Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05/12/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 1.000,00 0, , ,00 Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια , , , ,00 Δαπανες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ(άρθρο 13Ν 2597/97) 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 7.000,00 0, , , Αμοιβές μεταφραστών , , , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00 737, , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ( ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ,00 0, , ,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(λοιποι- ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ) , , , ,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ) 7.000,00 0, , ,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (εργασίες αδειοδότησης κτηνοτροφικών μονάδων) ,00 0, , ,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δ. ΚΩ 4.500,00 0, , ,00

3 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του Πρωτογενή Τομέα ) 5.000,00 0, , ,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (Υπηρεσίες υποστήριξης στην προετοιμασία φακέλου Αίτησης Χρηματοδότησης για την επέκταση της Μαρίνας Κω και την κατασκευή προβλήτας υποδοχής κρουαζιεροπλοίων στην Κω) 4.600,00 0, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ) , , , ,00 Παροχή υπηρεσίας για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος και του επιχειρηματικού μοντέλου του δυναμικού συστήματος πωλήσεων τουριστικών και άλλων υπηρεσιών Δήμου Κω ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , απάνες αιρετών Αντιμίσθια αιρετων Εξοδα παραστάσης (άρθρο 92 ν. 3852/201 αρθρα 230,242,248 ΚΔΚ) , , , , Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ) 5.000,00 0, , , Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) 1.000,00 0,00 500,00 500,00 Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 ΔΚΚ ΠΑΡ.4 ) ν2685/99) Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 1.000,00 0,00 500,00 500, Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 5.400, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών Αμοιβή επιτροπής ανάθεσης μελέτης-αποχ/ση ακαθάρτων των οικισμών Δήμου Ηρακλειδών ΣΥΝΟΛΟ 613 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού 614 προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ,00 0, , , Εξοδα κίνησης Δημοτικών εισπρακτόρων 0,00 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( λοιπά εξοδα τρίτων) , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπα εξοδα τριτων ΣΥΝΟΛΟ 616 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 62 Παροχές τρίτων 622 Επικοινωνίες Ταχυδρομικά Τέλη , , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , Κινητή Τηλεφωνία 8.800, , , , Λοπές επικοινωνίες (ταχυμεταφορές) , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 63 Φόροι - Τέλη 631 Φόροι Φόροι τόκων 500,00 0,00 500,00 500, Λοιποί φόροι 2.500,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ιάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη (ΦΑΠ) ,00 0, , , Λοιποί φόροι και τέλη 500,00 0,00 500,00 500, Λοιποί φόροι και τέλη ( Αυθαίρετα ) 2.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών ,00 513, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 513, , , ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 4.000,00 0, , , Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 5.000,00 0, , , Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 8.000, , , , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 4.000,00 393, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Συνέδρια και εορτές Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 2.000,00 0, , , Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 5.000,00 0, , , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Συνδροµές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 9.000, , , , Συνδρομές INTERNET 1.000,00 0,00 800,00 800, Λοιπές συνδρομές , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Έξοδα δηµοσιεύσεων Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων , , , ,00

5 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , , Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) 2.000,00 0, , , Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.000,00 0, , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00 457,72 500,00 500,00 Δαπάνες σίτισης, καταλύματος διαμονής επικουρικών - αγροτικών γιατρών ( άρθρο Ν. 4213/2013) Αποζημιώσεις συμβιβαστικών πράξεων 500,00 0,00 500,00 500, Έξοδα τελετής πολιτικών γάμων 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας 65 πίστης Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών 652 δαπανών Τόκοι Δανείων εσωτερικού , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , ,62 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,69 ΣΥΝΟΛΟ 65 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε , , , ,69 67 τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές , , , , Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς , , , , Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς , , , , Αστική Εταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ , , , , Ενιαίο Φορέα Τουρισμού Κω , , , ,00 Επιχορήγηση δημοτικου οργανισμού πολιτισμού αθλητισμού και βρεφονηπιακων σταθμών Δήμου Κω ΦΕΚ1568/Β/ , , , , Επιχορήγηση ΔΗΡΑΣ , ,00 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών ΔΗΜΟΥ ΚΩ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ,00 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.000,00 0, , ,00 Εισφορά υπέρ συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών πηγών Ελλάδος 1.500, , , ,00

6 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 1.000,00 0, , , ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΜΑΡΙΝΑΣ , , , , ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΔΕΗ ΥΠΕΡ ΚΕΔΚΕ ,00 0, , , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 490,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και 673 επιχορηγήσεις Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου καταστροφή αρουραίων και ακριδών 500,00 0,00 500,00 500, Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 5.000,00 0, , , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία , , , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ,00 0, , ,00 Προγραμματική σύμβαση με ΕΒΕΔ για συνδιαφήμιση ,00 0, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕ Ε.Μ.Π. ΓΙΑ 3.102,00 0, , ,00 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 6.750,00 0,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Ενταγμένο στο υπηρ.πρόγρ. ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού -Χρηματοδοτο'θμενο) ,00 0, , , ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ,00 0, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5.000,00 0,00 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΜΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ 5.000,00 0, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ,00 0, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ , , , , Π.Σ με ΚΟΙ.Σ.ΕΠ παροχής υγείας ,00 0,00 Π.Σ με ΚΟΙ.Σ.ΕΠ παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 5.000,00 0,00 Π.Σ με ΚΟΙ.Σ.ΕΠ επεξεργασίας και τυποποίησης κτηνοτροφικών προϊόντων 1.000,00 0,00 Π.Σ. ΜΕ ΚΟΙ.Σ.ΕΠ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ,00 0,00 Π.Σ ΜΕ ΚΟΙ. Ε. ΕΠ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π.Σ. ΜΕ ΚΟΙ.Ε.ΕΠ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ,00 0,00 Π.Σ. ΜΕ ΚΟΙ.Ε.ΕΠ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 5.000,00 0,00 Π ΜΕ ΚΟΙΝΣΕΠ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,00 0, ΔΗΡΑΣ , , Ενίσχυση εθελοντικών οργανώσεων 0,00 0,00

7 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ) , , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ,00 0,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ ,00 0, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙ.Σ.ΕΠ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ,00 0,00 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών ΔΗΜΟΥ ΚΩ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,89 68 Λοιπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες 681 απαιτήσεις Εγγυήσεις ενοικίου Εγγυήσεις δηµοσίων οργανισµών Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δηµοτικών επιχειρήσεων ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΥΑ ΚΩ 520,00 513, , , Λοιπές εγγυήσεις ΣΥΝΟΛΟ ,00 513, , , Έκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 500,00 0,00 500,00 500, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 500,00 0,00 500,00 500, Τόκοι υπερημερίας χρήσης , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 513, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , ,58 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.500, , , ,00

8 Κ.Α. ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση 602 αορίστου χρόνου ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, 604 ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Tακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ 6.000,00 0, , , Αποδοχές πρακτικής άσκησης φοιτητών 8.100, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και 605 κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ 5.000, , , ,00 ΤΣΚΥ (ταμείο συντάξεως κοινοτικών υπαλλήλων) , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 7.500, , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ 1.500,00 172, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα 606 προσωπικού Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 1.000,00 0, , ,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού ) 600,00 0,00 600,00 600,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 62 Παροχές τρίτων 623 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 500,00 0,00 500,00 500,00 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , , Μισθώματα μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , , , Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς 626 χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 500,00 394, , ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 3.000,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000, , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013) ,00 0, , ,00

9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014) 5.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013) 5.000, ,00 Εργασίες συντήρησης - αναγόμωσης και αντικατάστασης πυροσβεστήρων κτιρίων ευθύνης Δήμου Κω 7.000, ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014) , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ , ,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8.000,00 997, , , Αναβάθμιση δικτύου Η/Υ -INTERNET-SERVER 1.000,00 0,00 0,00 0, Συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης Η/Υ -Δικτύου 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Προγράμματα -αναβαθμίσεις-συμβόλαια συντήρησης & υποστήριξης , , , , Συντήρηση Ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Κω 4.500,00 0, , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013) , ,40 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ(ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 7.000,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014) ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές 627 παροχές τρίτων) Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 2.000, , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ,00 0, , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 500,00 0,00 500,00 500, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα , , Δαπάνες φύλαξης κτιρίων ( αρθρο 21 παρ. 11 ν. 3731/2008 ) ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0, , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 500,00 0,00 500,00 500, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα

10 641 Έξοδα µεταφορών Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 500,00 0,00 500,00 500, Μεταφορές εν γένει 500,00 177,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 177, , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 108, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 108, , , Έξοδα δηµοσιεύσεων Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.500,00 0, , , Δημοσίευση προκυρήξεων 4.000, , , , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ ,00 0, , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , , , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.500,00 916, , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.500,00 200, , , Εκδοση βιβλίων (χορηγία) , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 0,00 500,00 500, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 1.000,00 0, , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 0, , , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.500,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , Καύσιµα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 200,00 0,00 200,00 200, Προμήθεια λοιπού υλικού 700,00 669,97 700,00 700,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 669,97 900,00 900, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ,00 759, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.000,00 826, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00

11 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού 667 εξοπλισµού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 9.000, , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500,00 389,76 500,00 500,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 859, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 500,00 500, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 500,00 313,79 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 313, , , Λοιπές προµήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 5.000,00 0, , , Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Τακτικές Αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 830, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 830, , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4.000, , , , ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ 500,00 299,12 500,00 500,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ( ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ) 6.800,00 203, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα 606 προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 3.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Πρόγραμμα στειρώσεων, περίθαλψης και εμβολιασμών αδέσποτων ζωών Δήμου Κω ,00 0, , ,00

12 Παροχή υπηρεσίας - Παραχώρηση χώρου άθλησης ,00 0, , ,00 Παροχή υπηρεσίας για Πιστοποίηση Επιθεώρηση Παιδικών Χαρών ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων Απομάκρυνση εργαστηρικών αποβλήτων από σχολεία του Δήμου Κω 1.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας 5.000,00 779, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 779, , , Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 4.000,00 0, , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.500, , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 131, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση - επέκταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Κω ,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 800,00 0,00 800,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 641 Έξοδα µεταφορών ΣΥΝΟΛΟ 641 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα δηµοσιεύσεων Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 300,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 500,00 500, Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

13 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 500,00 0,00 500,00 500, Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων , , Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 500,00 0,00 500,00 500, Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περίθαλψης (αρθρο 202 παρ.2 ΔΚΚ) , , , , Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 500,00 0,00 500,00 500, Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 500,00 0,00 500,00 500, Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 200,00 0,00 200,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 200,00 200,00 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και 662 τρόφιµα Είδη κλινοστρωμνών 200,00 0,00 200,00 200, Είδη κατασκήνωσης 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 700,00 700, Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 300,00 500,00 500, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 1.000,00 0, , , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 300, , , Καύσιµα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 9.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 200,00 0,00 200,00 200, Προμήθεια λοιπού υλικού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 200,00 200, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων-παιδικών χαρών 5.000, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , ,00

14 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρμακείου 600,00 0,00 600,00 600,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 600,00 600, Λοιπές προµήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 1.000,00 162, , , Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ,00 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ 1.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 162, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση 602 αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Tακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.800,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ , , , , ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4.500, , , , ΤΣΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα 606 προσωπικού Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ,00 0, , ,00

15 Λοιπές παροχές σε είδος (γαλακτοκομικά είδη) , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες- Παροχη υπηρεσιων οδοκαθαρισμου σε Δημοτικες Κοινοτητες , ,00 Αποτύπωση Υφιστάμενου Δικτύου (ιστών) Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Κω ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,00 0, , , Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας 2.000,00 274, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 274, , , Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων , , , , Μισθώματα μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων , , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 200,00 0,00 200,00 200, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 5.000,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , ,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 0, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΩΒΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ,00 0, , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ 5.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ,00 0, , , Σήμανση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Κω ( Π.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

16 Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 500,00 0,00 500,00 500, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.000, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 641 Έξοδα µεταφορών Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , Έξοδα δηµοσιεύσεων Δημοσίευση προκυρήξεων 2.000,00 103, , , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 103, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 103, , ,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 500,00 0,00 500,00 500, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 6.000,00 379, , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00 0, , , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 5.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 379, , , Καύσιµα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων-και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ , , , ,00

17 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 380, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Λοιπές προµήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων Προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης 6 Έξοδα χρήσης 62 Παροχές τρίτων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς 626 χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.500,00 696, , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 696, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 696, , ,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 664 Καύσιµα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 5.400, , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.320,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ηρακλειδων ,00 590, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 590, , , Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.500,00 0, , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

18 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, 604 ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Tακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ , , , , Αποδοχές πενθημερης εργασιας ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ 8.700, , , , ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΤΣΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΙΚΑ εργοδότη , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα 606 προσωπικού Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ,00 0, , , Λοιπές παροχές σε είδος (γαλακτοκομικά είδη) , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού Επιμόρφωση υπαλλήλων σε θέματα Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (επιμετρήσεις- αναθεωρήσεις Α.Π.Ε. και νέες τιμές στα Δημόσια έργα) 1.200,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ (Α.Μ /2010) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 5.000,00 0,00 Στατική μελέτη μεταλικιού κτιρίου για την στέγαση αναγκών άθλησης Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου 5.000,00 0,00

19 Αποτύπωση κεντρικής πλατείας Αντιμαχείας για την ανάδειξη και ανάπλαση της 5.000,00 0,00 Αποτύπωση και τοπογραφική τεκμηρίωση διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης πλησίον της ΚΑΖΑ ΡΟΜΑΝΑ 5.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 120,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 120,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 120,00 500,00 500,00 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 500,00 0, , , Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας 5.000,00 27, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 27, , , Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 6.000, , , , Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων , , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 1.000,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6.600, , , , Αναβάθμιση δικτύου Η/Υ -ΙΝΤΕRNET-SERVER 3.000,00 0,00 0,00 0, Συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης Η/Υ -Δικτύου 5.000,00 0, , ,00 Προγράμματα -αναβαθμίσεις-συμβόλαια συνήρησης & υποστήριξης ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές 627 παροχές τρίτων) Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 500,00 0,00 500,00 500, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00

20 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.500, , , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 641 Έξοδα µεταφορών Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 100,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 500,00 500, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 6.000,00 972, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 972, , , Έξοδα δηµοσιεύσεων Δημοσίευση προκυρήξεων ,00 0, , , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.500,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 972, , ,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ,00 0, , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0, , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 0,00 500,00 500, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.000,00 0, , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.500,00 196, , , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.500, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Καύσιµα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 500,00 0,00 500,00 500, Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 0,00 500,00 500,00

21 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.000,00 0, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ , , , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 359, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 500,00 500, Λοιπές προµήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων , ,56 0,00 0, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ , ,77 0,00 0, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Λοιπές προμήθειες ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ,00 0, , ,00 Λοιπές προμήθειες-υλικα ΣΙΔΗΡΟΥΓΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ,00 0, , ,00 Λοιπές προμήθειες ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.000,00 0, , ,00 Λοιπές προμήθειες ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ , , , ,00 Λοιπές προμήθειες ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 5.000, , , ,00 Λοιπές προμήθειες - Προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

22 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 500,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, 604 ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Τακτικές Αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και 605 κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 8.950, , , , ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 500,00 0,00 500,00 500, ΤΣΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 1.200,00 875, , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα 606 προσωπικού Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ,00 664, , , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 6.300,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 664, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες Απεντόμωση μυοκτονία ,00 0, , ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΥΚΗΣ ΤΙΓΚΑΚΙΟΥ 5.000,00 0, , , ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΔΔ ΚΩ 1.000,00 0, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΔΔ ΔΙΚΑΙΟΥ 1.000,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 1.000,00 0,00 Ολοκληρωμένο Σύστημα αντιμετώπισης χειρόνομων υδροβιότοπων , , , , Εργασία κλάδευσης δένδρων οδικού δικτύου , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 3.000,00 0, , , Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Ενοίκια - Μισθώµατα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Τροποποίηση- Συμπλήρωση της υπ αρ.264/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2007 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 156.00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053..00.00.6056..00.00.6071..00.00.6073..00.00.6074..00.00.6111..00.00.6113..00.00.6116..00.00.6117..00.00.6121..00.00.6121.0

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 28.257.887,25 28.316.635,36 19.445.667,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/12/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2008 .00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053. ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 167 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 218 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2010

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2010 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 43.130.000,00 0,00 43.130.000,00 11.185.000,00 189.715,14 0,00 0,00 02.00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.491.372,85 0,00 8.491.372,85 539.000,00 0,00 0,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

00.6223.02 Κινητή Τηλεφωνία Αντιδημάρχων 62.03.23.000 Κινητή Τηλεφωνία 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 256,43 0,00 4.743,57

00.6223.02 Κινητή Τηλεφωνία Αντιδημάρχων 62.03.23.000 Κινητή Τηλεφωνία 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 256,43 0,00 4.743,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Υπόλοιπα Kωδικών Εξόδων Υπόλοιπο (Διαμορφωθέντα - Τιμολ/θέντα) Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμός ΓΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα