Κ.Α Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού ,99 µε Φ.Π.Α. & ,00 χωρίς Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ.Α. 10.6673.002. Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 63.729,99 µε Φ.Π.Α. & 51.813,00 χωρίς Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕTOYΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,99 ΜΕ Φ.Π.Α. & ,00 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΜΕΛΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 7/2015 Προµήθεια ανταλλακτικών για εκτυπωτές πολυµηχανήµατα και φωτοτυπικά έτους 2015 Κ.Α ΤΜΗΜΑ Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού ,99 µε Φ.Π.Α. & ,00 χωρίς Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια: 1. Ανταλλακτικών για εκτυπωτές πολυµηχανήµατα, φωτοτυπικά και τηλεµοιοτυπικά µηχανήµατα έτους Η προµήθεια γενικά περιλαµβάνει καρµπονοταινίες, γραφίτες, toner, τύµπανα, drum, κ.λπ.. 2. Για να εξασφαλισθεί η συνέχεια της καλής λειτουργίας των µηχανηµάτων, πρέπει τα ανταλλακτικά και αναλώσιµα να είναι αυθεντικά, αυτά που προτείνονται από τους αντίστοιχους κατασκευαστές και µόνο. Επίσης, όλα τα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα πρέπει να έχουν προδιαγραφές σύµφωνες µε τα χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας µελέτης. Τα είδη πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές : ΟΜΑ Α Α: ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ - ΤΟΝΕΡ Όλα τα προσφερόµενα είδη θα είναι γνήσια αντιπροσωπείας αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των µηχανηµάτων (original) ή ισοδύναµα αυτών, σύµφωνα µε τον κατασκευαστή του κάθε εκτυπωτή (αυθεντικά). 2. Να είναι αρίστης ποιότητας και πρέπει δε να πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του κάθε µηχανήµατος. 3. Να αναγράφεται η τιµή µονάδας ανά τεµάχιο. 4. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται το εργοστάσιο παραγωγής του τελικού προίόντος και η χώρα στην οποία παράγεται το προϊόν. 5. Για όλα τα είδη απαιτείται ως απαράβατος όρος, µε ποινή αποκλεισµού- έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναµη και πιστοποίηση ISO 14001:2004 ή ισοδύναµη. 6. Τόσο τα µελάνια όσο και τα τόνερ απαραιτήτως να είναι εσωτερικά συσκευασµένα αεροστεγώς 7. Η εξωτερική συσκευασία να φέρει τοποθετηµένους κωδικούς αναγνώρισης (barcode) καθώς και ευκρινώς ο τύπος του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται. 8. Στη συσκευασία να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης και το προϊόν να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 24 µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσης που θα αναγράφεται στο τιµολόγιο ή το δελτίο αποστολής. 9. Ο ανάδοχος θα πρέπει για κάθε παραδιδόµενη ποσότητα (αρχική ή επαναληπτική) να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 24 µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής που θα αναγράφεται στο τιµολόγιο ή το δελτίο αποστολής. 10. Για κάθε laser toner να αναγράφεται ο αριθµός σελίδων που εκτυπώνονται σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO/IEC (Black Toner), ISO/IEC19798 (Colour Toner) και ISO/IEC/24711 για κάθε Inkjet και η περιεκτικότητά του σε ml. 2

3 11. Τα αναλώσιµα υλικά να µην παρουσιάζουν κατασκευαστικό ελάττωµα ή πρόβληµα λειτουργίας. Αυτά που τυχόν βρεθούν είτε κατά τον έλεγχο παραλαβής είτε µετέπειτα κατά την περίοδο χρήσης τους ακατάλληλα µε αποτέλεσµα : ποιότητα εκτύπωσης µη ισάξια του αυθεντικού κακή ή/και παντελή έλλειψη εκτύπωσης να µην αναγνωρίζονται από το µηχάνηµα για το οποίο προορίζονται µικρότερο αριθµό εκτυπώσεων από τον αριθµό που προβλέπεται από τα αντίστοιχα ISO (αριθµού σελίδων εκτύπωσης) θα αντικαθιστούνται άµεσα µε νέα αρίστης ποιότητας, εάν δε, αποδειχτούν ελαττωµατικά και η ποσότητα των ελαττωµατικών ειδών ξεπερνά το 15% της ολικής ποσότητας του αντίστοιχου είδους, τότε ο προµηθευτής υποχρεούται σε άµεση προληπτική αντικατάσταση όλης της υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους, σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του ήµου Σερρών. 12. Ενιαία σήµανση «CE» (Communitas Europaea) ή άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, γίνονται επίσης δεκτά. ΟΜΑ Α B: ΤΥΜΠΑΝΑ ΚΕΦΑΛΕΣ (αυθεντικά). 1.Παρέχονται σύµφωνα µε τον κατασκευαστή του κάθε µηχανήµατος(αυθεντικά) 2. Να είναι αρίστης ποιότητας 3.Να µην παρουσιάζουν κατασκευαστικό ελάττωµα ή πρόβληµα λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάσταση της ελαττωµατικής ποσότητας χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του ήµου Σερρών. Αν η ποσότητα των ελαττωµατικών ειδών ξεπερνά το 15% της ολικής ποσότητας του αντίστοιχου είδους, τότε ο προµηθευτής υποχρεούται σε άµεση προληπτική αντικατάσταση όλης της υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους. 4. Στη συσκευασία να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης και το προϊόν να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 24 µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσης που θα αναγράφεται στο τιµολόγιο ή το δελτίο αποστολής. 5. Ο ανάδοχος θα πρέπει για κάθε παραδιδόµενη ποσότητα (αρχική ή επαναληπτική) να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 24 µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής που θα αναγράφεται στο τιµολόγιο ή το δελτίο αποστολής. 6. Ενιαία σήµανση «CE» (Communitas Europaea) ή άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, γίνονται επίσης δεκτά. 7. Για όλα τα είδη απαιτείται ως απαράβατος όρος, µε ποινή αποκλεισµού- έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναµη. Σέρρες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο / ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΜΥΓ ΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΝΙΤΑ 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 7/2015 Προµήθεια ανταλλακτικών για εκτυπωτές πολυµηχανήµατα και φωτοτυπικά έτους 2015 Κ.Α ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Α. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ Α Α: ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΧΡΩΜΑ PANASONIC KX-MB 2025 KX-FC 225/KX- FP215/KX- FP205GR/KX- PANASONIC FP205/KX-FC265 DESKJET 9800 ΠΛΗΘ ΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΝΕΡ KX-FAT411X (2000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΚΑΡΜΠΟΝΟΤΑΙΝΙΑ KX- FA52X ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΙ 339 ΜΑΥΡΟ C8767EE ΜΑΥΡΟ CANON PIXMA IP 3000 ΜΕΛΑΝΙ BCI 3e BK ΜΑΥΡΟ CANON PIXMA IP 3000 ΜΕΛΑΝΙ BCI 6C ΕΓΧΡΩΜΟ CANON PIXMA IP 3000 ΜΕΛΑΝΙ BCI 6M ΕΓΧΡΩΜΟ CANON PIXMA IP 3000 ΜΕΛΑΝΙ BCI 6Y ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ CANON PGI-5 CANON PIXMA IX 4000 Black 0628B001 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΙ CLI-8 Cyan CANON PIXMA IX B001 ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ CLI-8 Magenta CANON PIXMA IX B001 ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ CLI-8 Yellow CANON PIXMA IX B001 ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ Epson Multipack T0715 (B-C-M-Y) EPSON D120 INJEKT C13T ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ FAX ΜΕ FAX SF-370 ΟΕΜ: M41 (750 ΣΕΛΙ ΕΣ) ΜΑΥΡΟ PACKARD NO 21 ΜΑΥΡΟ DESKJET F4180 (BLACK) ΜΑΥΡΟ OFFICEJET 5510/DESKJET PACKARD NO 22 F4180 ΤΡΙΧΡΩΜΟ (TRI-COLOUR) ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ 10 Black PS/DESKJET 2800 C4844A 69ml ΜΑΥΡΟ BUSINESS 1000 ΜΕΛΑΝΙ 13 Black C4814A (920 σελίδες) ΜΑΥΡΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο

5 BUSINESS 1000 ΜΕΛΑΝΙ 13 Cyan C4815A (1200 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ BUSINESS 1000 ΜΕΛΑΝΙ 13 Magenta C4816A (1020 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ BUSINESS 1000 ΜΕΛΑΝΙ 13 Yellow C4817A (1260 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ BUSINESS 2800 PACKARD NO 11 CYAN C4836A ΕΓΧΡΩΜΟ BUSINESS 2800 PACKARD NO 11 MAGENTA C4837A ΕΓΧΡΩΜΟ BUSINESS 2800 PACKARD NO 11 YELLOW C4838A ΕΓΧΡΩΜΟ K7100 INJEKT ΜΕΛΑΝΙ 339 Black C8767EE (800 σελίδες) ΜΑΥΡΟ K7100 INJEKT ΜΕΛΑΝΙ 343 Colour C8766EE (330 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ PS ΜΕΛΑΝΙ 82 Cyan C4911A 69ml ΕΓΧΡΩΜΟ PS ΜΕΛΑΝΙ 82 Magenta C4912A 69ml ΕΓΧΡΩΜΟ PS ΜΕΛΑΝΙ 82 Yellow C4913A 69ml ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ GREY 72 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΙ MATTEBLACK 72 ΜΑΥΡΟ OFFICEJET ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΝΟ 56 ΜΑΥΡΟ /OFFICEJET 5510 (520 σελίδες) OFFICEJET 5610 ΜΕΛΑΝΙ ΤΡΙΧΡΩΜΟ NO 22 (165 σελίδες) ΜΑΥΡΟ Z2320 ΜΕΛΑΝΙ No 15 COLOR 18C2110E ΕΓΧΡΩΜΟ Z2320 ΜΕΛΑΝΙ No 14 BLACK 18C2090 ΜΑΥΡΟ SF 430 ΜΕΛΑΝΙ Samsung M-50 Black ΜΑΥΡΟ SF-330 ΜΕΛΑΝΙ Samsung Μ-40 Black (750 σελίδες) ΜΑΥΡΟ EPSON STYLUS D120 ΜΕΛΑΝΙ T0714 Y ΕΓΧΡΩΜΟ OFFICEJET K7100 ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ 343 (330σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ DESKJET 9800 ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ 344 C9363EE ΕΓΧΡΩΜΟ DESKJET 920C ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ C6578DE ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ MAGENTA 72 ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ PHOTOBLACK 72 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ VIVERA CYAN 72 ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ YELLOW 72 ΕΓΧΡΩΜΟ OFFICEJET K7100 ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ 338 (450 σελίδες) ΜΑΥΡΟ DESKJET 920C ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ C6615NE ΜΑΥΡΟ EPSON STYLUS D120 ΜΕΛΑΝΙ Τ0711 ΒΚ ΜΑΥΡΟ EPSON STYLUS D120 ΜΕΛΑΝΙ Τ0712 C ΕΓΧΡΩΜΟ EPSON STYLUS D120 ΜΕΛΑΝΙ Τ0713 M ΕΓΧΡΩΜΟ

6 OKI MICROLINE 3320 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ OKI ML- 183/192/ ΜΑΥΡΟ BROTHER T104/T94 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ PC-72RF 2 ΜΑΥΡΟ MICROLINE 393 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ OKI MICROLINE 393 ΜΑΥΡΟ XEROX COPYCENTER C118 ΤΟΝΕΡ 006R Black (6000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ JET P2055dn ΤΟΝΕΡ 05A Black CE505X (6500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ XEROX WORKCENTER 5020 ΤΟΝΕΡ 106R01277 Black (12000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ XEROX PHASER 3300 MFP ΤΟΝΕΡ 106R01411 Black (4000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ XEROX PHASER 3200 MFP ΤΟΝΕΡ 113R00730 Black (3000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ RICOH AFICIO 2018 ΤΟΝΕΡ 1230D BLACK (9000 σελίδες)) ΜΑΥΡΟ E321 ΤΟΝΕΡ 12A7405 Black (6000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ T420 ΤΟΝΕΡ 12A7410 Black (5000) ΜΑΥΡΟ E260/E260DN ΤΟΝΕΡ 260A11E Black (3500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ E460/E360DE/360D N/E460D/E460DN ΤΟΝΕΡ 360H11E (9000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ OKI B411d ΤΟΝΕΡ Black (3000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ E450DN ΤΟΝΕΡ 450A11E Black (6000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ JET P3005DN ΤΟΝΕΡ 51X Black Q7551X (13000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ T640 ΤΟΝΕΡ 64016SE Black (6000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ XEROX WORKCENTER M128 ΤΟΝΕΡ BLACK 006R01182 (30000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ XEROX WORKCENTER PE220 ΤΟΝΕΡ BLACK 013R00621 (3000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ BLACK 125A CB540A (2200 σελίδες) ΜΑΥΡΟ CANON FAX L220 ΤΟΝΕΡ Canon 1557A002BA (2700 σελίδες) ΜΑΥΡΟ CANON NP 6045 ΤΟΝΕΡ Canon Black Copier NPG-14 (30000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ CANON IR 2200 ΤΟΝΕΡ Canon GPR-6 C- EXV3 IR2200 Black (16000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ CANON IR 5000 ΤΟΝΕΡ C-EXV1 Black ( σελίδες) ΜΑΥΡΟ CANON IR 1600 ΤΟΝΕΡ C-EXV5 Black (15700 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ CYAN 125A CB541A (1400 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ EPSON ACU C1100 ΤΟΝΕΡ Cyan S high capacity (4000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ E250D ΤΟΝΕΡ E352H11A Black (9000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ 304A Black CC530A (3500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ 304A Cyan CC532A (2800 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ 304A Magenta CC532A (2800 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ 304A Yellow CC532A (2800 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ

7 JET P3015 ΤΟΝΕΡ 55X Black CE255X (12500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ KYOCERA KM-2530 ΤΟΝΕΡ KM- 2530/3035/3530/4030/4035/ σελίδες (370AB000) ΜΑΥΡΟ PANASONIC KX-FLM651 ΤΟΝΕΡ KX-FA83X ΜΑΥΡΟ KYOCERA FS1100 ΤΟΝΕΡ KYOCERA TK140 (6000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ MS310DN ΤΟΝΕΡ Lexmark 50F2H00 Black (5000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ MS510DN ΤΟΝΕΡ 50F2X00 MS410/510/610 (502X) (10000 ΣΕΛΙ ΩΝ) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ MAGENTA 125A CB543A (1400 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ EPSON PANASONIC RICOH ACU C1100 SCX-3400F/SF- 760P/ML2165 SF-650 SCX4828 FN ML2850D PANASONIC KX-PF 250GR JET 1022/JET 3015/JET 3050/JET 1020 LANIER LP118D RICOH AFICIO MP 2510 NRG RICOH RICOH RICOH RICOH EPSON EPSON SHARP NRG-1312/AFICIO 1015 AFICIO MP C2500 AFICIO MP C2500 AFICIO MP C2500 AFICIO MP C2500 EPL-6200L ACU M1400/EPSON MX14NF/M1400 SL-M2675FN SF-5100/SF-5100P AR-5623N T650N ΤΟΝΕΡ Magenta S high capacity (4000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ MLT-D101S Black (1500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ MLT-D1052L Black (2500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ MLT-D2092L Black High Capacity (5000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ MLT-D2850A Black (2000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ Panasonic KX- FA136X ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ Q2612A (2000 ΜΑΥΡΟ σελίδες) ΤΟΝΕΡ RICOH /413197/SP1000 (4000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ Ricoh Black Type 2220D ( σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ RICOH AFICIO 1015/1018/D/1113 T1220D (9000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ RICOH BLACK (20000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ RICOH CYAN (15000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ RICOH MAGENTA (15000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ RICOH YELLOW (15000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ S Black (3000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ S Black (1000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ Samsung MLT- D116L Black (3000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ SF-5100D3 Black (2500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ Sharp MX-235GT Black (16000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ T650H11E (25000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ

8 KONICA KONICA KONICA KONICA KONICA EPSON ADLER TRIUMPH KONICA 7220 X204N X264DN X340 ACU C1100 LP4045 ΤΟΝΕΡ TN314 ΓΙΑ BIZHUB BLACK (26000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ TN314C ΓΙΑ BIZHUB CYAN (20000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ TN314M ΓΙΑ BIZHUB MAGENTA (20000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ TN314Y ΓΙΑ BIZHUB YELLOW (20000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ TΝ-101Κ (11000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ X203A11 Black (2500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ X264H11 Black (9000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ X340A11G Black (2500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ YELLOW 125A CB542A (1400 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ Yellow S high capacity (4000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ADLER TRIUMPH ΜΑΥΡΟ DEVELOP 1502 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ DEVELOP 1502 ΜΑΥΡΟ INFOTEC INFOTEC 4180MF ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ INFOTEC 4180MF ΜΑΥΡΟ RICOH INFOTEK IS 2320 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ RICOH INFOTEK IS 2320 ΜΑΥΡΟ RICOH IS 2225 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ RICOH IS 2225 ΜΑΥΡΟ EPSON ACU C1100 ΤΟΝΕΡ ΜΑΥΡΟ S Black (4000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ KYOCERA DC2025 ΤΟΝΕΡ ΤΚ-2530 (34000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ KYOCERA MITA ECOCYS FS2000D ΤΟΝΕΡ ΤΚ-310 (12000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ KYOCERA KM-1650/2310/2016 ΤΟΝΕΡ ΤΚ-410 (15000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ KONICA ΤΟΝΕΡ ΤΝ-114 (11000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ KONICA 162 BIZHUB/211/DEVEL OP 2050i ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9 ΟΜΑ Α B: TYΜΠΑΝΑ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ EPSON EPSON KYOCERA KYOCERA OKI ΤΙΜΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ C13S /42000 COLOR/BLACK) 1 220,00 220,00 C13S ( σελίδες) 2 85,00 170,00 Kyocera DK Drum kit 1 140,00 140,00 DK-310 ( σελίδες) 3 240,00 720,00 E250X22G ( σελίδες) 2 40,00 80,00 E260X22G ( σελίδες) 9 40,00 360,00 50F0Z00 (60000 pages) 3 45,00 135,00 Drum for OkiData B411D/B411DN 1 90,00 90,00 X203H22 ( σελίδες) 2 70,00 140,00 E260X22G ( σελίδες) 2 40,00 80,00 Samsung Drum MLT-R ,00 80,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σέρρες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΥΓ ΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΝΙΤΑ 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 7/2015 Προµήθεια ανταλλακτικών για εκτυπωτές πολυµηχανήµατα και φωτοτυπικά έτους 2015 Κ.Α ΤΜΗΜΑ Α. Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ Α Α: ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΝΕΡ KX-FAT411X (2000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 4 PANASONIC KX-MB 2025 KX-FC 225/KX- FP215/KX- FP205GR/KX- PANASONIC FP205/KX-FC265 DESKJET 9800 ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΡΜΠΟΝΟΤΑΙΝΙΑ KX- FA52X ΜΑΥΡΟ 25 ΜΕΛΑΝΙ 339 ΜΑΥΡΟ C8767EE ΜΑΥΡΟ 8 CANON PIXMA IP 3000 ΜΕΛΑΝΙ BCI 3e BK ΜΑΥΡΟ 6 CANON PIXMA IP 3000 ΜΕΛΑΝΙ BCI 6C ΕΓΧΡΩΜΟ 4 CANON PIXMA IP 3000 ΜΕΛΑΝΙ BCI 6M ΕΓΧΡΩΜΟ 4 CANON PIXMA IP 3000 ΜΕΛΑΝΙ BCI 6Y ΕΓΧΡΩΜΟ 4 CANON PIXMA IX 4000 ΜΕΛΑΝΙ CANON PGI-5 Black 0628B001 ΜΑΥΡΟ 6 CANON PIXMA IX 4000 ΜΕΛΑΝΙ CLI-8 Cyan 0621B001 ΕΓΧΡΩΜΟ 4 CANON PIXMA IX 4000 ΜΕΛΑΝΙ CLI-8 Magenta 0622B001 ΕΓΧΡΩΜΟ 4 CANON PIXMA IX 4000 ΜΕΛΑΝΙ CLI-8 Yellow 0623B001 ΕΓΧΡΩΜΟ 4 EPSON D120 INJEKT ΜΕΛΑΝΙ Epson Multipack T0715 (B-C-M-Y) C13T ΕΓΧΡΩΜΟ 4 FAX SF-370 ΜΕΛΑΝΙ FAX ΜΕ ΟΕΜ: M41 (750 ΣΕΛΙ ΕΣ) ΜΑΥΡΟ 4 DESKJET F4180 PACKARD NO 21 ΜΑΥΡΟ (BLACK) ΜΑΥΡΟ 15 OFFICEJET 5510/DESKJET F4180 PACKARD NO 22 ΤΡΙΧΡΩΜΟ (TRI-COLOUR) ΕΓΧΡΩΜΟ 20 ΤΙΜΗ Σ Υ Ν Ο Λ Ο 10

11 510 PS/DESKJET 2800 ΜΕΛΑΝΙ 10 Black C4844A 69ml ΜΑΥΡΟ 9 BUSINESS 1000 ΜΕΛΑΝΙ 13 Black C4814A (920 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 4 BUSINESS 1000 ΜΕΛΑΝΙ 13 Cyan C4815A (1200 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 4 BUSINESS 1000 ΜΕΛΑΝΙ 13 Magenta C4816A (1020 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 4 BUSINESS 1000 ΜΕΛΑΝΙ 13 Yellow C4817A (1260 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 4 BUSINESS 2800 PACKARD NO 11 CYAN C4836A ΕΓΧΡΩΜΟ 2 BUSINESS 2800 PACKARD NO 11 MAGENTA C4837A ΕΓΧΡΩΜΟ 2 BUSINESS 2800 PACKARD NO 11 YELLOW C4838A ΕΓΧΡΩΜΟ 2 K7100 INJEKT ΜΕΛΑΝΙ 339 Black C8767EE (800 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 6 K7100 INJEKT ΜΕΛΑΝΙ 343 Colour C8766EE (330 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ PS ΜΕΛΑΝΙ 82 Cyan C4911A 69ml ΕΓΧΡΩΜΟ PS ΜΕΛΑΝΙ 82 Magenta C4912A 69ml ΕΓΧΡΩΜΟ PS ΜΕΛΑΝΙ 82 Yellow C4913A 69ml ΕΓΧΡΩΜΟ 4 ΜΕΛΑΝΙ GREY 72 ΜΑΥΡΟ 4 ΜΕΛΑΝΙ MATTEBLACK 72 ΜΑΥΡΟ 5 OFFICEJET ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΝΟ 56 ΜΑΥΡΟ /OFFICEJET 5510 (520 σελίδες) OFFICEJET 5610 ΜΕΛΑΝΙ ΤΡΙΧΡΩΜΟ NO 22 (165 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 4 Z2320 ΜΕΛΑΝΙ No 15 COLOR 18C2110E ΕΓΧΡΩΜΟ 5 Z2320 ΜΕΛΑΝΙ No 14 BLACK 18C2090 ΜΑΥΡΟ 5 SF 430 ΜΕΛΑΝΙ Samsung M-50 Black ΜΑΥΡΟ 4 SF-330 ΜΕΛΑΝΙ Samsung Μ-40 Black (750 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 8 EPSON STYLUS D120 ΜΕΛΑΝΙ T0714 Y ΕΓΧΡΩΜΟ 7 OFFICEJET K7100 ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ 343 (330σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 8 DESKJET 9800 ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ 344 C9363EE ΕΓΧΡΩΜΟ 7 DESKJET 920C ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ C6578DE ΕΓΧΡΩΜΟ 6 ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ MAGENTA 72 ΕΓΧΡΩΜΟ 4 ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ PHOTOBLACK 72 ΜΑΥΡΟ 5 ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ VIVERA CYAN 72 ΕΓΧΡΩΜΟ 4 ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ YELLOW 72 ΕΓΧΡΩΜΟ 4 OFFICEJET K7100 ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ 338 (450 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 10 DESKJET 920C ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ C6615NE ΜΑΥΡΟ 12 11

12 EPSON STYLUS D120 ΜΕΛΑΝΙ Τ0711 ΒΚ ΜΑΥΡΟ 10 EPSON STYLUS D120 ΜΕΛΑΝΙ Τ0712 C ΕΓΧΡΩΜΟ 7 EPSON STYLUS D120 ΜΕΛΑΝΙ Τ0713 M ΕΓΧΡΩΜΟ 7 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ OKI ML- OKI MICROLINE /192/ ΜΑΥΡΟ 8 BROTHER T104/T94 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ PC-72RF 2 ΜΑΥΡΟ 10 MICROLINE 393 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ OKI MICROLINE 393 ΜΑΥΡΟ 4 XEROX COPYCENTER C118 ΤΟΝΕΡ 006R Black (6000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 3 JET P2055dn ΤΟΝΕΡ 05A Black CE505X (6500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 3 XEROX WORKCENTER 5020 ΤΟΝΕΡ 106R01277 Black (12000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 4 XEROX PHASER 3300 MFP ΤΟΝΕΡ 106R01411 Black (4000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 2 XEROX PHASER 3200 MFP ΤΟΝΕΡ 113R00730 Black (3000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 2 RICOH AFICIO 2018 ΤΟΝΕΡ 1230D BLACK (9000 σελίδες)) ΜΑΥΡΟ 6 E321 ΤΟΝΕΡ 12A7405 Black (6000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 4 T420 ΤΟΝΕΡ 12A7410 Black (5000) ΜΑΥΡΟ 3 E260/E260DN ΤΟΝΕΡ 260A11E Black (3500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 12 E460/E360DE/360D N/E460D/E460DN ΤΟΝΕΡ 360H11E (9000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 33 OKI B411d ΤΟΝΕΡ Black (3000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 4 E450DN ΤΟΝΕΡ 450A11E Black (6000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 3 JET P3005DN ΤΟΝΕΡ 51X Black Q7551X (13000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 10 T640 ΤΟΝΕΡ 64016SE Black (6000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 4 XEROX WORKCENTER M128 ΤΟΝΕΡ BLACK 006R01182 (30000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 2 XEROX WORKCENTER PE220 ΤΟΝΕΡ BLACK 013R00621 (3000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 6 ΤΟΝΕΡ BLACK 125A CB540A (2200 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 3 CANON FAX L220 ΤΟΝΕΡ Canon 1557A002BA (2700 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 1 CANON NP 6045 ΤΟΝΕΡ Canon Black Copier NPG-14 (30000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 2 CANON IR 2200 ΤΟΝΕΡ Canon GPR-6 C- EXV3 IR2200 Black (16000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 3 CANON IR 5000 ΤΟΝΕΡ C-EXV1 Black ( σελίδες) ΜΑΥΡΟ 2 CANON IR 1600 ΤΟΝΕΡ C-EXV5 Black (15700 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 6 ΤΟΝΕΡ CYAN 125A CB541A (1400 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 2 EPSON ACU C1100 ΤΟΝΕΡ Cyan S high capacity (4000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 3 E250D ΤΟΝΕΡ E352H11A Black (9000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 2 ΤΟΝΕΡ 304A Black CC530A (3500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 4 ΤΟΝΕΡ 304A Cyan CC532A (2800 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 2 12

13 KYOCERA JET P3015 KM-2530 ΤΟΝΕΡ 304A Magenta CC532A (2800 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 2 ΤΟΝΕΡ 304A Yellow CC532A (2800 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 2 ΤΟΝΕΡ 55X Black CE255X (12500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 2 ΤΟΝΕΡ KM- 2530/3035/3530/4030/4035/ σελίδες (370AB000) ΜΑΥΡΟ 4 PANASONIC KX-FLM651 ΤΟΝΕΡ KX-FA83X ΜΑΥΡΟ 2 KYOCERA FS1100 ΤΟΝΕΡ KYOCERA TK140 (6000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 2 MS310DN ΤΟΝΕΡ Lexmark 50F2H00 Black (5000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 22 MS510DN ΤΟΝΕΡ 50F2X00 MS410/510/610 (502X) (10000 ΣΕΛΙ ΩΝ) ΜΑΥΡΟ 5 ΤΟΝΕΡ MAGENTA 125A CB543A (1400 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 2 EPSON PANASONIC RICOH ACU C1100 SCX-3400F/SF- 760P/ML2165 SF-650 SCX4828 FN ML2850D PANASONIC KX-PF 250GR JET 1022/JET 3015/JET 3050/JET 1020 LANIER LP118D RICOH AFICIO MP 2510 NRG RICOH RICOH RICOH RICOH EPSON EPSON NRG-1312/AFICIO 1015 AFICIO MP C2500 AFICIO MP C2500 AFICIO MP C2500 AFICIO MP C2500 EPL-6200L ACU M1400/EPSON MX14NF/M1400 SL-M2675FN SF-5100/SF-5100P ΤΟΝΕΡ Magenta S high capacity (4000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 3 ΤΟΝΕΡ MLT-D101S Black (1500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 60 ΤΟΝΕΡ MLT-D1052L Black (2500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 25 ΤΟΝΕΡ MLT-D2092L Black High Capacity (5000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 3 ΤΟΝΕΡ MLT-D2850A Black (2000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 2 ΤΟΝΕΡ Panasonic KX- FA136X ΜΑΥΡΟ 3 ΤΟΝΕΡ Q2612A (2000 ΜΑΥΡΟ 22 σελίδες) ΤΟΝΕΡ RICOH /413197/SP1000 (4000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 3 ΤΟΝΕΡ Ricoh Black Type 2220D ( σελίδες) ΜΑΥΡΟ 12 ΤΟΝΕΡ RICOH AFICIO 1015/1018/D/1113 T1220D (9000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 4 ΤΟΝΕΡ RICOH BLACK (20000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 6 ΤΟΝΕΡ RICOH CYAN (15000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 2 ΤΟΝΕΡ RICOH MAGENTA (15000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 2 ΤΟΝΕΡ RICOH YELLOW (15000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 2 ΤΟΝΕΡ S Black (3000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 8 ΤΟΝΕΡ S Black (1000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 19 ΤΟΝΕΡ Samsung MLT- D116L Black (3000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 8 ΤΟΝΕΡ SF-5100D3 Black (2500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 4 13

14 SHARP KONICA KONICA KONICA KONICA KONICA EPSON ADLER TRIUMPH AR-5623N T650N KONICA 7220 X204N X264DN X340 ACU C1100 LP4045 ΤΟΝΕΡ Sharp MX-235GT Black (16000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 1 ΤΟΝΕΡ T650H11E (25000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 7 ΤΟΝΕΡ TN314 ΓΙΑ BIZHUB BLACK (26000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 2 ΤΟΝΕΡ TN314C ΓΙΑ BIZHUB CYAN (20000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 1 ΤΟΝΕΡ TN314M ΓΙΑ BIZHUB MAGENTA (20000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 1 ΤΟΝΕΡ TN314Y ΓΙΑ BIZHUB YELLOW (20000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 1 ΤΟΝΕΡ TΝ-101Κ (11000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 6 ΤΟΝΕΡ X203A11 Black (2500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 14 ΤΟΝΕΡ X264H11 Black (9000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 4 ΤΟΝΕΡ X340A11G Black (2500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 4 ΤΟΝΕΡ YELLOW 125A CB542A (1400 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 2 ΤΟΝΕΡ Yellow S high capacity (4000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ADLER TRIUMPH ΜΑΥΡΟ 1 DEVELOP 1502 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ DEVELOP 1502 ΜΑΥΡΟ 8 INFOTEC INFOTEC 4180MF ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ INFOTEC 4180MF ΜΑΥΡΟ 2 RICOH INFOTEK IS 2320 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ RICOH INFOTEK IS 2320 ΜΑΥΡΟ 4 RICOH IS 2225 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ RICOH IS 2225 ΜΑΥΡΟ 4 EPSON ACU C1100 ΤΟΝΕΡ ΜΑΥΡΟ S Black (4000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 8 KYOCERA DC2025 ΤΟΝΕΡ ΤΚ-2530 (34000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 1 KYOCERA MITA ECOCYS FS2000D ΤΟΝΕΡ ΤΚ-310 (12000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 15 KYOCERA KM-1650/2310/2016 ΤΟΝΕΡ ΤΚ-410 (15000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 8 KONICA ΤΟΝΕΡ ΤΝ-114 (11000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 10 KONICA 162 BIZHUB/211/DEVEL OP 2050i ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14

15 ΟΜΑ Α B: TYΜΠΑΝΑ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ EPSON ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ C13S /42000 COLOR/BLACK) 1 EPSON C13S ( σελίδες) 2 KYOCERA Kyocera DK Drum kit 1 KYOCERA DK-310 ( σελίδες) 3 E250X22G ( σελίδες) 2 E260X22G ( σελίδες) 9 50F0Z00 (60000 pages) 3 OKI Drum for OkiData B411D/B411DN 1 X203H22 ( σελίδες) 2 E260X22G ( σελίδες) 2 Samsung Drum MLT-R116 2 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 7/2015 Προµήθεια ανταλλακτικών για εκτυπωτές πολυµηχανήµατα και φωτοτυπικά έτους 2015 Κ.Α ΤΜΗΜΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η χωρητικότητα σε ml, m 3 (µονάδα όγκου) για τα µελάνια, ενώ ο αριθµός σελίδων για τα προσφερόµενα τόνερ. Το εργοστάσιο παραγωγής και η χώρα στην οποία παράγεται το τελικό προϊόν, θα πρέπει να είναι αυτός της µελέτης για τα είδη της οµάδας ΟΜΑ Α Α: ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KX-MB 2025 KX-FC 225/KX- FP215/KX- FP205GR/KX- FP205/KX-FC265 DESKJET 9800 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΧΡΩΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΝΕΡ KX-FAT411X (2000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΚΑΡΜΠΟΝΟΤΑΙΝΙΑ KX- FA52X ΜΕΛΑΝΙ 339 ΜΑΥΡΟ C8767EE ΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟ PIXMA IP 3000 ΜΕΛΑΝΙ BCI 3e BK ΜΑΥΡΟ PIXMA IP 3000 ΜΕΛΑΝΙ BCI 6C ΕΓΧΡΩΜΟ PIXMA IP 3000 ΜΕΛΑΝΙ BCI 6M ΕΓΧΡΩΜΟ PIXMA IP 3000 ΜΕΛΑΝΙ BCI 6Y ΕΓΧΡΩΜΟ PIXMA IX 4000 ΜΕΛΑΝΙ CANON PGI-5 Black 0628B001 ΜΑΥΡΟ PIXMA IX 4000 ΜΕΛΑΝΙ CLI-8 Cyan 0621B001 ΕΓΧΡΩΜΟ PIXMA IX 4000 ΜΕΛΑΝΙ CLI-8 Magenta 0622B001 ΕΓΧΡΩΜΟ PIXMA IX 4000 ΜΕΛΑΝΙ CLI-8 Yellow 0623B001 ΕΓΧΡΩΜΟ D120 INJEKT ΜΕΛΑΝΙ Epson Multipack T0715 (B-C- M-Y) C13T ΕΓΧΡΩΜΟ FAX SF-370 ΜΕΛΑΝΙ FAX ΜΕ ΟΕΜ: M41 (750 ΣΕΛΙ ΕΣ) ΜΑΥΡΟ DESKJET F4180 PACKARD NO 21 ΜΑΥΡΟ (BLACK) ΜΑΥΡΟ OFFICEJET 5510/DESKJET F4180 PACKARD NO 22 ΤΡΙΧΡΩΜΟ (TRI- COLOUR) ΕΓΧΡΩΜΟ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕ ΥΗΣ ΧΩΡΙΤΗΚ ΟΤΗΤΑ ml, m 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙ ΩΝ 16

17 510 PS/DESKJET 2800 ΜΕΛΑΝΙ 10 Black C4844A 69ml ΜΑΥΡΟ BUSINESS 1000 ΜΕΛΑΝΙ 13 Black C4814A (920 σελίδες) ΜΑΥΡΟ BUSINESS 1000 ΜΕΛΑΝΙ 13 Cyan C4815A (1200 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ BUSINESS 1000 ΜΕΛΑΝΙ 13 Magenta C4816A (1020 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ BUSINESS 1000 ΜΕΛΑΝΙ 13 Yellow C4817A (1260 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ BUSINESS 2800 PACKARD NO 11 CYAN C4836A ΕΓΧΡΩΜΟ BUSINESS 2800 PACKARD NO 11 MAGENTA C4837A ΕΓΧΡΩΜΟ BUSINESS 2800 PACKARD NO 11 YELLOW C4838A ΕΓΧΡΩΜΟ K7100 INJEKT ΜΕΛΑΝΙ 339 Black C8767EE (800 σελίδες) ΜΑΥΡΟ K7100 INJEKT ΜΕΛΑΝΙ 343 Colour C8766EE (330 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 510 PS ΜΕΛΑΝΙ 82 Cyan C4911A 69ml ΕΓΧΡΩΜΟ 510 PS ΜΕΛΑΝΙ 82 Magenta C4912A 69ml ΕΓΧΡΩΜΟ 510 PS ΜΕΛΑΝΙ 82 Yellow C4913A 69ml ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ GREY 72 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΙ MATTEBLACK 72 ΜΑΥΡΟ OFFICEJET ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟ 5610/OFFICEJET 5510 ΝΟ 56 (520 σελίδες) OFFICEJET 5610 ΜΕΛΑΝΙ ΤΡΙΧΡΩΜΟ NO 22 (165 σελίδες) ΜΑΥΡΟ Z2320 ΜΕΛΑΝΙ No 15 COLOR 18C2110E ΕΓΧΡΩΜΟ Z2320 ΜΕΛΑΝΙ No 14 BLACK 18C2090 ΜΑΥΡΟ SF 430 ΜΕΛΑΝΙ Samsung M-50 Black ΜΑΥΡΟ SF-330 ΜΕΛΑΝΙ Samsung Μ-40 Black (750 σελίδες) ΜΑΥΡΟ STYLUS D120 ΜΕΛΑΝΙ T0714 Y ΕΓΧΡΩΜΟ OFFICEJET K7100 ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ 343 (330σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ DESKJET 9800 ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ 344 C9363EE ΕΓΧΡΩΜΟ DESKJET 920C ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ C6578DE ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ MAGENTA 72 ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ PHOTOBLACK 72 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ VIVERA CYAN 72 ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ YELLOW 72 ΕΓΧΡΩΜΟ OFFICEJET K7100 ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ 338 (450 σελίδες) ΜΑΥΡΟ DESKJET 920C ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ C6615NE ΜΑΥΡΟ 17

18 STYLUS D120 ΜΕΛΑΝΙ Τ0711 ΒΚ ΜΑΥΡΟ STYLUS D120 ΜΕΛΑΝΙ Τ0712 C ΕΓΧΡΩΜΟ STYLUS D120 ΜΕΛΑΝΙ Τ0713 M ΕΓΧΡΩΜΟ MICROLINE 3320 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ OKI ML-183/192/ ΜΑΥΡΟ T104/T94 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ PC- 72RF 2 ΜΑΥΡΟ 393 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ OKI MICROLINE 393 ΜΑΥΡΟ COPYCENTER C118 ΤΟΝΕΡ 006R Black (6000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ JET P2055dn ΤΟΝΕΡ 05A Black CE505X (6500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ WORKCENTER 5020 ΤΟΝΕΡ 106R01277 Black (12000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ PHASER 3300 MFP ΤΟΝΕΡ 106R01411 Black (4000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ PHASER 3200 MFP ΤΟΝΕΡ 113R00730 Black (3000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ AFICIO 2018 ΤΟΝΕΡ 1230D BLACK (9000 σελίδες)) ΜΑΥΡΟ E321 ΤΟΝΕΡ 12A7405 Black (6000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ T420 ΤΟΝΕΡ 12A7410 Black (5000) ΜΑΥΡΟ E260/E260DN ΤΟΝΕΡ 260A11E Black (3500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ E460/E360DE/360D N/E460D/E460DN ΤΟΝΕΡ 360H11E (9000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ B411d ΤΟΝΕΡ Black (3000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ E450DN ΤΟΝΕΡ 450A11E Black (6000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ JET P3005DN ΤΟΝΕΡ 51X Black Q7551X (13000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ T640 ΤΟΝΕΡ 64016SE Black (6000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ WORKCENTER M128 ΤΟΝΕΡ BLACK 006R01182 (30000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ BLACK WORKCENTER 013R00621 (3000 PE220 FAX L220 NP 6045 IR 2200 IR 5000 IR 1600 ACU C1100 σελίδες) ΤΟΝΕΡ BLACK 125A CB540A (2200 σελίδες) ΤΟΝΕΡ Canon 1557A002BA (2700 σελίδες) ΤΟΝΕΡ Canon Black Copier NPG-14 (30000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ Canon GPR-6 C-EXV3 IR2200 Black (16000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ C-EXV1 Black ( σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ C-EXV5 Black (15700 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ CYAN 125A CB541A (1400 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ Cyan S high capacity (4000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 18

19 E250D JET P3015 KM-2530 ΤΟΝΕΡ E352H11A Black (9000 σελίδες) ΤΟΝΕΡ 304A Black CC530A (3500 σελίδες) ΤΟΝΕΡ 304A Cyan CC532A (2800 σελίδες) ΤΟΝΕΡ 304A Magenta CC532A (2800 σελίδες) ΤΟΝΕΡ 304A Yellow CC532A (2800 σελίδες) ΤΟΝΕΡ 55X Black CE255X (12500 σελίδες) ΤΟΝΕΡ KM- 2530/3035/3530/4030/40 35/ σελίδες (370AB000) ΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟ KX-FLM651 ΤΟΝΕΡ KX-FA83X ΜΑΥΡΟ FS1100 ΤΟΝΕΡ KYOCERA TK140 (6000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ MS310DN ΤΟΝΕΡ Lexmark 50F2H00 Black (5000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ MS510DN ΤΟΝΕΡ 50F2X00 MS410/510/610 (502X) (10000 ΣΕΛΙ ΩΝ) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ MAGENTA 125A CB543A (1400 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ACU C1100 ΤΟΝΕΡ Magenta S high capacity (4000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ SCX-3400F/SF- 760P/ML2165 SF-650 SCX4828 FN ML2850D PANASONIC KX-PF 250GR JET 1022/JET 3015/JET 3050/JET 1020 LANIER LP118D AFICIO MP 2510 NRG-1312/AFICIO 1015 AFICIO MP C2500 AFICIO MP C2500 ΤΟΝΕΡ MLT-D101S Black (1500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ MLT-D1052L Black (2500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ MLT-D2092L Black High Capacity (5000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ MLT-D2850A Black (2000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ Panasonic KX- FA136X ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ Q2612A (2000 ΜΑΥΡΟ σελίδες) ΤΟΝΕΡ RICOH /413197/SP1000 (4000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ Ricoh Black Type 2220D ( σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ RICOH AFICIO 1015/1018/D/1113 T1220D (9000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ RICOH BLACK (20000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ RICOH CYAN (15000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ 19

20 AFICIO MP C2500 AFICIO MP C2500 EPL-6200L ACU M1400/EPSON MX14NF/M1400 SL-M2675FN SF-5100/SF-5100P AR-5623N T650N KONICA 7220 X204N X264DN X340 ACU C1100 LP INFOTEC 4180MF INFOTEK IS 2320 IS 2225 ACU C1100 DC2025 MITA ECOCYS FS2000D KM-1650/2310/2016 ΤΟΝΕΡ RICOH MAGENTA (15000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ RICOH YELLOW (15000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ S Black (3000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ S Black (1000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ Samsung MLT- D116L Black (3000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ SF-5100D3 Black (2500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ Sharp MX- 235GT Black (16000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ T650H11E (25000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ TN314 ΓΙΑ BIZHUB BLACK (26000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ TN314C ΓΙΑ BIZHUB CYAN (20000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ TN314M ΓΙΑ BIZHUB MAGENTA (20000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ TN314Y ΓΙΑ BIZHUB YELLOW (20000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ TΝ-101Κ (11000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ X203A11 Black (2500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ X264H11 Black (9000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ X340A11G Black (2500 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ YELLOW 125A CB542A (1400 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ Yellow S high capacity (4000 σελίδες) ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ADLER TRIUMPH ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ DEVELOP 1502 ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ INFOTEC 4180MF ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ RICOH INFOTEK IS 2320 ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ RICOH IS 2225 ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ ΜΑΥΡΟ S Black (4000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ ΤΚ-2530 (34000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ ΤΚ-310 (12000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕΡ ΤΚ-410 (15000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ 20

21 KONICA 162 BIZHUB/211/DEVEL OP 2050i ΤΟΝΕΡ ΤΝ-114 (11000 σελίδες) ΜΑΥΡΟ ΟΜΑ Α B: TYΜΠΑΝΑ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΝΗΣΙΑ ΤΥΠΟΣ C13S /42000 COLOR/BLACK) C13S ( σελίδες) Kyocera DK Drum kit DK-310 ( σελίδες) E250X22G ( σελίδες) E260X22G ( σελίδες) 50F0Z00 (60000 pages) Drum for OkiData B411D/B411DN X203H22 ( σελίδες) E260X22G ( σελίδες) Samsung Drum MLT-R116 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 21

22 ΤΜΗΜΑ Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. Η διαδικασία της προµήθειας διέπεται από: Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων». Τις διατάξεις της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης." ΑΡΘΡΟ 2. Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης µελέτης. Αν τα είδη αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωµα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθµισµένης ποιότητας, µετά από πρακτικό του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, κατά την εκτίµηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 3 Η προµήθεια θα εκτελεστεί τµηµατικά σε διάστηµα δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, µε δυνατότητα παράτασης τριών µηνών από την υπογραφή της σύµβασης εφόσον οι ποσότητες δεν εξαντληθούν εντός δωδεκαµήνου. Μετά την υπογραφή της σύµβασης οι ποσότητες θα εκτελούνται τµηµατικά κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη στην υπηρεσία κατόπιν εντολής του αρµοδίου υπαλλήλου του τµήµατος Προµηθειών µέσα σε διάστηµα 3 ηµερών από την εντολή και στη συνέχεια θα συντάσσεται και θα υπογράφεται το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της προµήθειας, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή, θα συντάσσεται και θα υπογράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής της προµήθειας. ΑΡΘΡΟ 4. Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στη προθεσµία παράδοσης, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να προµηθεύσει τα είδη ή συνεχόµενων παρατηρούµενων καθυστερήσεων παραδόσεως των ειδών, ο ήµος έχει το δικαίωµα να διαλύσει την σύµβαση και να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο σύµφωνα, επιβάλλοντας στον προµηθευτή κυρώσεις, µε απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου και όπως ορίζεται στα αναφερόµενα στην αριθµ 7/2015 µελέτη, στις συγγραφές υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που ο νόµος θα ορίσει διαφορετικά το παρόν άρθρο θα προσαρµοσθεί στις νοµοθετικές επιταγές. ΑΡΘΡΟ 5. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την παραλαβή των ειδών την έκδοση τιµολογίου πώλησης και την προσκόµιση των λοιπών δικαιολογητικών που ορίζει ο νόµος. Σέρρες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 22

23 ΜΥΓ ΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΝΙΤΑ 23

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 40/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕTOYΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 22/01/2015 Αρ.Πρωτ :

Ηράκλειο 22/01/2015 Αρ.Πρωτ : Έκδ.1 αναθ.5 ηµ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Πληροφορίες:Πεδιαδιτάκης Γιώργος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 10-07-2014 Αριθμ. Πρωτ. 43233 Αριθ. Μελέτης: 47/2014 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΚΛΠ.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 12.000,00 με το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΚΛΠ.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 12.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ «Προμήθεια Αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015» Αρ. Πρωτ.: 1805/18-2-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 11-11 - 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 8842

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 15/9/2014 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 15/9/2014 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 21842 ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 3/9/2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: ntasiou-and@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 50/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 50/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ Υ Μ Β Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στα Ιωάννινα σήμερα την 5η Νοεμβρίου 2012 μεταξύ: Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», το οποίο εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης :57/2012 ΘΕΜΑ: Προµήθεια αναλωσίµων µηχανογραφικού εξοπλισµού και µηχανών γραφείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς: 1) άρθρο 16 : Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της ΟΜΑ ΑΣ Α 2) Παράρτηµα Γ, ΟΜΑ Α Α, ΥΠΟΟΜΑ Α Α2: ακύρωση του κωδικού µε α/α Q2615A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617991 2015-03-05

15PROC002617991 2015-03-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 05.03.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2106 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ημερ. 25/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 08-6 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 08-6 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 08-6 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 11-5-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 4639 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002787307 2015-05-19

15PROC002787307 2015-05-19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &.Υ. Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20 454

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002608976 2015-03-02

15PROC002608976 2015-03-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη ως προς τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών (19/3/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ορθή επανάληψη ως προς τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών (19/3/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ορθή επανάληψη ως προς τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών (19/3/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ναύπλιο, 5/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του Ε.Ο.Τ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του Ε.Ο.Τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Αθήνα, 12/03/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 500399 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 49/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α.: 10-6613.105 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 89.992,67 ΤEXΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 30/06/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002127544 2014-06-25

14PROC002127544 2014-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 5-0-01 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 983/Δ1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού

υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η Σ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707600 2015-04-15

15PROC002707600 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σεβαστή Κοσμά Τηλ. 26513-61352 Email: skosma@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707559 2015-04-15

15PROC002707559 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σεβαστή Κοσμά Τηλ. 26513-61352 Email: skosma@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 1-1-01 ΑρΠρωτ:1639/68 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με κλειστές

Διαβάστε περισσότερα