Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37"

Transcript

1 Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ PRE-E-HEALTH ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ [ Α1 ] Διαθερµία µε πρόσθετα εξαρτήµατα - Να είναι τροχήλατη Νοσοκοµειακού τύπου. - Να έχει πολύσπαστο βραχίονα. - Να δέχεται όσο το δυνατόν περισσότερους τύπους ηλεκτροδίων. - Να συνοδεύεται από το συγκεντρωτικό ηλεκτρόδιο. - Να είναι συνεχούς και παλµικής εκποµπής. - Να έχει µενού έτοιµων πρωτοκόλλων θεραπειών. - Θα υπολογιστεί θετικά για τα έτοιµα πρωτόκολλα θεραπείας να απεικονίζει την περιοχή θεραπείας. - Να έχει µνήµη τοποθέτησης παθήσεων ή ονοµάτων ασθενών µαζί µε τις παραµέτρους που τους αφορούν. - Να έχει έγχρωµη οθόνη - Θα υπολογιστεί θετικά το software της συσκευής να είναι στα ελληνικά. - Να έχει ένταση µέχρι 250W τουλάχιστον σε συνεχή εκποµπή και 1500W σε παλµική εκποµπή. - Να έχει CE MARK και πιστοποιητικό ISO [ Α2 ] Συσκευή υπερήχων Να είναι επιτραπέζια, κατάλληλη για νοσοκοµειακή χρήση. Η συσκευή να µπορεί να λειτουργήσει σε συνεχή ή παλµική εκποµπή, στην παλµική εκποµπή να έχει επιλογή 25%, 50%, 75%. Να µπορεί να εκπέµπει τουλάχιστον στις συχνότητες: 1 MHz & 3 MHz (να αναφερθούν οι διαθέσιµες συχνότητες). Θα υπολογιστεί θετικά να εκπέµπει και σε άλλη συχνότητα, πέρα των αναφεροµένων. Να µπορεί να εκπέµπει ταυτόχρονα στις διαθέσιµες συχνότητες. Να διαθέτει µια κεφαλή εκποµπής. Η συσκευή να µπορεί να υπολογίσει αυτόµατα, σε ποια συχνότητα θα λειτουργήσει, όταν ο χρήστης επιλέξει τον ιστό που θέλει να κάνει θεραπεία (µυς, λίπος, τένοντας, οστό).

2 Τεχνικές Προδιαγραφές 2 από 37 Η ένταση να είναι ρυθµιζόµενη έως 3 W/cm 2. Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη, όπου απεικονίζονται όλες οι παράµετροι θεραπείας (χρόνος, ένταση, παλµικότητα). Θα υπολογιστεί θετικά το software της συσκευής να είναι στα ελληνικά. Η συσκευή να διαθέτει έτοιµα πρωτόκολλα θεραπείας και απεριόριστο χώρο αποθήκευσης νέων. Θα υπολογιστεί θετικά για τα έτοιµα πρωτόκολλα να εµφανίζει στην οθόνη την περιοχή εφαρµογής της κεφαλής στο ανθρώπινο σώµα. Να µπορεί να δεχθεί κεφαλή µικρότερης διαµέτρου. Να διαθέτει CE mark. [ Α3 ] Συσκευή ηλεκτροθεραπείας Να είναι επιτραπέζια, κατάλληλη για νοσοκοµειακή χρήση. Η συσκευή να διαθέτει τα παρακάτω ρεύµατα: 1) Εναλλασσόµενα (Τετράγωνο παλµικό, τρίγωνο παλµικό, εκθετικό παλµικό, ultra reiz, µέσης συχνότητας, Γαλβανικό) 2) Διαδυναµικά (MF, DF CP, LP) 3) TENS (Conventional, Low Frequency, Burst, Random Frequency) 4) NMES φαραδικά ρεύµατα (Moνοφασικό τετραγωνικό-τριγωνικό, Διφασικό, Russian stimulation (kotz) 5)Διασταυρούµενα (τετραπολικής και διπολικής εφαρµογής, if isoplanar vector, if dipole vector, if classic (Medium frequency) Να διαθέτει τουλάχιστον 2 εξόδους λειτουργίας (4 ηλεκτρόδια) & να λειτουργεί µε ηλεκτρόδια επαφής. Να µπορεί µελλοντικά να δεχθεί µονάδα αναρρόφησης για λειτουργία µε βεντούζες. Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη, όπου απεικονίζονται όλες οι παράµετροι θεραπείας (χρόνος, ένταση, παλµικότητα). Θα υπολογιστεί θετικά το software της συσκευής να είναι στα ελληνικά. Η συσκευή να διαθέτει έτοιµα πρωτόκολλα θεραπείας και απεριόριστο χώρο αποθήκευσης νέων. Θα υπολογιστεί θετικά για τα έτοιµα πρωτόκολλα να εµφανίζει στην οθόνη την περιοχή εφαρµογής των ηλεκτροδίων στο ανθρώπινο σώµα. Να διαθέτει CE mark. [ Α4 ] Μονάδα αναρρόφησης Να µπορεί να ενσωµατωθεί στην συσκευή ηλεκτροθεραπείας. Να έχει 2 εξόδους 4 βεντούζες. Να έχει διακόπτη για τη ρύθµιση της πίεσης. Η µονάδα να µπορεί να λειτουργήσει σε παλµική και συνεχή εκποµπή. Η µέγιστη πίεση να είναι 0,8 bar. To δοχείο του νερού να είναι εξωτερικό για µεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία. Να διαθέτει CE mark.

3 Τεχνικές Προδιαγραφές 3 από 37 [ Α5 ] Laser πολλαπλών µηκών κύµατος - Nα είναι συσκευή τελευταίας τεχνολογίας, τροχήλατο. - Να µπορεί να εκπέµπει ταυτόχρονα ή επιλεκτικά σε 3 τουλάχιστον διαφορετικά µήκη κύµατος (να αναφερθούν). - Να είναι πολύ υψηλής ισχύος, τουλάχιστον 20 Watt. - Να έχει 3 τρόπους λειτουργίας: συνεχή, παλµική & υπερπαλµική. - Να έχει ρυθµιζόµενη συχνότητα Hz τουλάχιστον. - Να µπορεί να κάνει σάρωση αλλά και σηµειακή εφαρµογή. - Να συνοδεύεται από 2 τουλάχιστον κεφαλές σηµειακής εφαρµογής. Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη, όπου απεικονίζονται όλες οι παράµετροι θεραπείας (χρόνος, ένταση, παλµικότητα). Θα υπολογιστεί θετικά το software της συσκευής να είναι στα ελληνικά. Η συσκευή να διαθέτει έτοιµα πρωτόκολλα θεραπείας και χώρο αποθήκευσης νέων. Θα υπολογιστεί θετικά για τα έτοιµα πρωτόκολλα να εµφανίζει στην οθόνη την περιοχή εφαρµογής της κεφαλής στο ανθρώπινο σώµα. - Να πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως : α) Safety code β) Emergency key γ) Interlock δ) έλεγχο συσκευής από Microprocessor. - Η συσκευή να διαθέτει CE MARK και ο κατασκευαστής Πιστοποιητικό ISO [ Α6 ] Συσκευή µαγνητοθεραπείας - Να είναι τελευταίας τεχνολογίας κατάλληλη για νοσοκοµειακή χρήση. - Να αποτελείται από εργονοµικό κρεβάτι και από ενσωµατωµένη σε αυτό µονάδα και οθόνη, ώστε να επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη δυνατή οικονοµία χώρου. - Το κρεβάτι να διαθέτει 2 πηνία. - Η µετακίνηση των πηνίων να επιτυγχάνεται χειροκίνητα, ώστε να είναι δυνατή η ακριβής τοποθέτηση στα προς θεραπεία σηµεία. - Η οθόνη να είναι υγρών κρυστάλλων (LCD) και τα πλήκτρα αφής, για εύκολο χειρισµό από το χρήστη. - Να είναι συνεχούς και παλµικής εκποµπής. - Η συχνότητα να ρυθµίζεται από 10 Ηz έως 200 Hz τουλάχιστον και στην παλµική εκποµπή να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης, ελάχιστης δυνατής διαφοράς, ανάµεσα στη συχνότητα βάσης Fmin και στην συχνότητα κορυφής Fmax -. - Στην οθόνη να εµφανίζονται όλες οι παράµετροι (χρόνος, ένταση, συχνότητα) και ο θεραπευτής να έχει την δυνατότητα εύκολης τροποποίησης των τιµών τους. - Να έχει µέγιστη ένταση έως 50 Gauss περίπου. - Να υπάρχουν στη µνήµη της συσκευής προαποθηκευµένα προγράµµατα θεραπείας και 50 τουλάχιστον κενές θέσεις για την αποθήκευση προγραµµάτων διαµορφωµένων από το θεραπευτή.

4 Τεχνικές Προδιαγραφές 4 από 37 - Να διαθέτει πιστοποιητικά CE MARK και ISO [ Α7 ] Συσκευή ηλεκτροµάλαξης - Η ηλεκτροµάλαξη να είναι τροχήλατη, βαρέως τύπου κατάλληλη για Νοσοκοµειακή χρήση. - Να λειτουργεί µε µοτέρ αυτόµατο δίνοντας από 25 έως 60 CPS (στροφές το δευτερόλεπτο) µέχρι 110W για περισσότερη οικονοµία ρεύµατος. - Να έχει maximum απόδοσης στροφές το λεπτό, µε αναλογικό ρυθµιστή ταχύτητας. - Να συνοδεύεται από διαφορετικά εξαρτήµατα και να διαθέτει ειδική θέση ενσωµατωµένη πάνω στη βάση της συσκευής για την τοποθέτηση των εξαρτηµάτων. - Να διαθέτει CE mark. [ Α8 ] Λάµπα υπερύθρων ακτίνων - Να είναι τροχήλατη. - Nα φέρει χρονόµετρο 60min τουλάχιστον - Να έχει ισχύ 400W - Να έχει τη δυνατότητα να ρυθµίζεται η απόσταση από τον ασθενή - Να διαθέτει προστατευτική σχάρα για την αποφυγή επαφής µε τις λυχνίες - Να µπορεί να αλλάζει γωνίες για εύκολη τοποθέτηση - Να λειτουργεί µε ρεύµα πόλεως 220V-50Hz - Να διαθέτει CE mark [ Α9 ] Συσκευή παθητική κινητοποίησης γόνατος-ποδοκνηµικής-ισχίου - Η λειτουργία της συσκευής να ελέγχεται από µικροεπεξεργαστή. - Να εφαρµόζεται παθητική κινητοποίηση και στις τρεις αρθρώσεις του κάτω άκρου ισχίουγόνατος-ποδοκνηµικής. - Το εύρος κίνησης να είναι για το γόνατο (κάµψη-έκταση) 0 ο 110 τουλάχιστον, Ποδοκνηµική από 20 ο ραχιαία κάµψη έως 40 ο τουλάχιστον για πελµατιαία κάµψη και ισχίο 10 ο 60 ο τουλάχιστον. - Να έχει οθόνη υγρού κρυστάλλου όπου θα αναγράφονται οι µεταβολές. - Να έχει την δυνατότητα να λειτουργεί ανεξάρτητα την κινητοποίηση στο γόνατο ή στην ποδοκνηµική παρέχοντας µεγαλύτερες δυνατότητες στον χειριστή. - Να ρυθµίζονται οι παράµετροι : Μοίρες κινήσεων Χρόνος Ταχύτητα

5 Τεχνικές Προδιαγραφές 5 από 37 Αντίσταση Παύση - Η ταχύτητα να ρυθµίζεται από 0,8 ο /min έως 4,5 ο /min τουλάχιστον. - Κατά την παθητική κινητοποίηση του γόνατος να µπορεί να προσθέτει κάθε 3 κύκλους κίνησης 0 ο 3 ο τουλάχιστον, κάµψης. - Να διαθέτει σύστηµα ασφαλείας και να µπορεί ο ασθενής να διακόπτει τη θεραπεία ανά πάσα στιγµή µέσω Remote Control - Να λειτουργεί µε κάρτα όπου εκεί µπορούµε να αποθηκεύσουµε το πρόγραµµα του κάθε ασθενή και να ενεργοποιήσουµε την συσκευή χωρίς να χρειάζεται να την προγραµµατίσουµε ξανά για µεγαλύτερη ευκολία. - Να έχει δυνατότητα για ζέσταµα (warm up). - Να είναι αρθρωτό για εύκολη και ασφαλή κινητοποίηση και ελαφρύ για εύκολη µεταφορά. - Να διαθέτει σύστηµα διακοπής της θεραπείας και επαναφοράς στην αντίθετη κίνηση όταν η αντίσταση είναι περισσότερη από την προβλεπόµενη. - Να συνοδεύεται από Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας (CE MARK). [ Α10 ] Συσκευή παθητικής κινητοποίησης ώµου - Η συσκευή να είναι γερής κατασκευής, προσαρµοσµένη σε τροχήλατη βάση ώστε να µετακινείται εύκολα. - Να διαθέτει φρένα για να σταθεροποιείται κατά την διάρκεια της θεραπείας. - Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για θεραπεία, µε τον ασθενή σε καθιστή ή ύπτια θέση. - Να διαθέτει προγραµµατισµένες λειτουργίες όσον αφορά την ταχύτητα και την κλίµακα της κίνησης η οποία ελέγχεται από ηλεκτροµηχανικό διακόπτη. - Να είναι κατασκευασµένο µε βάση τα διεθνή πρότυπα ασφαλειών. - Να υπάρχει δυνατότητα να δεχθεί στο µέλλον ειδικό εξάρτηµα για περιστροφική κίνηση του χεριού. - Να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά : Κάµψη-έκταση : (τουλάχιστον). Έσω- έξω στροφή : (τουλάχιστον). [ Α11 ] Συσκευή θερµών επιθεµάτων Να είναι επιτραπέζια. Να είναι κατασκευασµένη από εµαγιέ για µεγαλύτερη αντοχή στην θερµοκρασία. Να διαθέτει θερµοστάτη µε ρύθµιση από 40 ο C 100 ο C. Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

6 Τεχνικές Προδιαγραφές 6 από 37 Να έχει τάση τροφοδοσίας 220V και ισχύ 1800 Watt. Να έχει ενσωµατωµένες χειρολαβές για ευκολότερη µεταφορά. Να διαθέτει CE mark. [ Α12 ] Επιθέµατα θερµά (σετ) Να είναι παραφίνης. Το σετ να περιλαµβάνει 3 τεµάχια. Να µπορούν να χρησιµοποιηθούν πολλές φορές χωρίς να αλλοιωθούν. Να είναι διαφορετικών διαστάσεων. Διαστάσεις περίπου: - 24 x 32 cm - 24 x 42 cm - Ώµου µε ιµάντες σταθεροποίησης. Να διαθέτουν CE mark. [ Α13 ] Κρεβάτι σπαστό κινησιοθεραπείας ηλεκτρικό Να είναι στερεάς κατασκευής. Να έχει πλάτος τουλάχιστον 65 cm. Να έχει περιφερειακό σύστηµα ανύψωσης από 45 95cm τουλάχιστον. Να είναι πέντε τµηµάτων. Να έχει υδραυλική κλίση στο προσκέφαλο µε δυνατότητα κλίσης από -25 έως +40 τουλάχιστον. Να έχει ηλεκτρική κλίση στη µέση. Το κάτω τµήµα (τµήµα ποδιών) να έχει υδραυλική κλίση από 0 έως 85 τουλάχιστον. Να µπορεί αν αντέξει µεγάλο βάρος (να αναφερθεί). Να διαθέτει οπή στο προσκέφαλο. Να έχει ανεξάρτητα τµήµατα για τα χεριά τα οποία να έχουν ρυθµιζόµενο ύψος. Να µπορεί να δεχθεί µηχανισµό για χαρτοσέντονο. Να έχει τέσσερις (4) τροχούς για εύκολη µετακίνηση & σύστηµα σταθεροποίησης. Να αντέχει τουλάχιστον 180 kg. Να διαθέτει ένα ρυθµιζόµενο πόδι για πλήρη σταθεροποίηση του κρεβατιού σε ανώµαλο δάπεδο. Να διαθέτει CE mark.

7 Τεχνικές Προδιαγραφές 7 από 37 [ Α14 ] Ποδήλατο µαγνητικής αντίστασης Να έχει τη δυνατότητα ρύθµισης της αντίστασης σε 8 σηµεία. Να έχει τη δυνατότητα ρύθµισης του τιµονιού. Το κάθισµα να είναι χαµηλά για την ευκολότερη τοποθέτηση ηλικιωµένων ασθενών. Να έχει τη δυνατότητα ρύθµισης του καθίσµατος κατά µήκος. Να διαθέτει δείκτη χιλιοµέτρων. Να διαθέτει ταχύµετρο. Να διαθέτει ένδειξη χρόνου. Η κατασκευή να είναι σταθερή και ανθεκτική, ιδανική για επαγγελµατική χρήση. Να διαθέτει θερµιδοµετρητή. Να διαθέτει ένδειξη παλµών καρδιάς. [ Α15 ] Ξύλινο κρεβάτι - Να είναι ξύλινης κατασκευής. - Να έχει επένδυση δερµατίνης, ανθεκτική σε χηµικά και καθαρτικά. - Το προσκέφαλο να µπορεί να ανυψωθεί µέχρι 90º περίπου & να διαθέτει τρύπα. - Διαστάσεις : 185 X 65 X 75 cm περίπου. - H ρύθµιση του προσκέφαλου να γίνεται µηχανικά και από τις δύο πλευρές. - Να διαθέτει υποδοχή για την τοποθέτηση ρολού χαρτιού. - Να διαθέτει CE mark. [ Α16 ] Καρέκλα ολόσωµη αυχένος - Να είναι στιβαρής κατασκευής και αναδιπλούµενη για εξοικονόµηση χώρου. - Το τµήµα του αυχένα να είναι εύκολα ρυθµιζόµενο (σε κλίση) σε πολλά σηµεία. - Το κάθισµα να ρυθµίζεται καθ ύψος. - Να διαθέτει CE mark [ Α17 ] Τροχήλατο τραπέζι - Να είναι στιβαρής κατασκευής & µοντέρνου σχεδιασµού. - Να είναι 2 θέσεων. - Να διαθέτει στο πίσω µέρος αποθηκευτικό χώρο. - Να έχει τέσσερεις (4) ρόδες.

8 Τεχνικές Προδιαγραφές 8 από 37 - Να διαθέτει CE mark. [ Α18 ] Συσκευή τετρακέφαλου - δικεφάλου - Να είναι µεταλλικής στερεάς κατασκευής. - Να έχει δυνατότητα αυξοµείωσης του ύψους αντίστασης, οριζόντια θέση της πλάτης και στήριξη των χεριών του ασθενούς στις χειρολαβές. - Να έχει δυνατότητα ρύθµισης της πλάτης σε οποιαδήποτε γωνία και δυνατότητα εξάσκησης ισχιοκνηµιαίων. - Να διαθέτει 2 βραχίονες. - Η συσκευή να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της ευρωπαϊκής ένωσης και διαθέτει πιστοποιητικό CE MARK. [ Α19 ] Παραβάν τρίφυλλο - Να είναι τρίφυλλο, χρωµίου, τροχήλατο, 1,80 Χ 1,70 ύψος, µε λευκό ύφασµα άριστης ποιότητας. - Τα φύλλα να γυρίζουν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση µε αποτέλεσµα να µετατρέπεται σε µονόφυλλο ή δίφυλλο. - Το ύφασµα να βγαίνει εύκολα για να µπορεί να πλυθεί. - Να διαθέτει CE mark. [ Α20 ] Σύστηµα αποσυµπίεσης σπονδυλικής στήλης Το σύστηµα να είναι κατασκευασµένο µε υλικά υψηλής αντοχής για να µπορούν να αντέξουν µεγάλο βάρος. Τα εσωτερικά εξαρτήµατα να είναι ασφαλισµένα ώστε να µην µπορεί να έρθει σε επαφή το µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Το κρεβάτι να µπορεί να πάρει κλίση σχεδόν κάθετη για εύκολη πρόσβαση του ασθενή. Το κρεβάτι να διαθέτει 2 τµήµατα, ρυθµιζόµενα ανά ύψος ξεχωριστά. Να συνοδεύεται από Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας µε εκτυπωτή. Το λογισµικό να είναι εύκολο & φιλικό προς τον χρήστη. Να απεικονίζονται στην οθόνη οι εξής παράµετροι: Δύναµη, Χρόνος θεραπείας, Χρόνος έλξης, Χρόνος χαλάρωσης, Μέγιστη & Ελάχιστη δύναµη, Χρόνος µετάβασης. Στην οθόνη να απεικονίζεται σε πραγµατικό χρόνο (real time) η πραγµατικά εφαρµοζόµενη δύναµη. Το βάρος να µπορεί να ρυθµίζεται στην αρχή της θεραπείας. Η δύναµη της έλξης οσφύος να είναι από 9 80 kg τουλάχιστον. Η δύναµη της έλξης αυχένα να είναι από 0,9 12 kg τουλάχιστον.

9 Τεχνικές Προδιαγραφές 9 από 37 Ο χρόνος θεραπείας να ρυθµίζεται από 2 30 λεπτά. Ο χρόνος έλξης να ρυθµίζεται από 10 sec 1000 sec. Ο χρόνος χαλάρωσης να ρυθµίζεται από 10 sec 1000 sec. Ο χρόνος µετάβασης να ρυθµίζεται από 10 sec 60 sec. H ένταση ταλάντωσης να ρυθµίζεται από 2 9 kg περίπου. Το σύστηµα να διαθέτει CE mark. [ Α21 ] Έπιπλα γραφείου-επισκεπτών, αναλώσιµα υλικά ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Το τραπέζι να είναι συναρµολογούµενο, καλαίσθητο, λειτουργικό, ανθεκτικής κατασκευής για να καλύψει όλες τις ανάγκες της χρήσης ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 95/55 cm ΜΗΚΟΣ χ 55 cm ΠΛΑΤΟΣ χ 45 cm ΥΨΟΣ 2. - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΛΑΪΝΑ Να είναι από µοριοσανίδα τριών στρώσεων (Ε-1), µε διπλή κάλυψη µελαµίνης, συνολικού πάχους 25 χιλ, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας. Στα εµφανή σόκορα να είναι τοποθετηµένη επένδυση PVC 3 χιλ, ενώ στα αφανή να υπάρχει θερµοσυγκολλυµένη ταινία PVC 0,45 χιλ. Οι αντοχές όλων των επιφανειών σε χτύπηµα, θερµοκρασία, υδάτινη και χηµική προσβολή να είναι πολύ υψηλές. Οι συνδέσεις των επιφανειών να είναι µε µεταλλικά φυράµια και καβίλιες που δένουν µε µεταλλικούς πίρους βιδωµένους σε µεταλλικές φωλιές. Το τραπεζάκι να φέρει τραβέρσα στο κάτω µέρος, 15 εκ. από το έδαφος. Η απόχρωση και η υφή της µελαµίνης των διάφορων στοιχείων να είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας. Οι τελικές επιφάνειες να είναι αντιθαµβωτικές (µατ), να µην επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και να µπορούν να καθαρίζονται εύκολα µε τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραµένουσες ουσίες. Τα χρώµατα του PVC να είναι της ίδιας απόχρωσης µε αυτά της µελαµίνης, ή διαφορετικά κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας. Το PVC να είναι οίκου REHAU Γερµανίας και να πληροί τις προδιαγραφές DIN 53462, DIN 53460, DIN 53455, DIN 53452, DIN 53454, DIN 53453, DIN 53456, DIN 53457, DIN 53482, DIN 53483, DIN53481 και DIN Στα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν (µοριοσανίδες, κόλλες κλπ.) κύριο χαρακτηριστικό ναι είναι η απουσία φορµαλδεΰδης (βλαπτικό στοιχείο για την υγειά). ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Κάθισµα συνεργασίας χωρίς µπράτσα, αποτελούµενο από σκελετό έδρασης µε τέσσερα πόδια, έδρα και πλάτη. Τα καθίσµατα να είναι αµεταχείριστα, εργονοµικού σχεδιασµού, ανθεκτικής κατασκευής, ιδιαίτερα επιµεληµένου φινιρίσµατος και τα επί µέρους στοιχεία αυτών να ανταποκρίνονται στα παρακάτω χαρακτηριστικά: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Έδρα : 51 Χ 43 cm (πλάτος - βάθος) Πλάτη : 36 Χ 48 cm (ύψος - πλάτος)

10 Τεχνικές Προδιαγραφές 10 από 37 Ύψος έδρας καθίσµατος : 50 cm Συνολικός ύψος καθίσµατος : 83 cm Εξωτερικό βάθος καθίσµατος : 57 cm ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ( ΕΔΡΑΣ, ΠΛΑΤΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ) Ο σκελετός να είναι από χαλυβδοσωλήνα διατοµής Φ 24 χιλ ή 30 χ 15 οβάλ, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου (πούδρας) σε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας. Στα σηµεία επαφής του σκελετού µε το δάπεδο να υπάρχουν ελαστικά πέλµατα ώστε να στηρίζεται σταθερά και να αποφεύγονται φθορές από την τριβή µετάλλου-δαπέδου. ΕΔΡΑ - ΠΛΑΤΗ Η πλάτη ναι είναι ανεξάρτητη από την έδρα και να είναι κατασκευασµένα από σκληρό εργονοµικά διαµορφωµένο πλαστικό, και να στηρίζονται στο σκελετό έδρασης µε ειδικά συνδετικά εξαρτήµατα. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το κάθισµα να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονοµίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και τη συνολική εµφάνιση του. Το σύνολο της κατασκευής να µην φέρει αιχµηρά άκρα σε οποιαδήποτε σηµείο του ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυµατισµό του. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Χαρτοσέντονο Να έχει µήκος 100m και πλάτος 55cm Επαγγελµατικό χαρτί κουζίνας Να έχει 24cm φάρδος, να είναι λευκό και µη ανακυκλωµένο. Συσκευασία 5Kgr Χ 2 τεµ. Σφουγγαράκια αναρρόφησης Να είναι στρογγυλά Να διαθέτουν 4 τρύπες Να έχουν διαστάσεις 6cm Gel υπέρηχου Να είναι 5L Να συνοδεύεται από µπουκάλι 250ml Παραφινέλαιο Συσκευασία 4L ΟΜΑΔΑ Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ [ Β1 ] Έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος καρδιολογικής χρήσης ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ζητούµενος έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος θα πρέπει να είναι πρόσφατης, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας µε ψηφιακό διαµορφωτή δέσµης (digital beamformer). Πρέπει να είναι

11 Τεχνικές Προδιαγραφές 11 από 37 µικρού όγκου και βάρους για εύκολη µετακίνησή του. Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον µε χαµηλά επίπεδα εκπεµπόµενης θερµότητας και θορύβου τα οποία και να αναφερθούν. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Να είναι κατάλληλος για καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και εξετάσεις αγγείων και οργάνων όλου του σώµατος (άνω και κάτω ενδοκοιλιακά όργανα, επιφανειακά και εν τω βάθει όργανα και αγγεία, περιφερικά αγγεία, ενδοκρανιακά αγγεία, κ.λ.π.) 2. Να διαθέτει τις εξής µεθόδους απεικόνισης: Δύο διαστάσεων (2D) M-mode και έγχρωµο M-mode ελεύθερου ανατοµικού άξονα Παλµικό και υψηλά παλµικό φασµατικό Doppler (PW, HiPRF) Συνεχές και κατευθυνόµενο (steerable) φασµατικό Doppler (CW) Έγχρωµο Doppler (CFM) Κατευθυντικό έγχρωµο Doppler Ισχύος ή ενέργειας Αρµονικής απεικόνισης ιστών (Tissue Harmonic Imaging) Φασµατικό Doppler απεικόνισης της κίνησης και της ταχύτητας των ιστών (TDI) 3. Να διαθέτει στη βασική µονάδα ενσωµατωµένη τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόµενης από τους ιστούς 2 ης αρµονικής συχνότητας χωρίς χρήση σκιαγραφικών υλικών που να λειτουργεί τόσο στη δισδιάστατη απεικόνιση (Β-Mode) όσο και στην έγχρωµη CFM απεικόνιση. Να εφαρµόζεται σε ηχοβολείς όλων των µεθόδων σάρωσης, ήτοι Convex Array, Linear Array και Sector Phased Array. 4. Να διαθέτει προσαρµοσµένη τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη µείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών µοτίβων και αύξηση της ευκρίνειας τους. Η τεχνική αυτή να ενεργοποιείται κατά βούληση µε το πάτηµα ενός µόνον πλήκτρου και να λειτουργεί σε όλους τους απεικονιστικούς ηχοβολείς. 5. Να λειτουργεί αποκλειστικά µε ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Phased Array Sector, Convex, Linear µε ονοµαστικό εύρος θεµελιωδών συχνοτήτων λειτουργίας στο B- Mode από 1.5 MHz έως 12 MHz τουλάχιστον και δυνατότητα διαφορετικών επιλογών από το φάσµα συχνοτήτων λειτουργίας της κάθε κεφαλής. Οι ανωτέρω απαιτούµενες συχνότητες πρέπει να αναγράφονται επί της οθόνης κατά την ενεργοποίηση τους. 6. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούµενες τεχνικές απεικόνισης έως 30 cm τουλάχιστον, σε συνάρτηση µε τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας. 7. Να έχει ανανέωση της εικόνας, µε δυνατότητα µέγιστης λήψης τουλάχιστον 800 εικόνες/δευτερόλεπτο. 8. Να διαθέτει σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακό διαµορφωτή δέσµης µε περισσότερα από κανάλια επεξεργασίας. 9. Να έχει δυνατότητα συστήµατος καθοδηγούµενης άσηπτη βιοψίας µε παρακολούθηση της βελόνας για εξετάσεις εν τω βάθη οργάνων κοιλίας, επιφανειακών οργάνων και αγγείων καθώς και ενδοκοιλοτικών οργάνων.

12 Τεχνικές Προδιαγραφές 12 από Να διαθέτει µεγάλη ψηφιακή µεγέθυνση σε πραγµατικό χρόνο (Real - time) και παγωµένης εικόνας (Freeze) οποιουδήποτε τµήµατος της οθόνης, µε δυνατότητα µετακίνησης της περιοχής ενδιαφέροντος. 11. Να διαθέτει µεγάλης λεπτοµέρειας τεχνική (B-mode), µε δυνατότητα απεικόνισης σε υψηλό δυναµικό εύρος (Dynamic range). Θα εκτιµηθεί θετικά το µεγαλύτερο δυναµικό εύρος. 12. Να διαθέτει οπωσδήποτε δυνατότητα ταυτόχρονης διπλής και πραγµατικού χρόνου απεικόνισης B-mode/B-mode+CFM για ταυτόχρονη αξιολόγηση της εικόνας µε και χωρίς έγχρωµο Doppler. 13. Να διαθέτει ενσωµατωµένη κινηµατογραφική µνήµη σειράς ασπρόµαυρων και εγχρώµων εικόνων τουλάχιστον 1000 εικόνων καθώς και µνήµη κυµατοµορφών M-Mode και Doppler τουλάχιστον 45sec χωρίς να καταλαµβάνει χώρο από την µνήµη του σκληρού δίσκου του συστήµατος. 14. Να περιλαµβάνεται το πληρέστερο λογισµικό καρδιοαγγειακών µετρήσεων και υπολογισµών σε όλες τις τεχνικές απεικόνισης που ζητούνται, καθώς και εξειδικευµένο λογισµικό χαρακτηρισµού των τοιχωµάτων του µυοκαρδίου Wall Motion Scoring. Να εξάγεται εξειδικευµένη τελική αναφορά από το σύστηµα συµπεριλαµβανοµένων απεικονίσεων για άµεση εκτύπωση. 15. Να διαθέτει τεχνική τραπεζοειδούς απεικόνισης για την διεύρυνση του οπτικού πεδίου στις κεφαλές γραµµικής σάρωσης. 16. Να διαθέτει σύστηµα πολλαπλών µετρήσεων αποτελούµενο από τουλάχιστον επτά ζεύγη σηµείων (calipers), τα οποία συνεργαζόµενα µε την µεγαλύτερη δυνατή µεγέθυνση να παρέχουν ακρίβεια στις µετρήσεις. 17. Να έχει τρεις τουλάχιστον ενεργές θύρες, για ταυτόχρονη σύνδεση ισάριθµων ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης (B-Mode/PW-CW/CFM) µε δυνατότητα επιλογής τους από το χειριστήριο. 18. Να διαθέτει ενσωµατωµένη ελεύθερα µετακινούµενη έγχρωµη οθόνη ψηφιακής τεχνολογίας TFT/LCD 17 ιντσών, καθώς και σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο χειρισµού και αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο. 19. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220V/50Hz και να έχει χαµηλή κατανάλωση ισχύος. Να πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας χειριστή και εξεταζόµενου. Να έχει δυνατότητα εξ αποστάσεως τεχνικής και κλινικής υποστήριξης µέσω διασύνδεσής του µε το διαδίκτυο. 20. Να διαθέτει σύστηµα εµφάνισης και των πλέον χαµηλών ροών ανεξαρτήτου γωνίας πρόπτωσης µέσω κατευθυντικού Doppler ισχύος. Η τεχνική αυτή να έχει δυνατότητα απεικόνισης και της κατεύθυνσης της ροής µε διαφορετικό χρώµα ανά κατεύθυνση. 21. Να διαθέτει σύστηµα αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς σε βάση δεδοµένων, για τήρηση πλήρους αρχείου εξετάσεων. Η αποθήκευση να γίνεται µέσω ενσωµατωµένου στη βασική µονάδα σκληρού δίσκου χωρητικότητας άνω των 200GB, µέσω ενσωµατωµένου οδηγού DVD/CD - RW και USB Flash Drive, των οποίων η λειτουργία να γίνεται από το πληκτρολόγιο του υπερηχοτοµογράφου και το όλο σύστηµα να

13 Τεχνικές Προδιαγραφές 13 από 37 είναι ενσωµατωµένο στη βασική µονάδα. Ο χειριστής να έχει οπωσδήποτε δυνατότητα εκτεταµένης επεξεργασίας των αποθηκευµένων ή παγωµένων εικόνων όπως ρύθµιση TGC, 2D-PW-CFM Gain, δυναµική κλίµακα κ.λ.π., µε σκοπό την επαναξιολόγησή τους. Να αναφερθούν αναλυτικά όλες οι δυνατότητες. 22. Να δέχεται πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM 3.0 για αποστολή εικόνων προς σταθµούς αρχειοθέτησης και επεξεργασίας. Να καλύπτει υποχρεωτικά τα πρωτόκολλα Dicom Print, Dicom Storage, Dicom Structured Reporting, Modality Worklist, και Perform Procedure Step. 23. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ειδική τεχνική αυτόµατης, συνολικής βελτιστοποίησης της απεικονιστικής ποιότητας, µε το πάτηµα ενός µόνο πλήκτρου. ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Να προσφερθούν σε ενιαία τιµή ο ζητούµενος υπερηχοκαρδιογράφος µε την ακόλουθη σύνθεση : 1. Βασική διαγνωστική µονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα προηγούµενα απαιτούµενα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. 2. Ηχοβόλο κεφαλή σάρωσης τοµέα Phased Array, µε εύρος θεµελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 1.5 έως τουλάχιστον 3.5 MHz για καρδιολογικές εφαρµογές. 3. Έγχρωµο εκτυπωτή Laser printer για εκτύπωση εικόνων και αναφορών σε απλό χαρτί Α4 4. Επίσηµο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική γλώσσα. 5. Επίσηµο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Επιπλέον να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι ηχοβόλες κεφαλές και όλες οι διαθέσιµες επεκτάσεις που ζητούνται ή αναφέρονται στις παραγράφους των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών. [ Β2 ] Τρικάναλος Φορητός Καρδιογράφος µε Τροχήλατη Βάση 1. Πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας,καινούργιος και αµεταχείριστος 2. Να διαθέτει συνεχούς ανάλυση σε 12 (δώδεκα) κανάλια µε διάγνωση. 3. Να διαθέτει υψηλής ποιότητας ψηφιακό φίλτρο ισοηλεκτρικής γραµµής. 4. Να διαθέτει οθόνη LCD για την ταυτόχρονη απεικόνιση µέχρι και των δώδεκα απαγωγών. 5. Να διαθέτει ενσωµατωµένη µνήµη για την αποθήκευση έως 100 καταγραφών. 6. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε βάση δεδοµένων για την αρχειοθέτηση όλων των εξετάσεων η οποία να προσφερθεί προς επιλογή 7. Να διαθέτει λιθίου µπαταρία µε αυτονοµία µεγαλύτερη των 4 ωρών καταγραφής. 8. Να έχει την δυνατότητα επιλογής µορφής απεικόνισης της εκτύπωσης. 9. Να προσαρµόζεται σε τροχήλατη βάση.

14 Τεχνικές Προδιαγραφές 14 από Να συνοδεύεται από τροχήλατη βάση του ίδιου οίκου 11. Να συνοδεύεται από ειδική τσάντα µεταφοράς για ασφαλή φορητότητα, η οποία να δέχεται και τα απαραίτητα παρελκόµενα 12. Να πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές [ Β3 ] Holter πίεσης 1. Να έχει τη δυνατότητα µέτρησης πίεσης έως τριάντα φορές (30) την ώρα. 2. Να διαθέτει τουλάχιστον (δύο) 2 εσωτερικά πρωτόκολλα, (εφτά) 7 κατ επιλογή του χρήστη και (ένα) 1 για αποστολή δεδοµένων µέσω κινητού τηλεφώνου. 3. Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης έως 300 µετρήσεων. 4. Να έχει τη δυνατότητα µεταφοράς δεδοµένων µέσω Bluetooth και USB καλωδίου 5. Να έχει τη δυνατότητα αύξησης της πίεσης της περιχειρίδας κατά την µέτρηση µέχρι την τιµή της αρτηριακής πίεσης για την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασθενών. 6. Να διαθέτει στη σύνθεση του τρεις (3) περιχειρίδες (µικρή, µεσαία, µεγάλη) 7. Να συνοδεύεται από πρόγραµµα ανάλυσης και αποθήκευσης. 8. Να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές [ Β4 ] Holter Ρυθµου 1. Πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριο και αµεταχείριστο. 2. Να έχει την δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον (τριών) 3 καναλιών. 3. Το Resolution πρέπει να φτάνει στα 10 bit sampling 4. O ρυθµός δειγµατοληψίας(sample Rate) να ανέρχεται στα 1024 samples per second 5. Να έχει LCD οθόνη για τον έλεγχο της σωστής καταγραφής των τριών καναλιών. 6. Να διαθέτει αυτόµατη ανίχνευση βηµατοδότη και να µπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή. 7. Να µπορεί να καταγράψει έως και 120 συνεχόµενες ώρες. 8. Να µην ξεπερνάει τα 56 γραµµάρια σε βάρος συµπεριλαµβανοµένης και της µπαταρίας. 9. Να µεταφέρει τα δεδοµένα µέσω καλωδίου USB. 10. Να είναι µικρού όγκου. 11. Να µπορεί να καταγράψει 4 ηµέρες (96 ώρες) συνεχόµενες µε µία αλκαλική ΑΑΑ µπαταρία. 12. Να διαθέτει κουµπί επεισοδίων. 13. Να συνοδεύεται από πρόγραµµα ανάλυσης και αποθήκευσης. 14. Να πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές [ Β5 ] Ηλεκτροκίνητη Εξεταστική τράπεζα 1. Η ηλεκτροκίνητη εξεταστική τράπεζα να είναι καινούρια, αµεταχείριστη, συµπαγούς κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας. 2. Να υπάρχει η δυνατότητα για συνδυασµένες κινήσεις πλάτης και ύψους.

15 Τεχνικές Προδιαγραφές 15 από Να έχει υψηλή αντοχή βάρους 200kg τουλάχιστον. 4. Να διαθέτει αποσπώµενη ταπετσαρία. 5. Το υλικό της ταπετσαρίας να είναι άκαυστο και να µην διαθέτει ραφές για την αποφυγή συγκέντρωσης µικροβίων και µετάδοσης λοιµώξεων. 6. Να έχει µήκος τουλάχιστον 2.0m 7. Να διαθέτει τροχούς µετακίνησης µε σύστηµα φρένων που να κλειδώνουν και να ακινητοποιούν την κλίνη. 8. Να εκτελούνται ηλεκτρικά οι παρακάτω κινήσεις: a. Ρύθµιση ύψους b. Ρύθµιση Trendeleburg/ AntiTrendeleburg c. Ρύθµιση τµήµατος πλάτης 9. Να διαθέτει ηλεκτρονική προσαρµογή ύψους από τουλάχιστο 46cm έως 92cm. 10. Να είναι δυνατή η ρύθµιση Trendeleburg/ AntiTrendeleburg ±19 τουλάχιστον. 11. Να είναι δυνατή η ηλεκτρονική προσαρµογή του τµήµατος της πλάτης από 113 εως 180 περίπου. 12. Να διαθέτει χειριστήριο χειρός και κατ επιλογή ποδοδιακόπτη. Να υπάρχει η δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας και των δύο. 13. Να αναφερθούν τα προς επιλογήν εξαρτήµατα για αξιολόγηση 14. Να τηρεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. [ Β6 ] Σκαµπό 1. Να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο 2. Να διαθέτει τροχήλατη βάση αλουµινίου µε (5) µπράτσα. 3. Να διαθέτει διπλές ρόδες διαµέτρου 50mm 4. Υδραυλική ανύψωση από 41cm εώς 85cm. 5. Πλάγιο βραχίονα χειρισµού. 6. Μεγάλη και άνετη επιφάνεια εργασίας. 7. Να είναι της ίδιας εταιρείας µε το εξεταστικό κρεβάτι για την οµοιοµορφία στο χρωµατισµό. 8. Να διαθέτει άκαυστη, χωρίς ραφές και υψηλής ποιότητας δερµατίνη. [ B7 ] Πιεσόµετρο 1. Να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο

16 Τεχνικές Προδιαγραφές 16 από Ο τρόπος µέτρησης της πίεσης να γίνεται µε αέρα. 3. Η ένδειξη πίεσης να ξεκινάει από το 0 mm Hg και να φτάνει τα 300 mm Hg 4. Να διαθέτει καλάθι για αποθήκευση των περιχειρίδων 5. Να διαθέτει τροχήλατη βάση µεταφοράς [ B8 ] Στηθοσκόπιο 1. Να είναι καινούργιο αµεταχείριστο 2. Να έχει άψογη ακουστική 3. Να διαθέτει τεµάχιο στήθους ποικίλων χρήσεων, δύο όψεων για ενήλικες και παιδιά [ Β9 ] Απινιδωτής 1. Να είναι καινούριος, αµεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλος για χρήση σε όλους τους χώρους και να περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τη λειτουργία του. 2. Να είναι διφασικού τύπου και να λειτουργεί µε µπαταρία η οποία να έχει τη δυνατότητα παροχής τουλάχιστον 300 απινιδώσεων στη µέγιστη αποδιδόµενη ενέργεια. Επίσης η µπαταρία να παρέχει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας της συσκευής για τουλάχιστον 15 ώρες. 3. Να υπάρχει ενσωµατωµένος δείκτης κατάστασης φόρτισης της µπαταρίας επάνω στην συσκευή και επάνω στη µπαταρία. 4. Να εκτελεί αυτόµατη ανάλυση του λαµβανόµενου ηλεκτροκαρδιογραφήµατος. Να ακολουθείται αλγόριθµος σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council)- Guidelines Να έχει τη δυνατότητα εναλλαγής σε λειτουργία χειροκίνητης (manual) απινίδωσης. 6. Να διαθέτει ενσωµατωµένη οθόνη τουλάχιστον 5 ιντσών στην οποία να απεικονίζονται το λαµβανόµενο ηλεκτροκαρδιογράφηµα, ή αριθµητική ένδειξη του καρδιακού ρυθµού, γραφικά µηνύµατα καθοδήγησης του χειριστή και όλα τα µηνύµατα τα σχετικά µε τη λειτουργία της συσκευής. 7. Να διαθέτει δυνατότητα λήψης του ηλεκτροκαρδιογραφήµατος µέσω 3-πολικού καλωδίου και µέσω αυτοκόλλητων pads 8. Να διαθέτει καθοδήγηση του χρήστη µε γραφικές και φωνητικές οδηγίες (θα αξιολογηθεί η δυνατότητα καθοδήγησης του χρήστη στην Ελληνική γλώσσα). 9. Η απινίδωση να πραγµατοποιείται µέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων τα οποία να συνδέονται στην συσκευή µέσω καλωδίου 10. Να διαθέτει µεταβαλλόµενη ενέργεια Joules και να ακολουθεί τον αλγόριθµο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council). Να έχει δυνατότητα αυτόµατης ρύθµισης παλµού απινίδωσης µε την µέθοδο της µέτρησης της διαθωρακικής εµπέδησης (impedance). 11. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατου ελέγχου το οποίο να εκτελεί διαγνωστικό test κάθε 24 ώρες και να ελέγχονται τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα της συσκευής και η κατάσταση της µπαταρίας.

17 Τεχνικές Προδιαγραφές 17 από Να διαθέτει ενσωµατωµένη µνήµη αποθήκευσης των επεισοδίων και δυνατότητα µεταφοράς τους σε Η/Υ 13. Η συσκευή να πληροί τα διεθνή standards ασφαλείας γεγονός που θα αποδεικνύεται µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν την προσφορά. 14. Να είναι όσον δυνατόν απλός στην χρήση και λειτουργία ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από µη ιατρικό προσωπικό µε την ελάχιστη εκπαίδευση. 15. Να είναι υψηλής ανθεκτικότητας σε θερµοκρασίες, κραδασµούς και πτώση υγρών ( να αναφερθούν οι προδιαγραφές ασφαλείας προς αξιολόγηση). 16. Η συσκευή να συνοδεύεται από: Μια (1) θήκη µεταφοράς Δύο (2) ζεύγη αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων Μία (1) µπαταρία Ένα (1) τριπολικό καλώδιο ΗΚΓραφήµατος Και όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ [ Β10 ] Έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ζητούµενος έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος θα πρέπει να είναι πρόσφατης, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας µε ψηφιακό διαµορφωτή δέσµης (digital beamformer). Πρέπει να είναι µικρού όγκου και βάρους για εύκολη µετακίνησή του στους χώρους του Νοσοκοµείου αλλά και από κλίνη σε κλίνη. Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον µε χαµηλά επίπεδα εκπεµπόµενης θερµότητας και θορύβου τα οποία και να αναφερθούν. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Να είναι κατάλληλος για εξετάσεις σε όλα τα όργανα και αγγεία γυναικολογικών και µαιευτικών εξετάσεων και εφαρµογών καθώς και σε εν τω βάθει όργανα και αγγεία όλου του σώµατος, περιφερικά αγγεία και σε καρδιολογικές εξετάσεις εµβρύου. 2. Να διαθέτει τις εξής µεθόδους απεικόνισης: Δύο διαστάσεων (2D) M-mode και έγχρωµο M-mode Παλµικό και υψηλά παλµικό φασµατικό Doppler (PW, HiPRF) Συνεχές και κατευθυνόµενο (steerable) φασµατικό Doppler (CW) Έγχρωµο Doppler (CFM) Κατευθυντικό έγχρωµο Doppler Ισχύος ή ενέργειας Αρµονικής απεικόνισης ιστών (Tissue Harmonic Imaging) Φασµατικό Doppler απεικόνισης της κίνησης και της ταχύτητας των ιστών (TDI) 3. Να διαθέτει στη βασική µονάδα ενσωµατωµένη τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόµενης από τους ιστούς 2 ης αρµονικής συχνότητας χωρίς χρήση σκιαγραφικών

18 Τεχνικές Προδιαγραφές 18 από 37 υλικών που να λειτουργεί τόσο στη δισδιάστατη απεικόνιση (Β-Mode) όσο και στην έγχρωµη CFM απεικόνιση. Να εφαρµόζεται σε ηχοβολείς όλων των µεθόδων σάρωσης, ήτοι Convex Array, Linear Array και Sector Phased Array. 4. Να διαθέτει ενσωµατωµένη συνθετική απεικονιστική τεχνική κατά την εκποµπή και κατά την λήψη της υπερηχογραφικής δέσµης, για τη συλλογή µεγάλου αριθµού επιπρόσθετων κλινικών/διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης και την απεικόνιση τους σε πραγµατικό χρόνο (Real Time Compound Imaging). Η τεχνική αυτή να λειτουργεί µε κεφαλές τύπου Linear και Convex και σε συνδυασµό µε τις τεχνικές µείωσης του θορύβου, αρµονικής απεικόνισης κ.λπ. Να ενεργοποιείται κατά βούληση µε το πάτηµα ενός πλήκτρου. 5. Να διαθέτει προσαρµοσµένη τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για την µείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών µοτίβων και αύξηση της ευκρίνειας τους. Η τεχνική αυτή να ενεργοποιείται κατά βούληση µε το πάτηµα ενός µόνον πλήκτρου και να λειτουργεί σε όλους τους απεικονιστικούς ηχοβολείς. 6. Να λειτουργεί αποκλειστικά µε ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Phased Array Sector, Convex, Linear µε ονοµαστικό εύρος θεµελιωδών συχνοτήτων λειτουργίας στο B- Mode από 1.5 MHz έως 12 MHz τουλάχιστον και δυνατότητα διαφορετικών επιλογών από το φάσµα συχνοτήτων λειτουργίας της κάθε κεφαλής. Οι ανωτέρω απαιτούµενες συχνότητες πρέπει να αναγράφονται επί της οθόνης κατά την ενεργοποίηση τους. 7. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούµενες τεχνικές απεικόνισης έως 30 cm τουλάχιστον, σε συνάρτηση µε τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας. 8. Να έχει ανανέωση της εικόνας, µε δυνατότητα µέγιστης λήψης τουλάχιστον 800 εικόνες/δευτερόλεπτο. 9. Να διαθέτει σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακό διαµορφωτή δέσµης µε περισσότερα από κανάλια επεξεργασίας. 10. Να έχει δυνατότητα συστήµατος καθοδηγούµενης άσηπτη βιοψίας µε παρακολούθηση της βελόνας για εξετάσεις εν τω βάθη οργάνων κοιλίας, επιφανειακών οργάνων και αγγείων καθώς και ενδοκοιλοτικών οργάνων. 11. Να διαθέτει µεγάλη ψηφιακή µεγέθυνση σε πραγµατικό χρόνο (Real - time) και παγωµένης εικόνας (Freeze) οποιουδήποτε τµήµατος της οθόνης, µε δυνατότητα µετακίνησης της περιοχής ενδιαφέροντος. 12. Να διαθέτει µεγάλης λεπτοµέρειας τεχνική (B-mode), µε δυνατότητα απεικόνισης σε υψηλό δυναµικό εύρος (Dynamic range). Θα εκτιµηθεί θετικά το µεγαλύτερο δυναµικό εύρος. 13. Να διαθέτει οπωσδήποτε δυνατότητα ταυτόχρονης διπλής και πραγµατικού χρόνου απεικόνισης B-mode/B-mode+CFM για ταυτόχρονη αξιολόγηση της εικόνας µε και χωρίς έγχρωµο Doppler. 14. Να διαθέτει ενσωµατωµένη κινηµατογραφική µνήµη σειράς ασπρόµαυρων και εγχρώµων εικόνων τουλάχιστον 1000 εικόνων καθώς και µνήµη κυµατοµορφών M-Mode και Doppler

19 Τεχνικές Προδιαγραφές 19 από 37 τουλάχιστον 45sec χωρίς να καταλαµβάνει χώρο από την µνήµη του σκληρού δίσκου του συστήµατος. 15. Να διαθέτει ενσωµατωµένα σύγχρονα πακέτα µετρήσεων και υπολογισµών για όλα τα είδη απεικονίσεων στις κλινικές εφαρµογές της µαιευτικής - γυναικολογίας. 16. Να µπορεί να δεχτεί στη βασική µονάδα τεχνική τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης, η οποία να λειτουργεί µε τις ίδιες κεφαλές της δισδιάστατης απεικόνισης. Επίσης να απεικονίζει και στους τρεις άξονες x, y, z, Multiplanar Reconstructed Views (MPR) στο B-Mode για τον εύκολο και ταχύ εντοπισµό των ανωµαλιών µαιευτικών-γυναικολογικών εξετάσεων. 17. Να διαθέτει τεχνική τραπεζοειδούς απεικόνισης για την διεύρυνση του οπτικού πεδίου στις κεφαλές γραµµικής σάρωσης. 18. Να δέχεται ενσωµατωµένη µονάδα πανοραµικής απεικόνισης εκτεταµένου πεδίου µε δυνατότητα µέτρησης αποστάσεων. 19. Να διαθέτει οπωσδήποτε αυτόµατη και πραγµατικού χρόνου (σε Real time / εν κινήσει εικόνα) τεχνική λήψης µετρήσεων των αιµοδυναµικών παραµέτρων µέσω αυτόµατης και συνεχούς πλανηµέτρησης της κυµατοµορφής Doppler. 20. Να διαθέτει σύστηµα πολλαπλών µετρήσεων αποτελούµενο από τουλάχιστον επτά ζεύγη σηµείων (calipers), τα οποία συνεργαζόµενα µε την µεγαλύτερη δυνατή µεγέθυνση να παρέχουν ακρίβεια στις µετρήσεις. 21. Να έχει τέσσερις τουλάχιστον ενεργές θύρες, για ταυτόχρονη σύνδεση ισάριθµων ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης (B-Mode/PW-CW/CFM) µε δυνατότητα επιλογής τους από το χειριστήριο. 22. Να διαθέτει ενσωµατωµένη µετακινούµενη έγχρωµη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας 17 ρυθµιζόµενη καθ ύψος αλλά και κατά κατεύθυνση αριστερά-δεξιά ώστε να προσαρµόζεται ανάλογα την εξέταση και την εκάστοτε θέση του χειριστή, καθώς και σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο χειρισµού εργονοµικά τοποθετηµένο 23. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220V/50Hz και να έχει χαµηλή κατανάλωση ισχύος. Να πληροί τις Διεθνείς προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας χειριστή και εξεταζόµενου. Να έχει δυνατότητα εξ αποστάσεως τεχνικής και κλινικής υποστήριξης µέσω διασύνδεσής του µε το διαδίκτυο. 24. Να διαθέτει σύστηµα εµφάνισης και των πλέον χαµηλών ροών ανεξαρτήτου γωνίας πρόπτωσης µέσω κατευθυντικού Doppler ισχύος. Η τεχνική αυτή να έχει δυνατότητα απεικόνισης και της κατεύθυνσης της ροής µε διαφορετικό χρώµα ανά κατεύθυνση. 25. Να διαθέτει σύστηµα αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς σε βάση δεδοµένων, για τήρηση πλήρους αρχείου εξετάσεων. Η αποθήκευση να γίνεται µέσω ενσωµατωµένου στη βασική µονάδα σκληρού δίσκου χωρητικότητας άνω των 200GB, µέσω ενσωµατωµένου οδηγού DVD/CD - RW και USB Flash Drive, των οποίων η λειτουργία να γίνεται από το πληκτρολόγιο του υπερηχοτοµογράφου και το όλο σύστηµα να είναι ενσωµατωµένο στη βασική µονάδα. 26. Να δέχεται πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM 3.0 για αποστολή εικόνων προς σταθµούς αρχειοθέτησης και επεξεργασίας. Να καλύπτει υποχρεωτικά τα πρωτόκολλα Dicom Print,

20 Τεχνικές Προδιαγραφές 20 από 37 Dicom Storage, Dicom Structured Reporting, Modality Worklist, και Perform Procedure Step. 27. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ειδική τεχνική αυτόµατης, συνολικής βελτιστοποίησης της απεικονιστικής ποιότητας, µε το πάτηµα ενός µόνο πλήκτρου. Η βελτιστοποίηση να αφορά εκτός του 2D και σε αυτόµατες ρυθµίσεις του φασµατικού και του έγχρωµου Doppler. ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Να προσφερθούν σε ενιαία τιµή ο ζητούµενος υπερηχοτοµογράφος µε την ακόλουθη σύνθεση : 1. Βασική διαγνωστική µονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα προηγούµενα απαιτούµενα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. 2. Ηχοβόλο κεφαλή Convex Array µε εύρος θεµελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 2.0 έως 5.0 MHz για εξετάσεις γυναικολογίας και µαιευτικής. 3. Ενδοκοιλοτική ηχοβόλο κεφαλή υψηλής κυρτότητας microconvex µε εύρος θεµελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από περίπου 4.0 έως 9.0 MHz για ενδοκολπικές και διορθικές εξετάσεις 4. Έγχρωµο εκτυπωτή Laser printer για εκτύπωση εικόνων και αναφορών σε απλό χαρτί Α4 5. Επίσηµο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική γλώσσα. 6. Επίσηµο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Επιπλέον να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι ηχοβόλες κεφαλές και όλες οι διαθέσιµες επεκτάσεις που ζητούνται ή αναφέρονται στις παραγράφους των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών. [ Β11 ] Ηλεκτροκίνητη Εξεταστική κλίνη - boom 1. Η ηλεκτροκίνητη εξεταστική τράπεζα να είναι καινούρια, αµεταχείριστη, συµπαγούς κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας. 2. Να είναι κατάλληλη για µαιευτική γυναικολογική χρήση. 3. Η σχεδίαση της κλίνης να διευκολύνει την αφαίρεση του στρώµατος για το καθαρισµό 4. το υλικό της ταπετσαρίας να είναι άκαυστο και να µην διαθέτει ραφές για την αποφυγή συγκέντρωσης µικροβίων και µετάδοσης λοιµώξεων. 5. Να διαθέτει προς επιλογή προέκταση κάτω άκρων για αύξηση της εξεταστικής επιφάνειας. 6. Να είναι ηλεκτροκίνητη και να διαθέτει ρύθµισης ύψους τουλάχιστον από 46cm έως 106cm 7. Να µπορεί να εκτελέσει συνδυασµένες κινήσεις πλάτης και ύψους. 8. Να διαθέτει χειροκίνητο µηχανισµό κίνησης της πλάτης 9. Η εξεταστική τράπεζα να διαθέτει ικανότητα αντοχής βάρους 170kg τουλάχιστον.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range)

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α (µηχάνηµα Γ και ) (Ενιαίες προδιαγραφές ΕΚΕΒΥΛ, διαφοροποιηµένες χωρίς αλλαγή προϋπολογισµού) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φορητό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: 210-4592592 Φαξ: 210-4592597.

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: 210-4592592 Φαξ: 210-4592597. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 18-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 11248 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης, μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας συστήματος υπερηχοτομογραφίας τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού : συµφερότερη προσφορά Προϋπολογισµός προµήθειας : 30000 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2019 / 2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2019 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-4592592, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις προμήθειας και τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν για την προμήθεια των παρακάτω ξύλινων επίπλων: α) Ερμάριο

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε φπα, #2.500,00

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε φπα, #2.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. Ν. ΠΑΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη ΠΕΝΤΕΛΗ, 09-10-2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προµηθειών Αρ. Πρωτ.: 10939/13-10-2015 Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 10-09-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. : 11.951 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις: Γενικής και Ορθοπεδικής χειρουργικής, καθώς και για επεμβάσεις Ουρολογικής, ΩΡΛ, Γυναικομαιευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

13.Γυναικολογικός υπέρηχος

13.Γυναικολογικός υπέρηχος Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Μαιευτικού Γυναικολογικού Τµήµατος 13.Γυναικολογικός υπέρηχος ΓΕΝΙΚΑ. 1. Να είναι της πλέον σύγχρονης, ψηφιακής τεχνολογίας κατάλληλα για νοσοκοµειακή χρήση. a. Τo προσφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α.Δ.Α.ΒΤΝΛ469Η2Ι-ΙΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο: 24-10-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 13149 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003171939 2015-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15PROC003171939 2015-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου Τ.Κ.: 411 10, ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: 2413

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές συστήματος αποτελούμενο από ένα (1) Monitor Κεντρικού Σταθμού και πέντε (5) Monitors ζωτικών λειτουργιών, για να καλύψουν ανάγκες της Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ : ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ : ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ : ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ιαθωρακική ηχοβόλο κεφαλή MATRIX Phased Array, ευρέως φάσµατος συχνοτήτων, από 1,5 έως 4,0 ΜΗz, η οποία να λειτουργεί µε όλες τις µεθόδους απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ Αριθ. Μελέτης: AK 28 / 8-8-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Γενικές Αρχές Απεικόνισης 2 Κ. Χατζημιχαήλ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Καλώς ήλθατε..δεν ξεχνώ Ιατρική Απεικόνιση-Υπερηχογραφία Υπέρηχοι Για τη διάδοση απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας Σχετικά : 1. Το υπ αριθμ. 302/31-3-14 Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστική γυναικολογική κλίνη (boom) Σύµφωνα µε συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές Εξεταστικός προβολέας δαπέδου. Στατώ ορών. Φορείο µεταφοράς ασθενών

Εξεταστική γυναικολογική κλίνη (boom) Σύµφωνα µε συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές Εξεταστικός προβολέας δαπέδου. Στατώ ορών. Φορείο µεταφοράς ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ" ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ.ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.:.ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΤΗΛ.& FAX.:

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 14118 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 21 10-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ-ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ-ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ-ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Α/Α CPV ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 33124100-6 Ωτοσκόπιο ΤΜΧ. Με παράθυρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W.

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W. θα κάτσω σπίτι... αερόθερμα αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 6 σε τρία σε τρία 6 250W σύστημα PTC 8 Ισχύς. Περιστρεφόμενο. 3 ς. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ό ς ά

ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ό ς ά ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ί ς ό ς ά 3ο Επιστηµονικό Καλοκαιρινό Διαδραστικό Διεταιρικό Συµπόσιο NAVARINO DUNES 23 26 Ιουνίου 2011 ί ά Medical ultrasound βασίστηκε σε αρχές sonar που αναπτυχθήκαν στο World War

Διαβάστε περισσότερα

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ)... 7 21. Ακτινολογικά Μηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ)... 8 22. Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Φρειδερίκη Μαργαρίτου Τηλέφωνο : 2331350207 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15002/719762 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ... 4 ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ FISH ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (προϋπολογισμός : 25.000,00 Ευρώ) Σταθμός εργασίας ανάλυσης εικόνων FISH με δυνατότητα αναβάθμισης αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει:

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού 1. Αναπνευστήρες Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: o o Αναπνευστήρα µε οθόνη LCD 12.1 touch screen (αφής) Ενσωµατωµένο nebuliser και ενσωµατωµένο compressor

Διαβάστε περισσότερα

Amplitude Mode, A - Mode

Amplitude Mode, A - Mode US TPA Amplitude Mode, A - Mode 1. Κεφαλή Υπερήχων, 2. Εκπεμπόμενη δέσμη, 3. Ηχοανακλαστικές επιφάνειες, 4. Επιστρεφόμενη Ηχώ 5. Απεικόνιση Αφετηρία για την εξέλιξη... Βασικές αρχές: Απεικόνιση ως peaks

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩΞΕ-ΘΩΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩΞΕ-ΘΩΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 29-4 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 280 Αρµόδιος υπάλληλος. Παλαιολόγος Tηλ επικοινωνίας 2132020244 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ReadMyHeart. Φορητός ΗΚΓ (έκδοση 2.0)

ReadMyHeart. Φορητός ΗΚΓ (έκδοση 2.0) ReadMyHeart Φορητός ΗΚΓ (έκδοση 2.0) Φροντίζουµε κάθε χτύπο της καρδιάς σας. DailyCare BioMedical Inc. Τι είναι ο ReadMyHeart; Ο ReadMyHeart (RMH) είναι µια φορητή συσκευή καταγραφής ΗΚΓ (ηλεκτροκαρδιογράφος),

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90)

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) (3) ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, για την προµήθεια: 1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.467,00 ΕΥΡΩ Πέµττη 3-6-04 Ω /09:00 2. ΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (γραφεία, συρταροθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω 2 Τηλ.: 2810 399-214 FAX: 2810 280-780 ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΑΟΥΝΕΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΑΟΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΑΟΥΝΕΣ 34 39 Ειδικά χρώματα δερματίνης κατόπιν παραγγελίας στη σελ. 43 Κρεβάτι µε ξύλινα πόδια οξιάς λουστραρισµένα & οπή στο προσκέφαλο 1,85 X 0,65 X 0,70 m Αποχρώσεις ξύλου: φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Φάρδος 15cm. Ύψος 10cm. Ο πραγματικά συμπαγής αυτόματος μηχανισμός συρόμενων πορτών. O Kόσμος του Γυαλιού Οκτώβριος 2007

Φάρδος 15cm. Ύψος 10cm. Ο πραγματικά συμπαγής αυτόματος μηχανισμός συρόμενων πορτών. O Kόσμος του Γυαλιού Οκτώβριος 2007 ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. του Ομίλου εταιρειών Γαρυφάλλου, συνεχίζοντας την δυναμική της πορεία στο τομέα των αυτόματων πορτών, φέρνει αποκλειστικά για την Ελλάδα & την Κύπρο τον καινούργιο συμπαγή μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της Τεχνολογίας Ραδιοσυχνοτήτων στη νέα Διαθερμία Ωμικής και Χωρητικής μορφής.

Η εξέλιξη της Τεχνολογίας Ραδιοσυχνοτήτων στη νέα Διαθερμία Ωμικής και Χωρητικής μορφής. Η εξέλιξη της Τεχνολογίας Ραδιοσυχνοτήτων στη νέα Διαθερμία Ωμικής και Χωρητικής μορφής. Γιατί λειτουργεί Το ανθρώπινο βιολογικό σύστημα μπορεί να συγκριθεί με ένα εξελιγμένο δρόμο όπου κυτταρικοί και

Διαβάστε περισσότερα

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό)

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό) Πλανητικά Μίξερ 2 dito electrolux πλανητικά μίξερ Πλανητικά μίξερ Πανίσχυρα, κατασκευασμένα για να αντέχουν σε φορτία. Η Dito Electrolux προσφέρει πλούσια γκάμα πλανητικών μίξερ από 5 έως 80 λίτρων, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRE-E-HEALTH

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRE-E-HEALTH ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRE-E-HEALTH Πραγµατοποιήθηκε η παραλαβή των ιατρικών µηχανηµάτων και του εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3100N TOPCON REFLECTORLESS, ΣΤΑ 350m H σειρά Γεωδαιτικών Σταθμών 3100Ν με δυνατότητα μέτρησης απόστασης χωρίς πρίσμα στα 350 μέτρα περιλαμβάνει στην γκάμα της όργανα που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 7 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 19 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΟΓΕΑΣ & ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ 54,10 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ µικρός, φορητός και εύχρηστος µετρητής χαρτονοµισµάτων Λειτουργεί µε 4 µπαταρίες ΑΑ και διαθέτει επίσης αντάπτορα ρεύµατος και θήκη µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

...a better point of view

...a better point of view ...a better point of view ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ TV ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤABLETS & SMARTPHONES Από το 1988 η εταιρία Barkan εξειδικεύεται στη σχεδίαση και κατασκευή καινοτόμων και πρωτοποριακών συστημάτων στήριξης ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρες Οροφής 2013. www.fanaway.gr

Ανεμιστήρες Οροφής 2013. www.fanaway.gr Ανεμιστήρες Οροφής 2013 www.fanaway.gr Αυτός ο κατάλογος, παρουσιάζει την πλήρη γκάμα των Ανεμιστήρων Οροφής που καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές για κάθε οικία ή επαγγελματικό χώρο. Προτεινόμενο ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Η ισχυρή και ενεργιακά αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών MV2 περιλαμβάνει ένα ανθεκτικό και στιβαρό πλαστικό κάδο 12l και είναι η ιδανική συσκευή αρχικής κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια εξοπλισμού γηροκομείου Μεγάρων (κωδ. MIS 380324) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

Προμήθεια εξοπλισμού γηροκομείου Μεγάρων (κωδ. MIS 380324) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΡ.ΜΕΛ.: 17 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ Προμήθεια εξοπλισμού γηροκομείου Μεγάρων (κωδ. MIS 380324) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τη Γεωτεχνική Υπηρεσία Α.Μ. : Π 94/2012 ΠΡΟYΠ: 6.132.78 (με

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 11/2010 (Τµήµα Ηλεκτρολογίας σελ. 29-31)

ιακήρυξη 11/2010 (Τµήµα Ηλεκτρολογίας σελ. 29-31) ιακήρυξη 11/2010 (Τµήµα Ηλεκτρολογίας σελ. 29-31) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γραφεία εκπαιδευτικών 2 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: 140cm Χ 80cm και τροχήλατη συρταριέρα (Τριών συρταριών, µολυβοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ

Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ Η απόλυτη τεχνολογία πιεζοηλεκτρικού ξέστρου Νέο Tigon+ Το Tigon+ είναι το πιεζοηλεκτρικό ξέστρο απαράμιλλης τεχνολογίας που ανέπτυξε η W&H. Οι μοναδικές δυνατότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΑΚΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. - 4mm, 0o κωδικός: 165 403 000 (stock: 1 τμχ.) Τιμή τεμαχίου: 1.000,00

ΕΚΣΑΚΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. - 4mm, 0o κωδικός: 165 403 000 (stock: 1 τμχ.) Τιμή τεμαχίου: 1.000,00 ΕΚΣΑΚΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Η Εταιρία MEDICAL LITE προχωρεί σε προσφορά προϊόντων αναγνωρισμένων οίκων του εξωτερικού σε τιμές κόστους μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ως εξής: Α. Προϊόντα, οίκου COMEG Γερμανίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης. Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία. Nilfisk, για κάθε χρήση. www.nilfisk.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης. Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία. Nilfisk, για κάθε χρήση. www.nilfisk. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης Ισχύς προσφοράς Μάρτιος - Ιούνιος 2015 Για να εξασφαλίσετε απόλυτη Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία εκµεταλευτείτε τις προσφορές µας, και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO

ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ DADOS ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ (Btu/h) ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΙΜΗ ( ) DADOS 9 9.000-388 DADOS 9 PLUS 9.000 9.000 416 DADOS 13 PLUS 13.000 13.000 478 DADOS XL 13.000 13.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ ( ) FANNY white / black 34 FANNY white / black PLUS ( με ορθοστάτη ) 40 Ψηφιακός πίνακας χειρισμού Τρεις διαθέσιμες λειτουργίες ( Normal, Natural, Sleep

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο FAN COIL ΤΟΙΧΟΥ GR FAN COIL ΤΟΙΧΟΥ FAN COIL ΤΟΙΧΟΥ Κύρια χαρακτηριστικά ιαθέσιµο σε τρεις εκδόσεις µε ψυκτική ισχύ από 2,3 έως 4,3 KW Κατάλληλο για εγκατάσταση σε οικίες, γραφεία Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002785431 2015-05-19

15PROC002785431 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 25/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 28-04-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.93,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.997,39 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4)

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 27-11-15 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διεύθυνση- Διοικητική Τμήμα -Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Αναβατόρι τύπου πλατφόρµας για 15 σκαλοπάτια. Αναβατόρι κλιµακοστασίου τύπου πλατφόρµας για µεταφορά σε 15 σκαλοπάτια δηλαδή διαδροµή υπό κλίση 7,00m

Αναβατόρι τύπου πλατφόρµας για 15 σκαλοπάτια. Αναβατόρι κλιµακοστασίου τύπου πλατφόρµας για µεταφορά σε 15 σκαλοπάτια δηλαδή διαδροµή υπό κλίση 7,00m ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Προµήθεια ανυψωτικών συστηµάτων για Α.Μ.Ε.Α. και εξοπλισµού πρώτων βοηθειών Αρ.Μελέτης: 09/2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο 1. Αναβατόρι τύπου πλατφόρµας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ECB/2001E

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ECB/2001E ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ECB/2001E Τύπος: ECB 10/2001E ΣΚΟΠΟΣ Οι αποσκληρυντές χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της σκληρότητας του νερού και την μετατροπή του σε μαλακό. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ. 1) ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΑΚΤΥΛΟΥ. ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 800 Το οξύµετρο δακτύλου πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο,

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 14/1 Eco Τe Advanced είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ηλεκτρική σκούπα. Αποτελεί την ιδανική μηχανή για τεχνίτες - σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος περιεχομένων ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ...5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ...

Κατάλογος περιεχομένων ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ...5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ... Κατάλογος περιεχομένων ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ...5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ...5 ΣΥΝΔΕΣΗ PEDELEC (PAS)...6 ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ...6 ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡ. ΜΕΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡ. ΜΕΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡ. ΜΕΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 69 / 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός αυλάκωσης

Εξοπλισμός αυλάκωσης Εξοπλισμός αυλάκωσης Εργαλεία σχεδιασμένα να βελτιώνουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα για συστήματα πυρόσβεσης και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ευρεία επιλογή μηχανικών και υδραυλικών μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Upright Bike / Recumbent Bike / Elliptical / Rower

Upright Bike / Recumbent Bike / Elliptical / Rower Upright Bike / Recumbent Bike / Elliptical / Rower ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ PROMASTER Ελλειπτικό E12s Οθόνη LED 10x24mm Dot matrix πολλαπλών ενδείξεων, 3 οθόνες 7 τμημάτων LED και 16 χαρακτήρων οθόνη μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα