2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, Σεπτεμβρίου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008"

Transcript

1 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης Στη σημερινή εποχή, η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκονται στο επίκεντρο του δημοσίου ενδιαφέροντος και αποτελούν μη διαπραγματεύσιμες απαιτήσεις της κοινωνίας. Οι σωστά ενημερωμένοι και πληροφορημένοι καταναλωτές αναζητούν τρόφιμα: τα οποία παρήχθησαν με συγκεκριμένη μέθοδο παραγωγής περιέχουν συγκεκριμένη σύνθεση συστατικών ή και προέρχονται από συγκεκριμένο τόπο παραγωγής. Στόχος λοιπόν, όλων των εμπλεκομένων φορέων στη Χώρα μας (δημόσιων και ιδιωτικών) θα πρέπει να είναι η ανάδειξη των ελληνικών γεωργικών προϊόντων μέσω της πιστοποίησης της ποιότητάς τους, ταυτόχρονα με την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών για τα γεωργικά ποιοτικά προϊόντα. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη φυτική παραγωγή είναι η συνδυασμένη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων με μείωση των εισροών και σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού οικονομικού αποτελέσματος με την ελάχιστη διατάραξη της ισορροπίας του περιβάλλοντος. Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης στη φυτική παραγωγή περιλαμβάνει το Πρότυπο AGRO 2-1 & AGRO 2-2 τα οποία περιγράφουν απαιτήσεις που βασίζονται στη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων, την προστασία των παραγωγών των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Υποχρεώσεις της γεωργικής εκμετάλλευσης για την εφαρμογή του προτύπου AGRO 2.1 είναι Να συμμορφώνεται προς την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία Να εφαρμόζει τουλάχιστον τις αρχές της ορθής γεωργικής πρακτικής Να επιλέγει σημεία στόχους για συνεχή βελτίωση Οι Απαιτήσεις του Προτύπου AGRO 2-2 αφορούν: Πολλαπλασιαστικό Υλικό Γενικές Καλλιεργητικές Φροντίδες Διαχείριση του Εδάφους Παρακολούθηση Μετεωρολογικών Δεδομένων Θρέψη Φυτών (λίπανση) Άρδευση Φυτοπροστασία Συγκομιδή και Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί Διαχείριση Εξοπλισμού & Ενέργειας Διαχείριση Ρύπων & Ανακύκλωση Περιβάλλον - Βιοποικιλότητα Υγεία, Ασφάλεια & Κατάρτιση Εργαζομένων Παρουσίαση των βημάτων για την απόκτηση και διατήρηση της Πιστοποίησης Ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων Σελίδα 1 από 5

2 Υποβολή αίτησης και αξιολόγησής της Αξιολόγηση Επιβλέποντα Διενέργεια επιθεώρησης Αξιολόγησης Αξιολόγηση διορθωτικών ενεργειών Εισήγηση για χορήγηση στο Συμβούλιο Πιστοποίησης Υπογραφή σύμβασης Απόκτηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ Για την αναγνώριση του συστήματος πιστοποίησης χρησιμοποιείται το εγκεκριμένο από τον AGROCERT σήμα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Σ.Ο.Δ. ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Ακτινίδια 2.319, Αχλάδια 835, Βαμβάκι , Δαμάσκηνα 263,15 75 Επιτραπέζια και Ελαιοποιήσιμη Ελιά , Κεράσια , Μήλα , Ροδάκινα Επιτραπέζια & Βιομηχανικά & Νεκταρίνια , Σταφύλια Οινοποιήσιμα & Επιτραπέζια 6.259, Σπαράγγια 736,62 45 Βίκος & κριθάρι 1.669,24 35 Κηπευτικά 2.143, Όσπρια 6.927, Πατάτα 1.131,00 22 Καπνός , Eσπεριδοειδή 3.784, Σύνολο στρεμμάτων , Όσον αφορά τις εξελίξεις στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης, τα παραπάνω πρότυπα πρόσφατα αναθεωρήθηκαν και κυκλοφορούν στη δεύτερη έκδοσή τους, ενώ ήδη έχει εκπονηθεί Κατευθυντήρια Οδηγία για την Εφαρμογή και την Πιστοποίησή τους. Επιπλέον ο AGROCERT βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της σύνταξης πρωτοκόλλων για τις καλλιέργειες της ελιάς, ροδακινιάς και βαμβακιού όπου περιγράφονται οι εξειδικευμένες απαιτήσεις για την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην κάθε καλλιέργεια. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ , ΦΕΚ 1723/ ), ο AGROCERT είναι η αρμόδια αρχή αξιολόγησης, έγκρισης και επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων Πιστοποίησης για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς AGRO 2. Στόχος είναι τα προϊόντα του Συστήματος να γίνουν αναγνωρίσιμα, να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία τους, να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά. Σελίδα 2 από 5

3 ΠΡΟΪΟΝΤA ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) Στη σημερινή κοινωνία, με το πλήθος των αγροτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, γίνεται έντονη η ανάγκη για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, τα οποία όμως θα πρέπει να συνοδεύονται από αναγνωρίσιμη πιστοποίηση. Τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ σίγουρα ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία. Η ελληνική νομοθεσία που διέπει τα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα υποστηρίζεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) / σε συνδυασμό με την εκάστοτε Αποφάση Αναγνώρισης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓE (διαφορετική για κάθε προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ), ενώ το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο δίδεται από τον ΚΑΝ (ΕΚ) 510/2006. Παράλληλα έχει εκπονηθεί από τον AGROCERT Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ αυτή τη στιγμή ισχύει η δεύτερη έκδοση, ενώ αναμένεται άμεσα η τρίτη έκδοσή του στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες για την ένταξη πιστοποίηση επιχειρήσεων όπως και για τον έλεγχο της αγοράς προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του όλου συστήματος. Η εξ ορισμού διαφορά των προϊόντων ΠΟΠ από τα προίόντα ΠΓΕ σύμφωνα με τον ΚΑΝ (ΕΚ) 510/2006 φαίνεται παρακάτω: «ονομασία προέλευσης»: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου, που κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη συγκεκριμένη χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. «γεωγραφική ένδειξη»: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου, που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή την εν λόγω χώρα, και του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή, και του οποίου η παραγωγή, ή/και η μεταποίηση, ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Οι αρμοδιότητες AGROCERT που φαίνονται επιγραμματικά παρακάτω: Έλεγχος για διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων που φέρουν ενδείξεις ΠΟΠ - ΠΓΕ με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία Πιστοποίηση των εν λόγω προϊόντων και χορήγηση άδειας χρήσης ενδείξεων, κοινοτικού συμβόλου και σήμανσης του AGROCERT Έλεγχος στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης ή/και διάθεσης προϊόντων ΠΟΠ ΠΓΕ Σελίδα 3 από 5

4 υποστηρίζονται εμπράκτως με λήψη δειγμάτων από: Μονάδες παραγωγής, μεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ/ΠΓΕ Σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και αποστολή των παραπάνω δειγμάτων σε: Γενικό Χημείο του Κράτους Διαπιστευμένα εργαστήρια Η όλη διαδικασία πιστοποίησης επιχείρησης περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου 2. Αξιολόγηση Αίτησης 3. Επιτόπιος Έλεγχος (Προγραμματισμός, Διενέργεια, Αξιολόγηση Ευρημάτων) 4. Χορήγηση Πιστοποίησης/Πιστοποιητικού 5. Χρήση Ένδειξης-δικαιούχος και μεταγενέστερα επιτήρηση 6. Τυχόν Παρατυπίες ή Παραβάσεις οδηγούν σε 7. Επιβολή Κυρώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων ενώ τα βήματα 6. και 7. ακολουθούνται και στις περιπτώσεις ελέγχων από σημεία πώλησης (super-market, καταστήματα βιολογικών προϊόντων, κ.λ.π.). Ο ΟΠΕΓΕΠ καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ με τα στοιχεία των επιχειρήσεων ή των Δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων, αντίστοιχα. Στο πρώτο Μητρώο καταχωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου μετά από σχετική έγκριση, ενώ στο δεύτερο οι επιχειρήσεις που τοποθετούν γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με τις ενδείξεις ΠΟΠ/ΠΓΕ στην αγορά. Τα παραπάνω Μητρώα περιλαμβάνουν: Ονοματεπώνυμο ή/και επωνυμία και έδρα δικαιούχου Είδος γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου Κατηγορία ΠΟΠ ή ΠΓΕ Ημερομηνία έγκρισης, ανανέωσης ή/και ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης των ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ και αποτελούν Δημόσιο Βιβλίο με ελεύθερη πρόσβαση (μέσω π.χ. Internet) σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς να είναι απαραίτητη η επίκληση έννομου συμφέροντος. Όσον αφορά την επισήμανση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, υποχρεωτικές είναι οι σημάνσεις που αφορούν την ένδειξη Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)/Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και την πιστοποίηση του ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT, ενώ προαιρετική είναι η σήμανση η οποία αφορά το κοινοτικό σύμβολο. Οι κατοχυρωμένες ονομασίες προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ για την Ελλάδα περιλαμβάνουν: 63 ονομασίες Π.Ο.Π. και 23 ονομασίες Π.Γ.Ε. (σύνολο 86) 26 ελαιόλαδα(15 Π.Ο.Π. και 11 Π.Γ.Ε.) 20 τυριά (Π.Ο.Π.) Σελίδα 4 από 5

5 23 φρούτα-λαχανικά-ξηροί καρποί (13 Π.Ο.Π. +10 Π.Γ.Ε.) 10 επιτραπέζιες ελιές (9 Π.Ο.Π. και 1 Π.Γ.Ε.) 7 λοιπά (6 Π.Ο.Π. και 1 Π.Γ.Ε.) Πίνακας Αιτήσεων, Επιτόπιων Ελέγχων και Πιστοποίησεων των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. α/α Αιτήσεις Έλεγχοι Πιστοποιήσεις Ελαιόλαδα Τυριά Φρούτα-Λαχανικά-Ξηροί Καρποί-Λοιπά Επιτραπέζιες Ελιές Σύνολο (785 επιχ.) 709 (585 επιχ.) 651 Στόχος όλων των συστημάτων πιστοποίησης (συμπεριλαμβανομένου και του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του AGROCERT- ΟΠΕΓΕΠ) θα πρέπει να είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους μέσω διαδικασιών πιστοποίησης της γεωργικής παραγωγής από το χωράφι στο τραπέζι. Το Κρητικό ελαιόλαδο, ένα κατεξοχήν ποιοτικό ελαιόλαδο, μέσω του παραπάνω συστήματος έχει όλες τις προοπτικές να αποκτήσει ηγεμονική θέση στην αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου και να ενισχύσει την εξαγωγική του δραστηριότητα, ξεκινώντας από τη διασφάλιση και την ανάδειξη της εγγενούς ποιότητάς του, μέσω έγκυρης και αναγνωρισμένης πιστοποίησης. Γκούμας Γεώργιος Διεύθυνση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σελίδα 5 από 5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές

ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές ΔΗΜΗΤΡΑ 24 / 25 ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές Γεώργιος Γκούμας, MSc, Τεχνολόγος Τροφίμων Φωτεινή Σηφακάκη, MSc,Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήμα Πιστοποίησης Διεύθυνση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μαυριλιδάκης Νεκτάριος Επιβλέπων καθηγητής: Μουστάκης Βασίλης Χανιά 2010

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς Ανάπτυξη - Προοπτικές

Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς Ανάπτυξη - Προοπτικές 2 o Διεθνές Συνέδριο για την Ποιότητα και την Εμπορία των Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Κρήτης 25 27 Σεπτεμβρίου 2008 Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς Ανάπτυξη - Προοπτικές Δημήτρης Ζιώγας Διεύθυνση Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα.

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα. 5.3.1.3.2. Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (γ) (ii) και 32 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 34 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έκδοση : 3Β Σύνταξη/Έγκριση από: Παντόπουλος Πέτρος, Γεωπόνος Α.Π.Θ. Διευθύνων Σύμβουλος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 της κατ εξουσιοδότηση πράξης (ΧΧΧ/2014).

Άρθρο 4 της κατ εξουσιοδότηση πράξης (ΧΧΧ/2014). 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 3. Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η Άρθρο 16 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Λόγοι καθιέρωσης: Ενθάρρυνση της ποικίλης αγροτικής παραγωγής Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων με έμφαση στα Όσπρια

Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων με έμφαση στα Όσπρια Μανανά Σοφία Τμήμα ΠΟΠ ΠΓΕ Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Προϋποθέσεις και Διαδικασία καταχώρισης ονομασιών στο Μητρώο της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.»

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Συστημάτων Ποιότητας στην Παραγωγή και Εμπορία Λαχανοκομικών Προϊόντων στο νομό Ηρακλείου»

«Εφαρμογές Συστημάτων Ποιότητας στην Παραγωγή και Εμπορία Λαχανοκομικών Προϊόντων στο νομό Ηρακλείου» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ «Εφαρμογές Συστημάτων Ποιότητας στην Παραγωγή και Εμπορία Λαχανοκομικών Προϊόντων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑς ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Ομιλητής: Απόστολος Βρεττός, Γεωπόνος Επικεφαλής Επιθεωρητής, Q-CERT

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑς ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Ομιλητής: Απόστολος Βρεττός, Γεωπόνος Επικεφαλής Επιθεωρητής, Q-CERT 1 ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑς ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ομιλητής: Απόστολος Βρεττός, Γεωπόνος Επικεφαλής Επιθεωρητής, Q-CERT 1 2 1 η Συνάντηση Νέων Αγροτών «Συστήματα ποιότητας και ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Green Project A.E. Καινοτόμες Τεχνολογίες & Πρακτικές για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας της Αγροτικής Παραγωγής

Green Project A.E. Καινοτόμες Τεχνολογίες & Πρακτικές για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας της Αγροτικής Παραγωγής Green Project A.E. Καινοτόμες Τεχνολογίες & Πρακτικές για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας της Αγροτικής Παραγωγής http://www.greenproject.gr Περιεχόμενα 1. Υφιστάμενη Κατάσταση - Ανάγκες 2. Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.10 Παρουσίαση δράσεων σε επίπεδο µέτρου, έργου ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.1 Αναβάθµιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού - κατάρτιση ΡΑΣΗ 1.1.1 Επαγγελµατική κατάρτιση και δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, ΕΣΙΤ» Στα πλαίσια της πράξης: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπ.α.α.τ)» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας-

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ «Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

[ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ]

[ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ] 1 PROMOTE INDIGENOUS DEVELOPMENT BY ENHANCING LOCAL BRANDING THROUGH PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY ECONOMIC SECTOR CLUSTERS AND INNOVATION NODES BRANDINODE [ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ] [WP 3.2, Deliverable

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2. 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2. 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3 3. Προδιαγραφές δράσεων επίδειξης/εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης...12 3.1. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΔΡΥΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Σύσταση - Νομική μορφή - Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗ ΣΗΤΕΙΑΣ» ΝΕΣΤΟΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 4 1.1. Ιστορικό... 4 1.2. ιαφορές συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας... 6 1.3. Πως αναγνωρίζω πιο προϊόν είναι Βιολογικό;... 7 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ... 8 2.1. Παγκόσµια Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα