Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37"

Transcript

1 Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ PRE-E-HEALTH ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ [ Α1 ] Διαθερµία µε πρόσθετα εξαρτήµατα - Να είναι τροχήλατη Νοσοκοµειακού τύπου. - Να έχει πολύσπαστο βραχίονα. - Να δέχεται όσο το δυνατόν περισσότερους τύπους ηλεκτροδίων. - Να συνοδεύεται από το συγκεντρωτικό ηλεκτρόδιο. - Να είναι συνεχούς και παλµικής εκποµπής. - Να έχει µενού έτοιµων πρωτοκόλλων θεραπειών. - Θα υπολογιστεί θετικά για τα έτοιµα πρωτόκολλα θεραπείας να απεικονίζει την περιοχή θεραπείας. - Να έχει µνήµη τοποθέτησης παθήσεων ή ονοµάτων ασθενών µαζί µε τις παραµέτρους που τους αφορούν. - Να έχει έγχρωµη οθόνη - Θα υπολογιστεί θετικά το software της συσκευής να είναι στα ελληνικά. - Να έχει ένταση µέχρι 250W τουλάχιστον σε συνεχή εκποµπή και 1500W σε παλµική εκποµπή. - Να έχει CE MARK και πιστοποιητικό ISO [ Α2 ] Συσκευή υπερήχων Να είναι επιτραπέζια, κατάλληλη για νοσοκοµειακή χρήση. Η συσκευή να µπορεί να λειτουργήσει σε συνεχή ή παλµική εκποµπή, στην παλµική εκποµπή να έχει επιλογή 25%, 50%, 75%. Να µπορεί να εκπέµπει τουλάχιστον στις συχνότητες: 1 MHz & 3 MHz (να αναφερθούν οι διαθέσιµες συχνότητες). Θα υπολογιστεί θετικά να εκπέµπει και σε άλλη συχνότητα, πέρα των αναφεροµένων. Να µπορεί να εκπέµπει ταυτόχρονα στις διαθέσιµες συχνότητες. Να διαθέτει µια κεφαλή εκποµπής. Η συσκευή να µπορεί να υπολογίσει αυτόµατα, σε ποια συχνότητα θα λειτουργήσει, όταν ο χρήστης επιλέξει τον ιστό που θέλει να κάνει θεραπεία (µυς, λίπος, τένοντας, οστό).

2 Τεχνικές Προδιαγραφές 2 από 37 Η ένταση να είναι ρυθµιζόµενη έως 3 W/cm 2. Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη, όπου απεικονίζονται όλες οι παράµετροι θεραπείας (χρόνος, ένταση, παλµικότητα). Θα υπολογιστεί θετικά το software της συσκευής να είναι στα ελληνικά. Η συσκευή να διαθέτει έτοιµα πρωτόκολλα θεραπείας και απεριόριστο χώρο αποθήκευσης νέων. Θα υπολογιστεί θετικά για τα έτοιµα πρωτόκολλα να εµφανίζει στην οθόνη την περιοχή εφαρµογής της κεφαλής στο ανθρώπινο σώµα. Να µπορεί να δεχθεί κεφαλή µικρότερης διαµέτρου. Να διαθέτει CE mark. [ Α3 ] Συσκευή ηλεκτροθεραπείας Να είναι επιτραπέζια, κατάλληλη για νοσοκοµειακή χρήση. Η συσκευή να διαθέτει τα παρακάτω ρεύµατα: 1) Εναλλασσόµενα (Τετράγωνο παλµικό, τρίγωνο παλµικό, εκθετικό παλµικό, ultra reiz, µέσης συχνότητας, Γαλβανικό) 2) Διαδυναµικά (MF, DF CP, LP) 3) TENS (Conventional, Low Frequency, Burst, Random Frequency) 4) NMES φαραδικά ρεύµατα (Moνοφασικό τετραγωνικό-τριγωνικό, Διφασικό, Russian stimulation (kotz) 5)Διασταυρούµενα (τετραπολικής και διπολικής εφαρµογής, if isoplanar vector, if dipole vector, if classic (Medium frequency) Να διαθέτει τουλάχιστον 2 εξόδους λειτουργίας (4 ηλεκτρόδια) & να λειτουργεί µε ηλεκτρόδια επαφής. Να µπορεί µελλοντικά να δεχθεί µονάδα αναρρόφησης για λειτουργία µε βεντούζες. Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη, όπου απεικονίζονται όλες οι παράµετροι θεραπείας (χρόνος, ένταση, παλµικότητα). Θα υπολογιστεί θετικά το software της συσκευής να είναι στα ελληνικά. Η συσκευή να διαθέτει έτοιµα πρωτόκολλα θεραπείας και απεριόριστο χώρο αποθήκευσης νέων. Θα υπολογιστεί θετικά για τα έτοιµα πρωτόκολλα να εµφανίζει στην οθόνη την περιοχή εφαρµογής των ηλεκτροδίων στο ανθρώπινο σώµα. Να διαθέτει CE mark. [ Α4 ] Μονάδα αναρρόφησης Να µπορεί να ενσωµατωθεί στην συσκευή ηλεκτροθεραπείας. Να έχει 2 εξόδους 4 βεντούζες. Να έχει διακόπτη για τη ρύθµιση της πίεσης. Η µονάδα να µπορεί να λειτουργήσει σε παλµική και συνεχή εκποµπή. Η µέγιστη πίεση να είναι 0,8 bar. To δοχείο του νερού να είναι εξωτερικό για µεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία. Να διαθέτει CE mark.

3 Τεχνικές Προδιαγραφές 3 από 37 [ Α5 ] Laser πολλαπλών µηκών κύµατος - Nα είναι συσκευή τελευταίας τεχνολογίας, τροχήλατο. - Να µπορεί να εκπέµπει ταυτόχρονα ή επιλεκτικά σε 3 τουλάχιστον διαφορετικά µήκη κύµατος (να αναφερθούν). - Να είναι πολύ υψηλής ισχύος, τουλάχιστον 20 Watt. - Να έχει 3 τρόπους λειτουργίας: συνεχή, παλµική & υπερπαλµική. - Να έχει ρυθµιζόµενη συχνότητα Hz τουλάχιστον. - Να µπορεί να κάνει σάρωση αλλά και σηµειακή εφαρµογή. - Να συνοδεύεται από 2 τουλάχιστον κεφαλές σηµειακής εφαρµογής. Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη, όπου απεικονίζονται όλες οι παράµετροι θεραπείας (χρόνος, ένταση, παλµικότητα). Θα υπολογιστεί θετικά το software της συσκευής να είναι στα ελληνικά. Η συσκευή να διαθέτει έτοιµα πρωτόκολλα θεραπείας και χώρο αποθήκευσης νέων. Θα υπολογιστεί θετικά για τα έτοιµα πρωτόκολλα να εµφανίζει στην οθόνη την περιοχή εφαρµογής της κεφαλής στο ανθρώπινο σώµα. - Να πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως : α) Safety code β) Emergency key γ) Interlock δ) έλεγχο συσκευής από Microprocessor. - Η συσκευή να διαθέτει CE MARK και ο κατασκευαστής Πιστοποιητικό ISO [ Α6 ] Συσκευή µαγνητοθεραπείας - Να είναι τελευταίας τεχνολογίας κατάλληλη για νοσοκοµειακή χρήση. - Να αποτελείται από εργονοµικό κρεβάτι και από ενσωµατωµένη σε αυτό µονάδα και οθόνη, ώστε να επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη δυνατή οικονοµία χώρου. - Το κρεβάτι να διαθέτει 2 πηνία. - Η µετακίνηση των πηνίων να επιτυγχάνεται χειροκίνητα, ώστε να είναι δυνατή η ακριβής τοποθέτηση στα προς θεραπεία σηµεία. - Η οθόνη να είναι υγρών κρυστάλλων (LCD) και τα πλήκτρα αφής, για εύκολο χειρισµό από το χρήστη. - Να είναι συνεχούς και παλµικής εκποµπής. - Η συχνότητα να ρυθµίζεται από 10 Ηz έως 200 Hz τουλάχιστον και στην παλµική εκποµπή να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης, ελάχιστης δυνατής διαφοράς, ανάµεσα στη συχνότητα βάσης Fmin και στην συχνότητα κορυφής Fmax -. - Στην οθόνη να εµφανίζονται όλες οι παράµετροι (χρόνος, ένταση, συχνότητα) και ο θεραπευτής να έχει την δυνατότητα εύκολης τροποποίησης των τιµών τους. - Να έχει µέγιστη ένταση έως 50 Gauss περίπου. - Να υπάρχουν στη µνήµη της συσκευής προαποθηκευµένα προγράµµατα θεραπείας και 50 τουλάχιστον κενές θέσεις για την αποθήκευση προγραµµάτων διαµορφωµένων από το θεραπευτή.

4 Τεχνικές Προδιαγραφές 4 από 37 - Να διαθέτει πιστοποιητικά CE MARK και ISO [ Α7 ] Συσκευή ηλεκτροµάλαξης - Η ηλεκτροµάλαξη να είναι τροχήλατη, βαρέως τύπου κατάλληλη για Νοσοκοµειακή χρήση. - Να λειτουργεί µε µοτέρ αυτόµατο δίνοντας από 25 έως 60 CPS (στροφές το δευτερόλεπτο) µέχρι 110W για περισσότερη οικονοµία ρεύµατος. - Να έχει maximum απόδοσης στροφές το λεπτό, µε αναλογικό ρυθµιστή ταχύτητας. - Να συνοδεύεται από διαφορετικά εξαρτήµατα και να διαθέτει ειδική θέση ενσωµατωµένη πάνω στη βάση της συσκευής για την τοποθέτηση των εξαρτηµάτων. - Να διαθέτει CE mark. [ Α8 ] Λάµπα υπερύθρων ακτίνων - Να είναι τροχήλατη. - Nα φέρει χρονόµετρο 60min τουλάχιστον - Να έχει ισχύ 400W - Να έχει τη δυνατότητα να ρυθµίζεται η απόσταση από τον ασθενή - Να διαθέτει προστατευτική σχάρα για την αποφυγή επαφής µε τις λυχνίες - Να µπορεί να αλλάζει γωνίες για εύκολη τοποθέτηση - Να λειτουργεί µε ρεύµα πόλεως 220V-50Hz - Να διαθέτει CE mark [ Α9 ] Συσκευή παθητική κινητοποίησης γόνατος-ποδοκνηµικής-ισχίου - Η λειτουργία της συσκευής να ελέγχεται από µικροεπεξεργαστή. - Να εφαρµόζεται παθητική κινητοποίηση και στις τρεις αρθρώσεις του κάτω άκρου ισχίουγόνατος-ποδοκνηµικής. - Το εύρος κίνησης να είναι για το γόνατο (κάµψη-έκταση) 0 ο 110 τουλάχιστον, Ποδοκνηµική από 20 ο ραχιαία κάµψη έως 40 ο τουλάχιστον για πελµατιαία κάµψη και ισχίο 10 ο 60 ο τουλάχιστον. - Να έχει οθόνη υγρού κρυστάλλου όπου θα αναγράφονται οι µεταβολές. - Να έχει την δυνατότητα να λειτουργεί ανεξάρτητα την κινητοποίηση στο γόνατο ή στην ποδοκνηµική παρέχοντας µεγαλύτερες δυνατότητες στον χειριστή. - Να ρυθµίζονται οι παράµετροι : Μοίρες κινήσεων Χρόνος Ταχύτητα

5 Τεχνικές Προδιαγραφές 5 από 37 Αντίσταση Παύση - Η ταχύτητα να ρυθµίζεται από 0,8 ο /min έως 4,5 ο /min τουλάχιστον. - Κατά την παθητική κινητοποίηση του γόνατος να µπορεί να προσθέτει κάθε 3 κύκλους κίνησης 0 ο 3 ο τουλάχιστον, κάµψης. - Να διαθέτει σύστηµα ασφαλείας και να µπορεί ο ασθενής να διακόπτει τη θεραπεία ανά πάσα στιγµή µέσω Remote Control - Να λειτουργεί µε κάρτα όπου εκεί µπορούµε να αποθηκεύσουµε το πρόγραµµα του κάθε ασθενή και να ενεργοποιήσουµε την συσκευή χωρίς να χρειάζεται να την προγραµµατίσουµε ξανά για µεγαλύτερη ευκολία. - Να έχει δυνατότητα για ζέσταµα (warm up). - Να είναι αρθρωτό για εύκολη και ασφαλή κινητοποίηση και ελαφρύ για εύκολη µεταφορά. - Να διαθέτει σύστηµα διακοπής της θεραπείας και επαναφοράς στην αντίθετη κίνηση όταν η αντίσταση είναι περισσότερη από την προβλεπόµενη. - Να συνοδεύεται από Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας (CE MARK). [ Α10 ] Συσκευή παθητικής κινητοποίησης ώµου - Η συσκευή να είναι γερής κατασκευής, προσαρµοσµένη σε τροχήλατη βάση ώστε να µετακινείται εύκολα. - Να διαθέτει φρένα για να σταθεροποιείται κατά την διάρκεια της θεραπείας. - Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για θεραπεία, µε τον ασθενή σε καθιστή ή ύπτια θέση. - Να διαθέτει προγραµµατισµένες λειτουργίες όσον αφορά την ταχύτητα και την κλίµακα της κίνησης η οποία ελέγχεται από ηλεκτροµηχανικό διακόπτη. - Να είναι κατασκευασµένο µε βάση τα διεθνή πρότυπα ασφαλειών. - Να υπάρχει δυνατότητα να δεχθεί στο µέλλον ειδικό εξάρτηµα για περιστροφική κίνηση του χεριού. - Να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά : Κάµψη-έκταση : (τουλάχιστον). Έσω- έξω στροφή : (τουλάχιστον). [ Α11 ] Συσκευή θερµών επιθεµάτων Να είναι επιτραπέζια. Να είναι κατασκευασµένη από εµαγιέ για µεγαλύτερη αντοχή στην θερµοκρασία. Να διαθέτει θερµοστάτη µε ρύθµιση από 40 ο C 100 ο C. Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

6 Τεχνικές Προδιαγραφές 6 από 37 Να έχει τάση τροφοδοσίας 220V και ισχύ 1800 Watt. Να έχει ενσωµατωµένες χειρολαβές για ευκολότερη µεταφορά. Να διαθέτει CE mark. [ Α12 ] Επιθέµατα θερµά (σετ) Να είναι παραφίνης. Το σετ να περιλαµβάνει 3 τεµάχια. Να µπορούν να χρησιµοποιηθούν πολλές φορές χωρίς να αλλοιωθούν. Να είναι διαφορετικών διαστάσεων. Διαστάσεις περίπου: - 24 x 32 cm - 24 x 42 cm - Ώµου µε ιµάντες σταθεροποίησης. Να διαθέτουν CE mark. [ Α13 ] Κρεβάτι σπαστό κινησιοθεραπείας ηλεκτρικό Να είναι στερεάς κατασκευής. Να έχει πλάτος τουλάχιστον 65 cm. Να έχει περιφερειακό σύστηµα ανύψωσης από 45 95cm τουλάχιστον. Να είναι πέντε τµηµάτων. Να έχει υδραυλική κλίση στο προσκέφαλο µε δυνατότητα κλίσης από -25 έως +40 τουλάχιστον. Να έχει ηλεκτρική κλίση στη µέση. Το κάτω τµήµα (τµήµα ποδιών) να έχει υδραυλική κλίση από 0 έως 85 τουλάχιστον. Να µπορεί αν αντέξει µεγάλο βάρος (να αναφερθεί). Να διαθέτει οπή στο προσκέφαλο. Να έχει ανεξάρτητα τµήµατα για τα χεριά τα οποία να έχουν ρυθµιζόµενο ύψος. Να µπορεί να δεχθεί µηχανισµό για χαρτοσέντονο. Να έχει τέσσερις (4) τροχούς για εύκολη µετακίνηση & σύστηµα σταθεροποίησης. Να αντέχει τουλάχιστον 180 kg. Να διαθέτει ένα ρυθµιζόµενο πόδι για πλήρη σταθεροποίηση του κρεβατιού σε ανώµαλο δάπεδο. Να διαθέτει CE mark.

7 Τεχνικές Προδιαγραφές 7 από 37 [ Α14 ] Ποδήλατο µαγνητικής αντίστασης Να έχει τη δυνατότητα ρύθµισης της αντίστασης σε 8 σηµεία. Να έχει τη δυνατότητα ρύθµισης του τιµονιού. Το κάθισµα να είναι χαµηλά για την ευκολότερη τοποθέτηση ηλικιωµένων ασθενών. Να έχει τη δυνατότητα ρύθµισης του καθίσµατος κατά µήκος. Να διαθέτει δείκτη χιλιοµέτρων. Να διαθέτει ταχύµετρο. Να διαθέτει ένδειξη χρόνου. Η κατασκευή να είναι σταθερή και ανθεκτική, ιδανική για επαγγελµατική χρήση. Να διαθέτει θερµιδοµετρητή. Να διαθέτει ένδειξη παλµών καρδιάς. [ Α15 ] Ξύλινο κρεβάτι - Να είναι ξύλινης κατασκευής. - Να έχει επένδυση δερµατίνης, ανθεκτική σε χηµικά και καθαρτικά. - Το προσκέφαλο να µπορεί να ανυψωθεί µέχρι 90º περίπου & να διαθέτει τρύπα. - Διαστάσεις : 185 X 65 X 75 cm περίπου. - H ρύθµιση του προσκέφαλου να γίνεται µηχανικά και από τις δύο πλευρές. - Να διαθέτει υποδοχή για την τοποθέτηση ρολού χαρτιού. - Να διαθέτει CE mark. [ Α16 ] Καρέκλα ολόσωµη αυχένος - Να είναι στιβαρής κατασκευής και αναδιπλούµενη για εξοικονόµηση χώρου. - Το τµήµα του αυχένα να είναι εύκολα ρυθµιζόµενο (σε κλίση) σε πολλά σηµεία. - Το κάθισµα να ρυθµίζεται καθ ύψος. - Να διαθέτει CE mark [ Α17 ] Τροχήλατο τραπέζι - Να είναι στιβαρής κατασκευής & µοντέρνου σχεδιασµού. - Να είναι 2 θέσεων. - Να διαθέτει στο πίσω µέρος αποθηκευτικό χώρο. - Να έχει τέσσερεις (4) ρόδες.

8 Τεχνικές Προδιαγραφές 8 από 37 - Να διαθέτει CE mark. [ Α18 ] Συσκευή τετρακέφαλου - δικεφάλου - Να είναι µεταλλικής στερεάς κατασκευής. - Να έχει δυνατότητα αυξοµείωσης του ύψους αντίστασης, οριζόντια θέση της πλάτης και στήριξη των χεριών του ασθενούς στις χειρολαβές. - Να έχει δυνατότητα ρύθµισης της πλάτης σε οποιαδήποτε γωνία και δυνατότητα εξάσκησης ισχιοκνηµιαίων. - Να διαθέτει 2 βραχίονες. - Η συσκευή να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της ευρωπαϊκής ένωσης και διαθέτει πιστοποιητικό CE MARK. [ Α19 ] Παραβάν τρίφυλλο - Να είναι τρίφυλλο, χρωµίου, τροχήλατο, 1,80 Χ 1,70 ύψος, µε λευκό ύφασµα άριστης ποιότητας. - Τα φύλλα να γυρίζουν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση µε αποτέλεσµα να µετατρέπεται σε µονόφυλλο ή δίφυλλο. - Το ύφασµα να βγαίνει εύκολα για να µπορεί να πλυθεί. - Να διαθέτει CE mark. [ Α20 ] Σύστηµα αποσυµπίεσης σπονδυλικής στήλης Το σύστηµα να είναι κατασκευασµένο µε υλικά υψηλής αντοχής για να µπορούν να αντέξουν µεγάλο βάρος. Τα εσωτερικά εξαρτήµατα να είναι ασφαλισµένα ώστε να µην µπορεί να έρθει σε επαφή το µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Το κρεβάτι να µπορεί να πάρει κλίση σχεδόν κάθετη για εύκολη πρόσβαση του ασθενή. Το κρεβάτι να διαθέτει 2 τµήµατα, ρυθµιζόµενα ανά ύψος ξεχωριστά. Να συνοδεύεται από Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας µε εκτυπωτή. Το λογισµικό να είναι εύκολο & φιλικό προς τον χρήστη. Να απεικονίζονται στην οθόνη οι εξής παράµετροι: Δύναµη, Χρόνος θεραπείας, Χρόνος έλξης, Χρόνος χαλάρωσης, Μέγιστη & Ελάχιστη δύναµη, Χρόνος µετάβασης. Στην οθόνη να απεικονίζεται σε πραγµατικό χρόνο (real time) η πραγµατικά εφαρµοζόµενη δύναµη. Το βάρος να µπορεί να ρυθµίζεται στην αρχή της θεραπείας. Η δύναµη της έλξης οσφύος να είναι από 9 80 kg τουλάχιστον. Η δύναµη της έλξης αυχένα να είναι από 0,9 12 kg τουλάχιστον.

9 Τεχνικές Προδιαγραφές 9 από 37 Ο χρόνος θεραπείας να ρυθµίζεται από 2 30 λεπτά. Ο χρόνος έλξης να ρυθµίζεται από 10 sec 1000 sec. Ο χρόνος χαλάρωσης να ρυθµίζεται από 10 sec 1000 sec. Ο χρόνος µετάβασης να ρυθµίζεται από 10 sec 60 sec. H ένταση ταλάντωσης να ρυθµίζεται από 2 9 kg περίπου. Το σύστηµα να διαθέτει CE mark. [ Α21 ] Έπιπλα γραφείου-επισκεπτών, αναλώσιµα υλικά ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Το τραπέζι να είναι συναρµολογούµενο, καλαίσθητο, λειτουργικό, ανθεκτικής κατασκευής για να καλύψει όλες τις ανάγκες της χρήσης ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 95/55 cm ΜΗΚΟΣ χ 55 cm ΠΛΑΤΟΣ χ 45 cm ΥΨΟΣ 2. - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΛΑΪΝΑ Να είναι από µοριοσανίδα τριών στρώσεων (Ε-1), µε διπλή κάλυψη µελαµίνης, συνολικού πάχους 25 χιλ, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας. Στα εµφανή σόκορα να είναι τοποθετηµένη επένδυση PVC 3 χιλ, ενώ στα αφανή να υπάρχει θερµοσυγκολλυµένη ταινία PVC 0,45 χιλ. Οι αντοχές όλων των επιφανειών σε χτύπηµα, θερµοκρασία, υδάτινη και χηµική προσβολή να είναι πολύ υψηλές. Οι συνδέσεις των επιφανειών να είναι µε µεταλλικά φυράµια και καβίλιες που δένουν µε µεταλλικούς πίρους βιδωµένους σε µεταλλικές φωλιές. Το τραπεζάκι να φέρει τραβέρσα στο κάτω µέρος, 15 εκ. από το έδαφος. Η απόχρωση και η υφή της µελαµίνης των διάφορων στοιχείων να είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας. Οι τελικές επιφάνειες να είναι αντιθαµβωτικές (µατ), να µην επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και να µπορούν να καθαρίζονται εύκολα µε τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραµένουσες ουσίες. Τα χρώµατα του PVC να είναι της ίδιας απόχρωσης µε αυτά της µελαµίνης, ή διαφορετικά κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας. Το PVC να είναι οίκου REHAU Γερµανίας και να πληροί τις προδιαγραφές DIN 53462, DIN 53460, DIN 53455, DIN 53452, DIN 53454, DIN 53453, DIN 53456, DIN 53457, DIN 53482, DIN 53483, DIN53481 και DIN Στα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν (µοριοσανίδες, κόλλες κλπ.) κύριο χαρακτηριστικό ναι είναι η απουσία φορµαλδεΰδης (βλαπτικό στοιχείο για την υγειά). ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Κάθισµα συνεργασίας χωρίς µπράτσα, αποτελούµενο από σκελετό έδρασης µε τέσσερα πόδια, έδρα και πλάτη. Τα καθίσµατα να είναι αµεταχείριστα, εργονοµικού σχεδιασµού, ανθεκτικής κατασκευής, ιδιαίτερα επιµεληµένου φινιρίσµατος και τα επί µέρους στοιχεία αυτών να ανταποκρίνονται στα παρακάτω χαρακτηριστικά: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Έδρα : 51 Χ 43 cm (πλάτος - βάθος) Πλάτη : 36 Χ 48 cm (ύψος - πλάτος)

10 Τεχνικές Προδιαγραφές 10 από 37 Ύψος έδρας καθίσµατος : 50 cm Συνολικός ύψος καθίσµατος : 83 cm Εξωτερικό βάθος καθίσµατος : 57 cm ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ( ΕΔΡΑΣ, ΠΛΑΤΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ) Ο σκελετός να είναι από χαλυβδοσωλήνα διατοµής Φ 24 χιλ ή 30 χ 15 οβάλ, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου (πούδρας) σε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας. Στα σηµεία επαφής του σκελετού µε το δάπεδο να υπάρχουν ελαστικά πέλµατα ώστε να στηρίζεται σταθερά και να αποφεύγονται φθορές από την τριβή µετάλλου-δαπέδου. ΕΔΡΑ - ΠΛΑΤΗ Η πλάτη ναι είναι ανεξάρτητη από την έδρα και να είναι κατασκευασµένα από σκληρό εργονοµικά διαµορφωµένο πλαστικό, και να στηρίζονται στο σκελετό έδρασης µε ειδικά συνδετικά εξαρτήµατα. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το κάθισµα να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονοµίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και τη συνολική εµφάνιση του. Το σύνολο της κατασκευής να µην φέρει αιχµηρά άκρα σε οποιαδήποτε σηµείο του ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυµατισµό του. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Χαρτοσέντονο Να έχει µήκος 100m και πλάτος 55cm Επαγγελµατικό χαρτί κουζίνας Να έχει 24cm φάρδος, να είναι λευκό και µη ανακυκλωµένο. Συσκευασία 5Kgr Χ 2 τεµ. Σφουγγαράκια αναρρόφησης Να είναι στρογγυλά Να διαθέτουν 4 τρύπες Να έχουν διαστάσεις 6cm Gel υπέρηχου Να είναι 5L Να συνοδεύεται από µπουκάλι 250ml Παραφινέλαιο Συσκευασία 4L ΟΜΑΔΑ Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ [ Β1 ] Έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος καρδιολογικής χρήσης ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ζητούµενος έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος θα πρέπει να είναι πρόσφατης, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας µε ψηφιακό διαµορφωτή δέσµης (digital beamformer). Πρέπει να είναι

11 Τεχνικές Προδιαγραφές 11 από 37 µικρού όγκου και βάρους για εύκολη µετακίνησή του. Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον µε χαµηλά επίπεδα εκπεµπόµενης θερµότητας και θορύβου τα οποία και να αναφερθούν. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Να είναι κατάλληλος για καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και εξετάσεις αγγείων και οργάνων όλου του σώµατος (άνω και κάτω ενδοκοιλιακά όργανα, επιφανειακά και εν τω βάθει όργανα και αγγεία, περιφερικά αγγεία, ενδοκρανιακά αγγεία, κ.λ.π.) 2. Να διαθέτει τις εξής µεθόδους απεικόνισης: Δύο διαστάσεων (2D) M-mode και έγχρωµο M-mode ελεύθερου ανατοµικού άξονα Παλµικό και υψηλά παλµικό φασµατικό Doppler (PW, HiPRF) Συνεχές και κατευθυνόµενο (steerable) φασµατικό Doppler (CW) Έγχρωµο Doppler (CFM) Κατευθυντικό έγχρωµο Doppler Ισχύος ή ενέργειας Αρµονικής απεικόνισης ιστών (Tissue Harmonic Imaging) Φασµατικό Doppler απεικόνισης της κίνησης και της ταχύτητας των ιστών (TDI) 3. Να διαθέτει στη βασική µονάδα ενσωµατωµένη τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόµενης από τους ιστούς 2 ης αρµονικής συχνότητας χωρίς χρήση σκιαγραφικών υλικών που να λειτουργεί τόσο στη δισδιάστατη απεικόνιση (Β-Mode) όσο και στην έγχρωµη CFM απεικόνιση. Να εφαρµόζεται σε ηχοβολείς όλων των µεθόδων σάρωσης, ήτοι Convex Array, Linear Array και Sector Phased Array. 4. Να διαθέτει προσαρµοσµένη τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη µείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών µοτίβων και αύξηση της ευκρίνειας τους. Η τεχνική αυτή να ενεργοποιείται κατά βούληση µε το πάτηµα ενός µόνον πλήκτρου και να λειτουργεί σε όλους τους απεικονιστικούς ηχοβολείς. 5. Να λειτουργεί αποκλειστικά µε ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Phased Array Sector, Convex, Linear µε ονοµαστικό εύρος θεµελιωδών συχνοτήτων λειτουργίας στο B- Mode από 1.5 MHz έως 12 MHz τουλάχιστον και δυνατότητα διαφορετικών επιλογών από το φάσµα συχνοτήτων λειτουργίας της κάθε κεφαλής. Οι ανωτέρω απαιτούµενες συχνότητες πρέπει να αναγράφονται επί της οθόνης κατά την ενεργοποίηση τους. 6. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούµενες τεχνικές απεικόνισης έως 30 cm τουλάχιστον, σε συνάρτηση µε τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας. 7. Να έχει ανανέωση της εικόνας, µε δυνατότητα µέγιστης λήψης τουλάχιστον 800 εικόνες/δευτερόλεπτο. 8. Να διαθέτει σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακό διαµορφωτή δέσµης µε περισσότερα από κανάλια επεξεργασίας. 9. Να έχει δυνατότητα συστήµατος καθοδηγούµενης άσηπτη βιοψίας µε παρακολούθηση της βελόνας για εξετάσεις εν τω βάθη οργάνων κοιλίας, επιφανειακών οργάνων και αγγείων καθώς και ενδοκοιλοτικών οργάνων.

12 Τεχνικές Προδιαγραφές 12 από Να διαθέτει µεγάλη ψηφιακή µεγέθυνση σε πραγµατικό χρόνο (Real - time) και παγωµένης εικόνας (Freeze) οποιουδήποτε τµήµατος της οθόνης, µε δυνατότητα µετακίνησης της περιοχής ενδιαφέροντος. 11. Να διαθέτει µεγάλης λεπτοµέρειας τεχνική (B-mode), µε δυνατότητα απεικόνισης σε υψηλό δυναµικό εύρος (Dynamic range). Θα εκτιµηθεί θετικά το µεγαλύτερο δυναµικό εύρος. 12. Να διαθέτει οπωσδήποτε δυνατότητα ταυτόχρονης διπλής και πραγµατικού χρόνου απεικόνισης B-mode/B-mode+CFM για ταυτόχρονη αξιολόγηση της εικόνας µε και χωρίς έγχρωµο Doppler. 13. Να διαθέτει ενσωµατωµένη κινηµατογραφική µνήµη σειράς ασπρόµαυρων και εγχρώµων εικόνων τουλάχιστον 1000 εικόνων καθώς και µνήµη κυµατοµορφών M-Mode και Doppler τουλάχιστον 45sec χωρίς να καταλαµβάνει χώρο από την µνήµη του σκληρού δίσκου του συστήµατος. 14. Να περιλαµβάνεται το πληρέστερο λογισµικό καρδιοαγγειακών µετρήσεων και υπολογισµών σε όλες τις τεχνικές απεικόνισης που ζητούνται, καθώς και εξειδικευµένο λογισµικό χαρακτηρισµού των τοιχωµάτων του µυοκαρδίου Wall Motion Scoring. Να εξάγεται εξειδικευµένη τελική αναφορά από το σύστηµα συµπεριλαµβανοµένων απεικονίσεων για άµεση εκτύπωση. 15. Να διαθέτει τεχνική τραπεζοειδούς απεικόνισης για την διεύρυνση του οπτικού πεδίου στις κεφαλές γραµµικής σάρωσης. 16. Να διαθέτει σύστηµα πολλαπλών µετρήσεων αποτελούµενο από τουλάχιστον επτά ζεύγη σηµείων (calipers), τα οποία συνεργαζόµενα µε την µεγαλύτερη δυνατή µεγέθυνση να παρέχουν ακρίβεια στις µετρήσεις. 17. Να έχει τρεις τουλάχιστον ενεργές θύρες, για ταυτόχρονη σύνδεση ισάριθµων ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης (B-Mode/PW-CW/CFM) µε δυνατότητα επιλογής τους από το χειριστήριο. 18. Να διαθέτει ενσωµατωµένη ελεύθερα µετακινούµενη έγχρωµη οθόνη ψηφιακής τεχνολογίας TFT/LCD 17 ιντσών, καθώς και σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο χειρισµού και αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο. 19. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220V/50Hz και να έχει χαµηλή κατανάλωση ισχύος. Να πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας χειριστή και εξεταζόµενου. Να έχει δυνατότητα εξ αποστάσεως τεχνικής και κλινικής υποστήριξης µέσω διασύνδεσής του µε το διαδίκτυο. 20. Να διαθέτει σύστηµα εµφάνισης και των πλέον χαµηλών ροών ανεξαρτήτου γωνίας πρόπτωσης µέσω κατευθυντικού Doppler ισχύος. Η τεχνική αυτή να έχει δυνατότητα απεικόνισης και της κατεύθυνσης της ροής µε διαφορετικό χρώµα ανά κατεύθυνση. 21. Να διαθέτει σύστηµα αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς σε βάση δεδοµένων, για τήρηση πλήρους αρχείου εξετάσεων. Η αποθήκευση να γίνεται µέσω ενσωµατωµένου στη βασική µονάδα σκληρού δίσκου χωρητικότητας άνω των 200GB, µέσω ενσωµατωµένου οδηγού DVD/CD - RW και USB Flash Drive, των οποίων η λειτουργία να γίνεται από το πληκτρολόγιο του υπερηχοτοµογράφου και το όλο σύστηµα να

13 Τεχνικές Προδιαγραφές 13 από 37 είναι ενσωµατωµένο στη βασική µονάδα. Ο χειριστής να έχει οπωσδήποτε δυνατότητα εκτεταµένης επεξεργασίας των αποθηκευµένων ή παγωµένων εικόνων όπως ρύθµιση TGC, 2D-PW-CFM Gain, δυναµική κλίµακα κ.λ.π., µε σκοπό την επαναξιολόγησή τους. Να αναφερθούν αναλυτικά όλες οι δυνατότητες. 22. Να δέχεται πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM 3.0 για αποστολή εικόνων προς σταθµούς αρχειοθέτησης και επεξεργασίας. Να καλύπτει υποχρεωτικά τα πρωτόκολλα Dicom Print, Dicom Storage, Dicom Structured Reporting, Modality Worklist, και Perform Procedure Step. 23. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ειδική τεχνική αυτόµατης, συνολικής βελτιστοποίησης της απεικονιστικής ποιότητας, µε το πάτηµα ενός µόνο πλήκτρου. ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Να προσφερθούν σε ενιαία τιµή ο ζητούµενος υπερηχοκαρδιογράφος µε την ακόλουθη σύνθεση : 1. Βασική διαγνωστική µονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα προηγούµενα απαιτούµενα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. 2. Ηχοβόλο κεφαλή σάρωσης τοµέα Phased Array, µε εύρος θεµελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 1.5 έως τουλάχιστον 3.5 MHz για καρδιολογικές εφαρµογές. 3. Έγχρωµο εκτυπωτή Laser printer για εκτύπωση εικόνων και αναφορών σε απλό χαρτί Α4 4. Επίσηµο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική γλώσσα. 5. Επίσηµο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Επιπλέον να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι ηχοβόλες κεφαλές και όλες οι διαθέσιµες επεκτάσεις που ζητούνται ή αναφέρονται στις παραγράφους των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών. [ Β2 ] Τρικάναλος Φορητός Καρδιογράφος µε Τροχήλατη Βάση 1. Πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας,καινούργιος και αµεταχείριστος 2. Να διαθέτει συνεχούς ανάλυση σε 12 (δώδεκα) κανάλια µε διάγνωση. 3. Να διαθέτει υψηλής ποιότητας ψηφιακό φίλτρο ισοηλεκτρικής γραµµής. 4. Να διαθέτει οθόνη LCD για την ταυτόχρονη απεικόνιση µέχρι και των δώδεκα απαγωγών. 5. Να διαθέτει ενσωµατωµένη µνήµη για την αποθήκευση έως 100 καταγραφών. 6. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε βάση δεδοµένων για την αρχειοθέτηση όλων των εξετάσεων η οποία να προσφερθεί προς επιλογή 7. Να διαθέτει λιθίου µπαταρία µε αυτονοµία µεγαλύτερη των 4 ωρών καταγραφής. 8. Να έχει την δυνατότητα επιλογής µορφής απεικόνισης της εκτύπωσης. 9. Να προσαρµόζεται σε τροχήλατη βάση.

14 Τεχνικές Προδιαγραφές 14 από Να συνοδεύεται από τροχήλατη βάση του ίδιου οίκου 11. Να συνοδεύεται από ειδική τσάντα µεταφοράς για ασφαλή φορητότητα, η οποία να δέχεται και τα απαραίτητα παρελκόµενα 12. Να πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές [ Β3 ] Holter πίεσης 1. Να έχει τη δυνατότητα µέτρησης πίεσης έως τριάντα φορές (30) την ώρα. 2. Να διαθέτει τουλάχιστον (δύο) 2 εσωτερικά πρωτόκολλα, (εφτά) 7 κατ επιλογή του χρήστη και (ένα) 1 για αποστολή δεδοµένων µέσω κινητού τηλεφώνου. 3. Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης έως 300 µετρήσεων. 4. Να έχει τη δυνατότητα µεταφοράς δεδοµένων µέσω Bluetooth και USB καλωδίου 5. Να έχει τη δυνατότητα αύξησης της πίεσης της περιχειρίδας κατά την µέτρηση µέχρι την τιµή της αρτηριακής πίεσης για την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασθενών. 6. Να διαθέτει στη σύνθεση του τρεις (3) περιχειρίδες (µικρή, µεσαία, µεγάλη) 7. Να συνοδεύεται από πρόγραµµα ανάλυσης και αποθήκευσης. 8. Να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές [ Β4 ] Holter Ρυθµου 1. Πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριο και αµεταχείριστο. 2. Να έχει την δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον (τριών) 3 καναλιών. 3. Το Resolution πρέπει να φτάνει στα 10 bit sampling 4. O ρυθµός δειγµατοληψίας(sample Rate) να ανέρχεται στα 1024 samples per second 5. Να έχει LCD οθόνη για τον έλεγχο της σωστής καταγραφής των τριών καναλιών. 6. Να διαθέτει αυτόµατη ανίχνευση βηµατοδότη και να µπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή. 7. Να µπορεί να καταγράψει έως και 120 συνεχόµενες ώρες. 8. Να µην ξεπερνάει τα 56 γραµµάρια σε βάρος συµπεριλαµβανοµένης και της µπαταρίας. 9. Να µεταφέρει τα δεδοµένα µέσω καλωδίου USB. 10. Να είναι µικρού όγκου. 11. Να µπορεί να καταγράψει 4 ηµέρες (96 ώρες) συνεχόµενες µε µία αλκαλική ΑΑΑ µπαταρία. 12. Να διαθέτει κουµπί επεισοδίων. 13. Να συνοδεύεται από πρόγραµµα ανάλυσης και αποθήκευσης. 14. Να πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές [ Β5 ] Ηλεκτροκίνητη Εξεταστική τράπεζα 1. Η ηλεκτροκίνητη εξεταστική τράπεζα να είναι καινούρια, αµεταχείριστη, συµπαγούς κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας. 2. Να υπάρχει η δυνατότητα για συνδυασµένες κινήσεις πλάτης και ύψους.

15 Τεχνικές Προδιαγραφές 15 από Να έχει υψηλή αντοχή βάρους 200kg τουλάχιστον. 4. Να διαθέτει αποσπώµενη ταπετσαρία. 5. Το υλικό της ταπετσαρίας να είναι άκαυστο και να µην διαθέτει ραφές για την αποφυγή συγκέντρωσης µικροβίων και µετάδοσης λοιµώξεων. 6. Να έχει µήκος τουλάχιστον 2.0m 7. Να διαθέτει τροχούς µετακίνησης µε σύστηµα φρένων που να κλειδώνουν και να ακινητοποιούν την κλίνη. 8. Να εκτελούνται ηλεκτρικά οι παρακάτω κινήσεις: a. Ρύθµιση ύψους b. Ρύθµιση Trendeleburg/ AntiTrendeleburg c. Ρύθµιση τµήµατος πλάτης 9. Να διαθέτει ηλεκτρονική προσαρµογή ύψους από τουλάχιστο 46cm έως 92cm. 10. Να είναι δυνατή η ρύθµιση Trendeleburg/ AntiTrendeleburg ±19 τουλάχιστον. 11. Να είναι δυνατή η ηλεκτρονική προσαρµογή του τµήµατος της πλάτης από 113 εως 180 περίπου. 12. Να διαθέτει χειριστήριο χειρός και κατ επιλογή ποδοδιακόπτη. Να υπάρχει η δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας και των δύο. 13. Να αναφερθούν τα προς επιλογήν εξαρτήµατα για αξιολόγηση 14. Να τηρεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. [ Β6 ] Σκαµπό 1. Να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο 2. Να διαθέτει τροχήλατη βάση αλουµινίου µε (5) µπράτσα. 3. Να διαθέτει διπλές ρόδες διαµέτρου 50mm 4. Υδραυλική ανύψωση από 41cm εώς 85cm. 5. Πλάγιο βραχίονα χειρισµού. 6. Μεγάλη και άνετη επιφάνεια εργασίας. 7. Να είναι της ίδιας εταιρείας µε το εξεταστικό κρεβάτι για την οµοιοµορφία στο χρωµατισµό. 8. Να διαθέτει άκαυστη, χωρίς ραφές και υψηλής ποιότητας δερµατίνη. [ B7 ] Πιεσόµετρο 1. Να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο

16 Τεχνικές Προδιαγραφές 16 από Ο τρόπος µέτρησης της πίεσης να γίνεται µε αέρα. 3. Η ένδειξη πίεσης να ξεκινάει από το 0 mm Hg και να φτάνει τα 300 mm Hg 4. Να διαθέτει καλάθι για αποθήκευση των περιχειρίδων 5. Να διαθέτει τροχήλατη βάση µεταφοράς [ B8 ] Στηθοσκόπιο 1. Να είναι καινούργιο αµεταχείριστο 2. Να έχει άψογη ακουστική 3. Να διαθέτει τεµάχιο στήθους ποικίλων χρήσεων, δύο όψεων για ενήλικες και παιδιά [ Β9 ] Απινιδωτής 1. Να είναι καινούριος, αµεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλος για χρήση σε όλους τους χώρους και να περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τη λειτουργία του. 2. Να είναι διφασικού τύπου και να λειτουργεί µε µπαταρία η οποία να έχει τη δυνατότητα παροχής τουλάχιστον 300 απινιδώσεων στη µέγιστη αποδιδόµενη ενέργεια. Επίσης η µπαταρία να παρέχει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας της συσκευής για τουλάχιστον 15 ώρες. 3. Να υπάρχει ενσωµατωµένος δείκτης κατάστασης φόρτισης της µπαταρίας επάνω στην συσκευή και επάνω στη µπαταρία. 4. Να εκτελεί αυτόµατη ανάλυση του λαµβανόµενου ηλεκτροκαρδιογραφήµατος. Να ακολουθείται αλγόριθµος σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council)- Guidelines Να έχει τη δυνατότητα εναλλαγής σε λειτουργία χειροκίνητης (manual) απινίδωσης. 6. Να διαθέτει ενσωµατωµένη οθόνη τουλάχιστον 5 ιντσών στην οποία να απεικονίζονται το λαµβανόµενο ηλεκτροκαρδιογράφηµα, ή αριθµητική ένδειξη του καρδιακού ρυθµού, γραφικά µηνύµατα καθοδήγησης του χειριστή και όλα τα µηνύµατα τα σχετικά µε τη λειτουργία της συσκευής. 7. Να διαθέτει δυνατότητα λήψης του ηλεκτροκαρδιογραφήµατος µέσω 3-πολικού καλωδίου και µέσω αυτοκόλλητων pads 8. Να διαθέτει καθοδήγηση του χρήστη µε γραφικές και φωνητικές οδηγίες (θα αξιολογηθεί η δυνατότητα καθοδήγησης του χρήστη στην Ελληνική γλώσσα). 9. Η απινίδωση να πραγµατοποιείται µέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων τα οποία να συνδέονται στην συσκευή µέσω καλωδίου 10. Να διαθέτει µεταβαλλόµενη ενέργεια Joules και να ακολουθεί τον αλγόριθµο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council). Να έχει δυνατότητα αυτόµατης ρύθµισης παλµού απινίδωσης µε την µέθοδο της µέτρησης της διαθωρακικής εµπέδησης (impedance). 11. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατου ελέγχου το οποίο να εκτελεί διαγνωστικό test κάθε 24 ώρες και να ελέγχονται τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα της συσκευής και η κατάσταση της µπαταρίας.

17 Τεχνικές Προδιαγραφές 17 από Να διαθέτει ενσωµατωµένη µνήµη αποθήκευσης των επεισοδίων και δυνατότητα µεταφοράς τους σε Η/Υ 13. Η συσκευή να πληροί τα διεθνή standards ασφαλείας γεγονός που θα αποδεικνύεται µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν την προσφορά. 14. Να είναι όσον δυνατόν απλός στην χρήση και λειτουργία ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από µη ιατρικό προσωπικό µε την ελάχιστη εκπαίδευση. 15. Να είναι υψηλής ανθεκτικότητας σε θερµοκρασίες, κραδασµούς και πτώση υγρών ( να αναφερθούν οι προδιαγραφές ασφαλείας προς αξιολόγηση). 16. Η συσκευή να συνοδεύεται από: Μια (1) θήκη µεταφοράς Δύο (2) ζεύγη αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων Μία (1) µπαταρία Ένα (1) τριπολικό καλώδιο ΗΚΓραφήµατος Και όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ [ Β10 ] Έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ζητούµενος έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος θα πρέπει να είναι πρόσφατης, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας µε ψηφιακό διαµορφωτή δέσµης (digital beamformer). Πρέπει να είναι µικρού όγκου και βάρους για εύκολη µετακίνησή του στους χώρους του Νοσοκοµείου αλλά και από κλίνη σε κλίνη. Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον µε χαµηλά επίπεδα εκπεµπόµενης θερµότητας και θορύβου τα οποία και να αναφερθούν. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Να είναι κατάλληλος για εξετάσεις σε όλα τα όργανα και αγγεία γυναικολογικών και µαιευτικών εξετάσεων και εφαρµογών καθώς και σε εν τω βάθει όργανα και αγγεία όλου του σώµατος, περιφερικά αγγεία και σε καρδιολογικές εξετάσεις εµβρύου. 2. Να διαθέτει τις εξής µεθόδους απεικόνισης: Δύο διαστάσεων (2D) M-mode και έγχρωµο M-mode Παλµικό και υψηλά παλµικό φασµατικό Doppler (PW, HiPRF) Συνεχές και κατευθυνόµενο (steerable) φασµατικό Doppler (CW) Έγχρωµο Doppler (CFM) Κατευθυντικό έγχρωµο Doppler Ισχύος ή ενέργειας Αρµονικής απεικόνισης ιστών (Tissue Harmonic Imaging) Φασµατικό Doppler απεικόνισης της κίνησης και της ταχύτητας των ιστών (TDI) 3. Να διαθέτει στη βασική µονάδα ενσωµατωµένη τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόµενης από τους ιστούς 2 ης αρµονικής συχνότητας χωρίς χρήση σκιαγραφικών

18 Τεχνικές Προδιαγραφές 18 από 37 υλικών που να λειτουργεί τόσο στη δισδιάστατη απεικόνιση (Β-Mode) όσο και στην έγχρωµη CFM απεικόνιση. Να εφαρµόζεται σε ηχοβολείς όλων των µεθόδων σάρωσης, ήτοι Convex Array, Linear Array και Sector Phased Array. 4. Να διαθέτει ενσωµατωµένη συνθετική απεικονιστική τεχνική κατά την εκποµπή και κατά την λήψη της υπερηχογραφικής δέσµης, για τη συλλογή µεγάλου αριθµού επιπρόσθετων κλινικών/διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης και την απεικόνιση τους σε πραγµατικό χρόνο (Real Time Compound Imaging). Η τεχνική αυτή να λειτουργεί µε κεφαλές τύπου Linear και Convex και σε συνδυασµό µε τις τεχνικές µείωσης του θορύβου, αρµονικής απεικόνισης κ.λπ. Να ενεργοποιείται κατά βούληση µε το πάτηµα ενός πλήκτρου. 5. Να διαθέτει προσαρµοσµένη τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για την µείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών µοτίβων και αύξηση της ευκρίνειας τους. Η τεχνική αυτή να ενεργοποιείται κατά βούληση µε το πάτηµα ενός µόνον πλήκτρου και να λειτουργεί σε όλους τους απεικονιστικούς ηχοβολείς. 6. Να λειτουργεί αποκλειστικά µε ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Phased Array Sector, Convex, Linear µε ονοµαστικό εύρος θεµελιωδών συχνοτήτων λειτουργίας στο B- Mode από 1.5 MHz έως 12 MHz τουλάχιστον και δυνατότητα διαφορετικών επιλογών από το φάσµα συχνοτήτων λειτουργίας της κάθε κεφαλής. Οι ανωτέρω απαιτούµενες συχνότητες πρέπει να αναγράφονται επί της οθόνης κατά την ενεργοποίηση τους. 7. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούµενες τεχνικές απεικόνισης έως 30 cm τουλάχιστον, σε συνάρτηση µε τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας. 8. Να έχει ανανέωση της εικόνας, µε δυνατότητα µέγιστης λήψης τουλάχιστον 800 εικόνες/δευτερόλεπτο. 9. Να διαθέτει σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακό διαµορφωτή δέσµης µε περισσότερα από κανάλια επεξεργασίας. 10. Να έχει δυνατότητα συστήµατος καθοδηγούµενης άσηπτη βιοψίας µε παρακολούθηση της βελόνας για εξετάσεις εν τω βάθη οργάνων κοιλίας, επιφανειακών οργάνων και αγγείων καθώς και ενδοκοιλοτικών οργάνων. 11. Να διαθέτει µεγάλη ψηφιακή µεγέθυνση σε πραγµατικό χρόνο (Real - time) και παγωµένης εικόνας (Freeze) οποιουδήποτε τµήµατος της οθόνης, µε δυνατότητα µετακίνησης της περιοχής ενδιαφέροντος. 12. Να διαθέτει µεγάλης λεπτοµέρειας τεχνική (B-mode), µε δυνατότητα απεικόνισης σε υψηλό δυναµικό εύρος (Dynamic range). Θα εκτιµηθεί θετικά το µεγαλύτερο δυναµικό εύρος. 13. Να διαθέτει οπωσδήποτε δυνατότητα ταυτόχρονης διπλής και πραγµατικού χρόνου απεικόνισης B-mode/B-mode+CFM για ταυτόχρονη αξιολόγηση της εικόνας µε και χωρίς έγχρωµο Doppler. 14. Να διαθέτει ενσωµατωµένη κινηµατογραφική µνήµη σειράς ασπρόµαυρων και εγχρώµων εικόνων τουλάχιστον 1000 εικόνων καθώς και µνήµη κυµατοµορφών M-Mode και Doppler

19 Τεχνικές Προδιαγραφές 19 από 37 τουλάχιστον 45sec χωρίς να καταλαµβάνει χώρο από την µνήµη του σκληρού δίσκου του συστήµατος. 15. Να διαθέτει ενσωµατωµένα σύγχρονα πακέτα µετρήσεων και υπολογισµών για όλα τα είδη απεικονίσεων στις κλινικές εφαρµογές της µαιευτικής - γυναικολογίας. 16. Να µπορεί να δεχτεί στη βασική µονάδα τεχνική τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης, η οποία να λειτουργεί µε τις ίδιες κεφαλές της δισδιάστατης απεικόνισης. Επίσης να απεικονίζει και στους τρεις άξονες x, y, z, Multiplanar Reconstructed Views (MPR) στο B-Mode για τον εύκολο και ταχύ εντοπισµό των ανωµαλιών µαιευτικών-γυναικολογικών εξετάσεων. 17. Να διαθέτει τεχνική τραπεζοειδούς απεικόνισης για την διεύρυνση του οπτικού πεδίου στις κεφαλές γραµµικής σάρωσης. 18. Να δέχεται ενσωµατωµένη µονάδα πανοραµικής απεικόνισης εκτεταµένου πεδίου µε δυνατότητα µέτρησης αποστάσεων. 19. Να διαθέτει οπωσδήποτε αυτόµατη και πραγµατικού χρόνου (σε Real time / εν κινήσει εικόνα) τεχνική λήψης µετρήσεων των αιµοδυναµικών παραµέτρων µέσω αυτόµατης και συνεχούς πλανηµέτρησης της κυµατοµορφής Doppler. 20. Να διαθέτει σύστηµα πολλαπλών µετρήσεων αποτελούµενο από τουλάχιστον επτά ζεύγη σηµείων (calipers), τα οποία συνεργαζόµενα µε την µεγαλύτερη δυνατή µεγέθυνση να παρέχουν ακρίβεια στις µετρήσεις. 21. Να έχει τέσσερις τουλάχιστον ενεργές θύρες, για ταυτόχρονη σύνδεση ισάριθµων ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης (B-Mode/PW-CW/CFM) µε δυνατότητα επιλογής τους από το χειριστήριο. 22. Να διαθέτει ενσωµατωµένη µετακινούµενη έγχρωµη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας 17 ρυθµιζόµενη καθ ύψος αλλά και κατά κατεύθυνση αριστερά-δεξιά ώστε να προσαρµόζεται ανάλογα την εξέταση και την εκάστοτε θέση του χειριστή, καθώς και σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο χειρισµού εργονοµικά τοποθετηµένο 23. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220V/50Hz και να έχει χαµηλή κατανάλωση ισχύος. Να πληροί τις Διεθνείς προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας χειριστή και εξεταζόµενου. Να έχει δυνατότητα εξ αποστάσεως τεχνικής και κλινικής υποστήριξης µέσω διασύνδεσής του µε το διαδίκτυο. 24. Να διαθέτει σύστηµα εµφάνισης και των πλέον χαµηλών ροών ανεξαρτήτου γωνίας πρόπτωσης µέσω κατευθυντικού Doppler ισχύος. Η τεχνική αυτή να έχει δυνατότητα απεικόνισης και της κατεύθυνσης της ροής µε διαφορετικό χρώµα ανά κατεύθυνση. 25. Να διαθέτει σύστηµα αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς σε βάση δεδοµένων, για τήρηση πλήρους αρχείου εξετάσεων. Η αποθήκευση να γίνεται µέσω ενσωµατωµένου στη βασική µονάδα σκληρού δίσκου χωρητικότητας άνω των 200GB, µέσω ενσωµατωµένου οδηγού DVD/CD - RW και USB Flash Drive, των οποίων η λειτουργία να γίνεται από το πληκτρολόγιο του υπερηχοτοµογράφου και το όλο σύστηµα να είναι ενσωµατωµένο στη βασική µονάδα. 26. Να δέχεται πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM 3.0 για αποστολή εικόνων προς σταθµούς αρχειοθέτησης και επεξεργασίας. Να καλύπτει υποχρεωτικά τα πρωτόκολλα Dicom Print,

20 Τεχνικές Προδιαγραφές 20 από 37 Dicom Storage, Dicom Structured Reporting, Modality Worklist, και Perform Procedure Step. 27. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ειδική τεχνική αυτόµατης, συνολικής βελτιστοποίησης της απεικονιστικής ποιότητας, µε το πάτηµα ενός µόνο πλήκτρου. Η βελτιστοποίηση να αφορά εκτός του 2D και σε αυτόµατες ρυθµίσεις του φασµατικού και του έγχρωµου Doppler. ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Να προσφερθούν σε ενιαία τιµή ο ζητούµενος υπερηχοτοµογράφος µε την ακόλουθη σύνθεση : 1. Βασική διαγνωστική µονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα προηγούµενα απαιτούµενα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. 2. Ηχοβόλο κεφαλή Convex Array µε εύρος θεµελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 2.0 έως 5.0 MHz για εξετάσεις γυναικολογίας και µαιευτικής. 3. Ενδοκοιλοτική ηχοβόλο κεφαλή υψηλής κυρτότητας microconvex µε εύρος θεµελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από περίπου 4.0 έως 9.0 MHz για ενδοκολπικές και διορθικές εξετάσεις 4. Έγχρωµο εκτυπωτή Laser printer για εκτύπωση εικόνων και αναφορών σε απλό χαρτί Α4 5. Επίσηµο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική γλώσσα. 6. Επίσηµο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Επιπλέον να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι ηχοβόλες κεφαλές και όλες οι διαθέσιµες επεκτάσεις που ζητούνται ή αναφέρονται στις παραγράφους των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών. [ Β11 ] Ηλεκτροκίνητη Εξεταστική κλίνη - boom 1. Η ηλεκτροκίνητη εξεταστική τράπεζα να είναι καινούρια, αµεταχείριστη, συµπαγούς κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας. 2. Να είναι κατάλληλη για µαιευτική γυναικολογική χρήση. 3. Η σχεδίαση της κλίνης να διευκολύνει την αφαίρεση του στρώµατος για το καθαρισµό 4. το υλικό της ταπετσαρίας να είναι άκαυστο και να µην διαθέτει ραφές για την αποφυγή συγκέντρωσης µικροβίων και µετάδοσης λοιµώξεων. 5. Να διαθέτει προς επιλογή προέκταση κάτω άκρων για αύξηση της εξεταστικής επιφάνειας. 6. Να είναι ηλεκτροκίνητη και να διαθέτει ρύθµισης ύψους τουλάχιστον από 46cm έως 106cm 7. Να µπορεί να εκτελέσει συνδυασµένες κινήσεις πλάτης και ύψους. 8. Να διαθέτει χειροκίνητο µηχανισµό κίνησης της πλάτης 9. Η εξεταστική τράπεζα να διαθέτει ικανότητα αντοχής βάρους 170kg τουλάχιστον.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού : συµφερότερη προσφορά Προϋπολογισµός προµήθειας : 30000 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει:

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού 1. Αναπνευστήρες Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: o o Αναπνευστήρα µε οθόνη LCD 12.1 touch screen (αφής) Ενσωµατωµένο nebuliser και ενσωµατωµένο compressor

Διαβάστε περισσότερα

GET well FEEL well STAY well ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

GET well FEEL well STAY well ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GET well FEEL well STAY well ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η εταιρεία ΠΑΡΙΜΕΝΤ ΑΕ ιδρύθηκε το 1997 με πρωταρχικό σκοπό να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΑΜΠΟ 1. Να είναι τροχήλατο. 2. Να ρυθμίζεται το ύψος υδραυλικά από 550 έως 750 mm περίπου. 3. Η βάση να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - Τα προαναφερόµενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2 1 α/α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2 ΕΙΔΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** Πιεσόμετρα υδραργυρικά τροχήλατα Πο σό τητ α 2 Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Tηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: +1-425-951-1201 Εξουσιοδοτημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων. Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας

Κατάλογος προϊόντων. Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας Κατάλογος προϊόντων Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας Bοηθήματα μπάνιου AC 383 Κάθισμα μεταφοράς στη μπανιέρα Σκελετός αλουμινίου με πλαστικό κάθισμα και αντιολισθητικά υποπόδια. Δυνατότητα ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιµη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου

Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιµη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιµη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Φάση Φράγκου Ευαγγελία Ρογκενµπούκε Μισέλ ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ 1. Φράγκου Ευαγγελία 2. Ρογκενµπούκε Μισέλ 3. Μπουλώτης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός ιατρείων Συσκευές Όργανα Τεχνική υποστήριξη

Εξοπλισμός ιατρείων Συσκευές Όργανα Τεχνική υποστήριξη Εξοπλισμός ιατρείων Συσκευές Όργανα Τεχνική υποστήριξη 1 Περιεχόμενα Εμείς από κοινού. Ας εργαστούμε μαζί, προς όφελος αυτού που βρίσκεται στο επίκεντρο, δηλαδή του πελάτη. Περιμένει βοήθεια όσο αφορά

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΑΣ Μονάδα ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μέτρησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΣ ΚΑΕ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) 50 2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

TravelMate Σειρά 5720/5320. Οδηγός Χρήστη

TravelMate Σειρά 5720/5320. Οδηγός Χρήστη TravelMate Σειρά 5720/5320 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. TravelMate Σειρά 5720/5320 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 11/2007 Μπορεί περιοδικά να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Μ. Πέικου Τηλέφωνο:2310.296.845 Fax: 2310.233532 E-mail: m.peikou@thessaloniki.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΜΗΧ/ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

2010/ 11. Η Μεγαλύτερη Αλυσίδα Ορθοπεδικών Βοηθημάτων Ευρωπαϊκώς!! Χρυσή Φροντίδα. σε ΑΡΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

2010/ 11. Η Μεγαλύτερη Αλυσίδα Ορθοπεδικών Βοηθημάτων Ευρωπαϊκώς!! Χρυσή Φροντίδα. σε ΑΡΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Β ο η θ ή μ α τ α Αποκατάστασης & Αυτονομίας για μια άνετη ζωή 2010/ 11 Η Μεγαλύτερη Αλυσίδα Ορθοπεδικών Βοηθημάτων Ευρωπαϊκώς!! ΒΑΔΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟ & ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΡΑΜΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα