ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

2 Περιεχόµενα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ 4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 4 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 5 ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 5 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 5 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ 6 ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ 6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 7 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ 7 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 7 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 8 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 10 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10 ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 10 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 11 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12 ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ 12 ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 13 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 14 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 16 Οργάνωση και ιοίκηση 2

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 16 ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 16 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 19 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 19 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 20 Οργάνωση και ιοίκηση 3

4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Οργάνωση είναι η διαδικασία καθορισµού των σχέσεων µεταξύ ανθρώπων στόχων και δραστηριοτήτων ώστε όλοι οι διαθέσιµοι πόροι και τα µέσα να συνδυάζονται και να συλλειτουργούν για την εκπλήρωση του κοινού σκοπού. Η Οργάνωση της Κίνησης πρέπει να εξασφαλίζει: Γρήγορη και αποτελεσµατική αµφίδροµη επικοινωνία Γρήγορη και ορθή λήψη αποφάσεων Ποιότητα Προσκοπικού Έργου ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ Είναι: Η δηµιουργία απλής και ευέλικτης οργανωτικής δοµής Οι σαφώς προσδιορισµένοι και γραπτοί στόχοι της οργανωτικής δοµής και των µερών της Η διατήρηση ελαχίστου αριθµού επιπέδων διοίκησης Η εκχώρηση αρµοδιοτήτων προς αυτούς που έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης του έργου ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. Περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Καθορισµός ορίων ευθύνης Προσκοπικών Κλιµακίων Αποστολή και έργο Προσκοπικών Κλιµακίων Οργάνωση και Στελέχωση Προσκοπικών Κλιµακίων ιοικητική Επικοινωνία και Λήψη Αποφάσεων Οργάνωση και ιοίκηση 4

5 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. Όργανα του Σ.Ε.Π. είναι: Η Γενική Συνέλευση Το ιοικητικό Συµβούλιο Ο Γενικός Έφορος ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Είναι το Ανώτατο Όργανο του Σ.Ε.Π. και συγκροτείται από: Τακτικά Μέλη µε ισόβιο θητεία, που είναι όσοι είχαν την ιδιότητα αυτή µέχρι σήµερα ή όσοι έχουν διατελέσει Πρόεδροι του ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικοί Έφοροι καθώς και οι εκλεγόµενοι σ αυτές τις θέσεις µετά τη συµπλήρωση διετούς θητείας ή όσοι ανακηρύσσονται ως Επίτιµα Μέλη του Σ.Ε.Π. Μέλη λόγω ιδιότητας (ex officio), που είναι οι Έφοροι Περιοχών για όσο διαρκεί η Εντολή ιοίκησής τους ιοριζόµενα Μέλη µε θητεία δύο ετών, που είναι από ένας εκπρόσωπος των Υπουργείων Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εθνικής Άµυνας, Εξωτερικών, Πολιτισµού, Γεωργίας, Υγείας - Πρόνοιας και δύο εκπρόσωποι από τις Γενικές Γραµµατείες Νέας Γενιάς και Αποδήµου Ελληνισµού (συνολικά 9 µέλη) Αναδεικνυόµενα Μέλη µε θητεία δύο ετών, που είναι Βαθµοφόροι του Σ.Ε.Π. µε Εντολή ιοίκησης και εκλέγονται στα Συνέδρια των Περιφερειακών Εφορειών (µέχρι 300 µέλη), µέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συµπαράστασης (µέχρι 30) και µέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (µέχρι 20 µέλη). Η ανάδειξη γίνεται µε συγκεκριµένη διαδικασία που ορίζει το.σ. του Σ.Ε.Π. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ασκεί την ιοίκηση και την Εκπροσώπηση του Σ.Ε.Π. και διαχειρίζεται την περιουσία του Αποτελείται από 15 Τακτικά Μέλη και 4 Αναπληρωµατικά Μέλη µε τετραετή θητεία, που εκλέγονται από ενιαίο πίνακα υποψηφίων από τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης Εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία από τα µέλη του τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Γενικό Έφορο, τον Οικονοµικό Σύµβουλο, τον Σύµβουλο Ακίνητης Περιουσίας, τον Σύµβουλο ιεθνών Σχέσεων και µε εισήγηση του Γενικού Εφόρου τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο Η ευθύνη κάθε θέσης στο ιοικητικό Συµβούλιο είναι προσδιορισµένη Καταρτίζει κάθε έτος πενταµελή Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία ασχολείται µε θέµατα που της αναθέτει το ιοικητικό Συµβούλιο και στην οποία συµµετέχουν ο Γενικός Έφορος ως πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας, ο Οικονοµικός Σύµβουλος και ο Σύµβουλος Ακίνητης Περιουσίας Οργάνωση και ιοίκηση 5

6 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ Είναι ο Ανώτατος Βαθµοφόρος και Προϊστάµενος όλων των Βαθµοφόρων του Σ.Ε.Π. Ασκεί τη γενική εποπτεία όλων των Ελλήνων Προσκόπων και φροντίζει για την ορθή εφαρµογή του προγράµµατος δράσεων και για την εκπαίδευση των ενεργών µελών του Σ.Ε.Π. Τον βοηθούν στο έργο του ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος, οι Βοηθοί Γενικοί Έφοροι, ο Μόνιµος Βοηθός Γενικού Εφόρου και οι Έφοροι της Γενικής Εφορείας ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Είναι το Κεντρικό Επιτελικό Όργανο του Σ.Ε.Π., που φροντίζει για τη µελέτη, τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή του προγράµµατος δράσης και εκπαίδευσης των ενεργών µελών Συγκροτείται από τον Γενικό Έφορο, τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο, τους Βοηθούς Γενικούς Εφόρους και από τους Εφόρους Κλάδων, Ειδικοτήτων και Υπηρεσιών της Γενικής Εφορείας Η στελέχωση της Γενικής Εφορείας και η ευθύνη κάθε θέσης προσδιορίζονται από τον Κανονισµό του Σ.Ε.Π. Αρµόδιο για την χορήγηση, ανανέωση, αναστολή και άρση Εντολής ιοίκησης για τους Εφόρους της Γενικής Εφορείας, είναι το ιοικητικό Συµβούλιο ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Για την εξασφάλιση της κάθετης και οριζόντιας διοικητικής επικοινωνίας, λειτουργούν µε αρµοδιότητες που προσδιορίζονται από τον Κανονισµό ιοίκησης του Σ.Ε.Π.: Συµβούλιο Εφόρων Γενικής Εφορείας Συµβούλιο Εκπαίδευσης Συµβούλιο Προσκοπικού Προγράµµατος Συµβούλιο Εφόρων Περιοχής ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. Οργάνωση και ιοίκηση 6

7 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. Η Γενική Εφορεία διαιρείται σε Εφορείες Περιοχής Κάθε Εφορεία Περιοχής σε Περιφερειακές Εφορείες Κάθε Περιφερειακή Εφορεία σε Τοπικές Εφορείες Κάθε Τοπική Εφορεία σε Συστήµατα Προσκοπικών Τµηµάτων Η αποστολή και το έργο του κάθε ενός από τα παραπάνω κλιµάκια είναι: η οργάνωση, η ανάπτυξη, η διοίκηση, η εποπτεία, ο συντονισµός και η αξιολόγηση του Προσκοπικού έργου του υφισταµένου κλιµακίου, όπως ορίζεται από τον Κανονισµό ιοίκησης του Σ.Ε.Π. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ Κάθε Εφορεία Περιοχής καλύπτει τα όρια µίας ή και περισσοτέρων Περιφερειών της χώρας Κάθε Περιφερειακή Εφορεία καλύπτει τα όρια ενός Νοµού της χώρας Κάθε Τοπική Εφορεία καλύπτει τα όρια ενός ήµου ή ιαµερίσµατος ή περισσοτέρων του ενός µικρών ήµων ή περισσοτέρων της µιας Κοινοτήτων ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ Κάθε Εφορεία συγκροτείται από τον αντίστοιχο Προϊστάµενο Έφορο και από Εφόρους Κλάδων, Ειδικοτήτων και Υπηρεσιών Την ιοικητική ευθύνη της κάθε Εφορείας έχει ο Προϊστάµενος Έφορος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον συντονισµό του Προσκοπικού Έργου των Προσκοπικών Εφορειών, Συστηµάτων και Τµηµάτων που προΐσταται Η στελέχωση κάθε Εφορείας και η ευθύνη κάθε θέσης προσδιορίζονται από τον Κανονισµό ιοίκησης του Σ.Ε.Π., σύµφωνα µε τον οποίο, η στελέχωση των Εφορειών έχει την ακόλουθη µορφή: Σε επίπεδο Εφορείας Περιοχής Έφορος Περιοχής Αναπληρωτής Έφορος Περιοχής Έφορος ιοίκησης Έφορος Προσκοπικού Προγράµµατος ή Έφοροι Κλάδων Έφορος Εκπαίδευσης Έφορος Επικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεων Ανάλογα µε την Προσκοπική δύναµη και τις ειδικές ανάγκες της Εφορείας Περιοχής, µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία της και την εποπτεία των Περιφερειακών Εφορειών ευθύνης της, µπορούν να χορηγηθούν και άλλες εντολές Εφόρων, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του Εφόρου Περιοχής προς τον Γενικό Έφορο Σε επίπεδο Περιφερειακής Εφορείας Περιφερειακός Έφορος Οργάνωση και ιοίκηση 7

8 Αναπληρωτής Περιφερειακός Έφορος Έφορος ιοίκησης Έφορος Εκπαίδευσης (εφ' όσον λειτουργούν 10 Συστήµατα στην Περιφερειακή Εφορεία) Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων Έφορος Κλάδου Προσκόπων Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Έφορος Ναυτοπροσκόπων (εφ' όσον λειτουργούν 3 τουλάχιστον Ναυτοπροσκοπικά Συστήµατα) Έφορος Αεροπροσκόπων (εφ' όσον λειτουργούν 3 τουλάχιστον Αεροπροσκοπικά Συστήµατα) Έφορος Επικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεων Έφορος Ακίνητης Περιουσίας (εφ' όσον υπάρχουν ακίνητα ιδιοκτησίας του Σ.Ε.Π.) Έφορος Παλαιών Προσκόπων (εφ' όσον υπάρχει Ένωση Παλαιών Προσκόπων) Σε επίπεδο Τοπικής Εφορείας Τοπικός Έφορος Αναπληρωτής Τοπικός Έφορος Έφορος ιοίκησης Έφορος Προσκοπικού Προγράµµατος Ανάλογα µε τις ειδικές ανάγκες της Τοπικής Εφορείας και εφ' όσον λειτουργούν τουλάχιστον 5 Τµήµατα του Κλάδου, µπορεί να χορηγηθεί εντολή Εφόρου Κλάδου Τοπικής Εφορείας από τον Έφορο Περιοχής, µετά από πρόταση του Τοπικού Εφόρου. Για λιγότερα από 5 Τµήµατα, ο Τοπικός Έφορος µπορεί να ορίσει ως συντονιστή Κλάδου έναν Αρχηγό Συστήµατος ή Τµήµατος που θα είναι συνεργάτης του Εφόρου Προσκοπικού Προγράµµατος Εντολές ιοίκησης Αρµόδιοι για την χορήγηση, ανανέωση, αναστολή και άρση Εντολής ιοίκησης είναι: Το ιοικητικό Συµβούλιο για τους Εφόρους Περιοχών και τους Περιφερειακούς Εφόρους Ο Γενικός Έφορος για τους Εφόρους των Εφορειών Περιοχής και τους Τοπικούς Εφόρους Οι Έφοροι Περιοχής για όλους τους άλλους Βαθµοφόρους Οι Εντολές ιοίκησης είναι τριετούς ισχύος και λήγουν σε κάθε περίπτωση µε τη λήξη της Εντολής ιοίκησης του Προϊσταµένου Εφόρου του Κλιµακίου, δηλαδή του Εφόρου Περιοχής ή του Περιφερειακού Εφόρου ή του Τοπικού Εφόρου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Για την καλύτερη οργάνωση της εργασίας των Προσκοπικών Κλιµακίων, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω βιβλία ή φάκελοι: Εισερχοµένων - Εξερχοµένων Μητρώο Βαθµοφόρων Πρακτικών Συµβουλίων και Παράδοσης - Παραλαβής Ανακοινώσεων Εγκρίσεων Εκδροµών - Κατασκηνώσεων Υλικού Προγραµµάτων και Απολογισµών Εργασίας Οργάνωση και ιοίκηση 8

9 Ακίνητης Περιουσίας Συστηµάτων - Εφορειών και Αδειών Λειτουργίας τους Επισκέψεων και Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου Οικονοµικών Προϋπολογισµών - Απολογισµών Σχολών - Εκπαιδεύσεων - Επιµορφώσεων ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Για την εξασφάλιση της κάθετης και οριζόντιας διοικητικής επικοινωνίας των Εφορειών, λειτουργούν µε αρµοδιότητες που προσδιορίζονται από τον Κανονισµό ιοίκησης του Σ.Ε.Π.: Σε επίπεδο Εφορείας Περιοχής Συµβούλιο Εφόρων Εφορείας Περιοχής Συµβούλιο Εκπαίδευσης Συµβούλιο Κλάδων και Ειδικοτήτων Συµβούλιο Περιφερειακών Εφόρων Επιτροπές Έργου Σε επίπεδο Περιφερειακής Εφορείας Συµβούλιο Εφόρων Περιφερειακής Εφορείας Οµάδες Εργασίας Κλάδων και Ειδικοτήτων Συµβούλιο Τοπικών Εφόρων Επιτροπές Έργου Σε επίπεδο Τοπικής Εφορείας Συµβούλιο Βαθµοφόρων Συστηµάτων Οµάδες Εργασίας Κλάδων και Ειδικοτήτων Συµβούλιο Αρχηγών Συστηµάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. Οργάνωση και ιοίκηση 9

10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αποτελείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: Μία Αγέλη για παιδιά ηλικίας 7-11 ετών του Κλάδου Λυκοπούλων Μία Οµάδα για παιδιά ηλικίας ετών του Κλάδου Προσκόπων Μία Κοινότητα για εφήβους ηλικίας ετών του Κλάδου Ανιχνευτών ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κάθε Σύστηµα διακρίνεται ανάλογα µε την ειδικότητά του σε: Σύστηµα Προσκόπων Σύστηµα Ναυτοπροσκόπων Σύστηµα Αεροπροσκόπων ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ύπαρξη τουλάχιστον µίας Αγέλης Λυκοπούλων ή µίας Οµάδας Προσκόπων Η ύπαρξη Αρχηγού και ενός Υπαρχηγού σε κάθε Τµήµα Η εξασφάλιση κατάλληλου χώρου στέγασής του Η λειτουργία Επιτροπής Κοινωνικής Συµπαράστασης ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Την ιοικητική ευθύνη κάθε Συστήµατος έχει ο Αρχηγός Συστήµατος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον συντονισµό του Προσκοπικού Έργου των Προσκοπικών Τµηµάτων του Συστήµατος Επικεφαλής κάθε Τµήµατος του Συστήµατος είναι ο Αρχηγός Τµήµατος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον συντονισµό του Προσκοπικού Έργου του Τµήµατος που προΐσταται Τον Αρχηγό του κάθε Τµήµατος βοηθούν οι Υπαρχηγοί του Τµήµατος Η ευθύνη κάθε ενός από τους Βαθµοφόρους του Συστήµατος προσδιορίζεται από τον Κανονισµό του Σ.Ε.Π. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Για την καλύτερη οργάνωση της εργασίας του Συστήµατος, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω βιβλία ή φάκελοι: Εισερχοµένων - Εξερχοµένων Μητρώο Βαθµοφόρων Πρακτικών Συµβουλίων και Παράδοσης - Παραλαβής Ανακοινώσεων Εγκρίσεων Εκδροµών - Κατασκηνώσεων Οργάνωση και ιοίκηση 10

11 Υλικού Προγραµµάτων και Απολογισµών Εργασίας Επισκέψεων και Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου Οικονοµικών Προϋπολογισµών - Απολογισµών Εκπαιδεύσεων - Επιµορφώσεων ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Για την εξασφάλιση της κάθετης και οριζόντιας διοικητικής επικοινωνίας του Συστήµατος, λειτουργούν: Συµβούλιο Βαθµοφόρων Συστήµατος Συµβούλιο Βαθµοφόρων Τµηµάτων ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Οι ράσεις των Τµηµάτων ενός Συστήµατος γίνονται ξεχωριστά Ενιαίες ράσεις Τµηµάτων του ιδίου Συστήµατος γίνονται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις (εορτασµός Ηµέρας Σκέψεως, επέτειος ίδρυσης του Συστήµατος) για να τονίζεται το ενιαίο του Συστήµατος Ο συντονισµός της δραστηριότητας των Τµηµάτων κάθε Συστήµατος γίνεται από το Συµβούλιο Συστήµατος, στο οποίο προεδρεύει ο Αρχηγός Συστήµατος και συµµετέχουν όλοι οι Βαθµοφόροι του Συστήµατος ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Οργάνωση και ιοίκηση 11

12 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Είναι η αυτάρκης Παιδαγωγική Μονάδα που αποτελεί το Προσκοπικό Περιβάλλον όπου το παιδί δέχεται τα διαδοχικά βιώµατα και τις εµπειρίες της Προσκοπικής Ζωής. Αποτελείται από: Την Αγέλη Λυκόπουλων Την Οµάδα Προσκόπων Την Κοινότητα Ανιχνευτών και πλαισιώνεται από την Επιτροπή Κοινωνικής Συµπαράστασης του Συστήµατος. ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ιάρθρωση Αποτελεί ισότιµο Τµήµα µε την Οµάδα Προσκόπων και την Κοινότητα Ανιχνευτών, αλλά κάνει δράσεις χωριστά Έχει Λυκόπουλα ηλικίας 7-10 ετών, που είναι µαθητές της Β' Τάξης ηµοτικού έως και της ΣΤ' Τάξης ηµοτικού Κατευθύνεται από τον Αρχηγό Αγέλης και από 1 έως 3 Υπαρχηγούς. Στην Αγέλη παρέχουν συγκεκριµένες υπηρεσίες οι Ανιχνευτές του Συστήµατος, µε τη σύµφωνη γνώµη του Αρχηγού Κοινότητας Ανιχνευτών και την έγκριση του Αρχηγού Συστήµατος Για την καλύτερη Εφαρµογή του Προσκοπικού Προγράµµατος, διαιρείται σε 2-5 Εξάδες ιοίκηση Όργανο ιοίκησης της Αγέλης είναι το Συµβούλιο Αγέλης που αποτελείται από τους Βαθµοφόρους της Αγέλης Ο Αρχηγός είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της Αγέλης και την τήρηση των Αρχών και των Σκοπών της Κίνησης Ο Αρχηγός συντονίζει και αξιολογεί τη δραστηριότητα των Βαθµοφόρων, και είναι υπεύθυνος για την Ασφάλειά των παιδιών της Αγέλης Οι Υπαρχηγοί Αγέλης είναι βοηθοί και συµπαραστάτες του Αρχηγού Αγέλης και τους ανατίθενται αυτοτελείς αρµοδιότητες για προετοιµασία και διεξαγωγή δράσεων Οι αποφάσεις του Συµβουλίου Αγέλης λαµβάνονται - αν χρειάζεται - πλειοψηφικά Εξάδες Κάθε Εξάδα έχει ως οδηγό τον Πρώτο Ο Πρώτος αναδεικνύεται από τα µέλη της Εξάδας στην αρχή κάθε προσκοπικής περιόδου Βοηθός και αναπληρωτής του Πρώτου είναι ο εύτερος Οργάνωση και ιοίκηση 12

13 Ο εύτερος επιλέγεται µε την σύµφωνη γνώµη των µελών της Εξάδας από τον Πρώτο Η θητεία του Πρώτου και του εύτερου είναι ένα έτος µε δυνατότητα ανανέωσης Προϋπόθεση ορισµού τους είναι να έχουν αποκτήσει το Πρώτο Αστέρι Κύκλος Αγέλης Σ αυτόν συµµετέχουν όλα τα Λυκόπουλα και οι Βαθµοφόροι της Αγέλης Στον Κύκλο Αγέλης τα Λυκόπουλα εκφράζουν τις επιθυµίες τους και αξιολογούν το Πρόγραµµα της Αγέλης Τις γνώµες των παιδιών αξιοποιεί το Συµβούλιο Αγέλης για τον καταρτισµό των Μηνιαίων Θεµάτων Ο Κύκλος Αγέλης συνήθως έχει τη µορφή παιχνιδιού και διευθύνεται από ένα Λυκόπουλο ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ιάρθρωση Αποτελεί ισότιµο Τµήµα µε την Αγέλη Λυκόπουλων και την Κοινότητα Ανιχνευτών, αλλά κάνει δράσεις χωριστά Έχει Προσκόπους ηλικίας ετών, που είναι µαθητές της ΣΤ' Τάξης ηµοτικού έως και της Γ' Τάξης Γυµνασίου Κατευθύνεται από τον Αρχηγό Οµάδας και από 1 έως 3 Υπαρχηγούς. Για περισσότερους από 30 Προσκόπους µπορεί να έχει µέχρι 4 Υπαρχηγούς Στην Οµάδα παρέχουν συγκεκριµένες υπηρεσίες οι Ανιχνευτές του Συστήµατος, µε τη σύµφωνη γνώµη του Αρχηγού Κοινότητας Ανιχνευτών και την έγκριση του Αρχηγού Συστήµατος ιαιρείται σε 2-5 Ενωµοτίες, κάθε µία από τις οποίες αποτελεί βασικό της κύτταρο ιοίκηση Όργανα διοίκησης της Οµάδας είναι το Αρχηγείο και το Συµβούλιο Τιµής της Οµάδας Ο Αρχηγός είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της Οµάδας και την τήρηση των Αρχών και των Σκοπών της Κίνησης Ο Αρχηγός συντονίζει και αξιολογεί τη δραστηριότητα των Βαθµοφόρων, των Προσκόπων και των Ενωµοτιών και είναι υπεύθυνος για την Ασφάλειά τους Οι Υπαρχηγοί Οµάδας είναι βοηθοί και συµπαραστάτες του Αρχηγού Οµάδας και τους ανατίθενται αυτοτελείς αρµοδιότητες για προετοιµασία και διεξαγωγή δράσεων Ενωµοτίες Κάθε Ενωµοτία κατευθύνεται από τον Ενωµοτάρχη, ο οποίος την εκπροσωπεί στο Συµβούλιο Τιµής Ο Ενωµοτάρχης αναδεικνύεται από τα µέλη της Ενωµοτίας στην αρχή κάθε προσκοπικής περιόδου Οργάνωση και ιοίκηση 13

14 Ο Υπενωµοτάρχης επιλέγεται µε την σύµφωνη γνώµη των µελών της Ενωµοτίας από τον Ενωµοτάρχη, του οποίου θα είναι βοηθός και αναπληρωτής Η θητεία του Ενωµοτάρχη και του Υπενωµοτάρχη είναι ένα έτος µε δυνατότητα ανανέωσης Προϋπόθεση ορισµού τους είναι η συµµετοχή στις δράσεις της Ενωµοτίας και της Οµάδας για ένα χρόνο και η απόκτηση του Αργυρού Βέλους Συµβούλιο Τιµής Αποτελείται από τον Αρχηγό, τους Υπαρχηγούς, τους Ενωµοτάρχες και τους Υπενωµοτάρχες Η ηγεσία του Συµβουλίου Τιµής ασκείται από τον Αρχηγό Οµάδας, ενώ η διεύθυνση των συνεδριάσεών του ανατίθεται εκ περιτροπής στα µέλη του Συνέρχεται Τακτικά µια φορά το µήνα και µετά από κάθε ράση για προγραµµατισµό και οργάνωση των εποµένων δράσεων της Οµάδας και Έκτακτα για αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων Οι αποφάσεις του Συµβουλίου Τιµής λαµβάνονται πλειοψηφικά. Μία ψήφο έχουν οι Βαθµοφόροι και από µία ψήφο η κάθε Ενωµοτία ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ιάρθρωση Αποτελεί ισότιµο Τµήµα µε την Αγέλη Λυκόπουλων και την Οµάδα Προσκόπων, αλλά κάνει δράσεις χωριστά Έχει 6-24 Ανιχνευτές ηλικίας ετών, που είναι µαθητές της Α Τάξης Λυκείου έως και της Γ' Τάξης Λυκείου Κατευθύνεται από τον Αρχηγό Κοινότητας και από 1 έως 2 Υπαρχηγούς. Για περισσότερους από 20 Ανιχνευτές µπορεί να έχει µέχρι 3 Υπαρχηγούς Για την καλύτερη Εφαρµογή του Προσκοπικού Προγράµµατος, σχηµατίζονται πρόσκαιροι Όµιλοι 3-6 Ανιχνευτών, οι οποίοι διαλύονται όταν η εργασία για την οποία συγκροτήθηκαν ολοκληρωθεί ιοίκηση Όργανο διοίκησης της Κοινότητας είναι η Σύνοδος στην οποία συµµετέχουν οι Βαθµοφόροι και όλοι οι Ανιχνευτές Η Σύνοδος συνεδριάζει Τακτικά κάθε µήνα και Έκτακτα όποτε είναι απαραίτητο Στη Σύνοδο προεδρεύει ένας αιρετός Ανιχνευτής Ο Αρχηγός είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της Κοινότητας και την τήρηση των Αρχών και των Σκοπών της Κίνησης Ο Αρχηγός συντονίζει και αξιολογεί τη δραστηριότητα της Κοινότητας και είναι υπεύθυνος για θέµατα Ασφάλειας Οι Υπαρχηγοί Κοινότητας είναι βοηθοί και συµπαραστάτες του Αρχηγού Κοινότητας και τους ανατίθενται αυτοτελείς αρµοδιότητες για προετοιµασία και διεξαγωγή δράσεων Όµιλοι ιακρίνονται σε: Οµίλους Εργασίας που ασχολούνται µε θέµατα ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των µελών της Κοινότητας Οργάνωση και ιοίκηση 14

15 Οµίλους Λειτουργίας που ασχολούνται µε διοικητικά θέµατα όπως γραµµατεία, ταµείο, υλικό κ.λ.π. Η συγκρότηση των Οµίλων γίνεται ύστερα από απόφαση της Συνόδου της Κοινότητας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Για την καλύτερη λειτουργία του Τµήµατος ανατίθενται στους Υπαρχηγούς συγκεκριµένες αρµοδιότητες, ενώ αρµοδιότητες ανατίθενται και στους Οµίλους Ανιχνευτών. Οι Υπαρχηγοί αναφέρονται στον Αρχηγό του Τµήµατος και αναλαµβάνουν συνήθως: Τη Γραµµατεία Την Επικοινωνία Τη ιαχείριση Γραµµατεία Ο υπεύθυνος του τοµέα ασχολείται µε κάθε είδους γραφική εργασία του Τµήµατος και συγκεκριµένα τηρεί τα ακόλουθα βιβλία: Μητρώο Παρουσιολόγιο Φάκελο Προγραµµάτων Φάκελο Κατασκηνώσεων Φάκελο Εντύπων του Κλάδου Επικοινωνία Ο υπεύθυνος του τοµέα ασχολείται µε τις ηµόσιες Σχέσεις του Τµήµατος και συγκεκριµένα: Ενηµερώνει τα παιδιά και τους γονείς τους για τις δραστηριότητες του Τµήµατος Συντάσσει ενηµερωτικά δελτία για τις εκδροµές, τις κατασκηνώσεις και τις υπόλοιπες δράσεις του Τµήµατος ιαχείριση Ο υπεύθυνος του τοµέα ασχολείται µε δύο αντικείµενα: Τα οικονοµικά 1. Καταρτίζει τον Προϋπολογισµό 2. Καταγράφει Έσοδα και Έξοδα στο Βιβλίο Ταµείου 3. Εισηγείται τρόπους εξεύρεσης πόρων 4. Συντάσσει τον ετήσιο Οικονοµικό Απολογισµό Το υλικό 1. Καταγράφει το υπάρχον υλικό προγράµµατος 2. Συντηρεί το υλικό 3. Φροντίζει για την ανανέωσή του Οργάνωση και ιοίκηση 15

16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Για κάθε Προσκοπικό Κλιµάκιο ο Προγραµµατισµός Προσκοπικού Έργου περιλαµβάνει Τον καθορισµό προτεραιοτήτων µε βάση τον Σκοπό της Κίνησης, τις Αρχές της και τις Θέσεις της για την Κοινωνία Την επιλογή συγκεκριµένων µετρήσιµων στόχων για κάθε καθορισµένη προτεραιότητα Την ανάλυση των στόχων σε συγκεκριµένα προγράµµατα δράσης, όπου θα καθορίζονται µε σαφήνεια τον χρόνο και τον τρόπο υλοποίησης του στόχου (βήµατα, ενέργειες, πρόσωπα, υλικά και οικονοµικά) Την καθιέρωση κριτηρίων αξιολόγησης µε τα οποία θα εκτιµάται η επίτευξη των επιλεχθέντων στόχων Την συνεχή αξιολόγηση κάθε προσπάθειας, ώστε να εξασφαλίζονται τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και όπου χρειάζεται να γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Για την υλοποίηση της οργανωτικής προσπάθειας κάθε Προσκοπικού Κλιµακίου, εφαρµογή έχουν οι 6 Τοµείς Προσκοπικού Έργου, οι οποίοι είναι: Προσκοπική Ανάπτυξη (Αριθµητική ύναµη) Προσκοπικό Πρόγραµµα Οργάνωση και ιοίκηση Βαθµοφόροι (Ηγεσία - Εκπαίδευση) Επικοινωνία - ηµόσιες Σχέσεις Οικονοµικά ( ιαχείριση) Υπεύθυνος για την εφαρµογή των Τοµέων Προσκοπικού Έργου είναι ο Προϊστάµενος Βαθµοφόρος του κάθε Προσκοπικού Κλιµακίου. Αναλυτικά κάθε Τοµέας περιλαµβάνει: Προσκοπική Ανάπτυξη Εγγεγραµµένη προσκοπική δύναµη (µε Προσκοπική Ταυτότητα) Εγγραφές νέων µελών (παιδιών και εφήβων) στα υπάρχοντα Τµήµατα Στελέχωση Τµηµάτων - Συστηµάτων - Εφορειών µε νέους Βαθµοφόρους προερχόµενους από ενήλικες εκτός Κίνησης Στελέχωση Τµηµάτων µε νέους Βαθµοφόρους προερχόµενους από τους Ανιχνευτές Ίδρυση ή/και συµπλήρωση Τµηµάτων - Συστηµάτων - Εφορειών Ίδρυση και λειτουργία Επιτροπών Κοινωνικής Συµπαράστασης και Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων Προσαρµογή του αριθµού των µελών ανά Τµήµα (Λυκοπούλων - Προσκόπων - Ανιχνευτών - Βαθµοφόρων) σύµφωνα µε τον Κανονισµό Οργάνωση και ιοίκηση 16

17 Προσκοπικό Πρόγραµµα Εφαρµογή των Θεµελιωδών Αρχών της Κίνησης Εφαρµογή Μεθοδολογίας Κλάδων: 1. Αγελαία ραστηριότητα και Μηνιαίο Θέµα στις Αγέλες 2. Σύστηµα κατ' Ενωµοτίας και Μηνιαίο Πρόγραµµα στις Οµάδες 3. Σύνοδοι, Όµιλοι Εργασίας και Πρόγραµµα ράσης στις Κοινότητες Προγραµµατισµός ενεργειών και δραστηριοτήτων των Εφορειών (Ε.Π., Π.Ε., Τ.Ε.) που ενισχύουν το Προσκοπικό Πρόγραµµα των Συστηµάτων και των Τµηµάτων Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Προγράµµατος Συστηµάτων και Τµηµάτων Παρακολούθηση Προόδου παιδιών και εφήβων 1. Χρυσός Λύκος για Αγέλη 2. Χρυσό Βέλος και Χρυσό Τρίφυλλο για Οµάδα 3. Ανιχνευτής άφνης και Πρόσκοπος Έθνους για Κοινότητα Πραγµατοποίηση ράσεων Υπαίθρου και Θερινών Κατασκηνώσεων Τµηµάτων Πραγµατοποίηση Μεγάλων ράσεων Τµηµάτων και Εφορειών Οργάνωση ράσεων Κοινωνικής Συνεργασίας και Προσφοράς Σύνταξη Απολογισµού Εργασίας Συστηµάτων, Τοπικών Εφορειών, Περιφερειακών Εφορειών και Εφορειών Περιοχής Οργάνωση και ιοίκηση Ύπαρξη αριθµού Βαθµοφόρων ανά Τµήµα, Σύστηµα και Εφορεία σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερική Οργάνωση Τµηµάτων, Συστηµάτων και Εφορειών µε την ανάθεση αρµοδιοτήτων και την τήρηση σχετικών βιβλίων και φακέλων Τακτική Σύγκλιση Συµβουλίων και Συνεδρίων Βαθµοφόρων σύµφωνα µε τον Κανονισµό, λήψη αποφάσεων και υλοποίησή τους Ανελλιπής και τακτική έκδοση - ανανέωση Εντολών ιοίκησης Βαθµοφόρων και ενηµέρωση του Μητρώου Βαθµοφόρων Εσωτερική οργάνωση Επιτροπών Κοινωνικής Συµπαράστασης και εκπόνηση προγραµµάτων για ενέργειες και δραστηριότητες για την ενίσχυση του έργου των Τµηµάτων, Συστηµάτων και Εφορειών Ύπαρξη Προσκοπικών Εστιών και Γραφείων Εφορειών µε λειτουργική οργάνωση και διακόσµηση σύµφωνα µε τις ανάγκες του προσκοπικού προγράµµατος Οργάνωση και ιοίκηση 17

18 Λειτουργία Οµάδων Εργασίας και Επιτροπών Κλάδων για την ενίσχυση του έργου των Βαθµοφόρων και των Τµηµάτων Βαθµοφόροι (Ηγεσία - Εκπαίδευση) Καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών Βαθµοφόρων Καθορισµός ευθυνών, υποχρεώσεων και δικαιωµάτων των Βαθµοφόρων Εφαρµογή του "Κύκλου Ζωής" των Βαθµοφόρων (προσέλκυση - ανάληψη καθηκόντων - εκπαίδευση - αξιολόγηση) Προσοχή στις ηλικίες των Βαθµοφόρων, ώστε να είναι ανάλογες προς τα καθήκοντα και τους ισχύοντες κανονισµούς Ενθάρρυνση και συµµετοχή Βαθµοφόρων στις Σχολές και εξασφάλιση υλικών και οικονοµικών προϋποθέσεων Ανεπίσηµη εκπαίδευση Βαθµοφόρων µε σεµινάρια, συζητήσεις και έντυπα βοηθήµατα Ενθάρρυνση θηλέων Βαθµοφόρων για συµµετοχή στη διοίκηση µε ανάληψη καθηκόντων και ευθυνών Επικοινωνία - ηµόσιες Σχέσεις Εξασφάλιση καλής εσωτερικής επικοινωνίας και ενηµέρωσης µε σωστή και έγκαιρη διακίνηση ανακοινώσεων των Προσκοπικών Κλιµακίων, έκδοση ενηµερωτικού δελτίου και συνεχή και αµφίδροµη προφορική επικοινωνία Ενίσχυση της εξωτερικής εικόνας της Κίνησης και πληροφόρηση του κοινωνικού συνόλου, µε δηµοσιεύσεις και επικοινωνία δια µέσου του τύπου και των υπολοίπων µέσων ενηµέρωσης ηµόσιες εµφανίσεις των Τµηµάτων, Συστηµάτων και Εφορειών Συνεργασία µε Αρχές, άλλες οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς Ενέργειες και δραστηριότητες Κοινωνικής Συνεργασίας Οικονοµικά ( ιαχείριση) Οργάνωση και ιοίκηση 18

19 Έγκαιρη σύνταξη οικονοµικών Απολογισµών και Προϋπολογισµών των Επιτροπών Κοινωνικής Συµπαράστασης των Συστηµάτων και Εφορειών και τήρηση των προβλεπόµενων βιβλίων και παραστατικών Έγκαιρη καταβολή συνδροµών µελών του Σ.Ε.Π. Πραγµατοποίηση προσοδοφόρων δράσεων Εγγραφή αρωγών µελών του Σ.Ε.Π. Εξασφάλιση και φροντίδα της ακίνητης περιουσίας του Σ.Ε.Π. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η Γενική Εφορεία συντάσσει τετραετές πρόγραµµα, σύµφωνα µε: 1. Τις προτάσεις του Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου 2. Τις προτεραιότητες της Κίνησης 3. Τις ανάγκες της Ελληνικής Κοινωνίας Η Εφορεία Περιοχής συντάσσει τριετές πρόγραµµα, σύµφωνα µε: 1. Τις προτάσεις του Συνεδρίου της Εφορείας Περιοχής 2. Τις προτεραιότητες της Κίνησης και της Γενικής Εφορείας 3. Τις ανάγκες της Περιοχής Η Περιφερειακή Εφορεία συντάσσει τριετές πρόγραµµα, σύµφωνα µε: 1. Τις προτάσεις του Συνεδρίου της Περιφερειακής Εφορείας 2. Τις προτεραιότητες της Κίνησης και της Εφορείας Περιοχής 3. Τις ανάγκες της Περιφέρειας Η Τοπική Εφορεία συντάσσει τριετές πρόγραµµα, σύµφωνα µε: 1. Τις προτάσεις του Συµβουλίου Βαθµοφόρων Τοπικής Εφορείας 2. Τις προτεραιότητες της Κίνησης και της Περιφερειακής Εφορείας 3. Τις τοπικές ανάγκες ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όλα τα Προσκοπικά Κλιµάκια συντάσσουν ετήσιο πρόγραµµα, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η εκεµβρίου κάθε έτους. Προκειµένου να επιτυγχάνεται ένας οµοιόµορφος προγραµµατισµός, ακολουθείται χρονικά οι ακόλουθη διαδικασία ενηµέρωσης των Προσκοπικών Κλιµακίων: Ιανουάριος - Φεβρουάριος: Υποβάλλονται οι ετήσιοι Απολογισµοί Εργασίας των Συστηµάτων και των Τοπικών Εφορειών στην Περιφερειακή Εφορεία και των Περιφερειακών Εφορειών στην Εφορεία Περιοχής και στη Γενική Εφορεία Μάρτιος - Απρίλιος: Γνωστοποιούνται οι στόχοι και οι προτεραιότητες της Γενικής Εφορείας για το επόµενο έτος Μάιος - Ιούνιος: Γνωστοποιούνται οι στόχοι και οι προτεραιότητες της κάθε Εφορείας Περιοχής για το επόµενο έτος, µε βάση τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από τη Γενική Εφορεία Οργάνωση και ιοίκηση 19

20 Σεπτέµβριος - Οκτώβριος: Πραγµατοποιούνται τα Συνέδρια των Περιφερειακών Εφορειών όπου αποφασίζονται οι στόχοι και οι προτεραιότητες για το επόµενο έτος, µε βάση τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από την Εφορεία Περιοχής Οκτώβριος - Νοέµβριος: Ανακοινώνονται κατά σειρά τα Προγράµµατα ράσης των Περιφερειακών Εφορειών, των Τοπικών Εφορειών και των Συστηµάτων και υποβάλλεται αντίγραφο στο προϊστάµενο Κλιµάκιο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Για την εξασφάλιση της ποιότητας του Προσκοπικού έργου, καθιερώνονται Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου Τα Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου καθορίζονται και ανακοινώνονται στην αρχή κάθε έτους από την Γενική Εφορεία, µε βάση τις τρέχουσες ανάγκες και επιδιώξεις. Οργάνωση και ιοίκηση 20

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. Μάιος 1999 Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Μέρος Άρθρο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Περιεχόμενο 1 ΒΕ 3 31-12-2004 5 ο Όλο το 5 ο μέρος του παρόντος (περί οικονομικής διαχείρισης)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. Εγκρίθηκε την 15 η Μαΐου 1999 ΜΕΡΟΣ 1ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Το ΣΕΠ για την πραγματοποίηση του σκοπού του, απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Β. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Γ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ Α

Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Β. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Γ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ Α Η Οµάδα Προσκόπων Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 10ο έτους της ηλικίας τους και είναι µαθητές της ΣΤ' ηµοτικού και το αργότερο µέχρι να συµπληρώσουν το 15ο έτος, εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. (Τροποποίηση 1 ου Μέρους Ιούλιος 2004)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. (Τροποποίηση 1 ου Μέρους Ιούλιος 2004) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. (Τροποποίηση 1 ου Μέρους Ιούλιος 2004) Μάϊος 1999 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 5 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 3 2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 3 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κύκλος Ηγεσίας Ενότητα : Ε3. 6 Τομείς Προσκοπικού Έργου - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ημερομηνία Έγκρισης: 26 Μαΐου 2016 Λευκωσία Ιούνιος 2016 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ... 3 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 4. ΜΕΛΗ... 4 5. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΑΓΕΛΗ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΑΓΕΛΗ) 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΑΓΕΛΗ) Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Εισαγωγή Στον Κανονισμό Διοίκησης (Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π.) περιγράφονται πλήρως η αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. Μάρτιος 2017 Α/ Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνί α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Μέρο ς Άρθρ ο Περιεχόμενο 1 ΒΕ 3 31-12-2004 5 ο Αντικατάσταση του 5 ου μέρους από τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ. Ταξίδια Ανταλλαγές και Σχέσεις µε το Εξωτερικό

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ. Ταξίδια Ανταλλαγές και Σχέσεις µε το Εξωτερικό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ Ταξίδια Ανταλλαγές και Σχέσεις µε το Εξωτερικό 1 ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Ταξίδια στο Εξωτερικό/Γενικά α. Μέλη του Σ.Π.Κ., τα οποία κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Αρχηγούς Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Εγκρίθηκε από το Δ.Σ./ΣΕΠ στη συνεδρίαση της 16.11.1994) Περιεχόμενα Ι. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δ.Σ./ΣΕΠ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ. 1 ΚΕΦ. 2 ΚΕΦ. 3 Προσόντα ιοικητική ιαβάθµιση Εντολές ιοίκησης Αντιµετώπιση Παραπτωµάτων 1 ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ.1ο: Προσόντα Βαθµοφόρων / ιοικητική ιαβάθµιση 1. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου Λευκωσία Σεπτέμβριος 2011 Περιεχόμενα: 1. Προσκοπικά Συστήματα και Εφορείες 2 2. Γενική Εφορεία.. 5 3. Οικονομικός Έλεγχος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Αρχηγούς Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 2013-2015 λίγα λόγια ως πρόλογος... Tο παρόν Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας (Σεπτέμβριος 2013 Αύγουστος 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ. Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ. Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Περιφερειακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ Το Συµβούλιο Τιµής ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ Το Συµβούλιο Τιµής (Σ.Τ.Ο.) είναι το όργανο που κινεί τα νήµατα της ζωής µιας Οµάδας Προσκόπων. ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ Μέλη του είναι ο Αρχηγός, οι Υπαρχηγοί

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό των Προσκοπικών Κλάδων έχει διάρκεια 2 μέρες, πραγματοποιείται στο ύπαιθρο, οι Πρόσκοποι μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ εκέµβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ 1 ο : Κεντρική ιοίκηση 1. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΩΝ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών 26η Π.Α.Π.Ε. Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους 53ο JOTA 14ο JOTI 13οι Πανελλήνιοι Αερομοντελικοί Αγώνες 2η βάση ανακάλυψης «Προσκόπου του Κόσμου» Σχεδιασμός και κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 52 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η δηµιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α'26-17/2/1999 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.27 Περί εγκρίσεως Οργανισµού του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΕΚ Α'26-17/2/1999 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.27 Περί εγκρίσεως Οργανισµού του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΕΚ Α'26-17/2/1999 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.27 Περί εγκρίσεως Οργανισµού του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 'Εχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 1. Για την ηθική και υλική ενίσχυση του έργου των Συστηµάτων συνιστώνται από το Σ.Π.Κ. Σύνδεσµοι Προσκοπικών Συστηµάτων (Σ.Π.Σ.). 2. Σκοπός των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ.Ε.Π.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ.Ε.Π. Οργάνωση Διοικησης και Εκπαίδευσης 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ.Ε.Π. Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Εισαγωγή Όπως κάθε άλλο Ίδρυμα έτσι και το Σ.Ε.Π. έχει κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ιδρύεται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ίκτυο Εργαστηρίων Υποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (.Ε.Υ.Ε.Π.Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013) Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα () Εισαγωγικά Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε για πρώτη φορά μια προσπάθεια για την πανελλήνια αποτύπωση της ταυτότητας των Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα κατ Ενωµοτίες

Σύστηµα κατ Ενωµοτίες Σύστηµα κατ Ενωµοτίες ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΚΑΤ' ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ"...το σύστηµα κατ' Ενωµοτίες είναι η µοναδική µέθοδος µε την οποία ο Προσκοπισµός διαφοροποιείται από τις άλλες οργανώσεις..." Β.Ρ. "Ο Προσκοπισµός είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2 Σ Ω Μ Α Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Π Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ.σελίδα 3 ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21 ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΠΡΟΣ : - Αρχηγούς Οµάδων Προσκόπων - Αρχηγούς και Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/1997 - Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φ3/1085/Γ1/1456 Σύσταση σχολικού συνεταιρισμού Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π. Εγκρίθηκε στις 3.11.1999 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΓΕΝΙΚΑ... 3 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 3 Β. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 3 Γ. ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ.

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονοµασία, έδρα, οικονοµικό έτος 1.1 Η Εταιρία φέρει την ονοµασία «ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ Αθήνα 21 Ιουνίου 2006 Περιεχόμενα Άρθρο 1 ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ... 3 Άρθρο 2 ο ΥΠΟΣΤΑΣΗ... 3 Άρθρο 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 Άρθρο 4 ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π.

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. Άρθρο 1 Νοµική Υπόσταση 1. Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) που συστήθηκε µε το Νόµο 1066/1917 (ΦΕΚ τ.α 268/21-11-1917) εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί ίδρυµα ιδιωτικού δικαίου, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134. ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134. ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134 ΠΡΟΣ : - Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Αγελών Λυκοπούλων - Αρχηγούς και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων - Αρχηγούς Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ιεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία: «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» Άρθρο 2 Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Από 18.07.2016 έως 19.12.2016 Μάρτιος 2017 Πρακτικό 12/18.07.2016 Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής Συζήτηση θεμάτων Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα Ζ1. Οργάνωση Διοίκησης και Λειτουργίας Εφορείας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα Ζ1. Οργάνωση Διοίκησης και Λειτουργίας Εφορείας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα Ζ1. Οργάνωση Διοίκησης και Λειτουργίας Εφορείας Εφορεία Εκπαίδευσης Γενικής Εφορείας Αθήνα 2015-1η Έκδοση 1 Συγγραφείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ακέλας - Ευθύνες Ηγεσίας

Ο Ακέλας - Ευθύνες Ηγεσίας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο Ακέλας - Ευθύνες Ηγεσίας Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Εκπαιδεύεται και εκπαιδεύει Ενημερώνεται πάντα για θέματα που τον αφορούν. Φροντίζει πάντα για την εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Εισαγωγή Η λειτουργία της Ομάδας Προσκόπων στηρίζεται στο «Κατ Ενωμοτίες Σύστημα», γιατί αυτό ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά ηλικίας του Προσκόπου, στις ανάγκες και προσδοκίες του.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Εγκρίθηκε την 7η Φεβρουαρίου 2001 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 7 ο έτος της ηλικίας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (όπως τροποποιήθηκε στη 4 η Γενική Συνέλευση Νοέμβριος 2008) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος:

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Νοέμβριος 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29-12-2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης ή κατάργησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1913 2013 100 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Προς : Εφόρους Κλάδου Προσκόπων Αρχηγούς Ομάδων Προσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

...ο Σύστημα...Προσκόπων...

...ο Σύστημα...Προσκόπων... ...ο Σύστημα.Προσκόπων... Δελτίο Μέλους Ονοματεπώνυμο:... Αριθμός προσκοπικής ταυτότητας: Όνομα πατρός:επάγγελμα:. Όνομα μητρός:επάγγελμα:.. Διέυθυνση:...τκ:.. Τηλέφωνο σπιτιού...κινητό πατρός...κινητό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. Μάρτιος 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ α/α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλα ιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Β.Ε. 6 8-9-2006 5 β Ειδικά θέματα Εκπαιδεύσεων Ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΣΚΟΠΟΣ Ε.Π.Π. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΜΕΛΗ Ε.Π.Π. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΟΡΓΑΝΑ Ε.Π.Π. Α. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ε.Π.Π. Β. ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Π.Π. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προγραµµατισµός. Στην Οµάδα Προσκόπων

Ο Προγραµµατισµός. Στην Οµάδα Προσκόπων Ο Προγραµµατισµός Στην Οµάδα Προσκόπων Ποια χαρακτηριστικά έχει ο ιδανικός, για τον Προσκοπισµό, πολίτης του αύριο; Πόσο διαρκεί αυτή η παιδαγωγική παρέµβαση; Με ποιές διαδικασίες ο Προσκοπισµός συµβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Κ.Σ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Κ.Σ. Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Οι Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαραστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Σµύρνη, 25-5-2017 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ. πρωτ: 15849 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14 Πληροφορίες: Γεωργίου Μαρία Τηλ: 213-2025851-853 Fax: 213-2025846

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα