ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διεργασίες και Νήματα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διεργασίες και Νήματα"

Transcript

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διεργασίες και Νήματα Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin and Gange, Operating Systems Concepts. Deitel, Deitel and Choffnes, Operating Systems Λειτουργικά Συστήματα, Γ.Α. Παπαδόπουλος, Πανεπιστήμιο Κύπρου Λειτουργικά Συστήματα, Κ. Διαμαντάρας, ΤΕΙΘ Systems Programming in C, A.D. Marshal, University of Cardiff Σύνθεση Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διεργασίες και Νήματα Διεργασίες Κλήσεις συστήματος και εντολές γραμμής Νήματα Κλήσεις συστήματος και APIs

3 Μοντέλο διεργασίας (1) Μια διεργασία είναι ένα πρόγραμμα (στιγμιότυπο) που εκτελείται σε κάποια δεδομένα. Μια διεργασία για να εκτελεστεί απαιτεί συγκεκριμένους πόρους, όπως CPU, μνήμη, αρχεία, συσκευές Ε/Ε. Οι περισσότερες απαιτήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει το λ.σ. εκφράζονται με αναφορά στις διεργασίες: εκχώρηση CPU, εκχώρηση μνήμης, Ε/Ε για κάποια διεργασία. Ο χρήστης αποτελεί -μέσω του φλοιού- μια διεργασία. Το λ.σ. είναι υπεύθυνο για: δημιουργία και τερματισμό, εκτέλεση, αναστολή και επανεκτέλεση, δρομολόγηση, συγχρονισμό, επικοινωνία διεργασιών, επίλυση προβλημάτων ανταγωνισμού και αδιεξόδων Ο πολυπρογραμματισμός και ο χρονομερισμός βασίζονται στις διεργασίες. Μέσω της έννοιας και των χαρακτηριστικών της διεργασίας αποκρύπτουμε όλες τις δυσκολίες της διαχείρισης διακοπών. Τα ανώτερα επίπεδα 'βλέπουν' ακολουθιακές διεργασίες που επικοινωνούν και όχι διακοπές.

4 Μοντέλο διεργασίας (2) (a) Πολυπρογραμματισμός τεσσάρων προγραμμάτων, αυτό που συμβαίνει σε επίπεδο αρχιτεκτονικής. (b) Λογική αφαίρεση τεσσάρων ανεξαρτήτων ακολουθιακών διεργασιών, αυτό που 'βλέπουν' τα επίπεδα πάνω από το λ.σ. (c) Μόνο ένα πρόγραμμα είναι ενεργό ανά πάσα στιγμή. Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

5 Καταστάσεις διεργασίας (1) Διάρκεια ζωής μιας διεργασίας = το χρονικό διάστημα μεταξύ της δημιουργίας και τερματισμού της από το λ.σ. Κατά τη διάρκεια ζωής της κάθε διεργασία μπορεί να βρεθεί σε μια σειρά από διακριτές καταστάσεις, με τρείς βασικότερες: * έτοιμη προς εκτέλεση (ready) * σε εκτέλεση (running) * σε αναστολή (blocked). Μια διεργασία όταν δημιουργείται εισάγεται στη λίστα των έτοιμων διεργασιών. Σταδιακά προωθείται προς την κεφαλή της λίστας και μόλις ο επεξεργαστής γίνει διαθέσιμος η διεργασία ανατίθεται στον επεξεργαστή και η κατάστασή της αλλάζει σε εκτελούμενη. Η διαδικασία της ανάθεσης της πρώτης διεργασίας από τη λίστα των έτοιμων διεργασιών στον επεξεργαστή ονομάζεται διεκπεραίωση και υλοποιείται από τον διεκπεραιωτή (dispatcher), που είναι τμήμα του δρομολογητή (scheduler).

6 Καταστάσεις διεργασίας (2) Η εκτελούμενη διεργασία αναστέλλεται μέσω τριών βασικών κατηγοριών συμβάντων (events). * Με πρωτοβουλία της διεργασίας: Η διεργασία χρειάζεται Ε/Ε ή αλλη λειτουργία που απαιτεί privileged λειτουργία (kernel mode), οπότε καλεί το λ.σ. μέσω κλήσης συστήματος (διακοπή λογισμικού). * Με πρωτοβουλία του λ.σ: (α) Η διεργασία προκαλεί σφάλμα, οπότε προκαλείται παγίδευση (trap) ή προκύπτει διακοπή Ε/Ε ή υλικού που πρέπει να εξυπηρετηθεί. (β) Η διεργασία έχει εξαντλήσει το χρόνο της ή υπάρχει άλλη διεργασία υψηλότερης προτεραιότητας που πρέπει να εκτελεστεί. Και στις δύο περιπτώσεις το Λ.Σ. αναλαμβάνει τον έλεγχο του επεξεργαστή. Η κατάσταση της εκτελούμενης διεργασίας αλλάζει κατάλληλα είτε σε αναστολή είτε έτοιμη και προωθείται προς εκτέλεση η αμέσως επόμενη διεργασία στη λίστα των έτοιμων. Έτσι επιτυγχάνεται εναλλαγή διεργασιών.

7 Διάγραμμα 5 καταστάσεων Δημιουργία 3 βασικές καταστάσεις Τερματισμός

8 Καταστάσεις και γεγονότα (1) Running : η διεργασία που εκετελείται Ready : είναι έτοιμη για εκτέλεση Blocked : υπό αναστολή, δεν μπορεί να εκτελεστεί μέχρι να προκύψει το κατάλληλο γεγονός New : έχει μόλις δημιουργηθεί από το λ.σ. Exit : έχει απελευθερωθεί από τη δεξαμενή εκτελέσιμων εργασιών από το λ.σ., τερματίζεται

9 Καταστάσεις και γεγονότα (2) Admit : το λ.σ. τοποθετεί τη διεργασία στην ουρά των διεργασιών προς εκτέλεση, δημιουργεί τις αντίστοιχες δομές δεδομένων. Dispatch : το λ.σ. εκχωρεί το σύστημα (CPU κλπ) στη διεργασία για να εκτελεστεί. Timeout : το λ.σ προκαλεί χρονοδιακοπή. Event Waits : η διεργασία απαιτεί υπηρεσία από το λ.σ. που προκαλεί διακοπή. Event Occurs : η υπηρεσία έχει εκτελεστεί και το λ.σ. ενημερώνει τις αντίστοιχες δομές δεδομένων. Release : το λ.σ. τερματίζει τη διεργασία, ακυρώνει τις αντίστοιχες δομές δεδομένων.

10 Δημιουργία διεργασίας Γεγονότα που προκαλούν δημιουργία διεργασίας: Εκκίνηση συστήματος. Σύνδεση νέου χρήστη. Μια εκτελούμενη διεργασία αιτείται τη παροχή μιας υπηρεσίας ή την εκτέλεση μιας εφαρμογής. Μια εκτελούμενη διεργασία καλεί μια κλήση συστήματος για τη δημιουργία διεργασίας. Ένας χρήστης ζητά τη δημιουργία νέας διεργασίας (εκτέλεση ενός προγράμματος ή μιας εντολής φλοιού). Εκκίνηση μιας εργασίας δέσμης / σεναρίου φλοιού ή μιας χρονο-δρομολογημένης εργασίας. Πρέπει να ικανοποιούνται περιορισμοί του συστήματος, πχ αριθμός ενεργών διεργασιών, χώρος στη μνήμη, δικαιώματα δημιουργού κλπ. Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

11 Τερματισμός διεργασίας Γεγονότα που προκαλούν τερματισμό διεργασίας: Κανονική έξοδος (τερματισμός). Εσφαλμένη έξοδος (επιστροφή κωδικου σφάλματος) Μοιραίο σφάλμα (Fatal error κατά την εκτέλεση) πχ μη έγκυρη εντολή, προνομιούχος εντολή, αριθμητικά σφάλματα, σφάλαματα υπερχείλισης, υπέρβαση ορίων μνήμης, σφάλματα Ε/Ε, σφάλματα προστασίας, πέρας διαθέσιμου χρόνου Εξαναγκασμός σε τερματισμό από άλλη διεργασία (Αποστολή σήματος δια-διεργασιακή επικοινωνία, Kill). Εξαναγκασμός σε τερματισμό από το χρήστη. Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

12 Εναλλαγή διεργασίας Γεγονότα που προκαλούν εναλλαγή (αναστολή εκτέλεσης και εισαγωγή άλλης) διεργασίας: Χρονοδιακοπή / Δρομολόγηση Η διεργασία έχει εξαντλήσει το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό όριο ή γενικότερα η διεργασία προ-εκτοπίζεται (pre-empted) από το λ.σ., πχ υπάρχει άλλη διεργασία με μεγαλύτερη προτεραιότητα Εσωτερική διακοπή (trap) Προγραμματιστικά σφάλματα που προκαλούν παγίδευση Ε/Ε ή Hardware Interrupt Έχει συμβεί διακοπή (Ε/Ε ή άλλου υλικού) Κλήση συστήματος π.χ. άνοιγμα αρχείου, δημιουργία διεργασίας παιδιού (fork), διαδιεργασιακή επικοινωνία (wait, kill)

13 Καταστάσεις διεργασιών παράδειγμα (1) Terminated New Admitted Exit Scheduler Dispatch Ready Running Interrupt I/O Wait Ι/Ο Completion Waiting

14 Καταστάσεις διεργασιών παράδειγμα (2) Done New calculate calculate Fibonacci Fibonacci numbers numbers Ready Running Waiting CPU util. vs. time

15 Καταστάσεις διεργασιών παράδειγμα (3) Done New Ready Running Waiting CPU util. vs. time

16 Καταστάσεις διεργασιών παράδειγμα (4) Done New Ready Running Waiting CPU util. vs. time getline() getline() stops stops to to read read from from input! input! Process Process sleeps sleeps waiting waiting for for an an input input

17 Καταστάσεις διεργασιών παράδειγμα (5) Done New Ready user user types types some some input: input: interrupt! interrupt! CPU util. vs. time Running Waiting

18 Καταστάσεις διεργασιών παράδειγμα (6) Done New Ready Running Waiting CPU util. vs. time

19 Καταστάσεις διεργασιών παράδειγμα (7) Done New Ready Running Running Running fib(57)... fib(57)... Waiting CPU util. vs. time...

20 Καταστάσεις διεργασιών παράδειγμα (8) Done New Ready Running Running Running fib(57)... fib(57)... Waiting CPU util. vs. time takes takes aa long long time time

21 Καταστάσεις διεργασιών παράδειγμα (9) Done New Ready Running Clock Clock Interrupt! Interrupt! Waiting CPU util. vs. time Scheduler Scheduler reconsiders reconsiders which which process process to to run run

22 Καταστάσεις διεργασιών παράδειγμα (10) Done New Ready Running Clock Clock Interrupt! Interrupt! Waiting CPU util. vs. time Scheduler Scheduler reconsiders reconsiders which which process process to to run run Process Process isis dispatced dispatced again again

23 Καταστάσεις διεργασιών παράδειγμα (11) Done New Ready Running Waiting CPU util. vs. time eventually eventually fib() fib() finishes, finishes, printf printf sends sends output output

24 Καταστάσεις διεργασιών παράδειγμα (12) Done New Ready Running I/O I/O finishes finishes Waiting CPU util. vs. time

25 Καταστάσεις διεργασιών παράδειγμα (13) Done New Ready Running Waiting CPU util. vs. time

26 Καταστάσεις διεργασιών παράδειγμα (14) Done New Ready Running Waiting CPU util. vs. time and and the the program program finishes finishes

27 Καταστάσεις διεργασιών παράδειγμα (15) Done New Ready Running Waiting CPU util. vs. time

28 Διάγραμμα 6 καταστάσεων (1) Συνήθως οι λειτουργίες Ε/Ε είναι πολύ πιο αργές από τη λειτουργία της CPU. Το λ.σ. μπορεί να διαχωρίζει τις λειτουργίες Ε/Ε σε 'αργά' και 'γρήγορα' ή σε περισσότερες κατηγορίες ανά τύπο γεγονότος και να δημιουργεί δυο διαφορετικές καταστάσεις αναστολής, blocked και suspended. Η διαφορά τους έγκειται στο οτι όταν μια διεργασία θεωρείται suspended τότε ο χώρος διευθύνσεών της μεταφέρεται στη δευτερεύουσα μνήμη, στη περιοχή εναλλαγής. Έτσι ελευθερώνεται χώρος στη κύρια μνήμη είτε για τη μεταφορά άλλων διεργασιών από τη δευτερεύουσα μνήμη, είτε για τη δημιουργία νέων διεργασιών. Το γεγονός suspend αντιστοιχεί στην απόφαση του λ.σ. να μεταφέρει τη διεργασία στη δευτερεύουσα μνήμη λόγω έλλειψης χώρου. Το γεγονός activate αντιστοιχεί στο event occurs.

29 Διάγραμμα 6 καταστάσεων (2)

30 Διάγραμμα 7 καταστάσεων (1) Γενικεύοντας τη χρήση της ιδεατής μνήμης μπορούμε να παρατηρήσουμε οτι σε περίπτωση πολύ μεγάλου αριθμού διεργασιών ή περιορισμένης κύριας μνήμης το πρόβλημα ανεπάρκειας της κύριας μνήμης μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες καταστάσεις, όπως κατά τη δημιουργία, ή όταν η διεργασία έιναι μεν έτοιμη αλλά δεν υπάρχει επαρκής χώρος στη κύρια μνήμη. Έτσι καταλήγουμε στο διάγραμμα 7 καταστάσεων. Οι καταστάσεις ready/suspended και blocked/suspended αντιστοιχούν στις ready και blocked αλλά στη δευετερεύουσα μνήμη. Τα γεγονότα suspend και activate αντιστοχεί στη μεταφορά από τη κύρια μνμήμη στη δευτερεύουσα και αντίστροφα. Οι διακεκομμένες γραμμές σημειώνουν οτι η συνήθης διαδρομή μιας διεργασίας είναι μέσω της δευτερεύουσας μνήμης.

31 Διάγραμμα 7 καταστάσεων (2)

32 Διάγραμμα 10 καταστάσεων (1) (α) Προσθέτουμε στο διάγραμμα 7 καταστάσεων τη κατάσταση εκτέλεσης του πυρήνα (kernel running) (β) Η κατάσταση running έχει αντικατασταθεί από δύο καταστάσεις, προ-εκτόπισης (preempted) και εκτέλεσης (user running) που δείχνουν αναλυτικότερα τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ πυρήνα και διεργασίας χρήστη. Όταν εκτελείται ο πυρήνας μπορεί * να καλέσει άλλο τμήμα του λ.σ. (πχ λόγω νέας διακοπής) * να επιστρέψει στην διεργασία που τον κάλεσε (μέσω system call) * να επιλέξει μια άλλη διεργασία προς εκτέλεση και να βάλει τη τρέχουσα διεργασία σε αναστολή (ready ή suspended/swaped), δηλαδή να την εκτοπίσει πριν τελειώσει την εκτέλεσή της (προ-εκτόπιση). * να προ-εκτοπίσει την διεργασία αλλά να την ξαναεπιλέξει προς εκτέλεση. Ο χαρακτηρισμός zombie αναφέρεται σε διεργασίες που έχουν τερματιστεί αλλά δεν έχουν διαγραφεί από το λ.σ.

33 Διάγραμμα 10 καταστάσεων (2) New Terminated Swap in

34 Υλοποίηση διεργασιών Μια διεργασία υλοποιείται από το λ.σ. με δύο βασικές δομές. Το Xώρο Διευθύνσεων και το Process Control Block Κάθε διεργασία έχει το δικό της χώρο διευθύνσεων, που αποτελείται από : Την περιοχή κώδικα (text region) Την περιοχή δεδομένων (data region), όπου αποθηκεύονται (α) οι καθολικές μεταβλητές και (β) η δυναμικά παραχωρούμενη μνήμη (heap). Την περιοχή στοίβας (stack region), όπου αποθηκεύονται οι παράμετροι, οι τοπικές μεταβλητές και οι πληροφορίες κλήσης για τις ενεργές κλήσεις διαδικασιών. Την περιοχή σωρού (heap region), για δυναμική δέσμευση και αποδέσμευση μνήμης, μέσω κλήσεων συστήματος (malloc(), free()). Επιπλέον κάθε διεργασία έχει πρόσβαση σε κοινόχρηστες περιοχές μνήμης (πχ κοινόχρηστες βιβλιοθήκες).

35 Χώρος διευθύνσεων διεργασίας (1) 0xFFFFFFFF stack (modified during execution) SP heap (dynamically allocated) Virtual address space ` static data LV 0x program code (text) PC Ο χώρος διευθύνσεων ή χώρος εργασίας ή εικόνα μνήμης (memory image) μιας διεργασίας περιλαμβάνει -κατ' ελάχιστο: το πρόγραμμα (text), τα δεδομένα (data), τη στοίβα (stack), και το σωρό (heap). Ακόμη έχουμε τη κοινόχρηστη μνήμη (global data, system calls, shared libraries) τα οποία δεν φαίνονται στο σχήμα.

36 Χώρος διευθύνσεων διεργασίας (2) Process Memory Images Memory Tables Memory Devices Files Processes I/O Tables Process 1 File Tables Process Table Process 1 Process 2.. Process N Process N Kernel space User space Κάθε διεργασία εκτελείται μόνο στο δικό της χώρο διευθύνσεων.

37 Υλοποίηση διεργασιών (2) Για να υλοποιηθεί το μοντέλο κατάστασης διεργασιών, το λ.σ. οικοδομεί έναν πίνακα διεργασιών (process table), ο οποίος περιλαμβάνει μια καταχώρηση μπλόκ ελέγχου διεργασίας (process control block) ή περιγραφέας διεργασίας (process descriptor) για κάθε διεργασία. Στην καταχώρηση αυτή εγγράφονται πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση και μαζί με το χώρο διευθύνσεων (address space) και το πλαίσιο επεξεργαστή (CPU context) αποτελούν την εικόνα της διεργασίας (process image) ώστε να συνεχίσει να εκτελείται μετά από κάθε αναστολή εκτέλεσης. Η δημιουργία μιας διεργασίας έχει επομένως μια αρχική επιβάρυνση (overhead) που μειώνει την απόδοση του συστήματος. Η επιβάρυνση αυτή διαφέρει ανάλογα με το σύστημα, μερικές φορές υπάρχει και υποστήριξη υλικού.

38 Πίνακας διεργασιών και Process Control Block (PCB)

39 Πληροφορίες PCB

40 Εναλλαγή διεργασιών - παράδειγμα (1) Η υλοποίηση του μοντέλου διεργασιών (μοντέλο καταστάσεις) βασίζεται στη διαρκή εναλλαγή διεργασιών στη CPU. Kάθε εναλλαγή εμπλέκει το λ.σ. και κυρίως το Βραχυπρόθεσημο Δρομολογητή (Dispatcher).

41 Εναλλαγή διεργασιών - παράδειγμα (2) OS Kernel

42 Εναλλαγή διεργασιών - παράδειγμα (3)

43 Process A OS OS Process A Event Process B OS OS Process C Process A Εναλλαγή Παραδειγμα διεργασιών - παράδειγμα (4) (4)

44 Θεματική εναλλαγή (Context switch) (1) Η διαδικασία αλλαγής πλαισίου λειτουργίας της CPU (context), όταν εναλλάσσεται διεργασία προς εκτέλεση. Απαιτείται ενημέρωση όλων των σχετικών δομών δεδομένων που διατηρεί το λ.σ. Ο χρόνος που απαιτείται για τη θεματική εναλλαγή αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τη λειτουργία του συστήματος, αφού κατά τη διάρκειά της δεν γίνεται χρήσιμο έργο. Ο χρόνος αυτός προστίθεται σε κάθε εναλλαγή διεργασίας. Για τη μείωση του χρόνου θεματικής εναλλαγής μπορεί να χρησιμοποιούμε υποστήριξη υλικού (δες και νήματα). Ουσιαστικά πρόκειται για υψηλού επιπέδου περιγραφή της εξυπηρέτησης διακοπής, με δεδομένη την εκτέλεση πολλών προγραμμάτων, όχι μόνο ενός προγράμματος και της ρουτίνας διακοπής.

45 table P0 P1 Θεματική εναλλαγή (2)

46 Θεματική εναλλαγή (3)

47 Θεματική εναλλαγή (4) Εκτελούμενη (running) άλλη κατάσταση Αποθήκευση του πλαισίου επεξεργαστή (CPU context) που περιλαμβάνει τον PC και άλλους καταχωρητές (στο PCB) Μετακίνηση του PCB στην αντίστοιχη ουρά (ready, blocked, ) Επιλογή μιας άλλης διεργασίας προς εκτέλεση Ενημέρωση του PCB της διεργασίας που έχει επιλεγεί Ενημέρωση των δομών δεδομένων της διαχείρισης μνήμης Φόρτωση πλαισίου (στον επεξεργαστή) της διεργασίας που έχει επιλεγεί

48 Θεματική εναλλαγή (5) Σκελετός των ενεργειών του χαμηλοτέρου επιπέδου του λειτουργικού συστήματος κατά την εξυπηρέτηση διακοπής με θεματική εναλλαγή. Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

49 Ουρές διεργασιών (1) Το λ.σ. για να υλοποιήσει τις αλλαγές καταστάσεων διατηρεί έναν αριθμό ουρών κάθε μια από τις οποίες είναι μια λίστα διεργασιών που αναμένουν για κάποιον πόρο. Βραχυπρόθεσμη ουρά (Ready queue): διεργασίες που βρίσκονται στην κύρια μνήμη και είναι έτοιμες να εκτελεσθούν (CPU scheduler και Dispacher) Ουρές για συσκευές Ε/Ε (I/O devices queues): όλες οι διεργασίες που είναι υπο αναστολή και περιμένουν να χρησιμοποιήσουν μια συσκευή δημιουργούν την ουρά της συγκεκριμένης συσκευής Μεσοπρόθεσμη ουρά (Midium-term queue): λίστα από διεργασίες που είναι υπό αναστολή αλλά λόγω έλλειψης μνήμης έχουν μεταφερθεί στη δευτερεύουσα μνήμη (καταστάσεις Suspended) Μακροπρόθεσμη ουρά (Long-term ή job queue): λίστα από νέες διεργασίες που περιμένουν να χρησιμοποιήσουν τον επεξεργαστή (για Batch jobs) Οι αλλαγές καταστάσεων υλοποιούνται με μετακίνηση μεταξύ των ουρών.

50 Ουρές διεργασιών (2)

51 Ουρές διεργασιών (3) Σχέση PCB και ουρών διεργασιών. Ουσιαστικά οι ουρές αποτελούνται από δείκτες πρός PCB's, δηλαδή δείκτες σε γραμμές του Process Table του λ.σ.

52 Ιεραρχία διεργασιών (1) Προσοχή: Το μόνο κοινό με τη δενδρική δομή καταλόγων είναι η ιεραρχική δομή! Ένα δένδρο διεργασιών. Η διεργασία A δημιούργησε δύο διεργασίες, τις B και C. Η διεργασία B δημιούργησε τρείς διεργασίες τις D, E και F. Βασικοί 'δημιουργοί' διεργασιών: το λ.σ. κατά την εκκίνηση ο χρήστης μέσω του φλοιού (ή του GUI) με την εκτέλεση εφαρμογών. Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

53 Ιεραρχία διεργασιών (2) Η διεργασία-γονέας (parent process) δημιουργεί διεργασίες-παιδιά (child process), και αυτές με τη σειρά τους δημιουργούν δικές τους διεργασίες. Εκτέλεση Κάθε διεργασία λαμβάνει από το λ.σ. το δικό της Process ID (PID). Γονέας και παιδί εκτελούνται 'ταυτόχρονα', μέσω δρομολόγησης του λ.σ. Ο γονέας μπορεί να περιμένει τον τερματισμό του παιδιού ή όχι. Κληρονόμηση περιβάλλοντος εκτέλεσης Η διεργασία-παιδί κληρονομεί από τη διεργασία- γονέα το περιβάλλον εκτέλεσης, όπως πχ τον ιδιοκτήτη, τις άδειες και δικαιώματα πρόσβασης. Οι διεργασίες που δημιουργεί ένας χρήστης, κληρονομούν τα δικαιώματα του χρήστη. Χώρος διευθύνσεων Το παιδί αντιγράφει το χώρο διευθύνσεων του γονέα. Στη συνέχεια το παιδί φορτώνει δικό του πρόγραμμα,με βάση τις οδηγίες που λαμβάνει κατά τη δημιουργία του από τη διεργασία-γονέα.

54 Υπηρεσίες και δαίμονες Διεργασίες του λ.σ.: Πρόκειται για τις διεργασίες που δημιουργούνται κατά την διαδικασία εκκίνησης του συστήματος (boot, strartup). Συνήθως ονομάζονται και υπηρεσίες ή/και δαίμονες. Υπηρεσίες (services) λέγονται διεργασίες του λ.σ. που βρίσκονται σε αναστολή και ενεργοποιοούνται όταν απαιτηθεί κάποια ενέργεια, μέσω μιας κλήσης συστήματος ή μέσω κλήσης του πυρήνα. Από τον όρο υπηρεσία προέρχεται και ο όρος Server = Πάροχος υπηρεσίας (Διακομιστής): ένα σύστημα που παρέχει υπηρεσία. Δαίμονες (daemons) λέγονται οι διεργασίες του λ.σ. που βρίσκονται μόνιμα στη κύρια μνήμη μαζί με το πυρήνα και εκτελούνται στο παρασκήνιο σε κατά τακτά χρονικά διαστήματα (ορολογία Unix: στα Windows όλες λέγονται υπηρεσίες). Γενικά οι δαίμονες δεν καλούνται άμεσα από τις εφαρμογές αλλά εκτελούν προκαθορισμένες υπηρεσίες. Πχ sync (συγχρονισμός περιεχομένου καταλόγων) ή cron (εκτέλεση προγραμματισμένων λειτουργιών του συστήματος).

55 Διεργασίες εφαρμογών Διεργασίες εφαρμογών: Ο χρήστης που συνδέεται στο σύστημα αποτελεί μια βασική διεργασία εφαρμογής. Το λ.σ. κατά την σύνδεση του χρήστη ξεκινά ένα σύνολο από διεργασίες που επιτρέπουν την επικοινωνία του χρήστη με το σύστημα (φλοιός, επιφάνεια εργασίας, διαχειρστής αρχείων, ροές εισόδου, εξόδου κλπ). Η ιδιοκτησία αυτών των διεργασιών περνά στο χρήστη. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί μέσω ειδικών εφαρμογών (startup manager) ή ειδικών αρχείων ρυθμίσεων ή με επιλογή κατά την εγκατάσταση μια εφαρμογής, να εκκινεί έναν αριθμό διεργασιών εφαρμογών κατά τη σύνδεσή του με το σύστημα, πέρα από αυτές που εκκινεί το λ.σ. Το σύνολο των διεργασιών λ.σ. και διεργασιών εφαρμογών του χρήστη καθορίζουν το περιβάλλον εργασίας του χρήστη. To περιβάλλον εργασίας είναι δυνατό να τροποποιηθεί, ρυθμιστεί, κλπ με τη βοήθεια των μεταβλητών περιβάλλοντος (enviroment variables).

56 Εκκίνηση Unix (1) Ο kernel (PID 0) προσαρτά το σύστημα αρχείων (περιλαμβάνει και Ε/Ε), και τη διαχείριση μνήμης. Μετά ξεκινά τη διεργασία με /sbin/init (PID 1) που είναι υπεύθυνη για τη φόρτωση των υπηρεσιών του λ.σ. Κάθε χρήστης γραμμής εντολών ξεκινά από μια διεργασία getty. Κατά το login (είσοδο) ξεκινά ένας φλοιός και μπορεί να ξεκινήσουν και διεργασίες εφαρμογών του χρήστη. Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

57 Εκκίνηση Unix (2)

58 Σενάρια εκκίνησης και αρχεία ρυθμίσεων στο Unix (1) Ο πυρήνας αναζητά το εκτελέσιμο init στο κατάλογο εκτελεσίμων /sbin. Η init διαβάζει τα αρχεία ρυθμίσεων (συνήθως έχουν κατάληξη.conf) από το κατάλογο /etc/init. Υπάρχει η δυνατότητα για 7 διαφορετικές ρυθμίσεις εκκίνησης που λέγονται runlevels (υποκατάλογοι /etc/rc0.d, rc1.d,..., rc6.d). Κάθε runlevel περιέχει συνδέσμους προς τα σενάρια φλοιού (shell scripts) για τον τερματισμό (Kill) ή εκκίνηση (Start) των διαφόρων υπηρεσιών του λ.σ. Τα σενάρια φλοιού των υπηρεσιών βρίσκονται όλα στον κατάλογο /etc/init.d Τα εκτελέσιμα των υπηρεσιών βρίσκονται στο /bin/, /usr/bin, usr/sbin. Στο κατάλογο /etc βρίσκονται όλα τα αρχεία ρυθμίσεων για το σύστημα και τις επιμέρους υπηρεσίες του. Κατά την εγκατάσταση ή τροποποίηση εφαρμογών προστίθενται ανάλογα αρχεία. Η τροποποίηση συνήθως γίνεται μέσω επιλογών των ίδιων των εφαρμογών.

59 Σενάρια εκκίνησης και αρχεία ρυθμίσεων στο Unix (2) Eνδεικτικό runlevel με συνδέσμους σε σενάρια φλοιού για την εκκίνηση υπηρεσιών στο Linux.

60 Όνομα μεταβλητής περιβάλλοντος $ env... TERM=xterm Τιμή μεταβλητής περιβάλοντος SHELL=/bin/bash... USER=kmarg... PATH=/usr/lib/lightdm/lightdm:/usr/local/sbin:/usr/local/bi n:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games PWD=/home/kmarg/Code/c/sysprog LANG=el_GR.UTF 8... HOME=/home/kmarg LOGNAME=kmarg Μεταβλητές περιβάλλοντος... OLDPWD=/home/kmarg στο Unix... $ echo $HOME /home/kmarg

61 Εγκατάσταση εφαρμογών στο Unix 1. Μεταφόρτωση (download) εφαρμογής από το κατάλληλο αποθετήριο (repository) σε μορφή συμπιεσμένης αρχειοθήκης γενικής ή ειδικής μορφής. 2. Εκτέλεση σεναρίου ή εφαρμογής εγκατάστασης: (α) Διερεύνηση των βασικών ρυθμίσεων του συστήματος, όπως τύπος λ.σ. σύστημα αρχείων, μέγεθος μνήμης,, διαθέσιμοι μεταγλωττιστές και βιβλιοθήκες, εξαρτήσεις από άλλες εφαρμογές (dependencies). (β) Δημιουργία (προσωρινού) καταλόγου εφαρμογής και αποσυμπίεση. (γ) (Πιθανή) μεταγλώττιση ή / και σύνδεση με υπάρχουσες βιβλιοθήκες λ.σ. Τελική εγκατάσταση. (δ) Δημιουργία / ενημέρωση αρχείων ρυθμίσεων, βοήθειας, μεταβλητών περιβάλλοντος για το λ.σ. και τους χρήστες. Πχ δημιουργία συντομεύσεων (shortcuts, launchers). Συνήθως έχουμε δύο επίπεδα ρυθμίσεων: συστήματος (στο κατάλογο /etc) και χρήστη (κρυφά αρχεία στο κατάλογο χρήστη, πχ.firefox).

62 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διεργασίες και Νήματα Διεργασίες Διαχείριση και κλήσεις συστήματος Νήματα Κλήσεις συστήματος και APIs

63 Διαχείριση διεργασιών στο Unix Δημιουργία διεργασιών Τερματισμός / αναστολή διεργασιών (kill, CtrlC, CtrlZ) Εμφάνιση βασικών πληροφοριών PCB διεργασιών με διάφορες επιλογές (ps) Εμφάνιση ιεραρχίας διεργασιών (pstree, ps --forest) Εμφάνιση εκτελούμενων διεργασιών σε 'πραγματικό χρόνο' με δυνατότητες ρύθμισης πχ αλλαγή προτεραιότητας διεργασιών (top) Διεργασίες σε προσκήνιο / παρασκήνιο (&) Χρονοπρογραμματισμός μη-διαλογικών διεργασιών (απλός ή επαναλαμβανόμενος) (at, batch, cron)

64 Κλήσεις Συστήματος για Διαχείριση Διεργασιών Κλήσεις συστήματος POSIX για διαχείριση διεργασιών. Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

65 fork (1) Η συνάρτηση fork χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διεργασιών. Η fork χρησιμοποιείται από τη διεργασία-γονέα για να δημιουργήσει μια διεργασία-παιδί που κληρονομεί το κώδικα και το περιβάλλον εκτέλεσης της διεργασίας-γονέα (μεταβλητές, χώρο διευθύνσεων, περιγραφείς αρχείων, γενικά context) αλλά εκτελείται 'ταυτόχρονα' με αυτή. Επομένως αμέσως μετά την εκτέλεση της fork δημιουργείται ένα αντίγραφο του PCB της διεργασίας-γονέα, το οποίο χορηγείται από το λ.σ. στη διεργασία-παιδί. Από αυτό το σημείο και μετά όμως αντιμετωπίζονται ως δύο διαφορετικές διεργασίες που εκτελούνται ανεξάρτητα (παράλληλα, ταυτόχρονα). Η γονική μπορεί ακόμη να δημιουργήσει περισσότερες θυγατρικές, που μπορούν να εκτελούνται όλες μαζί παράλληλα. Οποιαδήποτε από αυτές μπορεί επίσης να καλέσει την fork, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ιεραρχία διεργασιών οποιουδήποτε βάθους.

66 fork (2) Δημιουργία διεργασίας στο Unix. Η κλήση fork() επιστρέφει στη διεργασία-γονέα το process id (pid) της διεργασίας-παιδιού. Αν pid < 0 (συνήθως -1) έχουμε αποτυχία δημιουργίας. Η διεργασία-παιδί λαμβάνει ως επιστροφή τη τιμή pid = 0. Έτσι, από αυτό το σημείο και μετά, ο κώδικας στο κλάδο if (pid > 0) εκτελείται από το γονέα ενώ ο κώδικας στο κλάδο else (δηλαδή pid == 0) εκτελείται από το παιδί. Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

67 Παράδειγμα fork #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> main(int argc, char *argv[]) { int i; pid_t h; /* δήλωση της μεταβλητής h τύπου pid_t */ h = fork(); /* δημιούργησε αντίγραφο */ if (h==0) { /* αυτό εκτελείται από το παιδί */ for (i=0; i<3; i++) { printf("**child %d\n", i); } exit(0); /* το παιδί τερματίζει κανονικά */ } else if (h>0) { /* αυτό εκτελείται από τον γονέα */ for (i=0; i<3; i++) { printf("*parent %d\n", i); } exit(0); /* ο γονέας τερματίζει κανονικά */ } else { /* δεν δημιουργήθηκε παιδί */ printf("fork error!\n"); exit(1); /* ο γονέας τερματίζει με σφάλμα */ } }

68 fork / exit / wait Η συνάρτηση exit καλείται από μια διεργασία κατά το τερματισμό της και συνήθως συνοδεύεται από ένα κωδικό εξόδου (exit code). Αν η τιμή του κωδικού είναι 0 τότε ο τερματισμός είναι ομαλός, αν η τιμή είναι αρνητική (συνηθως 1) τότε έχουμε μη-ομαλό τερματισμό. Μια εφαρμογή μπορεί να ορίσει διάφορους κωδικούς εξόδου με αντίστοιχη σημασία. Η εκτέλεση της exit (και η τιμή του exit code) μπορεί - προαιρετικά - να αναγνωστούν από τη διεργασία-γονέα, αν αυτή έχει στο κώδικά της κλήση στην συνάρτηση wait ή waitpid. Η διεργασία-γονέας, όταν φθάσει στην εκτέλεση μιας κλήσης wait η waitpid αναμένει υποχρεωτικά για την εκτέλεση κλήσης exit από διεργασία-παιδί. H συνάρτηση wait επιβάλλει συγχρονισμό μεταξύ της διεργασίας-γονέα και οποιασδήποτε διεργασίας-παιδιού. H συνάρτηση waitpid επιβάλλει συγχρονισμό με συγκεκριμένη διεργασία-παιδί (με βάση το όρισμα pid). Αν τεθεί pid = -1, τότε η waitpid μεταπίπτει στη wait. Οι συναρτήσεις wait επιστρέφουν το pid της διεργασίας-παιδιού που εκτέλεσε το exit και το κωδικό εξόδου μέσω του ορίσματος status.to όρισμα status, εκτός από το κωδικό εξόδου περιλαμβάνει και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες τερματισμού της διεργασίας-παιδιού.

69 #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> main(int argc, char *argv[]) { pid_t h1, h2, h; int status, i; h1 = fork(); /* ημιουργία πρώτου παιδιού */ if (h1 < 0) { printf("error forking process 1\n"); exit(1); /* ο γονέας τερματίζει με σφάλμα */ } else if (h1 == 0) { /* Κώδικας παιδιού 1 */ exit(0); /* το παιδί 1 τερματίζει κανονικά */ } h2 = fork(); /* ημιουργία δεύτερου παιδιού */ if (h2 < 0) { printf("error forking process 2\n"); exit(1); /* ο γονέας τερματίζει με σφάλμα */ } else if (h2 == 0) { /* Κώδικας παιδιού 2 */ exit(0); /* το παιδί 2 τερματίζει κανονικά */ } /* Από εδώ και κάτω κώδικας γονέα: */ h = wait(&status); /* περίμενε ένα οποιοδήποτε παιδί */ printf("parent message: Child %d has finished\n", h); h = wait(&status); /* περίμενε το δεύτερο παιδί */ printf("parent message: Child %d has finished\n", h); exit(0); /* ο γονέας τερματίζει κανονικά */ } Παράδειγμα fork / wait

70 Παράδειγμα fork / wait (2.1) #include <unistd.h> /* Symbolic Constants */ #include <sys/types.h> /* Primitive System Data Types */ #include <errno.h> /* Errors */ #include <stdio.h> /* Input/Output */ #include <sys/wait.h> /* Wait for Process Termination */ #include <stdlib.h> /* General Utilities */ int main() { pid_t childpid; /* variable to store the child's pid */ int retval; /* child process: user provided return code */ int status; /* parent process: child's exit status */ /* only 1 int variable is needed because each process would have its own instance of the variable here, 2 int variables are used for clarity */ /* now create new process */ childpid = fork(); if (childpid >= 0) /* fork succeeded */ { if (childpid == 0) /* fork() returns 0 to the child process */ { printf("child: I am the child process!\n"); printf("child: Here's my PID: %d\n", getpid()); printf("child: My parent's PID is: %d\n", getppid()); printf("child: The value of my copy of childpid is: %d\n", childpid);...

71 Παράδειγμα fork / wait (2.2)... printf("child: Sleeping for 1 second...\n"); sleep(1); /* sleep for 1 second */ printf("child: Enter an exit value (0 to 255): "); scanf(" %d", &retval); printf("child: Goodbye!\n"); exit(retval); /* child exits with user provided return code */ } else /* fork() returns new pid to the parent process */ { printf("parent: I am the parent process!\n"); printf("parent: Here's my PID: %d\n", getpid()); printf("parent: The value of my copy of childpid is %d\n", childpid); printf("parent: I will now wait for my child to exit.\n"); wait(&status); /* wait for child to exit, and store its status */ printf("parent: Child's exit code is: %d\n", WEXITSTATUS(status)); printf("parent: Goodbye!\n"); exit(0); /* parent exits */ } } else /* fork returns 1 on failure */ { perror("fork"); /* display error message */ exit(0); } }

72 exec (1) Η συνάρτηση exec καλείται από ένα πρόγραμμα για να εκτελέσει ένα αρχείο. Προφανώς το προς εκτέλεση αρχείο πρέπει να είναι μεταγλωττισμένο, δηλαδή εκτελέσιμο. Η exec περιλαμβάνει μια οικογένεια παρόμοιων συναρτήσεων, τις execl, execv, execle, execve, execlp και execvp. Οι διαφορετικές εκδοχές της exec προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους περάσματος και σύνθεσης των ορισμάτων. Το l σημαίνει λίστα από ορίσματα, Το v σημαίνει άνυσμα από ορίσματα, Το e σημαίνει μεταβλητές περιβάλλοντος, Το p σημαίνει έρευνα σε καταλόγους (μεταβλητή περιβάλλοντος PATH) Μέσω της exec η διεργασία-παιδί μετά το fork μπορεί να εκτελέσει άλλο κώδικα από αυτό που κληρονόμησε από τη διεργασία-γονέα. Επίσης μπορεί να δεχτεί μεταβλητά ορίσματα ή να εκτελεστεί σε διαφορετικό περιβάλλον εκτέλεσης.

73 exec (2) execl() List of arguments. No environment passed. execl("/bin/ls", "ls", " l", NULL); Το πρώτο όρισμα είναι το όνομα διαδρομής του εκτελεσίμου. Το δεύτερο είναι το όνομα που θα λάβει το εκτελέσιμο (argv[0]). Τα υπόλοιπα είναι τα ορίσματα στο εκτελέσιμο (argv[1], ) με τελευαίο όρισαμα NULL. execv() Vector of arguments. No environment passed. execv(arglist[0], arglist); Όπου char *arglist[4]; με arglist[0]= /bin/ls ; arglist[1]= ls ; arglist[2]= -l ; arglist[4]=0; execle() List of arguments. Pointer to list of environment values. execl("/bin/ls", "ls", " l", NULL, NULL); execve() Vector of arguments. Pointer to list of environment values. execve(arglist[0], arglist, NULL); execlp() List of arguments. Non-executable files given to shell. Uses search path. execlp("ls", l, NULL); execvp() Vector of arguments. Non-executable files given to shell. Uses search path. execvp(arglist[0], arglist);

74 Παράδειγμα fork / exec (1) #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> int main() { int pid; char *argv[]={"echo","hello there!",null}; /*Spawn a child to run the program.*/ pid = fork(); /* pid >= 0 */ if (pid == 0) { /* child process */ execv("/bin/echo", argv); exit(127); /* only if execv fails */ } else { /* pid > 0; parent process */ waitpid(pid,0,0); /* wait for child to exit */ execl("/bin/date", "date", NULL); exit(127); /* only if execl fails */ } return 0; }

75 Παράδειγμα fork / exec (2) #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> main() { int pid, status; printf("forking process\n"); pid = fork() /* Succesful fork is assumed */ wait(&status); /* Parent waits here for child to finish */ printf("the process id is %d \n", getpid()); printf("value of pid is %d\n", pid); if (pid == 0) printf("i am the child, status is %d\n", status); else /* pid > 0 */ printf("i am the parent, status is %d\n", status); execl("/bin/ls","ls", " l", NULL); printf("this line is printed only if execl fails\n"); }

76 Απλός φλοιός #include <stdio.h> #include <string.h> #include <unistd.h> int main(void) { char command[80]; int pid, status; for(;;) { printf("my_shell: "); if(fgets(command, sizeof(command), stdin) == NULL) { printf("\n"); return 0; } command[strlen(command) 1] = '\0'; if((pid = fork()) == 0) execlp(command, command, 0); while(wait(&status)!= pid) continue; printf("\n"); } }

77 Φλοιός με ορίσματα Ισοδυναμία wait(&status) και waitpid(-1, &status, 0) Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

78 Φλοιός και fork / exec Βήματα εκτέλεσης της εντολής ls μέσω φλοιού. Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

79 Παράδειγμα εφαρμογής (1) /* myprogram.c: παίρνει ένα όρισμα n θετικό ακέραιο */ /* από τη γραμμή εντολών και τυπώνει ένα τρίγωνο με n γραμμές */ /* gcc -o myprogram myprorgram.c */ #include <stdio.h> #include <string.h> #include <stdlib.h> int main(int argc, char *argv[]) { int i,j; printf("%d", argc); if (argc!= 2) { printf("usage: %s a positive integer\n", argv[0]); exit(0); } for (i=0; i<atoi(argv[1]); i++){ for (j=1; j<=i; j++) printf("*"); printf("\n"); } }

80 Παράδειγμα εφαρμογής (2) /* test.c εκτελεί το myprogram 25 και myprogram 38 */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> main(int argc, char *argv[]) { pid_t h1, h2; h1 = fork(); if (h1<0) {exit(1);} if (h1==0) { /* δημιούργησε ένα παιδί */ /* error forking child 1 */ /* αντικατέστησε το παιδί*/ /* με το πρόγραμμα myprogram 25 */ execl("./myprogram","./myprogram", "25", NULL); } h2 = fork(); /* δημιούργησε δεύτερο παιδί */ if (h2<0) {exit(1);} /* error forking child 2 */ if (h2==0) { /* αντικατέστησε το δεύτερο παιδί */ /* με το πρόγραμμα myprogram 38 */ execl("./myprogram","./myprogram", "38", NULL); } }

81 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διεργασίες και Νήματα Διεργασίες Κλήσεις συστήματος και ΑPIs Νήματα Κλήσεις συστήματος και APIs

82 Μοντέλο Νήματος (Thread) (1) Μια διεργασία μπορεί να περιέχει αρκετά τμήματα κώδικα που μοιράζονται ορισμένα δεδομένα και μπορούν να εκτελούνται 'συγχρόνως'. Π.χ. ένας επεξεργαστής κειμένου δέχεται πληκτρολόγηση, διαμορφώνει κείμενο στην οθόνη και κάνει backup, ή ένας Web browser μπορεί να περιέχει διαφορετικά συστατικά για την ανάγνωση ιστοσελίδων σε μορφή HTML, την ανάκτηση των συστατικών τους (εικόνες, video κλπ) και την εμφάνιση των σελίδων στο παράθυρο του browser. Αυτά τα συστατικά του προγράμματος που εκτελούνται ανεξάρτητα αλλά υλοποιούνται ως λειτουργίες σε μια κοινή περιοχή μνήμης ονομάζονται νήματα (threads). Η διεργασία έχει έναν ενιαίο χώρο διευθύνσεων και ένα PCB αλλά εσωτερικά οργανώνεται ως ένα σύνολο μικρο-διεργασιών, των νημάτων.

83 Χρήση Νημάτων (1) Επεξεργαστής κειμένου με τρία νήματα. Τρείς διαφορετικές λειτουργίες. Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

84 Χρήση Νημάτων (2) Ένας πολυνηματικός διακομιστής Ιστού. Πολλές όμοιες λειτουργίες. Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

85 Χρήση Νημάτων (3) Χονδρικός σκελετός του κώδικα του διακομιστή Ιστού. (a) Νήμα Διανομέα. (b) Νήμα Εργαζομένου. Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

86 Μοντέλο Νήματος (2) Διεργασία : μια συλλογή νημάτων μαζί με σχετιζόμενους πόρους του συστήματος. Τα νήματα προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας σε σχέση με το μοντέλο της διεργασίας. Το μοντέλο της διεργασίας είναι αρκετά 'βαρύ' (heavyweight) και προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις πολύπλοκες εφαρμογές. Κάθε φορά που συμβαίνει system call ή Ε/Ε η διεργασία πρέπει να ανασταλεί (context switch), ενώ αν έχουμε νήματα, μπορεί να συνεχίσει να εκτελείται άλλο νήμα μέχρι να συμβεί χρονοδιακοπή (timeout). Έτσι στα λ.σ. καταλήγουμε σε ένα σύνθετο μοντέλο 2 επίπέδων: Σχετικά λίγες και μεγάλες διεργασίες που η κάθε μια αποτελείται από σχετικά πολλά νήματα. Η διάσπαση μιας εφαρμογής σε πολλά νήματα έχει ως αποτέλεσμα μεν τον ευκολότερο σχεδιασμό αλλά επιβάλλεται ο συγχρονισμός των γεγονότων και ο διαμοιρασμός δεδομένων της εφαρμογής.

87 Χρήση Νημάτων (4) (a) Παραλληλισμός επιπέδου διεργασίας. (b) Παραλληλισμός επιπέδου νήματος. Κάθε δημιουργία διεργασίας απαιτεί πόρους και κάθε αλλαγή διεργασίας απαιτεί θεματική εναλλαγή. Η δημιουργία και εναλλαγή νημάτων είναι φθηνότερη. Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

88 Σχέση νήματος και διεργασίας (1) A B C Program Counter (Threads) text segment C stack B stack Multithreaded Program Process A stack Νήμα = βασική μονάδα χρήσης της CPU Κατέχει program counter register set stack space Μοιράζεται code section data section OS resources A B C data segment

89 Σχέση νήματος και διεργασίας (2) Η στήλη Per process πριέχει στοιχεία κοινά για όλα τα νήματα μια διεργασίας. Η στήλη Per thread περιέχει στοιχεία ιδιωτικά για κάθε νήμα. Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

90 Νήματα και διεργασίες : σύγκριση (1) Διεργασίες Είναι οντότητες που δεσμεύουν οποιονδήποτε πόρο τις αφορά όπως τον χώρο διευθύνσεων, τα δεδομένα, τον κώδικα και τα αρχεία. Θεωρούνται ως heavyweight σε σχέση με τη δημιουργία, τον τερματισμό, την θεματική εναλλαγή, την επικοινωνία και τον συγχρονισμό Νήματα Διαμοιράζονται τον χώρο διευθύνσεων, τα δεδομένα, τον κώδικα και τα αρχεία εφόσον ανήκουν στην ίδια διεργασία. Θεωρούνται ως lightweight σε σχέση με τη δημιουργία, τον τερματισμό, την θεματική εναλλαγή, την επικοινωνία και τον συγχρονισμό. Τα νήματα μπορούν να δημιουργηθούν χωρίς να ανασταλεί η διεργασία. Το περισσότερο έργο για τη δημιουργία του νήματος γίνεται στο χώρο διευθύνσεων του χρήστη παρά στον πυρήνα του λ.σ. Τα νήματα 'κληρονομούν' μεθόδους διαχείρισης κλπ από τις διεργασίες. Χρησιμοποιούν καλύτερα τους σύγχρονους επεξεργαστές (multithreading).

91 Νήματα και διεργασίες : σύγκριση (2) Νήματα Ένα νήμα δεν διαθέτει data segment ή heap Ένα νήμα δεν μπορεί να υπάρξει μόνο του, πρέπει να υπάρχει στα πλαίσια μιας διεργασίας Υπάρχουν περισσότερα από ένα νήματα σε μια διεργασία, το πρώτο νήμα είναι το κύριο και κατέχει τη στοίβα της διεργασίας Η δημιουργία του καθώς και η εναλλαγή πλαισίου δεν είναι δαπανηρή Αν ένα νήμα εκλείψει η στοίβα του επιστρέφεται στους πόρους του συστήματος Διεργασίες Μια διεργασία έχει code/data/heap καθώς και άλλα segments Υπάρχει ένα τουλάχιστον νήμα σε μια διεργασία Τα νήματα σε μια διεργασία διαμοιράζονται code/data/heap και I/O, αλλά το καθένα έχει τη δική του στοίβα και τους δικούς του καταχωρητές Η δημιουργία τους καθώς και οι εναλλαγές πλαισίου είναι δαπανηρές Αν μια διεργασία εκλείψει οι πόροι της επιστρέφονται στο σύστημα και όλα της τα νήματα εκλείπουν

92 Πρόγραμμα χωρίς νήματα (1) void do_one_thing(int *); void do_another_thing(int *); void do_wrap_up(int, int); int r1=0, r2=0; void do_another_thing(int *pnum_timess) { int i, j, k; main() { do_one_thing(&r1); do_another_thing(&r2); do_wrap_up(r1, r2); } void do_one_thing(int *pnum_times) { int i, j, k; } for(i = 0; i < 4; i ++) { printf( doing one thing\n ); for (j = 0; j < 10000; j++) { k = k + i; } (*pnum_times)++; } } for (i = 0; i < 4; i++) { printf( doing another thing \n ); for(j = 0; j < 10000; j++) { k = k + i; } (*pnum_times)++; } void do_wrap_up(int one_times, int another_times) { int total; } total = one_times + another_times; printf( wrap up: one thing %d, another %d, total %d\n, one_times, another_times, total);

93 Πρόγραμμα χωρίς νήματα (2)

94 Πρόγραμμα με νήματα (1) void do_one_thing(int *); void do_another_thing(int *); void do_wrap_up(int, int); int r1=0, r2=0; main() { /* create and execute thread */ CreateThread( do_one_thing (&r1) ); /* execute do_another_thing in main process */ CreateThread (do_another_thing(&r2)); /* wait for thread to complete */ wait_for_thread(); } do_wrap_up(r1, r2);

95 Πρόγραμμα με νήματα (2)

96 Καταστάσεις (κύκλος ζωής) Νήματος (1) Δημιουργία (Born) 'Ετοιμο προς εκτέλεση (Ready, Runnable) Εκτελούμενο (Running) Τερματισμένο (Dead) Σε αναστολή (Blocked): αναμονή Ε/Ε Σε αναμονή (Waiting): αναμονή συμβάντος από άλλο νήμα ή το λ.σ Σε..λήθαργο (Sleeping): εθελούσια αναστολή εκτέλεσης, μπορεί να σημαίνει και κλήση του λ.σ. από το νήμα

97 Καταστάσεις (κύκλος ζωής) Νήματος (2)

98 Υλοποίηση νημάτων (a) Νήματα σε επίπεδο χρήστη (User Level Threads, ULTs)- Σχέση N προς 1 (b) Νήματα σε επίπεδο πυρήνα (Kernel Level Threads, KLTs)- N:N Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

99 Νήματα επιπέδου χρήστη Το λ.σ. δεν γνωρίζει για τα νήματα χρήστη, είναι ενημερωμένο μόνο για τη διεργασία όπου περιέχονται. Το λ.σ. δρομολογεί τις διεργασίες και όχι τα νήματα. Ο προγραμματιστής χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη νημάτων της εφαρμογής για να τα διαχειριστεί (δημιουργία, συγχρονισμός και δρομολόγηση). Υπέρ: - Χρονο-προγραμματισμός σε επίπεδο εφαρμογής, ταχύτερος και πιο εξειδικευμένος από τη γενική δρομολόγηση του πυρήνα. - Φορητότητα εφαρμογής ανεξάρτητα από λ.σ. - Μπορούμε να έχουμε πολλά νήματα χωρίς μεγάλη επιβάρυνση. Κατά: - Δύσκολη εξυπηρέτηση κλήσεων συστήματος μέσω νημάτων, γιατί σε περίπτωση αναστολής εκτέλεσης πρέπει να ενημερωθούν δύο δρομολογητές, του λ.σ. και της εφαρμογής. - Δύσκολη υλοποίηση υψίσυχνης χρονοδιακοπής. - Αν απαιτείται σημαντική E/E ή εναλλαγή σελίδων στη μνήμη έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις.

100 Νήματα επιπέδου πυρήνα Είναι γνωστά στο λ.σ. Το λ.σ. δρομολογεί τις διεργασίες αλλά και τα νήματα. Ο προγραμματιστής χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη νημάτων του λ.σ. API (κλήσεις συστήματος) για να τα διαχειριστεί. Υπέρ: - Οι δομές δεδομένων και οι κλήσεις συστήματος οργανώνονται από το λ.σ. (ελαφρές διεργασίες, πίνακας νημάτων, ουρές νημάτων). - Το λ.σ. διαχειρίζεται τα θέματα αναστολής εκτέλεσης νημάτων λόγω Ε/Ε ή ιδεατής μνήμης. - Η εναλλαγή μεταξύ νημάτων πυρήνα στην ίδια διεργασία δεν είναι δαπανηρή Κατά: - Σχετικά βαρύτερη και λιγότερο εξειδικευμένη υλοποίηση - Η υλοποίηση εξαρτάται από το λ.σ. - Σχετικά λίγα, ισχυρά νήματα.

101 Παραδείγματα υλοποιήσεων (1) O.S. Kernel threads: Windows XP/2000, Linux, Solaris Όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν threads επιπέδου πυρήνα. Σύγχρονα Unix/Linux: Νative POSIX Thread Library (NPTL). Posix Pthreads (IEEE standard): Έχουν καθορισμένη διεπαφή (API) ανάπτυξης εφαρμογών. Συνδέονται με NPTL και μπορούν να υλοποιούνται σαν KLTs. Είναι πιο συνηθισμένα σε συστήματα UNIX αλλά υπάρχουν και σε Windows. Java threads: Υποστηρίζονται από την JVM. Η υλοποίηση εξαρτάται από τo JRE, παλιότερα ULTs τώρα συνδέονται με NPTL και υλοποιούνται σαν KLTs. Πλήρως φορητά, πολύ εύχρηστα, πλούσιο API.

102 Παραδείγματα υλοποιήσεων (2) OpenMP Φορητή βιβλιοθήκη υψηλού επιπέδου βασισμένη στα POSIX Threads, διαθέσιμη σε όλους τους βασικούς μεταγλωττιστές C,C++ και Fortran. Jomp για Java. Thread Building Blocks Cilk ++ Bιβλιοθήκες υψηλού επιπέδου της Intel για C,C++ και Fortranm διαθέσιμες και ανeξάρτητα (για gcc). Task Parallel Library Βιβλιοθήκες.ΝΕΤ της Microsoft για C#. GNU Portable Thread Library Διαθέσιμη για gcc.

103 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διεργασίες και Νήματα Διεργασίες Κλήσεις συστήματος και ΑPIs Νήματα Κλήσεις συστήματος και APIs

104 Νήματα POSIX (1) Pthread_detach Sleep Pointer to thread is released Do nothing for some time Μερικές κλήσεις της βιβλιοθήκης των Pthreads. Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

105 Νήματα POSIX: παράδειγμα (1) Mεταγλώττιση: gcc -pthread Δείκτης σε συνάρτηση Δήλωση νημάτων... Δημουργία και εκτέλεση νημάτων. Προσοχή στη σύνταξη. Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved

106 Νήματα POSIX: παράδειγμα (2.1) #include <pthread.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> char *buf = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"; int num_pthreads = 8; int count = 6; int fd = 1; /* 1 = stdout */ void *new_thread(void *arg) { int i; for (i = 0; i < count; i++) { write(fd, arg, 1); sleep(1); pthread_yield(0); } return(0); } /* write char *arg to stdout */ /* comment out one or both */ /* lines */

107 Νήματα POSIX: παράδειγμα (2.2) main() { pthread_t thread; int i; for (i = 0; i < num_pthreads; i++) { if (pthread_create(&thread, NULL, new_thread, (void *)(buf + 3*i))) { fprintf(stderr, "error creating a new thread \n"); exit(1); } pthread_detach(thread); } pthread_exit(0); } Εκτελέστε το πρόγραμμα αρκετές φορές, με χρήση των sleep και yield, μιας από τος δύο ή και χωρίς αυτές. Τι παρατηρείτε;

108 #include <pthread.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define NUM_THREADS Νήματα POSIX: παράδειγμα (3.1) 3 void *BusyWork(void *null) { int i; double result=0.0; for (i=0; i< ; i++) { result = result + (double)random(); } printf("thread result = %e\n",result); pthread_exit((void *) 0); } int main(int argc, char *argv[]) { pthread_t thread[num_threads]; pthread_attr_t attr; int rc, t; void *status; /* Initialize and set thread detached attribute */ pthread_attr_init(&attr); pthread_attr_setdetachstate(&attr, PTHREAD_CREATE_JOINABLE);

109 Νήματα POSIX: παράδειγμα (3.2) for(t=0;t<num_threads;t++) { printf("creating thread %d\n", t); rc = pthread_create(&thread[t], &attr, BusyWork, NULL); if (rc) { printf("error; return code from pthread_create() is %d\n", rc); exit(-1); } } /* Free attribute and wait for the other threads */ pthread_attr_destroy(&attr); for(t=0;t<num_threads;t++) { rc = pthread_join(thread[t], &status); if (rc) { printf("error return code from pthread_join() is %d\n", rc); exit(-1); } printf("joined with thread %d status= %ld\n",t,(long)status); } pthread_exit(null); }

110 Διεργασίες και Νήματα στα Windows Κλήσεις συστήματος για βασική διαχείριση διεργασιών και νημάτων σε Win32 API

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διεργασίες και Νήματα Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διεργασίες και Νήματα Εργαστηριακές Ασκήσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διεργασίες και Νήματα Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικό από: Modern Operating Systems Laboratory Exercises, Shrivakan Mishra Σύνθεση Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 4: Διεργασίες Πρόγραμμα Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διεργασίες και Νήματα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διεργασίες και Νήματα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διεργασίες και Νήματα Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Διεργασίες. Ορισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες»

1. Εισαγωγή. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Διεργασίες. Ορισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες» 1. Εισαγωγή Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες» Διδάσκων: Δ Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας Η έννοια της διεργασίας (process) είναι θεμελιώδης για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία

Παράλληλη Επεξεργασία Παράλληλη Επεξεργασία Φροντιστήριο: Εισαγωγή στα Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα Διερασίες και Νήματα σε Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Parallel and Distributed

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διεργασίες και Νήματα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διεργασίες και Νήματα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διεργασίες και Νήματα Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 3: Διεργασίες. Καταστάσεις Διεργασιών. PCB. Νήματα. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός συστημάτων UNIX/POSIX. Διεργασίες (processes)

Προγραμματισμός συστημάτων UNIX/POSIX. Διεργασίες (processes) Προγραμματισμός συστημάτων UNIX/POSIX Διεργασίες (processes) Δομή αρχείου προγράμματος Πρόγραμμα (program) ονομάζεται το εκτελέσιμο αρχείο που βρίσκεται αποθηκευμένο στο δίσκο (π.χ. το a.out, ή το ls ή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ II. Υφαντόπουλος Νικόλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Contact:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ II. Υφαντόπουλος Νικόλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Contact: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ II Υφαντόπουλος Νικόλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Contact: nifantop@unipi.gr Περιεχόμενα ενότητας Διεργασίες Κλήσεις δημιουργίας και τερματισμού διεργασιών Επικοινωνία διεργασιών μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr

ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr Η έννοια της διεργασίας ιεργασία (process) είναι ο µηχανισµός εκτέλεσης ενός προγράµµατος σε ένα λειτουργικό σύστηµα. Η διεργασία είναι µια ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 3 : Διεργασίες Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πληροφορικής ΕΥ311-Διαδικτυακός και Ταυτόχρονος Προγραμματισμός Εργαστήριο: Παραδείγματα δημιουργίας διεργασιών στο Linux Ένα πρόγραμμα (το στιγμιότυπο της εκτέλεσης του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή και Έλεγχος ιεργασιών

Περιγραφή και Έλεγχος ιεργασιών Περιγραφή και Έλεγχος ιεργασιών Περίληψη ιεργασίες Πολυπρογραµµατισµός Καταστάσεις ιεργασιών Περιγραφή διεργασιών στο ΛΣ Έλεγχος διεργασιών Το ΛΣ Linux 1 ιεργασία (process) ιεργασία είναι κάθε πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας

Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας Το επίπεδο προτεραιότητας µιας διεργασίας µπορεί να αλλάξει µε χρήση της συνάρτησης nice. Κάθε διεργασία διαθέτει µια τιµή που καλείται

Διαβάστε περισσότερα

NIKOΛΑΟΣ ΝΤΙΡΛΗΣ 5ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ Β4

NIKOΛΑΟΣ ΝΤΙΡΛΗΣ 5ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ Β4 NIKOΛΑΟΣ ΝΤΙΡΛΗΣ 5ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ Β4 1 Ένα thread έχει: ID, program counter, register set, stack Μοιράζεται με τα άλλα threads της ίδιας διεργασίας τον κώδικα, τα δεδομένα και τους άλλους πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης III Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 3: Διεργασίες Ι Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ 2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ I. Προστασία του υλικού II. Επικοινωνία με τον χρήστη III. Διαχείριση, αξιοποίηση και έλεγχος πόρων IV. Ικανότητα και ευκολία εξέλιξης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού

Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού Προγραµµατισµός Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων Χειµερινό Εξάµηνο 2009-10 «ιεργασίες και Νήµατα» Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π.Δ. 407/80) E-85: Ε.Θ.Λ: Προγραµµατισµός Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA (1) Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα πρόγραµµα. Αιτία Η δυνατότητα αποµόνωσης (ή αυτονόµησης) κάποιων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικό από: Κ Διαμαντάρας, Λειτουργικά Συστήματα, Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙΘ Σύνθεση Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 2β: Αθηνά Βακάλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 5 fork(), exec(), signals

Εργαστήριο 5 fork(), exec(), signals Εργαστήριο 5 fork(), exec(), signals Στο εργαστήριο θα μελετηθούν: Παραδείγματα χρήσης των συναρτήσεων fork και exec Συνάρτηση waitpid Συνάρτηση WIFEXITED Συνάρτηση WEXITSTATUS Παράδειγμα χρήσης σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. Εργαστηριακές Ασκήσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικό από: Modern Operating Systems Laboratory Exercises, Shrivakan Mishra Σύνθεση Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120)

Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120) Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120) Διάλεξη 9: Συναρτήσεις Ορισμός συναρτήσεων () { /* δήλωση μεταβλητών */ /* εντολές ελέγχου/επεξεργασίας */ o Μια συνάρτηση ορίζεται δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1 ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διεργασίες και Νήματα Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διεργασίες και Νήματα Εργαστηριακές Ασκήσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διεργασίες και Νήματα Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικό από: Modern Operating Systems Laboratory Exercises, Shrivakan Mishra Σύνθεση Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτεύγµατα των Λ.Σ.

Επιτεύγµατα των Λ.Σ. Επιτεύγµατα των Λ.Σ. ιεργασίες ιαχείριση Μνήµης Ασφάλεια και προστασία δεδοµένων Χρονοπρογραµµατισµός & ιαχείρηση Πόρων οµή Συστήµατος ιεργασίες Ένα πρόγραµµα σε εκτέλεση Ένα στιγµιότυπο ενός προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 4 : Αρχιτεκτονικές ΛΣ Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά & Βασικές Έννοιες

Εισαγωγικά & Βασικές Έννοιες Εισαγωγικά & Βασικές Έννοιες ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr Γιατί πολλές διεργασίες/νήματα; Επίπεδο εφαρμογής Καλύτερη δόμηση κώδικα Αποφυγή μπλοκαρίσματος / περιοδικών ελέγχων Φυσική έκφραση παραλληλισμού Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3. Λειτουργικό Σύστηµα 3. Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πρ Ταο υγρ τόα χ μ ρ μ ο α ν τισμ ος Π ό ρ ςο ΙΙΙ γραμματισμός 1

Βασικές Έννοιες Πρ Ταο υγρ τόα χ μ ρ μ ο α ν τισμ ος Π ό ρ ςο ΙΙΙ γραμματισμός 1 Βασικές Έννοιες ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr Μονονηματική / πολυνηματική εκτέλεση Μονονηματικό μοντέλο εκτέλεσης (συμβατικό) Οι εντολές του κώδικα εκτελούνται σειριακά Ένα μοναδικό νήμα εκτέλεσης (execution

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Ανάγκη για Δυναμική Μνήμη Στατική Μνήμη Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση 5 ης Άσκησης:

Παρουσίαση 5 ης Άσκησης: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Παρουσίαση 5 ης Άσκησης: Θέματα Συγχρονισμού σε Σύγχρονα Πολυπύρηνα Συστήματα Ακ. Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία

Παράλληλη Επεξεργασία Παράλληλη Επεξεργασία Φροντιστήριο: Εισαγωγή στο OpenMP Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Parallel and Distributed Systems Group Τι είναι το OpenMP Πρότυπο Επέκταση στη C/C++ και τη Fortran

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή εκτελέσιμου κώδικα σε διεργασίες

Εισαγωγή εκτελέσιμου κώδικα σε διεργασίες 0x375 - Thessaloniki Tech Talks Sessions Event 0x2 19 Μαρτίου 2010 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Η κλήση συστήματος ptrace 3 Νήματα 4 Το πρόγραμμα εισαγωγής κώδικα prez 5 Επίλογος Γιατί; Πολλές φορές θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Προχωρημένα Θέματα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Προχωρημένα Θέματα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Προχωρημένα Θέματα Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ανακατεύθυνση Εισόδου/Εξόδου Συνήθως η τυπική είσοδος ενός προγράμματος (stdin) προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης. Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA

Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης. Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA 1. Εισαγωγή Τι είναι Νήµα; Κάθε νήµα εκτέλεσης είναι ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Νηµάτων. Νήµατα Επιπέδου Πυρήνα. Νήµατα Επιπέδου Χρήστη. «Νήµατα Επιπέδου Χρήστη» Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού

Κατηγορίες Νηµάτων. Νήµατα Επιπέδου Πυρήνα. Νήµατα Επιπέδου Χρήστη. «Νήµατα Επιπέδου Χρήστη» Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού Προγραµµατισµός Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων Χειµερινό Εξάµηνο 2009-10 «Νήµατα Επιπέδου Χρήστη» Κατηγορίες Νηµάτων Υπάρχουν δύο κατηγορίες νηµάτων Νήµατα επιπέδου πυρήνα (kernel

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES)

Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES) Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES) Εισαγωγή H κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ) και η κύρια μνήμη αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος. Η πρώτη εκτελεί εντολές χειρισμού δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή»

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Σκοπός Μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Θεωρία: Βασικές έννοιες των λειτουργικών συστημάτων Βασικές αρχές σχεδιασμού τους Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Εργαστήριο: Πρακτική εξάσκηση στη χρήση των λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Ντίρλης Νικόλαος- ΕΤΥ 2 ο Φροντιστήριο Παρασκευή, 18/10/2013 Β4. Λειτουργικά Συστήματα- Φροντιστήριο 2

Ντίρλης Νικόλαος- ΕΤΥ 2 ο Φροντιστήριο Παρασκευή, 18/10/2013 Β4. Λειτουργικά Συστήματα- Φροντιστήριο 2 Ντίρλης Νικόλαος- ΕΤΥ 2 ο Φροντιστήριο Παρασκευή, 18/10/2013 Β4 Φροντιστήριο 2 1 Λειτουργικό Σύστημα -> Multitasking Κάθε διεργασία μπορεί να ειδωθεί σαν μία δέσμη στοιχείων που διατηρούνται από τον πυρήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Network Programming UDP Sockets, Signals

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Network Programming UDP Sockets, Signals Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Network Programming UDP Sockets, Signals Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 UDP vs TCP Το UDP είναι ένα connectionless, μη αξιόπιστο,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 7 fork(), exec(), signals

Εργαστήριο 7 fork(), exec(), signals Εργαστήριο 7 fork(), exec(), signals Στο εργαστήριο θα μελετηθούν: Παραδείγματα χρήσης των συναρτήσεων fork και exec Συνάρτηση waitpid Συνάρτηση WIFEXITED Συνάρτηση WEXITSTATUS Παράδειγμα χρήσης σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Συναρτήσεις Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Συναρτήσεις Ως τώρα γράφαμε όλα τα προγράμματα μας μέσα στην main..1

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ενότητα 3: JAVA: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ, ΝΗΜΑΤΑ Νήματα ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, Χρήστος Μακρής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα 1 3.1.1 Λογισμικό και Υπολογιστικό Σύστημα Ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: το υλικό: τα ηλεκτρονικά μέρη του υπολογιστή και το λογισμικό: το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα

Κατανεμημένα Συστήματα Κατανεμημένα Συστήματα Σημειώσεις εργαστηρίου Lab#7 - Διεργασίες, Nήματα, Πολυνημάτωση στη Python Νεβράντζας Βάιος-Γερμανός Λάρισα, Φεβρουάριος 2013 Lab#7 - Διεργασιές, Νη ματα, Πολυνημα τωση στη Python,

Διαβάστε περισσότερα

Διεργασίες - Σύνοψη. Διακοπές, προνομιούχος κατάσταση Κλήσεις συστήματος. Ορισμός, μεταβάσεις κατάστασης κύκλος ζωής

Διεργασίες - Σύνοψη. Διακοπές, προνομιούχος κατάσταση Κλήσεις συστήματος. Ορισμός, μεταβάσεις κατάστασης κύκλος ζωής Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άδεια χρήσης άλλου τύπου, αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητώς. Διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεργασίες και Νήματα (1/2)

Διεργασίες και Νήματα (1/2) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Διεργασίες και Νήματα (1/2) Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών 7ο Εξάμηνο, 2016-2017 Διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Minix Overview

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Minix Overview Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Minix Overview Σύνοψη 5ης ιάλεξης Λειτουργικό Σύστημα Minix Οργάνωση του Λειτουργικού Συστήματος Οργάνωση πηγαίου κώδικα Minix recompilation Σύνοψη Μαθήματος Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η πολυνηματική γλώσσα προγραμματισμού Cilk

Η πολυνηματική γλώσσα προγραμματισμού Cilk Η πολυνηματική γλώσσα προγραμματισμού Cilk Β Καρακάσης Ερευνητικά Θέματα Υλοποίησης Γλωσσών Προγραμματισμού Μεταπτυχιακό Μάθημα (688), ΣΗΜΜΥ Νοέμβριος 2009 Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/2009

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομής σημείωσης διεργασιών στον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II. ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II. ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 12-1 Ανασκόπηση οµής Προγράµµατος µε Συναρτήσεις #include 1 void PrintMessage (); Πρότυπο ( ήλωση) Συνάρτησης (

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ N:08 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.rg Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory)

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) ΗΥ 431 Αρχιτεκτονική Παραλλήλων Συστημάτων Διάλεξη 16 Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Απλό πείραμα int *data = malloc((1

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Λειτουργικά Συστήματα

Πληροφορική 2. Λειτουργικά Συστήματα Πληροφορική 2 Λειτουργικά Συστήματα 1 2 Λογισμικό Υπολογιστών Υπολογιστής Υλικό Λογισμικό Λειτουργικό Σύστημα Προγράμματα Εφαρμογών 3 Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14: Διεργασίες: Έλεγχος & Σήματα (Processes: Control & Signals)

Διάλεξη 14: Διεργασίες: Έλεγχος & Σήματα (Processes: Control & Signals) ΕΠΛ371 - Προγραμματισμός Συστημάτων Διάλεξη 14: Διεργασίες: Έλεγχος & Σήματα (Processes: Control & Signals) (Κεφάλαιο 8,10 - Stevens & Rago) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ 14-1 Περιεχόμενο Διάλεξης A. Η οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: Πολυνηματικός Προγραμματισμός Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετός Παρουσίασης

Σκελετός Παρουσίασης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άδεια χρήσης άλλου τύπου, αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητώς. Σκελετός

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 2: Δομή ενός προγράμματος C Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Ανδρόνικος Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Θοδωρής Ανδρόνικος Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Θοδωρής Ανδρόνικος Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Για το μάθημα «Διαχείριση Λειτουργικών Συστημάτων» του ακαδημαϊκού έτους 2015 2016, το προτεινόμενο σύγγραμμα είναι το: Operating Systems: Internals

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 11-12 : Δομή και Λειτουργία της CPU Ευάγγελος Καρβούνης Παρασκευή, 22/01/2016 2 Οργάνωση της CPU Η CPU πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 11 : Δρομολόγηση Διεργασιών 1/3 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Αρχείων Κειµένου

Επεξεργασία Αρχείων Κειµένου Επεξεργασία Αρχείων Κειµένου Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Αρχεία Κειµένου Γενικά Συναρτήσεις Επεξεργασίας Αρχείων Κειµένου ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού ΙΙ 1 Αρχεία Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

MIPS Interactive Learning Environment. MILE Simulator. Version 1.0. User's Manual

MIPS Interactive Learning Environment. MILE Simulator. Version 1.0. User's Manual MILE Simulator Version 1.0 User's Manual Νοέμβριος, 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στον προσομοιωτή...2 1.1 Εγκατάσταση...2 1.2 Βοήθεια Διευκρινήσεις...2 2. Ξεκινώντας με τον προσομοιωτή...3 2.1 Το memory

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Κλειώ Σγουροπούλου Λειτουργικό Σύστημα Ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται τους πόρους ενός υπολογιστικού συστήματος και ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ του χρήστη και των πόρων αυτών user

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Μάθημα: Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Διδάσκων: Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης clam@unipi.gr 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μνήμη : Πόρος ζωτικής σημασίας του οποίου η διαχείριση απαιτεί ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Προεπεξεργαστής. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Προεπεξεργαστής. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Προεπεξεργαστής Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Διαδικασία Μεταγλώττισης πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου if a

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης Η συνάρτηση printf() Η συνάρτηση printf() χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δεδομένων στο αρχείο εξόδου stdout (standard output stream), το οποίο εξ ορισμού συνδέεται με την οθόνη Η συνάρτηση printf() δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ver Επεξεργαστές κειμένου, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων Οδηγοί συσκευών (Device Drivers)

ver Επεξεργαστές κειμένου, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων Οδηγοί συσκευών (Device Drivers) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Ορισμοί Πληροφορική I Πρόγραμμα: ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ) Το UNIX και οι εντολές του Παρουσίαση 2

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ) Το UNIX και οι εντολές του Παρουσίαση 2 Λειτουργικά Συστήματα & Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ) Το UNIX και οι εντολές του Παρουσίαση 2 1 Λειτουργικά Συστήματα & Γλώσσες Προγραμματισμού Διαφάνειες σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού του εργαστηρίου

Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού του εργαστηρίου 1 Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού του εργαστηρίου Λειτουργικά Συστήματα 7ο εξάμηνο ΣΗΜΜΥ ακ έτος 2015-2016 http://wwwcslabecentuagr/courses/os CSLab National Technical University of Athens Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Είσοδος/Έξοδος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2009-2010 Είσοδος/Έξοδος Μέχρι τώρα όποτε θέλαμε να διαβάσουμε χρησιμοποιούσαμε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Οι συναρτήσεις στη C Οι συναρτήσεις τι είναι Πρόκειται για ανεξάρτητα τμήματα ενός προγράμματος (υποπρογράμματα) που επιτελούν συγκεκριμένες εργασίες. Καλούνται από το κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις-Διαδικασίες

Συναρτήσεις-Διαδικασίες ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Διάλεξη 4 Συναρτήσεις-Διαδικασίες Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 1 Διαδικασίες (procedures) Γνωστές και σαν υπορουτίνες (subroutines)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 (Κεφάλαιο 9) Χρονοδρομολόγηση

Ενότητα 6 (Κεφάλαιο 9) Χρονοδρομολόγηση ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 6 (Κεφάλαιο 9) Χρονοδρομολόγηση Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.1, : Συναρτήσεις I. (Διάλεξη 11)

Κεφάλαιο 3.1, : Συναρτήσεις I. (Διάλεξη 11) Κεφάλαιο 3.1,3.3-3.4: Συναρτήσεις I (Διάλεξη 11) 11-1 Μη-Δομημένος Προγραμματισμός Το πρόγραμμα στα αριστερά δεν είναι Αρθρωτό (δεν έχει σωστή δομή). Όλη η λειτουργικότητα ορίζεται μέσα στην main. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 14 η Διαχείριση Μνήμης και Δομές Δεδομένων Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 14 Δυναμική διαχείριση μνήμης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Στατική δέσμευση μνήμης Με τη δήλωση απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 2: Βασικές Έννοιες ΛΣ. POSIX. Κλήσεις Συστήματος. Δομές ΛΣ. Kernel/Device Drivers. Bootstrap. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:09 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Μάθημα Επιλογής Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας e-mail: gkeramidas@teimes.gr 1 Διεργασίες: Κατάσταση Εκτέλεσης (3-σταδίων) Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Βασικές εντολές Εκτέλεση βήµα-βήµα Εξέταση/Ανάθεση GDB-101. Νίκος Ντάρµος Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή Βασικές εντολές Εκτέλεση βήµα-βήµα Εξέταση/Ανάθεση GDB-101. Νίκος Ντάρµος Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Νίκος Ντάρµος Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Ιωάννινα, Μάιος 2010 Βασικές λειτουργίες ενός debugger: Εκτέλεση προγράµµατος ϐήµα-ϐήµα. Παρακολούθηση τιµών µεταβλητών. Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9: Συμβολοσειρές και Ορίσματα Γραμμής Εντολής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9: Συμβολοσειρές και Ορίσματα Γραμμής Εντολής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9: Συμβολοσειρές και Ορίσματα Γραμμής Εντολής Στο εργαστήριο αυτό θα δούμε πώς ορίζονται και πώς χρησιμοποιούνται οι συμβολοσειρές στην C. Επίσης, θα μελετήσουμε κάποιες από τις συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 9: Δυναμική Δέσμευση Μνήμης

Διάλεξη 9: Δυναμική Δέσμευση Μνήμης Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 9: Δυναμική Δέσμευση Μνήμης (Κεφάλαιο 17.1-17.4, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 9-1

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:04 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Δημιουργία Νέου αρχείου Από το μενού προγραμμάτων ανοίγετε το DEV C++ Επιλέγετε File-> New-> Source File (συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+N)

Διαβάστε περισσότερα