Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΥΔΡΑΥΛIΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ 2012

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ -ΥΔΡΑΥΛIΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια Τοπογραφικού Εξοπλισμού Προϋπολογισμός: ,00 (με Φ.Π.Α.) Αρ. Μελέτης: 43/2013 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α. αφορά την προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του τμήματος οικοδομικών έργων οδοποιίας υδραυλικών έργων και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα απαιτείται ή προμήθεια ενός Γεωδαιτικού δορυφορικού δέκτη εντοπισμού θέσης GPS GNSS και ενός αυτόματου χωροβάτη. Βασικά χαρακτηριστικά του Γεωδαιτικού δέκτη θα είναι: 1. Η δυνατότητα παρακολούθησης όλων των δορυφορικών συστημάτων προσδιορισμού θέσης (American GPS system, Russian GLONASS Satellite system, European GALILEO system, Chinese Compass system, Japanese Quasi-Zenith Satellite system, καθώς και όλων των μελλοντικών δορυφορικών συστημάτων προσδιορισμού θέσης). 2. Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth LongLink 300m. 3. Ενσωματωμένες μπαταρίες με μεγάλη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15 ωρών συνεχών μετρήσεων. 4. Η ανθεκτικότητα του σε νερό και σκόνη σύμφωνα με το πρότυπο IP Να διαθέτει πάνω από 220 παράλληλα κανάλια. 6. Ακρίβεια RTK H: 10mm+1ppm, V:15mm+1ppm Βασικά χαρακτηριστικά του αυτόματου χωροβάτη θα είναι: 1. Ακρίβεια χωροστάθμησης 1,5 mm (1 km). 2. Διάμετρος φακού 32 mm. 3. Μεγέθυνση 28Χ. 4. Ανθεκτικότητα σε υγρασία, σκόνη και νερό σύμφωνα με το πρότυπο ΙPX6. Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Για το Τμήμα Οικοδομικών Έργων- Έργων Οδοποιίας Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών Η Προϊστάμενη Ο Συντάξας Δασκαλόπουλος Πέτρος Αρχιτέκτων Μηχανικός Με β βαθμό Μαρινάκη Αικατερίνη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Με δ βαθμό Τσινίογλου Αλέξανδρος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ Με ε βαθμό

3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΣ 1 Γεωδαιτικός δορυφορικός δέκτης GPS GNSS 1 2 Λήψη σήματος GPS L1/L2/L2C 1 3 Λήψη σήματος GLONASS L1/L2/L2P 1 4 Ράβδος ανθρακονημάτων 2μ. 1 5 Χειριστήριο πεδίου (field controller) 1 6 Λογισμικό πεδίου 1 7 Βάση στήριξης χειριστηρίου 1 8 Βάση στήριξης ράβδου 1 9 Βάση τριγωνομετρικού με κέντρωση και αεροστάθμη ρυθμιζόμενου 1 ύψους - τρικόχλιο και αντάπτορας τρικοχλίου 10 Συνδρομή σε δίκτυο σταθμών αναφοράς ενός έτους 1 11 Αυτόματος χωροβάτης 1 12 Τρίποδας αλουμινίου πτυσσόμενος για χωροβάτη 1 13 Σταδία αλουμινίου 4μ. με ενσωματωμένη αεροστάθμη και χιλιοστά 1 Συνολική τιμή 9268,29 Φ.Π.Α. 23% 2131,71 Τελικό Ποσό ,00 Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Για το Τμήμα Οικοδομικών Έργων- Έργων Οδοποιίας Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών Η Προϊστάμενη Ο Συντάξας Δασκαλόπουλος Πέτρος Αρχιτέκτων Μηχανικός Με β βαθμό Μαρινάκη Αικατερίνη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Με δ βαθμό Τσινίογλου Αλέξανδρος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ Με ε βαθμό

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γεωδαιτικός Δορυφορικός Δέκτης εντοπισμού θέσης GPSGNSS 1 Η ανωτέρα προμήθεια που αφορά την προμήθεια ενός (1) Γεωδαιτικού Δορυφορικού Δέκτη εντοπισμού θέσης GPSGNSS τριών συχνοτήτων L1,L2,L2C με δυνατότητα εφαρμογών πραγματικού χρόνου RTK με τα απαραίτητα λογισμικά και παρελκόμενα τους όπως προδιαγράφονται παρακάτω, θα γίνει συνολικά και θα αφορά τον ίδιο Προμηθευτή- Κατασκευαστή. 1. Γενικά 1.1 Ένας δέκτης ο οποίος να ενσωματώνει την GNSS κεραία και τη μπαταρία Όλα τα παρελκόμενα για τη σωστή λειτουργία του δέκτη GPS σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου RTK. Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού πεδίου να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO και ο προσφερόμενος εξοπλισμός να συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE. 2. Τεχνικές μέτρησης και ακρίβεια συστήματος Στατικός εντοπισμός θέσης ( Static ) και ( FastStatic ) με οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον 3 mm ± 0.5ppm και υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον 5 mm ± 0.5ppm. Κινηματικός Εντοπισμός θέσης σε πραγματικό χρόνο ( RealTimeKinematic ) με οριζοντιoγραφική ακρίβεια τουλάχιστον 10 mm ± 1 ppm και υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον 15 mm ± 1 ppm. 2.3 Χρόνος απόκτησης μέτρησης ακριβείας RTK fixed measurement (TTFF) < 20 sec.

5 3. Χαρακτηριστικά Δεκτών GNSS ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Το προσφερόμενο μοντέλο δέκτη GNSS να είναι το πλέον πρόσφατο του εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου, με ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσης του εντός του Να διαθέτει τουλάχιστον 220 κανάλια παρακολούθησης δορυφορικού σήματος. Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων GPS στις φέρουσες συχνότητες L1, L1C/A,L2P(Y), L2, L2C code και carrier. Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων GLONASS στις φέρουσες συχνότητες L1C/A, L1P, L2C/A, L2P code και carrier. Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) και του Δορυφορικού συστήματος Japan s Quasi-Zenith Satellite System. Επίσης δυνατότητα παρακολούθησης των Δορυφορικών συστημάτων GALILEOκαι COMPASS όταν αυτά τεθούν σε πλήρη λειτουργία. 3.3 Ο δέκτης να μπορεί να εκτελεί RTK εφαρμογές Ο δέκτης να διαθέτει ενσωματωμένη κεραία με ειδικά φίλτρα και τεχνολογία για τη διόρθωση του σήματος λόγω του σφάλματος πολλαπλών διαδρομών στις μετρήσεις φάσεων και ψευδοαποστάσεων με ενισχυμένο (Multipath Reduction). Ο δέκτης να διαθέτει τεχνολογία Bluetooth για την ασύρματη επικοινωνία του με το χειριστήριο πεδίου και την απρόσκοπτη λειτουργία του άνευ καλωδίων. Ο δέκτης να υποστηρίζει ασύρματη τεχνολογία που να επιτρέπει τη σύνδεση έως 3 επιπλέον δεκτών σε απόσταση 300 μέτρων. Ο δέκτης να υποστηρίζει καταγραφή RTK δορυφορικών δεδομένων με ρυθμό τουλάχιστον 20 Hz. Να είναι δυνατή η έναρξη και παύση της καταγραφής αρχείων πρωτογενών δορυφορικών μετρήσεων από κουμπιά του ίδιου του δέκτη, χωρίς την χρήση χειριστηρίου. Να υπάρχουν ενδείξεις στην πρόσοψη του δέκτη που να ενημερώνουν τον χρήστη τουλάχιστον για την κατάσταση της λειτουργίας του δέκτη, τον αριθμό των δορυφόρων που παρακολουθούνται και την επάρκεια των μπαταριών. Ο δέκτης να διαθέτει ενσωματωμένες μπαταρίες οι οποίες να επαρκούν για εργασία RTK στο πεδίο τουλάχιστον 15 ώρες συνεχούς χρήσης Να διαθέτει εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 2GB Να είναι λειτουργικός σε θερμοκρασίες λειτουργίας από -40 ο C έως +65 ο C Να είναι ανθεκτικός σε σκληρές συνθήκες εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο IP Να είναι ελαφρύς και συγκεκριμένα το βάρος του δέκτη να είναι μικρότερο από 1kg.

6 4. Χειριστήριο Συστήματος 4.1 Να χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Mobile Professional έκδοσης τουλάχιστον Να διαθέτει επεξεργαστή τουλάχιστον 800 MHz Να διαθέτει ενσωματωμένη πυξίδα, ψηφιακή κάμερα και αλτίμετρο, ενσωματωμένο GPS 20 καναλιών L1 C/A για αυτόνομη χρήση του ανεξάρτητα από τους GNSS δέκτες για εφαρμογές αναγνώρισης, χαρτογραφίας και πλοήγησης. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής TFT 3.5 inch, υψηλής ευκρίνειας σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και ανάλυσης τουλάχιστον pixels. Το χειριστήριο να διαθέτει θύρα USB type mini B, για σύνδεση με τον H/Y και τη μεταφορά δεδομένων καθώς και θύρα υποδοχής κάρτας μνήμης SD/SDHC για αύξηση της χωρητικότητας αποθήκευσης δεδομένων. Να έχει εσωτερική μνήμη RAM τουλάχιστον 256 MB και χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων NAND Flash τουλάχιστον 4 GB για την ασφαλή καταγραφή των RTK δεδομένων. Να διαθέτει ενσωματωμένη Bluetooth EDR class 2 τεχνολογία για την ασύρματη επικοινωνία του με το δέκτη GNSS καθώς και ασύρματη Wi-Fi ( b/g) τεχνολογία. Να συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion για χρήση τουλάχιστον 7,5 ωρών συνολικής λειτουργίας. 4.9 Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -30 ο C έως +60 ο C Να είναι ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο IP Να είναι ανθεκτικό σε πτώσεις από 1,5 m ύψος από το έδαφος Το χειριστήριο να μην ζυγίζει περισσότερο από 0,5 κιλά. 5. Λογισμικό Πεδίου Να υποστηρίζει διάφορα datum και προβολικά συστήματα συντεταγμένων και ειδικότερα το ΕΓΣΑ87 και την UTM. Να υποστηρίζει τοπικά και αυθαίρετα συστήματα συντεταγμένων. Να υποστηρίζει επίσης τα νέα συστήματα HEPOS GGRS87/TM87 και HTRS07/TM07. Να παρέχει πλήρη εποπτεία λειτουργίας του δέκτη όπως αριθμός λαμβανόμενων δορυφόρων, ακρίβεια εντοπισμού, αριθμούς DOP και πίνακα με στοιχεία από τους λαμβανόμενους δορυφόρους.

7 Να επιτρέπει στο χρήστη να καθοδηγεί και να ρυθμίζει τους προσφερόμενους δέκτες είτε για RTK είτε για post processing τοπογραφικές εφαρμογές. Να υποστηρίζει την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων μορφής.dxf και αρχείων συντεταγμένων μορφής ASCII καθώς και αρχεία raster (jpeg, geotif, bmp). Να υποστηρίζει την εισαγωγή τοπικών μοντέλων γεωειδούς για τη σωστή μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων σε ορθομετρικά. 5.6 Να υποστηρίζεται η καταγραφή σημείων (points) και η ένωση αυτών με γραμμές (lines). 5.7 Να παρέχει πληροφορίες μήκους μεταξύ σημείων και εμβαδόν επιφάνειας στο πεδίο Να υποστηρίζει λειτουργίες χάραξης. Η χάραξη σε σημεία να γίνεται με γραφικό και αναλυτικό τρόπο για εύκολο προσδιορισμό των σημείων. Να παρέχει δυνατότητα γραφικής απεικόνισης των σημείων και καθοδήγησης στα σημεία χάραξης. Να υποστηρίζει δυνατότητα χάραξης σημείων ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας. Να διαθέτει πλήρες μενού γεωμετρικών υπολογισμών πεδίου για τον εύκολο υπολογισμό αζιμούθιων, υπολογισμού σημείων με αζιμούθια και αποστάσεις κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής Co-Go ρουτινών, που επιτρέπουν τον υπολογισμό της γωνίας διεύθυνσης και της απόστασης μεταξύ δύο σημείων, τον προσδιορισμό του σημείου τομής μεταξύ δύο διευθύνσεων, τη χάραξη διχοτόμου μεταξύ δυο διευθύνσεων που σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους, τη μετατροπή της κλίμακας των αποστάσεων των σημείων από τον σταθμό αναφοράς και τη μεταφορά και την περιστροφή σημείων γύρω από ένα γνωστό σημείο, εμβαδομέτρηση, DTM, υπολογισμό ισοϋψών καμπυλών, κτλ. Δυνατότητα εφαρμογής χάραξης σημείων, ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας, χάραξη από λίστα σημείων, πύκνωση, OFFSET, χάραξη καμπυλών, ψηφιακό μοντέλο εδάφους, οδοποιία κτλ. 6. Εξαρτήματα - Παρελκόμενα 6.1 Ο δέκτης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρελκόμενα: Ένα (1) στυλεό από ανθρακονήματα ύψους 2 m. Μία (1) βάση στήριξης του χειριστηρίου στον στυλεό. Μία (1) βάση τριγωνομετρικού. Ένα (1) τρικόχλιο. Ένα (1) αντάπτορα τρικοχλίου. Ένα (1) φορτιστή για το δέκτη.

8 Ένα (1) φορτιστή για το χειριστήριο πεδίου. Μία (1) θήκη μεταφοράς. Α. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Α.2 Μαζί με την τεχνική προσφορά θα υποβάλλονται φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων οργάνων και θα παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες ήθελε ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση παρουσιάζοντας το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό και τηλέφωνα επικοινωνίας. Β. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Β.1 Β.2 Β.3 Β.4 Β.5 Ο Δέκτης και το χειριστήριο πεδίου θα συνοδεύεται από Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός (1) έτους από τον κατασκευαστή. Όσον αφορά τη δυνατότητα επισκευής και συντήρησης των οργάνων στην Ελλάδα, ο προμηθευτής πρέπει να δηλώσει ρητά ότι διαθέτει το απαραίτητο ειδικευμένο εργαστήριο στην έδρα του, πιστοποιημένο κατά ISO, χορηγώντας μετά από κάθε επισκευή συντήρηση, εγγύηση καλής λειτουργίας των οργάνων διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Ανάληψη ρητής υποχρέωσης από τον προμηθευτή για ύπαρξη αποθέματος ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 έτη από την τελευταία ημερομηνία παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. Απαιτούμενος μέγιστος χρόνος αποκατάστασης σοβαρών βλαβών ανά όργανο τριάντα (30) ημερών, με υποχρέωση του προμηθευτή για αντικατάστασή του, από άλλο ισοδύναμο (ίδιου τύπου) όργανο μέχρι της αποπεράτωσης της επισκευής του βλάψαντος και με παράλληλη ανάληψη υποχρέωσης της Επιχείρησης για την επιστροφή του χρησιμοποιηθέντος οργάνου στην αρχική του κατάσταση, διακριβωμένου και πιστοποιημένου κατά ISO 9001:2008. Να επισημανθεί λίστα του προσωπικού για την άμεση αποκατάσταση βλαβών ή οποιασδήποτε υποστήριξης.

9 Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γ.1 Για την κατά το δυνατόν, άμεση και πλήρη αξιοποίηση του δέκτη GPS GNSS, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση της ταχύρυθμης βασικής εκπαίδευσης στο γραφείο και στο πεδίο τριών (3) χρηστών που θα υποδείξει η Αναθέτουσα αρχή, για χρόνο δύο (2) ημερών δύο (2) οκτάωρα πρωινής απασχόλησης εκ των οποίων η μία ημέρα εκπαίδευση χειρισμού και μετρήσεων στο πεδίο και η άλλη σε εκπαίδευση στο γραφείο. Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Για το Τμήμα Οικοδομικών Έργων- Έργων Οδοποιίας Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών Η Προϊστάμενη Ο Συντάξας Δασκαλόπουλος Πέτρος Αρχιτέκτων Μηχανικός Με β βαθμό Μαρινάκη Αικατερίνη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Με δ βαθμό Τσινίογλου Αλέξανδρος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ Με ε βαθμό

10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αυτόματος Χωροβάτης 1 Η ανωτέρα προμήθεια που αφορά την προμήθεια ενός (1) Αυτόματου Χωροβάτη με τα παρελκόμενα τους όπως προδιαγράφονται παρακάτω, θα γίνει συνολικά και θα αφορά τον ίδιο Προμηθευτή-Κατασκευαστή. 1. Γενικά 1.1 Ένας αυτόματος χωροβάτης με αεροστάθμη οριζοντίωσης. 1.2 Όλα τα παρελκόμενα για τη σωστή λειτουργία του χωροβάτη. 1.3 Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. 1.4 Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO και ο προσφερόμενος εξοπλισμός να συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE. 2. Τεχνικές μέτρησης και ακρίβεια συστήματος 2.1 Ακρίβεια οργάνου: 1,5 mm (1 km διπλής χωροστάθμισης). 2.2 Ελάχιστη απόσταση εστίασης 0,2 m. 2.3 Διάμετρος φακού: 32 mm. 2.4 Μεγέθυνση: 28Χ. 3. Εξαρτήματα - Παρελκόμενα 3.1 Ο αυτόματος χωροβάτης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρελκόμενα: Ένα (1) τρίποδα αλουμινίου πτυσσόμενο για χωροβάτη με ιμάντα μεταφοράς. Μία (1) σταδία αλουμινίου 4 μ. πτυσσόμενη με ενσωματωμένη αεροστάθμη και χιλιοστά. Μία (1) θήκη μεταφοράς για τον αυτόματο χωροβάτη. Μία (1) θήκη μεταφοράς για την σταδία.

11 Α. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Α.2 Μαζί με την τεχνική προσφορά θα υποβάλλονται φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων οργάνων και θα παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες ήθελε ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση παρουσιάζοντας το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό και τηλέφωνα επικοινωνίας. Β. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ Β.1 Β.2 Β.3 Β.4 Β.5 Ο αυτόματος χωροβάτης θα είναι τελευταίας γενιάς, να συνοδεύεται από Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός (1) έτους από τον κατασκευαστή. Όσον αφορά τη δυνατότητα επισκευής και συντήρησης των οργάνων στην Ελλάδα, ο προμηθευτής πρέπει να δηλώσει ρητά ότι διαθέτει το απαραίτητο ειδικευμένο εργαστήριο στην έδρα του, πιστοποιημένο κατά ISO, χορηγώντας μετά από κάθε επισκευή συντήρηση, εγγύηση καλής λειτουργίας των οργάνων διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Ανάληψη ρητής υποχρέωσης από τον προμηθευτή για ύπαρξη αποθέματος ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 έτη από την τελευταία ημερομηνία παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. Απαιτούμενος μέγιστος χρόνος αποκατάστασης σοβαρών βλαβών ανά όργανο τριάντα (30) ημερών, με υποχρέωση του προμηθευτή για αντικατάστασή του, από άλλο ισοδύναμο (ίδιου τύπου) όργανο μέχρι της αποπεράτωσης της επισκευής του βλάψαντος και με παράλληλη ανάληψη υποχρέωσης της Επιχείρησης για την επιστροφή του χρησιμοποιηθέντος οργάνου στην αρχική του κατάσταση, διακριβωμένου και πιστοποιημένου κατά ISO 9001:2008. Να επισημανθεί λίστα του προσωπικού για την άμεση αποκατάσταση βλαβών ή οποιασδήποτε υποστήριξης. Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Για το Τμήμα Οικοδομικών Έργων- Έργων Οδοποιίας Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών Η Προϊστάμενη Ο Συντάξας Δασκαλόπουλος Πέτρος Αρχιτέκτων Μηχανικός Με β βαθμό Μαρινάκη Αικατερίνη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Με δ βαθμό Τσινίογλου Αλέξανδρος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ Με ε βαθμό

12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ 1 Γεωδαιτικός δορυφορικός δέκτης GPS GNSS 1 2 Λήψη σήματος GPS L1/L2/L2C 1 3 Λήψη σήματος GLONASS L1/L2/L2P 1 4 Ράβδος ανθρακονημάτων 2μ. 1 5 Χειριστήριο πεδίου (field controller) 1 6 Λογισμικό πεδίου 1 7 Βάση στήριξης χειριστηρίου 1 8 Βάση στήριξης ράβδου 1 9 Βάση τριγωνομετρικού με κέντρωση και αεροστάθμη ρυθμιζόμενου 1 ύψους - τρικόχλιο και αντάπτορας τρικοχλίου 10 Συνδρομή σε δίκτυο σταθμών αναφοράς ενός έτους 1 11 Αυτόματος χωροβάτης 1 12 Τρίποδας αλουμινίου πτυσσόμενος για χωροβάτη 1 13 Σταδία αλουμινίου 4μ. με ενσωματωμένη αεροστάθμη και χιλιοστά 1 Συνολική τιμή Φ.Π.Α. 23% Τελικό Ποσό / /2013 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΕΚΤΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΕΚΤΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΝΣΗ: Φ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Πληροφορίες: Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗ Τηλέφωνο: 2132023954 Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης 1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΩΔ. 1 1.1 ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΘΛΙΨΗΣ- KΑΜΨΗΣ 100 ΚΝ 1.1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού : συµφερότερη προσφορά Προϋπολογισµός προµήθειας : 30000 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε - 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " Ε " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ / 1η ΕΚΔΟΣΗ (ΚΩΔ:1670-16-008-120912) ΓΕΝΚΟ ΕΠΤΕΛΕΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΔΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΥΛΚΟΥ ΕΔΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Μαρ 12 ΠΝΑΚΑΣ ΚΡΤΗΡΩΝ ΑΞΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α/Α Ομάδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Μ. Πέικου Τηλέφωνο:2310.296.845 Fax: 2310.233532 E-mail: m.peikou@thessaloniki.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΜΗΧ/ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα