15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002625091 2015-03-09"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Κληματσίδα Δέσποινα Τηλέφωνο: FAX: Εmail : Άγιος Νικόλαος 09/03/2015 Αρ. Πρωτ.: Προς : Ενδιαφερόμενους Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών, φωτοτυπικών και fax για το έτος 2015 Η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης». 3. Την με αρ. πρωτ / (ΦΕΚ τ.β ) απόφαση περί εξουσιοδότηση Αντιπεριφερειαρχών. 4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «περί Προμηθειών του Δημοσίου και συναφών θεμάτων» 5. Τις διατάξεις του Ν. 2632/1995 «περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 περί Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (ΚΠΔ) 7. Την με αρ. πρωτ /739/ ( ΦΕΚ 1291/Β/ ) «Περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 8. Το από έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής.

2 ΚΑΛΕΙ Τις εταιρίες που επιθυμούν να υποβάλουν έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών έως την Δευτέρα 16/03/2015 και ώρα 14:00μ.μ., για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών, φωτοτυπικών και fax για το έτος 2015 με προϋπολογισμό ,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Αναλυτική περιγραφή της προμήθειας γίνεται στο Παράρτημα Α της παρούσης. Η σύμβαση ολοκληρώνεται και λήγει με την οριστική ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια υλικών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 072 ΚΑΕ 1111 «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ». Η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Πελαγία Πετράκη

3 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό είναι: 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα των προς προμήθεια υλικών άμεσα και ότι τα προσφερόμενα υλικά έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην παράγραφο Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 1. Η παράδοση των προς προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά το πολύ μέσα σε διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα αιτήματος του Τμήματος Πληροφορικής. 2. Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός της έδρας της Π. Ε. Λασιθίου και σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, τα πάσης φύσεως έξοδα (π.χ. κόστος μεταφοράς κλπ) θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 3. Η επιτροπή παραλαβής θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει την ποιότητα των παραδιδόμενων ειδών και να κάνει περικοπές αν υπάρχουν αιτιολογημένες αποκλίσεις από τα συνήθη standards των ειδών αυτών. 4. Η Π. Ε. Λασιθίου κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αναδόχου δύναται να ζητήσει την αλλαγή είδους αναλωσίμου, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της, και μέσα στα όρια του συνολικού ποσού της σύμβασης. 5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα κατά 30% χωρίς αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 3. Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται τμηματικά για τα είδη που έχουν παραδοθεί βάση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 4.Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΑ 1 CANON BX-3 ΜΑΥΡΟ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 1 2 HP 15 (ή C6615D) ΜΑΥΡΟ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 1

4 3 HP 21 ΜΑΥΡΟ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 2 4 HP 22 ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 2 5 HP 45 (ή 51645Α) ΜΑΥΡΟ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 1 6 HP 56 (HP 5550, 6110) ΜΑΥΡΟ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 5 7 HP 60 (για DeskJet 2645 ΜΑΥΡΟ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 2 8 HP 60 (για DeskJet 2645 ΕΓΧΡΩΜΟ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 2 9 HP 78 ΕΓΧΡΩΜΟ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 6 10 HP 339 (HP DeskJet 5740) ΜΑΥΡΟ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 3 11 HP 920XL (για 6500,7000) BLACK ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 7 12 HP 920XL (για 6500, 7000) CYAN ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 6 13 HP 920XL (για 6500, 7000) MAGENTA ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 6 14 HP 920XL (για 6500,7000) YELLOW ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 5 15 LEXMARK No 20 ΕΓΧΡΩΜΟ ΓΝΗΣΙΟ 1 16 LEXMARK No 100 CYAN ΓΝΗΣΙΟ 1 17 LEXMARK No 100 MAGENTA ΓΝΗΣΙΟ 1 18 LEXMARK No 100 YELLOW ΓΝΗΣΙΟ 1 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ 19 FUJITSU (Type: D30L ) ΓΝΗΣΙΟ 1 TONER & ΤΥΜΠΑΝΑ 20 HP 12A ΤΟΝΕΡ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ HP 35A ΤΟΝΕΡ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 1 22 HP 36A ΤΟΝΕΡ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 1 23 HP 80Χ (ή CF280X) (για Pro 400 M401dn) ΤΟΝΕΡ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ HP 85A (ή CE285A) (για P1102, P1102W) ΤΟΝΕΡ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 1 25 HP Q7551X (ΓΙΑ LASERJET P3005dn) ΤΟΝΕΡ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ KYOCERA TK 170 (FS1320/1370) ΤΟΝΕΡ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 2 27 LEXMARK 12016SE (για E120) ΤΟΝΕΡ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ LEXMARK 12026XW (για E120) PHOTOCONDUCTOR ΓΝΗΣΙΟ 3 29 LEXMARK E260A11E ΤΟΝΕΡ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 5 30 LEXMARK E352H11E (για E350/352) ΤΟΝΕΡ ΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΟ 2 31 LEXMARK 502X (για MS410d) ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΟ 2 ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & FAX 32 CANON FX-10 ΓΝΗΣΙΟ 2 33 DEVELOP TN-114 ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΟ 1 34 KYOCERA TK 475 (για FS-625MFP) ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΟ 1 35 KYOCERA TK 6305 (για TASKalfa 4501i) ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΟ 2 36 PANASONIC KX-FAT411X (για FAX KX-MB2025) ΓΝΗΣΙΟ RICOH SP1000E (Model: G299-23) ΓΝΗΣΙΟ 2 38 SAMSUNG SF-5100D3 ΓΝΗΣΙΟ 2 39 TOSHIBA e-170f (για FAX E-STUDIO 170) ΓΝΗΣΙΟ 2 40 TOSHIBA T-1640 (για E-STUDIO 166) ΓΝΗΣΙΟ 2 41 UTAX K 912T069 (για CDC 1730) BLACK ΓΝΗΣΙΟ 2 42 UTAX? (CDC 1730) CYAN ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΟ 1 43 UTAX? (CDC 1730) MAGENTA ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΟ 1 44 UTAX? (CDC 1730) YELLOW ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΟ 1 45 XEROX 006R01046 ΓΝΗΣΙΟ 6 FAX FILMS 46 PANASONIC KX-FA52X INKFILM για FAX ΓΝΗΣΙΟ 2 47 PHILIPS PFA351 Refill Rolls για FAX (5eco) ΓΝΗΣΙΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ ,00

5