Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης»."

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς: 1) άρθρο 16 : Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της ΟΜΑ ΑΣ Α 2) Παράρτηµα Γ, ΟΜΑ Α Α, ΥΠΟΟΜΑ Α Α2: ακύρωση του κωδικού µε α/α Q2615A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Μηλιώνη Όλγα Τηλέφωνο: Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΗ07ΛΚ-ΙΨΚ Ηράκλειο, 02 Απριλίου 2014 Αρ. Πρωτ.: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». (β) του Π.. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης». (γ) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/95) «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»., (δ) του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί δηµοσίου Λογιστικού». (ε) του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150Α/2007) «Κ.Π.». (στ) του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 2. Τις αριθµ. 1392, 1394, 1397 και 1398 / 2014 εκθέσεις ανάληψης δαπάνης. 3. Την αριθµ. 210/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού, των όρων της ιακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµού. 4. Τις υπηρεσιακές µας ανάγκες. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια αναλώσιµων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (µελάνια εκτυπωτών) (όπως περιγράφονται

2 αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής) συνολικού προϋπολογισµού (ευρώ) χωρίς το Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 10 Απριλίου 2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 στο γραφείο Β12 του Τµήµατος Προµηθειών, /νσης Οικονοµικού, της Περιφέρειας Κρήτης (Β Όροφος, πλ. Ελευθερίας). Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισµένες στις 10 Απριλίου 2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30 στο γραφείο Β12 του Τµήµατος Προµηθειών, /νσης Οικονοµικού, της Περιφέρειας Κρήτης (Β Όροφος, πλ. Ελευθερίας). Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε το αρθρ 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α ) Περίληψη της ιακήρυξης: 1. Θα δηµοσιευθεί µια φορά σε δύο (2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες, οι οποίες στο τιµολόγιο πληρωµής θα επισυνάπτουν τρία (3) αντίτυπα του φύλλου δηµοσίευσης. 2. Θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης (πλ. Ελευθερίας) 3. Θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα ( ) της Περιφέρειας Κρήτης. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. (α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (γ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (δ) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ..... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ - 2 -

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ - 3 -

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑ Α ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ άρθρο 24 ν.2198/1994 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΥΡΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΥΝΑΤΟ ΧΡΟΝΟ (ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ 1. 0,10% υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. (αρθρ. 4 παρ. του ν. 4313/2011 ΦΕΚ 204Α) 2. η ανωτέρω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ αυτού 3. Μ.Τ.Π.Υ. 3% 4. επί της ανωτέρω κράτησης διενεργείται κράτηση 2% Χαρτόσηµο και 20% ΟΓΑ επί Χαρτοσήµου Κατά την πληρωµή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 Φόρος Εισοδήµατος

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - 5 -

6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, στην Ελληνική γλώσσα και σε έντυπη µορφή µέσα σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την ηµεροµηνία του διαγωνισµού που ορίζεται από τη διακήρυξη. 1.2 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. Ο αριθµός της διακήρυξης. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Τα στοιχεία του αποστολέα 1.3 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: Η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ή πλήρης αποδοχή των όρων της διακήρυξης και ο χρόνος ισχύος της οικονοµικής προσφοράς όπως ορίζεται στο άρθρο 1.12 της παρούσας. 1.4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσης). 1.5 Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι τιµές της προσφοράς για την προµήθεια των ειδών θα αναγράφονται στους έντυπους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης (ΠΙΝΑΚΕΣ 1 έως 4, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

7 1.6 Γίνονται δεκτές προφορές για το σύνολο των ειδών της οµάδας Α. 1.7 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1.8 Η Επιτροπή του ιαγωνισµού και Αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη ιακήρυξη. 1.9 Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. Οι διαγωνιζόµενοι ή οι εκπρόσωποι τους λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν -κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων- αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ιακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενεργείας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. ΤΙΜΕΣ 2.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς και θα αναφέρονται σε τιµή µονάδος. 2.2 Οι τιµές µονάδας θα δίνονται χωρίς υπολογισµό ΦΠΑ

8 2.3 Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 2.4 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2.5 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2.6 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2.7 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή θα γίνεται µετά την οριστική παραλαβή των ειδών µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδίδεται µε βάση το τιµολόγιο του προµηθευτή και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά από το άρθρο 35 του Π.. 118/07. Το ίδιο ισχύει και για τις τµηµατικές παραδόσεις ειδών εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη. 4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης στα κτίρια των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών και µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη λήψη κάθε σχετικής παραγγελίας. 5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όλες οι προβλεπόµενες κρατήσεις βαρύνουν τους προµηθευτές - 8 -

9 6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος της προµήθειας ποσότητας, όχι όµως λιγότερο του 50%. ιευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα κατά 30% χωρίς αύξηση της προϋπολογιζόµενης δαπάνης. 7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της, µε δικαίωµα της Περιφέρειας Κρήτης για παράταση του χρόνου ισχύος της για δύο (2) ακόµη µήνες µονοµερώς µε τους ίδιους όρους και τιµές. Οι αναφερόµενες ποσότητες στα προσφερόµενα είδη δεν είναι δεσµευτικές για την Υπηρεσία µας, µπορούν να αυξοµειωθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύµβασης ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου χωρίς αύξηση του συµβατικού ποσού της κάθε οµάδας. 8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 8.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 8.2 Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 8.3 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η \ξη

10 8.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. 8.5 Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να ισχύει για έναν χρόνο από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, πλέον δύο (2) µήνες σε περίπτωση µονοµερούς παράτασης της σύµβασης (όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας /ξης) 8.6 Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ) 8.7 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.25 του Κ.Π..(118/07). 9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9.1 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 9.2 Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο Παράρτηµα Α της παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβαση του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 9.3 Οι τιµές της προσφοράς για την προµήθεια των ειδών θα αναγράφονται στους έντυπους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης (παράρτηµα Γ, ΠΙΝΑΚΕΣ 1 έως 4) και µόνο σε αυτούς

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

12 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑ Α Α ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY 60,000 χωρίς το ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑ Α Α1 - ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ INKJET Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΧΡΩΜΑ 1 HP C4844A (10) 10 Μαύρο 2 C6615D (15) 13 " 3 C9351AE (21) 8 " 4 C8727A (27) 3 " A (45) 13 " 6 C66456A (56) 3 " " " 9 C9362EE (336) 3 " 10 C8765EE (338) 8 " " " 13 C9397A (72) 3 " 14 C8767EE (339) 13 " 15 C4836AE (11) C 3 cyan 16 C4837AE (11) M 3 magenta 17 C4838AE (11) Y 3 yellow 18 C6625AE (17) 5 Εγχρωµο 19 C6578D (78) 15 " 20 C9352AE (22) 10 " 21 C8728A (28) 3 " 22 C6657A (57) 3 " " " 25 C9361EE (342) 3 " 26 C8766EE (343) 10 " " (C) 3 cyan (M) 3 magenta (Y) 3 yellow 31 C9398A (C) 72 5 cyan 32 C9399A (M) 72 5 magenta ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ml ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( )

13 33 C9400A (Y) 72 5 yellow 34 C9401A (GR) 72 5 Grey 35 BCI 24 3 Μαύρο 36 CLI 8BK 3 " 37 PG " 38 PG " 39 PGI 525BK 3 " 40 CLI 526BK 3 " 41 PGI 5BK 5 " 42 BCI 24 3 Εγχρωµο CANON 43 CLI 8C 3 cyan 44 CLI 8M 3 magenta 45 CLI 8Y 3 yellow 46 CL Εγχρωµο 47 CL Εγχρωµο 48 CLI 526C 3 cyan 49 CLI 526M 3 magenta 50 CLI 526Y 3 yellow 51 T Μαύρο 52 C13TO40BO (T0 801) 15 " 53 C13TO80240BO (T0 802) 5 cyan 54 C13TO80340BO (T0 803) 5 magenta 55 EPSON C13TO80440BO (T0 804) 5 yellow 56 C13TO80540BO (T0 805) 5 light cyan 57 C13TO80640BO (T0 806) 5 light magenta 58 T cyan 59 T magenta 60 T yellow 61 LEXMARK 10NO217 (17) 5 Μαύρο 62 10NO227 (27) 5 Εγχρωµο ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

14 Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΠΟΟΜΑ Α Α2 - ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER ΚΩ ΙΚΟΣ TONER ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΧΡΩΜΑ Μαύρο 2 B " 3 ΟΚΙ Y 5 Cyan M 5 Magenta C 5 Yellow SE 3 Μαύρο 7 12A " 8 12A " 9 14K " 10 18S " SE 3 " HE 5 " 13 C 5220 KS 3 " A11E 3 " LEXMARK A11E 3 " H11E 3 " E 4 " 18 36A 1 " 19 X340H11G 3 " 20 37A 1 Έγχρωµο 21 C 5220 CS 5 Cyan 22 C 5220 MS 5 Magenta 23 C 5220 YS 5 Yellow 24 HP CF 280 A 10 Μαύρο 25 C 7115A 3 " 26 C 3903 A 3 " 27 C7115X 3 " 28 C9730A 3 " 29 CB435A 5 " 30 CB436A 5 " 31 CC530A 7 " 32 CE278A 20 " 33 CE285A 3 " 34 CE310A 3 " 35 CE505A 7 " 36 Q1338A 7 " 37 Q2610A 3 " 38 Q2612A 16 " 39 Q2613X 3 " ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ml ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( ) 41 Q2624A 5 " 42 Q3960A 3 " 43 Q5949A 5 "

15 44 Q6000A 5 " 45 Q6470A 3 " 46 Q7551A 50 " 47 Q7553 X 3 " 48 C9731A (C) 3 Cyan 49 C9733A (M) 3 Magenta 50 C9732A (Y) 3 Yellow 51 CC531A (C) 3 Cyan 52 CC532A (Y) 3 Magenta 53 CC533A (M) 3 Yellow 54 CE 311A (C) 3 Cyan 55 CE 312A (Y) 3 Magenta 56 CE 313A (M) 3 Yellow 57 Q3961A (C) 3 Cyan 58 Q3962A (M) 3 Magenta 59 Q3963A (Y) 3 Yellow 60 Q6001A (C) 5 Cyan 61 Q6002A (Y) 5 Magenta 62 Q6003A (M) 5 Yellow 63 Q7581A (C) 3 Cyan 64 Q7582A (Y) 3 Magenta 65 Q7583A (M) 3 Yellow 66 S Μαύρο 67 EPSON EPL " 68 EPL " 69 TK " 70 TK " 71 TK " 72 TK 18 5 " 73 KYOCERA TK " 74 TK " 75 TK 540 C 5 Cyan 76 TK 540 M 5 Magenta 77 TK 540 Y 5 Yellow 78 BROTHER TN Μαύρο 79 TNP 22 K 10 Μαύρο 80 TNP 22 C 10 Cyan DEVELOP 81 TNP 22 M 10 Magenta 82 TNP 22 Y 10 Yellow 83 SAMSUNG MLT D116L 2 Μαύρο 84 CLT K4072S 3 Yellow 85 ML 1520 D3 3 " 86 ML 2010 D3 3 " 87 ML 2250 D5 3 " 88 MLD 3470 B 3 " 89 ML "

16 90 MLT D 1082S 1 " 91 CLT 4092 K 1 " 92 CLT C4072S 3 Εγχρωµο 93 CLT M4072S 3 " 94 CLT Y4072S 3 " 95 CLT 4092 C 3 Cyan 96 CLT 4092 M 3 Magenta 97 CLT 4092 Y 3 Yellow 98 A0V301H 5 Μαύρο 99 KONICA A0V30GH (C) 3 Cyan 100 MINOLTA A0V30AH (M) 3 Magenta 101 A0V305H (Y) 3 Yellow ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ Α/Α FAX ΜΑΡΚΑ & ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΟΜΑ Α Α3 - ΜΕΛΑΝΙΑ & ΤΟΝΕΡ FAX ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ml ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( )

17 1 BROTHER 2820 TN BROTHER 2920 TN BROTHER 8070P TN BROTHER T94 T CANON B820 BX3 1 6 CANON I SENSYS L 140 FX CANON L100 FX LANIER LF 110 TYPE OKIFAX PANAFAX UF-490 UG PANASONC KX-FC225 KX-FA 52X 2 12 PANASONIC KX FL 205 KX FA 52X 5 13 PANASONIC KX FL 401 KX FA T88X 1 14 PANASONIC KX FL 421 KX-FAT88X 2 15 PANASONIC KX FL 511 KX-FA 83X 3 16 PANASONIC KX F 1810 KX FA136X 2 17 PANASONIC KX FLM 551 KX FA 76X 1 18 PANASONIC KX FLM 651 KX FA 83X 1 19 PANASONIC KX FP 141 KX-FA54X 2 20 PANASONIC KX FP 215 KX - FA 52X 2 21 PANASONIC KX FPI 41 KX FA 54X 1 22 PANASONIC KX FP 151 KX FA PANASONIC KX MP 2025 KX-FAT 411X 1 24 PANASONIC UF E1 PC 20 BK 1 25 PANASONIC UF 490 UG 3221AG 1 26 PHILIPS FAXJET 325 PFA PHILIPS LASER 825 PFA PHILIPS LASER 5125 PFA RICOH 1140L RICOH 1013F 1250D 1 31 RICOH UF-490 UF SAMSUNG SF 3100T M10 1 SAMSUNG SF /345TP/360 M40 34 SAMSUNG SCX 4300 ML TD 1092S 1 SCX 3 35 SAMSUNG SF D/ELS 36 SAMSUNG SF 560R SF D560RA 8 SCX 1 37 SAMSUNG SF D/ELS MLT 3 38 SAMSUNG SF 650 D1052S.ELS 39 TOSHIBA E STUDIO 170F T 170F 5 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

18 Α/Α ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 DEVELOP INEO 213 ΥΠΟΟΜΑ Α Α4 - ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΝΕΡ TYPE TN DIALTA DI3010 MT 303B 1 3 KONICA KONICA 7022 TN ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ml ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( )

19 5 KONICA KONICA 7115 TN KONICA MINOLTA 130 TN KONICA MINOLTA 7145 TN 401K 2 9 KONICA MINOLTA 7155 TN KONICA MINOLTA BIZHUB 210/DI TN KONICA MINOLTA BIZHUB 250 TN KONICA MINOLTA DIALTA Di3010 TN 303B 2 13 KONICA MINOLTA 162 TN KYOCERA KM 2035/2050 TK KYOCERA KM 3050 TK KYOCERA KM 4035 KM KYOCERA KM 6030 TK TK (BL) 2 19 KYOCERA KM C3232 TK 825 (C) 1 20 TK 825 (M) 1 21 TK 825 (Y) 1 22 NASHUATEC DSM 627 AFICIO DSM PANASONIC FP 7722/7818 FQ TK RICOH AFICIO MP D 1 25 RICOH 1013F AFICIO 1250D SHARP MX 2310U MX-23GTBA 1 MX-23GTCA 1 MX-23GTYA 1 MX-23GTMA 1 30 SHARP AR-5316 AR-016T 2 31 TOSHIBA ESTUDIO 35 T 3500 E 2 32 TOSHIBA ESTUDIO 206 T 1640 E 2 33 TOSHIBA ESSTUDIO 232 T 2320 E 2 34 TOSHIBA ESTUDIO 230 T 2320 E 2 35 TOSHIBA STUDIO 45 T TOSHIBA ESTUDIO 177 T TOSHIBA STUDIO 452 T3520E 2 38 UTAX CD 1120 CD UTAX CD 1230 CD UTAX CD 1316 CD XEROX 5638 WORKCENTRE 006R

20 42 XEROX C118 COPYCENTER 006R XEROX C35 COPYCENTRE 006R ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑ Α Α - ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Α) Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά προϊόντα του εκάστοτε κατασκευαστή (OEM: Original Equipment Manufacturers) και όχι από τρίτους κατασκευαστές (Third Party Manufacturers), επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς του συµµετέχοντος

21 Β) Η ηµεροµηνία λήξεως των προσφερόµενων ειδών θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1) έτος κατά την ηµεροµηνία παράδοσής τους. Γ) Για τα INKJET και LASER TONER να δοθούν στοιχεία για την ποσότητα του περιεχοµένου τους (στα Inkjet περιεκτικότητα σε ml και στα Laser Toner αριθµός σελίδων που τυπώνει µε ποσοστό κάλυψης 5%), όπως φαίνεται στους παραπάνω πίνακες (ΠΙΝΑΚΑΣ 1, 2, 3 & ΠΙΝΑΚΑΣ 4). ) Οι τιµές της προσφοράς για την προµήθεια των ειδών θα αναγράφονται στους έντυπους πίνακες (ΠΙΝΑΚΑΣ 1, 2, 3 & ΠΙΝΑΚΑΣ 4) που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης και µόνο σε αυτούς

22 ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ Α Α (ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ../ Τα προσφερόµενα είδη είναι τα αυθεντικά προϊόντα του εκάστοτε κατασκευαστή (OEM: Original Equipment Manufacturers) και όχι από τρίτους κατασκευαστές (Third Party Manufacturers). 2. Η ηµεροµηνία λήξεως των προσφερόµενων ειδών θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος κατά την ηµεροµηνία παράδοσής τους. Ηράκλειο,.../.../2014 Ο Υπογράφων

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

24 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοµασία Τράπεζας.. Κατάστηµα. ( /νση οδός -αριθµός TK fax ) ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Τ.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ηµεροµηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως).. υπέρ της εταιρείας. \νση. δια τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της για την προµήθεια... σύµφωνα µε την υπ. αρ. \ δ\ξή σας. - Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. - Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. - Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. - Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη \ξη). - Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και ΝΠ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας

25 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονοµασία Τράπεζας.. Κατάστηµα. ( /νση οδός -αριθµός TK fax ) Προς Ηµεροµηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Τ.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διηζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)..... στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας.. \νση.για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό.σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη προµήθεια (αρ.διακ/ξης /.) προς κάλυψη αναγκών του.και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας...ευρω αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. - Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. - Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Ηράκλειο, 5 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 121879/45953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (η) Την αριθµ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (η) Την αριθµ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 12 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 32526 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας: 71201

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002833705 2015-06-09

15PROC002833705 2015-06-09 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α.Δ.Α.M: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λασσαίας 1 Α,713 05 Ηράκλειο Πληροφορίες: Γ.Τζιρίτα Τηλ:2810.529.168-fax:2810.529.125

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την εφηµερίδα δηµοσίευσης «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003085358 2015-09-24

15PROC003085358 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας: 71201 Πληροφορίες: Κουτάντου Μαρία Τηλέφωνο: 2813

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αρ. ιακήρυξης 29418/6.3.2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (ι) Την αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (ι) Την αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 27 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 39059 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΕΟΡ1Π-ΥΛΓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΔΑ: Β4ΘΕΟΡ1Π-ΥΛΓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ K.Y. ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΝ. ΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 12/9/2012 Τέρµα οδού Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Ηράκλειο:19/01/2015 Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Κυπριωτάκη Θεονύµφη, Κυριακάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία: 24-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 5008 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κοµνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΔΑ Β4ΩΧ469Η-25ΙΗΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός 25-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ. Διακήρυξης 14 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002497898 2014-12-22

14PROC002497898 2014-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17 ο ΧΙΛ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Τ.Κ.: 153

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Νέα Μουδανιά, 19/7/2011 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αρ. Πρωτ. :27047 Ταχ. ιεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Παπαστεργίου Αστέριος Τηλέφωνο: 2373350250 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. για την προμήθεια:

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια: ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ Αρ. πρωτ.: 39/ΣΔ/13 Άμφισσα 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Παπάγου, 28 / 6 / 2005 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Βαθµός Προτ/τας ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 35155 / 6852 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002283191 2014-09-10

14PROC002283191 2014-09-10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002283191 2014-09-10 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. ιακήρυξης 71/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΛΓΛ7ΛΚ-212 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 16-12-2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.126741 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. : 323/Γρ. Διοικητή FAX : 2810 542080 e-mail: prom@pagni.gr www.pagni.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Π/2015

Αρ. πρωτ. : 323/Γρ. Διοικητή FAX : 2810 542080 e-mail: prom@pagni.gr www.pagni.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ07ΛΗ-93Υ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΝ07ΛΗ-93Υ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ XΑΛΚΙ Α 29/12/2011 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 119336/7722 Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. ιακήρυξης 49/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓ- ΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝ- ΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 64167/5980/19-06-2014 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓ- ΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝ- ΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 64167/5980/19-06-2014 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Τηλ. : 22810361522-21 Fax : 22810-82376 /νση : Πλατεία Τσιροπινά ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα