ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1

2 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και προαγωγή των σχέσεων του Σ.Π.Κ. µε τις αρχές και τους Κοινωνικούς Φορείς αποτελεί πρώτιστα έργο των Βαθµοφόρων του. Το έργο αυτό επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη ηµοσίων Σχέσεων και τη συνεργασία σε θέµατα που αφορούν τους νέους και την κοινωνία. Η ανάπτυξη συνεργασίας µε τις Αρχές και τους Φορείς προϋποθέτει την εφαρµογή βασικών κανόνων ηµοσίων Σχέσεων, τις οποίες οι Βαθµοφόροι οφείλουν να τηρούν. Οι κανόνες αυτοί είναι : α. Σωστή χρήση του προσκοπικού σήµατος και γενικότερα του λογότυπου του Σ.Π.Κ. στα έντυπα και τις λοιπές εφαρµογές (επιγραφές, αναµνηστικά κ.λπ.). β. Αξιοποίηση όλων των εντύπων και διαφωτιστικού υλικού, που εκδίδει η Γενική Εφορεία, τα οποία προβάλλουν την εικόνα και το έργο του Σ.Π.Κ. χωρίς παρεµβάσεις που αλλοιώνουν το σκοπό του εντύπου. γ. Καλή δηµόσια εµφάνιση των Προσκοπικών Τµηµάτων σύµφωνα µε τους εκάστοτε κανόνες. δ. Σωστή χρήση της Προσκοπικής Στολής, ιακριτικών, Σηµάτων κ.λπ. ε. Καλή εµφάνιση των προσκοπικών εγκαταστάσεων (Εστίες, Γραφεία, κατασκηνωτικά και Εκπαιδευτικά Κέντρα κ.ά.) στ. Προσεκτική χρήση της Ελληνικής γλώσσας (προφορικόςγραπτός λόγος). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην επικοινωνία µε τις Αρχές και τους Φορείς, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις µεταξύ των Προσκοπικών Μονάδων γεγονός που δηµιουργεί δυσµενή εντύπωση στη δηµιουργία καλών σχέσεων. Για το σκοπό αυτό να τηρούνται όλοι οι κανόνες που περιγράφονται παρακάτω στο κεφάλαιο της αλληλογραφίας. 2) Εκφραση Απόψεων για την Προσκοπική Κίνηση Το Σ.Π.Κ. ως παιδαγωγική και κοινωνική Κίνηση σε καµιά περίπτωση δεν ασχολείται µε την πολιτική, ούτε αναµιγνύεται σ 2

3 αυτή. Τα µέλη του Σ.Π.Κ. δεν µετέχουν µε την ιδιότητά τους αυτή σε κοµµατικές ή πολιτικές εκδηλώσεις οποιασδήποτε µορφής, ούτε χρησιµοποιούν τη θέση τους µέσα στον Προσκοπισµό, για να πετύχουν κοµµατικά ή πολιτικά οφέλη. εν επιτρέπεται ο προσηλυτισµός σε οποιαδήποτε δογµατική ιδεολογία, πολιτική, κοµµατική ή φιλοσοφική. Υπεύθυνα όργανα για τη διαµόρφωση της πολιτικής του Σ.Π.Κ. είναι η Γενική Συνέλευση, το ιοικητικό Συµβούλιο και η Γενική Εφορεία, σύµφωνα µε τις γενικές και ειδικές εξουσιοδοτήσεις που τους παρέχονται στον Οργανισµό του Σ.Π.Κ. Οι Βαθµοφόροι εκθέτουν τις απόψεις τους για την ανάπτυξη της Προσκοπικής Κίνησης, για την πιο αποτελεσµατική εφαρµογή του Προσκοπικού προγράµµατος και για τη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας των Εφορειών και Συστηµάτων, στα Συµβούλια των Βαθµοφόρων του κλιµακίου στο οποίο ανήκουν, στις Συνάξεις Βαθµοφόρων και στα Συνέδρια στα οποία µετέχουν και ιεραρχικά προς τους προϊστάµενους Εφόρους ή µέσω αυτών προς τα ανώτερα ιοικητικά Κλιµάκια του Σ.Π.Κ. Σε περιπτώσεις που οι Βαθµοφόροι επικοινωνούν και συνεργάζονται µε Αρχές, Φορείς καθώς και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ) οφείλουν να ενεργούν σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και την πολιτική που έχει ορίσει το ιοικητικό Συµβούλιο και η Γενική Εφορεία, ενηµερώνοντας αρµοδίως τον προϊστάµενο Έφορό τους. Ειδικότερα η επικοινωνία µε τα µέσα Μαζικής Ενηµέρωσης- Επικοινωνίας (εφηµερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση) παγκύπριας εµβέλειας γίνεται µόνο µετά από έγκριση της Γενικής Εφορείας. 3) Αλληλογραφία α. Η έντυπη επικοινωνία µεταξύ των µελών του Σ.Π.Κ., των Τµηµάτων, των Συστηµάτων και των Εφορειών του, καθώς και µε τρίτους εκτός Σ.Π.Κ. διέπεται από τους βασικούς κανόνες επιστολογραφίας, οι οποίοι αφορούν τη σύνταξη και τον τρόπο διακίνησης των διαφόρων εγγράφων. 3

4 Είδη εγγράφων : 1. Επιστολές Συντάσσονται ατοµικές, Τµήµατος, Συστήµατος ή Εφορείας οι οποίες διακινούνται εντός ή εκτός του Σ.Π.Κ. και αφορούν προτάσεις και θέµατα που απασχολούν το συντάκτη και τον αποδέκτη της επιστολής. 2. Αναφορές Συντάσσονται ατοµικά, διακινούνται εντός του Σ.Π.Κ. µεταξύ των κλιµακίων του και αφορούν περιγραφή γεγονότων ή ενεργειών για ένα συγκεκριµένο θέµα ή δράση. 3. Ανακοινώσεις Εκδίδουν τα Συστήµατα και οι Εφορείες οι οποίες αριθµούνται κατά έτος και αφορούν την ενηµέρωση των µελών τους για θέµατα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος. Οι Ανακοινώσεις διακινούνται εντός των ορίων ευθύνης της Προσκοπικής Μονάδας και µπορούν να κοινοποιηθούν στα προϊστάµενα Κλιµάκια αναλόγως του περιεχόµενου τους εφόσον τα αφορά. 4. Εγκύκλιοι Εκδίδονται από το Γενικό Έφορο, αριθµούνται κατά έτος, αφορούν ειδικά θέµατα ή δραστηριότητες και έχουν ισχύ Κανονισµού για συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 5. Βασικοί Εγκύκλιοι Εκδίδονται από το Γενικό Έφορο, αριθµούνται κατά έτος, αφορούν αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και έχουν ισχύ Κανονισµού. β. Υπογραφή Εγγράφων Τα έγγραφα ανάλογα µε το είδος τους υπογράφονται ως εξής : 1. Επιστολή : Από τον Προϊστάµενο του Κλιµακίου από το οποίο εκδίδεται (π.χ. Γενικό Έφορο, Επαρχιακό Έφορο, Τοπικό Έφορο κ.λπ.) 2. Αναφορά : Από το συντάκτη της. 3. Ανακοίνωση : Από τον Αρχηγό Συστήµατος, τον Τοπικό Έφορο, τον Επαρχιακό Έφορο και το Γενικό Έφορο. 4. Εγκύκλιος και Βασική Εγκύκλιος : Από το Γενικό Έφορο. γ. Γενικά 1. Για θέµατα πολιτικής του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου η αλληλογραφία αυτή υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου. 4

5 2. Ο Γενικός Έφορος αλληλογραφεί µε όλες τις Αρχές και µε φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα για ζητήµατα που ανάγονται στην εκτέλεση των καθηκόντων του. 3. Οι Επαρχιακοί και Τοπικοί Έφοροι αλληλογραφούν µε τις Τοπικές ηµόσιες Υπηρεσίες, ηµοτικές, Κοινοτικές ή άλλες Αρχές και φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα της περιοχής τους, εφόσον πρόκειται για θέµατα, αναγόµενα στην εκτέλεση του έργου τους και των δραστηριοτήτων των Τµηµάτων της δικαιοδοσίας τους. Οι Αρχηγοί Συστηµάτων αλληλογραφούν µε τις αρχές και φορείς της περιοχής τους µόνο και αυστηρά για ζητήµατα τοπικής σηµασίας. Κεφ. 2ο : Εντυπα - Σφραγίδες 4) Σφραγίδες (α) Η σφραγίδα του Σ.Π.Κ. είναι διαµέτρου 3,5 εκ. Έχει στο µέσο την Κύπρο µε το τρίφυλλο του Σ.Π.Κ. Από κάτω δύο κλάδους ελιάς διασταυρωµένους και κυκλικά τις λέξεις «ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» στα Ελληνικά, Τουρκικά και Αγγλικά. Το µελάνι σφραγίσµατος είναι χρώµατος πράσινου. Η σφραγίδα αυτή χρησιµοποιείται από το ιοικητικό Συµβούλιο και τη Γενική Εφορεία. (β) Οι Εφορείες και τα Συστήµατα χρησιµοποιούν κυκλική σφραγίδα, διαµέτρου 4 εκ. Με το έµβληµα του Σ.Π.Κ. στο κέντρο και κυκλικά την ονοµασία της Εφορείας, ή του Συστήµατος κ.λπ. 5

6 Το µελάνι σφραγίσµατος είναι χρώµατος µπλε. (γ) Τα Τµήµατα Προσκοπικού Συστήµατος δεν έχουν σφραγίδα. 2) Λογότυπο Σ.Π.Κ. Η εικόνα της Προσκοπικής Κίνησης ενισχύεται όταν προβάλλεται µε τον σωστό τρόπο και όταν όλοι ακολουθούν συγκεκριµένους κανόνες. Οι προδιαγραφές που δίνονται στη συνέχεια είναι υποχρεωτικές για όλους και δεν πρέπει να αλλοιώνονται µε κανένα τρόπο. Το λογότυπο του Σ.Π.Κ. πρέπει να τυπώνεται σε δύο χρώµατα, το πράσινο και το κίτρινο (Ν123) σύµφωνα µε το διεθνές σύστηµα χρωµάτων Pantene (PMS) Για την εντός του Σ.Π.Κ. αλληλογραφία και επικοινωνία, το λογότυπο µπορεί να τυπώνεται µόνο σε πράσινο χρώµα. Οι γραµµατοσειρές που χρησιµοποιούνται, είναι και αυτές καθορισµένες και πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγονται αποκλίσεις. Το χρώµα όλων των γραµµατοσειρών είναι πράσινο. 3) Επιστολόχαρτο Το χαρτί που θα χρησιµοποιείται, θα πρέπει να είναι διαστάσεων 21εκ. Χ 29,7 εκ (Α4), καλής ποιότητας, άσπρο λείο και όχι λιγότερο από 80 γρ. Περιθώριο αριστερά και δεξιά 2 εκ. 6

7 Στο επιστολόχαρτο απαραίτητα πρέπει να ακολουθούνται πιστά τα πιο κάτω: Σε απόσταση 0.5 εκ. από τα πάνω προς κάτω και στο κέντρο του 1ου φύλλου αναγράφεται µε γραµµατοσειρά GR HELVETICA 5pt, : Υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της Κυπριακής ηµοκρατίας. Στην αριστερά γωνία πάνω ψηλά (1 εκ αριστερά και 0,5 εκ. από τα πάνω προς τα κάτω) εκτυπώνεται το λογότυπο του Σ.Π.Κ. διαστάσεων 3 εκ. Χ 2.5 εκ. Με τη γραµµατοσειρά SAMOS BOLD πρέπει πάντα να αναγράφεται το «ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» 1 εκ. από τα πάνω προς τα κάτω. Για την ένδειξη Εφορείας ή Συστήµατος χρησιµοποιείται η γραµµατοσειρά GR. HELVETICA BOLD 10 στο ύψος του επιστολόχαρτου από τα πάνω τα κάτω 2,5 εκ. Με οριζόντια γραµµή στο κάτω µέρος του επιστολόχαρτου σε απόσταση 1 εκ. από τα κάτω προς τα πάνω γράφεται η διεύθυνση που απαραίτητα πρέπει να περιλαµβάνει την οδό και αριθµό, τον ταχυδροµικό τοµέα, την ταχυδροµική θυρίδα εάν υπάρχει, τηλέφωνο, τηλεοµοιότυπο, ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο εφόσον υπάρχει. 4) Φάκελος Οι διαστάσεις του φακέλου µπορεί να διαφέρουν, το λογότυπο, οι γραµµατοσειρές και τα χρώµατα οι προδιαγραφές τους είναι οι ίδιες µε το επιστολόχαρτο. 7

8 5) Κάρτα Ονοµατεπώνυµου και Καθηκόντων Η διάσταση της κάρτας είναι 5.5 εκ. Χ 8.5 εκ. Το περιθώριο αριστερά και δεξιά είναι 0.5 εκ. Το λογότυπο εκτυπώνεται σε διχρωµία το ίδιο και η αναφορά ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Οι γραµµατοσειρές για την ένδειξη του ονοµατεπωνύµου είναι GR HELVETICA 6pt. Κάρτες µπορούν να έχουν, εάν επιθυµούν, όλοι οι Βαθµοφόροι κάτοχοι Εντολής ιοίκησης καθώς και τα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, των Επαρχιακών Προσκοπικών Επιτροπών καθώς και τα Μέλη των Επιτροπών Συστηµάτων. 6) Επιγραφές Οι Προσκοπικές Εστίες (έδρα Συστήµατος) και τα Γραφεία των Εφορειών, αποτελούν και αυτά µέρος της συνολικής εικόνας του Σώµατος. Οι επιγραφές που τοποθετούνται σε αυτά πρέπει να είναι σύµφωνα µε το λογότυπο του Σ.Π.Κ. µε οµοιόµορφο τρόπο. Το µέγεθος των επιγραφών θα προσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε διαθέσιµου χώρου. Τα χρώµατα, η θέση και η αναλογία των γραµµάτων πρέπει να είναι όπως φαίνονται στα παραδείγµατα. Τα Συστήµατα στις επιγραφές τους µπορούν, εάν θέλουν να χρησιµοποιούν και το θυρεό της Επαρχίας τους ή και θυρεό του Συστήµατος τους εάν έχουν. 8

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π.

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. Άρθρο 1 Νοµική Υπόσταση 1. Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) που συστήθηκε µε το Νόµο 1066/1917 (ΦΕΚ τ.α 268/21-11-1917) εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί ίδρυµα ιδιωτικού δικαίου, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. Μάιος 1999 Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Μέρος Άρθρο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Περιεχόμενο 1 ΒΕ 3 31-12-2004 5 ο Όλο το 5 ο μέρος του παρόντος (περί οικονομικής διαχείρισης)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας στα πλαίσια των Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής την περίοδο 2007 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Τιμητικών Διακρίσεων & Ηθικών Αμοιβών Λευκωσία Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα: 1. Γενικές ιατάξεις.. 2 2. Τιμητικές ιακρίσεις Ανδρείας και Εξαίρετων Πράξεων. 3 3. Τιμητικές ιακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β. Γ ΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Εγκρίθηκε στις 21 εκεµβρίου 1998 ΑΡΘΡΟ 1ο. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Κανονισµός αυτός καθορίζει τις διαδικασίες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ Νοέµβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 4 1. ΙΑΚΡΙΣΗ ΡΑΣΕΩΝ σελ. 4 2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚ ΡΟΜΗ σελ. 6 2.1. Προϋποθέσεις ιεξαγωγής σελ.

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 1. «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 7 «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1. Γενικά Όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προορίζονται για δικαιούχους, δυνητικούς

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ)

Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ) Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E.

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E. Oδηγοί - Eγχειρίδια 8. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E. 2003 223 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 02-03 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 04-10 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 11-19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 02-03 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 04-10 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 11-19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 02-03 1.1 Σε ποιους Απευθύνεται 1.2 Κανονιστικό Πλαίσιο 1.3 Στόχος των Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 1.4 Σκοπός του Οδηγού 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 04-10 2.1 Απαραίτητα Λογότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 1. Κανονιστικό Πλαίσιο... 4 Κεφάλαιο I: Στόχοι της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας... 5 Κεφάλαιο II: Στρατηγική Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Nexans Ελλάς Α.Β.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3. ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΕΦΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πίνακας περιεχομένων... Σελίδα Εισαγωγή... 2 1. Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα oρισμοί... 3 2. Δυσφήμιση και μείωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ. Περιεχόµενα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ. Περιεχόµενα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Περιεχόµενα Α. Οργάνωση ιοίκηση ι. Αποστολή του Κλάδου... 2 2. Μέθοδος - Μέσα... 2 3. Οργάνωση... 2 4. Εισδοχή Λυκοπούλων... 5 5. Νόµος - Υπόσχεση και Ρητό Λυκοπούλων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Σχέδιο ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 9 του Π.. 162/1979 "Περί Εκκαθαρίσεως των Αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Νοέμβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 ΒΕ 6 30 10 2009 2 2.4. Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους 2

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ EΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 Έκδοση 01 / 01-10-2014 Σελ. 1 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Σκοπός... 4 1.2. Τροποποιήσεις Αναθεωρήσεις... 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός Άρθρο 1 Ιδρύεται επαγγελµατικό Σωµατείο, µε έδρα τ.., υπό την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ (ή ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ)..» (.), του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα