AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού"

Transcript

1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 125 AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού Μ. Σατρατζέµη Επίκουρος Καθηγήτρια, Τµ. Εφαρµ. Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας Κ. Χατζηαθανασίου Υποψήφια ιδάκτωρ, Τµ. Εφαρµ. Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας Β. αγδιλέλης Λέκτορας, Τµ. Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, ΑΠΘ Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον προγραµµατισµού, το AnimPascal. Πρόκειται για ένα Σύστηµα υναµικής Προσοµοίωσης Εκτέλεσης Προγράµµατος (program animator) το οποίο ενσωµατώνει επιπλέον τη δυνατότητα καταγραφής των ενεργειών των σπουδαστών (recordability). Ο στόχος του AnimPascal είναι διπλός, αφενός να βοηθήσει τους αρχάριους στη φάση της ανάπτυξης, της αποσφαλµάτωσης, της εκτέλεσης και ελέγχου ενός προγράµµατος αλλά και να καταγράψει τις προσπάθειες τους ώστε να βοηθήσει τον διδάσκοντα στον εντοπισµό των λανθασµένων αντιλήψεων τους. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι λειτουργίες του συστήµατος, µερικά αποτελέσµατα από τη χρήση του AnimPascal και οι αντιλήψεις των σπουδαστών και τέλος τα συµπεράσµατα από τη µέχρι τώρα χρήση του AnimPascal στην υποστήριξη της διδασκαλίας του προγραµµατισµού. Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισµικό, Σύστηµα υναµικής Προσοµοίωσης Εκτέλεσης Προγραµµάτων (program animator), εγγραψιµότητα (recordability), αντιλήψεις των σπουδαστών για την κατασκευή προγραµµάτων Abstract This paper describes AnimPascal, an integrated programming environment. AnimPascal is a program animator that incorporates the possibility of recording students actions. The aim of AnimPascal is to help students understand the phases of developing, debugging, executing and verifying a program; and also, by recording the different versions of students programs, to help teachers find out students errors. In this paper we present the functions of the system and some empirical results concerning students conceptions when they try to solve a problem of an algorithmic or programming nature. Finally, we give the conclusions regarding the use of AnimPascal in teaching programming. 1. Εισαγωγή Τις τελευταίες δεκαετίες εκτεταµένες έρευνες έχουν γίνει για τη µελέτη των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι αρχάριοι σπουδαστές όταν διδάσκονται τις εισαγωγικές έννοιες του προγραµµατισµού [3, 6, 10]. Αποτέλεσµα αυτών των ερευνών είναι η ανακάλυψη σηµαντικών παραγόντων που καθιστούν την εκµάθηση του προγραµµατισµού δύσκολη, που δικαιολογούν την αποτελεσµατικότητα ή όχι των γλωσσών και των ολοκληρωµένων περιβαλλόντων προγραµµατισµού που υπάρχουν, καθώς και των διαφόρων µεθόδων διδασκαλίας. Μερικές από τις δυσκολίες που εντοπίστηκαν στους αρχάριους προγραµµατιστές συνοψίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: υσκολίες που προκύπτουν από την κατανόηση των γενικών ιδιοτήτων της «νοητής µηχανής» που µαθαίνει να ελέγχει ο αρχάριος και της σχέσης της µε τη φυσική µηχανή. υσκολίες που οφείλονται στη σύνταξη και τη σηµασιολογία των γλωσσών προγραµµατισµού, οι οποίες θεωρείται ότι αποτελούν επέκταση των ιδιοτήτων και της συµπεριφοράς της νοητής µηχανής.

2 126 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Η εκµάθηση των καθιερωµένων δοµών. Η απόκτηση της ικανότητας καθορισµού, ανάπτυξης, ελέγχου και αποσφαλµάτωσης ενός προγράµµατος µε τα διαθέσιµα εργαλεία. Οι συντάκτες προγραµµάτων (editors), µεταγλωττιστές (compilers) και αποσφαλµατωτές (debuggers) έχουν δηµιουργηθεί για επαγγελµατίες προγραµµατιστές και δηµιουργούν επιπλέον εµπόδια στους αρχάριους προγραµµατιστές. Τα περιβάλλοντα προγραµµατισµού δεν διαθέτουν δυνατότητες οπτικοποίησης της εκτέλεσης ενός προγράµµατος. Έτσι η διαδικασία της εκτέλεσης παραµένει «κρυµµένη» µ αποτέλεσµα οι σπουδαστές να αναπτύσσουν µια αντίληψη για τη φάση της εκτέλεσης προσανατολισµένη περισσότερο σε Είσοδο / Έξοδο δεδοµένων. Μ αυτό τον τρόπο η έλλειψη οπτικής ανάδρασης δεν βοηθά στην κατανόηση της σηµασιολογίας της γλώσσας. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναπτύξαµε ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον προγραµµατισµού, το AnimPascal 1, το οποίο και παρουσιάζουµε στην εργασία αυτή. Πρόκειται για ένα Σύστηµα υναµικής Προσοµοίωσης Εκτέλεσης Προγραµµάτων (program animator) [8], το οποίο ενσωµατώνει επιπλέον τη δυνατότητα καταγραφής των ενεργειών των σπουδαστών (recordability). Ο στόχος του AnimPascal είναι διπλός, αφενός να βοηθήσει τους αρχάριους στη φάση της ανάπτυξης, αποσφαλµάτωσης και εκτέλεσης του προγράµµατος αλλά και να βοηθήσει τον διδάσκοντα στον εντοπισµό των λανθασµένων αντιλήψεων των σπουδαστών. Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται οι λειτουργίες του συστήµατος, µερικά αποτελέσµατα από τη χρήση του AnimPascal και τις αντιλήψεις των σπουδαστών και τέλος τα συµπεράσµατα από τη µέχρι τώρα χρήση του AnimPascal στην υποστήριξη της διδασκαλίας του προγραµµατισµού. 2. Περιγραφή λειτουργιών του AnimPascal Τα αποτελέσµατα των ερευνών σχετικά µε τις δυσκολίες της διδασκαλίας και εκµάθησης του προγραµµατισµού και η πρόοδος της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστηµάτων, οδήγησαν στην ανάπτυξη περιβαλλόντων προγραµµατισµού που υποστηρίζουν τη διδασκαλία του αποτελεσµατικότερα. Η άποψή µας είναι ότι η ανάπτυξη συστηµάτων προγραµµατισµού για αρχάριους πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το εκπαιδευτικό λογισµικό να αποτελεί ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου διδακτικού στόχου [5]. Αν και κάποιοι θεωρούν αυτονόητη την ύπαρξη ενός ή περισσότερων διδακτικών στόχων κατά την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες οι διδακτικοί στόχοι απουσιάζουν ή δεν είναι σαφείς. Αρκετά συστήµατα προγραµµατισµού για αρχάριους παρουσιάζουν ως στόχο τους την αντιµετώπιση των προβληµάτων των αρχάριων προγραµµατιστών. Τα προβλήµατα όµως των αρχάριων προγραµµατιστών είναι ποικίλα, όπως και οι τρόποι αντιµετώπισής τους, σύµφωνα µε σχετικές µελέτες, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν λαµβάνονται υπόψη. Επίσης, υπάρχει η λανθασµένη αντίληψη ότι η χρήση της τεχνολογίας από µόνη της έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών εργαλείων. Η εκπαιδευτική εφαρµογή AnimPascal σκοπό έχει να λειτουργήσει ως ένα βοηθητικό εργαλείο, ώστε: οι σπουδαστές να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που συναντούν στην κατανόηση και εφαρµογή των βασικών εννοιών του δοµηµένου προγραµµατισµού, να αποδώσει τη δυναµική φύση της εκτέλεσης προγραµµάτων, οι καθηγητές να έχουν τη δυνατότητα εντοπισµού των λανθασµένων αντιλήψεων των σπουδαστών. 1 Το AnimPascal σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο έργο «Αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών µε την Εισαγωγή Παραστατικών Μεθόδων» του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ

3 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 127 Οι κύριες λειτουργίες που προσφέρει το εκπαιδευτικό λογισµικό για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων είναι: Η δυνατότητα κωδικοποίησης ενός προγράµµατος στη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal και η µεταγλώττιση του. Η δυναµική οπτικοποίηση της εκτέλεσης του προγράµµατος. Η καταγραφή των προγραµµάτων του χρήστη και των αντίστοιχων αποτελεσµάτων της µεταγλώττισης. Η απλότητα, σαφήνεια και ευελιξία του Γραφικού Συστήµατος Επικοινωνίας µε το Χρήστη (Graphical User Interface) της εκπαιδευτικής εφαρµογής συνεισφέρουν αποτελεσµατικά στην πραγµατοποίηση των δυνατοτήτων της. Το κύριο παράθυρο του AnimPascal αποτελείται από έξι δοµικά συστατικά: το µενού, τη µπάρα εργαλείων και τέσσερις περιοχές, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Εικόνα 1: Το κύριο παράθυρο του AnimPascal Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι λειτουργίες του µενού της εφαρµογής και των τεσσάρων περιοχών. ε θα δοθεί έµφαση στη µπάρα εργαλείων γιατί οι επιλογές της έχουν ως αποτέλεσµα τη γρηγορότερη προσπέλαση των συνήθων επιλογών του µενού. Στην περιοχή Source Code (Κώδικας Προγράµµατος), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να γράψει, τροποποιήσει, αποθηκεύσει ή ανακτήσει ένα ήδη αποθηκευµένο πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal. Οι λειτουργίες αυτές πραγµατοποιούνται µε τις επιλογές των µενού File και Edit. Η περιοχή Compiler Output (Έξοδος Μεταγλωττιστή) παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης του προγράµµατος της περιοχής Source Code, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που αντιµετωπίζεται µε τη βοήθεια του AnimPascal η περίπτωση κατά την οποία, ο µεταγλωττιστής ενηµερώνει το χρήστη για σφάλµατα (errors) ή τον προειδοποιεί για πιθανές παραλείψεις (warnings, hints, notes) του προγράµµατος του. Στην πρώτη περίπτωση το υπόβαθρο της αντίστοιχης γραµµής στην περιοχή Compiler Output χρωµατίζεται µε κόκκινο, ενώ στη δεύτερη µε πράσινο χρώµα. Και στις δύο περιπτώσεις το χρώµα των γραµµάτων αλλάζει από µαύρο σε άσπρο. Οι αλλαγές στην εµφάνιση των αποτελεσµάτων της µεταγλώττισης έχουν δυναµικό χαρακτήρα. Ο σπουδαστής µπορεί να

4 128 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση αλληλεπιδράσει µε αυτές: Αν επιλέξει µία κόκκινη ή πράσινη γραµµή τότε ο δροµέας της περιοχής Source Code µεταφέρεται στην γραµµή και στήλη του προγράµµατος που αντιστοιχεί το µήνυµα του µεταγλωττιστή. Γίνεται φανερό ότι η περιοχή Compiler Output προσφέρει µία δυναµική οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων της µεταγλώττισης, την οποία δεν προσφέρουν τα συνήθη ολοκληρωµένα περιβάλλοντα προγραµµατισµού. Τα οφέλη που προκύπτουν είναι σηµαντικά για τον αρχάριο προγραµµατιστή: Προσελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον του. Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός προγράµµατος κατανέµεται στα ουσιαστικά σηµεία της διαδικασίας του προγραµµατισµού και όχι σε χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες, όπως η εύρεση της λαθεµένης γραµµής του κώδικα. Γίνεται φανερή η σηµασία των υποδείξεων του µεταγλωττιστή για την κωδικοποίηση βελτιστοποιηµένων προγραµµάτων και την αποφυγή των σφαλµάτων, που συνήθως προκύπτουν, όταν οι προγραµµατιστές δεν τις λαµβάνουν υπόψη τους. Η µεταγλώττιση του υπό επεξεργασία προγράµµατος πραγµατοποιείται µε την επιλογή Compile του µενού Compiler. Η παραπάνω ενέργεια δίνει το επιπρόσθετο αποτέλεσµα της καταγραφής των ενεργειών των χρηστών. Το AnimPascal αποθηκεύει το πρόγραµµα, τα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης, την ηµεροµηνία και ώρα που πραγµατοποιήθηκε η τελευταία. Με την επιλογή History του µενού Compile, οι παραπάνω πληροφορίες παρουσιάζονται µε τη µορφή του παράθυρου που φαίνεται στην Εικόνα 2. Εικόνα 2: Ιστορία των Μεταγλωττίσεων Το παράθυρο History of Compilations (Ιστορία Μεταγλωττίσεων) διαιρείται σε τρεις περιοχές, την περιοχή Pascal Files (Αρχεία Pascal), η οποία παρουσιάζει µε τη µορφή δένδρου δυο επιπέδων τις ενέργειες του χρήστη. Στο πρώτο επίπεδο, εµφανίζονται τα ονόµατα των αρχείων που επεξεργάστηκε ο χρήστης. Το δεύτερο περιλαµβάνει τις ηµεροµηνίες και τις ώρες της επεξεργασίας. Όταν επιλεγεί µία από αυτές (του 2ου επιπέδου), στην περιοχή Source File παρουσιάζεται το αντίστοιχο πρόγραµµα και στην περιοχή Compiler Output τα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης του. Ο σκοπός του παράθυρου History of Compilations είναι να βοηθήσει τον καθηγητή να καταγράψει τα συχνότερα λάθη και τις αντιλήψεις των σπουδαστών της τάξης ώστε να προσαρµόσει κατάλληλα τις διαλέξεις του.

5 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 129 Οι επιλογές του µενού Animate παρέχουν τη δυνατότητα της δυναµικής οπτικοποίησης της εκτέλεσης του προγράµµατος, είτε µέσω της επιλογής Trace To Next Source Line (εντολή προς εντολή) είτε µέσω της επιλογής Animate To Cursor δηλαδή οπτικοποίηση µέχρι το σηµείο που υποδεικνύει ο δείκτης του ποντικιού. Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος οπτικοποίησης του προγράµµατος είναι ο εξής: Τονίζεται η γραµµή του κώδικα που θα εκτελεστεί, µε αλλαγή του χρώµατος των χαρακτήρων και του υποβάθρου της. Η εκτέλεση της τρέχουσας εντολής, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3: όταν αναφέρεται σε απόδοση τιµής µιας µεταβλητής, οδηγεί στην ενηµέρωση της περιοχής Display Variables (Εµφάνισης Μεταβλητών Προγράµµατος) µε τις µεταβλητές και τις αντίστοιχες τιµές τους. Η περιοχή Display Variables αποτελεί το συµβολικό χώρο οπτικοποίησης της µνήµης που καταλαµβάνει το πρόγραµµα. όταν είναι εντολή εξόδου, οδηγεί στη προσθήκη των αποτελεσµάτων της στην περιοχή Program Output. όταν είναι εντολή εισόδου, τότε εµφανίζεται ένα παράθυρο µε τίτλο Program Input και ο χρήστης καλείται να δώσει τις αντίστοιχες τιµές στο πρόγραµµα. Η δυναµική οπτικοποίηση της εκτέλεσης του προγράµµατος, εντολή προς εντολή, δίνει τον απαιτούµενο χρόνο στο σπουδαστή για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της τρέχουσας εντολής. Από την άλλη πλευρά, η οπτικοποίηση του προγράµµατος µέχρι τη γραµµή που υποδεικνύει ο δείκτης του ποντικιού, έχει ως αποτέλεσµα το γρήγορο πέρασµα των εντολών που έχει κατανοήσει και την εστίαση της προσοχής του στο επιθυµητό σηµείο του προγράµµατος. Εικόνα 3 : Οπτικοποίηση προγράµµατος Το AnimPascal δίνει τη δυνατότητα του ελέγχου του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση µιας εντολής µέσα από τις αντίστοιχες επιλογές του µενού Animate. Ο σπουδαστής µπορεί να

6 130 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση προσαρµόσει τον αντίστοιχο χρόνο στις ανάγκες του και ο καθηγητής στις ανάγκες της διδασκαλίας στην τάξη. Η οπτικοποίηση της εκτέλεσης του προγράµµατος µπορεί να σταµατήσει µε την επιλογή Terminate του µενού Animate, όποτε κρίνεται αναγκαίο. To λογισµικό AnimPascal έχει γραφτεί µε τη γλώσσα προγραµµατισµού C++ και εκτελείται στην πλατφόρµα των Windows 95/98. Για την ανάπτυξη της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε ο µεταγλωττιστής Free Pascal [4] και ο αποσφαλµατωτής gdb [9], αφού ο συγκεκριµένος µεταγλωττιστής υποστηρίζει την αντίστοιχη πληροφορία αποσφαλµάτωσης. Τα λογισµικά αυτά είναι διαθέσιµα κάτω από τη GNU Public License. Ο Free Pascal χρησιµοποιήθηκε λόγω της σηµασιολογικής του συµβατότητας µε τον Turbo Pascal, τον πιο συνήθη µεταγλωττιστή για τη διδασκαλία της γλώσσας προγραµµατισµού Pascal. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης είναι πιο εκτεταµένα και περιέχουν υποδείξεις χρήσιµες τόσο για τον αρχάριο όσο και τον έµπειρο προγραµµατιστή. Είναι διαθέσιµος για διαφορετικούς επεξεργαστές και λειτουργικά συστήµατα, πράγµα που δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας εκδόσεων του AnimPascal και σε διαφορετικές πλατφόρµες. 3. Η Χρήση του AnimPascal Το περιβάλλον AnimPascal χρησιµοποιήθηκε πειραµατικά σε φοιτητές του Α έτους τµήµατος Πληροφορικής, στα πλαίσια του εισαγωγικού µαθήµατος στον προγραµµατισµό. Το µάθηµα περιελάµβανε 2 ώρες διάλεξη και 2 ώρες εργαστηριακό µάθηµα µε την επίβλεψη του διδάσκοντα. Στο εργαστηριακό µάθηµα οι φοιτητές χρησιµοποιούσαν το AnimPascal. Στα πλαίσια του µαθήµατος προτάθηκε στους φοιτητές να λύσουν το πρόβληµα της δυαδικής αναζήτησης (Binary search). Το πρόβληµα διατυπώθηκε µε τον εξής τρόπο: ίνεται ένας πίνακας Α µε Μ στοιχεία ταξινοµηµένα σε αύξουσα διάταξη και ένας αριθµός, έστω K, και ζητάµε να γίνει πρόγραµµα που θα εντοπίζει τον αριθµό Κ, αν υπάρχει µέσα στον δοσµένο πίνακα. Αν υπάρχει θα εµφανίζει τη θέση του Κ µέσα στον πίνακα αλλιώς θα εµφανίζει τον αριθµό 0. Ζητείται να υλοποιηθεί µε τη µέθοδο της υαδικής Αναζήτησης (Binary Search). O αλγόριθµος δυαδικής αναζήτησης προτάθηκε γιατί είναι γνωστός στη επιστηµονική κοινότητα για την φαινοµενική του απλότητα. Ενώ ο αλγόριθµος µοιάζει να είναι απλός, στην πραγµατικότητα η ορθή κατασκευή του και η πιστοποίηση της ορθότητας του [1] παρουσιάζουν ορισµένες ιδιαιτερότητες. O R. Lesuisse [7] εξάλλου έδειξε ότι ακόµη και ορισµένοι δηµοσιευµένοι αλγόριθµοι για το πρόβληµα της δυαδικής αναζήτησης περιέχουν λάθη, αδυναµίες, ιδιαίτερες συνθήκες (όπως για παράδειγµα τα στοιχεία του αρχικού πίνακα να είναι 2 n σε πλήθος). Ο αλγόριθµος της δυαδικής αναζήτησης είχε διδαχθεί στους φοιτητές ενάµισι µήνα περίπου πριν την εφαρµογή του στο εργαστηριακό µάθηµα. Ο στόχος του εργαστηριακού αυτού µαθήµατος ήταν! η καταγραφή της επίδρασης του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος στους φοιτητές,! η καταγραφή των αντιλήψεων των φοιτητών και η επιβεβαίωση των προβληµάτων που έχουν εντοπιστεί σχετικά µε το πρόβληµα της δυαδικής αναζήτησης! η παρακολούθηση, όσο ήταν δυνατόν, της πορείας που ακολουθούν οι φοιτητές στη φάση της ανάπτυξης, του ελέγχου και της αποσφαλµάτωσης ενός προγράµµατος για το οποίο έχει διαπιστωθεί από διάφορους ερευνητές ότι παρουσιάζει δυσκολίες. Από τα προγράµµατα των σπουδαστών µπορούµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις: Η δυνατότητα του µεταγλωττιστή του AnimPascal να εµφανίζει warnings και hints βοήθησε τους φοιτητές στην κατανόηση της πραγµατικής σηµασίας ορισµένων εντολών. Ως παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε το εξής: από την µελέτη των διάφορων διαδοχικών εκδόσεων των προγραµµάτων τους διαπιστώσαµε ότι ενώ στην αρχή χρησιµοποιούσουν την σχέση (1) για τον υπολογισµό της θέσης του µεσαίου στοιχείου του πίνακα, γρήγορα έκαναν χρήση του τελεστή div (ένα από τα hints που πρότεινε ο µεταγλωττιστής) και έτσι διόρθωναν το συντακτικό λάθος που είχε σχέση µε την ασυµβατότητα τύπων που δεν υποστηρίζει η Pascal.

7 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 131 Midpoint := (LowLimit+HighLimit) / 2 (1) Midpoint := (LowLimit+HighLimit) div 2 (2) Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη του προγράµµατος και στον έλεγχο της ορθότητας του, ενώ άλλοι σπουδαστές προσπαθούσαν να τροποποιήσουν τη σχέση (1) πιστεύοντας, λόγω των µηνυµάτων λάθους, ότι είχε λογικό λάθος. Ένας σηµαντικός αριθµός σπουδαστών έκανε λογικά λάθη, συγχέοντας τη θέση στοιχείου πίνακα µε το στοιχείο του πίνακα, δηλαδή το Ι µε το Α[Ι] ή ακόµη υπολογίζοντας κάθε φορά λανθασµένα τα όρια του πίνακα µέσα στο οποίο πιθανόν να εντοπίζεται το αναζητούµενο στοιχείο - φαινόµενο συχνό κατά τη διδασκαλία και χρήση των πινάκων. Eνας σηµαντικός αριθµός σπουδαστών δεν έλαβε υπόψη του τις «ακραίες» περιπτώσεις (για τους φοιτητές), όπως: ο αρχικός πίνακας να µην έχει στοιχεία ή να έχει µόνον ένα στοιχείο ή ακόµη και το αναζητούµενο στοιχείο να µην είναι στοιχείο του πίνακα. Αντίθετα υπήρξε και ένας αριθµός φοιτητών που προσπάθησαν να ελέγξουν την ορθότητα της λύσης που διατύπωσαν (αυτό φαίνεται από την παρακολούθηση της ιστορίας των µεταγλωττίσεων, όταν πετύχαιναν µια έκδοση χωρίς συντακτικά λάθη). Στη προσπάθεια τους αυτή, συνήθως, τροποποιούσαν τη συνθήκη τερµατισµού προκειµένου να αποφύγουν περιπτώσεις ατέρµονης εκτέλεσης. Στις περιπτώσεις αυτές πρότειναν ως συνθήκη τερµατισµού αρκετά διαφορετική απ αυτή που είχαν διδαχθεί στη διάλεξη, και εκεί γίνεται φανερό ότι προσπαθούσαν να ελέγξουν την ορθότητα του προγράµµατός τους για διάφορες περιπτώσεις που πίστευαν ότι µπορούσαν να συµβούν. Ο κύριος όγκος των σπουδαστών ωστόσο κατασκεύασε αλγόριθµους οι οποίοι «έπεφταν» σε infinity loops. Ο κύριος λόγος ήταν ότι οι σπουδαστές αντικαθιστούσαν τα όρια µε το ενδιάµεσο στοιχείο LowLimit:=1; HighLimit:=n;.. Midpoint:=(LowLimit+HighLimit) div 2; If v <> A[Midpoint] then if v > A[Midpoint] then LowLimit:= Midpoint else HighLimit:= Midpoint; κάνοντας την (έµµεση) υπόθεση ότι το διάστηµα αναζήτησης συνεχώς µικραίνει. Το γεγονός ωστόσο είναι ότι αυτό δεν ισχύει πάντοτε για παράδειγµα αν HighLimit- LowLimit=1. Έτσι και στην περίπτωση αυτή συµπεραίνουµε ότι ο αλγόριθµος πιθανόν να µην ελέγχονταν συστηµατικά και διεξοδικά και απλώς οι σπουδαστές να στηρίζονταν στη διαίσθησή τους. Ο R. Lesuisse παρατήρησε ότι µια κατηγορία αλγορίθµων παρουσιάζουν τµήµατα που επαναλαµβάνονται δείγµα «φτωχής» προγραµµατιστικής ανάλυσης. Έκανε την υπόθεση ότι τα προγράµµατα αυτά αντιστοιχούν σε κατασκευές που πραγµατοποιήθηκαν αποκλειστικά µε νοητή προσοµοίωση της εκτέλεσης. Αλγόριθµους αυτού του τύπου συναντήσαµε κι εµείς και θεωρούµε την υπόθεση του R. Lesuisse πολύ ισχυρή. Η επανάληψη των κοµµατιών δείχνει ότι οι σπουδαστές µετά την διαπίστωση του τµήµατος στο οποίο πρέπει να ευρίσκεται το αναζητούµενο στοιχείο, προσπαθούν και πάλι να διχοτοµήσουν το νέο «υποδιάστηµα» του πίνακα. Στη συνέχεια παραθέτουµε τον πίνακα 1 που παρουσιάζει αναλυτικά το τι παρατηρήθηκε στο πείραµα. 1 εν έκαναν σχεδόν τίποτα 1,4% 2 Το έλυσαν σωστά 5,8% 3 Η Τελική έκδοση του προγράµµατος είχε συντακτικά λάθη 4,3% 4 Χώριζαν σε 2 τµήµατα τον αρχικό πίνακα και µετά έκαναν σειριακό ψάξιµο σε 4,3% καθένα από τα 2 τµήµατα

8 132 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 5 εν χρησιµοποίησαν επαναληπτική δοµή 4,3% 6 Λάθος συνθήκη τερµατισµού (συσχετίζεται µε τη παρατήρηση 9) 17,4% 7 Υπολόγιζαν µια φορά τη θέση του µεσαίου στοιχείου και στη συνέχεια δεν την 1,4% υπολόγιζαν για κάθε τρέχοντα υποπίνακα 8 Θεωρούσαν ότι το αναζητούµενο στοιχείο υπάρχει οπωσδήποτε στον πίνακα 8,7% 9 Λάθος υπολογισµός της θέσης του µεσαίου στοιχείου 7,2% 10 Λάθος υπολογισµός των νέων ορίων των υποπινάκων 10,1% 11 Συγχέουν τη θέση στοιχείου πίνακα µε το στοιχείο 10,1% 12 Λάθος συνθήκη εµφάνισης αποτελεσµάτων ενώ είχαν σωστή τη συνθήκη 1,4% τερµατισµού 13 Χρήση for και υπολόγιζαν εκ νέου τις τιµές των δεικτών του for πιστεύοντας ότι 1,4% έτσι µειώνεται το µέγεθος του πίνακα 14 Προβλήµατα στη διατύπωση της συνθήκης τερµατισµού (χρήση του τελεστή 2,9% AND) πράγµα που προκάλεσε συνεχείς αλλαγές του κώδικα Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας σχετικά µε τα λάθη των σπουδαστών Ο πίνακας 1 προέκυψε από µια συστηµατική καταγραφή των λαθών των σπουδαστών από την εξέταση των διαδοχικών εκδόσεων των προγραµµάτων τους. Ωστόσο η καταγραφή αυτή δίνει στην πραγµατικότητα πολύ πιο ισχυρά στοιχεία ποιοτικού χαρακτήρα για κάθε σπουδαστή. Ο πίνακας 2 προυσιάζει µια τυπική περίπτωση πορείας ενός σπουδαστή και η χρονογραµµή (time line) της πορείας αυτής ιδιαίτερα αν εµπλουτιστεί µε στοιχεία χρόνου µπορεί να δώσει µια πληρέστερη εικόνα για την διαδροµή της επίλυσης του προβλήµατος. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ Παρένθε Χρήση Λανθασµένη While Απόδοση Αρχικοποίησ Σύγχυση I, Συνθήκη ση αντί div χρήση του και and τιµής η LowLimit, A[I] while γι αγκύλη if then el se HihgLimit hint hint Πίνακας 2: Τυπική περίπτωση πορείας ενός σπουδαστή και η χρονογραµµή της πορείας αυτής Ο πίνακας που συγκεντρώνει τα λάθη ενός σπουδαστή καθώς και η αντίστοιχη χρονογραµµή γίνεται από τον διδάσκοντα µελετώντας τις διαδοχικές εκδόσεις του προγράµµατος του

9 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 133 σπουδαστή και δεν προσφέρονται αυτοµατοποιηµένα από την παρούσα έκδοση του λογισµικού. Από τον παραπάνω ενδεικτικά παρουσιαζόµενη χρονογραµµή µπορούµε να διαπιστώσουµε τα εξής:! H συνεχής παλινδρόµηση ανάµεσα στα συντακτικά και λογικά λάθη δείχνει µε σαφή τρόπο τις δυσκολίες που παρουσιάζει για τον αρχάριο σπουδαστή ο ιδιοσυγκρασιακός χαρακτήρας των «πραγµατικών» γλωσσών προγραµµατισµού. Ιδιαίτερα οι επαναλαµβανόµενες απόπειρες διόρθωσης των λαθών που έχουν συντακτική προέλευση, δείχνει µε αδιαµφισβήτητο τρόπο ότι η αρχική επαφή των σπουδαστών µε τον προγραµµατισµό πρέπει να γίνεται στα πλαίσια γλωσσών χωρίς ιδιαιτερότητες στη σύνταξή τους. Στον πίνακα δεν είναι εµφανές, αλλά αν συνυπολογιστεί ο χρόνος που αφιερώνεται στα συντακτικά λάθη, καθίσταται φανερό ότι η σύνταξη της χρησιµοποιούµενης γλώσσας αποτελεί έναν ισχυρό αρνητικό παράγοντα στην επίλυση του προβλήµατος.! Με έναν τελείως ανάλογο τρόπο, καθίσταται φανερό ότι τα µηνύµατα του συστήµατος προς το σπουδαστή παίζουν σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος. Έτσι, στο παράδειγµά µας, η επιτυχηµένη υπόδειξη της χρήσης του τελεστή DIV στη θέση της διαίρεσης αποτελεί µια ουσιαστική βοήθεια προς τον χρήστη, ενώ το µήνυµα για τα όρια του πίνακα δε γίνεται αντιληπτό από το σπουδαστή ο οποίος κάνει επανειληµµένες απόπειρες για τη διόρθωση των λαθών του, χωρίς να είναι σε θέση να ερµηνεύσει το νόηµα του µηνύµατος του µεταγλωττιστή. Στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε να πούµε ότι η συστηµατική µελέτη των λαθών των σπουδαστών και διερεύνηση των λόγων για τους οποίους οι σπουδαστές δεν δείχνουν να µπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά τα µηνύµατα του µεταγλωττιστή θα βοηθούσε στο να αυξήσουµε την αποτελεσµατικότητα των µηνυµάτων αυτών. Από τη µέχρι τώρα εµπειρική µελέτη που έχουµε διενεργήσει στο θέµα αυτό, µπορούµε να πούµε ότι ο εξελληνισµός των µηνυµάτων και η εκτενέστερη περιγραφή του κάθε µηνύµατος θα µπορούσε να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα του.! H µελέτη των χρονογραµµών δείχνει επίσης µε σαφή τρόπο τα σηµεία του αλγορίθµου στα οποία οι σπουδαστές συνάντησαν µεγάλες δυσκολίες όπως για παράδειγµα το θέµα των δυο ορίων της επόµενης περιοχής αναζήτησης: άσχετα από το τελικό αποτέλεσµα, όλοι σχεδόν οι σπουδαστές έκαναν λάθη στο σηµείο αυτό. Οι χρονογραµµές επίσης υποδεικνύουν έµµεσα τους τρόπους σκέψης των σπουδαστών. Είναι, για παράδειγµα, σαφές ότι η πλειοψηφία των σπουδαστών κατασκευάζει τα προγράµµατά της χρησιµοποιώντας την προσοµοίωση και ένα είδος νοητικής εκτέλεσης του προγράµµατος. 4. Συµπεράσµατα Η µέχρι τώρα χρήση του AnimPascal έδειξε ότι µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά τον αρχάριο στην απόκτηση της ικανότητας καθορισµού, ανάπτυξης, ελέγχου και αποσφαλµάτωσης ενός προγράµµατος. Ακόµη µπορεί να προσφέρει πληροφορίες στον διδάσκοντα σχετικά µε τη πορεία που ακολουθούν οι σπουδαστές στην ανάπτυξη, έλεγχο και αποσφαλµάτωση ενός προγράµµατος. Συνοψίζοντας, τονίζουµε τα βασικά πλεονεκτήµατα και χρήσεις του AnimPascal καθώς και τα στοιχεία που θα προστεθούν σε µελλοντικές εκδόσεις του. Οφέλη υναµική οπτικοποίηση αποτελεσµάτων µεταγλώττισης και της εκτέλεσης προγραµµάτων σε Pascal. Καλύτερη κατανοµή χρόνου στη µελέτη της εκτέλεσης ενός προγράµµατος και στη διδασκαλία των εισαγωγικών εννοιών του προγραµµατισµού. Χρήση στα εργαστήρια που συνήθως συνοδεύουν τα εισαγωγικά µαθήµατα στον προγραµµατισµό. υνατότητα επανάληψης ενός µαθήµατος στο προσωπικό χώρο µελέτης του σπουδαστή.

10 134 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Κινητοποίηση και προσέλκυση του ενδιαφέροντος του σπουδαστή και δηµιουργία κινήτρου για τον προγραµµατισµό. Κατασκευή προγραµµάτων από το σπουδαστή και δηµιουργία γνώσης από τον ίδιο για τον τρόπο που εκτελούνται τα προγράµµατα. Μελέτη και ταξινόµηση των αντιλήψεων των σπουδαστών για τον τρόπο που επιλύουν ένα πρόβληµα µε τη χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού Pascal. Χρήσιµο εργαλείο για τον διδάσκοντα στη φάση της διδασκαλίας ενός έτοιµου προγράµµατος παραδείγµατος, αφού µε τη βοήθεια του AnimPascal µπορεί να δείξει µε λεπτοµέρεια καθετί που αφορά στην εκτέλεση του προγράµµατος. Προσθήκες-Μειονεκτήµατα Σχετικά µε το γραφικό ενδιάµεσο οι βελτιώσεις που θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν είναι: Η οπτικοποίηση των υποπρογραµµάτων αφού στην παρούσα πιλοτική έκδοση της εκπαιδευτικής εφαρµογής οπτικοποιείται µόνο το κύριο µέρος ενός προγράµµατος Pascal. H οπτικοποίηση της εκτέλεσης προς τα πίσω ενός προγράµµατος θα προσφέρει πολλά εκπαιδευτικά οφέλη. Ο τονισµός των γραµµών κώδικα θα µπορούσε να γίνει τµηµατικά ώστε οι σπουδαστές να αντιλαµβάνονται καλύτερα τις περιπτώσεις των δοµών ελέγχου, επιλογής, επανάληψης κ.ο.κ. Σχετικά µε την παρουσίαση των ενεργειών των σπουδαστών και την περαιτέρω αξιοποίησή τους: To AnimPascal στη σηµερινή του έκδοση καταγράφει και παρουσιάζει τις διάφορες εκδόσεις των προγραµµάτων των σπουδαστών και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της µεταγλώττισής τους. Η αυτοµατοποιηµένη αξιοποίηση των καταχωρήσεων είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέµα και σχεδιάζεται να ενσωµατωθεί σε µελλοντική έκδοση του λογισµικού. Το µοντέλο, που σχεδιάζεται µε σκοπό την ενσωµάτωση του στην εκπαιδευτική εφαρµογή, αποτελείται από δύο διακεκριµένες διαδικασίες, οι οποίες παρουσιάζονται και αναλύονται παρακάτω: Ταξινόµηση των µηνυµάτων µεταγλώττισης: Η ταξινόµηση των µηνυµάτων του µεταγλωττιστή είναι δυνατόν να αυτοµατοποιηθεί εύκολα, µε σκοπό την εφαρµογή στατιστικών µεθόδων για την εξαγωγή συµπερασµάτων που αφορούν στα συχνότερα λάθη των σπουδαστών, στην κατηγορία στην οποία ανήκουν και στο χρόνο που αφιερώνουν για την αντιµετώπιση τους, όταν τα λαµβάνουν υπόψη τους. Παρουσίαση διαφορών µεταξύ δύο διαδοχικών ενεργειών για την επίλυση του προβλήµατος: Είναι σηµαντική η εποπτική παρουσίαση των διαφορών µεταξύ δύο διαδοχικών εκδόσεων των προγραµµάτων των σπουδαστών και των αντίστοιχων διαφορών των αποτελεσµάτων του µεταγλωττιστή. Η δυνατότητα αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση εργαλείων, όπως το diff [11]. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να εξαχθούν συµπεράσµατα για το βαθµό κατανόησης των µηνυµάτων του µεταγλωττιστή, βοήθειας που προσφέρουν στην επίλυση του προβλήµατος και τις αντιλήψεις των σπουδαστών γι αυτά. Επιπρόσθετα, όταν τα προγράµµατα είναι απαλλαγµένα από συντακτικά λάθη ή µηνύµατα που µπορούν να οδηγήσουν σε σφάλµατα, τότε µπορεί να γίνει φανερός ο τρόπος αντιµετώπισης του δεδοµένου προβλήµατος από ένα σπουδαστή. Βιβλιογραφία 1. Bentley J., (1986), Programming Pearls, Addison-Wesley,. 2. Birch, M., Boroni, C., Goosey, F., Patton, S., Poole, D., Pratt, C., Ross, R., (1995), DYNALAB: A Dynamic Computer Science Laboratory Infrastructure Featuring Program Animation, In Twentysixth SICGSE Technical Symposium on Computer Science Education (SICGSE Bulletin) vol. 27, pp

11 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή Brusilovski, P., Calabrese, E., Hvorecky, J., Kouchnirenko, A. & Miller P., (1997), Minilanguages: a way to learn programming principles, Education and Information Technologies 2, pp Canneyt M. V., Klämpfl F., (1999), Free Pascal: Users' Manual. Είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο 5. Dagdilelis V., Satratzemi M., (1998), DIDAGRAPH: A Software for Teaching Graph Theory Algorithms, SIGSE Bulletin, ACM Press,30 (3), pp du Boulay, B., (1989), Some Difficulties Of Learning To Program, In Studying The Novice Programmer, Soloway, E., Sprohrer, J. (Eds.) Lawrence Erlbaum Associates, pp Lesuisse R., Some Lessons Drawn from the History of the Binary Search Algorithm, The Computer Journal, Vol. 26, n. 2, 1983, pp Price, B., Baecker, R. & Small, I., (1997), An Introduction to Software Visualization, In Software Visualization: Programming as a multimedia Experience, Stasko, J., Domingue, J., Brown, M. and Price, B., Eds. MIT Press, Cambridge, pp Stallman, R., and Cygnus Support (1995), Debugging with GDB, Free Software Foundation, Boston. 10. αγδιλέλης, Β., (1996), ιδακτική της πληροφορικής. Η διδασκαλία του προγραµµατισµού: αντιλήψεις των σπουδαστών για την κατασκευή κι επικύρωση προγραµµάτων και διδακτικές καταστάσεις για τη διαµόρφωσή τους, ιδακτορική διατριβή, Τµήµα Εφ. Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 11. Diff, είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 783 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ξυνόγαλος Στέλιος Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας stelios@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή :

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή : Περίληψη Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διαπραγματευόμαστε την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που να απευθύνεται στους μαθητές της Γ- Λυκείου, για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Αρχών Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla!

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla! ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές του ΤΕΙ µε τη χρήση του Joomla! ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιώτα Ιωάννα-Ζωή (ΑΜ: Τ-1620)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Σαρημπαλίδης Ιωάννης johnsaribalidis@gmail.com Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Περίληψη Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη υπηρεσιών για τον προσδιορισµό παραµέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Θέμα: Διδασκαλία των βασικών εννοιών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού με τη χρήση της γλώσσας Java και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος BlueJ 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού

Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού Α. Μάργαρης 1, Μ. Παπαστεργίου 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης amarg@uom.gr 2

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Μέθοδος Project

Πληροφορική και Μέθοδος Project Ενότητα Σεναρίου 16 Πληροφορική και Μέθοδος Project 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προσεγγίζοντας διερευνητικά την «Κινητή Τηλεφωνία» στο σχολείο χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο Project και Προηγμένα Συνεργατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μοντελοποίηση και ανάπτυξη πολυμεσικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης με χρήση αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ

Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ Παμαγιώςα Καζάκη 1, Νικόλαξπ Μπέκξπ 2, Ζχή Μπέλλη 3 gkazaki@gmail.com, bekos@sch.gr, zoibelli@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12 Επιµορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιµορφωτών-ειδικό µέρος Ειδικότητα ΠΕ03 Συγγραφική οµάδα Στυλιανός Ιωάννου (συντονιστής) Αθανάσιος Σκούρας Νικολέτα Ξένου Κων/νος Γαβρίλης Ελισάβετ αλιεράκη Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού

Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού Δ. Νικολός 1, Α. Καρατράντου 1, Χ. Παναγιωτακόπουλος 2 1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Παράρτημα Πάτρας, 2 Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα