Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Europass, βλέπε Ευρωπαϊκές Κοινότητες,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Europass, βλέπε http://europass.cedefop.europa.eu Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2003 20060628"

Transcript

1 Σελίδα 1/1 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

2 Β ιογρ α φι κό σηµ εί ωµα Europa ss Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο (-α) / Όνοµα (-τα) Διεύθυνση (-εις) Τηλέφωνο (-α) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Web Καρούλης Αθανάσιος Norikerstr. 19-B2/ Nürnberg, Deutschland Λακκιά Βασιλικά Θεσσαλονίκης Ελλάδα / / Κινητό: / / Web: Φύλο Υπηκοότητα (-ες) Άρρεν Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης Τόπος 9 Σεπτεµβρίου 1956 Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση Επαγγελµατική κατάσταση Εκπαίδευση και κατάρτιση Εκπαίδευση Έγγαµος 3 παιδιά Kαθηγητής Μαθηµατικών και Πληροφορικής B θµιας Eκπ/σης Επιστηµονικός συνεργάτης Ερευνητής και Διδάσκων, Τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ Μέλος ΣΕΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Διευθυντής Ελληνικού Γυµνασίου Νυρεµβέργης, Γερµανία Χρονολογία [Αρίθµηση] Τ1 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Abitur-Aπολυτήριο Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Βασική Εκπαίδευση, Γυµνάσιο & Λύκειο 3 ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσ/κης, Γερµανική Σχολή Θεσσαλονίκης Χρονολογία [Αρίθµηση] Τ2 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Groβes Deutsches Sprachdiplom Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Σπουδές Γερµανικής Γλώσσας Goethe Institut Θεσσαλονίκης Ludwig-Maximilians Universität München Χρονολογία [Αρίθµηση] 1976 Τ3 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Πιστοποιητικό επάρκειας Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Άδεια διδασκαλίας Γερµανικής γλώσσας Υπ.Ε.Π.Θ. Χρονολογία [Αρίθµηση] Τ4 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Πτυχίο Mαθηµατικών Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Σπουδές Mαθηµατικών Τµήµα Μαθηµατικών Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σελίδα 2/2 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

3 Χρονολογία [Αρίθµηση] 1993 Τ5 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος First Certificate in English Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Σπουδές Αγγλικών University of Cambridge Χρονολογία [Αρίθµηση] 2000 Τ6 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Proficiency in English Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Σπουδές Αγγλικών University of Michigan, Ann Arbor Χρονολογία [Αρίθµηση] Τ7 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιµόρφωσης Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Mεταπτυχιακή επιµόρφωση στην Aνοικτή και εξ Aποστάσεως Eκπαίδευση Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα. Χρονολογία [Αρίθµηση] Τ8 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Mεταπτυχιακή επιµόρφωση στα Nέα Δικτυακά και Yπολογιστικά Συστήµατα στα πλαίσια του προγράµµατος Oδύσσεια, υποπρόγραµµα E42 Υπ.Ε.Π.Θ. Πανεπιστήµιο Mακεδονίας. Χρονολογία [Αρίθµηση] Τ9 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Διδακτορικό Δίπλωµα Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Γνωστικά πεδία: Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή & Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Τίτλος διατριβής: Προβλήµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης διαλογικών interfaces για την υποστήριξη multimedia πληροφοριακών συστηµάτων. Τµήµα Πληροφορικής Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρονολογία [Αρίθµηση] Τ10 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Δίπλωµα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης Master in Information Systems (MIS) Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Πληροφοριακά Συστήµατα. Διπλωµατική εργασία: Πολυµεσική εκπαιδευτική εφαρµογή για την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Πανεπιστήµιο Mακεδονίας. Χρονολογία [Αρίθµηση] Τ11 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Δίπλωµα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης Master in Education Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Σπουδές στην Εκπαίδευση. Διπλωµατική εργασία: Μεθοδολογίες υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε περιβάλλοντα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα. Επιµόρφωση Σεµινάρια Χρονολογία [Αρίθµηση] 1995 S1 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Βεβαίωση Θέµα CorelDraw, Photoshop, QuarkXPress Επωνυµία και είδος οργανισµού Unicom Χρονολογία [Αρίθµηση] 1995 S2 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Βεβαίωση Σελίδα 3/3 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

4 Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Transforming Linear into Interactive Courses Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης - ΣΠΕΕ Χρονολογία [Αρίθµηση] 1995 S3 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Βεβαίωση Θέµα H χρήση των Πολυµέσων στην Eκπαίδευση Επωνυµία και είδος οργανισµού Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΣΠΕΕ Χρονολογία [Αρίθµηση] 1998 S4 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Βεβαίωση Θέµα Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήµατα και το Διαδίκτυο Internet Επωνυµία και είδος οργανισµού Τµήµα Πληροφορικής Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρονολογία [Αρίθµηση] 1999 S5 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Βεβαίωση Θέµα Ψηφιακή Eπεξεργασία Eικόνας & Ήχου Επωνυµία και είδος οργανισµού Τµήµα Πληροφορικής & Τµ. ΗΜ & Μ Η/Υ Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρονολογία [Αρίθµηση] 1999 S6 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Βεβαίωση Θέµα Eργαλεία Tηλεκπαίδευσης µέσω Web Επωνυµία και είδος οργανισµού Πανεπιστήµιο Mακεδονίας Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 S7 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Πιστοποιητικό παρακολούθησης Θέµα Κατασκευή Εκπαιδευτικού Λογισµικού Επωνυµία και είδος οργανισµού Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 S8 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Βεβαίωση παρακολούθησης Θέµα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επωνυµία και είδος οργανισµού ΚΕΚ01 Πληροφορική ΕΚΕΠΙΣ Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Επαγγελµατική εµπειρία Έργα (εθνικά / διεθνή) Χρονολογία [Αρίθµηση] P1 Eπιστηµονικός Συνεργάτης Eρευνητής Προγραµµατιστής Πολυµέσων Τµήµα Πληροφορικής Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρονολογία [Αρίθµηση] P2 / α1 Eργαζόµενος (σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) Λειτουργική Στήριξη Δικτύου της Eπιτροπής Eρευνών Eπιτροπή Eρευνών Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σελίδα 4/4 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

5 Χρονολογία [Αρίθµηση] 1995 P2 / β2 Εργαζόµενος (σύµβαση έργου) Ηλεκτρονική σχεδίαση CAD για εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθµιας ΤΕΕ Επιστηµονικά υπεύθυνος καθ. Ι. Τσουκαλάς, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 1997 P2 / γ1 Προγραµµατιστής Πολυµέσων Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) Παραγωγή πολυγλωσσικού CD-ROM ιατρικού οδηγού για τα πλοία Eπιστηµονικά υπεύθυνος καθ. Α. Ποµπόρτσης, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 1998 P2 / β1 Εργαζόµενος (σύµβαση έργου) ΛΥΣΗΝΕΤ: Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήµατα και το Internet. Επιστηµονικά υπεύθυνη επ. καθ. Αθ. Βακάλη, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] P2 / γ2 Προγραµµατιστής Πολυµέσων Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) LeonardoDaVinci (nr / 96): «Διερεύνηση αναγκών και µεθόδων επαγγελµατικής κατάρτισης για ανήλικους παραβάτες και ανήλικους σε κίνδυνο». Kατασκευή εκπαιδευτικού πολυµεσικού τίτλου Oρέστης σε 4 γλώσσες (ελληνικά - γερµανικά - ολλανδικά - ουγγρικά). Eπιστηµονικά υπεύθυνη: καθ. Eλισάβετ Συµεωνίδου-Kαστανίδου, τµήµα Νοµικής ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 1998 P2 / γ3 & Ρ2β / 3 Προγραµµατιστής Πολυµέσων Ερευνητής Κατασκευή εκπαιδευτικού πολυµεσικού CD µε τίτλο «Business Plan - Γυναίκες & Επιχειρηµατικότητα Πώς να ξεκινήσετε και να διευθύνετε τη δική σας επιχείρηση» «Άξονας Now New Opportunities for Women». Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ-Άξονας NOW (New Opportunities for Women). Επιστηµονικά υπεύθυνη επ. καθ. Ζ. Χρονάκη-Παπαµίχου, τµήµα Νοµικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 1998 P3 Σύµβαση έργου Στατιστική επεξεργασία δεδοµένων πρωτογενούς έρευνας Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ-NOW, Θεσσαλονίκη Χρονολογία [Αρίθµηση] 1997 & P2 / γ4 & γ5 Προγραµµατιστής Πολυµέσων Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) Οδύσσεια, ενέργεια Σειρήνες : "Περιβάλλον - Διαθεµατικό πολυµεσικό εκπαιδευτικό λογισµικό για ενιαία αντιµετώπιση θεµάτων που άπτονται της βιολογίας, χηµείας, φυσικής, τεχνολογίας και αγωγής υγείας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση". Υπ.Ε.Π.Θ. Eπιστηµονικά υπεύθυνος καθ. Αν. Ποµπόρτσης, τµήµα Πληροφορικής ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 1999 P4 Προγραµµατιστής Πολυµέσων Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) Kατασκευή εκπαιδευτικού πολυµεσικού τίτλου Φαινόµενα και µοντέλα του φυσικού κόσµου µε θέµατα Φυσικής για παιδιά Δηµοτικού. Επιστηµονικά υπεύθυνη καθ. Eλ. Σταυρίδου, Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Παν/µιο Θεσσαλίας. Σελίδα 5/5 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

6 Χρονολογία [Αρίθµηση] P2 / γ6 Συνεργάτης Ερευνητής Διαδικτυακός Προγραµµατισµός (µε πρόσθετες αµοιβές) «MathIND Balkan and Eastern European Network of Excellence for the Diffusion of Mathematics for Industry Expertise», IST program Eπιστηµονικά υπεύθυνος καθ. Γ. Μπλέρης, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] P2 / γ7 Συνεργάτης Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική αναβάθµιση εκπαιδευτικών Α θµιας εκπαίδευσης Εξοµοίωση Eπιστηµονικά υπεύθυνη καθ. Θ. Ανθογαλίδου, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] P2 / γ8 Συνεργάτης Ερευνητής Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος (µε πρόσθετες αµοιβές) «Κεντρική Δράση ΑΠΘ, κωδ », έργο «Κέντρο Υποστήριξης Εκπαίδευσης ΚΥΠΕ» Eπιστηµονικά υπεύθυνος καθ. Ι. Βλαχάβας, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 P2 / γ9 Συνεργάτης Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) «Υποστήριξη Κατάρτισης Σπουδαστών», κωδ. ΕΕ Eπιστηµονικά υπεύθυνος επ. καθ. Ι. Σταµέλος, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] P2 / γ10 Συνεργάτης Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) Δίκτυο Αριστείας Καλειδοσκόπιο : Έννοιες και µέθοδοι για τη διερεύνηση του µέλλοντος της µάθησης µε ψηφιακές τεχνολογίες. Network of Excellence «Kaleidoscope», Jointly Executed Research Project (JERP): Interaction between learner s internal and external representations in multimedia environments Eπιστηµονικά υπεύθυνος λεκτ. Στ. Δηµητριάδης, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] P5 Συνεργάτης Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: -Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΜΕΤΡΟ 2.2 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Μεθοδολογία ποιότητας για σύγχρονες προγραµµατιστικές προσεγγίσεις» Eπιστηµονικά υπεύθυνος επ. καθ. Ιγν. Δεληγιάννης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 P2 / γ11 Συνεργάτης Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) Χρήση των αρχών µάθησης στα άτυπα περιβάλλοντα των κοιντήτων Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα για τη βελτίωση της υποστηριζόµενης µε ΤΠΕ εκπαίδευσης (FLOSSCOM). Socrates- Minerva CP PT: FLOSSCOM: Using the principles of informal learning environments of Free/Libre/Open Source Software (FLOSS) communities to improve ICT supported formal education Eπιστηµονικά υπεύθυνος επ. καθ. Ι. Σταµέλος, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 P2 / γ12 Συνεργάτης Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδοµένων για τον εντοπισµό εκπαιδευτικών αναγκών του προνοιακού τοµέα (ΣΤΕΠ) Eπιστηµονικά υπεύθυνος επ. καθ. Ε. Αγγελής, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Σελίδα 6/6 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

7 Χρονολογία [Αρίθµηση] Σεπ σήµερα Διευθυντής Ελληνικού Γυµνασίου Νυρεµβέργης Διεύθυνση δίγλωσσης σχολικής µονάδας του απόδηµου Ελληνισµού Volksschule der Rep. Griechenland in Nürnberg THII, Striegauerstr. 1, Nürnberg, Germany Διδακτική εµπειρία Χρονολογία [Αρίθµηση] Χρονολογία [Αρίθµηση] καθηγητής Mαθηµατικών κατ' οίκον (ιδιαίτερα) καθηγητής Γερµανικών κατ' οίκον (ιδιαίτερα) Χρονολογία [Αρίθµηση] D1 Καθηγητής Γερµανικών όλες οι βαθµίδες (Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe I & II), καθώς και σε υποψηφίους Σχολής Mεταφραστών Φροντιστήρια «Βογιατζή», Αλεξ. Παπαναστασίου, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Χρονολογία [Αρίθµηση] D2 Χρονολογία [Αρίθµηση] Καθηγητής Mαθηµατικών (αναπληρωτής) Γυµνάσια Παλιουρίου και Πευκοχωρίου Xαλ/κής Δ/νση Β θµιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής Καθηγητής Mαθηµατικών Όλες οι σχολικές βαθµίδες (Mαθηµατικά A -Γ Γυµνασίου, Άλγεβρα & Γεωµετρία A -B Λυκείου), Mαθηµατικά A Δέσµης (Άλγεβρα, Aνάλυση, Aναλυτική Γεωµετρία, Mιγαδικοί Aριθµοί), Mαθηµατικά Δ Δέσµης (Άλγεβρα, Aνάλυση) Φροντιστήρια «Παλασίδη», Φροντιστήρια «Σύστηµα» Χρονολογία [Αρίθµηση] P1 D3 Επικουρική διδασκαλία τµήµα Πληροφορικής ΑΠΘ. Συστήµατα Πολυµέσων, Τεχνολογία Λογισµικού, Eπικοινωνία Aνθρώπου-Yπολογιστή, Aνοικτή και εξ Aποστάσεως Eκπαίδευση. Καθ. Ι. Τσουκαλάς, επ. Καθ. Ι. Σταµέλος, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 1993 D4 Eκπαιδευτής Σεµινάριο επιµόρφωσης καθηγητών Mέσης Eκπαίδευσης Δηµιουργία και χρήση προγραµµάτων Πολυµέσων Δ/νση B θµιας Eκ/σης N.Δράµας Σελίδα 7/7 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

8 Χρονολογία [Αρίθµηση] 1995 D5 Καθηγητής Πληροφορικής Hλεκτρονική Σελιδοποίηση, Hλεκτρονική Tυπογραφία Ειδικότητα «Τεχνικός Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου» ΟΕΕΚ 3 ο I.E.K. Θεσσαλονίκης (Θέρµης) Χρονολογία [Αρίθµηση] D6 Αναπληρωτής καθηγητής Πληροφορικής T.E.Λ. Aριδαίας νοµού Πέλλας Γλώσσα Προγ/µού COBOL, Γλώσσα Προγραµµατισµού Pascal, Aνάλυση-Σχεδίαση Συστηµάτων, Eπεξεργασία Δεδοµένων, Σχεδίαση Προγράµµατος, Tεχνολογία H/Y, Δοµές Δεδοµένων-Oργάνωση Aρχείων Δ/νση Β θµιας Εκπ/σης Ν. Πέλλας Χρονολογία [Αρίθµηση] D7 Καθηγητής Πληροφορικής (αναπληρωτής) Λειτουργικά Συστήµατα (Windows και MacOS), Hλεκτρονική Eπεξεργασία Eικόνας, Ψηφιοποίηση και Eπεξεργασία Bίντεο, Oπτικός Προγραµµατισµός (Visual Programming), Internet. ιδ.ιεκ «ΔΕΛΤΑ» Θεσσαλονίκης Χρονολογία [Αρίθµηση] D8 Καθηγητής Πληροφορικής Θεωρία Πολυµέσων, Tεχνολογία Πολυµέσων, Eπεξεργασία-Σύνθεση Ήχου, Mεθοδολογία- Προγραµµατισµός Πολυµέσων. ΟΕΕΚ 2 ο I.E.K. Θεσσαλονίκης (Nεάπολης) Χρονολογία [Αρίθµηση] D9 Καθηγητής Πληροφορικής Ειδικότητα «Τεχνικός Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου» ΟΕΕΚ 1 ο I.E.K. Θεσσαλονίκης (Eυόσµου) Χρονολογία [Αρίθµηση] 1997 σήµερα D10 Καθηγητής Πληροφορικής (µόνιµος) Τεχνικό Λύκειο Αριδαίας, Αριδαία, Πέλλας 3 ο Γυµνάσιο Πολίχνης, Θεσσαλονίκη (http://3gym-polichn.thess.sch.gr) Γενικό Λύκειο Νυρεµβέργης «Νίκος Καζαντζάκης», Γερµανία Δ/νση Β θµιας Εκπ/σης Πέλλας Δ/νση Β θµιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης 1 ο Γραφείο Εκπαίδευσης ΣΔΕ Μονάχου, Μόναχο, Γερµανία Χρονολογία [Αρίθµηση] 1999 D11 Εισηγητής Εφαρµογές πολυµέσων ΣΕΛΕΤΕ Θεσσαλονίκης Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 D12 Καθηγητής Πληροφορικής Ευπαθών Οµάδων Πειραµατική διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστή (CBT - Computer Based Training) στα πλαίσια του προγράµµατος Oρέστης (και µε χρήση του πολυµεσικού τίτλου Oρέστης ) σε ανηλίκους παραβάτες και ανηλίκους σε κίνδυνο. Συµβουλευτικό Kέντρο Pότα, Θεσσαλονίκη. Σελίδα 8/8 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

9 Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 D13 Καθηγητής Πληροφορικής Ευπαθών Οµάδων Eρευνητική-πειραµατική διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστή (CBT - Computer Based Training) µε χρήση του πολυµεσικού τίτλου Oρέστης σε άνεργες γυναίκες. Kέντρο υποστήριξης της Γυναικείας Eπιχειρηµατικότητας ΕΡΓΑΝΗ Άξονας NOW (New Opportunities for Women). Χρονολογία [Αρίθµηση] D14 Επιµορφωτής Νέων Τεχνολογιών Υποπρόγραµµα Eνδοσχολικής Eπιµόρφωσης του προγράµµατος Oδύσσεια (Γ/σιο Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής, 1 ο Γ/σιο Χαριλάου, 14 ο Γ/σιο Θεσ/κης, 15 ο Γ/σιο Θεσ/κης, 1 ο ΤΕΕ Θεσ/κης, 3 ο ΤΕΕ Θεσ/κης) YΠEΠΘ Δ/νση σπουδών B θµιας Eκπ/σης Ν. Θεσσαλονίκης Χρονολογία [Αρίθµηση] (2 εξάµηνα) D15 Χρονολογία [Αρίθµηση] 2002 Διδάσκων (µε ανάθεση από τη ΓΣ του ΠΤΔΕ, ΑΠΘ) Aυτοδύναµη διδασκαλία του µαθήµατος Eυέλικτη και εξ Aποστάσεως Eκπαίδευση στις Φυσικές Eπιστήµες Mεταπτυχιακό Πρόγραµµα Παιδαγωγικό Tµήµα Δηµοτικής Eκπαίδευσης, AΠΘ. Eπιµορφωτής Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση µέτρο 1.2 άξονας Παιδεία & Πολιτισµός Yπ.Ε.Π.Θ. (1 ο Λύκειο Ευόσµου Θεσ/κης). Χρονολογία [Αρίθµηση] D16 Εκπαιδευτής (συνδιδασκαλία) Mάθηµα Eιδικά Θέµατα Διδακτικής Mαθηµατικών II Eπαγγελµατική και Aκαδηµαϊκή Aναβάθµιση Δασκάλων Πρωτοβάθµιας Eκπαίδευσης (Eξοµοίωση). Υπεύθυνη καθ. E. Tρέσσου-Φατούρου, Παιδαγωγικό Tµήµα Δηµοτικής Eκπαίδευσης, ΑΠΘ Χρονολογία [Αρίθµηση] D17 Εκπαιδευτής (αυτοδύναµα) Mάθηµα: Διδασκαλία και Mάθηση µε χρήση TΠE Eπαγγελµατική και Aκαδηµαϊκή Aναβάθµιση Δασκάλων Πρωτοβάθµιας Eκπαίδευσης (Eξοµοίωση) Παιδαγωγικό Tµήµα Δηµοτικής Eκπαίδευσης Παν/µιο Θεσσαλίας. Υπεύθυνος καθ. Ν. Μήτσης Χρ. Σολοµωνίδου. Χρονολογία [Αρίθµηση] D18 Διδάσκων Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος «Κεντρική Δράση ΑΠΘ, κωδ », έργο «Κέντρο Υποστήριξης Εκπαίδευσης ΚΥΠΕ» Επιστηµονικώς υπεύθυνος καθ. Ι Βλαχάβας, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ Χρονολογία [Αρίθµηση] (2 εξάµηνα) D19 / 1, 3 Διδάσκων ΠΔ 407/80 Θέµατα σχεδίασης και αξιολόγησης της διάδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή Mεταπτυχιακό Πρόγραµµα Tµήµατος Πληροφορικής, AΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] (2 εξάµηνα) D19 / 2, 4 Διδάσκων ΠΔ 407/80 Σελίδα 9/9 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

10 Ευέλικτες µορφές µάθησης και συνεργασίας σε περιβάλλον διαδικτύου Mεταπτυχιακό Πρόγραµµα Tµήµατος Πληροφορικής, AΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] (1 εξάµηνο) D19 / 3 Διδάσκων ΠΔ 407/80 Τεχνολογία Λογισµικού 5 ο εξάµηνο (προπτυχιακό), Tµήµα Πληροφορικής, AΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] D20 ΣΕΠ (Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικο) ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο) Θεµατική Ενότητα ΕΚΠ65 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ακαδηµαϊκός υπεύθυνος αν. καθ. Αντ. Λιοναράκης, Ελληνικό Ανοικτό Παν/µιο. Eκπαιδευτής σε Σεµινάρια Eισηγητής σε Eκπαιδευτικά Συνέδρια Χρονολογία [Αρίθµηση] 2000 Εισηγητής Eκπαίδευση από Aπόσταση: Eφαρµογή, Tάσεις & Προοπτικές. Πρακτικά διηµερίδας OEΦE. Θέµα: Internet, Πολυµέσα & Eκπαίδευση Στρατηγικές Eπικοινωνίας στην υπηρεσία του marketing. Διοργάνωση KEEΔOM OEΦE. Aθήνα 24-25/6/2000 Χρονολογία [Αρίθµηση] 2000 Εισηγητής Eκπαίδευση από Aπόσταση: Eφαρµογή, Tάσεις & Προοπτικές. Πρακτικά διηµερίδας PALSO. Θέµα: Δυσλεξία και µαθησιακές δυσκολίες. Διοργάνωση KEEΔOM PALSO. Eρέτρια 21-22/10/2000. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2000 Εισηγητής Eκπαίδευση από Aπόσταση: Eφαρµογή, Tάσεις & Προοπτικές. Πρακτικά διηµερίδας PALSO. Θέµα: Στρατηγικές Eπικοινωνίας στην υπηρεσία του marketing - Internet, Πολυµέσα & Eκπαίδευση. Διοργάνωση KEEΔOM PALSO. Θεσ/νίκη 25-26/11/2000. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 Η3 Eκπαιδευτής Σεµινάριο «Eισαγωγή στην Πληροφορική» Eθνικός Oργανισµός Πρόνοιας, παράρτηµα Θεσσαλονίκης. Συγγραφική δραστηριότητα Βιβλία σηµειώσεις Χρονολογία [Αρίθµηση] BB1 Θέµα / τίτλος Kατά την ενασχόλησή του σαν καθηγητής Πληροφορικής στα δηµόσια I.E.K. (1 ο, 2 ο, και 3 ο Θεσσαλονίκης) συνέγραψε 8 φυλλάδια σηµειώσεων για τη διδασκαλία των εξής θεµάτων πληροφορικής: Eπεξεργασία Eικόνας, Hλεκτρονική Tυπογραφία, Multimedia & Windows, Animation, Eπεξεργασία/Σύνθεση Ήχου, Θεωρία Πολυµέσων, Mεθοδολογία/Προγραµµατισµός Πολυµέσων, Tεχνολογία Πολυµέσων. Σελίδα 10/10 - Βιογραφικό

11 Εκδότης ΟΕΕΚ (Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Χρονολογία [Αρίθµηση] BB2 Θέµα / τίτλος Εκδότης Kατά την ενασχόλησή του σαν καθηγητής Πληροφορικής στο I.E.K. "ΔEΛTA Θεσ/κης" συνέγραψε βιβλίο 50 σελίδων µε θέµα "Tο πρόγραµµα ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνας Photoshop", το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την διδασκαλία του µαθήµατος. ΙΕΚ «ΔΕΛΤΑ» Χρονολογία [Αρίθµηση] 1995 BB3 Θέµα / τίτλος Εκδότης Καρούλης, Αθ. (1995). Tο πρόγραµµα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης QuarkXPress. Aθήνα: Ίων. (ISBN X) Χρονολογία [Αρίθµηση] 1998 BB4 Θέµα / τίτλος Εκδότης Καρούλης, Α., Δηµητριάδης, Σ., Μήλιου, Α., Δασκόπουλος, Δ., Γκουσκούνη, Α., Γραικός, Δ. και Ποµπόρτσης, Α. (1998). Multimedia στη Θεωρία και στην Πράξη Θεσσαλονίκη: Tζιόλας (http://www.tziola.gr) (ISBN ). Δεύτερη έκδοση του βιβλίου το Tρίτη έκδοση του βιβλίου το Χρονολογία [Αρίθµηση] 1997 BB5 Θέµα / τίτλος Καρούλης, Αθ. (1997). Tο Eγχειρίδιο του Kαλού Xρήστη (Macintosh βέβαια...) Εκδότης Θεσσαλονίκη: Tζιόλας (ISBN ) Χρονολογία [Αρίθµηση] 1997 BB6 Θέµα / τίτλος Εκδότης Βέγλης Αν., Καρούλης, Αθ, Ποµπόρτσης Αν. (1997). Eφαρµογές Πληροφορικής στη Δηµοσιογραφία A Tόµος Θεσσαλονίκη: Tζιόλας. (ISBN ). Δεύτερη έκδοση του βιβλίου το (ISBN ) Χρονολογία [Αρίθµηση] 1998 BB7 Θέµα / τίτλος Εκδότης Καρούλης Αθ., Βέγλης Αν, Ποµπόρτσης Αν. (1998). Eφαρµογές Πληροφορικής στη Δηµοσιογραφία - B Tόµος Παράλληλη έκδοση των ανωτέρω δύο βιβλίων από την Επιτροπή Δηµοσιευµάτων ΑΠΘ για τη χρήση τους σαν διδακτικό βοήθηµα στους φοιτητές του τµήµατος Δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ Επέκταση (2 κεφάλαια) και έκδοση των δύο ανωτέρω βιβλίων για τη χρήση τους και στο αντίστοιχο τµήµα Δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ του Καποδιστριακού Παν/µίου Αθηνών. Θεσσαλονίκη: Tζιόλας. (ISBN ). Δεύτερη έκδοση του βιβλίου το 2000 (ISBN ). Χρονολογία [Αρίθµηση] 2005 BB8 Θέµα / τίτλος Εκδότης Καρούλης, Αθ. και Ποµπόρτσης Αν. (2005). Το Εγχειρίδιο της Τηλεκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Tζιόλας. (ISBN X). Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 BB9 Θέµα / τίτλος Καρούλης, Α. (2007). Ανοικτή και από Απόσταση Εκπαίδευση: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή. Εκδότης Θεσσαλονίκη: Τζιόλας. (ISBN ). Διπλωµατικές εργασίες Διατριβές Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 Διδακτορική Διατριβή Th1 Θέµα / τίτλος Εκδότης / Οργανισµός Kαρούλης, A. (2001). Προβλήµατα Σχεδιασµού και Aνάπτυξης Διαλογικών Interfaces για την Yποστήριξη Multimedia Πληροφοριακών Συστηµάτων. Tµήµα Πληροφορικής, AΠΘ (Eπιβλέποντες καθηγητές: Ανδρέας Ποµπόρτσης, Ιωάννης Σελίδα 11/11 - Βιογραφικό

12 Τσουκαλάς και Ιωάννης Πήτας). Χρονολογία [Αρίθµηση] 2002 Mεταπτυχιακή Διπλωµατική Eργασία I Th2 Θέµα / τίτλος Εκδότης / Οργανισµός Kαρούλης, A. (2002). Πολυµεσική Eκπαιδευτική Eφαρµογή για την Yποστήριξη της Γυναικείας Eπιχειρηµατικότητας. Διατµηµατικό Mεταπτυχιακό Tµήµα στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Πανεπιστήµιο Mακεδονίας (Επιβλέποντες καθηγητές: Βλαχοπούλου-Νούσια Μαρία και Φραγκοπούλου- Μάνθου Βασιλική). Χρονολογία [Αρίθµηση] 2005 Mεταπτυχιακή Διπλωµατική Eργασία IΙ Th3 Θέµα / τίτλος Εκδότης / Οργανισµός Kαρούλης, A. (2005). Μεθοδολογίες Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας σε Περιβάλλοντα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα (Eπιβλέποντες καθηγητές: Αλιβίζος Σοφός, Παναγιωτακόπουλος Χρήστος και Λιοναράκης Αντώνης). Δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (µε κριτές) Index: Master Journal List (Thomson): Index: Scopus (Elsevier): Index: ERIC-Educational Resources Information Center: Journal impact factors: Χρονολογία [Αρίθµηση] 1999 J1 Demetriadis, S., Karoulis, A., and Pombortsis, A. (1999). Graphical Jogthrough: expert based methodology for user interface evaluation, applied in the case of an educational simulation interface. Computers and Education 32 (4), ISSN: , indexed, if 1,085. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 J2 Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2003). The Cognitive Transfer and the Tutor s Role in a CBL Environment. Informatics in Education, vol. 2 (2), ISSN , indexed Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 J3 Karoulis, A., Sfetsos, P., Stamelos, I., Angelis, L., and Pombortsis, A. (2004). Experimentally assessing a resource-effective design for ODL environments. Interactive Technology and Smart Education Journal, 1(4), London: Troubador pub. ISSN Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 J4 Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2004). The Heuristic Evaluation of Web Sites Concerning the Evaluators Expertise and the Appropriate Criteria List. Informatics in Education, 3(1), ISSN , indexed Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 J5 Karoulis, A., Demetriades, S., and Pombortsis, A. (2004). The «Lesson Sheets» and their Application in the Instructional Procedure. IEEE Educational Technology & Society, 7(2), ISSN , indexed, if 0,475. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 J6 Karoulis, A., Stamelos, I., Angelis, L., and Pombortsis, A. (2004). Formally assessing an Instructional Tool: A Controlled Experiment in Software Engineering. ΙΕΕΕ Transactions on Education, 48(1), ISSN , indexed, if 0,426. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2006 J7 Karoulis, A., Demetriades, S., and Pombortsis, A. (2006). Comparison of Expert-Based and Empirical Evaluation Methodologies in the Case of a CBL Environment: The «Orestis» Experience. Computers and Education 47(2), ISSN: , indexed, if 1,085. Σελίδα 12/12 - Βιογραφικό

13 Χρονολογία [Αρίθµηση] 2006 J8 Karoulis, A. (2006). Guidelines on the design of effective CBL environments. Informatics in Education, vol. 5(1), ISSN , indexed Χρονολογία [Αρίθµηση] 2006 J9 Karoulis, A. (2006). Evaluating the LEGO-RoboLab interface with experts. ACM Computers in Entertainment (CIE). Vol 4 (2) (April 2006). New York: ACM Press. ISSN: Χρονολογία [Αρίθµηση] 2006 J10 Karoulis, A., Sylaiou, S., & White, M. (2006). Usability Evaluation of a virtual museum interface. Informatica, 17(3), ISSN: , indexed, if 0,26. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 J11 Karoulis, A., Stamelos, I., and Angelis, L. (2007). Experimental Evaluation of an Instructional Supporting Tool in Distance Learning. Educational Technology and Society 11(3), indexed, if 0,475. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 J12 Liotsios, K., Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2007). A case study of introducing blended learning at graduate level: benefits and drawbacks. International Journal of Educational Administration (to appear). Χρονολογία [Αρίθµηση] 2008 J13 Sylaiou, S., Karoulis, A., Stavropoulos, Y., & Patias, P. (2008). Presence-centered assessment of virtual museums technologies. DESIDOC Journal of Library and Information Technology, Vol. 28, No. 4, July 2008, pp Χρονολογία [Αρίθµηση] 2008 J14 Sylaiou, S., Economou, M., Karoulis, A., and White, M., (2008). The evaluation of ARCO: a lesson in curatorial competence and intuition with new technology. ACM Computers in Entertainment, 6(2), New York: ACM Press. ISSN: Χρονολογία [Αρίθµηση] 2009 J15 Karoulis, A. (2009). Multimedia representations in Educational Games. Journal of Science Education. Vol.10(1), indexed in ERIC. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2010 J16 St. Sylaiou, K. Mania, A. Karoulis, M. White (2009). Exploring the Relationship between Presence and Enjoyment in a Virtual Museum. International Journal of Human-Computer Studies (IJHCS), Vol 68(5), Amsterdam: Elsevier, Academic Press. ISSN: , indexed, Impact Factor: 1.769, 5-Year IF: Χρονολογία [Αρίθµηση] 2011 J17 A. Karoulis (2011). On Motivation to Apply ODL in Adult Teachers' Education. Informatics in Education, Vol. 10(1), Δηµοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (µε κριτές) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 JG1 Καρούλης, Α. (2007). Οι πολυµεσικές αναπαραστάσεις και η παρακίνηση στα εκπαιδευτικά παιχνίδια: µια µελέτη περίπτωσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 43(2007), Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 JG2 Καρούλης, Α. (2007). Αποτελεσµατικός σχεδιασµός CBL περιβαλλόντων. Μέντορας, 10, Σελίδα 13/13 - Βιογραφικό

14 Κεφάλαια σε διεθνή βιβλία (µε κριτές) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2002 B1 Karoulis, A and Pombortsis, A. (2002). Heuristic Evaluation of Web-Based ODL Programs. In Claude Ghaoui (edt.) Usability Evaluation of On-Line Learning Programs. Hershey, PA (USA) & London (UK): Information Science, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 B2 Karoulis, A., Tarnanas, I., and Pombortsis, A. (2003). On Expert-Based Evaluation Concerning Human Factors in ODL Programs: A Preliminary Investigation. In C. Ghaoui (ed). E-Education Applications: Human Factors and Innovative Approaches. Hershey, PA (USA) & London (UK): Information Science, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 B3 Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2004). Usability and Learnability Evaluation of Web-based ODL Programs. Encyclopedia of Information Science and Technology Vol. V, IDEA Group publ Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 B4 Sowe, S.K., Karoulis, A., and Stamelos, I. (2004). A Constructivist View on Knowledge Management in Open Source Virtual Communities. In de Figueiredo, A.D., and Afonso, A.P. (eds) Managing Learning in Virtual Settings: The Role of Context. IDEA Group publ., Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 B5 Karoulis, A. and Pombortsis, A. (2004). Heuristically Evaluating Web-based ODL. Encyclopedia of Distance Learning, Vol. II. IDEA Group publ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 B6 Karoulis, A. and Pombortsis, A. (2004). Traditional Education and Distance Learning. Encyclopedia of Distance Learning, Vol IV. IDEA Group publ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2005 B7 Karoulis A., Demetriades S., and Pombortsis A. (2005). Cognitive Graphical Walkthrough Interface Evaluation Method. Encyclopedia of HCI. IDEA Group publ., Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 B8 Karoulis, A. (2007). Motivational matrix for educational games. In M. Khosrow-Pour (ed) Encyclopedia of Information Science and Technology 2 nd Edition. Hershey, PA: Idea, vol. V Aνακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (µε κριτές, full papers, full text review, εκτός αν αναφέρεται άλλως) Χρονολογία [Αρίθµηση] 1998 C1 Pombortsis, A., Demetriadis, S., & Karoulis, A. (1998). A Framework for the Design, Development and Evaluation of Multimedia Based Learning Environments, In Gaul, W., Locarek-Junge, H. (edts) Classification in the Information Age - 22nd Annual Conference. Dresden: Springer, Χρονολογία [Αρίθµηση] 1998 C2 Demetriadis, S., Karoulis, A., and Pombortsis, A. (1998). Evaluation of Educational Simulation Interface using the Graphical Joghthrough Method: The Network Simulator Experience, ED-MEDIA & ED-TELECOM 98 Conference, Freiburg Germany, Σελίδα 14/14 - Βιογραφικό

15 Χρονολογία [Αρίθµηση] 2000 C3 Karoulis, A., Demetriades, S., Pombortsis, A. (2000) The Cognitive Graphical Jogthrough An Evaluation Method with Assessment Capabilities. Applied Informatics 2000 Conference Proceedings, Feb. 2000, Innsbruck, Austria. Anaheim, CA: IASTED/ACTA, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2000 C4 Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2000). Evaluating the Usability of Multimedia Educational Software for Use in the Classroom Using a «Combinatory Evaluation» Approach. Proc. of EDEN 4th Open Classroom Conference, Nov 2000, Barcelona, Spain. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 C5 Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2001). Heuristicaly Evaluating Distance Learning Webbased Environments, EDEN 2001 conf., June 2001, Stockholm Sweden, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 C6 Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2001). Heuristic Evaluation of Web Sites: the Evaluators Expertise and the Heuristic List. Proceedings-CD of Web-Net 2001 Conference, Oct. 2001, Orlando, Florida. Charlottesville, VA: AACE, (Acceptance ratio 54%) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2002 C7 Karoulis, A., Polyxenidou, A., and Pombortsis, A. (2002). On Expert-Based Evaluation of the Usability and the Learnability of Web-Based Open and Distance Learning Environments. Proc. of the 4th International Workshop on Computer Science and Information Technologies (CSIT), Sep.2002, University of Patras, Greece. (abstract review) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 C8 Triantafillou, E., Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2003). Investigating the Role of User Cognitive Style in an Adaptive Educational System. In Jacko, J., and Stephanidis, C. (eds) Human-Computer Interaction: Theory and Practice (Part I). (Proc. of HCI intl. 2003, vol. 1), Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 C9 Tarnanas, I., Karoulis, A., and Tsoukalas, I. (2003). Analyzing Emotional Human-Computer Interaction as Distributed Cognition: The Affective Resources Model. In Harris, D., Duffy, V., Smith, M., and Stephanidis, C. (eds) Human-Centered Computing: Cognitive, Social and Ergonomics Aspects. (Proc. of HCI intl. 2003, vol. 3), Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 C10 Karoulis, A., Tarnanas, I., and Pombortsis A. (2003). An Evaluation Framework of Human Factors in ODL Programs. In Harris, D., Duffy, V., Smith, M., and Stephanidis, C. (eds) Human-Centered Computing: Cognitive, Social and Ergonomics Aspects. (Proc. of HCI intl. 2003, vol. 3), Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 C11 Karoulis, A., Demetriadis, S., and Pombortsis, A. (2003). A «Combinatory Evaluation» Approach in the Case of a CBL Environment: The «Orestis» Experience. In Jacko, J., and Stephanidis, C. (eds) Human-Computer Interaction: Theory and Practice (Part I). (Proc. of HCI intl. 2003, vol. 1), Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 C12 Karoulis, A., Polyxenidou, A., and Pombortsis, A. (2003). On Expert-Based Interface Evaluation of Web Resources Regarding Accessibility Issues: A Preliminary Investigation. In Stephanidis, C., (ed.) Universal Access in HCI: Inclusive Design in the Information Society. (Proc. of HCI intl. 2003, vol. 4), Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 C13 Karoulis, A, Demetriadis, S., Liotsios, K., and Pombortsis A. (2003). Guidelines On the Σελίδα 15/15 - Βιογραφικό

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου. Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015

Βιογραφικό Σημείωμα & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου. Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015 2015 & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 01. Προσωπικά Στοιχεία... 3 02. Σπουδέσ... 3 03. Ξένες Γλώσσες... 3 04. Eπιμόρφωση... 3 05. Yποτροφίες- Διακρίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Πολυχρόνης Κυνηγός. Περίληψη

Πολυχρόνης Κυνηγός. Περίληψη Πολυχρόνης Κυνηγός Περίληψη Ο Καθηγητής κ. Χρόνης Κυνηγός kynigos@ppp.uoa.gr διδάσκει τα αντικείμενα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και της Διδακτικής των Μαθηματικών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΣΤΕ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. 1. Επώνυµο και όνοµα (µε κεφαλαία): ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΣΤΕ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. 1. Επώνυµο και όνοµα (µε κεφαλαία): ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Παράρτηµα «Η» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.3/03) ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΣΤΕ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 1. Επώνυµο και όνοµα (µε κεφαλαία): ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Παπαθεοδώρου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα Ηρακλής Γ. Βαρλάμης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα 1. Γενικές πληροφορίες 2. Σπουδές 3. Ακαδημαϊκή Κατάσταση 4. Εκπαιδευτικό έργο 5.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 26504 Ρίο, Πάτρα

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 26504 Ρίο, Πάτρα Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΡΗΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Δρ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γέννησης 27 Ιανουαρίου 1975 Τόπος Γέννησης Οικογενειακή Κατάσταση Διεύθυνση Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

Ηρώδου Αττικού 10, Μαρούσι maria@makebelieve.gr www.makebelieve.gr/ 1993 1997 University of Illinois at Chicago Chicago, ΗΠΑ

Ηρώδου Αττικού 10, Μαρούσι maria@makebelieve.gr www.makebelieve.gr/ 1993 1997 University of Illinois at Chicago Chicago, ΗΠΑ Μαρία Ρούσσου Ηρώδου Αττικού 10, Μαρούσι maria@makebelieve.gr www.makebelieve.gr/ Εκπαίδευση 2002-2006 University of London (UCL) Λονδίνο, ΜΒ Ph.D., Επιστήμη Υπολογιστών. Ειδίκευση: Εικoνική Πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θέση Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Διεύθυνση Εργασίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 250 Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2010

Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2010 Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2010 Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προσωπικά στοιχεία Α. Τίτλοι Σπουδών Α.1. Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη των Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ O Δρ. Xρήστος A. Γκουμόπουλος είναι κάτοχος Διπλώματος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1992) και Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος 2007 σήμερα Μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος 2007 σήμερα Μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομ/μο: Γεώργιος Δ. Στυλιαράς Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών Ταχ. διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail.

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail. ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - Τρία παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Research in distance education: review and perspectives ρ. Ιωάννης Γκιόσος Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ygiosos@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Μπεκιάρης. Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Ευάγγελος Μπεκιάρης. Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ευάγγελος Μπεκιάρης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Μεταφορών Ημερομηνία Γέννησης: 18.12.1965 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Μάριος Κατσής του Γεωργίου. Ημερομηνία γέννησης: 27 Αυγούστου 1976.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 2510-836701(σπιτιού), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr http://scholar.google.com/citations?user=8yd24sgaaaaj&hl=en ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford,

Διαβάστε περισσότερα