ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 30 η Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:40, με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Λουκάς Μέλη: Ιωάννης Μπιτούνης (Εισηγητής), Εμμανουέλα Τρούλη, Βικτωρία Μερτικοπούλου και Δημήτριος Δανηλάτος. Γραμματέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά. Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου των «Κρατικών Λαχείων» από την εταιρία «ΟΠΑΠ Α. Ε.». Τα λοιπά τακτικά ή/και αναπληρωματικά μέλη καίτοι προσκληθέντα δεν συμμετείχαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. Πριν από την έναρξη της συζήτησης, ο Πρόεδρος όρισε Γραμματέα της υπόθεσης την υπάλληλο της Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών Παρασκευή Α. Ζαχαριά με αναπληρώτρια αυτής, την Ηλιάνα Κούτρα. Στην αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή, Ιωάννη Μπιτούνη, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την υπ αριθ. πρωτ. οικ. 6666/ Έκθεσή του και πρότεινε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σ αυτή, α) την έγκριση, κατ άρθρο 8 του ν. 3959/2011, της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου των «Κρατικών Λαχείων» από την εταιρία «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.», καθόσον δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως * Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός ).

2 προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές στις οποίες αυτή αφορά και β) την επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3959/2011. Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της εισήγησης, η Επιτροπή προχώρησε σε διάσκεψη επί της ως άνω υπόθεσης με τη συμμετοχή του Εισηγητή αυτής, Ιωάννη Μπιτούνη, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη την έκθεση του αρμόδιου Εισηγητή, όλα τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω υπόθεσης, τις απόψεις των μελών και το ισχύον νομικό πλαίσιο, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: I Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ I.1 Περιγραφή πράξης 1. Στις , η εταιρία «ΟΠΑΠ Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρία» με έδρα την Ελλάδα (εφεξής ΟΠΑΠ Α.Ε. ή ΟΠΑΠ ή γνωστοποιούσα) γνωστοποίησε με το υπ αριθμ. πρωτ έγγραφό της στην Επιτροπή Ανταγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 όπως ισχύουν, τη μεταβίβαση του αποκλειστικού δικαιώματος για την παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και εν γένει διαχείριση των «Κρατικών Λαχείων» για 12 έτη, από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (εφεξής ΤΑΙΠΕΔ), στην εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Ελληνικά Λαχεία - Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης Λαχείων» (εφεξής Παραχωρησιούχος ή Ελληνικά Λαχεία). Η Παραχωρησιούχος συστάθηκε από την Κοινοπραξία των εταιριών «OPAP Investment Limited» (εφεξής OPAP Inv), «INTRALOT LOTTERIES Limited» (εφεξής Intralot Lotteries), «SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.a.r.l» (εφεξής SGG) και «LOTTOMATICA GIOCHI E PARTECIPAZIONI S.r.l» (εφεξής LGP). 2. Η ανωτέρω Κοινοπραξία συστάθηκε προκειμένου να συμμετάσχει στον ανοικτό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό που προκήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ στα πλαίσια των αποκρατικοποιήσεων 1, και αφορούσε στη μεταβίβαση του δικαιώματος επί των Κρατικών Λαχείων. Στις η εν λόγω Κοινοπραξία ανακηρύχτηκε τελικός επιτυχών πλειοδότης. Η σύμβαση παραχώρησης του σχετικού δικαιώματος υπεγράφη από το ΤΑΙΠΕΔ και την Παραχωρησιούχο, η οποία αποτελεί ελληνική ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού, στις Την το ΤΑΙΠΕΔ εξέδωσε Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την εκχώρηση δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων. 2

3 3. Βασικός μέτοχος της Παραχωρησιούχου είναι η εταιρία OPAP Inv η οποία κατέχει το 66,99999% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ενώ οι εταιρίες Intralot Lotteries και SGG κατέχουν από 16,50% έκαστη Οι εταιρίες OPAP Inv, Intralot Lotteries, SGG και LGP αποτελούν 100% θυγατρικές εταιρίες των ΟΠΑΠ Α.Ε., ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιγνίων (εφεξής Intralot A.E.), Scientific Games Corporation (εφεξής SG) και Lottomatica Group SpA (εφεξής Lottomatica), αντίστοιχα. 5. Όπως ορίζεται στη «Σύμβαση παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων» (εφεξής η Σύμβαση), η οποία υπογράφηκε μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Παραχωρησιούχου (Ελληνικά Λαχεία Α.Ε) στις , τα Κρατικά Λαχεία περιλαμβάνουν τα εξής: (α) το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο, (β) το Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο, (γ) το Ειδικό Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης (ή Πρωτοχρονιάτικο), (δ) το Λαϊκό Λαχείο, (ε) το Εθνικό Λαχείο και (στ) το Έκτακτο ή Ειδικό Λαχείο που κληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων. 6. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στη Σύμβαση, η εν λόγω Παραχώρηση αποτελεί την πρώτη αποκρατικοποίηση των Κρατικών Λαχείων ως μορφή τυχερών παιγνίων στην Ελληνική Δημοκρατία και το ελληνικό Δημόσιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι, μετά την αποκρατικοποίηση, η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων επίγεια (offline), συμπεριλαμβανομένης της παροχής και λειτουργίας των λαχείων θα παραμείνει μια στενά ελεγχόμενη δραστηριότητα, καθώς οι σχετικοί στόχοι της πολιτικής του ελληνικού Δημοσίου παραμένουν υψίστης σημασίας. 7. Σύμφωνα με τη γνωστοποιούσα, η υπό κρίση πράξη συνιστά συγκέντρωση δεδομένου ότι: (α) πρόκειται για μεταβολή ελέγχου, καθώς «[η] απόκτηση ελέγχου πραγματοποιείται και με την απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία αποτελούν το σύνολο ή τμήμα μιας επιχείρησης, δηλαδή μια επιχειρηματική δραστηριότητα με παρουσία στην αγορά, της οποίας μπορεί να προσδιοριστεί σαφώς ο κύκλος εργασιών. Τα Κρατικά Λαχεία έχουν συγκεκριμένο κύκλο εργασιών» και (β) η μεταβολή του ελέγχου έχει μόνιμο χαρακτήρα, καθώς «[σ]υγκέντρωση μπορεί να προκύπτει ακόμη και στις περιπτώσεις που οι συμφωνίες προβλέπουν ορισμένη καταληκτική ημερομηνία, αν το καλυπτόμενο χρονικό διάστημα είναι αρκετά μεγάλο ώστε να οδηγεί σε μόνιμη μεταβολή του ελέγχου των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Η περίοδος των 12 ετών έχει κριθεί επαρκής για την ύπαρξη μόνιμης μεταβολής ελέγχου». I.2 Περιγραφή της Σύμβασης Βασικοί Όροι 8. Όπως προαναφέρθηκε, με τη σύμβαση χορηγείται στην Παραχωρησιούχο το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και εν γένει 2 Βλ. υπ αριθμ. πρωτ. 4076/ γνωστοποίηση. 3

4 διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων (βλ. σημείο 5 ανωτέρω), τα οποία διεξάγονται επίγεια (offline) με τη χρήση λαχνών. 3. Περαιτέρω: i. Το ΤΑΙΠΕΔ συνάπτει την εν λόγω σύμβαση παραχώρησης για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο θα είναι και ο τελικός δικαιούχος οιουδήποτε ανταλλάγματος που θα καταβληθεί δυνάμει της Παραχώρησης. ii. Οι διατάξεις της παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής και της διάρκειάς της και οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον Παραχωρησιούχο, έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να διατηρήσουν τη λειτουργία της δραστηριότητας εντός ενός αποτελεσματικά ρυθμιζόμενου και εποπτευόμενου πλαισίου. iii. Η μέγιστη διάρκεια της παραχώρησης δε θα υπερβαίνει τα 12 έτη και δε δύναται να παραταθεί ή να ανανεωθεί καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Το παραχωρούμενο δικαίωμα θα επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο κατά τη λήξη της χρονικής περιόδου αυτής. iv. Το πεδίο εφαρμογής της παραχώρησης περιορίζεται αυστηρά στα λαχεία, τα οποία απαριθμούνται στη Σύμβαση και Το οικονομικό αντάλλαγμα το οποίο καλείται να καταβάλει η Παραχωρησιούχος προς το ΤΑΙΠΕΔ αυτό ανέρχεται σε 190 εκ. και, επιπροσθέτως, η Παραχωρησιούχος θα πρέπει να καταβάλει προς το Ελληνικό Δημόσιο. Το της εν λόγω αμοιβής θα διατίθεται από το Ελληνικό Δημόσιο σε κοινωνικές πολιτικές. Επίσης, η Παραχωρησιούχος θα πρέπει να καταβάλει προς το Ελληνικό Δημόσιο. Τα καθαρά έσοδα από το ποσό αυτό θα διατίθενται από το Ελληνικό Δημόσιο σε κοινωνικές πολιτικές Η σύμβαση τελεί υπό τις ακόλουθες αιρέσεις: (α) της κύρωσης της Σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων και (β) των εγκρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή, σε περίπτωση παραπομπής, της αρμόδιας εθνικής Αρχής Ανταγωνισμού. II ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 11. Για τους σκοπούς εξέτασης της παρούσας υπόθεσης, ως συμμετέχουσες επιχειρήσεις θεωρούνται αφενός η OPAP Inv και η ΟΠΑΠ Α.Ε. (ως μοναδικός απώτερος ελέγχων μέτοχος της ασκούσας τον αποκλειστικό έλεγχο στην Παραχωρησιούχο, OPAP Inv) και αφετέρου τα «Κρατικά Λαχεία», το αποκλειστικό δικαίωμα επί των οποίων πρόκειται να περιέλθει στην Παραχωρησιούχο ως αποτέλεσμα της υπό κρίση πράξης. Η Παραχωρησιούχος δεν θεωρείται γνωστοποιούν μέρος, καθώς πρόκειται για εταιρία- 3 Βλ Στις , το ΤΑΙΠΕΔ με δελτίο τύπου που εξέδωσε αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «[σ]τα συνολικά οικονομικά ανταλλάγματα για το ελληνικό Δημόσιο (ενν. που αφορούν τη σύμβαση παραχώρησης) συμπεριλαμβάνονται η εφάπαξ καταβολή 190 εκ. σε μετρητά, και ελάχιστα εγγυημένα έσοδα για το Δημόσιο (για την 12ετία) ύψους 580 εκ., ήτοι συνολικά τουλάχιστον 770 εκ.». (http://www.hradf.com/uploads/files/ press-release-lotteries-el1.pdf) 4

5 όχημα η οποία έχει συσταθεί με αποκλειστικό σκοπό την ανάληψη του ανωτέρω αναφερόμενου δικαιώματος χρήσης των Κρατικών Λαχείων και δεν έχει καμία εμπορική δραστηριότητα. Ωστόσο, για λόγους πληρότητας γίνεται συνοπτική περιγραφή της εν λόγω εταιρίας στην ενότητα Β.3 κατωτέρω. II.1 ΟΠΑΠ Α.Ε. («Γνωστοποιούσα») 12. Η εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρία» και δ.τ. ΟΠΑΠ Α.Ε., έχει έδρα στο Περιστέρι (Κηφισού 62, ). Αποτελεί τη μητρική εταιρία Ομίλου επιχειρήσεων (Όμιλος ΟΠΑΠ) με αντικείμενο δραστηριότητας τον τομέα των τυχερών παιγνίων, εν γένει. Οι εταιρίες του Ομίλου παρατίθενται στο Παράρτημα Σύμφωνα με τη γνωστοποιούσα, στον καταστατικό σκοπό της ΟΠΑΠ Α.Ε. μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: «Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιγνίων ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΤΖΟΚΕΡ, ΜΠΙΝΓΚΟ-ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΣΟΥΠΕΡ 3, ΣΟΥΠΕΡ 4, ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 ΑΠΟ 35 και των ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ H ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (στα πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια, όπως και γεγονότων, η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχημάτων), καθώς και όποιου άλλου τυχερού παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων ή τεχνικού παιχνιδιού ή παιχνιδιού που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω, που στο μέλλον ήθελε να επιτραπεί και ν' ανατεθεί στην Εταιρεία η λειτουργία και διεξαγωγή του σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και εκτός αυτής. Η Εταιρία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο με το οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς και η κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιγνίων της. Η διαχείριση των παιγνίων τα οποία διεξάγονται από την Εταιρία, αλλά και όσων πρόκειται να διεξαχθούν στο μέλλον από την Εταιρία, ασκείται κατ' αποκλειστικότητα από αυτήν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». Περαιτέρω, ο ΟΠΑΠ αναφέρει ότι αναφορικά με τα τυχερά παιχνίδια τα οποία διαχειρίζεται «έχει μέχρι την το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας [τους], βάσει της από σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο και της από πρόσθετης πράξης». 14. Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας σύμφωνα με τα στοιχεία της , έχει ως ακολούθως: Μέτοχος Ποσοστό επί του μ.κ. ΤΑΙΠΕΔ 33,0 Silchester International Investors L.L.P. 5,01 Ελληνικό Δημόσιο 1,00 Επενδυτικό Κοινό 60,99 Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει το ΤΑΙΠΕΔ και ως, εκ τούτου, τα σχετικά δικαιώματα ψήφου του ΤΑΙΠΕΔ στην γνωστοποιούσα. 6 Βλ. «Ετήσια Οικονομική Έκθεση» της ΟΠΑΠ Α.Ε. περιόδου

6 II.2 OPAP Inv 15. Η εταιρία OPAP Investment Limited ιδρύθηκε στις και έχει έδρα στην Κύπρο. Μεταξύ των σκοπών της εταιρίας που αναφέρονται στο ιδρυτικό έγγραφο αυτής είναι «[ν]α διοργανώνει, διεξάγει, διαχειρίζεται πάσης φύσεως τυχερά παίγνια, συμπεριλαμβανομένων λοτταριών, αριθμολαχείων, στιγμιαίων λαχείων και στοιχημάτων προκαθορισμένης ή και μεταβλητής απόδοσης σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αποκτώντας τις σχετικές άδειες από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, και ως εκ τούτου να διεξάγει εργασίες εταιρείας συλλογικών στοιχημάτων, αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη στοιχημάτων οποιαδήποτε φύσης περιλαμβανομένων ποδοσφαιρικών, ιπποδρομικών ή άλλων στοιχημάτων αναφορικά με οποιοδήποτε άθλημα ή γεγονός, να αναλαμβάνει την παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και διαχείριση πάσης φύσεως λαχείων, αριθμολαχείων και στιγμιαίων λαχείων γενικά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου καθώς και να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών που έχουν ως εταιρικό σκοπό ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω». II.3 Ελληνικά Λαχεία (Παραχωρησιούχος) 16. Η εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Λαχεία - Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης Λαχείων» (Παραχωρησιούχος) συστάθηκε με την υπ αριθμ. συμβολαιογραφική πράξη, από τις εταιρίες που συμμετείχαν στην Κοινοπραξία ήτοι οι εταιρίες OPAP Inv, Intralot Lotteries, SGG και LGP. Σκοπός της εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι. 17. Η μετοχική σύνθεση της Παραχωρησιούχου, έχει ως ακολούθως: Μέτοχος Ποσοστό επί του μ.κ. OPAP Inv. 66,99999 Intralot Lotteries 16,50 SGG (Scientific Games) 16,50 Ως έχει ήδη επισημανθεί, Η Παραχωρησιούχος δεν έχει εμπορική δραστηριότητα (και ως εκ τούτου δεν πραγματοποιεί κύκλο εργασιών), καθώς αποτελεί εταιρία-όχημα η οποία συστάθηκε αποκλειστικά για την ανάληψη του δικαιώματος επί των Κρατικών Λαχείων. II.4 Κρατικά Λαχεία («Εξαγοραζόμενη») 20. Τα Κρατικά Λαχεία απαρτίζονται από τα (α) Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο, (β) Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο, (γ) Ειδικό Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης (ή Πρωτοχρονιάτικο), (δ) Λαϊκό Λαχείο, (ε) Εθνικό Λαχείο και (στ) Έκτακτο ή Ειδικό Λαχείο που κληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων. 6

7 21. Τα Κρατικά Λαχεία δεν έχουν τη μορφή νομικού προσώπου, αλλά όπως αναφέρει σχετικά η γνωστοποιούσα το ανήκον στο Δημόσιο (και ήδη στο Ταμείο) [ενν. ΤΑΙΠΕΔ] δικαίωμα στην παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και γενικώς διαχείριση και εκμετάλλευσή τους αποτελεί στην ουσία μια κρατική μονοπωλιακή επιχείρηση, η οποία μέχρι σήμερα εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων του Υπουργείου Οικονομικών. 22. Όπως και στην περίπτωση των τυχερών παιγνίων του ΟΠΑΠ, έτσι και στην περίπτωση των Κρατικών Λαχείων, η διεξαγωγή και λειτουργία τους ρυθμίζεται νομοθετικά και αφορά σε νομικά μονοπώλια. 23. Όσον αφορά στη διοίκηση των Κρατικών Λαχείων, αυτά διοικούνται από την Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων συμφώνα με το Π.Δ. 284/1988 και συγκροτείται από τους εξής: τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ως Πρόεδρο), τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον Προϊστάμενο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών με βαθμό Α, τρία ιδιωτικά μέλη και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων. II.5 Κύκλοι Εργασιών 24. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία προσκόμισε η γνωστοποιούσα, οι κύκλοι εργασιών των εμπλεκόμενων μερών παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: 2010 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΠΑΠ Α.Ε ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ 2011 ΟΠΑΠ Α.Ε ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ 2012 ΟΠΑΠ Α.Ε ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Η OPAP Inv δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών από τη σύστασή της έως σήμερα, δηλ. κατά τα έτη 2011 και Συμπεριλαμβάνονται οι αξίες πωλήσεων σε των Κρατικών Λαχείων: ΕΘΝΙΚΟ, ΛΑΪΚΟ και ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ/ΚΡΑΤΙΚΟ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Δ/νσης Κρατικών Λαχείων, τα οποία προσκόμισε η γνωστοποιούσα. 7

8 III Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ III.1 Χαρακτηρισμός της υπό κρίση πράξης 25. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3959/2011, συγκέντρωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται, όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση κατά την οποία ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο. Έλεγχο συνιστά η δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης. Περαιτέρω, ο έλεγχος μπορεί να αποκτηθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της απόκτησης στοιχείων του ενεργητικού μίας επιχείρησης (όλων ή μέρους αυτών), υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτά αποτελούν το σύνολο ή τμήμα μίας επιχείρησης, ήτοι μία επιχειρηματική δραστηριότητα με παρουσία στην αγορά, της οποίας μπορεί να προσδιοριστεί σαφώς ο κύκλος εργασιών. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει, όταν η απόκτηση αφορά αποκλειστικά και μόνο άυλα περιουσιακά στοιχεία. Η μεταβίβαση άυλου δικαιώματος συνιστά συγκέντρωση, εφόσον η μεταβιβαζόμενη άδεια ή το σχετικό δικαίωμα είναι αποκλειστική/-ο τουλάχιστον για συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και η μεταβίβασή της έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση δραστηριότητας που παράγει κύκλο εργασιών Εν προκειμένω, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4024/ και στη Σύμβαση 10, η ΟΠΑΠ Α.Ε. αποκτά έμμεσα μέσω της κατά 100% θυγατρικής της OPAP Investment Limited το αποκλειστικό 11 δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και εν γένει διαχείρισης συγκεκριμένων λαχείων που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τον Ν. 339/1936 (ήτοι του Λαϊκού Λαχείου, του Εθνικού Λαχείου, του Ευρωπαϊκού Λαχείου, του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου, του Στεγαστικού Κρατικού Λαχείου και του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου), το οποίο είχε μεταβιβασθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ με την υπ αριθ. 187/ Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) 12, όπως τροποποιήθηκε από την υπ αριθ. 195/ απόφαση αυτής 13. Συνεπώς, με την υπό εξέταση πράξη μεταβιβάζεται στη γνωστοποιούσα αποκλειστικό άυλο δικαίωμα, το οποίο δεν έχει μεν διακριτή νομική προσωπικότητα, αλλά συνιστά, ωστόσο, αυτοτελή επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα με ορισμένο κύκλο εργασιών. 8 Βλ. σχετικά παρ. 17 και 24 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας (εφεξής «Ανακοίνωση»). 9 Βλ. άρθρο 41 παρ. 1 του εν λόγω νόμου ΦΕΚ Β 2061/ ΦΕΚ Β 2501/

9 27. Περαιτέρω, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3959/2011, για την κατάφαση ύπαρξης συγκέντρωσης απαιτείται η μεταβολή του ελέγχου να έχει μόνιμο χαρακτήρα,14, ο οποίος δεν αναιρείται, όταν η γνωστοποιούμενη πράξη έχει ορισμένη χρονική διάρκεια, η οποία κρίνεται επαρκής, ώστε να επιφέρει μία μόνιμη μεταβολή στο καθεστώς του ελέγχου 15. Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, η μεταβίβαση του δικαιώματος επί των Κρατικών Λαχείων συμφωνείται για διάστημα δώδεκα (12) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης. Το διάστημα αυτό έχει κριθεί αρκετά μεγάλο, ώστε να επιφέρει μόνιμη μεταβολή ελέγχου Συνεπώς, η γνωστοποιηθείσα πράξη συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια των κείμενων διατάξεων για τον έλεγχο συγκεντρώσεων. III.2 Έλεγχος επί της Παραχωρησιούχου 29. Στην έννοια του αποκλειστικού έλεγχου εμπίπτει και ο αρνητικός αποκλειστικός έλεγχος, όταν δηλαδή ένας μόνο μέτοχος δύναται να προβάλλει αρνησικυρία στις στρατηγικές αποφάσεις μίας επιχείρησης, μολονότι δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει τις εν λόγω αποφάσεις. Εν προκειμένω: ,20, 21, , 29, Το αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις μεταβίβασης άυλου δικαιώματος. Βλ. σχετικά υποσημείωση 31 της Ανακοίνωσης. 15 Βλ. παρ. 28 της Ανακοίνωσης. 16 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις ΕΕ στις υποθέσεις COMP/M DaimlerChrysler/ Deutsche Telekom/ JV, σκέψη 12 (όπου θεωρήθηκε επαρκές το χρονικό διάστημα των 12 ετών, κατά το οποίο θα είχε ισχύ η σύμβαση της κοινής επιχείρησης με το γερμανικό Δημόσιο), COMP/M Deutsche Bahn/ ECT International/ United Depots/ JV, σκέψη 9 (με σύμβαση διάρκειας 8 ετών) και COMP/M Lehman Brothers/ SCG/ Starwood/ Le Meridien, σκέψη 9 (όπου η Επιτροπή έκρινε επαρκές ένα χρονικό διάστημα ετών, αλλά όχι ένα διάστημα 3 ετών) Βλ. άρθρο 31 παρ. 2 Ν.2190/

10 37.. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ , , ), ,. 40. Λαμβανομένων υπόψη όλων των αναλυτικά εκτιθέμενων ως άνω στοιχείων, και ιδίως: α) του ποσοστού συμμετοχής των ιδρυτριών στο μετοχικό κεφάλαιο της Παραχωρησιούχου, β) του αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούται να διορίζει κάθε μία από τις ιδρύτριες και του τρόπου εκλογής αυτών, γ) του τρόπου εκλογής και καθορισμού των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου, δ) της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης, σε συνδυασμό με την έλλειψη ειδικών συμφωνιών μεταξύ των μειοψηφούντων μετόχων Intralot Lotteries και SGG, ε) του τρόπου διορισμού των ανώτερων διοικητικών στελεχών σε συνδυασμό με την πρόβλεψη τόσο στη σύμβαση μετόχων όσο και στο καταστατικό όρων που προβλέπουν την εν γένει ανάθεση της καθημερινής λειτουργίας της Παραχωρησιούχου στην OPAP Inv, και στ) του τρόπου λύσης των προαναφερόμενων συμβάσεων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παρόλο που η συνεισφορά κάθε ιδρυτικού μετόχου αξιολογείται ως σημαντική για τη λειτουργία της Παραχωρησιούχου από τα στοιχεία του φακέλου δεν αποδείχθηκε σε ικανό βαθμό ότι οι εν λόγω συνεισφορές είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία αυτής, σε βαθμό τέτοιο που να την καθιστά εξαρτώμενη τεχνολογικά από τους μειοψηφούντες μετόχους 42 ή/και ότι οι μέτοχοι Σύμφωνα με τη γνωστοποιούσα. 10

11 έδρασαν ή θα δράσουν σε μόνιμη βάση από κοινού σε προάσπιση κοινών τους συμφερόντων τόσο σημαντικών, ώστε να μην μπορούν να ενεργήσουν ο ένας εναντίον του άλλου κατά την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών όσον αφορά στην Παραχωρησιούχο 43, συνάγεται ότι η OPAP Inv ασκεί αρνητικό αποκλειστικό έλεγχο επί της Παραχωρησιούχου, καθώς είναι η μόνη που δύναται να προβάλει αρνησικυρία στις αποφάσεις της Παραχωρησιούχου, ενώ κανένας από τους λοιπούς μετόχους μειοψηφίας δεν διαθέτει μεμονωμένα την εξουσία αυτή. III.3 Αρμοδιότητα ΕΑ Έλεγχος παραδεκτού και εμπροθέσμου γνωστοποίησης 41. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του N. 3959/2011, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε τριάντα ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά το άρθρο 10 ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια ( ) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων ( ) ευρώ στην ελληνική αγορά. 42. Βάσει όσων προαναφέρθηκαν σχετικά με το καθεστώς ελέγχου της Παραχωρησιούχου, και συγκεκριμένα την άσκηση αποκλειστικού ελέγχου επί αυτής από τον ΟΠΑΠ, σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους κύκλους εργασιών που πραγματοποιούν οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις (ΟΠΑΠ και Κρατικά ΛΑΧΕΙΑ) και τη δραστηριοποίησή τους και σε άλλες χώρες της Ε.Ε, η εν λόγω πράξη δεν έχει κοινοτική διάσταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του «Κοινοτικού Κανονισμού Συγκεντρώσεων» 44. Σημειωτέον ότι η γνωστοποιούσα προσκόμισε και σχετικό αντίγραφο της επιστολής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής Ε.Ε.) σε απάντηση ερωτήματος, το οποίο είχαν υποβάλει από κοινού οι εταιρίες ΟΠΑΠ, Intalot A.E. και SG προς την Επιτροπή για την υποχρέωση από πλευράς τους κοινοποίησης της εν λόγω συναλλαγής (απόκτησης του δικαιώματος επί των Κρατικών Λαχείων), στην Ε.Ε. βάσει των προβλεπόμενων στον Κοινοτικό Κανονισμό Συγκεντρώσεων. Στην απάντησή της Η γνωστοποιούσα αρχικώς υπέβαλε έντυπο συνοπτικής γνωστοποίησης (υπ αριθμ. πρωτ. 4076/ ), καθώς θεωρεί ότι η σκοπούμενη συγκέντρωση δεν επηρεάζει καθόλου τον ανταγωνισμό στην ελληνική επικράτεια. Στις η ΓΔΑ, με την υπ αριθμ. πρωτ επιστολή της, καλούσε τη γνωστοποιούσα να προβεί στη συμπλήρωση 43 Βλ. σχετικά παρ. 76 επ. της Ανακοίνωσης. Βλ. επίσης απόφαση ΓενΔικ T-282/02 Cementbouw, Συλλ. Νομ ΙΙ-319, σκ. 52 επ. 44 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου της 20 ης Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»). 45 Βλ.. 11

12 επιπλέον τμημάτων ή/και σημείων τμημάτων που εμπεριέχονται στο έντυπο πλήρους γνωστοποίησης, καθώς από την επεξεργασία των στοιχείων του φακέλου που αρχικώς είχε καταθέσει η γνωστοποιούσα διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν οι σχετικές προϋποθέσεις για χρήση του εντύπου συνοπτικής γνωστοποίησης. Η γνωστοποιούσα υπέβαλε τα στοιχεία πλήρους γνωστοποίησης στις με το αριθ. πρωτ έγγραφό της. Περαιτέρω, προς συμπλήρωση ασαφειών και ελλείψεων του εντύπου γνωστοποίησης, η ΓΔΑ απέστειλε σχετικές επιστολές παροχής στοιχείων 46 προς τη γνωστοποιούσα, βάσει του άρθρου 8 παρ. 11 υπό (β) και 8 παρ. 12 του Ν. 3959/2011, ως ισχύει. Η γνωστοποιούσα απάντησε με τις υπ αριθμ. πρωτ. 5107/ , 5290/ , 5494/ , 5653/ , 5860/ και 6039/ επιστολές με τις οποίες παρείχε τα πρόσθετα στοιχεία τα οποία της ζητήθηκαν. Τη γνωστοποίηση συνόδευε το προβλεπόμενο στο άρθρο 45 παρ. 1 ν. 3959/2011 παράβολο, καθώς και τα αποδεικτικά των προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας. Ακολούθως, η ΓΔΑ απέστειλε διαδοχικά ερωτηματολόγια 47, προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με την διαδικασία αλλά και την ουσία της συγκέντρωσης. Από τις σχετικές απαντητικές επιστολές 48 όλων των ερωτώμενων αποσαφηνίστηκε το νομικό και οικονομικό πλαίσιο που αφορά στην εν λόγω συγκέντρωση. 44. Επισημαίνεται ότι η γνωστοποιούσα υπέβαλε με την αρχική της γνωστοποίηση σχέδιο της σύμβασης για την παραχώρηση του δικαιώματος επί των Κρατικών Λαχείων, δεδομένου ότι κατά το χρόνο υποβολής της γνωστοποίησης η σχετική σύμβαση δεν είχε ακόμη υπογραφεί 49. Σύμφωνα με την εισήγηση, η υπό εξέταση γνωστοποίηση υποβλήθηκε κατά δύο μήνες περίπου εκπρόθεσμα στην ΓΔΑ (δηλ. την ), λαμβανομένου υπόψη ότι το ως άνω σχέδιο είχε ήδη εγκριθεί με τη με αρ. 61/ πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κλιμάκιο Ζ ) και ότι η κοινοπραξία εταιριών, της οποίας ηγείτο η γνωστοποιούσα, ανακηρύχθηκε τελικός επιτυχών πλειοδότης στο σχετικό διαγωνισμό την Ως εκ τούτου, σύμφωνα πάντα με την εισήγηση, η γνωστοποιούσα μπορεί να θεωρηθεί ότι είχε ήδη αναλάβει την υποχρέωση αγοράς του μεταβιβαζόμενου αποκλειστικού δικαιώματος στην υπό κρίση υπόθεση (ως συνέπεια των σχετικών αυτών πράξεων). 46 Επιστολές με αριθμ. πρωτ. 4842/ , 5202/ , 5352/ , 5561/ , 5724/ και 5925/ Ερωτηματολόγια με υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 4842/ , οικ. 5202/ , οικ. 5352/ , οικ. 5561/ , οικ. 5724/ , οικ. 5925/ , οικ. 6272/ , οικ. 6357/ , οικ. 6358/ , οικ. 6527/ , οικ. 6532/21.08/2013 και οικ. 6533/ Επιστολές υπ αριθμ. πρωτ. 4564/ , 5107/ , 5290/ , 5494/ , 5653/ , 5860/ , 5987/ , 6039/ , 6073/ , 6459/ , 6475/ , 6536/ , 6549/ , 6551/ , 6581/ , 6582/ και ΕΜ40/ Από το εν λόγω σχέδιο προέκυπταν σαφώς οι πληροφορίες και τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο έντυπο γνωστοποίησης συγκέντρωσης, καθώς και η αποδεδειγμένη πρόθεση σύναψης συμφωνίας με το εν λόγω περιεχόμενο από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η υπογεγραμμένη σύμβαση προσκομίστηκε σε μεταγενέστερο χρόνο από τη γνωστοποιούσα με το με αρ. πρωτ. 6073/ έγγραφο. 12

13 45. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η γνωστοποιούσα εκκίνησε ήδη από αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς διερεύνηση της αρμοδιότητας της τελευταίας επί της κρινόμενης πράξης, δεδομένων και των δυσχερών νομικών θεμάτων που τυχόν θα ανέκυπταν αναφορικά με την αξιολόγηση του ασκούμενου ελέγχου επί της Παραχωρησιούχου 50. Η Ε.Ε. απέστειλε στη γνωστοποιούσα την τελική αξιολόγησή της περί θεμελίωσης ή μη της αρμοδιότητάς της βάσει του Κοινοτικού Κανονισμού Συγκεντρώσεων την Κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής, με βάση τα ως άνω στοιχεία του φακέλου, δεν συντρέχει λόγος να κινηθεί η διαδικασία επιβολής προστίμου για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση ή πρόωρη πραγματοποίηση στην κρινόμενη υπόθεση. Και τούτο, λαμβανομένου ιδίως υπόψη αφενός ότι η γνωστοποιούσα αποδεδειγμένα προσέφυγε εμπροθέσμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς διερεύνηση της αποκλειστικής αρμοδιότητας της τελευταίας σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό Συγκεντρώσεων, και αφετέρου ότι για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας απαιτήθηκαν περίπου τρείς μήνες ( έως ), προτού η γνωστοποιούσα απευθυνθεί τελικά στην ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εξάλλου, λόγω της πολυπλοκότητας του νομικού θέματος σε σχέση με τη φύση του ελέγχου στην κρινόμενη υπόθεση, το οποίο απασχόλησε εκτενώς τόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, δεν δύναται να στοιχειοθετηθεί στις ειδικές περιστάσεις της κρινόμενης υπόθεσης υπαιτιότητα της γνωστοποιούσας για την καθυστερημένη υποβολή της γνωστοποίησης, και συνεπώς δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμου για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση. Περαιτέρω, ούτε και τίθεται ζήτημα πρόωρης πραγματοποίησης της υπό κρίση πράξης, δεδομένου ότι η ολοκλήρωσή της τελούσε υπό την αναβλητική αίρεση της κύρωσης της σύμβασης παραχώρησης από τη Βουλή των Ελλήνων, η οποία έλαβε εντέλει χώρα την Συνεπώς, παρέλκει η περαιτέρω εξέταση του ζητήματος της εμπρόθεσμης ή μη γνωστοποίησης στις περιστάσεις της κρινόμενης υπόθεσης IV ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 48. Η εποπτεία του τομέα των τυχερών παιγνίων υπάγεται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (εφεξής Ε.Ε.Ε.Π.), η οποία συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 16 του Ν. 3229/ και λειτουργεί πλέον ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή 52. Σύμφωνα δε με το άρθρο 17 του ιδίου νόμου, όπου καθορίζονται οι αρμοδιότητες της 50 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απόσχει από την επιβολή προστίμου στις περιπτώσεις εκείνες, όπου τα μέρη ευλόγως και δικαιολογημένα καθυστέρησαν να υποβάλουν εμπροθέσμως γνωστοποίηση π.χ. λόγω της πολυπλοκότητας της σχετικής συμφωνίας των μερών ή λόγω των δυσκολιών αναφορικά με την εκτίμηση του υπολογιζόμενου κύκλου εργασιών και συνεπώς την εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού στην γνωστοποιούμενη πράξη. Βλ. σχετικά απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.166 Torras/Sario, σκ Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α 38/ Βλ. άρθρο 7 παρ. 10 του Ν. 4038/2012, ΦΕΚ Α 14/

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 183/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 440/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Μαρτίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Μαΐου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη: Δημήτριος Λουκάς(Αντιπρόεδρος) Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός.

Μέλη: Δημήτριος Λουκάς(Αντιπρόεδρος) Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 574/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 η Σεπτεμβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 (*) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ελευθερία εγκαταστάσεως Εθνική ρύθμιση που προβλέπει

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 (*) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ελευθερία εγκαταστάσεως Εθνική ρύθμιση που προβλέπει ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 (*) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ελευθερία εγκαταστάσεως Εθνική ρύθμιση που προβλέπει μονοπώλιο εκμεταλλεύσεως διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών Α.Ε. Α. Μεταξά 48 & Πανδώρας 8 166 74 Γλυφάδα Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Βελτίωση επιχειρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 22η Ιουλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα