Ezekiel 34:11-16, Psalm 100 // Ezekiel 34:11-16, Psalm 95:1-7a // Ephesians 1:15-23 Matthew 25:31-46

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ezekiel 34:11-16, Psalm 100 // Ezekiel 34:11-16, Psalm 95:1-7a // Ephesians 1:15-23 Matthew 25:31-46"

Transcript

1 1 Christ the King (A) or Reign of Christ (A) Ezekiel 34:11-16, Psalm 100 // Ezekiel 34:11-16, Psalm 95:1-7a // Ephesians 1:15-23 Matthew 25:31-46 Ezekiel 34:11 The LORD God proclaims: I myself will search for my flock and seek them out. 12 As a shepherd seeks out the flock when some in the flock have been scattered, so will I seek out my flock. I will rescue them from all the places where they were scattered during the time of clouds and thick darkness. 13 I will gather and lead them out from the countries and peoples, and I will bring them to their own fertile land. I will feed them on Israel's highlands, along the riverbeds, and in all the inhabited places. 14 I will feed them in good pasture, and their sheepfold will be there, on Israel's lofty highlands. On Israel's highlands, they will lie down in a secure fold and feed on green pastures. 15 I myself will feed my flock and make them lie down. This is what the LORD God says. 16 I will seek out the lost, bring back the strays, bind up the wounded, and strengthen the weak. But the fat and the strong I will destroy, because I will tend my sheep with justice. Ezekiel 34:11 "For thus says the Lord GOD: Behold, I, I myself will search for my sheep and will seek them out. 12 As a shepherd seeks out his flock when he is among his sheep that have been scattered, so will I seek out my sheep, and I will rescue them from all places where they have been scattered on a day of clouds and thick darkness. 13 And I will bring them out from the peoples and gather them from the countries, and will bring them into their own land. And I will feed them on the mountains of Israel, by the ravines, and in all the inhabited places of the country. 14 I will feed them with good pasture, and on the mountain heights of Israel shall be their grazing land. There they shall lie down in good grazing land, and on rich pasture they shall feed on the mountains of Israel. 15 I myself will be the shepherd of my sheep, and I myself will make them lie down, declares the Lord GOD. 16 I will seek the lost, and I will bring back the strayed, and I will bind up the injured, and I will strengthen the weak, and the fat and the strong I will destroy. I will feed them in justice. Ezekiel 34:11 For thus says the Lord GOD: I myself will search for my sheep, and will seek them out. 12 As shepherds seek out their flocks when they are among their scattered sheep, so I will seek out my sheep. I will rescue them from all the places to which they have been scattered on a day of clouds and thick darkness. 13 I will bring them out from the peoples and gather them from the countries, and will bring them into their own land; and I will feed them on the mountains of Israel, by the watercourses, and in all the inhabited parts of the land. 14 I will feed them with good pasture, and the mountain heights of Israel shall be their pasture; there they shall lie down in good grazing land, and they shall feed on rich pasture on the mountains of Israel. 15 I myself will be the shepherd of my sheep, and I will make them lie down, says the Lord GOD. 16 I will seek the lost, and I will bring back the strayed, and I will bind up the injured, and I will strengthen the weak, but the fat and the strong I will destroy. I will feed them with justice. Ezekiel 34:11 διότι τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά µου καὶ ἐπισκέψοµαι αὐτά 12 ὥσπερ ζητεῖ ὁ ποιµὴν τὸ ποίµνιον αὐτοῦ ἐν ἡµέρᾳ ὅταν ᾖ γνόφος καὶ νεφέλη ἐν µέσῳ προβάτων διακεχωρισµένων οὕτως ἐκζητήσω τὰ πρόβατά µου καὶ ἀπελάσω αὐτὰ ἀπὸ παντὸς τόπου οὗ διεσπάρησαν ἐκεῖ ἐν ἡµέρᾳ νεφέλης καὶ γνόφου 13 καὶ ἐξάξω αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπὸ τῶν χωρῶν καὶ εἰσάξω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν καὶ βοσκήσω αὐτοὺς ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ καὶ ἐν ταῖς φάραγξιν καὶ ἐν πάσῃ κατοικίᾳ τῆς γῆς 14 ἐν νοµῇ ἀγαθῇ βοσκήσω αὐτούς καὶ ἐν τῷ ὄρει τῷ ὑψηλῷ Ισραηλ ἔσονται αἱ µάνδραι αὐτῶν ἐκεῖ κοιµηθήσονται καὶ ἐκεῖ ἀναπαύσονται ἐν τρυφῇ ἀγαθῇ καὶ ἐν νοµῇ πίονι βοσκηθήσονται ἐπὶ τῶν ὀρέων Ισραηλ 15 ἐγὼ βοσκήσω τὰ πρόβατά µου καὶ ἐγὼ ἀναπαύσω αὐτά καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰµι κύριος

2 2 τάδε λέγει κύριος κύριος 16 τὸ ἀπολωλὸς ζητήσω καὶ τὸ πλανώµενον ἐπιστρέψω καὶ τὸ συντετριµµένον καταδήσω καὶ τὸ ἐκλεῖπον ἐνισχύσω καὶ τὸ ἰσχυρὸν φυλάξω καὶ βοσκήσω αὐτὰ µετὰ κρίµατος כּ י כּ ה א מ ר א ד נ י י הו ה ה נ נ י א נ י ו ד ר שׁ תּ י א ת צ אנ י וּב קּ ר תּ ים 12 כּ ב קּ ר ת ר ע ה WTT Ezekiel 34:11 ע ד ר וֹ בּ יוֹם ה יוֹ תוֹ ב תוֹ ך צ אנ וֹ נ פ ר שׁוֹת כּ ן א ב קּ ר א ת צ אנ י ו ה צּ ל תּ י א ת ה ם מ כּ ל ה מּ קוֹמ ת א שׁ ר נ פ צוּ שׁ וּר ע ית ים ם בּ יוֹם ע נ ן ו ע ר פ ל 13 ו הוֹצ את א ל ה ר י י שׂ ר א מ ר וֹם י שׂ ר א ל י ה י ה נ ו ה ם שׁ ל בּ א פ יק ים מ ן ה ע מּ ים ו ק בּ צ תּ י ם מ ן ה א ר צוֹת ו ה ב יא ת ים א ל א ד מ ת ם ים וּב כ ל מוֹשׁ ב י ה א ר ץ 14 בּ מ ר ע ה טּוֹב ם תּ ר בּ צ נ ה בּ נ ו ה טּוֹב וּמ ר ע ה שׁ מ ן תּ ר ע ינ ה א ל ה ר א ר ע ה א ת ם וּב ה ר י 15 י י שׂ ר א ל א נ י 16 א ר ע ה צ אנ י ו א נ י א ר בּ יצ ם נ א ם א ד נ י י הו ה א ת ה א ב ד ת א ב קּ שׁ ו א ת ה נּ דּ ח ת א שׁ יב ו ל נּ שׁ בּ ר ת א ח ב שׁ ו א ת ה חוֹל ה א ח זּ ק ו א ת ה שּׁ מ נ ה ו א ת ה ח ז ק ה א שׁ מ יד א ר ע נּ ה ב מ שׁ פּ ט Ezekiel 34:20 So the LORD God proclaims to them: I will judge between the fat and the lean sheep. 21 You shove with shoulder and flank, and with your horns you ram all the weak sheep until you've scattered them outside. 22 But I will rescue my flock so that they will never again be prey. I will even judge between the sheep! 23 I will appoint for them a single shepherd, and he will feed them. My servant David will feed them. He will be their shepherd. 24 I, the LORD, will be their God, and my servant David will be their prince. I, the LORD, have spoken. Ezekiel 34:20 "Therefore, thus says the Lord GOD to them: Behold, I, I myself will judge between the fat sheep and the lean sheep. 21 Because you push with side and shoulder, and thrust at all the weak with your horns, till you have scattered them abroad, 22 I will rescue my flock; they shall no longer be a prey. And I will judge between sheep and sheep. 23 And I will set up over them one shepherd, my servant David, and he shall feed them: he shall feed them and be their shepherd. 24 And I, the LORD, will be their God, and my servant David shall be prince among them. I am the LORD; I have spoken. Ezekiel 34:20 Therefore, thus says the Lord GOD to them: I myself will judge between the fat sheep and the lean sheep. 21 Because you pushed with flank and shoulder, and butted at all the weak animals with your horns until you scattered them far and wide, 22 I will save my flock, and they shall no longer be ravaged; and I will judge between sheep and sheep. 23 I will set up over them one shepherd, my servant David, and he shall feed them: he shall feed them and be their shepherd. 24 And I, the LORD, will be their God, and my servant David shall be prince among them; I, the LORD, have spoken. Ezekiel 34:20 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος ἰδοὺ ἐγὼ διακρινῶ ἀνὰ µέσον προβάτου ἰσχυροῦ καὶ ἀνὰ µέσον προβάτου ἀσθενοῦς 21 ἐπὶ ταῖς πλευραῖς καὶ τοῖς ὤµοις ὑµῶν διωθεῖσθε καὶ τοῖς κέρασιν ὑµῶν ἐκερατίζετε καὶ πᾶν τὸ ἐκλεῖπον ἐξεθλίβετε 22 καὶ σώσω τὰ πρόβατά µου καὶ οὐ µὴ ὦσιν ἔτι εἰς προνοµήν καὶ κρινῶ ἀνὰ µέσον κριοῦ πρὸς κριόν 23 καὶ ἀναστήσω ἐπ αὐτοὺς ποιµένα ἕνα καὶ ποιµανεῖ αὐτούς τὸν δοῦλόν µου αυιδ καὶ ἔσται αὐτῶν ποιµήν 24 καὶ ἐγὼ κύριος ἔσοµαι αὐτοῖς εἰς θεόν καὶ αυιδ ἐν µέσῳ αὐτῶν ἄρχων ἐγὼ κύριος ἐλάλησα ל כ ן כּ ה א מ ר א ד נ י י הו ה א ל יה ם ה נ נ י א נ י ו שׁ פ ט תּ י בּ ין שׂ ה ב ר י ה וּב ין שׂ ה ר ז ה WTT Ezekiel 34: י ע ן בּ צ ד וּב כ ת ף תּ ה דּ פוּ וּב ק ר נ יכ ם תּ נ גּ חוּ כּ ל ה נּ ח לוֹת ע ד א שׁ ר ה פ יצוֹת ם אוֹת נ ה א ל ה ח וּצ ה ו הוֹשׁ ע תּ י ל צ אנ י ו ל א ת ה י ינ ה עוֹד ל ב ז ו שׁ פ ט תּ י בּ ין שׂ ה ל שׂ ה 23 ו ה ק מ ת י ע ל יה ם ר ע ה א ח ד ו ר ע ה

3 3 א ת ה ן א ת ע ב דּ י ד ו יד הוּא י ר ע ה א ת ו ע ב דּ י ד ו ד נ שׂ יא ב תוֹכ ם א נ י י הו ה דּ בּ ר תּ י ם ו ה וּא י ה י ה ל ה ן ל ר ע ה 24 ו א נ י י הו ה א ה י ה ל ה ם ל א לה ים

4 4 Psalm 100:1 A psalm of thanks. Shout triumphantly to the LORD, all the earth! 2 Serve the LORD with celebration! Come before him with shouts of joy! 3 Know that the LORD is God-- he made us; we belong to him. We are his people, the sheep of his own pasture. 4 Enter his gates with thanks; enter his courtyards with praise! Thank him! Bless his name! 5 Because the LORD is good, his loyal love lasts forever; his faithfulness lasts generation after generation. Psalm 100:1 A Psalm for giving thanks. Make a joyful noise to the LORD, all the earth! 2 Serve the LORD with gladness! Come into his presence with singing! 3 Know that the LORD, he is God! It is he who made us, and we are his; we are his people, and the sheep of his pasture. 4 Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise! Give thanks to him; bless his name! 5 For the LORD is good; his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. Psalm 100:1 <A Psalm of thanksgiving.> Make a joyful noise to the LORD, all the earth. 2 Worship the LORD with gladness; come into his presence with singing. 3 Know that the LORD is God. It is he that made us, and we are his; we are his people, and the sheep of his pasture. 4 Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. 5 For the LORD is good; his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. Psalm 99:1 ψαλµὸς εἰς ἐξοµολόγησιν ἀλαλάξατε τῷ κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ 2 δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν εὐφροσύνῃ εἰσέλθατε ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει 3 γνῶτε ὅτι κύριος αὐτός ἐστιν ὁ θεός αὐτὸς ἐποίησεν ἡµᾶς καὶ οὐχ ἡµεῖς λαὸς αὐτοῦ καὶ πρόβατα τῆς νοµῆς αὐτοῦ 4 εἰσέλθατε εἰς τὰς πύλας αὐτοῦ ἐν ἐξοµολογήσει εἰς τὰς αὐλὰς αὐτοῦ ἐν ὕµνοις ἐξοµολογεῖσθε αὐτῷ αἰνεῖτε τὸ ὄνοµα αὐτοῦ 5 ὅτι χρηστὸς κύριος εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ ἕως γενεᾶς καὶ γενεᾶς ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ יעוּ ל יהו ה כּ ל ה א ר ץ 2 ע ב ד וּ א ת י הו ה בּ שׂ מ ח ה בּ אוּ ל פ נ יו WTT Psalm 100:1 מ ז מ וֹר ל תוֹד ה הר בּ ר נ נ ה 3 דּ ע וּ כּ י י הו ה הוּא א לה ים ה וּא ע שׂ נוּ( ו ל א) [ו ל וֹ] א נ ח נוּ ע 4 מּוֹ ו צ אן מ ר ע ית וֹ בּ אוּ שׁ ע ר יו בּ תוֹד ה ח צ ר ת יו בּ ת ה לּ ה ה וֹדוּ ל וֹ בּ ר כוּ שׁ מ וֹ 5 כּ י ט וֹב י הוֹ ה ל עוֹל ם ח ס דּוֹ ו ע ד דּ ר ו ד ר א מוּנ ת וֹ

5 5 Psalm 95:1 Come, let's sing out loud to the LORD! Let's raise a joyful shout to the rock of our salvation! 2 Let's come before him with thanks! Let's shout songs of joy to him! 3 The LORD is a great God, the great king over all other gods. 4 The earth's depths are in his hands; the mountain heights belong to him; 5 the sea, which he made, is his along with the dry ground, which his own hands formed. 6 Come, let's worship and bow down! Let's kneel before the LORD, our maker! 7 He is our God, and we are the people of his pasture, the sheep in his hands. If only you would listen to his voice right now! Psalm 95:1 Oh come, let us sing to the LORD; let us make a joyful noise to the rock of our salvation! 2 Let us come into his presence with thanksgiving; let us make a joyful noise to him with songs of praise! 3 For the LORD is a great God, and a great King above all gods. 4 In his hand are the depths of the earth; the heights of the mountains are his also. 5 The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. 6 Oh come, let us worship and bow down; let us kneel before the LORD, our Maker! 7 For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Today, if you hear his voice, Psalm 95:1 O come, let us sing to the LORD; let us make a joyful noise to the rock of our salvation! 2 Let us come into his presence with thanksgiving; let us make a joyful noise to him with songs of praise! 3 For the LORD is a great God, and a great King above all gods. 4 In his hand are the depths of the earth; the heights of the mountains are his also. 5 The sea is his, for he made it, and the dry land, which his hands have formed. 6 O come, let us worship and bow down, let us kneel before the LORD, our Maker! 7 For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. O that today you would listen to his voice! Psalm 94:1 αἶνος ᾠδῆς τῷ αυιδ δεῦτε ἀγαλλιασώµεθα τῷ κυρίῳ ἀλαλάξωµεν τῷ θεῷ τῷ σωτῆρι ἡµῶν 2 προφθάσωµεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν ἐξοµολογήσει καὶ ἐν ψαλµοῖς ἀλαλάξωµεν αὐτῷ 3 ὅτι θεὸς µέγας κύριος καὶ βασιλεὺς µέγας ἐπὶ πάντας τοὺς θεούς 4 ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὰ πέρατα τῆς γῆς καὶ τὰ ὕψη τῶν ὀρέων αὐτοῦ εἰσιν 5 ὅτι αὐτοῦ ἐστιν ἡ θάλασσα καὶ αὐτὸς ἐποίησεν αὐτήν καὶ τὴν ξηρὰν αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἔπλασαν 6 δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν αὐτῷ καὶ κλαύσωµεν ἐναντίον κυρίου τοῦ ποιήσαντος ἡµᾶς 7 ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ θεὸς ἡµῶν καὶ ἡµεῖς λαὸς νοµῆς αὐτοῦ καὶ πρόβατα χειρὸς αὐτοῦ σήµερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε ל כוּ נ ר נּ נ ה ל יהו ה נ ר יע ה ל צוּר י שׁ ע נוּ 2 נ ק דּ מ ה פ נ יו בּ תוֹד ה בּ ז מ רוֹת נ ר יע ל וֹ 3 כּי WTT Psalm 95:1 ה א ל גּ דוֹל י הו ה וּמ ל ך גּ יּ ם ו הוּא ע שׂ הוּ ו י בּ שׁ ת י ד א לה ינוּ ו א נ ח נוּ ע ם מ דוֹל ע ל כּ ל א לה ים 4 א שׁ ר בּ י דוֹ מ ח ק ר י א ר ץ ו תוֹע פוֹת ה ר ים ל וֹ 5 א שׁ ר ל וֹ 7 6 יו י צ רוּ בּ אוּ נ שׁ תּ ח ו ה ו נ כ ר ע ה נ ב ר כ ה ל פ נ י י הו ה ע שׂ נוּ כּ י הוּא ר ע יתוֹ ו צ אן י דוֹ ה יּוֹם א ם בּ ק לוֹ ת שׁ מ עוּ

6 6 Ephesians 1:15 Since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, this is the reason that 16 I don't stop giving thanks to God for you when I remember you in my prayers. 17 I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, will give you a spirit of wisdom and revelation that makes God known to you. 18 I pray that the eyes of your heart will have enough light to see what is the hope of God's call, what is the richness of God's glorious inheritance among believers, 19 and what is the overwhelming greatness of God's power that is working among us believers. This power is conferred by the energy of God's powerful strength. 20 God's power was at work in Christ when God raised him from the dead and sat him at God's right side in the heavens, 21 far above every ruler and authority and power and angelic power, any power that might be named not only now but in the future. 22 God put everything under Christ's feet and made him head of everything in the church, 23 which is his body. His body, the church, is the fullness of Christ, who fills everything in every way. Ephesians 1:15 For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, 16 I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, 17 that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him, 18 having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, 19 and what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe, according to the working of his great might 20 that he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, 21 far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. 22 And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, 23 which is his body, the fullness of him who fills all in all. Ephesians 1:15 I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, and for this reason 16 I do not cease to give thanks for you as I remember you in my prayers. 17 I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation as you come to know him, 18 so that, with the eyes of your heart enlightened, you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance among the saints, 19 and what is the immeasurable greatness of his power for us who believe, according to the working of his great power. 20 God put this power to work in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, 21 far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age but also in the age to come. 22 And he has put all things under his feet and has made him the head over all things for the church, 23 which is his body, the fullness of him who fills all in all. Ephesians 1:15 ιὰ τοῦτο κἀγὼ ἀκούσας τὴν καθ ὑµᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους 16 οὐ παύοµαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑµῶν µνείαν ποιούµενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν µου, 17 ἵνα ὁ θεὸς τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, δώῃ ὑµῖν πνεῦµα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ, 18 πεφωτισµένους τοὺς ὀφθαλµοὺς τῆς καρδίας [ὑµῶν] εἰς τὸ εἰδέναι ὑµᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονοµίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις, 19 καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον µέγεθος τῆς δυνάµεως αὐτοῦ εἰς ἡµᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 20 Ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις 21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάµεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόµατος ὀνοµαζοµένου, οὐ µόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ µέλλοντι 22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, 23 ἥτις ἐστὶν τὸ σῶµα αὐτοῦ, τὸ πλήρωµα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουµένου.

7 7 Matthew 25:31 "Now when the Human One comes in his majesty and all his angels are with him, he will sit on his majestic throne. 32 All the nations will be gathered in front of him. He will separate them from each other, just as a shepherd separates the sheep from the goats. 33 He will put the sheep on his right side. But the goats he will put on his left. 34 "Then the king will say to those on his right, 'Come, you who will receive good things from my Father. Inherit the kingdom that was prepared for you before the world began. 35 I was hungry and you gave me food to eat. I was thirsty and you gave me a drink. I was a stranger and you welcomed me. 36 I was naked and you gave me clothes to wear. I was sick and you took care of me. I was in prison and you visited me.' 37 "Then those who are righteous will reply to him, 'Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you a drink? 38 When did we see you as a stranger and welcome you, or naked and give you clothes to wear? 39 When did we see you sick or in prison and visit you?' 40 "Then the king will reply to them, 'I assure you that when you have done it for one of the least of these brothers and sisters of mine, you have done it for me.' 41 "Then he will say to those on his left, 'Get away from me, you who will receive terrible things. Go into the unending fire that has been prepared for the devil and his angels. 42 I was hungry and you didn't give me food to eat. I was thirsty and you didn't give me anything to drink. 43 I was a stranger and you didn't welcome me. I was naked and you didn't give me clothes to wear. I was sick and in prison, and you didn't visit me.' 44 " Then they will reply, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison and didn't do anything to help you?' 45 Then he will answer, 'I assure you that when you haven't done it for one of the least of these, you haven't done it for me.' 46 And they will go away into eternal punishment. But the righteous ones will go into eternal life." Matthew 25:31 "When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. 32 Before him will be gathered all the nations, and he will separate people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. 33 And he will place the sheep on his right, but the goats on the left. 34 Then the King will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. 35 For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me, 36 I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison and you came to me.' 37 Then the righteous will answer him, saying, 'Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? 38 And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? 39 And when did we see you sick or in prison and visit you?' 40 And the King will answer them, 'Truly, I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me.' 41 "Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. 42 For I was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no drink, 43 I was a stranger and you did not welcome me, naked and you did not clothe me, sick and in prison and you did not visit me.' 44 Then they also will answer, saying, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not minister to you?' 45 Then he will answer them, saying, 'Truly, I say to you, as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me.' 46 And these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life." Matthew 25:31 "When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit on the throne of his glory. 32 All the nations will be gathered before him, and he will separate people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats, 33 and he will put the sheep at his right hand and the goats at the left. 34 Then the king will say to those at his right hand, 'Come, you that are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world; 35 for I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you welcomed me, 36 I was naked and you gave me clothing, I was sick and you took care of me, I was in prison and you visited me.' 37 Then the righteous will answer him, 'Lord, when was it that we saw you hungry and gave you food, or thirsty and gave you something to drink? 38 And when was it that we saw you a stranger and welcomed you, or naked and gave you clothing? 39 And when was it that we saw you sick or in prison and visited you?' 40 And the king will answer them, 'Truly I tell you, just as you did it to one of the least of these who are members of my family, you did it to me.' 41 Then he will say to those at his left hand, 'You that are accursed, depart from me into the eternal fire prepared for the devil and his angels; 42 for I was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me nothing to drink, 43 I was a stranger and you did not welcome me, naked and you did not give me clothing, sick and in prison and you did not visit me.' 44 Then they also will answer, 'Lord, when was it that we saw you hungry or

8 8 thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not take care of you?' 45 Then he will answer them, 'Truly I tell you, just as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me.' 46 And these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life." Matthew 25:31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι µετ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ 32 καὶ συναχθήσονται ἔµπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιµὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33 καὶ στήσει τὰ µὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύµων. 34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ δεῦτε οἱ εὐλογηµένοι τοῦ πατρός µου, κληρονοµήσατε τὴν ἡτοιµασµένην ὑµῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσµου. 35 ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ µοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ µε, ξένος ἤµην καὶ συνηγάγετέ µε, 36 γυµνὸς καὶ περιεβάλετέ µε, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ µε, ἐν φυλακῇ ἤµην καὶ ἤλθατε πρός µε. 37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες κύριε, πότε σε εἴδοµεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαµεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαµεν; 38 πότε δέ σε εἴδοµεν ξένον καὶ συνηγάγοµεν, ἢ γυµνὸν καὶ περιεβάλοµεν; 39 πότε δέ σε εἴδοµεν ἀσθενοῦντα ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθοµεν πρός σε; 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἐφ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν µου τῶν ἐλαχίστων, ἐµοὶ ἐποιήσατε. 41 τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύµων πορεύεσθε ἀπ ἐµοῦ [οἱ] κατηραµένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιµασµένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ µοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ µε, 43 ξένος ἤµην καὶ οὐ συνηγάγετέ µε, γυµνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ µε, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ µε. 44 τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες κύριε, πότε σε εἴδοµεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυµνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαµέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἐφ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐµοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday February 15 th, 2015 Judgement Sunday (Meatfare) Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

Ascension Day (A) *Acts 1:1-11 Psalm 47 or Psalm 93 Ephesians 1:15-23 Luke 24:44-53

Ascension Day (A) *Acts 1:1-11 Psalm 47 or Psalm 93 Ephesians 1:15-23 Luke 24:44-53 1 Ascension Day (A) *Acts 1:1-11 Psalm 47 or Psalm 93 Ephesians 1:15-23 Luke 24:44-53 Acts 1:1 In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach, 2 until the day when

Διαβάστε περισσότερα

Matthew Mark Luke Luke Greek Reconstruction Hebrew Reconstruction. καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ

Matthew Mark Luke Luke Greek Reconstruction Hebrew Reconstruction. καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ Calling and Training Disciples: "Mission of the Twelve" complex: Sending the Twelve: Commissioning 1 1 9:35 καὶ περιῆγεν 6:6b καὶ περιῆγεν [8:1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν And / was going

Διαβάστε περισσότερα

1 Samuel 3:1-10, (11-20) Psalm 139:1-6, Corinthians 6:12-20 John 1:43-51

1 Samuel 3:1-10, (11-20) Psalm 139:1-6, Corinthians 6:12-20 John 1:43-51 1 Second Sunday after Epiphany (B) or 2EpiphanyB 1 Samuel 3:1-10, (11-20) Psalm 139:1-6, 13-18 1 Corinthians 6:12-20 John 1:43-51 1 Samuel 3:1 Now the boy Samuel was serving the LORD under Eli. The LORD's

Διαβάστε περισσότερα

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Numbers 21:4-9 Psalm 107:1-3, Ephesians 2:1-10 John 3:14-21

Numbers 21:4-9 Psalm 107:1-3, Ephesians 2:1-10 John 3:14-21 1 Fourth Sunday of Lent (B) or 4LentB Numbers 21:4-9 Psalm 107:1-3, 17-22 Ephesians 2:1-10 John 3:14-21 Numbers 21:4 They marched from Mount Hor on the Reed Sea road around the land of Edom. The people

Διαβάστε περισσότερα

2 Samuel 7:1-11, 16 Luke 1:46b-55 or Psalm 89:1-4, Romans 16:25-27 Luke 1:26-38

2 Samuel 7:1-11, 16 Luke 1:46b-55 or Psalm 89:1-4, Romans 16:25-27 Luke 1:26-38 1 Fourth Sunday of Advent (B) 2 Samuel 7:1-11, 16 Luke 1:46b-55 or Psalm 89:1-4, 19-26 Romans 16:25-27 Luke 1:26-38 2 Samuel 7:1 When the king was settled in his palace, and the LORD had given him rest

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΡΙΣΗ π. Αλεξάνδρου Σμέμαν

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΡΙΣΗ π. Αλεξάνδρου Σμέμαν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Η Σ Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΡΙΣΗ π. Αλεξάνδρου Σμέμαν ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

*Acts 11:1-18 Psalm 148 Revelation 21:1-6 John 13:31-35 Acts 18:1-4 N 1 Corinthians 1:10-18 N (Mark 9:34-35) NR

*Acts 11:1-18 Psalm 148 Revelation 21:1-6 John 13:31-35 Acts 18:1-4 N 1 Corinthians 1:10-18 N (Mark 9:34-35) NR 1 Fifth Sunday of Easter (C) *Acts 11:1-18 Psalm 148 Revelation 21:1-6 John 13:31-35 Acts 18:1-4 N 1 Corinthians 1:10-18 N (Mark 9:34-35) NR Acts 11:1 Now the apostles and the brothers who were throughout

Διαβάστε περισσότερα

Joshua 3:7-17 Psalm 107:1-7, // Micah 3:5-12 Psalm 43 // 1 Thessalonians 2:9-13 Matthew 23:1-12

Joshua 3:7-17 Psalm 107:1-7, // Micah 3:5-12 Psalm 43 // 1 Thessalonians 2:9-13 Matthew 23:1-12 Twenty Second Sunday after Pentecost (A) or 22PentecostA Joshua 3:7-17 Psalm 107:1-7, 33-37 // Micah 3:5-12 Psalm 43 // 1 Thessalonians 2:9-13 Matthew 23:1-12 Joshua 3:7 The LORD said to Joshua, "Today

Διαβάστε περισσότερα

ו יּ שׁ ב י ע ק ב בּ א ר ץ מ גוּר י א ב יו בּ א ר ץ כּ נ ע ן 2 א לּ ה תּ ל דוֹת י ע ק ב יוֹס ף

ו יּ שׁ ב י ע ק ב בּ א ר ץ מ גוּר י א ב יו בּ א ר ץ כּ נ ע ן 2 א לּ ה תּ ל דוֹת י ע ק ב יוֹס ף Tenth Sunday after Pentecost (A) Genesis 37:1-4, 12-28 or Psalm 105: 1-6, 16-22, 45b // 1 Kings 19:9-18 Psalm 85:8-13 // Romans 10:5-15 Matthew 14:22-33 Genesis 37:1 Jacob lived in the land of Canaan where

Διαβάστε περισσότερα

2 Kings 2:1-12 Psalm 50:1-6 2 Corinthians 4:3-6 Mark 9:2-9 Matthew 16:24-17:8 Psalm 41:7-10 N2

2 Kings 2:1-12 Psalm 50:1-6 2 Corinthians 4:3-6 Mark 9:2-9 Matthew 16:24-17:8 Psalm 41:7-10 N2 1 Transfiguration Sunday (B) 2 Kings 2:1-12 Psalm 50:1-6 2 Corinthians 4:3-6 Mark 9:2-9 Matthew 16:24-17:8 Psalm 41:7-10 N2 2 Kings 2:1 Now when the LORD was about to take Elijah up to heaven by a whirlwind,

Διαβάστε περισσότερα

Jeremiah 18:1-11 Psalm 139:1-6, (or) Deuteronomy 30:15-20 Psalm 1 Philemon 1:1-1:21 Luke 14:25-33

Jeremiah 18:1-11 Psalm 139:1-6, (or) Deuteronomy 30:15-20 Psalm 1 Philemon 1:1-1:21 Luke 14:25-33 1 Sixteenth Sunday of Pentecost (C) or Twenty Third Sunday Ordinary (C) Jeremiah 18:1-11 Psalm 139:1-6, 13-18 (or) Deuteronomy 30:15-20 Psalm 1 Philemon 1:1-1:21 Luke 14:25-33 Jeremiah 18:1 The word that

Διαβάστε περισσότερα

1 Samuel 2:18-20, 26 Psalm 148 Colossians 3:12-17 Luke 2:41-52 Mark 1:1-20 N (Psalm 91:9-12) N2

1 Samuel 2:18-20, 26 Psalm 148 Colossians 3:12-17 Luke 2:41-52 Mark 1:1-20 N (Psalm 91:9-12) N2 1 First Sunday of Christmas (C) 1 Samuel 2:18-20, 26 Psalm 148 Colossians 3:12-17 Luke 2:41-52 Mark 1:1-20 N (Psalm 91:9-12) N2 1 Samuel 2:18 Samuel was ministering before the LORD, a boy clothed with

Διαβάστε περισσότερα

Archangel Michael Church Η Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Feb 19, 2017 Judgment Sunday 2nd Mode 2nd Morning Gospel The Final Judgment

Archangel Michael Church Η Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Feb 19, 2017 Judgment Sunday 2nd Mode 2nd Morning Gospel The Final Judgment Archangel Michael Church Η Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ 100 Fairway Drive, Port Washington, NY 11050 Phone: (516) 944-3180 Web Site: www.archangelmichaelchurch.org Clergy: Fr. John Lardas, Fr. Joshua

Διαβάστε περισσότερα

All Saints Day (A) Revelation 7:9-17 Psalm 34:1-10, 22 1 John 3:1-3 Matthew 5:1-12

All Saints Day (A) Revelation 7:9-17 Psalm 34:1-10, 22 1 John 3:1-3 Matthew 5:1-12 1 All Saints Day (A) Revelation 7:9-17 Psalm 34:1-10, 22 1 John 3:1-3 Matthew 5:1-12 Revelation 7:9 After this I looked, and there was a great crowd that no one could number. They were from every nation,

Διαβάστε περισσότερα

Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22

Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22 1 Third Sunday of Lent (B) or 3LentB Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22 Exodus 20:1 Then God spoke all these words: 2 I am the LORD your God who brought you out of Egypt, out of

Διαβάστε περισσότερα

ר ץ תּוֹצ יא צ מ ח הּ וּכ ג נּ ה ז רוּע יה ת צ מ יח כּ ן א ד נ י י הו ה י צ מ יח צ ד ק ה וּת ה לּ ה נ ג ד כּ ל ה גּוֹי ם

ר ץ תּוֹצ יא צ מ ח הּ וּכ ג נּ ה ז רוּע יה ת צ מ יח כּ ן א ד נ י י הו ה י צ מ יח צ ד ק ה וּת ה לּ ה נ ג ד כּ ל ה גּוֹי ם 1 First Sunday after Christmas (B) or 1ChristmasB Isaiah 61:10-62:3 Psalm 148 Galatians 4:4-7 Luke 2:22-40 Isaiah 61:10 I surely rejoice in the LORD; my heart is joyful because of my God, because he has

Διαβάστε περισσότερα

Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22 Matthew 22:1-14 N Psalm 45:6-7 N2

Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22 Matthew 22:1-14 N Psalm 45:6-7 N2 1 Third Sunday of Lent (B) Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22 Matthew 22:1-14 N Psalm 45:6-7 N2 Exodus 20:1 And God spoke all these words, saying, 2 "I am the LORD your God, who

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

LXX w/ Logos Morphology

LXX w/ Logos Morphology א דנ י י הו ה א ת ה ה ח ל ות ל ה רא ות Deut 3:24 א ת ע ב ד א ת ג דל ו א ת י ד ה ח ז ק ה א ש ר מ י א ל ב ש מ י ם וב א רץ א ש ר י ע ש ה כ מ ע ש י ו כ ג ב ו רת Deut 9:26 ו א ת פ ל ל א ל י הו ה ו א מ ר א דנ

Διαβάστε περισσότερα

Jeremiah 2:4-13 Psalm 81:1, (or) Sirach 10:12-18 and Proverbs 25:6-7 or Psalm 112 Hebrews 13:1-8, Luke 14:1, 7-14

Jeremiah 2:4-13 Psalm 81:1, (or) Sirach 10:12-18 and Proverbs 25:6-7 or Psalm 112 Hebrews 13:1-8, Luke 14:1, 7-14 1 Fifteenth Sunday of Pentecost (C) (or) Twenty Second Sunday Ordinary (C) Jeremiah 2:4-13 Psalm 81:1, 10-16 (or) Sirach 10:12-18 and Proverbs 25:6-7 or Psalm 112 Hebrews 13:1-8, 15-16 Luke 14:1, 7-14

Διαβάστε περισσότερα

Isaiah 62:6-12 Psalm 97 Titus 3:4-7 Luke 2:(1-7), 8-20

Isaiah 62:6-12 Psalm 97 Titus 3:4-7 Luke 2:(1-7), 8-20 1 Christmas Day (B) I Isaiah 62:6-12 Psalm 97 Titus 3:4-7 Luke 2:(1-7), 8-20 Isaiah 62:6 Upon your walls, Jerusalem, I have appointed sentinels. Continually, all day and all night, they won't keep silent.

Διαβάστε περισσότερα

Exodus 20:1-4, 7-9, Psalm 19 // Isaiah 5:1-7 Psalm 80:7-15 // Philippians 3:4b-14 Matthew 21:33-46

Exodus 20:1-4, 7-9, Psalm 19 // Isaiah 5:1-7 Psalm 80:7-15 // Philippians 3:4b-14 Matthew 21:33-46 1 Eighteenth Sunday after Pentecost (A) Exodus 20:1-4, 7-9, 12-20 Psalm 19 // Isaiah 5:1-7 Psalm 80:7-15 // Philippians 3:4b-14 Matthew 21:33-46 Exodus 20:1 Then God spoke all these words: 2 I am the LORD

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Deuteronomy 34:1-12 Psalm 90:1-6, // Leviticus 19:1-2, Psalm 1 // 1 Thessalonians 2:1-8 Matthew 22:34-46

Deuteronomy 34:1-12 Psalm 90:1-6, // Leviticus 19:1-2, Psalm 1 // 1 Thessalonians 2:1-8 Matthew 22:34-46 1 Twenty first Sunday after Pentecost (A) or 21 st Sunday of Pentecost (A) Deuteronomy 34:1-12 Psalm 90:1-6, 13-17 // Leviticus 19:1-2, 15-18 Psalm 1 // 1 Thessalonians 2:1-8 Matthew 22:34-46 Deuteronomy

Διαβάστε περισσότερα

י ח ז ק יּ הוּ מ ל כ י י הוּד ה

י ח ז ק יּ הוּ מ ל כ י י הוּד ה 1 Twelfth Sunday of Pentecost (C) or Nineteenth Sunday Ordinary (C) Isaiah 1:1, 10-20 Psalm 50:1-8, 22-23 (or) Genesis 15:1-6 Psalm 33:12-22 Hebrews 11:1-3, 8-16 Luke 12:32-40 Isaiah 1:1 The vision of

Διαβάστε περισσότερα

Isaiah 11:1-10 Psalm 72:1-7, Romans 15:4-13 Matthew 3:1-12

Isaiah 11:1-10 Psalm 72:1-7, Romans 15:4-13 Matthew 3:1-12 Second Sunday of Advent (C) Isaiah 11:1-10 Psalm 72:1-7, 18-19 Romans 15:4-13 Matthew 3:1-12 Isaiah 11:1 There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit.

Διαβάστε περισσότερα

Jonah 3:1-5, 10 Psalm 62: Corinthians 7:29-31 Mark 1:14-20

Jonah 3:1-5, 10 Psalm 62: Corinthians 7:29-31 Mark 1:14-20 1 Third Sunday after Epiphany (B) or 3EpiphanyB Jonah 3:1-5, 10 Psalm 62:5-12 1 Corinthians 7:29-31 Mark 1:14-20 Jonah 3:1 The LORD's word came to Jonah a second time: 2 "Get up and go to Nineveh, that

Διαβάστε περισσότερα

Acts 2:1-21 or Numbers 11:24-30 Psalm 104:24-34, 35b 1 Corinthians 12:3b-13 or Acts 2:1-21 John 20:19-23 or John 7:37-39

Acts 2:1-21 or Numbers 11:24-30 Psalm 104:24-34, 35b 1 Corinthians 12:3b-13 or Acts 2:1-21 John 20:19-23 or John 7:37-39 1 Pentecost (A) Acts 2:1-21 or Numbers 11:24-30 Psalm 104:24-34, 35b 1 Corinthians 12:3b-13 or Acts 2:1-21 John 20:19-23 or John 7:37-39 Acts 2:1 When the day of Pentecost arrived, they were all together

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday February 23 rd, 2014 Judgement Sunday (Meatfare) Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Isaiah 40:21-31 Psalm 147:1-11, 20c 1 Corinthians 9:16-23 Mark 1:29-39

Isaiah 40:21-31 Psalm 147:1-11, 20c 1 Corinthians 9:16-23 Mark 1:29-39 1 Fifth Sunday after Epiphany (B) Isaiah 40:21-31 Psalm 147:1-11, 20c 1 Corinthians 9:16-23 Mark 1:29-39 Isaiah 40:21 Don't you know? Haven't you heard? Wasn't it announced to you from the beginning? Haven't

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Judgement Sunday (Meatfare Sunday)

Judgement Sunday (Meatfare Sunday) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ TAXIARCHAE/ARCHANGELS GREEK ORTHODOX CHURCH 25 Bigelow Avenue, Watertown, MA 02472 Phone: 617.924.8182 Phone Fax: 617.924.4124 Website: www.goarchangels.org Office:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates swapnizzle 03-03- :5:43 We begin by recognizing the familiar conversion from rectangular to spherical coordinates (note that φ is used

Διαβάστε περισσότερα

Proverbs 22:1-2, 8-9, Psalm 125 *or* Isaiah 35:4-7a Psalm 146 James 2:1-10, (11-13), Mark 7:24-37 Hebrews 11:1-16 (12:1-2) N

Proverbs 22:1-2, 8-9, Psalm 125 *or* Isaiah 35:4-7a Psalm 146 James 2:1-10, (11-13), Mark 7:24-37 Hebrews 11:1-16 (12:1-2) N 1 Fifteenth Sunday of Pentecost (B) (or) Twenty Third Sunday Ordinary (B) Proverbs 22:1-2, 8-9, 22-23 Psalm 125 *or* Isaiah 35:4-7a Psalm 146 James 2:1-10, (11-13), 14-17 Mark 7:24-37 Hebrews 11:1-16 (12:1-2)

Διαβάστε περισσότερα

ו יּ ס פ וּ בּ נ י י שׂ ר א ל ל ע שׂוֹת ה ר ע בּ ע ינ י י הו ה ו א הוּד מ ת

ו יּ ס פ וּ בּ נ י י שׂ ר א ל ל ע שׂוֹת ה ר ע בּ ע ינ י י הו ה ו א הוּד מ ת 1 Twenty Fourth Sunday after Pentecost (A) Judges 4:1-7 Psalm 123 // Zephaniah 1:7, 12-18 Psalm 90:1-8, (9-11), 12 // 1 Thessalonians 5:1-11 Matthew 25:14-30 Judges 4:1 After Ehud had died, the Israelites

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

*Acts 10:34-43 or Isaiah 25:6-9 Psalm 118:1-2, Corinthians 15:1-11 or Acts 10:34-43 John 20:1-18 or Mark 16:1-8

*Acts 10:34-43 or Isaiah 25:6-9 Psalm 118:1-2, Corinthians 15:1-11 or Acts 10:34-43 John 20:1-18 or Mark 16:1-8 1 Easter (B) *Acts 10:34-43 or Isaiah 25:6-9 Psalm 118:1-2, 14-24 1 Corinthians 15:1-11 or Acts 10:34-43 John 20:1-18 or Mark 16:1-8 Acts 10:34 Peter said, "I really am learning that God doesn't show partiality

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Η Σ Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Η Σ Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Η Σ Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω 1) ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟΝ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΤΕΡΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Sunday, February 11th, 2018 Judgment Sunday (Meatfare Sunday)

Sunday, February 11th, 2018 Judgment Sunday (Meatfare Sunday) Epistle Reading St. Paul's First Letter to the Corinthians 8:8-13; 9:1-2 Brethren, food will not commend us to God. We are no worse off if we do not eat, and no better off if we do. Only take care lest

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Seventh Sunday of Easter (A) *Acts 1:6-14 Psalm 68:1-10, Peter 4:12-14; 5:6-11 John 17:1-11

Seventh Sunday of Easter (A) *Acts 1:6-14 Psalm 68:1-10, Peter 4:12-14; 5:6-11 John 17:1-11 1 Seventh Sunday of Easter (A) *Acts 1:6-14 Psalm 68:1-10, 32-35 1 Peter 4:12-14; 5:6-11 John 17:1-11 Acts 1:6 So when they had come together, they asked him, "Lord, will you at this time restore the kingdom

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

*Acts 16:16-34 Psalm 97 Revelation 22:12-14, 16-17, John 17:20-26

*Acts 16:16-34 Psalm 97 Revelation 22:12-14, 16-17, John 17:20-26 1 Seventh Sunday of Easter (C) *Acts 16:16-34 Psalm 97 Revelation 22:12-14, 16-17, 20-21 John 17:20-26 Acts 16:16 As we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

*Acts 9:1-6, (7-20) Psalm 30 Revelation 5:11-14 John 21:1-19 Acts 3:1-10 N Mark 6:53-56 NR

*Acts 9:1-6, (7-20) Psalm 30 Revelation 5:11-14 John 21:1-19 Acts 3:1-10 N Mark 6:53-56 NR 1 Third Sunday Easter (C) *Acts 9:1-6, (7-20) Psalm 30 Revelation 5:11-14 John 21:1-19 Acts 3:1-10 N Mark 6:53-56 NR Acts 9:1 But Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord,

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

Texts for Scriptural Reasoning

Texts for Scriptural Reasoning Texts for Scriptural Reasoning 7. Prayer The Scriptural Reasoning Society 1 Psalm 44 1 1 For the Leader; a Psalm of the sons of Korah. Maschil. 2 O God, we have heard with our ears, our fathers have told

Διαβάστε περισσότερα

John BGT. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων NAU

John BGT. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων NAU John 10.11-18 11 Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων "I am the good shepherd; the good shepherd lays down His life for the sheep. I am the good shepherd:

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

If You Build It, They May Come Parable of the Tower Builder

If You Build It, They May Come Parable of the Tower Builder If You Build It, They May Come Parable of the Mark Vitalis Hoffman www.crossmarks.com Τίς γὰρ ἐξ ὑµῶν θέλων πύργον οἰκοδοµῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισµόν; doesn't first

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

A Prophet like unto Moshe

A Prophet like unto Moshe 5 10 15 20 25 30 35 1 Parashat Shoftim פרשת שפטים Shabbat Elul 4, 5771, September 3, 2011 MATSATI.COM / Rightly Dividing The Word of God http://www.matsati.com matsati@matsati.com A Prophet like unto Moshe

Διαβάστε περισσότερα

Pentecost (C) ESV. 12 And all were amazed and perplexed, saying to one another, "What does this mean?" 13 But others NRS

Pentecost (C) ESV. 12 And all were amazed and perplexed, saying to one another, What does this mean? 13 But others NRS 1 Pentecost (C) *Acts 2:1-21 Genesis 11:1-9 (or?) Psalm 104:24-34, 35b Romans 8:14-17 Acts 2:1-21 John 14:8-17, (25-27) Acts 2:1-4 N 1 Cinthians 12:1-13 N (Mark 1:4-8) NR Acts 2:1 When the day of Pentecost

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday, February 19, 2017 Judgment Sunday (Meatfare) Οικουμενικόν Πατριαρχείον

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

The fullness. Wayne Stewart

The fullness. Wayne Stewart The fullness Wayne Stewart 1 * KJV Galatians 4:1 Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all; 2 But is under tutors and governors until

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

I Enmity in Attic Forensic oratory as heuristic lens: Lysias 1,4, Against Teisis, Demosthenes 54

I Enmity in Attic Forensic oratory as heuristic lens: Lysias 1,4, Against Teisis, Demosthenes 54 Private enmity as social status in Biblical Law SBL Chicago, Nov 19, 2012 Klaus Peter Adam / Lutheran School of Theology at Chicago I Enmity in Attic Forensic oratory as heuristic lens: Lysias 1,4, Against

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ADVENT/CHRISTMAS/EPIPHANY, THE YEAR OF LUKE:

ADVENT/CHRISTMAS/EPIPHANY, THE YEAR OF LUKE: ADVENT/CHRISTMAS/EPIPHANY, 2015-2016 THE YEAR OF LUKE: TEXTS Advent 1 November 29, 2015 Jeremiah 33:14-16 14 The days are surely coming, says the LORD, when I will fulfill the promise I made to the house

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Saint Spyridon Greek Orthodox Cathedral

Saint Spyridon Greek Orthodox Cathedral Saint Spyridon Greek Orthodox Cathedral February 19, 2017 St. Spyridon Greek Orthodox Cathedral Church Office 508-791-7326 Mon.-Fri.: 9:00 a.m.-5:00 p.m. www.spyridoncathedral.org Reverend Doctor Dimitrios

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana

Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana FEBRUARY 15, 2015 MEATFARE SUNDAY Sunday, February 15 ~ 9:00 am Orthros, 10:00 am Divine Liturgy NO SUNDAY SCHOOL AND NO GREEK SCHOOL DUE TO

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

%Initialization: Layer(0):={s}; i:=0; %Iterations: While there is an edge (u,v) s.t. u Layer( i)& v. i:=i+1;

%Initialization: Layer(0):={s}; i:=0; %Iterations: While there is an edge (u,v) s.t. u Layer( i)& v. i:=i+1; 1 אל ג ו ר י ת מ י ם 1 ח ו ב ר ת ה ר צ א ו ת ט י ו ט ה, א ב י ב 2 0 0 3 שלמה מורן החוברת מכילה תקצירי הרצאות של הדס שכנאי בסמסטר חרף 6 0 0 2 7- ספי, בתוספת מספר הרצאות של ושלי מסמסטר חורף 2 1 0 2-3 1 0

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

διάβολος: Look up this word in a lexicon to get its background meaning. Note how this character is identified in verse 3.

διάβολος: Look up this word in a lexicon to get its background meaning. Note how this character is identified in verse 3. Translation Notes for MATTHEW 4.1-11 1 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.

Διαβάστε περισσότερα

Sunday February 19 ApokreaNko Luncheon (APer Liturgy) Monday February 27 Great Compline (6:00 pm at Chapel)

Sunday February 19 ApokreaNko Luncheon (APer Liturgy) Monday February 27 Great Compline (6:00 pm at Chapel) ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND WEEKLY BULLETIN 19 February 2017 The Second and Impartial Coming of Our Lord Jesus Christ Tῆς Δευτέρας καῖ Ἀδεκάστου Παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 9: Inversion Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα