ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1. ΚΟΙΝ. : - Σώµα Προσκόπων Κύπρου - Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού - Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1. ΚΟΙΝ. : - Σώµα Προσκόπων Κύπρου - Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού - Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε."

Transcript

1 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1 ΠΡΟΣ : - Αρχηγοί & Υπαρχηγοί Τµηµάτων - Αρχηγούς Συστηµάτων - Περιφερειακούς & Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής - Εφόρους Γενικής Εφορείας - Μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συµπαράστασης - Μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων ΚΟΙΝ. : - Σώµα Προσκόπων Κύπρου - Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού - Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) ΘΕΜΑ : 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΘΗΝΑ, Αγαπητοί µου, Με χαρά σας ανακοινώνω ότι, σύµφωνα µε τον Οργανισµό του ΣΕΠ (άρθρο 24) και σχετική απόφαση του ιοικητικού µας Συµβουλίου, θα πραγµατοποιηθεί το 17ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο, στην Αθήνα και θα έχει διάρκεια τριών ηµερών, από Παρασκευή 16 έως και Κυριακή 18 Μαρτίου Α. Σκοπός του Πανελληνίου Συνεδρίου Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου, σκοπός του είναι η από κοινού µελέτη και εξέταση θεµάτων που απασχολούν την Προσκοπική Κίνηση, η εξαγωγή συµπερασµάτων και η διατύπωση προτάσεων. Ειδικότερα, το Συνέδριο ασχολείται µε: 1. Τον καθορισµό στόχων και προτεραιοτήτων για την πρόοδο της Προσκοπικής Κίνησης. 2. Την έκφραση θέσεων επί θεµάτων που απασχολούν τον Προσκοπισµό Πανελλήνια. 3. Την ενηµέρωση επί της πορείας και των εξελίξεων του Παγκοσµίου Προσκοπισµού. 4. Την ενηµέρωση επί της σηµειωθείσης προόδου, σε κάθε τοµέα Προσκοπικής δραστηριότητας πανελληνίως, µέσα στο χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ των Συνεδρίων. 5. Τη διατύπωση προτάσεων για σύγχρονα και επίκαιρα θέµατα που αφορούν την νεολαία και τη διαπαιδαγώγηση των νέων ειδικότερα. 6. Την προαγωγή της Προσκοπικής Αδελφότητας µέσα από τη σύσφιξη των σχέσεων και την αλληλογνωριµία των Βαθµοφόρων των διαφόρων περιοχών της Χώρας. ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ , FAX Το ΣΕΠ έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008

2 2 Β. Οργανωτική Επιτροπή Μετά από πρόταση του Γενικού Εφόρου το ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, την οποίαν αποτελούν: Πρόεδρος : Θοδωρής Κεφαλάς Γενικός Έφορος Μέλη: Ηλίας Λαδάς Αντιπρόεδρος.Σ. Ροµπέρτο Άνδροβιτς Βοηθός Γενικός Έφορος Αθανάσιος Ευσταθίου Μ. Βοηθός Γενικός Έφορος Γεώργιος Σκούρας Έφορος ιοίκησης Γ.Ε. Χάρης Κεφάλας Περιφερειακός Έφορος Αχαΐας Κωνσταντίνος Θεολόγης Περιφερειακός Έφορος υτικής Αττικής Ματθαίος Πιστοφίδης Περιφερειακός Έφορος Ηµαθίας Ηλίας Λουλούδας Περιφερειακός Έφορος Θεσσαλονίκης Ευάγγελος Γρηγοράκης Περιφερειακός Έφορος Ρεθύµνου Μάριον Καραλή Αρχηγός 15 ου Σ.Π. Κολωνού Μάριος Νάκας Αρχηγός 1 ου Σ.Π. Ψυχικού Μαρία Μπενά Υπάλληλος Κεντρικής ιοίκησης ήµητρα Κεφαλά Υπάλληλος Οικονοµικής Υπηρεσίας Γ. Συγκρότηση Πανελλήνιου Συνεδρίου Στο Συνέδριο θα µετέχουν: 1. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου 2. Ο Γενικός Έφορος, ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος, οι Βοηθοί Γενικοί Έφοροι και οι Έφοροι της Γενικής Εφορείας. 3. Οι Έφοροι Περιοχής ή οι Αναπληρωτές τους σε περίπτωση κωλύµατος και ένας Έφορος του επιτελείου της Εφορείας Περιοχής. 4. Οι Περιφερειακοί Έφοροι ή οι Αναπληρωτές τους σε περίπτωση κωλύµατος. 5. Επίσης θα µετέχουν: - Οι Έφοροι επιτελείων των Π.Ε. και Τ.Ε. - Οι Τοπικοί Έφοροι - Οι Αρχηγοί Συστηµάτων και - Οι Αρχηγοί & Υπαρχηγοί Τµηµάτων από όλη την Ελλάδα οι οποίοι, στο σύνολό τους, αντιστοιχούν στο 1/10 της συνολικής δύναµης των Βαθµοφόρων του ΣΕΠ κατόχων Εντολής ιοικήσεως, των οποίων ο αριθµός καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ 1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΩΝ 2 3. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 4 5. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8 ΣΥΝΟΛΟ 283

3 3 Ο Πίνακας συντάχθηκε µε βάση τη δύναµη σε Βαθµοφόρους κάθε Εφορείας Περιοχής (Απογραφή 2011 µέχρι την ), σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των Βαθµοφόρων του ΣΕΠ. Ο Έφορος Περιοχής σε συνεννόηση µε τους Περιφερειακούς Εφόρους, λαµβάνοντας δε υπ όψη και τη δύναµη των Βαθµοφόρων κάθε Περιφερειακής Εφορείας που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο Συνέδριο, δηλαδή Αρχηγοί & Υπαρχηγοί Αγελών Αρχηγοί & Υπαρχηγοί Οµάδων Αρχηγοί & Υπαρχηγοί Κοινοτήτων Αρχηγοί Προσκοπικών ικτύων Αρχηγοί Συστηµάτων Τοπικοί Έφοροι και Έφοροι Επιτελείων, θα κατανείµει οριστικά τις θέσεις που αναλογούν σε κάθε Περιφερειακή Εφορεία εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή αναλογία και εκπροσώπηση των Βαθµοφόρων Συστηµάτων χωρίς, βεβαίως, να υπερβούν το συνολικό αριθµό που προσδιορίζεται στον παραπάνω πίνακα. Όπου ο συνολικός αριθµός δεν θα µπορέσει να συµπληρωθεί, παρακαλείται ο Έφορος Περιοχής να το γνωστοποιήσει αµέσως στη Γενική Εφορεία (κα Μ. Μπενά τηλ , fax , e- mail: ). Οι Περιφερειακοί Έφοροι µε ευθύνη τους θα πρέπει να µεριµνήσουν για την όσο το δυνατόν πληρέστερη αντιπροσώπευση των Βαθµοφόρων τους, οι οποίοι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί από το σύνολο. Γι αυτό θα πρέπει ν ακολουθηθεί η καλύτερη δυνατή διαδικασία, η οποία θα εξασφαλίζει τη συµµετοχή και έκφραση άποψης όλων των Βαθµοφόρων της Περιφερειακής Εφορείας. 6. Μετέχουν ακόµη οι διατελέσαντες Πρόεδροι και Γενικοί Έφοροι του ΣΕΠ. 7. Επίσης θα κληθούν να συµµετάσχουν, ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου : α) Το προεδρείο και τα Μέλη της Ελληνικής Προσκοπικής Κοινοβουλευτικής Ένωσης. β) Μέλη της Παγκοσµίου Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης, του Παγκόσµιου Προσκοπικού Γραφείου και της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής. γ) Μέλη του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου. δ) Αντιπροσωπεία του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού ε) Εκπρόσωποι της Γ.Γ.Ν.Γ. στ) Αντιπροσωπεία του Ε.Σ.Ο.Ν.Ε. και του Ε.ΣΥ.Ν. ζ) Τα µέλη της Κ.Ε.Π.Π.Ε. 8. Επίσης µε βάση τη δύναµη των Ε.Κ.Σ. που έχουν απογραφεί για το 2011 (µέχρι την ) καθορίζεται ο αριθµός των µελών στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Κ.Σ. 1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 2 2. ΑΠΟ ΗΜΩΝ 1 3. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 1 5. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2 7. ΚΡΗΤΗΣ 3 8. ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 3 9. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ 48

4 4 Οι Έφοροι Περιοχής παρακαλούνται να κατανείµουν οριστικά τις θέσεις που αναλογούν σε κάθε Ε.Κ.Σ. εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή αναλογία και εκπροσώπησή τους, χωρίς να υπερβούν το συνολικό αριθµό που προσδιορίζεται στον παραπάνω πίνακα. Σε περίπτωση που δεν συµπληρωθεί ο αριθµός παρακαλούνται να ενηµερώσουν τη Γενική Εφορεία (κα Μ. Μπενά τηλ , fax , 9. Ένα Μέλος από κάθε απογεγραµµένη Ένωση Παλαιών Προσκόπων.. Θέµατα Συνεδρίου Το Συνέδριο θα συζητήσει, µετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου και έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου, τα ακόλουθα θέµατα: 1. Νέα Οργανωτική οµή ΣΕΠ Μετά την έγκριση από την 35 η Τακτική Γενική Συνέλευση της αναθεώρησης του Οργανισµού του ΣΕΠ, παρέχεται η δυνατότητα µιας περισσότερο ευέλικτης οργανωτικής δοµής στο ΣΕΠ η οποία θα µπορεί να αντιµετωπίσει καλύτερα τις προκλήσεις αλλά και τις δυσκολίες που διαµορφώνονται στο νέο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον της Πατρίδας µας. Είναι ανάγκη η Κίνηση να επαναπροσδιορίσει, µε γνώµονα τις αρχές της αποτελεσµατικότητας, της οικονοµίας δυνάµεων και επιµεληµένης αξιοποίησης των υλικοτεχνικών υποδοµών της, την νέα οργανωτική δοµή του ΣΕΠ. Η νέα Οργανωτική οµή του ΣΕΠ θα πρέπει να δίνει λύσεις και να εξασφαλίζει την εφαρµογή των αρχών της διοίκησης, την ευελιξία, τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους, την απρόσκοπτη λειτουργία του Προσκοπικού Προγράµµατος, τον υποστηρικτικό ρόλο και έργο κάθε Κλιµακίου, καθώς και τη συνεργασία του µε τα Προσκοπικά Συστήµατα. 2. Αξιολόγηση και προοπτικές του Προσκοπικού Προγράµµατος Η ανάγκη το Προσκοπικό Πρόγραµµα να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά και τις προσδοκίες των νέων κάθε εποχής επιβάλει σε όλα τα Προσκοπικά Σώµατα ανά τον κόσµο την περιοδική και τουλάχιστον ανά δεκαετία αξιολόγηση της εφαρµογής του. Ευθύνη κάθε Προσκοπικού Κλάδου είναι η διαρκής ανίχνευση των χαρακτηριστικών των ηλικιών που αυτός απευθύνεται σε συνδυασµό µε τις ανάγκες, την οργάνωση και λειτουργία της κοινωνίας, η δηµιουργία ελκυστικών προγραµµάτων δράσης και προόδου και η εξασφάλιση της µετάβασης από Κλάδο σε Κλάδο των παιδιών και των νέων ώστε να ολοκληρώνεται επιτυχώς η προσφερόµενη από τον Προσκοπισµό διαπαιδαγώγηση. Ταυτόχρονα κάθε Κλάδος οφείλει να µελετά το µέλλον και να προετοιµάζεται ώστε µέσα από τις προβλεπόµενες διαδικασίες και στο πλαίσιο της ενότητας του Προσκοπικού Προγράµµατος να κάνει τις αναγκαίες προτάσεις για βελτιώσεις, προσαρµογές και καινοτοµίες. Με γνώµονα τα προαναφερόµενα κάθε Κλάδος θα αξιολογήσει το πρόγραµµά του, το κατά πόσον αυτό καλύπτει και ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά των ηλικιών που απευθύνεται, καθώς και τι προοπτικές και ευκαιρίες, οι οποίες ανοίγονται στο παρόν και στο µέλλον για τη βελτίωση της ποιότητας του προγράµµατος και την περαιτέρω ανάπτυξη του. 3. Η εικόνα του ΣΕΠ Η αναζήτηση του τρόπου που η Προσκοπική Κίνηση θα προβάλλεται στην κοινωνία γενικά αλλά και στους κοινωνικούς εταίρους ειδικότερα είναι µία διαρκής διαδικασία η οποία υπαγορεύει σειρά ενεργειών εντός και εκτός του ΣΕΠ. Η σύγχρονη εικόνα δεν είναι αποτέλεσµα µόνο ενός ελκυστικού µηνύµατος ή εντύπου, είναι προϊόν ενός συντεταγµένου επικοινωνιακού µείγµατος (π.χ. στολή, εταιρική ταυτότητα, δίκτυα επικοινωνίας και συνεργασία κ.λπ.) που περιλαµβάνει στρατηγική, διαδικασίες και µέσα που θα πρέπει να χρησιµοποιούνται από όλα τα µέλη του ΣΕΠ µε υπευθυνότητα και γνώση.

5 5 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε εκπρόσωπος από τους παραπάνω πρέπει να συµπληρώσει το ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του µε προσοχή και ακρίβεια και να το στείλει αµέσως στη Γραµµατεία του Συνεδρίου (κα Μ. Μπενά τηλ , fax , επισυνάπτοντας φωτοτυπηµένο αντίγραφο κατάθεσης του ποσού συµµετοχής το αργότερο µέχρι την 31 η Ιανουαρίου 2011, στέλνοντας φωτοαντίγραφο στον Περιφερειακό του Έφορο. εκτές θα γίνουν οι δηλώσεις συµµετοχής οι οποίες θα περιέλθουν στη Γραµµατεία µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Φωτοαντίγραφο της απόδειξης του ποσού συµµετοχής θα πρέπει να προσκοµισθεί στη γραµµατεία του Συνεδρίου κατά την εγγραφή των Συνέδρων. Οι Περιφερειακοί Έφοροι παρακαλούνται να παρακολουθήσουν το θέµα της αποστολής των ελτίων Συµµετοχής ενηµερώνοντας για κάθε θέµα, σχετικό µε τη συµµετοχή των Βαθµοφόρων τους, τον Έφορο Περιοχής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Το ιοικητικό Συµβούλιο καταβάλλει προσπάθεια να διατηρηθεί σε χαµηλό επίπεδο η οικονοµική συµµετοχή κάθε Συνέδρου, ώστε να διασφαλισθεί η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή. Το ποσόν της οικονοµικής συµµετοχής κάθε Συνεδρίου θα ανακοινωθεί έγκαιρα µε νεώτερη Ανακοίνωση. ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ Οι Σύνεδροι θα διανυκτερεύσουν µε δική τους µέριµνα. Η Γενική Εφορεία θα διαθέσει το Προσκοπικό Κέντρο ΠΥ-ΒΑ, καθώς και την Εστία της Τ.Ε. Βύρωνα Καισαριανής για τη διανυκτέρευση των Συνέδρων που το επιθυµούν. Παράλληλα επιθυµία µας είναι να ενθαρρύνουµε τη φιλοξενία των εκ περιφερείας Συνέδρων σε οικίες των Συνέδρων της Αττικής, για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να µην αµελείτε να συµπληρώσετε τα σχετικά πεδία στη δήλωση συµµετοχής. ΤΟΠΟΣ Ο ακριβής τόπος και οι χώροι πραγµατοποίησης του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν έγκαιρα µε νεώτερη Ανακοίνωση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραµµα του Συνεδρίου, όταν θα διαµορφωθεί οριστικά µε τις τελευταίες λεπτοµέρειες, θα κοινοποιηθεί έγκαιρα και θα βρίσκεται στον ατοµικό φάκελο κάθε Συνέδρου. ΣΤΟΛΗ Όλοι οι Σύνεδροι θα φορούν Προσκοπική Στολή µε µακρύ παντελόνι και Εθνικό µαντήλι. Παράκληση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εν γένει εµφάνιση της στολής. ΠΡΑΤΗΡΙΟ Στο χώρο του Συνεδρίου, το απόγευµα της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου θα λειτουργήσει Προσκοπικό Πρατήριο.

6 6 Σας περιµένουµε στο Συνέδριό µας που πρέπει µέσα από δηµιουργικό διάλογο ν αποτελέσει έναν ακόµη σταθµό στην πρόοδο του ΣΕΠ, ώστε αυτό να ξαναβρεθεί σαν µία σύγχρονη δυναµική νεανική Κίνηση, στην πρωτοπορία του ενδιαφέροντος και της προτίµησης της νεολαίας και της κοινωνίας. Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς Θοδωρής Ν. Κεφαλάς Γενικός Έφορος ΣΥΝ. ελτίο Συµµετοχής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. Μάιος 1999 Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Μέρος Άρθρο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Περιεχόμενο 1 ΒΕ 3 31-12-2004 5 ο Όλο το 5 ο μέρος του παρόντος (περί οικονομικής διαχείρισης)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 25.6.2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ... 3 3. ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π.

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. Άρθρο 1 Νοµική Υπόσταση 1. Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) που συστήθηκε µε το Νόµο 1066/1917 (ΦΕΚ τ.α 268/21-11-1917) εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί ίδρυµα ιδιωτικού δικαίου, έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εφορείες Υποστήριξης Έργου Γενικής Εφορείας

Εφορείες Υποστήριξης Έργου Γενικής Εφορείας _2 Εφορείες Υποστήριξης Έργου Γενικής Εφορείας ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ εφορείες υποστήριξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έργου γ.ε. εφορεία διοίκησης Η Εφορεία Διοίκησης με την ομάδα εργασίας της συνέχισε το έργο της διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ Νοέµβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 4 1. ΙΑΚΡΙΣΗ ΡΑΣΕΩΝ σελ. 4 2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚ ΡΟΜΗ σελ. 6 2.1. Προϋποθέσεις ιεξαγωγής σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ Αθήνα 2012 Copyright 2012 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Πτολεμαίων 1, 116 35 Αθήνα www.sep.org.gr Φωτογραφίες : Φωτογραφικό Αρχείο Σ.Ε.Π. Δημιουργικό : Σ. Πολυζώης Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

_4 ιοικητικό Συµβούλιο

_4 ιοικητικό Συµβούλιο _4 ιοικητικό Συµβούλιο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύνθεση ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο από 1.1.2011 έως 8.6.2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο από 8.6.2011 έως 31.12.2011 Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

!"#"$%&'"& ()$ &% & 2011 %*)+',"&-&.' -(##/0.0-!)"&1"!.0

!#$%&'& ()$ &% & 2011 %*)+',&-&.' -(##/0.0-!)&1!.0 !"#"$%&'"& ()$ &% & 2011 %*)+',"&-&.' -(##/0.0-!)"&1"!.0 Από το ιοικητικό Συµβούλιο Αγαπητά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης, Ξεκινώντας από την αισιόδοξη διαπίστωση πως το έτος 2011, το προσκοπικό έργο, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ _8 Επικοινωνία & Προβολή ηµόσιες Σχέσεις - ιεθνείς Σχέσεις ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ Συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» Το ΣΕΠ συνεχίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά τη συνεργασία του

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις που ξεχώρισαν

Δράσεις που ξεχώρισαν _7 Δράσεις που ξεχώρισαν δράσεις που ξεχώρισαν 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Το 17ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε 16-18 Μαρτίου 2012. Σκοπός του ήταν η από κοινού μελέτη και εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Νοέμβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 ΒΕ 6 30 10 2009 2 2.4. Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Οκτώβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΓΕΝΙΚΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ σελ. 4 ΜΕΡΟΣ 2 Ο ΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

εφορεία ανάπτυξης εφορεία ανάπτυξης

εφορεία ανάπτυξης εφορεία ανάπτυξης εφορεία ανάπτυξης εφορεία ανάπτυξης Ιανουάριος : Διεξαγωγή Στατιστικής Ερευνας σε συνεργασία με εταιρεία ερευνών Φεβρουάριος : Αποστολή εργαλειών προσέλκυσης νέων εθελοντών στα συστήματα Μάρτιος : Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ... 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 5 ΙΔΡΥΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ... 5 Άρθρο 1 Ίδρυση...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ... 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 5 ΙΔΡΥΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ... 5 Άρθρο 1 Ίδρυση... Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικό Κίνημα του δημοκρατικού σοσιαλισμού που επιδιώκει την ζωντανή και ανοιχτή σχέση με τον πολίτη και την κοινωνία. Προωθεί με την δράση του τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Εγκρίθηκε την 7η Φεβρουαρίου 2001 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 7 ο έτος της ηλικίας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Πληροφορίες : Αγγελική Τζανέτου Τηλ. : 213 13 06 208 Fax : 210 34 28 045 E mail :

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 87. 56ο Τζάµπορη των Αιθέρων 17o Τζάµπορη στο ιαδίκτυο 56 th Jamboree-On-The-Air - 17 th Jamboree-On-The-Internet

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 87. 56ο Τζάµπορη των Αιθέρων 17o Τζάµπορη στο ιαδίκτυο 56 th Jamboree-On-The-Air - 17 th Jamboree-On-The-Internet ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚH ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 27 Σεπτεµβρίου 2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 87 ΑΠΟ : ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: - Εφορεία ιεθνών Σχέσεων - Εφορεία Ειδικότητας Αεροπροσκόπων - Εφορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1ο 15θήµερο ΜΑΪΟΥ 2007 - ΤΕΥΧΟΣ 109

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1ο 15θήµερο ΜΑΪΟΥ 2007 - ΤΕΥΧΟΣ 109 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1ο 15θήµερο ΜΑΪΟΥ 2007 - ΤΕΥΧΟΣ 109 1) Μήνυµα του εκδότη... 2 2) Ενίσχυση τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων που αφορούν, αποκλειστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 CCI 2007 CB 163 PO 058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Περίληψη Προγράμματος 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β. Γ ΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα