ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 1. Διαμόρφωση μοντέλου μάρκετινγκ και επικοινωνίας (ή πού βασίζεται το προτεινόμενο σχέδιο μάρκετινγκ;) Το μοντέλο μάρκετινγκ και επικοινωνίας για την Κοζάνη βασίζεται στη σύγχρονη συμμετοχική προσέγγιση η οποία αποτυπώνεται σχηματικά στο μοντέλο των 4R s: (rights - δικαιώματα, roles ρόλοι, responsibilities ευθύνες, relationships - σχέσεις), δίνοντας έμφαση στους ίδιους τους κατοίκους και τις συμμετοχικές διαδικασίες στις οποίες οι σχεδιαστές της στρατηγικής βασίζονται σε μεγάλο βαθμό. Αυτές περιλαμβάνουν απόψεις: των κατοίκων, των επισκεπτών, των επιχειρηματιών, και των εκπροσώπων των φορέων Τρεις είναι οι βασικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του προτεινόμενου μοντέλου μάρκετινγκ και επικοινωνίας: η διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική (1η φάση Σχεδίου), η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης της πόλης (2η Φάση Σχεδίου) που συμβάλει καθοριστικά στην Ανάλυση SWOT (strengths δυνατά σημεία, weaknesses αδυναμίες, opportunities ευκαιρίες, threats απειλές), και τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης των εμπειρικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στους κατοίκους, τις επιχειρήσεις, τους επισκέπτες και τους φορείς της Κοζάνης (2η Φάση Σχεδίου). Η Ανάλυση SWOT ανέδειξε ορισμένα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα σε σχέση με τη νοητική εικόνα και τη φήμη της Κοζάνης: η πόλη που είναι ζωντανή γεμάτη ενέργεια με ένα ευρύτερα γνωστό γεγονός: τα αποκριάτικα έθιμα των Φανών η κεντροβαρής γεωγραφική της θέση στη Δυτική Μακεδονία η ύπαρξη της ΔΕΗ και του ενεργειακού αποθέματος, επομένως η έννοια της πόλης με ενέργεια θα αποτελέσει έναν από τους κύριους άξονες της στρατηγικής. Επιμέρους σημαντικά φυσικά στοιχεία της εικόνας αποτελούν: η Λίμνη Πολυφύτου, ο αρχαιολογικός χώρος της Αιανής και η κεντρική πλατεία της πόλης με το ρολόι, αλλά και «άυλα στοιχεία» όπως: η ζωντάνια, τα μπέντια (ανέκδοτα), η αίσθηση ταύτισης με την πόλη, 1

3 η αφήγηση ως στοιχείο της καθημερινότητας, η γαστρονομία μελλοντικά, η εικόνα του νέου κτιρίου της Κοβεντάρειου Βιβλιοθήκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει κυρίαρχο στοιχείο Τα σημαντικότερα στοιχεία από τη συγκριτική ανάλυση των ερευνών πεδίου είναι τα εξής: Η παρούσα δυναμική της Κοζάνης είναι άγνωστη στο εξωτερικό της περιβάλλον. Η Κοζάνη, μια πόλη που χαρακτηρίζεται από έντονη εσωστρέφεια, παρουσιάζει μια ελλειμματική υποστήριξη της εικόνας της, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης και στρατηγικά σχεδιασμένης διαδικασίας μάρκετινγκ και branding (διαδικασία διαμόρφωσης ταυτότητας με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά) Οι γνώμες για το ρόλο της ΔΕΗ στη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής διχάζονται. Η σχέση η οποία προκύπτει, και την οποία πρέπει να διαχειριστεί το Σχέδιο Μάρκετινγκ, αντικατοπτρίζεται τόσο στην αρνητική (π.χ. ρύπανση περιβάλλοντος) όσο και τη θετική (π.χ. καθοριστικός ρόλος στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής) εικόνα που έχει η ΔΕΗ για την Κοζάνη, αποτελώντας ταυτόχρονα αδυναμία και δυνατό σημείο. Βασικό στοιχείο για τη ΔΕΗ είναι ότι αποτελεί μοναδικό στοιχείο (άρα και brand) για την Κοζάνη Ένα μείζον ζήτημα που συνάδει με τη γεωγραφική θέση της πόλης και που στην ουσία την αναδεικνύει είναι η λειτουργία της Εγνατίας Οδού. Oι απόψεις των ομάδων της πόλης διίστανται, αναφορικά με το αν αποτελεί μειονέκτημα ή πλεονέκτημα. Η βασική αρνητική επίπτωση σχετίζεται με την άμεση εγγύτητα με την πόλη της Θεσσαλονίκης, άρα υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός για τις εμπορικές επιχειρήσεις της Κοζάνης. Από την άλλη οι βασικές θετικές επιπτώσεις, σχετίζονται με τη δυνατότητα που έχει πόλη να αναπτύξει δίκτυα και συνδέσεις με άλλα αστικά κέντρα. Αναφορικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον της Κοζάνης, και παρά την πλεονεκτική γεωγραφική θέση με εύκολη πρόσβαση στη Δυτική Μακεδονία, προκύπτει ότι στην παρούσα κατάσταση βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία σε τομείς όπως το εμπόριο, η αγροτική παραγωγή και ο τουρισμός. Η πόλη προκειμένου να διαμορφώσει και να διασφαλίσει έναν ηγετικό ρόλο, επιχειρησιακού και διοικητικού χαρακτήρα στη Δυτική Ελλάδα και τα Βαλκάνια, και προκειμένου να εξωτερικεύσει τη δυναμική της προς το εξωτερικό της περιβάλλον, καλείται να δώσει έμφαση σε μια νέα και δημιουργική μορφή επιχειρηματικότητας με έμφαση στις νεαρότερες ηλικίες. Η Κοζάνη του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, της Αποκριάς, είναι τάσεις οι οποίες είναι πραγματικές, συνδέονται με την έννοια της δημιουργικής πόλης και συνάδουν με τα ευρήματα της Ανάλυσης SWOT. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι οι ομάδες της πόλης γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τα ισχυρά στοιχεία της Κοζάνης. Παράλληλα, είναι εμφανής η τάση να αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στην Κοζάνη επιθυμητές εικόνες ή ταυτότητες (πράσινη πόλη, επιχειρηματική πόλη, έξυπνη πόλη κ.ά.). Στην παρούσα ανάλυση καμιά από αυτές τις εικόνες/ ταυτότητες δεν 2

4 μπορεί να αποτελέσει τον κύριο άξονα της μελλοντικής υποστήριξης της πόλης. Επικουρικά ναι, αλλά όχι ως πρωταρχική αναπτυξιακή εικόνα. Το όραμα του Σχεδίου Μάρκετινγκ για την πόλη -το οποίο έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα (π.χ. 10 ετών)- προσδιορίζεται ως εξής: Να αναδειχθεί η Κοζάνη σε έναν αναγνωρίσιμο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό και πολιτιστικό τόπο σε Εθνικό και Βαλκανικό επίπεδο. Η επιδιωκόμενη εικόνα της πόλης στην προώθηση της οποίας θα υποστηριχτεί η διαδικασία επίτευξης του παραπάνω οράματος, βασίζεται στην αξιοποίηση των δημιουργικών στοιχείων της Κοζάνης, τα οποία αποτυπώνονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Στοιχεία Δημιουργικότητας για την Κοζάνη Νέοι άνθρωποι (φοιτητές και επαγγελματίες) Νέες ιδέες και επιχειρηματικές προτάσεις Πρωτογενής Τομέας Αποτελεσματική Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων Τριτογενής Τομέας Εξειδικευμένες επιχειρήσεις και υπηρεσίες ανάδειξη της τεχνολογίας ΔΕΗ Έντονο πολιτιστικό στοιχείο με ποικίλες δυναμικές Γεωγραφική θέση Δυνατότητα εξειδικευμένων τουρισμού ανάπτυξης μορφών εκμετάλλευση της παλιάς, υφιστάμενης δυναμικής, με αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης και εστίαση σε οργάνωση και σχεδιασμό Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η ΠΟΛΗ Μετάβαση στο νέο και δημιουργικό πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των ομάδων της Κοζάνης Προσανατολισμός της όποιας αρνητικής εικόνας της ΔΕΗ σε περισσότερο φιλικούς τομείς ανάπτυξης (π.χ. τουρισμός, εκπαίδευση, έρευνα) Σχεδιασμός και οργάνωση του έντονου πολιτιστικού αποθέματος και εστίαση σε εξειδικευμένες δράσεις Εκμετάλλευση της θέσης για τομείς ανάπτυξης όπως νέες επιχειρήσεις και αγορές από τα Βαλκάνια Προσανατολισμός σε εξειδικευμένα πακέτα συνδυαστικής τουριστικής ανάπτυξης 3

5 2. Επιθυμητή εικόνα και ταυτότητα της Κοζάνης (ή ποια Κοζάνη επιθυμούμε να προβάλλουμε;) Πίνακας 2: Βασικές υποθέσεις για τη διαμόρφωση της εικόνας της Κοζάνης - Η εικόνα της Κοζάνης τοποθετείται υπό το πρίσμα της δημιουργικότητας και της ενέργειας - Η δημιουργικότητα αντιπροσωπεύει το νέο ξεκίνημα, την αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης, τον προσανατολισμό στο συμμετοχικό σχεδιασμό Βασικές Υποθέσεις της Ανάλυσης - Οι τρεις κύριοι πυλώνες ανάπτυξης που δυνητικά θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της δημιουργικής πόλης γεμάτης ενέργεια, είναι (i) η γεωγραφική θέση, (ii) η ενέργεια/φυσικά χαρακτηριστικά και (iii) ο πολιτισμός - Το όραμα για την πόλη της Κοζάνης μελλοντικά είναι να αποτελέσει έναν ανταγωνιστικό, αναγνωρίσιμο, επιχειρηματικό και πολιτιστικό τόπο σε Εθνικό και Βαλκανικό επίπεδο Δεδομένων των παραπάνω υποθέσεων, θα υποστηριχθεί η εικόνα της Κοζάνης ως μιας Δημιουργικής Πόλης γεμάτης Ενέργεια διότι τα στοιχεία αυτά την χαρακτηρίζουν κατά προτεραιότητα. Εναλλακτικές διατυπώσεις: Μια Πόλη γεμάτη Δημιουργικότητα και Ενέργεια, Μια Πόλη γεμάτη Ενέργεια και Δημιουργικότητα, Ενεργειακή Πόλη γεμάτη Δημιουργία. Πρέπει να γίνει σαφές ότι η προτεινόμενη εικόνα για την Κοζάνη δεν είναι κάτι εύκολο να επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον. Έννοιες όπως: ΔΕΗ, Αποκριά, κρόκος, οι οποίες παράλληλα αποτελούν ισχυρά brand names για την πόλη, στο πλαίσιο ενός νέου και καινοτομικού πλαισίου που ορίζεται από το χαρακτήρα της δημιουργικής πόλης γεμάτης ενέργεια, θα πρέπει να αναδειχθούν και να υποστηριχθούν με τέτοιο τρόπο που να επιτευχθεί ένας πολύ σημαντικός διττός στόχος: Κύριος Διττός Στόχος: Μετάβαση σε ένα νέο και δημιουργικό μοντέλο ανάπτυξης με ανάδειξη και υποστήριξη των παραδοσιακών ισχυρών brands. 4

6 3. Προσδιορισμός Δυνητικών Ομάδων Στόχων της εικόνας της Κοζάνης (ή σε ποιους θα απευθύνεται η νέα εικόνα της Κοζάνης;) Για τη διαμόρφωση των ομάδων στόχων λαμβάνονται υπόψη τρία επίπεδα ανάλυσης: το εσωτερικό, το άμεσο εξωτερικό, και το έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον της Κοζάνης Ιδιαίτερες ομάδες στόχοι του εσωτερικού, κυρίως, περιβάλλοντος της Κοζάνης που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ουσιαστική και αποτελεσματική ανάπτυξη της πόλης αποτελούν: i) Πολιτιστικοί φορείς (σχέση με Αποκριά) Η Κοζάνη έχει έντονη πολιτιστική παράδοση, βιομηχανική ενεργειακή κληρονομιά, ενδιαφέρουσα ιστορία και ιδιαίτερα ήθη και έθιμα. Οι πολιτιστικοί φορείς (οργανώσεις και σύλλογοι) είναι ενεργοί αλλά λειτουργούν αυτόνομα και αποσπασματικά. Ωστόσο, στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρκετινγκ επιβάλλεται να εναρμονίσουν και να προσαρμόσουν την όποια δυναμική τους σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δημιουργικής πολιτιστικής ανάπτυξης. Πυρήνας της δυναμικής αυτού του πολιτιστικού σχεδίου, θα αποτελεί η Αποκριά και το έθιμο των Φανών. ii) Κάτοικοι Η ομάδα των κατοίκων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε ένα σχέδιο μάρκετινγκ πόλης αφού οι κάτοικοι λειτουργούν ως κύριοι εκπρόσωποί της. Προφανώς δεν είναι ομοιογενής ομάδα και διαφέρουν οι προτιμήσεις π.χ. των νεαρότερων ομάδων σε σχέση με την τρίτη ηλικία. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετά παραδείγματα όπου στη στρατηγική branding χρησιμοποιούνται παράλληλα διαφορετικές ταυτότητες (π.χ. στην περίπτωση του Μονάχου η τάση αυτή εκφράζεται από το σλόγκαν «μεταξύ φορητού υπολογιστή και παραδοσιακής βαυαρικής στολής»). Στο σχεδιασμό του Σχεδίου Μάρκετινγκ ζητήθηκε η άποψη και η εκτίμησή τους για ένα πλήθος παραγόντων σχετικά με την παρούσα εικόνα της πόλης και το μέλλον της. Κατά συνέπεια ο ρόλος τους πρέπει να είναι ενεργός κυρίως σε ζητήματα αστικής αισθητικής, πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης. iii) Νέοι (επιστήμονες, επαγγελματίες, φοιτητές) Η Κοζάνη είναι μια ζωντανή πόλη γεμάτη ενέργεια. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται στον νέο πληθυσμό, τις δράσεις, την παραγωγή νέων ιδεών, την ψυχαγωγία, το ενδιαφέρον για τα κοινά. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρκετινγκ, οι νέοι της Κοζάνης μπορούν να 5

7 έχουν σημαντική θέση σε ζητήματα οργάνωσης, εθελοντικής συμμετοχής σε δράσεις, στην παραγωγή νέων ιδεών σε ζητήματα προβολής και υποστήριξης της εικόνας της πόλης στο εξωτερικό της περιβάλλον. iv) Απόδημοι Έλληνες (επιστήμονες, επιχειρηματίες, επαγγελματίες) Οι απόδημοι αποτελούν σημαντική ομάδα στόχο του εξωτερικού περιβάλλοντος της Κοζάνης. Η προσέγγιση της αγοράς προϋποθέτει συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης με συντονισμένες ενέργειες και στόχους. Η συμβολή των αποδήμων μπορεί να επιδράσει θετικά τόσο στην επιχειρηματική όσο και την τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Οι απόδημοι μπορούν να λειτουργήσουν τόσο ως χρήστες οι ίδιοι, όσο και ως κανάλια διανομής της εικόνας της Κοζάνης σε άλλες ομάδες στόχους και άλλα περιβάλλοντα. v) Πολλαπλασιαστές Για την προώθηση των μηνυμάτων της στρατηγικής μάρκετινγκ απαιτείται η συνεργασία με άτομα ή οργανισμούς που μπορούν να πολλαπλασιάσουν το μήνυμα στο ευρύτερο κοινό ή σε συγκεκριμένες ομάδες (π.χ. φυσιολάτρες ταξιδιώτες). Για κάθε ενδιαφερόμενη ομάδα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα στην εξειδίκευση του Σχεδίου Μάρκετινγκ, π.χ. για τους δημοσιογράφους πρέπει να οργανωθούν ειδικά ταξίδια και να δημιουργηθούν προσχέδια άρθρων, να σταλούν ενημερωτικά δελτία, κ.λπ. Εκτός από τους ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους, πολλαπλασιαστές μπορεί να γίνουν οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τη γαστρονομία, οι ιδιοκτήτες ταξιδιωτικών πρακτορείων, οι σεφ, οι δημοσιογράφοι σε τηλεοπτικές εκπομπές, οι ταξιδιωτικοί bloggers, κ.ά. 6

8 4. Διαμόρφωση εξειδικευμένων πακέτων προώθησης (ή με ποια εργαλεία μπορούμε να προωθήσουμε την εικόνα στις ομάδεςστόχους;) Η αναλυτική διαμόρφωση των συγκεκριμένων πακέτων προώθησης θα γίνει στην 3η φάση του Σχεδίου, μετά από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης. Για το κάθε πακέτο θα προσδιοριστεί και ο ρόλος της αντίστοιχης ομάδας στόχου. Τα προτεινόμενα πακέτα που μπορούν να αποτελέσουν βάση για τη διαβούλευση είναι τα ακόλουθα: Πίνακας 3 : Προτεινόμενα πακέτα προώθησης της εικόνας της Κοζάνης ως «δημιουργικής πόλης γεμάτης ενέργεια» Κύρια Πακέτα Χαρακτηριστικά της Εικόνας Υποκατηγορίες Πακέτων Πολιτισμός Πυλώνας: Πολιτισμός Βασική Ομάδα-Στόχος: κάτοικοι, επισκέπτες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, πολιτιστικές αγορές Κοβεντάρειος Βιβλιοθήκη Μουσείο Αιανής Ψυχαγωγία (ΠΙΘΑΝΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ) Τουρισμός Επιχειρηματικότητα Ενέργεια Ειδικά Γεγονότα Πυλώνας: Γεωγραφική Θέση, Ενέργεια/Φυσικά Χαρακτηριστικά και Πολιτισμός Βασική Αγορά-Στόχος: επισκέπτες από την Ελλάδα, επισκέπτες από τα Βαλκάνια, περαστικοί από την Εγνατία Οδό, σχολεία Πυλώνας: Γεωγραφική Θέση, Ενέργεια/Φυσικά Χαρακτηριστικά Βασική Αγορά-Στόχος: νέοι κάτοικοι, έμποροι, απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, απόφοιτοι του ΤΕΙ, επιχειρηματίες από τα Βαλκάνια Πυλώνας: Ενέργεια/ Φυσικά Χαρακτηριστικά Βασική Αγορά-Στόχος: νέοι κάτοικοι, επισκέπτες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, φοιτητές, νέοι επιστήμονες, σχολεία Πυλώνας: Πολιτισμός Βασική Αγορά-Στόχος: κάτοικοι, επισκέπτες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, καλλιτέχνες, φιλότεχνοι, φίλαθλοι Λίμνη Πολυφύτου Κεντρική Πλατεία της Κοζάνης Γιορτές Αγοράς Start-ups (νεοφυείς επιχειρήσεις) ΔΕΗ Μουσείο Ενέργειας Παλιά λατομεία Αθλητισμός (ΠΙΘΑΝΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ) Μουσική Σημαντικό στοιχείο αποτελεί ότι τα προαναφερθέντα πακέτα θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δημιουργικής πόλης. Κατά συνέπεια, η έννοια του δημιουργικού θα μπορούσε να αποτελεί και το πρώτο συνθετικό του κάθε πακέτου ξεχωριστά, αν και σε αυτή τη φάση δεν προστέθηκε. Ο κεντρικός στόχος όλων των 7

9 προτεινόμενων πακέτων είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου εξωστρέφειας της εικόνας και της δυναμικής της Κοζάνης. Ειδικότερα: Πακέτο Πολιτισμός Είναι δυνατόν να επιμερισθεί σε περισσότερο εξειδικευμένα καθώς υπάρχει έντονο και πλούσιο το πολιτιστικό απόθεμα στην πόλη της Κοζάνης. Ο Πολιτισμός πρέπει να αποτελέσει έναν από τους κύριους άξονες της μελλοντικής ανάπτυξης της πόλης, συνδυάζοντας στοιχεία από τους παράγοντες της ενέργειας, της επιχειρηματικότητας και των ειδικών γεγονότων. Πακέτο Τουρισμός Αποτελεί μια από τις βασικές προκλήσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ της Κοζάνης, εφόσον η κατάσταση αναφορικά με την τουριστική ανάπτυξη και τις τουριστικές εισροές είναι αρνητική. Ο τουρισμός πρέπει να αξιοποιηθεί στη βάση του δημιουργικού σχεδιασμού εναλλακτικών μορφών και ανάπτυξης συνεργασιών με τις γειτονικές περιοχές. Τα ζητήματα της ενέργειας (ενεργειακός τουρισμός), της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικός τουρισμός), της έρευνας (επιστημονικός τουρισμός) και του τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος παρουσιάζουν μια δυναμική, αλλά πρέπει να αναπτυχθούν και άλλες μορφές όπως αγροτουρισμός, φυσιολατρικός, γαστρονομικός κ.ά. Πακέτο Επιχειρηματικότητα Θα σχεδιαστεί στη βάση της φιλοσοφίας του καινοτόμου και του δημιουργικού. Η γεωγραφική θέση της πόλης θα αποτελέσει βασική αφετηρία του με στόχο τόσο την προσέλκυση νέων δραστηριοτήτων όσο και την ενίσχυση των υφιστάμενων. Πακέτο Ενέργεια Μαζί με το πακέτο Πολιτισμός θα αποτελέσουν τα δυναμικότερα πακέτα του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ της Κοζάνης. Θα σχεδιαστεί στη φιλοσοφία της αξιοποίησης της δυναμικής της ΔΕΗ και των εγκαταστάσεών της, του υπάρχοντος εξειδικευμένου δυναμικού, της σύνδεσής της με τον πολιτισμό και τον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής. Στόχος είναι η ΔΕΗ, και όλη η ιστορία και η δυναμική που είναι διαχρονικά συνδεδεμένη με την Κοζάνη, να αποτελέσουν το έναυσμα για μια καινούργια και δημιουργική χρήση του ενεργειακού προφίλ της πόλης Πακέτο Ειδικά Γεγονότα Ορισμένες από τις πηγές με βάση τις οποίες θα σχεδιαστεί και θα προταθεί το πακέτο αυτό είναι: πολιτισμός, ενέργεια, εκπαίδευση, έθιμα, πρωτογενής παραγωγή. Ο βασικός στόχος είναι η αναγνώριση της πόλης από το εξωτερικό της περιβάλλον διαμέσου της συμμετοχή των κατοίκων στην οργάνωση, υλοποίηση και ανάδειξη της δυναμικής της πόλης στον πολιτισμό αλλά και σε άλλους τομείς 8

βασίζεται το προτεινόμενο σχέδιο μάρκετινγκ;)

βασίζεται το προτεινόμενο σχέδιο μάρκετινγκ;) 1. Διαμόρφωση μοντέλου μάρκετινγκ και επικοινωνίας (ή πού βασίζεται το προτεινόμενο σχέδιο μάρκετινγκ;) Το μοντέλο μάρκετινγκ και επικοινωνίας για τη Λάρισα βασίζεται στη σύγχρονη συμμετοχική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1. Φάση Α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 1.1 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΜΕΡΟΣ Β- ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 3. Διαμόρφωση Οράματος Έξυπνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ & ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ &

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ & ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ & ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Στις κατηγορίες αυτές περιλαµβάνονται τόσο δυνητικοί δικαιούχοι, όσο και αποδέκτες των δράσεων του ΠΑΑ.

Στις κατηγορίες αυτές περιλαµβάνονται τόσο δυνητικοί δικαιούχοι, όσο και αποδέκτες των δράσεων του ΠΑΑ. ΣΕ ΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Συνοπτική Παρουσίαση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί µια Συνοπτική Παρουσίαση του Σχεδίου Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση του ΣΕΜΠΧΠΑ-ΠΤ Θεσσαλίας για το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Λάρισας.

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση του ΣΕΜΠΧΠΑ-ΠΤ Θεσσαλίας για το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Λάρισας. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΔΡΑ: Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα, Κτίριο ΤΕΕ 41222, Λάρισα ΤΗΛ: 2410 258107, 6978061458 & 6938913565

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση 1 2 Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2012-2014 αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3

Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3 Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3 1 Αρχιτέκτων Μηχανικός, Απόφοιτος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολεοδομία - Χωροταξία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΝΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΝΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΝΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 1 Περιεχόμενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ 3 1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 35313, 25310 35314 FAX: 2531020960 e-mail: tee_trace@tee.gr website: www.teethrakis.gr Απόφαση της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα