ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝ ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝ ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ"

Transcript

1 Interscientific Health Care (2009) Vol 1, Issue 2, ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝ ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Παπαγιαννοπούλου E. 1, Γκούβα M. 2 1 Νοσηλεύτρια, Msc Αντιµετώπιση Πόνου, Ε. Τ. Π., Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, Σχολή Ε.Υ.Π., Τµήµα Νοσηλευτικής 2 Επίκουρος Καθηγήτρια, Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, Σχολή Ε.Υ.Π., Τµήµα Νοσηλευτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο όρος ενδοοικογενειακή βία περιγράφει µια βίαιη συµπεριφορά που κυµαίνεται από λεκτική κατάχρηση, σωµατική και σεξουαλική επίθεση, βιασµό µέχρι και ανθρωποκτονία. Η βία αυτή ασκείται, στην πλειοψηφία των περιστατικών, από τους άνδρες απέναντι στις γυναίκες που τις περισσότερες φορές κρατούν το «στόµα τους κλειστό» µη γνωρίζοντας από ποιον να ζητήσουν βοήθεια. Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών έχει προσδιοριστεί ως σηµαντικό πρόβληµα δηµόσιας υγείας µε σοβαρές συνέπειες για τις γυναίκες, προσβάλλοντας την φυσική και συναισθηµατική τους ακεραιότητα τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα και µε σηµαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί από µελετητές που προέρχονται από διαφορετικά συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης, έχουν αναπτύξει σηµαντικά εργαλεία αξιολόγησης και αναγνώρισης της ενδοοικογενειακής βίας µε σκοπό να υποστηρίξουν τις γυναίκες-θύµατα. Η χρήση αυτών των εργαλείων από τους επαγγελµατίες υγείας, θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών βίας. Η αποτυχία των επαγγελµατιών υγείας να αναγνωρίσουν την ενδοοικογενειακή βία και να προσφέρουν υποστήριξη στα θύµατα, αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα και ενοχοποιούνται διάφοροι παράγοντες όπως: η έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης, η αρνητική στάση απέναντι στα θύµατα, η δυσκολία κατανόησης της παραµονής των θυµάτων σε µια βίαιη σχέση. Η βοήθεια και η υποστήριξη των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί ηθική υποχρέωση των επαγγελµατιών υγείας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: επαγγελµατίες υγείας, νοσηλευτική, ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών, οικογένεια, φύλο. Υπεύθυνος Αλληλογραφίας: Ευρυδίκη Παπαγιαννοπούλου Ιωάννινα, , , 51

2 Interscientific Health Care (2009) Vol 1, Issue 2, HEALTH CARE PROVIDERS AND DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN Papagiannopoulou E. 1, Gouva M. 2 1 RN, MSc, Permanent Special Technical Personnel, Department of Nursing, Higher Technological Educational Institution of Epirus, Ioannina, Greece. 2 Assistant Professor, Department of Nursing, Higher Technological Educational Institution of Epirus, Ioannina, Greece. ABSTRACT The term domestic violence describes a violent behaviour that ranges from verbal abuse, physical and sexual assault to rape and homicide. The vast majority of domestic violence incidents involve men being violent to women that they do not break their silence, as they usually do not know from whom they can ask help. Domestic violence against women has been defined as an important problem of public health with serious consequences for women, which it offends their physical and emotional integrity in short and long-term period and causes negative social impact. Studies, that have been conducted by researchers who come from different health care systems, have developed important evaluation methods, action kit and screening tools in order to support women that are victims of intimate partner violence. The potential use of these tools by health care providers could contribute in the effective confrontation of such incidents. The failure of health care providers to identify intimate partner violence incidents and offer support to its victims, constitutes an important problem for which various factors are incriminated, such as their lack of special education, their negative attitude towards the victims, and their difficulty to comprehend why women stay in violent relationships. In conclusion, it is noticed that the assistance and support of women victims of domestic violence is a moral obligation for the health care providers. Keywords: health care providers, nursing, domestic violence against women, intimate partner violence, family. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η άσκηση βίας κατά των γυναικών αποτελεί ένα εξαιρετικά επίκαιρο και ταυτόχρονα πολυσύνθετο ζήτηµα, η εκδήλωση του οποίου είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων που απαιτούν διερεύνηση, ερµηνεία και αντιµετώπιση. Οι διαστάσεις του φαινοµένου έχουν πάρει τη µορφή κοινωνικού προβλήµατος, το οποίο περικλείει ένα εύρος συµπεριφορών από τη δολοφονία και το βασανισµό έως την απειλή ή/και τον τραυµατισµό. Η βία κατά των γυναικών ασκείται µέσω της σωµατικής και σεξουαλικής κακοποίησης, της λεκτικής επιθετικότητας, της συναισθηµατικής και ψυχολογικής κακοµεταχείρισης, της οικονοµικής αποστέρησης και της κοινωνικής κακοµεταχείρισης. Επιφέρει δε επιπτώσεις σε ατοµικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο και αποτελεί µία από τις κυρίαρχες µορφές παραβίασης των 52 Corresponding author: Evridiki Papagiannopoulou Ioannina ,

3 ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς στερεί το δικαίωµα ισότητας ανάµεσα στις γυναίκες και τους άνδρες. Επιπρόσθετα, προσβάλει την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την αυτοεκτίµηση των γυναικών, καθώς και το δικαίωµα στις θεµελιώδεις ελευθερίες. Η βία κατά των γυναικών εµφανίζεται σε όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από το πολιτισµικό πλαίσιο, την κοινωνική τάξη, το επίπεδο εκπαίδευσης, το εισόδηµα, την εθνικότητα και την ηλικία. Ακόµη και αν οι περισσότερες κοινωνίες κηρύσσουν έκνοµη τη βία κατά των γυναικών, στην πραγµατικότητα οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους «νοµιµοποιούνται» µε τη δικαιολογία πολιτισµικών πρακτικών και κανόνων, ή µέσω παρερµηνειών των αρχών διαφόρων θρησκευτικών δογµάτων. Όταν, µάλιστα, η βία ασκείται µέσα στο σπίτι, η καταχρηστική αυτή συµπεριφορά «συγχωρείται» µε τη σιωπή από την πλευρά των γυναικών που υφίστανται τη βία και µε τη στάση ανοχής που επιδεικνύει πολλές φορές η Πολιτεία και οι µηχανισµοί τυπικής και άτυπης κοινωνικής αντίδρασης. 1 Αναµφισβήτητα, η πολύµορφη κακοποίηση που ασκείται στις γυναίκες αποτελεί σήµερα ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν διάφοροι επιστήµονες και ερευνητές/- τριες, οι πολιτικές ηγεσίες των χωρών, καθώς και οι διεθνείς οργανισµοί. Τα τελευταία χρόνια, το ερευνητικό ενδιαφέρον, επικεντρώνεται στις µορφές βίας που εµφανίζονται εντός των «οικογενειακών τειχών» µε το επιχείρηµα ότι θεσµοί, όπως ο γάµος και η οικογένεια, είναι δυνατόν να διατηρήσουν ή και να υποθάλψουν την εκδήλωση του συγκεκριµένου φαινοµένου. 2 ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝ ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η βία κατά των γυναικών συνδέεται µε πολλές αρνητικές συνέπειες για την υγεία τους. Οι φορείς της ηµόσιας Υγείας διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, ως µέρος µιας συνολικότερης προσπάθειας, στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Ωστόσο, τον κύριο ρόλο διαδραµατίζουν οι επαγγελµατίες υγείας στη δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη, όπου καλούνται να αντιµετωπίσουν τις σωµατικές και ψυχολογικές συνέπειες της ενδοοικογενειακής βίας. Είναι σαφές πως µια έγκαιρη αναγνώριση του προβλήµατος µπορεί να µειώσει τις σοβαρές συνέπειες και να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα (επανα)θυµατοποίησης αυτών των γυναικών. Παρά το γεγονός ότι η ενδοοικογενειακή βία φέρνει άµεσα ή έµµεσα εκατοµµύρια γυναίκες, κάθε χρόνο, να ζητήσουν βοήθεια σε διαφορετικά συστήµατα υγείας, σε διαφορετικά σηµεία του πλανήτη, οι παροχείς υπηρεσιών υγείας φροντίζουν αυτές τις γυναίκες, χωρίς συχνά να ρωτήσουν για ενδεχόµενη κακοποίηση, µε αποτέλεσµα να µην αναγνωρίζουν και να µην αντιµετωπίζουν τις υποκείµενες αιτίες των προβληµάτων υγείας τους. 3 Πολλοί οργανισµοί, που ασχολούνται µε τη βία κατά των γυναικών, πιστεύουν ότι τα µοντέλα που αναπτύχθηκαν για να εµποδίσουν άλλα χρόνια προβλήµατα υγείας, µπορούν να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά στην ενδοοικογενειακή βία. 4 Ο έλεγχος ρουτίνας (screening), για πολλούς/-ές ερευνητές/-τριες, αποτελεί πρωταρχικό σηµείο εκκίνησης για την προσέγγιση, όσον αφορά στους/στις επαγγελµατίες υγείας, της ενδοοικογενειακής βίας. Οι ίδιοι χρησιµοποιούν συστηµατικά το screening για µια σειρά από κοινές παθήσεις, όπου η επίπτωση είναι µικρότερη ή παρόµοια µε εκείνη της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών. 5 Πολλαπλές ανιχνεύσεις και έλεγχοι ρουτίνας (screening) από εξειδικευµένους/-ες επαγγελµατίες υγείας, όταν διεξάγονται πρόσωπο µε πρόσωπο (face-to-face), αυξάνουν σηµαντικά τον εντοπισµό της καταχρηστικής σχέσης, δίνουν την ευκαιρία για ταυτοποίηση και µπορούν να ασκήσουν παρέµβαση σε γυναίκες που παρουσιάζουν συµπτώµατα, που γενικά δεν συνδέονται άµεσα µε την ενδοοικογενειακή βία. 6 Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί έµφαση, για τον έγκαιρο εντοπισµό των γυναικών που υφίστανται κακοποίηση, κατά την περίοδο της εγκυµοσύνης, όταν νοσηλεύονται σε µαιευτικές ή γυναικολογικές κλινικές, όταν απευθύνονται σε φορείς της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας καθώς και σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. 7 Παρόλο που θα µπορούσε να υπάρχει γενική συµφωνία ότι οι επαγγελµατίες υγείας έχουν ένα σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών και η συστηµατική ανίχνευση (screening) είναι απαραίτητο εργαλείο προς την επίτευξη αυτού του σκοπού, τίθενται τα εξής ερωτήµατα: ποιος θέτει τις ερωτήσεις, σε τι πλαίσιο και έπειτα από ποια ειδική εκπαίδευση. 8 Η εξασφάλιση της ασφάλειας αυτών των γυναικών είναι θέµα πρωταρχικής σηµασίας, καθώς ο τρόπος προσέγγισης δεν θα πρέπει να είναι επικριτικός, αλλά να πραγµατοποιείται µέσα σε ένα κλίµα κατανόησης για τη γυναίκα και τα προβλήµατα που βιώνει. ΕΜΠΟ ΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Οι επαγγελµατίες υγείας συχνά πιστεύουν ότι οι ασθενείς αποτελούν το κύριο εµπόδιο για την καλύτερη περίθαλψη και δεν αντιλαµβάνονται ότι αποτελούν και οι ίδιοι/-ες µέρος του προβλήµατος. Μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση των επαγγελµατικών, πολιτισµικών, προσωπικών και θεσµικών θεµάτων αφορούν στην ικανότητα και την προθυµία των επαγγελµατιών υγείας για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών. 9 Η έλλειψη κατάρτισης σε θέµατα ενδοοικογενειακής βίας, συχνά, οδηγεί τους/τις επαγγελµατίες υγείας στο να µη ζητούν από τις γυναίκες να «καταθέσουν» την εµπειρία τους, επειδή αισθάνονται ανέτοιµοι/-ες να ανταποκριθούν στις ανάγκες των θυµάτων. Ορισµένοι/- ες θεωρούν ότι η βία µέσα στη οικογένεια είναι ένα θέµα που υπάγεται στα ζητήµατα της «ιδιωτικής σφαίρας» και ότι οι ασθενείς µπορεί να αναστατωθούν ή να ενοχληθούν όταν ρωτηθούν για πιθανή κακοποίηση. Άλλοι/-ες θεωρούν ότι δεν έχουν το χρόνο ή τις κατάλληλες δοµές για να βοηθήσουν. 10 Οι επαγγελµατίες υγείας, σε µεγάλο βαθµό, αναπαράγουν τις ίδιες κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες που είναι κυρίαρχες στην κοινωνία και διαµορφώνουν τη στάση τους απέναντι σε θέµατα ενδοοικογενειακής βίας, σύµφωνα µε αυτές. Έτσι, µπορεί να πιστεύουν ότι ορισµένες γυναίκες αξίζουν την καταχρηστική 53

4 συµπεριφορά από την πλευρά του συζύγου/συντρόφου, ή ότι µια γυναίκα είναι υποχρεωµένη να ενδίδει στις σεξουαλικές διαθέσεις του συζύγου/συντρόφου ανά πάσα στιγµή. Επίσης, συχνά υποθέτουν ότι η σωµατική και σεξουαλική βία αφορά στις ευπαθείς κοινωνικοοικονοµικά οµάδες και σε συγκεκριµένες εθνικότητες µε συγκεκριµένο θρησκευτικό υπόβαθρο. Ακόµη και σε πολιτισµούς που η βία κατά των γυναικών θεωρείται απαράδεκτη, οι πιο πάνω αντιλήψεις είναι βαθιά ριζωµένες και συχνά δύσκολο να ξεπεραστούν. Αυτές οι πεποιθήσεις επηρεάζουν τους/τις επαγγελµατίες υγείας στην προσπάθειά τους να περιθάλψουν γυναίκες που έχουν υποστεί βία, αµφιβάλλοντας για την αξιοπιστία των λεγοµένων τους και για την ευθύνη της κατάστασής τους. 9 Μερικοί άνδρες επαγγελµατίες υγείας διστάζουν να δεχθούν ότι οι γυναίκα βρίσκεται σε µια καταχρηστική σχέση, γιατί ταυτίζονται µε το δράστη. 11 Επιπλέον, γυναίκες επαγγελµατίες υγείας, που οι ίδιες έχουν βιώσει βία σε µια σχέση, επιβαρύνονται ψυχολογικά και αποφεύγουν να συζητήσουν το θέµα µε τις ασθενείς τους. Μελέτες έχουν καταγράψει ότι µία στις τρεις γυναίκες επαγγελµατίες υγείας έχουν οι ίδιες υποστεί βία. 9 Πολλές φορές, οι ανάγκες των κακοποιηµένων γυναικών παραµελούνται εξαιτίας των γραφειοκρατικών κενών ή ανεπαρκούς συντονισµού των τοµέων υγείας και του συστήµατος απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης. Σε ορισµένες χώρες οι ιατροί απαγορεύεται να συλλέξουν στοιχεία από γυναίκες που έχουν πέσει θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς άδεια από την αστυνοµία ή από το δικαστικό σύστηµα της χώρας. 9 Μια άλλη σηµαντική παράµετρος που εµποδίζει την αποτελεσµατική αντιµετώπιση από πλευράς συστήµατος υγείας- της ενδοοικογενειακής βίας είναι η απροθυµία και πολλές φορές η άρνηση γυναικών που ανήκουν σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες όπως γυναίκες µετανάστριες και πρόσφυγες, 12 γυναίκες οµοφυλόφιλες, 5 γυναίκες µε αναπηρία, 14 να αποκαλύψουν τη βία. Σε µεγάλο µέρος του κόσµου, οι γυναίκες είναι αδύνατο να λάβουν υγειονοµική περίθαλψη, χωρίς την άδεια του συζύγου ή άλλων αρσενικών µελών της οικογένειας. Οι άνδρες δεν επιτρέπουν στις συζύγους τους να επισκεφθούν το κέντρο υγείας ή το νοσοκοµείο ασυνόδευτες, ειδικά όταν γνωρίζουν ότι πρόκειται να αναζητήσουν θεραπευτική αγωγή για τραυµατισµούς εξαιτίας της βίας. Οι γυναίκες είναι απίθανο να αποκαλύψουν στον/την επαγγελµατία υγείας την κακοποιητική σχέση που βιώνουν, µπροστά στο σύζυγο/βασανιστή. 15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ο τερµατισµός της βίας κατά των γυναικών θα επιτευχθεί µέσα από την αλλαγή εκείνων των κοινωνικών προτύπων, των πολιτιστικών συµπεριφορών και των πεποιθήσεων που επιτρέπουν στον άνδρα να εµµένει στην καταχρηστική συµπεριφορά απέναντι στη γυναίκα. Αλλαγή µόνο στα κοινωνικά πρότυπα χωρίς την κοινωνική συνείδηση ότι οι βίαιες συµπεριφορές είναι λάθος, δεν θα οδηγήσει στην εξάλειψη της βίας. Αντιλήψεις ισχυρές όπως: οι άνδρες υπερτερούν έναντι των γυναικών, οι άνδρες 54 έχουν δικαίωµα να «διορθώσουν» τη γυναικεία συµπεριφορά, το ξύλο είναι ο κατάλληλος τρόπος για την πειθαρχία των γυναικών, η «τιµή» του άνδρα συνδέεται µε τη σεξουαλική συµπεριφορά της γυναίκας, οι οικογενειακές υποθέσεις είναι ιδιωτικές, θα διαιωνίζουν τη βία κατά των γυναικών. Οι ανισότητες µεταξύ γυναικών και ανδρών, που εµφανίζονται στις περισσότερες κοινωνίες, αντανακλώνται και στο χώρο της Υγείας. Για να ανταποκριθεί ο επαγγελµατίας υγείας στις ανάγκες των κακοποιηµένων γυναικών, θα πρέπει να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα εξουσίας και κατάχρησης στη δική του ζωή, στην εργασία και στην κοινωνία. Εκτός από την κατάρτιση των εργαζοµένων στο χώρο της υγείας για την βελτίωση των επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων, τα προγράµµατα εκπαίδευσης θα πρέπει να εστιάζουν στην παροχή βοήθειας στους επαγγελµατίες υγείας να αντιµετωπίσουν τις δικές τους αξίες και στάσεις έναντι της βίας κατά των γυναικών. Καινοτόµα προγράµµατα εκπαίδευσης θα πρέπει να υλοποιηθούν, τα οποία θα ενσωµατώνουν την διάσταση του φύλου για να υπάρξουν ορατά αποτελέσµατα στην αλλαγή στάσεων και πρακτικών στην αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Unicef. Domestic Violence against Women and Girls. Innocenti Digest 2000; 6: 2-28.P Βλάχου Β. Η βία κατά των γυναικών Ερευνητικά δεδοµένα, σύγχρονοι προβληµατισµοί. Ποιν ικ. 4/2006 (Έτος 9 Ο ): σ Dearwater S.R., Coben J.H., Campbell J.C., Nah G., Glass N., McLoughlin E., Bekemeier B. Prevalence of Intimate Partner Abuse in Women Treated at Community Hospital Emergency Departments. J A M A. 1998; 280: The Family Violence Prevention Fund. Preventing Domestic Violence: Clinical Guidelines on Routine Screening. San Francisco p SOCG Clinical Practice Guidelines.Intimate Partner Violence Consensus Statement. 2005; 157: McFarlane J., Greenberg L., Weltge A., Watson M. Identification of Abuse in Emergency Departments: Effectiveness of a Two-question Screening Tool. J Emerg Nurs 1995; 21: Plichta S. The Effects of Woman Abuse on Health Care Utilization and Health Status: A Literature Review. Women s Health 1992;2: Garcia-Moreno C. Dilemmas and Opportunities for an Appropriate Health-service Response to Violence against Women. Lancet 2002; 359: Center for Health and Gender Equity for Population Reports. Ending Violence against Women. Issues in World Health. Series L. 1999; 11: Plichta S. Implications Interactions between Victims of Intimate Partner Violence against Women and the Health Care System: Policy and Practice. Trauma, Violence & Abuse 2007;8 (2): Rittmayer J. & Roux G. Relinquishing the need to Fix it. Medical Intervention with Domestic Abuse. Qualitative Health Research 1999; 9(2): UNHCR. Prevention and Response to Sexual and Gender-Based Violence in Refugee Situations. Geneva: UNHCR Campbell D., Sharps P.W., Gary F., Campbell J.C., Lopez L.M. Intimate Partner Violence in African American Women. Online Journal of Issues in Nursing 2002; 7(1)

5 14. Nosek M.A., Howland C.A., Young M.E. Abuse of Women with Disabilities. Journal of Disability Policy Studies 1997; 8: Nicolaidis C. Partner Interference with Health Care: Do We Want One More Piece of a Complex Puzzle? Society of General Internal Medicine 2007; 22:

ΕΝ Ο-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΝ Ο-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ) ΕΝ Ο-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Επικ. Καθ. Β. ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Καθ. ΙΑΚ. ΦΑΡΣΕ ΑΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές Διονύσης Μπαλούρδος,

Διαβάστε περισσότερα

for DoMESTIc TKTR [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

for DoMESTIc TKTR [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TR TKTR Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

«Η βία στην Οικογένεια και η γυναίκα» Γ. Νικολαΐδης 1, Κ. Πετρουλάκη 2

«Η βία στην Οικογένεια και η γυναίκα» Γ. Νικολαΐδης 1, Κ. Πετρουλάκη 2 «Η βία στην Οικογένεια και η γυναίκα» Γ. Νικολαΐδης 1, Κ. Πετρουλάκη 2 (1) Ψυχίατρος, MD, PhD, ιευθυντής ιεύθυνσης Οικογενειακών Σχέσεων, Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (2) Ψυχολόγος, PhD, Επιστηµονικό

Διαβάστε περισσότερα

medinstgenderstudies.org

medinstgenderstudies.org 2011, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου. medinstgenderstudies.org 46 Λεωφ. Μακεδονίτισσας, Τ.Κ. 24005, Λευκωσία 1703 Κύπρος ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ Αναπτύσσοντας ένα Σύστημα Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Κοινοτική Νοσηλευτική II. Κακοποίηση γυναικών. Σπουδάστριες : Αλεξίου Δήμητρα Κοτρώτσιου Χριστίνα. Υπ. Καθηγήτρια Κυπαρίση Γεωργία

Μάθημα : Κοινοτική Νοσηλευτική II. Κακοποίηση γυναικών. Σπουδάστριες : Αλεξίου Δήμητρα Κοτρώτσιου Χριστίνα. Υπ. Καθηγήτρια Κυπαρίση Γεωργία Μάθημα : Κοινοτική Νοσηλευτική II Κακοποίηση γυναικών Σπουδάστριες : Αλεξίου Δήμητρα Κοτρώτσιου Χριστίνα Υπ. Καθηγήτρια Κυπαρίση Γεωργία Εαρινό εξάμηνο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος... 3 2. Γυναίκα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΜΑΝΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΜΑΝΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΜΑΝΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΙΤΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ασκηση Βίας στη Διάρκεια της Κύησης

Ασκηση Βίας στη Διάρκεια της Κύησης Ασκηση Βίας στη Διάρκεια της Κύησης Νικόλαος Ε. Ευαγγελινάκης, Παναγιώτης Δ. Σκάρπας, Εμμανουήλ Ε. Σαλαμαλέκης Γ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν» Αλληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS

EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ Βία κατά των γυναικών: πανευρωπαϊκή έρευνα Τα αποτελέσματα με μια ματιά EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS Η παρούσα έκθεση άπτεται θεμάτων που σχετίζονται, συγκεκριμένα, με το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ ΕΛΛΑ Α, ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ. Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 293 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

medinstgenderstudies.org Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για Ενδυνάμωση των Nέων για την Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Αλληλοδιδακτικής Προσέγγισης

medinstgenderstudies.org Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για Ενδυνάμωση των Nέων για την Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Αλληλοδιδακτικής Προσέγγισης medinstgenderstudies.org Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για Ενδυνάμωση των Nέων για την Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Αλληλοδιδακτικής Προσέγγισης medinstgenderstudies.org Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για Ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Φουντούκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Βίλλη Μαρία 1, Γαλάνη Αικατερίνη 2, Μπογιατζόγλου Νατάσα 3 1.Ψυχολόγος, Msc στις Επιστήμες της Αγωγής με ειδίκευση Ψυχολογία-Συμβουλευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός των Γυναικών Θυμάτων Βίας στην Οικογένεια

Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός των Γυναικών Θυμάτων Βίας στην Οικογένεια Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός των Γυναικών Θυμάτων Βίας στην Οικογένεια Νοέμβριος 2010 Συγγραφέας: Στάλω Λέστα, Ερευνητική Συνεργάτης, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αγωγή υγείας, Ψυχική υγεία, Κοινωνικός στιγµατισµός, Ευαισθητοποίησης.

Λέξεις κλειδιά: Αγωγή υγείας, Ψυχική υγεία, Κοινωνικός στιγµατισµός, Ευαισθητοποίησης. 19 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παντελής Χαραλάµπους 1, Κλεισιάρης Χρήστος 2, 1. Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕ, «MSc Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας» e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τo mobbing στον εργασιακό χώρο. Επιπτώσεις mobbing στο χώρο της υγείας Ανασκοπική µελέτη

Τo mobbing στον εργασιακό χώρο. Επιπτώσεις mobbing στο χώρο της υγείας Ανασκοπική µελέτη Τo mobbing στον εργασιακό χώρο. Επιπτώσεις mobbing στο χώρο της υγείας Ανασκοπική µελέτη Κοϊνης Αριστοτέλης 1, Σαρίδη Μαρία 2 1. Ψυχολόγος M.A., MSc., Γενικό Νοσοκοµείο Άργους e-mail: telis_psyc@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αναλυτική προσέγγιση του φαινομένου της κακοποίησης-παραμέλησης ανηλίκων, μέσα από τις εμπειρίες επαγγελματιών εργαζομένων σε φορείς κοινωνικής προστασίας. Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Ιωάννης ιακογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ - ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΟ 1995, ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 1999

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ - ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΟ 1995, ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 1999 Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ - ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΟ 1995, ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 1999 Σπουδάστρια: Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α.Μ. 105 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑ. ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης. για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2010-2013)

Εθνικό Σχέδιο Δράσης. για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2010-2013) Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2010-2013) για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Το Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Δήμητρα Μπαλάσκα 1, Ζωή Μπιτσώρη 2 1. ΠΕ,MSc,Διοικητικός 1 η ΥΠΕ 2. 2. ΤΕ Νοσηλεύτρια, Μs(c), ΜΕΘ, Γ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Διδακτικό Υλικό

Α.Π.Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Διδακτικό Υλικό Α.Π.Θ 2013 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Διδακτικό Υλικό Επιμέλεια: Βασιλική Δεληγιάννη Κουϊμτζή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς

Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς Ευάγγελος Κ. Γιαβασοπουλος 1, Παρασκευή Γ. Γουρνη 2 1. Νοσηλευτής Τ.Ε. Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ: ΨΥΧΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ: ΨΥΧΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ: ΨΥΧΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Επιστημ. Υπεύθυνοι: Καθ. Φ. Τσαλίκογλου Αναπλ. Καθ. Β. Αρτινοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΚΕΘΙ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γεώργιος Νικολαϊδης, Γιώργος Τσουβέλας: Προσεγγίζοντας τη Συνάφεια Βίας και Χώρων Παροχής Υπηρεσιών σε ΑμεΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΏΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΏΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΏΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα