1. Εισαγωγή στο Flash CS3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Εισαγωγή στο Flash CS3"

Transcript

1 1. Εισαγωγή στο Flash CS3 Υπάρχουν 2 κατηγορίες γραφικών: τα ψηφιογραφικά (bitmap) και διανυσματικά (vector) γραφικά. o Στα ψηφιογραφικά γραφικά η εικόνα χωρίζεται σε κουκκίδες (pixels) και αποθηκεύονται πληροφορίες για το χρώμα που έχει η κάθε μία κουκίδα. Ο αριθμός των κουκκίδων που σχηματίζουν την εικόνα δίνει την ανάλυση της εικόνας π.χ. 550x400 σημαίνει 550 στον οριζόντιο άξονα (πλάτος) και 400 στον κατακόρυφο άξονα (ύψος). Το πλήθος των bits για το κάθε χρώμα λέγεται βάθος χρώματος της εικόνας. Π.χ. εικόνα με βάθος χρώματος 8 bits υποστηρίζει 2 8 =256 χρώματα. Βάθος 16 bits σημαίνει 2 16 =65535 χρώματα. Αντίστοιχα βάθος 24 bits σημαίνει περίπου 16 εκατομμύρια χρώματα και βάθος 32 bits σημαίνει περίπου 4 δισεκατομμύρια χρώματα. Παραδείγματα ψηφιογραφικών εικόνων είναι οι JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF κτλ. Οι τρεις πρώτες μορφές υποστηρίζονται και στον Παγκόσμιο Ιστό μέσω της γλώσσας HTML. Παραδείγματα προγραμμάτων ψηφιογραφικών γραφικών είναι το Photoshop της Adobe, η Ζωγραφική των Windows κτλ. o Στα διανυσματικά γραφικά αποθηκεύονται πληροφορίες για την εικόνα με μαθηματικό τρόπο. Π.χ. αν μία εικόνα περιέχει ένα κύκλο αποθηκεύονται μόνο πληροφορίες για το κέντρο του κύκλου, την ακτίνα του και το χρώμα του και όχι πληροφορίες για κάθε σημείο του κύκλου. Παραδείγματα προγραμμάτων που υποστηρίζουν διανυσματικά γραφικά είναι το Corel Draw, το AutoCAD κτλ. Τα διανυσματικά γραφικά καταλαμβάνουν μικρότερο χώρο από ότι τα ψηφιογραφικά. Επίσης όταν μεγεθύνουμε διανυσματικά γραφικά τότε αυτά δεν παραμορφώνονται όπως γίνεται με τα ψηφιογραφικά. Από την άλλη η αποθήκευση φωτογραφιών μπορεί να γίνει με ψηφιογραφικό μόνο τρόπο αφού δεν είναι εύκολη η αναπαράσταση π.χ. ανθρώπινων μορφών με τη βοήθεια μαθηματικών τύπων. Το Flash δημιουργεί διανυσματικά γραφικά. Μπορούμε όμως να εισάγουμε και εικόνες ψηφιογραφικών γραφικών (JPEG, GIF κτλ.) σε ένα αρχείο Flash. Τα αρχεία flash καταλαμβάνουν μικρό χώρο και φαίνονται πολύ καθαρά. Οι κινήσεις εκτελούνται με τη διαδοχική εμφάνιση κάποιου αριθμού καρέ ανά δευτερόλεπτο (frames per second, fps), π.χ. έχουμε 12 fps. Εφαρμόζεται επίσης η τεχνική του streaming, δηλ. το αρχείο αρχίζει και εμφανίζεται την ώρα που το παίρνουμε από το Internet και χωρίς να το έχουμε κατεβάσει ακόμη ολόκληρο. Ένα αρχείο flash αποθηκεύεται σε μορφή FLA. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε δηλ. σε αυτή τη μορφή ένα αρχείο και να το ανοίξουμε κάποια άλλη στιγμή και να το τροποποιήσουμε. Μπορούμε όμως να αποθηκεύσουμε και σε μορφή SWF. Τα αρχεία flash που δημοσιεύουμε στο Internet είναι σε μορφή SWF. Τέτοια αρχεία μπορούμε να τα δούμε αλλά δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε με το Flash και να τα τροποποιήσουμε. Μπορούμε επίσης να αποθηκεύσουμε και σε μορφή animated GIF. Για να ενσωματώσουμε ένα αρχείο SWF σε μία σελίδα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή EMBED. Δίνουμε δηλαδή <EMBED SRC= όνομα αρχείου >. 1

2 Για να δούμε ένα αρχείο Flash με το πρόγραμμα πλοήγησης που έχουμε θα πρέπει το πρόγραμμα να έχει εγκαταστημένο το αντίστοιχο βοηθητικό πρόγραμμα (plugin) για να εμφανίζει αρχεία flash. 2. Τα εργαλεία του Flash Selection Tool Subselection Tool Free Transform Tool Gradient Transform Tool Lasso Tool Pen Tool Επιλέγουμε κάποιο αντικείμενο της σκηνής. Κάνοντας π.χ. κλικ πάνω στο εσωτερικού κάποιου κύκλου επιλέγει μόνο το γέμισμα του κύκλου και όχι και το περίγραμμα. Κάνοντας διπλό κλικ επιλέγουμε και τα δύο. Επίσης μπορούμε να σχηματίσουμε μία ορθογώνια περιοχή και επιλέγει ότι υπάρχει μέσα στην περιοχή. Τέλος, αν έχουμε πατημένο το Control, μπορούμε να κάνουμε αριστερό κλικ και με πατημένο το ποντίκι να αντιγράψουμε ένα αντικείμενο σε άλλο σημείο Κάνοντας κλικ πάνω σε κάποια γραμμή μας εμφανίζει τα σημεία ελέγχου της και μπορούμε έτσι να την τροποποιήσουμε. Με το free transform μπορούμε να μεταβάλουμε ένα αντικείμενο. Μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθός του, να το περιστρέψουμε, να αλλάξουμε το σχήμα του κτλ. Εναλλακτικά μπορούμε να πατήσουμε Modify/Transform για να κάνουμε αλλαγές σε ένα αντικείμενο. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που έχουμε πολύχρωμα γεμίσματα. Με το εργαλείο αυτό μπορούμε να καθορίσουμε τον τρόπο εναλλαγή των χρωμάτων. Μας βοηθά να σχηματίσουμε μία κλειστή περιοχή και να επιλέξουμε το εσωτερικό της. Στη συνέχεια μπορούμε να τροποποιήσουμε την επιλεγμένη περιοχή (αλλαγή χρωμάτων, διαγραφή κτλ.). Υπάρχουν επιλογές για σχηματισμό πολυγωνικής περιοχής ή επιλογής περιοχών κάποιας εικόνας με το μαγικό ραβδί. Με τη πένα μπορούμε να σχηματίσουμε καμπύλες Bezier. Μπορούμε επίσης να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε σημεία ελέγχου σε γραμμές. Υπάρχουν γωνιακά σημεία (corner points) και σημεία καμπύλης (curve points). Κάνοντας κλικ σε ένα σημείο ελέγχου το μετατρέπει από σημείο καμπύλης σε γωνιακό. Αν ξανακάνουμε κλικ το διαγράφει. Από την έκδοση CS3 έχουν προστεθεί εργαλεία που προσθέτουν ή αφαιρούν σημεία ελέγχου: ή Τ Text Tool Μπορούμε να γράψουμε κείμενο και να αλλάξουμε τις ιδιότητές του (π.χ. μέγεθος, χρώμα, οριζόντιος ή κατακόρυφος προσανατολισμός, απόσταση χαρακτήρων (kern) κτλ). 2

3 Υπάρχουν τα πλαίσια κειμένου σταθερού πλάτους (έχουν ένα τετραγωνάκι στη πάνω δεξιά γωνία του πλαισίου) και τα πλαίσια μη σταθερού πλάτους όπου το πλάτος μεγαλώνει καθώς γράφουμε (έχουν κύκλο αντί για τετράγωνο). Οι ιδιότητες του κειμένου μπορούν να καθοριστούν στο κάτω μέρος του παραθύρου. Από τις ιδιότητες αυτές μπορούμε να κάνουμε το κείμενο να είναι σύνδεσμος (link) προς κάποια ιστοσελίδα: Line Tool Rectangle Tool Oval Tool PolyStar Tool Τραβάμε ευθείες γραμμές. Με πατημένο το Shift κάνει γραμμές οριζόντιες, κατακόρυφες ή γενικά γραμμές με γωνίες πολλαπλάσιες των 45 μοιρών. Κάνουμε ορθογώνια. Με πατημένο το Shift παίρνουμε τέλεια τετράγωνα. Κάνουμε ελλείψεις. Με πατημένο το Shift παίρνουμε κύκλους. Μπορούμε να σχηματίσουμε πολύγωνα ή άστρα. Με το κουμπάκι Options στο παράθυρο Properties επιλέγουμε το πλήθος των πλευρών και άλλες ιδιότητες. Pencil Tool Brush Tool Ζωγραφίζει γραμμές. Οι γραμμές που σχηματίζονται μεταβάλλονται λίγο από το πρόγραμμα ώστε να είναι πιο ομαλές. Αυτό γίνεται ανάλογα με την επιλογή που επιθυμούμε (Straighten, Smooth,Ink). Με πατημένο το Shift κάνει οριζόντιες ή κατακόρυφες γραμμές. Με το πινέλο βάφουμε. Υπάρχουν επιλογές ώστε να βάφεται μόνο το γέμισμα ή μόνο το περίγραμμα κτλ: Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε το μέγεθος και το σχήμα του πινέλου: Ink Bottle Tool Με το ink bottle αλλάζουμε το περίγραμμα των αντικειμένων όπου κάνουμε κλικ. Μπορούμε δηλ. Να ορίσουμε τις ιδιότητες που θέλουμε για το περίγραμμα και κάνοντας κλικ σε κάποιο 3

4 Paint Bucket Tool αντικείμενο, αποκτά αυτό το στυλ περιγράμματος. Βάφουμε κλειστές περιοχές. Υπάρχουν επιλογές που επιτρέπουν το βάψιμο κάποιας περιοχής ακόμη και όταν δεν είναι τελείως κλειστή: Eyedropper Tool Eraser Tool Μας βοηθά να επιλέξουμε κάποιο υπάρχον χρώμα σε κάποιο αντικείμενο. Αρκεί να κάνουμε κλικ με το εργαλείο αυτό και το χρώμα του σημείου όπου κάνουμε κλικ γίνεται ενεργό. Μας βοηθάει να σβήσουμε κάτι. Μπορούμε να επιλέξουμε το μέγεθος και το σχήμα της σβηστήρας. Μπορούμε να καθορίσουμε την περιοχή όπου θα γίνεται η διαφραφή με τη βοήθεια των πιο κάτω επιλογών: Hand Tool Zoom Tool Χρώματα Με την επιλογή faucet (βρύση) αρκεί να κάνουμε κλικ κάπου ώστε να το σβήσουμε. Μετακινούμε το σκηνικό προς τη κατεύθυνση που θέλουμε. Κάνουμε μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Υπάρχουν δύο επιλογές, μία για τη μεγέθυνση και μία για να κάνουμε σμίκρυνση. Η σμίκρυνση μπορεί να γίνει επίσης με πατημένο το Alt. Μπορούμε να καθορίσουμε το χρώμα γραμμής (stroke color) και το χρώμα γεμίσματος (fill color). Υπάρχουν εικονίδια με τα οποία μπορούμε να θέσουμε ως χρώμα το άσπρο-μαύρο ή να κάνουμε εναλλαγή των δύο χρωμάτων ή να ορίσουμε να μην έχουμε καθόλου χρώμα: 4

5 3. Άλλες Λειτουργίες του Flash Ομαδοποίηση αντικειμένων Επιλέγουμε τα αντικείμενα. Αυτό μπορεί να γίνει π.χ. σχηματίζοντας ένα περίγραμμα με το Select Tool (βελάκι) γύρω-γύρω από τα αντικείμενα που θέλουμε να επιλέξουμε. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε πολλά αντικείμενα κάνοντας κλικ πάνω τους με πατημένο το Shift. Για την επιλογή όλως των αντικειμένων του σκηνικού μας μπορούμε να πατήσουμε Control+A (ή Edit/Select All) Πατάμε Modify/Group ή Control+G για να ομαδοποιήσουμε όλα τα αντικείμενα που έχουμε επιλέξει. Από τη στιγμή που έχω ομαδοποιήσει κάποια αντικείμενα, πλέον αυτά συμπεριφέρονται σαν να είναι ένα ενιαίο αντικείμενο. Επίσης τοποθετώντας ένα ομαδοποιημένο αντικείμενο σε κάποιο άλλο ομαδοποιημένο αντικείμενο, το τμήμα του κάτω αντικειμένου δεν διαγράφεται όπως όταν τα αντικείμενα δεν είναι ομαδοποιημένα. Για να πάψει ένα σύνολο αντικειμένων να αποτελεί ομάδα, κάνω κατάργηση της ομαδοποίησης με Modify/Ungroup ή Control+Shift+G. Από το Flass CS3 και μετά όταν δημιουργούμε ένα αντικείμενο όπως ένα παραλληλόγραμμο ή μία έλλειψη, το αντικείμενο είναι ομαδοποιημένο. Σε παλαιότερες εκδόσεις όμως δεν ήταν και το γέμισμα του αντικειμένου ήταν ξεχωριστό από το περίγραμμά του. Break Apart Με την εντολή break apart χωρίζουμε ένα αντικείμενο στις γραμμές, καμπύλες, σημεία κτλ. από τα οποία αποτελείται. Μπορούμε να κάνουμε break apart σε ένα σύνολο ομαδοποιημένων αντικειμένων και να έχουμε αποτέλεσμα παρόμοιο με την εντολή Modify/Ungroup. Μπορούμε να κάνουμε break apart μία εικόνα που εισάγαμε στο Flash ή σε κάποιο κείμενο που γράψαμε. Κάνοντας break apart σε κάποιο κείμενο το σπάει στα γράμματα από τα οποία αποτελείται. Στη συνέχεια αν ξανακάνουμε 5

6 Align break apart σε όλα ή σε μερικά από τα γράμματα μπορούμε να σπάσουμε το κάθε γράμμα στα συστατικά του και να το τροποποιήσουμε. Για να κάνουμε break apart πατάμε Modify/Break Apart ή Control+B ή χρησιμοποιούμε το δεξί κλικ. Με τις εντολές Modify/ Align μπορούμε να στοιχίσουμε κάποια αντικείμενα (αριστερά, δεξιά ή στο κέντρο και) οριζόντια ή κατακόρυφα. Αρκεί να επιλέξουμε τα αντικείμενα αυτά (π.χ. με πατημένο το shift) και να επιλέξουμε τη στοίχιση που θέλουμε. Μπορούμε επίσης να ισοκατανήμουμε τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στα αντικείμενα κατακόρυφα ή οριζόντια. Μπορούμε τέλος να ζητήσουμε τα αντικείμενα να έχουν ίσο πλάτος ή ίσο ύψος. Η στοίχιση των αντικειμένων μπορεί να γίνει ως προς το σκηνικό (stage). Δηλ. Να στείλουμε ένα ή περισσότερα αντικείμενα τελείως δεξιά ή αριστερά ή στο κέντρο κτλ. Οι εντολές του align μπορούν να εκτελεστούν και μέσω του παραθύρου Align πατώντας Window/ Align. Guides (οδηγοί) Με τη χρήση οδηγών μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε επίσης αντικείμενα. Μπορούμε να προσθέσουμε οδηγούς με τη βοήθεια του χάρακα. Για να εμφανίσουμε τον χάρακα θα πρέπει να πατήσουμε View/Rulers. Για να εισάγουμε ένα νέο guide κάνουμε κλικ στον αντίστοιχο χάρακα (οριζόντιο ή κατακόρυφο) και σέρνουμε στο σημείο όπου θέλουμε να βάλουμε ο guide. Για να είναι ορατοί οι οδηγοί πρέπει να είναι τσεκαρισμένη η επιλογή View/ Guides/ Show Guides. Μπορούμε να κλειδώσουμε τους 6

7 Arrange οδηγούς στις θέσεις όπου τους έχουμε βάλει (ώστε να μην αλλάζουν θέση) ή να τους ξεκλειδώσουμε. Μπορούμε επίσης να διαγράψουμε έναν οδηγό τραβώντας τον προς τον χάρακα ή να τους διαγράψουμε όλους επιλέγοντας Clear All στο μενού View/ Guides. Με τις εντολές arrange μπορούμε να ρυθμίσουμε τη σειρά που θα έχουν κάποια αντικείμενα όταν επικαλύπτονται. Δηλ. ποιο θα είναι από πάνω, πιο από κάτω κτλ. Μπορούμε επίσης να κλειδώσουμε (lock) ένα αντικείμενο ώστε να μην το τροποποιήσουμε κατά λάθος. Για να εφαρμόσουμε τις εντολές arrange κάνουμε κλικ πάνω στο αντικείμενο που θέλουμε (πρέπει να είναι ομαδοποιημένο) και στη συνέχεια πατάμε Modify/ Arrange δίνοντας στη συνέχεια την επιλογή που θέλουμε (μπορούμε επίσης να πάμε στο μενού με δεξί κλικ). Χρώματα Στο παράθυρο Color (αν δεν φαίνεται στα δεξιά, πατάμε Window/Color) μπορούμε να επιλέξουμε το χρώμα το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. 7

8 Eκτός από την επιλογή του χρώματος μπορούμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία δικών μας συνδυασμών χρωμάτων με τις επιλογές linear και radial. Μπορούμε να δούμε επίσης τις τιμές R-G-B για ένα χρώμα και να ρυθμίσουμε την τιμή του Alpha που δίνει τη διαφάνεια ενός χρώματος. Τα βασικά χρώματα είναι το Κόκκινο (Red), το Πράσινο (Green) και το Μπλε (Blue). Η ελάχιστη ποσότητα είναι για το κάθε χρώμα 0 και η μέγιστη 255. Στο δεκαεξαδικό η ελάχιστη τιμή είναι 00 και η μέγιστη FF. Χρώμα #00FF58 π.χ. σημαίνει ότι έχουμε Red: 00, Green:FF και Blue:58. Duplicate Copy Paste Αν επιλέξουμε ένα ή περισσότερα αντικείμενα και πατήσουμε Control+D (ή Edit/Duplicate) δημιουργείται ένα πιστό αντίγραφο του αντικειμένου. Μπορούμε επίσης να κάνουμε Copy/Paste ή Cut/Paste σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα. Υπάρχει η επιλογή Paste in Place στο μενού Edit και η επιλογή Paste in Center για την τοποθέτηση του νέου αντικειμένου είτε ακριβώς στη θέση όπου το κάναμε Copy (σε άλλο επίπεδο ίσως) είτε στο κέντρο του σκηνικού. Ένας άλλος τρόπος να κάνουμε copy είναι να σύρουμε ένα αντικείμενο με το arrow tool έχοντας πατημένο το Control. Modify Document Για να αλλάξουμε τις ιδιότητες της ταινίες μας μπορούμε να πατήσουμε Modify/ Document. Μπορούμε έτσι να αλλάξουμε το πλάτος και ύψος του σκηνικού, το χρώμα φόντου, το ρυθμό της ταινίας (frame per second fps) κτλ. Τις επιλογές αυτές τις ρυθμίζουμε και από την περιοχή Properties εάν κάνουμε κλικ σε κάποιο σημείο του σκηνικού που δεν έχει άλλο αντικείμενο από πάνω. 8

9 4. Δημιουργία κίνησης Δημιουργία motion tween 1. Σχεδιάζουμε το αντικείμενο που θέλουμε να κινείται σε ένα ξεχωριστό layer από ότι άλλα αντικείμενα που θα είναι ακίνητα, ή άλλα αντικείμενα που κινούνται ανεξάρτητα. 2. Αν το αντικείμενο δεν είναι ήδη ομαδοποιημένο, επιλέγουμε το αντικείμενο και κάνουμε ομαδοποίηση (Modify/Group ή Control+G). 3. Πηγαίνουμε στο frame όπου θέλουμε να τελειώνει η κίνηση και εισάγουμε ένα keyframe (δεξί κλικ και πατάμε insert keyframe). Αν η κίνηση είναι σύνθετη εισάγουμε ένα keyframe για κάθε κομβικό σημείο της κίνησης (για κάθε σημείο δηλ. που αλλάζει κατεύθυνση). 4. Κάνουμε κλικ στο κάθε keyframe και τοποθετούμε το αντικείμενο στην επιθυμητή θέση για αυτό το keyframe. 5. Σε κάθε keyframe που ξεκινάει μία κίνηση θα πρέει να προσθέσουμε motion tween κάνοντας δεξί κλικ και πατάμε Create motion tween ή με την επιλογή motion από το μενού tween από την περιοχή properties (κάτω μέρος). ή Εάν στην περιοχή των frames (παράθυρο timeline) δούμε ένα συνεχόμενο βελάκι, σημαίνει ότι έχουμε εισάγει την κίνηση που θέλαμε. Εάν είναι μία διακεκομμένη γραμμή κάτι πήγε λάθος (οπότε κάνουμε αναίρεση όσες φορές χρειάζεται και ξαναπροσπαθούμε). 6. Αν θέλουμε να αλλάξουμε και το μέγεθος του αντικειμένου που κινείται, αφού κάνουμε όλα τα παραπάνω βήματα, πηγαίνουμε στο keyframe που θέλουμε να κάνουμε αλλαγές και τροποποιούμε το αντικείμενο κάνοντας χρήση του Free Transform Tool. Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε να περιστρέφεται το αντικείμενο κατά τη διάρκεια της κίνησης του από το παράθυρο properties (κάτω μέρος): 9

10 Δημιουργία shape tween 1. Σχεδιάζουμε το αντικείμενο που θέλουμε να κινείται σε ένα ξεχωριστό layer. Σε αντίθεση με το motion tween δεν κάνουμε ομαδοποίηση. 2. Εισάγουμε τα κατάλληλα keyframes στα κομβικά σημεία της κίνησης. 3. Σε κάθε keyframe της κίνησης τοποθετούμε το κινούμενο αντικείμενο στη σωστή θέση και το τροποποιούμε όπως θέλουμε (χρώμα, σχήμα κτλ.) ή ακόμη το διαγράφουμε τελείως και σχεδιάζουμε νέο αντικείμενο (ή και περισσότερα από ένα). ή 4. Κάνουμε κλικ στο πρώτο keyframe της κάθε κίνησης και ενεργοποιούμε την επιλογή shape από το μενού tween από την περιοχή properties (κάτω μέρος). Εάν εμφανιστεί συνεχόμενο βέλος έχουμε εισάγει την κίνηση. Μπορούμε να συνδυάσουμε τα δύο είδη κίνησης. Δηλαδή μπορεί π.χ. ένα αντικείμενο από το frame 1 ως 30 να κάνει motion tween και από 31 ως 50 να κάνει shape tween. Αρκεί να βάλουμε keyframes στα frames 1 και 30 και να βάλουμε motion tween και δύο νέα keyframes στα frames 31 και 50 και να βάλουμε shape tween. Θα έχουμε δηλ. δύο keyframes το ένα δίπλα στο άλλο (θέσεις 30 και 31). 10

11 Δημιουργία κίνησης με τη χρήση οδηγού κίνησης Μπορούμε να κάνουμε ένα αντικείμενο να κινείται πάνω σε μία τροχιά που σχεδιάζουμε εμείς, σχεδιάζοντας την τροχιά και βάζοντας motion tween. 1. Δημιουργούμε το αντικείμενο που θα κινείται (αν χρειάζεται το κάνουμε ομαδοποίηση). 2. Ενώ βρισκόμαστε στο layer του αντικειμένου αυτού, κάνουμε κλικ στο κουμπάκι εισαγωγής επιπέδου-οδηγού (add motion guide): Εισάγουμε έτσι ένα νέο επίπεδο πάνω από το επίπεδο όπου θα δημιουργήσουμε την κίνηση. 3. Πηγαίνουμε στο επίπεδο οδηγό και σχεδιάζουμε την τροχιά (με όποιο τρόπο θέλουμε, π.χ. με το μολύβι) που θέλουμε να ακολουθήσει η κίνηση. 4. Εισάγουμε keyframe s στο σημείο τέλους της κίνησης και στα δύο layers 5. Πηγαίνουμε στο επίπεδο του κινούμενου αντικειμένου. Κάνουμε κλικ στο πρώτο keyframe και τοποθετούμε το αντικείμενο στο σημείο της τροχιάς όπου θα ξεκινάει η κίνηση και βάζουμε motion tween. ή Πηγαίνουμε επίσης στο keyframe όπου θα τερματίσει η κίνηση και το βάζουμε στο σημείο της τροχιάς όπου θέλουμε να πάει. Μπορούμε να βάλουμε σε διαφορετικά επίπεδα διαφορετικά επίπεδα οδηγούς. Μπορούμε επίσης να έχουμε δύο ή περισσότερα επίπεδα (layers) που αντιστοιχούν την ίδια τροχιά (ίδιο επίπεδο οδηγό). 11

12 Δημιουργία μάσκας Με ένα επίπεδο μάσκας μπορούμε να ρυθμίσουμε ποια τμήματα κάποιου άλλου επιπέδου θα εμφανίζονται. 1. Σχεδιάζουμε το επίπεδο όπου θα εφαρμόσουμε μάσκα 2. Εισάγουμε νέο επίπεδο πάνω από το οποίο θα εφαρμόσουμε μάσκα. 3. Το νέο αυτό επίπεδο το μετατρέπουμε σε μάσκα κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο όνομά του και επιλέγοντας mask. 4. Για να σχεδιάσουμε πάνω στο επίπεδο μάσκας πρέπει να το ξεκλειδώσουμε γιατί κλειδώνεται αυτόματα. Αφού σχεδιάσουμε αυτά που θέλουμε στη μάσκα, μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα πατώντας Control+Enter. Μπορούμε αν θέλουμε να βάλουμε και κίνηση πάνω στα αντικείμενα του επιπέδου της μάσκας. 12

13 5. Δημοσίευση αρχείου flash Ένα αρχείο flash το δημοσιεύουμε στο Internet σε μορφή SWF. Στον υπολογιστή μας το αποθηκεύουμε και σε μορφή FLA ώστε να μπορούμε να το ανοίξουμε και να το τροποποιήσουμε. Πατώντας File/ Export/ Export Movie μπορούμε να αποθηκεύσουμε τη ταινία μας σε μορφή.swf. Στη συνέχεια το αρχείο αυτό μπορούμε να το εισάγουμε σε μία ιστοσελίδα (αρχείο.htm ή.html) είτε εισάγοντας τις κατάλληλες εντολές HTML είτε με κάποιο πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων όπως το Dreamweaver. Εάν πατήσουμε File/ Publish Settings εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε το είδος των αρχείων που θα δημιουργήσουμε από τη ταινία μας: Μπορούμε να επιλέξουμε μία ή περισσότερες από τις μορφές που εμφανίζονται στο παράθυρο αυτό. Μπορούμε δηλ. να εξάγουμε το αρχείο μας, εκτός από swf μορφή, σε μορφές όπως html, gif, jpeg, png, exe κτλ. Αν ορίσουμε το όνομα του αρχείου και τον φάκελο όπου θέλουμε να αποθηκευτεί (πατάμε το εικονίδιο του φακέλου στα δεξιά του ονόματος αρχείου), στη συνέχεια μπορούμε να πατήσουμε το κουμπάκι Publish για να δημιουργηθούν 13

14 τα αρχεία αυτά. Με τη μορφή html παράγεται μία ιστοσελίδα η οποία περιέχει μόνο την flash ταινία μας και στην οποία σελίδα μπορούμε να προσθέσουμε άλλα πράγματα αν το επιθυμούμε. Με τις μορφές βέβαια gif, jpeg, png κτλ παράγεται σταθερή εικόνα και όχι κινούμενη. Πατώντας File/ Publish Preview μπορούμε να ελέγξουμε τα αρχεία που δημιουργούνται με το publish. Από το παράθυρο File/ Publish Settings μπορούμε επίσης στην καρτέλα Flash να ρυθμίσουμε τις ιδιότητες του swf αρχείου που θα δημιουργήσουμε: Εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε την έκδοση (version) του flash αρχείου που θα δημιουργήσουμε, να βάλουμε κωδικό στο αρχείο μας (πατώντας protect from import), να ρυθμίσουμε την ποιότητα της συμπίεσης των εικόνων μας (JPEG quality), τις ρυθμίσεις των αρχείων ήχου της ταινίας μας (audio stream και audio event) κτλ. Στο παράθυρο εμφάνισης της ταινίας μας (με Control+Enter) εάν πατήσουμε στο μενού View/ Bandwidth Profiler βλέπουμε ένα σχεδιάγραμμα όπου φαίνεται σε ποια frames της ταινίας μας εμφανίζεται πρόβλημα κατά την προβολή της μέσω του Internet. Εμφανίζεται μία κόκκινη οριζόντια γραμμή και στα σημεία όπου το γράφημα ξεπερνάει την κόκκινη γραμμή, υπάρχει πρόβλημα. Με View/ Download Settings μπορούμε να δώσουμε την επιθυμητή ταχύτητα Internet που θέλουμε να τεστάρουμε και με View/ Simulate Download μπορούμε να δούμε πώς θα φαίνεται η ταινία μας στο Internet. 14

15 6. Βιβλιοθήκες (Libraries) Μπορούμε να επιλέξουμε ένα αντικείμενο και να το μετατρέψουμε σε σύμβολο. Αυτό γίνεται πατώντας δεξί κλικ στο αντικείμενο και Convert to Symbol (ή F8). Μπορούμε να επιλέξουμε το σύμβολο αυτό να έχει συμπεριφορά (behavior) movie clip (αντικείμενο με κίνηση), button (κουμπί όπου κάνουμε κλικ και εκτελείται κάποια ενέργεια) ή graphic (αντικείμενο που συμπεριφέρεται σαν απλό γραφικό). Συνήθως επιλέγουμε graphic και πατώντας το Ok το αντικείμενο εισάγεται στη βιβλιοθήκη του αρχείου μας. Για να δούμε τη βιβλιοθήκη του αρχείου όπου δουλεύουμε πατάμε Window/ Library ή Control +L. Για να εισάγουμε ένα αντικείμενο της βιβλιοθήκης σε μία ταινία μας, κάνουμε κλικ στο αντικείμενο αυτό στο παράθυρο της βιβλιοθήκης, το σέρνουμε μέσα στο σκηνικό μας και το τοποθετούμε στη θέση που θέλουμε. Μπορούμε έτσι να εισάγουμε όσα αντικείμενα θέλουμε από τη βιβλιοθήκη στη ταινία που δημιουργούμε. Μπορούμε και αντίστροφα να σύρουμε ένα αντικείμενο από το σκηνικό μας προς το παράθυρο της βιβλιοθήκης και να το εισάγουμε έτσι στη βιβλιοθήκη μας. Μπορούμε να εισάγουμε ένα αντικείμενο από τη βιβλιοθήκη ενός αρχείου σε ένα άλλο αρχείο. Για να γίνει αυτό ανοίγουμε και τα δύο αρχείο και αφού επιλέξουμε το αντικείμενο από το πρώτο αρχείο το τραβάμε και το τοποθετούμε στο σκηνικό του δεύτερου αρχείου. Η αντιγραφή ενός αντικειμένου σε πολλά σημεία μπορεί να γίνει κάνοντας χρήση του Copy/Paste αλλά η χρήση βιβλιοθηκών προσφέρει κάποια επιπλέον πλεονεκτήματα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινές βιβλιοθήκες από τις οποίες θα εισάγουμε αντικείμενα σε διαφορετικά αρχεία. Έχουμε δηλ. επαναχρησιμοποίηση ενός αντικειμένου. Επίσης, εισάγοντας ένα αντικείμενο βιβλιοθήκης πολλές φορές σε μία ταινία, καταλαμβάνει λιγότερο χώρο. Αυτό συμβαίνει γιατί στην ουσία το flash αποθηκεύει τις πληροφορίες που αφορούν το αντικείμενο μόνο μία φορά και δεν τις ξανααποθηκεύει για κάθε αντίγραφο του αντικειμένου. Μπορούμε να αλλάξουμε τις ιδιότητες ενός αντιγράφου ενός συμβόλου της βιβλιοθήκης κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο αντίγραφο αυτό ή πατώντας δεξί κλικ και Edit στο όνομά του στο παράθυρο της βιβλιοθήκης. Αφού κάνουμε τις αλλαγές, για να επανέλθουμε σε κατάσταση τροποποίησης της ταινίας μας, θα πρέπει να κάνουμε κλικ στο όνομα του σκηνικού που εργαζόμαστε (π.χ. στο όνομα Scene1). Με τον τρόπο αυτό όμως αλλάζουμε όλα τα αντίγραφα του αντικειμένου στο αρχείο μας (μόνο στο αρχείο αυτό και όχι και σε άλλα αρχεία που πιθανόν περιέχουν το ίδιο αντικείμενο βιβλιοθήκης). Επίσης, αν βρισκόμαστε στο αρχείο όπου ανήκει η βιβλιοθήκη, ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό, αλλάζουμε και το κύριο αντίγραφο της βιβλιοθήκης. 15

16 Εάν θέλουμε να αλλάξουμε ένα αντίγραφο κάποιου αντικειμένου βιβλιοθήκης χωρίς να αλλάξουμε και όλα τα άλλα αντικείμενα, μπορούμε να επιλέξουμε για το αντικείμενο αυτό Modify/ Break Apart και να κάνουμε ότι αλλαγές θέλουμε. Ένας άλλος τρόπος δημιουργίας συμβόλου είναι να πατήσουμε Insert/ New Symbol ή να πατήσουμε Control+F8. Εμφανίζεται έτσι ένα παράθυρο όπου μπορούμε να σχεδιάσουμε το αντικείμενο που θέλουμε, στο οποίο μπορούμε να δώσουμε και κάποια κίνηση και να το εισάγουμε στη βιβλιοθήκη σαν movie clip. Για να γίνει αυτό, αφού πατήσουμε Insert/ New Symbol, επιλέγουμε movie clip στην επιλογή behavior. 7. Εισαγωγή γραφικών Υπάρχουν δύο είδη γραφικών. Τα διανυσματικά και τα ψηφιογραφικά. Τα διανυσματικά καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο και δεν αλλοιώνονται όταν αλλάξουμε το μέγεθός τους. Μπορούμε να εισάγουμε στο Flash κάποιο περιορισμένο αριθμό διανυσματικών μορφών, όπως freehand, autocad, illustrator κτλ. Τα ψηφιογραφικά γραφικά συνήθως τα συναντάμε σε μορφές GIF, JPEG, BMP κτλ. και μπορούμε να τα εισάγουμε στο Flash, παρόλο που το Flash δημιουργεί διανυσματικά γραφικά. Για να εισάγουμε μία εικόνα στο Flash πατάμε File/ Import/ Import to Stage. Η εικόνα μας έτσι εισάγεται τόσο στο σκηνικό μας, όσο και στη βιβλιοθήκη του αρχείου μας. Εάν επιλέξουμε κάποια εικόνα της βιβλιοθήκης και στη συνέχεια κάνουμε δεξί κλικ και πατήσουμε στο Properties μπορούμε να αλλάξουμε τις ιδιότητες της εικόνας. Μπορούμε π.χ. να επιλέξουμε τον τρόπο αποθήκευσης (GIF ή JPEG) ή να αλλάξουμε εικόνα (πατώντας το import) Εάν κάνουμε κλικ πάνω σε μία εικόνα και πατήσουμε Modify/ Break Apart, μετατρέπουμε την εικόνα σε διανυσματική και μπορούμε πλέον να αλλάξουμε τα τμήματά της όπως εμείς θέλουμε (να επιλέξουμε κάποια κομμάτια της εικόνας, να αλλάξουμε χρώμα σε αυτά κτλ). Από τη στιγμή που θα μετατρέψουμε μία εικόνα με το Break Apart, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εικόνα αυτή σαν γέμισμα. Για να γίνει αυτό αρκεί να κάνουμε κλικ πάνω της με το Eyedropper tool και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε το paint bucket tool ή το brush tool. Μπορούμε να ορίσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες τον τρόπο μετατροπής της εικόνας σε διανυσματικό γραφικό από την επιλογή Modify/ Bitmap/ Trace Bitmap. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με κάποιες επιλογές όπου ρυθμίζουμε την ακρίβεια για την μετατροπή αυτή. Όσο μεγαλύτερη ακρίβεια θέλουμε τόσο περισσότερο χώρο θα καταλαμβάνει το αρχείο. Το Break Apart χρησιμοποιεί την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια. Όπως και με τις εικόνες, έτσι και με τα κείμενα που γράφουμε, εάν θέλουμε να τα χειριστούμε σαν γραφικά μέσα από το flash, θα πρέπει να τα κάνουμε break apart. Εάν κάνουμε μία φορά break apart, σπάμε το κείμενο στα επιμέρους γράμματα. Κάνοντας break apart για δεύτερη φορά, μετατρέπουμε το κάθε γράμμα σε διανυσματικό γραφικό. 16

17 8. Εισαγωγή ήχου Για να εισάγουμε ένα αρχείο ήχου στο Flash πατάμε File/ Import/ Import to Stage ή File/ Import/ Import to Library. Επιλέγουμε το αρχείο του ήχου που θέλουμε να εισάγουμε και πατάμε το κουμπάκι Open. Εισάγεται τότε ο ήχος στη βιβλιοθήκη του αρχείου μας (άσχετα αν επιλέξαμε import to stage ή import to library). Υποστηρίζονται διάφορες μορφές αρχείων ήχου, όπως π.χ. η μορφή WAV ή η συμπιεσμένη μορφή MP3. Δεν υποστηρίζονται αρχεία MIDI. Από τη στιγμή που θα εισάγουμε έναν ήχο στη βιβλιοθήκη, για να τον βάλουμε στη ταινία μας, δημιουργούμε νέο επίπεδο (layer) και δημιουργούμε ένα keyframe στο σημείο όπου θέλουμε να ξεκινά ο ήχος. Στη συνέχεια σέρνουμε το αρχείο ήχου από τη βιβλιοθήκη προς το σκηνικό μας ενώ βρισκόμαστε στο layer όπου θα εισάγουμε τον ήχο. Εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο keyframe όπου θα αρχίζει ο ήχος και από το μενού sound στο παράθυρο properties επιλέγουμε το όνομα του αρχείου του ήχου που θέλουμε να εισάγουμε. Αν και μπορούμε να εισάγουμε ήχους σε οποιοδήποτε layer, είτε αυτό περιέχει διάφορα αντικείμενα είτε κάποια κίνηση, προτείνεται να έχουμε ξεχωριστό layer για κάθε αρχείο ήχου. Από το μενού Effects στο παράθυρο properties μπορούμε να προσθέσουμε κάποια στοιχειώδη εφέ στο αρχείο ήχου, όπως π.χ. να παίζει μόνο το αριστερό ή το δεξί ηχείο ή ο ήχος να χάνεται σιγά-σιγά (fade out) ή να δυναμώνει σιγά-σιγά (fade in). Στο μενού Sync στο παράθυρο properties έχουμε τις εξής επιλογές: o Event. Ο ήχος ξεκινά και ακόμη και να τελειώσει η ταινία μας, ο ήχος εξακολουθεί να παίζει. Αν εκτελέσουμε και πάλι την ταινία μας πριν σταματήσει ο ήχος (με Control+Enter) θα ακούμε τον ίδιο ήχο να παίζει δύο φορές ταυτόχρονα σε διαφορετικά χρονικά σημεία. o Start. Λειτουργεί όπως το event αλλά αν εκτελέσουμε και πάλι την ταινία μας, σταματάει ο προηγούμενος ήχος και αρχίζει από την αρχή. o Stop. Σταματάει τον ήχο. o Stream. Αρχίζει να παίζει τον ήχο αλλά αν σταματήσει η ταινία μας, σταματάει και ο ήχος. Με την επιλογή repeat ρυθμίζουμε πόσες φορές θα παίξει ο ήχος, ενώ με την επιλογή loop θα παίζει επ αόριστον (ή αν έχουμε την επιλογή stream στο sync θα παίζει μέχρι το τέλος της ταινίας μας). Εάν κάνουμε δεξί κλικ σε ένα αρχείο ήχου στη βιβλιοθήκη και επιλέξουμε properties εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε ιδιότητες όπως το είδος της συμπίεσης στο αρχείο ήχου (π.χ. συμπίεση mp3) καθώς και τις ιδιότητες συμπίεσης. 17

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FLASH Μάθημα 1: Εισαγωγή στο flash Μάθημα 2: Περιήγηση στο περιβάλλον του flash Μάθημα 3: Πλατό Μάθημα 4: Κανναβος Μάθημα 5: Έλξη Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE FLASH CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ADOBE FLASH CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου Εισαγωγή Εφαρμογές Κύρια Χαρακτηριστικά Flash

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2 Περιοχή εργασίας A. Παράθυρο εγγράφου B. Συγκέντρωση πινάκων συμπτυγμένων σε εικονίδια Γ. Γραμμή τίτλου πίνακα Δ. Γραμμή μενού E. Γραμμή επιλογών Στ. Παλέτα εργαλείων Ζ. Κουμπί σύμπτυξης σε εικονίδια Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Moviemaker

Οδηγός Χρήσης Moviemaker Οδηγός Χρήσης Moviemaker Αναλυτικός οδηγός χρήσης του λογισμικού Moviemaker Κατάλληλο για τη δημιουργία Βιντεοτέχνης και Animation Εποπτεία: Γενεθλής Γενεθλίου, ΕΔΕ Τέχνης Συγγραφή / Σελίδωση: Κύπρος Πισιαλής,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός (ΑΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ. 1 3 Το περιβάλλον εργασίας του Dreamweaver

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός (ΑΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ. 1 3 Το περιβάλλον εργασίας του Dreamweaver Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Σεμιναρίου Εφαρμοσμένων Τεχνών Εισαγωγή στην δημιουργία ιστοχώρου με το Dreamweaver και εικαστική σχεδίαση με τα λογισμικά Photoshop και CoreDraw X4 Συνολική Διάρκεια: 48 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ. Ποιες μορφές αρχείων μπορείτε να εισαγάγετε στο Flash;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ. Ποιες μορφές αρχείων μπορείτε να εισαγάγετε στο Flash; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 11 Flash CS4: Τι νέο υπάρχει;...13 Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο...17 Κεφάλαιο 1: Πιο σύνθετες εργασίες κίνησης εικόνων 19 Χειρισμός καρέ σε πολλές στρώσεις...21 Κίνηση σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. Gimp. Η εικόνα του Gimp με το πινέλο μεταφορτώθηκε από τη σελίδα: http://rocketdock.com/addon/icons/20778

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. Gimp. Η εικόνα του Gimp με το πινέλο μεταφορτώθηκε από τη σελίδα: http://rocketdock.com/addon/icons/20778 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Gimp Η εικόνα του Gimp με το πινέλο μεταφορτώθηκε από τη σελίδα: http://rocketdock.com/addon/icons/20778 Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: κατανοήσει τις

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνιδάκια με τη LOGO

Παιχνιδάκια με τη LOGO Όταν σβήνει ο υπολογιστής ξεχνάω τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει Κάθε φορά που δημιουργώ ένα πρόγραμμα στη Logo αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή. Αν θέλω να διατηρηθούν τα προγράμματά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια εφαρμογή ζωγραφικής. 2 η Εργασία

Δημιουργώντας μια εφαρμογή ζωγραφικής. 2 η Εργασία Δημιουργώντας μια εφαρμογή ζωγραφικής 2 η Εργασία Απαιτήσεις 1. Σύνδεση στο Διαδίκτυο (διότι οι εφαρμογές δημιουργούνται online) 2. Εγκατεστημένος ο Browser Google Chrome 3. Υπαρκτός λογαριασμός Gmail

Διαβάστε περισσότερα

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς PowerPoint 1. Εισαγωγή διαφάνειας a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας b. Επιλέγουμε το είδος της διαφάνειας που επιθυμούμε. Η πρώτη διαφάνεια συνήθως είναι η διαφάνεια τίτλου. c. Ξεκινούμε να γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος: http://opencourses.uowm.gr/ «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Ofiice To LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων. Άσκηση 8 η Κίνηση I Στόχος της άσκησης Μέχρι τώρα οι σκηνές οι οποίες δημιουργούσαμε ήταν στατικές. Στην παρούσα άσκηση θα παρουσιαστούν κάποια από τα βασικά εργαλεία του 3D Studio Max, τα οποία επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον

Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον... Σε αυτό το κεφάλαιο: 3.1 Γρήγορη ξενάγηση 3.2 Πρωταγωνιστές τα αντικείμενα 3.3 Η σκηνή είναι δική μας 3.4 Εντολές... «Το να είσαι ικανός σημαίνει να μπορείς να ελέγχεις και

Διαβάστε περισσότερα

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com QS-LIS 2011 www.qslis-software.com ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί έργο επιστημονικού και πνευματικού μόχθου και πνευματικήν ιδιοκτησία του Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος

Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος Δημιουργία Web Site Λογισμικό Ανάπτυξης Dreamweaver MX (Oρισμός του Site(Τα αρχεία του Site να είναι τοποθετημένα σε μια θέση την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Προγραμματίζω με το ΒΥΟΒ 1 Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Από το μάθημα της Φυσικής γνωρίζουμε ότι κίνηση σημαίνει αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου. Οι εντολές κίνησης που μας παρέχει το ΒΥΟΒ χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 Windows 8 Τα πρώτα βήματα στο Internet 84

περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 Windows 8 Τα πρώτα βήματα στο Internet 84 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 H πρώτη επαφή με τα Windows 7 21 Απλές αλλαγές και ρυθμίσεις 26 Χειρισμός προγραμμάτων 31 Αναζήτηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέτη Περιβάλλοντος...2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ YOUTUBE ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD-ROM. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ YOUTUBE ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD-ROM. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3. 1. Ανοίγουμε το πρόγραμμα του internet και στη σελίδα Google κάνουμε κλικ στα εικονίδια με τα τετραγωνάκια πάνω δεξιά και

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Tiles Editor. 'Εκδοση 7

Tiles Editor. 'Εκδοση 7 Tiles Editor 'Εκδοση 7 1992 Professional Tiles Editor Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος. Κανένα µέρος αυτού του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καµµία µορφή και µε κανένα µέσο - γραφικό, ηλεκτρονικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ SCRATCH Μετάφραση από το πρωτότυπο: Reference Guide http://scratch.wik.is/@api/deki/files/19/=scratchreferenceguide.pdf

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ SCRATCH Μετάφραση από το πρωτότυπο: Reference Guide http://scratch.wik.is/@api/deki/files/19/=scratchreferenceguide.pdf ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΠΑΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ http://www.ltee.gr 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Πάτρα 28-30 Μαρτίου 2008 Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS Δεκέμβριος 2014: Θεματικός Μήνας Μεταβλητών Άστρων Μαραβέλιας Γρηγόρης Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS v1.0 Πηγές Το υλικό προέρχεται από τις ακόλουθες πηγές (τις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER 1. Ανοίξτε από ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το Windows movie maker 2. Αυτή είναι η βασική επιφάνεια εργασίας του λογισµικού Το movie maker µας δίνει δύο δυνατότητες. Να κάνουµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα - 317-2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφή, της ομάδας Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Γέμισμα κειμένου, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase Περιεχόμενα Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase... 1 Περιγραφές βασικών παραθύρων... 1 Το βασικό παράθυρο του Cubase 5... 1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σκαναρίσματος βιβλίου

Οδηγός σκαναρίσματος βιβλίου Οδηγός σκαναρίσματος βιβλίου Εδώ θα προσπαθήσω να σας δώσω οδηγίες σχετικά με την πιο εύκολη μεταφορά ενός βιβλίου στον υπολογιστή (αρχικά) για την μεταφορά στη συνέχεια σε ταμπλέτα ή άλλο μέσο. Τι θα

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Δικτυακή Πύλη Πολεοδομικής Εφαρμογής Οδηγός Χρήσης

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Δικτυακή Πύλη Πολεοδομικής Εφαρμογής Οδηγός Χρήσης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δικτυακή Πύλη Πολεοδομικής Εφαρμογής Οδηγός Χρήσης Νέσσος Πληροφορική Α.Ε. 2009 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ...3 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΛΙΔΑΣ...4 Μικρογραφία Χάρτη...5 Βookmarks...5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Κωνσταντίνος Σεβεντεκίδης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ-19, Msc Email: kseventekidis@sch.gr Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΥ (παράρτημα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) Γραφιστική Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Συγγραφής e-μαθημάτων

Εργαλείο Συγγραφής e-μαθημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Εργαλείο Συγγραφής e-μαθημάτων Εγχειρίδιο Χρήστη Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Articulate Ερευνητικό Έργο:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

support@displaynote.com +44-2890-730-482

support@displaynote.com +44-2890-730-482 Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Ρύθμιση... 3 Λήψη του λογισμικού... 3 Εγκατάσταση του λογισμικού... 3 Λήψη της εφαρμογής... 4 Ρύθμιση της σύνδεσης... 5 Χρήση του DisplayNote... 6 Δημιουργία λογαριασμού DisplayNote...

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι Στόχος της άσκησης Σην παρούσα άσκηση επιχηρείται η σχεδίαση ενός τρισδιάστατου αντικειµένου µε τη χρήση διδιάστατων καµπυλών. Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Εγκατάσταση λογισμικού (προγραμμάτων) Ορισμοί Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χωρίζεται σε δύο μέρη, το υλικό και το λογισμικό. Το υλικό αποτελείται από όλα τα εξαρτήματα τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 ο ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου θα μάθουμε να δημιουργούμε νέα γεωγραφική πληροφορία με τη ψηφιοποίηση χωρικών πληροφοριών από δορυφορικές εικόνες ή από

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Βόλος, Νοέμβριος 2008 Τα Windows είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο. Μας βοηθούν στο να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 Προϋπόθεση: έχει ολοκληρωθεί., η σύνδεση των καρτών δικτύου στις θύρες RJ45 ενός router/switch. Στην περίπτωση δομημένης καλωδίωσης οι κάρτες δικτύου συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική»

Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Ζωγραφική Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Designer Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Tux-Paint Η Γραμμή Μενού. Η Εργαλειοθήκη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εγκατάσταση του CD-ROM Βάλτε το CD του προγράμματος στον οδηγό των CD-ROM. Θα πρέπει αυτόματα να ξεκινήσει η εγκατάσταση του προγράμματος. Αν δεν ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων ΜΕΡΟΣ 2 Microsoft Windows XP 0/58 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. Windows XP

Computing and Information Systems Service. Windows XP Windows XP Όλοι οι υπολογιστές ανοικτής πρόσβασης στο Frederick χρησιµοποιούν Windows (2000 και XP), ένα λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (Graphical User Interface), το οποίο χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα