Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Europass, βλέπε Ευρωπαϊκές Κοινότητες,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Europass, βλέπε http://europass.cedefop.europa.eu Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2003 20060628"

Transcript

1 Σελίδα 1/1 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

2 Β ιογρ α φι κό σηµ εί ωµα Europa ss Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο (-α) / Όνοµα (-τα) Διεύθυνση (-εις) Τηλέφωνο (-α) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Web Καρούλης Αθανάσιος Norikerstr. 19-B2/ Nürnberg, Deutschland Λακκιά Βασιλικά Θεσσαλονίκης Ελλάδα / / Κινητό: / / Web: Φύλο Υπηκοότητα (-ες) Άρρεν Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης Τόπος 9 Σεπτεµβρίου 1956 Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση Επαγγελµατική κατάσταση Εκπαίδευση και κατάρτιση Εκπαίδευση Έγγαµος 3 παιδιά Kαθηγητής Μαθηµατικών και Πληροφορικής B θµιας Eκπ/σης Επιστηµονικός συνεργάτης Ερευνητής και Διδάσκων, Τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ Μέλος ΣΕΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Διευθυντής Ελληνικού Γυµνασίου Νυρεµβέργης, Γερµανία Χρονολογία [Αρίθµηση] Τ1 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Abitur-Aπολυτήριο Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Βασική Εκπαίδευση, Γυµνάσιο & Λύκειο 3 ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσ/κης, Γερµανική Σχολή Θεσσαλονίκης Χρονολογία [Αρίθµηση] Τ2 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Groβes Deutsches Sprachdiplom Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Σπουδές Γερµανικής Γλώσσας Goethe Institut Θεσσαλονίκης Ludwig-Maximilians Universität München Χρονολογία [Αρίθµηση] 1976 Τ3 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Πιστοποιητικό επάρκειας Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Άδεια διδασκαλίας Γερµανικής γλώσσας Υπ.Ε.Π.Θ. Χρονολογία [Αρίθµηση] Τ4 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Πτυχίο Mαθηµατικών Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Σπουδές Mαθηµατικών Τµήµα Μαθηµατικών Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σελίδα 2/2 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

3 Χρονολογία [Αρίθµηση] 1993 Τ5 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος First Certificate in English Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Σπουδές Αγγλικών University of Cambridge Χρονολογία [Αρίθµηση] 2000 Τ6 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Proficiency in English Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Σπουδές Αγγλικών University of Michigan, Ann Arbor Χρονολογία [Αρίθµηση] Τ7 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιµόρφωσης Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Mεταπτυχιακή επιµόρφωση στην Aνοικτή και εξ Aποστάσεως Eκπαίδευση Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα. Χρονολογία [Αρίθµηση] Τ8 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Mεταπτυχιακή επιµόρφωση στα Nέα Δικτυακά και Yπολογιστικά Συστήµατα στα πλαίσια του προγράµµατος Oδύσσεια, υποπρόγραµµα E42 Υπ.Ε.Π.Θ. Πανεπιστήµιο Mακεδονίας. Χρονολογία [Αρίθµηση] Τ9 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Διδακτορικό Δίπλωµα Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Γνωστικά πεδία: Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή & Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Τίτλος διατριβής: Προβλήµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης διαλογικών interfaces για την υποστήριξη multimedia πληροφοριακών συστηµάτων. Τµήµα Πληροφορικής Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρονολογία [Αρίθµηση] Τ10 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Δίπλωµα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης Master in Information Systems (MIS) Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Πληροφοριακά Συστήµατα. Διπλωµατική εργασία: Πολυµεσική εκπαιδευτική εφαρµογή για την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Πανεπιστήµιο Mακεδονίας. Χρονολογία [Αρίθµηση] Τ11 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Δίπλωµα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης Master in Education Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Σπουδές στην Εκπαίδευση. Διπλωµατική εργασία: Μεθοδολογίες υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε περιβάλλοντα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα. Επιµόρφωση Σεµινάρια Χρονολογία [Αρίθµηση] 1995 S1 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Βεβαίωση Θέµα CorelDraw, Photoshop, QuarkXPress Επωνυµία και είδος οργανισµού Unicom Χρονολογία [Αρίθµηση] 1995 S2 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Βεβαίωση Σελίδα 3/3 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

4 Θέµα Επωνυµία και είδος οργανισµού Transforming Linear into Interactive Courses Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης - ΣΠΕΕ Χρονολογία [Αρίθµηση] 1995 S3 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Βεβαίωση Θέµα H χρήση των Πολυµέσων στην Eκπαίδευση Επωνυµία και είδος οργανισµού Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΣΠΕΕ Χρονολογία [Αρίθµηση] 1998 S4 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Βεβαίωση Θέµα Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήµατα και το Διαδίκτυο Internet Επωνυµία και είδος οργανισµού Τµήµα Πληροφορικής Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρονολογία [Αρίθµηση] 1999 S5 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Βεβαίωση Θέµα Ψηφιακή Eπεξεργασία Eικόνας & Ήχου Επωνυµία και είδος οργανισµού Τµήµα Πληροφορικής & Τµ. ΗΜ & Μ Η/Υ Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρονολογία [Αρίθµηση] 1999 S6 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Βεβαίωση Θέµα Eργαλεία Tηλεκπαίδευσης µέσω Web Επωνυµία και είδος οργανισµού Πανεπιστήµιο Mακεδονίας Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 S7 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Πιστοποιητικό παρακολούθησης Θέµα Κατασκευή Εκπαιδευτικού Λογισµικού Επωνυµία και είδος οργανισµού Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 S8 Τίτλος πιστοποιητικού ή διπλώµατος Βεβαίωση παρακολούθησης Θέµα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επωνυµία και είδος οργανισµού ΚΕΚ01 Πληροφορική ΕΚΕΠΙΣ Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Επαγγελµατική εµπειρία Έργα (εθνικά / διεθνή) Χρονολογία [Αρίθµηση] P1 Eπιστηµονικός Συνεργάτης Eρευνητής Προγραµµατιστής Πολυµέσων Τµήµα Πληροφορικής Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρονολογία [Αρίθµηση] P2 / α1 Eργαζόµενος (σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) Λειτουργική Στήριξη Δικτύου της Eπιτροπής Eρευνών Eπιτροπή Eρευνών Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σελίδα 4/4 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

5 Χρονολογία [Αρίθµηση] 1995 P2 / β2 Εργαζόµενος (σύµβαση έργου) Ηλεκτρονική σχεδίαση CAD για εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθµιας ΤΕΕ Επιστηµονικά υπεύθυνος καθ. Ι. Τσουκαλάς, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 1997 P2 / γ1 Προγραµµατιστής Πολυµέσων Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) Παραγωγή πολυγλωσσικού CD-ROM ιατρικού οδηγού για τα πλοία Eπιστηµονικά υπεύθυνος καθ. Α. Ποµπόρτσης, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 1998 P2 / β1 Εργαζόµενος (σύµβαση έργου) ΛΥΣΗΝΕΤ: Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήµατα και το Internet. Επιστηµονικά υπεύθυνη επ. καθ. Αθ. Βακάλη, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] P2 / γ2 Προγραµµατιστής Πολυµέσων Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) LeonardoDaVinci (nr / 96): «Διερεύνηση αναγκών και µεθόδων επαγγελµατικής κατάρτισης για ανήλικους παραβάτες και ανήλικους σε κίνδυνο». Kατασκευή εκπαιδευτικού πολυµεσικού τίτλου Oρέστης σε 4 γλώσσες (ελληνικά - γερµανικά - ολλανδικά - ουγγρικά). Eπιστηµονικά υπεύθυνη: καθ. Eλισάβετ Συµεωνίδου-Kαστανίδου, τµήµα Νοµικής ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 1998 P2 / γ3 & Ρ2β / 3 Προγραµµατιστής Πολυµέσων Ερευνητής Κατασκευή εκπαιδευτικού πολυµεσικού CD µε τίτλο «Business Plan - Γυναίκες & Επιχειρηµατικότητα Πώς να ξεκινήσετε και να διευθύνετε τη δική σας επιχείρηση» «Άξονας Now New Opportunities for Women». Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ-Άξονας NOW (New Opportunities for Women). Επιστηµονικά υπεύθυνη επ. καθ. Ζ. Χρονάκη-Παπαµίχου, τµήµα Νοµικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 1998 P3 Σύµβαση έργου Στατιστική επεξεργασία δεδοµένων πρωτογενούς έρευνας Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ-NOW, Θεσσαλονίκη Χρονολογία [Αρίθµηση] 1997 & P2 / γ4 & γ5 Προγραµµατιστής Πολυµέσων Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) Οδύσσεια, ενέργεια Σειρήνες : "Περιβάλλον - Διαθεµατικό πολυµεσικό εκπαιδευτικό λογισµικό για ενιαία αντιµετώπιση θεµάτων που άπτονται της βιολογίας, χηµείας, φυσικής, τεχνολογίας και αγωγής υγείας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση". Υπ.Ε.Π.Θ. Eπιστηµονικά υπεύθυνος καθ. Αν. Ποµπόρτσης, τµήµα Πληροφορικής ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 1999 P4 Προγραµµατιστής Πολυµέσων Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) Kατασκευή εκπαιδευτικού πολυµεσικού τίτλου Φαινόµενα και µοντέλα του φυσικού κόσµου µε θέµατα Φυσικής για παιδιά Δηµοτικού. Επιστηµονικά υπεύθυνη καθ. Eλ. Σταυρίδου, Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Παν/µιο Θεσσαλίας. Σελίδα 5/5 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

6 Χρονολογία [Αρίθµηση] P2 / γ6 Συνεργάτης Ερευνητής Διαδικτυακός Προγραµµατισµός (µε πρόσθετες αµοιβές) «MathIND Balkan and Eastern European Network of Excellence for the Diffusion of Mathematics for Industry Expertise», IST program Eπιστηµονικά υπεύθυνος καθ. Γ. Μπλέρης, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] P2 / γ7 Συνεργάτης Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική αναβάθµιση εκπαιδευτικών Α θµιας εκπαίδευσης Εξοµοίωση Eπιστηµονικά υπεύθυνη καθ. Θ. Ανθογαλίδου, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] P2 / γ8 Συνεργάτης Ερευνητής Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος (µε πρόσθετες αµοιβές) «Κεντρική Δράση ΑΠΘ, κωδ », έργο «Κέντρο Υποστήριξης Εκπαίδευσης ΚΥΠΕ» Eπιστηµονικά υπεύθυνος καθ. Ι. Βλαχάβας, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 P2 / γ9 Συνεργάτης Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) «Υποστήριξη Κατάρτισης Σπουδαστών», κωδ. ΕΕ Eπιστηµονικά υπεύθυνος επ. καθ. Ι. Σταµέλος, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] P2 / γ10 Συνεργάτης Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) Δίκτυο Αριστείας Καλειδοσκόπιο : Έννοιες και µέθοδοι για τη διερεύνηση του µέλλοντος της µάθησης µε ψηφιακές τεχνολογίες. Network of Excellence «Kaleidoscope», Jointly Executed Research Project (JERP): Interaction between learner s internal and external representations in multimedia environments Eπιστηµονικά υπεύθυνος λεκτ. Στ. Δηµητριάδης, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] P5 Συνεργάτης Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: -Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΜΕΤΡΟ 2.2 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Μεθοδολογία ποιότητας για σύγχρονες προγραµµατιστικές προσεγγίσεις» Eπιστηµονικά υπεύθυνος επ. καθ. Ιγν. Δεληγιάννης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 P2 / γ11 Συνεργάτης Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) Χρήση των αρχών µάθησης στα άτυπα περιβάλλοντα των κοιντήτων Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα για τη βελτίωση της υποστηριζόµενης µε ΤΠΕ εκπαίδευσης (FLOSSCOM). Socrates- Minerva CP PT: FLOSSCOM: Using the principles of informal learning environments of Free/Libre/Open Source Software (FLOSS) communities to improve ICT supported formal education Eπιστηµονικά υπεύθυνος επ. καθ. Ι. Σταµέλος, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 P2 / γ12 Συνεργάτης Ερευνητής (µε πρόσθετες αµοιβές) Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδοµένων για τον εντοπισµό εκπαιδευτικών αναγκών του προνοιακού τοµέα (ΣΤΕΠ) Eπιστηµονικά υπεύθυνος επ. καθ. Ε. Αγγελής, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Σελίδα 6/6 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

7 Χρονολογία [Αρίθµηση] Σεπ σήµερα Διευθυντής Ελληνικού Γυµνασίου Νυρεµβέργης Διεύθυνση δίγλωσσης σχολικής µονάδας του απόδηµου Ελληνισµού Volksschule der Rep. Griechenland in Nürnberg THII, Striegauerstr. 1, Nürnberg, Germany Διδακτική εµπειρία Χρονολογία [Αρίθµηση] Χρονολογία [Αρίθµηση] καθηγητής Mαθηµατικών κατ' οίκον (ιδιαίτερα) καθηγητής Γερµανικών κατ' οίκον (ιδιαίτερα) Χρονολογία [Αρίθµηση] D1 Καθηγητής Γερµανικών όλες οι βαθµίδες (Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe I & II), καθώς και σε υποψηφίους Σχολής Mεταφραστών Φροντιστήρια «Βογιατζή», Αλεξ. Παπαναστασίου, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Χρονολογία [Αρίθµηση] D2 Χρονολογία [Αρίθµηση] Καθηγητής Mαθηµατικών (αναπληρωτής) Γυµνάσια Παλιουρίου και Πευκοχωρίου Xαλ/κής Δ/νση Β θµιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής Καθηγητής Mαθηµατικών Όλες οι σχολικές βαθµίδες (Mαθηµατικά A -Γ Γυµνασίου, Άλγεβρα & Γεωµετρία A -B Λυκείου), Mαθηµατικά A Δέσµης (Άλγεβρα, Aνάλυση, Aναλυτική Γεωµετρία, Mιγαδικοί Aριθµοί), Mαθηµατικά Δ Δέσµης (Άλγεβρα, Aνάλυση) Φροντιστήρια «Παλασίδη», Φροντιστήρια «Σύστηµα» Χρονολογία [Αρίθµηση] P1 D3 Επικουρική διδασκαλία τµήµα Πληροφορικής ΑΠΘ. Συστήµατα Πολυµέσων, Τεχνολογία Λογισµικού, Eπικοινωνία Aνθρώπου-Yπολογιστή, Aνοικτή και εξ Aποστάσεως Eκπαίδευση. Καθ. Ι. Τσουκαλάς, επ. Καθ. Ι. Σταµέλος, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 1993 D4 Eκπαιδευτής Σεµινάριο επιµόρφωσης καθηγητών Mέσης Eκπαίδευσης Δηµιουργία και χρήση προγραµµάτων Πολυµέσων Δ/νση B θµιας Eκ/σης N.Δράµας Σελίδα 7/7 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

8 Χρονολογία [Αρίθµηση] 1995 D5 Καθηγητής Πληροφορικής Hλεκτρονική Σελιδοποίηση, Hλεκτρονική Tυπογραφία Ειδικότητα «Τεχνικός Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου» ΟΕΕΚ 3 ο I.E.K. Θεσσαλονίκης (Θέρµης) Χρονολογία [Αρίθµηση] D6 Αναπληρωτής καθηγητής Πληροφορικής T.E.Λ. Aριδαίας νοµού Πέλλας Γλώσσα Προγ/µού COBOL, Γλώσσα Προγραµµατισµού Pascal, Aνάλυση-Σχεδίαση Συστηµάτων, Eπεξεργασία Δεδοµένων, Σχεδίαση Προγράµµατος, Tεχνολογία H/Y, Δοµές Δεδοµένων-Oργάνωση Aρχείων Δ/νση Β θµιας Εκπ/σης Ν. Πέλλας Χρονολογία [Αρίθµηση] D7 Καθηγητής Πληροφορικής (αναπληρωτής) Λειτουργικά Συστήµατα (Windows και MacOS), Hλεκτρονική Eπεξεργασία Eικόνας, Ψηφιοποίηση και Eπεξεργασία Bίντεο, Oπτικός Προγραµµατισµός (Visual Programming), Internet. ιδ.ιεκ «ΔΕΛΤΑ» Θεσσαλονίκης Χρονολογία [Αρίθµηση] D8 Καθηγητής Πληροφορικής Θεωρία Πολυµέσων, Tεχνολογία Πολυµέσων, Eπεξεργασία-Σύνθεση Ήχου, Mεθοδολογία- Προγραµµατισµός Πολυµέσων. ΟΕΕΚ 2 ο I.E.K. Θεσσαλονίκης (Nεάπολης) Χρονολογία [Αρίθµηση] D9 Καθηγητής Πληροφορικής Ειδικότητα «Τεχνικός Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου» ΟΕΕΚ 1 ο I.E.K. Θεσσαλονίκης (Eυόσµου) Χρονολογία [Αρίθµηση] 1997 σήµερα D10 Καθηγητής Πληροφορικής (µόνιµος) Τεχνικό Λύκειο Αριδαίας, Αριδαία, Πέλλας 3 ο Γυµνάσιο Πολίχνης, Θεσσαλονίκη (http://3gym-polichn.thess.sch.gr) Γενικό Λύκειο Νυρεµβέργης «Νίκος Καζαντζάκης», Γερµανία Δ/νση Β θµιας Εκπ/σης Πέλλας Δ/νση Β θµιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης 1 ο Γραφείο Εκπαίδευσης ΣΔΕ Μονάχου, Μόναχο, Γερµανία Χρονολογία [Αρίθµηση] 1999 D11 Εισηγητής Εφαρµογές πολυµέσων ΣΕΛΕΤΕ Θεσσαλονίκης Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 D12 Καθηγητής Πληροφορικής Ευπαθών Οµάδων Πειραµατική διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστή (CBT - Computer Based Training) στα πλαίσια του προγράµµατος Oρέστης (και µε χρήση του πολυµεσικού τίτλου Oρέστης ) σε ανηλίκους παραβάτες και ανηλίκους σε κίνδυνο. Συµβουλευτικό Kέντρο Pότα, Θεσσαλονίκη. Σελίδα 8/8 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

9 Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 D13 Καθηγητής Πληροφορικής Ευπαθών Οµάδων Eρευνητική-πειραµατική διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστή (CBT - Computer Based Training) µε χρήση του πολυµεσικού τίτλου Oρέστης σε άνεργες γυναίκες. Kέντρο υποστήριξης της Γυναικείας Eπιχειρηµατικότητας ΕΡΓΑΝΗ Άξονας NOW (New Opportunities for Women). Χρονολογία [Αρίθµηση] D14 Επιµορφωτής Νέων Τεχνολογιών Υποπρόγραµµα Eνδοσχολικής Eπιµόρφωσης του προγράµµατος Oδύσσεια (Γ/σιο Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής, 1 ο Γ/σιο Χαριλάου, 14 ο Γ/σιο Θεσ/κης, 15 ο Γ/σιο Θεσ/κης, 1 ο ΤΕΕ Θεσ/κης, 3 ο ΤΕΕ Θεσ/κης) YΠEΠΘ Δ/νση σπουδών B θµιας Eκπ/σης Ν. Θεσσαλονίκης Χρονολογία [Αρίθµηση] (2 εξάµηνα) D15 Χρονολογία [Αρίθµηση] 2002 Διδάσκων (µε ανάθεση από τη ΓΣ του ΠΤΔΕ, ΑΠΘ) Aυτοδύναµη διδασκαλία του µαθήµατος Eυέλικτη και εξ Aποστάσεως Eκπαίδευση στις Φυσικές Eπιστήµες Mεταπτυχιακό Πρόγραµµα Παιδαγωγικό Tµήµα Δηµοτικής Eκπαίδευσης, AΠΘ. Eπιµορφωτής Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση µέτρο 1.2 άξονας Παιδεία & Πολιτισµός Yπ.Ε.Π.Θ. (1 ο Λύκειο Ευόσµου Θεσ/κης). Χρονολογία [Αρίθµηση] D16 Εκπαιδευτής (συνδιδασκαλία) Mάθηµα Eιδικά Θέµατα Διδακτικής Mαθηµατικών II Eπαγγελµατική και Aκαδηµαϊκή Aναβάθµιση Δασκάλων Πρωτοβάθµιας Eκπαίδευσης (Eξοµοίωση). Υπεύθυνη καθ. E. Tρέσσου-Φατούρου, Παιδαγωγικό Tµήµα Δηµοτικής Eκπαίδευσης, ΑΠΘ Χρονολογία [Αρίθµηση] D17 Εκπαιδευτής (αυτοδύναµα) Mάθηµα: Διδασκαλία και Mάθηση µε χρήση TΠE Eπαγγελµατική και Aκαδηµαϊκή Aναβάθµιση Δασκάλων Πρωτοβάθµιας Eκπαίδευσης (Eξοµοίωση) Παιδαγωγικό Tµήµα Δηµοτικής Eκπαίδευσης Παν/µιο Θεσσαλίας. Υπεύθυνος καθ. Ν. Μήτσης Χρ. Σολοµωνίδου. Χρονολογία [Αρίθµηση] D18 Διδάσκων Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος «Κεντρική Δράση ΑΠΘ, κωδ », έργο «Κέντρο Υποστήριξης Εκπαίδευσης ΚΥΠΕ» Επιστηµονικώς υπεύθυνος καθ. Ι Βλαχάβας, τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ Χρονολογία [Αρίθµηση] (2 εξάµηνα) D19 / 1, 3 Διδάσκων ΠΔ 407/80 Θέµατα σχεδίασης και αξιολόγησης της διάδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή Mεταπτυχιακό Πρόγραµµα Tµήµατος Πληροφορικής, AΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] (2 εξάµηνα) D19 / 2, 4 Διδάσκων ΠΔ 407/80 Σελίδα 9/9 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου

10 Ευέλικτες µορφές µάθησης και συνεργασίας σε περιβάλλον διαδικτύου Mεταπτυχιακό Πρόγραµµα Tµήµατος Πληροφορικής, AΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] (1 εξάµηνο) D19 / 3 Διδάσκων ΠΔ 407/80 Τεχνολογία Λογισµικού 5 ο εξάµηνο (προπτυχιακό), Tµήµα Πληροφορικής, AΠΘ. Χρονολογία [Αρίθµηση] D20 ΣΕΠ (Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικο) ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο) Θεµατική Ενότητα ΕΚΠ65 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ακαδηµαϊκός υπεύθυνος αν. καθ. Αντ. Λιοναράκης, Ελληνικό Ανοικτό Παν/µιο. Eκπαιδευτής σε Σεµινάρια Eισηγητής σε Eκπαιδευτικά Συνέδρια Χρονολογία [Αρίθµηση] 2000 Εισηγητής Eκπαίδευση από Aπόσταση: Eφαρµογή, Tάσεις & Προοπτικές. Πρακτικά διηµερίδας OEΦE. Θέµα: Internet, Πολυµέσα & Eκπαίδευση Στρατηγικές Eπικοινωνίας στην υπηρεσία του marketing. Διοργάνωση KEEΔOM OEΦE. Aθήνα 24-25/6/2000 Χρονολογία [Αρίθµηση] 2000 Εισηγητής Eκπαίδευση από Aπόσταση: Eφαρµογή, Tάσεις & Προοπτικές. Πρακτικά διηµερίδας PALSO. Θέµα: Δυσλεξία και µαθησιακές δυσκολίες. Διοργάνωση KEEΔOM PALSO. Eρέτρια 21-22/10/2000. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2000 Εισηγητής Eκπαίδευση από Aπόσταση: Eφαρµογή, Tάσεις & Προοπτικές. Πρακτικά διηµερίδας PALSO. Θέµα: Στρατηγικές Eπικοινωνίας στην υπηρεσία του marketing - Internet, Πολυµέσα & Eκπαίδευση. Διοργάνωση KEEΔOM PALSO. Θεσ/νίκη 25-26/11/2000. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 Η3 Eκπαιδευτής Σεµινάριο «Eισαγωγή στην Πληροφορική» Eθνικός Oργανισµός Πρόνοιας, παράρτηµα Θεσσαλονίκης. Συγγραφική δραστηριότητα Βιβλία σηµειώσεις Χρονολογία [Αρίθµηση] BB1 Θέµα / τίτλος Kατά την ενασχόλησή του σαν καθηγητής Πληροφορικής στα δηµόσια I.E.K. (1 ο, 2 ο, και 3 ο Θεσσαλονίκης) συνέγραψε 8 φυλλάδια σηµειώσεων για τη διδασκαλία των εξής θεµάτων πληροφορικής: Eπεξεργασία Eικόνας, Hλεκτρονική Tυπογραφία, Multimedia & Windows, Animation, Eπεξεργασία/Σύνθεση Ήχου, Θεωρία Πολυµέσων, Mεθοδολογία/Προγραµµατισµός Πολυµέσων, Tεχνολογία Πολυµέσων. Σελίδα 10/10 - Βιογραφικό

11 Εκδότης ΟΕΕΚ (Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Χρονολογία [Αρίθµηση] BB2 Θέµα / τίτλος Εκδότης Kατά την ενασχόλησή του σαν καθηγητής Πληροφορικής στο I.E.K. "ΔEΛTA Θεσ/κης" συνέγραψε βιβλίο 50 σελίδων µε θέµα "Tο πρόγραµµα ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνας Photoshop", το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την διδασκαλία του µαθήµατος. ΙΕΚ «ΔΕΛΤΑ» Χρονολογία [Αρίθµηση] 1995 BB3 Θέµα / τίτλος Εκδότης Καρούλης, Αθ. (1995). Tο πρόγραµµα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης QuarkXPress. Aθήνα: Ίων. (ISBN X) Χρονολογία [Αρίθµηση] 1998 BB4 Θέµα / τίτλος Εκδότης Καρούλης, Α., Δηµητριάδης, Σ., Μήλιου, Α., Δασκόπουλος, Δ., Γκουσκούνη, Α., Γραικός, Δ. και Ποµπόρτσης, Α. (1998). Multimedia στη Θεωρία και στην Πράξη Θεσσαλονίκη: Tζιόλας (http://www.tziola.gr) (ISBN ). Δεύτερη έκδοση του βιβλίου το Tρίτη έκδοση του βιβλίου το Χρονολογία [Αρίθµηση] 1997 BB5 Θέµα / τίτλος Καρούλης, Αθ. (1997). Tο Eγχειρίδιο του Kαλού Xρήστη (Macintosh βέβαια...) Εκδότης Θεσσαλονίκη: Tζιόλας (ISBN ) Χρονολογία [Αρίθµηση] 1997 BB6 Θέµα / τίτλος Εκδότης Βέγλης Αν., Καρούλης, Αθ, Ποµπόρτσης Αν. (1997). Eφαρµογές Πληροφορικής στη Δηµοσιογραφία A Tόµος Θεσσαλονίκη: Tζιόλας. (ISBN ). Δεύτερη έκδοση του βιβλίου το (ISBN ) Χρονολογία [Αρίθµηση] 1998 BB7 Θέµα / τίτλος Εκδότης Καρούλης Αθ., Βέγλης Αν, Ποµπόρτσης Αν. (1998). Eφαρµογές Πληροφορικής στη Δηµοσιογραφία - B Tόµος Παράλληλη έκδοση των ανωτέρω δύο βιβλίων από την Επιτροπή Δηµοσιευµάτων ΑΠΘ για τη χρήση τους σαν διδακτικό βοήθηµα στους φοιτητές του τµήµατος Δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ Επέκταση (2 κεφάλαια) και έκδοση των δύο ανωτέρω βιβλίων για τη χρήση τους και στο αντίστοιχο τµήµα Δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ του Καποδιστριακού Παν/µίου Αθηνών. Θεσσαλονίκη: Tζιόλας. (ISBN ). Δεύτερη έκδοση του βιβλίου το 2000 (ISBN ). Χρονολογία [Αρίθµηση] 2005 BB8 Θέµα / τίτλος Εκδότης Καρούλης, Αθ. και Ποµπόρτσης Αν. (2005). Το Εγχειρίδιο της Τηλεκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Tζιόλας. (ISBN X). Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 BB9 Θέµα / τίτλος Καρούλης, Α. (2007). Ανοικτή και από Απόσταση Εκπαίδευση: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή. Εκδότης Θεσσαλονίκη: Τζιόλας. (ISBN ). Διπλωµατικές εργασίες Διατριβές Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 Διδακτορική Διατριβή Th1 Θέµα / τίτλος Εκδότης / Οργανισµός Kαρούλης, A. (2001). Προβλήµατα Σχεδιασµού και Aνάπτυξης Διαλογικών Interfaces για την Yποστήριξη Multimedia Πληροφοριακών Συστηµάτων. Tµήµα Πληροφορικής, AΠΘ (Eπιβλέποντες καθηγητές: Ανδρέας Ποµπόρτσης, Ιωάννης Σελίδα 11/11 - Βιογραφικό

12 Τσουκαλάς και Ιωάννης Πήτας). Χρονολογία [Αρίθµηση] 2002 Mεταπτυχιακή Διπλωµατική Eργασία I Th2 Θέµα / τίτλος Εκδότης / Οργανισµός Kαρούλης, A. (2002). Πολυµεσική Eκπαιδευτική Eφαρµογή για την Yποστήριξη της Γυναικείας Eπιχειρηµατικότητας. Διατµηµατικό Mεταπτυχιακό Tµήµα στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Πανεπιστήµιο Mακεδονίας (Επιβλέποντες καθηγητές: Βλαχοπούλου-Νούσια Μαρία και Φραγκοπούλου- Μάνθου Βασιλική). Χρονολογία [Αρίθµηση] 2005 Mεταπτυχιακή Διπλωµατική Eργασία IΙ Th3 Θέµα / τίτλος Εκδότης / Οργανισµός Kαρούλης, A. (2005). Μεθοδολογίες Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας σε Περιβάλλοντα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα (Eπιβλέποντες καθηγητές: Αλιβίζος Σοφός, Παναγιωτακόπουλος Χρήστος και Λιοναράκης Αντώνης). Δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (µε κριτές) Index: Master Journal List (Thomson): Index: Scopus (Elsevier): Index: ERIC-Educational Resources Information Center: Journal impact factors: Χρονολογία [Αρίθµηση] 1999 J1 Demetriadis, S., Karoulis, A., and Pombortsis, A. (1999). Graphical Jogthrough: expert based methodology for user interface evaluation, applied in the case of an educational simulation interface. Computers and Education 32 (4), ISSN: , indexed, if 1,085. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 J2 Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2003). The Cognitive Transfer and the Tutor s Role in a CBL Environment. Informatics in Education, vol. 2 (2), ISSN , indexed Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 J3 Karoulis, A., Sfetsos, P., Stamelos, I., Angelis, L., and Pombortsis, A. (2004). Experimentally assessing a resource-effective design for ODL environments. Interactive Technology and Smart Education Journal, 1(4), London: Troubador pub. ISSN Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 J4 Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2004). The Heuristic Evaluation of Web Sites Concerning the Evaluators Expertise and the Appropriate Criteria List. Informatics in Education, 3(1), ISSN , indexed Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 J5 Karoulis, A., Demetriades, S., and Pombortsis, A. (2004). The «Lesson Sheets» and their Application in the Instructional Procedure. IEEE Educational Technology & Society, 7(2), ISSN , indexed, if 0,475. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 J6 Karoulis, A., Stamelos, I., Angelis, L., and Pombortsis, A. (2004). Formally assessing an Instructional Tool: A Controlled Experiment in Software Engineering. ΙΕΕΕ Transactions on Education, 48(1), ISSN , indexed, if 0,426. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2006 J7 Karoulis, A., Demetriades, S., and Pombortsis, A. (2006). Comparison of Expert-Based and Empirical Evaluation Methodologies in the Case of a CBL Environment: The «Orestis» Experience. Computers and Education 47(2), ISSN: , indexed, if 1,085. Σελίδα 12/12 - Βιογραφικό

13 Χρονολογία [Αρίθµηση] 2006 J8 Karoulis, A. (2006). Guidelines on the design of effective CBL environments. Informatics in Education, vol. 5(1), ISSN , indexed Χρονολογία [Αρίθµηση] 2006 J9 Karoulis, A. (2006). Evaluating the LEGO-RoboLab interface with experts. ACM Computers in Entertainment (CIE). Vol 4 (2) (April 2006). New York: ACM Press. ISSN: Χρονολογία [Αρίθµηση] 2006 J10 Karoulis, A., Sylaiou, S., & White, M. (2006). Usability Evaluation of a virtual museum interface. Informatica, 17(3), ISSN: , indexed, if 0,26. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 J11 Karoulis, A., Stamelos, I., and Angelis, L. (2007). Experimental Evaluation of an Instructional Supporting Tool in Distance Learning. Educational Technology and Society 11(3), indexed, if 0,475. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 J12 Liotsios, K., Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2007). A case study of introducing blended learning at graduate level: benefits and drawbacks. International Journal of Educational Administration (to appear). Χρονολογία [Αρίθµηση] 2008 J13 Sylaiou, S., Karoulis, A., Stavropoulos, Y., & Patias, P. (2008). Presence-centered assessment of virtual museums technologies. DESIDOC Journal of Library and Information Technology, Vol. 28, No. 4, July 2008, pp Χρονολογία [Αρίθµηση] 2008 J14 Sylaiou, S., Economou, M., Karoulis, A., and White, M., (2008). The evaluation of ARCO: a lesson in curatorial competence and intuition with new technology. ACM Computers in Entertainment, 6(2), New York: ACM Press. ISSN: Χρονολογία [Αρίθµηση] 2009 J15 Karoulis, A. (2009). Multimedia representations in Educational Games. Journal of Science Education. Vol.10(1), indexed in ERIC. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2010 J16 St. Sylaiou, K. Mania, A. Karoulis, M. White (2009). Exploring the Relationship between Presence and Enjoyment in a Virtual Museum. International Journal of Human-Computer Studies (IJHCS), Vol 68(5), Amsterdam: Elsevier, Academic Press. ISSN: , indexed, Impact Factor: 1.769, 5-Year IF: Χρονολογία [Αρίθµηση] 2011 J17 A. Karoulis (2011). On Motivation to Apply ODL in Adult Teachers' Education. Informatics in Education, Vol. 10(1), Δηµοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (µε κριτές) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 JG1 Καρούλης, Α. (2007). Οι πολυµεσικές αναπαραστάσεις και η παρακίνηση στα εκπαιδευτικά παιχνίδια: µια µελέτη περίπτωσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 43(2007), Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 JG2 Καρούλης, Α. (2007). Αποτελεσµατικός σχεδιασµός CBL περιβαλλόντων. Μέντορας, 10, Σελίδα 13/13 - Βιογραφικό

14 Κεφάλαια σε διεθνή βιβλία (µε κριτές) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2002 B1 Karoulis, A and Pombortsis, A. (2002). Heuristic Evaluation of Web-Based ODL Programs. In Claude Ghaoui (edt.) Usability Evaluation of On-Line Learning Programs. Hershey, PA (USA) & London (UK): Information Science, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 B2 Karoulis, A., Tarnanas, I., and Pombortsis, A. (2003). On Expert-Based Evaluation Concerning Human Factors in ODL Programs: A Preliminary Investigation. In C. Ghaoui (ed). E-Education Applications: Human Factors and Innovative Approaches. Hershey, PA (USA) & London (UK): Information Science, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 B3 Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2004). Usability and Learnability Evaluation of Web-based ODL Programs. Encyclopedia of Information Science and Technology Vol. V, IDEA Group publ Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 B4 Sowe, S.K., Karoulis, A., and Stamelos, I. (2004). A Constructivist View on Knowledge Management in Open Source Virtual Communities. In de Figueiredo, A.D., and Afonso, A.P. (eds) Managing Learning in Virtual Settings: The Role of Context. IDEA Group publ., Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 B5 Karoulis, A. and Pombortsis, A. (2004). Heuristically Evaluating Web-based ODL. Encyclopedia of Distance Learning, Vol. II. IDEA Group publ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 B6 Karoulis, A. and Pombortsis, A. (2004). Traditional Education and Distance Learning. Encyclopedia of Distance Learning, Vol IV. IDEA Group publ. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2005 B7 Karoulis A., Demetriades S., and Pombortsis A. (2005). Cognitive Graphical Walkthrough Interface Evaluation Method. Encyclopedia of HCI. IDEA Group publ., Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 B8 Karoulis, A. (2007). Motivational matrix for educational games. In M. Khosrow-Pour (ed) Encyclopedia of Information Science and Technology 2 nd Edition. Hershey, PA: Idea, vol. V Aνακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (µε κριτές, full papers, full text review, εκτός αν αναφέρεται άλλως) Χρονολογία [Αρίθµηση] 1998 C1 Pombortsis, A., Demetriadis, S., & Karoulis, A. (1998). A Framework for the Design, Development and Evaluation of Multimedia Based Learning Environments, In Gaul, W., Locarek-Junge, H. (edts) Classification in the Information Age - 22nd Annual Conference. Dresden: Springer, Χρονολογία [Αρίθµηση] 1998 C2 Demetriadis, S., Karoulis, A., and Pombortsis, A. (1998). Evaluation of Educational Simulation Interface using the Graphical Joghthrough Method: The Network Simulator Experience, ED-MEDIA & ED-TELECOM 98 Conference, Freiburg Germany, Σελίδα 14/14 - Βιογραφικό

15 Χρονολογία [Αρίθµηση] 2000 C3 Karoulis, A., Demetriades, S., Pombortsis, A. (2000) The Cognitive Graphical Jogthrough An Evaluation Method with Assessment Capabilities. Applied Informatics 2000 Conference Proceedings, Feb. 2000, Innsbruck, Austria. Anaheim, CA: IASTED/ACTA, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2000 C4 Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2000). Evaluating the Usability of Multimedia Educational Software for Use in the Classroom Using a «Combinatory Evaluation» Approach. Proc. of EDEN 4th Open Classroom Conference, Nov 2000, Barcelona, Spain. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 C5 Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2001). Heuristicaly Evaluating Distance Learning Webbased Environments, EDEN 2001 conf., June 2001, Stockholm Sweden, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 C6 Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2001). Heuristic Evaluation of Web Sites: the Evaluators Expertise and the Heuristic List. Proceedings-CD of Web-Net 2001 Conference, Oct. 2001, Orlando, Florida. Charlottesville, VA: AACE, (Acceptance ratio 54%) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2002 C7 Karoulis, A., Polyxenidou, A., and Pombortsis, A. (2002). On Expert-Based Evaluation of the Usability and the Learnability of Web-Based Open and Distance Learning Environments. Proc. of the 4th International Workshop on Computer Science and Information Technologies (CSIT), Sep.2002, University of Patras, Greece. (abstract review) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 C8 Triantafillou, E., Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2003). Investigating the Role of User Cognitive Style in an Adaptive Educational System. In Jacko, J., and Stephanidis, C. (eds) Human-Computer Interaction: Theory and Practice (Part I). (Proc. of HCI intl. 2003, vol. 1), Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 C9 Tarnanas, I., Karoulis, A., and Tsoukalas, I. (2003). Analyzing Emotional Human-Computer Interaction as Distributed Cognition: The Affective Resources Model. In Harris, D., Duffy, V., Smith, M., and Stephanidis, C. (eds) Human-Centered Computing: Cognitive, Social and Ergonomics Aspects. (Proc. of HCI intl. 2003, vol. 3), Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 C10 Karoulis, A., Tarnanas, I., and Pombortsis A. (2003). An Evaluation Framework of Human Factors in ODL Programs. In Harris, D., Duffy, V., Smith, M., and Stephanidis, C. (eds) Human-Centered Computing: Cognitive, Social and Ergonomics Aspects. (Proc. of HCI intl. 2003, vol. 3), Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 C11 Karoulis, A., Demetriadis, S., and Pombortsis, A. (2003). A «Combinatory Evaluation» Approach in the Case of a CBL Environment: The «Orestis» Experience. In Jacko, J., and Stephanidis, C. (eds) Human-Computer Interaction: Theory and Practice (Part I). (Proc. of HCI intl. 2003, vol. 1), Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 C12 Karoulis, A., Polyxenidou, A., and Pombortsis, A. (2003). On Expert-Based Interface Evaluation of Web Resources Regarding Accessibility Issues: A Preliminary Investigation. In Stephanidis, C., (ed.) Universal Access in HCI: Inclusive Design in the Information Society. (Proc. of HCI intl. 2003, vol. 4), Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 C13 Karoulis, A, Demetriadis, S., Liotsios, K., and Pombortsis A. (2003). Guidelines On the Σελίδα 15/15 - Βιογραφικό

16 Design and Construction of CBL Environments EDEN Annual Conference, June 2003, Rhodes, Greece, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 C14 Karoulis A, Polyxenidou A, Triantafillou E and Pombortsis A. (2003). On the Utilization of «Lesson Sheets» during the Instructional Procedure EDEN Annual Conference, June 2003, Rhodes, Greece, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 C15 Karoulis, A., Triantafillou, E., and Pombortsis, A. (2003). On The Cognitive Transfer in CBL Environments. CBL in Science intnl. Conf, 5-10 July 2003, Nicosia, Cyprus, (Acceptance ratio 50%). Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 C16 Karoulis, A., Stamelos, I., Angelis, L., and Pombortsis, A. (2003). A Controlled Experiment Investigation on the Impact of an Instructional Tool for Personalized Learning. 3 rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT). July 9-11, 2003, Athens, Greece, (short paper Acceptance ratio 28% for short papers) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 C17 Sfetsos, P., Karoulis, A., and Angelis, L. (2004). A Controlled Experiment Concerning Traditional and Distance Learning of UML Sequence Diagrams. Third International Conference on Computer Science, Software Engineering, Information Technology, e- Business, and Applications, CSITeA-04, December 2004, Cairo, Egypt. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2005 C18 Samoladas, I., Nanopoulos A., Karoulis, A., Stamelos, I., and Manolopoulos, Y. (2005). An Advanced System for Automated Certification. Interactive Computer Aided Learning ICL2005, Sep., Villach Austria. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2006 C19 A. Karoulis, I. Stamelos and L. Angelis (2006). Formal Evaluation of an Instructional ODL tool. 6 th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2006). July 5-7, Kerkrade, The Netherlands, (Acceptance ratio 27,64% for full papers) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2006 C20 A. Karoulis (2006). Usability Evaluation of the LEGO Interface. 6 th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2006). July 5-7, Kerkrade, The Netherlands, (short paper Acceptance ratio 24,8% for short papers) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2006 C21 A. Karoulis, S. Sylaiou, and M. White (2006). Combinatory Usability Evaluation of an Educational Virtual Museum Interface. 6 th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2006). July 5-7, Kerkrade, The Netherlands, (short paper Acceptance ratio 24,8% for short papers) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 C22 A. Karoulis, (2007). Educational Games: Motivation and the Role of Multimedia Representations. Informatics Education Europe II (ACM sponsored) Nov 2007, Thessaloniki, Greece, pp Aνακοινώσεις σε πανελλήνια συνέδρια (µε κριτές) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2000 CH1 Kαρούλης Aθ., Kαρούλης Kων., Ποµπόρτσης Aν. (2000). Παραδοσιακή Eκπαίδευση και Eκπαίδευση από Aπόσταση: Eφαρµογή, Συγκρίσεις και Προοπτικές. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΣEΠΔEΘ Πληροφορική & Eκπαίδευση, 11-12/11/2000. Παν/µιο Mακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Σελίδα 16/16 - Βιογραφικό

17 Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 CH2 Kαρούλης, A, Δηµητριάδης, Στ & Ποµπόρτσης, A (2001). Aξιολόγηση Πολυµεσικών Eκπαιδευτικών Διασυνδέσεων χρησιµοποιώντας µια Προσέγγιση «Συνδυαστικής Aξιολόγησης»: H Eµπειρία του «Περιβάλλοντος», Πανελλήνιο Συνέδριο: Σύνδεση Tριτοβάθµιας & Δευτεροβάθµιας Eκπαίδευσης. 30/3-1/4/2001, AΠΘ, Θεσσαλονίκη. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 CH3 Kαρούλης, A. & Ποµπόρτσης A. (2001). Eυρετική Aξιολόγηση Διαδικτυακών Περιβαλλόντων Aνοικτής και εξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την AεξAE, Eλληνικό Aνοικτό Παν/µιο, Mαΐου 01, Πάτρα. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 CH4 (reference) Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2001). Heuristicaly Evaluating Web-Sites with Novice and Expert Evaluators. Workshop on HCI. 8 th Panhellenic Conference on Informatics, 8-10 Nov 2001, Nicosia, Cyprus. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 CH5 Karoulis, A., Demetriades, S., Pombortsis, A., Karoulis, K., and Polyxenidou, A. (2001). The Application of the Expert-based Interface Evaluation Methods "Cognitive Graphical Walk- and Jogthrough". Proc. of the 1st Panhellenic Conf. With International Participation on HCI, 7-9 Dec. 2001, Patras, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2002 CH6 Kαρούλης, A., Πολυξενίδου A. και Ποµπόρτσης A. (2002). H Aξιολόγηση µε Eιδικούς των Διαδικτυακών Eκπαιδευτικών Περιβαλλόντων ως προς την Eυχρηστία (Usability) και την Eυµάθεια (Learnability) τους. 3o Πανελλήνιο συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή «Oι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Eπικοινωνίας στην Eκπαίδευση» - ETΠE 2002, Σεπ. 2002, Παν/µιο Aιγαίου, Pόδος. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 CH7 Πολυξενίδου, A., Kαρούλης, A. και Ποµπόρτσης, A. (2003). Tα Φύλλα Mαθήµατος και η Eφαρµογή τους στη Mαθησιακή Διαδικασία. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την AεξAE, Mαρτίου 2003, Eλληνικό Aνοικτό Παν/µιο, Πάτρα. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 CH8 Kαρούλης, A., Δηµητριάδης Στ., Πολυξενίδου, A και Ποµπόρτσης, A. (2003). H Γνωστική Mεταφορά και ο Pόλος του «Kαθοδηγητή» σε CBL Περιβάλλοντα. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την AεξAE, Eλλ. Aνοικτό Παν/µιο, Mάρτιος 03, Πάτρα. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 CH9 Καρούλης Αθ., Λιώτσιος Κων., Δηµητριάδης, Στ., Ποµπόρτσης Αν. και Τσουκαλάς, Ι. (2004). Αποτελεσµατικός Σχεδιασµός CBL Περιβαλλόντων: 10+2 Οδηγίες. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΣEΠΔEΘ Πληροφορική & Eκπαίδευση. ΑΠΘ Παν/µιο Mακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 CH10 Καρούλης, Αθ., Λιώτσιος, Κων., Δηµητριάδης, Στ., Ποµπόρτσης, Αν., και Τσουκαλάς, Ι. (2004). Σύγκριση Εµπειρικών Μεθοδολογιών Αξιολόγησης και Μεθοδολογιών Βασισµένων σε Ειδικούς στην Περίπτωση ενός CBL Περιβάλλοντος: Η Εµπειρία του «Ορέστη». 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ 2004 "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", Αθήνα, 29 Σεπ-3 Οκτ. 2004, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2005 CH11 Καρούλης, Α., Σταµέλος, Ι. και Αγγελής, Λ. (2005). Το «Φύλλο Μαθήµατος» και η πειραµατική του αξιολόγηση. 3o Διεθνές Συνέδριο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρµογές», Ελληνικό Ανοικτό Παν/µιο, Νοε. 2005, Πάτρα. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2005 CH12 Σελίδα 17/17 - Βιογραφικό

18 Σφέτσος, Π., Καρούλης, Αθ., Σταµέλος, Ι., και Αγγελής, Λ. (2005). Η Αξιολόγηση ενός «Μινιµαλιστικού» ΑεξΑΕ Περιβάλλοντος. 3o Διεθνές Συνέδριο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρµογές», Ελληνικό Ανοικτό Παν/µιο, Νοε. 2005, Πάτρα. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2006 CH13 Α. Καρούλης (2006). Ο Παράγοντας της Παρακίνησης µέσω των Αναπαραστάσεων στα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια. 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ «Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη 5-8 Οκτωβρίου 2006, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2006 CH14 Α. Καρούλης (2006). Συγκριτική Αξιολόγηση Ευχρηστίας του Περιβάλλοντος LEGO. 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ «Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη 5-8 Οκτωβρίου 2006, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2006 CH15 Στ. Συλαίου & Α. Καρούλης και M. White (2006). Συνδυαστική Αξιολόγηση Ευχρηστίας ενός Εκπαιδευτικού Μουσειακού Εικονικού Interface. 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ «Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη 5-8 Οκτωβρίου 2006, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 CH16 St. Sylaiou, A. Karoulis, and M. White (2007). Virtual Museum Interface Evaluation: the ARCO case. 11 th Panhellenic Conf. on Informatics May 2007, Patras, Greece. Vol A, (acceptance ratio 56%). Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 CH17 Α. Καρούλης & Ι. Ταρνανάς (2007). Aξιολόγηση Bασισµένη σε Eιδικούς Προγραµµάτων AεξAE ως προς τον Aνθρώπινο Παράγοντα: Mια Προσέγγιση Πλαισίου. 4o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ICODL07, Νοεµβρίου 2007, Αθήνα, Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 CH18 Α. Καρούλης, Ι. Σταµέλος & Λ. Αγγελής (2007). Ελεγχόµενη Aξιολόγηση ενός Εκπαιδευτικού Εργαλείου της από Απόσταση Εκπαίδευσης. 4o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ICODL07, Νοεµβρίου 2007, Αθήνα, Διοργάνωση ή/και σε Στρογγυλές Tράπεζες (Panel), Ηµερίδες (Workshops) και Συµµετοχή Eκπαιδευτικές (Tutorials) (µε κριτές) Συνεδρίες Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 Pa1 Karoulis, A., Wiberg, C., Whelan, R. (2001). Evaluation and the Web: e-learning, e- Commerce, e-entertainment, Web-Net 2001 conf. Orlando USA Oct 01, (invited διοργάνωση & συµµετοχή) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 Pa2 Zaphiris, P., Jantawan, N., Kurniawan, S., and Karoulis, A. (2001). Panel on Special Topics of Web Usability, Web-Net 2001 conf. Orlando USA Oct 01, (invited διοργάνωση & συµµετοχή) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 Pa3 Karoulis, A. (2001). Tutorial on "Expert-Based Evaluation Methodologies", 1 st Panhellenic Conf. on HCI, 7-9 Dec. 2001, Patras (invited συµµετοχή) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 Pa4 Kαρούλης, A. (2001). Tαξινόµηση Mεθοδολογιών Aξιολόγησης Διεπιφανειών. 4η Hµερίδα Σελίδα 18/18 - Βιογραφικό

19 Eυχρηστίας Λογισµικού, Tµήµα Πληροφορικής, AΠΘ, 23/6/2001. (invited συµµετοχή Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 Pa5 Kαρούλης, A. (2001). H Mέθοδος Aξιολόγησης Διασυνδέσεων Aνθρώπου-Yπολογιστή «Γραφικής Γνωστικής Διάσχισης». ΕΠΕΤ ΙΙ - Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης της Ε&T Γνώσης Eυχρηστίας Λογισµικού, 1ο Σεµινάριο Eυχρηστίας Λογισµικού, Tµήµα Πληροφορικής, Παν/µιο Aθηνών, 3/3/2001 (invited συµµετοχή) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 Pa6 Karoulis, A. (2007). Workshop on Learning with/in FLOSS Software Enginenring Group, AUTh., 31 May 07, Aristotle Univ. of Thessaaloniki. (διοργάνωση & συµµετοχή) Newsletters (non refereed, selected by the editor) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 N1 Sowe, S.K., Karoulis, A., Stamelos, I., and Bleris, G. (2004). Free-Open Source Learning Community and Web-based Technologies. IEEE Learning Technology Newsletter, 6(1), January 2004, ISSN Δηµοσιεύσεις σε παραδοτέα εθνικών και διεθνών έργων (non refereed) Χρονολογία [Αρίθµηση] 1999 V1 Karoulis, A. (1999). Τελική έκθεση, IST Leonardo Da Vinci program 5172 / 96: Ορέστης: Διερεύνηση αναγκών και µεθόδων επαγγελµατικής κατάρτισης για ανηλίκους παραβάτες και ανηλίκους σε κίνδυνο. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 V2 Karoulis, A. (2001). Task 4.1. The Information System. In Final Report of the MathIND programm. Χρονολογία [Αρίθµηση] 2004 V3 Karoulis, A. & Demetriadis, Sav. (2004). Μotivation and representation in educational games. In Kaleidoscope NoE JEIRP, Interaction between learner s internal and external representations in multimedia environments, State-of-the-art report, pp Χρονολογία [Αρίθµηση] 2005 V4 Karoulis, A., Valsamidou, E., Demetriadis, Sav. and Timcenko, O. (2005). Evaluating the LEGO interface with experts. In Kaleidoscope NoE JEIRP, Interaction between learner s internal and external representations in multimedia environments, Research report, pp Χρονολογία [Αρίθµηση] 2005 V5 Διάφορες συµµετοχές Karoulis, A. & Demetriadis, Sav. (2005). The motivational factor in educational games. In Kaleidoscope NoE JEIRP, Interaction between learner s internal and external representations in multimedia environments, Research report, pp Χρονολογία [Αρίθµηση] 2000 O1 Aθ. Kαρούλης, B. Λεοντίδου, Γ. Mιχελάκος, Δ. Mπιµπίκας και K. Σαλονικίδης (2000). H Φαρµακευτική Bιοµηχανία µπροστά στην πρόκληση του 21ου αιώνα: µια µελέτη περίπτωσης ενός πολλά υποσχόµενου κλάδου. Στρατηγικό Mάνατζµεντ και Πληροφορική Tεχνολογία (Xρ. Nικολαΐδης, N. Πρωτόγερος). Πανεπιστήµιο Mακεδονίας. Iούνιος Χρονολογία [Αρίθµηση] 2003 O2 Cedefop (2003). Cedefop thematic workshop report. Adaptive Hypermedia its role in lifelong Σελίδα 19/19 - Βιογραφικό

20 learning. Available at pdf 16 June 2005 Επιστηµονική Δραστηριότητα και Αναγνώριση Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Tηλεκπαίδευση (Tele-teaching), εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance learning) Eκπαίδευση βασισµένη σε υπολογιστή (CBL Computer Based Learning) Πολυµέσα Eφαρµογή των Πολυµέσων στην Eκπαίδευση Aλληλεπίδραση Aνθρώπου-Yπολογιστή (HCI - Human-Computer Interaction) Mεθοδολογίες αξιολόγησης πολυµεσικών διασυνδέσεων (Multimedia Interface Evaluation) Γραφιστικές τέχνες εκδόσεις µε H/Y (DTP Desktop Publishing) Πληροφοριακά Συστήµατα (Information Systems). Επιτροπές Μητρώα Χρονολογία [Αρίθµηση] E1 Οργανισµός / Φορέας Μέλος τριµελούς επιτροπής Πανελληνίων Eξετάσεων Πιστοποίησης OEEK Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Χρονολογία [Αρίθµηση] 2001 E2 Οργανισµός / Φορέας Eπιτηρητής εξετάσεων ECDL (European Computer Driving Licence) ECDL Hellas Χρονολογία [Αρίθµηση] 2002 E3 Οργανισµός / Φορέας Εκπαιδευτής (µητρώο) Πληροφορικής ΟΕΕΚ (Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Χρονολογία [Αρίθµηση] 2007 E4 Οργανισµός / Φορέας Εκπαιδευτής (µητρώο) Πληροφορικής ΕΚΔΔΑ (Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης) Κριτής σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, βιβλία και συνέδρια Educational Technology & Society, ISSN International Journal of Interactive Technology and Smart Education IDEA publ., New York London (member of the Editorial Board) Encyclopedia of Information Science and Technology IDEA publ., New York London Encyclopedia of On-Line Learning and Technology IDEA publ., New York London Interactive Learning Environments Journal Swets & Zeitlinger Publishers, The Netherlands. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Hellenic Network for Open and Distance Education, Patras, Greece. 1 st Panhellenic Conference with international participation on Human-Computer Interaction, 7-9 Dec. 2001, Patras, Greece 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ 2002 "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση" Ρόδος, Σεπ ΙΕΕΕ-ICALT, 4 th International Conference on Advanced Learning Technologies, Aug.30-Sep , Joensuu, Finland ACM Symposium On Applied Computing (SAC 2004) Nicosia, Cyprus, March 14-17, (member of the Scientific Committee) 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ 2004 "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση" Αθήνα, 29 Σεπ-3 Οκτ ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΣΕΠΔΕΘ «Πληροφορική & Εκπαίδευση» Φεβ.04, Θεσσαλονίκη 10th Inernational Conference on "Education and Virtuality", of September 2006, Yalta, Cremea, Ukraine (member of Program Committee) 2006 ΙΕΕΕ-ICALT, 6 th International Conference on Advanced Learning Technologies, Jul , Kerkrade, the Netherlands. 4 th international conference on Open and Distance Learning (ICODL07), Greek Open University, Athens, Nov 2007 (member of Program Committee) Σελίδα 20/20 - Βιογραφικό

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Όνοµα Επώνυµο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ Χρονολογία γέννησης 1965 Τόπος γέννησης Οικογενειακή κατάσταση Διεύθυνση κατοικίας ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΟ ΕΥΒΟΙΑΣ Έγγαµος, πατέρας 2 ανήλικων

Διαβάστε περισσότερα

Πάτμου 10 ΤΚ Λάρισα. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1973 Τόπος γέννησης: Λάρισα

Πάτμου 10 ΤΚ Λάρισα. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1973 Τόπος γέννησης: Λάρισα Πάτμου 10 ΤΚ 41335 Λάρισα Αριθμοί τηλεφώνου Εργασίας:2410 684249 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο bdama@teilar.gr Βύρων Δαμασιώτης Προσωπικές πληροφορίες Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ.ΚΙΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Διεύθυνση: Περιφερειακή Οδός και Ελευθερίου Βενιζέλου, Άρτα. Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ.ΚΙΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Διεύθυνση: Περιφερειακή Οδός και Ελευθερίου Βενιζέλου, Άρτα. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ.ΚΙΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Διεύθυνση: Περιφερειακή Οδός και Ελευθερίου Βενιζέλου, Άρτα Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Σταθερό τηλέφωνο: 2681028520 Κινητό: 6979235075 E-mail: Eya.kioysh@gmail.com ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Προσωπικές πληροφορίες. Μαρία Λαζαρίδου. Επαγγελματική εμπειρία

Βιογραφικό σημείωμα. Προσωπικές πληροφορίες. Μαρία Λαζαρίδου. Επαγγελματική εμπειρία Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο Διεύθυνση εργασίας Τηλέφωνο εργασίας Κινητό τηλέφωνο Οικογενειακή κατάσταση Μαρία Λαζαρίδου Γ. Μπαλόγλου 17-19, 546 29 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο Όνομα Παναγιωτακης Μιχαήλ Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά Επαγγελματική απασχόληση Γραμματέας ΤΕΙ Κρήτης Διεύθυνση Κατοικίας Σμπώκου 35 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Kων/νος Ηµ/νία Γέννησης: 6-8-1959 Ειδικότητα: Φυσικός Οργανική Θέση: 2 Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων ιεύθυνση: Χρήστου Πάτση 1-45332 - Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

DECO DECoration Ontology

DECO DECoration Ontology Πράξη: «Αρχιμήδης ΙΙI Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» Υποέργο 32 DECO DECoration Ontology Οντολογία και εφαρμογές σημασιολογικής αναζήτησης και υποστήριξης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας Ενότητα 5: Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές Πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρονικών Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (1983).

Σπουδές Πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρονικών Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (1983). Β ι ο γ ρ α φ ι κ ό σ η μ ε ί ω μ α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15 ΣΕΠΤ. 1959 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Β. ΔΟΥΣΜΑΝΗ 23

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Στ. Φιλιππίδης Εργαστήριο Πολυμέσων, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λύκειο Καπανδριτίου (Βαθμός Αποφοίτησης: Άριστα 20)

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λύκειο Καπανδριτίου (Βαθμός Αποφοίτησης: Άριστα 20) ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πάτμου 10 ΤΚ Λάρισα. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1973 Τόπος γέννησης: Λάρισα

Πάτμου 10 ΤΚ Λάρισα. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1973 Τόπος γέννησης: Λάρισα Πάτμου 10 ΤΚ 41335 Λάρισα Βύρων Δαμασιώτης Αριθμοί τηλεφώνου Εργασίας: 2410 627948 Οικίας: 2410 684249 Κινητό:6945 914041 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο bdama@teilar.gr Προσωπικές πληροφορίες Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Φωτεινόπουλος Μιχαήλ - Αναστάσιος Διεύθυνση: Μόρνου 44, Πάροδος 11-13, 26442, Πάτρα Τηλέφωνα: 6947848368 Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 11/ σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. Τομέας Ραδιοεπικοινωνιών

ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 11/ σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. Τομέας Ραδιοεπικοινωνιών ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διεύθυνση: Αμμούδας 19, Κοζάνη Τ.Κ. 50100 Αριθμός Τηλεφώνου: 2461031277, 6938388181 E-mail: Εθνικότητα: Οικογενειακή κατάσταση: abibiris@yahoo.gr Ελληνική Άγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικός Συνεργάτης στο διπλογραφικό σύστημα φορέων και οργανισμών. κατείχα: Κύριες δραστηριότητες και Ενδεικτικά αναφέρονται:

Εξωτερικός Συνεργάτης στο διπλογραφικό σύστημα φορέων και οργανισμών. κατείχα: Κύριες δραστηριότητες και Ενδεικτικά αναφέρονται: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Φωτεινόπουλος Μιχαήλ - Αναστάσιος Διεύθυνση: Μόρνου 44, Πάροδος 11-13, 26442, Πάτρα Τηλέφωνα: 6947848368 Ηλεκτρονική διεύθυνση: mixalisfot@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΕΥΕΜ Ρόλος και Δραστηριότητες. Βασίλης Σ. Βερύκιος Διευθυντής ΕΕΥΕΜ, Καθηγητής ΕΑΠ

Το ΕΕΥΕΜ Ρόλος και Δραστηριότητες. Βασίλης Σ. Βερύκιος Διευθυντής ΕΕΥΕΜ, Καθηγητής ΕΑΠ Το ΕΕΥΕΜ Ρόλος και Δραστηριότητες Βασίλης Σ. Βερύκιος Διευθυντής ΕΕΥΕΜ, Καθηγητής ΕΑΠ Αποστολή Η εφαρμογή καινοτομιών για την υποστήριξη της δημιουργίας υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού Η σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικές Πληροφορίες

Προσωπικές Πληροφορίες Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Επώνυμο: Χουρδάκης Όνομα: Νικόλαος Όνομα Πατέρα: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 27 Ιουλίου 1980 Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Διεύθυνση Κατοικιάς: Ιγνατίου 8,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ Σπυρίδων-Θεόδωρος Θ. Πολυμέρης Ε.ΔΙ.Π.

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ Σπυρίδων-Θεόδωρος Θ. Πολυμέρης Ε.ΔΙ.Π. Βιογραφικό Σημείωμα Δρ Σπυρίδων-Θεόδωρος Θ. Πολυμέρης Ε.ΔΙ.Π. (Φ.Ε.Κ. αριθ. Φύλλου 98/ΤΝΠΔΔ/7-5-2003) ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics Nafplio 15.4.2016 POLYTECH will participate as a sponsor and speaker in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics organized

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4ΕΤΔΕ 108 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19 Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού διαδικτυακού κοινωνικού δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΜΜΑΡΙ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΜΜΑΡΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΜΜΑΡΙ ιεύθυνση: Βενιζέλου 106, 67 100, Ξάνθη Τηλ. 0541/20339 Fax 0541/ 71210 e-mail: mammari@pme.duth.gr Σπουδές 1990-91: Preparatory Course University of Reading, Berkshire,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ Δ/ΝΣΗ: Θεμιστοκλέους 68 Αιγάλεω Αθήνα ΤΗΛ : ΗΜ. ΓΕΝ/ΣΗΣ: 19/09/1985

ΟΝΟΜΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ Δ/ΝΣΗ: Θεμιστοκλέους 68 Αιγάλεω Αθήνα ΤΗΛ : ΗΜ. ΓΕΝ/ΣΗΣ: 19/09/1985 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ Δ/ΝΣΗ: Θεμιστοκλέους 68 Αιγάλεω 12243 Αθήνα ΤΗΛ : 6984953296 E-MAIL : i.menegatou@yahoo.gr ΗΜ. ΓΕΝ/ΣΗΣ: 19/09/1985 ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μιχαήλ Σακελλαρίου Κωστή Παλαμά 19β ΤΚ 124 62 Δάσος Χαϊδαρίου, Αθήνα. 210 5324713 6944961322 sakmixal@gmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μιχαήλ Σακελλαρίου Κωστή Παλαμά 19β ΤΚ 124 62 Δάσος Χαϊδαρίου, Αθήνα. 210 5324713 6944961322 sakmixal@gmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Τηλέφωνο Οικίας: Τηλέφωνο Κινητό: E-mail: Ημερομηνία Γεννήσεως: Τόπος Γεννήσεως: Οικογενειακή Κατάσταση: Επαγγελματική Κατάσταση: Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµ/νυµο: Αµβράζης Νικόλαος Πατρώνυµο: Παύλος Έτος Γέννησης: 1971 Διεύθυνση: Αγ. Μαρίνας 61 ΤΚ: 54 351 Θεσσαλονίκη Επικοινωνία: amvrazis@smg.auth.gr Σπουδές: 1. Διδακτορικό δίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci

Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci ΗΜΕΡΙ Α Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Ε.Μ.Π. Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci «SPERO: Teleinformatics System for Continuous

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικογενειακή κατάσταση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικογενειακή κατάσταση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Α ν α ν ι ά δ η ς Όνομα: Π α ν α γ ι ώ τ η ς Όνομα πατρός: Ζαχαρίας Ημερομηνία γέννησης: 23/7/1958 Τόπος γέννησης: Βόλος Τόπος κατοικίας: Θεσσαλονίκη Διεύθυνση κατοικίας: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο / Όνομα: Κατσαλήρου Αθανασία Τηλέφωνο (γραφείου): 2310 997575 Διεύθυνση e mail: athan@smg.auth.gr Υπηκοότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 11/10/1972

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης Ονοματεπώνυμο: Θέση: Γραφείο: Επικοινωνία: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π) τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Η Σχολή πριν το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» περιελάμβανε τα παρακάτω Τμήματα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Tutorials about pedagogic principles

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με Χριστίνα Μιτσιάλη Ημερ/νία γέννησης: 21/5/1972 Τηλ.: 2103443887 e-mail: chmitsiali@minedu.gov.gr 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2014 Master Κλασικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ e-learning κανένας χρονικός, τοπικός, κλπ, περιορισμός ευκολία πρόσβασης και χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα ΓΤΠ 61 Πληροφορική Πολυμέσα Τμήμα ΘΕΣ-1 Εργασία / Παρουσίαση: Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ν. Ντελής Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΙΩΑΝΝΗ Λ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΙΩΑΝΝΗ Λ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΙΩΑΝΝΗ Λ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΗ Προσωπικά στοιχεία Επίθετο Όνοµα Όν. Πατρός Παρκοσίδης Ιωάννης Λάζαρος Ηµ. Γεννήσεως 17/03/1970 Τόπος Οικογενειακή Κατάσταση Ζάκυνθος Έγγαµος µε 1 παιδί Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Διδακτικές Μονάδες: 4 Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: Αξίζει να σημειωθεί ότι φοιτητές ή απόφοιτοι που έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατ επιλογή Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ δεν απαιτείται να καταφύγουν σε ιδιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 4 ης τακτικής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26/9/2013 Η Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: E-mail οικίας: E-mail εργασίας: Ημερομηνία Γεννήσεως: Τόπος Γεννήσεως: Κωνσταντίνος Κουβέλης kouvk@yahoo.com k.g.kouvelis@army.gr 30-3-1965 Μόντρεαλ-Καναδά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Μάθημα: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Διδάσκων Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ, Φώτης Βούζας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 1 Επισκόπηση της Παρουσίασης Βασικά βήματα οργάνωσης και σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών KPS / Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών KPS / Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα Διάταξη Προγράμματος Σπουδών KPS / Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα Σχολή ΣΑΚΕ ΣΘΕΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών KPS Κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος, Χημικό Τμήμα, Σχολή Θετικών Επιστημών του Πα- νεπιστημίου Κρήτης

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος, Χημικό Τμήμα, Σχολή Θετικών Επιστημών του Πα- νεπιστημίου Κρήτης 1 Βιογραφικό σημείωμα του: Γρηγόρη Μ. Επιτροπάκη Προσωπικές πληροφορίες Υπηκοότητα: Ελληνική Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Διεύθυνση κατοικίας: Μιχαήλ Καλυβιανάκη 8, Άνω Αρχάνες, 70100 ΤΗΛ: +306974644878

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Πτυχίο Xημείας από το Xημικό Tμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών

ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Πτυχίο Xημείας από το Xημικό Tμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Tσιόκανος Aθανάσιος του Xρήστου (ΠE 04.02 -Xημικός) Σχολείο που υπηρετεί: Aπό 1-9 - 2013 στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών 2.

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα