ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή 2 2. Γενικές Αρχές για την περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση 4 3. Πρόβλεψη Εσόδων σύνολο περιβαλλοντικής φορολογίας 7 4. Ειδικός φόρος κατανάλωσης πλαστικών Ειδικός φόρος κατανάλωσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων Ειδικός φόρος κατανάλωσης αδρανών και μαρμάρων Φόρος Λιγνίτη Ενεργειακός φόρος ηλεκτρισμού Διόδια συμφορημένων περιοχών Τιμολόγηση ύδρευσης και άρδευσης Φορολογία πετρελαιοειδών και αυτοκινήτων Φορολογία δόμησης 19

3 2 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Είναι προφανές ότι τα νομοθετικά και άλλα μέτρα, που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τώρα για την προστασία του περιβάλλοντος είναι εντελώς ανεπαρκή, όπως αποδεικνύεται και από την πρόσφατη οικολογική εμπειρία στην πατρίδα μας. Η Ελληνική Εταιρεία πιστεύει ότι η περιβαλλοντική φορολογία, ή «οι πράσινοι φόροι» κατά την κοινή έκφραση, είναι ένα από τα ισχυρότερα μέσα για την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό επιβεβαιώνεται κατά τον καλύτερο τρόπο, από την πρόσφατη κίνηση της Μεγάλης Βρετανίας να συγκροτήσει υψηλοτάτου επιπέδου Πράσινη Επιτροπή Δημοσιονομικών αποτελούμενη από 22 πολιτικούς, ακαδημαϊκούς και άλλες προσωπικότητες, η οποία μέχρι το 2009 θα προτείνει τους τρόπους αύξησης των περιβαλλοντικών φόρων κατά 50 δισεκατομμύρια λίρες, ώστε να φτάσουν το 20% των φορολογικών εσόδων. Όπως φαίνεται από το δημοσίευμα των Financial Times, που επισυνάπτομε, βασικό στοιχείο της περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης είναι ότι δεν αυξάνει την φορολογική επιβάρυνση, αφού οι πρόσθετοι πράσινοι φόροι εξισορροπούνται από ισόποσες μειώσεις στον φόρο εισοδήματος και στα δημοτικά τέλη. Έτσι η αποδοχή της κοινής γνώμης για την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση φτάνει το 77% των ερωτωμένων. Η Ελληνική Εταιρεία από το έτος 2001 πρωτοστατεί στο πλαίσιο του Ε.Ε.Β. (Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος) στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία της περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης, με στόχο την μετάθεση 10% των φορολογικών βαρών από φόρους εργασίας σε περιβαλλοντικούς φόρους. Είχαμε μάλιστα εκπονήσει, με βάση τα στοιχεία του Προϋπολογισμού του έτους 2000, πλήρη δημοσιονομική μελέτη επίτευξης του στόχου αυτού στην Ελληνική Οικονομία, την οποία είχαμε υποβάλει στους τότε Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών κ.κ. Χριστοδουλάκη και Φλωρίδη. Την ίδια μελέτη υποβάλαμε και στον κ. Αλογοσκούφη μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από την Ν.Δ. Δυστυχώς οι ενέργειες μας αυτές δεν είχαν καμιά ανταπόκριση από οποιονδήποτε. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2007 επικαιροποιήσαμε την μελέτη αυτή με βάση τα στοιχεία του Προϋπολογισμού του 2007 και την υποβάλαμε, τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, περί τα δέκα άλλα ευρωπαϊκά κράτη εφαρμόζουν ευρύτατα συστήματα πράσινων φόρων, με μεγάλη δημοσιονομική επιτυχία δεδομένου ότι οι φόροι αυτοί δεν επιδέχονται φοροδιαφυγή αλλά και με μεγάλη αύξηση απασχόλησης τόσο λόγω της παράλληλης μείωσης των κοινωνικών εισφορών, όσο και από την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις «πράσινες» βιομηχανίες που γεννά η περιβαλλοντική φορολογία (π.χ. βιομηχανίες ανακύκλωσης δομικών υλών, επεξεργασίας αποβλήτων κ.α.).

4 3 Ειδικότερα στην χώρα μας, όπως φαίνεται και από την συνημμένη νέα μελέτη περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης, η εφαρμογή της πρότασής μας θα συνέβαλε πολύ στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της απασχόλησης, αφού οι νέοι πόροι από περιβαλλοντικούς φόρους (ύψους 9,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2009) μπορεί να διοχετευθούν ως πόροι στα ταμεία με αποτέλεσμα την μείωση των κοινωνικών εισφορών, από 34,7 δις που προβλέπονται με τις σημερινές τάσεις σε 25,4 δις. Αυτό εκτιμάται ότι θα επιτρέψει μείωση του ποσοστού των κοινωνικών εισφορών από 45% σε 33% περίπου και μείωση του εργατικού κόστους κατά 5% περίπου. Επιπλέον η κίνηση αυτή θα είχε και σημαντική έμμεση επίπτωση στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος του ασφαλιστικού, αφού η μείωση των συντελεστών των κοινωνικών εισφορών θα οδηγούσε σε ουσιώδη μείωση της εισφοροδιαφυγής. Το θέμα της περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης προωθείται τελευταία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις εξής ενέργειες μέσα στο 2007: Πρώτον, έκδοση Πράσινης Βίβλου για τα βασισμένα στην Αγορά Εργαλεία (Market Βased Instruments). Δεύτερο, οργάνωση του πρώτου Tax Forum, με θέμα Φόροι για την Αειφορία. Τρίτο, συνέχιση του Tax Forum που θα μετατραπεί σε μόνιμο θεσμό και της προσπάθειας για την προώθηση του θέματος, με στόχο την συντονισμένη δράση των κρατών-μελών στον τομέα αυτόν. Η Εταιρεία μας συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες αυτές. Ειδικότερα ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας μας Γιάννης Παλαιοκρασσάς, ήταν μέλος της Ομάδος του ΕΕΒ, της ΕΕΑ (Ευρωπαϊκής Αρχής Περιβάλλοντος) και του ΟΟΣΑ που παρουσίασε το θέμα στην συνάντηση του Ιουνίου 2006 στους αρμόδιους Επιτρόπους Περιβάλλοντος κ. Δήμα και Φορολογίας κ. Kovacs, με αποτέλεσμα την Πράσινη Βίβλο. Επίσης είχε κληθεί από τον Επίτροπο κ. Kovacs ως ομιλητής στο Tax Forum τον Μάρτιο και από την Γερμανική Προεδρία στο Βερολίνο τον Μάϊο ως ομιλητής για θέματα περιβαλλοντικής φορολογίας και τεχνολογίας. Προσφάτως δε η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας της ΕΕ τον κάλεσε στις Βρυξέλλες για διαβουλεύσεις και του ζήτησε να είναι σύμβουλός της Παρουσιάζομε την συνημμένη λεπτομερή πρόταση, για την εφαρμογή μιας ριζικής περιβαλλοντικής μεταρρύθμισης στην Χώρα μας, με την ελπίδα ότι ή Κυβέρνηση θα αντιληφθεί την ευκαιρία να προστεθεί η Ελλάδα στην πρωτοπορία των χωρών που εφαρμόζουν αυτήν την προηγμένη πολιτική, με πολλαπλά οφέλη: Πρώτα, την προστασία του ευάλωτου περιβάλλοντος μας και την συμβολή μας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Δεύτερον, σημαντικά δημοσιονομικά οφέλη και περιορισμό της φοροδιαφυγής. Τρίτον, την ανάπτυξη πράσινων βιομηχανιών και στην χώρα μας και, κατά την εμπειρία των άλλων χωρών, την δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων απασχόλησης.

5 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η χρήση οικονομικών εργαλείων (μεταξύ των οποίων και η περιβαλλοντική φορολογία) για την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής, στοχεύει στην ένταξη του εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους στην οικονομία της αγοράς. Για την περιβαλλοντική φορολογία ειδικότερα ισχύουν μερικές βασικές αρχές. Η πρώτη αρχή είναι ότι οι επιβαλλόμενοι φόροι πρέπει να καλύπτουν το εκτιμώμενο εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος, κατά την έκταση που δεν καλύπτεται από άλλα εργαλεία της αγοράς (Market Based Instruments) όπως π.χ. τα συστήματα εμπορίας ρύπων. Η δεύτερη αρχή είναι ότι για να έχουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην αλλαγή των προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής πρέπει να φτάνουν κάποια κρίσιμη μάζα, τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και σε εύρος φορολογητέας ύλης. Η τρίτη αρχή είναι ότι οι περιβαλλοντικοί φόροι πρέπει να προαναγγέλονται και να καλύπτουν σχετικά μακρά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστο μια πενταετία), ώστε να λειτουργούν ως κίνητρα για την ανάπτυξη τεχνολογίας και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η τέταρτη αρχή είναι ότι πρέπει να είναι φορολογικά ουδέτεροι, δηλαδή κάθε προσθήκη περιβαλλοντικού φόρου να συνοδεύεται από ισόποση μείωση κάποιου άλλου φόρου, συνήθως φόρου εισοδήματος ή κοινωνικής εισφοράς. Με βάση τις αρχές αυτές, οι περιβαλλοντικοί φόροι επιβάλλονται συνήθως στην κατανάλωση φυσικών πόρων και στην παραγωγή ρύπων. Για τους ρύπους βέβαια, υπάρχουν νομοθετημένα ανώτατα όρια. Οι πράσινοι φόροι επιβάλλονται σε συνδυασμό με αυτά, είτε για να μειώσουν την συνολική παραγωγή σε μια γεωγραφική περιοχή, είτε για να δημιουργήσουν κίνητρα μείωσης κάτω από τα νομοθετημένα όρια, είτε για να προκαλέσουν ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Συνήθως προβάλλονται τέσσερεις κύριοι αντίλογοι σε κάθε περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση (ΠΦΜ). Πρώτον ότι πλήττει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, με την άνοδο του κόστους πρώτων υλών και ενέργειας. Δεύτερον ότι συνήθως η ελαστικότητα ζήτησης για πρώτες ύλες και ενέργεια είναι πολύ χαμηλή και άρα η ΠΦΜ δεν πετυχαίνει τον περιβαλλοντικό της στόχο. Τρίτον ότι στις περιπτώσεις που πετυχαίνει τον περιβαλλοντικό στόχο με την πτώση της κατανάλωσης του φορολογουμένου είδους, αποτυγχάνει στον δημοσιονομικό στόχο των εσόδων. Τέταρτον ότι οι επιπτώσεις της είναι κοινωνικά άδικες γιατί, όπως και οι άλλοι έμμεσοι φόροι, πλήττει περισσότερο τα χαμηλά εισοδήματα.

6 5 Και τα τέσσερα επιχειρήματα είναι αβάσιμα για τους εξής λόγους: Πρώτον, η αύξηση της τιμής του φορολογουμένου είδους οδηγεί άμεσα σε εξοικονόμηση και αργότερα σε εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής ή και εισαγωγή νέων τεχνολογιών με αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Δεύτερον, η ελαστικότητα είναι χαμηλή βραχυχρονίως, αλλά αυξάνεται μεσοπρόθεσμα ακριβώς λόγω νέων τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής ή εισαγωγής υποκατάστατων. Τρίτον, πράγματι η επιτυχία των πράσινων φόρων οδηγεί σε πτώση της απόδοσής τους, αλλά το μείγμα συνεχώς αλλάζει καθώς δημιουργούνται νέες εστίες ρύπανσης ή σπατάλης φυσικών πόρων. Τέταρτον, η προβαλλόμενες κοινωνικές επιπτώσεις ισχύουν κατ αρχή μόνο για μερικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και την ενέργεια, όπου όμως αντιμετωπίζονται εύκολα είτε με κατάλληλη τιμολογιακή δομή, είτε με διορθωτικές επιδοτήσεις των ασθενών κοινωνικών ομάδων. Επί πλέον δεν πρέπει να λησμονείται ότι το άλλο σκέλος της περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης, δηλαδή οι μειώσεις των κοινωνικών εισφορών, έχουν ευνοϊκή κοινωνική επίπτωση. Με βάση τις παραπάνω αρχές και διαπιστώσεις η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτείνει μια ριζική περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση για την Ελλάδα, που περιλαμβάνει τα ακόλουθο πακέτο, κατά φορολογική βάση: Ενέργεια: Μεταφορές: Ρύπανση: Φυσικοί πόροι Αύξηση των ειδικών φόρων πετρελαιοειδών στα προβλεπόμενα από τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ επίπεδα και επιβολή νέου ενεργειακού φόρου στον ηλεκτρισμό, προκειμένου να μειωθεί η σημερινή σπατάλη του, ιδίως κατά την θερινή αιχμή. Αύξηση των τελών ταξινόμησης και κυκλοφορίας (στην βάση ρύπων κατά την σχετική πρόταση της Ε.Ε.) και θέσπιση τελών εισόδου σε συμφορημένες περιοχές κατά το πρότυπο Λονδίνου, Στοκχόλμης και άλλων πόλεων. Ειδικούς φόρους κατανάλωσης πλαστικών (σακούλες και φιάλες), προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση της υπαίθρου. Λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων για την αποφυγή την ρύπανσης των υδάτων. Και λιγνίτη για να αντιμετωπισθούν οι ρύποι που προκαλεί, εκτός διοξειδίου του άνθρακα, που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας ρύπων Ρεαλιστική τιμολόγηση του ύδατος (ύδρευσης και άρδευσης) κατ εφαρμογή της σχετικής Οδηγίας της Ε.Ε. Νέος ειδικός φόρος κατανάλωσης αδρανών υλικών, προκειμένου να δημιουργηθούν βιομηχανίες ανακύκλωσης και να απαλλαγούμε από τα μπάζα. Νέος ειδικός φόρος δόμησης, σε αντικατάσταση του φόρου του ΚΗ ψηφίσματος, προκειμένου να περιορισθεί η υπερδόμηση, ιδίως στις εκτός σχεδίου περιοχές.

7 6 Ισόποση Μείωση Φορολογίας Εργασίας Όπως προαναφέραμε, στην Τέταρτη Αρχή, προτείνεται ποσό ίσο με τα πρόσθετα έσοδα από τους πράσινους φόρους να διοχετευθεί στα Ασφαλιστικά Ταμεία προκειμένου να μειωθούν οι κοινωνικές εισφορές. Δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε ποσά που στην περίοδο κυμαίνονται γύρω στο 11% των φορολογικών εσόδων, οι κοινωνικές εισφορές πέφτουν από το 30,5% των φορολογικών εσόδων το 2009 στο 24,2% το 2015, οδηγώντας σε σημαντική μείωση (περί το 3%) του συνολικού εργατικού κόστους και σε ανάλογη αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η κατανομή της μείωσης μεταξύ εργατικών και εργοδοτικών εισφορών είναι θέμα κυβερνητικής πολιτικής. Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος της φορολογητέας ύλης και την διαχρονική εξέλιξή της, οι προτεινόμενοι συντελεστές φόρων ή τελών και η προβλεπόμενη απόδοση κατά περίοδο αναλύονται στις σελίδες που ακολουθούν. Προτάσσονται τρεις συνοπτικοί Πίνακες, που περιέχουν την πρόβλεψη εξέλιξης των φορολογικών εσόδων (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εισφορών) για τα έτη 2009, 2012 και Ο Πίνακας 1, περιέχει τις προβλέψεις μες τις σημερινές τάσεις, ο Πίνακας 2 τους προτεινόμενους 10 φόρους ή τέλη και την απόδοσή τους σε έσοδα και ο Πίνακας 3 δίνει τις προβλέψεις των δημοσιονομικών μεγεθών με βάση την πρόταση της περιβαλλοντικής μεταρρύθμισης. Επίσης στην σελίδα 8 παρουσιάζονται δύο Διαγράμματα που απεικονίζουν το αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης, στην μεταβολή των εσόδων, κατά συνοπτική κατηγορία, το πρώτο σε απόλυτα μεγέθη και το δεύτερο σε ποσοστά. Προκειμένου να προσδιορίσομε την συνολική έκταση της περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης, λάβαμε υπόψη δύο εκτιμήσεις του εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους, που παρουσιάστηκαν σε δύο ειδικές ημερίδες που οργανώθηκαν από την Εταιρεία μας το 2002 και το 2004: Το μεν κόστος των οδικών μεταφορών εκτιμήθηκε για το 2002 σε 5,4 δις ευρώ ή 3,8% του ΑΕΠ. Το δε αντίστοιχο κόστος της ενέργειας που καταναλώθηκε από όλους τους τομείς εκτός μεταφορών (πάλι για το 2002) σε 17,3 δις ευρώ ή 12,2% του ΑΕΠ. Επομένως έχομε ένα συνολικό εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος το 2002 μόνο από ενέργεια και μεταφορές ύψους 22,7 δις ευρώ, ίσο προς το 17,6% του ΑΕΠ. Έναντι αυτού η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτείνει πράσινους φόρους 15,1 δις ευρώ για το 2009, δηλαδή την ένταξη περίπου του μισού περιβαλλοντικού κόστους (αν ληφθούν υπ όψη άλλοι ρύποι που δεν προέρχονται από την ενέργεια ή τις μεταφορές), ίσου προς το 8% του εκτιμωμένου για το 2009 ΑΕΠ. Αυτό γίνεται σκοπίμως γιατί η περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει σταδιακά και χωρίς υπερβολές. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την πρόβλεψη της διαχρονικής εξέλιξης των εσόδων, στις συγκεκριμένες προτάσεις που ακολουθούν λαμβάνεται υπ όψη η επίπτωση του φόρου στην κατανάλωση, η οποία μειώνεται σταδιακά. Τα ποσοστά μείωσης καθορίστηκαν με βάση την εμπειρία άλλων χωρών.

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ Νίκος Καραβίτης Γιώργος Μανιάτης Σβέτοσλαβ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους MEMO/05/496 Βρυξέλλες, 21 εκεµβρίου 2005 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους 1. Περί τίνος πρόκειται; Τα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36028/1604 Εγκριση Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΚΔΕ) αερίων θερμοκηπίου περιόδου 2005 2007, σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Σ.Δ.Α.Ε. Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1... 6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»... 6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION AMTLICHE ÜBERSETZUNG ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_1_ΕΛΛ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION AMTLICHE ÜBERSETZUNG ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_1_ΕΛΛ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_1_ΕΛΛ 1 ΙΙ. ΕΛΛΑΔΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Στόχοι, Στρατηγική και Προοπτικές 1. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τρεις βασικές προκλήσεις. Πρώτον, η Ελληνική οικονομία έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 177, Νοέβριος 2010

Τεύχος 177, Νοέβριος 2010 Τεύχος 177, Νοέβριος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μετά την συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που επικυρώθηκε με την υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Νίκος Βρεττός Γιάννης Στουρνάρας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σεπτέμβριος 2009 www.amcham.gr www.bhcc.gr www.ccifhel.org.gr www.german-chamber.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ενεργειακού κόστους στην Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα: Η περίπτωση της Ελληνικής Βιομηχανίας

Η επίδραση του ενεργειακού κόστους στην Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα: Η περίπτωση της Ελληνικής Βιομηχανίας Η επίδραση του ενεργειακού κόστους στην Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα: Η περίπτωση της Ελληνικής Βιομηχανίας Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΣΧΟΛΙΑ- ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΣΧΟΛΙΑ- ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΣΧΟΛΙΑ- ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 4 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 7 4. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... 8 4.1.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ» «Indirect Taxation and Consequences»

«ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ» «Indirect Taxation and Consequences» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ» «Indirect Taxation and Consequences» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα.

Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα. Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν.Ε. Κορινθίας Δύναμη πρωτοπορίας www.onned-korinthias.gr info@onned-korinthias.gr Η παρούσα εργασία αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2011 COM(2011) 169 τελικό 2011/0092 (CNS) C7-0105/11 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Κατευθύνσεις πολιτικής

Κεφάλαιο 1. Κατευθύνσεις πολιτικής Κεφάλαιο 1. Κατευθύνσεις πολιτικής Οι εξελίξεις του 2011 επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τις προτάσεις της περυσινής ετήσιας έκθεσης ΙΝΕ ΓΣΕΕ σχετικά με τις κατευθύνσεις πολιτικής που θα έπρεπε να ακολουθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση δημόσιου χρέους στην Ελλάδα

Κρίση δημόσιου χρέους στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 4 Κρίση δημόσιου χρέους στην Ελλάδα Αιτίες και προοπτικές ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Μάιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία και οικονομική ανάπτυξη

Φορολογία και οικονομική ανάπτυξη Φορολογία και οικονομική ανάπτυξη Η περίπτωση της Ελλάδας Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αθηνών Γεωργία Καπλάνογλου Επίκουρη Καθηγητρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα