Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 20 Σεπτεµβρίου 2012 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) September 20, 2012

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Ηµεροµηνία έκδοσης: 20/09/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 AUGUST 2012 Publication date: 20/09/2012 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

6 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...64 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B1) 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B2) 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B3) 4.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...69 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS (B1) 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS (B2) 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4.EUROPEAN PATENTS AFTER LIMITATION PROCEEDINGS (B3) 4.1 Notification concerning the translation into Greek of European patents after limitation proceedings Index by publication number of European patents after limitation proceedings translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of European patents after limitation proceedings translated into Greek

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓ Ε 5.2 Ανακλήσεις από ΕΓ Ε χορηγηθέντων Ε Ε CHAPTER 5 REVOCATION FROM EPO 5.2 Revocations from EPO of European patents ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα ΣΠΠΠΦ: Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικό Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A63F 5/00 IPC8: A63F 5/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΥΤΗΛΗΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Ιδης 17, ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΥΤΗΛΗΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΥΤΗΛΗΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ- ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Ιδης 17,73135 ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗΣ ΙΣΚΟΥ Η εφεύρεση αναφέρεται σε µηχανική συσκευή η οποία είναι εξοπλισµένη µε µηχανισµό, αποτελούµενο κυρίως από γρανάζια (A3, Α6, Α10, Ε1), ελατήρια (Β4, Γ3) και ένα µοχλό (Β1), και ένα δίσκο (Ζ) τοποθετηµένο σε µία βάση (Ε2), η οποία είναι προσαρτιµένη σε άξονα (Ε4). Ο δίσκος (Ζ) διεξάγει περιστροφική κίνηση λόγω χειροκίνητης περιστροφικής κίνησης µιας µανιβέλας (Α9) που είναι προσαρτιµένη στο µηχανισµό. Η συγκεκριµένη µηχανική συσκευή θα χρησιµοποιηθεί ως απαραίτητο εργαλείο για διεξαγωγή ψυχαγωγικού ή και τυχερού παιγνίου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A63F 5/00 IPC8: A63F 5/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΥΤΗΛΗΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Ιδης 17, ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΥΤΗΛΗΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΥΤΗΛΗΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ- ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Ιδης 17,73135 ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΙΣΚΩΝ Η εφεύρεση αναφέρεται σε µηχανική συσκευή η οποία είναι εξοπλισµένη µε µηχανισµό, αποτελούµενο κυρίως από γρανάζια (A3, Α6α έως Α6ε, Α10, Γ4α έως Γ4ε, Γ5α έως Γ5ε), ελατήρια (ΒΙΙα έως ΒΙΙε, Β8) και ένα µοχλό (Β1), και πέντε δίσκους (Πα έως Πε) τοποθετηµένους σε άξονα (Γ3). Οι δίσκοι (ΓΙ) διεξάγουν περιστροφική κίνηση λόγω χειροκίνητης περιστροφικής κίνησης µιας µανιβέλας (Α9) που είναι προσαρτηµένη στο µηχανισµό. Η συγκεκριµένη µηχανική συσκευή θα χρησιµοποιηθεί ως απαραίτητο εργαλείο για διεξαγωγή ψυχαγωγικού ή και τυχερού παιγνίου. 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B60P 3/10 IPC8: B62D 63/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Αγίου Μερκουρίου 21, Μαλακάσα, ΑΥΛΩΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΗ- ΛΑΤΗ ΙΑΤΑΞΗ (ΜΟΧΛΟΣ) Η οποία αποτελείται από ένα σύνολο πέντε διατάξεων (1α), (2α) (2α'), (3β), (4β). Η (1α) διάταξη αποτελείται από δυο κάθετους βραχίονες (α) (α') µε αντιστηρίγµατα που καταλήγουν σε µια βάση (φωλιά) (η) στην οποία µπαίνει η βάση (ι) της χούφτας (κ) στην οποία πιάνει η µπίλια (ψ) που έχει η διάταξη (4β) που ανυψώνουν το εµπρός µέρος του σκάφους, η οποία διάταξη (4β) αποτελείται από τον άξονα (12) µε τους τροχούς (ο) στον άξονα (12) πιάνει ο βραχίονας (14) ο οποίος φέρει τον εργάτη (ω) και τη χούφτα (15) που κοτσάρει στο αυτοκίνητο. Επίσης στον άξονα (12) πιάνουν και οι βραχίονες (17) (18) σχηµατίζοντας ορθή γωνία οι οποίοι έχουν κοινή βάση κουζινέτο (16) και δουλεύουν σαν µοχλός µε υποµόχλιο τους τροχούς (ο). Οι διατάξεις (2α) (2α') πιάνουν στα πίσω πλαϊνά του σκάφους µε τον ιµάντα (υ) σφίγγοντας µε τον εντατήρα (χ). Οι διατάξεις (2α) (2α') αποτελούνται από τους κορµούς (2α) (2α'), στο επάνω άκρο έχουν τους πίρους (π) και το ράουλο (φ1) (φ3), κάτω είναι οι έδρες που εδράζει το σκάφος, οιάξονες των τροχών (τ) και τα ράουλα (φ2) (φ4) από τα οποία περνά ο ιµάντας που κρατά στα πλαϊνά του σκάφους της διάταξης (2α) (2α'). Η διάταξη (3β) είναι µόνο για να βγαίνει το σκάφος από το νερό και αποτελείται από τον άξονα (ζ) στον οποίο κάθετα είναι κολληµένη η µπάρα (θ) που το πίσω άκρο της φωλιάζει στη βάση (η) και το άλλο έχει το χαλκά ρυµούλκησης για έξοδο από το νερό. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B60F 3/00 IPC8: B63B 35/73 IPC8: B62K 25/26 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Αγίου Μερκουρίου 21, Μαλακάσα, ΑΥΛΩΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ Ι- ΤΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΕΟΥΝ Στις µοτοσικλέτες προσαρµόζονται δυο φουσκωτοί πλωτήρες (α) για να πλέουν, και για την πρόωση οι διατάξεις πρώτον: για τις δίτροχες µοτοσικλέτες αποτελείται από µια βάση (ω) σχήµατος (Π) µε τέσσερα στηρίγµατα (ε) τα οποία πιάνουν στα ψαλίδια της µοτοσικλέτας. Η βάση φέρει τον άξονα (η) ο οποίος φέρει την προπέλα και το ράουλο (θ) το οποίο παίρνει κίνηση διά µέσου του ιµάντα (ι) από την τροχαλία (κ) που ο άξονάς (λ) της φέρει και την ελαστική τροχαλία (µ) η οποία λαµβάνει κίνηση εφαπτόµενη του πέλµατος του τροχού της µοτοσικλέτας. Για τις τετράτροχες µοτοσικλέτες, η κίνηση λαµβάνεται από την τροχαλία (16) που µπαίνει στον πίσω άξονα της τετράτροχης µοτοσικλέτας διά µέσου του ιµάντα (14) και των δυο (τρελών) τροχαλιών (15) που αλλάζουν την κατεύθυνση του ιµάντα (14), κινούν την τροχαλία (21) της οποίας ο άξονας (13) φέρει στο πίσω άκρο του την προπέλα. 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B60P 3/07 IPC8: B60P 3/00 IPC8: B62D 53/06 IPC8: B62D 63/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Αγίου Μερκουρίου 21, Μαλακάσα, ΑΥΛΩΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΙΑΤΑΞΗ (ΜΟΧΛΟΣ) ΡΥ- ΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αποτελείται πρώτον από δυο σκάρες (η) σχήµατος παραλληλογράµµου, σε αυτές κάθονται οι εµπρός ή οι πίσω τροχοί του αυτοκινήτου. Εµπρός κάθετα της σκάρας (η) έχει δυο µπράτσα (ι) τα οποία φωλιάζουν στα πλαϊνά της βάσης της χούφτας (θ). Εκεί ρυθµίζεταικαι το άνοιγµα των σκαρών (η). Με την τροχήλατη διάταξη σηκώνουµε το αυτοκίνητο η οποία αποτελείται από τον άξονα (α) των τροχών (β). Ο άξονας (α) διαπερνά τα άκρα της βάσης (1) του βραχίονα (γ) που φέρει τον εργάτη (ρ) και τη χούφτα (δ) κοτσαρίσµατος του αυτοκινήτου. Ο άξονας (α) διαπερνά και το κουζινέτο στο οποίο είναι κολληµένοι οι βραχίονες (ε) (ζ), σχηµατίζοντας ορθή γωνία και είναι µοχλός µε υποµόχλιο τους τροχούς (β). Ο βραχίονας (ζ) έχει την µπίλια (ν) ο οποίος φωλιάζει στη χούφτα (θ) και σηκώνει το αυτοκίνητο. Το πίσω µέρος των σκαρών πιάνει (κρέµεται) είτε µε τον γάντζο (κ) που κρέµεται από τη φωλιά που φωλιάζει ο γρύλος του αυτοκινήτου, είτε µε τον ιµάντα (υ) που σφηνώνει εσωτερικά της πόρτας του αυτοκινήτου µε το κυλινδρικό λάστιχο (ο). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B01D 3/10 IPC8: C02F 1/04 IPC8: B01D 1/26 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Εθνικής Αµύνης 34, ΠΑΠΑΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2) ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ Εθνικής Αµύνης 34, ΠΑΠΑΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1) ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2) ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ελάχιστα χαµηλότερη του σηµείου βρασµού, και έχει εισαχθεί σε περιβάλλον χαµηλότερης πίεσης. Χρησιµοποιείται παθητικό κενό που δηµιουργείται µε την εφαρµογή της ατµοσφαιρικής πίεσης και της βαρύτητας. Η κλιµάκωση της πίεσης (ρν) επιτυγχάνεται µε τη σταδιακή αύξηση του όγκου των εξατµιστηρίων. Ηαπαερίωση επιτυγχάνεται µε το δυναµικό κενό που δηµιουργείται σε εκχυτήρες (12, 13a, 13b) που χρησιµοποιούν σαν βοηθητικό µέσο το παραγόµενο αφαλατωµένο νερό και την απορριπτόµενη άλµη. ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΧΑΜΗ- ΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ Πολυβάθµιο σύστηµα αφαλάτωσης χαµηλής ενθαλπίας που αποτελείται από εν σειρά συνδεδεµένα εξατµιστήρια (1ν) αποτελούµενα από συµπυκνωτές (cv) εγκατεστηµένους σε ενιαίο επίπεδο στην κορυφή ενός πύργου(40), µε τους αντίστοιχους θαλάµους εξάτµισής τους (ev) να αναπτύσσονται σε προοδευτικά χαµηλότερα επίπεδα, συνδεδεµένοι µε τους συµπυκνωτές (cv) µέσω κατακόρυφων αεραγωγών (2ν) προοδευτικά αυξανόµενου ύψους. Το σύστηµα στηρίζεται στον εκρηκτικό βρασµό θαλασσινού νερού που έχει θερµανθεί σε θερµοκρασία 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G01N 1/22 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (71):1)ΨΥΛΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (κατά ποσοστό 35%) Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μη. Περ., ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ), ΕΛΛΑ Α 2)ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (κατά ποσοστό 35%) Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μη. Περ., ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ), ΕΛΛΑ Α 3)ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (κατά ποσοστό 30%) Πλατεία Αγ. Τίτου Τέρµα Οδ. Αγ. Μάρκου, ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ), ΕΛΛΑ Α (72):1)ΨΥΛΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2)ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (74):ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα Μη. Περ.,73100 ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ) (54):ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΙΣΧΥ- ΣΗΣ ΜΙΚΡΟΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕ- ΝΗΣ ΦΑΣΗΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΕΝΟΥ Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται µε τη µικροεκχύλιση στερεής φάσης (SPME) και την υγρή µικροεκχύλιση (SME) επίσης γνωστή ως µικροεκχύλιση υγρής φάσης (LPME) και αφορά συσκευές και µεθόδους δειγµατοληψίας µικροεκχύλισης υπερκείµενου χώρου υγρών και στερεών δειγµάτων υπό συνθήκες κενού. Τα βασικά µέρη των αεροστεγών συσκευών είναι ένας θάλαµος δειγµατοληψίας (1), µια θύρα µε βαλβίδα κενού (2) που επιτρέπει την εκκένωση του αέρα από το εσωτερικό του θαλάµου έπειτα από σύνδεση µε µια αντλία κενού αλλάκαι την διατήρηση των χαµηλών πιέσεων κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας, µια θύρα (3) που επιτρέπει την διεξαγωγή µικροεκχύλισης στερεάς φάσης ή υγρή µικροεκχύλιση στην υπερκείµενη του δείγµατος φάση που ενδέχεται να είναι κοινή µε τη θύρα εισαγωγής δείγµατος (6). Η εφεύρεση είναι επαναχρησιµοποιού- µενη και δύναται να φιλοξενήσει αεροοτεγώς µέσω της θύρας (5) βοηθητικά όργανα για την παρακολούθηση φυσικών παραµέτρων µέσα στο θάλαµο δειγµατοληψίας (1). ύναται επίσης να συζευχθεί µε οποιονδήποτε εµπορικά διαθέσιµο αυτόµατο δειγµατολήπτη που εκτελεί αυτοµατοποιηµένη δειγµατοληψία υπερκείµενου χώρου µε χρήση µικροεκχύλισης στερεής φάσης ή υγρή µικροεκχύλιση. Τα στερεά δείγµατα πηκτά εναιωρήµατα τοποθετούνται σε αφαιρούµενο δοχείο (12) που ασφαλίζει αεροστεγώς (14) µε το θάλαµο δειγµατοληψίας (1) και µπορεί να έρθει σε επαφή µε το θάλαµο δειγµατοληψίας (1) µε χρήση της βαλβίδας (13). Οι µέθοδοι για τη µικροεκχύλιση ενώσεων υπό συνθήκες κενού από υγρά ή στερεά δείγµατα µε χρήση δειγµατοληψίας SPME ή SME υπερκείµενου χώρου και τις προτεινόµενες συσκευές δίνονται. εν υπάρχει στην εσωτερική και διεθνή αγορά σύστηµα και µέθοδος που να προσφέρει ενισχυµένη µικροεκχύλιση υπερκείµενης φάσης υπό συνθήκες κενού. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: C08G 65/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ADVENT S.A. (κατά ποσοστό 60%) Λ. Κηφισίας 44, ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (κατά ποσοστό 20%) Πανεπιστηµιούπολη, ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α 3)ΙΤΕ/ΕΙΧΥΜΗΘ (κατά ποσοστό 20%) Οδός Σταδίου, Ρίο, Τ.Θ. 1414, ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΝΕΟΦΥΤΙ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2)ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3)ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8)ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 9)ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10)ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 11)VOEGE ANDREA ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Αγ. Κυριακής 14,26442 ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΙ Ή ΜΗ ΑΡΩΜΑΤΙ- ΚΟΙ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥ- ΤΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Η παρούσα εφεύρεση αφορά νέους συµπολυµερικούς ηλεκτρολύτες που αποτελούνται από οµάδες πυριδίνης κατά µήκος της κεντρικής πολυµερικής αλυσίδας και πλευρικές οµάδες µεθυλίου, τολουολίου, καρβοξυλίου, καρβοξυλικού εστέρα, προπενυλενίου, µεθόξυ ή υδροξυλίου. Τα συµπολυµερή αυτά µελετήθηκαν σε διάφορες συστάσεις και παρουσιάζουν εξαιρετικές µηχανικές ιδιότητες, υψηλή θερµική και οξειδωτική σταθερότητα και υψηλές τιµές ιοντικής αγωγιµότητας µετά τον εµποτισµό µε φωσφορικό οξύ. Επιπλέον τα συµπολυµερή µε δραστικές πλευρικές οµάδες όπως καρβοξυλίου, καρβοξυλικού εστέρα, προπενυλενίου ή υδροξυλίου διασυνδέονται σχηµατίζοντας οµάδες οξαδιαζόλης, ιµιδαζολίου, δευτεροταγούς αµίνης ή αρωµατικού αιθέρα. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται συµπολυµερικοί,διασυνδεδεµένοι ή µη, ηλεκτρολύτες για χρήση σε κελιά καυσίµου υψηλών θερµοκρασιών. Οι µεµβράνες χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή διατάξεων ηλεκτροδίου ηλεκτρολύτη και µελετήθηκαν σε µοναδιαίο κελί καυσίµου παρουσιάζοντας αυξηµένες τιµές αγωγιµότητας και αντοχή ακόµα και σε θερµοκρασίες πάνω από τους 220 βαθµούς Κελσίου. 12

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A63B 17/00 IPC8: E01C 13/04 IPC8: E04B 1/343 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16ο χλµ. Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής, ΘΕΡΜΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Λ. Μεσογείων 68,11527 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΟΣ Ο προκατασκευασµένος παιχνιδότοπος είναι µια συναρµολογηµένη κατασκευή που σχηµατίζεται από την σύνδεση των προκατασκευασµένων πλαισίων (1) και διαδρόµων (7) στον εργοστασιακό χώρο. Τα ανωτέρω προκατασκευασµένα πλαίσια και διάδροµοι διαφόρων τύπων, συναρµολογούνται στο χώρο τοποθέτησης του παιχνιδότοπου χρησιµοποιώντας σαν υλικό συναρµολόγησης τους τέσσερις τύπους συνδέσµων (11), (12), (13), (14) και τις διπλές βάσεις (5). Οι σύνδεσµοι αυτοί συνδέουν τα πλαίσια εισερχόµενοι στους υποδοχείς (2) των πλαισίων. Οι διάδροµοι (7) του παιχνιδότοπου δηµιουργούνται από τις διπλές βάσεις (5) οι οποίεςσυνδέουν επίσης τα πλαίσια µεταξύ τους. Η σύνθεση των τεσσάρων αυτών στοιχείων, ήτοι των πλαισίων (1), διαδρόµων (7), συνδέσµων (11), (12), (13), (14) και διπλών βάσεων (5) δίνουν τελικώς µια στιβαρή κατασκευή, αυτήν του παιχνιδότοπου, παρέχοντας ασφάλεια στους χρήστες. Η προστασία των χρηστών επιτυγχάνεται µε αφρολέξ (16) και πλαστικό κάλυµµα (17) των µεταλλικών µερών καθώς και των υλικών των διαδρόµων και µε την τοποθέτηση ειδικών πλαστικών διχτιών (19) και µε τη βοήθεια διαφόρων τύπων πήχεων (20), (22), (24) (µεταλλικών και πλαστικών), τα οποία τανύονται µε διατρητικούς κοχλίες (21) ή ειδικά πλαστικά δετικά (23), ώστε να αποφεύγονται οι τραυµατισµοί και οι πτώσεις χρηστών. Τα πλεονεκτήµατα της κατασκευής αυτής είναι η εύκολη µεταφορά, τοποθέτηση, ανάπτυξη του παιχνιδότοπου για τη δηµιουργία των διαδρόµων του παιχνιδιού και η παροχή µέγιστης ασφάλειας των χρηστών έναντι τραυµατισµών καιπτώσεων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B60S 1/64 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΑΡΗΣ Κρανέα Ελασσόνας, ΚΡΑΝΕΑ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΑΡΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ Ναυαρίνου 18-20, ΑΘΗΝΑ (74):ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ Ναυαρίνου 18-20,10680 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗ- ΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕ- ΝΟ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Ένα αυτόνοµο σύστηµα αναρρόφησης απορριµµάτων εσωτερικού χώρου οχηµάτων ενσωµατωµένο στο όχηµα, το οποίο αποτελείται από µοτέρ (1), που λειτουργεί από την µπαταρία του οχήµατος και µαζί µε το φίλτρο(3) τοποθετούνται στον χώρο του κινητήρα, διακόπτη (4) που τοποθετείται σε επιθυµητό σηµείο στο εσωτερικό του οχήµατος, ροοστάτη (5), αγωγό αναρρόφησης (6) που διέρχεται κατά µήκος του οχήµατος κάτω από τα πλαστικά και διαθέτει διακλαδώσεις µε υποδοχές (7) σε επιθυµητά σηµεία του οχήµατος, οι οποίες καλύπτονται από τάπες (9) κατάλληλης µορφής, και συγχρόνως αποτελούν σηµείο αποθήκευσης του εύκαµπτου σωλήνα αναρρόφησης (8), ο οποίος αναπτύσσεται τηλεσκοπικά προκειµένου να συνδεθεί µε το επιθυµητό ακροφύσιο (10) και να λάβει χώρα ο καθαρισµός του οχήµατος. 13

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F24J 2/54 IPC8: F24J 2/16 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. Ελπίδος 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ιδότου 38, ΑΘΗΝΑ (74):ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ Σόλωνος 12,10673 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΙΝΗΤΟΣ ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΥΟ ΑΞΟΝΩΝ ΕΠΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Σταθερός µεταλλικός φορέας αποτελούµενος από ζευκτά (1), που υποστηρίζει κινητό, σε δυο άξονες, πλαίσιο αποτελούµενο από παραπέτο (3) και επ' αυτού τελάρο (4) έδρασης Φ/Β στοιχείων. Αναλυτικότερα, το σταθερό µέρος αποτελείται από όρθιο ζευκτό (1) επί κολώνας σκυροδέµατος (2), που στηρίζει τον ένα άξονα (6) κίνησης του παραπέτου µε τη βοήθεια τεγίδας (5). Ο δεύτερος άξονας (8) διαπερνά τα ζευκτά (1) και τα παραπέτα (3), και παλινδροµώντας παρασύρει δακτύλιο (10) που φέρει δυο διαγώνιες ράβδους (12) ανύψωσης του πλαισίου έδρασης (4) των Φ/Β στοιχείων. Οι κινήσεις των αξόνων (7, 8) πραγµατοποιούνται µε υδραυλικά έµβολα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03D 9/00 IPC8: H02K 7/18 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΣΛΑΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κερκύρας 75, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΑΣΛΑΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Το υδραυλικό σύστηµα µετάδοσης κίνησης ανεµογεννητριών έχει το χαρακτηριστικό ότι πίσω από την ανέµη της ανεµογεννήτριας βρίσκεται η αντλία λαδιού η οποία στέλνει το λάδι µέσω των σωληνώσεων στο υδραυλικό µοτέρ λαδιού το οποίο και µεταδίδει ελεγχόµενα από τις ειδικές βαλβίδες δίχως πια το µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων µε µεγάλη ακρίβεια στροφών την κίνηση στο Η/Ζ (ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος) το οποίοβρίσκεται εκτός της βάσης πύργου της ανεµογεννήτριας κάτω στο έδαφος ή πάνω σε πλατφόρµα. Πολλές ανέµες-µε βάση πύργο και αντλίες λαδιού µπορούν να στέλνουν λάδι υπό πίεση σε ένα µοτέρ κίνησης λαδιούτο οποίο θα κινεί µόνο ένα µεγάλο Η/Ζ αντί για πολλά µικρά που έχουν µεγάλη συντήρηση και µεγάλο κόστος κατασκευής έτσι µε όλη την συγκεντρωτική δύναµη από όλες τις ανεµογεννήτριες και παράγοντας ρεύµα µε πολλή µεγάλη τάση σε πάρα πολύ µειωµένο κόστος λόγω και της όλης απλοποίησης κατασκευής η νέα τεχνολογία αυτή θα µπορέσει να αντικαταστήσει την παλιά ογκώδη ανεµογεννήτρια µε το υψηλό κόστος προσφέροντας το χαµηλό κόστος πλέον µαζί µε την απόλυτη αξιοπιστία. 14

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03B 13/14 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ελ. Βενιζέλου 19, ΒΟΥΛΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελ. Βενιζέλου 19, ΒΟΥΛΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 3)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μαραγκού 4, ΓΛΥΦΑ Α (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 2)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 3)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡ- ΓΕΙΑΣ ΜΕ ΙΕΠΑΦΗ ΝΕΡΟΥ Ο µετατροπέας κυµατικής ενέργειας µε διεπαφή νερού (14) είναι πλωτή µηχανή γραµµικού τύπου που µετατρέπει την ενέργεια των θαλασσίων κυµάτων σε ηλεκτρική ενέργεια. Αποτελείται από ένα εύκαµπτο, υδατοστεγή πλωτό σωλήνα (16) που περιέχει δύο γραµµικέςδιατάξεις µονάδων ισχύος (12) ένα σύστηµα ηλεκτρικής γεννήτριας µετά των παρελκόµενων της εντός υδατοστεγούς διαµερίσµατος (13) και ποσότητα νερού. Κάθε µονάδα ισχύος αποτελείται από προστατευτικό κλωβό (1), ζεύγος πλωτήρων (2) και σύστηµα µετάδοσηςκαι µετατροπής (3, 9, 7, 10, 6, 11) της κίνησης των πλωτήρων σε περιστροφική κίνηση του άξονα (4). Οι άξονες συνδέονται µεταξύ των µε συνδέσµους cardan (5), σχηµατίζοντας ένα αρθρωτό άξονα κοινό για κάθε διάταξη, που µεταφέρει τη κίνηση των πλωτήρων(2) στην ηλεκτρογεννήτρια (13). Το κύµα θέτει σε ταλάντωση το πλωτό σωλήνα (16), το νερό εντός αυτού (17) παλινδροµεί οπότε λόγω άνωσης οι πλωτήρες (2) κινούµενοι (18, 19, 20, 21, 22) ενεργοποιούν την ηλεκτρογεννήτρια. Πολλοί µετατροπείς κυµατικής ενέργειας µε διεπαφή νερού µπορούν να συνδυαστούν σε διάταξη ζίγκζάγκ (23) προς εκµετάλλευση µεγάλου µετώπου κύµατος (24). Κεντρικός ηλεκτρικός αγωγός αναπτύσσεται κατά µήκος των πλωτών σωλήνων συνδεόµενος µε τις επί µέρους γεννήτριες, καταλήγοντας υποβρυχίως µέχρι τη στεριά για σύνδεση µε το δίκτυο της περιοχής. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61K 8/06 IPC8: A61K 8/67 IPC8: A61K 8/92 IPC8: A61K 8/97 IPC8: A61Q 19/08 IPC8: A61Q 19/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΙΓΑΛΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Σαµουήλ 36, ΙΛΙΟΝ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΣΙΓΑΛΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Γούναρη 106, ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Γούναρη 106,13451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ- ΘΕΣΗ ΕΝΥ ΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΥΤΙ- ΙΚΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η συγκεκριµένη ενυδατική και αντιρυτιδική κρέµα προσώπου είναι ένα φυσικό παρασκεύασµα, που αποτελείται από τα εξής φυσικά συστατικά: αγνό πιστοποιηµένο κερί µέλισσας, κερί φάλαινας, ελαιόλαδο, αµυγδαλέλαιο, ροδέλαιο, τριανταφυλέλαιο, βιταµίνη Α, βιταµίνη Ε, σταφυλοσπορέλαιο και πορτοκαλέλαιο. Αποτελεί µια κρέµα εξωτερικής επάλειψης του προσώπου που ενυδατώνει το δέρµα επί 24ώρου βάσεως έτσι ώστε η επιδερµίδα να θρέφεται µε όλα τα απαραίτητα συστατικά, προσφέροντάς της τη ζωτική ενέργεια που χρειάζεται µε αποτέλεσµα να φαίνεται πιο υγιής και πιο λαµπερή. Η καθηµερινή χρήση της απαλύνει τις ρυτίδες, προλαµβάνοντας παράλληλα και τη δηµιουργία νέων, έτσι ώστε να αναπλάθεται η επιδερµίδα και να φαίνεται πιο λεία, ανανεωµένη και νεανική, καταπολεµώντας µε τον τρόπο αυτό τις επιπτώσεις του χρόνου. 15

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61K 8/04 IPC8: A61K 8/92 IPC8: A61K 8/67 IPC8: A61K 8/60 IPC8: A61K 8/98 IPC8: A61Q 19/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΙΓΑΛΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Σαµουήλ 36, ΙΛΙΟΝ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΣΙΓΑΛΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Γούναρη 106, ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Γούναρη 106,13451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ- ΘΕΣΗ ΚΡΕΜΑΣ ΠΙΛΙΝΓΚ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η κρέµα πίλινγκ προσώπου αποτελεί φυσικό παρασκεύασµα, που αποτελείται από τα εξής φυσικά συστατικά: αγνό πιστοποιηµένο κερί µέλισσας, αγνό ελαιόλαδο, σταγόνες λεβάντας, µέλι, ζάχαρη, βιταµίνη Α. Αποτελεί µια κρέµα εξωτερικής επάλειψης του προσώπου,η συχνή χρήση της οποίας τονώνει, περιποιείται την επιδερµίδα, αφαιρεί τα στίγµατα του προσώπου, αποµακρύνει τα νεκρά κύτταρα, έτσι ώστε η επιδερµίδα να θρέφεται µε όλα τα απαραίτητα συστατικά, να τονώνεται και να ενδυναµώνει προσφέροντάς της τη ζωτική ενέργεια που χρειάζεται µε αποτέλεσµα να φαίνεται πιο υγιής και πιο λαµπερή, λεία και ανανεωµένη. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61P 17/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΙΓΑΛΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Σαµουήλ 36, ΙΛΙΟΝ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΣΙΓΑΛΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Γούναρη 106, ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Γούναρη 106,13451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ- ΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ Η συγκεκριµένη παραδοσιακή κρέµα για εγκαύµατα είναι φυσικό παρασκεύασµα, που αποτελείται από τα εξής φυσικά συστατικά: αγνό κερί µέλισσας, λάδι ελιάς, ένα (1) κοµµάτι ξύγκι (πάνα αρνιού), λυγαριά ήκαναπίτσα, µαστίχα Χίου κοπανιστή σε µορφή σκόνης και λίγο τσίπουρο. Αποτελεί µια κρέµα εξωτερικής επάλειψης της επιδερµίδας που θρέφει την ήδη ταλαιπωρηµένη από τα εγκαύµατα επιδερµίδα µε όλα τα απαραίτητα συστατικά, δηµιουργώντας νέους ιστούς και αναπλάθοντας το δέρµα αποφεύγοντας παράλληλα τη διατήρηση των σηµαδιών στον εγκαυµατία. 16

19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61K 9/06 IPC8: A61Q 19/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΙΓΑΛΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Σαµουήλ 36, ΙΛΙΟΝ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΣΙΓΑΛΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Γούναρη 106, ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Γούναρη 106,13451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ- ΘΕΣΗ ΚΡΕΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΑ ΕΣ Η συγκεκριµένη κρέµα για πανάδες αποτελεί φυσικό παρασκεύασµα, που αποτελείται από τα εξής υλικά: καθαρό πιστοποιηµένο κερί µέλισσας, αγνό ελαιόλαδο, τρεις (3) παιδικές ασπιρίνες αυγού, ένα (1) ασπράδι αυγού, δύο (2) κουτάλια σούπας ελαιόλαδο, δύο (2) σταγόνες λεµονιού. Αποτελεί µια κρέµα εξωτερικής επάλειψης της επιδερµίδας και η οποία παρασκευάζεται κατόπιν παραγγελίας, η συχνή χρήση της οποίας καταπολεµά τις ήδη υπάρχουσες πανάδες και προλαµβάνει τη δηµιουργία νέων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61K 8/06 IPC8: A61K 8/67 IPC8: A61K 8/92 IPC8: A61K 8/98 IPC8: A61Q 19/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΙΓΑΛΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Σαµουήλ 36, ΙΛΙΟΝ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΣΙΓΑΛΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Γούναρη 106, ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Γούναρη 106,13451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ- ΘΕΣΗ ΕΝΥ ΑΤΙΚΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Η συγκεκριµένα ενυδατική κρέµα κάτω άκρων είναι ένα φυσικό παρασκεύασµα, που αποτελείται από τα εξής φυσικά συστατικά: αγνό κερί µέλισσας, αµυγδαλέλαιο, κερί φάλαινας, ελαιόλαδο, βιταµίνη Ε, βιταµίνη Α, βιταµίνη C, έλαια φουντουκέλαιου, βερυκοκέλαιο, πορτοκαλέλαιο και µέλι. Αποτελεί µια κρέµα εξωτερικής επάλειψης του δέρµατος η συχνή χρήση της οποίας ενυδατώνει, ενδυναµώνει, τονώνει, θρέφει µε όλα τα απαραίτητα συστατικά αποφεύγοντας την αφυδάτωση, αφαιρώντας τα νεκρά κύτταρα των κάτω άκρων, έτσι ώστε να αναπλάθεται η επιδερµίδα, να αποφεύγεται η ξηροδερµία και να φαίνεται πιο λεία και ενυδατωµένη. 17

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61K 8/06 IPC8: A61K 8/92 IPC8: A61K 8/97 IPC8: A61K 8/98 IPC8: A61Q 19/00 IPC8: A61P 17/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΙΓΑΛΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Σαµουήλ 36, ΙΛΙΟΝ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΣΙΓΑΛΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Γούναρη 106, ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Γούναρη 106,13451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ- ΘΕΣΗ ΚΡΕΜΑΣ ΓΙΑ ΕΚΖΕΜΑ ΚΝΗ- ΣΜΟΥ Η συγκεκριµένη φυσική κρέµα για έκζεµα κνησµού αποτελεί φυσικό παρασκεύασµα, που αποτελείται από τα κάτωθι φυσικά συστατικά: αγνό κερί µέλισσας, ελαιόλαδο, µέλι, φρέσκο χυµό λεµονιού. Αποτελεί µια κρέµα εξωτερικής επάλειψης της επιδερµίδας που η συχνή χρήση της θρέφει την επιδερµίδα µε όλα τα απαραίτητα συστατικά, την ενδυναµώνει, την τονώνει, την ενυδατώνει και καταπολεµά το έκζεµα κνησµού από την επιδερµίδα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03D 1/06 IPC8: F03D 11/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάτµου 19, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/02/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΑΤΡΗΤΩΝ ΠΑΝΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥΣ Αντικατάσταση πανιών ανεµόµυλου (1), µε πολυεστέρα διάτρητα πανιά (3). Έτσι επιτυγχάνουµε την προστασία του ανεµόµυλου από τους δυνατούς ανέµους, απαλλαγή από την κοπιαστική καθηµερινή εργασία (άνοιγµα και κλείσιµο) των πανιών και τέλος τέσσερις φορές µεγαλύτερη διάρκεια ζωής των πανιών. 18

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων 2012-13. Οι τιμές περιλαμβάνουν το ΦΠΑ. Ισχύει από τον Οκτώβριο του 2012 και καταργεί κάθε προηγούμενο

Κατάλογος προϊόντων 2012-13. Οι τιμές περιλαμβάνουν το ΦΠΑ. Ισχύει από τον Οκτώβριο του 2012 και καταργεί κάθε προηγούμενο Ο ΜΑΔΙΚ Η ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθμός Αδείας 1 ΕΠ ΙΣ Τ ΟΛΗ Hellenic Post ικά λ υ λα η λ λ ς! τά α α σ κ τα έες δ ι ε μ ου τις χ ε έ τ ρ ε πα ιήσ ς ο α π Σ υλο α ν για Κατάλογος προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι µονάδες θα έχουν δυνατότητα παραγωγής 6,000 lt πόσιµου νερού ανά ηµέρα τα 15τεµ και 12000 ltr τα 6 τεµ και Θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα