Δηµιουργία νανοδοµών στην επιφάνεια πυριτίου µε laser για καινοτόµες οπτοηλεκτρονικές εφαρµογές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηµιουργία νανοδοµών στην επιφάνεια πυριτίου µε laser για καινοτόµες οπτοηλεκτρονικές εφαρµογές"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Δηµιουργία νανοδοµών στην επιφάνεια πυριτίου µε laser για καινοτόµες οπτοηλεκτρονικές εφαρµογές Μαρία Κάνδυλα, Δόκιµος Ερευνήτρια, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Παύλος Λαγουδάκης, Professor, University of Southampton Δόµνα Κοτσιφάκη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Δεκέµβριος 2013

2 Summary Silicon substrates, covered with uniform and quasi-periodic microspikes or nanospikes, were fabricated by irradiation of silicon by a large number of laser pulses in SF 6 gas or water, respectively. The microspikes were created by irradiation with nanosecond laser pulses, while the nanospikes with femtosecond laser pulses. Nanostructured silicon substrates were coated by a thin layer of ZnO, using pulsed laser deposition. A Si/ZnO heterojunction with large surface area was formed and its structural, optical, and electrical properties were characterized. Additionally, nanostructured silicon substrates were coated by thin layers of Ag or Cu/Au and employed as substrates for optical trapping of polystyrene nanobeads. The optical forces in the presence of the nanostructured, coated substrates increased ten times compared with optical forces induced in a conventional optical trap. The optical force and the quality factor of the optical trap decay exponentially with the distance from the coated, nanostructured substrates, following the decay of the near field of the metallic nanospikes. The formation of metallic nanostructures on the surface of the silicon substrates results in electromagnetic near-field enhancement due to the excitation of plasmon resonances during optical trapping, increasing the quality factor and the trapping force close to the surface. Περίληψη Στην εργασία αυτή κατασκευάσθηκαν υποστρώµατα πυριτίου καλυµένα µε οµοιόµορφες και ηµιπεριοδικές µικροακίδες ή νανοακίδες, οι οποίες δηµιουργήθηκαν από την ακτινοβόληση του πυριτίου µε µεγάλο αριθµό παλµών laser µέσα σε αέριο SF 6 ή νερό, αντίστοιχα. Οι µικροακίδες δηµιουργήθηκαν µε παλµούς nanosecond laser ενώ οι νανοακίδες µε παλµούς femtosecond laser. Τα νανοδιαµορφωµένα υποστρώµατα πυριτίου επιστρώθηκαν µε ένα λεπτό στρώµα ZnO µε τη µέθοδο της παλµικής εναπόθεσης µε laser. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργήθηκε µια ετεροδοµή Si/ZnO µε µεγάλη ενργό επιφάνεια και µελετήθηκαν οι δοµικές, οπτικές και ηλεκτρικές της ιδιότητες. Επίσης, νανοδιαµορφωµένα δείγµατα πυριτίου επιστρώθηκαν µε λεπτά υµένια Ag ή Cu/Au και χρησιµοποιήθηκαν ως υποστρώµατα για την οπτική παγίδευση νανοσφαιριδίων πολυστυρενίου. Οι οπτικές δυνάµεις παρουσία των επιστρωµένων, νανoδιαµορφωµένων υποστρωµάτων παρουσίασαν

3 δεκαπλάσιο µέτρο σε σχέση µε τις δυνάµεις µιας συµβατικής οπτικής παγίδας. Οι οπτικές δυνάµεις και ο συντελεστής ποιότητας της οπτικής παγίδας µειώνονται εκθετικά µε την απόσταση από τα επιστρωµένα, νανοδιαµορφωµένα υποστρώµατα, ακολουθώντας την εκθετική πτώση του τοπικού ηλεκτροµαγνητικού πεδίου των µεταλλικών νανοακίδων. Η ανάπτυξη µεταλλικών νανοδοµών στην επιφάνεια των υποστρωµάτων πυριτίου συµβάλει στην ενίσχυση του τοπικού ηλεκτροµαγνητικού πεδίου µέσω της διέγερσης επιφανειακών πλασµονίων κατά τη διαδικασία της οπτικής παγίδευσης, οδηγώντας στην ενίσχυση του συντελεστή ποιότητας και της οπτικής δύναµης κοντά στα υποστρώµατα.

4 1. Εισαγωγή Ο στόχος της παρούσας ερευνητικής µελέτης είναι η δηµιουργία µικροακίδων και νανοακίδων στην επιφάνεια δειγµάτων πυριτίου µε ακτινοβόληση µε παλµικά συστήµατα laser και η χρήση των δειγµάτων αυτών για την ανάπτυξη οπτικών και ηλεκτρονικών διατάξεων. Στα πλαίσια της µελέτης ολοκληρώθηκαν τέσσερεις ενότητες εργασίας, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω ως προς τη µεθοδολογία και τα αποτελέσµατά τους. 2. Ενότητα εργασίας 1: Βελτιστοποίηση πειραµατικών παραµέτρων για τη δηµιουργία µικροδοµών. Ο σκοπός αυτής της ενότητας εργασίας είναι η ανάπτυξη µικροακίδων στην επιφάνεια πυριτίου, κατά την ακτινοβόληση του πυριτίου µε µεγάλο αριθµό παλµών laser µέσα σε κατάλληλο χηµικό περιβάλλον αερίου SF 6. Η ενότητα ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και έχουµε δηµιουργήσει δείγµατα πυριτίου καλυµµένα µε οµοιόµορφες ηµιπεριοδικές ακίδες. Α. Πειραµατική διάταξη Η πειραµατική διάταξη που αναπτύξαµε στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών απεικονίζεται σχηµατικά στην Εικόνα 1: Εικόνα 1: Σχηµατική αναπαράσταση πειραµατικής διάταξης. Το σύστηµα laser είναι ένα παλµικό Q-switched Nd:YAG laser µε διάρκεια παλµού 10 ns, επαναληπτικότητα παλµών 10 Hz, µέση ενέργεια 25 mj ανά παλµό και µπορεί να λειτουργήσει τόσο στο θεµελιώδες µήκος κύµατος των 1064 nm όσο και στις αρµονικές αυτού µε µήκη κύµατος 532 nm, 355 nm και 266 nm. Οι παλµοί που εξέρχονται από το laser καθοδηγούνται προς την πειραµατική διάταξη µε ένα σύστηµα από καθρέπτες και εστιάζονται στην επιφάνεια του δείγµατος µε τη χρήση

5 ενός φακού εστιακής απόστασης 20 cm, η απόσταση του οποίου από το δείγµα είναι µεταβαλλόµενη ώστε να προσαρµόζεται ανάλογα η διάµετρος της δέσµης στην επιφάνεια του δείγµατος. Τα δείγµατα πυριτίου τοποθετούνται µέσα σε ένα θάλαµο κενού. Ο θάλαµος εκκενώνεται µέχρι τα 10-3 mbar µε τη χρήση µιας περιστροφικής αντλίας (rotary pump) και στη συνέχεια τον γεµίζουµε µε αέριο SF 6 σε πίεση mbar. Το δείγµα ακτινοβολείται µε ένα µεγάλο αριθµό παλµών, συνήθως παλµούς. Οι παλµοί εισέρχονται στο θάλαµο κενού µέσα από ένα παράθυρο από χαλαζία, το οποίο βρίσκεται στην πάνω επιφάνεια του θαλάµου. Οι δοµές που σχηµατίζονται στην επιφάνεια του πυριτίου εξετάζονται µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο SEM. Μία φωτογραφία της διάταξης από το εργαστήριό µας παρουσιάζεται στην Εικόνα 2. Β. Αποτελέσµατα Εικόνα 2: Φωτογραφία πειραµατικής διάταξης. Στην Εικόνα 3 φαίνεται η απεικόνιση SEM υπό γωνία 45 ενός δείγµατος πυριτίου το οποίο έχει ακτινοβοληθεί µε 1000 παλµούς laser µε µήκος κύµατος 355 nm και φωτεινή ροή 0.9 J/cm 2, µέσα σε θάλαµο κενού γεµισµένο µε αέριο SF 6 σε πίεση 500 mbar. Η επιφάνεια φαίνεται µαύρη µε γυµνό µάτι αλλά στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο φαίνεται ότι είναι καλυµµένη µε κωνικές ακίδες πυριτίου, οι οποίες έχουν διάµετρο µικρότερη από 2 µm στην κορυφή. Εικόνα 3: Ακτινοβοληµένη επιφάνεια πυριτίου στο µικροσκόπιο SEM.

6 Η πιο κρίσιµη παράµετρος για τη δηµιουργία των ακίδων είναι η ένταση της δέσµης laser. Στην Εικόνα 4 φαίνονται τα αποτελέσµατα της ακτινοβόλησης της ίδιας επιφάνειας πυριτίου για τρεις διαφορετικές τιµές της έντασης laser, κρατώντας όλες τις υπόλοιπες συνθήκες ίδιες, δηλαδή 1000 παλµοί laser, µήκος κύµατος 355 nm και πίεση αερίου SF mbar. Η Εικόνα 4α, η οποία αντιστοιχεί σε φωτειµή ροή 0.7 J/cm 2, δείχνει ότι αν η ένταση της δέσµης laser είναι χαµηλότερη από όσο χρειάζεται τότε η επιφάνεια του πυριτίου αποκτά µια πιο ήπια µορφολογία η οποία δε χαρακτηρίζεται από ακίδες. Οι ακίδες εµφανίζονται στην Εικόνα 4β, η οποία αντιστοιχεί σε φωτεινή ροή 0.9 J/cm 2, ενώ αν αυξήσουµε κι άλλο την ένταση του laser σχηµατίζεται κρατήρας στην επιφάνεια του πυριτίου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4γ, η οποία αντιστοιχεί σε φωτεινή ροή 1.2 J/cm 2. Εικόνα 4α: Απεικόνιση SEM ακτινοβοληµένου δείγµατος πυριτίου µε φωτεινή ροή 0.7 J/cm 2. Εικόνα 4β: Απεικόνιση SEM ακτινοβοληµένου δείγµατος πυριτίου µε φωτεινή ροή 0.9 J/cm 2. Εικόνα 4γ: Απεικόνιση SEM ακτινοβοληµένου δείγµατος πυριτίου µε φωτεινή ροή 1.2 J/cm 2. Οι άλλες παράµετροι που υπεισέρχονται στη δηµιουργία των ακίδων είναι η πίεση του αερίου SF 6 και ο αριθµός των παλµών laser που ακτινοβολούν το δείγµα. Δοκιµάσαµε τη δηµιουργία ακίδων σε δύο διαφορετικές πιέσεις SF 6, στα 500 mbar και στα 800 mbar, και δεν παρατηρήσαµε διαφορά στη µορφολογία των ακίδων. Κρατήσαµε τον αριθµό των παλµών laser από 1000 παλµούς και άνω, ώστε οι ακίδες να είναι καλά σχηµατισµένες. Γ. Παραδοτέα Το παραδοτέο της πρώτης ενότητας εργασίας είναι η ανάπτυξη µικροακίδων στην επιφάνεια πυριτίου και ο χαρακτηρισµός τους. Στις προηγούµενες παραγράφους παρουσιάσαµε την πειραµατική διάταξη που αναπτύξαµε για τη δηµιουργία µικροακίδων και τα αποτελέσµατα που πήραµε. Η δηµιουργία µικροακίδων στην επιφάνεια πυριτίου ήταν επιτυχηµένη και οι πειραµατικές παράµετροι έχουν βελτιστοποιηθεί για τη δηµιουργία λεπτών και πυκνών ακίδων στην επιφάνεια του πυριτίου.

7 3. Ενότητα εργασίας 2: Βελτιστοποίηση πειραµατικών παραµέτρων για τη δηµιουργία νανοδοµών. Ο σκοπός αυτής της ενότητας εργασίας είναι η ανάπτυξη νανοακίδων στην επιφάνεια πυριτίου, κατά την ακτινοβόληση του πυριτίου µε µεγάλο αριθµό παλµών femtosecond laser µέσα σε νερό. Η ενότητα ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στο University of Southampton, UK, και έχουµε δηµιουργήσει δείγµατα πυριτίου καλυµµένα µε οµοιόµορφες ηµιπεριοδικές νανοακίδες. Α. Πειραµατική διάταξη Η πειραµατική διάταξη που αναπτύξαµε στο University of Southampton απεικονίζεται σχηµατικά στην Εικόνα 5: Εικόνα 5: Σχηµατική αναπαράσταση πειραµατικής διάταξης. Το σύστηµα laser είναι ένα παλµικό femtosecond Ti:sapphire laser µε διάρκεια παλµού 200 fs, µήκος κύµατος 800 nm και επαναληπτικότητα παλµών 20 KHz. Για τους σκοπούς του πειράµατος, χρησιµοποιήσαµε ένα µη γραµµικό κρύσταλλο διπλασιασµού της συχνότητας στην έξοδο του laser και υποδιπλασιάσαµε το µήκος κύµατος στα 400 nm. Οι παλµοί που εξέρχονται από το laser καθοδηγούνται προς την πειραµατική διάταξη µε ένα σύστηµα από καθρέπτες και εστιάζονται στην επιφάνεια του δείγµατος µε τη χρήση ενός φακού εστιακής απόστασης 5 cm ή µε ένα φακό µικροσκοπίου, η απόσταση του οποίου από το δείγµα είναι µεταβαλλόµενη ώστε να προσαρµόζεται ανάλογα η διάµετρος της δέσµης στην επιφάνεια του δείγµατος. Τα δείγµατα πυριτίου τοποθετούνται µέσα σε ένα δοχείο µε απεσταγµένο νερό. Αφήνουµε το δείγµα να ακτινοβοληθεί 3-5 s µέσα στο νερό και στη συνέχεια εξετάζουµε τη µορφολογία της επιφάνειας µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο SEM.

8 Β. Αποτελέσµατα Στην Εικόνα 6 φαίνεται η απεικόνιση SEM υπό γωνία 45 ενός δείγµατος πυριτίου το οποίο έχει ακτινοβοληθεί για 3 s µέσα σε νερό. Παρατηρούµε ότι στην περιοχή στην οποία έχει ακτινοβοληθεί η επιφάνεια, η µορφολογία έχει αλλάξει. Εικόνα 6: Ακτινοβοληµένη επιφάνεια πυριτίου στο µικροσκόπιο SEM. Στην Εικόνα 7 φαίνεται η ίδια επιφάνεια µε την Εικόνα 6, σε µεγαλύτερη µεγέθυνση. Παρατηρούµε ότι η ακτινοβοληµένη επιφάνεια έχει καλυφθεί από νανοακίδες ύψους περίπου 500 nm, µε διάµετρο περίπου 150 nm. Εικόνα 7: Ακτινοβοληµένη επιφάνεια πυριτίου στο µικροσκόπιο SEM. Με το femtosecond σύστηµα laser δηµιουργούµε νανοακίδες στην επιφάνεια του πυριτίου, ενώ µε το nanosecond σύστηµα laser δηµιουργούµε µικροακίδες. Η διαφορά οφείλεται στη διαφορετική διάρκεια των παλµών που παράγει το κάθε σύστηµα. Όταν το υλικό ακτινοβολείται µε femtosecond παλµούς, η επιφάνειά του λιώνει πάρα πολύ γρήγορα και από τη συµβολή του φωτός που διαθλάται και σκεδάζεται από τη λιωµένη επιφάνεια, δηµιουργούνται τριχοειδή κύµατα (capillary waves). Η λιωµένη επιφάνεια ψύχεται γρήγορα, επειδή βρίσκεται µέσα σε νερό, και οι κυµατισµοί στερεοποιούνται, δηµιουργώντας µια ανοµοιόµορφη επιφάνεια. Οι επόµενοι παλµοί του laser απορροφούνται ανοµοιόµορφα λόγω της τραχύτητας της επιφάνειας και µετά από µεγάλο αριθµό παλµών, οι αρχικοί κυµατισµοί διαµορφώνονται σε νανοακίδες [1]. Με τους nanosecond παλµούς, µέχρι να

9 ολοκληρωθεί η απορρόφηση των παλµών και να λιώσει η επιφάνεια, τα τριχοειδή κύµατα έχουν αποσβεσθεί και έχουν αντικατασταθεί από µικροµετρικών διαστάσεων κυµατισµούς, οι οποίοι στεροποιούνται στην επιφάνεια και οδηγούν σε µικροακίδες. Γ. Παραδοτέα Το παραδοτέο της δεύτερης ενότητας εργασίας είναι η ανάπτυξη νανοακίδων στην επιφάνεια πυριτίου και ο χαρακτηρισµός τους. Στις προηγούµενες παραγράφους παρουσιάσαµε την πειραµατική διάταξη και τα αποτελέσµατα που πήραµε. Η δηµιουργία νανοακίδων στην επιφάνεια πυριτίου ήταν επιτυχηµένη και τα δείγµατα που φτιάξαµε σε αυτή την ενότητα εργασίας χρησιµοποιήθηκαν ως υποστρώµατα σε άλλες ενότητες εργασίας. Επειδή το σύστηµα laser που χρησιµοποιήσαµε είχε µικρή ενέργεια ανά παλµό, εστιάσαµε πολύ ισχυρά τη δέσµη για να αποκτήσουµε την απαραίτητη φωτεινή ροή ώστε να δηµιουργηθούν οι νανοακίδες. Για τον ίδιο λόγο, χρειάστηκε πολύ µεγαλύτερος αριθµός παλµών από ότι µε το nanosecond σύστηµα laser που χρησιµοποιήσαµε στην πρώτη ενότητα εργασίας για τη δηµιουργία των ακίδων. 4. Ενότητα εργασίας 3: Ανάπτυξη ηµιαγώγιµων διατάξεων. Ο σκοπός αυτής της ενότητας εργασίας είναι η ανάπτυξη ηµιαγώγιµων διατάξεων, βασισµένων σε νανοδιαµορφωµένα δείγµατα πυριτίου τα οποία παρουσιάζουν µεγάλη ενεργό επιφάνεια κατάλληλη για εφαρµογές. Η ενότητα αυτή ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. Νανοδιαµορφωµένα δείγµατα πυριτίου µε µορφολογία παρόµοια µε αυτή που απεικονίζεται στην Εικόνα 7 επιστρώθηκαν µε ένα στρώµα ZnO και µελετήθηκαν οι ιδιότητες της προκύπτουσας ετεροδοµής. Το ZnO είναι ένας ηµιαγωγός n-τύπου µε ευρύ ενεργειακό διάκενο (3.37 ev) [2], που ακτινοβολεί/απορροφά στο κυανό/υπεριώδες µέρος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος και γι αυτό το λόγο µελετάται η εφαρµογή του σε διατάξεις LED (light emitting devices) και υπεριώδεις φωτοδιόδους. Επειδή η δηµιουργία p-τύπου ZnO παρουσιάζει αυξηµένες δυσκολίες, εξαιτίας της περιορισµένης διαλυτότητας των στοιχείων νόθευσης, οι περισσότερες ηλεκτρονικές και οπτοηλεκτρονικές διατάξεις ZnO βασίζονται σε ετεροδοµές µεταξύ του ZnO και άλλων ηµιαγώγιµών στοιχείων, µε κυριότερο το πυρίτιο. Α. Πειραµατική διάταξη Για την εναπόθεση ενός στρώµατος ZnO πάνω σε υπόστρωµα νανοδιαµορφωµένου πυριτίου χρησιµοποιήσαµε τη µέθοδο της παλµικής εναπόθεσης laser (PLD), η οποία υλοποιήθηκε µε την παρακάτω πειραµατική διάταξη που βρίσκεται στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών:

10 Εικόνα 8: Σχηµατική αναπαράσταση πειραµατικής διάταξης PLD. Το υπόστρωµα διαµορφωµένου πυριτίου εισάγεται σε ένα θάλαµο κενού και τοποθετείται απέναντι και σε µικρή απόσταση (~ 50 mm) από ένα στόχο στοιχειακού ψευδαργύρου. Ο θάλαµος εκκενώνεται µε τη βοήθεια ενός συστήµατος αντλιών σε πίεση κενού 10-5 mbar και στη συνέχεια ο στόχος ψευδαργύρου ακτινοβολείται από ένα µεγάλο αριθµό παλµών laser, που παράγονται από ένα Q-switched Nd:YAG laser (µήκος κύµατος 355 nm, διάρκεια παλµού 10 ns). Λόγω της µεγάλης ενέργειας των παλµών laser, η περιοχή του ψευδαργύρου η οποία ακτινοβολείται υφίσταται αποδόµηση και δηµιουργείται πλάσµα, το οποίο εκτονώνεται κάθετα προς τη επιφάνεια του ψευδαργύρου και κινείται προς τη γειτονική επιφάνεια του πυριτίου. Για τη δηµιουργία ZnΟ, καθαρό οξυγόνο εισάγεται στο θάλαµο κατά την ακτινοβόληση του ψευδαργύρου µέσω µιας βαλβίδας αερίου. Έτσι, ο ελεύθερος ψευδάργυρος αντιδρά µε το οξυγόνο και µετά από ένα αρκετά µεγάλο αριθµό παλµών laser, σχηµατίζεται ένα λεπτό υµένιο ZnΟ στην επιφάνεια του πυριτίου. Στην Εικόνα 9 φαίνεται µια φωτογραφία του πλάσµατος του ψευδαργύρου που ακτινοβολείται από το laser µέσα σε περιβάλλον οξυγόνου: Εικόνα 9: Φωτογραφία πλάσµατος ψευδαργύρου που εκτονώνεται µέσα σε περιβάλλον οξυγόνου.

11 Οι ατέλειες αυτές οφείλονται συνήθως σε κενά οξυγόνου και ψευδαργύρου ή σε ενδοπλεγµατικά άτοµα οξυγόνου και ψευδαργύρου [3]. Εικόνα 12: Φάσµα φωτοφωταύγειας ZnO πάνω σε νανοδιαµορφωµένο πυρίτιο. Η εικόνα 13 δείχνει τις ηλεκτρικές χαρακτηριστικές καµπύλες ρεύµατος τάσης (I-V) της ετεροδοµής νανοδιαµορφωµένου Si/ZnO σε γραµµική και ηµιλογαριθµική κλίµακα. Παρατηρούµε ότι η ηλεκτρική απόκριση της δοµής είναι µη γραµµική µε διοδική συµπεριφορά. Για τις καµπύλες αυτές εφαρµόστηκε αρνητική τάση στο πυρίτιο p-τύπου και θετική τάση στο n-τύπου ZnO, γι αυτό η ετεροδοµή άγει ρεύµα όταν αναστρέφεται η εφαρµοσµένη πολικότητα, ενώ δεν άγει για ορθή πολικότητα. Ο λόγος ανόρθωσης (rectification ratio) είναι αρκετά υψηλός, I forward /I reverse 473 στα 30 V. Το ρεύµα διαρροής στην ανάστροφη πόλωση είναι µόλις 0.21 µa στα 30 V. Χρησιµοποιώντας τη χαρακτηριστική εξίσωση της διόδου, I = I s exp qv nkt 1, οπου I s είναι το ρεύµα κορεσµού, q είναι το φορτίο του ηλεκτρονίου, n είναι ο συντελεστής ιδανικότητας, k η σταθερά Boltzmann και T η θερµοκρασία, βρίσκουµε n = Καθώς η τιµή του συντελεστή ιδανικότητας είναι µεγαλύτερη του 2, συµπεραίνουµε ότι η δίοδος δεν είναι ιδανική, κυρίως λόγω ατελειών στο ZnO και επιφανειακών καταστάσεων.

12 Εικόνα 13: Χαρακτηριστική ρεύµατος-τάσης της ετεροδοµής νανοδιαµορφωµένου Si/ZnO. Η µέθοδος που παρουσιάζεται σε αυτή την ενότητα εργασίας µπορεί να εφαρµοστεί σε πολλά και διαφορετικά είδη νανοδοµηµένων ηµιαγώγιµων δοµών, προσφέροντας ένα χρήσιµο εργαλείο στους τοµείς της ηλεκτρονικής και της οπτοηλεκτρονικής. Γ. Παραδοτέα Το παραδοτέο της τρίτης ενότητας εργασίας είναι η ανάπτυξη ηµιαγώγιµων διατάξεων πάνω σε δείγµατα πυριτίου διαµορφωµένης επιφάνειας. Σχηµατίστηκε διοδική ετεροδοµή Si/ZnO πάνω σε νανοδιαµορφωµένη περιοχή πυριτίου µεγάλης ενεργού επιφάνειας και χαρακτηρίσθηκαν οι οπτικές και ηλεκτρικές της ιδιότητες. Βρέθηκε ότι διατηρούνται οι οπτικές ιδιότητες του ZnO και σχηµατίζεται επαφή p-n µε µεγάλο λόγο ανόρθωσης (rectification ratio) και µικρό ρεύµα διαρροής. Στο σχηµατισµό των ετεροδοµών χρειάζεται προσοχή στο πάχος του υµενίου ZnO που εναποτίθεται πάνω στο νανοδιαµορφωµένο πυρίτιο, ώστε να διατηρηθεί η µορφολογία του υποστρώµατος. 5. Ενότητα εργασίας 4: Ανάπτυξη µεταλλικών διατάξεων. Ο σκοπός αυτής της ενότητας εργασίας είναι η επίστρωση νανοακίδων πυριτίου µε λεπτά µεταλλικά υµένια (Ag, Au) και η χρήση τους ως υποστρώµατα οπτικής παγίδευσης. Η ενότητα αυτή ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στο University of Southampton, UK. Η χρήση τέτοιων δειγµάτων ως υποστρώµατα πάνω από τα οποία µελετήθηκε το φαινόµενο της οπτικής παγίδευσης, οδήγησε σε σηµαντική αύξηση των δυνάµεων της οπτικής παγίδας, πράγµα που είναι σηµαντικό για την παγίδευση νανοσωµατιδίων, τα οποία παρουσιάζουν περιορισµένη επιτυχία παγίδευσης από τις συµβατικές οπτικές παγίδες. Η αύξηση των δυνάµεων της οπτικής παγίδας οφείλεται στην ενίσχυση του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου γύρω από τις µεταλλικές νανοδοµές.

13 Α. Πειραµατική διάταξη Δείγµατα νανοδιαµορφωµένου πυριτίου, παρόµοια µε αυτά που απεικονίζονται στην Εικόνα 7, επιστρώθηκαν µέσω θερµικής εναπόθεσης µε λεπτά υµένια Ag (50 nm) ή Cu/Au (5 nm Cu, 50 nm Au) και χρησιµοποιήθηκαν ως υποστρώµατα οπτικής παγίδευσης στη διάταξη που απεικονίζεται στην Εικόνα 14: Εικόνα 14: Σχηµατική αναπαράσταση οπτικής παγίδας. Ως laser παγίδευσης χρησιµοποιήθηκε ένα laser οπτικής ίνας συνεχούς λειτουργίας µε κορυφή εκποµπής στα 1074 nm και µε ρυθµό TEM 00. Το laser εστιάζεται ισχυρά µε έναν καταδυτικό αντικειµενικό φακό µεγέθυνσης 63x και αριθµητικό άνοιγµα (NA) 1.4 µέσα σε διάλυµα νανοσφαιριδίων πολυστυρενίου (400 nm διάµετρος) σε απιονισµένο νερό. Η οπτική παγίδα σχηµατίστηκε πάνω από νανοδιαµορφωµένα δείγµατα πυριτίου καλυµένα µε λεπτά υµένια Ag ή Cu/Au, παγιδεύοντας κάθε φορά ένα νανοσφαιρίδιο. Οι οπτικές δυνάµεις και ο συντελεστής ποιότητας της παγίδας µετρήθηκαν ως συνάρτηση της απόστασης της παγίδας από το νανοδιαµορφωµένο υπόστρωµα. Για το σκοπό αυτό, το υπόστρωµα τοποθετήθηκε πάνω σε πιεζοηλεκτρική µηχανοκίνητη βάση (piezo stage), η οποία ταλαντώνεται µε ελεγχόµενη ταχύτητα. Αυξάνοντας την ταχύτητα της ταλάντωσης µέχρι που το παγιδευµένο σωµατίδιο διαφεύγει από την παγίδα, µπορούµε να υπολογίσουµε την οπτική δύναµη που συγκρατούσε το σωµατίδιο. Γνωρίζοντας την ελάχιστη ταχύτητα διαφυγής, η δύναµη δίνεται από το νόµο του Stokes [4]: F = 6Kπηrv esc, όπου Κ είναι ένας συντελεστής διόρθωσης, η είναι ο συντελεστής ιξώδους του απιονισµένου νερού, r είναι η ακτίνα του παγιδευµένου σωµατιδίου και v esc η ταχύτητα διαφυγής.

14 Επειδή τα παγιδευµένα νανοσφαιρίδια είναι πολύ µικρών διαστάσεων, η απεικόνισή τους δεν είναι δυνατή µε οπτικό µικροσκόπιο και για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε η παρακάτω διάταξη: Εικόνα 15: Σχηµατική αναπαράσταση πειραµατικής διάταξης οπτικής παγίδευσης. Το laser υπερύθρου, που χρησιµοποιείται για την οπτική παγίδευση, εστιάζεται µέσω του αντικειµενικού φακού πάνω από το υπόστρωµα νανοδιαµορφωµένου πυριτίου, µέσα στο διάλυµα στο οποίο αιωρούνται τα νανοσφαιρίδια πολυστυρενίου. Ένα ασθενέστερο laser συνεχούς λειτουργίας µε κορυφή εκποµπής στα nm (µπλε ακτινοβολία), χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να παρατηρηθεί ο φθορισµός των παγιδευµένων νανοσφαιριδίων. Το δεύτερο laser εισέρχεται στον αντικειµενικό φακό και φτάνει στο επίπεδο των νανοσφαιριδίων ακολουθώντας το ίδιο οπτικό µονοπάτι µε το laser της οπτικής παγίδας. Ο φθορισµός που επάγεται από την ακτινοβόληση των νανοσφαιριδίων µε το µπλε laser συλλέγεται από µία εξωτερική κάµερα µε τη βοήθεια ενός συστήµατος διχρωικών κατόπτρων και φίλτρων, ώστε να διαχωριστεί το σήµα του φθορισµού από τις υπόλοιπες δέσµες laser της διάταξης. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να παρατηρούµε την κίνηση των νανοσφαιριδίων µέσα στο διάλυµα και να προσδιορίσουµε την ταχύτητα διαφυγής από την οπτική παγίδα. Β. Αποτελέσµατα Στην Εικόνα 16 φαίνονται τρία στιγµιότυπα που απεικονίζουν την παγίδευση και τη διαφυγή ενός νανοσφαιριδίου πολυστυρενίου από την οπτική παγίδα. Τα στιγµιότυπα αυτά καταγράφηκαν µε τη βοήθεια της διάταξης που απεικονίζεται στην Εικόνα 15 και δείχνουν το φθορισµό των νανοσφαιριδίων.

15 Εικόνα 16: Στιγµιότυπα παγίδευσης φθορίζοντος νανοσφαιριδίου πολυστυρενίου. Τα νανοσφαιρίδια παγιδεύτηκαν πάνω από νανοδιαµορφωµένα δείγµατα πυριτίου µε µεταλλική επικάλυψη Ag ή Cu/Au και µε τη µέθοδο της ταχύτητας διαφυγής προδιορίστηκαν οι οπτικές δυνάµεις της παγίδας για διάφορες αποστάσεις παγίδευσης πάνω από το υπόστρωµα πυριτίου. Μετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν επίσης πάνω από νανοδιοµορφωµένα υποστρώµατα πυριτίου χωρίς µεταλλική επίστρωση για αναφορά. Η Εικόνα 17 δείχνει τις οπτικές δυνάµεις συναρτήσει της ισχύος του laser παγίδευσης, όπως αναπτύχθηκαν πάνω από νανοδιαµορφωµένα υποστρώµατα πυριτίου χωρίς µεταλλική επίστρωση, για διάφορες αποστάσεις από το υπόστρωµα. Καθώς η ισχύς του laser παγίδευσης µεταβάλλεται από 600 mw σε 1200 mw, οι οπτικές δυνάµεις παίρνουν τιµές µεταξύ 0.2 pn και 5.5 pν. Επιπλέον, παρατηρούµε ότι οι δυνάµεις που ασκούνται στα παγιδευµένα νανοσφαιρίδια είναι ανάλογες της ισχύος του laser παγίδευσης. Παρόµοιες καµπύλες οπτικών δυνάµεων µετρήθηκαν και για τα υπόλοιπα δείγµατα πυριτίου µε µεταλλικές επιστρώσεις αλλά και πάνω από απλό γυάλινο υπόστρωµα, που είναι το σύνηθες υπόστρωµα στις συµβατικές οπτικές παγίδες. Βρέθηκε ότι οι επαγόµενες οπτικές δυνάµεις πάνω από νανοδιαµορφωµένα υποστρώµατα πυριτίου µε µεταλλική επίστρωση ενισχύθηκαν κατά ένα παράγοντα 10 σε σχέση µε τις δυνάµεις µιας συµβατικής οπτικής παγίδας µε γυάλινο υπόστρωµα. Εικόνα 17: Οπτικές δυνάµεις συναρτήσει της ισχύος του laser παγίδευσης για διάφορες αποστάσεις πάνω από νανοδιαµορφωµένο υπόστρωµα πυριτίου.

16 Από τις οπτικές δυνάµεις, µπορούµε να υπολογίσουµε το συντελεστή ποιότητας της οπτικής παγίδας, ο οποίος είναι ένα µέτρο της αποδοτικότητας της παγίδας. Ο συντελεστής ποιότητας, Q, ορίζεται ως Q = Fc/nP, όπου F είναι η οπτική δύναµη, c είναι η ταχύτητα του φωτός, P είναι η ισχύς του laser παγίδευσης και n ο δείκτης διάθλασης του µέσου στο οποίο αιωρούνται τα νανοσφαιρίδια. Η Εικόνα 18 δείχνει το συντελεστή ποιότητας των παγίδων που αναπτύχθηκαν πάνω από νανοδιαµορφωµένα υποστρώµατα πυριτίου µε µεταλλική επίστρωση ως συνάρτηση της απόστασης από το υπόστρωµα. Παρατηρούµε ότι ο συντελεστής ποιότητας, άρα και το µέτρο της οπτικής δύναµης, ελαττώνεται εκθετικά µε την απόσταση από το υπόστρωµα, πράγµα που επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των οπτικών δυνάµεων κοντά στα υποστρώµατα οφείλεται στην ενίσχυση του τοπικού ηλεκτροµαγνητικού πεδίου των ακίδων λόγω της διέγερσης επιφανειακών πλασµονίων. Εικόνα 18: Συντελεστής ποιότητας ως συνάρτηση της απόστασης από νανοδιαµορφωµένα υποστρώµατα πυριτίου µε µεταλλική επίστρωση. Συγκρίνοντας τις επιστρώσεις Ag και Cu/Au, βρέθηκε ότι η επίστρωση Cu/Au άγει καλύτερα τη θερµότητα που αναπτύσεται στην περιοχή της οπτικής παγίδας, µε αποτέλεσµα να επιτρέπει την οπτική παγίδευση πιο κοντά στο υπόστρωµα, χωρίς τη δηµιουργία τυρβώδους ροής, η οποία εµποδίζει την παγίδευση και την απεκόνιση των νανοσφαιριδίων. Γ. Παραδοτέα Τα παραδοτέα της τέταρτης ενότητας εργασίας είναι η µεταλλική επίστρωση των διαµορφωµένων δειγµάτων πυριτίου και η χρήση του τοπικού ηλεκτροµαγνητικού πεδίου τους για εφαρµογές, καθώς και η σύγκριση µικροδιαµορφωµένων και νανοδιαµορφωµένων δειγµάτων. Η µεταλλική επίστρωση νανοδιαµορφωµένων δειγµάτων πυριτίου έδωσε πολύ καλά αποτελέσµατα στο φαινόµενο της οπτικής παγίδευσης, στο οποίο παρατηρήσαµε δεκαπλάσιες οπτικές δυνάµεις σε σχέση µε τις συµβατικές οπτικές παγίδες. Οι νανοδοµές κατασκευάσθηκαν µε απλές µεθόδους laser επεξεργασίας, σε αντίθεση µε τις δαπανηρές και πολύπλοκες µεθόδους λιθογραφίας που χρησιµοποιούνται για

17 ενίσχυση της οπτικής παγίδευσης. Τα νανοδιαµορφωµένα δείγµατα πυριτίου λειτουργούν καλύτερα ως υποστρώµατα παγίδευσης από τα µικροδιαµορφωµένα δείγµατα, επειδή ευνοούν τη διέγερση επιφανειακών πλασµονίων στις µεταλλικές νανοδοµές που προκύπτουν από την επίστρωση των δειγµάτων µε Ag ή Cu/Au. Η διέγερση των επιφανειακών πλασµονίων δηµιουργεί την ενίσχυση του τοπικού ηλεκτροµαγνητικού πεδίου γύρω από τα υποστρώµατα, το οποίο συντελεί στην αύξηση των δυνάµεων παγίδευσης. Βιβλιογραφία 1. M.Y. Shen, C.H. Crouch, J.E. Carey, and E. Mazur, Appl. Phys. Lett. 85, 5694 (2004). 2. A. El-Shaer et al., Phys. Status Solidi B 247, 1564 (2010). 3. C. Klingshirn, ZnO: From basics towards applications, Physica Status Solidi B 244, 3027 (2007). 4. A.N. Grigorenko, N.W. Roberts, M.R. Dickinson, and Y. Zhang, Nature Photonics 2, 365 (2008).

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Η φωτο-εκπέµπουσα δίοδος (Light Emitting Diode)

Άσκηση 3 Η φωτο-εκπέµπουσα δίοδος (Light Emitting Diode) Άσκηση 3 Η φωτο-εκπέµπουσα δίοδος (Light Emitting Diode) Εισαγωγή Στην προηγούµενη εργαστηριακή άσκηση µελετήσαµε την δίοδο ανόρθωσης ένα στοιχείο που σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως µονόδροµος αγωγός.

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146

ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146 Φωτονικά Υλικά ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146 Τεχνολογίες φωτός σήμερα Το φώς έχει εισχωρήσει προ πολλού στη ζωή μας Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Καλύπτει πολύ μεγάλο φάσμα Συστατικά τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (Si:H) ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΟΡΑΤΟΥ (UV/VIS)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (Si:H) ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΟΡΑΤΟΥ (UV/VIS) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (Si:H) ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΟΡΑΤΟΥ (UV/VIS) Γ. Αλεξίου, Β. Περδικάρη, Π. Δημητρακέλλης, Ε. Φάρσαρη, Α. Καλαμπούνιας, Ε.Αμανατίδης και Δ.Ματαράς

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο

Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο Μιχάλης Κομπίτσας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρ./Φυσικής Χημείας (www.laser-applications.eu) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

H επεξεργασία πληροφορίας απαιτεί ανίχνευση πληροφορίας

H επεξεργασία πληροφορίας απαιτεί ανίχνευση πληροφορίας Ανιχνευτές οπτοηλεκτρονικής H επεξεργασία πληροφορίας απαιτεί ανίχνευση πληροφορίας Ανίχνευση σημάτων με οπτικές συχνότητες (10 14 Hz) το φώς ηλεκτρικό σήμα ενίσχυση + ανίχνευση με FET, διπολικά τρανζίστορ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα που θα καλυφθούν

Θέµατα που θα καλυφθούν Ηµιαγωγοί Semiconductors 1 Θέµατα που θα καλυφθούν Αγωγοί Conductors Ηµιαγωγοί Semiconductors Κρύσταλλοι πυριτίου Silicon crystals Ενδογενείς Ηµιαγωγοί Intrinsic semiconductors ύο τύποι φορέων για το ρεύµασεηµιαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Επαφές μετάλλου ημιαγωγού

Επαφές μετάλλου ημιαγωγού Δίοδος Schottky Επαφές μετάλλου ημιαγωγού Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι Ημιαγωγός Κατασκευάζεται με εξάχνωση μετάλλου το οποίο μεταφέρεται στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

p - n επαφή και εκπομπή φωτονίων

p - n επαφή και εκπομπή φωτονίων Οπτικοί πομποί Το οπτικό φέρον σήμα που εισέρχεται στις οπτικές ίνες παράγεται από: Led (Light Emission Diodes, Φωτοδίοδοι): εκπομπή ασύμφωνου (incoherent) φωτός, όπου η εκπομπή φωτονίων είναι αυθόρμητη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. Γ Λυκείου / Το Φως 1. Η υπεριώδης ακτινοβολία : a) δεν προκαλεί αμαύρωση της φωτογραφικής πλάκας. b) είναι ορατή. c) χρησιμοποιείται για την αποστείρωση ιατρικών εργαλείων. d) έχει μήκος κύματος

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ...

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Σημείωση: Διάφοροι τύποι και φυσικές σταθερές βρίσκονται στην τελευταία σελίδα. Θέμα 1ο (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ηλεκτρικό ρεύµα ampere Ηλεκτρικό ρεύµα Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από µια περιοχή του χώρου. Η µονάδα µέτρησης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο σύστηµα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση

Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση ttp ://k k.sr sr.sc sc.gr Μιχαήλ Μιχαήλ, Φυσικός 1 Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση ΣΤΟΧΟΙ Οι στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι: - Η πειραµατική επιβεβαίωση ότι η µορφή της φωτοηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη ένατου µαθήµατος. Οπτικό µικροσκόπιο, Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης.

Ύλη ένατου µαθήµατος. Οπτικό µικροσκόπιο, Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης. ιάλεξη 9 η Ύλη ένατου µαθήµατος Οπτικό µικροσκόπιο, Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης. Μέθοδοι µικροσκοπικής ανάλυσης των υλικών Οπτική µικροσκοπία (Optical microscopy)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές φωτοβολταϊκών διατάξεων

Αρχές φωτοβολταϊκών διατάξεων Τι είναι ένα ηλιακό κύτταρο Αρχές φωτοβολταϊκών διατάξεων Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo Επαφή pn +,

Διαβάστε περισσότερα

LASER και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

LASER και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ LASER http://www.physics.upatras.gr/laserlab LASER και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Πέτρος Περσεφόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 0 ΜΑΪΟΥ 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές ηµιαγωγών και τρανζίστορ MOS. Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική

Βασικές αρχές ηµιαγωγών και τρανζίστορ MOS. Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Βασικές αρχές ηµιαγωγών και τρανζίστορ MOS Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Ηµιαγώγιµα υλικά και πυρίτιο Η κατασκευή ενός ολοκληρωµένου κυκλώµατος γίνεται µε βάση ένα υλικό ηµιαγωγού (semiconductor), το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης"

10η Ενότητα: Το υποσύστημα αίσθησης 10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά μεγέθη γενική δομή και συγκρότηση ΤΕΙ Πειραιά Καθηγητής Γ. Χαμηλοθώρης ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ISL I nt el l i gent Syst ems Lab 1 Το υποσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ6 ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕ- ΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΕΚΠΕΜΠΟΥΣΩΝ ΙΟ ΩΝ (LEDS) Γ. Μήτσου Α. Θεωρία 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 2 ο 220. µετατρέπεται σε βισµούθιο -212 ( Bi) διασπάσεων: 220. Α. Το ραδόνιο 220 ( 1. Να συµπληρώσετε τις παραπάνω εξισώσεις.

ΖΗΤΗΜΑ 2 ο 220. µετατρέπεται σε βισµούθιο -212 ( Bi) διασπάσεων: 220. Α. Το ραδόνιο 220 ( 1. Να συµπληρώσετε τις παραπάνω εξισώσεις. ΦΥΣΙΚΗ- ο ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΖΗΤΗΜΑ ο Α. Ερώτηση του τύπου Σωστό- Λάθος. Με τον όρο ότι το φως έχει διπλή φύση εννοούµε ότι:. Αποτελείται από θετικά και αρνητικά σωµατίδια.. Συµπεριφέρεται σαν κύµα και σαν σωµατίδιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς

Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς Πετρόπουλος Ηλίας Σωτηρόπουλος Εμμανουήλ Μέθοδοι μέτρησης των μηχανικών ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΝΙΚΗΣ ΠΑΙΙΑΣ 013 ΚΦΩΝΗΣΙΣ ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων Νανοδοµηµένων ιηλεκτρικών: i) SiN ii) Νανοκρυσταλλικό ιαµάντι

Μελέτη Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων Νανοδοµηµένων ιηλεκτρικών: i) SiN ii) Νανοκρυσταλλικό ιαµάντι Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Μελέτη Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων Νανοδοµηµένων ιηλεκτρικών: i) SiN ii) Νανοκρυσταλλικό ιαµάντι Χρήστος Λιούτας Τριµελής Επιτροπή Καθ. Παπαϊωάννου Γ., Τµ. Φυσικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα µε την ηλεκτροµαγνητική θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΙΟ ΟΙ LASER

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΙΟ ΟΙ LASER ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΙΟ ΟΙ LASER ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΒΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Πρόταση Μελέτης Λύσε απο τον Α τόµο των Γ. Μαθιουδάκη & Γ.Παναγιωτακόπουλου τις ακόλουθες ασκήσεις : 11.1-11.36, 11.46-11.50, 11.52-11.59, 11.61, 11.63, 11.64, 1.66-11.69, 11.71, 11.72, 11.75-11.79, 11.81

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ. Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης ή Διαπερατότητας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ. Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης ή Διαπερατότητας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης ή Διαπερατότητας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης ή Διαπερατότητας Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης Υψηλής Ανάλυσης JEOL

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ η εξεταστική περίοδος από 9//5 έως 9//5 γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ηλεκτρικό ρεύμα ampere Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο ρυθμός με τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από μια περιοχή του χώρου. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 6ο Φωτοπηγές Φωτοεκπέμπουσες δίοδοι LED. Αρ. Τσίπουρας, Phd ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 6ο Φωτοπηγές Φωτοεκπέμπουσες δίοδοι LED. Αρ. Τσίπουρας, Phd   ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μάθημα 6ο Φωτοπηγές Φωτοεκπέμπουσες δίοδοι LED Αρ. Τσίπουρας, Phd Email: aris@di.uoa.gr 1 Περιεχόμενα Παραγωγή φωτός Απαιτούμενα χαρακτηριστικά φωτοπηγών Λειτουργία LED 2 Εκπομπή φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική των lasers. Φυσική των lasers. K. Κοσμίδης Καθηγητής Τμήμα Φυσικής, Παν/μίου Ιωαννίνων Ε.Υ. Κέντρου Εφαρμογών Laser

Φυσική των lasers. Φυσική των lasers. K. Κοσμίδης Καθηγητής Τμήμα Φυσικής, Παν/μίου Ιωαννίνων Ε.Υ. Κέντρου Εφαρμογών Laser Φυσική των lasers Φυσική των lasers K. Κοσμίδης Καθηγητής Τμήμα Φυσικής, Παν/μίου Ιωαννίνων Ε.Υ. Κέντρου Εφαρμογών Laser LASER Το ακρωνύμιο του: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β.1 Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά

Διαβάστε περισσότερα

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΝΑΣ Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Email: binasbill@iesl.forth.gr Thl. 1269 Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology Department of Physics, University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Δ ΘΕΜΑΤΑ ΦΩΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ 1. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περισσότεροι μονοτοιχωματικοί νανοσωλήνες έχουν διάμετρο περί του 1 νανομέτρου (υπενθυμίζεται ότι 1nm = 10 Å).

Οι περισσότεροι μονοτοιχωματικοί νανοσωλήνες έχουν διάμετρο περί του 1 νανομέτρου (υπενθυμίζεται ότι 1nm = 10 Å). 1 2 Οι περισσότεροι μονοτοιχωματικοί νανοσωλήνες έχουν διάμετρο περί του 1 νανομέτρου (υπενθυμίζεται ότι 1nm = 10 Å). Οι πολυτοιχωματικοί νανοσωλήνες άνθρακα αποτελούνται από δύο ή περισσότερους ομοαξονικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΘΕΜΑ A ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Παρασκευή, 0 Μαΐου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις Α -Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

( J) e 2 ( ) ( ) x e +, (9-14) = (9-16) ω e xe v. De = (9-18) , (9-19)

( J) e 2 ( ) ( ) x e +, (9-14) = (9-16) ω e xe v. De = (9-18) , (9-19) Ασκήσεις Φασµατοσκοπίας Η φασµατική περιοχή στην οποία βρίσκεται µια φωτεινή ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από την συχνότητα ν (Hz) µε την οποία ταλαντώνεται το ηλεκτρικό και το µαγνητικό πεδίο του φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη ο Κεφάλαιο - Κύµατα. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη ο Κεφάλαιο - Κύµατα. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη 2014 Α.1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα : 2ο Κεφάλαιο - Κύµατα Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α (ϐ) υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. Α.2. υο σύγχρονες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Φωτισμός οδοποιίας, πάρκων, πλατειών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ LED Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Light Emitting Diodes LED Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener 4. Ειδικές ίοδοι - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ ίοδος zener Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener Τάση Zener ( 100-400 V για µια απλή δίοδο) -V Άνοδος Ι -Ι Κάθοδος V Τάση zener V Z I Ζ 0,7V

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΚΥΜΑΤΑ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες; α Η υπέρυθρη ακτινοβολία έχει µήκη κύµατος µεγαλύτερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Σκοπός Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη ημιαγωγών η οποία μετατρέπει την φωτεινή ενέργεια που προσπίπτει σε αυτήν σε ηλεκτρική.. Όταν αυτή φωτιστεί με φωτόνια κατάλληλης συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 31 Τα µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν µαγνητικά πεδία. Ο Νόµος του Ampère-Ρεύµα µετατόπισης Νόµος του Gauss s στο µαγνητισµό

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C. Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων X, η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου είναι V = 25 kv. Τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο με μηδενική ταχύτητα, επιταχύνονται και προσπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά.

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 53 ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. 5. Άσκηση 5 5.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Δ 4_2153 Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες (1) και (2), που αρχικά διαδίδονται στο κενό με μήκη κύματος λ ο1 = 4 nm και λ ο2 = 6 nm

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Β.1 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 8 Β.2 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β Β.1 Α) Μονάδες 4  Μονάδες 8 Β.2 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 9 Β.1 O δείκτης διάθλασης διαφανούς υλικού αποκλείεται να έχει τιμή: α. 0,8 β. 1, γ. 1,4 Β. Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου, έχει κινητική ενέργεια Κ, ηλεκτρική δυναμική ενέργεια U και ολική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΜΗΛΟ ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ SiC

ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΜΗΛΟ ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ SiC ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΜΗΛΟ ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ SiC Λαφατζής ηµήτριος Υποψήφιος διδάκτωρ στο Α.Π.Θ. Τµήµα Φυσικής ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Καθηγ. ΛΟΓΟΘΕΤΙ ΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (Τµ. Φυσικής,

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αγωγοί- μονωτές- ημιαγωγοί Μέταλλα: Μία ζώνη μερικώς γεμάτη ή μία ζώνη επικαλύπτει την άλλη Τα ηλεκτρόνια μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Φυσική (Εργαστήριο) ρ. Κ. Ι. ηµητρίου ΙΟ ΟΙ

Ηλεκτρονική Φυσική (Εργαστήριο) ρ. Κ. Ι. ηµητρίου ΙΟ ΟΙ Ηλεκτρονική Φυσική (Εργαστήριο) ρ. Κ. Ι. ηµητρίου ΙΟ ΟΙ Για να κατανοήσουµε τη λειτουργία και το ρόλο των διόδων µέσα σε ένα κύκλωµα, θα πρέπει πρώτα να µελετήσουµε τους ηµιαγωγούς, υλικά που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

δ) Αν ένα σηµείο του θετικού ηµιάξονα ταλαντώνεται µε πλάτος, να υπολογίσετε την απόσταση του σηµείου αυτού από τον πλησιέστερο δεσµό. ΑΣΚΗΣΗ 4 Μονοχρ

δ) Αν ένα σηµείο του θετικού ηµιάξονα ταλαντώνεται µε πλάτος, να υπολογίσετε την απόσταση του σηµείου αυτού από τον πλησιέστερο δεσµό. ΑΣΚΗΣΗ 4 Μονοχρ ΑΣΚΗΣΗ 1 Κατά µήκος µιας ελαστικής χορδής µεγάλου µήκους που το ένα άκρο της είναι ακλόνητα στερεωµένο, διαδίδονται δύο κύµατα, των οποίων οι εξισώσεις είναι αντίστοιχα: και, όπου και είναι µετρηµένα σε

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics) Κ.Ι.Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics) Κ.Ι.Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics) Κ.Ι.Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εισαγωγή Control Systems Laboratory Γιατί Ηλεκτρονικά? Τι είναι τα Mechatronics ( hrp://mechatronic- design.com/)? Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Υποψήφιος Διδάκτορας: Α. Χατζόπουλος Περίληψη Οι τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

1) Η εξάρτηση του δείκτη διάθλασης n από το μήκος κύματος για το κρύσταλλο του ιωδιούχου ρουβιδίου (RbI) παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

1) Η εξάρτηση του δείκτη διάθλασης n από το μήκος κύματος για το κρύσταλλο του ιωδιούχου ρουβιδίου (RbI) παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 1) Η εξάρτηση του δείκτη διάθλασης n από το μήκος κύματος για το κρύσταλλο του ιωδιούχου ρουβιδίου (RbI) παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Για τους δείκτες διάθλασης n 1 και n 2 ισχύει: n 2 = (11 / 10)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. Στις ερωτήσεις 1-5 επιλέξτε την πρόταση που είναι σωστή. 1) Το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου, το οποίο βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση: i)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ο λαµπτήρας φθορισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδοι εκπομπής φωτός Light Emitting Diodes

Δίοδοι εκπομπής φωτός Light Emitting Diodes Τι είναι η δίοδος εκπομπής φωτός (LED) Light Emitting Diodes Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Δίοδος p n από ημιαγωγό άμεσου ενεργειακού διάκενου πχ GaAs, InP,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες 21 Οκτωβρίου 2009 Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες 1) α. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της ιονίζουσας και της µη ιονίζουσας ακτινοβολίας; β. Ποιες είναι οι γνωστότερες

Διαβάστε περισσότερα

Δx

Δx Ποια είναι η ελάχιστη αβεβαιότητα της ταχύτητας ενός φορτηγού μάζας 2 τόνων που περιμένει σε ένα κόκκινο φανάρι (η η μέγιστη δυνατή ταχύτητά του) όταν η θέση του μετράται με αβεβαιότητα 1 x 10-10 m. Δx

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του L.E.D Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του παρέχεται μία ηλεκτρική τάση κατά τη φορά ορθής πόλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ 1.. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ); α. Στη διάθλαση όταν το φως διέρχεται από ένα οπτικά πυκνότερο υλικό σε ένα οπτικά αραιότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΝΑΣ Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Email: binasbill@iesl.forth.gr Thl. 1269 Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology Department of Physics, University

Διαβάστε περισσότερα

9 η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

9 η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 9 η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΝΟΜΟΣ STFAN - BOLTZMANN Σκοπός της άσκησης H μελέτη του μηχανισμού μεταφοράς θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα ηλιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του φωτός (που αποτελεί μία μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας) σε ηλεκτρική ενέργεια. Κατασκευάζονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜAΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟΔΟ GUNN

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜAΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟΔΟ GUNN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜAΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟΔΟ GUNN Το φαινόμενο Gunn, ή το φαινόμενο των μεταφερόμενων ηλεκτρονίων, που ανακαλύφθηκε από τον Gunn το 1963 δηλώνει ότι όταν μια μικρή τάση DC εφαρμόζεται κατά μήκος του

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Το γραμμικό φάσμα του ατόμου του υδρογόνου ερμηνεύεται με

Μονάδες Το γραμμικό φάσμα του ατόμου του υδρογόνου ερμηνεύεται με Προτεινόµενα Θέµατα Γ Λυκείου Οκτώβριος 20 Φυσική ΘΕΜΑ A γενιικής παιιδείίας Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η υπεριώδης ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Β _70 Β. Μονοχρωματική ακτίνα πράσινου φωτός διαδίδεται αρχικά στον αέρα. Στη πορεία της δέσμης έχουμε τοποθετήσει στη σειρά τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ηµιτελείς προτάσεις 1.1 έως

Διαβάστε περισσότερα

4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη ο Κεφάλαιο - Κύµατα

4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη ο Κεφάλαιο - Κύµατα 4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη 2014 2ο Κεφάλαιο - Κύµατα Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο της άσκησης

Περιεχόμενο της άσκησης Προαπαιτούμενες γνώσεις Επαφή p- Στάθμη Fermi Χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης Ορθή και ανάστροφη πόλωση Περιεχόμενο της άσκησης Οι επαφές p- παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον επειδή βρίσκουν εφαρμογή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών http://eclass.uoa.gr/courses/med808 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος Φωτοδίοδος 1.Σκοπός της άσκησης Ο σκοπός της άσκησης είναι να μελετήσουμε την συμπεριφορά μιας φωτιζόμενης επαφής p-n (φωτοδίοδος) όταν αυτή είναι ορθά και ανάστροφα πολωμένη και να χαράξουμε την χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2014 ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2014 ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Κατά την ανάλυση λευκού φωτός από γυάλινο πρίσμα, η γωνία εκτροπής του κίτρινου χρώματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

1) Να οριστεί η δοµή των στερεών. 2) Ποιες είναι οι καταστάσεις της ύλης; 3) Τι είναι κρυσταλλικό πλέγµα και κρυσταλλική κυψελίδα;

1) Να οριστεί η δοµή των στερεών. 2) Ποιες είναι οι καταστάσεις της ύλης; 3) Τι είναι κρυσταλλικό πλέγµα και κρυσταλλική κυψελίδα; ιάλεξη η 10 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ιάλεξη 4η 1) Να οριστεί η δοµή των στερεών. 2) Ποιες είναι οι καταστάσεις της ύλης; 3) Τι είναι κρυσταλλικό πλέγµα και κρυσταλλική κυψελίδα; 4) Ποια είναι η ιδιότητα, η οποία ξεχωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ α. Τι ονοµάζουµε διασπορά οπτικού παλµού σε µια οπτική ίνα; Ποια φαινόµενα παρατηρούνται λόγω διασποράς; (Αναφερθείτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Μεγεθυντικός φακός. 1. Σκοπός. 2. Θεωρία. θ 1

Μεγεθυντικός φακός. 1. Σκοπός. 2. Θεωρία. θ 1 Μεγεθυντικός φακός 1. Σκοπός Οι μεγεθυντικοί φακοί ή απλά μικροσκόπια (magnifiers) χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση μικροσκοπικών αντικειμένων ώστε να γίνουν καθαρά παρατηρήσιμες οι λεπτομέρειες τους.

Διαβάστε περισσότερα

Διατάξεις ημιαγωγών. Δίοδος, δίοδος εκπομπής φωτός (LED) Τρανζίστορ. Ολοκληρωμένο κύκλωμα

Διατάξεις ημιαγωγών. Δίοδος, δίοδος εκπομπής φωτός (LED) Τρανζίστορ. Ολοκληρωμένο κύκλωμα Δίοδος, δίοδος εκπομπής φωτός (LED) Διατάξεις ημιαγωγών p n Άνοδος Κάθοδος Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Άνοδος Κάθοδος dpapageo@cc.uoi.gr http://pc64.materials.uoi.gr/dpapageo

Διαβάστε περισσότερα