Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, ΞΑΝΘΗ Τηλ.: Φαξ.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, ΞΑΝΘΗ Τηλ.: Φαξ.: Ξάνθη Α.Π ΠΡΟΣ 1. Τις Κοσμητείες των Σχολών του ΔΠΘ Ξάνθη - Αλεξανδρούπολη 2. Τα Τμήματα του ΔΠΘ Ξάνθη - Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη Ορεστιάδα (Προς ενημέρωση των μελών Επιστημονικά Υπευθύνων των έργων) ΘΕΜΑ: Δαπάνες για μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων συμμετοχή σε συνέδρια Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίασή της με αριθμό 310/ , ως προς τον καθορισμό επιλέξιμων δαπανών για τις μετακινήσεις από έως των μελών ομάδας εκτέλεσης έργων που λογιστικά διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός (σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΑ/679/ περιπτ. Β «Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό» και το Ν. 2685/99) καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, αποφάσισε τα παρακάτω: Οι δαπάνες μετακινήσεων είναι επιλέξιμες μόνον όταν αποδεδειγμένα συνδέονται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του εκτελούμενου έργου και πραγματοποιούνται με σκοπό την απρόσκοπτη και ομαλή εκτέλεσή του. Ο σκοπός της μετακίνησης πρέπει να αναφέρεται ρητά στην εντολή μετακίνησης που εκδίδει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος κάθε έργου, ο οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη της αιτιολογίας τους σε σχέση με τους στόχους του εκτελούμενου έργου (για την περίπτωση ελέγχων που κατά καιρούς διενεργούνται στον Ειδικό Λογαριασμό). Οι παρακάτω κανόνες μπορεί να διαφοροποιούνται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης αντίθετων συμβατικών υποχρεώσεων. Για την κοστολόγηση των μετακινήσεων (στο εσωτερικό ή / και το εξωτερικό) αποφασίζονται τα εξής: 1. Μετακινήσεις εσωτερικού Έξοδα διανυκτέρευσης: Το καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας αφορά ανώτατο όριο τα 200,00/διανυκτέρευση με πρωινό. Ημερήσια αποζημίωση ίση με 80,00. Έξοδα μετακίνησης Χιλιομετρική αποζημίωση: Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου (δικού τους ή μέλους της οικογενείας τους), καταβάλλεται στους δικαιούχους χιλιομετρική αποζημίωση 0,3/χιλιόμετρο, Σε περίπτωση χρησιμοποίησης δημόσιου μεταφορικού μέσου, ολόκληρο το ποσό των εισιτηρίων συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όχι όμως των τυχόν προστίμων.

2 2. Μετακινήσεις εξωτερικού Έξοδα διανυκτέρευσης: Το καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας αφορά ανώτατο όριο τα 200,00/διανυκτέρευση με πρωινό. Για παραμονή μεγαλύτερη από ένα μήνα επιτρέπεται και η διαμονή σε μισθωμένο δωμάτιο / διαμέρισμα, εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το αντίστοιχο ποσό εξόδων διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο κατηγορίας 4 αστέρων. Για την καταβολή του ποσού στον δικαιούχο, απαιτείται βεβαίωση της οικείας Προξενικής Αρχής για την τιμή διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο κατηγορίας 4 αστέρων, το μισθωτήριο συμβόλαιο και η εξοφλητική απόδειξη. Ημερήσια αποζημίωση ίση με 170,00. Έξοδα μετακίνησης: Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, τότε στον μετακινούμενο καταβάλλεται η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης διαδρομής και σε περίπτωση που η διαδρομή αυτή δεν καλύπτεται από αεροπορική σύνδεση, η δαπάνη αντίστοιχου συγκοινωνιακού μέσου. Ως ημέρες ταξιδιού δικαιολογούνται μόνο οι απαιτούμενες για τη μετακίνηση με το ανάλογο δημόσιο μεταφορικό μέσο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται για τις μετακινήσεις του εσωτερικού. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης δημόσιου μεταφορικού μέσου, ολόκληρο το ποσό των εισιτηρίων συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όχι όμως των τυχόν προστίμων. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να καθορίσει τις Γενικές και Ειδικές Διατάξεις που αφορούν τις δαπάνες μετακινήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων, οι οποίες θα ισχύουν στο εξής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθηγητής Γεώργιος Κώστα Αντιπρύτανης του Δ.Π. Θράκης Συνημμένα: Γενικές και Ειδικές Διατάξεις που αφορούν μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων.

3 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Σε κάθε μετακίνηση, πρέπει να υπάρχει λεπτομερής αναλυτική περιγραφή του ημερολογίου κίνησης, το οποίο πάντοτε θα συνοδεύεται από την ανάλογη εντολή μετακίνησης που δίνεται στον μετακινούμενο εκτός έδρας από τον Ε.Υ. του έργου. 2. Οι απαιτούμενες εντολές μετακίνησης του Ε.Υ. των έργων προς τους μετακινούμενους υποβάλλονται απαραίτητα στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, είτε κατά τη διαδικασία εντολής εξόφλησης της συγκεκριμένης δαπάνης, είτε κατά τη διαδικασία απόδοσης της αντίστοιχης προκαταβολής. 3. Η κατάθεση των δικαιολογητικών για την καταβολή των δαπανών των μετακινήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την ημερομηνία της πραγματοποίησης της εκάστοτε μετακίνησης. 4. Στα ερευνητικά προγράμματα όπου υπάρχουν συμβατικοί όροι, υπερισχύουν έναντι της πάγιας απόφασης των μετακινήσεων. Διανυκτέρευση: 1. Επιτρέπεται όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο, μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα όταν κινείται με δημόσιο μεταφορικό μέσο και για μετακινήσεις στη νησιώτικη Ελλάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. 2. Για την περίπτωση διαμονής σε ξενοδοχεία, οι αντίστοιχες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών πρέπει να εκδίδονται όπως παρακάτω: Ονοματεπώνυμο δικαιούχου (π.χ. Φίλιππος Παπαδόπουλος) ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δ.Π. Θράκης Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. ή Αριθμ. Αστυνομικής Ταυτότητας, τα αντίστοιχα του δικαιούχου και όχι του Ειδικού Λογαριασμού 3. Στο παραστατικό του ξενοδοχείου πρέπει να αναφέρεται ότι η τιμή αφορά σε μονόκλινο δωμάτιο ή σε χρέωση ενός ατόμου (του μετακινούμενου). 4. Σε περίπτωση κράτησης ξενοδοχείου μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου, απαιτείται: Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του πρακτορείου Το αντίστοιχο voucher κράτησης Ημερήσια Αποζημίωση: 1. Καταβάλλεται ολόκληρη όταν οι δαπάνες διανυκτέρευσης και μόνο αυτές, καλύπτονται από το Δημόσιο ή από άλλη πηγή. 2. Καταβάλλεται ολόκληρη για κάθε διανυκτέρευση του μετακινούμενου εκτός έδρας, είτε αυτή τεκμαίρεται από ανάλογο παραστατικό ξενοδοχείου, είτε γίνεται σε φιλικό ή ιδιόκτητο σπίτι. 3. Καταβάλλεται μειωμένη κατά 50%: Η αυθημερόν μετακίνηση σε απόσταση μεγαλύτερη από ογδόντα (80) χιλιόμετρα, με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό μεταφορικό μέσο. Η αυθημερόν μετακίνηση σε απόσταση μεγαλύτερη από εξήντα (60) χιλιόμετρα με δημόσιο μέσο μεταφοράς.

4 3. Η ημέρα επιστροφής (για μετακινήσεις σε εσωτερικό ή εξωτερικό) αποζημιώνεται με το 50% της ημερήσιας αποζημίωσης, εκτός της περίπτωσης μετακίνησης στην Αθήνα αυθημερόν, για την οποία η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται ολόκληρη (80 ΕΥΡΩ). 4. Η δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικών συνεργατών καταβάλλεται μόνο εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της α.π. 74/ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών (συνεδρίαση 286/ ), δηλαδή, μόνο εφόσον έχει συνυπολογιστεί ως αμοιβή στο ποσό της σύμβασης απασχόλησής τους στο οικείο έργο. Χιλιομετρική Αποζημίωση - Εισιτήρια: 1. Για την κάλυψη δαπανών με δημόσιας χρήσης μεταφορικού μέσου απαιτείται το πρωτότυπο εισιτήριο, είτε η πρωτότυπη απόδειξη πρακτορείου. Απαραίτητη για κάθε καταβολή του κόστους των αεροπορικών εισιτηρίων είναι η προσκόμιση των καρτών επιβίβασης (Boarding Cards). Αποδεκτά είναι και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, εφόσον αναγράφουν το κόστος του εισιτηρίου. 2. Το ημερολόγιο κίνησης συνοδεύεται με αποδείξεις διοδίων όταν η μετακίνηση γίνεται σε διαδρομές με υπάρχοντες σταθμούς διοδίων. 3. Τόσο η δαπάνη διοδίων όσο και ο ναύλος αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς είναι επιλέξιμες δαπάνες. 4. Για τις περιπτώσεις κινήσεων για εκτέλεση εργασιών ερευνητικών προγραμμάτων, (κυρίως μετρήσεων, καταγραφών κλπ), κατά τις οποίες ο υπολογισμός των διανυθέντων χιλιομέτρων με το πάγιο σύστημα υπολογισμού τους - αποστάσεις από οικισμό σε οικισμό - είναι επίπονος και πάντως δεν μπορεί να είναι ακριβής, λόγω των πολλών παρεκκλίσεων και πορειών σε μη καταγεγραμμένα, από άποψη αποστάσεων, οδικά δίκτυα ισχύουν τα εξής: Ο υπολογισμός του κόστους μετακίνησης στις παραπάνω περιγραφόμενες περιπτώσεις, να γίνεται βάσει πραγματικώς διανυθέντων χιλιομέτρων σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) του Επιστημονικού Υπευθύνου. Ορίζονται ως ανώτατο όριο τα 350 χιλιόμετρα ανά μετακίνηση του είδους που περιγράφεται παραπάνω και με προϋπόθεση η κίνηση να εκτελείται σε δύο το πολύ όμορους Νομούς. 5. Για τις μετακινήσεις με ΙΧ (του μετακινούμενου ή μέλους της οικογένειας του), επιπλέον απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (Ν. 1599/86), η οποία θα υποβάλλεται μία και μόνο φορά για κάθε έργο και θα αναφέρει: τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου την κυριότητά του από τον μετακινούμενο ή / και μέλος της οικογένειάς του τον αριθμό Άδειας Οδήγησης του μετακινούμενου ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Διανυκτέρευση εκτός έδρας επιτρέπεται και στην περίπτωση που αφορά στην νήσο Θάσο. 2. Για τις χώρες Τουρκία και Βουλγαρία δύναται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μέσου μεταφοράς (του μετακινούμενου ή μέλους της οικογενείας του) με καταβολή χιλιομετρική αποζημίωση ύψους 0,3/χιλιόμετρο. Για την περίπτωση αυτή πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησης απαιτείται η κατάθεση του αιτήματος μετακίνησης στη Γραμματεία του ΕΛ/ΔΠΘ, η έγκριση του από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και η επικύρωση του από την Επιτροπή Ερευνών. 3. Ως έδρα νοείται (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 2685/99) η πόλη στην οποία λειτουργεί η υπηρεσία όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος.

5 Κατ εξαίρεση η έδρα ενός μέλους ΔΕΠ όταν αυτό βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια θεωρείται η έδρα του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο μετέβη προσωρινά. 4. Ειδικότερα, για τους εξωτερικούς συνεργάτες (συμβάσεις ανάθεσης έργου) ως αφετηρία για τις μετακινήσεις μπορεί να θεωρηθεί είτε ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους είτε η έδρα του Τμήματος που ανήκει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου. 5. Για μετακινήσεις προσωπικού του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο των έργων, με εξαίρεση τα μέλη ΔΕΠ, απαιτείται η έγκριση της μετακίνησης και από τον προϊστάμενο του μετακινούμενου στο έντυπο της εντολής μετακίνησης. 6. Σε τιμολόγια του εξωτερικού σε νόμισμα διαφορετικό του για την μετατροπή πρέπει να χρησιμοποιείται η ισοτιμία της ημερομηνίας έκδοσης του παραστατικού. 7. Οι δαπάνες για την έκδοση βίζας για την μετακίνηση σε τρίτες χώρες είναι επιλέξιμες με αποδεικτικό την απόδειξη είσπραξης από την αντίστοιχη προξενική αρχή. 8. Μέλη ΔΕΠ που έχουν συνταξιοδοτηθεί δικαιούνται ημερήσια αποζημίωση με προσκόμιση παραστατικών διατροφής και μέχρι του καθορισμένου ποσού. 9. Για την περίπτωση μετακινήσεων μελών Δ.Ε.Π. του Δ.Π.Θ. και για το σύνολο των έργων στα οποία συμμετέχουν δεν επιτρέπεται η απουσία για περισσότερες από δέκα (10) συνεχόμενες ημερολογιακές μέρες. Ως πρώτη μέρα νοείται η μέρα αναχώρησης και ως δέκατη η μέρα επιστροφής. Παρέκκλιση από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπεται μόνον μετά από έγκριση της απουσίας από τον Πρόεδρο του Τμήματος, στο οποίο ανήκει το μέλος Δ.Ε.Π., που θα κατατίθεται συνημμένη στο ημερολόγιο μετακίνησης. Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται οι μετακινήσεις των μελών Δ.Ε.Π. που πραγματοποιούνται στο χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών (δηλαδή από ) καθώς και στις επίσημες αργίες, όπως αυτές προβλέπονται στο ακαδημαϊκό εορτολόγιο. 10. Η μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται μόνο όταν είναι αναγκαία η μεταφορά υλικών. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται η χρήση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί). Η χρήση ταξί επιτρέπεται και για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι ώρες αναχώρησης και επιστροφής Αερογραμμών είναι τέτοιες ώστε δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης από και προς το αεροδρόμιο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Ως αποδεικτικά θεωρούνται οι κάρτες επιβίβασης (Boarding Cards) του μετακινούμενου και η υπεύθυνη δήλωση του (Ν. 1599/86) για την παραπάνω αδυναμία. Δαπάνες μετακίνησης εντός των πόλεων με δημόσιο μέσο μεταφοράς καλύπτονται με αποδείξεις εισιτήρια. 11. Για την καταβολή των εξόδων συνεδρίων απαιτείται η πρωτότυπη απόδειξη για το κόστος συμμετοχής, το πρόγραμμα του συνεδρίου και βεβαίωση συμμετοχής ή υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος. 12. Για την έγκριση και την καταβολή της αιτούμενης δαπάνης μετακίνησης απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος (Ν. 1599/1986) προς την Επιτροπή Ερευνών, στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δαπάνη μετακίνησης δεν θα καλυφθεί από οποιαδήποτε άλλη πηγή. 13. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες μετακίνησης που αφορούν χρήση εναλλακτικών διαδρομών για προορισμούς στους οποίους υπάρχει δυνατότητα μετάβασης μέσω διοδίων, εφόσον δεν συνοδεύονται από δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της μετακίνησης (τιμολόγια ξενοδοχείου, εισιτήρια). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθηγητής Γεώργιος Κώστα Αντιπρύτανης του Δ.Π. Θράκης

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρ. Λαδά 6 Πληροφορίες : Ε. Καφεντζή, Μ. Χατζάρα Τηλέφωνο : 210 368 9038, 727 5044

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1 1 Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση έργων. 2 2 Εγκρίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Σηµείωση : Με την παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2920/01,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ(ΕΩΣ 30ΗΜ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2163 18 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1112009718 Οδηγός χρηματοδότησης και διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Νο. 9. Γενική (4070) Δ.Ε. 20534/1646/04/05/12 Άρθρο 82 Γενικοί κανόνες - Ορισμοί Για τους σκοπούς του μέρους αυτού: 1. Επιβατηγά δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2037 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,16 Σεπτεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.60630 /ΕΥΣ 5671 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ICT4GROWTH. 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ICT4GROWTH. 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ICT4GROWTH 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 I. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 1. Υποχρεώσεις ηµοσιότητας Στην παρ. 7.3 του Οδηγού της ράσης αναφέρονται οι ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χολαργός 15-12-2014 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Αρ. Πρωτ. :106329 Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες

Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα