AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού"

Transcript

1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 125 AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού Μ. Σατρατζέµη Επίκουρος Καθηγήτρια, Τµ. Εφαρµ. Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας Κ. Χατζηαθανασίου Υποψήφια ιδάκτωρ, Τµ. Εφαρµ. Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας Β. αγδιλέλης Λέκτορας, Τµ. Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, ΑΠΘ Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον προγραµµατισµού, το AnimPascal. Πρόκειται για ένα Σύστηµα υναµικής Προσοµοίωσης Εκτέλεσης Προγράµµατος (program animator) το οποίο ενσωµατώνει επιπλέον τη δυνατότητα καταγραφής των ενεργειών των σπουδαστών (recordability). Ο στόχος του AnimPascal είναι διπλός, αφενός να βοηθήσει τους αρχάριους στη φάση της ανάπτυξης, της αποσφαλµάτωσης, της εκτέλεσης και ελέγχου ενός προγράµµατος αλλά και να καταγράψει τις προσπάθειες τους ώστε να βοηθήσει τον διδάσκοντα στον εντοπισµό των λανθασµένων αντιλήψεων τους. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι λειτουργίες του συστήµατος, µερικά αποτελέσµατα από τη χρήση του AnimPascal και οι αντιλήψεις των σπουδαστών και τέλος τα συµπεράσµατα από τη µέχρι τώρα χρήση του AnimPascal στην υποστήριξη της διδασκαλίας του προγραµµατισµού. Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισµικό, Σύστηµα υναµικής Προσοµοίωσης Εκτέλεσης Προγραµµάτων (program animator), εγγραψιµότητα (recordability), αντιλήψεις των σπουδαστών για την κατασκευή προγραµµάτων Abstract This paper describes AnimPascal, an integrated programming environment. AnimPascal is a program animator that incorporates the possibility of recording students actions. The aim of AnimPascal is to help students understand the phases of developing, debugging, executing and verifying a program; and also, by recording the different versions of students programs, to help teachers find out students errors. In this paper we present the functions of the system and some empirical results concerning students conceptions when they try to solve a problem of an algorithmic or programming nature. Finally, we give the conclusions regarding the use of AnimPascal in teaching programming. 1. Εισαγωγή Τις τελευταίες δεκαετίες εκτεταµένες έρευνες έχουν γίνει για τη µελέτη των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι αρχάριοι σπουδαστές όταν διδάσκονται τις εισαγωγικές έννοιες του προγραµµατισµού [3, 6, 10]. Αποτέλεσµα αυτών των ερευνών είναι η ανακάλυψη σηµαντικών παραγόντων που καθιστούν την εκµάθηση του προγραµµατισµού δύσκολη, που δικαιολογούν την αποτελεσµατικότητα ή όχι των γλωσσών και των ολοκληρωµένων περιβαλλόντων προγραµµατισµού που υπάρχουν, καθώς και των διαφόρων µεθόδων διδασκαλίας. Μερικές από τις δυσκολίες που εντοπίστηκαν στους αρχάριους προγραµµατιστές συνοψίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: υσκολίες που προκύπτουν από την κατανόηση των γενικών ιδιοτήτων της «νοητής µηχανής» που µαθαίνει να ελέγχει ο αρχάριος και της σχέσης της µε τη φυσική µηχανή. υσκολίες που οφείλονται στη σύνταξη και τη σηµασιολογία των γλωσσών προγραµµατισµού, οι οποίες θεωρείται ότι αποτελούν επέκταση των ιδιοτήτων και της συµπεριφοράς της νοητής µηχανής.

2 126 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Η εκµάθηση των καθιερωµένων δοµών. Η απόκτηση της ικανότητας καθορισµού, ανάπτυξης, ελέγχου και αποσφαλµάτωσης ενός προγράµµατος µε τα διαθέσιµα εργαλεία. Οι συντάκτες προγραµµάτων (editors), µεταγλωττιστές (compilers) και αποσφαλµατωτές (debuggers) έχουν δηµιουργηθεί για επαγγελµατίες προγραµµατιστές και δηµιουργούν επιπλέον εµπόδια στους αρχάριους προγραµµατιστές. Τα περιβάλλοντα προγραµµατισµού δεν διαθέτουν δυνατότητες οπτικοποίησης της εκτέλεσης ενός προγράµµατος. Έτσι η διαδικασία της εκτέλεσης παραµένει «κρυµµένη» µ αποτέλεσµα οι σπουδαστές να αναπτύσσουν µια αντίληψη για τη φάση της εκτέλεσης προσανατολισµένη περισσότερο σε Είσοδο / Έξοδο δεδοµένων. Μ αυτό τον τρόπο η έλλειψη οπτικής ανάδρασης δεν βοηθά στην κατανόηση της σηµασιολογίας της γλώσσας. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναπτύξαµε ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον προγραµµατισµού, το AnimPascal 1, το οποίο και παρουσιάζουµε στην εργασία αυτή. Πρόκειται για ένα Σύστηµα υναµικής Προσοµοίωσης Εκτέλεσης Προγραµµάτων (program animator) [8], το οποίο ενσωµατώνει επιπλέον τη δυνατότητα καταγραφής των ενεργειών των σπουδαστών (recordability). Ο στόχος του AnimPascal είναι διπλός, αφενός να βοηθήσει τους αρχάριους στη φάση της ανάπτυξης, αποσφαλµάτωσης και εκτέλεσης του προγράµµατος αλλά και να βοηθήσει τον διδάσκοντα στον εντοπισµό των λανθασµένων αντιλήψεων των σπουδαστών. Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται οι λειτουργίες του συστήµατος, µερικά αποτελέσµατα από τη χρήση του AnimPascal και τις αντιλήψεις των σπουδαστών και τέλος τα συµπεράσµατα από τη µέχρι τώρα χρήση του AnimPascal στην υποστήριξη της διδασκαλίας του προγραµµατισµού. 2. Περιγραφή λειτουργιών του AnimPascal Τα αποτελέσµατα των ερευνών σχετικά µε τις δυσκολίες της διδασκαλίας και εκµάθησης του προγραµµατισµού και η πρόοδος της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστηµάτων, οδήγησαν στην ανάπτυξη περιβαλλόντων προγραµµατισµού που υποστηρίζουν τη διδασκαλία του αποτελεσµατικότερα. Η άποψή µας είναι ότι η ανάπτυξη συστηµάτων προγραµµατισµού για αρχάριους πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το εκπαιδευτικό λογισµικό να αποτελεί ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου διδακτικού στόχου [5]. Αν και κάποιοι θεωρούν αυτονόητη την ύπαρξη ενός ή περισσότερων διδακτικών στόχων κατά την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες οι διδακτικοί στόχοι απουσιάζουν ή δεν είναι σαφείς. Αρκετά συστήµατα προγραµµατισµού για αρχάριους παρουσιάζουν ως στόχο τους την αντιµετώπιση των προβληµάτων των αρχάριων προγραµµατιστών. Τα προβλήµατα όµως των αρχάριων προγραµµατιστών είναι ποικίλα, όπως και οι τρόποι αντιµετώπισής τους, σύµφωνα µε σχετικές µελέτες, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν λαµβάνονται υπόψη. Επίσης, υπάρχει η λανθασµένη αντίληψη ότι η χρήση της τεχνολογίας από µόνη της έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών εργαλείων. Η εκπαιδευτική εφαρµογή AnimPascal σκοπό έχει να λειτουργήσει ως ένα βοηθητικό εργαλείο, ώστε: οι σπουδαστές να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που συναντούν στην κατανόηση και εφαρµογή των βασικών εννοιών του δοµηµένου προγραµµατισµού, να αποδώσει τη δυναµική φύση της εκτέλεσης προγραµµάτων, οι καθηγητές να έχουν τη δυνατότητα εντοπισµού των λανθασµένων αντιλήψεων των σπουδαστών. 1 Το AnimPascal σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο έργο «Αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών µε την Εισαγωγή Παραστατικών Μεθόδων» του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ

3 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 127 Οι κύριες λειτουργίες που προσφέρει το εκπαιδευτικό λογισµικό για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων είναι: Η δυνατότητα κωδικοποίησης ενός προγράµµατος στη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal και η µεταγλώττιση του. Η δυναµική οπτικοποίηση της εκτέλεσης του προγράµµατος. Η καταγραφή των προγραµµάτων του χρήστη και των αντίστοιχων αποτελεσµάτων της µεταγλώττισης. Η απλότητα, σαφήνεια και ευελιξία του Γραφικού Συστήµατος Επικοινωνίας µε το Χρήστη (Graphical User Interface) της εκπαιδευτικής εφαρµογής συνεισφέρουν αποτελεσµατικά στην πραγµατοποίηση των δυνατοτήτων της. Το κύριο παράθυρο του AnimPascal αποτελείται από έξι δοµικά συστατικά: το µενού, τη µπάρα εργαλείων και τέσσερις περιοχές, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Εικόνα 1: Το κύριο παράθυρο του AnimPascal Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι λειτουργίες του µενού της εφαρµογής και των τεσσάρων περιοχών. ε θα δοθεί έµφαση στη µπάρα εργαλείων γιατί οι επιλογές της έχουν ως αποτέλεσµα τη γρηγορότερη προσπέλαση των συνήθων επιλογών του µενού. Στην περιοχή Source Code (Κώδικας Προγράµµατος), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να γράψει, τροποποιήσει, αποθηκεύσει ή ανακτήσει ένα ήδη αποθηκευµένο πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal. Οι λειτουργίες αυτές πραγµατοποιούνται µε τις επιλογές των µενού File και Edit. Η περιοχή Compiler Output (Έξοδος Μεταγλωττιστή) παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης του προγράµµατος της περιοχής Source Code, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που αντιµετωπίζεται µε τη βοήθεια του AnimPascal η περίπτωση κατά την οποία, ο µεταγλωττιστής ενηµερώνει το χρήστη για σφάλµατα (errors) ή τον προειδοποιεί για πιθανές παραλείψεις (warnings, hints, notes) του προγράµµατος του. Στην πρώτη περίπτωση το υπόβαθρο της αντίστοιχης γραµµής στην περιοχή Compiler Output χρωµατίζεται µε κόκκινο, ενώ στη δεύτερη µε πράσινο χρώµα. Και στις δύο περιπτώσεις το χρώµα των γραµµάτων αλλάζει από µαύρο σε άσπρο. Οι αλλαγές στην εµφάνιση των αποτελεσµάτων της µεταγλώττισης έχουν δυναµικό χαρακτήρα. Ο σπουδαστής µπορεί να

4 128 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση αλληλεπιδράσει µε αυτές: Αν επιλέξει µία κόκκινη ή πράσινη γραµµή τότε ο δροµέας της περιοχής Source Code µεταφέρεται στην γραµµή και στήλη του προγράµµατος που αντιστοιχεί το µήνυµα του µεταγλωττιστή. Γίνεται φανερό ότι η περιοχή Compiler Output προσφέρει µία δυναµική οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων της µεταγλώττισης, την οποία δεν προσφέρουν τα συνήθη ολοκληρωµένα περιβάλλοντα προγραµµατισµού. Τα οφέλη που προκύπτουν είναι σηµαντικά για τον αρχάριο προγραµµατιστή: Προσελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον του. Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός προγράµµατος κατανέµεται στα ουσιαστικά σηµεία της διαδικασίας του προγραµµατισµού και όχι σε χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες, όπως η εύρεση της λαθεµένης γραµµής του κώδικα. Γίνεται φανερή η σηµασία των υποδείξεων του µεταγλωττιστή για την κωδικοποίηση βελτιστοποιηµένων προγραµµάτων και την αποφυγή των σφαλµάτων, που συνήθως προκύπτουν, όταν οι προγραµµατιστές δεν τις λαµβάνουν υπόψη τους. Η µεταγλώττιση του υπό επεξεργασία προγράµµατος πραγµατοποιείται µε την επιλογή Compile του µενού Compiler. Η παραπάνω ενέργεια δίνει το επιπρόσθετο αποτέλεσµα της καταγραφής των ενεργειών των χρηστών. Το AnimPascal αποθηκεύει το πρόγραµµα, τα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης, την ηµεροµηνία και ώρα που πραγµατοποιήθηκε η τελευταία. Με την επιλογή History του µενού Compile, οι παραπάνω πληροφορίες παρουσιάζονται µε τη µορφή του παράθυρου που φαίνεται στην Εικόνα 2. Εικόνα 2: Ιστορία των Μεταγλωττίσεων Το παράθυρο History of Compilations (Ιστορία Μεταγλωττίσεων) διαιρείται σε τρεις περιοχές, την περιοχή Pascal Files (Αρχεία Pascal), η οποία παρουσιάζει µε τη µορφή δένδρου δυο επιπέδων τις ενέργειες του χρήστη. Στο πρώτο επίπεδο, εµφανίζονται τα ονόµατα των αρχείων που επεξεργάστηκε ο χρήστης. Το δεύτερο περιλαµβάνει τις ηµεροµηνίες και τις ώρες της επεξεργασίας. Όταν επιλεγεί µία από αυτές (του 2ου επιπέδου), στην περιοχή Source File παρουσιάζεται το αντίστοιχο πρόγραµµα και στην περιοχή Compiler Output τα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης του. Ο σκοπός του παράθυρου History of Compilations είναι να βοηθήσει τον καθηγητή να καταγράψει τα συχνότερα λάθη και τις αντιλήψεις των σπουδαστών της τάξης ώστε να προσαρµόσει κατάλληλα τις διαλέξεις του.

5 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 129 Οι επιλογές του µενού Animate παρέχουν τη δυνατότητα της δυναµικής οπτικοποίησης της εκτέλεσης του προγράµµατος, είτε µέσω της επιλογής Trace To Next Source Line (εντολή προς εντολή) είτε µέσω της επιλογής Animate To Cursor δηλαδή οπτικοποίηση µέχρι το σηµείο που υποδεικνύει ο δείκτης του ποντικιού. Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος οπτικοποίησης του προγράµµατος είναι ο εξής: Τονίζεται η γραµµή του κώδικα που θα εκτελεστεί, µε αλλαγή του χρώµατος των χαρακτήρων και του υποβάθρου της. Η εκτέλεση της τρέχουσας εντολής, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3: όταν αναφέρεται σε απόδοση τιµής µιας µεταβλητής, οδηγεί στην ενηµέρωση της περιοχής Display Variables (Εµφάνισης Μεταβλητών Προγράµµατος) µε τις µεταβλητές και τις αντίστοιχες τιµές τους. Η περιοχή Display Variables αποτελεί το συµβολικό χώρο οπτικοποίησης της µνήµης που καταλαµβάνει το πρόγραµµα. όταν είναι εντολή εξόδου, οδηγεί στη προσθήκη των αποτελεσµάτων της στην περιοχή Program Output. όταν είναι εντολή εισόδου, τότε εµφανίζεται ένα παράθυρο µε τίτλο Program Input και ο χρήστης καλείται να δώσει τις αντίστοιχες τιµές στο πρόγραµµα. Η δυναµική οπτικοποίηση της εκτέλεσης του προγράµµατος, εντολή προς εντολή, δίνει τον απαιτούµενο χρόνο στο σπουδαστή για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της τρέχουσας εντολής. Από την άλλη πλευρά, η οπτικοποίηση του προγράµµατος µέχρι τη γραµµή που υποδεικνύει ο δείκτης του ποντικιού, έχει ως αποτέλεσµα το γρήγορο πέρασµα των εντολών που έχει κατανοήσει και την εστίαση της προσοχής του στο επιθυµητό σηµείο του προγράµµατος. Εικόνα 3 : Οπτικοποίηση προγράµµατος Το AnimPascal δίνει τη δυνατότητα του ελέγχου του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση µιας εντολής µέσα από τις αντίστοιχες επιλογές του µενού Animate. Ο σπουδαστής µπορεί να

6 130 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση προσαρµόσει τον αντίστοιχο χρόνο στις ανάγκες του και ο καθηγητής στις ανάγκες της διδασκαλίας στην τάξη. Η οπτικοποίηση της εκτέλεσης του προγράµµατος µπορεί να σταµατήσει µε την επιλογή Terminate του µενού Animate, όποτε κρίνεται αναγκαίο. To λογισµικό AnimPascal έχει γραφτεί µε τη γλώσσα προγραµµατισµού C++ και εκτελείται στην πλατφόρµα των Windows 95/98. Για την ανάπτυξη της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε ο µεταγλωττιστής Free Pascal [4] και ο αποσφαλµατωτής gdb [9], αφού ο συγκεκριµένος µεταγλωττιστής υποστηρίζει την αντίστοιχη πληροφορία αποσφαλµάτωσης. Τα λογισµικά αυτά είναι διαθέσιµα κάτω από τη GNU Public License. Ο Free Pascal χρησιµοποιήθηκε λόγω της σηµασιολογικής του συµβατότητας µε τον Turbo Pascal, τον πιο συνήθη µεταγλωττιστή για τη διδασκαλία της γλώσσας προγραµµατισµού Pascal. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης είναι πιο εκτεταµένα και περιέχουν υποδείξεις χρήσιµες τόσο για τον αρχάριο όσο και τον έµπειρο προγραµµατιστή. Είναι διαθέσιµος για διαφορετικούς επεξεργαστές και λειτουργικά συστήµατα, πράγµα που δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας εκδόσεων του AnimPascal και σε διαφορετικές πλατφόρµες. 3. Η Χρήση του AnimPascal Το περιβάλλον AnimPascal χρησιµοποιήθηκε πειραµατικά σε φοιτητές του Α έτους τµήµατος Πληροφορικής, στα πλαίσια του εισαγωγικού µαθήµατος στον προγραµµατισµό. Το µάθηµα περιελάµβανε 2 ώρες διάλεξη και 2 ώρες εργαστηριακό µάθηµα µε την επίβλεψη του διδάσκοντα. Στο εργαστηριακό µάθηµα οι φοιτητές χρησιµοποιούσαν το AnimPascal. Στα πλαίσια του µαθήµατος προτάθηκε στους φοιτητές να λύσουν το πρόβληµα της δυαδικής αναζήτησης (Binary search). Το πρόβληµα διατυπώθηκε µε τον εξής τρόπο: ίνεται ένας πίνακας Α µε Μ στοιχεία ταξινοµηµένα σε αύξουσα διάταξη και ένας αριθµός, έστω K, και ζητάµε να γίνει πρόγραµµα που θα εντοπίζει τον αριθµό Κ, αν υπάρχει µέσα στον δοσµένο πίνακα. Αν υπάρχει θα εµφανίζει τη θέση του Κ µέσα στον πίνακα αλλιώς θα εµφανίζει τον αριθµό 0. Ζητείται να υλοποιηθεί µε τη µέθοδο της υαδικής Αναζήτησης (Binary Search). O αλγόριθµος δυαδικής αναζήτησης προτάθηκε γιατί είναι γνωστός στη επιστηµονική κοινότητα για την φαινοµενική του απλότητα. Ενώ ο αλγόριθµος µοιάζει να είναι απλός, στην πραγµατικότητα η ορθή κατασκευή του και η πιστοποίηση της ορθότητας του [1] παρουσιάζουν ορισµένες ιδιαιτερότητες. O R. Lesuisse [7] εξάλλου έδειξε ότι ακόµη και ορισµένοι δηµοσιευµένοι αλγόριθµοι για το πρόβληµα της δυαδικής αναζήτησης περιέχουν λάθη, αδυναµίες, ιδιαίτερες συνθήκες (όπως για παράδειγµα τα στοιχεία του αρχικού πίνακα να είναι 2 n σε πλήθος). Ο αλγόριθµος της δυαδικής αναζήτησης είχε διδαχθεί στους φοιτητές ενάµισι µήνα περίπου πριν την εφαρµογή του στο εργαστηριακό µάθηµα. Ο στόχος του εργαστηριακού αυτού µαθήµατος ήταν! η καταγραφή της επίδρασης του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος στους φοιτητές,! η καταγραφή των αντιλήψεων των φοιτητών και η επιβεβαίωση των προβληµάτων που έχουν εντοπιστεί σχετικά µε το πρόβληµα της δυαδικής αναζήτησης! η παρακολούθηση, όσο ήταν δυνατόν, της πορείας που ακολουθούν οι φοιτητές στη φάση της ανάπτυξης, του ελέγχου και της αποσφαλµάτωσης ενός προγράµµατος για το οποίο έχει διαπιστωθεί από διάφορους ερευνητές ότι παρουσιάζει δυσκολίες. Από τα προγράµµατα των σπουδαστών µπορούµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις: Η δυνατότητα του µεταγλωττιστή του AnimPascal να εµφανίζει warnings και hints βοήθησε τους φοιτητές στην κατανόηση της πραγµατικής σηµασίας ορισµένων εντολών. Ως παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε το εξής: από την µελέτη των διάφορων διαδοχικών εκδόσεων των προγραµµάτων τους διαπιστώσαµε ότι ενώ στην αρχή χρησιµοποιούσουν την σχέση (1) για τον υπολογισµό της θέσης του µεσαίου στοιχείου του πίνακα, γρήγορα έκαναν χρήση του τελεστή div (ένα από τα hints που πρότεινε ο µεταγλωττιστής) και έτσι διόρθωναν το συντακτικό λάθος που είχε σχέση µε την ασυµβατότητα τύπων που δεν υποστηρίζει η Pascal.

7 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 131 Midpoint := (LowLimit+HighLimit) / 2 (1) Midpoint := (LowLimit+HighLimit) div 2 (2) Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη του προγράµµατος και στον έλεγχο της ορθότητας του, ενώ άλλοι σπουδαστές προσπαθούσαν να τροποποιήσουν τη σχέση (1) πιστεύοντας, λόγω των µηνυµάτων λάθους, ότι είχε λογικό λάθος. Ένας σηµαντικός αριθµός σπουδαστών έκανε λογικά λάθη, συγχέοντας τη θέση στοιχείου πίνακα µε το στοιχείο του πίνακα, δηλαδή το Ι µε το Α[Ι] ή ακόµη υπολογίζοντας κάθε φορά λανθασµένα τα όρια του πίνακα µέσα στο οποίο πιθανόν να εντοπίζεται το αναζητούµενο στοιχείο - φαινόµενο συχνό κατά τη διδασκαλία και χρήση των πινάκων. Eνας σηµαντικός αριθµός σπουδαστών δεν έλαβε υπόψη του τις «ακραίες» περιπτώσεις (για τους φοιτητές), όπως: ο αρχικός πίνακας να µην έχει στοιχεία ή να έχει µόνον ένα στοιχείο ή ακόµη και το αναζητούµενο στοιχείο να µην είναι στοιχείο του πίνακα. Αντίθετα υπήρξε και ένας αριθµός φοιτητών που προσπάθησαν να ελέγξουν την ορθότητα της λύσης που διατύπωσαν (αυτό φαίνεται από την παρακολούθηση της ιστορίας των µεταγλωττίσεων, όταν πετύχαιναν µια έκδοση χωρίς συντακτικά λάθη). Στη προσπάθεια τους αυτή, συνήθως, τροποποιούσαν τη συνθήκη τερµατισµού προκειµένου να αποφύγουν περιπτώσεις ατέρµονης εκτέλεσης. Στις περιπτώσεις αυτές πρότειναν ως συνθήκη τερµατισµού αρκετά διαφορετική απ αυτή που είχαν διδαχθεί στη διάλεξη, και εκεί γίνεται φανερό ότι προσπαθούσαν να ελέγξουν την ορθότητα του προγράµµατός τους για διάφορες περιπτώσεις που πίστευαν ότι µπορούσαν να συµβούν. Ο κύριος όγκος των σπουδαστών ωστόσο κατασκεύασε αλγόριθµους οι οποίοι «έπεφταν» σε infinity loops. Ο κύριος λόγος ήταν ότι οι σπουδαστές αντικαθιστούσαν τα όρια µε το ενδιάµεσο στοιχείο LowLimit:=1; HighLimit:=n;.. Midpoint:=(LowLimit+HighLimit) div 2; If v <> A[Midpoint] then if v > A[Midpoint] then LowLimit:= Midpoint else HighLimit:= Midpoint; κάνοντας την (έµµεση) υπόθεση ότι το διάστηµα αναζήτησης συνεχώς µικραίνει. Το γεγονός ωστόσο είναι ότι αυτό δεν ισχύει πάντοτε για παράδειγµα αν HighLimit- LowLimit=1. Έτσι και στην περίπτωση αυτή συµπεραίνουµε ότι ο αλγόριθµος πιθανόν να µην ελέγχονταν συστηµατικά και διεξοδικά και απλώς οι σπουδαστές να στηρίζονταν στη διαίσθησή τους. Ο R. Lesuisse παρατήρησε ότι µια κατηγορία αλγορίθµων παρουσιάζουν τµήµατα που επαναλαµβάνονται δείγµα «φτωχής» προγραµµατιστικής ανάλυσης. Έκανε την υπόθεση ότι τα προγράµµατα αυτά αντιστοιχούν σε κατασκευές που πραγµατοποιήθηκαν αποκλειστικά µε νοητή προσοµοίωση της εκτέλεσης. Αλγόριθµους αυτού του τύπου συναντήσαµε κι εµείς και θεωρούµε την υπόθεση του R. Lesuisse πολύ ισχυρή. Η επανάληψη των κοµµατιών δείχνει ότι οι σπουδαστές µετά την διαπίστωση του τµήµατος στο οποίο πρέπει να ευρίσκεται το αναζητούµενο στοιχείο, προσπαθούν και πάλι να διχοτοµήσουν το νέο «υποδιάστηµα» του πίνακα. Στη συνέχεια παραθέτουµε τον πίνακα 1 που παρουσιάζει αναλυτικά το τι παρατηρήθηκε στο πείραµα. 1 εν έκαναν σχεδόν τίποτα 1,4% 2 Το έλυσαν σωστά 5,8% 3 Η Τελική έκδοση του προγράµµατος είχε συντακτικά λάθη 4,3% 4 Χώριζαν σε 2 τµήµατα τον αρχικό πίνακα και µετά έκαναν σειριακό ψάξιµο σε 4,3% καθένα από τα 2 τµήµατα

8 132 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 5 εν χρησιµοποίησαν επαναληπτική δοµή 4,3% 6 Λάθος συνθήκη τερµατισµού (συσχετίζεται µε τη παρατήρηση 9) 17,4% 7 Υπολόγιζαν µια φορά τη θέση του µεσαίου στοιχείου και στη συνέχεια δεν την 1,4% υπολόγιζαν για κάθε τρέχοντα υποπίνακα 8 Θεωρούσαν ότι το αναζητούµενο στοιχείο υπάρχει οπωσδήποτε στον πίνακα 8,7% 9 Λάθος υπολογισµός της θέσης του µεσαίου στοιχείου 7,2% 10 Λάθος υπολογισµός των νέων ορίων των υποπινάκων 10,1% 11 Συγχέουν τη θέση στοιχείου πίνακα µε το στοιχείο 10,1% 12 Λάθος συνθήκη εµφάνισης αποτελεσµάτων ενώ είχαν σωστή τη συνθήκη 1,4% τερµατισµού 13 Χρήση for και υπολόγιζαν εκ νέου τις τιµές των δεικτών του for πιστεύοντας ότι 1,4% έτσι µειώνεται το µέγεθος του πίνακα 14 Προβλήµατα στη διατύπωση της συνθήκης τερµατισµού (χρήση του τελεστή 2,9% AND) πράγµα που προκάλεσε συνεχείς αλλαγές του κώδικα Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας σχετικά µε τα λάθη των σπουδαστών Ο πίνακας 1 προέκυψε από µια συστηµατική καταγραφή των λαθών των σπουδαστών από την εξέταση των διαδοχικών εκδόσεων των προγραµµάτων τους. Ωστόσο η καταγραφή αυτή δίνει στην πραγµατικότητα πολύ πιο ισχυρά στοιχεία ποιοτικού χαρακτήρα για κάθε σπουδαστή. Ο πίνακας 2 προυσιάζει µια τυπική περίπτωση πορείας ενός σπουδαστή και η χρονογραµµή (time line) της πορείας αυτής ιδιαίτερα αν εµπλουτιστεί µε στοιχεία χρόνου µπορεί να δώσει µια πληρέστερη εικόνα για την διαδροµή της επίλυσης του προβλήµατος. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ Παρένθε Χρήση Λανθασµένη While Απόδοση Αρχικοποίησ Σύγχυση I, Συνθήκη ση αντί div χρήση του και and τιµής η LowLimit, A[I] while γι αγκύλη if then el se HihgLimit hint hint Πίνακας 2: Τυπική περίπτωση πορείας ενός σπουδαστή και η χρονογραµµή της πορείας αυτής Ο πίνακας που συγκεντρώνει τα λάθη ενός σπουδαστή καθώς και η αντίστοιχη χρονογραµµή γίνεται από τον διδάσκοντα µελετώντας τις διαδοχικές εκδόσεις του προγράµµατος του

9 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 133 σπουδαστή και δεν προσφέρονται αυτοµατοποιηµένα από την παρούσα έκδοση του λογισµικού. Από τον παραπάνω ενδεικτικά παρουσιαζόµενη χρονογραµµή µπορούµε να διαπιστώσουµε τα εξής:! H συνεχής παλινδρόµηση ανάµεσα στα συντακτικά και λογικά λάθη δείχνει µε σαφή τρόπο τις δυσκολίες που παρουσιάζει για τον αρχάριο σπουδαστή ο ιδιοσυγκρασιακός χαρακτήρας των «πραγµατικών» γλωσσών προγραµµατισµού. Ιδιαίτερα οι επαναλαµβανόµενες απόπειρες διόρθωσης των λαθών που έχουν συντακτική προέλευση, δείχνει µε αδιαµφισβήτητο τρόπο ότι η αρχική επαφή των σπουδαστών µε τον προγραµµατισµό πρέπει να γίνεται στα πλαίσια γλωσσών χωρίς ιδιαιτερότητες στη σύνταξή τους. Στον πίνακα δεν είναι εµφανές, αλλά αν συνυπολογιστεί ο χρόνος που αφιερώνεται στα συντακτικά λάθη, καθίσταται φανερό ότι η σύνταξη της χρησιµοποιούµενης γλώσσας αποτελεί έναν ισχυρό αρνητικό παράγοντα στην επίλυση του προβλήµατος.! Με έναν τελείως ανάλογο τρόπο, καθίσταται φανερό ότι τα µηνύµατα του συστήµατος προς το σπουδαστή παίζουν σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος. Έτσι, στο παράδειγµά µας, η επιτυχηµένη υπόδειξη της χρήσης του τελεστή DIV στη θέση της διαίρεσης αποτελεί µια ουσιαστική βοήθεια προς τον χρήστη, ενώ το µήνυµα για τα όρια του πίνακα δε γίνεται αντιληπτό από το σπουδαστή ο οποίος κάνει επανειληµµένες απόπειρες για τη διόρθωση των λαθών του, χωρίς να είναι σε θέση να ερµηνεύσει το νόηµα του µηνύµατος του µεταγλωττιστή. Στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε να πούµε ότι η συστηµατική µελέτη των λαθών των σπουδαστών και διερεύνηση των λόγων για τους οποίους οι σπουδαστές δεν δείχνουν να µπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά τα µηνύµατα του µεταγλωττιστή θα βοηθούσε στο να αυξήσουµε την αποτελεσµατικότητα των µηνυµάτων αυτών. Από τη µέχρι τώρα εµπειρική µελέτη που έχουµε διενεργήσει στο θέµα αυτό, µπορούµε να πούµε ότι ο εξελληνισµός των µηνυµάτων και η εκτενέστερη περιγραφή του κάθε µηνύµατος θα µπορούσε να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα του.! H µελέτη των χρονογραµµών δείχνει επίσης µε σαφή τρόπο τα σηµεία του αλγορίθµου στα οποία οι σπουδαστές συνάντησαν µεγάλες δυσκολίες όπως για παράδειγµα το θέµα των δυο ορίων της επόµενης περιοχής αναζήτησης: άσχετα από το τελικό αποτέλεσµα, όλοι σχεδόν οι σπουδαστές έκαναν λάθη στο σηµείο αυτό. Οι χρονογραµµές επίσης υποδεικνύουν έµµεσα τους τρόπους σκέψης των σπουδαστών. Είναι, για παράδειγµα, σαφές ότι η πλειοψηφία των σπουδαστών κατασκευάζει τα προγράµµατά της χρησιµοποιώντας την προσοµοίωση και ένα είδος νοητικής εκτέλεσης του προγράµµατος. 4. Συµπεράσµατα Η µέχρι τώρα χρήση του AnimPascal έδειξε ότι µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά τον αρχάριο στην απόκτηση της ικανότητας καθορισµού, ανάπτυξης, ελέγχου και αποσφαλµάτωσης ενός προγράµµατος. Ακόµη µπορεί να προσφέρει πληροφορίες στον διδάσκοντα σχετικά µε τη πορεία που ακολουθούν οι σπουδαστές στην ανάπτυξη, έλεγχο και αποσφαλµάτωση ενός προγράµµατος. Συνοψίζοντας, τονίζουµε τα βασικά πλεονεκτήµατα και χρήσεις του AnimPascal καθώς και τα στοιχεία που θα προστεθούν σε µελλοντικές εκδόσεις του. Οφέλη υναµική οπτικοποίηση αποτελεσµάτων µεταγλώττισης και της εκτέλεσης προγραµµάτων σε Pascal. Καλύτερη κατανοµή χρόνου στη µελέτη της εκτέλεσης ενός προγράµµατος και στη διδασκαλία των εισαγωγικών εννοιών του προγραµµατισµού. Χρήση στα εργαστήρια που συνήθως συνοδεύουν τα εισαγωγικά µαθήµατα στον προγραµµατισµό. υνατότητα επανάληψης ενός µαθήµατος στο προσωπικό χώρο µελέτης του σπουδαστή.

10 134 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Κινητοποίηση και προσέλκυση του ενδιαφέροντος του σπουδαστή και δηµιουργία κινήτρου για τον προγραµµατισµό. Κατασκευή προγραµµάτων από το σπουδαστή και δηµιουργία γνώσης από τον ίδιο για τον τρόπο που εκτελούνται τα προγράµµατα. Μελέτη και ταξινόµηση των αντιλήψεων των σπουδαστών για τον τρόπο που επιλύουν ένα πρόβληµα µε τη χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού Pascal. Χρήσιµο εργαλείο για τον διδάσκοντα στη φάση της διδασκαλίας ενός έτοιµου προγράµµατος παραδείγµατος, αφού µε τη βοήθεια του AnimPascal µπορεί να δείξει µε λεπτοµέρεια καθετί που αφορά στην εκτέλεση του προγράµµατος. Προσθήκες-Μειονεκτήµατα Σχετικά µε το γραφικό ενδιάµεσο οι βελτιώσεις που θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν είναι: Η οπτικοποίηση των υποπρογραµµάτων αφού στην παρούσα πιλοτική έκδοση της εκπαιδευτικής εφαρµογής οπτικοποιείται µόνο το κύριο µέρος ενός προγράµµατος Pascal. H οπτικοποίηση της εκτέλεσης προς τα πίσω ενός προγράµµατος θα προσφέρει πολλά εκπαιδευτικά οφέλη. Ο τονισµός των γραµµών κώδικα θα µπορούσε να γίνει τµηµατικά ώστε οι σπουδαστές να αντιλαµβάνονται καλύτερα τις περιπτώσεις των δοµών ελέγχου, επιλογής, επανάληψης κ.ο.κ. Σχετικά µε την παρουσίαση των ενεργειών των σπουδαστών και την περαιτέρω αξιοποίησή τους: To AnimPascal στη σηµερινή του έκδοση καταγράφει και παρουσιάζει τις διάφορες εκδόσεις των προγραµµάτων των σπουδαστών και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της µεταγλώττισής τους. Η αυτοµατοποιηµένη αξιοποίηση των καταχωρήσεων είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέµα και σχεδιάζεται να ενσωµατωθεί σε µελλοντική έκδοση του λογισµικού. Το µοντέλο, που σχεδιάζεται µε σκοπό την ενσωµάτωση του στην εκπαιδευτική εφαρµογή, αποτελείται από δύο διακεκριµένες διαδικασίες, οι οποίες παρουσιάζονται και αναλύονται παρακάτω: Ταξινόµηση των µηνυµάτων µεταγλώττισης: Η ταξινόµηση των µηνυµάτων του µεταγλωττιστή είναι δυνατόν να αυτοµατοποιηθεί εύκολα, µε σκοπό την εφαρµογή στατιστικών µεθόδων για την εξαγωγή συµπερασµάτων που αφορούν στα συχνότερα λάθη των σπουδαστών, στην κατηγορία στην οποία ανήκουν και στο χρόνο που αφιερώνουν για την αντιµετώπιση τους, όταν τα λαµβάνουν υπόψη τους. Παρουσίαση διαφορών µεταξύ δύο διαδοχικών ενεργειών για την επίλυση του προβλήµατος: Είναι σηµαντική η εποπτική παρουσίαση των διαφορών µεταξύ δύο διαδοχικών εκδόσεων των προγραµµάτων των σπουδαστών και των αντίστοιχων διαφορών των αποτελεσµάτων του µεταγλωττιστή. Η δυνατότητα αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση εργαλείων, όπως το diff [11]. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να εξαχθούν συµπεράσµατα για το βαθµό κατανόησης των µηνυµάτων του µεταγλωττιστή, βοήθειας που προσφέρουν στην επίλυση του προβλήµατος και τις αντιλήψεις των σπουδαστών γι αυτά. Επιπρόσθετα, όταν τα προγράµµατα είναι απαλλαγµένα από συντακτικά λάθη ή µηνύµατα που µπορούν να οδηγήσουν σε σφάλµατα, τότε µπορεί να γίνει φανερός ο τρόπος αντιµετώπισης του δεδοµένου προβλήµατος από ένα σπουδαστή. Βιβλιογραφία 1. Bentley J., (1986), Programming Pearls, Addison-Wesley,. 2. Birch, M., Boroni, C., Goosey, F., Patton, S., Poole, D., Pratt, C., Ross, R., (1995), DYNALAB: A Dynamic Computer Science Laboratory Infrastructure Featuring Program Animation, In Twentysixth SICGSE Technical Symposium on Computer Science Education (SICGSE Bulletin) vol. 27, pp

11 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή Brusilovski, P., Calabrese, E., Hvorecky, J., Kouchnirenko, A. & Miller P., (1997), Minilanguages: a way to learn programming principles, Education and Information Technologies 2, pp Canneyt M. V., Klämpfl F., (1999), Free Pascal: Users' Manual. Είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο 5. Dagdilelis V., Satratzemi M., (1998), DIDAGRAPH: A Software for Teaching Graph Theory Algorithms, SIGSE Bulletin, ACM Press,30 (3), pp du Boulay, B., (1989), Some Difficulties Of Learning To Program, In Studying The Novice Programmer, Soloway, E., Sprohrer, J. (Eds.) Lawrence Erlbaum Associates, pp Lesuisse R., Some Lessons Drawn from the History of the Binary Search Algorithm, The Computer Journal, Vol. 26, n. 2, 1983, pp Price, B., Baecker, R. & Small, I., (1997), An Introduction to Software Visualization, In Software Visualization: Programming as a multimedia Experience, Stasko, J., Domingue, J., Brown, M. and Price, B., Eds. MIT Press, Cambridge, pp Stallman, R., and Cygnus Support (1995), Debugging with GDB, Free Software Foundation, Boston. 10. αγδιλέλης, Β., (1996), ιδακτική της πληροφορικής. Η διδασκαλία του προγραµµατισµού: αντιλήψεις των σπουδαστών για την κατασκευή κι επικύρωση προγραµµάτων και διδακτικές καταστάσεις για τη διαµόρφωσή τους, ιδακτορική διατριβή, Τµήµα Εφ. Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 11. Diff, είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 783 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ξυνόγαλος Στέλιος Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας stelios@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 851 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εφόπουλος Βασίλειος Τμ. Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δομή Επιλογής με το Προγραμματιστικό Περιβάλλον SCRATCH

Εισαγωγή στη Δομή Επιλογής με το Προγραμματιστικό Περιβάλλον SCRATCH Εισαγωγή στη Δομή Επιλογής με το Προγραμματιστικό Περιβάλλον SCRATCH M. Κυπριανίδου 1, Γ. Μαυροχαλυβίδης 2 1 1ο Π.Π. Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, mmkypr@yahoo.gr 2 ΓΕΛ Μάδυτου Ν. Θεσσαλονίκης, gmeap07@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση της Δομής Επιλογής στο Περιβάλλον Προγραμματισμού MicroWorlds Pro της Logo

Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση της Δομής Επιλογής στο Περιβάλλον Προγραμματισμού MicroWorlds Pro της Logo Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση της Δομής Επιλογής στο Περιβάλλον Προγραμματισμού MicroWorlds Pro της Logo Μ. Εφραιμίδου Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης melina@melfos.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Άλκης Γεωργόπουλος Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» δεν έχει ως

Άλκης Γεωργόπουλος Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» δεν έχει ως 324 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» ιδασκαλία δοµών επανάληψης µε τη χρήση του µεταγλωττιστή ιερµηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ στα πλαίσια του µαθήµατος «Ανάπτυξη Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB)

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ Η/Υ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) Ν.Δ. Λαγαρός Μ. Φραγκιαδάκης Α. Στάμος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα 1: Εισαγωγή Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ανασκόπηση - Ορισµοί. Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος. Γλώσσες Προγραµµατισµού Ασκήσεις

Περιεχόµενα. Ανασκόπηση - Ορισµοί. Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος. Γλώσσες Προγραµµατισµού Ασκήσεις Προγραµµατισµός Η/Υ Ανασκόπηση - Ορισµοί Περιεχόµενα Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Περιγραφή προβλήµατος Ανάλυση προβλήµατος Λογικό ιάγραµµα Ψευδοκώδικας Κωδικοποίηση Συντήρηση Γλώσσες Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ PASCAL: ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ PASCAL: ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ PASCAL: ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας)

Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας) Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας) Εισαγωγή 1. Τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου. Αυτό το κείµενο είναι µια προσπάθεια να αποτυπωθεί όλη η θεωρία του σχολικού µε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιεί τα γεγονότα έτσι ώστε να περιγράφει τι έχει γίνει και όχι πως έχει γίνει.

Απλοποιεί τα γεγονότα έτσι ώστε να περιγράφει τι έχει γίνει και όχι πως έχει γίνει. οµηµένες τεχνικές Ο στόχος των δοµηµένων τεχνικών είναι: Υψηλής ποιότητας προγράµµατα Εύκολη τροποποίηση προγραµµάτων Απλοποιηµένα προγράµµατα Μείωση κόστους και χρόνου ανάπτυξης. Οι βασικές αρχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦ.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦ. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καράκιζα Τσαμπίκα 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦ. 2ο-8ο:ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εισαγωγή στην εντολή «για» (2.4.5, 8.2.3) 2. ΤΑΞΗ: Γ Γενικού Λυκείου (τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε Ενότητα : Μελέτη και Σχεδίαση Σ.Α.Ε Με χρήση του MATLAB Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ Α : Α1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. του Λογισµικού Στατιστικής Επεξεργασίας. SPSS for Windows v. 8.0

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. του Λογισµικού Στατιστικής Επεξεργασίας. SPSS for Windows v. 8.0 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήµης ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη» Σύντοµο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μεταφραστές Εισαγωγή Διδάσκων: Επικ. Καθ. Γεώργιος Μανής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ Ι Α- ΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ Ι Α- ΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 899 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ Ι Α- ΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Μάγια Σατρατζέµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μονοδιάστατοι πίνακες Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες Πολυδιάστατοι πίνακες Τυπικές επεξεργασίες πινάκων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μονοδιάστατοι πίνακες Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες Πολυδιάστατοι πίνακες Τυπικές επεξεργασίες πινάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μονοδιάστατοι πίνακες Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες Πολυδιάστατοι πίνακες Τυπικές επεξεργασίες πινάκων Εισαγωγή Η χρήση των μεταβλητών με δείκτες στην άλγεβρα είναι ένας ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ. Στην αναγκαιότητα ύπαρξης των μεταγλωττιστών

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ. Στην αναγκαιότητα ύπαρξης των μεταγλωττιστών ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ Σκοπός: Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 1 Ο Εργαστηριακό Μάθημα Εισαγωγή Στην αναγκαιότητα ύπαρξης των μεταγλωττιστών Στα στάδια της μεταγλώττισης Θεωρία Πρόλογος Αφιερώνεται το πρώτο εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Προηγούμενη διάλεξη Μαθησιακές δυσκολίες Σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Χειµερινό Εξάµηνο 2013

Χειµερινό Εξάµηνο 2013 Προγραµµατισµός Χειµερινό Εξάµηνο 2013 Προγραµµατισµός Εισαγωγή Περιεχόµενο : γλώσσα προγραµµατισµού: C++ µέθοδοι προγραµµατισµού προγραµµατιστικές αρχές δοµηµένος προγραµµατισµός, αφαιρετικότητα, υλοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

int array[10]; double arr[5]; char pin[20]; Προγραµµατισµός Ι

int array[10]; double arr[5]; char pin[20]; Προγραµµατισµός Ι Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Πίνακες Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Πίνακες στη C Ένας πίνακας στη C είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός 1 2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 2.3.1.1 Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που χρειάζεται να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Εύρεση Συχνοτήτων Εμφάνισης των Περιεχομένων ενός Πίνακα

Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Εύρεση Συχνοτήτων Εμφάνισης των Περιεχομένων ενός Πίνακα Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Εύρεση Συχνοτήτων Εμφάνισης των Περιεχομένων ενός Πίνακα Ευάγγελος Κανίδης 1, Ιωάννης Κούλας 2 1 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Γ' Αθήνας, vkanidis@sch.gr 2 Προϊστάμενος Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 11: Απαραίτητες δεξιότητες για τη μάθηση του προγραμματισμού Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 5

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 5 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program)

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program) Μεταφραστές Εισαγωγή (source program) Τελικό πρόγραµµα (object program) Γιώργος Μανής Γλώσσες Είδη Μεταγλωττιστών Αρχική γλώσσα Γλώσσα υλοποίησης Τελική γλώσσα Απλοί µεταγλωττιστές Αντίστροφοι µεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης

Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης Σ. Ξυνόγαλος Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας stelios@uom.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τη Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με Χρήση του Ρομπότ Karel

Πρόταση για τη Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με Χρήση του Ρομπότ Karel 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Πρόταση για τη Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με Χρήση του Ρομπότ Karel Ξυνόγαλος Στέλιος Καθηγητής Πληροφορικής, 2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική Προγραμματισμού Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική προγραμματισμού Παλαιότερα, η διδασκαλία του προγραμματισμού ταυτιζόταν με τη διδακτική της πληροφορικής Πλέον Η διδακτική της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr Κανόνες Ομαλής Λειτουργίας Ερχόμαστε στην ώρα μας Δεν καπνίζουμε και τρώμε εντός της αίθουσας

Διαβάστε περισσότερα

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 106 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον" Χρήστος Κοίλιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό: εφαρμογή στο BlueJ

Διδακτική Προσέγγιση για τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό: εφαρμογή στο BlueJ 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Διδακτική Προσέγγιση για τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό: εφαρμογή στο BlueJ Σ. Ξυνόγαλος Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα,

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Χειμερινό Εξάμηνο 2014

Προγραμματισμός Χειμερινό Εξάμηνο 2014 Χειμερινό Εξάμηνο 2014 Εισαγωγή Περιεχόμενο : μέθοδοι προγραμματισμού προγραμματιστικές αρχές δομημένος προγραμματισμός, αφαιρετικότητα, υλοποίηση, έλεγχος, και αποσφαλμάτωση καλές πρακτικές γλώσσα προγραμματισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις.

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-6 ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΒΑΘΜΟΣ: ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές χρήσεις της Matlab

Τυπικές χρήσεις της Matlab Matlab Μάθημα 1 Τι είναι η Matlab Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευμένη γλώσσα Υψηλή επίδοση Ευρύτητα εφαρμογών Ευκολία διατύπωσης Cross platform (Wintel, Unix, Mac) Τυπικές χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 2: Δομή ενός προγράμματος C Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ομές εδομένων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ομές εδομένων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 2. Πίνακες 45 23 28 95 71 19 30 2 ομές εδομένων 4 5 Χρήστος ουλκερίδης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 21/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Εισαγωγή στον προγραμματισμό Ενότητες: Εισαγωγή στον προγραμματισμό Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Ιεραρχική Σχεδίαση Τμηματικός Προγραμματισμός Δομημένος προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

MIA Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΟΜΗ: «ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ» + MicroWorlds Pro

MIA Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΟΜΗ: «ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ» + MicroWorlds Pro MIA Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΟΜΗ: «ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ» + MicroWorlds Pro Κυπαρισία A. Παπανικολάου Συν. Ερευνήτρια spap@di.uoa.gr Αγορίτσα Κατερίνα Γόγουλου Γλέζου Υπ. ιδάκτορας Υπ. ιδάκτορας rgog@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 11: Θέματα Διδακτικής Προγραμματισμού: βασικές δομές (μεταβλητή, επανάληψη, επιλογή)

Ενότητα 11: Θέματα Διδακτικής Προγραμματισμού: βασικές δομές (μεταβλητή, επανάληψη, επιλογή) Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Εργασία 2 - Α' φάση Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος Σταματία Κορρέ Μ1430 2 Περιεχόμενα Τίτλος... 2 Γνωστικό αντικείμενο... 2 Βαθμίδα εκπαίδευσης... 3 Διδακτικοί στόχοι... 3 Αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Ενότητα: Λειτουργικά Συστήµατα, Συστήµατα Batch και Time Sharing Γεώργιος Σκιάνης Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Σελίδα 2 1. Περιεχόµενα ενότητας...

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών»

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» μια Νίκος Δαπόντες Φυσικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Το περιβάλλον Microworlds

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ XIII, XIV. Εκσφαλμάτωση προγράμματος - Κύκλος Ζωής Λογισμικού

ΚΕΦΑΛΑΙΑ XIII, XIV. Εκσφαλμάτωση προγράμματος - Κύκλος Ζωής Λογισμικού ΚΕΦΑΛΑΙΑ XIII, XIV Ένας προγραμματιστής ανεξάρτητα από το πόσο ικανός είναι, όταν δημιουργεί ένα πρόγραμμα, είναι φυσικό να κάνει ορισμένα λάθη. Σε ένα πρόγραμμα είναι δυνατό να παρουσιαστούν διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Η έννοια πρόβληµα Ανάλυση προβλήµατος Με τον όρο πρόβληµα εννοούµε µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. Μερικά προβλήµατα είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

MIPS Interactive Learning Environment. MILE Simulator. Version 1.0. User's Manual

MIPS Interactive Learning Environment. MILE Simulator. Version 1.0. User's Manual MILE Simulator Version 1.0 User's Manual Νοέμβριος, 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στον προσομοιωτή...2 1.1 Εγκατάσταση...2 1.2 Βοήθεια Διευκρινήσεις...2 2. Ξεκινώντας με τον προσομοιωτή...3 2.1 Το memory

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα