ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Επαγγελµατική κατάρτιση νέων αγροτών και επιχειρηµατικότητα: µία εµπειρική έρευνα στο νοµό Ευβοίας» ΑΡΤΕΜΙΣ Π. ΡΗΓΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α. Κουτσούρης, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α. Ι. Γιδαράκου Καθηγήτρια Γ.Π.Α. Λ Καζακόπουλος, Καθηγητής Γ.Π.Α. Χ. Κασίµης, Καθηγητής Γ.Π.Α. Α. Καµπάς, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α. Αθήνα, Ιούνιος,

2 «Επαγγελµατική κατάρτιση νέων αγροτών και επιχειρηµατικότητα: µία εµπειρική έρευνα στο νοµό Ευβοίας» ΑΡΤΕΜΙΣ Π. ΡΗΓΟΥ Αθήνα, Ιούνιος,

3 «Επαγγελµατική κατάρτιση νέων αγροτών και επιχειρηµατικότητα: µία εµπειρική έρευνα στο νοµό Ευβοίας» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα µεταπτυχιακή µελέτη αφορά σε µια εµπειρική έρευνα στο νοµό Ευβοίας µε σκοπό τη µελέτη των χαρακτηριστικών των γεωργών-κτηνοτρόφων που συµµετείχαν στο πρόγραµµα «Νέων Αγροτών», την αξιολόγηση των προγραµµάτων κατάρτισης που παρακολούθησαν στο Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης και τη διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας των εν λόγω καταρτίσεων στην καλλιέργεια ή ανάπτυξη επιχειρηµατικού πνεύµατος εκ µέρους των «νέων αγροτών» µε σκοπό την εξέλιξή τους από γεωργούς παραγωγούς σε γεωργούς επιχειρηµατίες καθώς επίσης και τη σηµερινή στάση των «νέων αγροτών» απέναντι σε επιχειρηµατικές δράσεις. Η µελέτη αυτή πραγµατοποιήθηκε στο 25% των συµµετεχόντων σε προγράµµατα κατάρτισης «Νέων Αγροτών» στο νοµό Ευβοίας κατά το χρονικό διάστηµα (48 άτοµα). Για την διεκπεραίωση της έρευνας-µελέτης πραγµατοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες: Βιβλιογραφική ανασκόπηση Σύνταξη ερωτηµατολογίου συνεντεύξεων Στρωµατοποιηµένη τυχαία δειγµατοληψία νέων αγροτών του νοµού Ευβοίας Επιτόπια έρευνα «νέων αγροτών» µε προσωπική συνέντευξη Επεξεργασία δεδοµένων (SPSS 13.0) και συγγραφή της µελέτης. Τα σηµαντικότερα ευρήµατα της µελέτης είναι: Η επαγγελµατική γεωργική κατάρτιση στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο οργάνωσης, λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας που επιβάλλει η σύγχρονη, ανταγωνιστική πραγµατικότητα στον αγροτικό χώρο. Ο νέος αγρότης λειτουργεί κυρίως βιοποριστικά και όχι µε σαφείς επαγγελµατικούς στόχους Η µορφή εκµετάλλευσης που επικρατεί είναι µεσαίου µεγέθους, στηριγµένη λειτουργικά στην οικογένεια, µε επίκεντρο το πρωτογενή τοµέα και στάση σκεπτικισµού απέναντι σε επιχειρηµατικές δράσεις Υπάρχει σαφής ανάγκη αλλά και απαίτηση εκ µέρους των νέων αγροτών που εµφανίζουν ψήγµατα επιχειρηµατικής δράσης για επιπλέον κατάρτιση και ενηµέρωση. 3

4 Young farmers vocational training and entrepreneurship: an empirical research in the Prefecture of Euboea ABSTRACT The current thesis, undertaken in the framework of the postgraduate program Rural Development, Dept. of Agricultural Economics & Rural Development, AUA, concerns an empirical research in the prefecture of Euboea aiming at exploring the characteristics of young farmers (new entrants into farming), evaluating the Young Farmers training programs attended in the Center for Agricultural Training and investigating the effectiveness of such training to foster entrepreneurship and transform "young farmers" from farmers - producers to farmer - entrepreneurs as well as assessing the current attitude of young farmers against entrepreneurship. The study was conducted with a sample of 25% of those who participated in relevant training programs which took place in the Prefecture of Euboea in the period (48 people). To carry out the study the following steps were undertaken: Literature review Construction of the questionnaire Stratified random sampling of young farmers in the Prefecture of Euboea Field survey (personal interviews) Data entry and analysis (SPSS 13.0) and finalization /presentation of the study. The major findings of the study are: Training in Greece has not reached the levels of organization, operation and efficiency required by the competitive circumstances predominating in the contemporary rural economy. Young farmers are predominantly concerned with survival without clear plans for the future Their farms are medium-sized and function based on the family, focusing on the primary sector and holding a skeptical attitude towards entrepreneurship There is a clear need as well as demand by those among the young farmers showing entrepreneurial elements, for further training and updated information. 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Περιεχόµενα Πρόλογος Εισαγωγή Γεωργική Εκπαίδευση & Κατάρτιση Επιχειρηµατικότητα Γεωργική Εκπαίδευση & Κατάρτιση ια Βίου Εκπαίδευση & Κατάρτιση, Μη τυπική Εκπαίδευση Η εξέλιξη της Γεωργικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης στην Ελλάδα : Ιστορική Αναδροµή Η εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα Επιχειρηµατικότητα Σκοπός & Μεθοδολογική Προσέγγιση Ανάλυση εδοµένων Μονοµεταβλητή Ανάλυση Κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά Νέων Αγροτών Χαρακτηριστικά Γεωργικής Εκµετάλλευσης Επιπρόσθετες ραστηριότητες Κατάρτιση στο πλαίσιο του προγράµµατος Νέων Αγροτών Κατάρτιση Επιχειρηµατικότητα Η ζωή στην ύπαιθρο ιµεταβλητές Φύλο Μορφωτικό επίπεδο Οικογενειακό εισόδηµα Βαθµός ικανοποίησης από εισόδηµα Επιχειρηµατικότητα Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρηµατικών ράσεων στη Γεωργία Περιπτώσεις αγροτών του νοµού Ευβοίας που συµµετείχαν στην έρευνα Απόψεις επιτυχηµένων επιχειρηµατιών Συµπεράσµατα.141 5

6 5.1. Βασικά στοιχεία ανάλυσης ερωτηµατολογίου Συζήτηση Συµπεράσµατα.154 Παράρτηµα..157 Παράρτηµα Α, Ερωτηµατολόγιο Παράρτηµα Β, Πράσινο Πιστοποιητικό

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο νοµό Ευβοίας κατά το χρονικό διάστηµα Ιούλιος 2008 Ιανουάριος 2009 µε συνεντεύξεις µε «νέους αγρότες» στις εκµεταλλεύσεις τους, σε κοινοτικά γραφεία ή στη ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης στη Χαλκίδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ρ. Αλέξανδρο Κουτσούρη, Επίκουρο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, επιβλέποντα της µελέτης, για τη συνεχή παρακολούθηση, τις συµβουλές και την πολύτιµη βοήθεια που µου παρείχε καθ όλη τη διάρκεια της µελέτης. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπευθύνους του οργανισµού Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. " ΗΜΗΤΡΑ", τόσο για την πολύτιµη βοήθειά τους κατά την διάρκεια της πρακτικής µου άσκησης τον Ιούλιο 2008 στον οργανισµό όσο και για τις πολύτιµες πληροφορίες που µου παρείχαν σε σχέση µε τα προγράµµατα κατάρτισης του γεωργικού πληθυσµού και το µηχανισµό λειτουργίας του επίσηµου φορέα κατάρτισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Πολύτιµη βοήθεια επίσης µου προσέφερε η κ. Σταυροπούλου, υπάλληλος της ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και υπεύθυνη του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΗΜΗΤΡΑ του νοµού Ευβοίας, η οποία υποστήριξε σηµαντικά την επιτυχή υλοποίηση των συνεντεύξεων. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους γεωργούς που συµµετείχαν στη συγκεκριµένη έρευνα, που άνοιξαν τα σπίτια τους και µε περισσή υποµονή και κατανόηση έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις στα ερωτήµατα που τους τέθηκαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους, παρέχοντας µε τον τρόπο αυτό σηµαντικές πληροφορίες για το σχηµατισµό µιας ολοκληρωµένης εικόνας της κατάστασης των «νέων αγροτών» σήµερα, στο νοµό Ευβοίας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που µου συµπαραστάθηκαν και µε υποστήριξαν καθ όλη τη διάρκεια του µεταπτυχιακού µου στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 7

8 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ραγδαίες και σε βάθος αλλαγές σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο που σηµατοδοτούν τη σύγχρονη εποχή καθώς και οι µεταβολές των επιστηµονικών και τεχνολογικών στόχων και προσδοκιών συνεπάγονται την ανάγκη για διαρκή αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών προκειµένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής. Η ανάγκη των πολιτών των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνεχιζόµενη εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση κατά την ενήλικη ζωή τους οδήγησε στο σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών «δια βίου µάθησης», µε απώτερο σκοπό την επιτυχηµένη κοινωνική, επαγγελµατική και επιχειρηµατική δράση τους. Η συγκρότηση της ενιαίας αγοράς και η απελευθέρωση του παγκόσµιου εµπορίου συντέλεσαν ώστε οι παραπάνω πολιτικές, µεταξύ άλλων, να γίνουν αναγκαίες όχι µόνο για την ανάπτυξη του γεωργικού τοµέα αλλά πολλές φορές ακόµη και για την επιβίωση του. Οι νέες συνθήκες και όροι σε σχέση µε την ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα και την πιστοποίηση των προϊόντων είναι µερικά από τα θέµατα που έχει να αντιµετωπίσει ο νέος ιδίως παραγωγός, στο πλαίσιο µιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ως επιχειρηµατίας, σχετικά µε την αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων και των νέων τεχνολογιών και την επιλογή των τεχνικών παραγωγής. Στη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία είναι εξάλλου κοινά αποδεκτό ότι ο τέταρτος σηµαντικός συντελεστής παραγωγής πέραν του εδάφους, της εργασίας και του κεφαλαίου είναι το Management η αποδοτικότητα δηλαδή του αρχηγού της εκµετάλλευσης όσον αφορά στην οργάνωση και διαχείριση του συστήµατος παραγωγής, προσαρµοσµένου στις υφιστάµενες συνθήκες. Γι αυτό πρέπει οι γεωργοί να είναι ικανοί να χρησιµοποιήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία και τα συστήµατα πληροφόρησης, να κατανοήσουν και να πραγµατοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις και να διαχειριστούν σωστά τις εκµεταλλεύσεις τους, προβλέποντας ικανοποιητικά τις µελλοντικές τάσεις. Στο χώρο της ελληνικής γεωργίας η ανάπτυξη επιχειρηµατικής δράσης αποτέλεσε επιδίωξη κυρίως µετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ (σήµερα, 8

9 Ευρωπαϊκή Ένωση). Αρχικά, η προσπάθεια αυτή πήρε περισσότερο τη µορφή παροχής κινήτρων οικονοµικού χαρακτήρα που απευθυνόταν σε «νέους αγρότες» - µελλοντικούς επιχειρηµατίες. Τα αποτελέσµατα όµως της πολιτικής που ασκήθηκε στην πράξη δεν ήταν τα αναµενόµενα. Αιτία της αρνητικής αυτής εξέλιξης είναι, σε µεγάλο βαθµό, η µη ύπαρξη και εφαρµογή πολιτικών που να αφορούν στην προετοιµασία του ανθρώπινου δυναµικού για τις αναπτυξιακές πολιτικές της Ε.Ε., στην προετοιµασία δηλαδή µιας νέας γενιάς επιχειρηµατιών στον αγροτικό χώρο 1. Η παροχή οικονοµικής ενίσχυσης, σε κυρίως χαµηλού µορφωτικού επιπέδου αγρότες, χωρίς λοιπή ενηµέρωση και καθοδήγηση από τους αρµόδιους φορείς για την ορθή και επιχειρηµατικά αποτελεσµατική χρήση της, οδήγησε σε στασιµότητα ή ακόµη και σε φθίνουσα, σε πολλές περιπτώσεις, πορεία της ελληνικής γεωργίας. Συνεπώς, η έλλειψη της απαιτούµενης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνδυασµό µε την άγνοια βασικών αρχών επιχειρηµατικής δράσης έχει αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα που δεν επέτρεψε την αρµονική και αποτελεσµατική σύνθεση των δράσεων και των πολιτικών, τόσο των εθνικών όσο και των ευρωπαϊκών φορέων. Πολλές φορές, η αποδοχή του νέου, του άγνωστου, η δεκτικότητα δηλαδή απέναντι στις αλλαγές και η υιοθέτηση νέων συµπεριφορών, προϋποθέτει και την αλλαγή πεποιθήσεων και στάσεων. Οι αλλαγές αυτές µπορούν να επιτευχθούν, σε µεγάλο βαθµό, διαµέσου της εκπαίδευσης, µέσα δηλαδή από τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό - τη δόµηση µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία. Απαιτείται λοιπόν η δηµιουργία προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των γεωργών και γενικότερα των αγροτών ώστε να τους παρασχεθούν τα εφόδια εκείνα που θα τους µετατρέπουν σε γνώστες τεχνικών, οικονοµικών, κλπ. θεµάτων και θετικούς απέναντι σε επιχειρηµατικά, αναπτυξιακά βήµατα όπως αυτά προκύπτουν στην πορεία της λειτουργίας της µονάδας τους ή ακόµη και δηµιουργούς νέων ευκαιριών. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να µελετηθούν τα χαρακτηριστικά των σηµερινών νέων γεωργών στο Νοµό Ευβοίας που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα των «Νέων Αγροτών», τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης των προγραµµάτων 1 Χασσίδ, Ι (2003) Επιχειρηµατικότητα στον Αγροτικό Τοµέα, Υπουργείο Γεωργίας και ΚΕΠΑΠΕΙ. Τόµος Α,σελ 215 9

10 κατάρτισης που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω προγράµµατος και το κατά πόσο αυτά βοήθησαν στην εξέλιξή τους σε παραγωγούς επιχειρηµατίες. Η δοµή της εργασίας έχει ως εξής: Στο Πρώτο Κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια εισαγωγή στο θέµα της εργασίας Στο εύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της Γεωργικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η εξέλιξη της έννοιας κατάρτισης στο πέρασµα του χρόνου έως και σήµερα. Επίσης ορίζεται η έννοια Επιχειρηµατικότητα, δίνεται το πλαίσιο εφαρµογής της και δυνατές δράσεις στο κλάδο της γεωργίας / κτηνοτροφίας. Στο Τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σκοπός και η µεθοδολογική προσέγγιση της µελέτης Στο Τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των στοιχείων που δόθηκαν από τους γεωργούς του δείγµατος µέσω των ερωτηµατολογίων. Παρουσιάζεται τόσο η Μονοµεταβλητή όσο και η ιµεταβλητή Ανάλυση. Παράλληλα παρουσιάζονται σηµαντικές Μελέτες Περιπτώσεων, τόσο από το νοµό Ευβοίας όσο και κάποιες άλλες επιτυχηµένες περιπτώσεις. Στο Πέµπτο Κεφάλαιο συνοψίζονται τα βασικά συµπεράσµατα της µελέτης. 10

11 2. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.1 Γεωργική εκπαίδευση και κατάρτιση Σε γενικές γραµµές, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που απευθύνονται στον αγροτικό πληθυσµό είναι 2 : Γενική ή βασική εκπαίδευση Αρχική / επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση Συνεχιζόµενη κατάρτιση ή και δια βίου εκπαίδευση Η µεν εκπαίδευση αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσης ενώ η κατάρτιση άπτεται κυρίως της εφαρµογής της γνώσης. Είναι, κατά συνέπεια, εµφανής η διαφορά της εκπαίδευσης από την κατάρτιση παρ όλον ότι πρόκειται διαδικασίες συµπληρωµατικές. Η τεχνική εκπαίδευση µπορεί να οριστεί ως η παροχή εµπειριών µάθησης σχεδιασµένων να δηµιουργήσουν ικανότητες και γνώσεις χρήσιµες και σχετικές µε τη συµβολή των ατόµων στην επίτευξη αναπτυξιακών στόχων και δραστηριοτήτων. Σε γενικές γραµµές οι περιοχές διαφοροποίησης της γενικής από την τεχνική εκπαίδευση είναι: α) ο βαθµός κατά τον οποίο οι αντικειµενικοί τους σκοποί µπορούν να προσδιοριστούν µε όρους συµπεριφοράς, β) ο χρόνος που κανονικά απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών αυτών, γ) οι µέθοδοι µάθησης, και δ) το υλικό προς µάθηση. Ειδικότερα, η αποτελεσµατικότητα της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης βασίζεται: Στην εκπαιδευτική διαδικασία (δηλαδή τις εκπαιδευτικές εµπειρίες και δραστηριότητες στα πλαίσια του σχολείου) και στο τελικό παράγωγο (δηλαδή, τα µαθησιακά αποτελέσµατα που έχει στους µαθητές) Στις αναγνωρισµένες επαγγελµατικές ανάγκες 2 Γενική /νση Γεωργικών Εφαρµογών &Έρευνας Υπουργείου Γεωργίας Φροντιστήριο Συγκριτικής Γεωργίας & Γεωργικών Εφαρµογών Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (1994), «Προσδοκίες αναγκών Γεωργικής Εκπαίδευσης», Τελική Έκθεση Προγράµµατος, σ σ

12 Στη παροχή βοήθειας προς τους εκπαιδευόµενους ώστε να αναπτύξουν ένα ευρύ πεδίο γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών Στην κάλυψη των αναγκών της κοινότητας Στην ετοιµότητά της να ανταποκριθεί στις συνεχείς µεταβολές του σύγχρονου κόσµου. Οι νέοι που ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν επαγγελµατικά στον αγροτικό χώρο, και µάλιστα στη γεωργία, πρέπει να είναι ικανοί να διαχειριστούν τη σύγχρονη τεχνολογία, τη νέα τεχνογνωσία και, τελικά, τις νέες παραγωγικές µεθόδους. Η διαχείριση αυτή προαπαιτεί από αυτούς γνώσεις και ικανότητες που δεν βασίζονται µόνο στις προσωπικές τους ικανότητες αλλά στη συνισταµένη τυπικών (σχολικών ή εξωσχολικών) και προσωπικών ικανοτήτων και γνώσεων που δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δηµιουργία και λειτουργία βιώσιµων και ανταγωνιστικών εκµεταλλεύσεων. Από τα παραπάνω, προκύπτει ως αναγκαία η παροχή κατάλληλων εργαλείων στους αγρότες, ιδίως τους νέους γεωργούς, διαµέσου προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισής τους. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και δεκαετίες λειτουργούν τα προγράµµατα του Πράσινου Πιστοποιητικού αφού έχει αναγνωριστεί ότι η παροχή εκπαίδευσης κατάρτισης αποτελεί βασική παράµετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας 3. Τα προγράµµατα αυτά έχουν στόχο την εκπαίδευση κατάρτιση των νέων διαχειριστών εκµεταλλεύσεων. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των προγραµµάτων είναι: Είναι προγράµµατα εκπαίδευσης που ανάλογα µε το χρόνο παρακολούθησης, ο εκπαιδευόµενος αποκτά διαφορετικά προσόντα και αντίστοιχα πιστοποιητικά ή διπλώµατα Ακολουθούν το δυαδικό σύστηµα, δηλαδή, παράλληλα, τη θεωρητική διδασκαλία και την πρακτική άσκηση και µαθητεία. Το 50% της διάρκειας των προγραµµάτων αυτών καλύπτεται το πρακτικό µέρος. Όλα τα προγράµµατα που αφορούν το Πράσινο Πιστοποιητικό διαθέτουν συγκεκριµένο και ταυτόχρονα ευέλικτο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό (γεωπονικό κυρίως), πλούσιο εκπαιδευτικό 3 Κουτσούρης Α. (2002) <<Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αγροτική ανάπτυξη>>. Εισαγωγή στην Ηµερίδα Η Εκπαίδευση ως Προϋπόθεση Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου, ΟΓΕΕΚΑ ΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο της AGROTICA 2002, Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουαρίου

13 υλικό και βασίζονται σε συστήµατα αξιολόγησης που αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές παραµέτρους. Ενέργειες όπως η περιοδική αναθεώρηση του προγράµµατος και του περιεχοµένου των σπουδών ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες είναι επιβεβληµένες και προβλεπόµενες. Επίσης, η στρατηγική αυτή συνάδει µε την αναγκαιότητα τα εκπαιδευτικά αυτά προγράµµατα να είναι συµβατά µε τις νέες αναπτυξιακές πολιτικές, εγχώριες και διεθνείς. Ταυτόχρονα, πραγµατοποιείται συνεχής αξιολόγηση και επιµόρφωση των εκπαιδευτών καθώς και επανασχεδιασµός των εκπαιδευτικών υλικών και πάσης φύσεως βοηθηµάτων ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα περιεχόµενα και τις νέες τεχνολογίες. Τα προγράµµατα αυτά αποτελούν ευθύνη των Υπουργείων Γεωργίας και των φορέων των παραγωγών, ανεξαρτήτως του φορέα υλοποίησης τους (Υπουργείο Γεωργίας ή Παιδείας) Σηµειώνεται µια τάση διαρκούς αναβάθµισης του επιπέδου των σπουδών, ενώ είναι δυνατή η άµεση ή έµµεση πρόσβαση των κατόχων του Πράσινου Πιστοποιητικού στην τριτοβάθµια εκπαίδευση Η απόκτηση του Πράσινου Πιστοποιητικού συνεπάγεται την αναγνώριση του κατόχου του ως επαγγελµατία γεωργού και συνεπώς την κατοχύρωση του επαγγέλµατος. Η απόκτηση Πράσινου Πιστοποιητικού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση σε σειρά ενισχύσεων (πριµ πρώτης εγκατάστασης και χορήγηση δανείων µε χαµηλό επιτόκιο για δαπάνες πρώτης εγκατάστασης, προτεραιότητα σε ενισχύσεις για επενδύσεις µε βάση ένα σχέδιο βελτίωσης και χορήγηση αυξηµένων ενισχύσεων, αυξηµένης εξισωτικής αποζηµίωσης, προτεραιότητα στις ποσοστώσεις). Επίσης, παρέχονται διευκολύνσεις όπως εκπτώσεις ή πλήρης εξαίρεση από το φόρο µεταβίβασης και κληρονοµιάς, κάλυψη διαφόρων δαπανών, άµεση ενηµέρωση από φορείς για νέα προγράµµατα. Η σύγχρονη γεωργική εκπαίδευση κατάρτιση έχει γενικότερα τους παρακάτω στόχους : Να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα των εκµεταλλεύσεων µε την παροχή κατάρτισης που θα αφορά νέες αποτελεσµατικές καλλιεργητικές µεθόδους, τις βασικές χηµικές και βιολογικές διαδικασίες καθώς και µηχανικές ιδιότητες. 13

14 Να προσανατολίσει τους παραγωγούς να συνεργαστούν µε επιχειρήσεις άλλων κλάδων της οικονοµίας µέσω της κατάρτισης που θα αφορά θέµατα διαχείρισης σύγχρονων γεωργικών εκµεταλλεύσεων Να προσπαθήσει να ενσωµατώσει την εκµετάλλευση στις τοπικές αναπτυξιακές δραστηριότητες και να δηµιουργήσει απασχόληση, µε τη γεωργία στο ρόλο κινητήριου µοχλού. Η κατάρτιση σε αυτή τη περίπτωση αφορά στην παρακίνηση προς νέες ιδέες/καινοτοµίες. Πιο συγκεκριµένα, στο χώρο της γεωργίας, η τεχνική εκπαίδευση ορίζεται ως ένα οργανωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα κατά το οποίο ο εκπαιδευόµενος µαθαίνει και συνδυάζει γνώσεις που αφορούν στη γεωργική παραγωγή, τη διαχείριση, την κατασκευή και προµήθεια του µηχανολογικού εξοπλισµού και των υπολοίπων εισροών, τη µεταποίηση, αποθήκευση, εµπορία και διανοµή των παραγωγικών προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσεκτική χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και τη σχετική, µετά αντικείµενα αυτά, έρευνα και εκπαίδευση. Παράλληλα όµως, η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση δεν πρέπει να περιορίζεται στην κατάρτιση των ατόµων σε ένα δεδοµένο επάγγελµα παρέχοντας στους ενδιαφεροµένους τις απαραίτητες δεξιότητες και τη σχετική θεωρητική γνώση. Πρέπει επίσης, σε συνδυασµό µε τη γενική εκπαίδευση, να παρέχει τα µέσα για την ανάπτυξη του ατόµου και να προωθεί την κατανόηση, την κριτική, την ατοµική έκφραση και την προσαρµογή σε µεταβαλλόµενα περιβάλλοντα 4. Στην περίπτωση της Ελλάδας, και πιο συγκεκριµένα του Νοµού Ευβοίας, οι δράσεις των αγροτών περιορίζονται στη µεγάλη πλειοψηφία τους στην παραγωγική διαδικασία σε πρωτογενές επίπεδο, και µάλιστα σε γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες στηρίζονται σε εµπειρία και τον τρόπο δράσης των γονέων ή συγγενών τους και όχι σε κάποιας µορφής εκπαίδευση-κατάρτιση. Συνεπώς, σε εθνικό επίπεδο, είναι επιβεβληµένη η εφαρµογή προγραµµάτων τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαίδευσης κατάρτισης. 4 Κουτσούρης Α. (2000) Σύγχρονες Τάσεις στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Αγροτικό Τοµέα. Ανακοίνωση στην ηµερίδα Ευρωπαϊκή Ενοποίηση : Θεσµοί εκπαίδευσης κατάρτισης στον αγροτικό τοµέα, ΙΑΓΕ (µε χορηγία του Υπ. Γεωργίας), στα πλαίσια της AGROTICA 2000, Θεσσαλονίκη 28 Ιανουαρίου

15 2.2. ια Βίου εκπαίδευση και Κατάρτιση, Μη Τυπική Εκπαίδευση Ως µη τυπική εκπαίδευση ορίζεται κάθε οργανωµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, είτε µεµονωµένη είτε ως µέρος µιας ευρύτερης δραστηριότητας, που στοχεύει σε συγκεκριµένο κοινό και έχει συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους (Coombs & Ahmed, 1974) 5. Από την άλλη, η δια βίου µάθηση αναφέρεται σε κάθε µαθησιακή δραστηριότητα, που αναλαµβάνεται καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόµου, µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του, στο πλαίσιο µιας προσωπικής οπτικής ή και µιας οπτικής που σχετίζεται µε την απασχόληση 6. Στη 19η σύνοδο της UNESCO, που έγινε στο Ναϊρόµπι το , υιοθετήθηκε ο παρακάτω ορισµός για την ΒΕ 8 : «Ο όρος 'δια βίου' εκπαίδευση και µάθηση δηλώνει ένα χωρίς όρια σχήµα που αποβλέπει στην αναµόρφωση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήµατος και στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού δυναµικού έξω απ αυτό... Η εκπαίδευση και η µάθηση δεν περιορίζονται στη σχολική φοίτηση, πρέπει να επεκτείνονται σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, να περιλαµβάνουν όλες τις δεξιότητες και όλους τους κλάδους της γνώσης, να χρησιµοποιούν όλα τα δυνατά µέσα και να δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικές και οι σχετικές µε τη µάθηση διαδικασίες στις οποίες τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι και οι ενήλικοι όλων των ηλικιών εµπλέκονται στη διάρκεια της ζωής τους, σε οποιαδήποτε µορφή, πρέπει να θεωρηθούν ως ένα σύνολο.» Στόχοι της διά βίου µάθησης είναι η ενεργοποίηση των ατόµων και οµάδων για ατοµική και κοινωνική ανάπτυξη, η προώθηση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών 5 Πετράκης Π.Ε. (2009) Σηµειώσεις Ενότητας Ειδικά Θέµατα ιδακτικής & ια Βίου Εκπαίδευσης, Πρόγραµµα Συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης - Οργάνωση & ιοίκηση της Εκπαίδευσης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 6 Κουφάκος Ι. (2005) Συµβουλευτικές Υπηρεσίες για την Εύρεση ιεξόδων Απασχόλησης ή Αυτοαπασχόλησης, Επιµελητήριο Χίου, Χίος. 6 ΟΥΝΕΣΚΟ, Απόφαση για την ανάπτυξη της επιµορφώσεως ενηλίκων, Nairobi 26 Νοεµβρίου 1976, εκδ. ΥΠΕΠΘ, ιεύθυνση Επιµορφώσεως Ενηλίκων, σελ ΟΥΝΕΣΚΟ, Απόφαση για την ανάπτυξη της επιµορφώσεως ενηλίκων, Nairobi 26 Νοεµβρίου 1976, εκδ. ΥΠΕΠΘ, ιεύθυνση Επιµορφώσεως Ενηλίκων, σελ Βεργίδης,. (2001) στο πλαίσιο της Ηµερίδας «Ανώτατη Εκπαίδευση: Παρόν και Μέλλον», Γραµµατεία της τοµεακής επιτροπής για τα ΑΕΙ & ΤΕΙ του ΠΑΣΟΚ, Κάραβελ, 11/11/

16 και η αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης. Ουσιαστικά, οι πυλώνες της δια βίου µάθησης είναι: Μαθαίνω να αποκτώ γνώσεις Μαθαίνω να αποκτώ επαγγελµατική κατάρτιση Μαθαίνω να συµβιώνω κατανοώντας τους άλλους Μαθαίνω να αναπτύσσω την προσωπικότητα µου. Η δια βίου µάθηση περιλαµβάνει την δια βίου εκπαίδευση και την δια βίου κατάρτιση. Η µεν εκπαίδευση αφορά κάθε µαθησιακή διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης της εµπειρικής µάθησης, καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, µε σκοπό την απόκτηση ή τη βελτίωση γενικών και επιστηµονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο για τη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης προσωπικότητας όσο και για την πρόσβαση στην απασχόληση. Η δε δια βίου κατάρτιση αφορά ένα σύστηµα που αποσκοπεί στην κατάρτιση ή/και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού η οποία: Στο πλαίσιο της Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης, παρέχει βασικές επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες ή και σε εξειδικεύσεις, για την ένταξη, επανένταξη, επαγγελµατική κινητικότητα στην αγορά εργασίας και των εν γένει ανέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού. Στο πλαίσιο της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης συµπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή/και αναβαθµίζει γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και από επαγγελµατική εµπειρία, µε στόχο την ένταξη ή/και την επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελµατική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η κατάρτιση αποτελεί θεµελιώδη αρχή της εξέλιξης της επαγγελµατικής πορείας του σύγχρονου εργαζοµένου. Σε µια σύγχρονη επαγγελµατική αρένα όπου τυπικά προσόντα (πιστοποιηµένες γνώσεις/ τυπικά µαθησιακά εφόδια) και λοιπές δεξιότητες (οµαδικό πνεύµα, οργανωτικότητα, ευελιξία, κριτική ικανότητα, αποφασιστικότητα, κοινωνικότητα, ευρηµατικότητα) προκαλούνται καθηµερινά, η ανανέωση και η εξέλιξη του εργαζοµένου ως καθολική οντότητα αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη συµµετοχή του στην παραγωγική διαδικασία. Αν και η διαδικασία αυτή, της συνεχούς διάπλασης των ανθρώπινων 16

17 ικανοτήτων, δεν είναι νεωτεριστική (η ιδέα της «δια βίου παιδείας» παραπέµπει σε µια αρχαιοελληνική φιλοσοφία ζωής, του σωκρατικού «γηράσκω αεί διδασκόµενος») είναι από όλους αποδεκτό ότι τις τελευταίες δεκαετίες είναι πολύ πιο απαραίτητη. 17

18 2.3. Η εξέλιξη της γεωργικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα: Ιστορική αναδροµή 9. Η γεωργική εκπαίδευση στη χώρα µας µπορεί να διακριθεί σε περιόδους αντίστοιχες µε τις περιόδους εξέλιξης του Ελληνικού κράτους (Κουτσούρης & ). Περίοδος Ο Καποδίστριας, αµέσως µετά την άφιξη του στην Ελλάδα, έλαβε διάφορα µέτρα υπέρ της γεωργίας, ένα από τα οποία ήταν η ίδρυση της Γεωργικής Σχολής της Τίρυνθας, το 1829, µε παραχώρηση 2200 στρεµµάτων εθνικών γαιών. Στόχος υπήρξε η φοίτηση παιδιών φτωχών γεωργικών οικογενειών µε υποτροφία, σε ένα πλαίσιο πρακτικά προσανατολισµένων σπουδών. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια και λόγω των εµφυλίων συγκρούσεων στην περιοχή, το αγρόκτηµα εν µέρει καταστρέφεται. Επί Όθωνα η Σχολή λειτουργεί ξανά και ενισχύεται µε τη µεταφορά του ορφανοτροφείου Αίγινας στο Ναύπλιο, χωρίς όµως να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες που υπήρχαν, µε αποτέλεσµα η Σχολή να καταργηθεί το Παράλληλα, οι προβλεπόµενες διδασκαλίες σε θέµατα γεωργίας όσο και η θέσπιση σχολικών κήπων στα δηµοτικά σχολεία της χώρας δεν πραγµατοποιήθηκαν. Η Σχολή της Τίρυνθας επαναλειτούργησε το 1848 ως αποτέλεσµα του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Ο οριστικός κανονισµός της Σχολής υπογράφηκε το Προβλεπόταν η λειτουργία δυο τµηµάτων, ενός διετούς µε πρακτική κατεύθυνση και ενός τριετούς µε πρακτικήθεωρητική κατεύθυνση, πλην όµως η προσπάθεια φάνηκε να αποτυγχάνει εκ νέου. Η Σχολή αναδιοργανώθηκε και λειτούργησε ικανοποιητικά από το 1860 έως και την εξέγερση του 1862, οπότε υπέστη και πάλι εκτεταµένες καταστροφές. Το 1863 υποβλήθηκε σχέδιο νόµου για την ίδρυση Πρακτικών Γεωργικών Σχολείων σε κάθε 9 Γενική /νση Γεωργικών Εφαρµογών &Έρευνας Υπουργείου Γεωργίας Φροντιστήριο Συγκριτικής Γεωργίας & Γεωργικών Εφαρµογών Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (1994), «Προσδοκίες αναγκών Γεωργικής Εκπαίδευσης», Τελική Έκθεση Προγράµµατος, σ σ Κουτσούρης Α. (1994) ιερεύνηση των Κρίσιµων Παραγόντων που Συνδέονται µε την Εκπαίδευση των Νεοεισερχοµένων στη Γεωργία, ιδακτορική ιατριβή στο Φροντιστήριο Συγκριτικής Γεωργίας και Γεωργικών Εφαρµογών, Γεωργικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 11 Κουτσούρης Α. (2007) Γεωργικές εφαρµογές και γεωργική εκπαίδευση κατά την βενιζελική περίοδο, στο Επιστηµονικό Συνέδριο «Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονοµία κατά την βενιζελική περίοδο». ΓΠΑ & Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα:

19 νοµό της χώρας στο οποίο θα φοιτούσαν εγγράµµατοι νέοι που θα ασκούσαν το γεωργικό επάγγελµα, καθώς και για την ίδρυση Ανώτατης Αγρονοµικής Σχολής στην Τίρυνθα για τους αποφοίτους µέσης εκπαίδευσης ή γεωργικών σχολείων µε στόχο την παραγωγή αγρονόµων. Ταυτόχρονα, προβλεπόταν η οικονοµική αυτάρκεια της σχολής. Σύντοµα όµως, το µεν οικονοµικό υπόβαθρο έπαψε να υφίσταται ενώ το 1864 η Σχολή µετατράπηκε σε Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο για να καταργηθεί εκ νέου το 1873 οπότε η έκταση που της είχε παραχωρηθεί µεταβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών υπό το καθεστώς των εθνικών γαιών. Υπολογίζεται ότι συνολικά από τη Σχολή Τίρυνθας αποφοίτησαν άτοµα. Περίοδος Μετά τη διάλυση της Σχολής της Τίρυνθας ακολούθησε µια 15ετία χωρίς εκπαιδευτικό ίδρυµα γεωργικής εκπαίδευσης. Στην περίοδο όµως αυτή ένα σηµαντικό κληροδότηµα που συνθέτουν τα εθνικά κτήµατα Χασεκή στην Αθήνα (νυν Γ.Π.Α.), τα κτήµατα της Σχολής της Τίρυνθας και το Αϊδίνιο Λάρισας (κτήµα Κασσαβέτη) παρεχωρήθη στο ελληνικό κράτος και χρησιµοποιήθηκε από τον Τρικούπη υπέρ της Σχολής της Τίρυνθας και την ίδρυση των τριών Τριανταφυλλιδείων Γεωργικών Σχολών. Το 1894 στο πλαίσιο της ιδρυόµενης Βιοµηχανικής και Εµπορικής Ακαδηµίας, µε τέσσερις σχολές, άρχισε η λειτουργία γεωργικής σχολής διετούς φοίτησης για αποφοίτους γυµνασίου ή γεωργικής σχολής. Το 1897 καταργήθηκαν (λόγω αποτυχίας τους) οι δύο εκ των τριών Σχολών που στη συνέχεια (1907, Ν.ΒΥΞΕ) µετατράπηκαν σε γεωργικούς σταθµούς. Μόνο η Σχολή Αϊδινίου συνέχισε τη λειτουργία της χωρίς όµως σαφή προσανατολισµό, όσον αφορά στη θεωρητική ή πρακτική αποστολή της. Την ίδια περίοδο η πρόβλεψη ίδρυσης γεωργικών σταθµών σε κάθε νοµό της χώρας καθώς και πρακτικών αγροκηπίων για τη διδασκαλία και πρακτική άσκηση των αγροτών, δεν επέδωσε. Το σύστηµα παρουσίασε σηµαντικά διαχειριστικά ελλείµµατα και αντιµετώπισε την αδιαφορία του αγροτικού κόσµου. Στο Α Γεωργικό Συνέδριο του Ναυπλίου (1901) επισηµάνθηκε η σοβαρή αδυναµία τόσο των σχολών όσο και των σταθµών να διαδραµατίσουν σοβαρό ρόλο στη γεωργική εκπαίδευση. Έτσι, µετά από τη σύνδεση µε το ιεθνές Γεωργικό Ινστιτούτο 19

20 (1906) αποφασίστηκε η µετάβαση, τεσσάρων αρχικά και περισσότερων αργότερα, υποτρόφων για γεωπονικές σπουδές στην Ευρώπη. Περίοδος Η επανάσταση του 1909 υπήρξε το εφαλτήριο έντονης δραστηριοποίησης σε ότι έχει να κάνει µε τη γεωργία. Στο Α Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργίας, Βιοµηχανίας και Εµπορίου (1909) ζητήθηκε η ίδρυση Υπουργείου Γεωργίας καθώς και η οργάνωση της γεωργικής εκπαίδευσης. Πράγµατι το 1910 ιδρύεται το υπουργείο Γεωργίας, Βιοµηχανίας και Εµπορίου, που ένα χρόνο αργότερα (επί Ε. Βενιζέλου) µετονοµάστηκε σε Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, µε Προϊστάµενο (Τµηµατάρχη) της Γεωργικής Υπηρεσίας τον Σ. Χασιώτη. Μεταξύ άλλων, η Γεωργική Υπηρεσία ανέλαβε τη σύσταση γεωργικών σταθµών, τη γεωργική εκπαίδευση και τη σύσταση γεωργικών επιµελητηρίων. Παράλληλα, το 1911 προκηρύσσονται θέσεις 10 νοµογεωπόνων (που το 1914 αυξάνονται σε µια ανά Νοµό), µε διδακτικά, τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα Αποστολή τους ήταν η πραγµατοποίηση περιοδειών για τη διαπίστωση της υφιστάµενης κατάστασης (15 ηµέρες/µήνα), η καθοδήγηση των γεωργών αλλά και η ίδρυση Πρακτικών Γεωργικών Σχολείων στην περιοχή ευθύνης τους (Ν. 302/1914). Την ίδια περίοδο ξεκίνησε η λειτουργία της Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής Λαρίσης (1911) στο εθνικό κτήµα Ακ Σεράι, κληροδότηµα του Γ. Αβέρωφ, 3ετούς φοίτησης, µε τµήµατα δύο βαθµίδων, για µαθητές που έχουν γεωργικό οικογενειακό υπόβαθρο. Το µεν κατώτερο τµήµα προετοίµαζε απόφοιτους που θα ασχολούντο µε την καλλιέργεια των κτηµάτων τους, το δε ανώτερο τµήµα τροφοδοτούσε τη γεωργική παραγωγική διαδικασία µε άτοµα που θα ασκούσαν ορθολογικά τη γεωργία και κτηνοτροφία ενώ, ταυτόχρονα, µε τη θεωρητική και πρακτική τους κατάρτιση θα µπορούσαν να χρησιµοποιούνται σε εξειδικευµένες γεωργικές επιχειρήσεις. Το 1914, µε το Νόµο 301/1914 καταργήθηκε η Κασσαβέτιος Πρακτική Γεωργική Σχολή υποβιβαζόµενη σε κατώτερη σχολή. Ταυτόχρονα, θεσπίστηκε η ίδρυση ενός Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου σε κάθε νοµό της χώρας, πλην όµως, στην πραγµατικότητα, τελικά ιδρύθηκαν µόνο το πρακτικό σχολείο Τυροκοµίας Ιωαννίνων και το κατώτερο γεωργικό σχολείο Μεσσαράς Κρήτης. 20

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009 www.wikipolitics.gr http://programma.pasok.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 2 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 2 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 2 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να περιγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 4: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο γεωργικό χώρο Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Επιµορφωτικό Σεµινάριο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία µε κρατικό Πανεπιστήµιο υλοποιεί και για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18 επιµορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τσουμάνης Γεώργιος Γεωπόνος Μsc Προϊστάμενος Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ Κυπαρισσίας

Τσουμάνης Γεώργιος Γεωπόνος Μsc Προϊστάμενος Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ Κυπαρισσίας Τσουμάνης Γεώργιος Γεωπόνος Μsc Προϊστάμενος Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ Κυπαρισσίας O ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ο κύριος μηχανισμός αγροτικής εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ, με βασική αποστολή την οργάνωση και υποστήριξη της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Παρασκευή, 27 Μάιος :40 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 27 Μάιος :08

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Παρασκευή, 27 Μάιος :40 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 27 Μάιος :08 Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παρουσίασε το Νέο Τεχνολογικό Λύκειο ως ένα «ανοικτό σχολείο» το οποίο πρέπει να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη, ισότιμη και με διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ armaos@kethea.gr Προτεραιότητες & βασικά μεγέθη εκπαίδευσης 2 Η ΔΒΜ αποτελεί προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 3: Δια βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Ελλάδα Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΟΑΕΔ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στην Ελλάδα, ως κύριος φορέας υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιάκωβος Καρατράσογλου

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιάκωβος Καρατράσογλου Federation of Greek Industries Greek General Confederation of Labour CONFERENCE LIFELONG DEVELOPMENT OF COMPETENCES AND QUALIFICATIONS OF THE WORKFORCE; ROLES AND RESPONSIBILITIES Athens 23-24 May 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Πιστοποίησης Προσόντων και ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ

Ζητήματα Πιστοποίησης Προσόντων και ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ Δέσποινα Μαυρή Επιμορφωτική ημερίδα «Εφαρμογή Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» του Ν. 4386/2016 Ζητήματα Πιστοποίησης Προσόντων και ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 Περίγραμμα τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν Εκδοτικό σηµείωµα Στη φιλοσοφία και πρακτική του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό άξονα της θεραπευτικής του προσέγγισης και της λειτουργίας του. Το προσερχόµενο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Λεωνίδιο, 18/03/2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Από έρευνες που έχουν γίνει σε Πανευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ταχ. /νση : Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα τηλέφωνο : 210-5238973 fax : 210-5202798 e-mail : oltee.oltee@gmail.com & mail@oltee.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 Ιουνίου 2011

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 Ιουνίου 2011 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 Ιουνίου 2011 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1970-2011 Εισηγητής : Αλεξανδρόπουλος Κανέλλος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, Απριλίου 2005

Διημερίδα ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, Απριλίου 2005 Διημερίδα ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 15-16 Απριλίου 2005 Η νέα δομή της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Κριτήρια σχεδιασμού, απαιτήσεις, προτάσεις. Εισήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2009 ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Κατάρτισης και Πιστοποίησης InfoQuality παρέχουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 Περιεχόµενα Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κοινωνικός αποκλεισµός και εκπαίδευση Θεωρητικές προσεγγίσεις 30 1.1 Κοινωνικός αποκλεισµός 30 1.1.1 Η εκπαίδευση ως παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι: να αναδείξει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 1

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στην έννοια της εκπαίδευσης Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2679 26 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 260 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη) ΠΡΟΣ: Α.Π. :20 ΑΘΗΝΑ 12/02/2016 τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Καθηγητή κ. Κ. Γαβρόγλου ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος)

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Χαιρετισµός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιµιλιανίδου στο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο έργο INSTALL στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την Δια Βίου Μάθηση

Ο ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο έργο INSTALL στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την Δια Βίου Μάθηση ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INNOVATIVE STRATEGY FOR RAISING AWARENESS OF LIFELONG LEARNING IN GREECE - INSTALL Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2012 Ο ρόλος της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ: Χατζησταύρου 8, 67100 Ξάνθη Τηλ:25410-64320, 66200, fax: 64320 Mail: kesyp@dide.xan.sch.gr Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενο Προγράμματος Η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στις συνολικές προσπάθειες εθνικής ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ιεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και προτάσεις ΕΠΑΛ Λάρισας & Καρδίτσας για την επαγγελματική εκπαίδευση. Λούκας Ηλίας Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων

Προβλήματα και προτάσεις ΕΠΑΛ Λάρισας & Καρδίτσας για την επαγγελματική εκπαίδευση. Λούκας Ηλίας Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων Προβλήματα και προτάσεις ΕΠΑΛ Λάρισας & Καρδίτσας για την επαγγελματική εκπαίδευση Λούκας Ηλίας Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Συχνές μεταβολές της σχολικής δομής, των τύπων σχολείων και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E - Learning Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες E - learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1.1. Οι έννοιες: παιδεία, εκπαίδευση, μόρφωση... 3 1.2. Οι έννοιες της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου. Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ»

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου. Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» Τετάρτη 5 Νοεµβρίου 2008 1 Κυρίες και κύριοι, Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης»

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» «Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 4 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 4 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 4 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να περιγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Βασικός σκοπός ήταν η απόκτηση νέων και εμβάθυνση ήδη γνωστών τεχνικών για την πρόληψη της μαθητικής διαρροής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Α Πρόσληψη και Υπηρεσιακές Μεταβολές του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1. Σύστηµα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Α Πρόσληψη και Υπηρεσιακές Μεταβολές του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1. Σύστηµα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών Η φετινή σχολική χρονιά, όπως και οι προηγούµενες, ξεκίνησε µε πολλά προβλήµατα εξαιτίας των ελλείψεων σε διδακτικό προσωπικό. Στις 7 Οκτωβρίου βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε ανορθολογικές καταστάσεις και αδιέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσιμα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο Σχεδιασμό του νέου Τεχνικού - Επαγγελματικού Σχολείου

Κρίσιμα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο Σχεδιασμό του νέου Τεχνικού - Επαγγελματικού Σχολείου Κρίσιμα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο Σχεδιασμό του νέου Τεχνικού - Επαγγελματικού Σχολείου Αθανάσιος Κονταξής Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Μηχανολόγος Μηχανικός Δρ Τεχνικής Επικοινωνίας Η σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα