος Σύνολο (Ελάχιστο = 20% Μεγίστου) ΕΝΑΕΡΙEΣ ΓΡΑΜΜΕΣ R (Ω/km) X (Ω/km) C (nf/km) Imax (A) 2Β 0,097 0,391 9, SVC -125/+125 MVAR 90 MVAR THΛΟΣ ΝΙΣYΡΟΣ Γ/Θ 40 MW ΚΩΣ 70 MVAR 2x50 km υποβρύχιο καλώδιο 2x280 MVA 2x25 km υποβρύχιο καλώδιο 2x280 MVA 2x25 km υποβρύχιο καλώδιο 2x280 MVA YΠOBΡYXIA ΚΑΛΩ ΙΑ R (Ω/km) X (Ω/km) C (nf/km) Imax (A) 280 MVA (250 MW) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟ ΟΥ (MW) Μέγιστο Α/Σ 45 2*45 /Γ 0 6*30 Σύνολο

53 ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΚΡΗΤΗ- Ω ΕΚΑΝΗΣΑ Αποτελέσµατα ΣΕΝΑΡΙΑ Ολικό κόστος Χωρίς ΑΠΕ Με ΑΠΕ Ποσοστιαία Χωρίς ΑΠΕ Με ΑΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Σ-Κρήτη-350- ωδ-ππ Σ-Κρήτη-550- ωδ-ππ Σ-Κρήτη-550- ωδ-φα ,0 97,8 95,1 94,1 93,9 91, Παρατηρήσεις-Συµπεράσµατα Η διασύνδεση των ωδεκανήσων µε την Κρήτη εµφανίζεται συµφέρουσα, αν ληφθεί υπόψη ότι το συνολικό κόστος χωρίς την διασύνδεση Κρήτης- ωδεκανήσου, δηλαδή το άθροισµα του κόστους του Σ-Κρήτη-350-ΠΠ (9.835 ME) ή ΦΑ (9.750 ME) και του κόστους των ωδεκανήσων διασυνδεδεµένων µεταξύ τους, Σ- ωδεκανήσων (4.415ME), είναι µεγαλύτερο από το κόστος Σ-Κρήτη- ωδ.-550-ππ (13.817ΜΕ) ή ΦΑ (13.275ΜΕ). Πράγµατι είναι: Με ΠΠ: = (> µε διασύνδεση 2x550MW και ΠΠ) Με ΦΑ στην Κρήτη: = (> µε διασύνδεση 2x550MW και ΦΑ) Οπωσδήποτε, οι διαφορές του συνολικού κόστους εµφανίζονται να είναι µικρές και µέσα στα όρια της ακρίβειας των υπολογισµών, εκτιµάται όµως ότι στην πραγµατικότητα τα οφέλη από την διασύνδεση θα είναι σηµαντικά µεγαλύτερα, αν αναλυθούν πληρέστερα οι δυνατότητες κατανοµής των φορτίων που παρέχονται µε την διασύνδεση.

54 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. ιασυνδέσεις Βορείου Αιγαίου Η οικονοµικότητα της διασύνδεσης των νησιών (πλην Λήµνου) είναι σαφής και συνεπώς µπορεί να προχωρήσει στο στάδιο της οριστικής µελέτης 2. ιασύνδεση της Κρήτης Η διασύνδεση αλλά και η εισαγωγή του ΦΑ είναι οικονοµικότερες λύσεις από την Αυτοδύναµη Ανάπτυξη. Η οικονοµικότητα θα αυξηθεί αν περιοριστεί η εφεδρεία της τοπικής παραγωγής 3. ιασύνδεση ωδεκανήσων Η µεταξύ τους διασύνδεση είναι µάλλον οριακά συµφέρουσα Η διασύνδεση µε την Κρήτη και ταυτόχρονα της Κρήτης µε το Σύστηµα, απαιτεί εκτενέστερη ανάλυση και µελέτη, οπότε µπορεί να αποδειχθεί ακόµη περισσότερο συµφέρουσα.

55 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΑ-Κρήτη-ΠΠ ΑΑ-Κρήτη-ΦΑ Ολικό κόστος Χωρίς ΑΠΕ Με ΑΠΕ Ποσοστιαία Χωρίς ΑΠΕ Με ΑΠΕ 100,0 95,8 85,2 83,3 ΑΡΙΘΜΟΣΠΙΝΑΚΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΑ-Ρόδου-ΠΠ ΑΑ-Κω/Καλ.-ΠΠ ΑΑ ωδεκανήσων ,0 97,1 Σ- ωδεκανήσων ,9 96, Σ-Κρήτη-350-ΠΠ Σ-Κρήτη-350-ΦΑ ,0 99,1 95,5 95, Σ-Κρήτη-350- ωδ-ππ Σ-Κρήτη-550- ωδ-ππ Σ-Κρήτη-550- ωδ-φα ,0 97,8 95,1 94,1 93,9 91,

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Μέχρι το 1950, η ηλεκτροδότηση όλης της χώρας γινόταν με περίπου 350 Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής, συνήθως ένα,, εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;»

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» 6ο Συνέδριο Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ Χαλκίδα 5-6-7 Ιούνη 2008 Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» Εισηνη^: Ε. Σπίθας ΑΤΜ Ηλεκτρικό Σύστημα Ελλάδος * Εθνικό Σύστημα Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη (ΦΑΣΗ Α ) αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 6% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Συνολική Παραγωγή GWh 15% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 81% Φεβρουάριος 2013 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές»

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ Ηράκλειο 22&23 Απρίλη 2016 Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρικό Σύστημα Κρήτης Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/11/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αθήνα 24-25 Νοεμβρίου 2016 Συνέδριο για Βιώσιμες Ενεργειακές Εφαρμογές στα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας»

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ: 210 3727400, FAX: 210-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ:

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ: ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διασυνδέσεις Νησιών και Ενσωμάτωση ΑΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Δ/ντής Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας 7 η Συνεδρία: «Οδικός Χάρτης για το 2020: Κρίσιμες Επενδύσεις και Τεχνολογίες» Η ΠΡΟΚΛΗΣΗΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr Αθήνα, 16.12.2003 ΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Κοινοποίηση: Θέµα : ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΗ ΑΕ κ. Ν. Γκαγκαουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής:

Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής: Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής: Η εξέταση των προτεινόµενων λύσεων για τη ιασύνδεση των Νησιών των Κυκλάδων Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Πάρου και Νάξου µε το Εθνικό ιασυνδεδεµένο

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Ιούλιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 13% 5% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η ανάπτυξη των ΑΠΕ: Κυρίαρχο θέμα στις επόμενες δεκαετίες. Είμεθα στην αρχή και πρέπει να θέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στρατηγικές επιλογές για την ηλεκτροδότηση των νησιών και την αξιοποίηση των ΑΠΕ που διαθέτουν Νίκος Μπουλαξής, Δρ. Ηλ. Μηχανικός Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μιχάλη Π. Παπαδόπουλου Ομ. καθ. ΕΜΠ 1. Οι πρώτες προσπάθειες Η πρώτη συστηματική διερεύνηση για την

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 15% 81% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 15% 81% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Μάρτιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 15% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 81% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ιστορία της ηλεκτροδότησης των Κυκλάδων θα μπορούσε να χωρισθεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος αρχίζει στις αρχές του εικοστού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 26 Μαΐου 2014 Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ a.koronidis@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Σεπτέμβριο 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 84% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας & Περ.Tµήµα ωδ/νήσου Ρόδος, 8-9 Μαίου 2009 Τεχνολογίες Ανανεώσιµων Πηγών στα Νησιά. Υφιστάµενη Κατάσταση και Προοπτικές ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Παραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 36 Θερμικοί MW Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ O μακροχρόνιος προγραμματισμός των απαιτουμένων έργων

Διαβάστε περισσότερα

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Στάθης Τσελεπής ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ. 6039900, Fax 6039905 e-mail stslep@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη Ανάλυση της δυνατότητας ιείσδυσης των Τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόµησης Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα εν όψει των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής Ο ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308 / Για την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308 / Για την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308 / 2008 Για την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις

Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις Κ. Βουρνάς Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνοψη Μελέτες Ορίων Αιολικής ιείσδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ικανότητα Απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής στην Πελοπόννησο

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ικανότητα Απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής στην Πελοπόννησο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ικανότητα Απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής στην Πελοπόννησο Πειραιάς Νοέµβριος 2009 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Σκοπός... 1 2. Βασικές παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1.1 Επιτροπή Για Τη ιασύνδεση Των Κυκλάδων...16 1.1.1 Συγκρότηση Επιτροπής 16 1.1.2 Ενέργειες Επιτροπής 17 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ... 19 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ INVESTING IN ENERGY 2015 Tρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ Γ. Καμπούρης Διευθυντής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ kabouris@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ) ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014-2023 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΡΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου

ρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου 16ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011» ρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Υπεύθυνη Ενεργειακών Έργων Ο.Α. Υ.Κ. Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης Πολυτεχνείο Κρήτης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ιδιαιτερότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Στο πλαίσιο των ΙΑ Εκδηλώσεων Οικονομικής Σκέψης Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 από το: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Νίκος Μπουλαξής Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικής Ευστάθειας της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικής Ευστάθειας της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικής Ευστάθειας της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1251/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του 1. Δήμου Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Ικαρίας Χριστόδουλο Σταυρινάδη ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ανοιχτό Forum AΠΕ/ΣΗΘ Ζάππειο, 31 Οκτωβρίου 2008 Θεόδωρος Κ. Πανάγος Αντιπρόεδρος Ρ.Α.Ε. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηπειρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη αιολικού πάρκου 100 MW στη Ν. Γυάρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ανάπτυξη αιολικού πάρκου 100 MW στη Ν. Γυάρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ανάπτυξη αιολικού πάρκου 100 MW στη Ν. Γυάρο Δραστηριότητες εταιρείας Ο όμιλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΒ έχει δραστηριοποιηθεί έντονα σε όλο το φάσμα των έργων ενέργειας και περιβάλλοντος μέσω της,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 2 η Απογευματινή Συνάντηση του ΙΕΝΕ Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009 Νίκος Μπουλαξής Επικεφαλής Ομάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό σχέδιο δράσης Οριοθέτηση προβλήματος Χαρακτηριστικά ελληνικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Οµ. Καθ. ΕΜΠ Πρόεδρος ΕΣΜΗΕ 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) Ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. ΤΙΤΛΟΣ: Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. µετά τον πόλεµο, δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Δομή Παρουσίασης Παρούσα κατάσταση Δυναμικό - Αιτήσεις Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 2. ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ... 3 2.1 Ανάπτυξη και εκτίμηση της συμβολής των ΑΠΕ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου, Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Δ/νων Σύµβουλος ΔΕΗ Χαρτοφυλάκιο σταθµών παραγωγής ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Υ/Η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης Β Περίοδος 1. Σύμφωνα με το χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1α: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1α: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1α: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ) / (MW) ΙΣΧΥΣ(MW) ΜW (MWth (*) ) ΑΤΜΟΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόψεις και προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών.

Θέμα: Απόψεις και προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών. Θέμα: Απόψεις και προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών. 1. Εισαγωγή Παρακάτω αναπτύσσονται οι προσωπικές απόψεις μου, ως μελετητή με σχετική εμπειρία σε θέματα συνεργασίας μονάδων Α.Π.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΑΠΕ στα Ελληνικά Νησιά

Οι ΑΠΕ στα Ελληνικά Νησιά Οι ΑΠΕ στα Ελληνικά Νησιά Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων από τα νησιά του Αιγαίου είναι το µεγάλο αιολικό και ηλιακό δυναµικό, ενώ σε µερικά νησιά υπάρχει αρκετά αξιόλογο γεωθερµικό δυναµικό, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ- ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΕΥ ΗΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ και ΑΛΕΞ/ΛΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟ ΟΣ και 678 54,57 85 93,90 δροµολόγιο/εβδοµάδα. ιαγωνισµοί /3/09, 8/7/09, και 0//09

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ε. Καραμάνου (1), Στ. Παπαευθυμίου, Στ. Παπαθανασίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής ιηµερίδα TEE TKM: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Ανδρέας Τζούρος ιευθύνων Σύµβουλος Ενεργειακής Θεσσαλονίκης 10 Ιουνίου 2005 ιηµερίδα ΤΕΕ Λιγνίτης και Φυσικό Αέριο στην Ηλεκτροπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

(550C, 150bar) MWh/MW

(550C, 150bar) MWh/MW Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς-Κοσµετάτος 4 ο Εθνικό Συνέδριο RENES 11 Μαϊου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά ήμος Αμοργού ίκτυο ΑΦΝΗ Αμοργός, 25 Μαΐου 2009 Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών στα Νησιά ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικός Επιστήμονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Κλιματική Αλλαγή Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ Τι σημαίνει «Ηλεκτρική Διασύνδεση»; Σκοπός ενός τυπικού αιολικού σταθμού είναι να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δημήτρης Κουσκουρίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. & Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. Ενεργειακός Σύμβουλος Θεματικές Ενότητες Α. Ενεργειακό ισοζύγιο στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΜΗΕ Ι. Καµπούρης /ντης Ανάπτυξης Συστήµατος ΕΣΜΗΕ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οδηγία 2009/28/EC της

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ειρήνη Παντέρη Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Αθήνα, 24 1 2013 Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής (ΓΔ/Π) Η λειτουργία και συντήρηση των Θερμοηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ )

( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΤΑΣ ΔΕΔΔΕ Α.Ε. / Περιοχή Διεύθυνση Τηλέφωνο :.. Διευθυντής Περιοχής ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ / / Ο εικονιζόμενος (Επώνυμο, Όνομα) του (Πατρώνυμο) και της (Μητρώνυμο), κάτοχος του υπ αριθμ... Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα- Αγορά και Εξελίξεις ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Δρ. Δημήτριος Β. Κανελλόπουλος Διευθυντής Αιολικής Ενέργειας 20 Απριλίου 2010 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 1 Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ 1.1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 3.997 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα