AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού"

Transcript

1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 125 AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού Μ. Σατρατζέµη Επίκουρος Καθηγήτρια, Τµ. Εφαρµ. Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας Κ. Χατζηαθανασίου Υποψήφια ιδάκτωρ, Τµ. Εφαρµ. Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας Β. αγδιλέλης Λέκτορας, Τµ. Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, ΑΠΘ Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον προγραµµατισµού, το AnimPascal. Πρόκειται για ένα Σύστηµα υναµικής Προσοµοίωσης Εκτέλεσης Προγράµµατος (program animator) το οποίο ενσωµατώνει επιπλέον τη δυνατότητα καταγραφής των ενεργειών των σπουδαστών (recordability). Ο στόχος του AnimPascal είναι διπλός, αφενός να βοηθήσει τους αρχάριους στη φάση της ανάπτυξης, της αποσφαλµάτωσης, της εκτέλεσης και ελέγχου ενός προγράµµατος αλλά και να καταγράψει τις προσπάθειες τους ώστε να βοηθήσει τον διδάσκοντα στον εντοπισµό των λανθασµένων αντιλήψεων τους. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι λειτουργίες του συστήµατος, µερικά αποτελέσµατα από τη χρήση του AnimPascal και οι αντιλήψεις των σπουδαστών και τέλος τα συµπεράσµατα από τη µέχρι τώρα χρήση του AnimPascal στην υποστήριξη της διδασκαλίας του προγραµµατισµού. Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισµικό, Σύστηµα υναµικής Προσοµοίωσης Εκτέλεσης Προγραµµάτων (program animator), εγγραψιµότητα (recordability), αντιλήψεις των σπουδαστών για την κατασκευή προγραµµάτων Abstract This paper describes AnimPascal, an integrated programming environment. AnimPascal is a program animator that incorporates the possibility of recording students actions. The aim of AnimPascal is to help students understand the phases of developing, debugging, executing and verifying a program; and also, by recording the different versions of students programs, to help teachers find out students errors. In this paper we present the functions of the system and some empirical results concerning students conceptions when they try to solve a problem of an algorithmic or programming nature. Finally, we give the conclusions regarding the use of AnimPascal in teaching programming. 1. Εισαγωγή Τις τελευταίες δεκαετίες εκτεταµένες έρευνες έχουν γίνει για τη µελέτη των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι αρχάριοι σπουδαστές όταν διδάσκονται τις εισαγωγικές έννοιες του προγραµµατισµού [3, 6, 10]. Αποτέλεσµα αυτών των ερευνών είναι η ανακάλυψη σηµαντικών παραγόντων που καθιστούν την εκµάθηση του προγραµµατισµού δύσκολη, που δικαιολογούν την αποτελεσµατικότητα ή όχι των γλωσσών και των ολοκληρωµένων περιβαλλόντων προγραµµατισµού που υπάρχουν, καθώς και των διαφόρων µεθόδων διδασκαλίας. Μερικές από τις δυσκολίες που εντοπίστηκαν στους αρχάριους προγραµµατιστές συνοψίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: υσκολίες που προκύπτουν από την κατανόηση των γενικών ιδιοτήτων της «νοητής µηχανής» που µαθαίνει να ελέγχει ο αρχάριος και της σχέσης της µε τη φυσική µηχανή. υσκολίες που οφείλονται στη σύνταξη και τη σηµασιολογία των γλωσσών προγραµµατισµού, οι οποίες θεωρείται ότι αποτελούν επέκταση των ιδιοτήτων και της συµπεριφοράς της νοητής µηχανής.

2 126 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Η εκµάθηση των καθιερωµένων δοµών. Η απόκτηση της ικανότητας καθορισµού, ανάπτυξης, ελέγχου και αποσφαλµάτωσης ενός προγράµµατος µε τα διαθέσιµα εργαλεία. Οι συντάκτες προγραµµάτων (editors), µεταγλωττιστές (compilers) και αποσφαλµατωτές (debuggers) έχουν δηµιουργηθεί για επαγγελµατίες προγραµµατιστές και δηµιουργούν επιπλέον εµπόδια στους αρχάριους προγραµµατιστές. Τα περιβάλλοντα προγραµµατισµού δεν διαθέτουν δυνατότητες οπτικοποίησης της εκτέλεσης ενός προγράµµατος. Έτσι η διαδικασία της εκτέλεσης παραµένει «κρυµµένη» µ αποτέλεσµα οι σπουδαστές να αναπτύσσουν µια αντίληψη για τη φάση της εκτέλεσης προσανατολισµένη περισσότερο σε Είσοδο / Έξοδο δεδοµένων. Μ αυτό τον τρόπο η έλλειψη οπτικής ανάδρασης δεν βοηθά στην κατανόηση της σηµασιολογίας της γλώσσας. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναπτύξαµε ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον προγραµµατισµού, το AnimPascal 1, το οποίο και παρουσιάζουµε στην εργασία αυτή. Πρόκειται για ένα Σύστηµα υναµικής Προσοµοίωσης Εκτέλεσης Προγραµµάτων (program animator) [8], το οποίο ενσωµατώνει επιπλέον τη δυνατότητα καταγραφής των ενεργειών των σπουδαστών (recordability). Ο στόχος του AnimPascal είναι διπλός, αφενός να βοηθήσει τους αρχάριους στη φάση της ανάπτυξης, αποσφαλµάτωσης και εκτέλεσης του προγράµµατος αλλά και να βοηθήσει τον διδάσκοντα στον εντοπισµό των λανθασµένων αντιλήψεων των σπουδαστών. Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται οι λειτουργίες του συστήµατος, µερικά αποτελέσµατα από τη χρήση του AnimPascal και τις αντιλήψεις των σπουδαστών και τέλος τα συµπεράσµατα από τη µέχρι τώρα χρήση του AnimPascal στην υποστήριξη της διδασκαλίας του προγραµµατισµού. 2. Περιγραφή λειτουργιών του AnimPascal Τα αποτελέσµατα των ερευνών σχετικά µε τις δυσκολίες της διδασκαλίας και εκµάθησης του προγραµµατισµού και η πρόοδος της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστηµάτων, οδήγησαν στην ανάπτυξη περιβαλλόντων προγραµµατισµού που υποστηρίζουν τη διδασκαλία του αποτελεσµατικότερα. Η άποψή µας είναι ότι η ανάπτυξη συστηµάτων προγραµµατισµού για αρχάριους πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το εκπαιδευτικό λογισµικό να αποτελεί ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου διδακτικού στόχου [5]. Αν και κάποιοι θεωρούν αυτονόητη την ύπαρξη ενός ή περισσότερων διδακτικών στόχων κατά την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες οι διδακτικοί στόχοι απουσιάζουν ή δεν είναι σαφείς. Αρκετά συστήµατα προγραµµατισµού για αρχάριους παρουσιάζουν ως στόχο τους την αντιµετώπιση των προβληµάτων των αρχάριων προγραµµατιστών. Τα προβλήµατα όµως των αρχάριων προγραµµατιστών είναι ποικίλα, όπως και οι τρόποι αντιµετώπισής τους, σύµφωνα µε σχετικές µελέτες, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν λαµβάνονται υπόψη. Επίσης, υπάρχει η λανθασµένη αντίληψη ότι η χρήση της τεχνολογίας από µόνη της έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών εργαλείων. Η εκπαιδευτική εφαρµογή AnimPascal σκοπό έχει να λειτουργήσει ως ένα βοηθητικό εργαλείο, ώστε: οι σπουδαστές να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που συναντούν στην κατανόηση και εφαρµογή των βασικών εννοιών του δοµηµένου προγραµµατισµού, να αποδώσει τη δυναµική φύση της εκτέλεσης προγραµµάτων, οι καθηγητές να έχουν τη δυνατότητα εντοπισµού των λανθασµένων αντιλήψεων των σπουδαστών. 1 Το AnimPascal σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο έργο «Αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών µε την Εισαγωγή Παραστατικών Μεθόδων» του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ

3 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 127 Οι κύριες λειτουργίες που προσφέρει το εκπαιδευτικό λογισµικό για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων είναι: Η δυνατότητα κωδικοποίησης ενός προγράµµατος στη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal και η µεταγλώττιση του. Η δυναµική οπτικοποίηση της εκτέλεσης του προγράµµατος. Η καταγραφή των προγραµµάτων του χρήστη και των αντίστοιχων αποτελεσµάτων της µεταγλώττισης. Η απλότητα, σαφήνεια και ευελιξία του Γραφικού Συστήµατος Επικοινωνίας µε το Χρήστη (Graphical User Interface) της εκπαιδευτικής εφαρµογής συνεισφέρουν αποτελεσµατικά στην πραγµατοποίηση των δυνατοτήτων της. Το κύριο παράθυρο του AnimPascal αποτελείται από έξι δοµικά συστατικά: το µενού, τη µπάρα εργαλείων και τέσσερις περιοχές, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Εικόνα 1: Το κύριο παράθυρο του AnimPascal Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι λειτουργίες του µενού της εφαρµογής και των τεσσάρων περιοχών. ε θα δοθεί έµφαση στη µπάρα εργαλείων γιατί οι επιλογές της έχουν ως αποτέλεσµα τη γρηγορότερη προσπέλαση των συνήθων επιλογών του µενού. Στην περιοχή Source Code (Κώδικας Προγράµµατος), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να γράψει, τροποποιήσει, αποθηκεύσει ή ανακτήσει ένα ήδη αποθηκευµένο πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal. Οι λειτουργίες αυτές πραγµατοποιούνται µε τις επιλογές των µενού File και Edit. Η περιοχή Compiler Output (Έξοδος Μεταγλωττιστή) παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης του προγράµµατος της περιοχής Source Code, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που αντιµετωπίζεται µε τη βοήθεια του AnimPascal η περίπτωση κατά την οποία, ο µεταγλωττιστής ενηµερώνει το χρήστη για σφάλµατα (errors) ή τον προειδοποιεί για πιθανές παραλείψεις (warnings, hints, notes) του προγράµµατος του. Στην πρώτη περίπτωση το υπόβαθρο της αντίστοιχης γραµµής στην περιοχή Compiler Output χρωµατίζεται µε κόκκινο, ενώ στη δεύτερη µε πράσινο χρώµα. Και στις δύο περιπτώσεις το χρώµα των γραµµάτων αλλάζει από µαύρο σε άσπρο. Οι αλλαγές στην εµφάνιση των αποτελεσµάτων της µεταγλώττισης έχουν δυναµικό χαρακτήρα. Ο σπουδαστής µπορεί να

4 128 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση αλληλεπιδράσει µε αυτές: Αν επιλέξει µία κόκκινη ή πράσινη γραµµή τότε ο δροµέας της περιοχής Source Code µεταφέρεται στην γραµµή και στήλη του προγράµµατος που αντιστοιχεί το µήνυµα του µεταγλωττιστή. Γίνεται φανερό ότι η περιοχή Compiler Output προσφέρει µία δυναµική οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων της µεταγλώττισης, την οποία δεν προσφέρουν τα συνήθη ολοκληρωµένα περιβάλλοντα προγραµµατισµού. Τα οφέλη που προκύπτουν είναι σηµαντικά για τον αρχάριο προγραµµατιστή: Προσελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον του. Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός προγράµµατος κατανέµεται στα ουσιαστικά σηµεία της διαδικασίας του προγραµµατισµού και όχι σε χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες, όπως η εύρεση της λαθεµένης γραµµής του κώδικα. Γίνεται φανερή η σηµασία των υποδείξεων του µεταγλωττιστή για την κωδικοποίηση βελτιστοποιηµένων προγραµµάτων και την αποφυγή των σφαλµάτων, που συνήθως προκύπτουν, όταν οι προγραµµατιστές δεν τις λαµβάνουν υπόψη τους. Η µεταγλώττιση του υπό επεξεργασία προγράµµατος πραγµατοποιείται µε την επιλογή Compile του µενού Compiler. Η παραπάνω ενέργεια δίνει το επιπρόσθετο αποτέλεσµα της καταγραφής των ενεργειών των χρηστών. Το AnimPascal αποθηκεύει το πρόγραµµα, τα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης, την ηµεροµηνία και ώρα που πραγµατοποιήθηκε η τελευταία. Με την επιλογή History του µενού Compile, οι παραπάνω πληροφορίες παρουσιάζονται µε τη µορφή του παράθυρου που φαίνεται στην Εικόνα 2. Εικόνα 2: Ιστορία των Μεταγλωττίσεων Το παράθυρο History of Compilations (Ιστορία Μεταγλωττίσεων) διαιρείται σε τρεις περιοχές, την περιοχή Pascal Files (Αρχεία Pascal), η οποία παρουσιάζει µε τη µορφή δένδρου δυο επιπέδων τις ενέργειες του χρήστη. Στο πρώτο επίπεδο, εµφανίζονται τα ονόµατα των αρχείων που επεξεργάστηκε ο χρήστης. Το δεύτερο περιλαµβάνει τις ηµεροµηνίες και τις ώρες της επεξεργασίας. Όταν επιλεγεί µία από αυτές (του 2ου επιπέδου), στην περιοχή Source File παρουσιάζεται το αντίστοιχο πρόγραµµα και στην περιοχή Compiler Output τα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης του. Ο σκοπός του παράθυρου History of Compilations είναι να βοηθήσει τον καθηγητή να καταγράψει τα συχνότερα λάθη και τις αντιλήψεις των σπουδαστών της τάξης ώστε να προσαρµόσει κατάλληλα τις διαλέξεις του.

5 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 129 Οι επιλογές του µενού Animate παρέχουν τη δυνατότητα της δυναµικής οπτικοποίησης της εκτέλεσης του προγράµµατος, είτε µέσω της επιλογής Trace To Next Source Line (εντολή προς εντολή) είτε µέσω της επιλογής Animate To Cursor δηλαδή οπτικοποίηση µέχρι το σηµείο που υποδεικνύει ο δείκτης του ποντικιού. Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος οπτικοποίησης του προγράµµατος είναι ο εξής: Τονίζεται η γραµµή του κώδικα που θα εκτελεστεί, µε αλλαγή του χρώµατος των χαρακτήρων και του υποβάθρου της. Η εκτέλεση της τρέχουσας εντολής, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3: όταν αναφέρεται σε απόδοση τιµής µιας µεταβλητής, οδηγεί στην ενηµέρωση της περιοχής Display Variables (Εµφάνισης Μεταβλητών Προγράµµατος) µε τις µεταβλητές και τις αντίστοιχες τιµές τους. Η περιοχή Display Variables αποτελεί το συµβολικό χώρο οπτικοποίησης της µνήµης που καταλαµβάνει το πρόγραµµα. όταν είναι εντολή εξόδου, οδηγεί στη προσθήκη των αποτελεσµάτων της στην περιοχή Program Output. όταν είναι εντολή εισόδου, τότε εµφανίζεται ένα παράθυρο µε τίτλο Program Input και ο χρήστης καλείται να δώσει τις αντίστοιχες τιµές στο πρόγραµµα. Η δυναµική οπτικοποίηση της εκτέλεσης του προγράµµατος, εντολή προς εντολή, δίνει τον απαιτούµενο χρόνο στο σπουδαστή για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της τρέχουσας εντολής. Από την άλλη πλευρά, η οπτικοποίηση του προγράµµατος µέχρι τη γραµµή που υποδεικνύει ο δείκτης του ποντικιού, έχει ως αποτέλεσµα το γρήγορο πέρασµα των εντολών που έχει κατανοήσει και την εστίαση της προσοχής του στο επιθυµητό σηµείο του προγράµµατος. Εικόνα 3 : Οπτικοποίηση προγράµµατος Το AnimPascal δίνει τη δυνατότητα του ελέγχου του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση µιας εντολής µέσα από τις αντίστοιχες επιλογές του µενού Animate. Ο σπουδαστής µπορεί να

6 130 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση προσαρµόσει τον αντίστοιχο χρόνο στις ανάγκες του και ο καθηγητής στις ανάγκες της διδασκαλίας στην τάξη. Η οπτικοποίηση της εκτέλεσης του προγράµµατος µπορεί να σταµατήσει µε την επιλογή Terminate του µενού Animate, όποτε κρίνεται αναγκαίο. To λογισµικό AnimPascal έχει γραφτεί µε τη γλώσσα προγραµµατισµού C++ και εκτελείται στην πλατφόρµα των Windows 95/98. Για την ανάπτυξη της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε ο µεταγλωττιστής Free Pascal [4] και ο αποσφαλµατωτής gdb [9], αφού ο συγκεκριµένος µεταγλωττιστής υποστηρίζει την αντίστοιχη πληροφορία αποσφαλµάτωσης. Τα λογισµικά αυτά είναι διαθέσιµα κάτω από τη GNU Public License. Ο Free Pascal χρησιµοποιήθηκε λόγω της σηµασιολογικής του συµβατότητας µε τον Turbo Pascal, τον πιο συνήθη µεταγλωττιστή για τη διδασκαλία της γλώσσας προγραµµατισµού Pascal. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης είναι πιο εκτεταµένα και περιέχουν υποδείξεις χρήσιµες τόσο για τον αρχάριο όσο και τον έµπειρο προγραµµατιστή. Είναι διαθέσιµος για διαφορετικούς επεξεργαστές και λειτουργικά συστήµατα, πράγµα που δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας εκδόσεων του AnimPascal και σε διαφορετικές πλατφόρµες. 3. Η Χρήση του AnimPascal Το περιβάλλον AnimPascal χρησιµοποιήθηκε πειραµατικά σε φοιτητές του Α έτους τµήµατος Πληροφορικής, στα πλαίσια του εισαγωγικού µαθήµατος στον προγραµµατισµό. Το µάθηµα περιελάµβανε 2 ώρες διάλεξη και 2 ώρες εργαστηριακό µάθηµα µε την επίβλεψη του διδάσκοντα. Στο εργαστηριακό µάθηµα οι φοιτητές χρησιµοποιούσαν το AnimPascal. Στα πλαίσια του µαθήµατος προτάθηκε στους φοιτητές να λύσουν το πρόβληµα της δυαδικής αναζήτησης (Binary search). Το πρόβληµα διατυπώθηκε µε τον εξής τρόπο: ίνεται ένας πίνακας Α µε Μ στοιχεία ταξινοµηµένα σε αύξουσα διάταξη και ένας αριθµός, έστω K, και ζητάµε να γίνει πρόγραµµα που θα εντοπίζει τον αριθµό Κ, αν υπάρχει µέσα στον δοσµένο πίνακα. Αν υπάρχει θα εµφανίζει τη θέση του Κ µέσα στον πίνακα αλλιώς θα εµφανίζει τον αριθµό 0. Ζητείται να υλοποιηθεί µε τη µέθοδο της υαδικής Αναζήτησης (Binary Search). O αλγόριθµος δυαδικής αναζήτησης προτάθηκε γιατί είναι γνωστός στη επιστηµονική κοινότητα για την φαινοµενική του απλότητα. Ενώ ο αλγόριθµος µοιάζει να είναι απλός, στην πραγµατικότητα η ορθή κατασκευή του και η πιστοποίηση της ορθότητας του [1] παρουσιάζουν ορισµένες ιδιαιτερότητες. O R. Lesuisse [7] εξάλλου έδειξε ότι ακόµη και ορισµένοι δηµοσιευµένοι αλγόριθµοι για το πρόβληµα της δυαδικής αναζήτησης περιέχουν λάθη, αδυναµίες, ιδιαίτερες συνθήκες (όπως για παράδειγµα τα στοιχεία του αρχικού πίνακα να είναι 2 n σε πλήθος). Ο αλγόριθµος της δυαδικής αναζήτησης είχε διδαχθεί στους φοιτητές ενάµισι µήνα περίπου πριν την εφαρµογή του στο εργαστηριακό µάθηµα. Ο στόχος του εργαστηριακού αυτού µαθήµατος ήταν! η καταγραφή της επίδρασης του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος στους φοιτητές,! η καταγραφή των αντιλήψεων των φοιτητών και η επιβεβαίωση των προβληµάτων που έχουν εντοπιστεί σχετικά µε το πρόβληµα της δυαδικής αναζήτησης! η παρακολούθηση, όσο ήταν δυνατόν, της πορείας που ακολουθούν οι φοιτητές στη φάση της ανάπτυξης, του ελέγχου και της αποσφαλµάτωσης ενός προγράµµατος για το οποίο έχει διαπιστωθεί από διάφορους ερευνητές ότι παρουσιάζει δυσκολίες. Από τα προγράµµατα των σπουδαστών µπορούµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις: Η δυνατότητα του µεταγλωττιστή του AnimPascal να εµφανίζει warnings και hints βοήθησε τους φοιτητές στην κατανόηση της πραγµατικής σηµασίας ορισµένων εντολών. Ως παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε το εξής: από την µελέτη των διάφορων διαδοχικών εκδόσεων των προγραµµάτων τους διαπιστώσαµε ότι ενώ στην αρχή χρησιµοποιούσουν την σχέση (1) για τον υπολογισµό της θέσης του µεσαίου στοιχείου του πίνακα, γρήγορα έκαναν χρήση του τελεστή div (ένα από τα hints που πρότεινε ο µεταγλωττιστής) και έτσι διόρθωναν το συντακτικό λάθος που είχε σχέση µε την ασυµβατότητα τύπων που δεν υποστηρίζει η Pascal.

7 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 131 Midpoint := (LowLimit+HighLimit) / 2 (1) Midpoint := (LowLimit+HighLimit) div 2 (2) Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη του προγράµµατος και στον έλεγχο της ορθότητας του, ενώ άλλοι σπουδαστές προσπαθούσαν να τροποποιήσουν τη σχέση (1) πιστεύοντας, λόγω των µηνυµάτων λάθους, ότι είχε λογικό λάθος. Ένας σηµαντικός αριθµός σπουδαστών έκανε λογικά λάθη, συγχέοντας τη θέση στοιχείου πίνακα µε το στοιχείο του πίνακα, δηλαδή το Ι µε το Α[Ι] ή ακόµη υπολογίζοντας κάθε φορά λανθασµένα τα όρια του πίνακα µέσα στο οποίο πιθανόν να εντοπίζεται το αναζητούµενο στοιχείο - φαινόµενο συχνό κατά τη διδασκαλία και χρήση των πινάκων. Eνας σηµαντικός αριθµός σπουδαστών δεν έλαβε υπόψη του τις «ακραίες» περιπτώσεις (για τους φοιτητές), όπως: ο αρχικός πίνακας να µην έχει στοιχεία ή να έχει µόνον ένα στοιχείο ή ακόµη και το αναζητούµενο στοιχείο να µην είναι στοιχείο του πίνακα. Αντίθετα υπήρξε και ένας αριθµός φοιτητών που προσπάθησαν να ελέγξουν την ορθότητα της λύσης που διατύπωσαν (αυτό φαίνεται από την παρακολούθηση της ιστορίας των µεταγλωττίσεων, όταν πετύχαιναν µια έκδοση χωρίς συντακτικά λάθη). Στη προσπάθεια τους αυτή, συνήθως, τροποποιούσαν τη συνθήκη τερµατισµού προκειµένου να αποφύγουν περιπτώσεις ατέρµονης εκτέλεσης. Στις περιπτώσεις αυτές πρότειναν ως συνθήκη τερµατισµού αρκετά διαφορετική απ αυτή που είχαν διδαχθεί στη διάλεξη, και εκεί γίνεται φανερό ότι προσπαθούσαν να ελέγξουν την ορθότητα του προγράµµατός τους για διάφορες περιπτώσεις που πίστευαν ότι µπορούσαν να συµβούν. Ο κύριος όγκος των σπουδαστών ωστόσο κατασκεύασε αλγόριθµους οι οποίοι «έπεφταν» σε infinity loops. Ο κύριος λόγος ήταν ότι οι σπουδαστές αντικαθιστούσαν τα όρια µε το ενδιάµεσο στοιχείο LowLimit:=1; HighLimit:=n;.. Midpoint:=(LowLimit+HighLimit) div 2; If v <> A[Midpoint] then if v > A[Midpoint] then LowLimit:= Midpoint else HighLimit:= Midpoint; κάνοντας την (έµµεση) υπόθεση ότι το διάστηµα αναζήτησης συνεχώς µικραίνει. Το γεγονός ωστόσο είναι ότι αυτό δεν ισχύει πάντοτε για παράδειγµα αν HighLimit- LowLimit=1. Έτσι και στην περίπτωση αυτή συµπεραίνουµε ότι ο αλγόριθµος πιθανόν να µην ελέγχονταν συστηµατικά και διεξοδικά και απλώς οι σπουδαστές να στηρίζονταν στη διαίσθησή τους. Ο R. Lesuisse παρατήρησε ότι µια κατηγορία αλγορίθµων παρουσιάζουν τµήµατα που επαναλαµβάνονται δείγµα «φτωχής» προγραµµατιστικής ανάλυσης. Έκανε την υπόθεση ότι τα προγράµµατα αυτά αντιστοιχούν σε κατασκευές που πραγµατοποιήθηκαν αποκλειστικά µε νοητή προσοµοίωση της εκτέλεσης. Αλγόριθµους αυτού του τύπου συναντήσαµε κι εµείς και θεωρούµε την υπόθεση του R. Lesuisse πολύ ισχυρή. Η επανάληψη των κοµµατιών δείχνει ότι οι σπουδαστές µετά την διαπίστωση του τµήµατος στο οποίο πρέπει να ευρίσκεται το αναζητούµενο στοιχείο, προσπαθούν και πάλι να διχοτοµήσουν το νέο «υποδιάστηµα» του πίνακα. Στη συνέχεια παραθέτουµε τον πίνακα 1 που παρουσιάζει αναλυτικά το τι παρατηρήθηκε στο πείραµα. 1 εν έκαναν σχεδόν τίποτα 1,4% 2 Το έλυσαν σωστά 5,8% 3 Η Τελική έκδοση του προγράµµατος είχε συντακτικά λάθη 4,3% 4 Χώριζαν σε 2 τµήµατα τον αρχικό πίνακα και µετά έκαναν σειριακό ψάξιµο σε 4,3% καθένα από τα 2 τµήµατα

8 132 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 5 εν χρησιµοποίησαν επαναληπτική δοµή 4,3% 6 Λάθος συνθήκη τερµατισµού (συσχετίζεται µε τη παρατήρηση 9) 17,4% 7 Υπολόγιζαν µια φορά τη θέση του µεσαίου στοιχείου και στη συνέχεια δεν την 1,4% υπολόγιζαν για κάθε τρέχοντα υποπίνακα 8 Θεωρούσαν ότι το αναζητούµενο στοιχείο υπάρχει οπωσδήποτε στον πίνακα 8,7% 9 Λάθος υπολογισµός της θέσης του µεσαίου στοιχείου 7,2% 10 Λάθος υπολογισµός των νέων ορίων των υποπινάκων 10,1% 11 Συγχέουν τη θέση στοιχείου πίνακα µε το στοιχείο 10,1% 12 Λάθος συνθήκη εµφάνισης αποτελεσµάτων ενώ είχαν σωστή τη συνθήκη 1,4% τερµατισµού 13 Χρήση for και υπολόγιζαν εκ νέου τις τιµές των δεικτών του for πιστεύοντας ότι 1,4% έτσι µειώνεται το µέγεθος του πίνακα 14 Προβλήµατα στη διατύπωση της συνθήκης τερµατισµού (χρήση του τελεστή 2,9% AND) πράγµα που προκάλεσε συνεχείς αλλαγές του κώδικα Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας σχετικά µε τα λάθη των σπουδαστών Ο πίνακας 1 προέκυψε από µια συστηµατική καταγραφή των λαθών των σπουδαστών από την εξέταση των διαδοχικών εκδόσεων των προγραµµάτων τους. Ωστόσο η καταγραφή αυτή δίνει στην πραγµατικότητα πολύ πιο ισχυρά στοιχεία ποιοτικού χαρακτήρα για κάθε σπουδαστή. Ο πίνακας 2 προυσιάζει µια τυπική περίπτωση πορείας ενός σπουδαστή και η χρονογραµµή (time line) της πορείας αυτής ιδιαίτερα αν εµπλουτιστεί µε στοιχεία χρόνου µπορεί να δώσει µια πληρέστερη εικόνα για την διαδροµή της επίλυσης του προβλήµατος. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ Παρένθε Χρήση Λανθασµένη While Απόδοση Αρχικοποίησ Σύγχυση I, Συνθήκη ση αντί div χρήση του και and τιµής η LowLimit, A[I] while γι αγκύλη if then el se HihgLimit hint hint Πίνακας 2: Τυπική περίπτωση πορείας ενός σπουδαστή και η χρονογραµµή της πορείας αυτής Ο πίνακας που συγκεντρώνει τα λάθη ενός σπουδαστή καθώς και η αντίστοιχη χρονογραµµή γίνεται από τον διδάσκοντα µελετώντας τις διαδοχικές εκδόσεις του προγράµµατος του

9 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 133 σπουδαστή και δεν προσφέρονται αυτοµατοποιηµένα από την παρούσα έκδοση του λογισµικού. Από τον παραπάνω ενδεικτικά παρουσιαζόµενη χρονογραµµή µπορούµε να διαπιστώσουµε τα εξής:! H συνεχής παλινδρόµηση ανάµεσα στα συντακτικά και λογικά λάθη δείχνει µε σαφή τρόπο τις δυσκολίες που παρουσιάζει για τον αρχάριο σπουδαστή ο ιδιοσυγκρασιακός χαρακτήρας των «πραγµατικών» γλωσσών προγραµµατισµού. Ιδιαίτερα οι επαναλαµβανόµενες απόπειρες διόρθωσης των λαθών που έχουν συντακτική προέλευση, δείχνει µε αδιαµφισβήτητο τρόπο ότι η αρχική επαφή των σπουδαστών µε τον προγραµµατισµό πρέπει να γίνεται στα πλαίσια γλωσσών χωρίς ιδιαιτερότητες στη σύνταξή τους. Στον πίνακα δεν είναι εµφανές, αλλά αν συνυπολογιστεί ο χρόνος που αφιερώνεται στα συντακτικά λάθη, καθίσταται φανερό ότι η σύνταξη της χρησιµοποιούµενης γλώσσας αποτελεί έναν ισχυρό αρνητικό παράγοντα στην επίλυση του προβλήµατος.! Με έναν τελείως ανάλογο τρόπο, καθίσταται φανερό ότι τα µηνύµατα του συστήµατος προς το σπουδαστή παίζουν σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος. Έτσι, στο παράδειγµά µας, η επιτυχηµένη υπόδειξη της χρήσης του τελεστή DIV στη θέση της διαίρεσης αποτελεί µια ουσιαστική βοήθεια προς τον χρήστη, ενώ το µήνυµα για τα όρια του πίνακα δε γίνεται αντιληπτό από το σπουδαστή ο οποίος κάνει επανειληµµένες απόπειρες για τη διόρθωση των λαθών του, χωρίς να είναι σε θέση να ερµηνεύσει το νόηµα του µηνύµατος του µεταγλωττιστή. Στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε να πούµε ότι η συστηµατική µελέτη των λαθών των σπουδαστών και διερεύνηση των λόγων για τους οποίους οι σπουδαστές δεν δείχνουν να µπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά τα µηνύµατα του µεταγλωττιστή θα βοηθούσε στο να αυξήσουµε την αποτελεσµατικότητα των µηνυµάτων αυτών. Από τη µέχρι τώρα εµπειρική µελέτη που έχουµε διενεργήσει στο θέµα αυτό, µπορούµε να πούµε ότι ο εξελληνισµός των µηνυµάτων και η εκτενέστερη περιγραφή του κάθε µηνύµατος θα µπορούσε να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα του.! H µελέτη των χρονογραµµών δείχνει επίσης µε σαφή τρόπο τα σηµεία του αλγορίθµου στα οποία οι σπουδαστές συνάντησαν µεγάλες δυσκολίες όπως για παράδειγµα το θέµα των δυο ορίων της επόµενης περιοχής αναζήτησης: άσχετα από το τελικό αποτέλεσµα, όλοι σχεδόν οι σπουδαστές έκαναν λάθη στο σηµείο αυτό. Οι χρονογραµµές επίσης υποδεικνύουν έµµεσα τους τρόπους σκέψης των σπουδαστών. Είναι, για παράδειγµα, σαφές ότι η πλειοψηφία των σπουδαστών κατασκευάζει τα προγράµµατά της χρησιµοποιώντας την προσοµοίωση και ένα είδος νοητικής εκτέλεσης του προγράµµατος. 4. Συµπεράσµατα Η µέχρι τώρα χρήση του AnimPascal έδειξε ότι µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά τον αρχάριο στην απόκτηση της ικανότητας καθορισµού, ανάπτυξης, ελέγχου και αποσφαλµάτωσης ενός προγράµµατος. Ακόµη µπορεί να προσφέρει πληροφορίες στον διδάσκοντα σχετικά µε τη πορεία που ακολουθούν οι σπουδαστές στην ανάπτυξη, έλεγχο και αποσφαλµάτωση ενός προγράµµατος. Συνοψίζοντας, τονίζουµε τα βασικά πλεονεκτήµατα και χρήσεις του AnimPascal καθώς και τα στοιχεία που θα προστεθούν σε µελλοντικές εκδόσεις του. Οφέλη υναµική οπτικοποίηση αποτελεσµάτων µεταγλώττισης και της εκτέλεσης προγραµµάτων σε Pascal. Καλύτερη κατανοµή χρόνου στη µελέτη της εκτέλεσης ενός προγράµµατος και στη διδασκαλία των εισαγωγικών εννοιών του προγραµµατισµού. Χρήση στα εργαστήρια που συνήθως συνοδεύουν τα εισαγωγικά µαθήµατα στον προγραµµατισµό. υνατότητα επανάληψης ενός µαθήµατος στο προσωπικό χώρο µελέτης του σπουδαστή.

10 134 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Κινητοποίηση και προσέλκυση του ενδιαφέροντος του σπουδαστή και δηµιουργία κινήτρου για τον προγραµµατισµό. Κατασκευή προγραµµάτων από το σπουδαστή και δηµιουργία γνώσης από τον ίδιο για τον τρόπο που εκτελούνται τα προγράµµατα. Μελέτη και ταξινόµηση των αντιλήψεων των σπουδαστών για τον τρόπο που επιλύουν ένα πρόβληµα µε τη χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού Pascal. Χρήσιµο εργαλείο για τον διδάσκοντα στη φάση της διδασκαλίας ενός έτοιµου προγράµµατος παραδείγµατος, αφού µε τη βοήθεια του AnimPascal µπορεί να δείξει µε λεπτοµέρεια καθετί που αφορά στην εκτέλεση του προγράµµατος. Προσθήκες-Μειονεκτήµατα Σχετικά µε το γραφικό ενδιάµεσο οι βελτιώσεις που θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν είναι: Η οπτικοποίηση των υποπρογραµµάτων αφού στην παρούσα πιλοτική έκδοση της εκπαιδευτικής εφαρµογής οπτικοποιείται µόνο το κύριο µέρος ενός προγράµµατος Pascal. H οπτικοποίηση της εκτέλεσης προς τα πίσω ενός προγράµµατος θα προσφέρει πολλά εκπαιδευτικά οφέλη. Ο τονισµός των γραµµών κώδικα θα µπορούσε να γίνει τµηµατικά ώστε οι σπουδαστές να αντιλαµβάνονται καλύτερα τις περιπτώσεις των δοµών ελέγχου, επιλογής, επανάληψης κ.ο.κ. Σχετικά µε την παρουσίαση των ενεργειών των σπουδαστών και την περαιτέρω αξιοποίησή τους: To AnimPascal στη σηµερινή του έκδοση καταγράφει και παρουσιάζει τις διάφορες εκδόσεις των προγραµµάτων των σπουδαστών και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της µεταγλώττισής τους. Η αυτοµατοποιηµένη αξιοποίηση των καταχωρήσεων είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέµα και σχεδιάζεται να ενσωµατωθεί σε µελλοντική έκδοση του λογισµικού. Το µοντέλο, που σχεδιάζεται µε σκοπό την ενσωµάτωση του στην εκπαιδευτική εφαρµογή, αποτελείται από δύο διακεκριµένες διαδικασίες, οι οποίες παρουσιάζονται και αναλύονται παρακάτω: Ταξινόµηση των µηνυµάτων µεταγλώττισης: Η ταξινόµηση των µηνυµάτων του µεταγλωττιστή είναι δυνατόν να αυτοµατοποιηθεί εύκολα, µε σκοπό την εφαρµογή στατιστικών µεθόδων για την εξαγωγή συµπερασµάτων που αφορούν στα συχνότερα λάθη των σπουδαστών, στην κατηγορία στην οποία ανήκουν και στο χρόνο που αφιερώνουν για την αντιµετώπιση τους, όταν τα λαµβάνουν υπόψη τους. Παρουσίαση διαφορών µεταξύ δύο διαδοχικών ενεργειών για την επίλυση του προβλήµατος: Είναι σηµαντική η εποπτική παρουσίαση των διαφορών µεταξύ δύο διαδοχικών εκδόσεων των προγραµµάτων των σπουδαστών και των αντίστοιχων διαφορών των αποτελεσµάτων του µεταγλωττιστή. Η δυνατότητα αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση εργαλείων, όπως το diff [11]. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να εξαχθούν συµπεράσµατα για το βαθµό κατανόησης των µηνυµάτων του µεταγλωττιστή, βοήθειας που προσφέρουν στην επίλυση του προβλήµατος και τις αντιλήψεις των σπουδαστών γι αυτά. Επιπρόσθετα, όταν τα προγράµµατα είναι απαλλαγµένα από συντακτικά λάθη ή µηνύµατα που µπορούν να οδηγήσουν σε σφάλµατα, τότε µπορεί να γίνει φανερός ο τρόπος αντιµετώπισης του δεδοµένου προβλήµατος από ένα σπουδαστή. Βιβλιογραφία 1. Bentley J., (1986), Programming Pearls, Addison-Wesley,. 2. Birch, M., Boroni, C., Goosey, F., Patton, S., Poole, D., Pratt, C., Ross, R., (1995), DYNALAB: A Dynamic Computer Science Laboratory Infrastructure Featuring Program Animation, In Twentysixth SICGSE Technical Symposium on Computer Science Education (SICGSE Bulletin) vol. 27, pp

11 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή Brusilovski, P., Calabrese, E., Hvorecky, J., Kouchnirenko, A. & Miller P., (1997), Minilanguages: a way to learn programming principles, Education and Information Technologies 2, pp Canneyt M. V., Klämpfl F., (1999), Free Pascal: Users' Manual. Είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο 5. Dagdilelis V., Satratzemi M., (1998), DIDAGRAPH: A Software for Teaching Graph Theory Algorithms, SIGSE Bulletin, ACM Press,30 (3), pp du Boulay, B., (1989), Some Difficulties Of Learning To Program, In Studying The Novice Programmer, Soloway, E., Sprohrer, J. (Eds.) Lawrence Erlbaum Associates, pp Lesuisse R., Some Lessons Drawn from the History of the Binary Search Algorithm, The Computer Journal, Vol. 26, n. 2, 1983, pp Price, B., Baecker, R. & Small, I., (1997), An Introduction to Software Visualization, In Software Visualization: Programming as a multimedia Experience, Stasko, J., Domingue, J., Brown, M. and Price, B., Eds. MIT Press, Cambridge, pp Stallman, R., and Cygnus Support (1995), Debugging with GDB, Free Software Foundation, Boston. 10. αγδιλέλης, Β., (1996), ιδακτική της πληροφορικής. Η διδασκαλία του προγραµµατισµού: αντιλήψεις των σπουδαστών για την κατασκευή κι επικύρωση προγραµµάτων και διδακτικές καταστάσεις για τη διαµόρφωσή τους, ιδακτορική διατριβή, Τµήµα Εφ. Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 11. Diff, είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 783 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ξυνόγαλος Στέλιος Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας stelios@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 851 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εφόπουλος Βασίλειος Τμ. Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ( Απαντήσεις & Λύσεις Βιβλίου) 1. Σκοποί κεφαλαίου Κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Κατηγορίες γλωσσών προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης οµηµένος Προγραµµατισµός-Κεφάλαιο 7 Σελίδα 1 α ό 10 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Είδη, Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Τι ονοµάζουµε γλώσσα προγραµµατισµού;

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια μαθημάτων για την δημιουργία συναρτήσεων υπολογισμού του ΜΚΔ και του ΕΚΠ στην MSWLogo

Σχέδια μαθημάτων για την δημιουργία συναρτήσεων υπολογισμού του ΜΚΔ και του ΕΚΠ στην MSWLogo Σχέδια μαθημάτων για την δημιουργία συναρτήσεων υπολογισμού του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη (ΜΚΔ) και του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλασίου (ΕΚΠ) δύο αριθμών, με την γλώσσα προγραμματισμού Logo Κογχυλάκης Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Άλκης Γεωργόπουλος Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» δεν έχει ως

Άλκης Γεωργόπουλος Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» δεν έχει ως 324 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» ιδασκαλία δοµών επανάληψης µε τη χρήση του µεταγλωττιστή ιερµηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ στα πλαίσια του µαθήµατος «Ανάπτυξη Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δομή Επιλογής με το Προγραμματιστικό Περιβάλλον SCRATCH

Εισαγωγή στη Δομή Επιλογής με το Προγραμματιστικό Περιβάλλον SCRATCH Εισαγωγή στη Δομή Επιλογής με το Προγραμματιστικό Περιβάλλον SCRATCH M. Κυπριανίδου 1, Γ. Μαυροχαλυβίδης 2 1 1ο Π.Π. Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, mmkypr@yahoo.gr 2 ΓΕΛ Μάδυτου Ν. Θεσσαλονίκης, gmeap07@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Προγραµµατισµός Η/Υ Ο προγραµµατισµός είναι η διατύπωση του αλγορίθµου σε µορφή κατανοητή από τον Η/Υ ώστε να τον εκτελέσει («τρέξει» όπως λέµε στην ορολογία της

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή στον προγραµµατισµό: ιδακτικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Η εισαγωγή στον προγραµµατισµό: ιδακτικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικά Εργαλεία 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 115 Η εισαγωγή στον προγραµµατισµό: ιδακτικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικά Εργαλεία Σ. Ξυνόγαλος (1), Μ. Σατρατζέµη (2), Β. αγδιλέλης (3) (1) Υποψήφιος ιδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση της Δομής Επιλογής στο Περιβάλλον Προγραμματισμού MicroWorlds Pro της Logo

Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση της Δομής Επιλογής στο Περιβάλλον Προγραμματισμού MicroWorlds Pro της Logo Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση της Δομής Επιλογής στο Περιβάλλον Προγραμματισμού MicroWorlds Pro της Logo Μ. Εφραιμίδου Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης melina@melfos.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής

Εισαγωγή. Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής Εισαγωγή Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής Μεταγλωττιστής Αρχικό πρόγραμμα (source program) Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραμμα (object program) Διαγνωστικά μηνύματα Μεταγλωττιστής Παίρνει σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ PASCAL: ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ PASCAL: ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ PASCAL: ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB)

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ Η/Υ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) Ν.Δ. Λαγαρός Μ. Φραγκιαδάκης Α. Στάμος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα 1: Εισαγωγή Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ανασκόπηση - Ορισµοί. Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος. Γλώσσες Προγραµµατισµού Ασκήσεις

Περιεχόµενα. Ανασκόπηση - Ορισµοί. Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος. Γλώσσες Προγραµµατισµού Ασκήσεις Προγραµµατισµός Η/Υ Ανασκόπηση - Ορισµοί Περιεχόµενα Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Περιγραφή προβλήµατος Ανάλυση προβλήµατος Λογικό ιάγραµµα Ψευδοκώδικας Κωδικοποίηση Συντήρηση Γλώσσες Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική Προγραμματισμού Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική προγραμματισμού Παλαιότερα, η διδασκαλία του προγραμματισμού ταυτιζόταν με τη διδακτική της πληροφορικής Πλέον Η διδακτική της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦ.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦ. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καράκιζα Τσαμπίκα 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦ. 2ο-8ο:ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εισαγωγή στην εντολή «για» (2.4.5, 8.2.3) 2. ΤΑΞΗ: Γ Γενικού Λυκείου (τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Η αντιµετώπιση των σύνθετων προβληµάτων και η ανάπτυξη των αντίστοιχων προγραµµάτων µπορεί να γίνει µε την ιεραρχική σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος Παναγιώτα Φατούρου. Προγραµµατιστική Εργασία 3 ο Μέρος

ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος Παναγιώτα Φατούρου. Προγραµµατιστική Εργασία 3 ο Μέρος Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 6 εκεµβρίου 2008 ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2008-09 Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία 3 ο Μέρος Ηµεροµηνία Παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας)

Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας) Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας) Εισαγωγή 1. Τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου. Αυτό το κείµενο είναι µια προσπάθεια να αποτυπωθεί όλη η θεωρία του σχολικού µε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμος. Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος.

Αλγόριθμος. Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Αλγόριθμος Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Εντολές ή οδηγίες ονομάζονται τα βήματα που αποτελούν έναν αλγόριθμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιεί τα γεγονότα έτσι ώστε να περιγράφει τι έχει γίνει και όχι πως έχει γίνει.

Απλοποιεί τα γεγονότα έτσι ώστε να περιγράφει τι έχει γίνει και όχι πως έχει γίνει. οµηµένες τεχνικές Ο στόχος των δοµηµένων τεχνικών είναι: Υψηλής ποιότητας προγράµµατα Εύκολη τροποποίηση προγραµµάτων Απλοποιηµένα προγράµµατα Μείωση κόστους και χρόνου ανάπτυξης. Οι βασικές αρχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. Στήλη Β Προτάσεις. β. Ο βρόχος επανάληψης τερµατίζεται, όταν η συνθήκη είναι αληθής. όταν η συνθήκη είναι ψευδής.

ΘΕΜΑ 1 ο. Στήλη Β Προτάσεις. β. Ο βρόχος επανάληψης τερµατίζεται, όταν η συνθήκη είναι αληθής. όταν η συνθήκη είναι ψευδής. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19 Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών Κεφ. 2 Θεωρητική Επιστήμη Υπολογιστών 2.3.1.1 Έννοια προγράμματος Τι είναι πρόγραμμα και τι προγραμματισμός; Πρόγραμμα είναι το σύνολο εντολών που χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε Ενότητα : Μελέτη και Σχεδίαση Σ.Α.Ε Με χρήση του MATLAB Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Ενότητες βιβλίου: 6.4, 6.7 Ώρες διδασκαλίας: 1 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Στο βιβλίο γίνεται αναφορά σε μία τεχνική για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ Α : Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μεταφραστές Εισαγωγή Διδάσκων: Επικ. Καθ. Γεώργιος Μανής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 5.4.1. Αποτελέσματα από το πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης δασκάλων και πειραματικής εφαρμογής των νοερών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστήµιο Κύπρου Χρήστος Παντσίδης Παναγιώτης Σπύρου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: http://eclass.sch.gr/courses/el594100/ Η έννοια του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. του Λογισµικού Στατιστικής Επεξεργασίας. SPSS for Windows v. 8.0

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. του Λογισµικού Στατιστικής Επεξεργασίας. SPSS for Windows v. 8.0 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήµης ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη» Σύντοµο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/4-9-1998 ΣΧΕΤ. 2794/23-6-98 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουµε οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Προηγούμενη διάλεξη Μαθησιακές δυσκολίες Σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά.

Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά. AeppAcademy.com facebook.com/aeppacademy Γεια. Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά. Καλή Ανάγνωση & Καλή Επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

int array[10]; double arr[5]; char pin[20]; Προγραµµατισµός Ι

int array[10]; double arr[5]; char pin[20]; Προγραµµατισµός Ι Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Πίνακες Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Πίνακες στη C Ένας πίνακας στη C είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χειµερινό Εξάµηνο 2013

Χειµερινό Εξάµηνο 2013 Προγραµµατισµός Χειµερινό Εξάµηνο 2013 Προγραµµατισµός Εισαγωγή Περιεχόµενο : γλώσσα προγραµµατισµού: C++ µέθοδοι προγραµµατισµού προγραµµατιστικές αρχές δοµηµένος προγραµµατισµός, αφαιρετικότητα, υλοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ Ι Α- ΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ Ι Α- ΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 899 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ Ι Α- ΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Μάγια Σατρατζέµη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διδακτική της έννοιας της μεταβλητής Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program)

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program) Μεταφραστές Εισαγωγή (source program) Τελικό πρόγραµµα (object program) Γιώργος Μανής Γλώσσες Είδη Μεταγλωττιστών Αρχική γλώσσα Γλώσσα υλοποίησης Τελική γλώσσα Απλοί µεταγλωττιστές Αντίστροφοι µεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός 1 2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 2.3.1.1 Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που χρειάζεται να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL 8.1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PACAL Πως προέκυψε η γλώσσα προγραμματισμού Pascal και ποια είναι τα γενικά της χαρακτηριστικά; Σχεδιάστηκε από τον Ελβετό επιστήμονα της Πληροφορικής Nicklaus Wirth to

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7 ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ γλωσσών μηχανής και γλωσσών χαμηλού επιπέδου. Οι γλώσσες μηχανής κωδικοποιούν τις εντολές τους με ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης

Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης Σ. Ξυνόγαλος Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας stelios@uom.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ. Στην αναγκαιότητα ύπαρξης των μεταγλωττιστών

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ. Στην αναγκαιότητα ύπαρξης των μεταγλωττιστών ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ Σκοπός: Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 1 Ο Εργαστηριακό Μάθημα Εισαγωγή Στην αναγκαιότητα ύπαρξης των μεταγλωττιστών Στα στάδια της μεταγλώττισης Θεωρία Πρόλογος Αφιερώνεται το πρώτο εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μονοδιάστατοι πίνακες Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες Πολυδιάστατοι πίνακες Τυπικές επεξεργασίες πινάκων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μονοδιάστατοι πίνακες Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες Πολυδιάστατοι πίνακες Τυπικές επεξεργασίες πινάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μονοδιάστατοι πίνακες Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες Πολυδιάστατοι πίνακες Τυπικές επεξεργασίες πινάκων Εισαγωγή Η χρήση των μεταβλητών με δείκτες στην άλγεβρα είναι ένας ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 11: Απαραίτητες δεξιότητες για τη μάθηση του προγραμματισμού Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr Κανόνες Ομαλής Λειτουργίας Ερχόμαστε στην ώρα μας Δεν καπνίζουμε και τρώμε εντός της αίθουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

A) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-10 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι

A) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-10 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1ο A) Να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό 1-4 κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που δίνει τη σωστή επιλογή.

Α2. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό 1-4 κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που δίνει τη σωστή επιλογή. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΠΠ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ ( 7) ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 5

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 5 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Χειμερινό Εξάμηνο 2014

Προγραμματισμός Χειμερινό Εξάμηνο 2014 Χειμερινό Εξάμηνο 2014 Εισαγωγή Περιεχόμενο : μέθοδοι προγραμματισμού προγραμματιστικές αρχές δομημένος προγραμματισμός, αφαιρετικότητα, υλοποίηση, έλεγχος, και αποσφαλμάτωση καλές πρακτικές γλώσσα προγραμματισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τη Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με Χρήση του Ρομπότ Karel

Πρόταση για τη Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με Χρήση του Ρομπότ Karel 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Πρόταση για τη Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με Χρήση του Ρομπότ Karel Ξυνόγαλος Στέλιος Καθηγητής Πληροφορικής, 2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικά προβλήματα σχετικά με την έννοια της επανάληψης

Διδακτικά προβλήματα σχετικά με την έννοια της επανάληψης Διδακτικά προβλήματα σχετικά με την έννοια της επανάληψης Έρευνες-Δομές Επανάληψης Από τις έρευνες προκύπτει ότι οι αρχάριοι προγραμματιστές δεν χρησιμοποιούν αυθόρμητα την επαναληπτική διαδικασία για

Διαβάστε περισσότερα

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις.

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-6 ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΒΑΘΜΟΣ: ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Τα τρία στάδια επίλυσης ενός προβλήµατος: Ακριβής προσδιορισµό του προβλήµατος Ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθµου. ιατύπωση του αλγορίθµου σε κατανοητή µορφή από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 Βοηθήστε τη ΕΗ Η προβληµατική της Εκπαιδευτικής ραστηριότητας Η επίλυση προβλήµατος δεν είναι η άµεση απόκριση σε ένα ερέθισµα, αλλά ένας πολύπλοκος µηχανισµός στον οποίο εµπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 106 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον" Χρήστος Κοίλιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές χρήσεις της Matlab

Τυπικές χρήσεις της Matlab Matlab Μάθημα 1 Τι είναι η Matlab Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευμένη γλώσσα Υψηλή επίδοση Ευρύτητα εφαρμογών Ευκολία διατύπωσης Cross platform (Wintel, Unix, Mac) Τυπικές χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στήλη Β Προτάσεις. 1. Όσο συνθήκη επανάλαβε εντολές Τέλος_επανάληψης 2. Αρχή_επανάληψης εντολές Μέχρις_ότου συνθήκη

Στήλη Β Προτάσεις. 1. Όσο συνθήκη επανάλαβε εντολές Τέλος_επανάληψης 2. Αρχή_επανάληψης εντολές Μέχρις_ότου συνθήκη ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα