Αγροτικος. Τύπος. νεα καπ. Πώς θα μοιραστούν 4,2 δισ. για την αγροτική ανάπτυξη. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγροτικος. Τύπος. νεα καπ. Πώς θα μοιραστούν 4,2 δισ. για την αγροτική ανάπτυξη. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #12"

Transcript

1 Αγροτικος 12 σελιδεσ Τύπος Μεγάλη Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #12 Γεωργία ακριβείας Κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα»σελίδα 4 Κηπευτικά Φτιάξτε εύκολα το δικό σας λαχανόκηπο»σελίδα 6 νεα καπ Πώς θα μοιραστούν 4,2 δισ. για την αγροτική ανάπτυξη Τράπεζα Πειραιώς Κεντρικός ο ρόλος της στη διαχείριση των ενισχύσεων»σελίδα 8»σελίδα 2 Πάνω από 1,2 δισ. θα διαχειριστούν οι περιφέρειες από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

2 2 20 Αγροτικός Τύπος Προγράµµατα ενισχύσεων Μεγάλη Πέµπτη 17 Aπριλίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Πώς θα διατεθούν 4,2 δισ. ευρώ για αγροτική ανάπτυξη ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ Ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών, πολλαπλασιασµός των δράσεων και των διαθέσιµων κονδυλίων στα προγράµµατα Leader, τα οποία µετονοµάζονται σε CLLD, δυνατότητα µεταφοράς ποσών από τον Α στο Β πυλώνα και αντίστροφα, πριµοδότηση των επιτυχηµένων επιδόσεων στην απορρόφηση των µέτρων, αλλά και έµφαση στη δηµιουργία επιχειρησιακών οµάδων είναι µερικές από τις τοµές που επέρχονται στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» µε την εφαρµογή της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Οπως έχει γίνει γνωστό, το σύνολο των κοινοτικών πόρων που διατίθενται για την αγροτική ανάπτυξη την περίοδο ανέρχεται περίπου στα 4,2 δισ. ευρώ. Για πρώτη φορά, ο «Αγροτικός Τύπος» παρουσιάζει τον τρόπο που θα διανεµηθούν τα χρήµατα αυτά ανά θεµατικό στόχο. Η διανοµή των κονδυλίων Το µεγαλύτερο µέρος των κοινοτικών πόρων, δηλαδή το 1,072 δισ. ευρώ, θα δοθεί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του αγροτικού τοµέα και του τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ενώ στα ίδια επίπεδα, περίπου 1,058 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. Ακολούθως, περισσότερα από 450 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε προγράµµατα που έχουν ως στόχο την προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων, 400 εκατ. ευρώ θα διοχετευτούν για την προώθηση της απασχόλησης και της υποστήριξης της κινητικότητας της εργασίας, ενώ 350 εκατ. θα προωθηθούν σε µέτρα για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας. Μέτρα για το περιβάλλον Την ίδια περίοδο, περίπου 310 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την υλοποίηση προγραµµάτων που στοχεύουν στην υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τοµείς, 300 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε µέτρα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέµηση της φτώχειας και 140 εκατ. θα δοθούν για επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση. Ετσι, περίπου το 10% των διαθέσιµων κονδυλίων θα δοθεί στα Σχέδια Βελτίωσης, 5% σε προγράµµατα Νέων Αγροτών του Β πυλώνα, 5% σε µέτρα µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων, ενώ ποσοστό τουλάχιστον 30% θα διοχετευτεί σε επενδυτικές δράσεις που έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την άµβλυνση της κλιµατικής αλλαγής. Οι έξι προτεραιότητες Οπως αναφέρει στον «Αγροτικό Τύπο», ο ειδικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. ηµήτρης Ιατρίδης, «η δοµή του νέου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης αναπροσαρ- µόζεται γύρω από έξι προτεραιότητες που έχουν τεθεί για όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έναντι των τεσσάρων αξόνων της παλαιάς προγραµµατικής περιόδου. Αυτές είναι: Η προώθηση της µεταφοράς γνώσεων και της καινοτοµίας. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας. Η προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίµων και της διαχείρισης κινδύνων. Η αποκατάσταση, η διατήρηση και η ενίσχυση των οικοσυστη- µάτων. Η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και η στήριξη της µεταστροφής προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίµατος. Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της µείωσης της φτώχειας και της οικονοµικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές». Μεταφορές κονδυλίων Ενα επιπλέον βασικό στοιχείο της νέας περιόδου αποτελεί και ο συντονισµός και η συµπληρωµατικότητα µεταξύ παρεµβάσεων του Α πυλώνα (άµεσες ενισχύσεις) και του δεύτερου (αγροτική ανάπτυξη) της ΚΑΠ, γεγονός που σηµαίνει ότι για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα µεταφορών ποσών από τον έναν πυλώνα στον άλλο. Στο µεταξύ, µια νέα τοµή που εισάγεται µε τη νέα ΚΑΠ είναι και ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων µε την εισαγωγή εκ των προτέρων προϋποθέσεων, την πριµοδότηση επιτυχηµένων επιδόσεων, τη χρήση χρηµατοδοτικών εργαλείων και τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση µε συγκεκριµένους δείκτες. Ετσι, το 6% των συνολικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, που βάσει κανονισµού κρατείται εκτός κατανοµής για το αποθεµατικό επίδοσης, θα διατίθεται πλέον στις χώρες που θα επιτυγχάνουν τους στόχους. Η πρώτη εξέταση επίτευξης των στόχων θα γίνει το 2017 µε βάση τα στοιχεία του 2016 και τελική αξιολόγηση το 2019 µε βάση τα στοιχεία του Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται τη νέα περίοδο στη µεταφορά γνώσης και την καινοτο- µία στη γεωργία και τη δασοκοµία, γι αυτό και για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σύστασης επιχειρησιακών οµάδων. Οπως επισηµαίνει ο κ. Ιατρίδης, «η έρευνα συνδέεται άµεσα ηµήτρης Ιατρίδης, ειδικός γραµµατέας ΥπΑΑΤ Η νέα περίοδος έχει ως κεντρικό πυρήνα τις συνέργειες και τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των διάφορων Ευρωπαϊκών Ταµείων ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Πάνος Μπαΐλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Κτενάς ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη τηλ.:

3 Προγράμματα ενισχύσεων Αγροτικός Τύπος 3 21 εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου h Μεγάλη Πέμπτη 17 Aπριλίου 2014 Η κατανομή των κονδυλίων ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΣΑ ΕΓΤΑΑ ( ) % ΕΓΤΑΑ (ΘΣ1) Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας ,36% (ΘΣ2) Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ,80% (ΘΣ3) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) ,56% (ΘΣ4) Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς ,38% (ΘΣ5) Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων ,73% (ΘΣ6) Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων (ΘΣ7) Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων (ΘΣ8) Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας ,22% 0 0% ,54% (ΘΣ9) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας ,17% (ΘΣ10) Επένδυση στην εκπαίδευση, στην απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση ,34% (ΘΣ11) Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και των φορέων, καθώς και της αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης 0 0% Τεχνική βοήθεια ,90% ΣΥΝΟΛΟ % με την παραγωγή μέσω επιχειρησιακών ομάδων στις οποίες θα συμμετέχουν αγρότες, ερευνητές, σύμβουλοι και επιχειρηματίες με στόχο την εισαγωγή καινοτόμων δράσεων. Δίδεται, παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος στη δικτύωση, ενώ διευρύνεται το πεδίο συνεργασιών μεταξύ ενός ευρύτερου φάσματος διαφορετικών φορέων της αγροδιατροφικής αλυσίδας, του δασοκομικού τομέα και της αγροτικής ανάπτυξης γενικότερα». Τέλος, ένα νέο κεφάλαιο που εισάγεται μέσω της νέας ΚΑΠ αναφέρεται στη διαχείριση κινδύνου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που αφορά σε ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών, στη σύσταση Ταμείου Αλληλοβοήθειας για νόσους ζώων, φυτών και περιβαλλοντικών συμβάντων, καθώς και σε ένα εργαλείο σταθεροποίησης και αποκατάστασης του αγροτικού εισοδήματος ανά εκμετάλλευση όταν αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερη πτώση λόγω απρόβλεπτων συνθηκών. Στόχευση στις περιφέρειες με τη νέα ΚΑΠ σημαντικό ρόλο θα κληθούν να διαδραματίσουν οι ελληνικές περιφέρειες, στις οποίες για πρώτη φορά εκχωρείται η διαχείριση του 30% του προγράμματος, δηλαδή κάτι περισσότερο από 1,2 δισ. ευρώ. Για παράδειγμα, η Ηπειρος θα μπορεί να δώσει έμφαση στην κτηνοτροφία, η Θεσσαλία στον αγροτικό τομέα κ.λπ. Μέσω της εκχώρησης αυτής οι περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις δικές τους παρεμβάσεις στον τομέα της χρήσης των υδάτινων πόρων, τις δράσεις βελτιώσεων των βοσκοτόπων και την ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας και της καινοτομίας σε στενή συνεργασία με το ΥπΑΑΤ. «Ο κοινός μας αγώνας αποσκοπεί στην ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα, στην τοπική ανάπτυξη μέσω της πλήρους αξιοποίησης του Προγράμματος CLLD (Leader), στη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων με τη δημιουργία θερμοκοιτίδων με παράλληλη συμβολή των ίδιων των περιφερειών με πόρους από άλλα Ευρωπαϊκά Ταμεία, στην ενίσχυση των νέων αγροτών, στην αναβάθμιση των υποδομών, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην τόνωση του επενδυτικού κλίματος και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», υπογραμμίζει ο κ. Ιατρίδης. Ειδικά για τα προγράμματα CLLD, τα οποία μέχρι σήμερα ήταν απλώς πολυτομεακά (τουριστικά καταλύματα, αγροκτήματα, μικρές βιοτεχνίες και μεταποιητικές μονάδες κ.λπ.), με τη νέα ΚΑΠ γίνονται και πολυταμειακά, καθώς θα μπορούν πλέον να χρηματοδοτούνται και από άλλα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία εκτός από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κ.ά. «Η νέα προγραμματική περίοδος έχει ως κεντρικό πυρήνα τις συνέργειες και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των διάφορων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της περιφερειακής και κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής συνοχής, αλλά και αυτών της αγροτικής ανάπτυξης, θαλάσσιων υποθέσεων και αλιείας, υιοθετώντας ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο επενδυτικών προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνέργειας για το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η δυνατότητα πολυτομεακών και πολυταμειακών δράσεων τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των ίδιων των τοπικών κοινοτήτων», σημειώνει ο ειδικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών. Κάθε περιφέρεια θα μπορεί να επιλέξει τις δικές της παρεμβάσεις, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και τις προτεραιότητες

4 4 22 Αγροτικός Τύπος Τεχνολογία Μεγάλη Πέμπτη 17 Aπριλίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Κόστη και οφέλη για τον αγροτη Γεωργία ακριβείας Εφαρμογή και στην Ελλάδα Ιωαννα φεντουρη Η νέα αντίληψη στον πρωτογενή τομέα, όπως έχει χαρακτηριστεί η γεωργία ακριβείας, βασίζεται σε τεχνολογίες και μέσα, τα οποία καταγράφουν τόσο την τρέχουσα κατάσταση στο χωράφι όσο και σε βάθος χρόνου τις μεταβολές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Με τις πληροφορίες που συλλέγονται γίνεται καλύτερη διαχείριση των εισροών (λιπάσματα, νερό, φάρμακα) και εφαρμόζονται οι ποσότητες που ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες της εκμετάλλευσης. Παράλληλα οι νέες τεχνολογίες συνδέουν και τα γεωργικά μηχανήματα με το δίκτυο πληροφοριών σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα στοχευμένης καλλιεργητικής φροντίδας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η γεωργία ακριβείας εφαρμόζεται κατά βάση σε καλλιέργειες μεγάλων εκτάσεων (π.χ. σιτηρά), ενώ ακολουθούν εφαρμογές στη δενδροκομία, στην ελιά και το αμπέλι. Ελληνική και διεθνής εμπειρία Στη χώρα μας, η πρακτική αυτή βρίσκεται σε πρώιμο ακόμη στάδιο. Ωστόσο, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία γίνεται μια σημαντική προσπάθεια εφαρμογής σε πολλούς κλάδους πρωτογενούς παραγωγής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η γεωργία ακριβείας στο βαμβάκι, η οποία ξεκίνησε το 2001 με χαρτογράφηση παραγωγής σε αγροτεμάχια της Κεντρικής Ελλάδας, αλλά και αυτή σε πολυετείς καλλιέργειες στην Πτολεμαΐδα. Επιπλέον, αναφέρεται ενδεικτικά ότι στο Βέρμιο και συγκεκριμένα σε έκταση με οπωροφόρα έχει εγκατασταθεί ένας αγρομετεωρολογικός τηλεμετρικός σταθμός κόστους ευρώ για την καταπολέμηση των εχθρών των δενδροκαλλιεργειών. Σε αυτόν έχουν πρόσβαση όλοι οι παραγωγοί μέσω Διαδικτύου. Επίσης, στην Ορεινή Κορινθία υπάρχει δίκτυο τεσσάρων αγρομετεωρολογικών σταθμών, αξίας ευρώ. Στόχος του είναι η έγκαιρη ενημέρωση για την προσβολή από περονόσπορο της αμπέλου, αλλά και με συμβουλευτικό ρόλο όσον αφορά στην άρδευση. Στο μεταξύ, «πρωταθλήτρια» στη γεωργία ακριβείας θεωρούνται οι ΗΠΑ, με το ενδιαφέρον για αυτή τη νέα προσέγγιση να αγγίζει το 88% των αγροτών και να αφορά κυρίως σε καλλιέργειες όπως τη σόγια και το καλαμπόκι. Σε αυτές τις δύο, σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής πραγματοποιείται με τη χρήση αισθητήρων. Μάλιστα, κατά τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, η χρήση συστημάτων παρακολούθησης των αποδόσεων αυξήθηκε από 10% έως και 30% σε μεγάλες καλλιέργειες. Από την Ευρώπη ξεχωρίζει ιδιαίτερα η περίπτωση της Δανίας, η οποία έχει υιοθετήσει τη γεωργία ακριβείας για την παραγωγή σιτηρών, αξιοποιώντας κυρίως χάρτες και συστήματα αυτόματης παρακολούθησης. Εγχώρια τεχνογνωσία Μεγαλύτερη παραγωγή με χαμηλότερο κόστος. Αυτό είναι το ζητούμενο για τους αγρότες, αλλά και ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της γεωργίας ακριβείας, η οποία βάζει τέλος στην εμπειρική λίπανση. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», το οποίο προωθεί τη γεωργία ακριβείας μέσα από ένα σύστημα ηλεκτρονικής παροχής οδηγιών λίπανσης καλλιεργειών. Το συγκεκριμένο Ινστιτούτο έχει προσανατολιστεί στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η εκπόνηση σύγχρονων εδαφολογικών χαρτών -βασισμένους σε επιτόπια δειγματοληψία-, με γεωγραφικό εντοπισμό του σημείου δειγματοληψίας (GPS), εργαστηριακή ανάλυση των εδαφικών δειγμάτων και χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). Αυτοί οι χάρτες, μέσω ειδικού λογισμικού, παρέχουν άμεσα στον αγρότη αναλυτικές συμβουλές για τη σωστή λίπανση των καλλιεργειών του. Πώς λειτουργεί Η καινοτομία μιας τέτοιας εδαφο- λογικής μελέτης είναι ότι επιτρέπει στο χρήστη κάνοντας «κλικ» σε οποιοδήποτε αγροτεμάχιο -που έχει εντοπιστεί προηγουμένως μέσω GPS- να έχει άμεση πρόσβαση σε μια σειρά πληροφοριών, όπως: τα γενικά στοιχεία του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου, τη φυσική και τη χημική ανάλυση του εδάφους, συμβουλές για ορθολογική λίπανση για μια σειρά καλλιεργειών. Το λογισμικό υπολογίζει αυτόματα τις ανάγκες λίπανσης σε κάθε αγροτεμάχιο και έχει τη δυνατότητα να εμφανίζει και να εκτυπώνει ένα δισέλιδο έντυπο που περιλαμβάνει: Αεροφωτογραφία του αγροτεμαχίου και πίνακα με τη θρεπτική κατάστασή του σε επιφανειακό βάθος (0-30 εκατοστά), όπως προέκυψε από εδαφολογική ανάλυση. Λίπανση της καλλιέργειας, με βάση πίνακα θρεπτικής κατάστασης. Οι παραγωγοί λαμβάνουν συμβουλές για να ακολουθήσουν τη λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον στρατηγική λίπανσης Τα πλεονεκτήματα Οπως υποστηρίζει ο διευθυντής του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, Φραντζής Παπαδόπουλος, η επέκταση σε πανελλαδική κλίμακα αυτής της μεθοδολογίας σε διαδικτυακή μορφή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον εκσυγχρονισμό της αγροτικής πολιτικής που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων, αφού: Ελαχιστοποιείται η υπερ-λίπανση, με ανάλογο οικονομικό όφελος για τον αγρότη. Κι αυτό καθώς η σύσταση της λίπανσης βασίζεται σε συγκεκριμένες εδαφολογικές συνθήκες του κάθε αγροτεμαχίου. Προστατεύεται το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί λαμβάνουν συμβουλές για να ακολουθήσουν τη λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον στρατηγική λίπανσης, με αποτέλεσμα τη μείωση της νιτρορρύπανσης των υπόγειων υδάτων και των περιστατικών ευτροφισμού των επιφανειακών υδάτων και λιμνών. Διασφαλίζεται η δημόσια Υγεία, αφού τα παραγόμενα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές για τα επίπεδα νιτρικών στο φυτικό ιστό. Η εξέλιξη του λογισμικού Ο σύγχρονος αυτός τύπος μελετών έχει

5 Τεχνολογία Αγροτικός Τύπος 5 23 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ h Μεγάλη Πέµπτη 17 Aπριλίου 2014 Οδηγίες δειγµατοληψίας εδάφους Η ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ βασίζεται σε µία θεµελιώδη αρχή, που δεν είναι άλλη από την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος. Με άλλα λόγια, το δείγµα εδάφους που θα αναλυθεί θα πρέπει να αντανακλά, λίγο ή πολύ, τις φυσικοχηµικές ιδιότητες µιας σχετικά ευρύτερης εδαφικής περιοχής, π.χ. ενός αγροτεµαχίου 5-10 στρεµµάτων. Η δειγµατοληψία εδαφών πραγµατοποιείται συνήθως από τα µέσα φθινοπώρου έως αργά το χειµώνα και οπωσδήποτε πριν από την εφαρµογή των λιπάνσεων. Για το σκοπό αυτό γίνεται επίσκεψη στον αγρό, όπου παίρνονται δείγµατα εδάφους από 5-10 ση- µεία (ανάλογα µε την έκταση του αγρού) και βάθος 0-30 εκατοστά, όπου αναπτύσσεται κυρίως το ενεργό ριζικό σύστηµα των φυτών. Οι θέσεις δειγµατοληψίας καθορίζονται από τις δύο διαγώνιες του κτήµατος και επιλέγονται τυχαία. Στη συνέχεια, τα απλά αυτά δείγµατα ανακατεύονται και από το σύνθετο αυτό δείγµα παίρνεται ποσότητα εδάφους περίπου 2 κιλών, τοποθετείται σε σακούλα και προωθείται στο εργαστήριο για εδαφολογική ανάλυση. Σε περίπτωση που θέλουµε ανάλυση εδάφους και από µεγαλύτερο βάθος (30-60 εκ.) τότε σε ένα από τα 5-10 σηµεία που αναφέρθηκαν παίρνουµε ποσότητα εδάφους περίπου 1,5 κιλού από το συγκεκριµένο βάθος. Σε αγρούς µε έκταση µεγαλύτερη των 10 στρεµ- µάτων γίνεται διαχωρισµός του χωραφιού σε 2 τµήµατα και προσκοµίζονται ξεχωριστά δείγµατα από το κάθε τµήµα. Επίσης προτείνεται να γίνεται διαχωρισµός και σε αγρούς µε έκταση µικρότερη των 10 στρεµµ. αλλά στους οποίους υπάρχει διαφοροποίηση στην κλίση ή στο χρώµα του εδάφους. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο δειγ- µατοληψίας παρέχονται στον επίσηµο ιστότοπο του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης (www.ssi.gov.gr). Τα δείγµατα από το χωράφι πρέπει να συλλέγονται από τα µέσα φθινοπώρου έως άργα το χειµώνα και πριν γίνει η λίπανση. Κοστολόγιο ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ασύρµατα συστήµατα παρακολούθησης που χρησιµοποιούνται στη γεωργία ακριβείας είναι εύχρηστα σε βαθµό τέτοιο ώστε να µπορούν να τα χειριστούν ακόµη και παραγωγοί που δεν έχουν εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες. Το ακριβές κόστος κάθε συστήµατος διαµορφώνεται µε βάση τις απαιτήσεις της εκµετάλλευσης (π.χ. το πλήθος καλλιεργειών που επιβλέπει, το µέγεθος της περιοχής, την εφαρµογή φυτοπροστασίαςάρδευσης κ.λπ.). Σε γενικές γραµµές, µε ευρώ ο παραγωγός µπορεί να αποκτήσει ένα βασικό σύστηµα. Αυτό περιλαµβάνει τουλάχιστον µία βάση συλλογής στοιχείων, έναν υπολογιστή, έναν κόµβο και µερικούς αισθητήρες. Οι αισθητήρες διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθ- µό το τελικό κόστος. Μία µέση τιµή γι αυτούς είναι τα 200 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις µπορούν να ξεπεράσουν ακόµη και τα ευρώ (ανάλογα µε το πλήθος στοιχείων που συλλέγουν). Οι αισθητήρες προσφέρουν στον αγρότη συνεχή ενηµέρωση για την κατάσταση της καλλιέργειάς του κερδίσει την αποδοχή των παραγωγών της Καστοριάς και των Συνεταιρισµών ΑΣΕΠΟΠ και ΗΜΗΤΡΑ του Βελβεντού Κοζάνης, όπου εφαρµόζεται τα τελευταία έτη, γεγονός που ώθησε το Ινστιτούτο σε διαδικασίες αναβάθµισης του λογισµικού. Σκοπός είναι να µετασχηµατιστεί σε ένα δυναµικά αναπτυσσόµενο εργαλείο για το ιαδίκτυο, που θα ενσωµατώνει, στην τελική του µορφή, επιπλέον παράγοντες, όπως µετεωρολογικά δεδοµένα, άρδευση, φυτοπροστασία κ.λπ. Η έναρξη της διαδικτυακής εφαρµογής αναµένεται εντός του «Ο τελικός στόχος είναι να προσφερθεί µια κοινή, εύχρηστη, ηλεκτρονική πλατφόρµα στο ιαδίκτυο ώστε να διευκολυνθεί η διαχείριση της γεωργικής γης», τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος. Αξίζει να σηµειωθεί πως µε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική φαίνεται πως η γεωργία ακριβείας κερδίζει όλο και περισσότερο «έδαφος». Κι αυτό καθώς η ΚΑΠ επιβάλλει στις χώρες-µέλη την υλοποίηση ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών από τους παραγωγούς ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της ενίσχυσής τους. Το παράδειγµα της Καστοριάς ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ηλεκτρονικής παροχής οδηγιών λίπανσης έχει βρει εφαρµογή σε καλλιεργήσι- µες εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Η εδαφολογική µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε δείγµατα που συλλέχθηκαν από αγροτεµάχια κατά την τριετία Αυτά τα δείγµατα αναλύθηκαν στο εργαστήριο του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης για τη µηχανική τους σύσταση (άµµος, ιλύς και άργιλος) και για ph, ανθρακικό ασβέστιο, οργανική ουσία, αλατότητα, νιτρικά, φώσφορο, κάλιο, µαγνήσιο, βόριο, µαγγάνιο, σίδηρο, χαλκό και ψευδάργυρο. Ο γεωγραφικός εντοπισµός της θέσης κάθε αγροτεµαχίου έγινε κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας µε χρήση GPS. Ο ψηφιακός Εδαφολογικός Χάρτης αφενός µεν υπολογίζει αυτόµατα τις απαιτήσεις λίπανσης των καλλιεργειών, αφετέρου δε παρουσιάζει τη χωρική κατανοµή των θρεπτικών στοιχείων στο Νοµό Καστοριάς. Τα στοιχεία (αεροφωτογραφία αγροτεµαχίου και εξειδικευµένη σύσταση) δίδονται στον αντίστοιχο παραγωγό, ο οποίος προσαρµόζει τη λίπανση (κυρίως σε µήλα και φασόλια) µε βάση τις αναλυτικές οδηγίες. Επάνω: Το δισέλιδο µε την αεροφωτογραφία του αγροτεµαχίου, τα στοιχεία του εδάφους και την πρόταση για λίπανση µε βάση συγκεκριµένη καλλιέργεια, που παραλαµβάνει ο παραγωγός στην Καστοριά. Αριστερά: Χάρτης µε τα σηµεία δειγµατοληψίας στην περιφερειακή ενότητα.

6 6 24 Αγροτικός Τύπος Καλλιέργειες Μεγάλη Πέμπτη 17 Aπριλίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Συμβουλές για φύτεμα, πότισμα, φυτοπροστασία Φτιάξτε εύκολα τα δικά σας κηπευτικά χαραλαμποσ ανουσακησ Γεωπόνος Α.Σ. Πλατάνου Κρήτης Οταν μικρό παιδί κατέβαινα τα καλοκαίρια στην Κρήτη από την Αθήνα για διακοπές μού είχε κάνει μεγάλη εντύπωση τι σήμαινε εκεί για τους ανθρώπους η λέξη «κήπος». Ηταν ο χώρος όπου καλλιεργούσαν τα λαχανικά τους, ντομάτες, πιπεριές, φασόλια κ.λπ. Εγώ ήξερα μέχρι τότε τον Εθνικό Κήπο στην Αθήνα, τους κήπους στις αυλές των σπιτιών στις γειτονιές, όπου έπεφτε η μπάλα, έσπαγε τις τριανταφυλλιές και μας κυνηγούσαν. Αυτά γράφονται για να τονίσω την ανάγκη που έχουν αυτά τα μικρά κομμάτια γης με φυτά από φροντίδα και αγάπη και για να μεταφέρω κάτι από την εμπειρία μου ως γεωπόνος πια, κάμποσα χρόνια, εδώ στην Κρήτη. Η τεχνική του ποτίσματος Η πιο σημαντική και καθημερινή φροντίδα ενός κήπου είναι το πότισμα. Ειδικά στη Νότια Ελλάδα, όπου οι βροχές είναι λιγότερες όσο έρχεται το καλοκαίρι. Παλιότερα, πότιζαν με αυλάκια τα οποία γέμιζαν με νερό, σήμερα χρησιμοποιούνται οι σωλήνες με σταλάκτες και το πότισμα γίνεται με σταγόνες. Το πότισμα αυτής της τεχνικής πλεονεκτεί γιατί γίνεται οικονομία νερού και χρόνου. Σημαντική είναι και η ώρα του ποτίσματος. Η καλύτερη στιγμή τους ζεστούς μήνες που έρχονται είναι μία ώρα μετά την ανατολή του ήλιου. Το πότισμα τις πολύ ζεστές ώρες της ημέρας είναι καταστροφικό, ειδικά στα μικρά φυτά. Τα βραδινά ποτίσματα μπορεί να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα, λιγότερα όμως από τα μεσημεριανά. Αυτά ισχύουν για το Πρακτική φωτοπαγίδα φύτεμα στο χώμα αλλά και για τις γλάστρες. Ζιζανιοκτονία Αλλη σημαντική φροντίδα είναι η απομάκρυνση των ζιζανίων, δηλαδή των άλλων φυτών που βγαίνουν εκεί όπου φυτεύουμε. Τα τελευταία χρόνια, γι αυτόν το λόγο χρησιμοποιούνται φύλλα πλαστικού, μαύρου χρώματος συνήθως, με τα οποία σκεπάζεται το έδαφος. Εκτός του προβλήματος των ζιζανίων, έχουμε και οικονομία νερού. Η χρήση είναι απλή, φυτεύουμε, ανοίγοντας σχετικά μεγάλες τρύπες στα σημεία όπου βρίσκονται οι σταλάκτες. Φυτεύοντας ντομάτα Μπορείτε να δημιουργήσετε δικά σας φυτά ντομάτας, φυτεύοντας τους σπόρους σε μικρά γλαστράκια ή δίσκους, γεμισμένους με φυτόχωμα. Τα φυτοχώματα που υπάρχουν στο εμπόριο συνήθως έχουν ως βάση την τύρφη. Χρειάζεται προσοχή να μην ξεραθεί το φυτόχωμα μένοντας κάποια στιγμή απότιστο, γιατί τότε από υδρόφιλο (που απορροφά το νερό) γίνεται υδρόφοβο (διώχνει το νερό). Συνήθως, η απόσταση μεταξύ φυτών ντομάτας επί της ίδιας γραμμής είναι εκατοστά και η απόσταση μεταξύ των γραμμών φύτευσης είναι για τις αναρριχώμενες εκατοστά, για δε τις θαμνώδεις εκατοστά Μέσα στο καλοκαίρι, οι ντομάτες, όπως και οι μελιτζάνες και οι πιπεριές, προσβάλλονται από βρομούσες και κάμπιες. Αν είναι ο κήπος κοντά στο σπίτι σας ή έχετε ηλεκτρικό ρεύμα, μπορείτε να φτιάξετε κάποιες φωτοπαγίδες, ώστε να πιάνετε αυτά τα έντομα, τα οποία προσελκύονται από το φως και να μην αναγκάζεστε σε ψεκασμούς. Μια πρακτική μέθοδος είναι η εξής: Γεμίζετε (όχι τελείως) έναν κουβά με νερό. Προσθέτετε μία ποσότητα από παραφινέλαιο, ώστε να υπάρξει μία στρώση λίγων εκατοστών από αυτό στην επιφάνεια. Το παραφινέλαιο δεν διαλύεται στο νερό και ως ελαφρότερο επιπλέει. Τοποθετούμε έναν ηλεκτρικό λαμπτήρα από πάνω σε μικρή απόσταση από την επιφάνεια του παραφινελαίου. Το φως του λαμπτήρα αντανακλάται πάνω στην επιφάνειά του και τα έντομα που προσελκύονται από αυτό πέφτουν μέσα. Είναι δοκιμασμένα αποτελεσματικός τρόπος. Το αποτέλεσμα είναι είτε να ξεραθούν τα μικρά φυτά αμέσως είτε να έχουμε προβλήματα στη ρίζα λίγο αργότερα. Αν συμβεί να ξεραθεί, θα πρέπει να κάνουμε πολλά μικρά, διαδοχικά ποτίσματα με προσοχή ώστε να διαβραχεί πάλι το φυτόχωμα και να γίνει υδρόφιλο. Τα φυτά θα πρέπει να αναπτυχθούν σε χώρο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, άνεμο, βροχή, ζέστη ή κρύο. Αν δεν έχετε τέτοιο χώρο, μπορείτε να προμηθευτείτε έτοιμα φυτά από το εμπόριο. Εκεί θα συναντήσετε πολλά είδη ντομάτας: μεγαλόκαρπες με αρκετό χυμό, μικρόκαρπες πιο γευστικές και αρωματικές, στρογγυλές ή αβγοειδούς σχήματος, κόκκινες ή ροζ, καλοσχηματισμένες στρογγυλές ή όχι. Στην επιλογή σας θα πρέπει όμως να λάβετε υπ όψιν σας και τον τρόπο ανάπτυξης του φυτού. Υπάρχουν δύο βασικά είδη ντομάτας ως προς την ανάπτυξή τους. Αυτές που αναπτύσσονται σαν θάμνος και οι αναρριχώμενες. Στις θαμνώδεις ο κάθε βλαστός σταματάει την ανάπτυξή του μόλις φανεί η ανθοταξία (που θα εξελιχθεί σε ντομάτες, μετά τη γονιμοποίηση) και το φυτό βγάζει άλλους νέους βλαστούς από τη βάση του συνήθως, που θα έχουν και αυτοί την ίδια εξέλιξη. Στις αναρριχώμενες ο βλαστός συνεχίζει την ανάπτυξή του και μετά την εμφάνιση της πρώτης ανθοταξίας και δημιουργεί και άλλες στη συνέχεια (δεύτερη, τρίτη κ.λπ.). Οι αναρριχώμενες έχουν ανάγκη από υποστύλωση, αναπτύσσονται συνήθως κατά ύψος, οι πλάγιοι βλαστοί αφαιρούνται και είναι κατάλληλες για θερμοκήπια. Οι θαμνώδεις αναπτύσσονται κατά πλάτος, δεν έχουν ανάγκη υποστύλωσης, αν και δεν τους κάνει κακό ένας κλωβός από καλάμια ή σύρμα πάνω στον οποίο θα στηριχθούν. Οι βλαστοί δεν πρέπει να βγαίνουν και γενικά οι θαμνώδεις χαρακτηρίζονται από κύματα βλάστησης και κύματα καρποφορίας στον τρόπο ανάπτυξης και ζωής τους. Αυτές προτιμώνται για φύτεμα σε υπαίθριους χώρους. Αλλο σημαντικό στοιχείο στην επιλογή του είδους που θα φυτέψετε είναι η αντοχή στις ιώσεις. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια είναι αρκετές και καλό θα είναι να ρωτήσετε κάποιον γεωπόνο αν υπάρχουν τέτοια προβλήματα στην περιοχή ή όχι. Η εμπειρία των τοπικών γεωπόνων ή των καταστημάτων γεωργικών εφοδίων της κάθε περιοχής

7 Καλλιέργειες Αγροτικός Τύπος 7 33 εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου h Μεγάλη Πέμπτη 17 Aπριλίου 2014 έχει μεγάλη σημασία στην επιλογή του φυτού και την αντιμετώπιση των διάφορων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Αν υπάρχουν θέματα με ιώσεις, υπάρχουν υβρίδια με μεγαλύτερη αντοχή. Οι αποστάσεις φύτευσης έχουν σχέση με την ποικιλία που θα φυτέψετε, αν είναι αναρριχώμενη, υποστυλωμένη ή θαμνώδης, ζωηρή με πολύ ή χωρίς πολύ φύλλωμα, καθώς και τη χρονική περίοδος φύτευσης και ανάπτυξης. Σε ξηρές περιόδους τα φυτά κάνουν λιγότερα φύλλα απ ό,τι σε υγρές. Και εδώ η τοπική εμπειρία έχει σημασία. Συνήθως, η απόσταση μεταξύ φυτών επί της ίδιας γραμμής είναι εκατοστά και η απόσταση μεταξύ των γραμμών φύτευσης είναι για τις αναρριχώμενες εκατοστά, για δε τις θαμνώδεις εκατοστά. Η κοπριά ή το κομπόστ είναι αναγκαία για τα κηπευτικά. Υπάρχουν διάφορων ειδών και οι δόσεις διαφέρουν ανάλογα την προέλευση. Πρέπει να είναι χωνεμένη, ώριμη δηλαδή, γιατί αλλιώς δημιουργούνται προβλήματα. Οι πληροφορίες θα πρέπει να δοθούν απ όπου θα την προμηθευτείτε. Η ποσότητα της κοπριάς που θα προστεθεί επηρεάζει και την ποσότητα λιπάσματος που θα προστεθεί. Αντιμετωπίζοντας το ωίδιο Αλλο μεγάλο πρόβλημα στη Νότια Ελλάδα, τουλάχιστον τα καλοκαίρια, στις ντομάτες, στις μελιτζάνες και τις πιπεριές είναι το ωίδιο. Προκαλεί κηλίδες στα φύλλα και είναι δύσκολο στην αντιμετώπισή του όταν εγκατασταθεί στην καλλιέργεια. Τακτικά θειαφίσματα βοηθάνε πάρα πολύ. Το θείο εξαχνώνεται από κάποια θερμοκρασία και πάνω, οπότε από στερεό γίνεται αέριο και οι ατμοί του ανεβαίνοντας δρουν ενάντια στο ωίδιο (σήρικας στην Κρήτη ή αλευράς ή θειαφαρρώστια κ.λπ.) αλλά και στα ακάρεα. Δίνουμε προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και δεν θειαφίζουμε όταν περιμένουμε καύσωνα, ειδικά σε μικρά φυτά, γιατί έχουν λίγο φύλλωμα και γι αυτό αναπτύσσουν μεγαλύτερη θερμοκρασία. Μελιτζάνες-πιπεριές Είναι φυτά που θέλουν υψηλότερες θερμοκρασίες από τις ντομάτες, ειδικά η μελιτζάνα. Η προσθήκη κοπριάς ή κομπόστ είναι και εδώ αναγκαία. Η μελιτζάνα σε συνθήκες έλλειψης νερού μπορεί να αποκτήσει πικρή γεύση. Φυτεύεται σε αποστάσεις εκατοστών μεταξύ των φυτών επί της ίδιας γραμμής και εκατοστών μεταξύ των γραμμών φύτευσης. Το χνούδι της ενοχλεί λίγο ή και περισσότερο. Καλό είναι να υποστυλωθεί. Κορυφολογείται σε κάποιες περιπτώσεις (κόβεται η κορυφή) όταν θέλουμε να ανανεωθεί η καλλιέργεια ή κατά άλλους όταν είναι μικρή ακόμα, στα 30 εκατοστά ύψος. Είναι ιδιαίτερα ευπαθής στον τετράνυχο τον αλευρώδη και τους νηματώδεις. Η πιπεριά θέλει αρκετό χρόνο να αναπτυχθεί από σπόρο, οπότε καλό θα είναι να προμηθευτείτε φυτά. Τη γρήγορη άνθισή της, όπως και την καρπόδεσή της, ευνοεί η επαρκής υγρασία του εδάφους και της ατμόσφαιρας. Σε συνθήκες ξηρασίας του περιβάλλοντος μπορεί να εμφανίσει σημαντική πτώση των ανθών (ανθόρροια). Γι αυτό τους καλοκαιρινούς μήνες καλό είναι να φυτευθεί πυκνή. Το ωίδιο που προσβάλλει την ντομάτα είναι το ίδιο, ίσως και περισσότερο επικίνδυνο για αυτή.

8 8 Αγροτικός Τύπος 34 Οικονοµικά Μεγάλη Πέµπτη 17 Aπριλίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η νέα ΚΑΠ συναντά την κοινωνία ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ιευθυντής Μονάδας Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τοµέα Τράπεζας Πειραιώς Η συµφωνία για την επόµενη ΚΑΠ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δίνει στην Κοινή Αγροτική Πολιτική µια νέα κατεύθυνση, όπου λαµβάνονται περισσότερο υπόψη οι προσδοκίες της κοινωνίας. Σηµαντικού ενδιαφέροντος αποφάσεις και για τη χώρα µας έχουν να κάνουν τόσο µε τις άµεσες ενισχύσεις και τα µέτρα αγοράς (Α Πυλώνας) όσο και µε την αγροτική ανάπτυξη (Β Πυλώνας), αφού προβλέπουν, µεταξύ άλλων, περικοπές στην ενιαία ενίσχυση για τις µεγάλες εκµεταλλεύσεις, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στους ενεργούς αγρότες, στα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα και τους νέους αγρότες. Επίσης δίνεται στήριξη σε µέτρα που ευνοούν τη µεταφορά γνώσεων, την ίδρυση οµάδων και οργανώσεων παραγωγών, σε επιχορηγήσεις υπέρ της εγκατάστασης αγροτών νεαρής ηλικίας, στα έργα Leader και σε δαπάνες σχετικές µε το περιβάλλον και την κλι- µατική αλλαγή. Σηµαντικό κρίνεται επίσης για τη χώρα µας το γεγονός ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα, κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο και µέχρι το 2020, θα εισρεύσουν περίπου 20 δισ. ευρώ, από τα οποία περίπου τα 14 δισ. θα αφορούν στις άµεσες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς, ενώ τα υπόλοιπα θα διοχετευθούν για την αγροτική ανάπτυξη. Οι αλλαγές µέχρι το 2020 Οι βασικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί µπορούν να οµαδοποιηθούν όπως παρακάτω: Τα επίπεδα πληρωµών πρέπει σταδιακά να συγκλίνουν και οι ενισχύσεις προς µεγάλους δικαιούχους να υπόκεινται σε βαθµιαία επιβολή ανώτατου ορίου, µε σκοπό την ορθολογικότερη κατανοµή των ενισχύσεων µεταξύ των παραγωγών. Εισάγονται δράσεις για τη διασφάλιση της σταθερότητας του αγροτικού εισοδήµατος µέσω της δηµιουργίας αποθεµατικού βοήθειας για την αντι- µετώπιση καταστάσεων κρίσης. Οσον αφορά στους βοσκοτόπους, λόγω της αλλαγής του ορισµού του βοσκότοπου µε τη νέα ΚΑΠ, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στις επιλέξιµες εκτάσεις βοσκοτόπων, οι οποίοι µέχρι σήµερα εξαιρούνταν. Για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη-µέλη να καταρτίζουν τα δικά τους πολυετή προγράµµατα για να αντιµετωπίζουν τις ανάγκες των δικών τους αγροτικών περιοχών. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-µέλη να µπορούν να µεταφέρουν πόρους από τον A Πυλώνα στο B Πυλώνα για ενίσχυση «πράσινων δράσεων», να ορίζουν συµβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις και να εναρµονίζονται µε τους κανόνες πολλαπλής συµµόρφωσης. Τα ποσοστά της συνδεδεµένης ενίσχυσης, που θα µπορεί να δίνονται σε συγκεκριµένα προϊόντα που θα επιλέξει η κάθε χώρα, θα ανέρχονται πλέον σε 8% από 2% που ίσχυε µέχρι τώρα. Προβλέπεται, επίσης, ένα επιπλέον ποσοστό 2% που θα µπορεί να δίνεται ως ενίσχυση για τα πρωτεϊνούχα προϊόντα. Λαµβάνοντας υπόψη και τα νέα αυτά δεδοµένα, η Τράπεζα Πειραιώς θεωρεί ότι ο πρωτογενής τοµέας µπορεί να αποτελέσει το βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει την προσφορά υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης προς τους αγρότες µέσω µιας ολοκληρωµένης γκάµας εξειδικευµένων προϊόντων και προγραµµάτων. Επιπλέον, µέσω της θυγατρικής της εταιρίας Εξέλιξη A.E., συµµετέχει στο εταιρικό σχήµα της GAIA Eπιχειρείν Α.Ε., της εταιρίας που πρόσφατα ανέλαβε, ως φορέας συντονισµού, το έργο διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων. Το αντικείµενο της εταιρίας είναι η εξυπηρέτηση της καταβολής ενισχύσεων σε πάνω από δικαιούχους αγροτικών επιδοτήσεων που κατ έτος θα ξεπερνούν τα 2,2 δισ. ευρώ. Η εργασία αυτή θα διεκπεραιώνεται µέσα από 90 Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών σε όλη τη χώρα. Τέλος, η τράπεζα επιδιώκει να αξιοποιήσει όλη την τεχνογνωσία που διαθέτει ώστε να στηρίξει τον πρωτογενή τοµέα µε πρωτοβουλίες, όπως η γνωστή πλέον συµβολαιακή γεωργία/κτηνοτροφία, που οριοθετούν ένα σύγχρονο τρόπο λειτουργίας του κλάδου. Τα ποσοστά της συνδεδεµένης ενίσχυσης, που θα µπορεί να δίνονται σε συγκεκριµένα προϊόντα που θα επιλέξει η κάθε χώρα, θα ανέρχονται πλέον σε 8% από 2% που ίσχυε µέχρι τώρα

9 Οικονομικά Αγροτικός Τύπος 9 35 εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου h Μεγάλη Πέμπτη 17 Aπριλίου 2014 Οι εξελίξεις στη συμβολαιακή γεωργία Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να ενισχύει τη συμβολαιακή γεωργία στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, έρχονται εννέα ακόμη προγράμματα για μια μεγάλη ομάδα βασικών καλλιεργειών σε όλη την Ελλάδα. 2 Σταφύλι Από τη συμφωνία της Πειραιώς με την Ε. Μαλαματίνα & Υιός ΑΕΒΕ θα επωφεληθούν οι παραγωγοί σταφυλιών των Νομών Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Πέλλας. Η συγκεκριμένη εταιρία έχει το παραγωγικό της κέντρο στην Εύβοια και τη Βοιωτία, όπου είναι εγκατεστημένα τα οινοποιεία της, ενώ το εμφιαλωτήριό της βρίσκεται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Μάλιστα, η οινοποιία διακρίνεται παγκοσμίως για την παραγωγή και την πώληση του παραδοσιακού ελληνικού κρασιού ρετσίνα. Επιπλέον, οι παραγωγοί επιτραπέζιου σταφυλιού του Νομού Καβάλας μπορούν να απευθυνθούν για συμβολαιακή συμφωνία στην εταιρία Αλκυών Α.Ε., η οποία έχει τις εγκαταστάσεις της στο ΒΙΠΕ Καβάλας και δραστηριοποιείται στο εμπόριο σταφυλιών, κερασιών και ακτινιδίων. 3 Πατάτα Το πρόγραμμα συμβολαιακής για την καλλιέργεια πατάτας αφορά σε παραγωγούς του Νομού Δράμας και θα «τρέξει» από την ΕΑΣ Δράμας. Πρόκειται για την ένωση που συσκευάζει και εμπορεύεται την πιστοποιημένη με σήμα γεωγραφικής ένδειξης πατάτα Νευροκοπίου. Συμπύρηνο ροδάκινο 1 Τρία από τα νέα προγράμματα αφορούν στους παραγωγούς συμπύρηνου ροδάκινου. Αρχικά, μέσα στην εβδομάδα ανακοινώθηκαν η ανανέωση και η επέκταση του προγράμματος συμβολαιακής γεωργίας συμπύρηνου ροδάκινου που παρέχει η Πειραιώς σε συνεργασία με τη συνεταιριστική εξαγωγική επιχείρηση Α.Σ. Venus Growers και απευθύνεται σε καλλιεργητές του Νομού Ημαθίας. Η Α.Σ. Venus Growers έχει τις εγκαταστάσεις της στις πόλεις της Βέροιας και της Αλεξάνδρειας και δραστηριοποιείται στον τομέα επεξεργασίας και τυποποίησης φρούτων στην ελληνική και τη διεθνή αγορά. Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 97% του κύκλου εργασιών και πραγματοποιούνται σε 45 χώρες και περισσότερο στις πιο απαιτητικές αγορές της Ιαπωνίας και της Βρετανίας. Στον ίδιο νομό θα «τρέξει» πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας συμπύρηνου ροδάκινου σε συνεργασία με την Alterra Α.Ε. Ειδικότερα, η εταιρία εδρεύει στα Γιαννιτσά του Νομού Πέλλας και δραστηριοποιείται στο χώρο των κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών. Τα προϊόντα της απευθύνονται σε βιομηχανίες επεξεργασίας τροφών και σε δίκτυα διαμονής τροφίμων. Πληροφορίες κάνουν λόγο για άμεση ανακοίνωση συνεργασίας από την Πειραιώς με την Intercomm Foods Α.Ε., η οποία θα αφορά σε παραγωγούς συμπύρηνου ροδάκινου των Νομών Ημαθίας, Πέλλας και Λάρισας. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα απευθύνεται και σε παραγωγούς επιτραπέζιας ελιάς των Νομών Χαλκιδικής, Καβάλας και Λάρισας. Η Intercomm Foods είναι μία εταιρία με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα. Με την επωνυμία Delphi τα προϊόντα της «ταξιδεύουν» από τη Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη έως τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και τις αραβικές χώρες. 4 Αραβόσιτος Οι παραγωγοί αραβοσίτου των Νομών Κιλκίς και Θεσσαλονίκης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα που θα προσφέρεται σε συνεργασία με την εταιρία Euroagro Α.Ε. Η εταιρία έχει τις εγκαταστάσεις συγκέντρωσης του αραβοσίτου στο Κιλκίς, ενώ παράλληλα διαθέτει καταστήματα πώλησης στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκίς και το Πολύκαστρο. Πέρα από την Euroagro Α.Ε. αναμένεται η ανακοίνωση συμφωνίας της τράπεζας με την ΕΑΣ Λεχαινών. Η συγκεκριμένη ένωση διαθέτει ξηραντήριο καλαμποκιού στα Λεχαινά του Νομού Ηλείας, οπότε από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν οι παραγωγοί της περιοχής. Ενεργειακές καλλιέργειες 5 Ακόμη μία συμφωνία της Πειραιώς που θα ανακοινωθεί σε επόμενο διάστημα είναι αυτή με την εταιρία Φυτοενέργεια Α.Ε., από την οποία θα ευνοηθούν οι παραγωγοί καλλιέργειας ηλίανθου των Νομών Γρεβενών, Δράμας, Κοζάνης και Σερρών. Η Φυτοενέργεια Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή βιοκαυσίμων και την εμπορία αγροτικών εφοδίων, δημητριακών και ζωοτροφών. Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη εταιρία συνεργάζεται με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης της καλλιέργειας.

10 36 10 Αγροτικός Τύπος Μεγάλη Πέμπτη 17 Aπριλίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Ασφαλιστικά Πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ η εξοικονόμηση Ηλεκτρονικό «κόσκινο» στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ Ηλεκτρονική απογραφή όλων των ασφαλισμένων του και των δικαιούχων περίθαλψης πραγματοποιεί για πρώτη φορά ο ΟΓΑ, με στόχο την επικαιροποίηση του μητρώου των άμεσα ασφαλισμένων του. Στόχος είναι κυρίως τα έμμεσα μέλη, για τους οποίους ουδέποτε έχει γίνει έλεγχος ως προς το βαθμό συγγένειας με τους άμεσα ασφαλισμένους, αλλά και ως προς το αν είναι ταυτόχρονα ασφαλισμένοι και σε άλλους φορείς. Στην πράξη, ο Οργανισμός επιχειρεί μια εκκαθάριση του μητρώου από μη δικαιούχους περίθαλψης και άλλων παροχών, καθώς έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες και έκδοση βιβλιαρίων σε πρόσωπα που δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να είναι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό. Ο ΟΓΑ εκτιμά ότι η εκκαθάριση αυτή θα αποδώσει σημαντικό δημοσιονομικό όφελος, το οποίο θα προέλθει από την ακύρωση των βιβλιαρίων υγείας που βρίσκονται στην κατοχή μη δικαιούχων. Το ποσό της εξοικονόμησης δεν έχει προσδιοριστεί αλλά, όπως είπαν πηγές του Οργανισμού στον «Αγροτικό Τύπο», υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ. Πώς γίνεται η καταγραφή Η διαδικασία καταγραφής των δικαιούχων περίθαλψης -άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων στον ΟΓΑ- ξεκίνησε τον Μάρτιο με απόφαση του διοικητή του, Ξενοφώντα Βεργίνη, και γίνεται αυτόματα από τους κατά τόπους ανταποκριτές, μέσω νέου συστήματος ηλεκτρονικής εφαρμογής. Μέχρι τώρα έχουν γίνει πάνω από Οι πληροφορίες και τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι υπηρεσίες δείχνουν ότι διαχρονικά τα πρόσωπα που είχαν περίθαλψη χωρίς ποτέ να είναι ασφαλισμένα στον ΟΓΑ ίσως και να ξεπερνούν τα ηλεκτρονικές εγγραφές άμεσα ασφαλισμένων και ο έλεγχος προχωρά και στους έμμεσα ασφαλισμένους και δικαιούχους περίθαλψης, δηλαδή τα προστατευόμενα μέλη, όπως γονείς, σύζυγοι, παιδιά των κυρίως ασφαλισμένων. Με τη νέα διαδικασία όλα τα βιβλιάρια υγείας και τα πρόσωπα που τα χρησιμοποιούν καταχωρίζονται σε μια βάση δεδομένων ώστε να είναι δυνατός ανά πάσα στιγμή ο έλεγχος για τις παροχές που λαμβάνει ο κάθε κάτοχος του βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ. Ο λόγος που ξεκίνησε η ηλεκτρονική απογραφή των ασφαλισμένων είναι για να εξορθολογιστούν τα κόστη και οι δαπάνες περίθαλψης καθώς ένα μεγάλο μέρος των δαπανών αυτών κατευθυνόταν -σχεδόν χωρίς κανέναν έλεγχο στο παρελθόν- σε μη δικαιούχους! Σύμφωνα με στελέχη του Οργανισμού, τα φαινόμενα αυτά θα εκλείψουν καθώς με την ηλεκτρονική απεικόνιση των στοιχείων όλων των ασφαλισμένων και τη διασταύρωσή τους με άλλα Ταμεία θα είναι εύκολο να εντοπιστούν είτε οι διπλοασφαλισμένοι είτε και οι λαθροασφαλισμένοι. Λαθροασφαλισμένοι Η διοίκηση του Οργανισμού εκτιμά ότι ηλεκτρονική καταγραφή όλων των άμεσα ασφαλισμένων- δικαιούχων και, για πρώτη φορά, η ηλεκτρονική καταχώριση των έμμεσα ασφαλισμένων, δηλαδή των προσώπων που εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη του άμεσα ασφαλισμένου στο ίδιο βιβλιάριο, θα φέρουν στο φως χιλιάδες περιπτώσεις «λαθροασφάλισης» στον ΟΓΑ από πρόσωπα που εμφανίζονταν ως συγγενείς των κυρίως ασφαλισμένων, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν! Παρά ταύτα, όμως, έβγαζαν ή εφοδιάζονταν, χωρίς κανέναν έλεγχο, με βιβλιάριο ασθένειας και έτσι είχαν όλες τις παροχές υγείας όπως οι κανονικοί ασφαλισμένοι που πλήρωναν τις εισφορές τους στον ΟΓΑ. Λέγεται μάλιστα ότι εκδίδονταν ακόμη και βιβλιάρια υγείας σε μη ασφαλισμένους του ΟΓΑ οι οποίοι εξασφάλιζαν κατ αυτόν τον τρόπο περίθαλψη για όλους τους συγγενείς τους καθώς τους εμφάνιζαν ως έμμεσα μέλη με στοιχεία που δεν ήλεγχαν οι ανταποκριτές, ενώ δεν θα ήταν διόλου περίεργο να έκαναν και τα «στραβά μάτια» καθώς, όπως πληροφορείται ο «Αγροτικός Τύπος», η διοίκηση του Οργανισμού είναι ενήμερη ακόμη και για τέτοιες περιπτώσεις! Οι πληροφορίες και τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι υπηρεσίες δείχνουν ότι διαχρονικά τα πρόσωπα που είχαν περίθαλψη χωρίς ποτέ να είναι ασφαλισμένα στον ΟΓΑ ίσως και να ξεπερνούν τα ! Ποιοι ασφαλίζονται στον ΟΓΑ Τα οφέλη Η απόφαση όμως του διοικητή του ΟΓΑ να περάσει από ηλεκτρονικό έλεγχο όλους τους κατόχους ασφαλιστικών βιβλιαρίων έδρασε καταλυτικά καθώς το ηλεκτρονικό μητρώο με τους δικαιούχους δεν θα μπορεί να παραβιαστεί από επιτηδείους. Μέσα από τη διαδικασία αυτή εξασφαλίζονται ακόμη: 1. Ο αποτελεσματικότερος έλεγχος και ο εντοπισμός βιβλιαρίων υγείας που χορηγήθηκαν και χορηγούνται σε μη δικαιούχους ή σε ασφαλισμένους που έληξε το δικαίωμα ασφάλισής τους. 2. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος του χρόνου ισχύος των βιβλιαρίων που θα χορηγούνται εφεξής. 3. Η συγκέντρωση στοιχείων για τα μέλη οικογένειας (έμμεσα ασφαλισμένων) που χρησιμοποιούν βιβλιάρια του ΟΓΑ και η δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων αυτών με άλλους ασφαλιστικούς φορείς, προς αποφυγή χρήσης διπλών βιβλιαρίων υγείας από τον ίδιο κάτοχο. 4. Η δημιουργία μητρώου άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένωνδικαιούχων παροχών Υγείας. Αγρότες Μέλη αγροτικών οικογενειών Εκμεταλλευτές Γεωργικών Επιχειρήσεων (πτηνοτρόφοι, ανθοπαραγωγοί κ.λπ.) Αγρεργάτες Αλιείς Μέλη οικογενειών αλιέων ή κατόχων αλιευτικού σκάφους Μελισσοκόμοι Μοναχοί - μοναχές Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι Μέλη συνεταιρισμών Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων - Ξενοδόχοι

11 Επικαιρότητα Αγροτικός Τύπος ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ h Μεγάλη Πέµπτη 17 Aπριλίου 2014 Νέοι κανόνες στις λαϊκές AΛΛΑΖΕΙ Ο τρόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Στο νοµοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση έως το τέλος της Μεγάλης Εβδοµάδας και πρόκειται να ψηφιστεί έως το τέλος Απριλίου, υπάρχουν οι εξής παρεµβάσεις: Οι θέσεις των πωλητών των λαϊκών αγορών θα καθορίζονται µε δηµόσια κλήρωση. ίνεται η δυνατότητα πώλησης νέων κατηγοριών προϊόντων, όπως παραδοσιακά ζυµαρικά και αλλαντικά. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους πωλητές να διαθέτουν περισσότερες από µία κατηγορίες προϊόντων. Προβλέπεται σαφής χωροταξικός διαχωρισµός µεταξύ των παραγωγών και των εµπόρων και διαµορφώνονται πλέον δύο ξεχωριστά τµήµατα στις λαϊκές αγορές. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις σε όλες τις κατηγορίες των παραπτωµάτων και προβλέπονται ποινικές κυρώσεις. Για παράδειγµα, προβλέπεται τρίµηνη φυλάκιση για διάθεση µη ασφαλών τροφίµων. Επίσης, τρίµηνη φυλάκιση για απασχόληση µη ασφαλισµένου εργαζοµένου και φυλάκιση ενός έτους για πώληση χωρίς άδεια. Κωδικοποιείται το σύνολο της νοµοθεσίας που αφορά στο υπαίθριο εµπόριο που σήµερα διατυπώνεται σε 15 νοµοθετήµατα. ηµιουργείται ηλεκτρονική βάση δεδοµένων στην οποία οι δήµαρχοι, οι περιφερειάρχες και όλοι όσοι εκδίδουν άδειες λαϊκών αγορών είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν συγκεκριµένα στοιχεία. Σωστή επιλογή κρέατος και γαλακτοκοµικών εν όψει του Πάσχα Ο ΕΛΓΟ - ΗΜΗΤΡΑ, εν όψει της εορτής του Πάσχα συνιστά στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο που θα επιλέξουν τόσο τα κρέατα όσο και τα τυροκοµικά και γαλακτοκοµικά προϊόντα. Ειδικά για το κρέας: Οι αγορές σε κρέας νωπό ή κατεψυγµένο, συσκευασµένο, πουλερικά, κιµάδες, αλλαντικά κ.λπ. θα πρέπει να γίνονται από καταστήµατα λιανικής πώλησης και τµήµατα σούπερ µάρκετ που λειτουργούν ελεγχόµενα και νόµιµα. Tα κρεατικά που αγοράζονται να είναι τοποθετηµένα σε ψυγεία-βιτρίνες, όπου θα πρέπει να αναγράφονται ελληνικά και ευανάγνωστα, σε κατάλληλες ετικέτες σήµανσης, το είδος, το τεµάχιο, η τιµή ανά κιλό και η χώρα προέλευσης - καταγωγής του κρέατος, δηλ. η χώρα όπου γεννήθηκε το ζώο. Κάθε ισχυρισµός που θα υπάρχει στο χώρο πώλησης, π.χ. «ντόπια», «δικά µας», «ορεινά», κ.λπ.), θα πρέπει να αποδεικνύεται. Οι καταναλωτές πρέπει να παραλαµβάνουν το κρέας µόνο αν έχει επικολληθεί σε αυτό αυτοκόλλητη ετικέτα από τη ζυγιστική µηχανή, στην οποία να αναγράφονται το βάρος, το είδος κρέατος, η τιµή και υποχρεωτικά η χώρα καταγωγής - προέλευσης. Ειδικά για το κρέας βοοειδών, στη βιτρίνα διάθεσης θα πρέπει να υπάρχει η ετικέτα επισήµανσης του κάθε ζώου, η οποία θα φέρει γαλάζιο περιθώριο, εάν το ζώο γεννήθηκε στην Ελλάδα, ή λευκή, εάν το ζώο γεννήθηκε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Σχετικά µε τα γαλακτοκοµικά και τα τυροκοµικά προϊόντα: Τα υποκατάστατα µε ενδείξεις τύπου «νηστίσιµο» θα πρέπει να βρίσκονται τοποθετηµένα σε ξεχωριστό χώρο και όχι µαζί µε τα τυριά. Το γάλα κατανάλωσης, ανάλογα µε την κατηγορία του (απλής παστερίωσης, υψηλής παστερίωσης, µακράς διάρκειας, εβαπορέ, ζαχαρούχο ή µη), πρέπει να τοποθετείται σε ευδιάκριτα ξεχωριστά σηµεία. Τα τυριά ΠΟΠ θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν την επισήµανση της πιστοποίησης του «AGROCERT». Τα τυριά στη βιτρίνα διάθεσης πρέπει να πωλούνται µέσα στη συσκευασία τους, όπου αναγράφονται ευκρινώς όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις (ονοµασία πώλησης, η ποιότητα του είδους και η ποικιλία αυτού, η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσής του). Τα λευκά τυριά άλµης, πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν στο περιτύλιγµά τους το είδος του τυριού (π.χ. φέτα ΠΟΠ, τελεµές, λευκό τυρί άλµης). Σε περίπτωση που τα τυριά πωλούνται εκτός συσκευασίας, π.χ. σε δίσκους, τότε πρέπει να υπάρχει κινητή πινακίδα επάνω στο τυρί στην οποία θα αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται. εν επιτρέπεται µέσα στον ίδιο δίσκο ή κάτω από την ίδια πινακίδα η συνύπαρξη τυριών διαφορετικής κατηγορίας ή διαφορετικής ποιότητας ή διαφορετικής χώρας παραγωγής. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι καταναλωτές µπορούν να επικοινωνούν µε τον ΕΛΓΟ - «ήµητρα» στο τηλ Η συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη (δεξιά) µε τα στελέχη του συνεταιρισµού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης. Μουσείο για τον κρόκο ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ Μουσείου Κρόκου Κοζάνης ενέκρινε ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, σε συνάντηση που είχε µε τον πρόεδρο του συνεταιρισµού Κροκοπαραγωγών, κ. Νίκο Πατσιούρα. Το µουσείο θα γίνει στην περιοχή Κρόκου Κοζάνης. Την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου θα αναλάβει ο ήµος Κοζάνης σε συνεργασία µε τους παραγωγούς. Στο µεταξύ, την πρώτη θέση ανάµεσα στις χώρες της Ευρώπης ως προς την παραγωγή κρόκου κατέχει η Ελλάδα, έχοντας εισέλθει πλέον δυναµικά στην παγκόσµια αγορά ενός από τα ακριβότερα και ποιοτικότερα µπαχαρικά στον κόσµο. Τα προϊόντα του συνεταιρισµού διατίθεται σε σηµεία στην Ελλάδα και σε 23 χώρες του εξωτερικού. Σε ό,τι αφορά το µερίδιο των εξαγωγών στη συνολική παραγωγή αυτό φτάνει το 45% των συνολικών πωλήσεων, ενώ για το άµεσο µέλλον προτεραιότητα αποτελούν οι ευρωπαϊκές αγορές και η Αµερική. ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΩΡΑ! Πληρωµές 55 εκατ. ευρώ πριν από το Πάσχα σε παραγωγούς ΣΕ ΑΜΕΣΕΣ πληρωµές ύψους 55 εκατ. ευρώ προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Αναλυτικά, µετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χθες ο Οργανισµός υλοποίησε τις παρακάτω πληρωµές προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας: Για την πληρωµή των Μέτρων Ειδικής Στήριξης του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009, που αφορούν σε άµεσες ενισχύσεις σε γεωργούς που εφαρµόζουν συστήµατα ποιότητας, διατέθηκαν: 9 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς για τη βελτίωση της ποιότητας των ελαιοκοµικών προϊόντων, της οποίας µε πρόσφατη Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το ποσό ενίσχυσης σε 11,5 ευρώ ανά στρέµµα. 19 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς για ενίσχυση του σκληρού σίτου, της οποίας µε πρόσφατη Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το ποσό ενίσχυσης σε 9,5 ευρώ ανά στρέµµα. 14 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους για ενίσχυση του τοµέα του βοείου και µοσχαρίσιου κρέατος, όπου µε πρόσφατη Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το ποσό ενίσχυσης όσον αφορά στην πρόσθετη και συµπληρωµατική ενίσχυση: - ανά επιλέξιµη µοσχίδα αναπαραγωγικής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης σε 195 ευρώ πρόσθετης ενίσχυσης και 90 ευρώ συµπληρωµατικής ενίσχυσης, - ανά επιλέξιµη θηλάζουσα αγελάδα σε 62 ευρώ πρόσθετης ενίσχυσης και 39 ευρώ συµπληρωµατικής ενίσχυσης. Επιπλέον, θα δοθούν: 5,1 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς βάµβακος για την ειδική ενίσχυση βάµβακος 9 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς για τους ελαιώνες µικρών νησιών Αιγαίου 350 χιλ. ευρώ σε παραγωγούς για το κριθάρι της Λήµνου 4,5 χιλ. ευρώ σε 16 παραγωγούς για την αγκινάρα της Τήνου Και αποζηµιώσεις Στο µεταξύ, σήµερα ο ΕΛΓΑ θα καταβάλει στους τραπεζικούς λογαριασµούς δικαιούχων παραγωγών αποζη- µιώσεις συνολικού ύψους 20,6 εκατ. ευρώ, που αφορούν σε εκκαθαρίσεις ζηµιών στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε οπωροφόρα δέντρα, πατάτες, ελιές και κηπευτικά και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζηµιογόνα αίτια για τα έτη 2013 και 2014.

12 38 12 Αγροτικός Τύπος Μεγάλη Πέµπτη 17 Aπριλίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Επικαιρότητα Πρόγραµµα 17 εκατ. για τη µελισσοκοµία ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ η Κοινή Υπουργική Απόφαση, για την υλοποίηση του προγράµµατος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων της µελισσοκοµίας µε συνολική χρηµατοδότηση 17 εκατ. ευρώ. Η περίοδος εφαρµογής του προγράµµατος είναι από την 1 η Σεπτεµβρίου του 2013 έως και τις 31 Αυγούστου του Οι επιµέρους δράσεις που προβλέπονται µε τα αντίστοιχα ποσά χρηµατοδότησης, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, είναι: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Μέτρο Ι: Τεχνική βοήθεια προς τους µελισσοκόµους και τις οµάδες µελισσοκόµων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1.1 Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκοµίας Ηλεκτρονικό δίκτυο Μελισσοκοµίας - Melinet Εκπαιδεύσεις, έντυπα Στήριξη της προώθησης του µελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης Σύνολο µέτρου Μέτρο ΙΙΙ: Εξορθολογισµός της νοµαδικής µελισσοκοµίας 3.1 Εξοπλισµός για τη διευκόλυνση των µετακινήσεων Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας Σύνολο µέτρου Μέτρο IV: Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων µελιού 4.1 Αναλύσεις µελιού Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης µελιού Σύνολο µέτρου Μέτρο VI: Εφαρµοσµένη έρευνα Σύνολο µέτρου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Η Σαντορίνη στην Ασία ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ της Σαντορίνης κάνουν στρατηγικό άνοιγµα στην αγορά της Ασίας µέσα από τις διαβουλεύσεις της Suntory µε την οινοποιία Τσάνταλη που τα προωθεί στο εξωτερικό. Οι συζητήσεις ανάµεσα στις δύο εταιρίες έχουν προχωρήσει και οι πρώτες παραγγελίες των οίνων Santorini Assyrtiko και Santorini Nykteri της Santo Wines έχουν ήδη παραδοθεί στην Ιαπωνία. Η Suntory αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες στον κλάδο ποτών και τροφίµων της παγκόσµιας αγοράς. Ο όµιλος περιλαµβάνει 228 εταιρίες και εργαζοµένους, ενώ πρόσφατα προχώρησε στην εξαγορά της αµερικανικής Beam (παραγωγό του µπέρ- µπον Jim Beam) έναντι 16 δισ. δολαρίων. Βιβλίο για την καλλιέργεια της ροδακινιάς ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 326 σελίδων µε τίτλο «Η ολοκληρωµένη παραγωγή ροδάκινων και η µετασυλλεκτική µεταχείρισή τους» αφορά κάθε γεωπόνο, φοιτητή, ροδακινοπαραγωγό ή οποιονδήποτε γνωρίζει λιγότερα και θέλει να µάθει περισσότερα για τη δενδροκοµία και τη ροδακινιά. Εγχρωµο και εικονογραφηµένο, έχει γραφεί από το γεωπόνο Ζήση Γ. Τζηκαλιό και προσφέρει γενικές γνώσεις δενδροκοµίας, όπως και πολύ εξειδικευµένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τη φυσιολογίαβιολογία, τα υποκείµενα, τις ποικιλίες, τις καλλιεργητικές τεχνικές, τον πολλαπλασιασµό, τη φυτοπροστασία, τη λίπανση, τη ζιζανιοκτονία, την παγετοπροστασία της ροδακινιάς. Η διάθεση του βιβλίου γίνεται από τις εκδόσεις «Γαρταγάνης» µε παραγγελία σε όλη την Ελλάδα, www. gartaganisbooks.gr. Στο παρά πέντε το θεσµικό πλαίσιο για τη δυναµικότητα των σφαγείων ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ πριν από το Πάσχα, µε Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης, καθορίζεται για πρώτη φορά το θεσµικό πλαίσιο µε τα κριτήρια και τον τρόπο υπολογισµού της δυνα- µικότητας των σφαγείων οπληφόρων ζώων (π.χ. αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι). Συγκεκριµένα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών αποφασίζουν για τον υπολογισµό της δυναµικότητας -της µέγιστης ετήσιας ποσότητας κρέατος η οποία µπορεί να παραχθεί σε ένα συγκεκριµένο σφαγείο- κατά τη διαδικασία ίδρυσης, εκσυγχρονισµού ή επέκτασής του, λαµβάνοντας υπόψη παραµέτρους που σχετίζονται µε: Τις διαστάσεις των σταβλικών χώρων παραµονής των ζώων πριν από τη σφαγή µε γνώµονα το σεβασµό της ευζωίας τους. Τη διαµόρφωση των ψυκτικών εγκαταστάσεων, µε σκοπό την απόκτηση της επιθυµητής θερµοκρασίας από τα σφάγια. Το µηχανολογικό εξοπλισµό (ωριαία δυναµικότητα κάθε γραµ- µής σφαγής, χρόνος αφαίµαξης ανά σφάγιο, χρόνος παραµονής στη δεξαµενή ζεµατίσµατος για τα χοιρινά, µήκος της γραµµής σφαγής, τις κατ έτος ηµέρες λειτουργίας του σφαγείου και τις τυχόν βάρδιες λειτουργίας των εργαζοµένων σε αυτό). Τη διαχείριση των ηµερησίως παραγόµενων ζωικών υποπροϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, η υπολογιζόµενη δυναµικότητα δεν επιτρέπεται να υπερβεί εκείνη η οποία έχει καθορισθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. Με αφορµή την υπογραφή της Απόφασης, ο κ. Λεονταρίδης δήλωσε: «Για πρώτη φορά θεσπίζουµε συγκεκριµένους κανόνες και κριτήρια που καθορίζουν τις βασικές παραµέτρους διαµόρφωσης της δυναµικότητας των σφαγείων στη χώρα µας. Συνεχίζουµε να στηρίζουµε έµπρακτα την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής κτηνοτροφίας και συµβάλλουµε στην ενδυνάµωση της ζωικής παραγωγής µε γνώµονα πάντα την προάσπιση της ηµόσιας Υγείας και τη διακίνηση ασφαλών για τον καταναλωτή προϊόντων ζωικής προέλευσης».

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΗΜΕΡΙΔΑ REGEOCITIES Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Εισηγητής: Μιχάλης Γ. Γκούμας, Δρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα σήμερα Προσωρινά Αποτελέσματα Παραγωγής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 4.2: «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων»

Δράση 4.2: «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων» Δράση 4.2: «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων» Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του Μέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η φυσικοχημική ανάλυση του εδάφους παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιοτική και θρεπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

β) Του Π.Δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 174).

β) Του Π.Δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 174). Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΔΑ: Αθήνα, 28/3/2017 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ(192/03) ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκη 2012 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax:

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax: Νικόλαος Μανιός Βουλευτής Νομού Κυκλάδων-ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ταχ. Δ/νση: Βουλής 4 Τ.Κ.: 10562 Τηλ.: 210 3236061, 210 3706463 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Προς Κύριο Αλέξη Τσίπρα Αθήνα, Πρωθυπουργό Αρ.Πρωτ. 48 Μέγαρο Μαξίμου- Αθήνα. Θέμα: Υπόμνημα ΣΕΚ για την κτηνοτροφία

Προς Κύριο Αλέξη Τσίπρα Αθήνα, Πρωθυπουργό Αρ.Πρωτ. 48 Μέγαρο Μαξίμου- Αθήνα. Θέμα: Υπόμνημα ΣΕΚ για την κτηνοτροφία Προς Κύριο Αλέξη Τσίπρα Αθήνα, 5.09.2017 Πρωθυπουργό Αρ.Πρωτ. 48 Μέγαρο Μαξίμου- Αθήνα Θέμα: Υπόμνημα ΣΕΚ για την κτηνοτροφία Κύριε Πρωθυπουργέ, Ο κλάδος της κτηνοτροφίας πτηνοτροφίας έχει ιδιαίτερη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας Ι (Κανονισμός 1307/2013): Η νέα αρχιτεκτονική των άμεσων ενισχύσεων

Πυλώνας Ι (Κανονισμός 1307/2013): Η νέα αρχιτεκτονική των άμεσων ενισχύσεων Π. Καρανικόλας Πολλαπλή Συμμόρφωση Πυλώνας Ι (Κανονισμός 1307/2013): Η νέα αρχιτεκτονική των άμεσων ενισχύσεων Συνδεδεμένες Ενισχύσεις (8%) Σε αρκετά προϊόντα, εξαιρείται το χοίρειο κρέας και ο καπνός

Διαβάστε περισσότερα

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων

Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ 14/11/2016» Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του μέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Υψηλής προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)

ΠΡΑΞΗ: Υψηλής προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής και Τροφίμων ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Σημεία της Διαμόρφωσης της Εθνικής Πρότασης για τη νέα ΚΑΠ

Βασικά Σημεία της Διαμόρφωσης της Εθνικής Πρότασης για τη νέα ΚΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 04 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε τα βασικά σημεία της διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120 ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια ΑΕΕ 2013 και συνοπτική επίδειξη Online αίτησης ιάρκεια: 120 Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης Οµάδες - Στόχοι Παραγωγοί που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Το 76% της παραγωγής τροφίμων για τον άνθρωπο εξαρτάται από τη μελισσοκομία. Το 84 % των φυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ»

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 15-10-2012 Ημερ. Λήξης: π.χ. 16-10-12 Σύνολο ωρών: 150 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Αγροδιατροφικός Τομέας

Αγροδιατροφικός Τομέας Αγροδιατροφικός Τομέας Growth stories Συνεργασίες με άλλες ΘΟΕ Επόμενα Βήματα Λάρισα, 30 Δεκεμβρίου 2013 Τα Γενικά Συμπεράσματα: Το Παραγωγικό Σύστημα Ο Δευτερογενής Τομέας της Θεσσαλίας παρουσιάζει την

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φλωρίδης Βασίλειος, MSc,ΜΒΑ. Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Φλωρίδης Βασίλειος, MSc,ΜΒΑ. Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Φλωρίδης Βασίλειος, MSc,ΜΒΑ Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 7 LEADER ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 7 LEADER ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 7 LEADER ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΑΑ για τον αγροτικό τομέα

Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΑΑ για τον αγροτικό τομέα Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020 για τον αγροτικό τομέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφολογική ανάλυση & ηλεκτρονικές οδηγίες λίπανσης σε αγρότες.

Εδαφολογική ανάλυση & ηλεκτρονικές οδηγίες λίπανσης σε αγρότες. Εδαφολογική ανάλυση & ηλεκτρονικές οδηγίες λίπανσης σε αγρότες. Δρ. Φραντζής Παπαδόπουλος, Ειρήνη Μεταξά MSc. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Θέρμη Θεσσαλονίκης Αιγίλοπας / Θέρμη, 8 Οκτωβρίου 2017 1 Διαστημική

Διαβάστε περισσότερα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Μελισσοκομία 22.000 περίπου μελισσοκόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής Πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014 2020 Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτική Συνοχής Διάρθρωση της παρουσίασης 1. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ; 2. Γιατί η Επιτροπή προτείνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αιόλου 94, Αθήνα 10559

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αιόλου 94, Αθήνα 10559 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004

Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 Μετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των Υπουργικών αποφάσεων που εκκρεµούσαν είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο. Οι υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπομέτρο Δράση «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν»

Υπομέτρο Δράση «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν» Υπομέτρο 4.2 - Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν» Δικαιούχοι Δικαιούχοι του Υπομέτρου 4.2 είναι οι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που τηρούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 123Α : «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Μ ΕΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 123Α : «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Μ ΕΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 123Α : «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Πρόσφατα ανακοινώθηκε το μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων στα πλαίσια της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση Αγροδιατροφή

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση Αγροδιατροφή Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Αγροδιατροφή Θωμάς Μπαρτζάνας Ερευνητής ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΤΘ Συντονιστής Πλατφόρμας Αγροδιατροφής Αλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ

Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 2014-2020 ΚουζούκοςΚωνσταντίνος Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων H ΤΑΠΤοΚ αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Κοινή Γεωργική Πολιτική έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Εκδήλωση για τα 50χρονα του Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρµογών & Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας, Τµήµα Γεωπονίας του

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Οκτώβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Άμεση σύνδεση της Πολιτικής της Συνοχής με: τη στρατηγική Ευρώπη 2020 μέσω των 11 θεματικών στόχων της, και τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα