W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die"

Transcript

1 W.W. WAAGE, die: 1) [Gerät zum Wiegen]: a) η ζυγαριά: ich stieg (ich stellte) mich [im Badezimmer] auf die Waage ανέβηκα στη ζυγαριά b) ο ζυγός: Die Energiebilanz des Organismus ist wie eine Waage, die auf ihrer einen Seite [= auf ihrer einen Waagschale] die Energieaufnahme (Energiezufuhr) hat, und auf der anderen Seite [= auf der anderen Waagschale] hat sie den Energieverbrauch. Το ισοζύγιο ενέργειας του οργανισµού είναι σαν ένας ζυγός που από τη µια πλευρά του έχει την πρόσληψη ενέργειας και από την άλλη πλευρά έχει τη δαπάνη ενέργειας. 2) [Sternzeichen]: ο Ζυγός WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως WABE, die: s. Bienenwabe, die WACH: a) ξύπνιος, -α, -ο: Anna, bist du wach? Άννα, είσαι ξύπνια; wach bleiben [männl.] µένω ξύπνιος Wir [beide] versuchen, uns wach zu halten [sc.: nicht einzuschlafen]. Προσπαθούµε να κρατηθούµε ξύπνιοι. b) Sonstiges: Bist du schon wach? [is von: aufgewacht] Ξύπνησες ήδη; WACHABLÖSE, die [zb. bei militärischen Wachposten; weiters metaphorisch: zb. ein Wechsel an der Spitze der Oper oder eines Ministeriums etc.] η αλλαγή φρουράς WACHE, die: Am Tor hielt ein Soldat Wache. Στην πύλη φύλαγε βάρδια ένας φαντάρος. Hast du vergessen, daß wir (wie wir) [seinerzeit (beim Heer)] zusammen Wache gehalten haben? Ξέχασες που φυλάγαµε σκοπιά µαζί;

2 Ehrenwache halten [für einen Toten] κρατώ τιµητική φρουρά die Wache [is von: der Wächter]: s. Wächter, der WACHHUND, der: Wachhunde σκύλοι φύλακες WACHORGAN, das: vgl. Wächter, der [bzw.] Wachtposten, der WACHPOSTEN, der: vgl. Wachtposten, der WACHS, das: heißes Wachs ζεστό κερί WACHSAM: sein wachsames Auge [mit dem er uns beobachtete] το άγρυπνο µάτι του er [= der britische Premierminister] rief die Briten [in Anbetracht dreier versuchter Terroranschläge] auf, wachsam zu sein κάλεσε τους Βρετανούς "να επαγρυπνούν" WACHSAMKEIT, die: die Wachsamkeit der Streitkräfte [in Anbetracht der Bedrohungen, denen das Land ausgesetzt ist] η επαγρύπνηση των ενόπλων δυνάµεων WACHSEN: 1) [is von: körperlich größer werden]: a) ψηλώνω: ich bin einen Zentimeter gewachsen (größer geworden) und habe zwei Kilo zugenommen ψήλωσα ένα εκατοστό και πήρα δύο κιλά du bist gewachsen / du bist größer geworden [seit wir einander das letzte Mal sahen] ψήλωσες b) µεγαλώνω: Sie [sc. meine Tochter] war gewachsen, seit ich sie zu Weihnachten [das letzte Mal] gesehen hatte, sie würde [einmal] groß und sehr mager werden. Είχε µεγαλώσει απ τα Χριστούγεννα που την είχα δει, θα γινότανε ψηλή και πολύ αδύνατη. a) µακραίνω [bzw.] µακρύνω: 2) [is von: sprießen bzw. länger werden (Haare, Bart)]:

3 er ließ sich seine Haare, seinen Bart (lang) wachsen άφησε να µακρύνουν τα µαλλιά του, τα γένια του Ich weiß nicht, ob ich sie [sc. die Haare τα µαλλιά] schneiden lassen soll oder nicht. Jannis [mein Mann] ist der Meinung, ich solle sie wachsen [wörtl.: länger werden] lassen. εν ξέρω αν πρέπει να τα κόψω ή όχι. Ο Γιάννης είναι της γνώµης να τα µακρύνω. b) µεγαλώνω: mein [abrasiertes] Haar werde wieder wachsen τα µαλλιά µου θα ξαναµεγαλώσουν [DF + GF aus: Bachmann: Malina] c) φυτρώνω: das [dem Mädchen durch eine Krankheit ausgefallene Haar] begann wieder zu wachsen τα µαλλιά άρχισαν πάλι να φυτρώνουν In bestimmten Fällen, z.b. wenn der Bart schnell wächst, rasiert man sich auch zwei Mal am Tag, morgens und abends, besonders wenn man zu einer gesellschaftlichen Veranstaltung eingeladen ist. Σε ορισµένες περιπτώσεις, π.χ. εάν τα γένια φυτρώνουν γρήγορα, το ξύρισµα γίνεται και δύο φορές την ηµέρα, το πρωί και το βράδυ, ιδίως αν είναι κανείς καλεσµένος σε κοινωνική εκδήλωση. d) Sonstiges: sich einen Bart wachsen lassen αφήνω γένια [BSe s. unter Bart, der] 3) [Pflanzen etc.] φυτρώνω: Ich glaube nicht, dass ich die Zypresse [als Baumpflanzung in meinem Garten (in Griechenland)] ausgewählt habe, weil sie auf den Friedhöfen wächst. Sie wächst ja überall. Die griechische Landschaft ist voller Olivenbäume und Zypressen. εν νοµίζω ότι διάλεξα το κυπαρίσσι επειδή φυτρώνει στα νεκροταφεία. Φυτρώνει άλλωστε παντού. Το ελληνικό τοπίο είναι γεµάτο ελιές και κυπαρίσσια. Der beste Wein [wörtl.: die beste Weinrebe] wächst auf den oberen [wörtl.: obersten] Hängen. Το καλύτερο κλήµα φυτρώνει στις υψηλότερες πλαγιές. Schließlich fand ich den Platz (die Stelle), wo sie wuchsen. [sc.: die Beeren] Στο τέλος βρήκα το µέρος όπου φύτρωναν. 4) [is von: zunehmen, steigen, sich erhöhen, sich vergrößern]: a) αυξάνοµαι [und] αυξάνω: Die Produktionskapazität [der Industriebetriebe] wächst (erhöht sich) rascher als in der Vergangenheit. Η ικανότητα παραγωγής αυξάνεται ταχύτερα από όσο στο παρελθόν.

4 eine sinkende Zahl junger Erwerbstätiger, die Beiträge [zur Pensionsversicherung] zahlen, und eine wachsende (steigende) Zahl alter (Menschen), die Pensionen beziehen µειούµενος αριθµός νέων εργαζοµένων που πληρώνουν εισφορές και αυξανόµενος αριθµός ηλικιωµένων που εισπράττουν συντάξεις Bei dem ständig wachsenden (zunehmenden) Umfang des [World-Wide-]Web [...] Με τον συνεχώς αυξανόµενο όγκο του Web, [...] in einer Zeit ansteigenden (anwachsenden) rechtsradikalen Extremismus' und wachsender (zunehmender / steigender) Angriffe gegen Ausländer σε µία περίοδο ανερχόµενου ακροδεξιού εξτρεµισµού και αυξανόµενων επιθέσεων εναντίον αλλοδαπών b) Sonstiges: die Wirtschaft Chinas wächst [wörtl.: vergrößert sich] jährlich mit einem zweistelligen Prozentsatz η οικονοµία της Κίνας µεγεθύνεται ετησίως µε διψήφιο ποσοστό 5) Sonstiges: ich [männl.] war sehr klein gewachsen (von sehr kleiner Statur) ήµουν πολύ µικρός στο ανάστηµα [einer Sache] gewachsen sein: s. gewachsen WACHSPAPIER, das [in das man Lebensmittel einwickelt] το κερόχαρτο WACHSPUPPE, die η κέρινη κούκλα WACHSTUBE, die: s. Polizeiwachstube, die WACHSTUM, das: 1) η ανάπτυξη: das äußerst rasche Wachstum [wörtl.: die äußerst rasche Entwicklung] des griechischen Kapitalmarkts η ταχύτατη ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς das Wachstum des US-Aktienmarktes η ανάπτυξη της αγοράς µετοχών στις ΗΠΑ [DF+GF aus: Lafontaine/Müller: Globalisierung] 2) η µεγέθυνση [bzw.] η οικονοµική µεγέθυνση: ökonomisches Wachstum und technologischer Fortschritt οικονοµική µεγέθυνση και τεχνολογική πρόοδος [DF+GF aus: Ditfurth: Lwg]

5 Das dringendste, was die Wirtschaft [derzeit] braucht, ist ein höheres und stetiges Wirtschaftswachstum. Άµεση ανάγκη της οικονοµίας είναι η υψηλότερη και διαρκής οικονοµική µεγέθυνση. [DF+GF aus: Lafontaine/Müller: Globalisierung] Der Mangel an Arbeitskräften [in Deutschland] drohte damals [sc. in den 1960-er und 70-er-Jahren] das Wirtschaftswachstum negativ zu beeinflussen. Η έλλειψη εργατικού δυναµικού απειλούσε τότε να επηρεάσει αρνητικά την οικονοµική µεγέθυνση. [DF+GF aus: Lafontaine/Müller: Globalisierung] Ihre Politik [sc. jene der Europäischen Zentralbank] muss deshalb auf Preisstabilität, Wachstum und Beschäftigung ausgerichtet werden. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει δηλαδή να αποσκοπεί στη σταθερότητα των τιµών, την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση. [DF+GF aus: Lafontaine/Müller: Globalisierung] 3) η οικονοµική αύξηση: Das Wachstum ist wieder in Gang gekommen, und es werden wieder Stellen [= Arbeitsplätze] geschaffen. / [englisch:] Growth and job creation have resumed. Η οικονοµική αύξηση και η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης έχουν ξαναρχίσει. [DF, GF (Übersetzung lt. Buch von Χρ. Κάτσικας) + EF aus einem Dokument des Europäischen Rates] Die nächste Erweiterung [der EU] wird neue Wachstumschancen und Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen. / [englisch:] The forthcoming enlargement will create new opportunities for growth and employment. Η µελλοντική διεύρυνση θα δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες οικονοµικής αύξησης και απασχόλησης. [DF, GF (Übersetzung lt. Buch von Χρ. Κάτσικας) + EF aus einem Dokument des Europäischen Rates] WACHSTUMS-: 1) der Wachstumspakt: ein Wachstums- und Beschäftigungspakt für Europa ένα σύµφωνο οικονοµικής µεγέθυνσης και απασχόλησης για την Ευρώπη 2) die Wachstumsrate: [DF+GF aus: Lafontaine/Müller: Globalisierung] eine gleichbleibende Wachstumsrate von 3% ένα σταθερό ποσοστό οικονοµικής µεγέθυνσης 3% [DF+GF aus: Ditfurth: Lwg] in den außergewöhnlichen Wachstumsraten einiger Schwellenländer στους πολύ µεγάλους ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης µερικών αναπτυσσόµενων χωρών [GF+DF aus: Greider: Endstation Globalisierung] eine durchschnittliche wirtschaftliche Wachstumsrate von etwa 3% / [englisch:] an average economic growth rate of around 3% ένας µέσος ρυθµός οικονοµικής αύξησης ύψους 3% περίπου [DF, GF (Übersetzung lt. Buch von Χρ. Κάτσικας) + EF aus einem Dokument des Europäischen Rates]

6 WACHTEL, die [Hühnervogel-Art] το ορτύκι WÄCHTER, der: die Wächter / die Wachen [zb. in einem Gefängnis] οι φρουροί // οι φύλακες [synonym] der Wächter / die Wache / der Wachtposten [am Eingang einer Bank (bewaffnet und in Uniform) "die Security"] ο φρουρός ασφαλείας vgl. auch Wachtposten, der WACHTPOSTEN, der ([auch:] der Wachposten): es gibt drei Wach(t)posten [sc. drei Personen, die (bei dem öffentlichen Gebäude) Wache halten] υπάρχουν τρεις σκοποί auch das Gebiet um das Schloss ist jetzt durch Wach(t)posten abgeschirmt [wörtl.: geschützt] και η περιοχή γύρω από το κάστρο προστατεύεται τώρα από σκοπούς der Wachtposten / der Wächter / die Wache [am Eingang einer Bank (bewaffnet und in Uniform) "die Security"] ο φρουρός ασφαλείας WACHTTURM, der ([auch:] der Wachturm) [von dem aus zb. das Gelände eines Gefängnisses überwacht wird] το φυλάκιο // η σκοπιά [synonym] WACHZIMMER, das: s. Polizeiwachstube, die WACHZUSTAND, der: im Schlafzustand im Wachzustand σε ενύπνια κατάσταση σε κατάσταση εγρήγορσης WACKELIG ασταθής, -ής, -ές: auf wackeligen Tischen πάνω σε ασταθή τραπέζια WACKLIG: s. wackelig WADE, die [sc. der hintere, muskulöse Teil des Unterschenkels] η γάµπα WAFFE, die:

7 1) το όπλο: nur (erst) wenn [diese politischen Ziele realisiert sein werden], werden die Waffen schweigen [sc.: nur dann wird die bewaffnete Auseinandersetzung enden] µόνον όταν [...] θα σιγήσουν τα όπλα 2) Sonstiges: der (Wehr-)Dienst ohne Waffe η άοπλη (στρατιωτική) θητεία WAFFENARSENAL, das το οπλοστάσιο WAFFENEMBARGO, das: wegen des Waffenembargos εξαιτίας του εµπάργκο των όπλων [Anm.: das Wort εµπάργκο wird nicht dekliniert!] WAFFENGEBRAUCH, der η οπλοχρησία WAFFENGEWALT, die: mit Waffengewalt und Repression [will die Regierung den Konflikt lösen] µε τη βία των όπλων και την καταπίεση WAFFENHÄNDLER, der: die Waffenhändler [Akk.] τους εµπόρους όπλων WAFFENPASS, der [bzw.] WAFFENSCHEIN, der η άδεια οπλοφορίας WAFFENSCHMUGGEL, der το λαθρεµπόριο όπλων WAFFENVORRAT, der: große Waffenvorräte µεγάλα οπλικά αποθέµατα WAGEMUT, der: jene, die mit ihrem Wagemut ihrer Zeit voraus sind εκείνοι που µε την τόλµη τους προηγούνται της εποχής τους WAGEN: Sie sprechen ein Problem an, über das ich niemals mit jemandem zu reden wagte. Θίγετε ένα πρόβληµα για το οποίο δεν τόλµησα ποτέ να µιλήσω σε κανέναν. Wie können Sie es wagen (Was erlauben Sie sich) [wörtl.: Wie wagen Sie es], so mit mir zu reden? Πώς τολµάτε και µου µιλάτε έτσι; wer wagt, gewinnt [Redewendung] ο τολµών νικά WAGEN, der: der Wagen [sc.: das Auto] το αµάξι

8 der Wagen / das Wagerl [auf Rädern, mit zb. drei Regalen aus Metalldraht, zum Lagern bzw. Transportieren, zb. im Haushalt] το τρόλεϋ der Einkaufswagen / das "Einkaufswagerl" [im Supermarkt] το καροτσάκι WAGENFOLGE, die [bei Verkehrsmitteln]: s. unter Intervall, das WAGERL, das: s. unter Wagen, der WAGGON, der [zb. bei Eisenbahn- und U-Bahnzügen] το βαγόνι WAHL, die: a) [als demokratischer bzw. politischer Vorgang]: aa) η εκλογή [bzw.] οι εκλογές: die direkte (unmittelbare) Wahl (die Direktwahl) des Präsidenten [sc. unmittelbar durch das Volk und nicht durch die Parlamentsabgeordneten] η άµεση εκλογή του προέδρου Die Wahl wird mit (= in) geheimer Abstimmung durchgeführt (abgehalten) werden. Η εκλογή θα διενεργηθεί µε µυστική ψηφοφορία. der größte Teil derer, die der Wahl fernblieben (nicht zur Wahl gingen) (der größte Teil der Nichtwähler) το µεγαλύτερο µέρος όσων απείχαν από τις εκλογές bb) η ψηφοφορία: Der [Staats-]Präsident sollte durch das Parlament und nicht mit (in) direkter Wahl gewählt werden. [Ratschlag, Meinung] Ο πρόεδρος θα πρέπει να εκλεγεί από το κοινοβούλιο και όχι µε άµεση ψηφοφορία. cc) Sonstiges: die meisten [von ihnen] gingen nicht zur Wahl oder sie wählten ungültig bzw. weiß οι περισσότεροι απείχαν ή ψήφισαν άκυρο - λευκό b) [is von: Auswahl]: aa) η επιλογή: Von den 40 Themen, die zur Wahl (zur Auswahl) standen [wörtl.: die es zur (Aus-)Wahl gab],... Από τα 40 θέµατα που υπήρχαν προς επιλογή... Sie haben die Wahl zwischen zwei Kreuzfahrten. Έχετε επιλογή ανάµεσα σε δύο κρουαζιέρες. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich sicher nicht hier [sc.: in dieser Stadt] leben. Αν είχα επιλογή δεν θα ζούσα εδώ σίγουρα.

9 Sie sind vor die Wahl gestellt, an Hunger zu sterben oder...[beim Verlassen ihres Verstecks im Kugelhagel getötet zu werden]. Οι επιλογές που έχουν είναι να πεθάνουν από την πείνα ή... Das amerikanische College "Anatolia" [das ich als Jugendlicher in Thessaloniki besuchte] war nicht die erste Wahl für meine Eltern gewesen. Ihr Wunsch war, dass [ich eine bestimmte andere Schule besuchen sollte, für die ich aber die Aufnahmsprüfung nicht bestanden hatte] Το Αµερικανικό Κολλέγιο "Ανατόλια" δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τους γονείς µου. Επιθυµία τους ήταν να... bb) η εκλογή: Ich hatte keine andere Wahl [is von: mir blieb nichts anderes übrig], als... [zb.: als ihn zu töten - denn ansonsten hätte er m i c h umgebracht] εν είχα άλλη εκλογή, παρά να... // εν είχα άλλη επιλογή από το να... [synonym] WAHLBETEILIGUNG, die: die Wahlbeteiligung [zb.: 70 % der Wahlberechtigten] η συµµετοχή στις εκλογές Jorgos sagte eine Rekordwahlbeteiligung voraus ο Γιώργος προέβλεψε ρεκόρ συµµετοχής στις εκλογές die große (= hohe) (Wahl-)Beteiligung η µεγάλη συµµετοχή * die hohe (Wahl-)Beteiligung η υψηλή συµµετοχή * *[Anm.: Dass es sich um die Beteiligung an Wahlen handelt, ergibt sich aus dem Zusammenhang, in dem die Formulierung verwendet wird] WAHLBETRUG, der: s. Wahlfälschung, die WAHLEN, die: vgl. Wahl, die WÄHLEN: 1) [Parteien, Funktionäre etc.]: a) ψηφίζω: jene die [bei den letzten Wahlen] (die) ΠΑΣΟΚ wählten εκείνοι που ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ sie wählten ihn [sc. zum Abgeordneten] τον ψήφισαν Für gewöhnlich geht [bei den US-Präsidentenwahlen] ein großer Teil der Stimmberechtigten, die zu den wirtschaftlich schwächeren Klassen gehören, nicht wählen, wie

10 auch viele Intellektuelle (nicht). Συνήθως, ένα µεγάλο µέρος των ψηφοφόρων που ανήκουν στις οικονοµικά ασθενέστερες τάξεις δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν, όπως και πολλοί διανοούµενοι. b) εκλέγω: sie wählten mich µε εξέλεξαν Sie wählten ihn zum zweiten Mal zum Bürgermeister. Τον εξέλεξαν δήµαρχο για δεύτερη φορά. Der Präsident wird direkt (unmittelbar) vom Volk gewählt. Ο πρόεδρος εκλέγεται απευθείας από το λαό. // Ο πρόεδρος εκλέγεται άµεσα από το λαό. der Präsident kann heute nicht gewählt werden ο πρόεδρος δεν µπορεί να εκλεγεί σήµερα wenn Sartzetakis gewählt wird [sc. zum Staatspräsidenten] αν εκλεγεί ο Σαρτζετάκης 1975 wurde Petros zum Präsidenten des Studentenverbandes gewählt το 1975 ο Πέτρος εκλέχτηκε πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών [aber auch:] vorgestern wurde er zum Präsidenten gewählt προχτές εξελέγη πρόεδρος * *[s. dazu Καρζής, Τα σωστά ελληνικά, S 147: Είναι λάθος να προσφεύγουµε για το σχηµατισµό του αόριστου στην καθαρεύουσα, όπως κάνουν καµιά φορά µερικοί, λέγοντας ή γράφοντας "εξελέγη". Ο σωστός τύπος στη νεοελληνική είναι: "εκλέχτηκε".] die gewählten Organe [zb. einer Körperschaft] τα εκλεγµένα όργανα die neugewählten Gemeinderäte τα νεοεκλεγµένα δηµοτικά συµβούλια [aber auch:] die neugewählten Mitglieder τα νεοεκλεγέντα µέλη 2) [is von: auswählen]: a) διαλέγω: Sein Thema [sc. das Thema seiner Rede] war auch schlecht gewählt. Το θέµα του ήταν και άσχηµα διαλεγµένο. b) επιλέγω: In den meisten Ländern, wie auch in unserem Land [Griechenland], können die Brautleute zwischen der Zivilehe und der religiösen ("kirchlichen") Ehe [= Eheschließung] wählen. Στις περισσότερες χώρες, όπως και στη χώρα µας, οι µελλόνυµφοι µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα στον πολιτικό και το θρησκευτικό γάµο.

11 Die Verstaatlichung [dieser Unternehmen] ist (= wäre) die schlechteste Lösung, die gewählt werden könnte. Η κρατικοποίηση είναι η χειρότερη λύση που θα µπορούσε να επιλεγεί. welche Lösung auch immer gewählt wird, [...] οποιαδήποτε λύση κι αν επιλεγεί, [...] 3) [eine Telefonnummer]: a) παίρνω: Anna wählt die (Telefon-)Nummer von Takis. Η Άννα παίρνει τον αριθµό του Τάκη. Er öffnete sein Adressbuch [mit den Telefonnummern] und fing an, die [herausgesuchte] Nummer zu wählen. Άνοιξε την ατζέντα του κι άρχισε να παίρνει το νούµερο. Er/Sie wählte eine Nummer am Telefon. Πήρε ένα νούµερο στο τηλέφωνο. Sie haben falsch gewählt. / Sie haben sich verwählt. [Antwort an einen unbekannten Anrufer] Πήρατε λάθος. b) σχηµατίζω: ich wähle Marias (Telefon-)Nummer σχηµατίζω το νούµερο της Μαρίας er wählte die (Telefon-)Nummer Annas σχηµάτισε τον αριθµό της Άννας c) καλώ: Wenn er die [in der Annonce angeführte] Telefonnummer wählt, [...] Όταν καλέσει τον αριθµό τηλεφώνου [...] Maria läuft wieder zum Telefon. Sie wählt Η Μαρία ξανατρέχει στο τηλέφωνο. Καλεί το um [von Österreich] nach Griechenland zu telefonieren, wählen Sie 0030 und danach die Ortsvorwahl, wobei Sie die erste 0 weglassen, zb. wählen Sie für Athen για να τηλεφωνήσετε στην Ελλάδα σχηµατίστε το 0030 και µετά τον τοπικό κωδικό της πόλης αφαιρώντας το αρχικό 0, πχ. για την Αθήνα καλέστε το [Anm. 1: drei Punkte im Original // Anm. 2: σχηµατίζω und καλώ also synonym] drücken Sie einfach die Klingel (= den Klingelknopf) oder wählen Sie (am [Zimmer-]Telefon) die 9 [wenn Sie von mir (= dem Diener) später noch etwas benötigen] πατήστε απλά το κουδούνι ή καλέστε στο τηλέφωνο το 9 Wenn [von Ihnen] eine alte [sc. seit der großen Rufnummernumstellung ungültige] (Telefon-)Nummer gewählt wird, ist ein "Band" [wörtl.: eine aufgenommene Nachricht] zu hören, das Sie über die Änderungen informiert. Σε περίπτωση που κληθεί ένας παλιός αριθµός, ακούγεται ηχογραφηµένο µήνυµα που σας ενηµερώνει για τις αλλαγές. wenn ~die gewählte Rufnummer besetzt ist (wenn ~der angerufene Teilnehmer spricht) αν το καλούµενο τηλέφωνο µιλάει

12 d) Sonstiges: Hören Sie zuerst auf den charakteristischen Signalton [wörtl.: das charakt. Klangzeichen], und nachher beginnen Sie mit [wörtl.: schreiten Sie zum] Wählen [der Telefonnummer] [Anleitung aus einem Telefonbuch] Ακούστε πρώτα το χαρακτηριστικό ηχητικό σήµα και ύστερα προχωρήστε στην επιλογή. WAHLENTHALTUNG, die: s. unter Nichtwähler, der ("Anteil der Nichtwähler") WÄHLER, der: die Wähler οι ψηφοφόροι // οι εκλογείς [synonym] WÄHLERGUNST, die: Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Pasok und N.D. um die Eroberung des ersten Platzes in der Wählergunst zeigen die Meinungsumfragen, die die Stimmung der Bürger messen. Μάχη σώµα µε σώµα, ανάµεσα στο ΠΑΣOΚ και τη Ν.. για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στις προτιµήσεις των ψηφοφόρων, δείχνουν τα γκάλοπ που µετρούν τις διαθέσεις των πολιτών. WÄHLERISCH [is von: anspruchsvoll] εκλεκτικός, -ή, -ό WÄHLERSTIMME, die: es bringt (Wähler-)Stimmen [sc.: dieses populistische Argument] δίνει ψήφους WAHLFACH, das (Wahlgegenstand, der): Wahlfächer / Wahlgegegenstände [in der Schule - im Gegensatz zu Pflichtgegenständen] µαθήµατα επιλογής WAHLFÄLSCHUNG, die (der Wahlbetrug) η εκλογική νοθεία // η καλπονοθεία WAHLGANG, der: Zwischen zwei Wahlgängen gibt es keine echte Möglichkeit, [als Bürger] direkt über einzelne Fragen oder Projekte zu entscheiden. Ανάµεσα σε δυο εκλογικές αναµετρήσεις δεν υπάρχει καµιά πραγµατική δυνατότητα να αποφασίσει κανείς άµεσα για µεµονωµένα ερωτήµατα ή προγράµµατα. WAHLHEIMAT, die:

13 Brahms stammte aus Hamburg und hatte Wien als seine Wahlheimat ausgesucht. Ο Μπραµς καταγόταν από το Αµβούργο και είχε διαλέξει σαν θετή του πατρίδα την Βιέννη. WAHLJAHR, das: 1995 ist ein Wahljahr. Το 1995 είναι έτος εκλογών. WAHLKAMPF, der: der teuerste Wahlkampf in der Geschichte Amerikas [= der USA] [sc. der Präsidentschaftswahlkampf 2004] η ακριβότερη προεκλογική εκστρατεία στην ιστορία της Αµερικής im Landtagswahlkampf [in Deutschland] στον προεκλογικό αγώνα για τα κοινοβούλια των κρατιδίων [DF+GF aus: Ditfurth: Lwg] WAHLKAMPF-: ihre Wahlkampfparole το προεκλογικό τους σύνθηµα die Wahl(kampf)plakate οι προεκλογικές αφίσες WAHLLOKAL, das: a) το εκλογικό κέντρο: Ungewähnlich lang waren die Schlangen [von Wählern], die sich vor den Wahllokalen bildeten. Ασυνήθιστα µεγάλες ήταν οι ουρές που σχηµατίστηκαν έξω από τα εκλογικά κέντρα. b) το εκλογικό τµήµα: bei Verlassen des Wahllokals [sc.: als dieser Wähler das Wahllokal verlies] κατά την έξοδό του από το εκλογικό τµήµα beim Verlassen der Wahllokale [wurden die Wähler befragt (sc. "exit polls")] κατά την αποχώρηση των ψηφοφόρων από τα εκλογικά τµήµατα die Schließung der Wahllokale zur geplanten Uhrzeit το κλείσιµο των εκλογικών τµηµάτων την προγραµµατισµένη ώρα c) Sonstiges: wenn [bei den US-Präsidentenwahlen] die Wahllokale [wörtl.: die Urnen] in Florida [am Abend] schließen werden όταν θα κλείσουν οι κάλπες στη Φλόριντα WAHLLOS:

14 sie [sc. die Polizisten] hielten wahllos Autos an [um sie nach Waffen und Drogen zu durchsuchen] σταµατούσαν αδιακρίτως αυτοκίνητα wahllos [zb. 10 Männer aus der Gruppe als Gefangene herausgreifen] στην τύχη WAHLMANN, der [welcher den Präsidenten der USA wählt] ο εκλέκτορας (Pl.: οι εκλέκτορες / Gen.: των εκλεκτόρων) WAHLMÄNNER-: die Wahlmännerstimmen [die die einzelnen US-Bundesstaaten bei der US-Präsidentenwahl abgeben] οι εκλεκτορικές ψήφοι die neun Wahlmännerstimmen [die der Bundesstaat Colorado bei der US-Präsidentenwahl abgibt] [Akk.] τις εννέα εκλεκτορικές ψήφους WAHLMÖGLICHKEIT, die: die Wahlmöglichkeiten [sc. Alternativen, für eine von denen man sich (frei) entscheiden kann] οι επιλογές WAHLPLAKAT, das (das Wahlkampfplakat): die Wahl(kampf)plakate οι προεκλογικές αφίσες WAHLRECHT, das: das Wahlrecht [is von: Stimmrecht / Recht auf Stimmabgabe] το εκλογικό δικαίωµα er übt sein Wahlrecht aus (εξ)ασκεί το εκλογικό του δικαίωµα Als die Frauen mit den Jahren (im Laufe der Jahre) das aktive und das passive Wahlrecht erlangten, [ ] Όταν µε τα χρόνια οι γυναίκες απέκτησαν το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, [...] das Wahlrecht: vgl. auch Stimmrecht, das WÄHLSCHEIBE, die [am Telefon] το καντράν // ο δίσκος επιλογής WAHLSIEG, der η εκλογική νίκη [bzw. auch:] der [Wahl-]Sieg des grünen Kandidaten [= des Pasok-Kandidaten] [bei der Bürgermeisterwahl] in Tyrnavos mit nur (mit gerade) 46 Stimmen Vorsprung η επικράτηση µε µόλις 46 ψήφους διαφορά του πράσινου υποψήφιου στον Τύρναβο

15 WÄHLTON, der [in der Telefonleitung (als Signal, dass nun die Nummer gewählt werden kann, die man anrufen möchte)] ο τόνος κλήσης [vgl. auch (wohl synonym): das Freizeichen το σήµα κλήσης] WAHLURNE, die [in welche die Stimmzettel eingeworfen werden] η κάλπη WAHLVERSPRECHEN, das [sc.: das ihm Wahlkampf von einer Partei gegebene Versprechen (zb neue Wohnungen zu bauen)] η προεκλογική υπόσχεση WAHLWIEDERHOLUNG, die: Drücken Sie [am Mobiltelefon] die Taste für Wahlwiederholung. Es wird automatisch die Nummer gewählt (angerufen), die Sie als letzte gewählt (angerufen) hatten. Πιέστε το πλήκτρο επανάκλησης. Καλείται αυτόµατα ο αριθµός που καλέσατε τελευταίο. WAHNSINNIG: er hat wahnsinniges [is von: enormes, außerordentliches] Talent έχει φοβερό ταλέντο WAHR: a) αληθινός, -ή, -ό: die Rekonstruktion einer wahren Begebenheit [in einem (Spiel-)Film] η ανάπλαση ενός αληθινού συµβάντος wahre Liebe αληθινός έρωτας der Traum ist wahr geworden το όνειρο βγήκε αληθινό b) πραγµατικός, -ή, -ό: er [sc. dieser Film von Hitchcock] folgt sehr genau [wörtl.: sehr treu] einer wahren Begebenheit ακολουθεί πολύ πιστά ένα πραγµατικό συµβάν Die Geschichte, die ich Ihnen erzählen werde, ist wahr [is von: nicht erfunden]. Η ιστορία που θα σας διηγηθώ είναι πραγµατική. wahre und erfundene Geschichten πραγµατικές και φανταστικές ιστορίες Natürlich konnte ich Petros den wahren Grund meiner Begeisterung (für meine Begeisterung) nicht verraten. Φυσικά δεν µπορούσα να µαρτυρήσω στον Πέτρο τον πραγµατικό λόγο του ενθουσιασµού µου. c) wahr sein [is von: stimmen / zutreffen]: aa) είναι αλήθεια:

16 es ist wahr, dass [...] είναι αλήθεια ότι [...] Das ist nicht wahr. [sc. das, was du eben sagtest] εν είναι αλήθεια. "Das ist nicht wahr", protestierte ich. - Αυτό δεν είναι αλήθεια, διαµαρτυρήθηκα. bb) αληθεύει: Ist das wahr? [diese Behauptung] / Stimmt das? Αληθεύει; Das ist in keiner Weise wahr. [sc. (der Inhalt) dieses Gerücht(s)] Αυτό δεν αληθεύει κατά κανένα τρόπο. cc) Sonstiges: Es ist wahr, dass ich mich nicht sehr gut anziehe (kleide). [wie es Maria soeben angedeutet hat] Είναι γεγονός ότι δεν ντύνοµαι πολύ καλά. d) etwas Wahres dran sein [etc.]: Oft kommt er mir unsinnig vor [sc. der Satz (η φράση) "Niemand versteht mich"], und doch ist an ihm ~etwas Wahres dran (und doch ~steckt etwas Wahres in ihm). Συχνά µου φαίνεται ανόητη και όµως υπάρχει κάποια αλήθεια σ αυτή. es dürfte (es muss) [an dieser Geschichte, die über diese Frau erzählt wurde] ~etwas Wahres dran gewesen sein κάτι απ όλα αυτά θα πρέπει να ήταν αλήθεια e) Sonstiges: Das darf doch nicht wahr sein! / Ist das denn die Möglichkeit! [Ausruf der Fassungslosigkeit bzw. Überraschung] εν είναι δυνατόν! // Αν είναι δυνατόν! nicht wahr? [als fragender Zusatz am Ende einer Feststellung, für die man sich Bestätigung erwartet]: s. unter nicht im wahrsten Sinn(e) des Wortes: s. buchstäblich wahr machen [eine Drohung]: s. wahrmachen WAHREN: den Schein wahren: s. unter Schein, der WÄHREND: a) [Präposition]: aa) στη διάρκεια (+ Gen.) [etc.]: während der Nacht στη διάρκεια της νύχτας während der letzten zwei Monate στη διάρκεια των δύο τελευταίων µηνών während der Reise στη διάρκεια του ταξιδιού während des ganzen Jahres σ όλη τη διάρκεια του έτους // σε όλη τη διάρκεια του χρόνου //

17 καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου während des ganzen Tages [landeten Militärhubschrauber auf dem Flugplatz] καθ όλη τη διάρκεια της ηµέρας vor, während und nach dem Krieg πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τον πόλεµο bb) στο διάστηµα (+ Gen.): Während meiner [langjährigen] Abwesenheit [von Griechenland] haben meine Landsleute die (offenen) Kamine entdeckt. [sc.: es gibt mittlerweile in vielen griechischen Häusern und sogar Wohnungen offene Kamine] Στο διάστηµα της απουσίας µου οι συµπατριώτες µου ανακάλυψαν τα τζάκια. cc) κατά: während dieses Zeitraums κατά το χρονικό αυτό διάστηµα dd) Sonstiges: während eines Übergangszeitraums (einer Übergangszeit) / für einen Übergangszeitraum (eine Übergangszeit) για ένα µεταβατικό διάστηµα während des Essens / beim Essen την ώρα του φαγητού während (in) der kurzen Zeit, die er [Nikos] bei Anna verbrachte (= verbracht hatte) [zb. 15 bis 30 Minuten] µέσα στο σύντοµο διάστηµα που πέρασε [ο Νίκος] κοντά στην Άννα Am Rückweg beschimpfte er mich während der ganzen [Moped-]Fahrt. Στην επιστροφή, σε όλη τη διαδροµή, µε έβριζε. während der ganzen Taxifahrt nach Hause σε όλη τη διαδροµή µε το ταξί για το σπίτι Es [das Kind] ist während (bei) der Geburt gestorben. Πέθανε πάνω στη γέννα. b) [Konjunktion]: aa) ενώ: Sie setzten ihn ins Auto, und während sie ihn ins Spital brachten (führten), starb er. Τον έβαλαν στο αυτοκίνητο και ενώ τον πήγαιναν στο νοσοκοµείο πέθανε. bb) καθώς: Während er sein Abendessen zubereitet, singt er. Καθώς ετοιµάζει το βραδινό του, τραγουδάει. cc) όσο: Ist (irgend)jemand gekommen, während wir weg waren? Ήρθε κανένας όσο λείπαµε; Während ich mit ihr redete, hielt sie ganz fest meine Hand. Όσο της µιλούσα, µου κρατούσε σφιχτά το χέρι. Während i h r schlieft, hat Tom (sich auf die Suche gemacht und) Arbeit gefunden. Όσο εσείς κοιµόσασταν, ο Τοµ πήγε και βρήκε δουλειά.

18 dd) όση ώρα // την ώρα που: Während Eleni sprach, öffnete Maria das Album [= Stammbuch] und warf einen Blick auf seine Seiten. Όση ώρα η Ελένη µιλούσε η Μαρία άνοιξε το λεύκωµα κ έριξε µια µατιά στις σελίδες του. Anna ließ uns [weibl.] allein, während ich telefonierte. Η Άννα µας άφησε µόνες όση ώρα τηλεφωνούσα. Während (Solange) er aß, wechselten sie kein Wort. Όση ώρα έτρωγε, δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Während sie ihren Koffer packte, hatte etliche Male das Telefon geläutet, aber sie hatte es ignoriert. Όση ώρα έφτιαχνε τη βαλίτσα της, το τηλέφωνο είχε χτυπήσει αρκετές φορές αλλά το είχε αγνοήσει. Frank ging ins Nebenzimmer. Wir warteten, während er die Nummer [am Telefon] wählte. Nach einer Minute kam er zurück. Ο Φρανκ πήγε στο διπλανό δωµάτιο. Περιµέναµε όση ώρα σχηµάτιζε τον αριθµό. Ύστερα από ένα λεπτό γύρισε πίσω. Während Sie Ihre Zähne putzen, ist es nicht nötig, daß das Wasser rinnt. [Aufforderung zum Wassersparen] Την ώρα που βουρτσίζετε τα δόντια σας, δεν χρειάζεται να τρέχει το νερό. WÄHRENDDESSEN σ αυτό το διάστηµα WAHRHEIT, die: Ich möchte Ihnen etwas (eine Sache) sagen, von dem (von der) ich nicht weiß, ob Sie es glauben. Aber es ist die pure (reine) Wahrheit [wörtl.: es ist durch und durch wahr]: [ ] Θέλω να σας πω ένα πράγµα, που δεν ξέρω αν το πιστέψετε. Όµως, είναι πέρα για πέρα αληθινό: [...] Das war bloß ein Vorwand. [sc. die Frage, dich dir gestellt hatte] In Wahrheit (Eigentlich) wollte ich dich etwas ganz anderes fragen. Ήταν απλώς µια πρόφαση. Στην πραγµατικότητα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι τελείως διαφορετικό. WAHRLICH: Und das ist wahrlich keine so leichte Arbeit (Angelegenheit). [sc.: Musik zu schreiben, die die breite Masse anspricht] Και αυτό µα την αλήθεια, δεν είναι τόσο εύκολη δουλειά. WAHRMACHEN [richtig: wahr machen]:

19 Er machte die Drohung [dass er sie eines Tages umbringen werde] an einem heißen Juli-Mittag wahr. (Er setzte die Drohung... in die Tat um.) Έκανε πράξη την απειλή ένα ζεστό µεσηµέρι του Ιουλίου. [bzw. auch:] er machte seine Drohung wahr [und sprang vom vierten Stock des Hauses in selbstmörderischer Absicht in die Tiefe] πραγµατοποιούσε την απειλή του er macht seine Drohungen war υλοποιεί τις απειλές του WAHRNEHMBAR: die Auswirkungen [des Kapitalismus] sind auf der ganzen Welt wahrnehmbar (zu spüren / spürbar) οι επιδράσεις γίνονται αισθητές σ ολόκληρο τον κόσµο WAHRNEHMEN: 1) αντιλαµβάνοµαι (bzw. passiv: γίνοµαι αντιληπτός, -ή, -ό): Das Gehirn der autistischen Personen nimmt die menschliche Stimme nicht (so) wahr, wie wir sie wahrnehmen, nämlich als eine Gesamtheit von Informationen, die uns die Identität dessen, der spricht, offenbaren, seinen emotionalen Zustand (Freude, Traurigkeit, Wut usw.). Ο εγκέφαλος των αυτιστικών ατόµων δεν αντιλαµβάνεται την ανθρώπινη φωνή, όπως την αντιλαµβανόµαστε εµείς, δηλαδή ως ένα σύνολο πληροφοριών που µας αποκαλύπτουν την ταυτότητα αυτού που µιλάει, τη συναισθηµατική του κατάσταση (χαρά, λύπη, θυµός κτλ.). Die elektromagnetische Strahlung ist besonders gefährlich, da sie vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen wird. Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη καθώς δεν γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπινο µάτι. Die menschliche Stimme wird [von autistischen Personen] nicht anders wahrgenommen als der Klang einer Glocke oder das Bellen eines Hundes. Η ανθρώπινη φωνή δεν γίνεται αντιληπτή διαφορετικά απ ό,τι ο ήχος ενός κουδουνιού ή το γάβγισµα ενός σκύλου. der Streit ihrer [= Annas] Eltern, der von ihrer Freundin [= Maria] wahrgenommen wurde ο καβγάς των γονιών της που έγινε αντιληπτός από τη φίλη της 2) Sonstiges: seine Ohren spitzend, um alle Geräusche wahrzunehmen [= wahrnehmen zu können] τεντώνοντας τα αυτιά του για να συλλαµβάνει όλους τους θορύβους er nahm den Schlag nicht wahr (er bemerkte den Schlag nicht / er spürte den Schlag nicht) [der ihm mit einem Stock versetzt wurde] δεν πήρε είδηση το χτύπηµα

20 die im Verhalten [eines psychisch Kranken] wahrgenommenen (beobachteten) Anomalien und Abweichungen οι παρατηρούµενες στη συµπεριφορά ανωµαλίες και αποκλίσεις wahrnehmen [eine Gelegenheit (Chance)]: s. unter nützen WAHRNEHMUNG, die η αντίληψη WAHRSAGER, der ο µάντης WAHRSCHEINLICH (I) [adjektivisch]: Es ist sehr wahrscheinlich, dass er sogar einen unserer Briefe [= eines der s, die wir Jenny geschrieben hatten] gelesen hat. Είναι πολύ πιθανό να έχει διαβάσει µάλιστα και ένα από τα γράµµατά µας. es war sehr wahrscheinlich, dass ich dich nicht wiedersehen würde ήταν πολύ πιθανό να µη σε ξανάβλεπα Je mehr...[sie sich um ein selbstbewusstes Auftreten bemühen], desto wahrscheinlicher ist es [wörtl.: desto mehr erhöhen sich die Wahrscheinlichkeiten], dass sie...[einen Menschen, der an einer Beziehung mit Ihnen interessiert ist] finden. / Je mehr..., desto eher finden Sie... Όσο πιο πολύ..., τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να βρείτε... WAHRSCHEINLICH (II) [adverbial]: a) µάλλον: es handelt sich [bei dem Feuer] wahrscheinlich um Brandstiftung πρόκειται µάλλον για εµπρησµό Ich weiß nicht, ob es wahr ist. Aber wahrscheinlich [ja]. εν ξέρω αν είναι αλήθεια. Μάλλον, όµως. b) πιθανόν (να) / πιθανώς (να) / πιθανά *: wahrscheinlich am 4. oder 5.Juni πιθανόν στις 4 ή 5 Ιουνίου Geboren, wahrscheinlich 1757, in einem kleinen Dorf,... Γεννηµένος, πιθανόν το 1757, σ ένα µικρό χωριό,... Das Feuer wurde wahrscheinlich durch eine brennende Zigarette verursacht. Η φωτιά πιθανόν να προκλήθηκε από αναµµένο τσιγάρο. wahrscheinlich Ende Juli [wird die Bewilligung erteilt] πιθανώς στο τέλος Ιουλίου Es gibt wahrscheinlich eine Anzahl (eine Reihe) von Faktoren, die für... verantwortlich sind. Υπάρχει πιθανά ένας αριθµός παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για... *

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο 21 Ένα καινούργιο σχέδιο Η Άννα επιστρέφει στο 2006. Η γυναίκα µε τα κόκκινα έχει απαγάγει τον πάστορα Kavalier. Επειδή δεν µπορεί να τον βρει, η Άννα ταξιδεύει στην 9 η Νοεµβρίου 1989, τη νύχτα που έπεσε

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 05 εν γνωριζόµαστε;

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 05 εν γνωριζόµαστε; 05 εν γνωριζόµαστε; Η Άννα πηγαίνει το µουσικό κουτί στον ρολογά για να το διορθώσει. Για τον Paul Winkler όµως είναι περισσότερο από µια απλή δουλειά. Νοµίζει ότι ξέρει την Άννα από παλιά. Μα πώς είναι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir.

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir. 06 Η γυναίκα µε τα κόκκινα Η Άννα συναντά µια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν φίλες το 1961. Κι εκτός αυτού η Άννα τα χάνει µε την πληροφορία ότι την κυνηγά µια γυναίκα ντυµένη στα κόκκινα. Σε κάθε γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

Das Partizip Η μετοχή

Das Partizip Η μετοχή Das Partizip Präsens (Μετοχή ενεστώτα) Das Partizip Η μετοχή Η μετοχή ενεστώτα σχηματίζεται προσθέτοντας ένα -d- στο απαρέμφατο. spielen spielend kommen kommend fahren fahrend Η μετοχή ενεστώτα έχει ενεργητική

Διαβάστε περισσότερα

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium)

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών Καλησπέρα, Είµαστε η Μαρία και ο Θοδωρής από το Πειραµατικό Σχολείο Πατρών. Έχουµε συγκεντρώσει τις απόψεις Ελλήνων και Γερµανών για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

1 @ copyright @ www.learngerman.gr

1 @ copyright @ www.learngerman.gr 1 @ copyright @ www.learngerman.gr SPRACHE ΠΡΑΧΕ ΓΛΩΑ Sprichst du Griechisch? Σπριχςτ ντου γκρίχιςσ? Μιλάσ ελλθνικά; Sprichst du Deutsch? Σπριχςτ ντου ντόθτςσ? Μιλάσ γερμανικά; Welche Sprache sprichst

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie Aufgaben 1 Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie warten studieren antworten (περιμζνω) (ςπουδάηω)

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 09 Στοιχεία που λείπουν

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 09 Στοιχεία που λείπουν 09 Στοιχεία που λείπουν Η Άννα φεύγει από το θέατρο, αλλά η γυναίκα µε τα κόκκινα την κυνηγά µέχρι το µαγαζί του Paul. Η Άννα τη γλιτώνει πάλι µε τη βοήθεια της Heidrun. Τώρα έχει ένα κοµµάτι του παζλ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Die Präposition Πρόθεςη

Die Präposition Πρόθεςη Präpositionen mit Dativ Οι προκζςεισ διακρίνονται όχι μόνο ανάλογα με το νόθμα τουσ και τθ χριςθ τουσ αλλά και ανάλογα με τθ ςφνταξι τουσ. Υπάρχουν προκζςεισ που ςυντάςςονται πάντα με δοτικι (Dativ) ι

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα 13.12.2016 Liebe Eltern des Kindergartens und der Vorschule, Die Weihnachtszeit ist eingeläutet.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 01 Κακά ξυπνητούρια

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 01 Κακά ξυπνητούρια 01 Κακά ξυπνητούρια Η αποστολή της Άννας είναι να σώσει τη Γερµανία από µια καταστροφή. Πρέπει να λύσει το αίνιγµα και να φυλάγεται από τους άγνωστους µε τα µηχανάκια. Της αποµένουν 130 λεπτά. Αλλά ποιό

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1 FLOTT 1 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1 FLOTT 2 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

22 είκοσι δύο. Κύπρος. Ελλάδα. Ελβετία. Αυστρία. Γερμανία. Από πού είσαι; Είμαι από τη Γερμανία. Εσύ; Από την Κύπρο. Από πού είσαι; Είμαι από

22 είκοσι δύο. Κύπρος. Ελλάδα. Ελβετία. Αυστρία. Γερμανία. Από πού είσαι; Είμαι από τη Γερμανία. Εσύ; Από την Κύπρο. Από πού είσαι; Είμαι από 3 τρί 1. μάθμα Wie heißen die Länder auf Griechisch? Bitte verbinden Sie die Namen mit den richtigen Zeichnungen. Hören Sie dann die Ländernamen und sprechen Sie sie nach. 1.18 Ελλάδα Αυστρία Κύπρος Ελβετία

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich?

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich? 10 Σε αδιέξοδο Ο παίκτης ανακαλύπτει ότι στις 13 Αυγούστου 1961 χτίστηκε το Τείχος του Βερολίνου και στις 9 Νοεµβρίου 1989 έπεσε. Η αποστολή έχει άµεση σχέση µε τις δυο αυτές ηµεροµηνίες. Αλλά τι µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο Name: Datum: Klasse: Note: 1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους essen, geben, waschen, helfen, fahren, lesen, nehmen, fallen, schlafen, lassen,

Διαβάστε περισσότερα

Der Dativ Δοτική. Nom. Akk. Dativ maskulin der den dem feminin die die der neutral das das dem die die den

Der Dativ Δοτική. Nom. Akk. Dativ maskulin der den dem feminin die die der neutral das das dem die die den Η Κλίση Das Fragepronomen: wer (Personen), was (Sachen) Person Sache Der Dativ Δοτική wer wen wem was was --- Der bestimmte Artikel maskulin der den dem feminin die die der neutral das das dem die die

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

Persönliche Korrespondenz Brief

Persönliche Korrespondenz Brief - Adresse Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg land Standard-Adressenformat in land: Straße + Hausnummer, Postleitzahl + Stadt, Land Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Jeremy Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη.

Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη. Grammatik 5 Το οριστικό άρθρο (Bestimmter Artikel) ονομαστική der die das die αιτιατική den die das die Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη. Το αόριστο άρθρο (Unbestimmter Artikel)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat Deutsch Mai 2008 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μεταγραφή ηχητικού κειμένου

ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat Deutsch Mai 2008 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μεταγραφή ηχητικού κειμένου KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

UMDENKEN Βοηθητικό υλικό διδασκαλίας για την προετοιμασία της επίσκεψης στην έκθεση, Επίπεδο Α1

UMDENKEN Βοηθητικό υλικό διδασκαλίας για την προετοιμασία της επίσκεψης στην έκθεση, Επίπεδο Α1 Seite 1 von 6 UMDENKEN Βοηθητικό υλικό διδασκαλίας για την προετοιμασία της επίσκεψης στην έκθεση, Επίπεδο Α1 AUFGABE 1: VIER ELEMENTE Σύμφωνα με μια αρχαία θεωρία τα πάντα στο σύμπαν μας αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειµένου Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S.

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S. FLOTT 3 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την οµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (34 οµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά 10-12

Διαβάστε περισσότερα

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 Prüfungsvorbereitung 43 44 Schreiben Aufgabe 3 Arbeitszeit: 15 Minuten Στο 3 ο μέρος της ενότητας Schreiben πρέπει να γράψεις ένα e-mail περίπου 40 λέξεων. Απευθύνεσαι πάντα σε κάποιο πρόσωπο, με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Können Sie mir bitte helfen? Παράκληση για βοήθεια Sprechen Sie Englisch? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Sprechen Sie _[Sprache]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Ich spreche kein

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen?

Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen? Die neugriechischen Pronomen: Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen? In diesem Kapitel werden Sie alles rund um die Pronomen im Griechischen und ihren Gebrauch lernen. Wie

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 1 LESEVERSTEHEN ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

Niveau A1 & A2 PHASE 1 LESEVERSTEHEN ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Kultur, Bildung und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU B1&B2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung

Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU B1&B2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU & PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung Anweisungen für die Prüfer und Aufgabenstellung

Διαβάστε περισσότερα

Persönliche Korrespondenz Brief

Persönliche Korrespondenz Brief - Adresse Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standard-Adressenformat in Deutschland: Straße + Hausnummer, Postleitzahl + Stadt, Land Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Jeremy Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

GRIECHISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

GRIECHISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden 14:59 Uhr Seite 58 Mango ˈmango μάγκο eintrauben staˈfilia ταφύλια Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel irsche äˈrasi εράσι Toilettenpapier to charˈti iˈjias ette χαρτί υγείας oˈlämono Papiertaschentücher

Διαβάστε περισσότερα

To µονοπάτι. Der Pfad

To µονοπάτι. Der Pfad www.kolokasia.de To µονοπάτι Μες στη ζωή δρόµοι ανοίγονται σωρό κι όποιον γουστάρεις, τον τραβάς, κι όπου σε βγάλει, µα είναι κι ένα µονοπάτι πονηρό που πάει ντουγρού στην κατηφόρα τη µεγάλη. Der Pfad

Διαβάστε περισσότερα

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008 Fierz Identität Handout Datum: 27. 5. 2008 von Christoph Saulder 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 2 Herleitung der Matrixelemente 7 2. Ansatz...............................

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 1 LESEVERSTEHEN ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2016 A

Niveau A1 & A2 PHASE 1 LESEVERSTEHEN ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2016 A ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Forschung und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und römische Rechtsgeschichte

Griechische und römische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und römische Rechtsgeschichte Ενότητα 7: Gortyna Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

Das Perfekt Παρακείμενοσ

Das Perfekt Παρακείμενοσ Schwache Verben (ομαλά ριματα) Das Perfekt Παρακείμενοσ Einfache Verben (απλά ριματα) fragen arbeiten klettern ich habe gefragt habe gearbeitet bin geklettert du hast gefragt hast gearbeitet bist geklettert

Διαβάστε περισσότερα

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu Einheit 1 Aufgabe 1 Eine deutsche Freundin will dich in Griechenland besuchen. Sie will deine Stadt besser kennen lernen. Antworte auf die Fragen unten. Schreibe 20-30 Wörter.

Διαβάστε περισσότερα

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 LESEN Teil 5 Zertifikat B1 Το κείμενο του 5 ου μέρους της ενότητας Lesen είναι ένας κανονισμός ή κάποιες οδηγίες και συνοδεύεται από 4 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε άσκηση θα πρέπει να αποφασίσεις

Διαβάστε περισσότερα

LEKTION 2. Hören Teil 3. Prüfungsvorbereitung

LEKTION 2. Hören Teil 3. Prüfungsvorbereitung Hören Teil 3 LEKTION 2 Prüfungsvorbereitung B1 Στο 3 ο μέρος της ενότητας Hören θα ακούσετε έναν καθημερινό διάλογο. Για το διάλογο αυτό δίνονται 7 προτάσεις με την επιλογή σωστό ή λάθος. Θα ακούσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen.

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen. Hessisches Kultusministerium Schulbücherkatalog für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen Schuljahr 2013/2014 Unterrichtsmaterialien, die im uftrag des Hessischen Kultusministeriums

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Willkommen beim Webseiten-Experten für Kinder!

Willkommen beim Webseiten-Experten für Kinder! 1 Θμα 2: Λεογραμματ Im Internet liest du den folgenden Textέ Es fehlen aber einige Wörterέ όülle die Lücken (1-5) aus und ergänze die fehlenden Wörterέ Du kannst jedes Wort (A-F) nur einmal verwenden.

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Auslandsbüro Griechenland

Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Auslandsbüro Griechenland Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Auslandsbüro Griechenland Το Ίδρυμα Konrad Adenauer (KAS) είναι ένα γερμανικό πολιτικό ίδρυμα και φέρει το όνομα του πρώτου Καγκελάριου της Γερμανίας. Οι αρχές διακυβέρνησής του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε.

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Test zu Lektion 1 Nme: Punkte: / 14 1 Ordne zu und verinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. Wer ist du? Wie heißt du? Alexis! Ih heiße Juli. Ih in Pul. J, ih komme. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Hllo

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

G.G. GAG, der: Gags [zb. technische Gags eines Discjockeys beim Präsentieren der Musik] κολπάκια

G.G. GAG, der: Gags [zb. technische Gags eines Discjockeys beim Präsentieren der Musik] κολπάκια G.G. GABE, die: auf eine milde Gabe hoffend [z.b. ironisch in Zusammenhang mit einem Hund, der vor einem Schnellimbiss-Lokal auf Speisereste wartet] ελπίζοντας σε κάποια ευγενική δωρεά GABEL, die: die

Διαβάστε περισσότερα

Der Vokativ. Die Fälle

Der Vokativ. Die Fälle Die Fälle 1. Nominativ: Werfall 2. Genitiv: Wessen 3. Dativ: Wemfall nicht bei griechischen Subst. wird meist ersetzt durch σε + Akkusativ 4. Akkusativ: Wenfall 5. Vokativ: Anredefall nur im griechischen

Διαβάστε περισσότερα

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN 16.4.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 117/125 STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN Staatliche Beihilfen SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Umstrukturierungsbeihilfe für Cyprus Airways (Public) Ltd und SA.38225

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Α1 (Α1-/Α1/Α1+)

Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Α1 (Α1-/Α1/Α1+) Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Α1 (Α1-/Α1/Α1+) «Παραδείγματα ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών» ανά δεξιότητα Ακολουθούν παραδείγματα ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών ανά δεξιότητα. (Για την εκπόνηση των ολιγόλεπτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση των µαθητών στο µάθηµα της γερµανικής γλώσσας στο Ενιαίο Λύκειο

Η Αξιολόγηση των µαθητών στο µάθηµα της γερµανικής γλώσσας στο Ενιαίο Λύκειο Η Αξιολόγηση των µαθητών στο µάθηµα της γερµανικής γλώσσας στο Ενιαίο Λύκειο Με τον όρο Αξιολόγηση του µαθητή εννοούµε τη συστηµατικά οργανωµένη διαδιδασία ελέγχου των γνώσεων που αποκτούν οι µαθητές στο

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat-Deutsch

Griechisches Staatszertifikat-Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat-Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 1 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Mai 2012

Niveau A1 & A2 PHASE 1 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Komm, Teil 2 lies mir vor! Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Ενας οδηγός ανάγνωσης για γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από 3 ετών Prominente

Διαβάστε περισσότερα

8A ËÌÂÈÒÛÙÂ ÛÙ ÎÔ Ù ÎÈ appleôè applefi ÙÈ ÙÚÂÈ ÛËÌ Û Â (1, 2, 3) ÂÈ ÙÔ ja Ì Û ÛÙËÓ appleúfiù ÛË ( Ï. ÛÂÏ. 17). ŒappleÂÈÙ ÌÂÙ ÊÚ ÛÙÂ ÛÙ ÂÏÏËÓÈÎ.

8A ËÌÂÈÒÛÙÂ ÛÙ ÎÔ Ù ÎÈ appleôè applefi ÙÈ ÙÚÂÈ ÛËÌ Û Â (1, 2, 3) ÂÈ ÙÔ ja Ì Û ÛÙËÓ appleúfiù ÛË ( Ï. ÛÂÏ. 17). ŒappleÂÈÙ ÌÂÙ ÊÚ ÛÙÂ ÛÙ ÂÏÏËÓÈÎ. 1 LEKTION 1 8A ËÌÂÈÒÛÙÂ ÛÙ ÎÔ Ù ÎÈ appleôè applefi ÙÈ ÙÚÂÈ ÛËÌ Û Â (1, 2, 3) ÂÈ ÙÔ ja Ì Û ÛÙËÓ appleúfiù ÛË ( Ï. ÛÂÏ. 17). ŒappleÂÈÙ ÌÂÙ ÊÚ ÛÙÂ ÛÙ ÂÏÏËÓÈÎ. a) Der Arzt hat ja recht, aber ich kann ohne

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία. Ευκαιρία και πρόκληση

Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία. Ευκαιρία και πρόκληση Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία Ευκαιρία και πρόκληση Περιεχόμενα Ποιοί είμαστε / Τι κάνουμε / Τι προσφέρουμε Η ζωή στη Γερμανία Επί της ουσίας Η ζούγκλα των παραγράφων Τι χρειάζομαι ms

Διαβάστε περισσότερα

Γερμανική Σχολή Αθηνών Λεύκωμα Aποφοίτησης 12-ΑBC Deutsche Schule Athen Abi-Jahrbuch 12-ABC

Γερμανική Σχολή Αθηνών Λεύκωμα Aποφοίτησης 12-ΑBC Deutsche Schule Athen Abi-Jahrbuch 12-ABC Γερμανική Σχολή Αθηνών Λεύκωμα Aποφοίτησης 12-ΑBC 2011-2012 Deutsche Schule Athen Abi-Jahrbuch 12-ABC 2011-2012 editorial editorial Αγαπημένοι Τελειόφοιτοι της Χρονιάς 2012, Πέρασε γρήγορα ο χρόνος από

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Você pode me ajudar, por favor? Παράκληση για βοήθεια Você fala inglês? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Você fala _[idioma]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Eu não falo_[idioma]_.

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 1 LESEVERSTEHEN ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Mai 2014

Niveau A1 & A2 PHASE 1 LESEVERSTEHEN ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Mai 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

Januar 2014. Γεννάρης. Πάρε με θάλασσα πικρή πάρε με στα φτερά σου πάρε με στο γαλάζιο σου στη δροσερή καρδιά σου

Januar 2014. Γεννάρης. Πάρε με θάλασσα πικρή πάρε με στα φτερά σου πάρε με στο γαλάζιο σου στη δροσερή καρδιά σου Januar 2014 Πάρε με θάλασσα πικρή πάρε με στα φτερά σου πάρε με στο γαλάζιο σου στη δροσερή καρδιά σου Nimm mich bittres Meer nimm mich in deine Schwingen nimm ich in dein blaues in dein kühles Herz. Mi

Διαβάστε περισσότερα

Empirische Sprachforschung

Empirische Sprachforschung Empirische Sprachforschung Lehreinheit 5: Inselstreit China erhöht den Druck im Streit mit Japan Dr. Chris

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Können Sie mir bitte helfen? Παράκληση για βοήθεια Sprechen Sie Englisch? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Sprechen Sie _[Sprache]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Ich spreche

Διαβάστε περισσότερα

Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kleinkindern Επισκεφθείτε την «Εναρξη ανάγνωσης» στο Facebook

Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kleinkindern Επισκεφθείτε την «Εναρξη ανάγνωσης» στο Facebook Griechisch Ελληνικά Komm, lies mir vor! Έλα, διάβασέ μου! Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kleinkindern Επισκεφθείτε την «Εναρξη ανάγνωσης» στο Facebook Prominente -Botschafterinnen und Botschafter machen

Διαβάστε περισσότερα