ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS"

Transcript

1 ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής βασικά μέρη: Ένα (1) γεωδαιτικό δορυφορικό δέκτη εντοπισμού θέσης GPS GNSS με δυνατότητα εφαρμογών πραγματικού χρόνου RTK, µε ενσωματωμένη GNSS κεραία Ένα (1) χειριστήριο πεδίου, με το κατάλληλο λογισμικό για συνεργασία με τον δέκτη GNSS για εργασίες RTK Όλα τα παρελκόμενα για τη σωστή λειτουργία του συστήματος σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου Οι προδιαγραφές του συστήματος περιγράφονται στον πίνακα, ο οποίος παρατίθεται στις επόμενες σελίδες. Ο υπόψη πίνακας θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να συμπληρωθεί η στήλη «ΝΑΙ/ΟΧΙ» με την κατάλληλη λέξη για κάθε κριτήριο. Εάν η λέξη είναι «ΝΑΙ» (ικανοποιείται δηλαδή το συγκεκριμένο κριτήριο) θ αναγράφεται στην στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ/» το σχετικό έγγραφο και/ή η σελίδα, παράγραφος, κλπ από έντυπα τεχνικών προδιαγραφών, κλπ, από όπου θα αποδεικνύεται η ικανοποίηση του συγκεκριμένου κριτηρίου. Τα σχετικά έγγραφα και έντυπα θα έχουν κατατεθεί με την προσφορά,. Εάν η αντίστοιχη λέξη είναι «ΟΧΙ», τότε στην στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ/» θ αναφέρεται η διαφοροποίηση από το υπόψη κριτήριο. 1

2 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.1 Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού πεδίου να είναι κατασκευασμένο με σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ο εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποιητικό CE 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το σύστηµα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω τεχνικές μέτρησης µε τις αντίστοιχες ακρίβειες µε επίπεδο εμπιστοσύνης RMS: Στατικός εντοπισµός θέσης (Static) και (Fast Static): α) οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον ±3mm ppm και β) υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον ±5 mm ppm Κινηµατικός εντοπισµός θέσης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Kinematic): α) οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον ±10mm + 1ppm και β) υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον ±20mm + 1ppm Κινηματικός εντοπισµός θέσης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Kinematic) μέσω σύγχρονων πρωτοκόλλων NTRIP, Direct ΙΡ για δικτυακές εφαρμογές : α) οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον ±10 mm + 1ppm και β) υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον ±20 mm + 1ppm. 2

3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΚΤH GNSS 3.1 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να παρακολουθεί και μετρά σήματα των δορυφόρων: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, SBAS, και στις 3 συχνότητες L1/L2/L5, είτε οι δορυφόροι εκπέμπουν ήδη στις συχνότητες αυτές, είτε πρόκειται να εκπέμψουν μελλοντικά, χωρίς ν απαιτηθεί προς τούτο αναβάθμιση του εξοπλισμού (με ποινή αποκλεισμού). Σημειώνεται ότι κατά το στάδιο πριν την κατακύρωση της προμήθειας, μετά δηλαδή την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση και την ανάδειξη της σειράς μειοδοσίας, ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον πρώτο μειοδότη να προσκομίσει τον υπόψη εξοπλισμό με δικές του δαπάνες (του πρώτου μειοδότη), προκειμένου να διαπιστωθεί επιτόπου στην πράξη, και πέραν πάσης αμφιβολίας, η ικανοποίηση της προαναφερόμενης απαίτησης. Εάν δεν διαπιστωθεί στην πράξη η ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης, ο πρώτος μειοδότης αποκλείεται (όπως αναφέρεται και παραπάνω) και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία με τον επόμενο μειοδότη, κ.ο.κ, έως ότου, και εάν, αναδειχθεί ο τελικός μειοδότης. 3.2 Να διαθέτει τουλάχιστον 120 κανάλια Το προσφερόμενο μοντέλο δέκτη GNSS να είναι το πλέον πρόσφατο του εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου και επιπλέον με ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσής του, μεταγενέστερη του Ο δέκτης να διαθέτει ασύρματες διασυνδέσεις: Bluetooth ver 2.1 ή νεώτερο, WiFi b/g/n, 3.5G quad band GSM modem Ο δέκτης να διαθέτει ειδικό φίλτρο για τη διόρθωση του σήματος λόγω του σφάλματος πολλαπλών διαδρομών (Multipath Reduction). 3

4 Ο δέκτης να διαθέτει τεχνολογία Bluetooth για την ασύρματη επικοινωνία του με το χειριστήριο πεδίου. Καταγραφή πρωτογενών δορυφορικών δεδομένων RTK με ρυθμό τουλάχιστον 10Ηz. Να είναι δυνατή η έναρξη και παύση της καταγραφής αρχείων πρωτογενών δορυφορικών μετρήσεων από κουμπιά του ίδιου του δέκτη, χωρίς την χρήση χειριστηρίου. Να υπάρχουν ενδείξεις LED στην πρόσοψη του δέκτη που να ενημερώνουν το χρήστη τουλάχιστον για την κατάσταση της λειτουργίας των δεκτών, τον αριθμό των δορυφόρων που παρακολουθούνται, το είδος της θέσης που προσδιορίζεται, τη λειτουργία των modem, την σύνδεση Bluetooth και την επάρκεια των μπαταριών. Οι προσφερόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (συσσωρευτές) Lithium-ion του δέκτη να επαρκούν για τουλάχιστον 10 ώρες συνολικής RTK λειτουργίας. Ο δέκτης να διαθέτει αποσπώμενες μπαταρίες και όχι ενσωματωμένες για εύκολη εναλλαγή και αποφυγή ανοίγματος ολόκληρου του δέκτη για τον έλεγχο αυτών. Να διαθέτει θύρα εξωτερικής τροφοδοσίας από πηγή ρεύματος με τάση από 9V έως 28V. Να διαθέτει εσωτερική μνήμη για καταγραφή δεδομένων μετεπεξεργασίας τουλάχιστον 2Gb η οποία να μπορεί να επεκταθεί με χρήση SD/MicroSD επί του δέκτη. Να είναι λειτουργικός σε θερμοκρασίες λειτουργίας από -20 C έως +55 C. 4

5 Να είναι ανθεκτικός σε σκληρές συνθήκες εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο IP67. Να είναι ανθεκτικός σε πτώση από ύψος 2m σε σκληρή επιφάνεια. Να είναι ανθεκτικός σε δονήσεις. Να υποστηρίζει πλήρως ανεξάρτητη επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις τόσο Αutonomus όσο και RTK με χρήση δορυφόρων είτε GPS μόνο, είτε GLONASS μόνο, είτε BEIDOU μόνο. 5

6 4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ RTK ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4.1 Ο δέκτης να διαθέτει τεχνολογία κατάλληλη, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστη FIXED λύση ακόμη και σε δύσκολα περιβάλλοντα, όπως σε αστικό ιστό, ή κάτω από φύλλωμα δέντρων. 4.2 Να υποστηρίζονται οι τεχνικές εντοπισμού πραγματικού χρόνου: Single- Base Να υποστηρίζονται RTΚ, Network οι τεχνικές RTK, Single-Base εντοπισμού πραγματικού DGPS, Network χρόνου: DGPS. Single- Να υποστηρίζουν Base RTΚ, Network δικτυακές RTK, τεχνικές Single-Base για DGPS, RTK και Network υποστήριξη DGPS. των Να υπηρεσιών υποστηρίζουν του δικτυακές HEPOS, τεχνικές ή άλλων για ιδιωτικών RTK και δικτύων υποστήριξη σταθμών των αναφοράς. υπηρεσιών του HEPOS, ή άλλων ιδιωτικών δικτύων σταθμών αναφοράς. 5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 5.1 Να διαθέτουν GSM/GPRS modem στο δέκτη και στο χειριστήριο. 6

7 6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Να χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional. Να διαθέτει επεξεργαστή τουλάχιστον 600MHz Να διαθέτει ενσωματωμένο GPS για αυτόνομη χρήση του ανεξάρτητα από τον GNSS δέκτη για εφαρμογές αναγνώρισης, χαρτογραφίας και πλοήγησης. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής ΤFΤ, υψηλής ευκρίνειας σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και ανάλυσης τουλάχιστον 480x240 pixels. Να έχει εσωτερική μνήμη RAM τουλάχιστον 128ΜΒ και χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων NAND Flash on board τουλάχιστον 256 Mb για την ασφαλή καταγραφή των RTK εφαρμογών. Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής εξωτερικής κάρτας μνήμης SD memory card (SDHC memory slot). Να διαθέτει ενσωματωμένη Bluetooth 2.0+EDR τεχνολογία για την ασύρματη επικοινωνία του με τον δέκτη GNSS. Να ενσωματώνει GSM/GPRS quad band modem για σύνδεση internet καθώς και για σύνδεση σε δίκτυα δορυφορικών διορθώσεων. 7

8 6.9 Να συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Lithium-ion για χρήση 15 ωρών συνολικής λειτουργίας υπό φυσιολογικές συνθήκες Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες λειτουργίας από -20 C έως +55 C 6.11 Να είναι ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο IP67. Να είναι ανθεκτικό σε επαναλαμβανόμενες πτώσεις από τουλάχιστον 1,2 m στο έδαφος Να αντέχει σε θερμοκρασία αποθήκευσης από -40 C έως +70 C Να διαθέτει πλήρες εικονικό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο τύπου QWERTY καθώς και φυσικά πλήκτρα ελέγχου της συσκευής. Να διαθέτει ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή τουλάχιστον 3.0 Megapixel Να ενσωματώνει ασύρματη κάρτα WiFi Να διαθέτει ελληνικό μενού. 8

9 7. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ Να υποστηρίζει διάφορα datum και προβολικά συστήματα συντεταγμένων και ειδικότερα ΕΓΣΑ87 και WGS84. Να υποστηρίζει τοπικά και αυθαίρετα συστήματα συντεταγμένων. Να υποστηρίζει επίσης τα νέα συστήματα HEPOS GGRS87/TM87 και HTRS07/TM07. Να παρέχει πλήρη εποπτεία λειτουργίας του δέκτη όπως αριθμός λαμβανόμενων δορυφόρων, ακρίβεια εντοπισμού, αριθμούς DOΡ και πίνακα με στοιχεία από τους λαμβανόμενους δορυφόρους. Να επιτρέπει στο χρήστη να καθοδηγεί και να ρυθμίζει τον προσφερόμενο δέκτη για RTK τοπογραφικές εφαρμογές. Να υποστηρίζει την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων μορφής.dxf και αρχείων συντεταγμένων μορφής ASCII καθώς και αρχεία raster (jpeg, tίf, bmp). Να υποστηρίζει την εισαγωγή τοπικών μοντέλων γεωειδούς για τη σωστή μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων σε ορθομετρικά. Να υποστηρίζεται η καταγραφή σημείων (points) και η ένωση αυτών με γραμμές (lines). Να παρέχει πληροφορίες μήκους μεταξύ σημείων και εμβαδόν επιφάνειας στο πεδίο. Να υποστηρίζει λειτουργίες χάραξης. Η χάραξη σε σημεία να γίνεται με γραφικό και αναλυτικό τρόπο για εύκολο προσδιορισμό των σημείων. 9

10 Να παρέχει δυνατότητα γραφικής απεικόνισης των σημείων και καθοδήγησης στα σημεία χάραξης. Να υποστηρίζει δυνατότητα χάραξης σημείων ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας. Να παρέχει δυνατότητα εποπτείας της ποιότητας των λαμβανομένων διορθώσεων είτε μέσω του UHF-Radio Link, είτε μέσω του GSM GPRSmodem κατά την εκτέλεση των RTK και DGPS εφαρμογών. Να διαθέτει πλήρες μενού γεωμετρικών υπολογισμών πεδίου για τον εύκολο υπολογισμό αζιμούθιων, υπολογισμού σημείων με αζιμούθια και αποστάσεις κλπ. Να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ισοϋψών καμπυλών από πλήθος σημείων αποτύπωσης. 10

11 8. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Ο δέκτης θα συνοδεύεται από τα εξής εξαρτήματα παρελκόμενα: 8.1 Ένας (1) στειλεός από ανθρακονήματα ύψους 2m. 8.2 Μία (1) βάση στήριξης του χειριστηρίου στον στειλεό Τις προβλεπόμενες από τις προδιαγραφές μπαταρίες δέκτη και χειριστηρίου και ένα επιπλέον σετ εφεδρικών μπαταριών (δέκτη και χειριστηρίου) Φορτιστές για την ταυτόχρονη φόρτιση των προσφερόμενων μπαταριών δέκτη και χειριστηρίου, δηλαδή 2 φορτιστές (έναν για τις μπαταρίες δέκτη και έναν για αυτές του χειριστηρίου). Μία (1) θήκη μεταφοράς για τον δέκτη και το χειριστήριο. 11

12 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μαζί με την τεχνική προσφορά θα υποβάλλονται φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερομένων οργάνων και θα παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες ήθελε ζητηθούν από την Επιχείρηση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοση από πλήρη εγχειρίδια χρήσης και Λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Κάθε Δέκτης και χειριστήριο πεδίου θα συνοδεύεται από Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) ετών από τον κατασκευαστή. Όσον αφορά τη δυνατότητα επισκευής και συντήρησης των οργάνων στην Ελλάδα, ο προμηθευτής πρέπει να δηλώσει ρητά ότι διαθέτει το απαραίτητο ειδικευμένο εργαστήριο, χορηγώντας μετά από κάθε επισκευή - συντήρηση, εγγύηση καλής λειτουργίας των οργάνων διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Ανάληψη ρητής υποχρέωσης από τον προμηθευτή για ύπαρξη αποθέματος ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 έτη από την τελευταία ημερομηνία παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. Απαιτούμενος μέγιστος χρόνος αποκατάστασης σοβαρών βλαβών ανά όργανο ένας (1) μήνας. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Για την κατά το δυνατόν, άμεση και πλήρη αξιοποίηση του συστήματος GNSS, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση της ταχύρυθμης βασικής εκπαίδευσης στο γραφείο και στο πεδίο, σε τοποθεσία επιλογής του αγοραστή, εντός νομού Θεσσαλονίκης, τεσσάρων (4) χρηστών που θα υποδείξει η Επιχείρηση, για χρόνο δυο (2) ημερών (συνολικά 16 ωρών). 12

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΤΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚ 1.1. Ο ΔΕΔΔΕ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια Εβδομήντα (70) Τηλεφωνικών Κέντρων για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του σε θέματα τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά χαρακτηριστικά Σχεδίασης Συστήµατος ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙI.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η αρχιτεκτονική του συστήµατος [9] το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί: σε περιπτώσεις επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Αθήνα, Φεβρουάριος 2010 Ιστορικό εκδόσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 3 2. Απαιτούµενος Εξοπλισµός Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 26/07/2013 Αριθµ. Πρωτ. 49542 Αριθ. Μελέτης: 106/2013 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Η/Υ & εκτυπωτών» Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition «Περιεχόµενα www.mobilefleet.gr «03 Εισαγωγή Γιατί Mobile Fleet 04 Oφέλη Επένδυση στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 05 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΟΥ LASER ΣΑΡΩΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού : συµφερότερη προσφορά Προϋπολογισµός προµήθειας : 30000 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα