Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 40/2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 40/2009"

Transcript

1 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 40/2009 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία εργαζόμενης για άσκηση πιέσεων από τον εργοδότη της να παραιτηθεί από τη θέση της λόγω της εγκυμοσύνης της 1. Η κ Μ. Θ., με επιστολή της ημερομηνίας 1 Ιουνίου 2009 μου υπέβαλε καταγγελία αναφορικά με τις πιέσεις που δέχθηκε από το διευθυντή της διαφημιστικής εταιρείας Ε., κ Τ., να παραιτηθεί από τη θέση της λόγω της εγκυμοσύνης της. 2. Η κ Θ. προσλήφθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2008 από το διαφημιστικό γραφείο Ε. (στο εξής η Εταιρεία) για να εργασθεί στη θέση της οικονομικής διευθύντριας. Κατά την πρόσληψη της είχε θέσει ως όρο για να αποδεχθεί την πρόταση του εργοδότη να εργασθεί στην εταιρεία του ότι θα της παραχωρούνταν ένα απόγευμα την εβδομάδα ελεύθερο λόγω άλλης ανειλημμένης υποχρέωσης. Συγκεκριμένα, η κ Θ. κάθε Τετάρτη απόγευμα ασκούσε έλεγχο στις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας του συζύγου της. Ο εργοδότης είχε συμφωνήσει με αυτό τον όρο. Κατά την πρόσληψη, εντούτοις, της κ Θ. ο εργοδότης παρέλειψε να την εφοδιάσει με έγγραφο στο οποίο να καταγράφονται οι ουσιώδεις όροι εργασίας κατά παράβαση του περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που Διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμου 1. Σημειώνω ότι ο υπό αναφορά νόμος είναι εναρμονιστικός της οδηγίας 91/533/ΕΚ, η δε τήρηση του στοχεύει, μεταξύ άλλων, στο να αποκτά ο μισθωτός με την παροχή έγγραφης πληροφόρησης ως προς τους ουσιώδεις όρους εργασίας ένα ασφαλές αποδεικτικό μέσο Τον Φεβρουάριο του 2009 η καταγγέλλουσα ενημέρωσε τον εργοδότη της ότι ήταν έγκυος προσκομίζοντας του και σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό (ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2009), στο οποίο αναγραφόταν ότι αναμενόταν να γεννήσει στις 20 Σεπτεμβρίου Η κ Θ. υποστήριξε ότι όταν ανακοίνωσε στον κ Τ. ότι είναι έγκυος παρατήρησε δυσαρέσκεια από μέρους του. Ακολούθως, στις 15 Μαρτίου 2009 ο εργοδότης της, τής ανακοίνωσε ότι αποφάσισε αλλαγές στο ωράριο του προσωπικού της εταιρείας και ότι στα πλαίσια αυτά θα έπρεπε να εργάζεται και η ίδια όλα τα απογεύματα. Η κ Θ. υποστήριξε ότι αντέδρασε αναφέροντας στον κ Τ. ότι η αρχική τους συμφωνία εργοδότησης της περιλάμβανε ένα ελεύθερο απόγευμα και ότι γνώριζε τους λόγους αυτής της διευθέτησης, οπότε ο κ Τ. της απάντησε ότι αν δεν συμφωνούσε καλό θα ήταν 1 Δυνάμει του άρθρου 4(2)(η) ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον εργοδοτούμενο τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας, όπως, μεταξύ άλλων, τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης του. Η ενημέρωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 5 πρέπει να γίνεται με γραπτή σύμβαση εργασίας ή επιστολή πρόσληψης ή άλλο έγγραφο υπογραμμένο από τον εργοδότη.

2 2 να παραιτηθεί από την εταιρεία αφού ο ίδιος δεν μπορούσε πλέον να την απολύσει λόγω του ότι ήταν έγκυος Στις 6 Απριλίου 2009 ο γιατρός της κ Θ., Δρ. Μ. Φ., συνέστησε, εκδίδοντας σχετική ιατρική βεβαίωση, την παραμονή της στο σπίτι μέχρι τις 22 Απριλίου 2009, λόγω απειλούμενης αποβολής β τριμήνου. Σύμφωνα με την ίδια, όταν επέστρεψε στις 23 Απριλίου στην εργασία της ο κ Τ. της ζήτησε ξανά να παραιτηθεί αναφέροντας της ότι δεν μπορούσε να αφήνει εκτεθειμένη την εταιρεία όποτε χρειάζεται να παίρνει άδεια, καθώς επίσης, ότι αν γνώριζε ότι σκόπευε να μείνει έγκυος δεν θα την προσλάμβανε στην εταιρεία του. Στις 11 Μαΐου 2009 ο Δρ. Φ. συνέστησε εκδίδοντας σχετική ιατρική βεβαίωση την παραμονή στο σπίτι της κ Θ. μέχρι 11 Ιουνίου 2009, λόγω και πάλι απειλούμενης αποβολής β τριμήνου. Την επόμενη ημέρα, 12 Μαΐου, ο κ Τ. τηλεφώνησε στην κ Θ., και σύμφωνα με την ίδια της ζήτησε για ακόμη μία φορά να παραιτηθεί από την εργασία της. Η κ Θ. έθεσε, τέλος, υπόψη μου ότι ο κ Τ. τηλεφώνησε και στο γιατρό της τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη άδεια ασθένειας λόγω εγκυμοσύνης που της είχε χορηγήσει. Ο γιατρός της καταγγέλλουσας, Δρ. Φ., επιβεβαίωσε αυτό τον ισχυρισμό και ανέφερε ότι σε αυτές τις τηλεφωνικές επικοινωνίες ο κ Τ. έδειχνε ενοχλημένος με τις άδειες της υπαλλήλου του και τις είχε αμφισβητήσει, η δε συζήτηση τους περιστράφηκε γενικά και στο θέμα των αδειών που χορηγούνται στις εγκύους Τελικά στις 7 Ιανουαρίου 2010, η κ Θ. απέστειλε με τηλεομοιότυπο στον εργοδότη της επιστολή παραίτησης. Κρίνω σκόπιμο να σημειώσω, επίσης, ότι η κ Θ. επικαλέσθηκε για την στήριξη των ισχυρισμών της την μαρτυρία ορισμένων συναδέλφων της, οι οποίοι, ενώ ήταν πρόθυμοι να τοποθετηθούν ανεπίσημα, όταν τους ζητήθηκε να δώσουν γραπτή μαρτυρία αρνήθηκαν να το κάνουν. 3. Ο κ Τ. τοποθετήθηκε σε σχέση με τα πιο πάνω με επιστολή του δικηγόρου του, κ Χριστόφορου Θεοδώρου, ημερομηνίας 26 Ιουνίου Με την υπό αναφορά επιστολή γίνεται παραδεκτό ότι η κ Θ. κατά την πρόσληψη της είχε ζητήσει να έχει ελεύθερο το απόγευμα της Τετάρτης, υποστηρίζεται, όμως, ότι η διεύθυνση της εταιρείας είχε αποδεχθεί αυτό τον όρο με την επιφύλαξη ότι διατηρούσε το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το ωράριο χωρίς αύξηση των ορών εργασίας. Υποστηρίχθηκε, επίσης, ότι στις , μετά από αίτημα των υπαλλήλων για μείωση των ωρών εργασίας, η εταιρεία προχώρησε σε αναδιοργάνωση του ωραρίου του προσωπικού. Αποφασίσθηκε, συγκεκριμένα, το προσωπικό να προσέρχεται στην εργασία του στις πμ αντί στις 08.00, να αποχωρεί στις αντί στις και να μειωθεί το διάλειμμα του από μία ώρα που ήταν προηγούμενα σε 30. Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μου αυτή η αναπροσαρμογή του ωραρίου είχε ως αποτέλεσμα οι ώρες εργασίας του προσωπικού να μειωθούν από 40 σε 37½ τη βδομάδα. Μου αναφέρθηκε, επιπρόσθετα, ότι το νέο ωράριο κοινοποιήθηκε στην κ Θ. και ότι η εταιρεία απέρριψε το αίτημα της να συνεχίσει να έχει ελεύθερο ένα απόγευμα, δηλαδή να

3 3 εργάζεται 34½ ώρες την εβδομάδα. Κρίνω σκόπιμο να παραθέσω πιο κάτω αυτολεξή τα όσα ως προς αυτό το θέμα υποστηρίχθηκαν από το δικηγόρο του κ Τ.: «Η κ Θ. ανέφερε ότι δεν αποδέχεται το νέο ωράριο και ο κ Τ. της απάντησε ότι αν δεν της αρέσει το ωράριο μπορεί να παραιτηθεί. Σε κάθε όμως περίπτωση αυτό είναι το νέο ωράριο της εταιρείας που εφαρμόσθηκε κατ απαίτηση των υπαλλήλων. Επίσης της αναφέρθηκε ότι η θέση της Οικονομικής Διευθύντριας έχει πολλές απαιτήσεις και δεν είναι δυνατό το διευθυντικό προσωπικό να εργάζεται λιγότερο από το κατώτερο προσωπικό. Η δήλωση του κ Τ. δεν συσχετίστηκε κατ ουδένα τρόπο με την εγκυμοσύνη της κας Θ. και ούτε η εγκυμοσύνη ήταν μέρος της συζήτησης στην εν λόγω κουβέντα. Εξάλλου ο κος Τ. δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να απολύσει την κα Θ. αλλά από την άλλη το ωράριο της θα είναι ως περιγράφεται ανωτέρω. Επαναλαμβάνουμε ότι η αλλαγή ωραρίου έγινε στα πλαίσια γενικής αναδιάρθρωσης του ωραρίου της εταιρείας και αφορούσε όλο το προσωπικό» Σε σχέση με τους υπόλοιπους ισχυρισμούς της κ Θ. από την εταιρεία Ε., με την ίδια πάντα γραπτή τοποθέτηση υποστηρίχθηκαν τα εξής: «Στις , όταν η κ Θ. επανήλθε στην εργασία της (μετά από άδεια ασθένειας λόγω εγκυμοσύνης) ανέφερε ότι το νέο ωράριο και η εργασία της τής προκαλούν υπερβολικό άγχος και πίεση. Ο κ Τ. της είπε ότι πάντοτε τα καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή δημιουργούν άγχος και πίεση. Της επανέλαβε ότι αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μπορεί να παραιτηθεί. Εν πάση περιπτώσει εάν υπήρχε λόγος μπορούσε να πάρει άδεια ασθενείας και να επανέλθει όποτε νιώσει υγιής. Ουδέποτε της ζητήθηκε να παραιτηθεί και ουδέποτε η εγκυμοσύνη της κας Θ. υπήρξε λόγος παραίτησης ή τερματισμού της απασχόλησης της. Ουδέποτε ο κ Τ. προέβη σε δήλωση ότι δεν θα την προσλάμβανε αν γνώριζε ότι θα τεκνοποιήσει. Επίσης ουδέποτε ειπώθηκε ότι η κ Θ. αφήνει εκτεθειμένη την εταιρεία από την απουσία της (η οποία ήταν δικαιολογημένη λόγω απειλούμενης αποβολής). Εκείνο που επανειλημμένα ειπώθηκε είναι ότι οι απαιτήσεις της θέσης του Οικονομικού Διευθυντή είναι πολλές και πρέπει να μάθει να αντιμετωπίζει το άγχος και την πίεση της δουλειάς. Στις ο κος Τ. τηλεφώνησε στην κα Θ. για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας της και να λάβει πληροφορίες ώστε να αναπληρώσει την απουσία της καθ όσον χρονικό διάστημα θα απουσιάσει. Καμία έκκληση για παραίτηση δεν έγινε και καμία πίεση δεν ασκήθηκε στην κα Θ.».

4 4 4. Δυνάμει του άρθρου 5(1), σε συνδυασμό με το άρθρο 3 των περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμων του 2002 έως 2009, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση και μεταξύ άλλων όσον αφορά τους όρους και συνθήκες της απασχόλησης, απαγορευόμενης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου, σε συσχετισμό ιδίως με την έγγαμη ή οικογενειακή κατάσταση. Στο άρθρο 8(1)(β) προνοείται ότι άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης ως προς τον καθορισμό και την εφαρμογή των όρων και συνθηκών της απασχολήσεως. Στο εδάφιο (1) του άρθρου 11 διευκρινίζεται ότι η πρόνοια του πιο πάνω αναφερόμενου άρθρου 8 εφαρμόζεται και σε περίπτωση οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης δυσμενούς μεταχείρισης γυναικών λόγω εγκυμοσύνης, τοκετού, γαλουχίας, μητρότητας ή ασθένειας οφειλόμενης στην εγκυμοσύνη ή στον τοκετό Στις ερμηνευτικές διατάξεις, του υπό αναφορά νόμου ορίζεται ότι διάκριση λόγω φύλου σημαίνει κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δυσμενούς μεταχείρισης γυναίκας που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη μητρότητα, τη γαλουχία ή ασθένεια οφειλόμενη στην εγκυμοσύνη ή στον τοκετό. Στις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι υπάρχει άμεση διάκριση λόγω φύλου όταν ένα πρόσωπο υφίσταται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση λόγω φύλου από ότι ένα άλλο πρόσωπο υφίσταται, έχει υποστεί ή θα υφίστατο σε ανάλογη κατάσταση Ο πιο πάνω νόμος θεσπίσθηκε για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο και συγκεκριμένα με την οδηγία 76/207/ΕΟΚ 2 η οποία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την οδηγία 2006/54/ΕΚ 3. Στο προοίμιο 23 της οδηγίας 2006/54 αναφέρεται ότι από τη νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθίσταται σαφές ότι η δυσμενής μεταχείριση λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας συνιστά άμεση διάκριση λόγω φύλου Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, η θέση της εταιρείας είναι ότι μετά από αίτημα των υπαλλήλων της προχώρησε στις σε αναδιοργάνωση και μείωση του ωραρίου του προσωπικού, την οποία κοινοποίησε στην κ Θ., και ότι απέρριψε το αίτημα της να συνεχίσει να έχει ένα ελεύθερο απόγευμα, δηλαδή να εργάζεται λιγότερο από το υπόλοιπο προσωπικό. Η εταιρεία υποστήριξε, επίσης, ότι τα πιο 2 Περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας. 3 Στην οδηγία 2006/54/ΕΚ συγκεντρώθηκαν σε ένα ενιαίο κείμενο όλες οι διατάξεις των οδηγιών που αποσκοπούν στην εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου καθώς και οι εξελίξεις που απορρέουν από τη νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4 Σχετική η Υπόθεση C-421/92.

5 5 πάνω δεν σχετίζονταν με την εγκυμοσύνη της κ Θ., η δε αλλαγή του ωραρίου αφορούσε όλο το προσωπικό Έχω την άποψη ότι η εταιρεία με την πιο πάνω τοποθέτηση της συνδέει ηθελημένα, ενώ δεν θα έπρεπε, δύο ξεχωριστά μεταξύ τους ζητήματα. Το ένα αφορά το γενικό ωράριο εργασίας του προσωπικού, και το άλλο αφορά το ωράριο που ίσχυε μόνο για την κ Θ. με βάση τους όρους πρόσληψης της. Αναφέρομαι ειδικότερα, στο ότι, όπως και από τα δύο μέρη είναι παραδεκτό, η πρόσληψη της κ Θ. έγινε με τον όρο να έχει ένα ελεύθερο απόγευμα, ως αποτέλεσμα του οποίου η κ Θ. εργαζόταν ευθύς εξαρχής λιγότερες ώρες από το υπόλοιπο προσωπικό. Έχω δε την άποψη, με βάση τα δεδομένα της περίπτωσης, ότι ο όρος να μην εργάζεται την Τετάρτη το απόγευμα αποτελεί ουσιώδη όρο της σχέσης εργασίας που δημιουργήθηκε με την πρόσληψη της Σε σχέση με το επιχείρημα της εταιρείας ότι είχε κατά την πρόσληψη της κ Θ. αποδεχθεί τον όρο να μην εργάζεται την Τετάρτη απόγευμα με την επιφύλαξη, όμως, να διατηρήσει το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ωραρίου χωρίς αύξηση των ωρών εργασίας, έχω να παρατηρήσω τα εξής. Αναμφίβολα ο εργοδότης έχει το διευθυντικό δικαίωμα να παίρνει κάθε μέτρο σχετιζόμενο με τη διαχείριση της εργασίας, που κρίνει κατάλληλο για την καλή οργάνωση της επιχείρησης. Τα όρια άσκησης εντούτοις αυτού του διευθυντικού δικαιώματος περιορίζονται από τις προσδιοριστικές πηγές των όρων εργασίας, δηλαδή τον νόμο, τις συλλογικές συμβάσεις, και τη σύμβαση εργασίας ή τους ουσιώδεις όρους απασχόλησης που συμφωνήθηκαν κατά την πρόσληψη 5. Όταν ο εργοδότης επιχειρεί την τροποποίηση των όρων εργασίας ενός μισθωτού με την άσκηση του διευθυντικού του δικαιώματος, ξεπερνώντας, όμως, τα συμβατικά όρια, αυτή είναι εξορισμού παράνομη γιατί είναι αντισυμβατική 6. Κάθε φορά που ο εργοδότης επιβάλλει στο μισθωτό όρο εργασίας που αντίκειται σε σαφή και ρητό όρο, η μεταβολή είναι παράνομη χωρίς να χρειάζεται καν να διερευνηθεί αν είναι βλαπτική ή όχι Σημειώνω, τέλος, ότι δεν μου διαφεύγει το γεγονός ότι λόγω της μείωσης των ωρών εργασίας του υπόλοιπου προσωπικού μειώθηκαν περεταίρω και οι ώρες εργασίας της κ Θ.. Ο εργοδότης θα μπορούσε εν πάση περιπτώσει να επιλύσει αυτό το ζήτημα προτείνοντας στην κ Θ. να προσθέσει ώρες εργασίας στο ημερήσιο πρόγραμμα της, εκτός της Τετάρτης το απόγευμα, ώστε να καλυφθεί η διαφορά Με βάση το σύνολο των πιο πάνω έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία, επικαλούμενη την αναδιοργάνωση του ωραρίου του προσωπικού της, προχώρησε και σε μονομερή τροποποίηση των όρων εργασίας της κ Θ. λίγες μέρες αφότου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, θέτοντας της μάλιστα το εκβιαστικό δίλημμα να παραιτηθεί αν δεν της αρέσει η νέα αυτή ρύθμιση. Είναι 5 Ιωάννης Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο, σελ.368 επ. 6 Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο, σελ. 806 επ.

6 6 κατά την άποψη μου προφανές ότι αυτή η μεταχείριση την οποία υπέστη η κα Θ. σχετιζόταν με την εγκυμοσύνη της και στόχευε στον εξαναγκασμό της σε παραίτηση. Κατά τούτο στοιχειοθετεί απαγορευμένη με νόμο άμεση διάκριση λόγω φύλου. 6. Διευκρινίζω ότι δεν έχω αρμοδιότητα να επιδικάζω αποζημιώσεις στα θύματα διάκρισης λόγω φύλου. Την αρμοδιότητα αυτή έχει δυνάμει του άρθρου 15 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, στο οποίο η καταγγέλλουσα μπορεί να προσφύγει Επειδή εξετάζω το ενδεχόμενο να επιβάλω πρόστιμο στην Εταιρεία Ε. και προτίθεμαι να προβώ σε Σύσταση, και επειδή δυνάμει του άρθρου 22 του περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμου του 2004 πρέπει να προηγηθούν διαβουλεύσεις τόσο με το πρόσωπο που υπέβαλε την καταγγελία όσο και με το πρόσωπο εναντίον του οποίου η καταγγελία στρέφεται πριν καταλήξω στην τελική μου Σύσταση, διαβιβάζω μαζί με την παρούσα Έκθεση και Πρόσκληση για Διαβουλεύσεις στα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Ηλιάνα Νικολάου Επίτροπος Διοικήσεως Λευκωσία 22 Ιανουαρίου 2010

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 79/2009 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της 1. Η κ. Τ. Τ. Γ. με επιστολή της ημερομηνίας 27

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 12/2007 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 1. Ομάδα ογδόντα γυναικών, με επιστολή ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και εργασιακές σχέσεις

Φύλο και εργασιακές σχέσεις Ειδική έκθεση 2013 (άρθρο 25, παράγρ. 8 Ν. 3896/2010) ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής Επαγγελματική εξέλιξη και διακρίσεις λόγω φύλου Προστασία μητρότητας ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ IΣΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Έκθεση 2011

ΑΡΧΗ IΣΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΡΧΗ IΣΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Γενική επιμέλεια: Δέσποινα Μέρτακκα Aρχή Ισότητας Κύπρου Επιμέλεια - σύνταξη κειμένων: Δέσποινα Μέρτακκα - Κατερίνα Χαρίτου Aρχή Ισότητας Κύπρου Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Ο συμβατικός μισθός, έτσι όπως αυτός διαμορφώνεται, έπειτα από την κατάρτιση των ατομικών συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπό των φοιτητών: ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΤΣΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 47/2008, Α.Κ.Ι. 53/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 47/2008, Α.Κ.Ι. 53/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 47/2008, Α.Κ.Ι. 53/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελίες για την μη παροχή των κατάλληλων προσαρμογών που να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο χώρο της εργασίας στα

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Ισότητας Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Αρχή Ισότητας Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Αρχή Ισότητας Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Επιστημονική επεξεργασία: Δρ. Νίκος Τριμικλινιώτης και Κορίνα Δημητρίου 1 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ Απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ισότητας ευκαιριών Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Το «Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 106 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 53ο έτος 24 Απριλίου 2010 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία «Κ.Ε.ΔΗ.Θ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Εργατικό Δίκαιο 2.1 Έννοια - πηγές εργατικού δικαίου 2.2 Κυριότερα αντικείμενα των Κοινωνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας του Σ.Ε.Ε. 2.3 Διαδικασία προσλήψεων 2.4 Συμβάσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου. Διοικήσεως για το θέμα «Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με δυσμενή

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου. Διοικήσεως για το θέμα «Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με δυσμενή Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το θέμα «Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με δυσμενή μεταχείριση υποψηφίου με ειδικές ανάγκες στον τομέα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ II ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 8 ης Μαΐου 2014 Ώρα έναρξης: 4.20 μ.μ. Αρ. 35 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι. Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση Σοφία Καζάκου Έλλη Βαρχαλαμά, Μαριλύ

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Ιωαννίνων 182/2011 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 167

Εφετείου Ιωαννίνων 182/2011 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 167 Εφετείου Ιωαννίνων 182/2011 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 167 ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ Ως εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ. Βασικά στοιχεία και έννοιες

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ. Βασικά στοιχεία και έννοιες ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-20-3 Θεματική Ενότητα Ατομικές & Συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2 η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 25 παρ. 8 του ν. 3986/2010) ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα