ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ο /Η υπογεγραμμένος-η...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ο /Η υπογεγραμμένος-η..."

Transcript

1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ο /Η υπογεγραμμένος-η..... (όνομα εκπροσώπου βάσει του καταστατικού), δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση καθώς και στο συνημμένο απογραφικό δελτίο είναι αληθή και ζητώ όπως ο Φορέας.. που νομίμως εκπροσωπώ, εγγραφεί στο Εθνικό και Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εφόσον ο φορέας μου έχει εθελοντική δράση θέλω να συμπεριληφθεί και στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Υπογραφή εκπροσώπου και Σφραγίδα Φορέα Συνημμένα 1. καταστατικό 2. απογραφικό δελτίο

2 ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ Ονομασία Φορέα: (πλήρης και αρχικά του αν υπάρχουν) Διακριτικός τίτλος (αν υπάρχει) Ξενόγλωσση Ονομασία (αν υπάρχει) Ιστοσελίδα (αν υπάρχει) Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Κ. Πόλη: Πρόσωπο Επικοινωνίας Τηλέφωνα Επικοινωνίας: FAX: 3.ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ: (σημειώστε με ένα Χ) 1. Ν.Π.Ι.Δ. Φιλανθρωπικό Σωματείο 5. Δημοτική Επιχείρηση 2. Ν.Π.Ι.Δ. Σωματείο Ειδικώς Αναγνωρισμένο 6.Σύλογος -Σωματείο 3. Ν.Π.Ι.Δ. Εκκλησιαστικό 7. Άλλο (προσδιορίστε) 4. Αστική Εταιρεία 8. Ιδρυμα 4.ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (αν υπάρχει) 1. Δ/νση Προστασίας Οικογένειας του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2. Δ/νση προστασίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3. Δ/νση κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγλυης του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4. Δήμος 5. Περιφέρεια 6. Άλλη (προσδιορίστε) 5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Αυτοτελής Οργανισμός 2. Παράρτημα Εθνικολυ Φορέα 3. Παραρτημα Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Φορέα 4. Άλλο (προσδιοριστε) 6.ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 1. Τοπική 2. Στο πλαίσιο του Δήμου 3. Περιφερεαιακή 4. Εθνική 5. Διεθνής (αν ναι προσδιοριστε τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Φορέας) 7.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Έτος Σύστασης: Έχετε άδεια λειουργίας (όπου απαιτείται): ΟΧΙ ΝΑΙ Υπάρχει καταστατικό ή ΦΕΚ σύστασης ή άλλη ιδρυτική πράξη Φορέα ΝΑΙ ΟΧΙ

3 Προσδιορίστε: Αριθμός εγγραφής Πρωτοδικείου Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Φορέα (Α.Φ.Μ.) Έχετε καταγραφεί σε Μητρώα άλλων Υπουργείων ΝΑΙ ΟΧΙ (αν ναι προσδιοριστε) Διαχειριστική Επάρκεια ΝΑΙ ΟΧΙ Πιστοποίηση από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ΝΑΙ ΟΧΙ (αν προσδιορίστε) 1. Ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) 2. Ως Κέντρο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕ.Σ.Υ.Υ) 3. Ως Εξειδικευμένο Κ.Ε.Κ. Να επισυναφθούν το καταστατικό με πρόσφατη θεώρηση και τυχόν τροποποιήσεις του ή λοιπές ιδρυτικές πράξεις Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η Διοίκηση του Φορέα ορίζεται από 1. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4. Εκλεγμένη Διοίκηση 2. Περιφέρεια 5. Πρόβλεψη σε κληροδότημα 3. Τοπική Αυτοδιοίκηση 6. Άλλο (προσδιοριστε) Πρόεδρος (ονοματεπώνυμο) τηλέφωνο Fax Διευθυντής (ονοματεπώνυμο) τηλέφωνο Fax Όργανο Διοίκησης (π.χ Διοικητικό Συμβούλιο, Διοικούσα επιτροπή, προσδιορίστε) Γ. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 1. Πρόληψη 4. Ανοικτή περίθαλψη 2. Ενημέρωση 5. Ενίσχυση ανεξάρτητης διαβίωσης 3. Κοινωνικές έρευνες, μελέτες 6. Άλλο (προσδιορίστε) Β. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 1. Ανοικτή περίθαλψη 2. Κλειστή περίθαλψη 2.1 Φιλοξενία 2.2 Αυτόνομη -ημιαυτόνομη διαβίωση 2.3.Αποκατάσταση Γ. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 1. Ανοικτή Περίθαλψη 2. Κλειστή Περίθαλψη ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο ΦΟΡΕΑΣ 1. Παιδιά (0-6 ετών) 4. Ενήλικες (20-64 ετών)

4 2. Παιδιά (7-14 ετών) 5. Ηλικιωμένοι (65 ετών και άνω) 3. Έφηβοι (15-19 ετών) 6. Ανεξαρτήτως ηλικίας ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Οικογένεια, Παιδιά και Νέοι 2. Ηλικιωμένοι 3. Άτομα με Αναπηρία 4. Ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και ομάδες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αν εξυπηρετούνται Άτομα με Αναπηρία προσδιορίστε: 3.1. Αισθητηριακές Αναπηρίες Τυφλοί Άτομα με προβλήματα όρασης Κωφοί Άτομα με προβλήματα ακοής 3.2 Κινητικές Αναπηρίες 3.3. Νοητική Υστέρηση 3.4. Αυτισμός 3.5. Πολλαπλές Αναπηρίες 3.6. Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας 3.7. Χρόνιες Παθήσεις Μεσογειακή Αναιμία Αιμορροφυλια Νεφρική Ανεπάρκεια Σακχαρώδης διαβήτης Σύνδρομο Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) 3.8. Άλλο (προσδιορίστε) Αν εξυπηρετούνται Ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και ομάδες που τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προσδιορίστε: 4.1. Παλλινοστούντες Μετανάστες και Πρόσφυγες 4.2. Φυλακισμένοι ή προσφάτως αποφυλακισμένοι 4.3. Ανήλικοι παραβάτες 4.4. Άτομα εξαρτημένα από ουσίες ή άτομαπου βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης ή έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία απεξάρτησης 4.5. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 4.6. Άτομα σε ένδεια 4.7. Άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες γεωγραφικά ορεινές ή νησιωτικές περιοχές 4.8. Άτομα με πολιτισμικές, γλωσσικές, θρησκευτικές ιδιαιτερότητες (π.χ. ρομά, πομάκοι κλπ) 4.9. Γυναίκες με δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας Νέοι, άνεργοι κάτω των 25 ετών Μεγάλης ηλικίας άνεργοι (45-64 ετών) Παιδιά στο δρόμο Κακοποιημένα παιδιά Κακοποιημένες γυναίκες Άλλο (προσδιορίστε) Αν ο φορέας λειτουργεί ήδη παρακαλείσθε να επισυνάψετε απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, ενώ σε περίπτωση νέου φορέα να επισυνάψετε προγραμματισμό δραστηριοτήτων.

5 Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΣΟΔΩΝ) 1. Από δωρεές % 2. Από συνδρομές μελών % 3. Κληροδοτήματα % 4. Από παροχή υπηρεσιών % 5. Άλλο (προσδιορίστε) % ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) 1. Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ) % 2. Από την Περιφέρεια % 3. Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση % 4. Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης % 5. Άλλο (προσδιορίστε) % ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 1. Ιδιόκτητος Χώρος Σύνολο τ.μ. 2. Ενοικιαζόμενος χώρος Σύνολο τ.μ. 3. Παραχωρημένος χώρος Σύνολο τ.μ. 4. Στο χώρο στεγάζονται μόνο τα γραφεία του φορέα 5. Αν όχι προσδιορίστε άλλες δραστηριότητες που συνυπάρχουν Αν ο Φορέας λειτουργεί ήδη, παρακαλείστε να επισυνάψετε απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτους, ενώ σε περίπτωση νεοσύστατου φορέα,παρακαλείστε να επισυνάψετε τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

6 Ε. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έχει ο Φορέας σας εθελοντική δράση; ΝΑΙ ΟΧΙ ΦΥΛΟ Γυναίκες Άνδρες Ολα ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ Πληθυσμοί που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και ένδειας Πληθυσμοί που χρήζουν έκτακτης βοήθειας Άτομα με Αναπηρίες Ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και πρόσφυγες Γενικούς πληθυσμούς για συγκέντρωση αίματος ιστών Πληθυσμοί που πάσχουν από ασθένειες Προάσπιση δικαιωμάτων Πρόληψη ενημέρωση εκπαίδευση στον γενικό πληθυσμό ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ Πληθυσμοί που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και ένδειας Πληθυσμοί που χρήζουν έκτακτης βοήθειας Άτομα με αναπηρίες Ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και πρόσφυγες Γενικούς πληθυσμούς για συγκέντρωση αίματος ιστών Πληθυσμοί που πάσχουν από ασθένειες Προάσπιση δικαιωμάτων Πρόληψη ενημέρωση εκπαίδευση στον γενικό πληθυσμό ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΑΣ; ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1 ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 2 ΠΑΡΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 3 ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 4 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 5 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 6 ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΙΑΣ 7 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 8 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 9 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 1 ΑΜΕΣΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ

7 2 ΕΜΜΕΣΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ 3 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 4 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 5 ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 6 ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 7 ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 8 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 9 ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 10 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 11 ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΜΕ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΣ 12 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 4 ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 5 ΟΜΑΔΕΣ ΠΙΕΣΗΣ 6 ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ 7 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 8 Μ.Μ.Ε. 9 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

8 1. Διοικητικό ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (αριθμός ατόμων) ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΦΥΛΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΥΛΟ Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Επιδοτούμενες θέσεις Σύνολο Επιδοτούμενες θέσεις Άνδρες Γυναίκες 2. Επιστημονικό 2.1 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 2.2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 3. Νοσηλευτικό 3.1.Διετούς Εκπαίδευσης 3.2.Τριετούς Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) 3.3.Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 4. Εκπαιδευτικό προσωπικό 5. Τεχνικό Βοηθητικό προσωπικό ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση του Μέτρου 3.1 και Σύστημα Διαχείρισης Παρακολούθησης. Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δράσεων του Μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ταχ. Διεύθυνση : Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 Τ.Κ. : 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου ΔΡΑΣΗ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου ΔΡΑΣΗ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου ΔΡΑΣΗ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «Χαρτογράφηση Υπηρεσιών, Φορέων και Οργανώσεων για δράσεις κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ 1. ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (*)

Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (*) Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (*) 1. Αγκαλιά, Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού. Φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 1998. Μαζί με το Κέντρο Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού ο σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ν. Ρεθύμνου «Δίκτυο Αλληλεγγύης» - Έντυπο αίτησης Σελίδα 1 από 7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007 2013. Δράση: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007 2013. Δράση: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007 2013 Δράση: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. «Αίτηση Συμμετοχής Δήλωση - Προσφορά Φορέων / Δομών» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καποδιστρίου 96, 262 24 ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2613012630, Fax:2610315498 E-mail: info@apasxolisi-ellada.gr http://www.apasxolisi-ellada.gr ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι εμπιστευτικό και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Βόλου 1 Στρατηγικός σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2007-2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Βόλου 1 Στρατηγικός σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2007-2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Βόλου 1 Στρατηγικός σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2007-2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Ενότητα 1 Στρατηγικός σχεδιασμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ. «Ανακυκλω - ΖΩ»

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ. «Ανακυκλω - ΖΩ» (φωτογραφία) «Δίκτυο Τοπικών Φορέων για την Δημιουργία Απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο τομέα της ανακύκλωσης» Έργο ΤΟΠΕΚΟ: «Ανακυκλω - ΖΩ» Συντονισμός Διαχείριση: BEE GROUP ΑΕ Παλαιολόγου 19,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Επιστημονικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΑΘΗΝΑ 2013 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση απολογισμού των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22 / 4836 Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Ελλάδα υπέγραψε την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, η οποία ψηφίστηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράση 327.12 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Δρ. Νίκη Γλαβέλη, ΕΔΙΠ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Επ. Συνεργάτιδα ΜΟΚΕ ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 11/9/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση...4 Πυλώνας 1 Απασχολησιµότητα...4 1. Κίνητρο επανένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου ΑΕΠ (Αναλυτικές Εκθέσεις Προόδου) ΑμεΑ Ανάκτηση ΑΠΙΣ ΑΠ Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό ΔΑ Δημόσια Δαπάνη Δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή... 3. 1.1 Ιστορική αναδρομή... 3. 1.2 Μορφές εθελοντισμού... 3. 1.3 Ορισμός... 5. 1.4 Χαρακτηριστικά εθελοντή...

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή... 3. 1.1 Ιστορική αναδρομή... 3. 1.2 Μορφές εθελοντισμού... 3. 1.3 Ορισμός... 5. 1.4 Χαρακτηριστικά εθελοντή... 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Ιστορική αναδρομή... 3 1.2 Μορφές εθελοντισμού... 3 1.3 Ορισμός... 5 1.4 Χαρακτηριστικά εθελοντή... 6 1.5. Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα... 8 1.6. Ο Εθελοντισμός στην Eυρώπη...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2014

Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2014 ΑΘΗΝΑ 2015 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου ΑΕΠ (Αναλυτικές Εκθέσεις Προόδου) ΑμεΑ Ανάκτηση ΑΠΙΣ ΑΠ Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό ΔΑ Δημόσια Δαπάνη Δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα