Hosea. Chapter 1 1 λογοσ κυριου οσ εγενηθη προσ ωσηε τον του βεηρι εν ηµεραισ οζιου και ιωαθαµ και αχαζ και εζεκι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hosea. Chapter 1 1 λογοσ κυριου οσ εγενηθη προσ ωσηε τον του βεηρι εν ηµεραισ οζιου και ιωαθαµ και αχαζ και εζεκι"

Transcript

1 Hosea Chapter 1 1 λογοσ κυριου οσ εγενηθη προσ ωσηε τον του βεηρι εν ηµεραισ οζιου και ιωαθαµ και αχαζ και εζεκι ου βασιλεων ιουδα και εν ηµεραισ ιεροβοαµ υιου ιωασ βασιλεωσ ισραηλ 2 αρχη λογου κυριου προσ ω σηε και ειπεν κυριοσ προσ ωσηε βαδιζε λαβε σεαυτω γυναικα πορνειασ και τεκνα πορνειασ διοτι εκπ ορνευουσα εκπορνευσει η γη απο οπισθεν του κυριου 3 και επορευθη και ελαβεν την γοµερ θυγατερα δ εβηλαιµ και συνελαβεν και ετεκεν αυτω υιον 4 και ειπεν κυριοσ προσ αυτον καλεσον το ονοµα αυτου ιεζραελ διοτι ετι µικρον και εκδικησω το αιµα του ιεζραελ επι τον οικον ιου και καταπαυσω βασιλει αν οικου ισραηλ 5 και εσται εν τη ηµερα εκεινη συντριψω το τοξον του ισραηλ εν τη κοιλαδι του ιεζρ αελ 6 και συνελαβεν ετι και ετεκεν θυγατερα και ειπεν αυτω καλεσον το ονοµα αυτησ ουκ ηλεηµενη δ ιοτι ου µη προσθησω ετι ελεησαι τον οικον του ισραηλ αλλ η αντιτασσοµενοσ αντιταξοµαι αυτοισ 7 τ ουσ δε υιουσ ιουδα ελεησω και σωσω αυτουσ εν κυριω θεω αυτων και ου σωσω αυτουσ εν τοξω ουδε εν ροµφαια ουδε εν πολεµω ουδε εν αρµασιν ουδε εν ιπποισ ουδε εν ιππευσιν 8 και απεγαλακτισεν την ουκ ηλεηµενην και συνελαβεν ετι και ετεκεν υιον 9 και ειπεν καλεσον το ονοµα αυτου ου λαοσ µου διοτι υµεισ ου λαοσ µου και εγω ουκ ειµι υµων Chapter 2 1 και ην ο αριθµοσ των υιων ισραηλ ωσ η αµµοσ τησ θαλασσησ η ουκ εκµετρηθησεται ουδε εξαριθµη θησεται και εσται εν τω τοπω ου ερρεθη αυτοισ ου λαοσ µου υµεισ εκει κληθησονται υιοι θεου ζωντο σ 2 και συναχθησονται οι υιοι ιουδα και οι υιοι ισραηλ επι το αυτο και θησονται εαυτοισ αρχην µιαν και αναβησονται εκ τησ γησ οτι µεγαλη η ηµερα του ιεζραελ 3 ειπατε τω αδελφω υµων λαοσ µου και τ η αδελφη υµων ηλεηµενη 4 κριθητε προσ την µητερα υµων κριθητε οτι αυτη ου γυνη µου και εγω ουκ α νηρ αυτησ και εξαρω την πορνειαν αυτησ εκ προσωπου µου και την µοιχειαν αυτησ εκ µεσου µαστω ν αυτησ 5 οπωσ αν εκδυσω αυτην γυµνην και αποκαταστησω αυτην καθωσ ηµερα γενεσεωσ αυτησ και θησοµαι αυτην ωσ ερηµον και ταξω αυτην ωσ γην ανυδρον και αποκτενω αυτην εν διψει 6 και τα τεκν α αυτησ ου µη ελεησω οτι τεκνα πορνειασ εστιν 7 οτι εξεπορνευσεν η µητηρ αυτων κατησχυνεν η τεκο υσα αυτα ειπεν γαρ ακολουθησω οπισω των εραστων µου των διδοντων µοι τουσ αρτουσ µου και το υδωρ µου και τα ιµατια µου και τα οθονια µου και το ελαιον µου και παντα οσα µοι καθηκει 8 δια του το ιδου εγω φρασσω την οδον αυτησ εν σκολοψιν και ανοικοδοµησω τασ οδουσ αυτησ και την τριβον αυτησ ου µη ευρη 9 και καταδιωξεται τουσ εραστασ αυτησ και ου µη καταλαβη αυτουσ και ζητησει αυτουσ και ου µη ευρη αυτουσ και ερει πορευσοµαι και επιστρεψω προσ τον ανδρα µου τον προτερο ν οτι καλωσ µοι ην τοτε η νυν 10 και αυτη ουκ εγνω οτι εγω δεδωκα αυτη τον σιτον και τον οινον και το ελαιον και αργυριον επληθυνα αυτη αυτη δε αργυρα και χρυσα εποιησεν τη βααλ 11 δια τουτο επιστρ εψω και κοµιουµαι τον σιτον µου καθ ωραν αυτου και τον οινον µου εν καιρω αυτου και αφελουµαι τα ιµατια µου και τα οθονια µου του µη καλυπτειν την ασχηµοσυνην αυτησ 12 και νυν αποκαλυψω τη ν ακαθαρσιαν αυτησ ενωπιον των εραστων αυτησ και ουδεισ ου µη εξεληται αυτην εκ χειροσ µου 13 κ αι αποστρεψω πασασ τασ ευφροσυνασ αυτησ εορτασ αυτησ και τασ νουµηνιασ αυτησ και τα σαββα τα αυτησ και πασασ τασ πανηγυρεισ αυτησ 14 και αφανιω αµπελον αυτησ και τασ συκασ αυτησ οσα ε ιπεν µισθωµατα µου ταυτα εστιν α εδωκαν µοι οι ερασται µου και θησοµαι αυτα εισ µαρτυριον και κ αταφαγεται αυτα τα θηρια του αγρου και τα πετεινα του ουρανου και τα ερπετα τησ γησ 15 και εκδικη σω επ αυτην τασ ηµερασ των βααλιµ εν αισ επεθυεν αυτοισ και περιετιθετο τα ενωτια αυτησ και τα καθορµια αυτησ και επορευετο οπισω των εραστων αυτησ εµου δε επελαθετο λεγει κυριοσ 16 δια τουτο ιδου εγω πλανω αυτην και ταξω αυτην εισ ερηµον και λαλησω επι την καρδιαν αυτησ 17 και δωσω αυ τη τα κτηµατα αυτησ εκειθεν και την κοιλαδα αχωρ διανοιξαι συνεσιν αυτησ και ταπεινωθησεται εκ ει κατα τασ ηµερασ νηπιοτητοσ αυτησ και κατα τασ ηµερασ αναβασεωσ αυτησ εκ γησ αιγυπτου 18 κα ι εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ καλεσει µε ο ανηρ µου και ου καλεσει µε ετι βααλιµ 19 και εξα ρω τα ονοµατα των βααλιµ εκ στοµατοσ αυτησ και ου µη µνησθωσιν ουκετι τα ονοµατα αυτων 20 και διαθησοµαι αυτοισ εν εκεινη τη ηµερα διαθηκην µετα των θηριων του αγρου και µετα των πετεινων τ ου ουρανου και µετα των ερπετων τησ γησ και τοξον και ροµφαιαν και πολεµον συντριψω απο τησ γη σ και κατοικιω σε επ ελπιδι 21 και µνηστευσοµαι σε εµαυτω εισ τον αιωνα και µνηστευσοµαι σε εµαυτ ω εν δικαιοσυνη και εν κριµατι και εν ελεει και εν οικτιρµοισ 22 και µνηστευσοµαι σε εµαυτω εν πιστει και επιγνωση τον κυριον 23 και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ επακουσοµαι τω ουρανω και ο ο υρανοσ επακουσεται τη γη 24 και η γη επακουσεται τον σιτον και τον οινον και το ελαιον και αυτα επα κουσεται τω ιεζραελ 25 και σπερω αυτην εµαυτω επι τησ γησ και ελεησω την ουκ ηλεηµενην και ερω τ

2 ω ου λαω µου λαοσ µου ει συ και αυτοσ ερει κυριοσ ο θεοσ µου ει συ Chapter 3 1 και ειπεν κυριοσ προσ µε ετι πορευθητι και αγαπησον γυναικα αγαπωσαν πονηρα και µοιχαλιν καθ ωσ αγαπα ο θεοσ τουσ υιουσ ισραηλ και αυτοι αποβλεπουσιν επι θεουσ αλλοτριουσ και φιλουσιν πε µµατα µετα σταφιδων 2 και εµισθωσαµην εµαυτω πεντεκαιδεκα αργυριου και γοµορ κριθων και νεβελ οινου 3 και ειπα προσ αυτην ηµερασ πολλασ καθηση επ εµοι και ου µη πορνευσησ ουδε µη γενη ανδρι ετερω και εγω επι σοι 4 διοτι ηµερασ πολλασ καθησονται οι υιοι ισραηλ ουκ οντοσ βασιλεωσ ουδε οντ οσ αρχοντοσ ουδε ουσησ θυσιασ ουδε οντοσ θυσιαστηριου ουδε ιερατειασ ουδε δηλων 5 και µετα ταυ τα επιστρεψουσιν οι υιοι ισραηλ και επιζητησουσιν κυριον τον θεον αυτων και δαυιδ τον βασιλεα α υτων και εκστησονται επι τω κυριω και επι τοισ αγαθοισ αυτου επ εσχατων των ηµερων Chapter 4 1 ακουσατε λογον κυριου υιοι ισραηλ διοτι κρισισ τω κυριω προσ τουσ κατοικουντασ την γην διοτι ου κ εστιν αληθεια ουδε ελεοσ ουδε επιγνωσισ θεου επι τησ γησ 2 αρα και ψευδοσ και φονοσ και κλοπη κ αι µοιχεια κεχυται επι τησ γησ και αιµατα εφ αιµασιν µισγουσιν 3 δια τουτο πενθησει η γη και σµικρυ νθησεται συν πασιν τοισ κατοικουσιν αυτην συν τοισ θηριοισ του αγρου και συν τοισ ερπετοισ τησ γ ησ και συν τοισ πετεινοισ του ουρανου και οι ιχθυεσ τησ θαλασσησ εκλειψουσιν 4 οπωσ µηδεισ µητε δικαζηται µητε ελεγχη µηδεισ ο δε λαοσ µου ωσ αντιλεγοµενοσ ιερευσ 5 και ασθενησεισ ηµερασ και α σθενησει και προφητησ µετα σου νυκτι ωµοιωσα την µητερα σου 6 ωµοιωθη ο λαοσ µου ωσ ουκ εχων γ νωσιν οτι συ επιγνωσιν απωσω καγω απωσοµαι σε του µη ιερατευειν µοι και επελαθου νοµον θεου σο υ καγω επιλησοµαι τεκνων σου 7 κατα το πληθοσ αυτων ουτωσ ηµαρτον µοι την δοξαν αυτων εισ ατιµ ιαν θησοµαι 8 αµαρτιασ λαου µου φαγονται και εν ταισ αδικιαισ αυτων ληµψονται τασ ψυχασ αυτων 9 και εσται καθωσ ο λαοσ ουτωσ και ο ιερευσ και εκδικησω επ αυτον τασ οδουσ αυτου και τα διαβουλ ια αυτου ανταποδωσω αυτω 10 και φαγονται και ου µη εµπλησθωσιν επορνευσαν και ου µη κατευθυνω σιν διοτι τον κυριον εγκατελιπον του φυλαξαι 11 πορνειαν και οινον και µεθυσµα εδεξατο καρδια λαου µου 12 εν συµβολοισ επηρωτων και εν ραβδοισ αυτου απηγγελλον αυτω πνευµατι πορνειασ επλανηθη σαν και εξεπορνευσαν απο του θεου αυτων 13 επι τασ κορυφασ των ορεων εθυσιαζον και επι τουσ βου νουσ εθυον υποκατω δρυοσ και λευκησ και δενδρου συσκιαζοντοσ οτι καλον σκεπη δια τουτο εκπορ νευσουσιν αι θυγατερεσ υµων και αι νυµφαι υµων µοιχευσουσιν 14 και ου µη επισκεψωµαι επι τασ θυγ ατερασ υµων οταν πορνευωσιν και επι τασ νυµφασ υµων οταν µοιχευωσιν διοτι και αυτοι µετα των π ορνων συνεφυροντο και µετα των τετελεσµενων εθυον και ο λαοσ ο συνιων συνεπλεκετο µετα πορνη σ 15 συ δε ισραηλ µη αγνοει και ιουδα µη εισπορευεσθε εισ γαλγαλα και µη αναβαινετε εισ τον οικον ω ν και µη οµνυετε ζωντα κυριον 16 οτι ωσ δαµαλισ παροιστρωσα παροιστρησεν ισραηλ νυν νεµησει αυ τουσ κυριοσ ωσ αµνον εν ευρυχωρω 17 µετοχοσ ειδωλων εφραιµ εθηκεν εαυτω σκανδαλα 18 ηρετισεν χα ναναιουσ πορνευοντεσ εξεπορνευσαν ηγαπησαν ατιµιαν εκ φρυαγµατοσ αυτων 19 συστροφη πνευµατο σ συ ει εν ταισ πτερυξιν αυτησ και καταισχυνθησονται εκ των θυσιαστηριων αυτων Chapter 5 1 ακουσατε ταυτα οι ιερεισ και προσεχετε οικοσ ισραηλ και ο οικοσ του βασιλεωσ ενωτιζεσθε διοτι π ροσ υµασ εστιν το κριµα οτι παγισ εγενηθητε τη σκοπια και ωσ δικτυον εκτεταµενον επι το ιταβυριον 2 ο οι αγρευοντεσ την θηραν κατεπηξαν εγω δε παιδευτησ υµων 3 εγω εγνων τον εφραιµ και ισραηλ ουκ απεστιν απ εµου διοτι νυν εξεπορνευσεν εφραιµ εµιανθη ισραηλ 4 ουκ εδωκαν τα διαβουλια αυτων το υ επιστρεψαι προσ τον θεον αυτων οτι πνευµα πορνειασ εν αυτοισ εστιν τον δε κυριον ουκ επεγνωσα ν 5 και ταπεινωθησεται η υβρισ του ισραηλ εισ προσωπον αυτου και ισραηλ και εφραιµ ασθενησουσιν εν ταισ αδικιαισ αυτων και ασθενησει και ιουδασ µετ αυτων 6 µετα προβατων και µοσχων πορευσοντ αι του εκζητησαι τον κυριον και ου µη ευρωσιν αυτον οτι εξεκλινεν απ αυτων 7 οτι τον κυριον εγκατε λιπον οτι τεκνα αλλοτρια εγεννηθησαν αυτοισ νυν καταφαγεται αυτουσ η ερυσιβη και τουσ κληρουσ αυτων 8 σαλπισατε σαλπιγγι επι τουσ βουνουσ ηχησατε επι των υψηλων κηρυξατε εν τω οικω ων εξεσ τη βενιαµιν 9 εφραιµ εισ αφανισµον εγενετο εν ηµεραισ ελεγχου εν ταισ φυλαισ του ισραηλ εδειξα πιστ α 10 εγενοντο οι αρχοντεσ ιουδα ωσ µετατιθεντεσ ορια επ αυτουσ εκχεω ωσ υδωρ το ορµηµα µου 11 κατε δυναστευσεν εφραιµ τον αντιδικον αυτου κατεπατησεν κριµα οτι ηρξατο πορευεσθαι οπισω των µατ αιων 12 και εγω ωσ ταραχη τω εφραιµ και ωσ κεντρον τω οικω ιουδα 13 και ειδεν εφραιµ την νοσον αυτο υ και ιουδασ την οδυνην αυτου και επορευθη εφραιµ προσ ασσυριουσ και απεστειλεν πρεσβεισ προσ βασιλεα ιαριµ και αυτοσ ουκ ηδυνασθη ιασασθαι υµασ και ου µη διαπαυση εξ υµων οδυνη 14 διοτι εγ ω ειµι ωσ πανθηρ τω εφραιµ και ωσ λεων τω οικω ιουδα και εγω αρπωµαι και πορευσοµαι και ληµψο µαι και ουκ εσται ο εξαιρουµενοσ 15 πορευσοµαι και επιστρεψω εισ τον τοπον µου εωσ ου αφανισθωσι ν και επιζητησουσιν το προσωπον µου εν θλιψει αυτων ορθριουσι προσ µε λεγοντεσ

3 Chapter 6 1 πορευθωµεν και επιστρεψωµεν προσ κυριον τον θεον ηµων οτι αυτοσ ηρπακεν και ιασεται ηµασ πατ αξει και µοτωσει ηµασ 2 υγιασει ηµασ µετα δυο ηµερασ εν τη ηµερα τη τριτη αναστησοµεθα και ζησο µεθα ενωπιον αυτου 3 και γνωσοµεθα διωξοµεν του γνωναι τον κυριον ωσ ορθρον ετοιµον ευρησοµεν α υτον και ηξει ωσ υετοσ ηµιν προιµοσ και οψιµοσ τη γη 4 τι σοι ποιησω εφραιµ τι σοι ποιησω ιουδα το δ ε ελεοσ υµων ωσ νεφελη πρωινη και ωσ δροσοσ ορθρινη πορευοµενη 5 δια τουτο απεθερισα τουσ προφ ητασ υµων απεκτεινα αυτουσ εν ρηµασιν στοµατοσ µου και το κριµα µου ωσ φωσ εξελευσεται 6 διοτι ε λεοσ θελω και ου θυσιαν και επιγνωσιν θεου η ολοκαυτωµατα 7 αυτοι δε εισιν ωσ ανθρωποσ παραβαιν ων διαθηκην εκει κατεφρονησεν µου 8 γαλααδ πολισ εργαζοµενη µαταια ταρασσουσα υδωρ 9 και η ισχυ σ σου ανδροσ πειρατου εκρυψαν ιερεισ οδον κυριου εφονευσαν σικιµα οτι ανοµιαν εποιησαν 10 εν τω οικω ισραηλ ειδον φρικωδη εκει πορνειαν του εφραιµ εµιανθη ισραηλ και ιουδα 11 αρχου τρυγαν σεαυ τω εν τω επιστρεφειν µε την αιχµαλωσιαν του λαου µου Chapter 7 1 εν τω ιασασθαι µε τον ισραηλ και αποκαλυφθησεται η αδικια εφραιµ και η κακια σαµαρειασ οτι ηρ γασαντο ψευδη και κλεπτησ προσ αυτον εισελευσεται εκδιδυσκων ληστησ εν τη οδω αυτου 2 οπωσ συ ναδωσιν ωσ συναδοντεσ τη καρδια αυτων πασασ τασ κακιασ αυτων εµνησθην νυν εκυκλωσεν αυτου σ τα διαβουλια αυτων απεναντι του προσωπου µου εγενοντο 3 εν ταισ κακιαισ αυτων ευφραναν βασιλ εισ και εν τοισ ψευδεσιν αυτων αρχοντασ 4 παντεσ µοιχευοντεσ ωσ κλιβανοσ καιοµενοσ εισ πεψιν κατ ακαυµατοσ απο τησ φλογοσ απο φυρασεωσ στεατοσ εωσ του ζυµωθηναι αυτο 5 αι ηµεραι των βασιλεω ν υµων ηρξαντο οι αρχοντεσ θυµουσθαι εξ οινου εξετεινεν την χειρα αυτου µετα λοιµων 6 διοτι ανεκα υθησαν ωσ κλιβανοσ αι καρδιαι αυτων εν τω καταρασσειν αυτουσ ολην την νυκτα υπνου εφραιµ ενε πλησθη πρωι εγενηθη ανεκαυθη ωσ πυροσ φεγγοσ 7 παντεσ εθερµανθησαν ωσ κλιβανοσ και κατεφαγον τουσ κριτασ αυτων παντεσ οι βασιλεισ αυτων επεσαν ουκ ην ο επικαλουµενοσ εν αυτοισ προσ µε 8 εφ ραιµ εν τοισ λαοισ αυτου συνανεµειγνυτο εφραιµ εγενετο εγκρυφιασ ου µεταστρεφοµενοσ 9 κατεφαγον αλλοτριοι την ισχυν αυτου αυτοσ δε ουκ επεγνω και πολιαι εξηνθησαν αυτω και αυτοσ ουκ εγνω 10 κα ι ταπεινωθησεται η υβρισ ισραηλ εισ προσωπον αυτου και ουκ επεστρεψαν προσ κυριον τον θεον αυ των και ουκ εξεζητησαν αυτον εν πασι τουτοισ 11 και ην εφραιµ ωσ περιστερα ανουσ ουκ εχουσα καρ διαν αιγυπτον επεκαλειτο και εισ ασσυριουσ επορευθησαν 12 καθωσ αν πορευωνται επιβαλω επ αυτου σ το δικτυον µου καθωσ τα πετεινα του ουρανου καταξω αυτουσ παιδευσω αυτουσ εν τη ακοη τησ θ λιψεωσ αυτων 13 ουαι αυτοισ οτι απεπηδησαν απ εµου δειλαιοι εισιν οτι ησεβησαν εισ εµε εγω δε ελυτ ρωσαµην αυτουσ αυτοι δε κατελαλησαν κατ εµου ψευδη 14 και ουκ εβοησαν προσ µε αι καρδιαι αυτω ν αλλ η ωλολυζον εν ταισ κοιταισ αυτων επι σιτω και οινω κατετεµνοντο επαιδευθησαν εν εµοι 15 καγ ω κατισχυσα τουσ βραχιονασ αυτων και εισ εµε ελογισαντο πονηρα 16 απεστραφησαν εισ ουθεν εγενο ντο ωσ τοξον εντεταµενον πεσουνται εν ροµφαια οι αρχοντεσ αυτων δι απαιδευσιαν γλωσσησ αυτων ουτοσ ο φαυλισµοσ αυτων εν γη αιγυπτω Chapter 8 1 εισ κολπον αυτων ωσ γη ωσ αετοσ επ οικον κυριου ανθ ων παρεβησαν την διαθηκην µου και κατα τ ου νοµου µου ησεβησαν 2 εµε κεκραξονται ο θεοσ εγνωκαµεν σε 3 οτι ισραηλ απεστρεψατο αγαθα εχθρ ον κατεδιωξαν 4 εαυτοισ εβασιλευσαν και ου δι εµου ηρξαν και ουκ εγνωρισαν µοι το αργυριον αυτω ν και το χρυσιον αυτων εποιησαν εαυτοισ ειδωλα οπωσ εξολεθρευθωσιν 5 αποτριψαι τον µοσχον σου σαµαρεια παρωξυνθη ο θυµοσ µου επ αυτουσ εωσ τινοσ ου µη δυνωνται καθαρισθηναι 6 εν τω ισραη λ και αυτο τεκτων εποιησεν και ου θεοσ εστιν διοτι πλανων ην ο µοσχοσ σου σαµαρεια 7 οτι ανεµοφθο ρα εσπειραν και η καταστροφη αυτων εκδεξεται αυτα δραγµα ουκ εχον ισχυν του ποιησαι αλευρον ε αν δε και ποιηση αλλοτριοι καταφαγονται αυτο 8 κατεποθη ισραηλ νυν εγενετο εν τοισ εθνεσιν ωσ σκε υοσ αχρηστον 9 οτι αυτοι ανεβησαν εισ ασσυριουσ ανεθαλεν καθ εαυτον εφραιµ δωρα ηγαπησαν 10 δι α τουτο παραδοθησονται εν τοισ εθνεσιν νυν εισδεξοµαι αυτουσ και κοπασουσιν µικρον του χριειν β ασιλεα και αρχοντασ 11 οτι επληθυνεν εφραιµ θυσιαστηρια εισ αµαρτιασ εγενοντο αυτω θυσιαστηρια ηγαπηµενα 12 καταγραψω αυτω πληθοσ και τα νοµιµα αυτου εισ αλλοτρια ελογισθησαν θυσιαστηρια τα ηγαπηµενα 13 διοτι εαν θυσωσιν θυσιαν και φαγωσιν κρεα κυριοσ ου προσδεξεται αυτα νυν µνησθη σεται τασ αδικιασ αυτων και εκδικησει τασ αµαρτιασ αυτων αυτοι εισ αιγυπτον απεστρεψαν και εν ασσυριοισ ακαθαρτα φαγονται 14 και επελαθετο ισραηλ του ποιησαντοσ αυτον και ωκοδοµησαν τεµεν η και ιουδασ επληθυνεν πολεισ τετειχισµενασ και εξαποστελω πυρ εισ τασ πολεισ αυτου και καταφα γεται τα θεµελια αυτων Chapter 9

4 1 µη χαιρε ισραηλ µηδε ευφραινου καθωσ οι λαοι διοτι επορνευσασ απο του θεου σου ηγαπησασ δοµα τα επι παντα αλωνα σιτου 2 αλων και ληνοσ ουκ εγνω αυτουσ και ο οινοσ εψευσατο αυτουσ 3 ου κατωκ ησαν εν τη γη του κυριου κατωκησεν εφραιµ εισ αιγυπτον και εν ασσυριοισ ακαθαρτα φαγονται 4 ουκ εσπεισαν τω κυριω οινον και ουχ ηδυναν αυτω αι θυσιαι αυτων ωσ αρτοσ πενθουσ αυτοισ παντεσ οι εσθοντεσ αυτα µιανθησονται διοτι οι αρτοι αυτων ταισ ψυχαισ αυτων ουκ εισελευσονται εισ τον οικ ον κυριου 5 τι ποιησετε εν ηµερα πανηγυρεωσ και εν ηµερα εορτησ του κυριου 6 δια τουτο ιδου πορευσο νται εκ ταλαιπωριασ αιγυπτου και εκδεξεται αυτουσ µεµφισ και θαψει αυτουσ µαχµασ το αργυριον αυτων ολεθροσ κληρονοµησει ακανθαι εν τοισ σκηνωµασιν αυτων 7 ηκασιν αι ηµεραι τησ εκδικησεω σ ηκασιν αι ηµεραι τησ ανταποδοσεωσ σου και κακωθησεται ισραηλ ωσπερ ο προφητησ ο παρεξεστη κωσ ανθρωποσ ο πνευµατοφοροσ υπο του πληθουσ των αδικιων σου επληθυνθη µανια σου 8 σκοποσ ε φραιµ µετα θεου προφητησ παγισ σκολια επι πασασ τασ οδουσ αυτου µανιαν εν οικω κυριου κατεπηξ αν 9 εφθαρησαν κατα τασ ηµερασ του βουνου µνησθησεται αδικιασ αυτου εκδικησει αµαρτιασ αυτου 10 ωσ σταφυλην εν ερηµω ευρον τον ισραηλ και ωσ σκοπον εν συκη προιµον ειδον πατερασ αυτων αυτ οι εισηλθον προσ τον βεελφεγωρ και απηλλοτριωθησαν εισ αισχυνην και εγενοντο οι ηγαπηµενοι ωσ οι εβδελυγµενοι 11 εφραιµ ωσ ορνεον εξεπετασθη αι δοξαι αυτων εκ τοκων και ωδινων και συλληµψεων 12 διοτι και εαν εκθρεψωσιν τα τεκνα αυτων ατεκνωθησονται εξ ανθρωπων διοτι και ουαι αυτοισ εστι ν σαρξ µου εξ αυτων 13 εφραιµ ον τροπον ειδον εισ θηραν παρεστησαν τα τεκνα αυτων και εφραιµ του εξαγαγειν εισ αποκεντησιν τα τεκνα αυτου 14 δοσ αυτοισ κυριε τι δωσεισ αυτοισ δοσ αυτοισ µητραν α τεκνουσαν και µαστουσ ξηρουσ 15 πασαι αι κακιαι αυτων εισ γαλγαλ οτι εκει αυτουσ εµισησα δια τασ κακιασ των επιτηδευµατων αυτων εκ του οικου µου εκβαλω αυτουσ ου µη προσθησω του αγαπησαι αυτουσ παντεσ οι αρχοντεσ αυτων απειθουντεσ 16 επονεσεν εφραιµ τασ ριζασ αυτου εξηρανθη καρπο ν ουκετι µη ενεγκη διοτι και εαν γεννησωσιν αποκτενω τα επιθυµηµατα κοιλιασ αυτων 17 απωσεται αυ τουσ ο θεοσ οτι ουκ εισηκουσαν αυτου και εσονται πλανηται εν τοισ εθνεσιν Chapter 10 1 αµπελοσ ευκληµατουσα ισραηλ ο καρποσ αυτησ ευθηνων κατα το πληθοσ των καρπων αυτου επληθ υνεν τα θυσιαστηρια κατα τα αγαθα τησ γησ αυτου ωκοδοµησεν στηλασ 2 εµερισαν καρδιασ αυτων ν υν αφανισθησονται αυτοσ κατασκαψει τα θυσιαστηρια αυτων ταλαιπωρησουσιν αι στηλαι αυτων 3 δι οτι νυν ερουσιν ουκ εστιν βασιλευσ ηµιν οτι ουκ εφοβηθηµεν τον κυριον ο δε βασιλευσ τι ποιησει ηµ ιν 4 λαλων ρηµατα προφασεισ ψευδεισ διαθησεται διαθηκην ανατελει ωσ αγρωστισ κριµα επι χερσον αγρου 5 τω µοσχω του οικου ων παροικησουσιν οι κατοικουντεσ σαµαρειαν οτι επενθησεν ο λαοσ αυτ ου επ αυτον και καθωσ παρεπικραναν αυτον επιχαρουνται επι την δοξαν αυτου οτι µετωκισθη απ α υτου 6 και αυτον εισ ασσυριουσ δησαντεσ απηνεγκαν ξενια τω βασιλει ιαριµ εν δοµατι εφραιµ δεξεται και αισχυνθησεται ισραηλ εν τη βουλη αυτου 7 απερριψεν σαµαρεια βασιλεα αυτησ ωσ φρυγανον επι προσωπου υδατοσ 8 και εξαρθησονται βωµοι ων αµαρτηµατα του ισραηλ ακανθαι και τριβολοι αναβ ησονται επι τα θυσιαστηρια αυτων και ερουσιν τοισ ορεσιν καλυψατε ηµασ και τοισ βουνοισ πεσατε εφ ηµασ 9 αφ ου οι βουνοι ηµαρτεν ισραηλ εκει εστησαν ου µη καταλαβη αυτουσ εν τω βουνω πολεµ οσ επι τα τεκνα αδικιασ 10 ηλθεν παιδευσαι αυτουσ και συναχθησονται επ αυτουσ λαοι εν τω παιδευε σθαι αυτουσ εν ταισ δυσιν αδικιαισ αυτων 11 εφραιµ δαµαλισ δεδιδαγµενη αγαπαν νεικοσ εγω δε επελε υσοµαι επι το καλλιστον του τραχηλου αυτησ επιβιβω εφραιµ και παρασιωπησοµαι ιουδαν ενισχυσε ι αυτω ιακωβ 12 σπειρατε εαυτοισ εισ δικαιοσυνην τρυγησατε εισ καρπον ζωησ φωτισατε εαυτοισ φωσ γνωσεωσ εκζητησατε τον κυριον εωσ του ελθειν γενηµατα δικαιοσυνησ υµιν 13 ινα τι παρεσιωπησατε ασεβειαν και τασ αδικιασ αυτησ ετρυγησατε εφαγετε καρπον ψευδη οτι ηλπισασ εν τοισ αρµασιν σο υ εν πληθει δυναµεωσ σου 14 και εξαναστησεται απωλεια εν τω λαω σου και παντα τα περιτετειχισµεν α σου οιχησεται ωσ αρχων σαλαµαν εκ του οικου ιεροβααλ εν ηµεραισ πολεµου µητερα επι τεκνοισ ηδαφισαν 15 ουτωσ ποιησω υµιν οικοσ του ισραηλ απο προσωπου κακιων υµων ορθρου απερριφησαν απερριφη βασιλευσ ισραηλ Chapter 11 1 διοτι νηπιοσ ισραηλ και εγω ηγαπησα αυτον και εξ αιγυπτου µετεκαλεσα τα τεκνα αυτου 2 καθωσ µετ εκαλεσα αυτουσ ουτωσ απωχοντο εκ προσωπου µου αυτοι τοισ βααλιµ εθυον και τοισ γλυπτοισ εθυµ ιων 3 και εγω συνεποδισα τον εφραιµ ανελαβον αυτον επι τον βραχιονα µου και ουκ εγνωσαν οτι ιαµαι αυτουσ 4 εν διαφθορα ανθρωπων εξετεινα αυτουσ εν δεσµοισ αγαπησεωσ µου και εσοµαι αυτοισ ωσ ρ απιζων ανθρωποσ επι τασ σιαγονασ αυτου και επιβλεψοµαι προσ αυτον δυνησοµαι αυτω 5 κατωκησεν εφραιµ εν αιγυπτω και ασσουρ αυτοσ βασιλευσ αυτου οτι ουκ ηθελησεν επιστρεψαι 6 και ησθενησεν ροµφαια εν ταισ πολεσιν αυτου και κατεπαυσεν εν ταισ χερσιν αυτου και φαγονται εκ των διαβουλιω ν αυτων 7 και ο λαοσ αυτου επικρεµαµενοσ εκ τησ κατοικιασ αυτου και ο θεοσ επι τα τιµια αυτου θυµ ωθησεται και ου µη υψωση αυτον 8 τι σε διαθω εφραιµ υπερασπιω σου ισραηλ τι σε διαθω ωσ αδαµα θ

5 ησοµαι σε και ωσ σεβωιµ µετεστραφη η καρδια µου εν τω αυτω συνεταραχθη η µεταµελεια µου 9 ου µ η ποιησω κατα την οργην του θυµου µου ου µη εγκαταλιπω του εξαλειφθηναι τον εφραιµ διοτι θεοσ ε γω ειµι και ουκ ανθρωποσ εν σοι αγιοσ και ουκ εισελευσοµαι εισ πολιν 10 οπισω κυριου πορευσοµαι ω σ λεων ερευξεται οτι αυτοσ ωρυσεται και εκστησονται τεκνα υδατων 11 και εκστησονται ωσ ορνεον εξ αιγυπτου και ωσ περιστερα εκ γησ ασσυριων και αποκαταστησω αυτουσ εισ τουσ οικουσ αυτων λεγε ι κυριοσ Chapter 12 1 εκυκλωσεν µε εν ψευδει εφραιµ και εν ασεβειαισ οικοσ ισραηλ και ιουδα νυν εγνω αυτουσ ο θεοσ κα ι λαοσ αγιοσ κεκλησεται θεου 2 ο δε εφραιµ πονηρον πνευµα εδιωξεν καυσωνα ολην την ηµεραν κενα και µαταια επληθυνεν και διαθηκην µετα ασσυριων διεθετο και ελαιον εισ αιγυπτον ενεπορευετο 3 και κρισισ τω κυριω προσ ιουδαν του εκδικησαι τον ιακωβ κατα τασ οδουσ αυτου και κατα τα επιτηδευ µατα αυτου ανταποδωσει αυτω 4 εν τη κοιλια επτερνισεν τον αδελφον αυτου και εν κοποισ αυτου ενισ χυσεν προσ θεον 5 και ενισχυσεν µετα αγγελου και ηδυνασθη εκλαυσαν και εδεηθησαν µου εν τω οικω ων ευροσαν µε και εκει ελαληθη προσ αυτον 6 ο δε κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ εσται µνηµοσυνον αυτου 7 και συ εν θεω σου επιστρεψεισ ελεον και κριµα φυλασσου και εγγιζε προσ τον θεον σου δια πα ντοσ 8 χανααν εν χειρι αυτου ζυγοσ αδικιασ καταδυναστευειν ηγαπησε 9 και ειπεν εφραιµ πλην πεπλου τηκα ευρηκα αναψυχην εµαυτω παντεσ οι πονοι αυτου ουχ ευρεθησονται αυτω δι αδικιασ ασ ηµαρτ εν 10 εγω δε κυριοσ ο θεοσ σου ανηγαγον σε εκ γησ αιγυπτου ετι κατοικιω σε εν σκηναισ καθωσ ηµερα εορτησ 11 και λαλησω προσ προφητασ και εγω ορασεισ επληθυνα και εν χερσιν προφητων ωµοιωθην 12 ε ι µη γαλααδ εστιν αρα ψευδεισ ησαν εν γαλγαλ αρχοντεσ θυσιαζοντεσ και τα θυσιαστηρια αυτων ωσ χελωναι επι χερσον αγρου 13 και ανεχωρησεν ιακωβ εισ πεδιον συριασ και εδουλευσεν ισραηλ εν γυν αικι και εν γυναικι εφυλαξατο 14 και εν προφητη ανηγαγεν κυριοσ τον ισραηλ εξ αιγυπτου και εν προφ ητη διεφυλαχθη 15 εθυµωσεν εφραιµ και παρωργισεν και το αιµα αυτου επ αυτον εκχυθησεται και τον ονειδισµον αυτου ανταποδωσει αυτω κυριοσ Chapter 13 1 κατα τον λογον εφραιµ δικαιωµατα αυτοσ ελαβεν εν τω ισραηλ και εθετο αυτα τη βααλ και απεθανε ν 2 και προσεθετο του αµαρτανειν ετι και εποιησαν εαυτοισ χωνευµα εκ του αργυριου αυτων κατ εικο να ειδωλων εργα τεκτονων συντετελεσµενα αυτοισ αυτοι λεγουσιν θυσατε ανθρωπουσ µοσχοι γαρ εκ λελοιπασιν 3 δια τουτο εσονται ωσ νεφελη πρωινη και ωσ δροσοσ ορθρινη πορευοµενη ωσπερ χνουσ α ποφυσωµενοσ αφ αλωνοσ και ωσ ατµισ απο ακριδων 4 εγω δε κυριοσ ο θεοσ σου στερεων ουρανον και κτιζων γην ου αι χειρεσ εκτισαν πασαν την στρατιαν του ουρανου και ου παρεδειξα σοι αυτα του πο ρευεσθαι οπισω αυτων και εγω ανηγαγον σε εκ γησ αιγυπτου και θεον πλην εµου ου γνωση και σωζων ουκ εστιν παρεξ εµου 5 εγω εποιµαινον σε εν τη ερηµω εν γη αοικητω 6 κατα τασ νοµασ αυτων και ενεπ λησθησαν εισ πλησµονην και υψωθησαν αι καρδιαι αυτων ενεκα τουτου επελαθοντο µου 7 και εσοµαι αυτοισ ωσ πανθηρ και ωσ παρδαλισ κατα την οδον ασσυριων 8 απαντησοµαι αυτοισ ωσ αρκοσ απορο υµενη και διαρρηξω συγκλεισµον καρδιασ αυτων και καταφαγονται αυτουσ εκει σκυµνοι δρυµου θη ρια αγρου διασπασει αυτουσ 9 τη διαφθορα σου ισραηλ τισ βοηθησει 10 που ο βασιλευσ σου ουτοσ και διασωσατω σε εν πασαισ ταισ πολεσιν σου κρινατω σε ον ειπασ δοσ µοι βασιλεα και αρχοντα 11 και ε δωκα σοι βασιλεα εν οργη µου και εσχον εν τω θυµω µου 12 συστροφην αδικιασ εφραιµ εγκεκρυµµενη η αµαρτια αυτου 13 ωδινεσ ωσ τικτουσησ ηξουσιν αυτω ουτοσ ο υιοσ σου ου φρονιµοσ διοτι ου µη υπο στη εν συντριβη τεκνων 14 εκ χειροσ αδου ρυσοµαι αυτουσ και εκ θανατου λυτρωσοµαι αυτουσ που η δικη σου θανατε που το κεντρον σου αδη παρακλησισ κεκρυπται απο οφθαλµων µου 15 διοτι ουτοσ αν α µεσον αδελφων διαστελει επαξει ανεµον καυσωνα κυριοσ εκ τησ ερηµου επ αυτον και αναξηρανει τασ φλεβασ αυτου εξερηµωσει τασ πηγασ αυτου αυτοσ καταξηρανει την γην αυτου και παντα τα σκ ευη τα επιθυµητα αυτου Chapter 14 1 αφανισθησεται σαµαρεια οτι αντεστη προσ τον θεον αυτησ εν ροµφαια πεσουνται αυτοι και τα υποτ ιτθια αυτων εδαφισθησονται και αι εν γαστρι εχουσαι αυτων διαρραγησονται 2 επιστραφητι ισραηλ π ροσ κυριον τον θεον σου διοτι ησθενησασ εν ταισ αδικιαισ σου 3 λαβετε µεθ εαυτων λογουσ και επιστ ραφητε προσ κυριον τον θεον υµων ειπατε αυτω οπωσ µη λαβητε αδικιαν και λαβητε αγαθα και αντα ποδωσοµεν καρπον χειλεων ηµων 4 ασσουρ ου µη σωση ηµασ εφ ιππον ουκ αναβησοµεθα ουκετι µη ει πωµεν θεοι ηµων τοισ εργοισ των χειρων ηµων ο εν σοι ελεησει ορφανον 5 ιασοµαι τασ κατοικιασ αυτ ων αγαπησω αυτουσ οµολογωσ οτι απεστρεψεν η οργη µου απ αυτων 6 εσοµαι ωσ δροσοσ τω ισραηλ α νθησει ωσ κρινον και βαλει τασ ριζασ αυτου ωσ ο λιβανοσ 7 πορευσονται οι κλαδοι αυτου και εσται ωσ ελαια κατακαρποσ και η οσφρασια αυτου ωσ λιβανου 8 επιστρεψουσιν και καθιουνται υπο την σκ

6 επην αυτου ζησονται και µεθυσθησονται σιτω και εξανθησει ωσ αµπελοσ το µνηµοσυνον αυτου ωσ οινοσ λιβανου 9 τω εφραιµ τι αυτω ετι και ειδωλοισ εγω εταπεινωσα αυτον και εγω κατισχυσω αυτον ε γω ωσ αρκευθοσ πυκαζουσα εξ εµου ο καρποσ σου ευρηται 10 τισ σοφοσ και συνησει ταυτα η συνετοσ και επιγνωσεται αυτα διοτι ευθειαι αι οδοι του κυριου και δικαιοι πορευσονται εν αυταισ οι δε ασεβ εισ ασθενησουσιν εν αυταισ

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

επιστροφή ΩΣΗΕ ΩΣΗΕ 1

επιστροφή ΩΣΗΕ ΩΣΗΕ 1 επιστροφή ΩΣΗΕ ΩΣΗΕ 1 Ωσ. 1,1 Λόγος Κυρίου, ὃς ἐγενήθη πρὸς Ὡσηὲ τὸν τοῦ Βεηρεὶ ἐν ἡμέραις Ὀζίου καὶ Ἰωάθαμ καὶ Ἄχαζ καὶ Ἐζεκίου βασιλέων Ἰούδα καὶ ἐν ἡμέραις Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ἰωὰς βασιλέως Ἰσραήλ. Ωσ. 1,1

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι Ezekiel Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι χµαλωσιασ επι του ποταµου του χοβαρ και ηνοιχθησαν οι ουρανοι και ειδον ορασεισ θεου

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Judges. Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα

Judges. Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα Judges Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα ι ηµιν προσ τον χαναναιον αφηγουµενοσ του πολεµησαι εν αυτω 2 και ειπεν κυριοσ ιουδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Deuteronomy. Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ

Deuteronomy. Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ Deuteronomy Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ πλησιον τησ ερυθρασ ανα µεσον φαραν τοφολ και λοβον και αυλων και καταχρυσεα 2 ενδεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΒΔΙΟΥ. ἰδοὺ ὀλιγοστὸν δέδωκά σε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἠτιμωμένος εἶ σὺ σφόδρα.

ΟΒΔΙΟΥ. ἰδοὺ ὀλιγοστὸν δέδωκά σε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἠτιμωμένος εἶ σὺ σφόδρα. ΟΒΔΙΟΥ ΟΒΔΙΟΥ 1 Οβ. 1,1 Οβ. 1,1 Οβ. 1,2 Οβ. 1,2 Οβ. 1,3 Οβ. 1,3 Οβ. 1,4 Οβ. 1,4 Οβ. 1,5 Οβ. 1,5 Ὅρασις Ὀβδιού. Τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῇ Ἰδουμαίᾳ ἀκοὴν ἤκουσα παρὰ Κυρίου, καὶ περιοχὴν εἰς τὰ ἔθνη ἐξαπέστειλεν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΗΕ. καὶ ἐπορεύθη καί ἔλαβε τὴν Γόμερ θυγατέρα Δεβηλαΐμ, καὶ συνέλαβε καὶ ἔτεκεν αὐτῷ υἱόν.

ΩΣΗΕ. καὶ ἐπορεύθη καί ἔλαβε τὴν Γόμερ θυγατέρα Δεβηλαΐμ, καὶ συνέλαβε καὶ ἔτεκεν αὐτῷ υἱόν. ΩΣΗΕ ΩΣΗΕ 1 Ωσ. 1,1 Ωσ. 1,1 Ωσ. 1,2 Ωσ. 1,2 Ωσ. 1,3 Ωσ. 1,3 Ωσ. 1,4 Ωσ. 1,4 Ωσ. 1,5 Ωσ. 1,5 Λόγος Κυρίου, ὃς ἐγενήθη πρὸς Ὡσηὲ τὸν τοῦ Βεηρεὶ ἐν ἡμέραις Ὀζίου καὶ Ἰωάθαμ καὶ Ἄχαζ καὶ Ἐζεκίου βασιλέων Ἰούδα

Διαβάστε περισσότερα

Zechariah. Chapter 1 1 εν τω ογδοω µηνι ετουσ δευτερου επι δαρειου εγενετο λογοσ κυριου προσ ζαχαριαν τον του βαραχιο

Zechariah. Chapter 1 1 εν τω ογδοω µηνι ετουσ δευτερου επι δαρειου εγενετο λογοσ κυριου προσ ζαχαριαν τον του βαραχιο Zechariah Chapter 1 1 εν τω ογδοω µηνι ετουσ δευτερου επι δαρειου εγενετο λογοσ κυριου προσ ζαχαριαν τον του βαραχιο υ υιον αδδω τον προφητην λεγων 2 ωργισθη κυριοσ επι τουσ πατερασ υµων οργην µεγαλην

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 12: ΘΥΣΙΕΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΙΣΡΑΗΛ Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

5 Δεκεμβρίου 11 Δεκεμβρίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΔΙΑΘΗΚΗ

5 Δεκεμβρίου 11 Δεκεμβρίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΔΙΑΘΗΚΗ 5 Δεκεμβρίου 11 Δεκεμβρίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ, και προς τον οίκον Ιούδα, διαθήκην νέαν.» Ιερεμίας 31/λα

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1. Οι Φωνολογικές αλλαγές - Η απώλεια της διαφοροποίησης μακρών-βραχέων, ήδη εν εξελίξει από την αρχή της ελληνιστικής περιόδου (μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο 1 Yahya 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν

Διαβάστε περισσότερα

1 Samuel. Chapter 1 1 ανθρωποσ ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιοσ ιερεµεηλ υιου ηλιου

1 Samuel. Chapter 1 1 ανθρωποσ ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιοσ ιερεµεηλ υιου ηλιου 1 Samuel Chapter 1 1 ανθρωποσ ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιοσ ιερεµεηλ υιου ηλιου υιου θοκε εν νασιβ εφραιµ 2 και τουτω δυο γυναικεσ ονοµα τη µια αννα και ονοµα τη δευτερα

Διαβάστε περισσότερα

Exodus. Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε

Exodus. Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε Exodus Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε καστοσ πανοικια αυτων εισηλθοσαν 2 ρουβην συµεων λευι ιουδασ 3 ισσαχαρ ζαβουλων και βενιαµιν

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο Ecclesiastes Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστησ µαταιοτησ µαταιοτητων τα παντα µαταιοτησ 3 τισ περισσεια τω ανθρωπω εν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Genesis. Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο

Genesis. Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο Genesis Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο τοσ επανω τησ αβυσσου και πνευµα θεου επεφερετο επανω του υδατοσ 3 και ειπεν ο θεοσ γενηθητω

Διαβάστε περισσότερα

2 Chronicles. Chapter 1 1 και ενισχυσεν σαλωµων υιοσ δαυιδ επι την βασιλειαν αυτου και κυριοσ ο θεοσ αυτου µετ αυτου κα

2 Chronicles. Chapter 1 1 και ενισχυσεν σαλωµων υιοσ δαυιδ επι την βασιλειαν αυτου και κυριοσ ο θεοσ αυτου µετ αυτου κα 2 Chronicles Chapter 1 1 και ενισχυσεν σαλωµων υιοσ δαυιδ επι την βασιλειαν αυτου και κυριοσ ο θεοσ αυτου µετ αυτου κα ι εµεγαλυνεν αυτον εισ υψοσ 2 και ειπεν σαλωµων προσ παντα ισραηλ τοισ χιλιαρχοισ

Διαβάστε περισσότερα

Isaiah. Chapter 1 1 ορασισ ην ειδεν ησαιασ υιοσ αµωσ ην ειδεν κατα τησ ιουδαιασ και κατα ιερουσαληµ εν βασιλεια ο

Isaiah. Chapter 1 1 ορασισ ην ειδεν ησαιασ υιοσ αµωσ ην ειδεν κατα τησ ιουδαιασ και κατα ιερουσαληµ εν βασιλεια ο Isaiah Chapter 1 1 ορασισ ην ειδεν ησαιασ υιοσ αµωσ ην ειδεν κατα τησ ιουδαιασ και κατα ιερουσαληµ εν βασιλεια ο ζιου και ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου οι εβασιλευσαν τησ ιουδαιασ 2 ακουε ουρανε και ενωτιζου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31

Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31 Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31 Σημείωση: Τα παρακάτω αποτελούν μέρος του βιβλίου του Ε. W. Bullinger: Great cloud of witnesses in Hebrews 11, Kregel Publications, 1979,

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Thessaloniens (1)

Epître de Saint Paul aux Thessaloniens (1) Epître de Saint Paul aux Thessaloniens (1) Chapitre 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι και κυριω ιησου χριστω χαρις υμιν και ειρηνη 2 ευχαριστουμεν τω θεω παντοτε

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

Joshua. Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην µωυση ειπεν κυριοσ τω ιησοι υιω ναυη τω υπουργω µωυση λεγων 2 µωυ

Joshua. Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην µωυση ειπεν κυριοσ τω ιησοι υιω ναυη τω υπουργω µωυση λεγων 2 µωυ Joshua Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην µωυση ειπεν κυριοσ τω ιησοι υιω ναυη τω υπουργω µωυση λεγων 2 µωυ σησ ο θεραπων µου τετελευτηκεν νυν ουν αναστασ διαβηθι τον ιορδανην συ και πασ ο λαοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 1. Η αρπαγή θα πραγματοποιηθεί ξαφνικά. «διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται.»

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Job. Chapter 1 1 ανθρωποσ τισ ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ αληθινοσ αµεµπτοσ δ

Job. Chapter 1 1 ανθρωποσ τισ ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ αληθινοσ αµεµπτοσ δ Job Chapter 1 1 ανθρωποσ τισ ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ αληθινοσ αµεµπτοσ δ ικαιοσ θεοσεβησ απεχοµενοσ απο παντοσ πονηρου πραγµατοσ 2 εγενοντο δε αυτω υιοι επτα και θυγατ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

the Apocalypse of John

the Apocalypse of John 1 A transcript of 78 handwritten Greek manuscripts and 11 Greek editions of the Apocalypse of John In the Reuben Swanson style (typed at 1152 x 864 display setting) Copyright 2011 by David Robert Palmer

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Nehemiah. Chapter 1 1 και εν τω πρωτω ετει κυρου του βασιλεωσ περσων του τελεσθηναι λογον κυριου απο στοµατοσ ιερεµ

Nehemiah. Chapter 1 1 και εν τω πρωτω ετει κυρου του βασιλεωσ περσων του τελεσθηναι λογον κυριου απο στοµατοσ ιερεµ Nehemiah Chapter 1 1 και εν τω πρωτω ετει κυρου του βασιλεωσ περσων του τελεσθηναι λογον κυριου απο στοµατοσ ιερεµ ιου εξηγειρεν κυριοσ το πνευµα κυρου βασιλεωσ περσων και παρηγγειλεν φωνην εν παση βασιλεια

Διαβάστε περισσότερα

Leviticus. Chapter 1 1 και ανεκαλεσεν µωυσην και ελαλησεν κυριοσ αυτω εκ τησ σκηνησ του µαρτυριου λεγων 2 λαλησον τ

Leviticus. Chapter 1 1 και ανεκαλεσεν µωυσην και ελαλησεν κυριοσ αυτω εκ τησ σκηνησ του µαρτυριου λεγων 2 λαλησον τ Leviticus Chapter 1 1 και ανεκαλεσεν µωυσην και ελαλησεν κυριοσ αυτω εκ τησ σκηνησ του µαρτυριου λεγων 2 λαλησον τ οισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ ανθρωποσ εξ υµων εαν προσαγαγη δωρα τω κυριω απο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν 4 εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT JOHN

GREEK NEW TESTAMENT JOHN GREEK NEW TESTAMENT JOHN 1:1 εν αρχη ην ο λογοσ και ο λογοσ ην προσ τον θεον και θεοσ ην ο λογοσ 1:2 ουτοσ ην εν αρχη προσ τον θεον 1:3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρισ αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

Markings ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:1-20 5

Markings ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:1-20 5 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:1-20 Επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων, καθως παρεδοσαν ημιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου, εδοξε καμοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του H εποχή των Πατριαρχών Από τον πολυθεϊσμό στην πίστη στον ένα Θεό Ο Θεός σχεδιάζει τη σωτηρία του κόσμου Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: ( 52) Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν «Ἐγὼ δ, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Proverbs. Chapter 1 1 παροιµιαι σαλωµωντοσ υιου δαυιδ οσ εβασιλευσεν εν ισραηλ 2 γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τ

Proverbs. Chapter 1 1 παροιµιαι σαλωµωντοσ υιου δαυιδ οσ εβασιλευσεν εν ισραηλ 2 γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τ Proverbs Chapter 1 1 παροιµιαι σαλωµωντοσ υιου δαυιδ οσ εβασιλευσεν εν ισραηλ 2 γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τ ε λογουσ φρονησεωσ 3 δεξασθαι τε στροφασ λογων νοησαι τε δικαιοσυνην αληθη και κριµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος

1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος Yahya 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν 4 εν αυτω ζωη εστιν και

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

υτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επα

υτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επα Numbers Chapter 1 1 και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην εν τη ερηµω τη σινα εν τη σκηνη του µαρτυριου εν µια του µηνο σ του δευτερου ετουσ δευτερου εξελθοντων αυτων εκ γησ αιγυπτου λεγων 2 λαβετε αρχην πασησ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT LUKE

GREEK NEW TESTAMENT LUKE GREEK NEW TESTAMENT LUKE 1:1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπλη ροφορημενων εν ημιν πραγματων 1:2 καθωσ παρεδοσαν ημιν οι απ αρχησ αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Κατακλυσμός του Νώε Γένεσης (Κεφ. 6-9)

1. Ο Κατακλυσμός του Νώε Γένεσης (Κεφ. 6-9) 1. Ο Κατακλυσμός του Νώε Γένεσης (Κεφ. 6-9) Με τον όρο κατακλυσμός του Νώε αναφερόμαστε σε μυθική πλημμύρα, όπως αυτή περιγράφεται στο βιβλίο της Γένεσης (κεφ. 6-9) της Αγίας Γραφής, καθώς επίσης και στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

Εχθροί πολλοί και επικίνδυνοι περικύκλωναν τον λαό του Ισραήλ και πολλές φορές τον υποδούλωναν, τον καταπίεζαν και τον φορολογούσαν.

Εχθροί πολλοί και επικίνδυνοι περικύκλωναν τον λαό του Ισραήλ και πολλές φορές τον υποδούλωναν, τον καταπίεζαν και τον φορολογούσαν. Αγώνες για την εγκατάσταση στη Γη της Επαγγελίας: η σχέση με το Θεό δοκιμάζεται. ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΝΑΑΝ, μακρόχρονη διαδικασία ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι Ισραηλίτες από τις μέρες του Ιησού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ: ΤΟ ΔΙΛΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΩΣΗΕ)

ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ: ΤΟ ΔΙΛΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΩΣΗΕ) Μελέτη 2: Για το Σάββατο 13 Απριλίου 2013 ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ: ΤΟ ΔΙΛΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΩΣΗΕ) ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Διά τούτο συ επίστρεψον προς τον Θεόν σου, φύλαττε έλεος και κρίσιν, και έλπιζε επί τον Θεόν σου διά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Appendix II: Key to Textual Variation in John

Appendix II: Key to Textual Variation in John Appendix II: Key to Textual Variation in John 1:3 παντα δι αυτου(1) εγενετο(1) και χωρις αυτου(2) εγενετο(2) ουδε εν ο γεγονεν 1:3-13 ουδε εν 2 ουδεν Heracleon P66 01* D f1 1:4 εν αυτω ζωη(1) ην(1) και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα

Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα Psalms Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα ν λοιµων ουκ εκαθισεν 2 αλλ η εν τω νοµω κυριου το θεληµα αυτου και εν τω νοµω αυτου µελετησει

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΕΛΗΦΘΗΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ» Αφιέρωμα στην εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητή Η εορτή της Αναλήψεως του

«ΑΝΕΛΗΦΘΗΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ» Αφιέρωμα στην εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητή Η εορτή της Αναλήψεως του «ΑΝΕΛΗΦΘΗΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ» Αφιέρωμα στην εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητή Η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού αποτελεί έναν χαρμόσυνο

Διαβάστε περισσότερα