AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού"

Transcript

1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 125 AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού Μ. Σατρατζέµη Επίκουρος Καθηγήτρια, Τµ. Εφαρµ. Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας Κ. Χατζηαθανασίου Υποψήφια ιδάκτωρ, Τµ. Εφαρµ. Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας Β. αγδιλέλης Λέκτορας, Τµ. Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, ΑΠΘ Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον προγραµµατισµού, το AnimPascal. Πρόκειται για ένα Σύστηµα υναµικής Προσοµοίωσης Εκτέλεσης Προγράµµατος (program animator) το οποίο ενσωµατώνει επιπλέον τη δυνατότητα καταγραφής των ενεργειών των σπουδαστών (recordability). Ο στόχος του AnimPascal είναι διπλός, αφενός να βοηθήσει τους αρχάριους στη φάση της ανάπτυξης, της αποσφαλµάτωσης, της εκτέλεσης και ελέγχου ενός προγράµµατος αλλά και να καταγράψει τις προσπάθειες τους ώστε να βοηθήσει τον διδάσκοντα στον εντοπισµό των λανθασµένων αντιλήψεων τους. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι λειτουργίες του συστήµατος, µερικά αποτελέσµατα από τη χρήση του AnimPascal και οι αντιλήψεις των σπουδαστών και τέλος τα συµπεράσµατα από τη µέχρι τώρα χρήση του AnimPascal στην υποστήριξη της διδασκαλίας του προγραµµατισµού. Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισµικό, Σύστηµα υναµικής Προσοµοίωσης Εκτέλεσης Προγραµµάτων (program animator), εγγραψιµότητα (recordability), αντιλήψεις των σπουδαστών για την κατασκευή προγραµµάτων Abstract This paper describes AnimPascal, an integrated programming environment. AnimPascal is a program animator that incorporates the possibility of recording students actions. The aim of AnimPascal is to help students understand the phases of developing, debugging, executing and verifying a program; and also, by recording the different versions of students programs, to help teachers find out students errors. In this paper we present the functions of the system and some empirical results concerning students conceptions when they try to solve a problem of an algorithmic or programming nature. Finally, we give the conclusions regarding the use of AnimPascal in teaching programming. 1. Εισαγωγή Τις τελευταίες δεκαετίες εκτεταµένες έρευνες έχουν γίνει για τη µελέτη των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι αρχάριοι σπουδαστές όταν διδάσκονται τις εισαγωγικές έννοιες του προγραµµατισµού [3, 6, 10]. Αποτέλεσµα αυτών των ερευνών είναι η ανακάλυψη σηµαντικών παραγόντων που καθιστούν την εκµάθηση του προγραµµατισµού δύσκολη, που δικαιολογούν την αποτελεσµατικότητα ή όχι των γλωσσών και των ολοκληρωµένων περιβαλλόντων προγραµµατισµού που υπάρχουν, καθώς και των διαφόρων µεθόδων διδασκαλίας. Μερικές από τις δυσκολίες που εντοπίστηκαν στους αρχάριους προγραµµατιστές συνοψίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: υσκολίες που προκύπτουν από την κατανόηση των γενικών ιδιοτήτων της «νοητής µηχανής» που µαθαίνει να ελέγχει ο αρχάριος και της σχέσης της µε τη φυσική µηχανή. υσκολίες που οφείλονται στη σύνταξη και τη σηµασιολογία των γλωσσών προγραµµατισµού, οι οποίες θεωρείται ότι αποτελούν επέκταση των ιδιοτήτων και της συµπεριφοράς της νοητής µηχανής.

2 126 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Η εκµάθηση των καθιερωµένων δοµών. Η απόκτηση της ικανότητας καθορισµού, ανάπτυξης, ελέγχου και αποσφαλµάτωσης ενός προγράµµατος µε τα διαθέσιµα εργαλεία. Οι συντάκτες προγραµµάτων (editors), µεταγλωττιστές (compilers) και αποσφαλµατωτές (debuggers) έχουν δηµιουργηθεί για επαγγελµατίες προγραµµατιστές και δηµιουργούν επιπλέον εµπόδια στους αρχάριους προγραµµατιστές. Τα περιβάλλοντα προγραµµατισµού δεν διαθέτουν δυνατότητες οπτικοποίησης της εκτέλεσης ενός προγράµµατος. Έτσι η διαδικασία της εκτέλεσης παραµένει «κρυµµένη» µ αποτέλεσµα οι σπουδαστές να αναπτύσσουν µια αντίληψη για τη φάση της εκτέλεσης προσανατολισµένη περισσότερο σε Είσοδο / Έξοδο δεδοµένων. Μ αυτό τον τρόπο η έλλειψη οπτικής ανάδρασης δεν βοηθά στην κατανόηση της σηµασιολογίας της γλώσσας. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναπτύξαµε ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον προγραµµατισµού, το AnimPascal 1, το οποίο και παρουσιάζουµε στην εργασία αυτή. Πρόκειται για ένα Σύστηµα υναµικής Προσοµοίωσης Εκτέλεσης Προγραµµάτων (program animator) [8], το οποίο ενσωµατώνει επιπλέον τη δυνατότητα καταγραφής των ενεργειών των σπουδαστών (recordability). Ο στόχος του AnimPascal είναι διπλός, αφενός να βοηθήσει τους αρχάριους στη φάση της ανάπτυξης, αποσφαλµάτωσης και εκτέλεσης του προγράµµατος αλλά και να βοηθήσει τον διδάσκοντα στον εντοπισµό των λανθασµένων αντιλήψεων των σπουδαστών. Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται οι λειτουργίες του συστήµατος, µερικά αποτελέσµατα από τη χρήση του AnimPascal και τις αντιλήψεις των σπουδαστών και τέλος τα συµπεράσµατα από τη µέχρι τώρα χρήση του AnimPascal στην υποστήριξη της διδασκαλίας του προγραµµατισµού. 2. Περιγραφή λειτουργιών του AnimPascal Τα αποτελέσµατα των ερευνών σχετικά µε τις δυσκολίες της διδασκαλίας και εκµάθησης του προγραµµατισµού και η πρόοδος της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστηµάτων, οδήγησαν στην ανάπτυξη περιβαλλόντων προγραµµατισµού που υποστηρίζουν τη διδασκαλία του αποτελεσµατικότερα. Η άποψή µας είναι ότι η ανάπτυξη συστηµάτων προγραµµατισµού για αρχάριους πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το εκπαιδευτικό λογισµικό να αποτελεί ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου διδακτικού στόχου [5]. Αν και κάποιοι θεωρούν αυτονόητη την ύπαρξη ενός ή περισσότερων διδακτικών στόχων κατά την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες οι διδακτικοί στόχοι απουσιάζουν ή δεν είναι σαφείς. Αρκετά συστήµατα προγραµµατισµού για αρχάριους παρουσιάζουν ως στόχο τους την αντιµετώπιση των προβληµάτων των αρχάριων προγραµµατιστών. Τα προβλήµατα όµως των αρχάριων προγραµµατιστών είναι ποικίλα, όπως και οι τρόποι αντιµετώπισής τους, σύµφωνα µε σχετικές µελέτες, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν λαµβάνονται υπόψη. Επίσης, υπάρχει η λανθασµένη αντίληψη ότι η χρήση της τεχνολογίας από µόνη της έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών εργαλείων. Η εκπαιδευτική εφαρµογή AnimPascal σκοπό έχει να λειτουργήσει ως ένα βοηθητικό εργαλείο, ώστε: οι σπουδαστές να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που συναντούν στην κατανόηση και εφαρµογή των βασικών εννοιών του δοµηµένου προγραµµατισµού, να αποδώσει τη δυναµική φύση της εκτέλεσης προγραµµάτων, οι καθηγητές να έχουν τη δυνατότητα εντοπισµού των λανθασµένων αντιλήψεων των σπουδαστών. 1 Το AnimPascal σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο έργο «Αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών µε την Εισαγωγή Παραστατικών Μεθόδων» του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ

3 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 127 Οι κύριες λειτουργίες που προσφέρει το εκπαιδευτικό λογισµικό για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων είναι: Η δυνατότητα κωδικοποίησης ενός προγράµµατος στη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal και η µεταγλώττιση του. Η δυναµική οπτικοποίηση της εκτέλεσης του προγράµµατος. Η καταγραφή των προγραµµάτων του χρήστη και των αντίστοιχων αποτελεσµάτων της µεταγλώττισης. Η απλότητα, σαφήνεια και ευελιξία του Γραφικού Συστήµατος Επικοινωνίας µε το Χρήστη (Graphical User Interface) της εκπαιδευτικής εφαρµογής συνεισφέρουν αποτελεσµατικά στην πραγµατοποίηση των δυνατοτήτων της. Το κύριο παράθυρο του AnimPascal αποτελείται από έξι δοµικά συστατικά: το µενού, τη µπάρα εργαλείων και τέσσερις περιοχές, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Εικόνα 1: Το κύριο παράθυρο του AnimPascal Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι λειτουργίες του µενού της εφαρµογής και των τεσσάρων περιοχών. ε θα δοθεί έµφαση στη µπάρα εργαλείων γιατί οι επιλογές της έχουν ως αποτέλεσµα τη γρηγορότερη προσπέλαση των συνήθων επιλογών του µενού. Στην περιοχή Source Code (Κώδικας Προγράµµατος), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να γράψει, τροποποιήσει, αποθηκεύσει ή ανακτήσει ένα ήδη αποθηκευµένο πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal. Οι λειτουργίες αυτές πραγµατοποιούνται µε τις επιλογές των µενού File και Edit. Η περιοχή Compiler Output (Έξοδος Μεταγλωττιστή) παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης του προγράµµατος της περιοχής Source Code, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που αντιµετωπίζεται µε τη βοήθεια του AnimPascal η περίπτωση κατά την οποία, ο µεταγλωττιστής ενηµερώνει το χρήστη για σφάλµατα (errors) ή τον προειδοποιεί για πιθανές παραλείψεις (warnings, hints, notes) του προγράµµατος του. Στην πρώτη περίπτωση το υπόβαθρο της αντίστοιχης γραµµής στην περιοχή Compiler Output χρωµατίζεται µε κόκκινο, ενώ στη δεύτερη µε πράσινο χρώµα. Και στις δύο περιπτώσεις το χρώµα των γραµµάτων αλλάζει από µαύρο σε άσπρο. Οι αλλαγές στην εµφάνιση των αποτελεσµάτων της µεταγλώττισης έχουν δυναµικό χαρακτήρα. Ο σπουδαστής µπορεί να

4 128 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση αλληλεπιδράσει µε αυτές: Αν επιλέξει µία κόκκινη ή πράσινη γραµµή τότε ο δροµέας της περιοχής Source Code µεταφέρεται στην γραµµή και στήλη του προγράµµατος που αντιστοιχεί το µήνυµα του µεταγλωττιστή. Γίνεται φανερό ότι η περιοχή Compiler Output προσφέρει µία δυναµική οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων της µεταγλώττισης, την οποία δεν προσφέρουν τα συνήθη ολοκληρωµένα περιβάλλοντα προγραµµατισµού. Τα οφέλη που προκύπτουν είναι σηµαντικά για τον αρχάριο προγραµµατιστή: Προσελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον του. Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός προγράµµατος κατανέµεται στα ουσιαστικά σηµεία της διαδικασίας του προγραµµατισµού και όχι σε χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες, όπως η εύρεση της λαθεµένης γραµµής του κώδικα. Γίνεται φανερή η σηµασία των υποδείξεων του µεταγλωττιστή για την κωδικοποίηση βελτιστοποιηµένων προγραµµάτων και την αποφυγή των σφαλµάτων, που συνήθως προκύπτουν, όταν οι προγραµµατιστές δεν τις λαµβάνουν υπόψη τους. Η µεταγλώττιση του υπό επεξεργασία προγράµµατος πραγµατοποιείται µε την επιλογή Compile του µενού Compiler. Η παραπάνω ενέργεια δίνει το επιπρόσθετο αποτέλεσµα της καταγραφής των ενεργειών των χρηστών. Το AnimPascal αποθηκεύει το πρόγραµµα, τα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης, την ηµεροµηνία και ώρα που πραγµατοποιήθηκε η τελευταία. Με την επιλογή History του µενού Compile, οι παραπάνω πληροφορίες παρουσιάζονται µε τη µορφή του παράθυρου που φαίνεται στην Εικόνα 2. Εικόνα 2: Ιστορία των Μεταγλωττίσεων Το παράθυρο History of Compilations (Ιστορία Μεταγλωττίσεων) διαιρείται σε τρεις περιοχές, την περιοχή Pascal Files (Αρχεία Pascal), η οποία παρουσιάζει µε τη µορφή δένδρου δυο επιπέδων τις ενέργειες του χρήστη. Στο πρώτο επίπεδο, εµφανίζονται τα ονόµατα των αρχείων που επεξεργάστηκε ο χρήστης. Το δεύτερο περιλαµβάνει τις ηµεροµηνίες και τις ώρες της επεξεργασίας. Όταν επιλεγεί µία από αυτές (του 2ου επιπέδου), στην περιοχή Source File παρουσιάζεται το αντίστοιχο πρόγραµµα και στην περιοχή Compiler Output τα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης του. Ο σκοπός του παράθυρου History of Compilations είναι να βοηθήσει τον καθηγητή να καταγράψει τα συχνότερα λάθη και τις αντιλήψεις των σπουδαστών της τάξης ώστε να προσαρµόσει κατάλληλα τις διαλέξεις του.

5 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 129 Οι επιλογές του µενού Animate παρέχουν τη δυνατότητα της δυναµικής οπτικοποίησης της εκτέλεσης του προγράµµατος, είτε µέσω της επιλογής Trace To Next Source Line (εντολή προς εντολή) είτε µέσω της επιλογής Animate To Cursor δηλαδή οπτικοποίηση µέχρι το σηµείο που υποδεικνύει ο δείκτης του ποντικιού. Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος οπτικοποίησης του προγράµµατος είναι ο εξής: Τονίζεται η γραµµή του κώδικα που θα εκτελεστεί, µε αλλαγή του χρώµατος των χαρακτήρων και του υποβάθρου της. Η εκτέλεση της τρέχουσας εντολής, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3: όταν αναφέρεται σε απόδοση τιµής µιας µεταβλητής, οδηγεί στην ενηµέρωση της περιοχής Display Variables (Εµφάνισης Μεταβλητών Προγράµµατος) µε τις µεταβλητές και τις αντίστοιχες τιµές τους. Η περιοχή Display Variables αποτελεί το συµβολικό χώρο οπτικοποίησης της µνήµης που καταλαµβάνει το πρόγραµµα. όταν είναι εντολή εξόδου, οδηγεί στη προσθήκη των αποτελεσµάτων της στην περιοχή Program Output. όταν είναι εντολή εισόδου, τότε εµφανίζεται ένα παράθυρο µε τίτλο Program Input και ο χρήστης καλείται να δώσει τις αντίστοιχες τιµές στο πρόγραµµα. Η δυναµική οπτικοποίηση της εκτέλεσης του προγράµµατος, εντολή προς εντολή, δίνει τον απαιτούµενο χρόνο στο σπουδαστή για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της τρέχουσας εντολής. Από την άλλη πλευρά, η οπτικοποίηση του προγράµµατος µέχρι τη γραµµή που υποδεικνύει ο δείκτης του ποντικιού, έχει ως αποτέλεσµα το γρήγορο πέρασµα των εντολών που έχει κατανοήσει και την εστίαση της προσοχής του στο επιθυµητό σηµείο του προγράµµατος. Εικόνα 3 : Οπτικοποίηση προγράµµατος Το AnimPascal δίνει τη δυνατότητα του ελέγχου του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση µιας εντολής µέσα από τις αντίστοιχες επιλογές του µενού Animate. Ο σπουδαστής µπορεί να

6 130 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση προσαρµόσει τον αντίστοιχο χρόνο στις ανάγκες του και ο καθηγητής στις ανάγκες της διδασκαλίας στην τάξη. Η οπτικοποίηση της εκτέλεσης του προγράµµατος µπορεί να σταµατήσει µε την επιλογή Terminate του µενού Animate, όποτε κρίνεται αναγκαίο. To λογισµικό AnimPascal έχει γραφτεί µε τη γλώσσα προγραµµατισµού C++ και εκτελείται στην πλατφόρµα των Windows 95/98. Για την ανάπτυξη της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε ο µεταγλωττιστής Free Pascal [4] και ο αποσφαλµατωτής gdb [9], αφού ο συγκεκριµένος µεταγλωττιστής υποστηρίζει την αντίστοιχη πληροφορία αποσφαλµάτωσης. Τα λογισµικά αυτά είναι διαθέσιµα κάτω από τη GNU Public License. Ο Free Pascal χρησιµοποιήθηκε λόγω της σηµασιολογικής του συµβατότητας µε τον Turbo Pascal, τον πιο συνήθη µεταγλωττιστή για τη διδασκαλία της γλώσσας προγραµµατισµού Pascal. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης είναι πιο εκτεταµένα και περιέχουν υποδείξεις χρήσιµες τόσο για τον αρχάριο όσο και τον έµπειρο προγραµµατιστή. Είναι διαθέσιµος για διαφορετικούς επεξεργαστές και λειτουργικά συστήµατα, πράγµα που δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας εκδόσεων του AnimPascal και σε διαφορετικές πλατφόρµες. 3. Η Χρήση του AnimPascal Το περιβάλλον AnimPascal χρησιµοποιήθηκε πειραµατικά σε φοιτητές του Α έτους τµήµατος Πληροφορικής, στα πλαίσια του εισαγωγικού µαθήµατος στον προγραµµατισµό. Το µάθηµα περιελάµβανε 2 ώρες διάλεξη και 2 ώρες εργαστηριακό µάθηµα µε την επίβλεψη του διδάσκοντα. Στο εργαστηριακό µάθηµα οι φοιτητές χρησιµοποιούσαν το AnimPascal. Στα πλαίσια του µαθήµατος προτάθηκε στους φοιτητές να λύσουν το πρόβληµα της δυαδικής αναζήτησης (Binary search). Το πρόβληµα διατυπώθηκε µε τον εξής τρόπο: ίνεται ένας πίνακας Α µε Μ στοιχεία ταξινοµηµένα σε αύξουσα διάταξη και ένας αριθµός, έστω K, και ζητάµε να γίνει πρόγραµµα που θα εντοπίζει τον αριθµό Κ, αν υπάρχει µέσα στον δοσµένο πίνακα. Αν υπάρχει θα εµφανίζει τη θέση του Κ µέσα στον πίνακα αλλιώς θα εµφανίζει τον αριθµό 0. Ζητείται να υλοποιηθεί µε τη µέθοδο της υαδικής Αναζήτησης (Binary Search). O αλγόριθµος δυαδικής αναζήτησης προτάθηκε γιατί είναι γνωστός στη επιστηµονική κοινότητα για την φαινοµενική του απλότητα. Ενώ ο αλγόριθµος µοιάζει να είναι απλός, στην πραγµατικότητα η ορθή κατασκευή του και η πιστοποίηση της ορθότητας του [1] παρουσιάζουν ορισµένες ιδιαιτερότητες. O R. Lesuisse [7] εξάλλου έδειξε ότι ακόµη και ορισµένοι δηµοσιευµένοι αλγόριθµοι για το πρόβληµα της δυαδικής αναζήτησης περιέχουν λάθη, αδυναµίες, ιδιαίτερες συνθήκες (όπως για παράδειγµα τα στοιχεία του αρχικού πίνακα να είναι 2 n σε πλήθος). Ο αλγόριθµος της δυαδικής αναζήτησης είχε διδαχθεί στους φοιτητές ενάµισι µήνα περίπου πριν την εφαρµογή του στο εργαστηριακό µάθηµα. Ο στόχος του εργαστηριακού αυτού µαθήµατος ήταν! η καταγραφή της επίδρασης του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος στους φοιτητές,! η καταγραφή των αντιλήψεων των φοιτητών και η επιβεβαίωση των προβληµάτων που έχουν εντοπιστεί σχετικά µε το πρόβληµα της δυαδικής αναζήτησης! η παρακολούθηση, όσο ήταν δυνατόν, της πορείας που ακολουθούν οι φοιτητές στη φάση της ανάπτυξης, του ελέγχου και της αποσφαλµάτωσης ενός προγράµµατος για το οποίο έχει διαπιστωθεί από διάφορους ερευνητές ότι παρουσιάζει δυσκολίες. Από τα προγράµµατα των σπουδαστών µπορούµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις: Η δυνατότητα του µεταγλωττιστή του AnimPascal να εµφανίζει warnings και hints βοήθησε τους φοιτητές στην κατανόηση της πραγµατικής σηµασίας ορισµένων εντολών. Ως παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε το εξής: από την µελέτη των διάφορων διαδοχικών εκδόσεων των προγραµµάτων τους διαπιστώσαµε ότι ενώ στην αρχή χρησιµοποιούσουν την σχέση (1) για τον υπολογισµό της θέσης του µεσαίου στοιχείου του πίνακα, γρήγορα έκαναν χρήση του τελεστή div (ένα από τα hints που πρότεινε ο µεταγλωττιστής) και έτσι διόρθωναν το συντακτικό λάθος που είχε σχέση µε την ασυµβατότητα τύπων που δεν υποστηρίζει η Pascal.

7 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 131 Midpoint := (LowLimit+HighLimit) / 2 (1) Midpoint := (LowLimit+HighLimit) div 2 (2) Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη του προγράµµατος και στον έλεγχο της ορθότητας του, ενώ άλλοι σπουδαστές προσπαθούσαν να τροποποιήσουν τη σχέση (1) πιστεύοντας, λόγω των µηνυµάτων λάθους, ότι είχε λογικό λάθος. Ένας σηµαντικός αριθµός σπουδαστών έκανε λογικά λάθη, συγχέοντας τη θέση στοιχείου πίνακα µε το στοιχείο του πίνακα, δηλαδή το Ι µε το Α[Ι] ή ακόµη υπολογίζοντας κάθε φορά λανθασµένα τα όρια του πίνακα µέσα στο οποίο πιθανόν να εντοπίζεται το αναζητούµενο στοιχείο - φαινόµενο συχνό κατά τη διδασκαλία και χρήση των πινάκων. Eνας σηµαντικός αριθµός σπουδαστών δεν έλαβε υπόψη του τις «ακραίες» περιπτώσεις (για τους φοιτητές), όπως: ο αρχικός πίνακας να µην έχει στοιχεία ή να έχει µόνον ένα στοιχείο ή ακόµη και το αναζητούµενο στοιχείο να µην είναι στοιχείο του πίνακα. Αντίθετα υπήρξε και ένας αριθµός φοιτητών που προσπάθησαν να ελέγξουν την ορθότητα της λύσης που διατύπωσαν (αυτό φαίνεται από την παρακολούθηση της ιστορίας των µεταγλωττίσεων, όταν πετύχαιναν µια έκδοση χωρίς συντακτικά λάθη). Στη προσπάθεια τους αυτή, συνήθως, τροποποιούσαν τη συνθήκη τερµατισµού προκειµένου να αποφύγουν περιπτώσεις ατέρµονης εκτέλεσης. Στις περιπτώσεις αυτές πρότειναν ως συνθήκη τερµατισµού αρκετά διαφορετική απ αυτή που είχαν διδαχθεί στη διάλεξη, και εκεί γίνεται φανερό ότι προσπαθούσαν να ελέγξουν την ορθότητα του προγράµµατός τους για διάφορες περιπτώσεις που πίστευαν ότι µπορούσαν να συµβούν. Ο κύριος όγκος των σπουδαστών ωστόσο κατασκεύασε αλγόριθµους οι οποίοι «έπεφταν» σε infinity loops. Ο κύριος λόγος ήταν ότι οι σπουδαστές αντικαθιστούσαν τα όρια µε το ενδιάµεσο στοιχείο LowLimit:=1; HighLimit:=n;.. Midpoint:=(LowLimit+HighLimit) div 2; If v <> A[Midpoint] then if v > A[Midpoint] then LowLimit:= Midpoint else HighLimit:= Midpoint; κάνοντας την (έµµεση) υπόθεση ότι το διάστηµα αναζήτησης συνεχώς µικραίνει. Το γεγονός ωστόσο είναι ότι αυτό δεν ισχύει πάντοτε για παράδειγµα αν HighLimit- LowLimit=1. Έτσι και στην περίπτωση αυτή συµπεραίνουµε ότι ο αλγόριθµος πιθανόν να µην ελέγχονταν συστηµατικά και διεξοδικά και απλώς οι σπουδαστές να στηρίζονταν στη διαίσθησή τους. Ο R. Lesuisse παρατήρησε ότι µια κατηγορία αλγορίθµων παρουσιάζουν τµήµατα που επαναλαµβάνονται δείγµα «φτωχής» προγραµµατιστικής ανάλυσης. Έκανε την υπόθεση ότι τα προγράµµατα αυτά αντιστοιχούν σε κατασκευές που πραγµατοποιήθηκαν αποκλειστικά µε νοητή προσοµοίωση της εκτέλεσης. Αλγόριθµους αυτού του τύπου συναντήσαµε κι εµείς και θεωρούµε την υπόθεση του R. Lesuisse πολύ ισχυρή. Η επανάληψη των κοµµατιών δείχνει ότι οι σπουδαστές µετά την διαπίστωση του τµήµατος στο οποίο πρέπει να ευρίσκεται το αναζητούµενο στοιχείο, προσπαθούν και πάλι να διχοτοµήσουν το νέο «υποδιάστηµα» του πίνακα. Στη συνέχεια παραθέτουµε τον πίνακα 1 που παρουσιάζει αναλυτικά το τι παρατηρήθηκε στο πείραµα. 1 εν έκαναν σχεδόν τίποτα 1,4% 2 Το έλυσαν σωστά 5,8% 3 Η Τελική έκδοση του προγράµµατος είχε συντακτικά λάθη 4,3% 4 Χώριζαν σε 2 τµήµατα τον αρχικό πίνακα και µετά έκαναν σειριακό ψάξιµο σε 4,3% καθένα από τα 2 τµήµατα

8 132 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 5 εν χρησιµοποίησαν επαναληπτική δοµή 4,3% 6 Λάθος συνθήκη τερµατισµού (συσχετίζεται µε τη παρατήρηση 9) 17,4% 7 Υπολόγιζαν µια φορά τη θέση του µεσαίου στοιχείου και στη συνέχεια δεν την 1,4% υπολόγιζαν για κάθε τρέχοντα υποπίνακα 8 Θεωρούσαν ότι το αναζητούµενο στοιχείο υπάρχει οπωσδήποτε στον πίνακα 8,7% 9 Λάθος υπολογισµός της θέσης του µεσαίου στοιχείου 7,2% 10 Λάθος υπολογισµός των νέων ορίων των υποπινάκων 10,1% 11 Συγχέουν τη θέση στοιχείου πίνακα µε το στοιχείο 10,1% 12 Λάθος συνθήκη εµφάνισης αποτελεσµάτων ενώ είχαν σωστή τη συνθήκη 1,4% τερµατισµού 13 Χρήση for και υπολόγιζαν εκ νέου τις τιµές των δεικτών του for πιστεύοντας ότι 1,4% έτσι µειώνεται το µέγεθος του πίνακα 14 Προβλήµατα στη διατύπωση της συνθήκης τερµατισµού (χρήση του τελεστή 2,9% AND) πράγµα που προκάλεσε συνεχείς αλλαγές του κώδικα Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας σχετικά µε τα λάθη των σπουδαστών Ο πίνακας 1 προέκυψε από µια συστηµατική καταγραφή των λαθών των σπουδαστών από την εξέταση των διαδοχικών εκδόσεων των προγραµµάτων τους. Ωστόσο η καταγραφή αυτή δίνει στην πραγµατικότητα πολύ πιο ισχυρά στοιχεία ποιοτικού χαρακτήρα για κάθε σπουδαστή. Ο πίνακας 2 προυσιάζει µια τυπική περίπτωση πορείας ενός σπουδαστή και η χρονογραµµή (time line) της πορείας αυτής ιδιαίτερα αν εµπλουτιστεί µε στοιχεία χρόνου µπορεί να δώσει µια πληρέστερη εικόνα για την διαδροµή της επίλυσης του προβλήµατος. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ Παρένθε Χρήση Λανθασµένη While Απόδοση Αρχικοποίησ Σύγχυση I, Συνθήκη ση αντί div χρήση του και and τιµής η LowLimit, A[I] while γι αγκύλη if then el se HihgLimit hint hint Πίνακας 2: Τυπική περίπτωση πορείας ενός σπουδαστή και η χρονογραµµή της πορείας αυτής Ο πίνακας που συγκεντρώνει τα λάθη ενός σπουδαστή καθώς και η αντίστοιχη χρονογραµµή γίνεται από τον διδάσκοντα µελετώντας τις διαδοχικές εκδόσεις του προγράµµατος του

9 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 133 σπουδαστή και δεν προσφέρονται αυτοµατοποιηµένα από την παρούσα έκδοση του λογισµικού. Από τον παραπάνω ενδεικτικά παρουσιαζόµενη χρονογραµµή µπορούµε να διαπιστώσουµε τα εξής:! H συνεχής παλινδρόµηση ανάµεσα στα συντακτικά και λογικά λάθη δείχνει µε σαφή τρόπο τις δυσκολίες που παρουσιάζει για τον αρχάριο σπουδαστή ο ιδιοσυγκρασιακός χαρακτήρας των «πραγµατικών» γλωσσών προγραµµατισµού. Ιδιαίτερα οι επαναλαµβανόµενες απόπειρες διόρθωσης των λαθών που έχουν συντακτική προέλευση, δείχνει µε αδιαµφισβήτητο τρόπο ότι η αρχική επαφή των σπουδαστών µε τον προγραµµατισµό πρέπει να γίνεται στα πλαίσια γλωσσών χωρίς ιδιαιτερότητες στη σύνταξή τους. Στον πίνακα δεν είναι εµφανές, αλλά αν συνυπολογιστεί ο χρόνος που αφιερώνεται στα συντακτικά λάθη, καθίσταται φανερό ότι η σύνταξη της χρησιµοποιούµενης γλώσσας αποτελεί έναν ισχυρό αρνητικό παράγοντα στην επίλυση του προβλήµατος.! Με έναν τελείως ανάλογο τρόπο, καθίσταται φανερό ότι τα µηνύµατα του συστήµατος προς το σπουδαστή παίζουν σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος. Έτσι, στο παράδειγµά µας, η επιτυχηµένη υπόδειξη της χρήσης του τελεστή DIV στη θέση της διαίρεσης αποτελεί µια ουσιαστική βοήθεια προς τον χρήστη, ενώ το µήνυµα για τα όρια του πίνακα δε γίνεται αντιληπτό από το σπουδαστή ο οποίος κάνει επανειληµµένες απόπειρες για τη διόρθωση των λαθών του, χωρίς να είναι σε θέση να ερµηνεύσει το νόηµα του µηνύµατος του µεταγλωττιστή. Στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε να πούµε ότι η συστηµατική µελέτη των λαθών των σπουδαστών και διερεύνηση των λόγων για τους οποίους οι σπουδαστές δεν δείχνουν να µπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά τα µηνύµατα του µεταγλωττιστή θα βοηθούσε στο να αυξήσουµε την αποτελεσµατικότητα των µηνυµάτων αυτών. Από τη µέχρι τώρα εµπειρική µελέτη που έχουµε διενεργήσει στο θέµα αυτό, µπορούµε να πούµε ότι ο εξελληνισµός των µηνυµάτων και η εκτενέστερη περιγραφή του κάθε µηνύµατος θα µπορούσε να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα του.! H µελέτη των χρονογραµµών δείχνει επίσης µε σαφή τρόπο τα σηµεία του αλγορίθµου στα οποία οι σπουδαστές συνάντησαν µεγάλες δυσκολίες όπως για παράδειγµα το θέµα των δυο ορίων της επόµενης περιοχής αναζήτησης: άσχετα από το τελικό αποτέλεσµα, όλοι σχεδόν οι σπουδαστές έκαναν λάθη στο σηµείο αυτό. Οι χρονογραµµές επίσης υποδεικνύουν έµµεσα τους τρόπους σκέψης των σπουδαστών. Είναι, για παράδειγµα, σαφές ότι η πλειοψηφία των σπουδαστών κατασκευάζει τα προγράµµατά της χρησιµοποιώντας την προσοµοίωση και ένα είδος νοητικής εκτέλεσης του προγράµµατος. 4. Συµπεράσµατα Η µέχρι τώρα χρήση του AnimPascal έδειξε ότι µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά τον αρχάριο στην απόκτηση της ικανότητας καθορισµού, ανάπτυξης, ελέγχου και αποσφαλµάτωσης ενός προγράµµατος. Ακόµη µπορεί να προσφέρει πληροφορίες στον διδάσκοντα σχετικά µε τη πορεία που ακολουθούν οι σπουδαστές στην ανάπτυξη, έλεγχο και αποσφαλµάτωση ενός προγράµµατος. Συνοψίζοντας, τονίζουµε τα βασικά πλεονεκτήµατα και χρήσεις του AnimPascal καθώς και τα στοιχεία που θα προστεθούν σε µελλοντικές εκδόσεις του. Οφέλη υναµική οπτικοποίηση αποτελεσµάτων µεταγλώττισης και της εκτέλεσης προγραµµάτων σε Pascal. Καλύτερη κατανοµή χρόνου στη µελέτη της εκτέλεσης ενός προγράµµατος και στη διδασκαλία των εισαγωγικών εννοιών του προγραµµατισµού. Χρήση στα εργαστήρια που συνήθως συνοδεύουν τα εισαγωγικά µαθήµατα στον προγραµµατισµό. υνατότητα επανάληψης ενός µαθήµατος στο προσωπικό χώρο µελέτης του σπουδαστή.

10 134 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Κινητοποίηση και προσέλκυση του ενδιαφέροντος του σπουδαστή και δηµιουργία κινήτρου για τον προγραµµατισµό. Κατασκευή προγραµµάτων από το σπουδαστή και δηµιουργία γνώσης από τον ίδιο για τον τρόπο που εκτελούνται τα προγράµµατα. Μελέτη και ταξινόµηση των αντιλήψεων των σπουδαστών για τον τρόπο που επιλύουν ένα πρόβληµα µε τη χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού Pascal. Χρήσιµο εργαλείο για τον διδάσκοντα στη φάση της διδασκαλίας ενός έτοιµου προγράµµατος παραδείγµατος, αφού µε τη βοήθεια του AnimPascal µπορεί να δείξει µε λεπτοµέρεια καθετί που αφορά στην εκτέλεση του προγράµµατος. Προσθήκες-Μειονεκτήµατα Σχετικά µε το γραφικό ενδιάµεσο οι βελτιώσεις που θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν είναι: Η οπτικοποίηση των υποπρογραµµάτων αφού στην παρούσα πιλοτική έκδοση της εκπαιδευτικής εφαρµογής οπτικοποιείται µόνο το κύριο µέρος ενός προγράµµατος Pascal. H οπτικοποίηση της εκτέλεσης προς τα πίσω ενός προγράµµατος θα προσφέρει πολλά εκπαιδευτικά οφέλη. Ο τονισµός των γραµµών κώδικα θα µπορούσε να γίνει τµηµατικά ώστε οι σπουδαστές να αντιλαµβάνονται καλύτερα τις περιπτώσεις των δοµών ελέγχου, επιλογής, επανάληψης κ.ο.κ. Σχετικά µε την παρουσίαση των ενεργειών των σπουδαστών και την περαιτέρω αξιοποίησή τους: To AnimPascal στη σηµερινή του έκδοση καταγράφει και παρουσιάζει τις διάφορες εκδόσεις των προγραµµάτων των σπουδαστών και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της µεταγλώττισής τους. Η αυτοµατοποιηµένη αξιοποίηση των καταχωρήσεων είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέµα και σχεδιάζεται να ενσωµατωθεί σε µελλοντική έκδοση του λογισµικού. Το µοντέλο, που σχεδιάζεται µε σκοπό την ενσωµάτωση του στην εκπαιδευτική εφαρµογή, αποτελείται από δύο διακεκριµένες διαδικασίες, οι οποίες παρουσιάζονται και αναλύονται παρακάτω: Ταξινόµηση των µηνυµάτων µεταγλώττισης: Η ταξινόµηση των µηνυµάτων του µεταγλωττιστή είναι δυνατόν να αυτοµατοποιηθεί εύκολα, µε σκοπό την εφαρµογή στατιστικών µεθόδων για την εξαγωγή συµπερασµάτων που αφορούν στα συχνότερα λάθη των σπουδαστών, στην κατηγορία στην οποία ανήκουν και στο χρόνο που αφιερώνουν για την αντιµετώπιση τους, όταν τα λαµβάνουν υπόψη τους. Παρουσίαση διαφορών µεταξύ δύο διαδοχικών ενεργειών για την επίλυση του προβλήµατος: Είναι σηµαντική η εποπτική παρουσίαση των διαφορών µεταξύ δύο διαδοχικών εκδόσεων των προγραµµάτων των σπουδαστών και των αντίστοιχων διαφορών των αποτελεσµάτων του µεταγλωττιστή. Η δυνατότητα αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση εργαλείων, όπως το diff [11]. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να εξαχθούν συµπεράσµατα για το βαθµό κατανόησης των µηνυµάτων του µεταγλωττιστή, βοήθειας που προσφέρουν στην επίλυση του προβλήµατος και τις αντιλήψεις των σπουδαστών γι αυτά. Επιπρόσθετα, όταν τα προγράµµατα είναι απαλλαγµένα από συντακτικά λάθη ή µηνύµατα που µπορούν να οδηγήσουν σε σφάλµατα, τότε µπορεί να γίνει φανερός ο τρόπος αντιµετώπισης του δεδοµένου προβλήµατος από ένα σπουδαστή. Βιβλιογραφία 1. Bentley J., (1986), Programming Pearls, Addison-Wesley,. 2. Birch, M., Boroni, C., Goosey, F., Patton, S., Poole, D., Pratt, C., Ross, R., (1995), DYNALAB: A Dynamic Computer Science Laboratory Infrastructure Featuring Program Animation, In Twentysixth SICGSE Technical Symposium on Computer Science Education (SICGSE Bulletin) vol. 27, pp

11 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή Brusilovski, P., Calabrese, E., Hvorecky, J., Kouchnirenko, A. & Miller P., (1997), Minilanguages: a way to learn programming principles, Education and Information Technologies 2, pp Canneyt M. V., Klämpfl F., (1999), Free Pascal: Users' Manual. Είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο 5. Dagdilelis V., Satratzemi M., (1998), DIDAGRAPH: A Software for Teaching Graph Theory Algorithms, SIGSE Bulletin, ACM Press,30 (3), pp du Boulay, B., (1989), Some Difficulties Of Learning To Program, In Studying The Novice Programmer, Soloway, E., Sprohrer, J. (Eds.) Lawrence Erlbaum Associates, pp Lesuisse R., Some Lessons Drawn from the History of the Binary Search Algorithm, The Computer Journal, Vol. 26, n. 2, 1983, pp Price, B., Baecker, R. & Small, I., (1997), An Introduction to Software Visualization, In Software Visualization: Programming as a multimedia Experience, Stasko, J., Domingue, J., Brown, M. and Price, B., Eds. MIT Press, Cambridge, pp Stallman, R., and Cygnus Support (1995), Debugging with GDB, Free Software Foundation, Boston. 10. αγδιλέλης, Β., (1996), ιδακτική της πληροφορικής. Η διδασκαλία του προγραµµατισµού: αντιλήψεις των σπουδαστών για την κατασκευή κι επικύρωση προγραµµάτων και διδακτικές καταστάσεις για τη διαµόρφωσή τους, ιδακτορική διατριβή, Τµήµα Εφ. Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 11. Diff, είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 783 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ξυνόγαλος Στέλιος Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας stelios@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εφόπουλος Βασίλειος Τμ. Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB)

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ Η/Υ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) Ν.Δ. Λαγαρός Μ. Φραγκιαδάκης Α. Στάμος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση της Δομής Επιλογής στο Περιβάλλον Προγραμματισμού MicroWorlds Pro της Logo

Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση της Δομής Επιλογής στο Περιβάλλον Προγραμματισμού MicroWorlds Pro της Logo Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση της Δομής Επιλογής στο Περιβάλλον Προγραμματισμού MicroWorlds Pro της Logo Μ. Εφραιμίδου Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης melina@melfos.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ PASCAL: ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ PASCAL: ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ PASCAL: ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program)

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program) Μεταφραστές Εισαγωγή (source program) Τελικό πρόγραµµα (object program) Γιώργος Μανής Γλώσσες Είδη Μεταγλωττιστών Αρχική γλώσσα Γλώσσα υλοποίησης Τελική γλώσσα Απλοί µεταγλωττιστές Αντίστροφοι µεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές χρήσεις της Matlab

Τυπικές χρήσεις της Matlab Matlab Μάθημα 1 Τι είναι η Matlab Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευμένη γλώσσα Υψηλή επίδοση Ευρύτητα εφαρμογών Ευκολία διατύπωσης Cross platform (Wintel, Unix, Mac) Τυπικές χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 106 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον" Χρήστος Κοίλιας

Διαβάστε περισσότερα

Χειµερινό Εξάµηνο 2013

Χειµερινό Εξάµηνο 2013 Προγραµµατισµός Χειµερινό Εξάµηνο 2013 Προγραµµατισµός Εισαγωγή Περιεχόµενο : γλώσσα προγραµµατισµού: C++ µέθοδοι προγραµµατισµού προγραµµατιστικές αρχές δοµηµένος προγραµµατισµός, αφαιρετικότητα, υλοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ Ι Α- ΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ Ι Α- ΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 899 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ Ι Α- ΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Μάγια Σατρατζέµη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης

Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης Σ. Ξυνόγαλος Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας stelios@uom.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Χειμερινό Εξάμηνο 2014

Προγραμματισμός Χειμερινό Εξάμηνο 2014 Χειμερινό Εξάμηνο 2014 Εισαγωγή Περιεχόμενο : μέθοδοι προγραμματισμού προγραμματιστικές αρχές δομημένος προγραμματισμός, αφαιρετικότητα, υλοποίηση, έλεγχος, και αποσφαλμάτωση καλές πρακτικές γλώσσα προγραμματισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

MIA Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΟΜΗ: «ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ» + MicroWorlds Pro

MIA Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΟΜΗ: «ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ» + MicroWorlds Pro MIA Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΟΜΗ: «ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ» + MicroWorlds Pro Κυπαρισία A. Παπανικολάου Συν. Ερευνήτρια spap@di.uoa.gr Αγορίτσα Κατερίνα Γόγουλου Γλέζου Υπ. ιδάκτορας Υπ. ιδάκτορας rgog@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6.1 Η έννοια του προγράµµατος. 6.2 Ιστορική αναδροµή. 6.2.1 Γλώσσες µηχανής. ΗΜ04-Θ1Α 1. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων. 5. Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών»

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» μια Νίκος Δαπόντες Φυσικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Το περιβάλλον Microworlds

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Δοκιμή Έλεγχος Αλγορίθμου Για να

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

MIPS Interactive Learning Environment. MILE Simulator. Version 1.0. User's Manual

MIPS Interactive Learning Environment. MILE Simulator. Version 1.0. User's Manual MILE Simulator Version 1.0 User's Manual Νοέμβριος, 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στον προσομοιωτή...2 1.1 Εγκατάσταση...2 1.2 Βοήθεια Διευκρινήσεις...2 2. Ξεκινώντας με τον προσομοιωτή...3 2.1 Το memory

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γώγουλος Γ., Κοτσιφάκης Γ., Κυριακάκη Γ., Παπαγιάννης Α., Φραγκονικολάκης Μ., Χίνου Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β :

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β : ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Α : Τάξη Β : Εν. Λύκειο : 1) Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 2) Το υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 7 Α1. Κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10;

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10; C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 4 ο Τελεστές Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Ο τελεστής εκχώρησης = Ο τελεστής = χρησιµοποιείται για την απόδοση τιµής (ή αλλιώς ανάθεση τιµής) σε µία µεταβλητή Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 032 Προγραµµατισµός Μεθόδων Επίλυσης Προβληµάτων

ΕΠΛ 032 Προγραµµατισµός Μεθόδων Επίλυσης Προβληµάτων ΕΠΛ 032 Προγραµµατισµός Μεθόδων Επίλυσης Προβληµάτων Διάλεξη 1 Παύλος Αντωνίου Εισαγωγή στην Πληροφορική και Προγραµµατισµό Συµβόλαιο Μαθήµατος. Ιστορική Αναδροµή. Υλικό Υπολογιστή (Computer Hardware).

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Παν/µίου Πατρών kordaki@cti.gr

Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Παν/µίου Πατρών kordaki@cti.gr Το Μοντέλο των Στρατηγικών Επίλυσης ενός Προγραµµατιστικού Προβλήµατος σε ένα Περιβάλλον Πολλαπλών Αναπαραστάσεων για τη Μάθηση του Προγραµµατισµού σε γλώσσα C Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Φρ. Κουτελιέρης. Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

Φρ. Κουτελιέρης. Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φρ. Κουτελιέρης Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Πληροφορική Ι Ακαδ. Έτος 2008-9 1/30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πληροφορική Ι Ακαδ. Έτος 2008-9 2/30 1. Εισαγωγή 3. Ανάπτυξη αλγορίθµου 4. οµηµένος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3 2 Στοίβα (Stack) 5 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii Πληροφορίες Εργαστηρίου Σκοπός του εργαστηρίου Το εργαστήριο οµές εδοµένων αποσκοπεί στην εφαρµογή των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120)

Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120) Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120) Διάλεξη 1: Εισαγωγή Ποιος είμαι εγώ! Ναύπλιο, 4/1976-9/1993 Williamsburg, VA, USA, 7/2004-7/2006 2 Πάτρα, 9/1993-6/2004 Μυτιλήνη, 10/2006-2/2007 Βόλος, 2/2007 - Ο Υπεύθυνος των

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Γ Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠαράδειγµαΠρογραµµατισµού

ΠαράδειγµαΠρογραµµατισµού Προγραµµατισµός Η/Υ Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Μεθοδολογία Προγραµµατισµού Αφαιρετικότητα Ροή Ελέγχου/ εδοµένων Βιβλίο µαθήµατος: Chapter 1,, Sec. 4-54 ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Φύλλα εργασίας MicroWorlds Pro Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας 2 «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επανάληψη

Εισαγωγή στην επανάληψη Εισαγωγή στην επανάληψη Στο κεφάλαιο αυτό ήρθε η ώρα να μελετήσουμε την επανάληψη στον προγραμματισμό λίγο πιο διεξοδικά! Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει, χωρίς πολλές επεξηγήσεις, σε προηγούμενα κεφάλαια τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή

Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα