«ροµολόγηση ιεργασιών (2/2): Οργάνωση Επεξεργαστών και ιεργασιών (β)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ροµολόγηση ιεργασιών (2/2): Οργάνωση Επεξεργαστών και ιεργασιών (β)»"

Transcript

1 Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο «ροµολόγηση ιεργασιών (2/2): Οργάνωση Επεξεργαστών και ιεργασιών (β)» Οργάνωση επεξεργαστών Πολιτικές καταχώρισης επεξεργαστών Προσέγγιση στάθµισης φόρτου Προσέγγιση καταµερισµού φόρτου Μετανάστευση κώδικα ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εργασία Έχει ανακοινωθεί στη σελίδα του µαθήµατος Η πρώτη από τις δύο φάσεις ήλωση οµάδων εν θα υπάρχει ενδιάµεση παράδοση E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 1 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 2 Τεχνικές χρονοπρογραµµατισµού σε ΚΣ Προσέγγιση εκχώρησης καθηκόντων (task assignment) Κάθε διεργασία που υποβάλλεται από κάποιο χρήστη θεωρείται σαν µια συλλογή από σχετικά καθήκοντα που δροµολογούνται στους κόµβους ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της επίδοσης Προσέγγιση στάθµισης φόρτου (load balancing) Όλες οι διεργασίες κατανέµονται στους κόµβους έτσι ώστε να εξισώνεται ο φόρτος εργασίας (workload) τους Προσέγγιση καταµερισµού φόρτου (load sharing) Προσπαθεί να διατηρήσει την ικανότητα του συστήµατος να παράγει έργο εξασφαλίζοντας ότι κανένας κόµβος δεν παραµένει αδρανής Προσέγγιση στάθµισης φόρτου Πολιτικές Πολιτική εκτίµησης φόρτου (load estimation) Τρόπος εκτίµησης φόρτου εργασίας ενός συγκεκριµένου κόµβου του συστήµατος Πολιτική µεταφοράς διεργασιών (process transfer) Καθορισµός τοπικής ή αποµακρυσµένης εκτέλεσης µίας διεργασίας Πολιτική επιλογής (selection) Επιλογή διεργασίας που θα µεταφερθεί σε κάποιον αποµακρυσµένο κόµβο Πολιτική τοποθέτησης (location) Καθορισµός του κόµβου στον οποίον θα αποσταλεί η διεργασία που έχει επιλεγεί για µεταφορά E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 3 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 4 Προσέγγιση στάθµισης φόρτου Πολιτικές Πολιτική ανταλλαγής πληροφοριών κατάστασης (state information exchange) Πως και πότε ανταλλάσσονται πληροφορίες για το φόρτο του συστήµατος µεταξύ των κόµβων, καθώς και το είδος τους Πολιτική εκχώρησης προτεραιοτήτων (priority assignment) Καθορισµός προτεραιοτήτων εκτέλεσης των τοπικών και αποµακρυσµένων διεργασιών σε ένα συγκεκριµένο κόµβο Πολιτική περιορισµού µετανάστευσης (migration limiting) Προσδιορισµός συνολικού αριθµού φορών που µία διεργασία µπορεί να µεταναστεύσει από έναν κόµβο σε έναν άλλον Πολιτικές ανταλλαγής πληροφοριών κατάστασης Στόχος: επιθυµητή ισορροπία ανάµεσα στο όφελος και το κόστος της ανταλλαγής πληροφοριών Πολιτικές Περιοδική πανεκποµπή Πανεκποµπή όταν αλλάζει η κατάσταση Ανταλλαγή κατ απαίτηση Ανταλλαγή µε δηµοσκόπηση E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 5 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6 1

2 Πολιτικές ανταλλαγής πληροφοριών κατάστασης Περιοδική πανεκποµπή (periodic broadcast) Κάθε κόµβος πανεκπέµπει την κατάστασή του µετά την παρέλευση t µονάδων χρόνου Ιδιότητες: ηµιουργία σηµαντικής κυκλοφορίας στο δίκτυο Μη αποφυγή αποστολής άσκοπων µηνυµάτων (σταθερή κατάσταση) Προβλήµατα κλιµακωσιµότητας Πανεκποµπή όταν αλλάζει η κατάσταση (broadcast when state changes) Αποφυγή άσκοπων µηνυµάτων Αποστολή κατάστασης µόνο όταν αυτή µεταβάλλεται Άφιξη (δηµιουργία ή αποδοχή) διεργασίας Αναχώρηση (τερµατισµός ή µετανάστευση) διεργασίας Περαιτέρω βελτίωση: µεταφορά σε υπερφορτωµένη ή υποφορτωµένη κατάσταση Πολιτικές ανταλλαγής πληροφοριών κατάστασης Ανταλλαγή κατ απαίτηση (exchange on demand) Ένας κόµβος χρειάζεται να πληροφορηθεί την κατάσταση των υπολοίπων µόνο όταν είναι υπερφορτωµένος ή υποφορτωµένος Όταν µεταβεί σε µια τέτοια κατάσταση, πανεκπέµπει µήνυµα Κάθε κόµβος στέλνει την κατάστασή του στον αιτούντα Σε έναν υπερφορτωµένο στέλνουν οι υποφορτωµένοι κι αντίστροφα, ενώ οι άλλοι σιωπούν Ανταλλαγή µε δηµοσκόπηση (exchange by polling) Κλιµακωσιµότητα µε αποφυγή πανεκποµπής Αναζήτηση συνέταιρου ρωτώντας τυχαία έναν-έναν τους υπόλοιπους κόµβους Ανταλλαγή πληροφοριών µόνο µεταξύ δύο κόµβων Μέχρι να βρεθεί κατάλληλος συνέταιρος ή ξεπεραστεί ένα προκαθορισµένο όριο ερωτήσεων E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 7 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 8 Πολιτικές εκχώρησης προτεραιοτήτων Αναγκαιότητα καθορισµού κανόνα εκχώρησης προτεραιοτήτων για τοπικές και αποµακρυσµένες διεργασίες Κανόνες εκχώρησης Εγωιστικός Αλτρουιστικός Ενδιάµεσος Εγωιστικός (selfish) ίνει µεγαλύτερη προτεραιότητα στις τοπικές διεργασίες Έχει τη χειρότερη επίδοση χρόνου απόκρισης Αλτρουιστικός (altruistic) ίνει µεγαλύτερη προτεραιότητα στις αποµακρυσµένες διεργασίες Παραµελεί τον πρωταρχικό φόρτο εργασίας ενός κόµβου Ενδιάµεσος (intermediate) Εξαρτάται από τον αριθµό τοπικών και αποµακρυσµένων διεργασιών. ίνεται προτεραιότητα σε αυτές που είναι περισσότερες (συνήθως οι τοπικές) Η επίδοση βρίσκεται ανάµεσα στις επιδόσεις των δύο παραπάνω Πολιτικές περιορισµού µετανάστευσης Πόσες φορές επιτρέπεται σε µια διεργασία να µεταναστεύσει Πολιτικές Ανεξέλεγκτη (uncontrolled) Ελεγχόµενη (controlled) Ανεξέλεγκτη (uncontrolled) Μια διεργασία µπορεί να µεταναστεύσει όσες φορές χρειαστεί Σηµαντικό µειονέκτηµά της είναι η αστάθεια που προκαλεί Ελεγχόµενη (controlled) Χρησιµοποιεί έναν µετρητή και ένα όριο µεταναστεύσεων για κάθε διεργασία Ακριβή µετανάστευση: όριο 1 Το όριο µπορεί να τίθεται στατικά ή δυναµικά και µπορεί να είναι διαφορετικό ανά διεργασία (π.χ. µεγαλύτερη τιµή για χρονοβόρες) Ένας κόµβος µπορεί να περιορίσει τις µεταναστεύσεις δυσφηµίζοντας τον εαυτό του Κατάσταση φόρτου χειρότερη από την πραγµατική E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 9 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 10 Προσέγγιση καταµερισµού φόρτου (load sharing) Στόχος της προσέγγισης στάθµισης φόρτου: εξίσωση φόρτου εργασίας όλων των κόµβων Υπερβολική επιβάρυνση από τη συλλογή πληροφοριών Υπάρχουν πάντα ανισορροπίες µεταξύ των κόµβων λόγω της συνεχούς αυξοµείωσης του αριθµού των διεργασιών Η καλύτερη χρησιµοποίηση των πόρων δεν απαιτεί στάθµιση του φόρτου σε όλους τους κόµβους µα εξάλειψη της ύπαρξης αδρανών κόµβων όταν κάποιοι άλλοι έχουν περισσότερες από δύο διεργασίες Οι παραπάνω λόγοι έχουν οδηγήσει στην προσέγγιση καταµερισµού φόρτου Πολιτικές Οι πολιτικές επιλογής, εκχώρησης προτεραιοτήτων και περιορισµού µετανάστευσης παραµένουν ίδιες ιαφέρουν οι πολιτικές εκτίµηση φόρτου, µεταφοράς διεργασιών, τοποθέτησης και ανταλλαγής πληροφοριών Πολιτικές εκτίµησης φόρτου (load estimation) Αποφυγή αδρανών κόµβων ενώ υπάρχουν διεργασίες σε άλλους κόµβους που περιµένουν να εξυπηρετηθούν Αρκεί να γνωρίζουµε αν ένας κόµβος είναι απασχοληµένος (busy) ή αδρανής (idle), και όχι το ακριβές επίπεδο του φόρτου του Κριτήρια Αριθµός διεργασιών που υπάρχουν σε έναν κόµβο (µόνιµη ύπαρξη διάφορων διεργασιών) Χρησιµοποίηση της ΚΜΕ Κάτω από κάποιο όριο θεωρείται αδρανής E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 11 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 12 2

3 Πολιτικές µεταφοράς διεργασιών Στρατηγική «όλα ή τίποτα» (all-or-nothing) Πολιτική µοναδικού κατωφλιού, µε τιµή κατωφλιού για όλους τους κόµβους ίση µε 1 Ένας κόµβος είναι υποψήφιος για Αποδοχή αποµακρυσµένης διεργασίας αν δεν έχει καµία άλλη Μεταφορά µιας διεργασίας αν έχει περισσότερες από µια διεργασίες Μειονέκτηµα: απώλεια διαθέσιµης επεξεργαστικής ισχύος εφόσον ένας κόµβος που γίνεται αδρανής δεν εκτελεί άµεσα µια νέα διεργασία Αντιµετώπιση µε τιµή κατωφλιού ίση µε 2 Πολιτικές τοποθέτησης Αναζήτηση κόµβου-αποστολέα ή κόµβου-παραλήπτη για µεταφορά µιας διεργασίας ύο πολιτικές τοποθέτησης Εκκινηµένη από τον αποστολέα (sender initiated): ο αποστολέας της διεργασίας αποφασίζει πού θα τη στείλει Εκκινηµένη από τον παραλήπτη (receiver initiated): ο παραλήπτης αποφασίζει από πού θα πάρει τη διεργασία Εκκινηµένη από τον αποστολέα πολιτική Όταν ο φόρτος ενός κόµβου υπερβεί την τιµή κατωφλιού, ο κόµβος αναζητά έναν ελαφριά φορτωµένο κόµβο για µεταφορά διεργασιών Η µεταφορά δεν πρέπει να αυξήσει το φόρτο του κόµβου παραλήπτη πέραν της τιµής του κατωφλιού Αναζήτηση µε πανεκποµπή ή τυχαία σειρά ερωτήσεων (µε όριο) Αν δε βρεθεί κατάλληλος κόµβος-παραλήπτης, τοπική εκτέλεση Μέθοδος διερεύνησης: καλύτερη κλιµακωσιµότητα λόγω σταθερού αριθµού µηνυµάτων στην χειρότερη περίπτωση E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 13 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 14 Πολιτικές τοποθέτησης Πολιτικές τοποθέτησης Εκκινηµένη από τον παραλήπτη πολιτική Όταν ο φόρτος ενός κόµβου πέσει κάτω από την τιµή κατωφλιού, ο κόµβος αναζητά έναν βαριά φορτωµένο κόµβο για µεταφορά διεργασιών Η µεταφορά δεν πρέπει να µειώσει το φόρτο του κόµβου αποστολέα πέραν της τιµής του κατωφλιού Αναζήτηση µε πανεκποµπή ή τυχαία διερεύνηση (µε όριο) Σε περίπτωση µε εντοπισµού κατάλληλου κόµβου-αποστολέα, ο αδρανής κόµβος περιµένει κάποιο χρονικό διάστηµα πριν την νέα αναζήτηση Υπερφορτωµένο σύστηµα Η εκκινηµένη από τον παραλήπτη δεν προσθέτει επιπλέον φόρτο Η εκκινηµένη από τον αποστολέα δηµιουργεί υπερβολικά µεγάλο αριθµό µηνυµάτων Υποφορτωµένο σύστηµα Η εκκινηµένη από τον παραλήπτη δηµιουργεί µεγάλο αριθµό µηνυµάτων Εκκινηµένη από τον αποστολέα πολιτική Οι αποφάσεις χρονοπρογραµµατισµού λαµβάνονται σε αφίξεις διεργασιών Οι µεταναστεύσεις µπορεί να είναι διακοπτόµενες ή µη, ανάλογα µε τη διεργασία που αποφασίζει ο αποστολέας να µεταφέρει Εκκινηµένη από τον παραλήπτη πολιτική Οι αποφάσεις χρονοπρογραµµατισµού λαµβάνονται σε αναχωρήσεις διεργασιών Οι µεταναστεύσεις είναι κυρίως διακοπτόµενες E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 15 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 16 Πολιτικές ανταλλαγής πληροφοριών κατάστασης Στην προσέγγιση καταµερισµού φόρτου δεν απαιτείται οι κόµβοι να ανταλλάσσουν περιοδικά πληροφορία για την κατάστασής τους Ενηµέρωση κόµβου για την κατάσταση των υπολοίπων Εκκινηµένη από τον αποστολέα πολιτική: µόνο όταν ένας κόµβος υπερφορτώνεται Εκκινηµένη από τον παραλήπτη πολιτική: µόνο όταν ένας κόµβος υποφορτώνεται Βασικές πολιτικές Πανεκποµπή όταν αλλάζει η κατάσταση ενός µηνύµατος αίτησης πληροφοριών κατάστασης Πανεκποµπή σε περίπτωση αδράνειας ηµοσκόπηση όταν αλλάζει η κατάσταση: διαδικασία τυχαίας επιλογής και διερεύνησης κόµβων ηµοσκόπηση σε περίπτωση αδράνειας Μετανάστευση κώδικα (code migration) Μεταβίβαση εκτελέσιµων προγραµµάτων µέσω του δικτύου, καθώς αυτά εκτελούνται Συνηθισµένη περίπτωση: µετανάστευση διεργασίας Μεταφορά κώδικα, δεδοµένων και κατάστασης Μεγάλο κόστος και πολυπλοκότητα Χρήσεις στόχοι διεργασιών από τις πιο φορτωµένες στις λιγότερο φορτωµένες µηχανές του συστήµατος Ελαχιστοποίηση της επικοινωνίας µεταξύ των διεργασιών µιας εφαρµογής Αύξηση της ευελιξίας του συστήµατος E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 17 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 18 3

4 Μετανάστευση κώδικα Ελαχιστοποίηση της επικοινωνίας µεταξύ των διεργασιών µιας εφαρµογής Βάση δεδοµένων και µοντέλου πελάτη εξυπηρετητή Αν οι ενέργειες του πελάτη επηρεάζουν πολλά δεδοµένα αλλά παράγουν λίγα αποτελέσµατα τότε συµφέρει η µετανάστευση κώδικα του πελάτη στον εξυπηρετητή Αν απαιτείται έλεγχος από τον εξυπηρετητή των παραµέτρων του πελάτη, είναι αποδοτικότερο να µεταφερθεί κώδικας στον πελάτη Αύξηση της ευελιξίας του συστήµατος ιάσπαση των εφαρµογών σε τµήµατα και στατική κατανοµή τους σε µηχανές Η µετανάστευση κώδικα επιτρέπει τη δυναµική διάρθρωση του συστήµατος κατά την εκτέλεση της εφαρµογής Είδη µετανάστευσης Κάθε διεργασία αποτελείται από τρία τµήµατα Τµήµα κώδικα (code segment): εντολές του προγράµµατος Τµήµα πόρων (resource segment): αναφορές προς τους πόρους που χρησιµοποιεί το πρόγραµµα (αρχεία, συσκευές) Τµήµα εκτέλεσης (execution segment): κατάσταση της εκτελούµενης διεργασίας (ιδιωτικά δεδοµένα, στοίβα, µετρητή προγράµµατος) Είδη µετανάστευσης Ασθενής κινητικότητα (weak mobility) Υπάρχουσα διεργασία Καινούρια διεργασία Ισχυρή κινητικότητα (strong mobility) Μετανάστευση διεργασίας Κλωνοποίηση διεργασίας E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 19 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 20 Είδη µετανάστευσης Είδη µετανάστευσης Ασθενής κινητικότητα Μεταναστεύουν µόνο το τµήµα κώδικα και κάποιες πληροφορίες αρχικοποίησης της διεργασίας Ο κώδικας ξεκινά πάντα την εκτέλεσή του από την αρχή Η µηχανή προορισµού πρέπει να µπορεί να εκτελέσει τον κώδικα (φορητότητα) Μεταναστεύει µόνο ο στατικός κώδικας και όχι η δυναµική διεργασία Ισχυρή κινητικότητα Μαζί µε το τµήµα κώδικα µεταφέρεται και το τµήµα εκτέλεσης της διεργασίας Προσωρινή διακοπή εκτέλεσης, µετανάστευση και συνέχιση εκτέλεσης σε µία νέα µηχανή Το νέο σύστηµα πρέπει να µπορεί να αξιοποιήσει το τµήµα εκτέλεσης της διεργασίας ύσκολο για παραδοσιακές γλώσσες προγραµµατισµού και ετερογενή συστήµατα Το σύστηµα υποστήριξης της εκτέλεσης του κώδικα µπορεί να διαφέρει, π.χ. τρόπος αποθήκευσης πλαισίων κλήσης στην στοίβα Ασθενής κινητικότητα: η εκτέλεση του κώδικα που µετανάστευσε µπορεί να γίνει Μέσα στη διεργασία που µετέφερε τον κώδικα (π.χ. Java) Αποφυγή κόστους δηµιουργίας νέας διεργασίας Ο κώδικας έχει πρόσβαση στην υπάρχουσα διεργασία και τους πόρους της Σε µία χωριστή διεργασία Ο κώδικας µπορεί να εκτελείται µε περιορισµένα δικαιώµατα Απαιτείται κατάλληλος ορισµός δικαιωµάτων Στην ισχυρή κινητικότητα µετακινείται µια ολόκληρη διεργασία, οπότε απαιτείται πάντοτε η δηµιουργία µίας νέας διεργασίας Ισχυρή κινητικότητα και αποµακρυσµένη κλωνοποίηση διεργασίας σε µια αποµακρυσµένη µηχανή και παράλληλη συνέχιση της εκτέλεσής της (παρόµοιο µοντέλο µε την fork) Μετατροπή υπάρχοντα κώδικα σε κατανεµηµένο, αυξάνοντας τον παραλληλισµό του συστήµατος E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 21 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 22 έσµευση πόρων Ο χειρισµός του τµήµατος πόρων αποτελεί βασικό ζήτηµα υλοποίησης για υποστήριξη ισχυρής κινητικότητας Ορισµένοι πόροι είναι τοπικοί και δεν µπορούν να µεταφερθούν σε άλλες µηχανές Μια τοπική θύρα επικοινωνίας TCP ή UDP πρέπει να αντικατασταθεί µε µία άλλη στη νέα µηχανή Αναφορές σε αρχεία κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων είναι έγκυρες παντού Τρεις κατηγορίες αναφορών του τµήµατος πόρων µιας διεργασίας µε βάση τον τρόπο δέσµευσης µεταξύ πόρου και διεργασίας έσµευση µε αναγνωριστικό (binding by identifier) έσµευση µε τιµή (binding by value) έσµευση µε τύπο (binding by type) Κατηγορίες αναφορών µε βάση τη δέσµευση έσµευση µε αναγνωριστικό (binding by identifier) Η αναφορά γίνεται σε έναν σαφώς καθορισµένο πόρο ο οποίος κατονοµάζεται επακριβώς και δεν µπορεί να υποκατασταθεί Αναφορές σε ιστοσελίδες, διευθύνσεις IP έσµευση µε τιµή (binding by value) Ασθενέστερη µορφή δέσµευσης Η αναφορά γίνεται στις τιµές ενός πόρου, οπότε ο πόρος µπορεί να υποκατασταθεί από άλλους που παρέχουν τις ίδιες τιµές Αναφορές σε βιβλιοθήκες γλωσσών προγραµµατισµού έσµευση µε τύπο (binding by type) Η ασθενέστερη µορφή δέσµευσης Μας ενδιαφέρει µόνο ο τύπος του πόρου και µπορεί να υποκατασταθεί από άλλους πόρους του ίδιου τύπου Αναφορές σε εκτυπωτές και οθόνες E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 23 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 24 4

5 Κατηγορίες πόρων Η τροποποίηση µιας αναφοράς µετά τη µετανάστευση εξαρτάται από τον τύπο της δέσµευσης ανάµεσα στον πόρο και τη µηχανή από όπου ξεκινά ο κώδικας Κατηγορίες πόρων Ελεύθεροι (unattached): µπορούν να µετακινηθούν µαζί µε τον κώδικα Π.χ. αρχεία που σχετίζονται µόνο µε ένα πρόγραµµα Συνδεδεµένοι (fastened): θεωρητικά µετακινούνται µα το κόστος µετακίνησής τους είναι πολύ µεγάλο Π.χ. τοπικές βάσεις δεδοµένων Σταθεροί πόροι (fixed): άρρηκτα δεµένοι µε µία συγκεκριµένη µηχανή και δεν µπορούν να µετακινηθούν Π.χ. τοπικές συσκευές έσµευση πόρων µε διεργασία και µηχανή Κάθε αναφορά µπορεί να ανήκει σε έναν από εννέα πιθανούς συνδυασµούς υνατές επιλογές αντιµετώπισης ενός πόρου µετά τη µετανάστευση µιας διεργασίας πόρου της τιµής του στη νέα θέση Υποκατάσταση του πόρου από έναν οµοειδή πόρο στον προορισµό Αποµακρυσµένη αναφορά προς τον αρχικό πόρο Απαιτεί επιπλέον τη δηµιουργία µίας µοναδικής αναφοράς προς τον πόρο αυτόν E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 25 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 26 έσµευση πόρων µε διεργασία και µηχανή Α έσµευση µε αναγνωριστικό Με αναγνωριστικό Με τιµή Με τύπο Ελεύθεροι Συνδεδεµένοι Σταθεροί Ο πόρος είναι αναντικατάστατος Ελεύθερος πόρος µε τη διεργασία Αν χρησιµοποιείται από άλλες διεργασίες, προσπέλαση µε αποµακρυσµένη αναφορά Συνδεδεµένος ή σταθερός πόρος Χρήση αποµακρυσµένης αναφοράς (η πιο πρακτική λύση) Η επικοινωνία µέσω δικτύου κατά τη χρήση της αναφοράς µπορεί να έχει τεράστιο κόστος (π.χ. µεταφορά δεδοµένων βάσης) συνδεδεµένου πόρου (για την αποφυγή συνεχούς αποµακρυσµένης αναφοράς) E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 27 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 28 Β έσµευση µε τιµή Γ έσµευση µε τύπο Ελεύθερος πόρος ή αντιγραφή εφόσον χρησιµοποιείται από άλλες διεργασίες Χρησιµοποίηση πόρου µέσω αποµακρυσµένων αναφορών όταν ο όγκος του είναι πολύ µεγάλος Συνδεδεµένος πόρος (π.χ. βιβλιοθήκες) Αποµακρυσµένη αναφορά (λόγω µεγάλου όγκου) Σταθερός πόρος Αποµακρυσµένη αναφορά Ευκολότερη περίπτωση, αφού επιτρέπεται σχεδόν πάντα η υποκατάσταση µε τοπικό πόρο Εξαίρεση όταν δεν υπάρχει ανάλογος πόρος Σταθερός πόρος: αποµακρυσµένη αναφορά Συνδεδεµένος πόρος: αποµακρυσµένη αναφορά ή αντιγραφή (όγκος) Ελεύθερος πόρος: µετακίνηση ή αντιγραφή (χρησιµοποίηση από άλλες διεργασίες) E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 29 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 30 5

6 έσµευση πόρων µε διεργασία και µηχανή Εργασία Με αναγνωριστικό Με τιµή Με τύπο Ελεύθεροι Συνδεδεµένοι Σταθεροί Χρονοπρογραµµατιστής διεργασιών (δροµολογητής) Είσοδος: εφαρµογές προς εκτέλεση ιάβασµα από αρχείο και εισαγωγή σε λίστα Υλοποίηση πολιτικών: Εξυπηρέτηση µε βάση τη σειρά άφιξης (FCFS): οι εφαρµογές εκτελούνται µε τη σειρά εισαγωγής τους στη λίστα Εξυπηρέτηση µε βάση τη µικρότερη διάρκεια (SJF): κάθε εφαρµογή χαρακτηρίζεται από ένα στατικό χρόνο εκτέλεσης (αριθµό), ο οποίος καθορίζει τη σειρά εκτέλεσής της ροµολόγηση εκ περιτροπής (RR): οι εφαρµογές εκτελούνται εκ περιτροπής για χρόνο ίσο µε το κβάντο δροµολόγησης. ροµολόγηση µε βάση την προτεραιότητα (PRIO): κάθε εφαρµογή χαρακτηρίζεται από µια στατική προτεραιότητα (αριθµό). Οι εφαρµογές µε το µικρότερο αριθµό έχουν µεγαλύτερη προτεραιότητα και εκτελούνται πρώτα. Μεταξύ εφαρµογών µε τον ίδιο βαθµό προτεραιότητας, εφαρµόζεται δροµολόγηση εκ περιτροπής. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 31 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 32 οµές δεδοµένων οµές δεδοµένων Περιγραφέας εφαρµογής έσµευση και αρχικοποίηση για κάθε διεργασία Εισαγωγή στην ουρά εκτέλεσης Πεδία: όνοµα αρχείου, προτεραιότητα, αναγνωριστικό, κατάσταση εκτέλεσης υνατές καταστάσεις NEW: Η εφαρµογή έχει µόλις εισαχθεί για εκτέλεση fork - exec RUNNING: Η εφαρµογή διεργασία είναι ενεργή SUSPENDED: Η εκτέλεση της εφαρµογής έχει διακοπεί DEAD: Η εφαρµογή έχει τερµατίσει Ουρά εργασιών: διπλά διασυνδεδεµένη λίστα Εισαγωγή στο τέλος, εξαγωγή από την αρχή Τόσες λίστες όσες και οι δυνατές τιµές προτεραιοτήτων Ο δροµολογητής επιλέγει κάθε φορά την επόµενη προς εκτέλεση εφαρµογή Κατάλληλες ενέργειες ή τερµατισµός Οι εφαρµογές περιλαµβάνουν αποκλειστικά υπολογισµούς Στις στατικές πολιτικές (FCFS, SJF), ο δροµολογητής θα ενεργοποιείται µόνο όταν µια διεργασία τερµατίζει Στις δυναµικές πολιτικές (RR, PRIO), ο δροµολογητής θα ενεργοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα nanosleep και alarm Αναστολή και συνέχισης της εκτέλεσής των διεργασιών µε χρήση των σηµάτων SIGSTOP και SIGCONT Χειριστής σήµατος SIGCHLD µόνο για ενηµέρωση τερµατισµού διεργασιών Εκτέλεση απαραίτητων ενεργειών ιατήρηση πληροφορίας για την τρέχουσα εκτελούµενη διεργασία Εκτύπωση χρόνου εκτέλεσης από εισαγωγή στη λίστα και από έναρξη δροµολογητή E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 33 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 34 Χρήση Επέκταση sched <policy> <quantum> <input_filename> sched: εκτελέσιµο δροµολογητή policy: πολιτική δροµολόγησης (FCFS, SJF, RR, PRIO) quantum: κβάντο δροµολόγησης (msec) input_filename: αρχείο εφαρµογών όνοµα εφαρµογής, αριθµός (διάρκεια, προτεραιότητα) Παραδείγµατα > sched FCFS input.txt > sched SJF input2.txt > sched RR 250 input3.txt > sched PRIO 1000 input4.txt Μόνο µια διεργασία να είναι ενεργή κάθε φορά Επέκταση δροµολογητή για συστήµατα µε πολλούς επεξεργαστές Σε κάθε κβάντο θα πρέπει να εκτελούνται ταυτόχρονα τόσες διεργασίες όσοι και οι επεξεργαστές του συστήµατος Ο αριθµός επεξεργαστών θα αποτελεί παράµετρο του προγράµµατός του > sched RR input.txt E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 35 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 36 6

7 εύτερη Φάση Εξοµοίωση εντολών I/O Μια διεργασία ενηµερώνει τον δροµολογητή µε κατάλληλο µηχανισµό (σήµα) για έναρξη και τερµατισµό Ι/Ο Έναρξη: αποστολή σήµατος Ι/Ο για κάποιο χρονικό διάστηµα (nanosleep) Τερµατισµός: αποστολή σήµατος Ζητήµατα υλοποίησης Εκτέλεση του δροµολογητή σαν ανεξάρτητη διεργασία Οι διεργασίες θα εισάγονται µέσω κατάλληλου προγράµµατος Ο δροµολογητής θα ενηµερώνεται δυναµικά για Αλλαγή πολιτικής δροµολόγησης Εισαγωγή νέας διεργασίας E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 37 7

Οργάνωση επεξεργαστών και διεργασιών

Οργάνωση επεξεργαστών και διεργασιών Οργάνωσηεπεξεργαστών και διεργασιών Οργάνωση επεξεργαστών και διεργασιών Μοντέλα οργάνωσης επεξεργαστών Πολιτικές καταχώρισης Στάθµιση φόρτου (Κατα)µερισµός φόρτου Μετανάστευση κώδικα Είδη µετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά και Διάχυτα Συστήματα. Ενότητα # 10: Κατανομή φόρτου Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κινητά και Διάχυτα Συστήματα. Ενότητα # 10: Κατανομή φόρτου Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κινητά και Διάχυτα Συστήματα Ενότητα # 10: Κατανομή φόρτου Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός παράγοντας είναι ο χρόνος αξιοποίησης του επεξεργαστή Ελάχιστος αριθµός πράξεων και όχι µακρόχρονες αιτήσεις Ε/Ε

Ο βασικός παράγοντας είναι ο χρόνος αξιοποίησης του επεξεργαστή Ελάχιστος αριθµός πράξεων και όχι µακρόχρονες αιτήσεις Ε/Ε Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «ροµολόγηση ιεργασιών (1/2)» ροµολόγηση σε συστήµατα µε έναν επεξεργαστή ροµολόγηση σε πολυεπεξεργαστικά συστήµατα ροµολόγηση σε κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Μάθημα Επιλογής Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας e-mail: gkeramidas@teimes.gr 1 Διεργασίες: Κατάσταση Εκτέλεσης (3-σταδίων) Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 7: Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης

Μάθημα 7: Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Μάθημα 7: Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης 7.1 Ορισμός Στόχοι Αλγόριθμο χρονοδρομολόγησης (scheduling algorithm) ονομάζουμε την μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιεί ο κάθε χρονοδρομολογητής (βραχυχρόνιος, μεσοχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικό από: Κ Διαμαντάρας, Λειτουργικά Συστήματα, Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙΘ Σύνθεση Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Τεχνολογικά Επιτεύγµατα Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Ανάπτυξη ισχυρών µικροεπεξεργαστών ηµιουργία τοπικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων «Εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα»

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Διεργασίες. Ορισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες»

1. Εισαγωγή. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Διεργασίες. Ορισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες» 1. Εισαγωγή Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες» Διδάσκων: Δ Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας Η έννοια της διεργασίας (process) είναι θεμελιώδης για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού

Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού Προγραµµατισµός Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων Χειµερινό Εξάµηνο 2009-10 «ιεργασίες και Νήµατα» Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π.Δ. 407/80) E-85: Ε.Θ.Λ: Προγραµµατισµός Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 (Κεφάλαιο 9) Χρονοδρομολόγηση

Ενότητα 6 (Κεφάλαιο 9) Χρονοδρομολόγηση ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 6 (Κεφάλαιο 9) Χρονοδρομολόγηση Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Εργαστηριακή Άσκηση. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Εργαστηριακή Άσκηση Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Οι First Come First Serve (FCFS), Shortest Job First (SJF), Round Robin (RR), Priority Weighted (PRI) Β. Τσακανίκας Β. Ταμπακάς Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχείων (1/2)» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Σύστηµα αρχείων Αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 7 ο. Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης

Μάθημα 7 ο. Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Μάθημα 7 ο Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Σκοπός του μαθήματος Στην ενότητα αυτή θα εξηγήσουμε το ρόλο και την αξιολόγηση των αλγορίθμων χρονοδρομολόγησης, και θα παρουσιάσουμε τους κυριότερους. Θα μάθουμε:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεµηµένασυστήµατα αρχείων

Κατανεµηµένασυστήµατα αρχείων Κατανεµηµένασυστήµατα αρχείων Θέµατα σχεδίασης ιεπαφή υπηρεσίας αρχείων και ευρετηρίων Ονόµατα και αναγνωριστικά Οργάνωση εξυπηρετητών Σηµασιολογία (κατα)µερισµού αρχείων Ενταµίευση αρχείων Συνέπεια συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3. Λειτουργικό Σύστηµα 3. Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES)

Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES) Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES) Εισαγωγή H κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ) και η κύρια μνήμη αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος. Η πρώτη εκτελεί εντολές χειρισμού δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (Kεφ. 10) ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Χαρακτηριστικά Στρατηγικές ροµολόγησης Παραδείγµατα Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.10 (2/3)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 8

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 8 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 8 Κεφάλαιο 8 ιαχείριση ΚΜΕ στα Λειτουργικά Συστήµατα Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να σου γνωρίσει τον τρόπο µε τον οποίο ένα λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 4: Διεργασίες Πρόγραμμα Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής.

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3.1. Διατύπωση του Προβλήματος. Τα συστήματα αναμονής (queueing systems), βρίσκονται πίσω από τα περισσότερα μοντέλα μελέτης της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Μάθημα: Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Διδάσκων: Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης clam@unipi.gr 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μνήμη : Πόρος ζωτικής σημασίας του οποίου η διαχείριση απαιτεί ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ (Kεφ. 15) IPV6 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΡ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ επί του κεφ. 15 Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία

Παράλληλη Επεξεργασία Παράλληλη Επεξεργασία Φροντιστήριο: Εισαγωγή στα Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα Διερασίες και Νήματα σε Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Parallel and Distributed

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1 ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 7 «Διαχείριση Μνήμης» Διδάσκων: Δ. Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας 1 Κύρια Μνήμη 1. Εισαγωγή 2. Βασική διαχείριση μνήμης 3. Μνήμη και πολυπρογραμματισμός 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ 2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ I. Προστασία του υλικού II. Επικοινωνία με τον χρήστη III. Διαχείριση, αξιοποίηση και έλεγχος πόρων IV. Ικανότητα και ευκολία εξέλιξης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα CORBA. Κατανεµηµένα Συστήµατα 18-1

Σύστηµα CORBA. Κατανεµηµένα Συστήµατα 18-1 Σύστηµα CORBA οµή συστήµατος Μεταβίβαση παραµέτρων Μοντέλα επικοινωνίας υναµικές κλήσεις Αναφορές αντικειµένων Ονόµατα αντικειµένων ιαχείριση αντικειµένων Υλοποίηση συστηµάτων CORBA Κατανεµηµένα Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αφαιρετικό πραγματικού χρόνου μοντέλο λειτουργικού συστήματος για MPSoC

Ένα αφαιρετικό πραγματικού χρόνου μοντέλο λειτουργικού συστήματος για MPSoC Ένα αφαιρετικό πραγματικού χρόνου μοντέλο λειτουργικού συστήματος για MPSoC Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας Μπορεί να μοντελοποιηθεί σαν ένα σύνολο από διασυνδεδεμένα κομμάτια: 1. Στοιχεία επεξεργασίας (processing

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή»

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Σκοπός Μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Θεωρία: Βασικές έννοιες των λειτουργικών συστημάτων Βασικές αρχές σχεδιασμού τους Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Εργαστήριο: Πρακτική εξάσκηση στη χρήση των λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοπρογραµµατισµός ΚΜΕ (CPU Scheduling)

Χρονοπρογραµµατισµός ΚΜΕ (CPU Scheduling) Χρονοπρογραµµατισµός ΚΜΕ (CPU Scheduling) Για τη δηµιουργία των διαφανειών έχει χρησιµοποιηθεί υλικό από τις διαφάνειες παραδόσεων που βασίζονται στο βιβλίο, Silberschatz, Galvin and Gagne, Operating Systems

Διαβάστε περισσότερα

7.7 Πρωτόκολλο ARP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.7 Πρωτόκολλο ARP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.7 Πρωτόκολλο ARP 73. Ποιο είναι το έργο του Πρωτοκόλλου Μετατροπής ιεύθυνσης (Address Resolution Protocol ARP); Η µετατροπή των ΙΡ διευθύνσεων στις αντίστοιχες φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση.

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ- ΕΠΑ.Λ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02- 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α. A1. Να γράψετε το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr

ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr Η έννοια της διεργασίας ιεργασία (process) είναι ο µηχανισµός εκτέλεσης ενός προγράµµατος σε ένα λειτουργικό σύστηµα. Η διεργασία είναι µια ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 11 : Δρομολόγηση Διεργασιών 1/3 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αµοιβαίοςαποκλεισµός. Κατανεµηµένα Συστήµατα 03-1

Αµοιβαίοςαποκλεισµός. Κατανεµηµένα Συστήµατα 03-1 Αµοιβαίοςαποκλεισµός Εισαγωγή Συγκεντρωτική προσέγγιση Κατανεµηµένη προσέγγιση Αλγόριθµος Lamport Αλγόριθµος Ricart-Agrawala Προσέγγιση µεταβίβασης σκυτάλης Αλγόριθµος LeLann Αλγόριθµος Raymond Αλγόριθµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 2016 Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ, αν είναι σωστή, ή το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA (1) Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα πρόγραµµα. Αιτία Η δυνατότητα αποµόνωσης (ή αυτονόµησης) κάποιων

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος εδοµένα οµές δεδοµένων και αλγόριθµοι Τα δεδοµένα είναι ακατέργαστα γεγονότα. Η συλλογή των ακατέργαστων δεδοµένων και ο συσχετισµός τους δίνει ως αποτέλεσµα την πληροφορία. Η µέτρηση, η κωδικοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι:

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μια δομή δεδομένων στην πληροφορική, συχνά αναπαριστά οντότητες του φυσικού κόσμου στον υπολογιστή. Για την αναπαράσταση αυτή, δημιουργούμε πρώτα ένα αφηρημένο μοντέλο στο οποίο προσδιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Εικονική Μνήµη Κεφάλαιο 8 Υλικό και δοµές ελέγχου Οι αναφορές στην µνήµη υπολογίζονται δυναµικά κατά την εκτέλεση Ηδιεργασίαχωρίζεταισετµήµατα τα οποία δεν απαιτείται να καταλαµβάνουν συνεχόµενες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρέτη Οι διεργασίες που εκτελούνται στο δίκτυο είναι είτε πελάτες (clients) είτε εξυπηρέτες (servers). Εξυπηρέτης: παθητικός,

Αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρέτη Οι διεργασίες που εκτελούνται στο δίκτυο είναι είτε πελάτες (clients) είτε εξυπηρέτες (servers). Εξυπηρέτης: παθητικός, Αρχιτεκτονική web εφαρµογών Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρέτη Οι διεργασίες που εκτελούνται στο δίκτυο είναι είτε πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Ενότητα # 6: Αδιέξοδα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Λειτουργικά Συστήματα. Ενότητα # 6: Αδιέξοδα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα # 6: Αδιέξοδα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 21: Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 21: Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 21: Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Παρακάτω δίνονται μερικοί από τους ακροδέκτες που συναντάμε στην πλειοψηφία των μικροεπεξεργαστών. Φτιάξτε έναν πίνακα που να

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα με Java. Ενότητα # 4: Αμοιβαίος αποκλεισμός Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα με Java. Ενότητα # 4: Αμοιβαίος αποκλεισμός Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα με Java Ενότητα # 4: Αμοιβαίος αποκλεισμός Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δίκτυα τεχνολογίας / χρησιμοποιούν διεύθυνση 32 bits, προκειμένου να δρομολογήσουν ένα αυτοδύναμο πακέτο στο προορισμό του. Κατά σύμβαση έχει επικρατήσει οι διευθύνσεις να

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Αδιέξοδα (Deadlocks)

Αδιέξοδα (Deadlocks) Αδιέξοδα (Deadlocks) Περίληψη Αδιέξοδα (deadlocks) Τύποι πόρων (preemptable non preemptable) Μοντελοποίηση αδιεξόδων Στρατηγικές Στρουθοκαµηλισµός (ostrich algorithm) Ανίχνευση και αποκατάσταση (detection

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ.

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ. Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2016-17 Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) (συσκευές εισόδου-εξόδου) http://mixstef.github.io/courses/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Client/Server

Επικοινωνία Client/Server Επικοινωνία Client/Server Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία - Client/Server 1 Μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή Βασική ιδέα: να δομηθεί το λειτουργικό σύστημα ως συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. Απάντηση. Απάντηση

Απαντήσεις. Απάντηση. Απάντηση 6 η σειρά ασκήσεων Άλκης Γεωργόπουλος Α.Μ. 39 Αναστάσιος Κοντογιώργης Α.Μ. 43 Άσκηση 1. Απαντήσεις Η αλλαγή ενός ρολογιού προς τα πίσω µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητη συµπεριφορά σε κάποια προγράµµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανδρέας Παπαζώης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Εργ. Μαθήματος Εισαγωγή στις εντολές των Windows Οι εντολές που σχετίζονται με το δίκτυο του υπολογιστή Παραδείγματα εντολών και εκτέλεσής τους 2/11

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

7.7 Πρωτόκολλο ARP. 1. Το πρωτόκολλο ARP μετατρέπει τις διευθύνσεις IP στις αντίστοιχες φυσικές. Σ Λ

7.7 Πρωτόκολλο ARP. 1. Το πρωτόκολλο ARP μετατρέπει τις διευθύνσεις IP στις αντίστοιχες φυσικές. Σ Λ 7.7 Πρωτόκολλο ARP & Ερωτήσεις 1. Ποιος ο ρόλος του Πρωτοκόλλου Μετατροπής Διεύθυνσης (ARP); 2. Τι είναι ο πίνακας ARP, τι πληροφορία περιλαμβάνει και με ποιο τρόπο ενημερώνεται και ποιος ο χρόνος ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης. Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA

Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης. Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA 1. Εισαγωγή Τι είναι Νήµα; Κάθε νήµα εκτέλεσης είναι ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012 BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Το σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Σημειώσεις Θεωρίας

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Σημειώσεις Θεωρίας Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Αθήνα 2015 Μάθημα 1: Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Γενικά Κάθε υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: Υπολογιστικό Σύστημα Υλικό (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ486 - Αρχές Κατανεμημένου Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο Δεύτερη Προγραμματιστική Εργασία

ΗΥ486 - Αρχές Κατανεμημένου Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο Δεύτερη Προγραμματιστική Εργασία ΗΥ486 - Αρχές Κατανεμημένου Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016 Δεύτερη Προγραμματιστική Εργασία Γενική περιγραφή Στη δεύτερη προγραμματιστική εργασία καλείστε να υλοποιήσετε ένα διομότιμο σύστημα (Peer-to-

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1: Εισαγωγή στον Κατανεμημένο Υπολογισμό. ΕΠΛ 432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι

Διάλεξη 1: Εισαγωγή στον Κατανεμημένο Υπολογισμό. ΕΠΛ 432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι Διάλεξη 1: Εισαγωγή στον Κατανεμημένο Υπολογισμό ΕΠΛ 432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι Τι θα δούμε σήμερα Τι είναι ένα Κατανεμημένο Σύστημα; Επικοινωνία, Χρονισμός, Σφάλματα Μοντέλο Ανταλλαγής Μηνυμάτων 1

Διαβάστε περισσότερα

a. b. c. d ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

a. b. c. d ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.7 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει, ότι, για να μεταδοθούν τα αυτοδύναμα πακέτα στο φυσικό μέσο, πρέπει αυτά να μετατραπούν σε πακέτα φυσικού δικτύου (π.χ. Ethernet). Όμως, δεν έχει ειπωθεί τίποτε

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεµηµένα Αντικείµενα 16-1

Κατανεµηµένα Αντικείµενα 16-1 Κατανεµηµένααντικείµενα Αποµακρυσµένα αντικείµενα Αναφορές προς αντικείµενα Εξυπηρετητές αντικειµένων Εκκαθάριση αντικειµένων Μετρητές αναφορών Λίστες αναφορών Αποκοµιδή απορριµµάτων Κατανεµηµένα Αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές λειτουργίες διαδανεισμού μέσα από το σύστημα SmILLe

Βασικές λειτουργίες διαδανεισμού μέσα από το σύστημα SmILLe Βασικές λειτουργίες διαδανεισμού μέσα από το σύστημα SmILLe Κεντρικό σύστημα διαδανεισμού smille περιβάλλον διαχειριστή. Για την είσοδό σας στο σύστημα επισκέπτεστε την σελίδα http://ill.lib.ntua.gr/smille/admin/login.php

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Ηλ. Γκρίνιας Τ. Ε. Ι. Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αλγόριθμοι Ορισμός: ο αλγόριθμος είναι μια σειρά από πεπερασμένα βήματα που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα