ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π."

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π. Εγκρίθηκε στις

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΓΕΝΙΚΑ... 3 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 3 Β. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 3 Γ. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 4 ΜΕΡΟΣ 2 Ο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ... 5 Α. ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 5 Β. Η ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 5 Γ. Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 7 Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ... 8 Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ζ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Η. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ 3 Ο - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Δ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Ζ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Η. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Θ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑ. ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΕΡΟΣ 4 Ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Β. ΕΦΟΡΟΣ ΣΧΟΛΩΝ Γ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ε. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

3 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1ο - ΓΕΝΙΚΑ 1. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της αποστολής της Προσκοπικής Κίνησης είναι η συνεχής εκπαίδευση και προσωπική βελτίωση των ενήλικων μελών της, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Κάθε ενεργό ενήλικο μέλος του ΣΕΠ οφείλει να ενημερώνεται, να εκπαιδεύεται και να βελτιώνει το προσωπικό του επίπεδο συστηματικά και σε όλη την διάρκεια της άσκησης των εκάστοτε καθηκόντων του. 2. Σκοπός της Εκπαίδευσης των ενηλίκων μελών του ΣΕΠ είναι η παροχή, με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο, ιδεολογικής, παιδαγωγικής, διοικητικής και τεχνικής κατάρτισης, ανάλογης της αποστολής και της προσωπικής τους ανάπτυξης, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τον Σκοπό της Προσκοπικής Κίνησης, να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την Προσκοπική Μέθοδο και να υποστηρίξουν το Προσκοπικό Πρόγραμμα. 3. Γενικά η εκπαίδευση πρέπει να παρέχει ευκαιρίες για την απόκτηση κατάλληλων βιωμάτων και εμπειριών, ώστε να επιτυγχάνεται η ποιοτική βελτίωση των ενηλίκων μελών. Ειδικότερα στα πλαίσια της εκπαίδευσης αποκτώνται γνώσεις, αναπτύσσονται ικανότητες και καλλιεργούνται συμπεριφορές με την μελέτη της θεωρίας και της πράξης του Προσκοπισμού και την πρακτική άσκηση στην προσκοπική τεχνική. Β. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η εκπαίδευση και η προσωπική ανάπτυξη των Βαθμοφόρων είναι συνεχής και διαρκεί δια βίου. 2. Η Εκπαίδευση των Βαθμοφόρων του ΣΕΠ διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης, τις εξελίξεις στην εκπαιδευτική μεθοδολογία, τα ιδιαίτερα πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της Ελλάδος, τις δυνατότητες και ανάγκες του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων καθώς και τις παραδόσεις της Ελληνικής Προσκοπικής Εκπαίδευσης. 3. Η εκπαίδευση που παρέχεται στα πλαίσια του ΣΕΠ είναι πολύπλευρη, καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες που καταγράφονται συστηματικά με την βοήθεια όλων των κλιμακίων, υλοποιείται σύμφωνα με εγκεκριμένα προγράμματα και αξιοποιεί για την επίτευξη των εκάστοτε εκπαιδευτικών στόχων ανάλογες εκπαιδευτικές μεθόδους και μέσα. 4. Τα επί μέρους εκπαιδευτικά προγράμματα διαμορφώνονται ως προς την μορφή και την διάρκεια διάρκειας, ανάλογα με το αντικείμενο, τον αριθμό και την σύνθεση των εκπαιδευομένων, τις ιδιαίτερες τοπικές προσκοπικές συνθήκες, τις δυνατότητες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υλική υποδομή κ.α. ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή του προσκοπικού προγράμματος σε όλη τη χώρα. 5. Η εκπαίδευση σε κάθε της μορφή θα πρέπει να προβάλλει την Προσκοπική Μέθοδο σαν την κοινή και για τους τρεις κλάδους μέθοδο διαπαιδαγώγησης και να 3

4 χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές μεθόδους που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Προσκοπικής Μεθόδου, δηλαδή : παρέχουν ευκαιρίες έμπρακτης εφαρμογής του Νόμου και της Υπόσχεσης του Προσκόπου, αξιοποιούν την δυναμική των μικρών ομάδων στην εκπαιδευτική διαδικασία, με κατάλληλες εργασίες και δράσεις παρέχουν γνώσεις και ικανότητες μέσα από την πράξη και το παιχνίδι αξιοποιούν το ύπαιθρο σαν χώρο εκπαίδευσης και δράσης στοχεύουν στην προοδευτική προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων και την κλιμάκωση της εκπαίδευσης από τα απλά στα σύνθετα στηρίζονται στο προσωπικό παράδειγμα των εκπαιδευτών αξιοποιούν τον προσκοπικό τρόπο ζωής και το προσκοπικό πνεύμα για την δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού κλίματος ( Πνεύμα Σχολής ) Γ. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 1. Η εκπαίδευση των Βαθμοφόρων του ΣΕΠ ανάλογα με το περιεχόμενο της διακρίνεται σε επτά Κύκλους Εκπαιδεύσεως : Αρχική Εκπαίδευση Βασική Εκπαίδευση Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους Εκπαίδευση Ηγεσίας Ενηλίκων Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων Ειδική Εκπαίδευση Επιμόρφωση - Μετεκπαίδευση. 2. Κάθε Κύκλος Εκπαίδευσης αποτελείται από αυτοτελείς εκπαιδευτικές ενότητες με ιδιαίτερο κατά περίπτωση θεματολόγιο. Το περιεχόμενο και η σειρά παρακολούθησης κάθε Kύκλου και Ενότητας καθορίζονται με τρόπο που να εξασφαλίζεται η προοδευτική απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη ικανοτήτων, που κατά περίπτωση είναι αναγκαίες σε κάθε Ανιχνευτή, Βαθμοφόρο, Μέλος ΕΚΣ ή Εκπαιδευτή Βαθμοφόρων. 4

5 ΜΕΡΟΣ 2ο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Α. ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Οι Εκπαιδεύσεις που λειτουργούν στα πλαίσια του ΣΕΠ διακρίνονται ως προς την μορφή τους σε : α. Σχολές, οι οποίες λειτουργούν με ευθύνη της Εφορείας Σχολών σύμφωνα με εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του ΣΕΠ θεματολόγιο και β. Εκπαιδευτικές Συναντήσεις, που οργανώνουν όλα τα κλιμάκια του ΣΕΠ, με ειδικό κατά περίπτωση θεματολόγιο, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η Εφορεία Σχολών. 2. Όλες οι Εκπαιδεύσεις οργανώνονται και πραγματοποιούνται από καθορισμένα διοικητικά κλιμάκια σύμφωνα με εγκεκριμένα θεματολόγια, προγράμματα και εκπαιδευτικά βοηθήματα. 3. Το διάγραμμα της ύλης των εκπαιδεύσεων καταρτίζει ο Έφορος Σχολών σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και εισηγείται ο Γενικός Έφορος στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση. 4. Για να λειτουργήσει μία Σχολή ο αριθμός των εκπαιδευομένων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 και να μην υπερβαίνει τους Για τις Επιμορφωτικές Συναντήσεις δεν υφίστανται περιορισμοί ως προς τον αριθμό των εκπαιδευομένων, αρκεί να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασία 6. Οι επί μέρους διαδικασίες, διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης των Σχολών και των Εκπαιδευτικών Συναντήσεων (έγκριση, ευθύνη λειτουργίας, εποπτεία, όροι συμμετοχής, οργάνωση, υλοποίηση, διεύθυνση και στελέχωση, οικονομική διαχείριση, αξιολόγηση εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών, βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής, αρχειοθέτηση των στοιχείων κ.α. μιας εκπαίδευσης ) καθορίζονται από τον Έφορο Σχολών σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και περιγράφονται σε ειδικό Οδηγό Οργάνωσης Σχολών που εκδίδει και ενημερώνει η Εφορεία Σχολών. Β. Η ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο Κύκλος της Αρχικής Εκπαίδευσης σκοπό έχει την εμπέδωση της Προσκοπικής Τεχνικής, δηλαδή των ιδιαίτερων τεχνικών γνώσεων και ικανοτήτων που καθιστούν την ζωή στην ύπαιθρο άνετη και ασφαλή. Απευθύνεται σε όλους τους Βαθμοφόρους και παρέχεται με τις εξής δύο εκπαιδευτικές ενότητες : Ι. Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Προσκοπικής Τεχνικής ΙΙ. Αρχική Σχολή Προσκοπικής Τεχνικής Ι. Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Προσκοπικής Τεχνικής 5

6 α. Σκοπός Οι Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Προσκοπικής Τεχνικής, έχουν σκοπ να βοηθήσουν τους Βαθμοφόρους να βελτιώσουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν σωστά και αποτελεσματικά τις βασικές Προσκοπικές Γνώσεις και Ικανότητες Ζωής Υπαίθρου και ιδιαίτερα εκείνες που είναι απαραίτητες για την άνετη και ασφαλή διαβίωση στο Ύπαιθρο. β. Οργάνωση και λειτουργία 1. Η παρακολούθηση των συναντήσεων αυτών δεν είναι υποχρεωτική και οι Βαθμοφόροι τις παρακολουθούν μόνον εάν θέλουν να καλύψουν κάποια εκπαιδευτική τους ανάγκη στον τομέα της Προσκοπικής Τεχνικής. 2. Οι συναντήσεις αυτές έχουν μορφή εργαστηρίων και οργανώνονται από τις Τοπικές ή Περιφερειακές Εφορείες, ανάλογα με τις συγκεκριμένες τεχνικές ελλείψεις των Βαθμοφόρων τους. ΙΙ. Αρχική Σχολή Προσκοπικής Τεχνικής α. Σκοπός Η Σχολή αυτή αποτελεί μία πρακτική δοκιμασία,που έχει σκοπό να αξιολογήσει την ικανότητα των εκπαιδευομένων να χρησιμοποιούν σωστά και αποτελεσματικά τις γνώσεις και ικανότητες Ζωής Υπαίθρου κσι να φροντίζουν για την ασφαλή και άνετη διαβίωση του τμήματός τους στο ύπαιθρο, ανεξάρτητα από Κλάδο. β. Οργάνωση και λειτουργία. 1. Η Σχολή αυτή λειτουργεί με την μορφή διήμερης εξερεύνησης με έντονα στοιχεία περιπέτειας και υποχρεωτική διανυκτέρευση στο ύπαιθρο, εκτός εκπαιδευτικών κέντρων ή άλλων οργανωμένων χώρων. Στην διάρκεια της εξερεύνησης οι εκπαιδευόμενοι, που είναι χωρισμένοι σε μικρές Εξερευνητικές Ομάδες, 3-5 ατόμων, έχουν την ευκαιρία να δείξουν ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σωστά στην πράξη όλες τις Προσκοπικές γνώσεις και τεχνικές ασφαλούς και άνετης διαβίωσης στο ύπαιθρο περιγράφονται στο Εγκόλπιο του Προσκόπου. 2. Κάθε μία Εξερευνητική Ομάδα συνοδεύεται από Παραστάτη, ο οποίος είναι μέλος του επιτελείου της Σχολής και έχει την ευθύνη της συνεχούς υποστήριξης και παρακολούθησης της επίδοσης των μελών μίας μόνον Εξερευνητικής Ομάδας στις προαναφερθείσες γνώσεις και ικανότητες. 3. Στο τέλος της δοκιμασίας αυτής ο Αρχηγός της Σχολής και οι Παραστάτες αξιολογούν σε τι βαθμό κατέχει κάθε εκπαιδευόμενος τις σχετικές γνώσεις και ικανότητες και αποφασίζουν αν παρακολούθησαν με επιτυχία ή όχι την Σχολή. 4. Η Σχολή απευθύνεται μόνον σε Βαθμοφόρους και η επιτυχής παρακολούθηση της, αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση όλων των υπολοίπων Κύκλων της Εκπαίδευσης. 5. Την Εκπαίδευση αυτή θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς οι Βαθμοφόροι «ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΘΝΟΥΣ». 6. Την Αρχική Σχολή διευθύνει Εκπαιδευτής Βαθμοφόρος ή Αρχηγός Εκπαιδευτής. 7. Παραστάτης μιας Εξερευνητικής Ομάδας μπορεί να είναι ένας Βοηθός Εκπαιδευτής ή οποιοσδήποτε Βαθμοφόρος έχει πολύ καλή γνώση, ευχέρεια χρήσης και ικανότητα 6

7 μετάδοσης όλων των προσκοπικών γνώσεων που περιλαμβάνει η εξερεύνηση - δοκιμασία της Αρχικής Σχολής και έχει βοηθήσει με επιτυχία σε τρεις τουλάχιστον Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Προσκοπική Τεχνικής. 8. Όσοι παρακολούθησαν με επιτυχία τον Κύκλο της Αρχικής Εκπαίδευσης λαμβάνουν σχετικό Πτυχίο και φέρουν στο Προσκοπικό Μαντήλι τους μονόκλωνο κρίκο. Γ. Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ α. Σκοπός 1. Ο Κύκλος της Βασικής Εκπαίδευσης απευθύνεται στους Βαθμοφόρους των Τμημάτων, στους Αρχηγούς των Συστημάτων και τους Εφόρους και σκοπό έχει να μάθουν οι Βαθμοφόροι των Τμημάτων και οι Έφοροι - Α.Σ. ΠΩΣ να εφαρμόζουν στην πράξη και να υποστηρίζουν αποτελεσματικά το Προσκοπικό Πρόγραμμα και διακρίνεται σε : α. Βασική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων β. Βασική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων γ. Βασική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Κλάδου Ανιχνευτών και δ. Βασική Εκπαίδευση Εφόρων και Αρχηγών Συστημάτων 2. Η Βασική Εκπαίδευση των Βαθμοφόρων των Τμημάτων σκοπό έχει : Να θεμελιώσουν την Ιδεολογική, παιδαγωγική, διοικητική και τεχνική κατάρτισή τους. Να γνωρίσουν τη μεθοδολογία του Κλάδου τους και να την εφαρμόσουν στο τμήμα τους. Να εξοικειωθούν στην πράξη με το πρόγραμμα και την ζωή του Τμήματος που υπηρετούν. 3. Η Βασική Εκπαίδευση Ηγεσίας Ενηλίκων σκοπό έχει : Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος και των Εφορειών. Να θεμελιώσουν την Ιδεολογική, διοικητική και τεχνική τους κατάρτιση Να εξοικειωθούν στην πράξη με την ζωή του Συστήματος ή της Εφορείας που υπηρετούν β. Οργάνωση και λειτουργία. 1.Η Βασική Εκπαίδευση λειτουργεί με την μορφή Σχολής και διακρίνεται, ανάλογα με το αντικείμενο που καλύπτει, σε : α. Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Λυκοπούλων β. Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Προσκόπων γ. Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Ανιχνευτών και δ. Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Εφόρων και Αρχηγών Συστημάτων Ανεξάρτητα από τον Κλάδο που καλύπτει κάθε Σχολή οι παρουσιάσεις των θεμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία σύγκρισης με την μεθοδολογία των υπολοίπων Κλάδων, ώστε να μπορέσουν οι Εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν ότι και στους τρεις Κλάδους εφαρμόζεται η ίδια παιδαγωγική μέθοδος, η Προσκοπική Μέθοδος, η οποία προσαρμόζεται κατάλληλα στα χαρακτηριστικά της ηλικίας των νέων που απασχολεί ο κάθε Κλάδος. 7

8 4. Η Βασική Εκπαίδευση Εφόρων και Αρχηγών Συστημάτων απευθύνεται στους Α.Σ. και Εφόρους και εκτός από τα θέματα που σχετίζονται με την ιδεολογική, παιδαγωγική, διοικητική και τεχνική κατάρτισή των εκπαιδευομένων, περιλαμβάνει και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της Προσκοπικής Μεθόδου σε κάθε Κλάδο και την πρακτική εκμάθηση των βασικών στοιχείων Προγραμματισμού Δράσης, Οργάνωσης και Διοίκησης Συστήματος ή Εφορείας. 5. Όσοι Βαθμοφόροι παρακολουθήσουν με επιτυχία οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες τέσσερις σχολές λαμβάνουν σχετικό Πτυχίο και φέρουν στο Προσκοπικό Μαντήλι τους δερμάτινο δίκλωνο κρίκο. 6. Η επιτυχής παρακολούθηση του Κύκλου Αρχικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων αποτελεί προϋπόθεση χορήγησης Οριστικής Εντολής Διοίκησης για τους Υπαρχηγούς Τμημάτων. Η επιτυχής παρακολούθηση του Κύκλου Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων αποτελεί προϋπόθεση πρώτης ανανέωσης Οριστικής Εντολής Διοίκησης Υπαρχηγών Τμημάτων και χορήγησης Οριστικής Εντολής Διοίκησης για τους λοιπούς Βαθμοφόρους. 7. Όλες τις Σχολές Βασικής Εκπαίδευσης διευθύνει Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων ή Αρχηγός Εκπαιδευτής. Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ α. Σκοπός Ο Κύκλος της Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους, αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της ατομικής εκπαιδευτικής διαδικασίας κάθε Βαθμοφόρου και λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα της αναγνωρισμένης διεθνώς εκπαίδευσης Wood Badge Training. Η εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους εξειδικεύεται κατά κλάδο και ολοκληρώνεται σε τρία στάδια ως εξής : Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής και Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου Ανιχνευτών. Σχολή Διακριτικού Δάσους. Στάδιο Μελέτης & Εφαρμογής του Προσκοπικού Προγράμματος. β. Οργάνωση και λειτουργία. Ι. Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής και Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου Ανιχνευτών. 1. Απευθύνεται σε βαθμοφόρους και παρέχει την δυνατότητα απόκτησης κατάλληλων γνώσεων και ικανοτήτων, για την επιτυχή οργάνωση και πραγματοποίηση κατασκηνώσεων και μεγάλων δράσεων υπαίθρου των τμημάτων κάθε κλάδου. Ακόμη συμβάλλει στην εντατική άσκηση στις απαιτήσεις της Προσκοπικής Υπαίθριας Ζωής, όπως απαιτούν οι ανάγκες και το πρόγραμμα κάθε Κλάδου. 2. Η Σχολή λειτουργεί με την μορφή μιας πρότυπης κατασκήνωσης Αγέλης Λυκοπούλων ή Ομάδας Προσκόπων ή μιας Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου Κοινότητας Ανιχνευτών και διαρκεί όσο χρόνο απαιτείται για να έχουν οι εκπαιδευόμενοι ενδεικτικές εμπειρίες από όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες μεγάλες δράσεις υπαίθρου κάθε Κλάδου. 3. Όσοι εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν με επιτυχία την Σχολή λαμβάνουν, Πτυχίο το οποίο αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις, που πρέπει να πληροί ένας βαθμοφόρος 8

9 για να ηγηθεί της Κατασκήνωσης ή της Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου του τμήματός του και φέρουν στην στολή τους το ειδικό διακριτικό της εκπαίδευσης αυτής. 4. Την Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου Ανιχνευτών διευθύνει Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων ή Αρχηγός Εκπαιδευτής. ΙΙ. Σχολή Διακριτικού Δάσους. 1. Απευθύνεται σε όλους τους Βαθμοφόρους, λειτουργεί κατά κλάδο και παρέχει στους εκπαιδευόμενους την δυνατότητα να εμβαθύνουν στις Θεμελιώδεις Αρχές και τον Παιδαγωγικό Σκοπό της Προσκοπικής Κίνησης, να εξοικειωθούν με τις τεχνικές Επικοινωνίας, Ενθάρρυνσης και καθοδήγησης των νέων, να κατανοήσουν την παιδαγωγική σκοπιμότητα των στοιχείων που συνιστούν την μεθοδολογία κάθε κλάδου και να συμπληρώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε θέματα που σχετίζονται με τον τρόπο πρακτικής εφαρμογής της μεθοδολογίας του κλάδου στο τμήμα τους. 2. Η εκπαίδευση αυτή λειτουργεί κατά Κλάδο ως μία συνεχόμενη Σχολή και περιλαμβάνει ειδικά τεχνικά και θεωρητικά θέματα που αποσκοπούν στο να καταστεί σαφές στους εκπαιδευόμενους η παιδαγωγική σκοπιμότητα των κυριοτέρων στοιχείων του προγράμματος κάθε Κλάδου Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους για Εφόρους και Αρχηγούς Συστημάτων, οι οποίοι όμως δύνανται να αποκτήσουν το πτυχίο Διακριτικού Δάσους οποιουδήποτε Κλάδου με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και οι βαθμοφόροι των τμημάτων. 3. Την Σχολή Δ.Δ. διευθύνει Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων. 4. Οι Σχολές Δ.Δ. εκτός από τα θεωρητικά θέματα περιλαμβάνουν και πρότυπες δραστηριότητες του αντίστοιχου κλάδου, υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους. 5. Όσοι εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν με επιτυχία την Σχολή αυτή λαμβάνουν σχετικό βεβαιωτικό παρακολούθησης, το οποίο δεν παρέχει δικαίωμα ανάληψης αρχηγίας Κατασκήνωσης ή Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου. ΙΙΙ. Μελέτη και Εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος. 1. Απευθύνεται ατομικά σε κάθε Βαθμοφόρο και δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να προσεγγίσουν με τη βοήθεια ενός Εκπαιδευτή Συμβούλου διάφορα θεωρητικά και πρακτικά θέματα, που από κοινού επιλέγουν, με κριτήριο τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ελλείψεις κάθε εκπαιδευομένου. 2. Τα θέματα που προσεγγίζει ο εκπαιδευόμενος στα πλαίσια αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας προσδιορίζονται αριθμητικά και ποιοτικά από την Εφορεία Σχολών, κατά τρόπο που να εξασφαλίζουν την σύμμετρη ενασχόληση του εκπαιδευομένου με όλα τα ιδεολογικά, παιδαγωγικά, μεθοδολογικά και διοικητικά θέματα που σχετίζονται με την υποδειγματική λειτουργία του τμήματός του. 3. Τα προς μελέτη θέματα περιγράφονται σε ειδικούς πίνακες θεμάτων που έχει καταρτίσει για κάθε Κλάδο ο Έφορος Σχολών και έχει εγκρίνει το Συμβούλιο Εκπαίδευσης. 4. Ο εκπαιδευόμενος προσεγγίζει τα θέματα με δύο τρόπους : 9

10 θεωρητικά, με την γραπτή παράθεση προσωπικών θέσεων και απόψεων στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης μελέτης των θεμάτων που έχει επιλέξει μαζί με τον Εκπαιδευτή Σύμβουλο και πρακτικά με την υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο τμήμα του με την βοήθεια του Συμβούλου Εκπαιδευτή στα πλαίσια της αξιολόγησης της ικανότητάς του να εφαρμόζει σωστά στην πράξη την μεθοδολογία του κλάδου που εργάζεται. 5. Όταν ο Σύμβουλος Εκπαιδευτής κρίνει ότι ο εκπαιδευόμενος έχει ικανοποιητική ιδεολογική κατάρτιση και είναι σε θέση να εφαρμόζει αποτελεσματικά στην πράξη την μεθοδολογία του Κλάδου και τις τεχνικές Επικοινωνίας και Ηγεσίας που χρησιμοποιούνται στην προσκοπική κίνηση ενημερώνει τον Έφορο Σχολών ο οποίος χορηγεί στον εκπαιδευόμενο Βεβαιωτικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του Σταδίου αυτού. γ. Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους. 1. Οι βαθμοφόροι δύνανται να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές ενότητες της Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους, με όποια σειρά εξυπηρετεί καλύτερα τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 2. Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα τρία προαναφερθέντα στάδια της Εκπαίδευσης Δ.Δ. λαμβάνουν το Πτυχίο Διακριτικού Δάσους του Κλάδου τους που υπογράφεται από τον Έφορο Σχολών, το Γενικό Έφορο και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και απονέμεται σε ειδική τελετή μόνον κατά την ετήσια Συνάντηση των Πτυχιούχων Δ.Δ. 3. Οι Πτυχιούχοι Διακριτικού Δάσους δύνανται να φέρουν το ειδικό Προσκοπικό Μαντήλι του "Δ.Δ." και τα διεθνώς καθιερωμένα διακριτικά αυτού του Πτυχίου, δηλαδή δερμάτινο ιμάντα με δύο ξύλινα αναρτήματα. 4. Ο δερμάτινος ιμάντας φοριέται πάντοτε στη στολή με μαντήλι ή με γραβάτα ενώ το ειδικό Προσκοπικό Μαντήλι του "Δ.Δ." φοριέται μόνον σε εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα και συναντήσεις Πτυχιούχων Δ.Δ. 5. Πτυχίο Δ.Δ. που απονεμήθηκε από άλλο εθνικό Σώμα κατατίθεται σε αντίγραφο στην Εφορεία Σχολών και αναγνωρίζεται από το ΣΕΠ. Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ α. Σκοπός Ο Κύκλος αυτός προσφέρει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν σε βάθος τεχνικές Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Συντονισμού του Προσκοπικού Έργου, μεθόδους επικοινωνίας και τρόπους προβολής του προσκοπικού έργου. β. Οργάνωση και λειτουργία. 1. Ο Κύκλος της Εκπαίδευσης Ηγεσίας Ενηλίκων αποτελεί την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των Βαθμοφόρων Ενηλίκων και προϋποθέτει την απόκτηση του Πτυχίου Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Εφόρων και Αρχηγών Συστημάτων. 10

11 2. Η Εκπαίδευση Ηγεσίας Ενηλίκων καλύπτει τις παρακάτω θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αντίστοιχης εκπαιδευτικής ενότητας: α. Προγραμματισμός - Οργάνωση Προσκοπικού Έργου β. Επικοινωνία - Δυναμική Ομάδων γ. Ηγεσία Ενηλίκων δ. Τεχνικές Παρουσίασης 3. Οι ανωτέρω ενότητες δύνανται να λειτουργήσουν αυτοτελώς σαν Σχολές ή ενοποιημένες σε μία ενιαία Σχολή. 4. Την Εκπαίδευση Ηγεσίας Ενηλίκων διευθύνει Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων. 5. Την ενότητα που αναφέρεται στις Τεχνικές Παρουσίασης δύνανται να παρακολουθήσουν και Βαθμοφόροι Τμημάτων, που είναι ήδη Πτυχιούχοι Διακριτικού Δάσους. 6. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αυτής οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν ειδικό πτυχίο. 7. Η Εκπαίδευση των Εφόρων / Α.Σ. ολοκληρώνεται με την απόκτηση από τον Βαθμοφόρο του Διακριτικού Δάσους ενός Κλάδου. 8. Στον Αρχηγό Συστήματος ή τον Έφορο (Τ.Ε., Π.Ε., Ε.Π.) προκειμένου να χορηγηθεί Οριστική Εντολή Διοίκησης, πρέπει αυτός να έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τη Βασική Εκπαίδευση. Για να ανανεωθεί Εντολή Διοίκησης στα καθήκοντα αυτά θα πρέπει να έχει επιτυχώς ολοκληρώσει την Εκπαίδευση Ηγεσίας Ενηλίκων ΣΤ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ α. Σκοπός Η Ειδική Εκπαίδευση υλοποιείται κατά κύριο λόγο με την οργάνωση Σχολών που δίνουν την ευκαιρία σε Βαθμοφόρους και Ανιχνευτές να αποκτήσουν ειδική τεχνική κατάρτιση σε θέματα της ειδικότητάς τους καθώς και σε αντικείμενα ειδικών γνώσεων οι οποίες εμπλουτίζουν το Προσκοπικό πρόγραμμα. β. Οργάνωση και λειτουργία. 1. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ειδικής Εκπαίδευσης ταξινομούνται με βάση : την Ειδικότητα, σε εκπαιδεύσεις Βαθμοφόρων Ναυτοπροσκόπων και Αεροπροσκόπων το αντικείμενο που καλύπτουν, όπως Εκπαιδεύσεις Περιβαλλοντικής Αγωγής, Δασοπροσκοπικής τεχνικής, Σκαπανικής, Μετεωρολογίας, Πρώτων Βοηθειών, Τοπογραφίας κλπ. 2. Στις Ειδικές Εκπαιδεύσεις οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κατανοούν ότι οποιοδήποτε τεχνικό θέμα εισάγεται στο πρόγραμμα των τμημάτων μόνον με την εφαρμογή της Προσκοπικής Μεθόδου. 11

12 3. Με ειδικές ανακοινώσεις της Εφορείας Σχολών καθορίζονται η δομή, τα θεματολόγια, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και επιτυχούς παρακολούθησης, οι διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας των Ειδικών Εκπαιδεύσεων. Ειδικότερα όλα τα ανωτέρω προσδιορίζονται από τις αρμόδιες Εφορείες της Γενικής Εφορείας σε συνεργασία με την Εφορεία Σχολών. 4. Τα θεματολόγια των Ειδικών Εκπαιδεύσεων αφού συζητηθούν στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης εισάγονται από τον Γενικό Έφορο στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Π. για έγκριση. 5. Για κάθε Ειδική Εκπαίδευση χορηγείται ιδιαίτερο Βεβαιωτικό ή Πτυχίο επιτυχούς παρακολούθησης και ειδικό διακριτικό σήμα που φέρεται στην στολή. Ζ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ α. Σκοπός Η Επιμόρφωση των Βαθμοφόρων και των Μελών Ε.Κ.Σ. αποβλέπει στην επιμέρους ενημέρωσή τους σε θέματα Διοικητικά, Μεθοδολογίας Κλάδων, Γνώσεων προσκοπικής Τεχνικής, Ειδικοτήτων, Πνευματικής Καλλιέργειας, Τεχνικών Δεξιοτήτων, Σωματικής Αγωγής, Κοινωνικής Συνεργασίας, Περιβάλλοντος,, Οικονομικής Διαχείρισης κ.α. β. Οργάνωση και λειτουργία. 1. Ο Κύκλος της Επιμόρφωσης - μετεκπαίδευσης υλοποιείται με Εκπαιδευτικές Συναντήσεις. 2. Οι Εκπαιδευτικές Συναντήσεις του Κύκλου της Επιμόρφωσης οι οποίες : έχουν αντικείμενο που παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον και έχουν αξιολογηθεί από τον Έφορο Σχολών και το Συμβούλιο Εκπαίδευσης ως αναγκαίες για την βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των Βαθμοφόρων, των Μελών των ΕΚΣ και των Εκπαιδευτών του ΣΕΠ λειτουργούν ως Σχολές και ισχύουν όσα προβλέπονται για την οργάνωση και λειτουργία των Σχολών. 3. Οι εκπαιδευτικές Συναντήσεις του Κύκλου της Επιμόρφωσης που προορίζονται να καλύψουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των Περιφερειακών Εφορειών, των Τοπικών Εφορειών, των Συστημάτων και των Τμημάτων: διοργανώνονται από τα αμέσως προϊστάμενα κλιμάκια τους οργανώνονται σύμφωνα με τα γενικά χαρακτηριστικά της προσκοπικής εκπαίδευσης, όπως αυτά περιγράφονται στο πρώτο μέρος του παρόντος κανονισμού λειτουργούν με ειδικά κατά περίπτωση θεματολόγια, τα οποία καταρτίζονται από το κλιμάκιο που οργανώνει την επιμορφωτική συνάντηση και εποπτεύονται ως προς το θεματολόγιο και τον τρόπο διεξαγωγής τους από τον Έφορο Εκπαίδευσης της αντίστοιχης Εφορείας Περιοχής. Η. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. Την Αρχική Εκπαίδευση παρακολουθούν, με πρόταση του Αρχηγού Συστήματος και του Τοπικού Εφόρου τους, Βαθμοφόροι με Προσωρινή Εντολή Διοίκησης. 12

13 2. Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων του Κλάδου τους παρακολουθούν με πρόταση του Αρχηγού Συστήματος και του Τοπικού Εφόρου τους, Βαθμοφόροι που έχουν ολοκληρώσει την Αρχική τους Εκπαίδευση και οπωσδήποτε πριν από την ανανέωση της πρώτης Οριστικής Εντολής Διοίκησης. 3. Μέσα σε τρία χρόνια από την απόκτηση Πτυχίου Σ.Β.Ε.Β. οι Βαθμοφόροι του ΣΕΠ πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την Εκπαίδευση "Δ.Δ.". 4. Ειδικές Εκπαιδεύσεις Βαθμοφόρων κατά ειδικότητες παρακολουθούν, με αίτησή τους και πρόταση του Προϊσταμένου Εφόρου τους, Βαθμοφόροι που έχουν, τουλάχιστο, Πτυχίο Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων του Κλάδου τους, εκτός των Ειδικών Εκπαιδεύσεων κατά αντικείμενα που παρακολουθούν Βαθμοφόροι και Ανιχνευτές ηλικίας 17 ετών και άνω, καθώς και άτομα που δεν είναι ενεργά μέλη του ΣΕΠ, αλλά έχουν τα προσόντα του Βαθμοφόρου και πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα Βαθμοφόρου. 5. Εκπαιδευτικές Συναντήσεις του Κύκλου Επιμόρφωσης - Επιμόρφωσης μπορούν να παρακολουθούν Βαθμοφόροι με Εντολή Διοίκησης, και Μέλη Ε.Κ.Σ. που πληρούν τις ειδικότερες για κάθε συνάντηση προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής. Θ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Η Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων γίνεται από τους Εκπαιδευτές που συμμετείχαν σ' όλη τη διάρκεια της Εκπαίδευσης και γνώρισαν τους εκπαιδευόμενους, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: Επίδειξη Προσκοπικού Πνεύματος: Οι εκπαιδευόμενοι σ όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις Αρχές του ΣΕΠ και να επιδεικνύουν Προσκοπικό Πνεύμα. Ενεργός Συμμετοχή: Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της Εκπαίδευσης. Κατανόηση αντικειμένου της εκπαίδευσης: Οι Εκπαιδευτές πρέπει να βεβαιώνονται πως οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν τις γνώσεις και ικανότητες που η συγκεκριμένη εκπαίδευση είχε σαν στόχο να μεταδώσει Τακτική Παρουσία: Η παρακολούθηση όλων των συγκεντρώσεων και των δράσεων κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι υποχρεωτική. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Αρχηγός της Εκπαίδευσης μπορεί να επιτρέψει ολιγόωρη απουσία εκπαιδευόμενου. Εμπειρία στο Αντικείμενο της Εκπαίδευσης : Η προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων ιδιαίτερα στις Ειδικές Εκπαιδεύσεις των Ειδικοτήτων. Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 1. Σε όλες τις εκπαιδεύσεις χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα θεματολογία, Προγράμματα, Εκπαιδευτικά Βοηθήματα και Εγχειρίδια της Εφορείας Σχολών. 2. Πρόσθετα εκπαιδευτικά έντυπα εργασίας μπορούν να διανεμηθούν σε Σχολές μόνο μετά από έγκριση του Εφόρου Σχολών. 13

14 3. Οι Έφοροι Εκπαίδευσης των Εφορειών Περιοχής ελέγχουν το περιεχόμενο και την ποιότητα των εντύπων που διανέμονται στις Εκπαιδευτικές Συναντήσεις 14

15 ΜΕΡΟΣ 3ο - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Ένας Βαθμοφόρος με Ο.Ε.Δ. ή Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για να γίνει μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης του ΣΕΠ και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εκπαίδευση των Βαθμοφόρων ως εκπαιδευτής θα πρέπει να πληροί τις εξής γενικές προϋποθέσεις : να ασκεί με επιτυχία για τρία τουλάχιστον χρόνια τα Προσκοπικά του καθήκοντα στο Τμήμα, το Σύστημα ή την Εφορεία του. να έχει Πτυχίο Διακριτικού Δάσους να είναι απόφοιτος τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να είναι ηλικίας τουλάχιστον, 23 ετών να έχει υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή του στο προσωπικό εκπαίδευσης να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου του Εφόρου και για τα Μέλη του Δ.Σ. / Σ.Ε.Π. η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Εφόρου να έχει προηγηθεί συνάντηση με τον Έφορο Σχολών ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία την ενότητα Τεχνικές Παρουσίασης της Εκπαίδευσης Ηγεσίας Ενηλίκων. 2. Για να συμμετάσχει Βαθμοφόρος ως Εκπαιδευτής σε Ειδική Εκπαίδευση, θα πρέπει επιπλέον να έχει: α) Πτυχίο του αντικειμένου της Ειδικής Σχολής και β) Τη σύμφωνη γνώμη του Εφόρου της Ειδικότητας Γ.Ε. ή του αρμόδιου κατά αντικείμενο Εφόρου Γ.Ε. Πρόσθετα προσόντα των Εκπαιδευτών σε Σχολές Ειδικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων μπορούν να ορισθούν ανάλογα με τη φύση και την έκταση του αντικειμένου τους μετά από πρόταση των Εφόρων Ειδικοτήτων της Γενικής Εφορείας προς τον Έφορο Σχολών και έγκριση του Γενικού Εφόρου. 3. Μετά από έγκριση του Εφόρου Σχολών σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΣΕΠ, μπορούν να προσκληθούν, για ν' αναπτύξουν θέματα επίτιμοι Εκπαιδευτές του ΣΕΠ, καθώς και πρόσωπα με εξειδικευμένες γνώσεις, που μπορεί να μην ανήκουν στο ΣΕΠ, αλλά διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις για το συγκεκριμένο θέμα ή την εκπαίδευση. Β. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Οι Εκπαιδευτές εξελίσσονται ανάλογα με το εκπαιδευτικό έργο που προσφέρουν στα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Η εξέλιξή τους, είναι η εξής: α) Βοηθός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων β) Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων γ ) Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων 2. Βαθμοφόρος ο οποίος πληροί όλες τις γενικές προϋποθέσεις εισδοχής στο Προσωπικό Εκπαίδευσης του ΣΕΠ και έχει συμμετάσχει ως Παραστάτης 15

16 Εξερευνητικής Ομάδας σε τρεις τουλάχιστον Σχολές Αρχικής Εκπαίδευσης Προσκοπικής Τεχνικής δύναται να γίνει Βοηθός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων 3. Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων είναι δυνατόν να ονομασθεί ένας Βοηθός Εκπαιδευτής ο οποίος : είναι σε θέση να παρουσιάσει όλα τα θέματα του Κύκλου της Βασικής Εκπαίδευσης του Κλάδου του ή των Εφόρων / Α.Σ. και της Σχολής Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων δράσεων του Κλάδου του έχει παρουσιάσει με επιτυχία κανό αριθμό θεμάτων του Κύκλου της Βασικής Εκπαίδευσης του Κλάδου του ή των Εφόρων / Α.Σ. και της Σχολής Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων δράσεων του Κλάδου του έχει συμμετάσχει στο επιτελείο πέντε τουλάχιστον Σχολών Βασικής Εκπαίδευσης με συνεχή παρουσία έχει συμμετάσχει τρεις φορές στο Επιτελείο Σχολής Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων δράσεων του Κλάδου του με συνεχή παρουσία έχει παρακολουθήσει με επιτυχία την Σχολή Εκπαιδευτών που ασχολείται με Τεχνικές Οργάνωσης και Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ασκεί αποτελεσματικά τα Προσκοπικά καθήκοντά του έχει πτυχίο Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης άλλου Κλάδου από εκείνον του Πτυχίου Δ.Δ. που κατέχει. έχει εργαστεί σε δύο τουλάχιστον Σχολές επιτυχώς ως διαχειριστής. έχει ηλικία 25 χρόνων τουλάχιστον. 4. Ένας Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων αποκτά το δικαίωμα της διεύθυνσης μιας Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης ή Σχολής Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων Δράσεων του Κλάδου του εφόσον έχει διατελέσει Υπαρχηγός με συνεχή παρουσία σε μία τουλάχιστον Σχολή του Κύκλου της Βασικής Εκπαίδευσης του Κλάδου του ή των Εφόρων / Α.Σ. και σε μία Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων Δράσεων του Κλάδου του 5. Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων είναι δυνατόν να ονομασθεί ένας Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων ο οποίος : έχει εργαστεί συνέχεια και μ' επιτυχία ως Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων για τρία τουλάχιστον χρόνια έχει συμμετάσχει με συνεχή παρουσία σε δύο το λιγότερο Εκπαιδεύσεις Διακριτικού Δάσους ως Βασικό Στέλεχος του Επιτελείου της Σχολής έχει αναπτύξει με επιτυχία ικανό αριθμό θεμάτων από το θεματολόγιο της Σχολής Δ.Δ. του Κλάδου του έχει παρακολουθήσει με επιτυχία την Σχολή Εκπαιδευτών που ασχολείται με θέματα σχετικά με τον Συντονισμό της Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας έχει πτυχίο Ειδικής Εκπαίδευσης έχει διευθύνει μ' επιτυχία ως Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων 5 τουλάχιστον Βασικές Σχολές και Σχολές Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων Δράσεων απο τις οποίες δύο εκτός της έδρας του έχει αναλάβει ως Σύμβουλος Εκπαιδευτής την παρακολούθηση 5 τουλάχιστον εκπαιδευομένων στο Στάδιο Μελέτης και Εφαρμογής Διακριτικού Δάσους. έχει ηλικία 30 τουλάχιστον χρόνων και όχι μεγαλύτερη από 60 χρόνων. ασκεί αποτελεσματικά τα προσκοπικά καθήκοντά του. 6. Ένας Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων αποκτά το δικαίωμα της διεύθυνσης μιας Σχολής Διακριτικού Δάσους εφόσον: έχει διατελέσει Υπαρχηγός με συνεχή παρουσία σε μία τουλάχιστον Σχολές Διακριτικού Δάσους και 16

17 έχει συνεισφέρει καθ οιονδήποτε τρόπο στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας Γ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 1. Στα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΣΕΠ παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο Ειδική Εντολή Εκπαιδευτή η οποία παύει να ισχύει τρεις μήνες μετά τη λήξη της Εντολής Διοίκησης Βαθμοφόρων ή αμέσως μετά την ανάκλησή της. 2. Τη χορήγηση ή άρση της εντολής προτείνει στο Δ.Σ. ο Γενικός Έφορος μετά από σχετική εισήγηση του Εφόρου Σχολών και του Συμβουλίου Εκπαίδευση. Η εισήγηση διαμορφώνεται μετά από αξιολόγηση του προτεινόμενου Εκπαιδευτή από το Συμβούλιο Εκπαίδευσης, το οποίο λαμβάνει υπόψη του : τις ετήσιες εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε Εφορείας Περιοχής σχετική πρόταση του αρμόδιου Εφόρου Εκπαίδευσης Ε.Π. και τη σύμφωνη γνώμη του Εφόρου Περιοχής. 3. Εκπαιδευτής που είχε διακόψει την εκπαιδευτική δραστηριότητα για προσωπικούς λόγους μπορεί να επανενταχθεί στο Προσωπικό Εκπαίδευσης μετά από πρόταση του Εφόρου Εκπαίδευσης Ε.Π. στην Εφορεία Σχολών και έγκριση του Δ.Σ. με την διαδικασία της παραγράφου Ανάλογα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες και με την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, ο Γενικός Έφορος εισηγείται στο Δ.Σ. του ΣΕΠ για έγκριση, την παράταση της Εκπαιδευτικής Εντολής Εκπαιδευτή ή Αρχηγού Εκπαιδευτή, για ένα έτος μετά την λήξη της Εντολής Διοίκησης Βαθμοφόρου, εφόσον έχει να επιδείξει δημιουργικό εκπαιδευτικό έργο πέντε τουλάχιστον ετών και με την προϋπόθεση ότι θα εργαστεί αποκλειστικά για την εκπαίδευση και για την παραγωγή συγκεκριμένου εκπαιδευτικού έργου. Δ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1. Την Οργάνωση, Ηγεσία και Λειτουργία όλων των μορφών εκπαίδευσης αναθέτει η Εφορεία Σχολών στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ανάλογα με τα εκπαιδευτικά τους προσόντα και όπως λεπτομερώς αναφέρονται στο 2ο Μέρος του Παρόντος Κανονισμού 2. Η συμμετοχή των Εκπαιδευτών στην Εκπαίδευση καθορίζεται από τα Ετήσια Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Εφορείας Σχολών και των Εφορειών Περιοχής τα οποία κοινοποιούνται εγκαίρως στους Εκπαιδευτές προκειμένου να δηλώσουν σε ποίες εκπαιδευτικές δραστηριότητες επιθυμούν και δύνανται να συμμετάσχουν. Στην συνέχεια ο Έφορος Εκπαίδευσης της Περιοχής τους ή ο Έφορος Σχολών συγκροτούν τα επιτελεία κάθε Εκπαίδευσης και οριστικοποιούν την λειτουργία τους. 3. Τα ειδικότερα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες ή τις ευθύνες των Εκπαιδευτών για την οργάνωση, τη λειτουργία και την εφαρμογή του προγράμματος κάθε Εκπαίδευσης καθορίζει βάσει οδηγιών της Εφορείας Σχολών, ο Αρχηγός της Εκπαίδευσης. Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Οι Εκπαιδευτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση : 1. κάθε χρόνο να συμμετέχουν το λιγότερο σε 3 τουλάχιστον Σχολές και εφ' όσον τους ζητηθεί να διευθύνουν μέχρι 2 Εκπαιδεύσεις. 17

18 2. να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Κύκλου της Επιμόρφωσης - Μετεκπαίδευσης των Βαθμοφόρων καθώς και κάθε άλλης άτυπης μορφής εκπαίδευσης. 3. να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για παροχή βοήθειας σε κάθε Βαθμοφόρο εντός και εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να βελτιώνεται διαρκώς η ποιότητα του προσκοπικού προγράμματος 4. να μετέχουν σε εκπαιδευτικές ομάδες Κλιμακίων που συντονίζουν οι Έφοροι Εκπαίδευσης κάθε Εφορείας Περιοχής 5. να ενημερώνονται συνεχώς σε θέματα, αντικείμενα και γνώσεις που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο τους. 6. Ειδικότερα οι Αρχηγοί Εκπαιδευτές πρέπει να αναλαμβάνουν ειδικούς ρόλους στήριξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης ομάδας Εκπαιδευτών, όπως επίσης και το έργο συγκεκριμένων Συμβούλων Εκπαιδευτών, που η Εφορεία Σχολών σε συνεργασία με την Εφορεία Εκπαίδευσης της Περιοχής τους αναθέτει. ΣΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 1. Οι Σύμβουλοι Εκπαιδευτές της Ενότητας Μελέτης και Εφαρμογής Προγράμματος του Κύκλου Διακριτικού Δάσους επιλέγονται από τον Έφορο Σχολών μόνο μεταξύ των Αρχηγών Εκπαιδευτών, Εκπαιδευτών και Επίτιμων Εκπαιδευτών από σχετικό Πίνακα Συμβούλων Εκπαιδευτών που καταρτίζεται από τον Έφορο Σχολών και το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και εγκρίνεται μετά από τον Γενικό Έφορο. Ζ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ α. Σκοπός Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτών πραγματοποιείται σε τρία διαδοχικά στάδια: 1. Σχολή Εκπαιδευτικών Μεθόδων και Τεχνικών Παρουσίασης, που σκοπό έχει να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να συνθέτουν και να παρουσιάζουν ένα θέμα με τρόπο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό, αξιοποιώντας τις μεθόδους της διδακτικής επικοινωνίας και με την βοήθεια κάθε πρόσφορου οπτικοακουστικού μέσου. 2. Σχολή Οργάνωσης και Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, που σκοπό έχει να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν το πρόγραμμα οποιασδήποτε εκπαιδευτικής δραστηριότητας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις τεχνικές συμβουλευτικής, ενθάρρυνσης και υποστήριξης του έργου των εκπαιδευομένων. 3. Σχολή Συντονισμού Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας, που σκοπό έχει να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να καταγράφουν και να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες μιας γεωγραφικής περιοχής και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ειδικότερα θεωρητικά θέματα ανάλογα αυτών που διαπραγματεύονται οι Σχολές Διακριτικού Δάσους. β. Οργάνωση και Λειτουργία 18

19 1. Για κάθε μία από τις ανωτέρω εκπαιδεύσεις η Εφορεία Σχολών καταρτίζει σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εκπαίδευσης Ειδικό Αναλυτικό Θεματολόγιο. 2. Οι Σχολές του Κύκλου της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών διευθύνονται από Αρχηγό Εκπαιδευτή Βαθμοφόρων. 3. Η Εφορεία Σχολών μπορεί ανάλογα με τις εξελίξεις της Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, την ανανέωση του Προσκοπικού Προγράμματος ή διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες να καλεί τους εκπαιδευτές για πρόσθετη εκπαίδευση ή ενημέρωση, ώστε αυτοί να είναι πάντα ενήμεροι και γνώστες των νεώτερων εξελίξεων. 4. Εκπαιδευτές που δεν συμπληρώνουν συστηματικά τις γνώσεις τους θεωρείται ότι παύουν να έχουν ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και αίρεται η εντολή εκπαίδευσης που τους έχει χορηγηθεί. Η. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους σαν Εκπαιδευτών: Ο Βοηθός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων φέρει στην στολή του το διακριτικό σήμα της Εκπαίδευσης (κορμός δένδρου με τον πέλεκυ), εξ υφάσματος ή μεταλλικό. Ο Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων φοράει ιμάντα με τρία ξύλινα αναρτήματα και το διακριτικό σήμα της Εκπαίδευσης Ο Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων φοράει ιμάντα με τέσσερα ξύλινα αναρτήματα και το διακριτικό σήμα της Εκπαίδευσης. Θ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Την εξέλιξη του Προσωπικού Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων παρακολουθεί η Εφορεία Σχολών με "ΦΥΛΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ", το οποίο περιλαμβάνει τα προσόντα, την εκπαιδευτική κατάρτιση και την εκπαιδευτική δραστηριότητα κάθε Εκπαιδευτή. Το Φύλλο Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας ενημερώνεται με βάση τα στοιχεία που τηρούν για κάθε εκπαιδευτή οι Έφοροι Εκπαίδευσης κάθε Εφορείας Περιοχής και αφορούν τις σχολές που έχει συμμετάσχει ο κάθε εκπαιδευτής, τα θέματα που έχει αναπτύξει, τις δραστηριότητες που έχει οργανώσει στα πλαίσια κάθε Σχολής, την συμβολή του στο πρόγραμμα Επιμόρφωσης - Μετεκπαίδευσης της Περιοχής, τον τρόπο άσκησης των διοικητικών του καθηκόντων και την αξιολόγηση της απόδοσης του από τον Αρχηγούς και τους Εκπαιδευόμενους κάθε Εκπαίδευσης. 2. Η Αξιολόγηση του Προσωπικού Εκπαίδευσης είναι συνεχής και οι Εκπαιδευτές προάγονται όταν αποκτήσουν τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της εκπαίδευσης. 3. Αξιολόγηση του Προσωπικού Εκπαίδευσης γίνεται κάθε χρόνο από το Συμβούλιο Εκπαίδευσης. 4. Ο Εκπαιδευτής κάθε χρόνο πρέπει να υποβάλλει στην Εφορεία Σχολών συμπληρωμένο ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ που 19

20 περιλαμβάνει τις Εκπαιδευτικές συμμετοχές του και τις προτάσεις και απόψεις του γι' αυτές. 5. Το Συμβούλιο Εκπαίδευσης με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τα «κριτήρια αξιολόγησης», τις προτάσεις των Εκπαιδευτών και Αρχηγών Εκπαιδευτών, των Εφόρων Περιοχών, των Εφόρων Κλάδων και Ειδικοτήτων της Γ.Ε., αξιολογεί το προσωπικό της Εκπαίδευσης και προτείνει μέσω του Γ.Ε. στο Δ.Σ., την εξέλιξη, σε Εκπαιδευτές και Αρχηγούς Εκπαιδευτές, ή την αιτιολογημένη άρση της Εκπαιδευτικής Εντολής κάθε μέλους του. Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τα κριτήρια αξιολόγησης του Προσωπικού Εκπαίδευσης γενικά, είναι: α) Η αξιολόγηση των προσόντων και της απόδοσης του Εκπαιδευτή από τους Αρχηγούς Σχολών στις οποίες συμμετείχε. β) Η εκπαιδευτική του δραστηριότητά και η απόδοσή του ως Εκπαιδευτή. γ) Η γνώμη του Προϊσταμένου Εφόρου προς τον Έφορο Σχολών για την εν γένει Προσκοπική του δραστηριότητα και το έργο του ως Βαθμοφόρου. δ) Κατά την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτών εκτός των άλλων εκτιμάται και η άποψη των Εκπαιδευόμενων, για την μεταδοτικότητα, τη συνεργασία τη συμπεριφορά και το προσωπικό παράδειγμα του Εκπαιδευτή, εντός και εκτός της Εκπαίδευσης. ε) Η ενημέρωση του εκπαιδευτή στις νεώτερες εξελίξεις της Εκπαίδευσης και του Προσκοπικού Προγράμματος. στ) Η σχετική εισήγηση - πρόταση του υπεύθυνου Εφόρου Εκπαίδευσης της Ε.Π. Εκπαιδευτή για τον αξιολογούμενο της Εφορείας του. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικών εντύπων της Εφορείας Σχολών. ΙΑ. ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 1. Οι Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων και οι Αρχηγοί Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων που εργάστηκαν τουλάχιστον 10 χρόνια και αποχωρούν οικειοθελώς από την ενεργό εκπαιδευτική δράση, ονομάζονται Επίτιμοι και τους απονέμεται ως αναγνώριση των υπηρεσιών τους στην Εκπαίδευση Βαθμοφόρων, το "Διακριτικό Εκπαίδευσης" (κορμός δένδρου με τον πέλεκυ) σε μεταλλική καρφίτσα αργυρού χρώματος στους Εκπαιδευτές και χρυσού χρώματος στους Αρχηγούς Εκπαιδευτές. Οι Επίτιμοι Εκπαιδευτές εφόσον επιθυμούν μπορούν να φοράνε τα ξύλινα αναρτήματα, τρία ή τέσσερα αναλόγως, που τους έχουν απονεμηθεί. 2. Οι Εκπαιδευτές που έχουν συμπληρώσει το 65 έτος της ηλικίας τους ονομάζονται αυτοδίκαια Επίτιμοι Εκπαιδευτές. 20

21 Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ 4ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Υπεύθυνος απέναντι του Δ.Σ. για την εφαρμογή του Κανονισμού Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης καθώς και για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης των Βαθμοφόρων του ΣΕΠ, είναι ο Γενικός Έφορος. Β. ΕΦΟΡΟΣ ΣΧΟΛΩΝ 1. Αρμόδιος για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων, είναι ο Έφορος Σχολών της Γενικής Εφορείας. Ο Έφορος Σχολών πρέπει να είναι Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων με αξιόλογη εκπαιδευτική πείρα και δράση. 2. Ο Έφορος Σχολών προΐσταται για εκπαιδευτικά θέματα όλων των Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων. Για τα λοιπά θέματα, οι Εκπαιδευτές υπάγονται στους προϊσταμένους Εφόρους τους. 3. Ο Έφορος Σχολών σε συνεργασία με τους Εφόρους Κλάδων, Ειδικοτήτων και όλο το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, προετοιμάζει τα Εγχειρίδια και τα άλλα εκπαιδευτικά βοηθήματα και τα παρουσιάζει για έγκριση στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης. Γ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Επιτελικό Όργανο του Γενικού Εφόρου για θέματα Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων, είναι το Συμβούλιο Εκπαίδευσης. 2. Το Συμβούλιο Εκπαίδευσης προεδρεύεται από το Γενικό Έφορο ή τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο κι' έχει μέλη του τον Έφορο Σχολών ως εισηγητή, το Βοηθό Γενικό Έφορο υπεύθυνο του Προσκοπικού Προγράμματος, τους τρεις Εφόρους Κλάδων Γενικής Εφορείας και πέντε Αρχηγούς Εκπαιδευτές ή Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων, που αναδεικνύονται από το Συνέδριο Εκπαιδευτών στο Γενικό Έφορο, εκ των οποίων τρεις Αρχηγοί Εκπαιδευτές και δύο Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων για δύο χρόνια. Οι προτεινόμενοι υποδεικνύονται αντίστοιχα μεταξύ των Αρχηγών Εκπαιδευτών και μεταξύ των Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων. 3. Για τα θέματα Ειδικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων μετέχουν στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης και οι Έφοροι Γ.Ε. (Ν/Π, Α/Π, Περιβάλλοντος κ.α.) 4. Τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εκπαίδευσης παρακολουθούν και οι Αναπληρωτές Έφοροι των Εφόρων της Γ.Ε./ ΣΕΠ που μετέχουν σε αυτό για να είναι σε θέση να τους αναπληρούν σε περίπτωση απουσίας τους. 5. Για θέματα ετήσιου προγραμματισμού της Εκπαίδευσης καθώς και Αξιολόγησης και Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Συμβούλιο συμμετέχουν και οι Έφοροι Εκπαίδευσης των Περιοχών. 6. Έργο του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, είναι η επεξεργασία των Θεματολογίων των Σχολών, των Εγχειριδίων Εκπαίδευσης, των Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων, η παρακολούθηση της επίδοσης και της προόδου του προσωπικού Εκπαίδευσης, η κατάρτιση του Πίνακα των Κριτών των Σταδίων Μελέτης και Εφαρμογής του "Δ.Δ." 21

22 καθώς επίσης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την Εκπαίδευση που θα του ανατεθεί από τον Έφορο Σχολών, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Εφόρου. Δ. ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Για την υποστήριξη του έργου της Εφορείας Σχολών στις Εφορείες Περιοχής χορηγούνται από το Γενικό Έφορο, μετά από πρόταση του Εφόρου Περιοχής και την σύμφωνη γνώμη του Εφόρου Σχολών, Εντολές Διοίκησης Εφόρων Εκπαίδευσης σε Αρχηγούς Εκπαιδευτές ή Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων. Ο Έφορος Εκπαίδευσης Εφορείας Περιοχής: α) προωθεί το έργο της Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων στην περιοχή του β) προγραμματίζει έγκαιρα και οργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την κάλυψη των Εκπαιδευτικών αναγκών με την έγκριση της Εφορείας Σχολών. γ) μεριμνά για την κατάρτιση και ενημέρωση του Προσωπικού Εκπαίδευσης της περιοχής του. δ) τηρεί στοιχεία για την εκπαιδευτική δραστηριότητα των εκπαιδευτών της περιοχής του ε) φροντίζει για την εκπαίδευση των Εκπαιδευτών της περιοχής του. Ε. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Το Συνέδριο Εκπαιδευτών συνέρχεται κάθε δύο χρόνια σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και συμμετέχει σ' αυτό όλο το εν ενεργεία Προσωπικό Εκπαίδευσης με εντολή διοίκησης. Στο Συνέδριο γίνεται απολογισμός του Εκπαιδευτικού Έργου, προσδιορίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες σε Προσωπικό, βοηθήματα, Σχολές κλπ. Στο Συνέδριο αναδεικνύονται τα αιρετά Μέλη για το Συμβούλιο Εκπαίδευσης, προδιαγράφονται μελλοντικοί στόχοι για την Εκπαίδευση και αναπτύσσονται ιδέες και απόψεις για τα προγράμματα και το έργο της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης των Βαθμοφόρων καθώς και της Εφορείας Σχολών. 22

23 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Ο Κανονισμός αρχικά εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Βελτιώθηκε και συμπληρώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 11ου Συνεδρίου Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Νοεμβρίου 1998 στην Αθήνα. Το τελικό κείμενο που περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 3ης Νοεμβρίου 1999 και τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. Μάρτιος 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ α/α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλα ιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Β.Ε. 6 8-9-2006 5 β Ειδικά θέματα Εκπαιδεύσεων Ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 3 2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 3 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ημερομηνία Έγκρισης: 26 Μαΐου 2016 Λευκωσία Ιούνιος 2016 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ... 3 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 4. ΜΕΛΗ... 4 5. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.)

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.) ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.) Οκτώβριος, 2001 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αρχική Σχολή Προσκοπικής Τεχνικής σελ 3 2. Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΑΓΕΛΗ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΑΓΕΛΗ) 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΑΓΕΛΗ) Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Εισαγωγή Στον Κανονισμό Διοίκησης (Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π.) περιγράφονται πλήρως η αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β. Γ ΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2 Σ Ω Μ Α Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Π Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ.σελίδα 3 ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών 26η Π.Α.Π.Ε. Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους 53ο JOTA 14ο JOTI 13οι Πανελλήνιοι Αερομοντελικοί Αγώνες 2η βάση ανακάλυψης «Προσκόπου του Κόσμου» Σχεδιασμός και κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση

Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση Εισαγωγή Το παρόν κείμενο έχει σκοπό να εξηγήσει με απλό τρόπο, τη χρήση του προγράμματος e-εκπαίδευση, από τον Αρχηγό Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 2016/0384 Αρ. Φακ.: 214 ΠΡΟΣ: Γενικό Έφορο Αναπληρωτή Γενικό Έφορο Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση. Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών

Ευέλικτη Εκπαίδευση. Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ. 1 ΚΕΦ. 2 ΚΕΦ. 3 Προσόντα ιοικητική ιαβάθµιση Εντολές ιοίκησης Αντιµετώπιση Παραπτωµάτων 1 ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ.1ο: Προσόντα Βαθµοφόρων / ιοικητική ιαβάθµιση 1. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ Για την Προσκοπική Μέθοδο Αγωγής ο Ιδρυτής αναφέρει. «Η δική μας μέθοδος σε μαθαίνει στην πράξη παρά θεωρητικά, προσφέρει παιχνίδια και δραστηριότητες οι οποίες είναι ελκυστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ είναι ο προσδιορισμός της αξίας προσώπου, ενέργειας, έργου ή οποιουδήποτε στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Αρχηγούς Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 2013-2015 λίγα λόγια ως πρόλογος... Tο παρόν Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας (Σεπτέμβριος 2013 Αύγουστος 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ. Ταξίδια Ανταλλαγές και Σχέσεις µε το Εξωτερικό

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ. Ταξίδια Ανταλλαγές και Σχέσεις µε το Εξωτερικό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ Ταξίδια Ανταλλαγές και Σχέσεις µε το Εξωτερικό 1 ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Ταξίδια στο Εξωτερικό/Γενικά α. Μέλη του Σ.Π.Κ., τα οποία κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. Μάρτιος 2017 Α/ Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνί α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Μέρο ς Άρθρ ο Περιεχόμενο 1 ΒΕ 3 31-12-2004 5 ο Αντικατάσταση του 5 ου μέρους από τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013) Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα () Εισαγωγικά Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε για πρώτη φορά μια προσπάθεια για την πανελλήνια αποτύπωση της ταυτότητας των Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Αρχηγούς Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Περιεχόµενα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ 4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό των Προσκοπικών Κλάδων έχει διάρκεια 2 μέρες, πραγματοποιείται στο ύπαιθρο, οι Πρόσκοποι μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ακέλας - Ευθύνες Ηγεσίας

Ο Ακέλας - Ευθύνες Ηγεσίας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο Ακέλας - Ευθύνες Ηγεσίας Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Εκπαιδεύεται και εκπαιδεύει Ενημερώνεται πάντα για θέματα που τον αφορούν. Φροντίζει πάντα για την εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 2016 2017 Ο ακόλουθος οδηγός έχει ετοιμαστεί με στόχο την τυποποίηση του προγράμματος και των διαδικασιών λειτουργίας των Σχολών Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων του Σώματος Προσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 13.12.1994 1. ΓΕΝΙΚΑ Έφηβοι (αγόρια και κορίτσια) που συμπλήρωσαν το 15ο έτος της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134. ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134. ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134 ΠΡΟΣ : - Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Αγελών Λυκοπούλων - Αρχηγούς και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων - Αρχηγούς Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα Α3. Οργάνωση Διοίκηση ΣΕΠ και η Ευέλικτη Εκπαίδευση Εφορεία Εκπαίδευσης Γενικής Εφορείας Αθήνα 2015-1 η Έκδοση 1 Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος:

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Γ.Ε./Σ.Π.Κ. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Γ.Ε./Σ.Π.Κ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΝΑΒΑΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Γ.Ε./Σ.Π.Κ. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Γ.Ε./Σ.Π.Κ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Γ.Ε./Σ.Π.Κ. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός-Διάρκεια... 3 2. Ηλικία... 3 3. Λειτουργία... 3 4. Εκπαίδευση Απαιτήσεις Μονοπατιού... 5 4.1 Κριτήρια...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κύκλος Ηγεσίας Ενότητα : Ε3. 6 Τομείς Προσκοπικού Έργου - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου»

«Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου» 2 o Συνέδριο Διευθυντών Κύπρου «Ηθική και Δημοκρατία για μια Αειφόρο Σχολική Ηγεσία» «Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου» Κριτσωτάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος ΕΠΚ Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης Περικλειδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ. Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ. Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Περιφερειακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 25.6.2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ... 3 3. ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, Κ.Δ.Π. 214/2000

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, Κ.Δ.Π. 214/2000 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, 21.7.2000 879 Κ.Δ.Π. 214/2000 Αριθμός 214 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Εισαγωγή Η λειτουργία της Ομάδας Προσκόπων στηρίζεται στο «Κατ Ενωμοτίες Σύστημα», γιατί αυτό ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά ηλικίας του Προσκόπου, στις ανάγκες και προσδοκίες του.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21 ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΠΡΟΣ : - Αρχηγούς Οµάδων Προσκόπων - Αρχηγούς και Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩN ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2008, το

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

Υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1913 2013 100 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Προς : Εφόρους Κλάδου Προσκόπων Αρχηγούς Ομάδων Προσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου Λευκωσία Σεπτέμβριος 2011 Περιεχόμενα: 1. Προσκοπικά Συστήματα και Εφορείες 2 2. Γενική Εφορεία.. 5 3. Οικονομικός Έλεγχος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 82. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, όπως πάντα, θα είναι παρόν και σε αυτή τη μεγάλη, παγκόσμια προσκοπική δράση με οργανωμένη αποστολή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 82. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, όπως πάντα, θα είναι παρόν και σε αυτή τη μεγάλη, παγκόσμια προσκοπική δράση με οργανωμένη αποστολή. ΓΕΝΙΚH ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 82 ΑΠΟ : Εφορεία Διεθνών Σχέσεων ΠΡΟΣ : Όλα τα ενήλικα μέλη του Σ.Ε.Π. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού ΘΕΜΑ : 15ο Παγκόσμιο Προσκοπικό MOOT Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Κεφαλαίου Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Κάθε Λυκόπουλο, αφού δώσει την Υπόσχεσή του και ανάλογα με τις προσωπικές του ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας 2010 2011 Έλληνες Πρόσκοποι κίνηση για τους νέους του σήμερα, εγγύηση για τους πολίτες του αύριο ΓΕΝΙΚΑ Tο Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας ( Μάϊος 2010 - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Εγκρίθηκε από το Δ.Σ./ΣΕΠ στη συνεδρίαση της 16.11.1994) Περιεχόμενα Ι. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δ.Σ./ΣΕΠ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ.Ε.Π.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ.Ε.Π. Οργάνωση Διοικησης και Εκπαίδευσης 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ.Ε.Π. Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Εισαγωγή Όπως κάθε άλλο Ίδρυμα έτσι και το Σ.Ε.Π. έχει κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

ΘΕΜΑ: «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό λειτουργίας της «Μητρώου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό λειτουργίας της «Μητρώου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ» Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό λειτουργίας της «Μητρώου Εθελοντών» του Δήμου Ευρώτα, όπου περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Β. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Γ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ Α

Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Β. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Γ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ Α Η Οµάδα Προσκόπων Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 10ο έτους της ηλικίας τους και είναι µαθητές της ΣΤ' ηµοτικού και το αργότερο µέχρι να συµπληρώσουν το 15ο έτος, εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: /Γ7

Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: /Γ7 Ε Λ Λ ΗΝΙ Κ Η Δ ΗΜΟΚΡ ΑΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. Α3/13948/1902 Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Υ. Α /Γ7/ περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Υ. Α /Γ7/ περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προγραµµατισµός. Στην Οµάδα Προσκόπων

Ο Προγραµµατισµός. Στην Οµάδα Προσκόπων Ο Προγραµµατισµός Στην Οµάδα Προσκόπων Ποια χαρακτηριστικά έχει ο ιδανικός, για τον Προσκοπισµό, πολίτης του αύριο; Πόσο διαρκεί αυτή η παιδαγωγική παρέµβαση; Με ποιές διαδικασίες ο Προσκοπισµός συµβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα : Ζ2 Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμματος Εφορεία Εκπαίδευσης Γενικής Εφορείας Αθήνα 2015-1 η Έκδοση 1 Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσκοπική Στολή και τοποθέτηση. Διακριτικών και Σημάτων

Προσκοπική Στολή και τοποθέτηση. Διακριτικών και Σημάτων Προσκοπική Στολή και τοποθέτηση Διακριτικών και Σημάτων Νοέμβριος 2017 Κλιμακίων ΠΕ 3 4 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΠ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Προσκόπων Ναυτοπροσκόπων Αεροπροσκόπων Ένωση Παλαιών Προσκόπων ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα Ζ1. Οργάνωση Διοίκησης και Λειτουργίας Εφορείας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα Ζ1. Οργάνωση Διοίκησης και Λειτουργίας Εφορείας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα Ζ1. Οργάνωση Διοίκησης και Λειτουργίας Εφορείας Εφορεία Εκπαίδευσης Γενικής Εφορείας Αθήνα 2015-1η Έκδοση 1 Συγγραφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Διαστάσεις της διαφορετικότητας Τα παιδιά προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Για την κατανόηση του θέματος καθώς το διαβάζουμε θα πρέπει γνωρίζουμε ή να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 52 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η δηµιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Άρθρο 1: Γενικά Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ενέταξε την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό ΕΕΠΑ551

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια με αγάπη για αυτό που αγαπάμε όλοι μας...

Λίγα λόγια με αγάπη για αυτό που αγαπάμε όλοι μας... Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η Ε Φ Ο Ρ Ε Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ω Ν Α Ν. Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Α Κ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 4-2 0 1 7 Αδελφοί Βαθμοφόροι, Λίγα λόγια με αγάπη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Αύγουστος 2013 Ο Ρόλος και το Έργο του Κανονισμός Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π., Μέρος 3ο Προσωπικό Εκπαίδευσης ΣΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. Μάιος 1999 Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Μέρος Άρθρο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Περιεχόμενο 1 ΒΕ 3 31-12-2004 5 ο Όλο το 5 ο μέρος του παρόντος (περί οικονομικής διαχείρισης)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 4 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 Απριλίου 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Άρθρο Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση (80%) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙ ΠΑΡΑΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΙΕΥΤΙΟΥ : ριτήριο : εδομένα A. ΙΑΤΙΕΣ ΙΑΝΟΤΗΤΕΣ ιαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών, ενέργειες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα κατ Ενωµοτίες

Σύστηµα κατ Ενωµοτίες Σύστηµα κατ Ενωµοτίες ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΚΑΤ' ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ"...το σύστηµα κατ' Ενωµοτίες είναι η µοναδική µέθοδος µε την οποία ο Προσκοπισµός διαφοροποιείται από τις άλλες οργανώσεις..." Β.Ρ. "Ο Προσκοπισµός είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Αναγνώριση Προσπάθειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Συχνά θα παρατηρείς στην Αγέλη την προσπάθεια που καταβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. Εγκρίθηκε την 15 η Μαΐου 1999 ΜΕΡΟΣ 1ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Το ΣΕΠ για την πραγματοποίηση του σκοπού του, απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.ΣΤΟΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ... 3 2. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ...3 3. ΣΤΟΛΗ NΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 3 4. ΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 4 5. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οδηγός Εκπαιδευτή

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οδηγός Εκπαιδευτή Οδηγός Εκπαιδευτή ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οδηγίες για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, για το πώς υλοποιείται σε κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα το στάδιο της Εφαρμογής Εισαγωγή Αγαπητέ Εκπαιδευτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ Αθήνα 21 Ιουνίου 2006 Περιεχόμενα Άρθρο 1 ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ... 3 Άρθρο 2 ο ΥΠΟΣΤΑΣΗ... 3 Άρθρο 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 Άρθρο 4 ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη της μέχρι σήμερα εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα