ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Ελένη Γρυπάρη Ευτυχία Χαλβαντζή Αλεξία Μπαϊρακτάρη Τηλέφωνο : Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι, 30/12/2014 Αρ.πρωτ.: Προς: Μέλη Ομάδων Γ φάσης Επιμόρφωσης Κοιν.:1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 3. Εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στις Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ μέσω των μελών των Ομάδων Γ φάσης. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση των Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ Φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» σας γνωρίζουμε ότι είκοσι τέσσερις (24) Ομάδες Εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών συγκροτήθηκαν με την υπ αρ. πρωτ / Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 756/ΥΟΔΔ/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 806/ΥΟΔΔ/ ). Έργο των Ομάδων Εργασίας είναι η τακτική επίσκεψη σχολείων της περιοχής ευθύνης τους, προκειμένου να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς και να τους υποστηρίζουν σε τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν (βλ. συνημμένο υπόδειγμα εντύπου επισκέψεων στις σχολικές μονάδες στο πλαίσιο της Γ φάσης επιμόρφωσης και υποστήριξης εκπαιδευτικών). Μια (1) φορά το μήνα, για μία (1) ημέρα, για τουλάχιστον πέντε (5) ώρες τα μέλη των Ομάδων Εργασίας θα παρευρίσκονται μαζί με τους εκπαιδευτικούς της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε επιμορφωτικό σεμινάριο όπου θα συζητούνται τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία και θα επιμορφώνονται με θέματα τα οποία θα επιλέγονται ύστερα από συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους (βλ. συνημμένο υπόδειγμα παρουσιολογίου διεξαγωγής σεμιναρίων Γ φάσης). Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό σεμινάριο θεωρείται ότι βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία και η απουσία τους από τη σχολική μονάδα θεωρείται δικαιολογημένη. Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί την Γ 1/10

2 φάση επιμόρφωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου. Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας θα επικοινωνούν με τους Δ/ντες Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης ώστε να ορίζουν ημερομηνία διεξαγωγής της επιμόρφωσης. Κατά τις ημέρες που θα πραγματοποιείται το επιμορφωτικό σεμινάριο παρακαλούνται οι Δ/ντες των Δ/νσεων Εκπ/σης και οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς για την παρακολούθησή του. Η διεξαγωγή του προγράμματος επιμόρφωσης θα πραγματοποιείται ανά ομάδα Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών, όπως ορίζεται στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση συγκρότησης, σε χώρους που θα επιλεγούν από τις Ομάδες Εργασίας Επιμόρφωσης Γ Φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Σε περιπτώσεις που ο αριθμός των επιμορφούμενων σε μία Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι πολύ μικρός δύνανται οι επιμορφούμενοι να μετακινηθούν, κατά την κρίση της εκάστοτε Ομάδας σε όμορους νομούς. Επίσης, σε περιπτώσεις νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών δύναται: α) η συμμετοχή των εκπαιδευτικών να πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης (skype) και β) οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν δια ζώσης σε λιγότερες μηνιαίες συναντήσεις ώστε να μην απουσιάζουν περισσότερες ημέρες από τα σχολεία τους. Ωστόσο, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε για τη διεξαγωγή της Γ φάσης Επιμόρφωσης να μετακινούνται τα μέλη των Ομάδων Εργασίας Γ φάσης και όχι οι εκπαιδευτικοί. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο η Επιμόρφωση Γ φάσης να διεξάγεται σε μη εργάσιμες ώρες ή και ημέρες με την προϋπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα απαλλαγούν από τα διδακτικά τους καθήκοντα και θα εργάζονται κανονικά στις σχολικές τους μονάδες ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία τους και να μη μένουν οι μαθητές χωρίς εκπαιδευτικό. Για την υποβοήθηση υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης της τρίτης φάσης ο Πρόεδρος της κάθε Ομάδας διαμέσου του γραμματέα θα ενημερώνει τους επιμορφούμενους, τους Δ/ντες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων. Οι ανωτέρω θα ενημερώνονται και γραπτώς για τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος. Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών και οι εκπαιδευτικοί θα: κάνουν καταγραφή του προφίλ αλλά και των αναγκών και δυνατοτήτων του σχολικού πλαισίου, αναπτύσσουν ημερολόγια (σχέδια δράσης) τα οποία συμπληρώνονται με συνέπεια καθώς και σχέδια εξατομικευμένου προγράμματος και ειδικές κλείδες παρατήρησης. Α.ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Για τη μετακίνηση των εμπλεκομένων στη Γ φάση Επιμόρφωσης εκδίδονται εντολές μετακίνησης από το αρμόδιο όργανο. Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των μελών των Ομάδων Εργασίας Γ φάσης και των εκπαιδευτικών στην έκδοση των εντολών μετακίνησης καθώς έχουν παρατηρηθεί πολλά λάθη που δυσχεραίνουν την εκκαθάρισή τους. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση λανθασμένων εντολών μετακίνησης ή ελλιπών παραστατικών δε θα καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα στους δικαιούχους. Η απόφαση/εντολή μετακίνησης (από το αρμόδιο όργανο) πρέπει να εκδίδεται και να αναρτάται στη Διαύγεια πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινούμενου και να φέρει τα λογότυπα του ΕΣΠΑ. Η απόφαση/εντολή πρέπει να φέρει ΑΔΑ. 2/10

3 Στην απόφαση/εντολή θα αναφέρονται τα εξής: α. Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπαλλήλου (θέση π.χ. Σχολικός Σύμβουλος, Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ, Εκπαιδευτικός κ.λπ., κλάδος, βαθμός, ειδικότητα) β. Η έδρα του (π.χ. Καβάλα) γ. Ο τόπος μετάβασής του (π.χ. Καβάλα-Θεσσαλονίκη-Καβάλα) δ. Ο συγκεκριμένος σκοπός μετακίνησης ανάλογα με την ιδιότητα του μετακινουμένου ως εξής: δ.1 Για τα μέλη των Ομάδων Εργασίας Γ φάσης στο πλαίσιο υλοποίησης του σεμιναρίου της Γ φάσης «Συμμετοχή στην υλοποίηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου μηνός. εκπαιδευτικών από την Ομάδα Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.. στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του Άξονα Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (συμπληρώνεται ο ΑΠ που αντιστοιχεί ο νομός προέλευσης του μετακινούμενου)» δ.2 Για τα μέλη των Ομάδων Εργασίας Γ φάσης για τις συνεδριάσεις των Ομάδων στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης Γ φάσης «Συμμετοχή σε συνεδρίαση Ομάδας Εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.. στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του Άξονα Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (συμπληρώνεται ο ΑΠ που αντιστοιχεί ο νομός προέλευσης του μετακινούμενου)» δ.3 Για τα μέλη των Ομάδων Εργασίας Γ φάσης στο πλαίσιο των επισκέψεων στις σχολικές μονάδες «Επίσκεψη στη/στις σχολική/ες μονάδα/ες.... για υποστήριξη εκπαιδευτικού από μέλος της Ομάδας Επιμόρφωσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης. στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του Άξονα Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (συμπληρώνεται ο ΑΠ που αντιστοιχεί ο νομός προέλευσης του μετακινούμενου)» δ.4 Για τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο παρακολούθησης του σεμιναρίου της Γ φάσης «Παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου μηνός. εκπαιδευτικών από την Ομάδα Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.. στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του Άξονα Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (συμπληρώνεται ο ΑΠ που αντιστοιχεί ο νομός προέλευσης του μετακινούμενου)» 3/10

4 ε. Αναφέρεται επίσης ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Πράξης (ανάλογα με την Περιφέρεια και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης αν είναι στον ΑΠ1 ή ΑΠ2 ή ΑΠ3) ως εξής: ε.1 Η προκαλούμενη δαπάνη μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης 1 θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1» με ΣΑΕ 2010ΣΕ , του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το ελληνικό δημόσιο και θα καταβληθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΑΙΘ/ΕΥΕ ΕΔ.» ή ε.2 Η προκαλούμενη δαπάνη μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης 2 θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 2» με ΣΑΕ «2014ΣΕ » και ΣΑΕ «2014ΣΕ », του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το ελληνικό δημόσιο και θα καταβληθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΑΙΘ/ΕΥΕ ΕΔ.» ή ε.3 Η προκαλούμενη δαπάνη μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης 3 θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 3» με ΣΑΕ «2014ΣΕ » και «2014ΣΕ », του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το ελληνικό δημόσιο και θα καταβληθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΑΙΘ/ΕΥΕ ΕΔ.» Σημείωση: 1.Επισυνάπτεται πίνακας με την κατανομή των Περιφερειών και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης ανά ΑΠ ώστε να επιλέγεται το σωστό ε1 ή ε2 ή ε3. στ. Το μέσο μετακίνησης (πχ. ΙΧ ή ΚΤΕΛ ή ΟΣΕ ή αεροπλάνο ή όλα τα μέσα) ζ. Ο αριθμός των ημερών που θα παραμείνει εκτός έδρας (π.χ. αυθημερόν ή δυο ημέρες) η. Ημερομηνία αναχώρησης και ημερομηνία επιστροφής (π.χ. αναχώρηση: , επιστροφή: ) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση των δαπανών μετακίνησης είναι τα κάτωθι: Κατάσταση οδοιπορικών εξόδων συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον μετακινούμενο (επισυνάπτεται) Απόφαση ή Εντολή μετακίνησης (από το αρμόδιο όργανο) η οποία πρέπει να εκδίδεται και να αναρτάται στη Διαύγεια πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινούμενου και να φέρει τα λογότυπα του ΕΣΠΑ. Η απόφαση/εντολή πρέπει είτε να φέρει ΑΔΑ και να αναφέρει όλα όσα προαναφερθηκαν. Ανάλογα με το μέσο μετακίνησης υποβάλλονται τα ακόλουθα: Αεροπλάνο 1 Σημειώνεται η/οι αντίστοιχη/ες κατηγορία/ες δαπάνης/ών ανάλογα με την περίπτωση μετακίνησης. 2 Σημειώνεται η/οι αντίστοιχη/ες κατηγορία/ες δαπάνης/ών ανάλογα με την περίπτωση μετακίνησης. 3 Σημειώνεται η/οι αντίστοιχη/ες κατηγορία/ες δαπάνης/ών ανάλογα με την περίπτωση μετακίνησης. 4/10

5 α. Ηλεκτρονικά εισιτήρια β. ονομαστική απόδειξη πώλησης εισιτηρίων και ονομαστική απόδειξη είσπραξης ή ονομαστική απόδειξη πώλησης εισιτηρίων με αναφορά στον τρόπο καταβολής του ποσού μέσω πιστωτικής κάρτας ή μετρητοίς. γ. Πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης ΚΤΕΛ α. Πρωτότυπα εισιτήρια β. Πρωτότυπη ονομαστική απόδειξη είσπραξης εισιτηρίων γ. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης ΟΣΕ α. Πρωτότυπα εισιτήρια β. Πρωτότυπη ονομαστική απόδειξη είσπραξης εισιτηρίων γ. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ) αυτοκίνητο α. Αποδείξεις διοδίων (υποχρεωτικά για διαδρομές με σταθμούς διοδίων) β. Βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών που προκύπτουν οι χιλιομετρικές αποστάσεις (αναλυτικά) γ. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και της άδειας οδήγησης, σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται με Ι.Χ. Αν η άδεια του αυτοκινήτου είναι στο όνομα του ή της συζύγου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από όπου αποδεικνύεται η συγγενική σχέση. Εναλλακτικά, Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι το μεταφορικό μέσο ανήκει στον ίδιο ή την/τον σύζυγο, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και ο αριθμός άδειας οδήγησης του ίδιου. 3. Εξοφλημένο αναλυτικό τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος τα οποία θα εκδίδονται στο όνομα του μετακινούμενου και θα αναγράφονται οι ημερομηνίες διαμονής και ο αριθμός του δωματίου. Στην περίπτωση που η κράτηση του ξενοδοχείου γίνεται μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου (εκτός του αναλυτικού Τιμολογίου ή Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών) πρέπει να επισυνάπτεται το σχετικό voucher. Σε περιπτώσεις Δελτίου παροχής (τιμολογίου) επί πιστώσει, απαιτείται και απόδειξη είσπραξης. Για διανυκτέρευση σε φιλικό σπίτι, Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και η διεύθυνση της κατοικίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δεδομένα στην απόφαση/εντολή μετακίνησης πρέπει να συμφωνούν με τα παραστατικά δαπανών (π.χ. ημερομηνίες στα εισιτήρια, μέσο μετακίνησης, κλπ). Οδοιπορικά με ελλιπή παραστατικά ή παραστατικά που δεν συμφωνούν με τις ανωτέρω υποδείξεις, δεν θα εκκαθαρίζονται και δεν θα καταβάλλονται οι σχετικές αποζημιώσεις στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς και στα μέλη των Ομάδων. Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι για τη μετακίνηση και την ημερήσια αποζημίωση των συμμετεχόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35Α/ ) άρθρα 1-9 και 12 όπως έχει τροποποιηθεί με τον νόμο 3833/2010 άρθρο 9 (ΦΕΚ40Α/ ). Επίσης, σύμφωνα με το Ν. 2685/1999 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3833/2010 ισχύουν τα ακόλουθα: 5/10

6 1. Διανυκτέρευση επιτρέπεται όταν: α. Η απόσταση από την έδρα του υπαλλήλου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) km εφόσον κινείται με ιδιόκτητο αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) km όταν κινείται με συγκοινωνιακά μέσα και για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. β. Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική αρχή. 2. Ημερήσια αποζημίωση α. Για κάθε ημέρα διανυκτέρευσης ο μετακινούμενος δικαιούται ολόκληρη ημερήσια αποζημίωση 29,35. β. Την ημέρα της επιστροφής μετά από διανυκτέρευση ο μετακινούμενος δικαιούται το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης, δηλαδή 1/3*29,35=9,78. γ. Στην αυθημερόν μετακίνηση και όταν η απόσταση είναι πάνω από 40 χιλιόμετρα ο μετακινούμενος δικαιούται το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης, δηλαδή 1/3*29,35=9, Θέσεις μετακινούμενων - Δαπάνες διανυκτέρευσης Ο μετακινούμενος στο εσωτερικό δικαιούται να ταξιδεύει, ανάλογα με την ιδιότητά του και το βαθμό που κατέχει, στις θέσεις που κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες. Το ύψος δαπάνης διανυκτέρευσης (καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας, πανσιόν ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο) είναι ανάλογα με την κατηγορία που αφορά. Στην περίπτωσή μας έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες κατηγορίες: α. Κατηγορία ΙΙ π.χ. Διευθυντές και αντίστοιχοι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης, Σχολικοί σύμβουλοι Με πλοίο και τρένο στην Α θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α θέσης και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση Ύψος δαπάνης διανυκτέρευσης ανά ημέρα: 52,82 β. Κατηγορία ΙΙΙ π.χ. Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος Με πλοίο και τρένο στη Β θέση και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση Ύψος δαπάνης διανυκτέρευσης ανά ημέρα: 44,02 γ. Κατηγορία ΙV π.χ. εκπαιδευτικοί Με πλοίο και τρένο στη Β θέση και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση Ύψος δαπάνης διανυκτέρευσης ανά ημέρα: 35,22 4. Δικαίωμα χρήσης ΙΧ α. Ο μετακινούμενος εκτός έδρας και εντός νομού δικαιούται να χρησιμοποιεί ΙΧ αυτοκίνητο και του καταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση. β. Ο μετακινούμενος εκτός έδρας και εκτός νομού που μετακινείται για το μηνιαίο σεμινάριο επιμόρφωσης Γ φάσης είτε ως επιμορφωτής ή ως επιμορφούμενος ή ως γραμματέας δικαιούται να χρησιμοποιεί ΙΧ αυτοκίνητο και του καταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση. Επισημαίνεται ότι οι γραμματείς δεν συμμετέχουν στο σεμινάριο παρά μόνο εάν έχει οριστεί στη συνέχεια και συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας. δ. Ο μετακινούμενος εκτός έδρας και εκτός νομού που μετακινείται για επίσκεψη σε σχολείο για υποστήριξη των εκπαιδευτικών εφόσον δεν πραγματοποιήσει διαδοχική μετακίνηση δηλ. σε δύο πόλεις θα πληρωθεί το αντίτιμο του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου, 6/10

7 διαφορετικά αν πραγματοποιήσει διαδοχική μετακίνηση δικαιούται να χρησιμοποιεί ΙΧ αυτοκίνητο και του καταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση. δ. Ο μετακινούμενος εκτός έδρας και εκτός νομού που μετακινείται για συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών εάν δεν πραγματοποιήσει διαδοχική μετακίνηση θα πληρωθεί το αντίτιμο του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου. Μόνο εάν πραγματοποιήσει διαδοχική μετακίνηση (π.χ επίσκεψη σε σχολική μονάδα σε μια πόλη και στη συνέχεια συμμετοχή στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας σε άλλη πόλη) δικαιούται να χρησιμοποιεί ΙΧ αυτοκίνητο και του καταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση. Χιλιομετρική αποζημίωση Η χιλιομετρική αποζημίωση στην περίπτωση χρήσης Ι.Χ. είναι 0,15 το χιλιόμετρο με την προϋπόθεση αποστολής βεβαίωσης χιλιομετρικής απόστασης και αποδείξεων διοδίων για τις διαδρομές όπου υπάρχουν σταθμοί διοδίων. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν οι αποδείξεις διοδίων καταβάλλεται στο μετακινούμενο το αντίτιμο του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου εφόσον έχει σταλεί βεβαίωση του αντιτίμου εισιτηρίου από το ΚΤΕΛ ή τον ΟΣΕ για τη συγκεκριμένη διαδρομή. Β. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Οι συνεδριάσεις των Ομάδων Εργασίας για την επιμόρφωση Γ Φάσης και τη διαρκή Υποστήριξη εκπαιδευτικών (μέχρι τέσσερις συνεδριάσεις το μήνα) θα πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή αποζημίωση (από τις 17:00 και μετά) σύμφωνα με τη νομοθεσία περί συλλογικών οργάνων. Στις συνεδριάσεις των Ομάδων Εργασίας συζητούνται αναλυτικά θέματα που αναλαμβάνουν να καλύψουν τα μέλη της Ομάδας Εργασίας και σχεδιάζονται τρόποι παρέμβασης. Επίσης συζητούνται τα αποτελέσματα των επισκέψεων των εκπαιδευτικών και των σεμιναρίων της Γ φάσης και σχεδιάζονται οι επόμενες δραστηριότητες της Ομάδας Εργασίας ως προς τα θέματα αυτά. Τα ανωτέρω τηρούνται σε πρακτικά συνεδριάσεων τα οποία φέρουν τα λογότυπα του ΕΣΠΑ και στα οποία πρέπει να αναφέρονται ρητά τα ονοματεπώνυμα των παρόντων και απόντων κατά τη συνεδρίαση. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων εκδίδονται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα και μονογράφονται σε κάθε σελίδα από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας εκτός από την τελευταία σελίδα η οποία έχει τις υπογραφές και τα ονοματεπώνυμα του Προέδρου και των παρόντων μελών της Ομάδας Εργασίας. Τα πρακτικά αποστέλλονται σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα μαζί με τα παραδοτέα στην ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων ενώ ένα πρωτότυπο αντίγραφο παραμένει στην έδρα του Προέδρου της κάθε Ομάδας εργασίας. Τα παραδοτέα των Ομάδων είναι τα κάτωθι: α. πρακτικά των Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών (δύο (02) πρωτότυπα) τα οποία συντάσσονται όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Στα πρακτικά αναφέρονται ρητά τα παρόντα και τα απόντα μέλη της Ομάδας όπως αναγράφονται στην ΥΑ. Επίσης, τα πρακτικά μονογράφονται σε κάθε σελίδα και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση και φέρουν στο υποσέλιδο τα λογότυπα. β. πρωτότυπα συμπληρωμένα παρουσιολόγια διεξαγωγής σεμιναρίων Γ φάσης γ. αντίγραφα των συμπληρωμένων έντυπων επισκέψεων στις σχολικές μονάδες στο πλαίσιο της Γ φάσης επιμόρφωσης και υποστήριξης εκπαιδευτικών 7/10

8 δ. ερωτηματολόγια εσωτερικής αξιολόγησης και έκθεση αξιολόγησης αυτών ε. μηνιαίες εκθέσεις με συμπεράσματα από τις επισκέψεις στις Σχολικές Μονάδες και για την πορεία της Γ φάσης επιμόρφωσης και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Επισημαίνεται ότι για κάθε μήνα αποστέλλεται μία μόνο μηνιαία έκθεση από την κάθε Ομάδα Εργασίας. ζ. ημερολόγια (σχέδια δράσης) η. σχέδια εξατομικευμένων προγραμμάτων θ. ειδικές κλείδες παρατήρησης ανάλογα με την περίπτωση του εκάστοτε μαθητή Επισημαίνεται ότι τα παραδοτέα των εκπαιδευτικών πρέπει να αναφέρουν όνομα εκπαιδευτικού, δ/νση εκπαίδευσης, ημερομηνία, σχολείο, σχολικό έτος και το όνομα του μέλους της Ομάδας Εργασίας που υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό. Επίσης, θα πρέπει να δημιουργείται ένας φάκελος ανά μαθητή που θα περιλαμβάνει ημερολόγιο, κλείδα και εξατομικευμένο πρόγραμμα. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.ΥΕ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Τα δικαιολογητικά και τα παραδοτέα τα οποία θα πρέπει να είναι σωστά ταξινομημένα για να διευκολύνεται το έργο της παραλαβής τους αποστέλλονται συγκεντρωτικά ως εξής; 1.Για τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο αποστέλλονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου τα ακόλουθα: Πρακτικά των αντίστοιχων μηνών Παρουσιολόγια των αντίστοιχων μηνών Μηνιαίες εκθέσεις Ημερολόγια (σχέδια δράσης) Σχέδια εξατομικευμένων προγραμμάτων Ειδικές κλείδες παρατήρησης 2.Για τους μήνες Απρίλιο, Μαϊο και Ιούνιο αποστέλλονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου τα ακόλουθα: Πρακτικά των αντίστοιχων μηνών Παρουσιολόγια των αντίστοιχων μηνών, Μηνιαιες εκθέσεις, Τροποποιημένα Εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης όπου υπάρχουν Τροποποιημένα Ημερολόγια δράσης όπου υπάρχουν Τροποποιημένες Κλείδες παρατηρήσεις όπου υπάρχουν Ερωτηματολόγια εσωτερικής αξιολόγησης Έκθεση αξιολόγησης των ερωτηματολογίων Τα ανωτέρω αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: 8/10

9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Α. Παπανδρέου Μαρούσι Γραφείο 1031 Διαβίβαση Παραδοτέων Ομάδας Εργασίας ή Οδοιπορικά έξοδα Ομάδας.. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης» Συγκεκριμένα, θα αποστέλλονται με την ευθύνη του Προέδρου τα κάτωθι: 1.δικαιολογητικά μετακινήσεων των Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών Στο μηνιαίο φάκελο με τα δικαιολογητικά μετακινήσεων του Προέδρου της κάθε Ομάδας θα τοποθετείται ένα πρωτότυπο αντίγραφο όλων των πρακτικών του μήνα και το πρωτότυπο παρουσιολόγιο διεξαγωγής σεμιναρίων Γ φάσης του αντίστοιχου μήνα. Αν μια μετακίνηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την επίσκεψη σε σχολική μονάδα για υποστήριξη εκπαιδευτικού τότε θα αποστέλλεται και το αντίστοιχο έντυπο επίσκεψης μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μετακίνησης. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σε φάκελο σε ξεχωριστή αποστολή με την ένδειξη «Δικαιολογητικά μετακινήσεων Ομάδας Εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.... για το μήνα..». 2. τα ανωτέρω παραδοτέα των εν λόγω Ομάδων: Επισημαίνεται Τα παραδοτέα αποστέλλονται συγκεντρωτικά σε δύο χρονικές περιόδους (Απρίλιο και Ιούλιο 2015) όπως προαναφέρθηκε σε φάκελο με την ένδειξη «Παραδοτέα της Ομάδας Εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Δ/νσεων Εκπαίδευσης... για τους μήνες...». Προσοχή: Σε περίπτωση που μία Ομάδα Επιμόρφωσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών δεν έχει πραγματοποιήσει μετακινήσεις τότε αποστέλλονται και τα δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα των πρακτικών στο φάκελο με τα παραδοτέα. Δικαιολογητικά μετακινήσεων των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών Τα δικαιολογητικά μετακινήσεων των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών αποστέλλονται στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση από τον κάθε εκπαιδευτικό ή την Διεύθυνση εκπαίδευσης που ανήκει κάθε μήνα χωριστά σε φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά μετακινήσεων του εκπαιδευτικού <ονοματεπώνυμο> από την Επιμόρφωση Γ φάσης και διαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών της Δ/νσης <Π/θμιας ή Δ/θμιας> Εκπαίδευσης.... για το μήνα...». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 9/10

10 Συνημμένα: 1. Πίνακας κατανομής των Περιφερειών και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης ανά ΑΠ 2. Υπόδειγμα παρουσιολογίου διεξαγωγής σεμιναρίων Γ φάσης 3. Υπόδειγμα εντύπου επισκέψεων σχολικών μονάδων στο πλαίσιο της Γ φάσης επιμόρφωσης 4. Υπόδειγμα ερωτηματολογίου για τους Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής Αγωγής και τα στελέχη των ΚΕΔΔΥ 5. Υπόδειγμα ερωτηματολογίου για τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης 6. Υπόδειγμα κατάστασης οδοιπορικών εξόδων 7. Υπόδειγμα διαβιβαστικού Εσωτερική Διανομή: 1. Γρ. Γενικού Γραμματέα 2. Γρ. Προϊσταμένου ΕΥΕ ΕΔ 3. Μονάδες Β3, Δ 4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής 10/10

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 ΜΟΝΑΔΑ Δ ---- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002561613 2015-02-05

15PROC002561613 2015-02-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B3 Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ99-ΞΘΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: ΒΙΙ99-ΞΘΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές πληροφορίες

1. Γενικές πληροφορίες Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς - Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1α Σχολικός Περίπατος (χωρίς μεταφορικό μέσον) (ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)... 3 1β Σχολικός Περίπατος (με μεταφορικό

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονaς Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονaς Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΦ89-ΒΦΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α2 «Προώθηση & Βελτίωση της Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου µάθησης» ΜΕΤΡΟ 2.4 Επαγγελµατικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις,που ισχύουν από 1.6.1999 προβλέπονται τα εξής :

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις,που ισχύουν από 1.6.1999 προβλέπονται τα εξής : Αθήνα 20 / 7 /1999 Αρ. Πρωτ.2/54865/0022 ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση ν.2685/99» Σας κοινοποιούμε, τις διατάξεις του Ν.2685/99 ( ΦΕΚ 35 Α 718-2-99), περί δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρ. Λαδά 6 Πληροφορίες : Ε. Καφεντζή, Μ. Χατζάρα Τηλέφωνο : 210 368 9038, 727 5044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Εισήγηση Δ.Σ. Εταιρείας: 158 η Συνεδρίαση /16-12-2008 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΚ9-Ρ46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΓΚ9-Ρ46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ της με αριθμ. πρωτ. 81870/Δ3/17-7-2012 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων

ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1α Πληροφορίες : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα