ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ"

Transcript

1 Διεύθυνση Δικτύου Λεωφ. Συγγρού 24, Αθήνα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΔ-. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7. ΔΟΚΙΜΕΣ 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΔ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ Αθήνα F /10

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα τεχνική περιγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις για τα συστήματα δορυφορικού προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης (GNSS), τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ για τον γεωγραφικό προσδιορισμό των θέσεων των εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς του, την εκτέλεση επί τόπου διαφόρων τοπογραφικών εργασιών και την εκ των υστέρων επίλυση και επεξεργασία των επί τόπου μετρήσεων. 2. ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ GNSS, ROVER, BASE, GPS, GLONASS, GALILEO, DGPS, RTK (Real Time Kinematic), Post Processing Kinematic, L1, L2, L3, L5, στυλεός ή στειλεός. 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο επί μέρους εξοπλισμός του συστήματος θα πρέπει είναι ανθεκτικός και κατάλληλος για λειτουργία, αποθήκευση και μηχανική καταπόνηση, όπως περιγράφεται πιο κάτω. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το προσφερόμενο σύστημα, γενικώς, θα πρέπει να διαθέτει: Ένα δέκτη GNSS µε ενσωματωμένη τη GNSS κεραία, ο οποίος να μπορεί να ρυθμιστεί είτε σαν BASE είτε σαν ROVER. Ενσωματωμένο μέσα στο δέκτη ή στο χειριστήριο ή και στα δύο, UHF radio modem και GSM/GPRS modem. Λογισμικό για την εκ των υστέρων (Post-Processing) επίλυση των δορυφορικών πρωτογενών μετρήσεων. 2/10

3 Όλα τα παρελκόμενα για τη σωστή λειτουργία του συστήματος σε εφαρμογές τόσο πραγματικού χρόνου όσο και μετεπεξεργασίας. Επίσης θα πρέπει το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού πεδίου - γραφείου να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Ειδικότερα το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει και να ικανοποιεί τα πιο κάτω αναφερόμενα χαρακτηριστικά: 4.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στατικός εντοπισµός θέσης (Static) και (Fast Static) με οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον ±3mm ppm και υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον ±5 mm ppm Κινηματικός Εντοπισμός θέσης µε εκ των υστέρων επεξεργασία (Post-Processing Kinematic) με οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον 10mm ± 1ppm και υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον 15mm ± 1ppm Κινηματικός Εντοπισμός θέσης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Kinematic) με οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον 10mm ± 1ppm και υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον 15mm ± 1ppm Κινηματικός Εντοπισμός θέσης σε πραγματικό χρόνο (Real Tιme Kinematic) μέσω σύγχρονων πρωτοκόλλων, NTRIP, Direct ΙΡ για δικτυακές εφαρμογές με οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον 10mm ± 0.5ppm και υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον 15mm ± 0.5ppm Διαφορικός εντοπισμός θέσης DGPS με SBAS σε πραγματικό χρόνο με οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον 1m και υψομετρική τουλάχιστον 1.5m 4.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΚΤH GNSS Το προσφερόμενο μοντέλο δέκτη GNSS να είναι το πλέον πρόσφατο του κατασκευαστικού οίκου και εν πάση περιπτώσει μεταγενέστερο του Ο δέκτης να μπορεί να ρυθμιστεί να λειτουργεί είτε σαν BASE είτε σαν ROVER και να μπορεί να εκτελεί τις αντίστοιχες εφαρμογές Ο δέκτης να διαθέτει τουλάχιστον 220 κανάλια και, χωρίς να απαιτείται προς τούτο αναβάθμιση εξοπλισμού, να μπορεί να παρακολουθεί σήματα: Των δορυφόρων GPS στις φέρουσες συχνότητες L1, L2, L2 C/Α & P(y)-code L2C καθώς και στη μελλοντική συχνότητα L5 full wave carrier. Των δορυφόρων GLONASS στις φέρουσες συχνότητες L1, L2, L2 C/Α & P-code full wave carrier και στη μελλοντική συχνότητα L3. Των δορυφόρων GALILEO στις φέρουσες συχνότητες GIOVE-A, GIOVE-b (E&E5a). Των δορυφόρων SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS). Επίσης να έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης στα μελλοντικά δορυφορικά συστήματα Chinese Compass system, Japan's Quasi-Zenith Satellite System και (QZSS) India's IRNSS system. 3/10

4 Ο δέκτης να διαθέτει ενσωματωμένη κεραία, η οποία να έχει: Μεγάλη ευαισθησία 2.5dbi. Ενισχυμένο Multipath Reduction με ειδικά φίλτρα και τεχνολογία για τη διόρθωση του σήματος λόγω του σφάλματος πολλαπλών διαδρομών στις μετρήσεις φάσεων και ψευδοαποστάσεων. Δυνατότητα εντοπισμού δορυφόρων σε χαμηλά υψόμετρα 15 μοιρών (Elevation Mask) Ο δέκτης, για την ασύρματη επικοινωνία του με το χειριστήριο πεδίου σε αποστάσεις έως και 20m (στο ύπαιθρο), να διαθέτει τεχνολογία Bluetooth Ο δέκτης να διαθέτει ασύρματες διασυνδέσεις:bluetooth ver 2.1 ή νεώτερο, WiFi b/g/n, 3.5G quad band GSM modem Ο δέκτης να μπορεί να καταγράφει πρωτογενή δορυφορικά δεδομένα με ρυθμό (update rate) τουλάχιστον 10Ηz και να έχει δυνατότητα αναβάθμισης έως 100Hz Ο δέκτης να μπορεί να καταγράφει RTK/DGPS Rover και Base δορυφορικά δεδομένα με ρυθμό τουλάχιστον 10Ηz και να έχει δυνατότητα αναβάθμισης έως 100Hz Να είναι δυνατή η έναρξη και παύση της καταγραφής αρχείων πρωτογενών δορυφορικών μετρήσεων από κουμπιά του ίδιου του δέκτη, χωρίς τη χρήση χειριστηρίου Να υπάρχουν ενδείξεις στην πρόσοψη του δέκτη που να ενημερώνουν το χρήστη τουλάχιστον για την κατάσταση της λειτουργίας του, τον αριθμό των δορυφόρων που παρακολουθούνται, τη λειτουργία των modem και την επάρκεια των μπαταριών Οι προσφερόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (συσσωρευτές) Lithium-ion του δέκτη να ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο σώμα να είναι αποσπώμενες για την εύκολη εναλλαγή και αποφυγή ανοίγματος ολόκληρου του δέκτη για τον έλεγχο αυτών και να επαρκούν για 10 ώρες λήψης μέσω ραδιοεπικοινωνίας και 10 ωρών μέσω GPS/GPRS επικοινωνίας συνολικής RTK λειτουργίας Να διαθέτει θύρα εξωτερικής τροφοδοσίας από πηγή ρεύματος με τάση από 9V έως 28V Να διαθέτει εσωτερική μνήμη με δυνατότητα για καταγραφή τουλάχιστον 480 ωρών και ρυθμό ανανέωσης σήματος 1Hz από τις συχνότητες L1 L2 με λήψη 14 δορυφόρων κατά μέσο όρο Να είναι λειτουργικός σε θερμοκρασίες λειτουργίας από -40 C έως +70 C Να είναι ανθεκτικός σε σκληρές συνθήκες εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο IP67. Να είναι ανθεκτικός σε πτώση από ύψος 2m σε σκληρή επιφάνεια. Να είναι ανθεκτικός σε δονήσεις Ο δέκτης που ρυθμίζεται ως BASE να είναι σε θέση να καταγράφει πρωτογενή δορυφορικά δεδομένα (raw data) και ταυτόχρονα να εξάγει RTΚ διορθώσεις Να διαθέτει ενσωματωμένα UHF modem τουλάχιστον 1 Watt για μεγαλύτερη εμβέλεια στη ραδιοζεύξη μεταξύ των δεκτών και πλήρως επιλέξιμα 0.250W, 0.5W και 1W Ο δέκτης να μπορεί να δουλέψει στις RTK μετρήσεις είτε ως Base είτε ως Rover με το ενσωματωμένο UHF modem Το συνολικό βάρος στυλεού - rover δέκτη (με UHF modem, δύο μπαταρίες και κεραίες)- χειριστήριο και βάση στήριξης χεισριστηρίου και ράβδο, για την πλήρη λκειτουργία RTK, να μην ξεπερνά τα 3,2Kgr. 4/10

5 O δέκτης να έχει τη δυνατότητα χρήσης, ως εναλλακτική πηγή ενέργειας αλκαλικών μπαταριών ΑΑ για να επεκτείνεται ο χρόνος μέτρησης για 2.5 ώρες Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει αποσπώμενη κάρτα μνήμης SDHC 4GB με δυνατότητα επέκτασης έως 32GB του εμπορίου, προσβάσιμες από το χρήστη, για την αποθήκευση και τη μεταφορά των δεδομένων μέσω card reader στον Η/Υ αποφεύγοντας τη μεταφορά των δεκτών στο γραφείο, προς διευκόλυνση του χρήστη Ο δέκτης να έχει τη δυνατότητα να δώσει εντοπισμό θέσης λαμβάνοντας το ελάχιστο 4 δορυφόρους GPS ή 5 δορυφόρους GPS/GLONASS 4.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ RTK ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ο δέκτης να διαθέτει τεχνολογία κατάλληλη, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστη FIXED λύση ακόμη και σε δύσκολα περιβάλλοντα, όπως σε αστικό ιστό, ή κάτω από φύλλωμα δέντρων Να υποστηρίζονται οι τεχνικές εντοπισμού πραγματικού χρόνου: Single-Base RTΚ, Network RTK, Single-Base DGPS, Network DGPS. Να υποστηρίζουν δικτυακές τεχνικές για RTK και υποστήριξη των υπηρεσιών του HEPOS, ή άλλων ιδιωτικών δικτύων σταθμών αναφοράς Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει τεχνολογία κατάλληλη, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστη λύση σε χαμηλά υψόμετρα για τον εντοπισμό θέσης λαμβάνοντας από 4-6 δορυφόρους GPS ή GLONASS ή ανάμεικτα (mixed) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τα UHF Radio Link να έχει εμβέλεια τουλάχιστον 30km σε οπτική επαφή, εξαρτώμενη από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, παρεμβολές κλπ Τα UHF Radio Link να διαθέτουν τεχνολογία προστασίας έναντι παρεμβολών και δυνατότητα εναλλαγής σε τουλάχιστον 50 κανάλια με βήμα καναλιού 12.5KHz/25KHz και πρωτόκολλα επικοινωνίας GMSK/DBPSK, DQPSK για πλήρη συμβατότητα με όλους τους γεωδαιτικούς δέκτες GPS της αγοράς Να διαθέτουν GSM/GPRS modem στο δέκτη ή στο χειριστήριο ή και στα δύο ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Να χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional και να περιλαμβάνει το Microsoft Office Mobile Applications, Microsoft internet explorer Mobile, Microsoft Office Mobile, Microsoft Windows Media Player 10 Mobile, Microsoft Active Sync Να διαθέτει επεξεργαστή τουλάχιστον 800MHz Να διαθέτει ενσωματωμένη πυξίδα και αλτίμετρο, ενσωματωμένο GPS SBAS(WAAS,EGNOS,MSAS) 20 καναλιών L1 C/A για αυτόνομη χρήση του ανεξάρτητα από τους GNSS δέκτες για εφαρμογές αναγνώρισης, χαρτογραφίας και πλοήγησης. 5/10

6 Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής ΤFΤ τουλάχιστον 3.5'', υψηλής ευκρίνειας σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και ανάλυσης τουλάχιστον 640x480 pixels και αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο Το χειριστήριο να διαθέτει θύρα USB OTG για σύνδεση με Η/Υ και τη μεταφορά δεδομένων Audio output, μικρόφωνο, ηχείο, και θύρα τροφοδοσίας για την φόρτιση της μπαταρίας απευθείας στο χειριστήριο Να έχει εσωτερική μνήμη RAM 256ΜΒ και χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων NAND Flash 4GB για την ασφαλή καταγραφή των RTK εφαρμογών Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής εξωτερικής κάρτας μνήμης SDIO/SDHC, SDIO card slot Να διαθέτει ενσωματωμένη Bluetooth 2.0+EDR τεχνολογία για την ασύρματη επικοινωνία του με τον δέκτη GNSS Να συνδέεται μέσω του Bluetooth με σύγχρονα κινητά τηλέφωνα, ώστε να παρέχεται στο χρήστη πρόσβαση στο Internet για αποστολή και λήψη στοιχείων μέσω Να συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενη μία μπαταρία Li-ion για χρήση 8 ωρών συνολικής λειτουργίας υπό φυσιολογικές συνθήκες Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -30 C έως +60 C Να είναι ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο IP67 και να αντέχει θερμοκρασία αποθήκευσης από -40 C έως +70 C Να είναι ανθεκτικό σε επαναλαμβανόμενες πτώσεις από τουλάχιστον 1,2 m στο έδαφος Να διαθέτει πλήρες εικονικό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο τύπου QWERTY καθώς και φυσικά πλήκτρα ελέγχου της συσκευής Να διαθέτει ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή τουλάχιστον 3.0 Megapixel Auto Focus Να διαθέτει ενσωματωμένη Wi-Fi ( b/g) τεχνολογία Το χειριστήριο να μην ζυγίζει περισσότερο από 500gr Να διαθέτει GSM/GPRS modem ενσωματωμένο, QUAND BAND 850/900/1800/1900/2100MHz Να διαθέτει ελληνικό μενού ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ Να υποστηρίζει διάφορα datum και προβολικά συστήματα συντεταγμένων και ειδικότερα την ΕΓΣΑ87 και την UTM. Να υποστηρίζει τοπικά και αυθαίρετα συστήματα συντεταγμένων. Να υποστηρίζει επίσης τα νέα συστήματα HEPOS GGRS87/TM87 και HTRS07/TM Να παρέχει πλήρη εποπτεία λειτουργίας του δέκτη όπως αριθμός λαμβανόμενων δορυφόρων, ακρίβεια εντοπισμού, αριθμούς DOΡ και πίνακα με στοιχεία από τους λαμβανόμενους δορυφόρους Να επιτρέπει στο χρήστη να καθοδηγεί και να ρυθμίζει τους προσφερόμενους δέκτες είτε για RTK είτε για post-processing τοπογραφικές εφαρμογές. 6/10

7 Να υποστηρίζει την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων μορφής.dxf και αρχείων συντεταγμένων μορφής ASCII καθώς και αρχεία raster (jpeg, geotίf, bmp) Να υποστηρίζει την εισαγωγή τοπικών μοντέλων γεωειδούς για τη σωστή μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων σε ορθομετρικά Να υποστηρίζεται η καταγραφή σημείων (points) και η ένωση αυτών με γραμμές (lines) Να παρέχει πληροφορίες μήκους μεταξύ σημείων και εμβαδόν επιφάνειας στο πεδίο Να υποστηρίζει λειτουργίες χάραξης (stake-out). Η χάραξη σε σημεία να γίνεται με γραφικό και αναλυτικό τρόπο για εύκολο προσδιορισμό των σημείων Να παρέχει δυνατότητα γραφικής απεικόνισης των σημείων και καθοδήγησης στα σημεία χάραξης Να υποστηρίζει δυνατότητα χάραξης σημείων ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας Να παρέχει δυνατότητα εποπτείας της ποιότητας των λαμβανομένων διορθώσεων είτε μέσω του UHF-Radio Link, είτε μέσω του GSM GPRS-modem κατά την εκτέλεση των RTK και DGPS εφαρμογών Να υποστηρίζει τη σύνδεση Laser αποστασιόμετρου για την αυτόματη μέτρηση απρόσιτων σημείων. Επίσης να είναι σε θέση να συνδεθεί και να καθοδηγεί Total Station Να διαθέτει πλήρες μενού γεωμετρικών υπολογισμών πεδίου για τον εύκολο υπολογισμό αζιμούθιων, υπολογισμού σημείων με αζιμούθια και αποστάσεις κ.λπ Δυνατότητα εφαρμογής Go Go ρουτινών, που επιτρέπουν τον υπολογισμό της γωνίας διεύθυνσης και της απόστασης μεταξύ δύο σημείων, τον προσδιορισμό του σημείου τομής μεταξύ δύο διευθύνσεων, τη χάραξη διχοτόμου μεταξύ δύο διευθύνσεων που σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους, τη μετατροπή της κλίμακας αποστάσεων των σημείων από τον σταθμό αναφοράς και τη μεταφορά και την περιστροφή σημείων γύρω από ένα γνωστό σημείο, εμβαδομέτρηση, DTM, υπολογισμό καμπυλών Δυνατότητα εφαρμογής χάραξης σημείων, ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας, χάραξη από λίστα σημείων, πύκνωση, OFFSET, χάραξη καμπυλών, ψηφιακό μοντέλο εδάφους, ισοϋψείς κλπ 4.7. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ GNSS) Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows έκδοσης τουλάχιστον WINDOWS 8.1 ή νεώτερο, και να υποστηρίζεται από γραφικό περιβάλλον το οποίο να είναι φιλικό προς το χρήστη Να υποστηρίζει όλες τις τοπογραφικές post-processing τεχνικές μέτρησης (static, fast static, stop and go και kinematic) Να υποστηρίζει εισαγωγή δεδομένων RINEX Να έχει δυνατότητα επίλυσης μετρήσεων από τα δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσης GPS + GLONASS Να παρέχεται πλήρες ως προς τις δυνατότητές του. 7/10

8 4.8. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Ο δέκτης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρελκόμενα: Ένα στυλεό από ανθρακονήματα ύψους 2 m Μία βάση στήριξης στο στυλεό Μία (1) θήκη μεταφοράς για τον δέκτη και το χειριστήριο. Και ανά δύο δέκτες: Έναν (1) Τρίποδα αλουμινίου. Ένα (1) Τρικόχλιο με οπτική κέντρωση. Έναν (1) αντάπτορα Τρικοχλίου Φορτιστές για την ταυτόχρονη φόρτιση των προσφερόμενων μπαταριών δέκτη και χειριστηρίου, δηλαδή 2 φορτιστές ανά σύστημα (έναν για τις μπαταρίες δέκτη και έναν για αυτές του χειριστηρίου) Τις προβλεπόμενες από τις προδιαγραφές μπαταρίες δέκτη και χειριστηρίου και ένα επιπλέον σετ εφεδρικών μπαταριών (δέκτη και χειριστηρίου) ανά σύστημα. 5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ 5.1. Κάθε Δέκτης και χειριστήριο πεδίου θα συνοδεύεται από Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) ετών από τον κατασκευαστή Όσον αφορά τη δυνατότητα επισκευής και συντήρησης των οργάνων στην Ελλάδα, ο προμηθευτής πρέπει να δηλώσει ρητά ότι διαθέτει το απαραίτητο ειδικευμένο εργαστήριο, χορηγώντας μετά από κάθε επισκευή - συντήρηση, εγγύηση καλής λειτουργίας των οργάνων διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Η εγγύηση αυτή αφορά επισκευές και συντηρήσεις που θα απαιτηθούν μετά το πρώτο από τα δύο έτη που καλύπτονται από την Εγγύηση καλής λειτουργίας που αναφέρεται στην παράγραφο 5.1 ανωτέρω Ο προμηθευτής αναλαμβάνει ρητή υποχρέωση για ύπαρξη αποθέματος ανταλλακτικών για τουλάχιστον 7 έτη από την τελευταία ημερομηνία παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου Απαιτούμενος μέγιστος χρόνος αποκατάστασης σοβαρών βλαβών ανά όργανο ένας (1) μήνας. 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 8/10

9 Για την κατά το δυνατόν, άμεση και πλήρη αξιοποίηση του συστήματος GNSS, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση της ταχύρρυθμης βασικής εκπαίδευσης στο γραφείο και στο πεδίο χρηστών που θα υποδείξει η Επιχείρηση, για χρόνο δύο (2) ημερών δύο (2) οκτάωρα πρωινής απασχόλησης εκ των οποίων η μία ημέρα σε εκπαίδευση χειρισμού και μετρήσεων στο πεδίο και η άλλη σε εκπαίδευση στο γραφείο. 7. ΔΟΚΙΜΕΣ Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο προμηθευτή δοκιμαστική λειτουργία του εξοπλισμού του σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο της Χώρας, για να διαπιστώσει αν εάν διαθέτει ο εξοπλισμός τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (παράγραφο 4). Ομοίως, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο προμηθευτή να πραγματοποιήσει εργαστηριακές δοκιμές, σε εργαστήριο επιλογής του υποψήφιου προμηθευτή και αποδοχής του ΔΕΔΔΗΕ, για την επιβεβαίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου εξοπλισμού. Σε περίπτωση επιτυχίας των δοκιμών, οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε αντίθετη περίπτωση βαρύνουν τον υποψήφιο προμηθευτή. 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΣΧΕΔΙΑ 8.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πίνακας που θα υποβάλλεται συμπληρωμένος από τον προσφέροντα. 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Στοιχεία που θα υποβάλλονται με την προσφορά. 9/10

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Επισυνάπτεται Πίνακας που θα υποβάλλεται συμπληρωμένος από τον προσφέροντα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι προσφορές για να κριθούν τεχνικά αποδεκτές θα πρέπει, εκτός των άλλων, να περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 1. Δήλωση του τύπου και του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων υλικών. 2. Δήλωση συμφωνίας του προσφερόμενου υλικού με τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΗ και τις τεχνικές απαιτήσεις της Διακήρυξης (αν υπάρχουν). Σε περίπτωση αποκλίσεων, αυτές θα πρέπει να δηλώνονται σαφώς και να αιτιολογούνται. Είναι στην απόλυτη κρίση της Επιχείρησης η αποδοχή υλικών με αποκλίσεις. 3. Αναλυτικές πληροφορίες για το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου υλικού (ταχυδρομική διεύθυνση, απασχολούμενο προσωπικό, συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων, περιγραφή δυνατοτήτων διενέργειας δοκιμών, κλπ). Το υπόψη εργοστάσιο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 που να καλύπτει το πεδίο παραγωγής των υπό προμήθεια υλικών και επάρκεια εξοπλισμού μετρήσεων και ποιοτικού ελέγχου. Σημειώνεται ότι ο προσφέρων θα εγγυάται την εγκυρότητα του πιστοποιητικού ISO 9001 που υποβάλλεται και θα δίνει στοιχεία επικοινωνίας του οίκου πιστοποίησης καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία του ζητηθούν κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης τα οποία θα διευκολύνουν την επαλήθευση της εγκυρότητας του πιστοποιητικού ISO Κατάλογο πωλήσεων προϊόντων του προσφερόμενου τύπου (στους οποίους να αναφέρονται οι ποσότητες, τα έτη πώλησης και οι αγοραστές) ή οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπειρία του κατασκευαστικού οίκου στην κατασκευή του προσφερόμενου υλικού. 5. Συμπληρωμένο τον πίνακα του Παραρτήματος 1. 10/10

11 6. Περιγραφικά φυλλάδια (Prospectus) στα οποία θα φαίνεται ο προσφερόμενος τύπος και θα δίνονται τα χαρακτηριστικά του. 7. Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου (type tests) ή άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το υλικό έχει τα προδιαγραφόμενα χαρακτηριστικά. Τα πιστοποιητικά δοκιμών θα συνοδεύονται από τα πρότυπα (διεθνή, ευρωπαϊκά, εθνικά κλπ) βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες δοκιμές. 11/10

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS ΔΥΟ (2) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ L1/L2,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΥΔΡΑΥΛIΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΕΚΤΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΕΚΤΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΝΣΗ: Φ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Πληροφορίες: Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗ Τηλέφωνο: 2132023954 Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002385956 2014-11-06

14PROC002385956 2014-11-06 14PROC002385956 2014-11-06 INFORMATICS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ DEVELOPMEN ΑΡΚΑΔΙΑΣ T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.06 14:11:14 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 11/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11875 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 11/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11875 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 11/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11875 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ > με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ14691ΩΓ-ΦΙΖ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 27-1-2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/7/682 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο εργασιών Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:Β4Σ7469103-ΟΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

ΑΔΑ:Β4Σ7469103-ΟΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Θ. 1939 71004, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Αριστείδης Μηλάκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Γρηγοριάδου Ελπίδα Τηλ.: 2524021030

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας Δέκτη Πραγματικού χρόνου

Επιλέγοντας Δέκτη Πραγματικού χρόνου Επιλέγοντας Δέκτη Πραγματικού χρόνου Παραπάνω από ένας απλός Δέκτης Πραγματικού χρόνου. [1] Περιεχόμενα : Εισαγωγή, Γενικά Στοιχεία για τους δέκτες 3 Σχετικά με τον δέκτη STONEX S10 RTK..4 Σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2.0 Ελληνικά. Leica GR10/GR25 Εγχειρίδιο Χρήσης

Έκδοση 2.0 Ελληνικά. Leica GR10/GR25 Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0 Ελληνικά Leica GR10/GR25 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Αγορά Συγχαρητήρια για την αγορά ενός Leica GR10/GR25. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας, καθώς και οδηγίες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 25/06/2014 Αριθ.πρωτ. 66374/6154 Ταχ.Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ. Κώδικας : 84100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ACCSEL» 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι Ανάδοχοι οφείλουν να ακολουθήσουν την οργάνωση του τεύχους

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS

Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS Μερικές εισαγωγικές έννοιες για τις γεωδαιτικές τεχνικές GPS στις οποίες βασίζεται η λειτουργία συστημάτων όπως το HEPOS Οι μέχρι σήμερα εξελίξεις από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Υπερηχοτομογράφος ενδοβρογχικού συστήματος με: Α. Ανεξάρτητη μονάδα υπερηχοτομογράφου ενδοσκοπικής χρήσης B. Video- βρογχοσκόπιο υπερήχων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός: 262.590,00 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 286,178.86 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 57.235,78 ( χωρίς ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα