ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ Οδηγός επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ χωρίς Διάκριση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ Οδηγός επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ χωρίς Διάκριση»"

Transcript

1 Παραδοτέο: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ Οδηγός επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ χωρίς Διάκριση» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ» (κωδικός ΟΠΣ ) Στο πλαίσιο της της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο ».

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΙΣΜΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν 4019/2011 -ΤΥΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κοινωνική Επιχείρηση Ένταξης Κοινωνική Επιχείρηση Φροντίδας Κοινωνική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας 3.3 Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΔ ( ΤΟΠΣΑ ΚΑΙ ΤΟΠΕΚΟ) Τα Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ) Οι Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) Δράσεις start up κοινωνικών επιχειρήσεων 4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4.2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΠ EQUAL 4.3 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΟΙΣΠΕ ΤΟΥ ΕΠ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2

3 5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5.2 ΊΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4019/ Νομικές Προϋποθέσεις Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συστήνονται με : Διαδικασίες που ακολουθούνται για την την εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας Επιχειρηματικός σχεδιασμός 5.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οργανωτική δομή Βασικές οργανωτικές αρχές διοίκησης της Κοινωνικής Επιχείρησης Θέματα παραγωγικής λειτουργίας της Κοινωνικής Επιχείρησης Προώθηση Προϊόντων Υπηρεσιών Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού κοινωνικής επιχείρησης Διαχείριση εθελοντισμού Χρηματοδότηση -Τραπεζικά προϊόντα 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6.2 ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 6.3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7. ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 8.2 ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3

4 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν παραδοτέο -εργαλείο συμβουλευτικής - εκπονείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ» της ΑΣ «Χωρίς διάκριση» κωδικός ΟΠΣ ] Το περιεχόμενο του συμβουλευτικού οδηγού περιλαμβάνει: Ορισμοί και αποσαφηνίσεις του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας Θεσμικό περιβάλλον της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Στον οδηγό αναλύεται το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Πετυχημένες πρακτικές υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω του δημόσιου σε εθνικό επίπεδο. Βασικά ζητήματα σχεδιασμού και λειτουργίας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ( θέματα παραγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας, χρηματοδότησης) Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΠ ΑΝΑΔ Μεθοδολογικά εργαλεία υποδείγματα επιχειρηματικού σχεδίου για την σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων και υποδείγματα εντύπων παρακολούθησης της πορείας των κοινωνικών επιχειρήσεων Το παραδοτέο περιέχει ενιαίες μεθοδολογικές κατευθύνσεις στους εμπλεκόμενους φορείς της ΑΣ «Χωρίς Διάκριση» για την περαιτέρω προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αποτελεί παράλληλα τόσο επιμορφωτικό εργαλείο όσο και πρακτικό οδηγό που θα διευκολύνει αλλά και θα αναβαθμίσει ποιοτικά το έργο τους τόσο στο επίπεδο διάγνωσης αναγκών δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων όσο και στο επίπεδο υποστήριξης της λειτουργίας τους των σχετικών εγχειρημάτων από κοινωνικούς επιχειρηματίες. Βασικός στόχος του παρόντος παραδοτέου είναι επίσης να συμβάλλει στην ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος του συμβούλου υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες που θα απευθύνεται στους υποψήφιους και εν ενεργεία κοινωνικούς επιχειρηματίες για την σύσταση και την διαχείριση των Κοιν.Σ.Eπ. Ο οδηγός επιδιώκει να ενισχύσει την πρωτοβουλία και δημιουργικότητα των φορέων κατά την εφαρμογή των δράσεων υπέρ της κοινωνικής οικονομίας που θα αποφασίσουν να υλοποίησουν με βάση τις προτάσεις του συμβουλευτικού οδηγού αλλά και με βάση την προσαρμογή του στα μέτρα της της ΑΣ «Χωρίς διάκριση» με γνώμονα πάντα την συνεχή και πολύπλευρη προσπάθεια υποστήριξης της κοινωνικής οικονομίας 4

5 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΙΣΜΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια σχεδόν σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου έχει αρχίσει η αναζήτηση μιας εναλλακτικής μορφής επιχειρηματικότητας, η οποία είναι περισσότερο κοινωνικά προσανατολισμένη και συμβάλλει μεταξύ άλλων στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Πρόκειται για τον επονομαζόμενο «Τρίτο Τομέα» της οικονομίας, ο οποίος συχνά αναφέρεται ως «Μη Κερδοσκοπικός Τομέας» ή ως τομέας της «Κοινωνικής Οικονομίας». Ο τομέας αυτός εμπεριέχει ως βασική αρχή την συλλογικότητα και συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εάν και δραστηριότητες με κοινωνικό σκοπό αναπτύσσονται από το προηγούμενο αιώνα από φιλανθρωπικές οργανώσεις, η διάκρισή τους ως τρίτος τομέας της οικονομίας είναι σχετικά πρόσφατη και εστιάζεται κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ιδιαίτερα, η κρίση του Κράτους Πρόνοιας που παρατηρήθηκε κατά τη δεκαετία του 80 στην Ευρώπη και η αυξανόμενη ανάγκη κυρίως για κοινωνικές υπηρεσίες, οδήγησε σε μια έντονη ανάπτυξη των οργανισμών του τρίτου συστήματος. Επιπλέον, η αύξηση της ανεργίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε συνδυασμό με τις περιορισμένες δυνατότητες των παραδοσιακών τομέων να παράγουν νέες θέσεις εργασίας οδήγησαν στην εμφάνιση διαφόρων νέων μορφών και πρωτοβουλιών που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική οικονομία, με σκοπό κυρίως την ένταξη κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση του αποκλεισμού. Πολλοί είναι οι συγγραφείς που προσπάθησαν να δώσουν ένα κοινά αποδεκτό ορισμό για το τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο Κοινωνική Οικονομία και ποιος είναι ο αντικειμενικός της σκοπός, το μέγεθός της, τα όριά της, τα χαρακτηριστικά και οι πρακτικές των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια αυτής. Σαν έναν γενικό ορισμό θα μπορούσαμε να πούμε πως η Κοινωνική Οικονομία 1 ορίζεται ως ο χώρος της οικονομίας που βρίσκεται ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα της οικονομίας και στον οποίο διεξάγονται οικονομικές δραστηριότητες με κοινωνικούς σκοπούς και στόχους. Ο Τρίτος Τομέας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από τις κοινωνικές υπηρεσίες, μέχρι τη φροντίδα για την υγεία, την παιδεία, την κατοικία, τις έρευνες, 1 Μια ανοικτή Αγορά για όλους, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Κ.Π. EQUAL 5

6 τον πολιτισμό, τη θρησκεία, την παροχή νομικής υποστήριξης κ.ο.κ. 2 και το γεγονός αυτό δυσκολεύει ιδιαίτερα την εξεύρεση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού. Στα πλαίσια της Ε.Ε. ο όρος Τρίτος Τομέας (ή Τρίτο Σύστημα) αναφέρεται στο «οικονομικό και κοινωνικό πεδίο το οποίο εκπροσωπείται από Συνεταιρισμούς, εταιρίες αλληλοβοηθείας, ενώσεις, ιδρύματα και Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης που προτίθενται να ανταποκριθούν, με την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σε ανάγκες που ούτε η αγορά, ούτε ο δημόσιος τομέας φαίνονται ικανοί να ανταποκριθούν». 3 Βάσει του πλαισίου που περιγράφηκε στις προηγούμενες ενότητες, τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων συνοψίζονται ως εξής 4 : οι δράσεις τους έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και υπακούουν σε κριτήρια βιωσιμότητας / αποτελεσματικότητας, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζονται οι κοινωνικοί στόχοι της επιχείρησης δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης συνύπαρξη οικονομικών και κοινωνικών στόχων κοινωνική και οικονομική αυτονομία δραστηριοποίηση στο πλαίσιο των κανόνων και υποχρεώσεων της αγοράς υψηλά επίπεδα αυτοχρηματοδότησης των δραστηριοτήτων τους ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κατάρτιση και αποκατάσταση των εργασιακών δεξιοτήτων των απασχολούμενων ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αλληλοστήριξης μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων και μεταξύ της επιχείρησης και της τοπικής κοινωνίας προώθηση της ισότητας και της εργασιακής ποικιλομορφίας / καταπολέμηση κάθε διάκρισης ανάπτυξη των δημιουργικών και παραγωγικών ικανοτήτων των ατόμων κάλυψη συλλογικών αναγκών που δεν καλύπτονται από το δημόσιο / ιδιωτικό τομέα μέσω της παραγωγής / παροχής παραδοσιακών ή καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών εισχώρηση των φορέων κοινωνικής δράσης στην αγορά μέσω δραστηριοτήτων έντασης εργασίας (και σε μικρότερο βαθμό έντασης κεφαλαίου) άμεση συμμετοχή των εργαζομένων στις υποθέσεις τις επιχείρησης προώθηση της επιχειρηματικότητας με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φαινομένων αποκλεισμού δημιουργία ενός νέου πεδίου συνεργασίας μεταξύ των ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, των δημοσίων φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, του ιδιωτικού τομέα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων 2 Ρίφκιν Τζ. (1996) «Το τέλος της εργασίας», Αθήνα. Εκδόσεις Λιβάνη. 3 Κοινοτική Πρωτοβουλία «Τρίτο Σύστημα» 4 Marisa Burlastegui, Introduccion al concepto de empresa social 6

7 Χαρακτηριστικά & διαφορές μεταξύ των τριών τομέων της Οικονομίας Ιδιωτικός Τομέας Δημόσιος Τομέας Τρίτος Τομέας (Τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας) Ποιος αποφασίζει Ιδιοκτήτης ή Δ.Σ. εταίρων Διοίκηση (υπό τον έλεγχο των εκλεγμένων) Οι (συν)εταίροι (ένα μέλος, μία ψήφος), Δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα Iδιωτική- συλλογικού χαρακτήρα Πώς λειτουργεί Ιδιωτική πρωτοβουλία, μισθωτοί Νομικό πλαίσιο, υπάλληλοι πρωτοβουλία. Μεικτό σύστημα: μισθωτοί και εθελοντές Χρηματοδότηση Αγορά Φόροι Μεικτή: Αγορά και Επιχορηγήσεις Συνδυασμός κοινωνικών και Στόχος Κέρδος Εξυπηρέτηση του οικονομικών. Μη κερδοσκοπικός. κοινωνικού συνόλου Κοινωνική χρησιμότητα Πώς καθορίζεται ο προσανατολισμός Αγορά Ανάγκες της κοινωνίας ανάλογα με κανονιστικά πρότυπα Καταστατικό δράσης, ηθικές δεσμεύσεις, εξασφάλιση συμβατότητας μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών στόχων Απόφαση της Ως πότε συνεχίζει να λειτουργεί Αγορά και ελεύθερη απόφαση του Ιδιοκτήτη εκάστοτε κυβέρνησης (ιδιωτικοποίηση, αναδιάρθρωση της υπηρεσίας) Κοινή απόφαση συνεταίρων/ μελών (ένα μέλος, μία ψήφος) Με τον όρο «κοινωνική επιχειρηματικότητα» νοείται η επιχειρηματικότητα που αναπτύσσεται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, στην οποία συγκαταλέγονται οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Ο όρος «κοινωνική επιχείρηση» είναι σχετικά καινούργιος και θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στο Βέλγιο. Η εμφάνιση του όρου εκφράζει την ενίσχυση του παραγωγικού ρόλου των φορέων της κοινωνικής οικονομίας με αντικείμενο την ικανοποίηση αναγκών που δεν καλύπτονται από τις δημόσιες αρχές ή τις αγορές. Ως κοινωνικές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις που συνδυάζουν την παραγωγή ατομικών ή συλλογικών αγαθών με βάση τις διοικητικές πρακτικές και το νομικό καθεστώς των ιδιωτικών επιχειρήσεων και με οργανωτικές πρακτικές που εξυπηρετούν μια προκαθορισμένη κοινωνική αποστολή. Επειδή πολλές από τις κοινωνικές επιχειρήσεις «δραστηριοποιούνται στην παροχή νέων υπηρεσιών, η 7

8 απασχόληση που δημιουργείται μπορεί να θεωρηθεί επιπρόσθετη» 5. Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο ξεχωρίζουν δυο τύποι κοινωνικών επιχειρήσεων: επιχειρήσεις των οποίων βασικός στόχος είναι η ενσωμάτωση των μη προνομιούχων και που κατά συνέπεια απασχολούν μη προνομιούχους και «κανονικούς εργαζόμενους» για την παραγωγή μη κοινοτικών αγαθών και προϊόντων επιχειρήσεις των οποίων βασικός στόχος είναι η παραγωγή και προσφορά κοινωνικών και γενικότερα συλλογικών υπηρεσιών, όπως επίσης υπηρεσιών που απευθύνονται σε μια ειδική πληθυσμιακή ομάδα ή κοινότητα Συσχέτιση κοινωνικών και παραδοσιακών επιχειρήσεων Βάσει των παραπάνω προσεγγίσεων, με τον όρο «κοινωνική επιχείρηση» υπογραμμίζεται ο νέος παραγωγικός τους ρόλος, η μεγαλύτερη αυτονομία τους, η δυνατότητά τους να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης και η συμβολή τους στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Τα στοιχεία αυτά τους διαχωρίζουν από τους παραδοσιακούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ειδικότερα, προσπαθώντας να διαφοροποιήσουμε το Παραδοσιακό Επιχειρηματικό Μοντέλο από αυτό των Κοινωνικών Επιχειρήσεων διαπιστώνουμε τα εξής: Στο παραδοσιακό μοντέλο το οικονομικό όφελος (κέρδος) μπορεί να διανεμηθεί με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους ανάλογα και με το νομικό σχήμα της εταιρίας. Έτσι μπορεί να διατεθεί ως μέρισμα στους μετόχους, ως προσωπικό κέρδος, ως κεφάλαιο για επανεπένδυση στην ίδια την εταιρία και τέλος μπορεί να εταιρίας. διατεθεί για δραστηριότητες ή μέτρα τα οποία εκπληρώνουν την κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία της Αξίζει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες (κοινωνικής ευθύνης) λαμβάνουν χώρα σε μια παραδοσιακή επιχείρηση μετά από την διασφάλιση του κέρδους. Σε αντίθεση με τα παραπάνω που διέπουν την λειτουργία των παραδοσιακών επιχειρήσεων, στο κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο, οποιαδήποτε δέσμευση σε κοινωνικές ευαισθησίες, γίνεται μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Σε αυτή την προσέγγιση ο σκοπός και κοινωνικός χαρακτήρας ενσωματώνεται και διατρέχει όλη την παραγωγική διαδικασία. Το (οικονομικό) κέρδος από την δράση 5 Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Social Enterprises and New Employment in Europe, (1998) 8

9 της επιχείρησης επιδιώκεται προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης και κατ επέκταση το κοινωνικό όφελος των άμεσα ενδιαφερομένων ομάδων. Η επανεπένδυση του κέρδους μπορεί να κατευθυνθεί είτε στην υπάρχουσα επιχείρηση για επέκταση των εργασιών της (άρα και αύξηση του κοινωνικού οφέλους), είτε κατόπιν έρευνας της αγοράς στη δημιουργία άλλων κοινωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες τις αγοράς και θα αυξάνουν ταυτόχρονα και το κοινωνικό όφελος. Οι σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ κοινωνικών και μη κοινωνικών επιχειρήσεων δεν εντοπίζονται μόνο ως προς το θέμα της διανομής των κερδών, αλλά επεκτείνονται και σε άλλα βασικά θέματα όπως η προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική, το προσωπικό και οι διαδικασίες πρόσληψης, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον κλπ., και παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί: Σχήμα 2: Η Κοινωνική επιχείρηση σε σχέση με το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο Τομείς διαφοροποίησης Κοινωνικές επιχειρήσεις Συμβατικές επιχειρήσεις Φιλοσοφία επιχείρησης Βασική προτεραιότητα η εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών. Η λύση των απολύσεων εξετάζεται μόνο στην περίπτωση εξάντλησης όλων των δυνατών μέσων χρηματοδότησης και κατόπιν ζημιογόνων αποτελεσμάτων σε συστηματική βάση. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η δυνατότητα απορρόφησης των εργαζομένων σε άλλες επιχ/σεις. Μεγιστοποίηση κέρδους, πωλήσεων, μεριδίου αγοράς, ελαχιστοποίηση κόστους κλπ. Η λύση των απολύσεων αποτελεί συνήθη επιλογή μείωσης του κόστους, ακόμα και σε περιπτώσεις υψηλής κερδοφορίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Καμία μέριμνα για την τύχη των εργαζομένων. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Ανθρώπινοι πόροι - Στρατηγική Αειφόρος ανάπτυξη (ανάπτυξη δηλαδή σεβόμενη και φιλική προς το περιβάλλον) Εκμηδενισμός των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Προσλήψεις βάσει και κοινωνικών κριτηρίων (πχ άνεργες γυναίκες, μητέρες, νέοι κλπ.). Ο βαθμός επιπτώσεων στο περιβάλλον αποτελεί δευτερεύουσα προτεραιότητα και εξαντλείται στην ικανοποίηση των διατάξεων της εκάστοτε νομοθεσίας υπό την απειλή προστίμων. Προσλήψεις ανάλογα με τους στόχους και τις επιδιώξεις της επιχείρησης. 9

10 Τομείς διαφοροποίησης Κοινωνικές επιχειρήσεις Συμβατικές επιχειρήσεις Μισθολογική πολιτική Εργασιακό πλαίσιο Τιμολογιακή πολιτική Φιλικό προς τους εργαζόμενους, υψηλότερη αμοιβή από τον μέσο όρο της αγοράς (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα), πρόσληψη νέων εργαζομένων όταν αυξάνεται ο όγκος δουλειάς. Φιλική προς τους καταναλωτές ή προς τις άλλες επιχειρήσεις συνήθως χαμηλότερη από τον μέσο όρο της αγοράς. Ελαχιστοποίηση του κόστους ειδικά σε μη θέσεις κλειδιά. Κάλυψη αυξανόμενου όγκου εργασίας από υφιστάμενο προσωπικό (χαμηλοί μισθοί, εξαντλητικό ωράριο, μη αμειβόμενες υπερωρίες). Οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων, διαμορφώνεται ανάλογα με τη στρατηγική της επιχείρησης, την αγορά, τους ανταγωνιστές κλπ. Η στρατηγική του καρτέλ, της μονοπωλιακής ή ολιγοπωλιακής πολιτικής, της μετακύλισης του κόστους παραγωγής στους καταναλωτές, αποτελούν σήμερα συνήθεις πρακτικές Πολιτική marketing Χαμηλού κόστους, μέσα από ημερίδες, εκθέσεις, προγράμματα, διαφημιστικά φυλλάδια κλπ. Σημαντική η συμβολή των δικτυώσεων. Συμβατικές - υψηλού κόστους (ΜΜΕ, τύπος, χορηγίες, site κλπ.), ανάλογα βέβαια με το μέγεθος της επιχείρησης. 10

11 2.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ζήτημα των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερης σημασίας. Η Επιτροπή θεωρεί τις κοινωνικές επιχειρήσεις ως μέρος του τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Είναι μια ποικιλία οργανισμών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με προεξάρχον χαρακτηριστικό την αφοσίωση σε κοινωνικούς στόχους, σε συνδυασμό με το επιχειρηματικό πνεύμα. Η επιχειρηματική τους φύση διακρίνεται: στη συνεχή τους δράση για την παραγωγή και πώληση αγαθών και υπηρεσιών στον υψηλό βαθμό αυτονομίας στους οικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν στο ελάχιστο ποσό έμμισθης εργασίας Η κοινωνική τους διάσταση αντικατοπτρίζεται στο ότι: είναι μια πρωτοβουλία από πολίτες η λήψη αποφάσεων δεν βασίζεται στην κατοχή κεφαλαίου έχουν συμμετοχική φύση, και μάλιστα συμμετέχουν και τα άτομα που επηρεάζονται από την δραστηριότητα ο ρητός στόχος τους είναι το όφελος της κοινότητας Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν ευέλικτη μορφή και γι αυτό μπορούν να λάβουν πολλές νομικές μορφές (ιδιωτικές εταιρείες, συνεταιρισμοί, ενώσεις, εθελοντικοί οργανισμοί, φιλανθρωπικά ιδρύματα, εταιρείες αμοιβαίας βάσης κ.α). Η λειτουργία τους επικεντρώνεται στα πεδία της εργασιακής ένταξης, προσωπικές υπηρεσίες και τοπική ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών (αστικών, αγροτικών κ.ά.) 6. Η κοινωνική επιχείρηση θα πρέπει να οριστεί με έναν ευρύ τρόπο έτσι ώστε να δίνει πολλαπλές δυνατότητες έκφρασης των δραστηριοτήτων σε αυτό τον τομέα και να μην υπάρξουν περιπτώσεις όπου ο ορισμός θα περιορίζει δυνατότητες πρωτοβουλιών από την κοινωνία των πολιτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπειρία άλλων κρατών, αναφορικά με το ζήτημα του ορισμού. Έτσι, στο Ηνωμένο Βασίλειο 7 ως κοινωνική επιχείρηση ορίζεται: «μια επιχείρηση με κατά κύριο λόγο κοινωνικούς σκοπούς, της οποίας το πλεόνασμα βασικά επανεπενδύεται γι αυτούς τους σκοπούς ή στην κοινότητα,

12 παρά να έχει ως κίνητρο την ανάγκη μεγιστοποίησης των κερδών για τους μετόχους και τους ιδιοκτήτες της. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις επιλαμβάνονται ευρεία κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, και λειτουργούν σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Χρησιμοποιώντας επιχειρηματικές λύσεις για την επίτευξη του κοινού οφέλους, οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν ένα διακριτό και πολύτιμο ρόλο στην δημιουργία μιας ισχυρής, βιώσιμης και κοινωνικά περιεκτικής οικονομίας». Στην Ιταλία, μολονότι υπάρχει πληθώρα τύπων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας παραδείγματος χάριν ο κοινωνικός συνεταιρισμός - πρόσφατα εισήχθη και η έννοια της κοινωνικής επιχείρησης (Νόμος 118/2005). Ως κοινωνικές επιχειρήσεις ορίζονται όλες οι ιδιωτικές οργανώσεις (ενώσεις, ιδρύματα, συνεταιρισμοί, σύλλογοι κ.α) που εξασκούν ως σταθερή και κύρια δραστηριότητα οικονομική δράση που στοχεύει στην παραγωγή και την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας. Αυτές οι δράσεις είναι στοχευμένες στην υλοποίηση τελικών στόχων (finalities) κοινής ωφέλειας. Οι κοινωνικοί τελικοί στόχοι (finality) βασίζονται: Είτε στην παραγωγή ή ανταλλαγή υπηρεσιών στους τομείς κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευση και κατάρτιση, περιβαλλοντική προστασία, κοινωνικός τουρισμός, πολιτιστικές υπηρεσίες. Είτε στην εργασιακή ένταξη μειονεκτούντων εργαζομένων ή εργαζομένων ΑΜΕΑ, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα της επιχείρησης 8. Στη Φιλανδία, η κοινωνική επιχείρηση, σύμφωνα με τον νόμο 1351/2003, ορίζεται ως η επιχείρηση που παρέχει δυνατότητες απασχόλησης ιδιαίτερα για τα ΑΜΕΑ και τους μακροχρόνια άνεργους. Μόνον όσες επιχειρήσεις ασχολούνται με αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες μπορούν να ενταχθούν στο αντίστοιχο μητρώο και να χρησιμοποιήσουν τον όρο «κοινωνική επιχείρηση». Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι προσανατολισμένες στην αγορά για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγουν. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις διαφέρουν από τις άλλες στο ότι τουλάχιστον 30% του προσωπικού τους προέρχονται από τα ΑΜΕΑ ή είναι μακροχρόνια άνεργοι. Οι μισθοί των εργαζομένων καθορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας 9. 8 CECOP, Comparative table of existing legislation in Europe on social cooperatives and social enterprises, Pekka Pättiniemi, Case Finland. Development of legal framework for social enterprises in Finland, Seminar on Emerging Models of Social Entrepreneurship: possible paths for social enterprise development in Central East and South East Europe, Ζάγκρεμπ,

13 Στη Γαλλία με το νόμο της καθιερώνεται η Συνεταιριστική Εταιρία Συλλογικού Συμφέροντος (SCIC), νόμος 17/7/ Το νομικό πλαίσιο ρυθμίζει μια σειρά ζητήματα, μεταξύ των οποίων το θέμα του επιτρεπτού της από κοινού συμμετοχής διαφορετικών εμπλεκομένων μερών: της πολυεταιρικότητας. Η συνεταιριστική εταιρία συλλογικού συμφέροντος (SCIC), κατά το πρότυπο των συνεταιριστικών εταιριών παραγωγής περιβάλλεται τον τύπο των εμπορικών εταιριών, ΑΕ ή ΕΠΕ. Έχει ως αντικείμενο «την παραγωγή και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που παρουσιάζουν ένα χαρακτήρα κοινωνικής ωφέλειας». Ο νομάρχης εξακριβώνει την κοινωνική ωφέλεια της SCIC. Κριτήρια κοινωνικής ωφέλειας θεωρούνται η συνεισφορά της στην ικανοποίηση αναγκών, στην επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη, στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής και στην προσβασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίες. Οι εταίροι της SCIC είναι εργαζόμενοι, χρήστες ή πελάτες, εθελοντές, δημόσιες οντότητες, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνεισφέρει με άλλο τρόπο στη συνεταιριστική δραστηριότητα. Η SCIC πρέπει να περιλαμβάνει στο καταστατικό της τουλάχιστον τρεις κατηγορίες εταίρων, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά εργαζόμενους και χρήστες ή πελάτες. Οι παραπάνω κατηγορίες εταίρων μπορούν να ταξινομηθούν σε σώματα με ένα αριθμό ψήφων που δεν ισούται απαραίτητα με τον αριθμό των εταίρων. Ωστόσο ένα σώμα δεν μπορεί να κατέχει πάνω από το 50% ψήφων, ούτε όμως κάτω από 10%. Στην Γερμανία έχει υιοθετηθεί μια πιο κατηγοριοποιημένη προσέγγιση της κοινωνικής επιχείρησης. Οι Επιχειρήσεις Ένταξης, όπως ονομάζονται, ξεκίνησαν την δεκαετία του 1970, όταν αναζητήθηκαν εναλλακτικές λύσεις στα προστατευμένα εργαστήρια για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές. Οι Γερμανοί, ως πιο συστηματικοί, σήμερα διαθέτουν τριών ειδών τέτοιες επιχειρήσεις. Κατ αρχάς είναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ανοικτή αγορά και πληρώνουν κανονικούς μισθούς. Το δεύτερο είδος είναι οι επιχειρήσεις που παρέχουν απασχόληση με μια μικρή επαύξηση του εισοδήματος για τους απασχολούμενους. Τέλος, το τρίτο είδος είναι οι επιχειρήσεις με προγράμματα περιορισμένης διάρκειας, οι οποίες επιδοτούν πλήρως το εργατικό δυναμικό. Οι εργαζόμενοι στο πρώτο είδος επιχειρήσεων αποτελούνται από ΑΜΕΑ σε ποσοστό που πρέπει να κυμαίνεται (όπως ορίζει ο 10 Α.Σ. Κένταυρος, Δράση 4: Μελέτη του θεσμικού και νομικού πλαισίου του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, Μάρτιος 2007, σελ

14 νόμος), μεταξύ 25% και 50%. Οι απασχολούμενοι έχουν κανονικές συμβάσεις και μισθούς. Η επιχείρηση λαμβάνει αποζημίωση για τα κόστη που προέρχονται από την απασχόληση ΑΜΕΑ και από την χαμηλή παραγωγικότητα. Οι επιχειρήσεις ένταξης μπορούν να λάβουν μικρά ποσά επιδοτήσεων για επενδύσεις. Συνεπώς, ο ορισμός των κοινωνικών επιχειρήσεων θα πρέπει να αντανακλά το γεγονός ότι αυτές είναι μια επιχείρηση που αναλαμβάνει οικονομικό ρίσκο, και δημιουργείται για να εκπληρώσει τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των μελών της. Ο πρωταρχικός τους σκοπός δεν είναι η απόδοση του κεφαλαίου, αλλά η υλοποίηση των κοινωνικών της σκοπών. Η κοινωνική επιχείρηση είναι από τη φύση της συνεταιρική, με συμμετοχή των ίδιων των ωφελουμένων στην λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση, γι αυτό και λογοδοτεί σε αυτούς που υπηρετεί. Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων δεν βασίζεται στην κατοχή κεφαλαίου. Επιπλέον, στη λειτουργία τους η εθελοντική συμμετοχή παίζει σημαντικό ρόλο. Επίσης, η διανομή των κερδών γίνεται σε περιορισμένο επίπεδο, καθ ότι το πλεόνασμα επενδύεται στην επιχείρηση για την καλύτερη επίτευξη του κοινωνικού στόχου της επιχείρησης. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν μέρος της κοινωνικής οικονομίας και δραστηριοποιούνται μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 14

15 3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν 4019/2011 ΤΥΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με νομοθετική πρωτοβουλία το έτος 2011 προώθησε το θεσμό της κοινωνικής οικονομίας, ο οποίος είναι ευρέως διαδεδομένος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά ως μέσο ένταξης στην αγορά εργασίας, όχι μόνο των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, αλλά και ενός αυξανόμενου τμήματος του πληθυσμού που πλήττεται από την ανεργία. Στόχοι του θεσμικού πλαισίου (ν. 4019/2011-ΦΕΚ 216/ , Τ. Α ), είναι: η δημιουργία θέσεων εργασίας και η κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, η κάλυψη κοινωνικών αναγκών, ειδικότερα μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας και η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Ο Νόμος 4019/2011 συστηματοποιεί την εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και δίνει εμπράγματη ώθηση σε πρωτοβουλίες ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τον νόμο η «Κοινωνική Οικονομία» είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. «Συλλογικός Σκοπός» είναι η προώθηση των δράσεων συλλογικότητας και η προστασία των συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών, οικονομικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. Ως τέτοιες δράσεις νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές δραστηριότητες, η αξιοποίηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. (ν αρ. 1). 15

16 Βασικό όργανο εφαρμογής της πολιτικής του νέου νόμου είναι η«κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) η οποία είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η Κοιν.Σ.Επ. είναι επιχείρηση η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.» Τα μέλη της «Κοιν.Σ.Επ.» μπορούν να είναι απλοί πολίτες αλλά και νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις). Απλά η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτήν των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτούς. Σε Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει. Τα μέλη της συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν. Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της επιχείρησης. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν τουλάχιστον από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ως ελάχιστη χρηματική συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης, το ύψος της οποίας ορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό και είναι ίσο για όλα τα μέλη. Η απόκτηση συνεταιριστικών μερίδων πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών. Η διανομή κερδών της κοινωνικής επιχείρησης γίνεται σε ετήσια βάση ως εξής: αποθεματικό (5%) εργαζόμενοι (έως 35%) επανεπένδυση δημιουργία νέων θέσεις εργασίας - δραστηριότητες επιχείρησης (τουλάχιστον 60%) Συνεπώς μια κοινωνική επιχείρηση: * Ανήκει στην κοινωνική οικονομία * Παρέχει αγαθά και υπηρεσίες για το κοινό καλό * Προωθεί τη βιώσιμη κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη * Επενδύει τα κέρδη της πρωτίστως στην ανάπτυξή της. 16

17 3.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με βάση τις μνείες του ανωτέρω νόμου (ν. 4019/2011-ΦΕΚ 216/ , Τ. Α ), θεσμοθετούνται τρείς τύποι κοινωνικών επιχειρήσεων οι οποίες αναλύονται κατωτέρω Κοινωνική Επιχείρηση Ένταξης Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες, οι άνεργοι νέοι, οι άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των πενήντα ετών, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες θύματα κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες). Σε μια Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, 40% κατ ελάχιστο των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, σε μόνιμη βάση. Για τη σύσταση απαιτούνται 7 πρόσωπα τουλάχιστον Κοινωνική Επιχείρηση Φροντίδας Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού όπως: 17

18 οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις Για τη σύσταση απαιτούνται 5 πρόσωπα τουλάχιστον Κοινωνική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως : πολιτισμός περιβάλλον οικολογία εκπαίδευση παροχές κοινής ωφέλειας τοπικά προϊόντα διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων Για τη σύσταση απαιτούνται 5 πρόσωπα τουλάχιστον. Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας Το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει όλες τις δημιουργηθείσες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας που πληρούν τα κριτήρια του Ν 4019/

19 Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά οι Κοιν.Σ.Επ. Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. 3.3 Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΔ (ΤΟΠΣΑ ΚΑΙ ΤΟΠΕΚΟ) Η κοινωνική οικονομία αποτελεί έναν σημαντικό τομέα παρέμβασης ενισχύεται και από το ίδιο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο οποίο περιλαμβάνονται διακριτές στοχευμένες δράσεις για την ανάπτυξη της. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού " στα πλαίσια του ΕΣΠΑ , αποτελεί ένα πολύ σημαντικό Χρηματοδοτικό Εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς περιλαμβάνει όπως προαναφέρθηκε : ως διακριτή κατηγορία παρέμβασης στους ανωτέρω Άξονες 7,8,9 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» την Υπ αριθμόν 3 «Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων» Συγκεκριμένα αναφέρονται μια σειρά από ενέργειες οι οποίες παρουσιάζονται κάτωθι: η ενίσχυση σχεδίων δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής για την κοινωνική οικονομία, Αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών από την Κ.Π. equal και τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) με επωφελούμενα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, βάσει του Ν 2716/1999, Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων. Δικτύωση κοινωνικών επιχειρήσεων με δημόσιο, ιδιωτικό τομέα και ΟΤΑ Στον επόμενο σχήμα παρουσιάζονται σχηματικά οι επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης 19

20 Αξιοποίησης βέλτιστων πρακτικών από την Κ.Π.Equal και τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) με επωφελούμενα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, βάσει του Ν 2716/1999 Ενίσχυση σχεδίων δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης Στόχος 2: Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των ΕΚΟ στην αγορά εργασίας. Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων Υποστήριξη της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικής οικονομίας ως διακριτή κατηγορία παρέμβασης Συστημικής Παρέμβαση 9 (''Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού πλαισίου με στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων''). Επι αυτού της ανωτέρω παρέμβασης ο Νόμος 4019 για την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 και αντίστοιχα εκπονήθηκε απο την ΕΥ για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία συγκεκριμένο Σχεδίο Δράσης. Πρόσθετα επισημαίνεται ότι υλοποιήθηκαν πράξεις σχετικά με τη Μελέτη Δημιουργίας Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων και τη Δημιουργία Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας από τον ΕΦΔ Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη & την Κοινωνική Οικονομία. Το ως άνω θεσμικό πλαίσιο λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο σημαντικό στόχο η δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων βάση του Ν 4019 μέσω της δέσμευσης προγραμματικής δημόσιας δαπάνης (συνολικού ύψους 140 εκ ευρώ) για την υλοποίηση των Πράξεων που αφορούν τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) και την Κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων (ΤΟΠΕΚΟ) απο το ΕΠ Ανάπτυξη του Ανθρωπίνου Δυναμικού Ειδικότερα Βασικός στόχος των ΤοπΣΑ και των ΤΟΠΕΚΟ που έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας,είναι η προώθηση ανέργων/ ανέργων ευπαθών ομάδων 11 περιλαμβάνονται και άλλοι στόχοι όπως η τοποθέτηση ανέργων σε επιχειρήσεις και η δημιουργία ατομικών επιχειρήσεων 20

21 στην αγορά εργασίας (εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας) με μία σειρά στοχευμένων δράσεων προετοιμασίας των ωφελουμένων ανέργων (Συμβουλευτική, Κατάρτιση κτλ). Οι δράσεις αυτές επιδιώκουν προς όφελος των ανέργων την σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας με επιχειρήσεις καθώς και την υποστήριξης της ατομικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Κατωτέρω γίνεται μια ειδικότερη περιγραφή των Δράσεων Τα τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ). Η δράση επικεντρώνεται στην υποστήριξη της απασχόλησης του γενικού πληθυσμού ανέργων για την εξεύρεση απασχόλησης, αυταπασχόλησης και δημιουργία κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Τα Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ) έχουν ως στόχο και πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας τοπικής αγοράς εργασίας, επιδιώκοντας τη σύζευξη των αναγκών και της προσφοράς εργασίας. Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Τα προγράμματα αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Φορείς υλοποίησης των ΤοπΣΑ έχουν οριστεί οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, αποτελούμενες από τοπικούς φορείς. Στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις συμμετέχουν κατά βάση α) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, β) οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, γ) δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, δ) αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 252 παρ.3 εδ. β του Ν. 3463/2006, ε) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και στ) συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, 21

22 Επιδίωξη των Αναπτυξιακών Συμπράξεων είναι να αντιμετωπίσουν πολύπλευρα προβλήματα απασχόλησης και ανεργίας στην περιοχής παρέμβασης με στόχευση τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι δράσεις που η Αναπτυξιακή Σύμπραξη τεκμηριώνει ως αναγκαίες για την επίτευξη του στόχου, εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 1. ΜΕΛΕΤΕΣ 2. ΔΙΚΤΥΩΣΗ 3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο τα ανώτατα ποσοστά του προϋπολογισμού ανά δράση διαμορφώνονται ως εξής: Συντονισμός και διαχείριση πράξης: έως 10% του προϋπολογισμού της Πράξης. Συμβουλευτική-υποστήριξη-προώθηση στην απασχόληση: έως 40% του προϋπολογισμού της Πράξης. Κατάρτιση/επιμόρφωση: έως 35% του προϋπολογισμού της Πράξης. Δικτύωση: έως 10% του προϋπολογισμού της Πράξης. Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης: έως 10% του προϋπολογισμού της Πράξης Διακρατικότητα (προαιρετικά) έως 5% του προϋπολογισμού της Πράξης. 22

23 Μετά από εκχώρηση από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ στις 13 Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών, έχουν ολοκληρωθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας οι προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού , για την υλοποίηση της δράσης πρός Αναπτυξιακές Συμπράξεις για υποβολή πράξεων προς ένταξη και υλοποίηση. Η πλειονότητα των περιφερειών έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των Σχεδίων των υποψηφίων ΑΣ με εξαίρεση τις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, και Στερεάς Ελλάδας. Σημειώνεται ότι η εν λόγω δράση εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΕΠ ΑΝΑΔ Οι Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) Οι Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) αποτελούν ομοειδής δράση με τα ΤΟΠΣΑ ( διέπονται κατά βάση απο το ίδιο θεσμικό πλαίσιο) και έχουν ως αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες. Η πρόσκληση για την υποβολή πράξεων προς ένταξη, εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη & την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥ ΚΕΚΟ), συνολικού προϋπολογισμού ,00 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2012 και στο τέλος του 1ου εξαμήνου 2012 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων και η ένταξη των πράξεων, που αξιολογήθηκαν θετικά. Ειδικότερα ως και την εξεταζόμενης περίοδο αναφοράς εντάχθηκαν 127 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού ένταξης ,00. Τα ΤΟΠΣΑ και τα ΤΟΠΕΚΟ κατά τη διαδικασία σχεδιασμού τους (στο πλαίσιο έκδοσης τόσο των σχετικών προσκλήσεων όσο και του κανονιστικού πλαισίου υλοποίησης τους) ενσωματώνουν όλα τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των αρχών της EQUAL. Όπως: 23

24 Α. Εταιρικότητα: Φορείς υλοποίησης των ΤοπΣΑ και των ΤΟΠΕΚΟ έχουν οριστεί οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, αποτελούμενες από τοπικούς φορείς που συστήνουν αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες για την λειτουργία τους και την υλοποίηση των σχεδίων δράσης. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης, Β. Ενδυνάμωση /Ενεργός συμμετοχή ωφελουμένων: Οι ομάδες στόχοι των 2 δράσεων μέσω των φορέων εκπροσώπησής τους είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στις διαφορετικές φάσεις εξέλιξης (σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση) των σχεδίων δράσης. Τα σχέδια δράσης αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων στην ενδυνάμωση τους με συμβουλευτική, κατάρτιση και άλλα μέσα έτσι, ώστε να επιτύχουν την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες. Σε κάθε περίπτωση τα σχέδια απαιτείται να είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να. ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και την ικανότητα εκπροσώπησης και διεκδίκησης των ωφελουμένων. Γ. Καινοτομία: Τα σχέδια αξιολογούνται ως προς τα καινοτόμα χαρακτηριστικά τους με βάση είτε την στόχευση τους σε περιοχές, κλάδους ή και νέους τομείς απασχόλησης (π.χ. πράσινη ανάπτυξη), είτε με βάση την χρήση καινοτόμων μεθόδων και διαδικασιών υλοποίησης γεγονός που κινητοποιεί τα εταιρικά σχήματα στην ενθάρρυνση της καινοτομίας. Η καινοτομία των Σχεδίων ειδικότερα μπορεί να αναφέρεται i) στις προτεινόμενες διαδικασίες και μεθόδους υλοποίησης των Δράσεων, ii) στους ειδικούς στόχους των Δράσεων και iii) στο περιεχόμενο των Δράσεων, τα προϊόντα και τα λοιπά αποτελέσματα. Στον επόμενο πίνακα αποτυπώνεται η περιφερειακή κατανομή των εγκεκριμένων Σχεδίων Δράσεων ΤΟΠΕΚΟ από την ΕΥΚΕΚΟ και ο προϋπολογισμός τους ανά Τύπο Περιφερειών και Περιφέρεια. Επίσης αποτυπώνεται η αντίστοιχη περιφερειακή κατανομή των ωφελουμένων αναφορικά με τις στοχεύσεις των συμπράξεων για το είδος της απασχόλησης τους. 24

25 Πίνακας Συνολική Παρουσίαση της δράσης: Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες Περιφέρειες (Αμιγής στόχος Σύγκλισης) Δημόσια δαπάνη προσκλήσεων Εντάξεις ( σε χιλιάδες ευρώ) Αριθμός ΑΣ που εγκρίθηκαν να υλοποιήσουν Σχέδια Δράσης Αριθμός ΑΣ που μέχρι 30/06/2012 βρίσκονταν σε φάση έναρξης Αριθμός Ωφελούμενων από τα Σχέδια Δράσης (Προγραμματική τιμή στόχος) Αριθμός Ωφελούμενων που θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις Αριθμός Ωφελούμενων που θα ιδρύσουν ατομικές επιχειρήσεις (Προγραμματική τιμή στόχος) Αριθμός Ωφελούμενων απο την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων (Προγραμματική τιμή στόχος) Θεσσαλία , , Ήπειρος , , Ιόνια Νησιά , , Δυτική Ελλάδα , , Κρήτη , , Ανατολική Μακεδονία & Θράκη , , Πελοπόννησος , , Βόρειο Αιγαίο , , Σύνολα , , (Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης) Αττική , , Κεντρική Μακεδονία , , Δυτική Μακεδονία , , Σύνολα , , (Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου Phasing In)* Νότιο Αιγαίο , , Στερεά Ελλάδα , , Σύνολο , , Γενικά Σύνολα , , Για τις περιφέρειες του Στόχου 2 (Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα) δεν υπάρχουν προς το παρόν στοιχεία για τους ωφελούμενους, * Πηγή Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνική Οικονομία Δεκέμβριος

26 Με βάση τα ευρήματα του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι: Έχουν εγκριθεί να υλοποιηθούν συνολικά 132 Σχέδια Δράσης από Αναπτυξιακές Συμπράξεις μέσω των οποίων αναμένεται να ωφεληθούν ωφελούμενοι άνεργοι ευπαθών ομάδων Ο Αριθμός Ωφελούμενων που θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις μέσω του σχετικού σχεδιασμού που έχουν δρομολογήσει οι ΑΣ ανέρχεται σε άνεργους ΕΚΟ, ο αριθμός των ανέργων ΕΚΟ που αναμένεται να ιδρύσουν ατομικές επιχειρήσεις σε και ο Αριθμός Ωφελούμενων απο την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων ανέρχεται σε άτομα τιμή η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τον αριθμό των επιδιωκόμενων ατομικών επιχειρήσεων Μέχρι 30/06/2012 όλες οι ΑΣ που εγκρίθηκαν στις Περιφέρειες (Αμιγής στόχος Σύγκλισης και στις Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης) ευρίσκοντο σε φάση έναρξης γεγονός που καταδεικνύει υψηλό ποσοστό ενεργοποίησης των πράξεων Στις (Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου Phasing In) οι 7 συνολικά ΑΣ εμφανίζονται μη ενεργοποιημένες λόγω προβλήματος που είχε διαπιστωθεί στην κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης χρηματοδότησης των ΑΣ με βάση υπερδέσμευση του σχετικού άξονα προτεραιότητας 12. Το πρόβλημα επιλύθηκε πρόσφατα και αναμένεται επίσης αντίστοιχη ενεργοποίηση συμπράξεων Δράσεις start up κοινωνικών επιχειρήσεων Η πρόσβαση των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας σε πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις χαρακτηρίζονταν στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ απο ελάχιστη ως αδύνατη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων γίνεται χρήση ειδικών χρηματοοικονομικών μέσων. Τα μέσα αυτά εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες: κεφάλαια (όπως τα κοινωνικά αμοιβαία κεφάλαια), δανειοληψία (όπως η μικροπίστωση) και νέα μέσα συναλλαγής (όπως οι διατακτικές παροχής υπηρεσιών). Με βάση και την αποκτηθείσα εμπειρία απο την υλοποιηση της ΚΠ EQUAL κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ ΑΝΑΔ κρίθηκε αναγκαία η διαμόρφωση των κατάλληλων 26

27 συνθηκών για την πρόσβαση των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας σε οικονομικούς πόρους. Στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠ ΑΝΑΔ με βάση το έγγραφο εξειδίκευσης προγραμματισμού του ΕΠ ΑΝΑΔ έχει προβλεφθεί προϋπολογισμός ύψους ,00 και αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2013 πρόσκληση για την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων με την επιχορήγηση τους βάση αξιολόγησης συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων. ( βλέπε επίσης ενότητα 6.3) Η δημιουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων θα επικεντρώνεται σε ένα ή περισσότερα θέματα-προβλήματα µιας επιλεγμένης περιοχής παρέμβασης με σκοπό την αξιοποίηση της δυναμικής των τοπικών πόρων.την παρούσα περίοδο ο σχεδιασμός του εν λόγω έργου βρίσκεται σε εξέλιξη και ειδικότερα : Εντοπισμός αναγκών ωφελουμένων προκειμένου οι δράσεις να είναι στοχευμένες και εξειδικευμένες Προετοιμασία πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων Εκπόνηση σχετικού συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου ενεργειών Προετοιμασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτουμένων εντύπων) 27

28 4 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων επιτεύχθηκε και στην Γ προγραμματική περίοδο ιδίως μέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL αλλά και μέσω του ΕΠ Υγεία και Πρόνοια μέσω του θεσμού των ΚΟΙΣΠΕ. Στην παρούσα ενότητα γίνεται παρουσίαση της εμπειρίας που αποκτήθηκε στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και επίσης παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μέσω των ανωτέρω προγραμμάτων. 4.2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΠ EQUAL H προώθησης της κοινωνικής οικονομίας μέσω της ΚΠ EQUAL έγινε μέσα απο έργα που χρηματοδοτήθηκαν απο τον Άξονας Προτεραιότητας 2 «Ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος» και ειδικότερα μέσω του Μέτρου ΜΕΤΡΟ 2.2: Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας. Ο Α.Π. 2 αποσκοπούσε στη διερεύνηση νέων πεδίων και καινοτόμων μηχανισμών υποβοήθησης της εκδήλωσης παραγωγικών πρωτοβουλιών από ομάδες πληθυσμού που βιώνουν διακρίσεις στην αγορά εργασίας και απειλούνταν από κοινωνικό αποκλεισμό, συνιστά βασική προτεραιότητα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Ειδικότερα, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος» επιδιώκεται η ενθάρρυνση, ενίσχυση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού με μειωμένη συμμετοχή στο επιχειρείν και, ταυτόχρονα, η προώθηση νέων μορφών επιχειρηματικότητας προσανατολισμένων στις δραστηριότητες του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 2 ανέρχεται σε και απορροφά το 27,48% του συνολικού προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 28

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Α.Σ. Κυκλάδες Κοινωνική Συμμαχία ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΏΝ ΟΜΆΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΌ ΚΥΚΛΆΔΩΝ Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στο Νομό Κυκλάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Ευρημάτων της Έρευνας Πεδίου για τις «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Ευρημάτων της Έρευνας Πεδίου για τις «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Ευρημάτων της Έρευνας Πεδίου για τις «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης : «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας»

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Του Γιάννη Β. Θεοδώρου «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΔΒΜ2» 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρίτος τομέας, καθότι άρχισε να αναπτύσσεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΡΙΝ-0Κ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 03-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 718/03-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 507/03-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

χτίζοντας ένα νέο συνεταιριστικό κίνημα βήμα βήμα ο δρόμος για τη δημιουργία συνεταιρισμών

χτίζοντας ένα νέο συνεταιριστικό κίνημα βήμα βήμα ο δρόμος για τη δημιουργία συνεταιρισμών χτίζοντας ένα νέο συνεταιριστικό κίνημα βήμα βήμα ο δρόμος για τη δημιουργία συνεταιρισμών δημοκρατία οικονομία κοινωνία αλληλεγγύη συμμετοχή κοινωνικός έλεγχος εργασία αυτονομία ισοτιμία συλλογικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΜΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 1.1 Ταυτότητα της Μελέτης... 5 1.2 Δομή του Έργου... 6 2 Ο ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... 9 2.1 Εισαγωγή Βασικές Έννοιες... 9 2.2 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. της

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. της ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2014 Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήμιο, 8-10 Μαΐου 2014 Ο νόμος 4019/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας Σε πολλές προηγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες οικονομίες έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένας τρίτος τομέας ανάμεσα στο Κράτος και στην αγορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισμό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτική Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Επιχειρησιακών Μονάδων που δεν επιδιώκουν Κέρδος: Σύνταξη & Αξιολόγηση στο πλαίσιο των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 0 Σ ε λ ί δ α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Παραδοτέο Π.1.3: Μελέτη εφαρμογής για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στον Δήμο Αθηναίων στο θεματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ΠΥΞΙΔΑ Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Διεύθυνση Απασχόλησης Μάιος 2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελλάδα, μετά από 6 συνεχόμενες χρονιές οικονομικής ύφεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;...

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... 2 2. Ποιές είναι οι κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020» ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια» με Σχέδιο Δράσης και Εφαρμογής Παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Σε αυτό το Δελτίο:

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Σε αυτό το Δελτίο: Κρέστενα Ηλείας Τ.Κ. 27055 2625024990, 2625024289, 2625024991 2625024991 anol@otenet.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 2 Newsletter 2 Σε αυτό το Δελτίο: «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. Εισηγητής : Δρ.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. Εισηγητής : Δρ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Περιεχόμενα 1. Αστικοί Συνεταιρισμοί 2. Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνεταιριστικό

Διαβάστε περισσότερα